Limburg maakt vaart. Jaarverslag NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1"

Transcriptie

1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag

2 Jaarverslag

3 Inhoud Kerncijfers Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de directie 10 Participaties 11 Ontwikkeling & Innovatie 14 Investeringsbevordering & Business Development 16 Bedrijventerreinen 19 LIOF Business Centers 21 LIOF Jaarrekening Bijlagen 46 Overzicht Participaties 47 Profielschets van de leden van de RvC 58 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 59 Corporate Governance 63 Risicomanagement 65 LIOF vertegenwoordigingen/lidmaatschappen 67 English Summary 68 Missie en organisatiestructuur 73 Overzicht van begrippen en afkortingen 74 Organogram 75 Colofon 77 Jaarverslag

4 Kerncijfers 2013 Financieel resultaat en eigen vermogen Netto winst (in mln ) 0,5 -/- 4,3 Eigen vermogen (in mln ) 97,1 96,5 Balanstotaal (in mln ) 159,0 153,1 Solvabiliteit (in %) 61,0 63,0 Overzicht resultaten Prestatie-indicator in mln Participatie investeringen 9,7 19,5 6,8 17,7 10,0 - bedrijven (aantal) ,0 O&I innovatie-impuls 34,9 23,1 22,0 22,5 12,5 IBD investeringen 53, ,0 - arbeidsplaatsen (aantal) ,0 - bedrijven (aantal) ,0 Bedrijventerreinen (in ha): - verkoop nieuwe terreinen * - herstructurering ** 185** * * Voor 2013 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen. ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Participaties Investeringen in Limburgse bedrijven Techstart-leningen in op te starten bedrijven Kapitaal (in mln ) 17,7 6,8 Aantal bedrijven Kapitaal (in mln ) 0,8 1,5 Aantal bedrijven Ontwikkeling & Innovatie O&I-projecten O&I-projecten naar sector (in mln ) Omvang ontwikkelde en goedgekeurde projecten (in mln ) 22,5 22,0 Toegekend subsidiebedrag (in mln ) 7,1 10,9 Healthcare 4,6 2,9 Materials 1,1 1,6 Systems 9,4 10,1 Agro/Food 3,2 6,3 Logistics 3,5 1,1 Generiek 0,8 - Afgeronde totalen kunnen verschillen van gesommeerde afgeronde deeltellingen. Jaarverslag

5 Kerncijfers 2013 Investeringsbevordering en Business Development Investeringen in Limburg Investeringen in speerpunten in mln n arbeidsplaatsen Aantal investeringsprojecten Omvang (in mln ) Aantal aangekondigde arbeidsplaatsen Materials 23,0 15 Systems 3,0 8 Agro/Food 30,0 60 Logistics 53, Healthcare 0,1 5 Generiek 0,2 105 Bedrijventerreinen Business Centers Verkoop en revitalisering Huurders en business centers Verkoop greenfields (in ha) 13 8 Herstructurering brownfields (in ha) 185** 180** Aantal greenfield terreinen in portfolio 5 5 Aantal brownfield terreinen in portfolio Totaal aantal huurders Aantal business centers Totaal beschikbare ruimte (in m 2 ) Bezettingsgraad (in %) ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Jaarverslag

6 Mission statement NV Industriebank LIOF, de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, ontwikkelen, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigings klimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door haar expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek. Jaarverslag

7 Woord vooraf Limburg volop in ontwikkeling Terugkijkend naar 2013 zien we een voorzichtig herstel uit de economische crisis in Europa. Ook Nederland verruilde krimp voor groei. Deze tendens geeft, in combinatie met het jarenlange vastberaden innovatiebeleid, de Limburgse economie een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. De spectaculaire ontwikkelingen rond VDL NedCar tonen de industriële kracht en het innovatievermogen van Limburg. De investeringen van Provincie Limburg in de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus geven blijk van andere economische potenties die Limburg onderzoekers en ondernemers - regionaal of internationaal actief - heeft te bieden. Internationaal komt Limburg bij het bedrijfsleven en researchcentra als aantrekkelijke investeringsregio in the picture, bijvoorbeeld met haar Materialen Centrum en het onderzoekscentrum voor Biomaterialen op Chemelot. Om in navolging het Limburgse MKB ook van dergelijke investeringen te laten profiteren werden in 2013 de voorbereidingen getroffen voor het Limburg Business Development Fonds. Behalve deze ontwikkelingen is de kracht van Limburg ook te ontlenen aan de resultaten die LIOF in 2013 noteerde; met name waar het gaat om het accommoderen van buitenlandse vestigingen en het organiseren van innovatieprojecten met Limburgse MKB ers. Resultaten LIOF Met ruim nieuwe banen en 109 miljoen euro aan investeringen bij 11 nieuwe en uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse vestigingen in Limburg wist LIOF een goed resultaat te behalen. Ook 2013 heeft wederom bewezen dat de sector logistiek Limburg belangrijke nieuwe investeringen oplevert. De afdeling Ontwikkeling & Innovatie was in het jaar 2013 betrokken bij 112 innovatieprojecten met zo n 140 Limburgse MKB-bedrijven, samen goed voor een totale innovatie-impuls van 22,5 miljoen euro. LIOF investeerde 17,7 miljoen in 34 nieuwe en bestaande bedrijven, waaronder 10 miljoen voor Chemelot Ventures. Met gelijke bijdragen van DSM, Provincie Limburg en Rabobank kon dit nieuw venture capital fund eind 2013 met een kapitaal van 40 miljoen euro van start gaan. Jérôme Verhagen algemeen directeur De aanhoudend zwakke onroerendgoedmarkt had ook zijn impact op de activiteiten van LIOF op het gebied van bedrijventerreinontwikkeling en startershuisvesting. Business Development Om de innovatiekansen van Limburg te verzilveren en om te zetten in nieuwe bedrijvigheid, groei van werkgelegenheid en export zet LIOF in op een versterkte new business development aanpak. Met het Limburg Makers -innovatieprogramma heeft LIOF al een begin gemaakt met het ondersteunen van een veertigtal industriële MKB ers sinds de start een halfjaar geleden, vanaf de idee-fase tot en met de marktintroductie van nieuwe producten en de verdere ondernemingsgroei. We verwachten op deze wijze het ondernemerschap in de Limburgse industrie nog meer te stimuleren en de slagkracht van de regio verder te kunnen versterken. Hierbij worden de instrumenten en netwerken die LIOF heeft voor financiering, investeringsbevordering en ontwikkeling & innovatie integraal voor ondernemers ingezet. Wij verwachten Jaarverslag

