Limburg maakt vaart. Jaarverslag NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1"

Transcriptie

1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag

2 Jaarverslag

3 Inhoud Kerncijfers Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de directie 10 Participaties 11 Ontwikkeling & Innovatie 14 Investeringsbevordering & Business Development 16 Bedrijventerreinen 19 LIOF Business Centers 21 LIOF Jaarrekening Bijlagen 46 Overzicht Participaties 47 Profielschets van de leden van de RvC 58 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 59 Corporate Governance 63 Risicomanagement 65 LIOF vertegenwoordigingen/lidmaatschappen 67 English Summary 68 Missie en organisatiestructuur 73 Overzicht van begrippen en afkortingen 74 Organogram 75 Colofon 77 Jaarverslag

4 Kerncijfers 2013 Financieel resultaat en eigen vermogen Netto winst (in mln ) 0,5 -/- 4,3 Eigen vermogen (in mln ) 97,1 96,5 Balanstotaal (in mln ) 159,0 153,1 Solvabiliteit (in %) 61,0 63,0 Overzicht resultaten Prestatie-indicator in mln Participatie investeringen 9,7 19,5 6,8 17,7 10,0 - bedrijven (aantal) ,0 O&I innovatie-impuls 34,9 23,1 22,0 22,5 12,5 IBD investeringen 53, ,0 - arbeidsplaatsen (aantal) ,0 - bedrijven (aantal) ,0 Bedrijventerreinen (in ha): - verkoop nieuwe terreinen * - herstructurering ** 185** * * Voor 2013 zijn geen prestatie-indicatoren opgenomen. ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Participaties Investeringen in Limburgse bedrijven Techstart-leningen in op te starten bedrijven Kapitaal (in mln ) 17,7 6,8 Aantal bedrijven Kapitaal (in mln ) 0,8 1,5 Aantal bedrijven Ontwikkeling & Innovatie O&I-projecten O&I-projecten naar sector (in mln ) Omvang ontwikkelde en goedgekeurde projecten (in mln ) 22,5 22,0 Toegekend subsidiebedrag (in mln ) 7,1 10,9 Healthcare 4,6 2,9 Materials 1,1 1,6 Systems 9,4 10,1 Agro/Food 3,2 6,3 Logistics 3,5 1,1 Generiek 0,8 - Afgeronde totalen kunnen verschillen van gesommeerde afgeronde deeltellingen. Jaarverslag

5 Kerncijfers 2013 Investeringsbevordering en Business Development Investeringen in Limburg Investeringen in speerpunten in mln n arbeidsplaatsen Aantal investeringsprojecten Omvang (in mln ) Aantal aangekondigde arbeidsplaatsen Materials 23,0 15 Systems 3,0 8 Agro/Food 30,0 60 Logistics 53, Healthcare 0,1 5 Generiek 0,2 105 Bedrijventerreinen Business Centers Verkoop en revitalisering Huurders en business centers Verkoop greenfields (in ha) 13 8 Herstructurering brownfields (in ha) 185** 180** Aantal greenfield terreinen in portfolio 5 5 Aantal brownfield terreinen in portfolio Totaal aantal huurders Aantal business centers Totaal beschikbare ruimte (in m 2 ) Bezettingsgraad (in %) ** Heeft betrekking op door LHB gerealiseerde hectares. Jaarverslag

6 Mission statement NV Industriebank LIOF, de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, ontwikkelen, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigings klimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door haar expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek. Jaarverslag

7 Woord vooraf Limburg volop in ontwikkeling Terugkijkend naar 2013 zien we een voorzichtig herstel uit de economische crisis in Europa. Ook Nederland verruilde krimp voor groei. Deze tendens geeft, in combinatie met het jarenlange vastberaden innovatiebeleid, de Limburgse economie een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. De spectaculaire ontwikkelingen rond VDL NedCar tonen de industriële kracht en het innovatievermogen van Limburg. De investeringen van Provincie Limburg in de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus geven blijk van andere economische potenties die Limburg onderzoekers en ondernemers - regionaal of internationaal actief - heeft te bieden. Internationaal komt Limburg bij het bedrijfsleven en researchcentra als aantrekkelijke investeringsregio in the picture, bijvoorbeeld met haar Materialen Centrum en het onderzoekscentrum voor Biomaterialen op Chemelot. Om in navolging het Limburgse MKB ook van dergelijke investeringen te laten profiteren werden in 2013 de voorbereidingen getroffen voor het Limburg Business Development Fonds. Behalve deze ontwikkelingen is de kracht van Limburg ook te ontlenen aan de resultaten die LIOF in 2013 noteerde; met name waar het gaat om het accommoderen van buitenlandse vestigingen en het organiseren van innovatieprojecten met Limburgse MKB ers. Resultaten LIOF Met ruim nieuwe banen en 109 miljoen euro aan investeringen bij 11 nieuwe en uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse vestigingen in Limburg wist LIOF een goed resultaat te behalen. Ook 2013 heeft wederom bewezen dat de sector logistiek Limburg belangrijke nieuwe investeringen oplevert. De afdeling Ontwikkeling & Innovatie was in het jaar 2013 betrokken bij 112 innovatieprojecten met zo n 140 Limburgse MKB-bedrijven, samen goed voor een totale innovatie-impuls van 22,5 miljoen euro. LIOF investeerde 17,7 miljoen in 34 nieuwe en bestaande bedrijven, waaronder 10 miljoen voor Chemelot Ventures. Met gelijke bijdragen van DSM, Provincie Limburg en Rabobank kon dit nieuw venture capital fund eind 2013 met een kapitaal van 40 miljoen euro van start gaan. Jérôme Verhagen algemeen directeur De aanhoudend zwakke onroerendgoedmarkt had ook zijn impact op de activiteiten van LIOF op het gebied van bedrijventerreinontwikkeling en startershuisvesting. Business Development Om de innovatiekansen van Limburg te verzilveren en om te zetten in nieuwe bedrijvigheid, groei van werkgelegenheid en export zet LIOF in op een versterkte new business development aanpak. Met het Limburg Makers -innovatieprogramma heeft LIOF al een begin gemaakt met het ondersteunen van een veertigtal industriële MKB ers sinds de start een halfjaar geleden, vanaf de idee-fase tot en met de marktintroductie van nieuwe producten en de verdere ondernemingsgroei. We verwachten op deze wijze het ondernemerschap in de Limburgse industrie nog meer te stimuleren en de slagkracht van de regio verder te kunnen versterken. Hierbij worden de instrumenten en netwerken die LIOF heeft voor financiering, investeringsbevordering en ontwikkeling & innovatie integraal voor ondernemers ingezet. Wij verwachten Jaarverslag

8 Woord vooraf daarmee innovatie- en ontwikkelingsinitiatieven samen met ondernemers meer gericht te kunnen laten uitmonden in concrete en rendabele bedrijfsinvesteringen en nieuwe bedrijvigheid. Kortom, wij willen de doorgroei van idee naar BV stimuleren. Daarvoor moet het Limburg Business Development Fonds, dat wij samen met de Provincie Limburg in 2013 in de steigers hebben gezet, benodigde financieringen mogelijk maken, ook reeds in de ontwikkelingsfase van goede ideeën. Hiermee komt dus voor het Limburgse bedrijfsleven een compleet financieringsinstrumentarium beschikbaar. Dit strekt zich uit van het hele traject van productidee bij de start tot en met de (door)groei van de onderneming. Continuïteit Het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag continueert de financiering van LIOF en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee wordt verder inhoud en vorm gegeven aan het regionaal economisch beleid en de slagkracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Voor de Provincie Limburg is LIOF dé uitvoeringsorganisatie als het gaat om acquisitie, ontwikkeling en financiering. Hiermee wordt de gewenste expertise aangesproken en kan er op Limburgse schaal dusdanig worden geschakeld dat inefficiënte organisatorische versnippering in de MKB-ondersteuning voorkomen kan worden. Mede met het oog hierop heeft de Provincie Limburg het beheer van het Innovatiefonds aan LIOF overgedragen. De financiële positie van LIOF blijft onveranderd sterk mede als gevolg van een positief resultaat in Jérôme Verhagen Algemeen directeur Jaarverslag

9 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad nam kennis van het verslag van de accountant Ernst & Young LLP naar aanleiding van de door haar gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2013 en vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis te nemen van de op pagina 45 opgenomen goedkeurende verklaring van de accountant en de jaarrekening 2013 vast te stellen. De Raad ondersteunt LIOF in haar opdracht om het provinciale en nationale economische beleid in Limburg te implementeren. LIOF verstevigde in het verslagjaar vooral haar rol als regionale fondspartner. In oktober 2013 bereikte LIOF met Provincie Limburg, DSM en Rabobank overeenstemming over de oprichting van het investeringsfonds Chemelot Ventures. Het fonds omvat 40 miljoen (waarvan 10 mln LIOF middelen) en richt zich op Materials en Life Sciences bedrijven in de (door)startfase. Verder nam LIOF medio 2013 als adviseur van de Provincie Limburg het beheer van het Innovatiefonds over; een logische stap passend bij de rol van LIOF als de uitvoeringsorganisatie van het economische beleid van de Provincie Limburg. Een volgende stap, die naar verwachting aanvang 2014 wordt gezet, is het operationeel worden van het Limburg Business Development Fonds (LBDF). Met dit fonds kan LIOF Limburgse MKB-bedrijven ondersteunen in de product- en bedrijfsontwikkeling in de fase waarin nog geen reguliere financieringsinstrumenten voorhanden zijn. Met nieuwe initiatieven op innovatiegebied zoals het Limburg Makers-programma heeft LIOF ook in 2013 een stevige impuls aan het MKB kunnen geven. De verantwoordelijkheden en taken van LIOF vragen een voortdurende aandacht voor het optimaliseren van de organisatie. In het verslagjaar implementeerde LIOF de in 2012 in gang gezette reorganisatiemaatregelen gericht op kostenverlaging en fit houden van de organisatie. Tegelijk wordt het risicobeheer verder aangescherpt. In samenspraak met de Raad heeft de afdeling Participaties kwaliteitsverbeteringen van de werkprocessen doorgevoerd, onder meer om bedrijfsrisico s te mitigeren. Ook is intensief aandacht besteed aan het beheer van de vastgoedportfolio, zowel voor wat betreft de wijze waarop het beheer wordt uitgeoefend als de risico s in de portefeuille zelf. In samenspraak tussen Raad en directie vindt er momenteel een herijking plaats van de vastgoedstrategie. Alhoewel veel bedrijven in de LIOF portefeuille nog steeds kampen met slechte economische omstandigheden, zien we over de hele linie een lichte vooruitgang. Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van Dit kwam vooral dankzij een boekwinst van op de participaties. Wij stellen de aandeelhouders voor dit resultaat toe te voegen aan de reserves. Boy Litjens voorzitter Raad van Commissarissen De reguliere activiteiten van de Raad bestonden uit het periodiek monitoren van de koers van de verschillende kerntaken en het beoordelen van en besluiten over participatievoorstellen. Naast de financieel-economische aspecten krijgen de maatschappelijke effecten die de kerntaken sorteren, regelmatig aandacht. Het blijft een uitdaging hierin een juiste balans te vinden. De Raad ziet erop toe dat de LIOF-organisatie op verantwoorde wijze gezonde bedrijfsresultaten kan behalen. In lijn hiermee wijst zij op het belang van de MVO-paragraaf en onderschrijft zij ook het gestelde in de code Corporate Governance voor zover deze op LIOF van toepassing is. De Raad, die in het verslagjaar qua samenstelling ongewijzigd bleef, vergaderde in 2013 zeven maal in aanwezigheid van de directie. Daarnaast vond er frequent tussentijds overleg tussen de voorzitter en directie plaats. Mede op basis van de evaluatie van haar eigen functioneren is de Raad van opvatting dat de huidige opzet van het toezicht adequaat is. Zij baseert zich hierbij op de complementariteit van de huidige RvC samenstelling bij LIOF, de deskundigheid die nodig is om het toezicht in de volle breedte te kunnen uitoefenen, de grote sectorale diversiteit van de participatievoorstellen én de beperkte omvang van LIOF. Maastricht, 10 april 2014 Boy Litjens, voorzitter Raad van Commissarissen Jaarverslag

10 Verslag van de directie Participaties 11 Ontwikkeling & Innovatie 14 Investeringsbevordering & Business Development 16 Bedrijventerreinen 18 LIOF Business Centers 20 Jaarverslag

11 Verslag van de directie Participaties 40 miljoen voor Healthcare en Materials bedrijven NV Industriebank LIOF investeerde in 2013 direct met eigen middelen en indirect via fondsmiddelen 17,7 miljoen in 34 Limburgse bedrijven. De focus lag op bedrijven in de topsectoren Systems (maakindustrie), Healthcare, Materials, Logistics en Agro/Food. De investeringsresultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Investeringen in , ,5 LIOF Kapitaal (in mln ) Bedrijven (aantal) De investeringen 2013 zijn als volgt over de verschillende investeringsfondsen verdeeld: Kapitaal uit LIOF Fondsen (in mln ) Fonds in Fonds: 0,9 32 Bedrijven (aantal) 1,5 3 4 Nedermaas HighTech Ventures (in mln ) Bedrijven (aantal) 200 nieuwe financieringsaanvragen Ten opzichte van 2012 verdubbelde het aantal nieuwe financieringsaanvragen in 2013: we kregen er ruim 200. Dit kwam vooral door de aanhoudende economische crisis en de blijvend moeilijke financierbaarheid van nieuwe initiatieven. Uiteindelijk konden 34 aanvragen gehonoreerd worden, inclusief de uitbreidingsfinancieringen. In 2013 zijn er vanuit de LIOF fondsen investeringen gedaan in 14 nieuwe participaties, waarvan 8 startende ondernemingen (inclusief Chemelot Ventures). Het aantal nieuwe startende ondernemingen komt daarmee uit op ongeveer 60% van het totaal geïnvesteerde vermogen. Daarnaast zijn er 11 uitbreidingen gefinancierd, waarvan 6 starters. Met name de sector Systems was in 2013 ruim vertegenwoordigd bij onze nieuwe investeringen. Limburg als maakindustrie regio blijkt hier ook uit. Chemelot Ventures, multiplier van 4 Op de valreep van 2013 is de financiering van Chemelot Ventures tot stand gekomen. Het fonds is een vervolg op Limburg Ventures en richt zich met name op Materials- en Healthcare-bedrijven. Naast LIOF zijn de Rabobanken Westelijke Mijnstreek/Maastricht e.o., DSM Nederland en de Provincie de fondspartners. Omdat ze elk 10 miljoen investeerden, bedraagt de fondsomvang van Chemelot Ventures 40 miljoen. Provinciale Innovatiefonds LIOF neemt sinds juli 2013 als adviseur van de Provincie Limburg het beheer van het provinciale Innovatiefonds waar. Het fonds telt 18 deelnemingen. LIOF en Provincie trekken gezamenlijk op om de MKB-financiering van innovaties te stroomlijnen. 0,8 Limburg Ventures (in mln) Gecommitteerd Doelstelling 6 4 Bedrijven (aantal) Portfoliobeheer In 2013 heeft LIOF haar belangen in 13 Limburgse bedrijven beëindigd door verkoop van haar aandelen, meestal aan de overblijvende aandeelhouders. Ook losten enkele bedrijven vervroegd hun leningen af. Daarnaast gingen er 4 failliet. De exits bij de Venlose ondernemingen Vostermans BV en Eurotech BV alsmede de verkoop van het Public Logistic Center Born BV in Born hebben vooral het in 2013 behaalde participatieresultaat bepaald. De portfolio omvat 95 bedrijven waarin LIOF Jaarverslag

12 Participaties Mutaties participaties LIOF 2013 Sector Plaats Belang Limburg Ventures Uitbreidingen ( ) Nieuwe commitments ( ) HOTflo Holding BV Systems Weert 28,00% MyDiagnostick BV Health Maastricht 20,00% Emma Holding BV Overige Brunssum 20,00% Ekompany Agro BV Agro/Food Nieuwstadt 11,22% Per Saldo Plus BV Systems Maastricht 22,08% Vostermans Beheer BV Systems Blerick lening Chemelot Ventures BV Materials Maastricht 25,00% Chemelot Ventures Management BV Materials Maastricht 49,00% Ekompany Agro BV Sittard-Geleen 17,69% Enzypep BV Sittard-Geleen 36,18% Nano4Imaging GmbH Aken/Geleen 11,52% Bioactor BV Maastricht 10,00% Chemtrix BV Sittard-Geleen 15,72% Pharmacell BV Maastricht 17,46% Nedermaas Hightech Ventures ( ) Nieuwe Starters ( ) Djozz BV Systems Beesel 20,00% Flora Fluids BV Agro/Food Venlo 33,33% Mployee BV Systems Venray 25,00% Crispy Wallet BV Systems Maastricht lening Knoowy VOF Systems Maastricht lening Siraa VOF Overige Nederweert lening Ekompany Agro BV Sittard-Geleen 14,97% Cristal Delivery BV Maastricht 10,15% Applied Biomedical Systems BV Maastricht 33,33% Uitbreiding commitments/leningen ( ) Pharmacell BV Health Maastricht 19,45% Isobionics BV Health Geleen 15,08% SOIOS BV Systems Venlo 24,50% Meerssen Papier BV Systems Bunde 4,53% Bakeplus Holding BV Agro/Food Venlo 21,25% Uitbreiding Starters ( ) Brainmarker BV Health Gulpen 18,94% Nano4imaging GmbH Health Aken/Geleen 6,36% Inflotek BV Systems Belfeld 11,00% Active Cooling Solutions BV Systems Venlo 19,00% Biometrisch Centrum BV Health Gulpen 20,00% Ceradure Products BV Systems Stein 29,96% Belang verkocht Elektor International Media BV PayDutch Holding BV De Parel Thuiszorg BV PLC Born Holding BV Vostermans Beheer BV Eurotech Group BV Big Advertisements VOF Nightbalance BV IAC Group BV Ishop Local BV Freezitt Holding BV Centipedes Beheer BV Centipedes CV Overige Systems Health Overige Systems Systems Overige Health Systems Systems Agro/Food Overige Overige Faillissement Mubio Holding BV Ictopus Group BV Verbo Prefab BV Salusion BV Health Overige Systems Health Jaarverslag

13 Participaties start met een aandelenbelang, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. Voorts heeft LIOF in totaal aan 16 bedrijven alleen een achtergestelde lening verstrekt. In totaal werken er circa medewerkers bij onze portfolio bedrijven. Ondanks de aanhoudende economische malaise bleef het aantal faillissementen in onze portefeuille beperkt tot vier kleinere ondernemingen: Mubio Holding BV, Ictopus Group BV, Verbo Prefab BV en Salusion BV. Hiermee verdwenen 35 arbeidsplaatsen. Kickstart en Startersbeleid 2.0 LIOF heeft twee jaar ervaring opgedaan met een business development traject in de regio Venlo: Kickstart. Wij ondersteun(d)en daarbij startende ondernemers met de oprichting en/of vestiging van hun bedrijf in de regio Venlo. Kickstart, een gezamenlijk initiatief van LIOF, Rabobank Venlo e.o., Regio Venlo en Provincie Limburg, is in de loop van 2013 de basis gaan vormen voor het zogeheten LIOF startersbeleid 2.0. Deze nieuwe op starters gerichte aanpak omvat behalve financiële ook inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van idee tot business plan. Daar hoort bij het bieden van een waardevolle community voor het uitwisselen van (starters) ervaringen en houden van trainingen voor startende ondernemers. De aanpak, waarbij LIOF Yeah 2014 een prominente rol krijgt, wordt begin 2014 nader uitgewerkt. Samenstelling LIOF Participatieportfolio (aantallen) 2013 Naar ondernemingsfase Starters 68 Bestaand / expansie 38 MBO/MBI/Opvolging 3 Materials 2 Naar sectoren Healthcare / Life Sciences 18 Chemie / Nieuwe materialen 5 Hightech Systems 54 Agro / Food 6 Generiek 26 Energy 2 Naar betrokkenheid LIOF in jaren > 12 Toekomst Het jaar 2014 zal in het teken staan van verdere intensivering van pro-actieve acquisitie. Voorts zal verdere invulling gegeven worden aan new business development waarbij LIOF-breed de ontwikkeling van idee tot bedrijf wordt ingevuld. Samen met de Limburgse kennisinstellingen, de campus organisaties Chemelot en MHC en het Maastricht Valorisatie Center zullen we het Valorisatie Programma Zuid Limburg ten behoeve van de Maastricht Health Campus en de Chemelot Campus vorm gaan geven. Samen met de Provincie zal worden onderzocht of er voor het gevestigde MKB een fonds van achtergestelde leningen kan worden opgericht, om bedrijven te ondersteunen bij hun financiering. Participaties 2013 Vennootschappelijk (miljoen x ) Opbrengsten Rente leningen u/g en deposito s 2,8 Ontvangen dividenden 1,9 Opbrengsten commissariaten 0,1 Resultaat verkoop participaties 5,9 Bruto opbrengst 10,7 Voorzieningen 4,6 Bruto resultaat 6,1 Kosten Participatiebedrijf 1,9 Resultaat Participaties 4,2 Resultaat deelnemingen -3,0 Resultaat Financieringsbedrijf 1,2 Jaarverslag

14 Verslag van de directie Ontwikkeling & Innovatie Resultaat boven verwachting / 112 innovatieprojecten / 22,5 miljoen innovatie-impuls 2013 was voor de afdeling Ontwikkeling & Innovatie (O&I) overwegend succesvol. In totaal zijn 112 projecten ontwikkeld en gefinancierd. In 48 gevallen betreft het samenwerkingsprojecten (171% t.o.v. de target 28), de overige betroffen individuele bedrijfsprojecten. Bij de projecten zijn totaal ruim 150 Limburgse bedrijven betrokken, waarvan bijna 140 MKB ers. De projecten hebben een gezamenlijke financiële omvang van 22,5 miljoen (180% t.o.v. de target 12,5 miljoen). Dit volume is uit te drukken in zo n arbeidsjaren. De resultaten landen vrijwel geheel in één van de vijf Limburgse topsectoren en dragen daarmee ook bij aan de Campus-ontwikkelingen in Limburg. Healthcare LIOF zet zich in voor de ontwikkeling van de Maastricht Health Campus (MHC), specifiek op het verknopen van het regionale MKB en de MHC. Zo hebben wij in 2013 zes samenwerkingsprojecten, elk met partners op de MHC, ontwikkeld en gefinancierd gekregen, in totaal voor circa 3,6 miljoen. Om de valorisatiefunctie van zowel de MHC als ook de Chemelot Campus verder te versterken en te versnellen neemt LIOF deel aan het project Valorisatieprogramma Zuid-Limburg OK. Dit project is aanvang 2013 goedgekeurd en wordt de komende jaren uitgevoerd. Samen met Maastricht Instruments ondersteunden we via het project MKB Roadmaps tien bedrijven in hun business development. Limburg Economic Development leverde een financiële bijdrage aan het project. Naast de inzet op de MHC-ontwikkeling, is de ontwikkeling van Zorg, en meer specifiek het snijvlak met de sector Systems een tweede zwaartepunt. In de uitdaging de zorg voor patiënten te verbeteren, de zorgkosten te beheersen en de belasting op de zorgmedewerkers te verkleinen, liggen kansen voor productontwikkeling door het Limburgse MKB. Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is een uitstekend platform om op dit snijvlak innovatieve producten voor de Zorg te ontwikkelen. LIOF heeft om deze reden de verdere ontwikkeling van EIZT ondersteund. Innovatieprojecten (112 naar sector) Innovatie-impuls ( 22,5 miljoen naar sector) Materials Systems/maakindustrie 47 Healthcare 22 Materials 16 Agro/food 14 Logistics 8 Overige 5 Systems/maakindustrie Healthcare Materials Agro/food Logistics Overige 9,4 miljoen 4,6 miljoen 1,1 miljoen 3,2 miljoen 3,5 miljoen 0,8 miljoen Rond het thema performance materials zijn met én voor de Chemelot Campus diverse innovatieprojecten ontwikkeld. De resultaten van deze inzet zijn ook terug te vinden in de projecten rond materials-toepassingen in voornamelijk de sector Systems. In 2013 is verder gebouwd aan de samenwerking tussen alle bij de ontwikkeling van het thema biobased materials betrokkenen in Limburg en ook elders in Zuid-Nederland. Ook is de propositie van Limburg op dit thema verder aangescherpt. In 2014 verwachten wij concrete resultaten te oogsten. Als deze uitblijven, dan zal LIOF zijn inzet op het thema heroverwegen. Jaarverslag

15 Ontwikkeling & Innovatie Rond het thema biomedical materials zijn de beide lopende grensoverschrijdende projecten Biomimedics en Biomat-In gecontinueerd. Aansluitingsmogelijkheden voor het Limburgse MKB op het thema biomedical materials blijken vooralsnog dermate gering, dat na afloop van de bestaande projecten zal worden bezien of biomedical materials een specifiek thema blijft of dat het meer generiek zal worden meegenomen in onze inzet op de sectoren Healthcare en Materials. Systems Eind 2012 heeft LIOF het voortouw genomen om samen met Provincie Limburg en Syntens (thans Kamer van Koophandel) een meerjarig programma voor de Limburgse high tech maakindustrie te ontwikkelen: LimburgMakers. Het is medio 2013 goedgekeurd en gefinancierd. Het startte in het najaar. Ultimo 2013 zijn zo n honderd industriële MKB ers bij het programma betrokken. Met deze bedrijven zijn onder andere 26 innovatieprojecten ontwikkeld en gefinancierd, met een totale omvang van ruim 4,7 miljoen. De voucherregeling Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) was in 2013 voor het eerst het volle jaar operationeel. Totaal zijn 15 projecten ontwikkeld en gefinancierd, met een gesommeerde projectomvang van 1 miljoen. Hiermee is een stevige aanzet gegeven om de komende jaren - onder andere via de BIHTS-voucherregeling - in Parkstad een kennis- en bedrijvencluster te ontwikkelen rond het thema BIHTS. In 2013 is het grensoverschrijdend project RFID Application And Support (RAAS) succesvol afgesloten. Gedurende de looptijd van RAAS zijn 63 haalbaarheidsstudies uitgevoerd, 41 business cases ontwikkeld en uiteindelijk 14 RFID-applicaties geïmplementeerd bij het MKB in Noord-Limburg en de Duitse grensregio. Logistics LIOF s inzet voor de logistieke sector loopt hoofdzakelijk via onze programmamanager van de programmalijn Logistiek van het Greenport Venlo Innovation Center (GVIC). In 2013 zijn langs deze weg acht projecten ontwikkeld en gefinancierd, met een financiële omvang van 3,5 miljoen. Het grensoverschrijdend project Green 2 was het grootste. Met zes Limburgse deelnemers, richt Green 2 zich op het ontwikkelen van duurzame logistieke concepten voor de agro-sector. Agro/Food Na een lange voorbereidingstijd is in 2013 het grensoverschrijdend project Food and Delivery Solutions (FooDS) gefinancierd ( 3,2 miljoen). In FooDS werken 16 partijen samen aan de ontwikkeling van verrijkte voedingsproducten, inclusief de bijbehorende bestel- en bezorgconcepten, bedoeld voor specifieke doelgroepen zoals ouderen. Binnen het grensoverschrijdend project FoodFuture heeft LIOF in 2013 tien innovatieprojecten rond voeding ontwikkeld en gefinancierd. Van de 29 deelnemende MKB ers kwamen er 13 uit Limburg. Innovatie-ondersteuning, algemeen Geholpen door de restbudgetten van het Operationeel Programma Zuid zijn in 2013 nog drie innovatieprojecten ontwikkeld en gefinancierd, met een financiële omvang van 3,3 miljoen. Vanuit het programma Innovatie Zuid had LIOF tot en met kennischeques ter beschikking om de kennisoverdracht naar het MKB te ondersteunen en hen daarmee als eerste stap op weg te helpen in product-, dienst- of procesinnovaties. Met 23 toegekende vouchers in 2013 is het totale quotum benut. Internationalisering In 2013 werd het grensoverschrijdend project ECO 2 profit afgesloten. Het was gericht op de reductie van CO 2 -uitstoot op bedrijventerreinen door innovatieve maatregelen. In 2013 werden uiteindelijk vier bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van dergelijke maatregelen. Het project Grensoverschrijdende Cluster Stimulering (GCS) heeft in 2013 in totaal 22 grensoverschrijdende innovatieprojecten voortgebracht, met 87 deelnemers en een totaal projectvolume van 13,2 miljoen. Met 14 projecten in voornamelijk de sectoren Healthcare en Materials en een totale projectomvang van 8,1 miljoen was de deelname door Limburgse bedrijven relatief groot. De relatief hoge score in het GCS-project kwam mede door onze inzet in het project Towards Top Technology Clusters. Bijeenkomsten, clustervormingen en het gebruik in 2013 van vijf vouchers leidden tot projectideeën en consortia van MKB ers. Met de genoemde GCS-middelen ondersteunden wij de consortia en hun ideeën. Regionale ontwikkelingsprogramma s LIOF heeft ook in 2013 het programmamanagement geleverd op drie van de vier programmalijnen van het Greenport Venlo Innovation Center (GVIC), te weten Agro/Food, Logistiek en Industrie. Deze inzet van LIOF is ook terug te vinden in de resultaten van het GVIC ultimo Circa 60% van de resultaten werden met de inzet van LIOF-projectmanagers gerealiseerd. In 2013 heeft LIOF het programmanagement voor Limburg Economic Development (L.E.D.) geleverd. Tevens maakt LIOF deel uit van het kernteam en zijn projectmanagers van LIOF actief in de programmacommissies Chemie en Materialen, Care & Systems en Life Sciences & Health. Zowel bestuurlijk, als operationeel, als inhoudelijk levert LIOF daarmee een belangrijke bijdrage aan L.E.D. LIOF maakte ook deel uit van het kernteam van het Midden-Limburgse regionaal samenwerkingsverband Keyport. Jaarverslag

16 Verslag van de directie Investeringsbevordering & Business Development Goed jaar voor Limburg / Ruim arbeidsplaatsen / 109 miljoen investeringen Hoewel het resultaat in aantallen van elf bedrijven, acht vestigingen en drie uitbreidingen/behoud iets lager is dan verwacht, is er toch behoorlijk geïnvesteerd met 109 miljoen (verwacht werd 70 miljoen). Er zijn meer arbeidsplaatsen geschapen dan verwacht (315). Deze resultaten komen hoofdzakelijk van drie bedrijven: Moduslink, Action en Nunhems-Bayer Crop Science. Action streek met haar distributiecentrum van m 2 neer bij A2/A73 knooppunt Het Vonderen. Hiermee overwon vestigingsplaats Echt de internationale concurrentie. Met meer dan 600 arbeidsplaatsen, deels voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, worden vanuit het distributiecentrum Action-winkels in België, Duitsland en Noord-Frankrijk beleverd. Moduslink, dat de distributie voor een aantal gerenommeerde elektronicaconcerns verzorgt, koos voor Venray. Het bedrijf betrekt een pand van m 2 en is goed voor 350 banen. Bij Nunhems Bayer CropScience gaat het om veredeling en vermeerdering van groentezaden. Ook zijn er resultaten geboekt op het gebied van behoud van bedrijvigheid zoals Inalfa. De onderneming blijft in Venray, zij het met circa 70 arbeidsplaatsen minder. De verklaring voor het iets geringere aantal investeringen ligt in een aantal factoren. Het provinciaal beleid is mede van invloed op vestigingsbeslissingen. Niet alleen werd het voormalige Knelpuntenfonds van de Provincie Limburg voor uitsluitend cruciale vestigingsbeslissingen ingezet. Ook de positie van de luchthaven MAA (Maastricht Aachen Airport) is van invloed. Als de Provincie erin slaagt om de continuïteit van de luchthaven te bewerkstelligen helpt dit MRO-bedrijven bij investeringsbeslissingen op MAA. De resultaten zijn qua aantal ook minder dan verwacht omdat veel menskracht wordt ingezet op met name de twee campussen in Maastricht en Geleen. Deze inspanningen op het genereren van leads hebben nauwelijks concrete vruchten afgeworpen hetgeen in de ontwikkelingshorizon van de beide campussen ook nog niet te verwachten viel. Dit zijn ontwikkeltrajecten met een lange termijn die in 2013 de facto pas gestart zijn. Veelbelovend zijn de contacten die IBD legt binnen het Current Investor Development (CID) programma voor de verankering van bestaande (buitenlandse) investeerders. Veel in Limburg gevestigde buitenlandse bedrijven hebben plannen om te investeren. Vaak blijft onze ondersteuning vooral van niet financiële aard omdat het doelgerichte subsidie-instrumentarium ontbreekt. Meer dan ooit wordt locatiekeuze bepaald door de combinatie van beleggers/verhuurders, projectontwikkelaars en logistieke dienstverleners die ondersteund door overheden, bedrijven over de streep trekken in een zeer concurrerend klimaat. De aanwezigheid van betaalbaar professioneel meertalig personeel blijft een pré in Limburg. Voorbeelden als Action en Moduslink profiteren hier optimaal van. En natuurlijk: de overname van NedCar door VDL luidt een nieuwe periode in van toegenomen belangstelling van automotive gerelateerde bedrijven in onze provincie. Maar er kiezen uiteindelijk ook bedrijven voor locaties buiten Limburg, veelal gedreven door een attractieve combinatie van grondprijs, loonkosten en subsidies. Besluiten over een aantal andere interessante investeringsprojecten zijn overigens in de tijd doorgeschoven. Mogelijk landen die nog wel in Limburg. Jaarverslag

17 Investeringsbevordering & Business Development Resultaten 2013 Naam Herkomst Vestingsplaats Sector Activiteit 1 Action UK / NL Echt-Susteren Logistiek Distribution & warehousing 2 Arvato Ger Maastricht Services Internationaal Customer contact center 3 INFiLED China Venlo Logistiek M&S, distribution 4 MediCapture Europe USA Roermond LifeSciences M&S 5 ModusLink USA Venray Logistiek EDC, VAL/VAS, assemblage 6 Must International Tw Venlo High Tech Systems M&S 7 Nunhems - Bayer Crop Science Ger Nunhem Agro-Food R&D, processing 8 Pratt & Whitney USA Venlo Logistiek Distribution & warehousing 9 RubberResources India Maastricht Materialen Manufacturing 10 Unitherm Food Systems USA Maastricht High Tech Systems M&S, distribution, test kitchen Verankering 11 Inalfa China Venray High Tech Systems Development Center for Roof Systems Jaarverslag

18 Investeringsbevordering & Business Development Aantal vestigingen van buitenlandse vestigingen in Limburg Regio s Bedrijven Banen 1. Gennep Venray-Horst Venlo Beringe-Helden-Panningen Weert Roermond Born-Echt Sittard-Geleen Heerlen Maastricht /500 40/ / / / / / / / / Jaarverslag

19 Verslag van de directie Bedrijventerreinen Toename ten opzichte van 2012 / Uitgifte 2013: 69 ha Na de afgelopen ronduit magere jaren voor wat betreft uitgifte van bedrijfskavels was 2013 een jaar van voorzichtig herstel. Vooral de logistieke markt zorgde voor een oplevende vraag naar voornamelijk grootschalige en goed ontsloten bedrijfsterreinen. Dit leidde (nog) niet in alle gevallen tot vestiging of verkoop van terreinen. In 2013 werd in geheel Limburg voor 69 ha aan bedrijfs kavels (alle sectoren) verkocht; een toename van 17 ha ten opzichte van het jaar daarvoor. Op de terreinen waar LIOF bij betrokken was, werd 13 hectare verkocht. Dit is een toename van 5 hectare ten opzichte van Het aandeel logistiek hierin bedraagt 55% (38 ha). Limburg is uitstekend gelegen en geoutilleerd om (internationale) logistieke ondernemingen te huisvesten. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat, met het aantrekken van de economie, de komende jaren de vraag naar logistieke kavels toeneemt. Het toegenomen vertrouwen leidt er ook toe dat op meerdere plaatsen in de provincie er door ontwikkelaars al wordt voorgesorteerd door terreinen bouwrijp te maken om snel te kunnen inspelen op een huisvestigingsvraag. Het aanbod aan bedrijfslocaties blijft daardoor ruim waardoor de grondprijzen onder druk blijven staan. Greenfields Over de terreinen waar LIOF in participeert kan het volgende worden gemeld: Avantis Heerlen/Aachen Het besluit van de aandeelhouders om de (bestemmings-) mogelijkheden op dit grensoverschrijdende bedrijventerrein en de acquisitie-inspanningen te vergroten leidde tot de keuze van Honold Logistik Gruppe om een m 2 groot logistiek centrum te bouwen op het Duitse deel van Avantis. Honold verwierf daartoe ruim acht ha. Op dit moment wordt met meerdere geïnteresseerde partijen gesproken over vestiging op Avantis. Holtum Noord Born Na de openstelling van het distributiecentrum van Post NL begin 2013 bleef het op Holtum Noord qua verkopen rustig. Wel vonden een paar vastgoedtransacties plaats die de belangstelling van vastgoedpartijen voor deze locatie bevestigden. Op het deel van dit terrein waar LIOF in participeert zijn nog slechts enkele hectaren te koop. Een groot terrein gelegen aan de snelweg A2 wordt thans door de gemeente bouwrijp gemaakt om geïnteresseerde partijen snel te kunnen faciliteren. Industriepark Swentibold (IPS) Born De terreinen van IPS zijn gelegen rondom de vestiging van VDL Nedcar en bestemd voor de bedrijven werkzaam in de automotive. Afgelopen jaar werd met een internationale onderneming uit deze branche onderhandeld over vestiging op dit industriepark; IPS behoorde tot de laatste twee terreinen in Noord-Europa waarvoor belangstelling was. In 2013 werd door LIOF, als ontwikkelaar en eigenaar van de gronden, een terrein verkocht van 4,7 ha bestemd voor logistieke doeleinden. Californië Horst aan de Maas Californië biedt ruimte aan ondernemers in de glastuinbouw die behoefte hebben aan grootschalige kavels. Een unique selling point voor deze locatie betreft de beschikbaarheid van aardwarmte waardoor tuinders aanzienlijk kunnen besparen op hun energiekosten. De eerste 32 ha glas wordt inmiddels verwarmd met aardwarmte. In 2013 werden geen kavels verkocht op Californië; wel werd begonnen met de bouw van een 3 ha grote kas, als eerste fase van in totaal acht ha glas. Aangezien op Californië nog slechts twee kavels beschikbaar zijn voor uitgifte gingen de voorbereidingen voor de uitbreiding met 170 ha ( Californië II ) onverminderd door. Brownfields Sinds 2010 is LIOF actief bij het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen. Hier zet LIOF BT verreweg het grootste deel van haar capaciteit op in. Met de Provincie Limburg richtte LIOF de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) op, onder wiens verantwoordelijkheid de provinciale herstructureringsopgave (1.000 ha in de periode tot 2020) wordt uitgevoerd. Herstructurering is belangrijk om het vestigingsklimaat voor bedrijven op peil te houden. LHB ontwikkelt daartoe, in samenwerking met publieke en private partijen, plannen en participeert risicodragend in de herontwikkeling. Momenteel is LHB betrokken bij projecten in Venlo, Beesel, Roermond, Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Maastricht. LHB rapporteert over haar voortgang in een separaat jaarverslag. Jaarverslag

20 Bedrijventerreinen Greenfields ontwikkeling Avantis, Heerlen-Aachen 100 ha Californië, Horst aan de Maas 378 ha Industriepark Swentibold (IPS), Born 45 ha Holtum Noord, Born 35 ha Aviation Valley, Beek/Meerssen 80 ha Brownfields Trade Port, Venlo Molenveld-Zuid, Beesel Roerstreek/Stationsweg, Roermond Koeweide e.o., Maasgouw Oostflank, Brunssum Beatrixhaven, Maastricht Bosscherveld, Maastricht Mill, Heerlen De Beitel, Heerlen Abdissenbosch, Landgraaf 281 ha 6 ha 246 ha 161 ha 186 ha 266 ha 62 ha 15 ha 115 ha 57 ha 2 LIOF participatie Jaarverslag

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie