Reglement woonruimteverdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement woonruimteverdeling"

Transcriptie

1 Reggewoon Begripsomschrijvingen Artikel Wat bedoelen we met bepaalde begrippen? BSN Burger Service Nummer. Woningzoekende Diegene die ingeschreven staat als woningzoekende. Hij of zij is 18 jaar of ouder en is de hoofdaanvrager of medeaanvrager. U, uw De woningzoekende. Wij, ons, onze Reggewoon. Weigering U accepteert een woningaanbod niet. Of u reageert niet of niet op tijd op het aanbod. Sloopurgente Een huurder moet een woning van ons (tijdelijk) verlaten. De reden is dat zijn woning wordt gesloopt. Deze huurder krijgt een woning toegewezen via het distributiemodel. Distributiemodel Wij wijzen woningen direct toe. Aanbodmodel Wij wijzen woningen toe op basis van de inschrijfduur. Geldige verblijfstitel Iemand met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning om in Nederland te verblijven. Huishoudinkomen Uw verzamelinkomen volgens de Wet inkomensbelasting Dit is het inkomen van alle gezinsleden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen hoeft niet meegeteld te worden. SWWE Stichting Wonen Wierden Enter Woonwens-kandidaten Woningzoekenden zonder urgentie. BRP Basis Registratie Persoonsgegevens WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

2 Reggewoon (blad 2) 1.2 Wat leest u in dit reglement? In dit reglement leest u wat wij afspreken met elkaar als u zich inschrijft bij ons als woningzoekende. En wat geldt als u een woning wel of niet toegewezen krijgt. U en wij houden ons aan deze afspraken. Wat geldt in bijzondere situaties? 1.3 Wat geld in bijzondere situaties? Gaat het om een situatie die niet voorkomt in dit reglement? Dan beslissen wij hierover. Ingangsdatum reglement Artikel Wanneer gaat dit reglement in? Dit reglement gaat in op 1 mei Stond u al ingeschreven? Stond u al voor 1 mei 2017 ingeschreven als woningzoekende? Dan geldt: Stond u bij Woningstichting Hellendoorn of bij SWWE ingeschreven? Dan blijft uw oorspronkelijke inschrijfdatum gewoon geldig. Stond u bij Woningstichting Hellendoorn en SWWE ingeschreven? Dan blijft de inschrijving met de langste inschrijfdatum geldig. De andere inschrijving komt te vervallen. 2.3 Heeft u voor 1 mei 2017 urgentie aangevraagd? Heeft u bij Woningstichting Hellendoorn of SWWE urgentie aangevraagd voor 1 mei 2017? Dan geldt de urgentieregeling die op dat moment geldig was voor de betreffende woningcorporatie. Inschrijven als woningzoekende Artikel Wanneer kunt u een woning van ons huren? Als u bij ons staat ingeschreven als woningzoekende. Dat kan alleen als: U 18 jaar of ouder bent. U een geldige verblijfstitel in Nederland heeft. 3.2 Hoe schrijft u zich in als woningzoekende? Dat kan op twee manieren: Door een inschrijfformulier in te vullen en: - op te sturen naar Reggewoon, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal, of - langs te brengen in ons kantoor in Nijverdal aan de Storkstraat 11, of - langs te brengen in ons kantoor in Wierden aan de Nijverdalsestraat 83. Door u online in te schrijven op: Hierbij geldt: U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om u in te kunnen schrijven. Als wij daar om vragen, kunt u ons ook meer informatie geven of laten zien. U mag maar één actieve inschrijving als woningzoekende hebben.

3 Reggewoon (blad 3) 3.3 Wat kost uw inschrijving? U betaalt één keer 15,-- als u zich inschrijft als woningzoekende. Uw inschrijving is definitief als u het inschrijfgeld heeft betaald. U krijgt dan een bevestiging van ons. In deze bevestiging staan uw inschrijfnummer en uw inlogcodes om op onze website in te loggen. 3.4 Wat geldt als u een woonhistorie van niet correct huurderschap heeft? U kunt zich dan wel inschrijven. Maar voor u geldt het volgende: Heeft de rechter uw huur opgezegd omdat in uw woning hennep werd geteeld of omdat u overlast veroorzaakte? Dan heeft u een wachttijd van 6 jaar voordat u opnieuw een woning kunt huren. De wachttijd gaat in vanaf de datum van uw huuropzegging. Heeft u uw huur vrijwillig opgezegd omdat in uw woning hennep werd geteeld? Dan geven wij u een korting van 3 jaar op de termijn van 6 jaar (zie artikel 3.4a) voordat u opnieuw een woning kunt huren. De wachttijd gaat in vanaf de datum van uw huuropzegging. Moet u ons nog geld betalen? Dan kunt u pas weer een woning van ons huren als u het volledige bedrag aan ons heeft betaald. Als uw huishouden verandert Artikel Kunt u mensen op uw inschrijving bijschrijven? Ja, dat kan. Als deze personen deel (gaan) uitmaken van uw huishouding. 4.2 Kunt u mensen van uw inschrijving afhalen? Ja, dat kan. Dit moet de medeaanvrager op het inschrijfformulier zelf schriftelijk aan ons vragen. Dat kan alleen als hij of zij 18 jaar of ouder is. 4.3 Kunt u uw inschrijving splitsen? Staat u samen met een partner ingeschreven? Dan kunnen we de inschrijving op verzoek van één van de beide personen splitsen. Hierbij geldt: De hoofdaanvrager houdt zijn oorspronkelijke inschrijfdatum. De medeaanvrager kan aanspraak maken op een datum van inschrijving die wij bepalen door terug te rekenen tot de datum waarop hij of zij als partner op de inschrijving werd bijgeschreven. Voor het splitsen van de inschrijving betaalt u 15,-- aan administratiekosten. Een verandering doorgeven Artikel Wat doet u als er iets verandert dat invloed kan hebben op uw inschrijving? Dit geeft u zelf direct aan ons door. Dat doet u bijvoorbeeld als uw adres, telefoonnummer, adres, inkomen of de samenstelling van uw huishouden verandert. Let op! Ieder jaar zetten wij eind november uw inschrijving op inactief en kunt u niet meer reageren op woningen. Via onze website kunt u zelf uw inschrijving weer op actief zetten. Dit doet u door uw juiste inkomen bij uw inschrijving in te vullen. Het juiste inkomen is het huishoudinkomen voor het jaar waarin u actief een woning zoekt.

4 Reggewoon (blad 4) 5.2 Hoe geeft u veranderingen aan ons door? Dat kan op drie manieren: Online op Door ons een te sturen via Door een brief te sturen naar Reggewoon, Postbus 325, 7440 AH Nijverdal. Enquête invullen Artikel Wanneer en waarom krijgt u een enquête van ons? Wij kunnen ons woningzoekendenbestand maximaal één keer per jaar opschonen. Dat doen wij door onze ingeschreven woningzoekenden een enquête te sturen. 6.2 Wat doet u als u een enquête van ons krijgt? - U stuurt ons aanvullende informatie of u laat ons gegevens zien. Dat doet u als wij daarom vragen. - Doet u dat alstublieft op tijd. Daarmee voorkomt u dat wij u kunnen uitschrijven als woningzoekende. Dat doen wij als wij u een herinnering hebben gestuurd en u daarop niet binnen twee weken heeft gereageerd. Soort kandidaat Artikel Wanneer bent u een woonwens-kandidaat? Alle woningzoekenden zien wij als woonwens-kandidaten. Behalve als de commissie Huisvesting dit anders bepaalt. 7.2 Wanneer bent u een urgent woningzoekende? Dit bepaalt de commissie Huisvesting. U bent woonwens-kandidaat Artikel Hoe reageert u op ons woningaanbod? Als woonwens-kandidaat kunt u zelf reageren op ons woningaanbod. Dat doet u op de website www. reggewoon.nl. 8.2 Hoe wijzen wij onze woningen toe aan woonwens-kandidaten? Wij wijzen een woning toe aan de woningzoekende die het langst bij ons staat ingeschreven. Deze persoon voldoet natuurlijk wel aan alle voorwaarden voor deze woning. U bent urgent woningzoekende Artikel Hoe wijzen wij een woning aan u toe als u urgent woningzoekende bent? Aan urgent woningzoekenden wijzen we woningen toe via het distributiemodel. Dit betekent dat wij u een woning toewijzen. U hoeft hiervoor niets (meer) te doen.

5 Reggewoon (blad 5) 9.2 Mag u ook reageren op het gewone woningaanbod? Dat mag. Dat doet u dan als woonwens-kandidaat. Maar u krijgt hierbij geen voorrang op andere woonwens-kandidaten. Zo werkt de urgentieregeling Artikel Wanneer kunt u urgentie aanvragen? Als u voldoet aan deze basisvoorwaarden: U heeft zich laten registreren als woningzoekende bij ons. U woont minimaal één jaar in de gemeente Hellendoorn of Wierden. Om dit te bepalen kijken wij naar uw inschrijving in het BRP. U heeft de afgelopen drie jaar geen woning met urgentie van Reggewoon, SWWE of Woningstichting Hellendoorn toegewezen gekregen. U heeft een acuut huisvestingsprobleem. Daarbij geldt: - Dit kunt u aantonen. - Uw situatie is onhoudbaar. - Uw situatie is niet uw schuld. - Dit probleem houdt direct verband met uw huidige woonsituatie waar het probleem is ontstaan. U staat nog geen vier jaar ingeschreven als woningzoekende bij ons en u heeft een huishoudinkomen binnen de grenzen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. U heeft actief geprobeerd een andere woning te vinden op de woningmarkt binnen en buiten de gemeente. Dit kunt u aantonen. Uw vermogen is niet hoger dan de voor dat moment vastgestelde vermogensgrens. Deze grens vindt u op onze website Uw huidige woon- of verblijfplaats is niet geschikt of geschikt te maken om de situatie op te lossen. Uw huisvestingsprobleem is binnen de gemeente Hellendoorn of Wierden ontstaan Hoe vraagt u urgentie aan? Zo werkt het: Stap 1 U vult het aanvraagformulier helemaal in en u ondertekent het ook. Dit formulier stuurt u met alle bijlagen waar wij om vragen naar ons toe. Stap 2 Wij beoordelen of u voldoet aan alle voorwaarden voor een urgentie. Stap 3 Als het nodig is, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek met een woonconsulent. Stap 4 Onze woonconsulent beoordeelt of wij uw aanvraag voorleggen aan de commissie Huisvesting. Stap 5 Krijgt u urgentie? Dan krijgt u hierover een brief van ons Wanneer kunt u urgentie krijgen? De commissie Huisvesting kan in de volgende situaties besluiten om u urgentie te geven: a. Bij een relatiebreuk Hierbij geldt: U bent minimaal één jaar getrouwd, of U heeft minimaal één jaar geleden een geregistreerd partnerschap afgesloten, of U heeft minimaal één jaar geleden een samenlevingsovereenkomst afgesloten én

6 Reggewoon (blad 6) U heeft de zorg over minderjarige kinderen die nu bij u wonen en na de relatiebreuk bij u blijven wonen. Deze zorgplicht toont u aan door een uitspraak van de rechter, een echtscheidingsconvenant of een zorgplan. De urgentie gaat in nadat u: Een echtscheidingsbeschikking heeft ingeleverd, of Een bewijs van ontbinding van het geregistreerd partnerschap heeft ingeleverd, of Minimaal één maand nadat u bij ons of bij de notaris heeft aangetoond dat de samenlevingsovereenkomst stopt. Let op! Deze stukken moet u binnen 14 dagen na afgifte bij ons inleveren. Heeft u een koopwoning? Dan kunt u aantonen dat u om financiële redenen hier niet kunt blijven wonen. Heeft u een huurwoning? Dan gaan wij ervan uit dat de ouder, die de kinderen op naam krijgt, de huurrechten voor deze woning houdt. b. Als u uw eigen woning gedwongen moet verkopen Omdat: U de woonlasten niet meer zelf kunt betalen. De reden is dat uw inkomen onder het bijstandsniveau komt, én U minderjarige kinderen heeft die bij u wonen, én De inkomensterugval niet verwijtbaar is. De urgentie gaat in nadat u de (voorlopige) koopakte aan ons heeft laten zien. Dit moet u doen binnen 14 dagen nadat deze is ondertekend. c. Om medische redenen U ervaart ernstige ergonomische belemmeringen in de woning. Hierdoor kunt u onmogelijk in de huidige woning blijven wonen. De woning kan niet worden aangepast. De afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Hellendoorn of van de gemeente Wierden beoordeelt uw aanvraag ook. d. Bij negatieve ervaringen in en associaties met uw huidige woning U levert een rapportage aan van hulpverlening waaruit dit blijkt. e. Bij relatie-, gezins- en opvoedingsproblemen Alleen in heel uitzonderlijke situaties kunt u hiervoor een urgentie krijgen. Meestal gaat het om ernstige en langdurig verstoorde gezinsrelaties in combinatie met psychische of psychosomatische problematiek bij één van de betrokkenen. U moet een rapportage aanleveren van de hulpverlening. In deze rapportage moet uitgelegd worden waarom zelfstandig wonen de enige oplossing is en ook wat de gevolgen zijn als de situatie voortduurt. De commissie beoordeelt of de situatie en de daarmee de tijdsdruk ernstig genoeg om een urgentie af te geven.

7 Reggewoon (blad 7) f. Bij ontslag of vertrek uit een instelling Hierbij geldt altijd: Direct voor uw verblijf in de instelling woonde u minimaal één jaar onafgebroken in de gemeente Hellendoorn of gemeente Wierden. U heeft er alles aan gedaan om zelf op tijd woonruimte te vinden. U levert rapportage aan van de hulpverlening. In deze rapportage moet in ieder geval staan dat uw hulpverlener vindt dat u zelfstandig mag en kunt wonen. Let op! Wij mogen altijd onafhankelijk advies vragen om uw aanvraag te beoordelen. Dat doen we bijvoorbeeld als wij twijfelen. Dit laten wij dan van tevoren aan u weten Hoe snel krijgt u een woning als u urgentie heeft? Wij streven ernaar om u binnen zes maanden een passend woningaanbod te doen. Hierbij houden we rekening met artikel Hoe wijzen wij woningen toe met urgentie? Wij kijken of de woning bij u past volgens de regels voor passendheid en functionaliteit. Zijn er meer kandidaten met een gelijke passendheid en functionaliteit? Dan kijken wij naar de ingangsdatum van de urgentie. Degene die het langst urgentie heeft, krijgt als eerste een woning toegewezen. Hebben kandidaten dezelfde ingangsdatum urgentie? Dan krijgt de urgentie met de langste inschrijfdatum de woning. In de bijlage leest u de voorwaarden voor passendheid en functionaliteit. We houden alleen rekening met specifieke woonwensen als de commissie Huisvesting dit heeft bepaald. Zoals het soort woning, de wijk of kern. U krijgt een woning toegewezen in de gemeente waarin het huisvestingsprobleem is ontstaan. Let op! Urgent woningzoekenden uit Nijverdal en Hellendoorn kunnen geen woning toegewezen krijgen in de kernen Haarle, Daarle of Daarlerveen. Dit zijn namelijk beschermde dorpskernen Wat gebeurt er als u een passend woningaanbod weigert? Dan vervalt uw urgentie. U kunt dan niet opnieuw urgentie aanvragen op basis van dezelfde situatie Wanneer kunt u geen urgentie krijgen? - Wij kunnen een aanvraag om urgentie altijd weigeren. Ook als u voldoet aan de voorwaarden in artikel Dat mogen wij doen als wij daarvoor zwaarwegende redenen hebben. Zoals: u heeft een huurachterstand, u heeft uw vertreknota niet betaald of u heeft een negatieve verhuurderverklaring Wanneer vervalt uw urgentie? Op het moment dat u zelf eigen woonruimte heeft gekregen. Dat kan bij ons zijn. Of bij een andere verhuurder in de sociale of particuliere sector. Dit geldt niet als u tijdelijk ergens anders kunt wonen in afwachting van een woningtoewijzing door ons. U bent wel verplicht een verandering in uw verblijfplaats altijd in een brief aan ons door te geven. Als wij zwaarwegende redenen hebben om uw urgentie te laten vervallen. Bijvoorbeeld: u heeft een huurachterstand, u heeft uw vertreknota niet betaald of u heeft een negatieve verhuurderverklaring.

8 Reggewoon (blad 8) Bijzondere doelgroepen Artikel Hoe wijzen wij woningen toe aan bijzondere doelgroepen? Sloopurgenten krijgen met voorrang een vervangende woning toegewezen via het distributiemodel. Statushouders krijgen met voorrang een woning toegewezen via het distributiemodel. Dat gebeurt in overleg met de gemeenten Wierden en Hellendoorn. Mensen die een aangepaste woning nodig hebben, krijgen een aangepaste woning toegewezen via de WMO van de betreffende gemeente via het distributiemodel. Woningen in de Molukse wijken wijzen we bij voorrang toe volgens de artikelen 12.2 en Voor overige bijzondere doelgroepen wijzen we woningen toe volgens de prestatieafspraken met de gemeente Hellendoorn, de gemeente Wierden en belangenorganisaties. Woningen verdelen en toewijzen Artikel Hoe wijzen wij vrijkomende woningen toe? Woningen die vrijkomen, wijzen wij toe aan woningzoekenden die bij ons staan ingeschreven. Wij beslissen daarbij zelf per vrijgekomen woning: a. Of wij de woning toewijzen aan regulier woningzoekenden. b. Of wij de woning toewijzen aan urgent woningzoekenden. c. Of wij de woning toewijzen aan een bijzondere doelgroep. d. Of wij de woning verkopen. e. Welke voorwaarden wij stellen aan leeftijd, gezinssamenstelling of het inkomen van de woningzoekende. Deze voorwaarden leest u in de bijlage woonruimteverdeling. Als wij woningen toewijzen, streven we ernaar om twee derde van de woningen beschikbaar te houden voor woonwens-kandidaten. Hier kunnen we van afwijken. Dit doen wij alleen als er geen (niet op tijd) passende woonruimte beschikbaar is voor een urgent woningzoekende of iemand uit een bijzondere doelgroep Hoe wijzen we woningen toe in de Molukse wijken in de gemeente Hellendoorn? De woningen in de Molukse wijken 1 en 2 wijzen we toe aan woningzoekenden met een passend inkomen en passende leeftijd. Zij maken deel uit van de Molukse gemeenschap uit Hellendoorn. Woningen kunnen we meerdere keren opnemen in ons woningaanbod. Dit doen we alleen als uit een publicatie geen passende kandidaten komen. We doen dit in de volgende volgorde: De 1e keer: Alleen voor kandidaten die deel uitmaken van de Molukse gemeenschap in de Gemeente Hellendoorn. De 2e keer: Alleen voor kandidaten die deel uitmaken van de Molukse gemeenschap in de Gemeente Hellendoorn. De 3e keer: Alleen voor kandidaten die deel uitmaken van de Molukse gemeenschap in Nederland. De 4e keer: Voor alle woningzoekenden De bewonerscommissie van de Molukse gemeenschap geeft aan welke kandidaten deel uitmaken van de Molukse gemeenschap. Uitgangspunten zijn: - De woningzoekende heeft minimaal één ouder die volledig van Molukse afkomst is. - Bij een gemengde relatie moet diegene, die de huurovereenkomst op naam krijgt, deel uitmaken van de Molukse gemeenschap.

9 Reggewoon (blad 9) Verlaat een huurder van de 1e generatie de woning? Dan bepalen we in overleg met de familie van de 2e generatie wie in de woning gaat wonen. Is er vanuit de familie van de 2e generatie geen belangstelling voor de woning? Dan wijzen we de woning op dezelfde manier toe zoals alle woningen in de Molukse wijken. Woningzoekenden moeten voldoen aan de inkomenseisen die de overheid bepaalt Hoe wijzen we woningen toe in de Molukse wijken in de gemeente Wierden? Woningen in de Molukse wijken wijzen we met voorrang toe aan woningzoekenden met een familiaire binding aan huidige bewoners van de Molukse wijken. Zij hebben een passende leeftijd en een passend inkomen voor de woning. We bepalen samen met de raad van de Molukse wijk of een kandidaat tot de doelgroep behoort. Woningzoekenden moeten voldoen aan de inkomenseisen die de overheid bepaalt Hoe wijzen we woningen toe aan woon-wenskandidaten? Woningen voor woonwens-kandidaten bieden we aan met het aanbodmodel. Deze woningen vindt u op We wijzen woningen toe op basis van uw inschrijfduur. Dat doen we alleen als u aan de voorwaarden voldoet en geen lopende woningtoewijzing heeft. Weigert de langst ingeschreven woningzoekende de woning of valt deze om een andere reden af? Dan wijzen we de woning toe aan de volgende kandidaat op de lijst. Weigeren veel mensen een woning of is er een calamiteit? Dan mogen we afwijken van de oorspronkelijke volgorde in de reeks van ingeschreven woningzoekenden. Wij mogen altijd controleren of u aan de voorwaarden voor toewijzing voldoet. Ongeacht uw geregistreerde gegevens. We kijken daarbij naar uw verblijfstitel, leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen Wanneer kunnen wij besluiten u geen woning toe te wijzen? U voldoet niet aan de inschrijfvoorwaarden volgens artikel 3. U voldoet niet aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Dit blijkt nadat wij uw gegevens hebben getoetst. U reageert niet of niet op tijd op een woningtoewijzing. Of u levert niet of niet op tijd de gevraagde gegevens bij ons in. U heeft een negatieve verhuurdersverklaring. Dit komt door: - uw betalingsgedrag en/of - het onderhoud van uw woning of uw woonomgeving en/of - overlast die u heeft veroorzaakt. U moet ons nog geld betalen. U vertoont slecht huurdersgedrag in de huurwoning die u op dit moment van ons huurt Wat gebeurt er als u een woning later weigert? Accepteert u een woning? En ziet u daarna alsnog af van deze woning? Dan betaalt u een boete. De boete is gelijk aan één maandhuur.

10 Reggewoon (blad 10) Uitschrijven als woningzoekende Artikel Wanneer schrijven wij u uit als woningzoekende? Dat doen we als: U ons dat vraagt; U niet of niet op tijd reageert op een enquête of als wij u vragen om ons meer informatie te sturen; U een huurovereenkomst met ons ondertekent of met een verhuurder waarvoor wij bemiddelen; U via woningruil een woning van ons heeft gekregen; U geen geldige verblijfstitel in Nederland meer heeft; U ons expres onjuiste inschrijfgegevens heeft gegeven; U overlijdt Wat gebeurt er met uw inschrijving als u overlijdt? Dan kan uw eventuele mede-aanvrager de inschrijving voortzetten. De mede-aanvrager krijgt dan de inschrijfdatum die gelijk is aan de datum waarop hij of zij als partner op de inschrijving werd bijgeschreven Kunt u inschrijfgeld terugkrijgen? Nee, als wij u uitschrijven, krijgt u geen (deel van het) inschrijfgeld terug. Woningruil Artikel Wat is woningruil? Woningruil is een overeenkomst tussen twee huishoudens die van woning ruilen. Dat doen zij met onze toestemming. Zij gaan in elkaars woning wonen. Onder bepaalde voorwaarden geven wij toestemming voor een woningruil Wanneer mag u van woning ruilen? U ruilt van woning binnen ons woningbezit. U ruilt tussen een huurwoning van ons en een huurwoning van een andere sociale verhuurder. Beide partijen staan ingeschreven als woningzoekende bij ons. Let op: uw inschrijving vervalt als u een ruilwoning accepteert. De woningen zijn voor beide partijen passend volgens onze voorwaarden en volgens de voorwaarden van de overheid. Beide ruilpartners: - hebben geen huurachterstand; - hebben geen overlast veroorzaakt of veroorzaken geen overlast; - gedragen zich niet op een andere manier als slecht huurder of hebben zich als slecht huurder gedragen. U heeft een zwaarwegend belang voor de woningruil Kan de huurprijs veranderen? Ja, bij een nieuwe verhuring kunnen we de huurprijs van de woning altijd aanpassen. Dat geldt dus ook bij woningruil.

11 Reggewoon (blad 11) 14.4 Hoe vraagt u woningruil aan? Dat doet u altijd in een brief. U kunt hiervoor ook ons aanvraagformulier gebruiken. Het aanvraagformulier vindt u op onze website U geeft hierop aan: De namen, adressen, geboortedata, adressen en telefoonnummers van de ruilpartners. Om welke woningen het gaat. Wie de verhuurder is van de woning als het geen woning van Reggewoon is. Uit hoeveel personen beide huishoudens bestaan Welke gegevens stuurt u ons bij woningruil? Een verhuurderverklaring. Deze vult de huidige verhuurder in als u ruilt tussen een woning van ons en een andere sociale verhuurder. Inkomensgegevens van beide aanvragers en hun eventuele partners. Waaronder: - een inkomensverklaring van de belastingdienst; - de meest recente salaris- en/of uitkeringsstrook. Kopie van het legitimatiebewijs van beide aanvragers en eventuele partners. Let op! Zorgt u ervoor dat de hoofdhuurder(s) en eventuele medehuurder(s) de aanvraag hebben ondertekend Kunnen jullie bemiddelen bij woningruil? Nee, wij bemiddelen niet bij een woningruil. U moet zelf met een ruilpartner komen Hoe lang duurt de behandeling van een woningruil? Dit duurt meestal zes weken nadat u alle informatie heeft aangeleverd. Soms kan dit langer duren. Bijvoorbeeld omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Maar dit is een uitzondering Hoe gaat een woningruil? U accepteert de nieuwe woning in de huidige staat. Dus met alle lusten en lasten. Wij maken eerst een technische opname van de woningen. Beide ruilpartners zijn hierbij aanwezig. We controleren dan in welke staat de woning is. Zijn er Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)? Dan controleren wij of deze acceptabel zijn en bij ons zijn aangevraagd. Is dat niet zo? Dan moet de huidige huurder of ruilpartner de woning eerst weer op het gewenste niveau terugbrengen. De huurovereenkomsten worden per de eerste van de maand omgezet. U accepteert de woning altijd in de huidige staat en met alle lusten en lasten. Daarom is de nieuwe huurder vanaf deze datum verantwoordelijk voor de staat van de woning. Dus ook voor de zelf aangebrachte voorzieningen die de nieuwe huurder heeft overgenomen. Alle rechten en plichten van de ene huurder uit het huurcontract, gaan over op de nieuwe huurder. Beide huurders verhuizen tegelijkertijd. Hierdoor hoeft u geen dubbele huur te betalen. De ruilpartners moeten zelf zorgen voor een goede planning en eventuele opslag van spullen Wanneer kunt u beginnen met verhuizen? Pas na de technische opname mag u beginnen met verhuizen. Dit mag alleen als de opzichter akkoord is gegaan met de woningruil. Dit is op eigen risico omdat een huurder aansprakelijk blijft voor de woning waarvoor hij op dat moment huurder is. U moet er ook rekening mee houden dat uw spullen misschien niet verzekerd zijn als zij in een woning staan die nog door een ander gehuurd wordt.

12 Reggewoon (blad 12) Wanneer kunt u niet van woning ruilen? - U kunt niet ruilen met een woning die bestemd is voor de verkoop of sloop. - U kunt de woning niet tijdelijk huren. Beide partijen blijven minimaal één jaar in de geruilde woning. Huurt u de woning minder dan één jaar? Dan betaalt u wel één jaar huur. - Blijkt bij de opname van de woning dat een van de aanvragers zich niet als goed huurder gedraagt? Dan mogen wij de aanvraag tot woningruil alsnog weigeren. Medehuurderschap Artikel Wat is een medehuurder? Een medehuurder is iemand die samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Wij moeten wel de medehuurder erkent hebben Wat zijn de rechten van een medehuurder? De medehuurder heeft wettelijke huurbescherming. Net als de hoofdhuurder. Dit geldt vanaf het moment van medehuur. Dit betekent: De medehuurder kunnen wij niet zomaar uit de woning zetten. De medehuurder is aansprakelijk voor de verplichtingen die u leest in deze huurovereenkomst. U moet dan denken aan de huurbetaling en het gebruik van de woning Wat geldt voor een echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner? Zij zijn automatisch medehuurder van de huurder. Het maakt daarbij niet uit of u voor of na de huurovereenkomst bent getrouwd of geregistreerd partners bent geworden. Het medehuurderschap geldt zolang de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner de woning als hoofdverblijf heeft Welke voorwaarden gelden voor medehuurderschap? De aanvrager heeft minimaal twee jaar zijn of haar hoofdverblijf in de woning. U heeft hiervoor minimaal twee jaar geleden toestemming gevraagd en gekregen. De aanvrager voert met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De aanvrager wil ook in de toekomst met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding blijven voeren. U mag het medehuurderschap dus niet aanvragen met als doel om de medehuurder op korte termijn hoofdhuurder te laten worden Wie kan geen medehuurder worden? Kinderen of broers en zussen kunnen in principe geen medehuurder worden. Omdat zij vroeg of laat het (ouderlijk) huis uitgaan. Soms kunnen kinderen wel medehuurder worden van de ouderlijke woning. Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het gaat om een meerderjarig kind van 35 jaar of ouder. Het kind heeft onafgebroken in de ouderlijke woning gewoond. U kunt het duurzame karakter van de gemeenschappelijke huishouding aantonen. De woning is passend: bij het inkomen en bij de persoonlijke situatie van het kind. Deze moet passen bij de doelgroep van de woning. Er is geen sprake van slecht huurderschap of overlast.

13 Reggewoon (blad 13) Het kind accepteert de woning in de staat waar deze zich in bevindt. De woning is niet bedoeld voor de verkoop Hoe vraagt u medehuurderschap aan? Daarvoor stuurt u ons het formulier Aanvraagformulier medehuurderschap. Beide partijen vullen het verzoek in en ondertekenen het. U levert hierbij de volgende informatie in: - Een overzicht uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit blijkt hoelang huurder en medeaanvrager op het adres wonen. - Een kopie van het legitimatiebewijs van de medehuurder. - Een recente inkomensverklaring van de belastingdienst Hoe lang duurt de behandeling van uw aanvraag? Wij behandelen uw aanvraag binnen drie weken. U krijgt dan een brief van ons met ons besluit. Klachtenregeling Artikel Wat doet u als u een klacht heeft? Bent u het niet eens met een beslissing die genomen is op basis van dit reglement? Laat u het ons dan weten binnen zes weken nadat wij de beslissing hebben genomen. U kunt ons daarvoor bellen via (voor huurders uit de gemeente Hellendoorn) of (voor huurders uit de gemeente Wierden). Een sturen kan ook naar Stuurt u liever een brief? Ons postadres is: Reggewoon, Postbus 325, 7440 AH in Nijverdal Komen wij samen niet tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht sturen naar de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. Dit kan via hun website Uw privacy Artikel Wat is ons privacyreglement? Ons privacyreglement geldt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De belangrijkste punten zijn: Wij gebruiken uw gegevens alleen om woningen zo goed mogelijk toe te kunnen wijzen. Alleen u en wij kunnen uw persoonlijke gegevens inzien. Wij geven uw gegevens niet aan anderen. Behalve als: - u ons daarvoor toestemming geeft; - wij dit verplicht zijn voor de accountantscontroles. Deze zijn verplicht vanuit de overheid. Deze accountants hebben ook een geheimhoudingsplicht; - u urgentie krijgt en de commissie Huisvesting uw aanvraag moet behandelen. Wij houden uw gegevens geheim. Dat zijn wij verplicht. U mag uw geregistreerde gegevens bij ons altijd bekijken. Dit kunt u ook doen via uw persoonlijke inlogcode op onze website. Dat kan op ieder moment. U kunt ook uw gegevens op een van onze kantoren bekijken. U moet hiervoor wel vooraf een afspraak maken.

14 Reggewoon (blad 14) Klopt er iets niet in uw gegevens? Dan mag u dit aanpassen. Wij kunnen wel algemene gegevens van onze woningzoekenden gebruiken voor onze statistieken en beleidsontwikkeling. Deze gegevens zijn nooit naar een persoon herleidbaar. Dit artikel geldt ook als privacyreglement zoals bedoelt in de Wet bescherming persoons-gegevens. Voorlichting Artikel Hoe krijgt u informatie van ons? U krijgt algemene informatie over de uitvoering van dit reglement, uw keuzemogelijkheden en de manier waarop wij woningen toewijzen: op onze website; tijdens het intakegesprek bij een urgentieaanvraag; in onze brochures; persoonlijk, als u hierom vraagt Wat geldt als u informatie over wachttijden krijgt? Krijgt u informatie van ons over globale wachttijden? Dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Versie mei 2017_01 Locatie Nijverdal Storkstraat LW Nijverdal Tel Locatie Wierden Nijverdalsestraat AC Wierden Tel Postadres Postbus AH Nijverdal website

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Woningruil. Wat is woningruil?

Woningruil. Wat is woningruil? Woningruil Woningruil Woningruil U verwacht gezinsuitbreiding, u wilt liever gelijkvloers wonen, er zijn redenen genoeg om naar een andere woning uit te kijken. Eén van de mogelijkheden om naar een geschiktere

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen.

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen. WONINGRUIL Een alternatief om snel te verhuizen. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd uw woonwensen veranderen. Een gezinsuitbreiding en het niet meer kunnen onderhouden van een grote achtertuin zijn

Nadere informatie

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris.

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris. INFORMATIE MEDEHUURDERSCHAP Wanneer ben ik medehuurder? Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o...

Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... Woonruimte zoeken? D a t g a a t z o... U bent op zoek naar woonruimte in de gemeente Wierden. In deze brochure vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wanneer is inschrijving

Nadere informatie

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning

Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Reactieformulier voor het accepteren of weigeren van de aangeboden sociale huurwoning Vul het reactieformulier altijd in! Dus ook als u de woning niet wilt huren. Aangeboden woning: Naam aanvrager Burgerservicenummer

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

> Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil

> Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil > Inwoning, samenwoning, medehuur & woningruil Wat is inwoning? Wanneer u als huurder voor korte tijd iemand bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit inwoning. Bij inwoning voert u geen gezamenlijke

Nadere informatie

Spelregels Woningruil

Spelregels Woningruil Spelregels Woningruil Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. November 2011 Woningruil Woningruil, dat doe je samen Wilt u als huurder van woningstichting Het Grootslag uw

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil Woning ruilen? Zijn beide huurders het met elkaar eens? Hoe gaat woningruil in zijn werk? Woningruil Woning ruilen? Het komt wel eens voor dat huurders van woning willen ruilen. Beter Wonen bemiddelt niet daarin, maar verleent wel medewerking mits aan een aantal spelregels wordt voldaan. Hieronder

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden

Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Dringend op zoek naar een woning? Dit zijn de mogelijkheden Centrada verdeelt de huurwoningen in Lelystad op basis van wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe groter de kans is dat u voor een woning

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert Natuurlijk wonen Uw situatie verandert 1 Uw woonsituatie verandert In een aantal gevallen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw woonsituatie aan ons doorgeeft. In deze brochure leest u welke veranderingen

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een Woningruil Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een (andere) huurwoning. Wellicht biedt woningruil u de mogelijkheid om aan een passende woning te komen. U

Nadere informatie

Woningruil via Woongaard.com

Woningruil via Woongaard.com Woningruil via Woongaard.com U wilt graag uw woning ruilen met iemand anders. In deze brochure leest u wat woningruil is en hoe de procedure om woningruil aan te vragen bij Woongaard.com verloopt. Wat

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentie: met voorrang een woning Indien u plotseling geconfronteerd wordt met een ernstig probleem dat alleen kan worden opgelost met een andere woning, dan kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Een woning huren op de Noord-Veluwe.

Een woning huren op de Noord-Veluwe. Een woning huren op de Noord-Veluwe www.hurennoordveluwe.nl Een woning huren op de Noord-Veluwe Bent u op zoek naar een huurwoning in de regio Noord-Veluwe? Dan kunt u zich inschrijven bij www.hurennoordveluwe.nl.

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.

R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen. R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil

Aanvraagformulier Woningruil. Aanvraag Woningruil Aanvraagformulier Woningruil Aanvraag Woningruil Voordat u woningruil gaat aanvragen, is het van belang dat u van de volgende punten op de hoogte bent: U kunt woningruil aanvragen als u minimaal één jaar

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

een woning huren? woonkeus stedendriehoek

een woning huren? woonkeus stedendriehoek Hier leest u meer over hoe het zoeken naar een woning in de regio Stedendriehoek in zijn werk gaat. Klik op de pijl om verder te gaan.? Zoekt u een huurwoning in de Stedendriehoek? Dan kunt u zich inschrijven

Nadere informatie

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning

Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning Reactieformulier voor acceptatie of weigering van de aangeboden woning We vragen u het reactieformulier uit te printen, in te vullen,te controleren en te ondertekenen, ook als u de woning niet wilt huren.

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1 Woningruil Buiten het reageren op WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een afspraak tussen twee of meer huishoudens die zich,

Nadere informatie

Voorwaarden woningruil

Voorwaarden woningruil Voorwaarden woningruil Woningruil Bij SWZ is het mogelijk om van woning te ruilen. Bij woningruil ruilen twee huishoudens van huurwoning en komt er nooit een woning vrij. Uitgangspunt is dat u zelf een

Nadere informatie

onen INFORMATIE OVER woningruil

onen INFORMATIE OVER woningruil onen INFORMATIE OVER woningruil woningruil Zou u graag een andere huurwoning willen? In deze regio is dat niet zo makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Wilt u sneller aan een andere huurwoning komen,

Nadere informatie

Inwoning, samenwonen en medehuur

Inwoning, samenwonen en medehuur Inwoning, samenwonen en medehuur Alles goed geregeld Wanneer u voor korte of langere tijd iemand bij u in wilt laten wonen, noemen we dat inwoning of samenwonen. Soms kan het ook verstandig zijn om iemand

Nadere informatie

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2

MEDEHUURDERSCHAP 2011-V2 MEDEHUURDERSCHAP Wat is medehuurderschap? Bij het betrekken van een nieuwe woning ondertekenen huurder en verhuurder altijd gezamenlijk de huurovereenkomst. Wanneer u alleen in uw woning bent gaan wonen

Nadere informatie

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE VOORWAARDEN & AANVRAAGFORMULIER Er zijn mensen die zeer urgent een woning nodig hebben. Die mensen willen wij binnen 3 maanden helpen aan passende woonruimte. Dit is de reden

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen.

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen. Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wil ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in zijn

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken

Over het hoe en wat. Huurwoning zoeken Over het hoe en wat Huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor informatie die bij het zoeken van een woning komt kijken.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning zoeken

regionaal & betrokken Woning zoeken regionaal & betrokken Woning zoeken Als u op zoek bent naar een huurwoning in de gemeente Borsele of Reimerswaal dan bent u bij R&B Wonen aan het goede adres. R&B Wonen is de grootste verhuurder in deze

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT

WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT WOONRUIMTEVERDELINGSREGLEMENT Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Woningburo Maastricht en de toewijzing van de woningen van de in Woningburo Maastricht deelnemende woningcorporaties,

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert. Bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden,

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert Natuurlijk wonen Uw situatie verandert 1 Uw woonsituatie verandert In een aantal gevallen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw woonsituatie aan ons doorgeeft. In deze brochure leest u welke veranderingen

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wilt ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

over HUreN 1 Woning zoeken

over HUreN 1 Woning zoeken over HUREN Woning zoeken 1 Een huurwoning zoeken U zoekt een huurwoning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Niet alleen voor een woning, maar ook voor allerlei informatie. Want bij het zoeken van

Nadere informatie

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam

Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam Als u een (andere) huurwoning zoekt in Leerdam U wilt in aanmerking komen voor een (andere) huurwoning in de gemeente Leerdam? Dat kan! Sinds 4 maart 2010 zijn er geen bindingseisen meer en kan iedereen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning?

Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Op zoek naar een huurwoning? Wonen in een gebied waar anderen graag recreëren. Dat is het unieke van een woning van Wetland Wonen. Wij verhuren woningen in de sociale huursector.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WoonService

Algemene Voorwaarden WoonService Algemene Voorwaarden WoonService Artikel 1. Werking Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van WoonService. Artikel 2. WoonService WoonService is een coöperatie

Nadere informatie