NewField IT White Paper Series: Print Management Oplossingen in het marktsegment Onderwijs (ROC/HBO/WO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NewField IT White Paper Series: Print Management Oplossingen in het marktsegment Onderwijs (ROC/HBO/WO)"

Transcriptie

1 NewField IT White Paper Series: Print Management Oplossingen in het marktsegment Onderwijs (ROC/HBO/WO)

2 Voorwoord: In dit document hebben wij getracht een breed overzicht te geven hoe de onderwijsmarkt besparingen en optimalisatie van het printerpark kan realiseren door inzet van printmanagement tools en oplossingen. NewField IT heeft in de afgelopen 10 jaar diverse grote onderwijsinstellingen geholpen met het realiseren van aanzienlijke besparingen en verbeteringen door inzet van assessment-tools en methodieken, best-practises en printmanagement systemen. Onze ervaringen in dit marktsegment willen wij graag met u delen om ook uw organisatie te helpen om besparingen, efficiency-verbetering en successen in de print-omgeving te realiseren. Dat hoeft u niet zomaar op onze blauwe ogen te geloven; wij overtuigen u graag met een proof-of-concept in uw eigen omgeving, zodat u ziet hoe onze methodiek werkt en wat dit voor uw organisatie aan inzicht en besparingen gaat betekenen. Lees verder en daag ons uit om het te bewijzen, of wissel gewoon eerst eens wat gedachten, ideeën en wensen uit, wij staan klaar om u met onze expertise verder te helpen. NewField IT Page 2 of 11

3 Problematiek: In het onderwijs wordt nog veel papier gebruikt voor zowel de primaire processen (onderwijs) als secundaire processen (interne organisatie). Doordat leerlingen vanuit educatief oogpunt over print en kopieermogelijkheden moeten beschikken en er geen ongecontroleerde hoeveelheid afdrukken en kosten in een op publiek geld gebaseerde organisatie mag ontstaan, vraagt vrijwel iedere organisatie om een print management of accounting oplossing als onderdeel van het multifunctional/printer park. Daarbij is het printen voor docenten en medewerkers meestal kosteloos maar moeten de leerlingen hiervoor wel betalen via een betaaloplossing zoals bijvoorbeeld de welbekende Xafax-kaarten, Chipknip, elektronische betaalmogelijkheden, munt-automaten, etc. Naast het betalen van print- en kopieeropdrachten is ook het efficiënt ontsluiten van printer-apparatuur een onderdeel van het PMS. Hiermee worden de printopdrachten eerst gebufferd in het netwerk totdat de eigenaar van de printopdracht zich identificeert bij een printer, waarna de printopdracht naar die printer wordt verzonden en afgedrukt wordt. Dit wordt ook wel Pull-printing, FollowMe of Follow-You printing genoemd. Het is gebruikelijk dat een PMS (PrintManagementSysteem, ook wel accounting-systeem genoemd) en betaaloplossing een onderdeel uitmaakt van het printerpark en dat bij aanbesteding de printerleverancier verzocht wordt om dit in de totale aanbieding mee te nemen. Dit betekent dat iedere 4 tot 5 jaar het gehele printmanagement systeem vervangen en grotendeels opnieuw ingericht moet worden. Hiermee gaat een aanzienlijk deel van de technisch functionerende PMS infrastructuur verloren en zijn de kosten voor herinrichting aanzienlijk. In nieuwe aanbestedingen wordt vaak een vergelijkbaar vervangende PMS infrastructuur gevraagd als wat de organisatie reeds had en dit zorgt voor aanzienlijke kosten voor de onderwijsinstelling, qua investering in betaal/id hardware en licenties, implementatie, training, support, onderhoud, etc.. Trend: De laatste tijd ontstaat er vanuit de aanbestedende markt een tendens om de printmanagement en scanning/workflow software oplossingen los te trekken van de (printer/mfp) hardware. De opdrachtgevers zijn er ondertussen achter gekomen dat het iedere 5 jaar opnieuw kopen van software-licenties financieel en operationeel niet aantrekkelijk is, temeer omdat die software steeds verder geïntegreerd wordt in de klant zijn ICT omgeving. Het lostrekken van de software-oplossing van de (print)hardware betekent dat de klant onafhankelijker wordt van de printer-vendor en kan kiezen voor de beste solutions aanbieder die een verdere optimalisatie en integratie van de oplossing kan uitbouwen. NewField IT is een ICT onderneming die gespecialiseerd is in MPS consultancy, MPS tools en diensten en die in de change-fase zorg draagt voor het leveren, bouwen, en supporteren van merkonafhankelijke print-management, mobility en scanning/workflow software-oplossingen. Hoe ziet een printmanagement oplossing voor een onderwijsorganisatie eruit? Voor de onderwijsinstelling betekent de inzet van een onafhankelijk printmanagement oplossing dat die inzicht, toegangscontrole, print-rules/beleid en doorbelasting moet kunnen regelen op vrijwel iedere printer/mfp van een willekeurige printvendor. Op dit moment zijn er diverse aanbieders die oplossingen daarvoor aanbieden. De verschillen in deze oplossingen zitten voornamelijk in de merk-afhankelijkheid, schaalbaarheid, breedte van ondersteuning van verschillende types en merken printapparaten en de technische opbouw en onderliggende architectuur (databases, etc.). De bekendste oplossingen komen van Equitrac*, SafeCom*, Y Soft*, P-counter, PaperCut, Pharos, Uniflow, Cirrato, Printfleet, Ringdale, en nog een hele hoop anderen. Vaak wordt de term printmanagement ook gelijkgesteld aan zogenaamd pull-printing of follow-me / follow-you printing, maar in het onderwijs is het belangrijk dat de afdrukken per gebruiker geregistreerd en doorbelast worden vanuit het PMS, waarna in tweede instantie pull-printing met behulp van een onderwijs-specifieke (studenten/school) RFID kaart verzorgt kan worden. Tevens dient de kopieer- en soms ook scanfunctionaliteit van de MFP onderdeel te zijn van het PMS om te voorkomen dat complete boeken door studenten op deze machines gratis gekopieerd of ingescand worden. Het kopiëren vindt plaats op de MFP zelf en er dienen derhalve voorzieningen in de MFP aangebracht te worden die ongeoorloofd kopiëren/scannen voorkomt. Dit in tegenstelling tot het printen waarbij de registratie in de printserver in het netwerk kan plaatsvinden. Voor de studenten is het correct doorbelasten en betalen van prints en kopieën daarbij van belang. Een algemene overeenkomst tussen al de systemen is dat ze op een server hardware/software platform draaien en over het algemeen hun gebruikers ID s uit de Windows Active Directory overnemen. *Deze producten maken deel uit van het portfolio van NewField IT NewField IT Page 3 of 11

4 Functionele eisen: Basis functionaliteit: Registreren van zwart-wit en kleurenafdrukken en kopieën en andere job-parameters per individuele gebruiker (bijv. scan, fax, papierformaat, tijdstip, aantal pagina s, etc.) Ondersteuning van Windows Organisatie Units (OU) voor verdeling tussen betalende (studenten) en niet-betalende (medewerkers) gebruikers, over te nemen uit Windows AD. Ondersteuning van de meeste merken en type MFP s en printers Blokkeren van geautoriseerde gebruikers wanneer het tegoed op is, melden dat tegoed aangevuld moet worden Uitbreiding van functionaliteit: Gebruik van het aanraakscherm (touch-screen) van de MFP voor selectie van opdrachten, weergave van tegoed, verwijderen, wijzigen van aantal, selecteren van meerdere printopdrachten voor vrijgave Ondersteuning van RFID gebaseerde acces-cards/toegangskaarten zoals die in de organsiatie gebruikt worden Zelfregistratie van toegangskaarten aan persoonlijk (op Windows ID gebaseerde) account, bij tijdelijke passen zodat geen interventie vanuit onderwijsorganisatie nodig is wanneer de ID badge vergeten/verloren is of een nieuwe uitgegeven wordt Regelen van toegang op MFP voor geautoriseerde gebruikers / niet geautoriseerde gebruikers kunnen geen gebruik maken van de functionaliteit van de MFP NewField IT Page 4 of 11

5 Enkelvoudige gebruikerstoegang tot meerdere geavanceerde functies van de MFP zoals toegang tot scanning-oplossingen, workflow-toepassingen, functionaliteit, cloud-applicatie-toegang vanuit de ID van de gebruiker (SSO/Single Sign On) Koppeling met betaalsysteem voor het opwaarderen van het printtegoed van studenten (bijvoorbeeld via een Payment Service Provider (PSP) zoals Ogone die een web-payment dienst aanbiedt om via de intranet-site met alle gangbare elektronische betaalmethodes kan gebruiken) Workstation client software om prints door te sturen naar een ander account waarop dit dan belast kan worden (bijvoorbeeld student die examenwerkstuk laat belasten op het account van de docent (print-on-behalf), of docent die examens print naar de printwachtrij van de studenten waarbij de prints geregistreerd worden op het docent-account (Send-to-printing) zoals wettelijk is vastgelegd dat examens/toetsen niet een kostenbelemmering voor de student mag vormen De interface naar de student/medewerker toe dient begrijpelijk en Nederlandstalig te zijn Ondersteuning van SmartPhones, Tablets en BYOD mogelijkheden die tijd en plaats onafhankelijk zijn, want steeds meer worden dit soort devices gebruikt door zowel studenten als medewerkers. Methode van aanpak: NewField IT hanteert een stappenplan waarbij de eindklant en printer-aanbieder/reseller een voorspelbare succesvolle oplossing gaat realiseren gedurende de looptijd van de overeenkomst waarbij de printmanagement oplossing een belangrijke rol speelt. 1) Assessment: als je niet weet waar je nu staat dan zal het een wonder zijn als je bij je doel aankomt. De meeste organisaties hebben slechts een beperkt inzicht in waar ze nu echt staan op printgebied; zelfs als organisaties een totaalcontract met 1 leverancier van MFP s hebben, blijkt dat er nog veel verdwaalde (oude) printers aanwezig zijn en gebruikt worden. De afdrukvolumes van de MFP s en de afdrukkosten zijn wel bekend, maar waar, door wie en waarom dat volume gegenereerd wordt is onduidelijk. 2) Current State: door een fysiek assessment uit te voeren ontstaat de perfecte nulmeting van de huidige toestand: ieder printdevice wordt in kaart gebracht, qua afdrukvolumes, kosten, eigenschappen en ook de precieze locatie. Hiermee worden de huidige kosten maar ook de groene impact in 1 keer inzichtelijk. NewField IT Page 5 of 11

6 3) Future State design: dit is een elektronisch ontwerp van de optimale nieuwe situatie op basis van de gegevens van de bestaande toestand, de beleidsuitgangspunten en technische mogelijkheden en eventuele toekomstgerichte aannames (bijvoorbeeld afname van afdrukvolume). Het ontwerp geeft tevens een visuele weergave van de nieuwe situatie waardoor alle betrokken partijen (ook de gebruikers) kunnen zien wat dit voor hen gaat betekenen. Tevens worden de besparingen berekend die in de nieuwe situatie ontstaan door optimalisatie. Door de afdrukvolumes van verschillende printapparaten samen te voegen zijn er minder apparaten nodig en wordt de capaciteit van de printer beter benut. Om dit bij de gebruikers geaccepteerd te krijgen wordt vaak een PMS pull-print of follow-me printmogelijkheid in het nieuwe design opgenomen. 4) Implementatie: het definitieve future state design is het plan waarop de nieuwe situatie gebouwd gaat worden. In deze fase worden de printers/ MFP s geplaatst en de PMS server(s) gebouwd en geconfigureerd om met de printers/mfp s samen te werken. De PMS server wordt gekoppeld in de ICT omgeving van de klant en de applicaties worden ingericht om gebruikers vanuit de AD van de organisatie te koppelen aan het PMS systeem. Verder worden er gateways gebouwd naar externe PSP s of betaaloplossingen. De betalingsomgeving wordt geïntegreerd in de systemen van de organisatie, bijvoorbeeld door op de organisatie-website een web-payment module op te nemen. Om BYOD omgevingen te ondersteunen wordt een EveryonePrint server gebouwd die communiceert met het PMS. Eventueel kan deze fase voorafgegaan worden aan een Proof-of-Concept om een test-opstelling te realiseren om de functionaliteit van de software en hardware te testen alvorens dit in een productieomgeving uit te rollen. Onderstaande afbeelding geeft de verschillende stappen weer die gehanteerd worden om een softwareoplossing zoals bijvoorbeeld een PMS in de organisatie te implementeren. 5) Monitoring: als het nieuwe design operationeel is, moet er regelmatig gekeken worden of dit ook werkt zoals verwacht. Slimme Business Intelligence tools zoals CompleteView User geeft inzicht in het gebruik en gedrag van de users en de efficiency van het printerpark. 6) Verificatie: worden de vooropgestelde doelen bereikt? Met de CompleteView Business Intelligence tools wordt dit inzichtelijk en kan bepaald worden of het beleid aangepast moet worden. NewField IT Page 6 of 11

7 Concreet stappenplan: Stap 1: Assessment onderzoeken kunnen elektronisch uitgevoerd worden (Elektronisch Assessment) maar ook fysiek, waarbij een rondgang door de gebouwen en het volledig in kaart brengen van alle elementen uitgevoerd wordt (fysiek assessment). Bij een Elektronisch Assessment wordt met behulp van een elektronische discovery tool alle netwerkprinters en MFP s ontdekt en qua volumes en machine-meta data gemeten. In de assessment beheer omgeving wordt een project aangemaakt en kan contractuele en financiële data aan de machines gekoppeld worden. Vervolgens wordt een CompleteView BI analyse uitgevoerd die een overzicht geeft van de huidige kosten en de efficiency-graad (maandelijks-volume t.o.v. optimale bezettingsgraad volume) van het machinepark. Resultaat: weergave van werkelijk volume t.o.v. optimaal volume per machine en de financiële impact en besparingsmogelijkheden. Printers die geen contract hebben worden automatisch voorzien van nauwkeurige kostenelementen die NewField IT uit haar database haalt (o.a. gebaseerd op meer dan apparaten die geanalyseerd zijn). Stap 2: Current state & fysiek assessment: hierbij worden alle print/scan/fax/kopieer machines daadwerkelijk opgespoord in de organisatie door een fysieke rondgang in de gebouwen. In de praktijk worden daarmee ook de ca. 30% printers die niet via het netwerk verbonden zijn gevonden en worden alle printers op de vloerplannen geplot. De vloerplannen zijn eenvoudig te vinden omdat iedere organisatie verplicht is om een brand-evacuatie vloerplan zichtbaar op te hangen. Resultaat: volledig overzicht van de bestaande toestand waarbij iedere printer/mfp op de vloerplannen zijn geplot, waarbij de onderliggende database ook de volumes en metadata koppelt aan deze machines en de financiële impact laat zien, per machine en als TCO (total cost of ownership) voor het gehele printer/mfp park. Stap 3: Future state Design: Door het combineren van de diverse soorten afdrukvolumes (netwerkprinters, MFP s, ongeconnecteerde printers) van nabij gelegen locaties in het vloerplan wordt de effectieve bezettingsgraad sterk verbeterd waardoor een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren is. Design parameters zijn o.a.de loopafstand tot een mfp, toegang tot kleur en zwart-wit, multifunctioneel, afdrukformaat, pull-printing, etc. zoals die in een printbeleid vastgelegd kunnen zijn maar ook de benodigde capaciteit in de directe omgeving. Vaak wordt in een kantooromgeving 25 meter als afstand tot een z/w afdrukapparaat en 50 meter tot een kleur afdrukapparaat gehanteerd. In NewField IT s Asset DB software kan je echter iedere afstand ingeven en visueel inspecteren of dat ook haalbaar is. Alleen printers en MFP s weghalen en vervangen door 1 centraal geplaatst groter apparaat is voor veel gebruikers niet aantrekkelijk zonder verdere oplossingen aan te bieden. Om de efficiency doelstellingen van de organisatie te realiseren is managen van de verandering en het gebruikersgedrag noodzakelijk. NewField IT Page 7 of 11

8 Pull-printing (Follow-Me/Follow-You) m.b.v. RFID kaartlezers is de PMS-oplossing om zowel organisatiedoelstellingen als medewerkers-tevredenheid te realiseren. Een bijkomend voordeel is dat gebruikers een enkelvoudige printerdriver op hun werkstation hebben en op iedere gewenste plek hun prints op een veilige manier kunnen ophalen. Resultaat: uitgewerkt plan van de nieuwe situatie inclusief ondersteunende software voor de gedragsverandering plus de berekende kostenbesparing en hoe die gerealiseerd gaat worden. Stap 4: voorbereiden van de overeenkomst: uit het assessment is de huidige situatie bij de klant helder en uit het design wordt duidelijk hoe de nieuwe situatie gaat worden en welke besparingen daarmee te realiseren zijn. Er moeten echter keuzes gemaakt worden om het nieuwe ontwerp ook in de praktijk te brengen; de juiste hardware en software, het bouwen van de servers, het configureren van de software en hardware, het inregelen van de gebruikersomgeving en de support na de oplevering. Denk hierbij aan: Managed Print Services, een dienstverlening die de zorg overneemt voor het draaiend houden van het printer/mfp machinepark van de klant in al zijn facetten (logistiek, technisch, operationeel en financieel) Print Management Services: de dienstverlening die de PMS software integreert, operationeel maakt en werkend houdt binnen de klantenorganisatie. NewField IT levert daarvoor onderstaande diensten: Assessment diensten; zowel elektronisch als fysiek assessment TCO en Green analyse van het huidige en nieuw voorgestelde printerpark Design van de nieuwe situatie inclusief de besparingsmogelijkheden die gerelateerd zijn aan het nieuwe printerpark Advies voor het printmanagement systeem; met best of breed oplossingen voor ieder deelgebied (Equitrac, SafeCom en Y Soft voor printaccounting/printmanagement, Nsi Autostore en ecopy ShareScan voor scanning/workflow, EveryonePrint mobility/ BYOD), waardoor de oplossing op basis van best technological fit Een proof-of-concept van het PMS met NewField IT beperkt de risico s en laat zien hoe het PMS de doelstellingen van de opdrachtgever helpt te realiseren Implementatie van de totale PMS oplossing conform de overeengekomen scope van het project; ontzorgt zowel de klant als de printerleverancier. Technische 2e en 3e lijns support volgens vastgelegde SLA afspraken voor het gehele PMS; ontzorgt zowel de klant als de reseller en waarborgt een goed werkende oplossing in de komende jaren. NewField IT blijft dus actief betrokken gedurende vele jaren bij het project van de klant. Ook na afloop van de (machine) contracttermijn kan NewField IT de oplossing blijven beheren doordat NewField IT generieke software inzet die met alle merken kan samenwerken. Er hoeft dus geen desinvestering en herinstallatie plaats te vinden bij overgang naar een andere printerleverancier. NewField IT heeft in eigen huis een aantal slimme producten ontwikkeld die de cirkel van print-optimalisering rond maken: van assessment (Asset DB ) tot aan verificatie (CompleteView ). De CompleteView Business Intelligence tools zijn uniek in de markt om de klant zijn print-data om te zetten in inzichten, on-the-fly simulaties en data-visualisatie. Resultaat: de opdracht van de klant wordt volledig planmatig voorbereidt en geeft inzicht in alle kosten van de betrokken partijen. NewField IT Page 8 of 11

9 Stap 5: Implementatie: een nauwe samenwerking tussen printer-leverancier/managed Print Services partner en NewField IT voor projectplanning, deliverables en acceptatietesten (mogelijk voorafgegaan door een PoC) zorgen voor een snelle inzet van de totale oplossing. Vanuit de klant is het noodzakelijk dat er afspraken met de PSP/betaaloplossing-leverancier gemaakt worden. Het geld moet immers op de bankrekening van de klant terecht komen. De PSP regelt dit namens de klant en bijvoorbeeld Ogone koppelt direct aan bijvoorbeeld Equitrac als PMS. Instructie aan de gebruikers en ICT personeel maakt een onderdeel uit van de implementatie en changemanagement. Resultaat: oplevering van een werkende omgeving. Stap 6: Monitoring: als de nieuwe situatie operationeel is, moet er ook gekeken worden of dit ook werkt zoals verwacht. Rapportages in het PMS laten zien wat er in de organisatie gebeurt met de printers en de gebruikers. Trends worden daarmee inzichtelijk, printbeleid kan worden aangepast en de efficiency van het gebruik wordt duidelijk. Resultaat: inzicht in het gebruik van de printomgeving Stap 7: Verificatie: het systeem draait, de studenten kunnen printen en betalen en de medewerkers gebruiken de apparatuur voor hun dagelijkse document intensieve werkzaamheden. Maar worden de vooropgestelde doelen bereikt? Met uitgebreide rapportages wordt dit inzichtelijk; werkt het printbeleid, wie of welke afdeling maakt (te veel) kosten en worden de oorspronkelijk voorgestelde besparingen gerealiseerd, zijn er capaciteits-pieken die tot problemen lijdt, etc. Dit kan ook betekenen dat bepaalde regels in het PMS als dwingend opgelegd moeten worden als blijkt dat vrijwillige gedragsverandering niet tot de gewenste situatie lijdt (bijvoorbeeld s printen in kleur volledig uitsluiten). Resultaat: bepalen welke en/of nadere stappen nodig zijn als de gewenste resultaten nog niet behaald zijn. Stap 8: SLA Technische support: De PMS oplossing is in gebruik genomen en de monitoring vindt plaats. De ICT omgeving is echter aan snelle verandering onderhevig en applicaties, software-systemen, besturingssystem en hardware veranderen door de tijd heen. En soms valt een systeem ook nog uit! Dan moet je verzekerd zijn dat het binnen de kortste tijd weer up-and-running is, dat deskundige specialisten klaar staan om je te helpen. Die remote kunnen inloggen om een check up te doen, patches te installeren en kleine of grote problemen verhelpen of voorkomen. Service-level overeenkomsten zoals NewField IT die op door haar gebouwde installaties aanbiedt, geven de garantie en inspanningsbereidheid om het systeem jarenlang functioneel te houden. De SLA s lopen in 6 niveaus uiteen van Economy next-day respons (remote en ) tot mission-critical met 24/7 support en ultra korte responstijden. Voor de support beschikt NewField IT over een eigen deskundig helpdesk en worden de SLA s constant bewaakt (via Salesforce). Resultaat: het systeem blijft functioneel door de tijd heen zodat vele jaren besparingen gerealiseerd kunnen worden. Electronisch of fysiek afrekenen: Het afrekenen van prints en kopieën kan op verschillende manieren afgehandeld worden, geheel elektronisch binnen het PMS, fysiek via een hardware-koppeling aan de printapparatuur of een combinatie van fysieke betaalapparaten die elektronisch koppelen aan de database van het PMS. De simpelste methode is dat de MFP voorzien wordt van een elektronisch slot dat gekoppeld is met een betaaloplossing zoals bijvoorbeeld een munt-automaat. Dit is de oplossing die je vaak bij supermarkten ziet staan. Nadeel van deze oplossing is dat iedere MFP uitgerust moet worden met een kostbare foreign interface module (elektronisch slot) en muntautomaat en dat dit ook fraude- en storingsgevoelig is op onbeheerde locaties voor wie zich via internet verdiept in deze materie. Voor brede inzet in het onderwijs is dit geen goede oplossing. Een tweede oplossing is een gecombineerd elektronisch-fysiek betaalsysteem waar op centrale plaatsen betaalterminals staan met bijv. pin/bank of chipknip mogelijkheden die de financiële transactie afhandelen en vervolgens het PMS opwaarderen via een databasekoppeling. NewField IT Page 9 of 11

10 Het voordeel is dat er nog steeds fysiek met de bankpas betaald kan worden terwijl het PMS voor de juiste doorbelasting gebruikt wordt. Er zijn ook varianten van deze oplossing die meerdere POS betalingsmogelijkheden bieden (zoals bijvoorbeeld drank/snoepautomaten). Het nadeel zijn de aanzienlijke kosten van de betaalinfrastructuur zoals betaalpalen en de bijbehorende contracten met financiële dienstverleners. De derde mogelijkheid is een volledig elektronische betaalmogelijkheid zoals vrijwel iedere webshop standaard aanbiedt. In dit geval wordt er meestal een minimum tegoed opgeladen (bijvoorbeeld 5 euro) omdat de PaymentServiceProvider een minimum transactietarief hanteert (bijvoorbeeld 0,5 euro per transactie). De opwaardering geschiedt via de intranet-site of website van de onderwijsinstelling en kan dus vanaf iedere PC binnen of buiten de organisatie geschieden en ondersteund de meest gebruikte elektronische betaalmogelijkheden zoals ideal en de gangbare creditcard-mogelijkheden om buitenlandse studenten ook mogelijkheden te geven. Het voordeel is dat er vrijwel geen aanzienlijke investeringen nodig zijn, een relatief klein bedrag per transactie is alles wat nodig is. Het nadeel is dat je als student niet even alleen je bankpas/chipknip in een automaat moet stoppen voor een kleine transactie, maar dat je een vooraf bepaald minimum bedrag moet storten. Voor en nadelen van een Print Management Systeem: Voordelen van een PMS: Beperkt het aantal afdrukken dat binnen de onderwijsorganisatie wordt gemaakt, door betaling, restricties, printbeleid. Beperkt de totale kosten van het printen, door restricties op kleurvolume, beperken van onnodige afdrukken, niet afdrukken van niet-opgehaalde afdrukken en daardoor beperken van de omvang van het hele printerpark. Beperk gevolgschade van informatie-lekken door het beveiligd afdrukken van gevoelige documenten Verbeter het gemak en de eenvoud waarmee medewerkers en studenten op iedere willekeurige plek in de organisatie kunnen printen en kopiëren. Beperk het aantal printerdrivers en het uitrollen en managen daarvan door inzet van 1 of 2 universele printerdrivers (bijv. kleur en zwart-wit). Recupereer de kosten van afdrukken door het doorbelasten van geld aan studenten en andere betalende gasten, waardoor inkomsten gegenereerd worden en geen onnodige afdrukken op uw budget belast worden. Biedt pull-printing met RFID onderwijskaarten om toegangsrechten (betaald/gratis/kleur of alleen z-w) te verlenen en printen tijd en plaats onafhankelijk te maken. Maakt het mogelijk om Bring Your Own Device (BYOD) te integreren in de vanuit het MS Windows Domain (AD) gesloten omgeving van de onderwijsinstelling. Krijg helder inzicht wie wat print en welke personen/afdelingen eventueel doorbelast moeten worden voor prints/kopieën. Pas eventueel het printbeleid aan op basis van de verkregen inzichten. Bouw de RFID toegang verder uit tot SingleSign-On mogelijkheden om de integriteit van scan-processen te kunnen bepalen en te automatiseren. Milieu: door poolprinting is het niet nodig om bannerpages te printen, waardoor veel papier en onnodige prints bespaart kunnen worden. NewField IT Page 10 of 11

11 Nadelen PMS: Een investering in software, hardware en implementatie vooraf maakt in eerste instantie de totale kosten wat hoger, maar dit wordt terugverdiend met de te realiseren besparingen binnen 6 maanden tot 1,5 jaar. Het PMS moet onderhouden worden, af en toe opschonen van de printservers, printers, gebruikers, tegoeden van gebruikers, aanpassen van tariefstructuren en intern rapporteren van de bevindingen en eventueel aanpassen van het printbeleid, maar deze taken zijn uiteraard als een dienst uit te besteden. Een PMS met pull-printing geeft de printopdracht pas vrij als de gebruiker zich bij de MFP/printer heeft aangemeld en de gewenste printopdracht geselecteerd heeft. Pas enkele seconden later zal de printer aanvangen met printen en bij omvangrijke documenten staat de gebruiker dus even te wachten. Dit kost meer tijd dan wanneer de printopdracht al afgedrukt klaar ligt op de printer (tenzij er een hele berg ligt en er gezocht moet worden naar de eigen printopdracht waardoor vaak weer onnodige bannersheets afgedrukt worden om de opdrachten te separeren). Het beperken van afval, onnodige kosten voor bannersheets en onnodig verlies van (delen van) vertrouwelijke documenten compenseert dan weer het langere wachten. Hoewel de juiste PMS software en configuratie zeer stabiel is, is het een extra schakel in het afdrukproces en kan derhalve als een extra point-of-failure gezien worden. Daartegenover staat dat er geen andere methode is om pull-printing te realiseren zonder een PoF te realiseren en een PMS maakt gebruik van betrouwbare en uitontwikkelde technologische componenten (Windows servers, contactloze RFID toegangspassen). Uiteraard kan het PMS voorzien worden van een SLA die overeenkomt met de belangrijkheid van het printproces voor de klant. NewField IT 2013 Author: Gerard Kruijt, Country Manager, Nederland NewField IT NewField IT Page 11 of 11

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doelstellingen Preton PrintSaver Rapport... 4 1.2 Methodologie van het rapport... 4 2. PRINT ANALYSE... 6 2.1 Welke printer wordt efficiënt gebruikt?... 7 2.2 Wie

Nadere informatie

Het Nieuwe Printen. Altijd en overal. you can

Het Nieuwe Printen. Altijd en overal. you can Het Nieuwe Printen Altijd en overal you can Het Nieuwe Printen werkt eenvoudig beter Overal printen, scannen en kopiëren Het Nieuwe Printen van Canon is een Cloud-printmanagementoplossing voor onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Printen. Altijd en overal

Het Nieuwe Printen. Altijd en overal Het Nieuwe Printen Altijd en overal Het Nieuwe Printen werkt eenvoudig beter Overal printen, scannen en kopiëren Het Nieuwe Printen van Canon is een Cloud-printmanagementoplossing voor onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in Document Management. Bijna al onze machines kunnen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Printen bij College Zuid

Printen bij College Zuid Printen bij College Zuid Inhoud Printen... 3 Voordat je kan printen... 4 1 MyPrint-account... 4 1.1 Aanmelden myprint... 4 2 Printer installeren op apparaten... 7 2.1 Printer installeren op computer...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe printen!

Maak kennis met het nieuwe printen! Maak kennis met het nieuwe printen! Overal ter wereld over uw informatie beschikken Bij onze klanten ontdekten wij de behoefte aan een totaaloplossing om overal over informatie te beschikken. Daarom presenteren

Nadere informatie

_ Multifunctionele printer (MFP)

_ Multifunctionele printer (MFP) SSC-ICT// _ Multifunctionele printer (MFP) Installatie en gebruik 15 maart 2016 Versie 1.2 _ Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Toevoegen van MFP op DWR PC of laptop 4 3. Printen 7 4. Scannen 9 5. Mogelijke

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Meten is weten. Whitepaper over de toepassing van een facilitairmanagementplatform. Auteur Michiel Wanninkhof Datum 30-9-2013 Versie 0106NL

Meten is weten. Whitepaper over de toepassing van een facilitairmanagementplatform. Auteur Michiel Wanninkhof Datum 30-9-2013 Versie 0106NL Meten is weten Whitepaper over de toepassing van een facilitairmanagementplatform in het onderwijs Auteur Michiel Wanninkhof Datum 30-9-2013 Versie 0106NL Whitepaper FPP 0106.docx Pagina 1 8 Inleiding

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

HP pull-printoplossingen

HP pull-printoplossingen HP pull-printoplossingen Welke pull-printoplossing is het meest geschikt voor uw bedrijf? HP weet dat elk bedrijf uniek is. Daarom bieden wij verschillende pullprintoplossingen. Door enkele vragen te beantwoorden

Nadere informatie

Connectivity/Magic of Mobility

Connectivity/Magic of Mobility Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic

Nadere informatie

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken

HP Device as a Service. Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service Laat technologie anders voor u werken HP Device as a Service (DaaS) bundelt computerapparatuur en accessoires van wereldklasse, levenscyclusservices en HP expertise met toegevoegde

Nadere informatie

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management Indien u binnen uw bedrijf, organisatie of instelling veel kleine bedragen in contant geld accepteert, dan profiteert u van vele voordelen bij

Nadere informatie

Chipkaart en betaalsysteem. Presentatie Horizon College 24 november 2011 betaalt printen & kopiëren

Chipkaart en betaalsysteem. Presentatie Horizon College 24 november 2011 betaalt printen & kopiëren Chipkaart en betaalsysteem Presentatie Horizon College 24 november 2011 betaalt printen & kopiëren Presentatielijn Horizon College Horizonpas Betaalsysteem HC printen en kopiëren Keuze gesloten systeem

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Eenvoudig mobielzakelijk printen EveryonePrint is ideaal voor alle bedrijven, van groot tot klein, waar gebruikers

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 3 Inleiding Hoe werkt het? Werken met printtegoed FAQ Myprint

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 3 Inleiding Hoe werkt het? Werken met printtegoed FAQ Myprint Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 1.0 22 juni 2017 M. el Hamouti Eerste Versie 1.1 29 juni 2017 M. el Hamouti Inhoudelijke aanpassingen 2.0 25 juli 2017 M. el Hamouti Definitieve versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken RAM Infotechnology ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD (bring your own device) en de altijd aanwezige vraag

Nadere informatie

axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen

axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen AxiomLite is een product van de ARAS Security groep - www.aras.nl / www.aras.be toonaangevend

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.

Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten BENCHMARK BVE 2011. Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi. Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met IMPRESSIE andere instellingen ICT BENCHMARK BVE 2011 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 info@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud!

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! 1. Gemak 2. Pluspunten 3. Kenmerken 4. Privacy & Veiligheid 5. Support 6. Computication INHOUDSopgave 2 ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker Belangrijkste

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen

axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen axiomlite betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegangscontrole voor kleinbedrijf én (middel)grote ondernemingen AxiomLite is een product van de ARAS Security groep - www.aras.be toonaangevend in toegangscontrole

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca WiFi2Connect HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Thermische inkjet codeersystemen. Economisch, intelligent, hoge-resolutie

Thermische inkjet codeersystemen. Economisch, intelligent, hoge-resolutie Thermische inkjet codeersystemen Economisch, intelligent, hoge-resolutie betajet consumenten goederen cosmetica BARCODES CHEMIE Mailingen Flyers FARMACEUTICA Papier primaire en secundaire verpakkingen

Nadere informatie

ivisit & iwork Identity & Access Management security solutions

ivisit & iwork Identity & Access Management security solutions ivisit & iwork Identity & Access Management ivisit Nog nooit was uw bezoekersregistratie zo overzichtelijk! Heeft uw bedrijf dagelijks een grote hoeveelheid bezoekers, contractors of leveranciers waarvan

Nadere informatie