8 Woord vooraf daarmee innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven samen met ondernemers meer gericht te kunnen laten uitmonden in concrete en rendabele bedrijfsinvesteringen en nieuwe bedrijvigheid. Kortom, wij willen de doorgroei van idee naar BV stimuleren. Daarvoor moet het Limburg Business Development Fonds, dat wij samen met de Provincie Limburg in 2013 in de steigers hebben gezet, benodigde financieringen mogelijk maken, ook reeds in de ontwikkelingsfase van goede ideeën. Hiermee komt dus voor het Limburgse bedrijfsleven een compleet financieringsinstrumentarium beschikbaar. Dit strekt zich uit van het hele traject van productidee bij de start tot en met de (door)groei van de onderneming. Continuïteit Het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag continueert de financiering van LIOF en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee wordt verder inhoud en vorm gegeven aan het regionaal economisch beleid en de slagkracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Voor de Provincie Limburg is LIOF dé uitvoeringsorganisatie als het gaat om acquisitie, ontwikkeling en financiering. Hiermee wordt de gewenste expertise aangesproken en kan er op Limburgse schaal dusdanig worden geschakeld dat inefficiënte organisatorische versnippering in de MKB-ondersteuning voorkomen kan worden. Mede met het oog hierop heeft de Provincie Limburg het beheer van het Innovatiefonds aan LIOF overgedragen. De financiële positie van LIOF blijft onveranderd sterk mede als gevolg van een positief resultaat in Jérôme Verhagen Algemeen directeur Jaarverslag

9 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad nam kennis van het verslag van de accountant Ernst & Young LLP naar aanleiding van de door haar gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2013 en vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis te nemen van de op pagina 45 opgenomen goedkeurende verklaring van de accountant en de jaarrekening 2013 vast te stellen. De Raad ondersteunt LIOF in haar opdracht om het provinciale en nationale economische beleid in Limburg te implementeren. LIOF verstevigde in het verslagjaar vooral haar rol als regionale fondspartner. In oktober 2013 bereikte LIOF met Provincie Limburg, DSM en Rabobank overeenstemming over de oprichting van het investeringsfonds Chemelot Ventures. Het fonds omvat 40 miljoen (waarvan 10 mln LIOF middelen) en richt zich op Materials en Life Sciences bedrijven in de (door)startfase. Verder nam LIOF medio 2013 als adviseur van de Provincie Limburg het beheer van het Innovatiefonds over; een logische stap passend bij de rol van LIOF als de uitvoeringsorganisatie van het economische beleid van de Provincie Limburg. Een volgende stap, die naar verwachting aanvang 2014 wordt gezet, is het operationeel worden van het Limburg Business Development Fonds (LBDF). Met dit fonds kan LIOF Limburgse MKB-bedrijven ondersteunen in de product- en bedrijfsontwikkeling in de fase waarin nog geen reguliere financieringsinstrumenten voorhanden zijn. Met nieuwe initiatieven op innovatiegebied zoals het Limburg Makers-programma heeft LIOF ook in 2013 een stevige impuls aan het MKB kunnen geven. De verantwoordelijkheden en taken van LIOF vragen een voortdurende aandacht voor het optimaliseren van de organisatie. In het verslagjaar implementeerde LIOF de in 2012 in gang gezette reorganisatiemaatregelen gericht op kostenverlaging en fit houden van de organisatie. Tegelijk wordt het risicobeheer verder aangescherpt. In samenspraak met de Raad heeft de afdeling Participaties kwaliteitsverbeteringen van de werkprocessen doorgevoerd, onder meer om bedrijfsrisico s te mitigeren. Ook is intensief aandacht besteed aan het beheer van de vastgoedportfolio, zowel voor wat betreft de wijze waarop het beheer wordt uitgeoefend als de risico s in de portefeuille zelf. In samenspraak tussen Raad en directie vindt er momenteel een herijking plaats van de vastgoedstrategie. Alhoewel veel bedrijven in de LIOF portefeuille nog steeds kampen met slechte economische omstandigheden, zien we over de hele linie een lichte vooruitgang. Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van Dit kwam vooral dankzij een boekwinst van op de participaties. Wij stellen de aandeelhouders voor dit resultaat toe te voegen aan de reserves. Boy Litjens voorzitter Raad van Commissarissen De reguliere activiteiten van de Raad bestonden uit het periodiek monitoren van de koers van de verschillende kerntaken en het beoordelen van en besluiten over participatievoorstellen. Naast de financieel-economische aspecten krijgen de maatschappelijke effecten die de kerntaken sorteren, regelmatig aandacht. Het blijft een uitdaging hierin een juiste balans te vinden. De Raad ziet erop toe dat de LIOF-organisatie op verantwoorde wijze gezonde bedrijfsresultaten kan behalen. In lijn hiermee wijst zij op het belang van de MVO-paragraaf en onderschrijft zij ook het gestelde in de code Corporate Governance voor zover deze op LIOF van toepassing is. De Raad, die in het verslagjaar qua samenstelling ongewijzigd bleef, vergaderde in 2013 zeven maal in aanwezigheid van de directie. Daarnaast vond er frequent tussentijds overleg tussen de voorzitter en directie plaats. Mede op basis van de evaluatie van haar eigen functioneren is de Raad van opvatting dat de huidige opzet van het toezicht adequaat is. Zij baseert zich hierbij op de complementariteit van de huidige RvC samenstelling bij LIOF, de deskundigheid die nodig is om het toezicht in de volle breedte te kunnen uitoefenen, de grote sectorale diversiteit van de participatievoorstellen én de beperkte omvang van LIOF. Maastricht, 10 april 2014 Boy Litjens, voorzitter Raad van Commissarissen Jaarverslag

10 Verslag van de directie Participaties 11 Ontwikkeling & Innovatie 14 Investeringsbevordering & Business Development 16 Bedrijventerreinen 18 LIOF Business Centers 20 Jaarverslag

11 Verslag van de directie Participaties 40 miljoen voor Healthcare en Materials bedrijven NV Industriebank LIOF investeerde in 2013 direct met eigen middelen en indirect via fondsmiddelen 17,7 miljoen in 34 Limburgse bedrijven. De focus lag op bedrijven in de topsectoren Systems (maakindustrie), Healthcare, Materials, Logistics en Agro/Food. De investeringsresultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Investeringen in , ,5 LIOF Kapitaal (in mln ) Bedrijven (aantal) De investeringen 2013 zijn als volgt over de verschillende investeringsfondsen verdeeld: Kapitaal uit LIOF Fondsen (in mln ) Fonds in Fonds: 0,9 32 Bedrijven (aantal) 1,5 3 4 Nedermaas HighTech Ventures (in mln ) Bedrijven (aantal) 200 nieuwe financieringsaanvragen Ten opzichte van 2012 verdubbelde het aantal nieuwe financieringsaanvragen in 2013: we kregen er ruim 200. Dit kwam vooral door de aanhoudende economische crisis en de blijvend moeilijke financierbaarheid van nieuwe initiatieven. Uiteindelijk konden 34 aanvragen gehonoreerd worden, inclusief de uitbreidingsfinancieringen. In 2013 zijn er vanuit de LIOF fondsen investeringen gedaan in 14 nieuwe participaties, waarvan 8 startende ondernemingen (inclusief Chemelot Ventures). Het aantal nieuwe startende ondernemingen komt daarmee uit op ongeveer 60% van het totaal geïnvesteerde vermogen. Daarnaast zijn er 11 uitbreidingen gefinancierd, waarvan 6 starters. Met name de sector Systems was in 2013 ruim vertegenwoordigd bij onze nieuwe investeringen. Limburg als maakindustrie regio blijkt hier ook uit. Chemelot Ventures, multiplier van 4 Op de valreep van 2013 is de financiering van Chemelot Ventures tot stand gekomen. Het fonds is een vervolg op Limburg Ventures en richt zich met name op Materials- en Healthcare-bedrijven. Naast LIOF zijn de Rabobanken Westelijke Mijnstreek/Maastricht e.o., DSM Nederland en de Provincie de fondspartners. Omdat ze elk 10 miljoen investeerden, bedraagt de fondsomvang van Chemelot Ventures 40 miljoen. Provinciale Innovatiefonds LIOF neemt sinds juli 2013 als adviseur van de Provincie Limburg het beheer van het provinciale Innovatiefonds waar. Het fonds telt 18 deelnemingen. LIOF en Provincie trekken gezamenlijk op om de MKB-financiering van innovaties te stroomlijnen. 0,8 Limburg Ventures (in mln) Gecommitteerd Doelstelling 6 4 Bedrijven (aantal) Portfoliobeheer In 2013 heeft LIOF haar belangen in 13 Limburgse bedrijven beëindigd door verkoop van haar aandelen, meestal aan de overblijvende aandeelhouders. Ook losten enkele bedrijven vervroegd hun leningen af. Daarnaast gingen er 4 failliet. De exits bij de Venlose ondernemingen Vostermans BV en Eurotech BV alsmede de verkoop van het Public Logistic Center Born BV in Born hebben vooral het in 2013 behaalde participatieresultaat bepaald. De portfolio omvat 95 bedrijven waarin LIOF Jaarverslag

12 Participaties Mutaties participaties LIOF 2013 Sector Plaats Belang Limburg Ventures Uitbreidingen ( ) Nieuwe commitments ( ) HOTflo Holding BV Systems Weert 28,00% MyDiagnostick BV Health Maastricht 20,00% Emma Holding BV Overige Brunssum 20,00% Ekompany Agro BV Agro/Food Nieuwstadt 11,22% Per Saldo Plus BV Systems Maastricht 22,08% Vostermans Beheer BV Systems Blerick lening Chemelot Ventures BV Materials Maastricht 25,00% Chemelot Ventures Management BV Materials Maastricht 49,00% Ekompany Agro BV Sittard-Geleen 17,69% Enzypep BV Sittard-Geleen 36,18% Nano4Imaging GmbH Aken/Geleen 11,52% Bioactor BV Maastricht 10,00% Chemtrix BV Sittard-Geleen 15,72% Pharmacell BV Maastricht 17,46% Nedermaas Hightech Ventures ( ) Nieuwe Starters ( ) Djozz BV Systems Beesel 20,00% Flora Fluids BV Agro/Food Venlo 33,33% Mployee BV Systems Venray 25,00% Crispy Wallet BV Systems Maastricht lening Knoowy VOF Systems Maastricht lening Siraa VOF Overige Nederweert lening Ekompany Agro BV Sittard-Geleen 14,97% Cristal Delivery BV Maastricht 10,15% Applied Biomedical Systems BV Maastricht 33,33% Uitbreiding commitments/leningen ( ) Pharmacell BV Health Maastricht 19,45% Isobionics BV Health Geleen 15,08% SOIOS BV Systems Venlo 24,50% Meerssen Papier BV Systems Bunde 4,53% Bakeplus Holding BV Agro/Food Venlo 21,25% Uitbreiding Starters ( ) Brainmarker BV Health Gulpen 18,94% Nano4imaging GmbH Health Aken/Geleen 6,36% Inflotek BV Systems Belfeld 11,00% Active Cooling Solutions BV Systems Venlo 19,00% Biometrisch Centrum BV Health Gulpen 20,00% Ceradure Products BV Systems Stein 29,96% Belang verkocht Elektor International Media BV PayDutch Holding BV De Parel Thuiszorg BV PLC Born Holding BV Vostermans Beheer BV Eurotech Group BV Big Advertisements VOF Nightbalance BV IAC Group BV Ishop Local BV Freezitt Holding BV Centipedes Beheer BV Centipedes CV Overige Systems Health Overige Systems Systems Overige Health Systems Systems Agro/Food Overige Overige Faillissement Mubio Holding BV Ictopus Group BV Verbo Prefab BV Salusion BV Health Overige Systems Health Jaarverslag

13 Participaties start met een aandelenbelang, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. Voorts heeft LIOF in totaal aan 16 bedrijven alleen een achtergestelde lening verstrekt. In totaal werken er circa medewerkers bij onze portfolio bedrijven. Ondanks de aanhoudende economische malaise bleef het aantal faillissementen in onze portefeuille beperkt tot vier kleinere ondernemingen: Mubio Holding BV, Ictopus Group BV, Verbo Prefab BV en Salusion BV. Hiermee verdwenen 35 arbeidsplaatsen. Kickstart en Startersbeleid 2.0 LIOF heeft twee jaar ervaring opgedaan met een business development traject in de regio Venlo: Kickstart. Wij ondersteun(d)en daarbij startende ondernemers met de oprichting en/of vestiging van hun bedrijf in de regio Venlo. Kickstart, een gezamenlijk initiatief van LIOF, Rabobank Venlo e.o., Regio Venlo en Provincie Limburg, is in de loop van 2013 de basis gaan vormen voor het zogeheten LIOF startersbeleid 2.0. Deze nieuwe op starters gerichte aanpak omvat behalve financiële ook inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van idee tot business plan. Daar hoort bij het bieden van een waardevolle community voor het uitwisselen van (starters) ervaringen en houden van trainingen voor startende ondernemers. De aanpak, waarbij LIOF Yeah 2014 een prominente rol krijgt, wordt begin 2014 nader uitgewerkt. Samenstelling LIOF Participatieportfolio (aantallen) 2013 Naar ondernemingsfase Starters 68 Bestaand / expansie 38 MBO/MBI/Opvolging 3 Materials 2 Naar sectoren Healthcare / Life Sciences 18 Chemie / Nieuwe materialen 5 Hightech Systems 54 Agro / Food 6 Generiek 26 Energy 2 Naar betrokkenheid LIOF in jaren > 12 Toekomst Het jaar 2014 zal in het teken staan van verdere intensivering van pro-actieve acquisitie. Voorts zal verdere invulling gegeven worden aan new business development waarbij LIOF-breed de ontwikkeling van idee tot bedrijf wordt ingevuld. Samen met de Limburgse kennisinstellingen, de campus organisaties Chemelot en MHC en het Maastricht Valorisatie Center zullen we het Valorisatie Programma Zuid Limburg ten behoeve van de Maastricht Health Campus en de Chemelot Campus vorm gaan geven. Samen met de Provincie zal worden onderzocht of er voor het gevestigde MKB een fonds van achtergestelde leningen kan worden opgericht, om bedrijven te ondersteunen bij hun financiering. Participaties 2013 Vennootschappelijk (miljoen x ) Opbrengsten Rente leningen u/g en deposito s 2,8 Ontvangen dividenden 1,9 Opbrengsten commissariaten 0,1 Resultaat verkoop participaties 5,9 Bruto opbrengst 10,7 Voorzieningen 4,6 Bruto resultaat 6,1 Kosten Participatiebedrijf 1,9 Resultaat Participaties 4,2 Resultaat deelnemingen -3,0 Resultaat Financieringsbedrijf 1,2 Jaarverslag

14 Verslag van de directie Ontwikkeling & Innovatie Resultaat boven verwachting / 112 innovatieprojecten / 22,5 miljoen innovatie-impuls 2013 was voor de afdeling Ontwikkeling & Innovatie (O&I) overwegend succesvol. In totaal zijn 112 projecten ontwikkeld en gefinancierd. In 48 gevallen betreft het samenwerkingsprojecten (171% t.o.v. de target 28), de overige betroffen individuele bedrijfsprojecten. Bij de projecten zijn totaal ruim 150 Limburgse bedrijven betrokken, waarvan bijna 140 MKB ers. De projecten hebben een gezamenlijke financiële omvang van 22,5 miljoen (180% t.o.v. de target 12,5 miljoen). Dit volume is uit te drukken in zo n arbeidsjaren. De resultaten landen vrijwel geheel in één van de vijf Limburgse topsectoren en dragen daarmee ook bij aan de Campus-ontwikkelingen in Limburg. Healthcare LIOF zet zich in voor de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus (MHC), specifiek op het verknopen van het regionale MKB en de MHC. Zo hebben wij in 2013 zes samenwerkingsprojecten, elk met partners op de MHC, ontwikkeld en gefinancierd gekregen, in totaal voor circa 3,6 miljoen. Om de valorisatiefunctie van zowel de MHC als ook de Chemelot Campus verder te versterken en te versnellen neemt LIOF deel aan het project Valorisatieprogramma Zuid-Limburg OK. Dit project is aanvang 2013 goedgekeurd en wordt de komende jaren uitgevoerd. Samen met Maastricht Instruments ondersteunden we via het project MKB Roadmaps tien bedrijven in hun business development. Limburg Economic Development leverde een financiële bijdrage aan het project. Naast de inzet op de MHC-ontwikkeling, is de ontwikkeling van Zorg, en meer specifiek het snijvlak met de sector Systems een tweede zwaartepunt. In de uitdaging de zorg voor patiënten te verbeteren, de zorgkosten te beheersen en de belasting op de zorgmedewerkers te verkleinen, liggen kansen voor productontwikkeling door het Limburgse MKB. Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is een uitstekend platform om op dit snijvlak innovatieve producten voor de Zorg te ontwikkelen. LIOF heeft om deze reden de verdere ontwikkeling van EIZT ondersteund. Innovatieprojecten (112 naar sector) Innovatie-impuls ( 22,5 miljoen naar sector) Materials Systems/maakindustrie 47 Healthcare 22 Materials 16 Agro/food 14 Logistics 8 Overige 5 Systems/maakindustrie Healthcare Materials Agro/food Logistics Overige 9,4 miljoen 4,6 miljoen 1,1 miljoen 3,2 miljoen 3,5 miljoen 0,8 miljoen Rond het thema performance materials zijn met én voor de Chemelot Campus diverse innovatieprojecten ontwikkeld. De resultaten van deze inzet zijn ook terug te vinden in de projecten rond materials-toepassingen in voornamelijk de sector Systems. In 2013 is verder gebouwd aan de samenwerking tussen alle bij de ontwikkeling van het thema biobased materials betrokkenen in Limburg en ook elders in Zuid-Nederland. Ook is de propositie van Limburg op dit thema verder aangescherpt. In 2014 verwachten wij concrete resultaten te oogsten. Als deze uitblijven, dan zal LIOF zijn inzet op het thema heroverwegen. Jaarverslag

15 Ontwikkeling & Innovatie Rond het thema biomedical materials zijn de beide lopende grensoverschrijdende projecten Biomimedics en Biomat-In gecontinueerd. Aansluitingsmogelijkheden voor het Limburgse MKB op het thema biomedical materials blijken vooralsnog dermate gering, dat na afloop van de bestaande projecten zal worden bezien of biomedical materials een specifiek thema blijft of dat het meer generiek zal worden meegenomen in onze inzet op de sectoren Healthcare en Materials. Systems Eind 2012 heeft LIOF het voortouw genomen om samen met Provincie Limburg en Syntens (thans Kamer van Koophandel) een meerjarig programma voor de Limburgse high tech maakindustrie te ontwikkelen: LimburgMakers. Het is medio 2013 goedgekeurd en gefinancierd. Het startte in het najaar. Ultimo 2013 zijn zo n honderd industriële MKB ers bij het programma betrokken. Met deze bedrijven zijn onder andere 26 innovatieprojecten ontwikkeld en gefinancierd, met een totale omvang van ruim 4,7 miljoen. De voucherregeling Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) was in 2013 voor het eerst het volle jaar operationeel. Totaal zijn 15 projecten ontwikkeld en gefinancierd, met een gesommeerde projectomvang van 1 miljoen. Hiermee is een stevige aanzet gegeven om de komende jaren - onder andere via de BIHTS-voucherregeling - in Parkstad een kennis- en bedrijvencluster te ontwikkelen rond het thema BIHTS. In 2013 is het grensoverschrijdend project RFID Application And Support (RAAS) succesvol afgesloten. Gedurende de looptijd van RAAS zijn 63 haalbaarheidsstudies uitgevoerd, 41 business cases ontwikkeld en uiteindelijk 14 RFID-applicaties geïmplementeerd bij het MKB in Noord-Limburg en de Duitse grensregio. Logistics LIOF s inzet voor de logistieke sector loopt hoofdzakelijk via onze programmamanager van de programmalijn Logistiek van het Greenport Venlo Innovation Center (GVIC). In 2013 zijn langs deze weg acht projecten ontwikkeld en gefinancierd, met een financiële omvang van 3,5 miljoen. Het grensoverschrijdend project Green 2 was het grootste. Met zes Limburgse deelnemers, richt Green 2 zich op het ontwikkelen van duurzame logistieke concepten voor de agro-sector. Agro/Food Na een lange voorbereidingstijd is in 2013 het grensoverschrijdend project Food and Delivery Solutions (FooDS) gefinancierd ( 3,2 miljoen). In FooDS werken 16 partijen samen aan de ontwikkeling van verrijkte voedingsproducten, inclusief de bijbehorende bestel- en bezorgconcepten, bedoeld voor specifieke doelgroepen zoals ouderen. Binnen het grensoverschrijdend project FoodFuture heeft LIOF in 2013 tien innovatieprojecten rond voeding ontwikkeld en gefinancierd. Van de 29 deelnemende MKB ers kwamen er 13 uit Limburg. Innovatie-ondersteuning, algemeen Geholpen door de restbudgetten van het Operationeel Programma Zuid zijn in 2013 nog drie innovatieprojecten ontwikkeld en gefinancierd, met een financiële omvang van 3,3 miljoen. Vanuit het programma Innovatie Zuid had LIOF tot en met kennischeques ter beschikking om de kennisoverdracht naar het MKB te ondersteunen en hen daarmee als eerste stap op weg te helpen in product-, dienst- of procesinnovaties. Met 23 toegekende vouchers in 2013 is het totale quotum benut. Internationalisering In 2013 werd het grensoverschrijdend project ECO 2 profit afgesloten. Het was gericht op de reductie van CO 2 -uitstoot op bedrijventerreinen door innovatieve maatregelen. In 2013 werden uiteindelijk vier bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van dergelijke maatregelen. Het project Grensoverschrijdende Cluster Stimulering (GCS) heeft in 2013 in totaal 22 grensoverschrijdende innovatieprojecten voortgebracht, met 87 deelnemers en een totaal projectvolume van 13,2 miljoen. Met 14 projecten in voornamelijk de sectoren Healthcare en Materials en een totale projectomvang van 8,1 miljoen was de deelname door Limburgse bedrijven relatief groot. De relatief hoge score in het GCS-project kwam mede door onze inzet in het project Towards Top Technology Clusters. Bijeenkomsten, clustervormingen en het gebruik in 2013 van vijf vouchers leidden tot projectideeën en consortia van MKB ers. Met de genoemde GCS-middelen ondersteunden wij de consortia en hun ideeën. Regionale ontwikkelingsprogramma s LIOF heeft ook in 2013 het programmamanagement geleverd op drie van de vier programmalijnen van het Greenport Venlo Innovation Center (GVIC), te weten Agro/Food, Logistiek en Industrie. Deze inzet van LIOF is ook terug te vinden in de resultaten van het GVIC ultimo Circa 60% van de resultaten werden met de inzet van LIOF-projectmanagers gerealiseerd. In 2013 heeft LIOF het programmanagement voor Limburg Economic Development (L.E.D.) geleverd. Tevens maakt LIOF deel uit van het kernteam en zijn projectmanagers van LIOF actief in de programmacommissies Chemie en Materialen, Care & Systems en Life Sciences & Health. Zowel bestuurlijk, als operationeel, als inhoudelijk levert LIOF daarmee een belangrijke bijdrage aan L.E.D. LIOF maakte ook deel uit van het kernteam van het Midden-Limburgse regionaal samenwerkingsverband Keyport. Jaarverslag

16 Verslag van de directie Investeringsbevordering & Business Development Goed jaar voor Limburg / Ruim arbeidsplaatsen / 109 miljoen investeringen Hoewel het resultaat in aantallen van elf bedrijven, acht vestigingen en drie uitbreidingen/behoud iets lager is dan verwacht, is er toch behoorlijk geïnvesteerd met 109 miljoen (verwacht werd 70 miljoen). Er zijn meer arbeidsplaatsen geschapen dan verwacht (315). Deze resultaten komen hoofdzakelijk van drie bedrijven: Moduslink, Action en Nunhems-Bayer Crop Science. Action streek met haar distributiecentrum van m 2 neer bij A2/A73 knooppunt Het Vonderen. Hiermee overwon vestigingsplaats Echt de internationale concurrentie. Met meer dan 600 arbeidsplaatsen, deels voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, worden vanuit het distributiecentrum Action-winkels in België, Duitsland en Noord-Frankrijk beleverd. Moduslink, dat de distributie voor een aantal gerenommeerde elektronicaconcerns verzorgt, koos voor Venray. Het bedrijf betrekt een pand van m 2 en is goed voor 350 banen. Bij Nunhems Bayer CropScience gaat het om veredeling en vermeerdering van groentezaden. Ook zijn er resultaten geboekt op het gebied van behoud van bedrijvigheid zoals Inalfa. De onderneming blijft in Venray, zij het met circa 70 arbeidsplaatsen minder. De verklaring voor het iets geringere aantal investeringen ligt in een aantal factoren. Het provinciaal beleid is mede van invloed op vestigingsbeslissingen. Niet alleen werd het voormalige Knelpuntenfonds van de Provincie Limburg voor uitsluitend cruciale vestigingsbeslissingen ingezet. Ook de positie van de luchthaven MAA (Maastricht Aachen Airport) is van invloed. Als de Provincie erin slaagt om de continuïteit van de luchthaven te bewerkstelligen helpt dit MRO-bedrijven bij investeringsbeslissingen op MAA. De resultaten zijn qua aantal ook minder dan verwacht omdat veel menskracht wordt ingezet op met name de twee campussen in Maastricht en Geleen. Deze inspanningen op het genereren van leads hebben nauwelijks concrete vruchten afgeworpen hetgeen in de ontwikkelingshorizon van de beide campussen ook nog niet te verwachten viel. Dit zijn ontwikkeltrajecten met een lange termijn die in 2013 de facto pas gestart zijn. Veelbelovend zijn de contacten die IBD legt binnen het Current Investor Development (CID) programma voor de verankering van bestaande (buitenlandse) investeerders. Veel in Limburg gevestigde buitenlandse bedrijven hebben plannen om te investeren. Vaak blijft onze ondersteuning vooral van niet financiële aard omdat het doelgerichte subsidie-instrumentarium ontbreekt. Meer dan ooit wordt locatiekeuze bepaald door de combinatie van beleggers/verhuurders, projectontwikkelaars en logistieke dienstverleners die ondersteund door overheden, bedrijven over de streep trekken in een zeer concurrerend klimaat. De aanwezigheid van betaalbaar professioneel meertalig personeel blijft een pré in Limburg. Voorbeelden als Action en Moduslink profiteren hier optimaal van. En natuurlijk: de overname van NedCar door VDL luidt een nieuwe periode in van toegenomen belangstelling van automotive gerelateerde bedrijven in onze provincie. Maar er kiezen uiteindelijk ook bedrijven voor locaties buiten Limburg, veelal gedreven door een attractieve combinatie van grondprijs, loonkosten en subsidies. Besluiten over een aantal andere interessante investeringsprojecten zijn overigens in de tijd doorgeschoven. Mogelijk landen die nog wel in Limburg. Jaarverslag

17 Investeringsbevordering & Business Development Resultaten 2013 Naam Herkomst Vestingsplaats Sector Activiteit 1 Action UK / NL Echt-Susteren Logistiek Distribution & warehousing 2 Arvato Ger Maastricht Services Internationaal Customer contact center 3 INFiLED China Venlo Logistiek M&S, distribution 4 MediCapture Europe USA Roermond LifeSciences M&S 5 ModusLink USA Venray Logistiek EDC, VAL/VAS, assemblage 6 Must International Tw Venlo High Tech Systems M&S 7 Nunhems - Bayer Crop Science Ger Nunhem Agro-Food R&D, processing 8 Pratt & Whitney USA Venlo Logistiek Distribution & warehousing 9 RubberResources India Maastricht Materialen Manufacturing 10 Unitherm Food Systems USA Maastricht High Tech Systems M&S, distribution, test kitchen Verankering 11 Inalfa China Venray High Tech Systems Development Center for Roof Systems Jaarverslag

18 Investeringsbevordering & Business Development Aantal vestigingen van buitenlandse vestigingen in Limburg Regio s Bedrijven Banen 1. Gennep Venray-Horst Venlo Beringe-Helden-Panningen Weert Roermond Born-Echt Sittard-Geleen Heerlen Maastricht /500 40/ / / / / / / / / Jaarverslag

19 Verslag van de directie Bedrijventerreinen Toename ten opzichte van 2012 / Uitgifte 2013: 69 ha Na de afgelopen ronduit magere jaren voor wat betreft uitgifte van bedrijfskavels was 2013 een jaar van voorzichtig herstel. Vooral de logistieke markt zorgde voor een oplevende vraag naar voornamelijk grootschalige en goed ontsloten bedrijfsterreinen. Dit leidde (nog) niet in alle gevallen tot vestiging of verkoop van terreinen. In 2013 werd in geheel Limburg voor 69 ha aan bedrijfs kavels (alle sectoren) verkocht; een toename van 17 ha ten opzichte van het jaar daarvoor. Op de terreinen waar LIOF bij betrokken was, werd 13 hectare verkocht. Dit is een toename van 5 hectare ten opzichte van Het aandeel logistiek hierin bedraagt 55% (38 ha). Limburg is uitstekend gelegen en geoutilleerd om (internationale) logistieke ondernemingen te huisvesten. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat, met het aantrekken van de economie, de komende jaren de vraag naar logistieke kavels toeneemt. Het toegenomen vertrouwen leidt er ook toe dat op meerdere plaatsen in de provincie er door ontwikkelaars al wordt voorgesorteerd door terreinen bouwrijp te maken om snel te kunnen inspelen op een huisvestigingsvraag. Het aanbod aan bedrijfslocaties blijft daardoor ruim waardoor de grondprijzen onder druk blijven staan. Greenfields Over de terreinen waar LIOF in participeert kan het volgende worden gemeld: Avantis Heerlen/Aachen Het besluit van de aandeelhouders om de (bestemmings-) mogelijkheden op dit grensoverschrijdende bedrijventerrein en de acquisitie-inspanningen te vergroten leidde tot de keuze van Honold Logistik Gruppe om een m 2 groot logistiek centrum te bouwen op het Duitse deel van Avantis. Honold verwierf daartoe ruim acht ha. Op dit moment wordt met meerdere geïnteresseerde partijen gesproken over vestiging op Avantis. Holtum Noord Born Na de openstelling van het distributiecentrum van Post NL begin 2013 bleef het op Holtum Noord qua verkopen rustig. Wel vonden een paar vastgoedtransacties plaats die de belangstelling van vastgoedpartijen voor deze locatie bevestigden. Op het deel van dit terrein waar LIOF in participeert zijn nog slechts enkele hectaren te koop. Een groot terrein gelegen aan de snelweg A2 wordt thans door de gemeente bouwrijp gemaakt om geïnteresseerde partijen snel te kunnen faciliteren. Industriepark Swentibold (IPS) Born De terreinen van IPS zijn gelegen rondom de vestiging van VDL Nedcar en bestemd voor de bedrijven werkzaam in de automotive. Afgelopen jaar werd met een internationale onderneming uit deze branche onderhandeld over vestiging op dit industriepark; IPS behoorde tot de laatste twee terreinen in Noord-Europa waarvoor belangstelling was. In 2013 werd door LIOF, als ontwikkelaar en eigenaar van de gronden, een terrein verkocht van 4,7 ha bestemd voor logistieke doeleinden. Californië Horst aan de Maas Californië biedt ruimte aan ondernemers in de glastuinbouw die behoefte hebben aan grootschalige kavels. Een unique selling point voor deze locatie betreft de beschikbaarheid van aardwarmte waardoor tuinders aanzienlijk kunnen besparen op hun energiekosten. De eerste 32 ha glas wordt inmiddels verwarmd met aardwarmte. In 2013 werden geen kavels verkocht op Californië; wel werd begonnen met de bouw van een 3 ha grote kas, als eerste fase van in totaal acht ha glas. Aangezien op Californië nog slechts twee kavels beschikbaar zijn voor uitgifte gingen de voorbereidingen voor de uitbreiding met 170 ha ( Californië II ) onverminderd door. Brownfields Sinds 2010 is LIOF actief bij het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen. Hier zet LIOF BT verreweg het grootste deel van haar capaciteit op in. Met de Provincie Limburg richtte LIOF de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) op, onder wiens verantwoordelijkheid de provinciale herstructureringsopgave (1.000 ha in de periode tot 2020) wordt uitgevoerd. Herstructurering is belangrijk om het vestigingsklimaat voor bedrijven op peil te houden. LHB ontwikkelt daartoe, in samenwerking met publieke en private partijen, plannen en participeert risicodragend in de herontwikkeling. Momenteel is LHB betrokken bij projecten in Venlo, Beesel, Roermond, Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Maastricht. LHB rapporteert over haar voortgang in een separaat jaarverslag. Jaarverslag

20 Bedrijventerreinen Greenfields ontwikkeling Avantis, Heerlen-Aachen 100 ha Californië, Horst aan de Maas 378 ha Industriepark Swentibold (IPS), Born 45 ha Holtum Noord, Born 35 ha Aviation Valley, Beek/Meerssen 80 ha Brownfields Trade Port, Venlo Molenveld-Zuid, Beesel Roerstreek/Stationsweg, Roermond Koeweide e.o., Maasgouw Oostflank, Brunssum Beatrixhaven, Maastricht Bosscherveld, Maastricht Mill, Heerlen De Beitel, Heerlen Abdissenbosch, Landgraaf 281 ha 6 ha 246 ha 161 ha 186 ha 266 ha 62 ha 15 ha 115 ha 57 ha 2 LIOF participatie Jaarverslag

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 THUIS BIJ WONEN LIMBURG

JAARVERSLAG 2012 THUIS BIJ WONEN LIMBURG JAARVERSLAG 22 THUIS BIJ WONEN LIMBURG Inhoudsopgave. THUIS BIJ WONEN LIMBURG 2. Activiteiten 22 2. Onze opgave in vastgoed 2.. Ons bezit per 3 december 22 2..2 Wat deden we aan nieuwbouw? 2..3 Percentage

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie