Resultaten en overzichten initiatieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten en overzichten initiatieven"

Transcriptie

1 Resultaten en overzichten initiatieven Met dit document geeft SKAO geen waardeoordel over initiatieven ihkv een mogelijke ladderbeoordeling. De beoordeling van de initiatieven in het kader van de CO 2 -Prestatieladder ligt altijd bij de bevoegd verklaarde laddercertificerende instellingen.

2 1 Het koppelen van duurzame energieproductie naast spoor of snelweg aan locale burgerinitiatieven Maarten Visschers Provinciale Milieufederaties Coöperatie aanwonenden participeert in duurzame energie opwekking langs de infrastructuur In verkenningsfase idee proberen opnemen bij bestuurlijke overleg minister/wethouder/burgers - Minister + lokale bestuurders in verkenningsfase - Direct omwonenden - Lokale bestuurder is beste partner voor burgercoöperatie Concreet idee neerleggen bij minister

3 2 Koude warmte opslag in asfalt, beton, bruggen, viaducten, afritten, spoorwegemplacementen en rondwegen om steden Monique van Eijkelenburg Duurzame Energie Koepel - Open source werking op digitaal terugkoppeling branches - Meer technische informatie geven en draagvlak creëren voor samenwerking over de gemeentelijke, provinciale en Rijkswaterstaat gremia heen. - Meer aandacht voor slimme businessmodellen voor co-creatie (ook in combi met aanbesteden). - Ambtenaren, politiek en pers erbij betrekken - Duurzame Energie Koepel - Breijn/Heijmans, Stefan Daamen - Strukton - ProRail - Projectontwikkelaars - Gemeenten met grote wijkplannen - Voorgenomen wegen communicatie Duurzame Energie Koepel LinkedIn groep en Twitter

4 3 HavenInfra: Wat kan het havenbedrijf Rotterdam doen met de in of aan het water gelegen infrastructuur? Wim Zwakhals Havenbedrijf Rotterdam Idee 1. Duurzame Keten Overleg met partijen, niveau 4 ketenanalyse - Bouwondernemingen werkzaam binnen havengebied Rotterdam Brainstorm met partijen over CO 2 -Prestatieladder niveau 4 ketenanalyse. Havenbedrijf Rotterdam als opdrachtgever

5 4 HavenInfra: Wat kan het havenbedrijf Rotterdam doen met de in of aan het water gelegen infrastructuur? Wim Zwakhals Havenbedrijf Rotterdam Idee 2. Toepassing beton (optimaal hergebruik + minimaal CO 2 factor cement) Met cementindustrie richtlijnen doornemen + mogelijkheden duurzame uitvraag - Havenbedrijf Rotterdam - ENCI - Inventariseren mogelijkheden duurzaam materiaal gebruik voor constructies(beton, cement, materiaal) binnen toepassingsgebied haven Rotterdam. - ideeën ontwikkelen en uitwerken

6 5 HavenInfra: Wat kan het havenbedrijf Rotterdam doen met de in of aan het water gelegen infrastructuur? Wim Zwakhals Havenbedrijf Rotterdam Idee 3. Innovatie energie binnen haveninfrastructuur samen ontwikkelen en toepassen Brainstorm met partijen - Bouwbedrijven - Ingenieursbureaus Ideeën voorleggen aan klankbordgroep en mogelijkheden bezien tot toepassen

7 6 Windenergie langs waterkeringen Henk den Boon E-Connection Eerst moet beleid Rijkswaterstaat en Waterschappen worden aangepast voordat op grote schaal windturbines langs waterkeringen kunnen worden gerealiseerd. - E-Connection - Essent Wind - Grontmij - VWNH - NWEA Eerste concrete acties: - Aanpassing Beleidsregel windturbines bij Rijkswaterstaatswerken zodat JA,TENZIJbeleid gaat gelden windturbines in Kernzone; als men aan kan tonen dat waterkeringveiligheid niet verlaagd wordt, zijn windturbines toegestaan ook in Kernzone; - Herziene RWS beleidsregel via Unie van Waterschappen laten implementeren door waterschappen door aanpassing Leidraden en Keur; - Structuurvisie Wind op land: potentieel en voor- en nadelen van windturbines langs infrastructuur gedetailleerde uitwerken;

8 7 Spoorzon: Zonnepanelen tussen de treinrails Giel Linthorst Ecofys Gezamenlijk ontwikkelen van een zonnestroom installatie tussen de treinrails, zowel technisch, juridisch, economisch als organisatorisch. - Ecofys - Engineering bedrijf - Spooronderhoudbedrijf - Leveranciers van dwarsliggers - Energiebedrijf - Vormen consortium - Vinden van financiering -Uitwerken concept studie (technisch, juridisch, economisch, organisatorisch)

9 8 Zonnepanelen in de geluidswal Joris Vijverberg Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat zocht naar mogelijkheden om zonnepanelen in geluidswallen te integreren

10 9 Duurzame Energie Snelweg A15 Ron Wit Natuur & Milieu Opzet van een icoon van internationale allure waarbij zowel elektrisch vervoer als duurzame energie producten gestimuleerd worden: Dubbel groen rijden op de A15. - B2B en B2C concepten van elektrisch rijden opzetten met o.a. Athlon Car lease, ANWB, Formule E-team en Rijkswaterstaat - Ontwikkelen en contracteren duurzaam elektra productie (zon, wind en biomassa) - Nationale communicatiestrategie voor de promotie van de Duurzame Energie Snelweg - Natuur en Milieu - TBI - Rijkswaterstaat - Besix - Ministerie Infrastructuur en Milieu - Peek Traffic - Volker Wessels (van Hattum en Blankevoort) - LTO - ProRail (bovenleiding als smart grid) - Breijn/Heymans ( Electric Avenue ; transitie naar de DE energie vanuit de burger; smart grid SEC)

11 10 De Duurzame Bouwer Sigrid Wagemaker Natuur & Milieu Organiseren van Week van duurzame bouw. Per dag staat een speciaal onderwerp op de agenda dat verschillende partijen met elkaar verbindt. Randvoorwaarde is dat het voor alle partijen meerwaarde moet opleveren. Van consument, partners tot Natuur & Milieu. Van naamsbekendheid, leads of omzet maar altijd met terugdringen CO2. (mogelijke) Partners/interesse in ontwikkelingen: - Arfman - Dura Vermeer - VAR bv - ENCI - Besix - RWS - Besix - Schagen - Breijn/Heijmans - Houben - Victor Buyck Steel Construction - Intern feedback sessie 3 februari - Inventariseren of we het breder kunnen inzetten en aantrekkelijk kunnen maken voor consumenten. Kan een week van duurzame bouw eventueel worden vertaald naar een consumentconcept dat inhoud en informatie biedt waar consumenten behoefte aan hebben: vanuit consumentperspectief zou dat kunnen zijn Week van duurzaam Wonen?

12 11 Zonnepanelen integreren in geluidswallen: exploitatie door collectieven van particulieren en ondernemers Eric de Lange Zon op Nederland Bovenste laag/lagen van geluidswallen modulair maken zodat zonnepanelen gedurende de levenscyclus eenvoudig geïntegreerd en/of vervangen kunnen worden. Exploitatie kan in coöperatief verband door particulieren en/of MKB. Zon op Nederland Rijkswaterstaat Aannemers Greenchoice In ontwerpcriteria meenemen dat dit mogelijk is in toekomstige geluidswal installaties.

13 12 De Energie Bewuste Bouwplaats Hans Berkien Van Hattum en Blankevoort Terugbrengen en verduurzamen energieverbruik op de bouwplaats - Inzicht verkrijgen in projectfootprint en algemene reductiemogelijkheden - Proeven uitvoeren met besparingsmogelijkheden - Uitrollen resultaten - Monitoren besparingen en bijsturen - Van Hattum en Blankevoort - Volker Stevin materieel / VW Bouwmaterieel - Visser & Smit Bouw - K. Dekker B.V. - Visser & Smit Hanab - CFE /van Mourik Projectfootprints

14 13 Wim Vos en Pieter van Manen Peek Traffic Peek Traffic/Imtech levert momenteel een project op in Kopenhagen. Kopenhagen streeft er naar CO 2 neutraal te zijn in De constructie hierbij is dat Peek/Imtech de investeringskosten voor de vervanging van halogeenarmaturen door LED armaturen op zich neemt, maar dat de energiebesparingsopbrengsten gedurende een bepaalde periode voor Peek/Imtech zijn. Zeker in tijden waarin de overheid, provincies, steden geen geld hebben maar wel een duurzaam imago willen, zou dit business model ook voor Nederland zeer goed toepasbaar kunnen zijn. - Peek Traffic - Imtech Er worden kruispunten aangepast. Hier worden alle armaturen met halogeenlampen door LED lampen uitgewisseld.

15 14 Reductie hier + reductie daar Don Spierenburg Climate Neutral Group Klimaatneutraal Gegarandeerd: een helder en praktisch vijf-stappen-plan om te komen tot klimaatneutraliteit. CO 2 -reductie door de inzet van duurzame energie HIER is natuurlijk van groot belang. Maar daarmee voorkomen we niet dat er nog veel onvermijdbare restuitstoot is. Gelukkig kan deze wel worden voorkomen door CO 2 -reductie DAAR. Door duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden mede te financieren, kan intern nog niet te vermijden uitstoot worden geneutraliseerd. Bedrijven die zelf klimaatneutraal willen zijn en leveranciers aan organisaties die hier waarde aan toekennen. Bijvoorbeeld de Rijksoverheid, die al heeft gekozen voor CO 2 -neutrale vliegreizen. Kijk op voor meer info of neem contact op via

16 15 Duurzame Leverancier Renee van den Heuvel Movares Duurzame Leverancier: site waar leveranciers een carbonmanager en duurzaamheidscan kunnen invullen om vervolgens te laten zien hoe duurzaam hun onderneming al is - Footprint maken en duurzaamheidscan invullen - Verhaal ondersteunen door midden van het uploaden van documenten - Gratis gebruik dus ook voor je toeleveranciers - Bijeenkomsten voor alle deelnemers met thema s om te discussiëren met andere bedrijven - Grontmij - Oranjewoud - Strukton Rail - Movares - Alle leveranciers van Nederland 16 februari bijeenkomst met als thema certificeren en verifiëren

17 16 CO 2 -Overdrachtdossier Erik Herrewijnen 4Infra In een project worden de CO 2 -uitstoot gegevens bij de start vastgelegd. Deze gegevens worden via een overdrachtdossier doorgegeven aan de adviseur en/of aannemer. Elke partij kan dan concreet CO 2 -reductie verkrijgen in een project.

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF Tussentijdse resultaten de huidige situatie Samenvatting oktober 2014 Nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie n en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat - van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat over

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie