Technologie als vangnet voor complexiteit. Hoe ondersteunt software het S&OP-proces?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technologie als vangnet voor complexiteit. Hoe ondersteunt software het S&OP-proces?"

Transcriptie

1 Technologie als vangnet voor complexiteit Hoe ondersteunt software het S&OP-proces? Een gewijzigde businessomgeving heeft het S&OP-proces (Sales & Operations planning) doen evolueren tot een belangrijk besluitvormingsproces op managementniveau. Technologieleveranciers reageren op deze evolutie met aangepaste aanbiedingen. Steeds meer softwareleveranciers positioneren zich als aanbieders van S&OPtools. Maar wat betekent dat concreet? Waarin ondersteunen deze pakketten het S&OP-proces? Het traditionele S&OP-proces en bijhorende ondersteunende technologieën zijn niet langer voldoende in de huidige complexe realiteit, rekening houdend met onder meer de toenemende globalisering, kortere productlevenscycli, enz. S&OP is geëvolueerd naar een crossfunctioneel en multi-dimensionaal proces dat alle elementen bevat van vraag, aanbod en financiële analyses, dit alles in lijn met de businessdoelstellingen en strategie. Databeheer, multi-dimensionele analyses, dynamische processen en meerdere beslissingsparameters zijn de redenen waarom technologie essentieel is geworden ter ondersteuning van het S&OP-proces. Niettegenstaande is er nog maar een beperkt aantal echte S&OP-tools op de markt. En veel bedrijven worstelen om hun weg te vinden in het brede aanbod aan planningstechnologieën. Wat betekent S&OP voor uw bedrijf? Iedere afdeling heeft haar rol te spelen in het S&OP-proces. Sales & Marketing is verantwoordelijk voor demand planning en FIGUUR 1 Extern management. Operations beheert de productiecapaciteit en probeert de voorraadniveaus te optimaliseren. Finance zal tot slot de financiële planning en budget integreren. Desalniettemin worden de rol en De impact van de vraagzijde op de complexiteit Intern 38

2 FIGUUR 2 De impact van de aanbodzijde op de complexiteit Limited flexibility e.g. warehouse space production capacity Limited Stack e.g. small stock no excess capacity CUT THE SLACK FINANCIAL SHARE- HOLDER INTERDEPENDENCY bijdrage van de verschillende spelers sterk beïnvloed door de specifieke bedrijfsomgeving en industrie. Verschillende factoren liggen aan de basis van dit verschil in focus. Aan de vraagzijde hebben verschillende interne en externe factoren een impact op de complexiteit (zie figuur 1): het aantal klanten, het aantal producten, promoties,... prefered and alternate sources of delivery prefered and alternate sources of production make or buy OUTSOURCE MAKE-BUY DEGREE OF FREEDOM # Nodes distance Process & Product Focus OUTSOURCE TO ASIA Global markets DISTANCE & NODES supporteren in het creëren van statistische forecasts meer dan voldoende. De aanbodzijde wordt gekenmerkt door drie factoren. De eerste factor is de onderlinge afhankelijkheid: hoe meer bedrijven consolideren en hoe leaner hun processen worden (minder voorraden en overcapaciteit), hoe afhankelijker de verschillende schakels in de supply chain van elkaar worden. De tweede en derde factor zijn het aantal vrijheidsgraden en de afstand: hoe sterker de globalisering zich doorzet, hoe meer mogelijkheden en keuzes er ontstaan. Dit betekent ook dat het aantal mogelijke beslissingen toeneemt. Denk maar aan outsourcing, low cost country sourcing,... Hoe sterker deze drie factoren gevoeld worden binnen een bedrijf, hoe hoger de nood aan een geoptimaliseerde supply planning wordt. Bedrijven met vrije capaciteit, weinig beperkingen, lage voorraadkosten en voldoende beschikbare materialen hebben niet de nood te investeren in complexe supply planning systemen. Daarentegen bedrijven met beperkte capaciteit, hoge voorraadkosten, korte productlevenscycli en beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, zullen een meer complex supply planning proces nodig hebben om hen te leiden naar de juiste beslissingen. Tools moeten hen ondersteunen in deze optimalisatieoefening, in het bijzonder op het vlak van scenariomanagement en simulaties. Hoe meer knelpunten en operationele beperkingen er in rekening moeten worden gebracht om een waardige planning te bekomen, hoe uitgebreider de vereisten zullen zijn voor technologische oplossingen. In organisaties met een hoog werkkapitaal (bv. vliegtuigbouw) zien we dat Finance aan het stuur zit van het S&OP-proces om voorraadniveaus en cashflows te balanceren. De Bedrijven met een hoge vraagcomplexiteit (bv. de consumentenindustrie) moeten meer tijd en middelen investeren in demand management. De klemtoon ligt sterk op product lifecycle management, modelleren van seizoensinvloeden en promoties, marktanalyses, management van nieuwe productlanceringen,... De betrokkenheid van Marketing & Sales in het S&OPproces is zeer hoog en systemen moeten in staat zijn hen te supporteren in consensus forecasting, demand shaping en marktanalyses. Voor bedrijven met een lage vraagcomplexiteit zijn eenvoudige systemen die hen FIGUUR 3 Impact van de S&OP-context op de keuze van een tool Demand Supply Finance Fixed demand Forecast based upon history Operational supply planning P&L result Budgeting process Demand complexity Supply complexity Finance driven Concensus forecasting Demand shaping (promotions) Market analysis Constraint-based planning What-if scenario management Optimization Simulation Profit-based optimization VALUE CHAIN MANAGEMENT - 3 E KWARTAAL

3 vraag zal vertaald worden in inkomsten en cash, het supply plan in kosten en cash. De mate waarin bedrijven de financiële maatstaven gebruiken in hun S&OP-proces kan opnieuw sterk verschillen. Soms worden de financiële maatstaven gezien als een resultaat van het S&OP-proces om de link te maken naar de bestaande budgetten. Anderzijds kunnen parameters als winst en kosten gebruikt worden als de drijfveren voor S&OP. Figuur 3 geeft een overzicht van de verschillende S&OP-omgevingen en hun impact op de vereisten voor ondersteunende tools. Soorten tools op de markt In een S&OP-proces vragen de verschillende stappen andere functionaliteit en worden deze traditioneel ook ondersteund door verschillende oplossingen. De transacties worden ondersteund door het ERP-pakket, dat input genereert voor de planningssystemen. Tijdens de pre-s&opmeeting worden analytische applicaties gebruikt om de data-analyses te doen en een inschatting te maken van de impact. Tijdens de S&OP-meeting worden traditionele Excel-spreadsheets en rapporteringstools gebruikt voor rapportering en KPI-management. Dus niettegenstaande dat de meerderheid van de bedrijven demand en supply planning tools in huis heeft, wordt het S&OP-proces nog vaak ondersteund door Excel-spreadsheets en traditionele rapporteringtools. Het aanbod aan beschikbare tools om het S&OP-proces te ondersteunen is groot en zeer divers. Anderzijds lopen de functionele vereisten voor het S&OP-proces zeer sterk uit elkaar, van analyses, optimalisaties en scenariomanagement tot het supporteren van workflows. De verschillende tools op de markt kunnen onderverdeeld worden in de traditionele planningapplicaties, business intelligence oplossingen en de meer recentere modellering- en overlay -tools. Geavanceerde planningmodules (APS) zijn beschikbaar binnen de individuele demand en supply planning toepassin- Elke Van Peteghem, Manager, PwC: De ideale S&OP-tool bestaat niet. Iedere organisatie heeft haar nuances en specifieke vereisten, rekening houdend met de businesscontext, en moet daarvoor op zoek naar de beste oplossing. 40

4 FIGUUR4 Impact van de businesscontext op de keuze van een tool Demand Supply Finance Excel gen. Bijvoorbeeld I2/JDA, OMP, SAP APO. De bestaande modellen binnen MPS (master production schedule) kunnen gebruikt worden op een meer geaggregeerd niveau om het S&OP-proces te ondersteunen. De verschillen tussen de leveranciers zijn evenwel groot. Bij de selectie is het uitermate belangrijk te kijken naar de overeenkomst tussen de businessspecifieke noden en de mogelijkheid om de standaardoplossingen hieraan aan te passen. Business Intelligence tools (BI) zijn algemene analytische tools die gebruikt worden om rapporten te genereren en analyses te ondersteunen. Op maat aangepaste rapporten kunnen gebruikt worden om S&OP te supporteren. Hier is een evolutie aan de gang om de basis rapportagefunctionaliteit uit te breiden met voorgedefinieerde analytische modellen bv. voorraadberekeningen, werkkapitaalanalyses,... Voorbeelden zijn: Business Objects, Cognos, SAP BW. Demand complexity Best-of-breed demand planning Supply complexity Best-of-breed supply planning Finance driven Best-of-breed financial planning Depending on the business context, companies have to source best-of-breed solutions for each functional domain. However, if the overall complexity is high more integrated solutions become indispensable Integrated tools S&OP overlay applicaties zijn alleenstaande S&OP-modules die bovenop de bestaande ERP- of APS-toepassingen zitten. Deze applicaties brengen de data uit verschillende bronnen en systemen samen en supporteren S&OP voornamelijk vanuit het proces en niet vanuit de inhoud (bv. workflows). Een voorbeeld daarvan is Steelwedge. Modelleringtools tot slot zijn flexibele tools die toelaten een specifiek model te bouwen gebruik makend van algemene datamodelleringstechnieken. Deze laten toe specifieke situaties en beperkingen na te bootsen. Bijvoorbeeld RiverLogic en Jonova. Hoe de meest geschikte oplossing selecteren? Gezien de verscheidenheid aan oplossingen is het belangrijk de type oplossingen te rangschikken. Hiervoor starten we terug vanuit de businesscontext waarin het bedrijf opereert. Indien de algemene complexiteit en dus het aantal variabelen laag is, voldoen eenvoudige Excel-spreadsheets en rapporteringtools om de S&OP-planning te ondersteunen. S&OP kan zelfs overgeslagen worden als link tussen MPS (Master Production Schedule) en budget door in het MPS-proces de financiële aspecten mee te nemen (vooral in de chemische industrie komt dit regelmatig voor). Anderzijds zal bij een hoge complexiteit het aantal variabelen hoog zijn en worden meer geïntegreerde oplossingen een noodzaak. Integratie van de verschillende applicaties (APS, ERP, BI,...) wordt cruciaal zodat de demand, supply en financiële planning gebaseerd zijn op dezelfde data. Dit laat toe de impact van een beslissing in één dimensie onmiddellijk te reflecteren naar het resultaat op de andere dimensies. APS-toepassingen evolueren meer en meer in deze richting, en laten toe aggregaties te maken op verschillende niveaus, scenario s te bouwen en de financiële impact te berekenen. Bedrijven met specifieke vereisten en beperkingen in één functioneel gebied (bijvoorbeeld complexe supply netwerken) moeten er misschien aan denken gespecialiseerde oplossingen ( best-of-breed ) in dat domein aan te kopen (bijvoorbeeld een modelleringstool om het complexe netwerk te kunnen simuleren). Nadeel is evenwel dat de integratie met de bestaande systemen complex kan zijn. Indien het aantal betrokkenen in het S&OPproces hoog is, wordt de nood aan oplossingen die workflows en rapportering supporteren groter. S&OP overlay tools zitten als een paraplu over de bestaande planningssystemen. Zij bundelen de data samen. Deze applicaties worden voornamelijk gebruikt door globale organisaties met een complexe organisatiestructuur. Deze toepassingen supporteren het besluitvormingsproces dan ook eerder vanuit het proces dan vanuit de inhoud door op het juiste moment de juiste mensen en informatie samen te brengen. Vooraleer dergelijke tools te implementeren is het dan ook noodzakelijk de basis van een goed S&OPproces geïnstalleerd te hebben. We kunnen echter niet genoeg beklemtonen dat de ideale S&OP-tool niet bestaat. Geen enkel S&OP-product is het beste voor alle bedrijven. Iedere organisatie heeft haar nuances en specifieke vereisten en moet daarvoor naar de beste oplossing zoeken. VALUE CHAIN MANAGEMENT - 3 E KWARTAAL

5 FIGUUR5 Resultaat volgens deterministisch en stochastisch model Best-in-class bedrijven balanceren tussen supply en demand met het oog op het optimaliseren van de winst. Het toevoegen van stochastische programmeringscapaciteiten aan de planning zal toelaten om in de toekomst ook de robuustheid van de operaties en de duurzaamheid van de business in rekening te brengen. Deze evolutie creëert alweer nieuwe uitdagingen en vereisten voor de ondersteunende S&OP-tools. Eenvoudige what-if -scenario s zijn niet langer voldoende. Zal deze evolutie de ontwikkeling van modellerings- en simulatieapplicaties een nieuwe impuls geven? Tot slot: organisaties mogen niet uit het oog verliezen dat S&OP in de eerste plaats een proces is en geen tool. Tools kunnen helpen bij het verzamelen en analyseren van de gegevens maar het blijft aan de business om de juiste mensen rond de tafel te brengen, de juiste beslissingen te nemen en deze vervolgens uit te voeren. Elke Van Peteghem, Manager, PwC Wat brengt de toekomst? Alle modellen op de markt vandaag gaan uit van een deterministisch model. Ze nemen de variabiliteit van de parameters niet in rekening. De realiteit is evenwel niet deterministisch maar stochastisch... Er heerst heel wat onzekerheid rond de waarde van de parameters. We weten allemaal dat de forecast altijd fout is. Soms zijn de inschattingen binnen een smal bereik (bv. we denken tussen de en eenheden te verkopen), soms is de speelruimte groter (bv. we denken tussen de en eenheden te verkopen). Dezelfde vorm van onzekerheid en risico s zien we aan de supply zijde. Indien goederen worden aangekocht in China is de variabiliteit op de levertijd veel groter dan wanneer goederen vlakbij worden aangekocht. PwC ontwikkelde een model waarbij deze risico s en onzekerheden in rekening worden gebracht. Figuur 5 geeft een voorbeeld van een mogelijk resultaat. De bovenste afbeelding geeft het resultaat van een deterministisch model. De verwachte EBIT is één getal, en geeft geen informatie over de waarschijnlijkheid van dit resultaat. De onderste afbeelding geeft een voorbeeld van de verwachte EBIT met een stochastisch model. De verwachte EBIT ligt tussen een interval. In maand 8 en 9 wordt de bandbreedte groot, wat aangeeft dat de onzekerheid omtrent het resultaat groter is. Mogelijke redenen kunnen zijn dat de aanvoer van een bepaalde kritische grondstof onzeker is in die periode door tekorten op de markt. In het slechtste scenario is de EBIT gelijk aan het laagste niveau, in het beste geval is de EBIT gelijk aan het hoogste niveau. Waarschijnlijk zal de waarheid ergens tussenin liggen. Over de auteur Elke Van Peteghem heeft meer dan 10 jaar ervaring in logistiek en supply chain management. Ze begon haar carrière in de industrie en greep de mogelijkheid verschillende managementverantwoordelijkheden op te nemen binnen productie, planning en aankoop. Elke vervoegde S&V Management Consultants/PwC in Ze heeft een brede ervaring en kennis in supply chain audits, het uittekenen en implementeren van supply chain processen en systemen, organisatorische optimalisatie en change management. Haar belangrijkste kennisdomeinen zijn planning, strategic sourcing & procurement solutions. 42

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING

DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING DEEL 3 ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN VOOR MANAGEMENT EN ORGANISATIE IN DE DIGITALE ONDERNEMING Deel 3 beschrijft de rol van informatiesystemen in de verbetering van bedrijfsprocessen en het besluitvormingsproces

Nadere informatie

B E D R I J F S S T R A T E G I E A L S B A S I S V O O R S T R A T E G I S C H E I C T - K E U Z E S

B E D R I J F S S T R A T E G I E A L S B A S I S V O O R S T R A T E G I S C H E I C T - K E U Z E S W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J F S L E I D E R S 2 0 1 4 B E D R I J F S S T R A T E G I E A L S B A S I S V O O R S T R A T E G I S C H E I C T - K E U Z E S 2 WHITEPAPER REALDOLMEN STRATEGY

Nadere informatie

4PL volgens de spelregels

4PL volgens de spelregels pag.: 1 van 6 4PL volgens de spelregels - Arkenis pleit voor duidelijke omkadering 4PL-concept - Bron: Business Logistics, juni 2006, pp. 54-59 Auteur: BDV Logistics and supply chain management horen ze

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie