Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat"

Transcriptie

1 Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

2 Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september Eindredactie USG Finance Professionals (www.usgfinance.nl) Redactie PowerSchrijfcoach (www.powerschrijfcoach.nl) Vormgeving en opmaak W/Creatie (www.wcreatie.nl) Uitgever USG Finance Professionals, Utrecht Belangrijke noot voor de lezer Als u de inhoud van deze whitepaper waardevol vindt dan kunt u een ander verwijzen naar de website van USG Finance Professionals. Hebt u deze whitepaper doorgestuurd gekregen van iemand? Ga dan naar whitepaper-big-data vraag uw eigen exemplaar aan. Zo bent u ervan verzekerd dat deze whitepaper up-to-date is. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, Bij het samenstellen van deze whitepaper is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. USG Finance Professionals noch PowerSchrijfcoach zijn aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden of gevolgen naar aanleiding van het toepassen van de tips uit deze whitepaper. Inhoud 1. Big Data in Finance 2. Hot topics in finance en het verband met Big Data 3. Debat: is Big Data een kans of een bedreiging? 4. Performanceverbetering finance en (Big) Data 5. Big Data: uw kans of bedreiging?

3 Big Data: Big Fuss, Big Brother of Big Value? Big Fuss! Big Brother! Big Data! Big Deal! Big Value!

4 1. Big Data in Finance In deze whitepaper zetten wij de laatste stand van zaken op een rijtje wat betreft het thema Big Data in finance. Is het de zoveelste hype of werkelijk een fundamentele ontwikkeling die ook uw financiële vak zal beïnvloeden? De meningen hierover zijn verdeeld en dat is prima. Wij willen u met deze whitepaper in ieder geval over dit thema aan het denken zetten. Wellicht kunt u uw mening over dit thema aanscherpen. Wij nodigen u uit over Big Data in discussie te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken in uw eigen organisatie. Is het voor u een kans of ziet u het meer als bedreiging? Big Data: wat is het wel Wat is Big Data eigenlijk? Big Data is de verzameling aan gegevens binnen en buiten een bedrijf die kunnen bijdragen aan managementinformatie mits deze gegevens op de juiste manier en op het juiste moment worden vertaald in waardevolle sturingsinformatie. Aangezien Big Data zeer divers (gestructureerd en ongestructureerd, diverse bronnen), omvangrijk en snelgroeiend zijn, is dit nog niet zo gemakkelijk. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld de toegankelijkheid en de doorzoekbaarheid. Het gaat erom uit al deze data patronen en verbanden te destilleren ( data mining ) die het voorspellend vermogen van rapportages kunnen vergroten.. en wat is het niet? Het koppelen van systemen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen is niet hetzelfde als Big Data. Deze ontwikkelingen resulteren wel in een grotere hoeveelheid data die beschikbaar komt maar bij Big Data gaat het erom dat gegevens afkomstig kunnen zijn uit zowel externe als interne bronnen van diverse aard en ook zowel gestructureerd als niet- of semigestructureerd, bijvoorbeeld input uit sociale media. Big Data zijn dus niet per se financieel van aard. Kenmerkend is juist dat ze meestal bedrijf breed van aard zijn. Big Data zijn dus niet per se financieel van aard. Kenmerkend is juist dat ze meestal bedrijf breed van aard zijn. Belang voor finance De transformatie naar een data-driven maatschappij is in volle gang. Binnen organisaties zal de financial steeds meer de regie voeren bij het analyseren, interpreteren en vertalen van grote hoeveelheden gegevens naar nuttige stuurinformatie voor het management. Het analyseren van kwartaalcijfers in vergelijking met een jaar geleden, is niet meer voldoende. Het gaat er niet om louter de historie te bekijken en zo de verschillen te verklaren.

5 De werkelijke oorzaken vinden door de cijfers te verbinden met wat er nu in de markt gebeurt (Big Data!), dat is wat het management nodig heeft om verantwoorde beslissingen over de toekomst te kunnen nemen. Rol en competenties Door Big Data wordt business control vertaling van gegevens naar beleid en strategie dus nog belangrijker. Want business control plaatst cijfers en trends uitdrukkelijk in de context van het bedrijf en de marktontwikkelingen en wordt door Big Data dus alleen nog maar accurater. Dit vraagt wel om een multidisciplinaire aanpak (Big Data is dus niet louter een IT-project!) met een belangrijke coördinerende rol voor in het bijzonder de business controller. In toenemende mate zal hij/zij leidend zijn bij het bepalen van de strategie van ondernemingen. Van belang is wel dat de financial bereid is actief samen te werken met aanpalende disciplines zoals HR, sales, marketing en customer service. Competenties als samenwerken en communicatie worden nog belangrijker. vertaling van gegevens naar beleid en strategie Door Big Data wordt business control dus nog belangrijker

6 2. Hot topics in finance en het verband met Big Data Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar financials mee te maken krijgen? Daar heeft USG Finance onderzoek naar gedaan in samenwerking met het vakblad Tijdschrift Controlling. De volledige resultaten kunt u nalezen in de whitepaper samenvatting Finance Monitor 2014 die u hier kunt downloaden: Het merendeel van de respondenten is jaar, werkt in de zakelijke dienstverlening of financiële instellingen en is business controller of financieel manager. De thema s die zij de komende twee tot vijf jaar het meest van invloed vinden voor hun vak, zijn: Ontwikkeling naar business partner (meest gekozen thema én het meest urgent) Cost- en cashcontrol (hoogste prioriteit binnen de eigen organisatie) Andere ontwikkelingen die als belangrijk aangemerkt worden, zijn: Flexibilisering Business intelligence Integrated reporting Compliance Veranderende klantwensen Big Data zijn belangrijk voor al deze thema s Big Data zijn belangrijk voor al deze thema s. We zoomen in op de ontwikkelingen die als meest belangrijk werden genoemd. Ontwikkeling naar business partner Uitvoerende financiële taken zullen steeds meer worden geautomatiseerd. Niet alleen uit het oogpunt van efficiency maar vooral omdat de Financial zijn handen zo veel mogelijk vrij moet hebben om de rol van business partner goed te kunnen vervullen. De financial zal zich steeds meer bezighouden met optimaliseren van processen en het actief meedenken met het management door Big Data te vertalen naar kansen en bedreigingen voor de organisatie en de keten nu en in de toekomst. Deze flexibiliteit is hard nodig, omdat bestaande business modellen niet meer of minder lang houdbaar zijn. De samenleving verandert snel onder invloed van technologie als social media, individualisering en mondialisering. Tegelijkertijd verwacht de klant een aanbod op maat, flexibiliteit, hoge kwaliteit en service tegen een redelijke prijs (veranderende klantwensen). Time-to-market en innovatie worden nog crucialer. Om dit hoge tempo bij te benen, moet de organisatie ervoor zorgen altijd een stap voor te zijn. Dat kan alleen maar door continu te analyseren wat er nu gebeurt, welke gevolgen dit heeft in termen van kansen en bedreigingen.

7 Cost & cash control Big Data versterken business intelligence wat uiteindelijk ook beter is voor cost & cash control. Het financiële beleid heeft immers een bredere basis dan alleen cijfers uit het verleden, het staat ook nadrukkelijk in verband met wat er hier en nu in de organisatie en de markt gebeurt. Dit resulteert in een betere voorspelbaarheid en meer nauwkeurigheid van cijfers. Integrated reporting en business intelligence Vroeger was de wereld overzichtelijk: we werken met één systeem dat één rapportage oplevert. Tegenwoordig werken financials met een veelheid aan systemen waarbij de uitdaging is om hieruit één rapportage te destilleren die een overzicht geeft van alle onderliggende systemen. Deze integrated reporting moet leiden tot bedrijfsbrede inzichten op basis waarvan het management kan beslissen. Big Data leveren verdieping van deze inzichten doordat verbanden beter zichtbaar worden (business intelligence). Slimme software tools kunnen helpen bij het toegankelijk maken van Big Data en het maken van de vertaalslag naar actiepunten en beleid. Vroeger was de wereld overzichtelijk

8 3. Debat: is Big Data een kans of een bedreiging? De uitkomsten van de Finance Monitor beschrijven ontwikkelingen in het financevak die dus vooralsnog goed te combineren lijken met Big Data. Sterker nog, Big Data hebben naar verwachting een versterkende werking in positieve zin. Je zou dus denken dat financials vooral enthousiast zouden zijn over Big Data. Toch waren er tijdens de Nationale Controllersdag in Burgers Zoo op 12 juni 2014 ook kritische noten te horen over Big Data. Tijdens dit congres hield USG Finance een World Café waar financials met elkaar in discussie gingen over Big Data. Is het in de praktijk nu een vloek of een zegen voor de financial? De meningen liepen uiteen. In ieder geval is het zeker een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Wij zetten de belangrijkste bevindingen uit het debat voor u op een rijtje. 15 x Big Data als kans of bedreiging 1. biedt de kans om meer dwarsverbanden te leggen, zowel binnen de organisatie als erbuiten 2. geeft informatie die interessant kan zijn voor ketenpartners en biedt mogelijkheden voor nieuwe business modellen en samenwerking 3. draagt bij aan rendementsverhoging via benchmarking (bijvoorbeeld filialen of tussenpersonen) 4. maakt je werk als financial interessanter (business partner, andere competenties) 5. verbetert risk management en fraudepreventie 6. toepassen betekent proactief bezig zijn in plaats van reactief 7. koppelt en ontdubbelt data waardoor minder personeel nodig is 8. zorgt voor discussies over definities (en de verschillen ertussen) in plaats van de inhoud 9. leidt af, verstoort je focus en leidt tot tunnelvisie 10. zorgt vooral voor nog meer werk 11. zal meer vraag naar rapportages veroorzaken (het aanbod creëert de vraag) 12. meer garbage in is meer garbage out ; hoe zorg je voor betrouwbaarheid? 13. werkt alleen als je draagvlak hebt bij de disciplines IT en business 14. kent ook de bedreiging van privacy, met kans op uitsluiting 15. vereist andere competenties Verdieping en discussie Wilt u een uitgebreid verslag lezen van de discussie tijdens het World Café? Op artikel-big-data-vloek-of-zegen-voor-de-controller vindt u het verslag dat is gepubliceerd in het vakblad Tijdschrift Controlling nr Op onze website kunt u ook het videoverslag bekijken. Wij zijn benieuwd naar uw mening! Bezoek de groep https://www.linkedin.com/groups/business-intelligence- Professionals-Nederland en doe mee aan de online discussie over Big Data. Wat is uw visie?

9 4. Performanceverbetering finance en (Big) Data Wat kunnen Big Data in de praktijk betekenen voor de afdeling finance? Zoals eerder beschreven versterken Big Data de controller in zijn/haar rol van business partner. Ook faciliteren Big Data business intelligence en zorgen voor een betere cost control. Big Data geven inzicht in verbanden waar niet alleen een onderneming in haar geheel van kan profiteren. Ook de afdeling finance zelf kan haar performance verbeteren met Big Data, is de ervaring van drs. Alex Buis RA, Executive Consultant bij USG Finance. Vaak valt ook daar winst te behalen, aldus Alex Buis, die zelf zijn roots heeft in de Auditpraktijk. De eigen dataset van de organisatie onder de loep nemen kan al zo verhelderend werken. Je kunt als afdeling finance je eigen performance meten en zorgen dat die optimaal is. Natuurlijk is het potentieel van Big Data voor een organisatie ongekend en onontdekt, maar ik zou willen beginnen bij het nut van de eigen data analyse. Want wat is de waarde van de door finance geïnitieerde verbeteracties voor andere afdelingen, als de eigen performance niet op orde is? Zelfkennis is daarom niet alleen goed voor de performance, maar komt ook je betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als afdeling binnen de organisatie ten goede. Dat laatste past helemaal in deze tijd waarin finance steeds meer in zijn rol als business partner groeit. Big Data geven inzicht in verbanden waar niet alleen een onderneming in haar geheel van kan profiteren. Drs. Remco Blomsma RC, Senior Finance Professional bij USG Finance, beaamt dat en kent menig voorbeeld uit de praktijk. Zelf heeft hij een achtergrond in business control, maar werkt het liefst op het snijvlak van IT en finance. Wat mij bijzonder aanspreekt in Business Intelligence en Big Data is de brug die deze slaan tussen IT, finance en de business. Remco Blomsma haalt twee voorbeelden aan die het nut van het verbeteren van de eigen performance bevestigen. Zakelijke dienstverlener ziet werkdruk finance oplopen Een vraag die we regelmatig krijgen, betreft de performance van de afdeling finance. Toegenomen werkdruk, meer fouten, maar waar ligt het aan? Zo was de werkdruk bij finance van een zakelijke dienstverlener aanzienlijk toegenomen. De afdeling had ook het idee dat er de laatste tijd veel meer correctieboekingen en creditfacturen waren dan voorheen. Werden er meer fouten gemaakt? Waren er meer facturen? Liep het proces niet goed? Een onafhankelijke audit bood uitkomst. Een grondige analyse met behulp van de auditfile leerde dat het aantal facturen verdrievoudigd bleek te zijn. De toename in het aantal facturen was toe te schrijven aan een andere manier van factureren: steeds meer op uurbasis in plaats van op projectbasis. Dit bracht meer boekingen met zich mee en was bovendien foutgevoeliger. De bevindingen verifieerden we aan de hand van gesprekken met medewerkers. Het management kreeg hierdoor inzicht in de consequenties die de andere facturatiemethode met zich meebracht. Om een discussie op basis van feiten te kunnen voeren werd er een prijskaartje aan de nieuwe facturatiemethode gehangen. Het management koos ervoor om de processen aan te passen waardoor de werkdruk en het aantal fouten afnam.

10 De optimale bezetting voor de afdeling finance van een sportbond Sportbonden en andere organisaties die seizoensgebonden werken, kennen vaak pieken en dalen in hun werklast. Zo ook een sportbond die in het zomerseizoen altijd handen te kort komt en waar de werkdruk hoog is, ook op de afdeling finance. Als gevolg hiervan werden veel fouten gemaakt die tijdens de winterperiode weer uitgezocht en hersteld moesten worden. De sportbond wilde weten wat de optimale bezetting moest zijn om overcapaciteit in de winter te voorkomen en een lagere foutmarge te realiseren. Tijdens onze analyse van de boekingsfouten werd duidelijk dat de processen optimalisatie verdienden. Ook de wijze waarop boekingsfouten hersteld werden konden beter. Het resultaat was dat de sportbond zijn afdeling finance efficiënter in kon richten en het aantal fte kon reduceren. Met een optimale mix van vaste krachten en flexibel personeel verhoogde de afdeling zijn betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit terwijl de kosten afnamen. mogelijke effecten van performanceoptimalisatie finance Met een optimale mix van vaste krachten en flexibel personeel verhoogde de afdeling zijn betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit terwijl de kosten afnamen. 1. Fouten, verschillen en inefficiënte procedures bij de kern aanpakken 2. Eenvoudiger gefundeerd verbeterbeleid concreet maken 3. Hogere betrouwbaarheid van de eigen dienstverlening en cijfers 4. Sneller stuurinformatie beschikbaar 5. Verhoogd draagvlak voor verbeteracties geïnitieerd door finance TOP Lagere kosten en werkdruk (mogelijk fte-reductie en/of automatisering) 7. Meer ruimte voor aanpak complexe taken en invulling business partnerrol 8. Efficiëntere processen dragen bij aan betere cash control 9. Sneller facturen verwerken is goed voor de liquiditeit en de klantrelatie 10. Betere performance werkt door in concurrentievoordeel

11 Periodieke APK voor finance Alex Buis ziet dat steeds meer finance afdelingen, acties ondernemen om de eigen performance te verbeteren. Steeds vaker zie je dat organisaties periodiek de thermometer in de eigen finance functie steken. Om vinger aan de pols te houden en of de geplande verbeteracties op koers liggen. Menig organisatie vraagt een jaarlijkse APK van de performance aan omdat men snel helder wil hebben hoe de finance afdeling presteert. Aan de hand van een auditfile worden verborgen verbanden blootgelegd die het mogelijk maken om concrete verbeterpunten op te stellen die de performance ten goede komen. Het potentieel van Big Data wordt steeds meer ontdekt en benut. Van Remco Blomsma mag die ontwikkeling nog sneller gaan: De eigen data analyseren kan finance helpen om het management van de organisatie te overtuigen om bij te sturen, maar er is zoveel meer mogelijk met, wat ik noem, échte Big Data, van buiten de organisatie. Stel je voor dat je veel zaken doet met webshops en de beschikbare data over de kwaliteit en performance van die relaties, kunt verbinden aan je eigen data dan geeft dat je inzicht over hun betrouwbaarheid. Op een eventueel dreigend faillissement kun je dan al vroegtijdig anticiperen. De Finance Improvement Scan kan veel maar maakt de business controller zeker niet overbodig! BI- tools met steeds meer mogelijkheden Er zijn ook steeds meer mogelijkheden om snel en zonder startinvestering aan de slag te gaan. Zo biedt Excel PowerPivot, beschikbaar sinds de release van Excel 2010, een oplossing om probleemloos miljoenen rijen te importeren en makkelijker verbanden te leggen. Remco Blomsma past deze tool regelmatig toe, als de uitdaging daarom vraagt. Hoewel Excel PowerPivot een prima tool is, kent het gebruik ervan ook beperkingen. Zo kunnen er nog steeds meerdere versies van de waarheid blijven bestaan omdat het niet mogelijk is om te werken met autorisaties en gebruikersrechten. Sommige uitdagingen vragen die mogelijkheid wel en daarom zijn we een stap verder gegaan. Inmiddels passen we de Finance Improvement Scan toe die we samen met Dimensional Insight hebben ontwikkeld. Deze tool gaat verder in het bereik van zeer grote hoeveelheden data en kent een veel kleinere fout kans. Belangrijker nog: het is mogelijk om logische verbanden te leggen, ook met Big Data van buiten de organisatie. Remco Blomsma stelt direct gerust. De Finance Improvement Scan kan veel, maar maakt de business controller zeker niet overbodig! Wel krijgt hij toegang tot meer kwalitatieve analyses en aan scenarioplanning te doen. Iets waar de business controller, volgens mij, graag zijn toegevoegde waarde in legt.

12 8 Tips voor Big Data in finance 1 Denk op hoofdlijnen, verdiep je in structuren en zie ontwikkelingen met een helikopterview: Je kunt niet meer alles weten en snappen. 2 Ga liever aan de slag met de 80% informatie waarover je beschikt in plaats van eerst de resterende 20% uit te zoeken. 3 Praat met mensen in de organisatie die met je analyses moeten werken. Wat doen ze ermee? Wat hebben ze echt nodig? Vaak kunnen zij dit pas aangeven na het zien van een rapportage. 4 Laat managers niet door dikke rapporten worstelen op zoek naar de essentie. Dat is niet efficiënt. 5 Houd elk jaar je eigen afdeling finance tegen het licht: werken we nog efficiënt? Wat kan er beter of anders? Negeer je onderbuik gevoel hierin niet en ga het gesprek aan! 6 Bereken eens de kostprijs van een boeking: boeking x salaris. Hoeveel bedraagt dit op jaarbasis? 7 Analyseer je boekingen. Welke trend is zichtbaar in het aantal? En in soort? Is dat acceptabel? 8 Breng in kaart hoeveel memoriaal boekingen handmatig worden verricht. Is hierin een trend te onderkennen? Welke boekingen zijn dit vooral? En waarom gebeurt dit (nog) zo?

13 5. Big Data: uw kans of bedreiging? Wellicht voelt u de behoefte om na het lezen van deze whitepaper door te praten over Big Data en finance met een van onze experts. Wat betekent Big Data voor uw rol, uw functie en uw finance afdeling? En wat is de impact op uw organisatie? Wilt u hulp bij en advies over de inzet van Big Data in uw finance functie? Wat kunnen Excel PowerPivot en de Finance Improvement Scan voor u betekenen? Neem gerust contact met ons op, geheel vrijblijvend. Wij helpen u graag verder en denken met u mee hoe u de kansen van Big Data kunt pakken. Een vrijblijvende demonstratie van onze oplossingen behoort ook tot de mogelijkheden. drs. Alex Buis RA +31 (0) drs. Remco Blomsma RC +31 (0) USG Finance Professionals is het aanspreekpunt voor organisaties die behoefte hebben aan financiële expertise. Wij voorzien in deze vraag en leveren pragmatische oplossingen op het gebied van accounting, controlling en financieel management. Het zijn onze uitgesproken focus op finance, de expertise die we hierin door de jaren heen hebben opgebouwd en onze persoonlijke aanpak die ons onderscheiden. Neem gerust contact met ons op! Detachering Interim Management Werving & Selectie Training & Advies In- & Outsourcing

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie

Van informatie naar actie. Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Van informatie naar actie Business Intelligence voor Hospitality & Hotellerie Het gebeurt regelmatig: een klant heeft geboekt bij een hotel en bij het inchecken vraagt de receptiemedewerker: Bent u deelnemer

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Accountants tussen bits en bytes

Accountants tussen bits en bytes Accountants tussen bits en bytes Programma 11.00 uur Opening 11.05 uur De financiële functie is rijp voor disruptie. En nu? Prof. dr. Frank Verbeeten 11.25 uur De accountant voor het block gezet Aukje

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA BUSINESS INTELLIGENCE Hoeveel docenten staan onbevoegd voor de klas? Hoe zien de vaksecties er over drie tot vijf jaar

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

HR Good Info. Artikel HR Big Data Pagina 1 van 5

HR Good Info. Artikel HR Big Data Pagina 1 van 5 HR Good Info Big Data is hot. De kunst blijft echter: hoe maak je op een slimme manier 'good info' uit al die gegevens? Ook HR kan gebruikmaken van de kennis die op het gebied van Big Data is opgedaan

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

DASC WEGENER MEDIA GROEIT DOOR VERBETERDE INZET VAN DATA-ANALYSE

DASC WEGENER MEDIA GROEIT DOOR VERBETERDE INZET VAN DATA-ANALYSE DASC WEGENER MEDIA GROEIT DOOR VERBETERDE INZET VAN DATA-ANALYSE Wegener Media, uitgever van diverse regionale dagbladen en huis-aanhuisbladen, voert veel analyses uit op online en offline data. Marketing

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving

ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving ZIJN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN UW IT-OMGEVING MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING? Krijg inzicht in de kosten en performance van uw ICT-omgeving De meeste organisaties hebben geen idee hoe hoog het verlies

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy

TIC 1. Trends in Continuity. BCM Academy TIC 1 Trends in Continuity BCM Academy Trends in continuity (TIC 1 ) Jeroen de Haas BCM Academy ISBN 978-90-810553-0-7 2017 BCM Academy Auteur: Jeroen de Haas Vormgeving: MGO-studio, Maarssen Illustraties:

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

Data-driven strategy. Hoe verander je van bedrijfsstrategie met behulp van data? Peter Schoenmaker 30 maart 2016

Data-driven strategy. Hoe verander je van bedrijfsstrategie met behulp van data? Peter Schoenmaker 30 maart 2016 Data-driven strategy Hoe verander je van bedrijfsstrategie met behulp van data? Peter Schoenmaker Hoe staat u ervoor? Resultaten Data en Groei Onderzoek Graydon onder aanwezigen vandaag (194 gekoppelde

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Door Daisy Klijn, September 2016? Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor

Nadere informatie

Data-analyse: ook voor u nuttig! Presentatie Bizz & Vis juni 2016

Data-analyse: ook voor u nuttig! Presentatie Bizz & Vis juni 2016 Data-analyse: ook voor u nuttig! Presentatie Bizz & Vis 2016 1 Agenda Agenda Introductie Data-analyse ten behoeve van het identificeren van risico s - Boekhoudkundig - Fiscaal Process mining Data-analyse

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie