Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer financiële films 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012. financiële films 2012"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer Top 10 financiële films 2012 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen SEPA: zegen of zeperd? De passie van Lydia de Wit Faillissementen voorkomen: moet de overheid ingrijpen? Praktisch belicht: alternatieve wijzen van betaling (deel 2) VCMB Credit Management Trendmeter 12 Reportage Credit Expo

2 #TheOnGuardCloud #positief #proactief #interactief #communiceren #SterkeKlantRelatie OnGuard introduceert The OnGuard Cloud: hét instrument waarmee u uw credit, collections & complaints management nog effectiever maakt. U stelt de informatie en functionaliteiten van uw OnGuard oplossing direct beschikbaar voor uw klanten, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de IT-beveiliging. Zo maakt u het uw klanten makkelijker om op tijd te betalen terwijl u tegelijkertijd de relatie versterkt. Dus wanneer kiest u voor #SnellereBetaling? OnGuard. A decent way of doing business.

3 Voorwoord En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van een spannend, uitdagend, interessant en hectisch creditmanagementjaar. Het jaar waarin Europa is veranderd van een baken van rust en stabiliteit in een eersteklas crisiszone. Het jaar ook waarin we met de VVCM, onder bezielende leiding van voorzitter Peter Meefout, een aantal goede stappen hebben gezet in de richting van een gezonde toekomst. Het is dan ook zeer spijtig dat Peter, in verband met zijn drukke werkzaamheden, heeft besloten om voortijdig terug te treden als voorzitter. Vanuit de redactie spreek ik graag mijn waardering uit voor Peter die, natuurlijk in samenwerking met de overige bestuursleden, heel veel werk voor de vereniging heeft verricht. Laten we hopen dat er op korte termijn een waardige opvolger zal worden gevonden! We verkeerden als redactie in de gelukkige omstandigheid dat we hebben moeten knippen, snijden en plakken om alle kopij weer binnen de beschikbare 48 pagina s te brengen. Het is dan ook weer een gevarieerd nummer geworden, waarvan u onder de kerstboom heerlijk ontspannen kunt gaan genieten. De redactie wenst u een heel gelukkig en gezond 2013 toe! mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur Inhoud 5 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen Een goed scoringssysteem ondersteunt risk based credit management en een betere sturing van het werk kapitaal. Scoringssystemen zijn mede daarom zo belangrijk. De VVCM en de Stichting NORA hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar het gebruik en de kennis van scoringssystemen. Wat zijn de uitkomsten? 12 Top-10 financiële films 2012 Traditiegetrouw treft u in De Credit Manager een aantal films aan die in het afgelopen jaar op DVD zijn verschenen. Dat de kredietcrisis nog niet aan actualiteitswaarde heeft ingeboet, blijkt wel uit de onderwerpen die de regisseurs hebben gekozen 16 De passie van Lydia de Wit De afwisseling en de dagelijkse uitdagingen bevallen mij wel! Lydia de Wit is al vijf jaar hét gezicht van de VVCM. Als verenigingsmanager coördineert Lydia zowel praktische en administratieve zaken als leuke, sportieve en gezellige ledenactiviteiten. Ook in haar vrije tijd is zij graag actief én sportief bezig. Foto cover: istockphoto.com Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), mr. J. Beeuwkes CCM, mr. T. Bijleveld, mw. R. Drost-Lubach, H. Ilahibaks, R. van Poelgeest redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Computerweg 11, 3542 DP Utrecht, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 75,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of En verder: 10 CM Analyse: SEPA: zegen of zeperd? 18 CM Analyse: Faillissementen voorkomen: moet de overheid ingrijpen? 20 CM Analyse: Alternatieve wijzen van betaling (deel 2) 22 CM Analyse: De CMI in retrospect 24 Uit de pers 25 CM Analyse: VCMB Credit Management Trendmeter 29 CM Opinie: Nederland, crisisland? 29 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 30 Credit&Debet: Gezocht: voorzitter m/v 31 CM Column: Alles is goud wat er blinkt in credit management 33 CreditKronkels: Europa helpt bij late betalingen 33 CM Ambtshandelingen: Eerste Kamer politiek onmondig? 34 CM Actueel: Nieuwjaarsboodschappen vaste adverteerders 39 Verenigingsnieuws openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 3 De Credit Manager nummer

4 A C TIE A C T I E Alleen dit najaar ontvangt elke Optimaal benutten van uw informatie Het MaxCredible platform biedt de mogelijkheid om problemen met betrekking tot facturen te melden aan de betreffende afdeling of persoon binnen uw organisatie MaxCredible zorgt er daarom voor dat uw buitendienstmedewerker via de MaxCredible App kan beschikken over deze informatie. Neem contact op met Pieter-Joost de Kraker via of via * Deze actie loopt tot en met 31 januari Actievoorwaarden vindt u op

5 CM ANALYSE Uitslag VVCM/Stichting NORA-onderzoek Veel credit managers onbekend met scoringssystemen Uit diverse onderzoeken blijkt dat MKB-bedrijven steeds minder door banken kunnen worden gefinancierd. Dit geldt vooral voor het kleinbedrijf. Het gevolg is dat er meer gebruikgemaakt moet worden van leverancierskrediet, waardoor de aandacht voor de kredietbeoordeling van debiteuren actueler is dan ooit. Met andere woorden, het voorkomen van betalingsproblemen is belangrijker geworden dan het bestrijden van de gevolgen. Maar er is meer aan de hand. Fritz Witt CRA is rating analist en expert in credit ratings en ratingsystemen. Hij is hoofddocent van de Credit Rating Advisor leergang aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij voorzitter van de normcommissie voor de ISO-norm voor rating- en scoringsystemen bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) en secretaris van de Stichting NORA. Peter Meefout is voorzitter van de VVCM. Wij zien dat de crisis vooral grote ondernemingen dwingt om in hun kosten te snijden. Na kostenreducties helpen alleen intelligentere methoden om de kosten verder te verlagen en opbrengsten toe te laten nemen. De credit manager kan aan de verbetering van het rendement een belangrijke bijdrage leveren door meer te sturen op kosten en baten van klanten door middel van risk based credit management. Wij verwachten bovendien dat voor de financiering van het werkkapitaal steeds meer alternatieve financierings vormen komen in plaats van het traditionele rekening-courantkrediet of factoring. Een goed scoringssysteem ondersteunt risk based credit management en een betere sturing van het werkkapitaal. Scoringssystemen zijn mede daarom zo belangrijk. De VVCM en de Stichting NORA hebben de handen ineengeslagen en zijn een onderzoek gestart naar het gebruik en de kennis van scoringssystemen. Beide partijen willen met dit onderzoek meer inzicht in de kwaliteit van scoringssystemen verkrijgen om vast te kunnen stellen in hoeverre er behoefte is aan meer kennis over kredietbeoordelingssystemen, kredietanalyses en risk based credit management. Zij willen met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de bewustwording van de kwaliteit en het kwaliteitsmanagement van scoringssystemen. Wat waren onze verwachtingen van dit onderzoek? Wij wilden weten welk soort bedrijven überhaupt een eigen scoringssysteem gebruiken. En wij wilden meer inzicht in de kwaliteit van dergelijke systemen door het kennisniveau van de credit managers over de kwaliteitsparameters van scoringssystemen te toetsen. In hoeverre is men op de hoogte van de prestaties van het eigen scoringssysteem? Wij verwachtten dat vooral grote bedrijven een eigen scoringssysteem gebruiken, omdat een manuele kredietbeoordeling van grote aantallen debiteuren nauwelijks meer mogelijk is. Echter, scoringssystemen keuren debiteuren niet alleen goed of af, maar traceren ook die gevallen die men nader moet onderzoeken. Beschikken credit managers over voldoende analysevaardigheden voor een manuele ondernemingsanalyse, een analyse die de credit manager snel en betrouwbaar moet kunnen uitvoeren? Wij verwachtten dat credit managers die verantwoordelijk zijn voor de manuele kredietbeoordeling van klanten, meer gefocust zijn op de kritische performance-indicatoren dan op de prestaties van hun scoringssystemen. Dit wilden wij toetsen door te onderzoeken van welke prestatieparameters men bij voorkeur gebruikmaakt. Zijn dit prestatie-indicatoren van het scoringssysteem of zijn zij afgeleid van de prestaties van het credit management als geheel? Wij verwachtten dat in het huidige aanbod van opleidingen te weinig aandacht is voor kennisontwikkeling van scoringssystemen. De bouw van een scoringssysteem is vakwerk dat door specialisten moet worden gedaan. Een credit manager hoeft naar onze mening een dergelijk systeem niet te kunnen bouwen, maar moet er wel genoeg van afweten om de kwaliteit te kunnen beoordelen en te weten op basis van welke uitgangspunten men voor welk type systeem kiest. 1 Als men over deze kennis beschikt, is men ook in staat adequaat te reageren op externe veranderingen in de markt of veranderingen in de samenstelling van het debiteurenportfolio. De opzet van het onderzoek In totaliteit namen 123 personen aan het onderzoek deel. Hiervan waren 78 credit manager; 45 deelnemers hadden 5 De Credit Manager nummer

6 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen Deelnemers VVCM- enquête Credit Credit manager manager Geen credit Geen credit manager manager Overige Overige Dienstverleners Dienstverleners Toeleveranciers Toeleveranciers Credit Credit managers managers bij bij dienstverleners dienstverleners Credit Credit managers managers bij bij financiële financiële instellingen instellingen Credit Credit managers managers bij bij bedrijven bedrijven Verdeling opleiding en kennis van scoringssystemen Credit managers bij dienstverleners Credit managers bij financiële instellingen Credit managers bij bedrijven Afbeelding 1 Deelnemers VVCM-enquête Afbeelding 2 Inzet van scoringssystemen bij bedrijven Wel kennis Gedeeltelijke Geen kennis kennis een andere functie. Van deze 78 credit managers werken vordering bij onverhoopt betalingsuitval terugkomt, maakt er 61 bij een bedrijf of onderneming. De overige 17 wer- Verdeling Verdeling opleiding opleiding en kennis kennis van in scoringssystemen van de (financiële) dienstverlening. Ook in de groep van deel uit van de afweging of men zelf beter in staat is de kredietrisico s te minimaliseren of dit denkt te bereiken door personen met een andere functie was een aantal deelnemers bekend met scoringssystemen. (Voor een specificatie uitbesteding van het credit management Credit Credit managers managers bij bij van de soort dienstverleners deelnemers dienstverleners aan de enquête, zie afbeelding 1.) Wij hebben eerst een aantal stellingen opgesteld en onze De 5 enquête Credit was Credit managers opgebouwd managers bij financiële bij uit financiële twee delen. In het eerste vraagstellingen hiervan afgeleid. Onze stellingen waren: instellingen instellingen deel 28 hebben wij een profiel van de deelnemers en de bedrijven waar zij werken vastgesteld. In het tweede deel stelden anders lukt het hen niet om een groot aantal debiteuren 1. Grote bedrijven moeten een scoringssysteem gebruiken, Credit Credit managers managers bij bedrijven bij bedrijven Een credit wij specifieke vragen over de kennis en de kwaliteit van het scoringssysteem dat wordt gebruikt. Dit kwaliteitsbesef is immers wat wij willen onderzoeken. te beoordelen en te monitoren. 2. Er is in Nederland geen opleiding voor credit managers waar zij leren hoe scoringssystemen functioneren en Een scoringssysteem voegt zowel interne als externe informatie van een debiteur samen in een score card. De score kennis van scoringssystemen gering. welke toepassingsmogelijkheden er zijn. Daarom is de manager kan de waarde van card toont vervolgens hoe en waarom al deze kenmerken 3. Er is onvoldoende aandacht van de huidige opleidingsinstituten l kennis Wel kennis Gedeeltelijke Gedeeltelijke Geen kennis Geen kennis kennis scoringssystemen een rol spelen bij de beoordeling van de debiteuren. Bij voor het specialisme creditrating en credit- de inkoop van de externe informatie speelt de kwaliteit scoring. alleen bepalen en de bruikbaarheid van de informatie een belangrijke rol als hij hiervan bij het kwaliteitsmanagement van het eigen scoringssysteem. Daarom hebben wij ook enkele vragen gesteld over naar credit managers als aan personen die geen credit De oproep om deel te nemen aan het onderzoek werd zowel voldoende kennis heeft. de keuze die men heeft gemaakt ten aanzien van de inkoop van externe informatie. Wij zijn van mening dat het gebruik van een scoringssysteem iets zegt over de professionaliteit van het credit management binnen een onderneming. Als een onderneming te klein is, waardoor het niet kostenefficiënt kan zijn om een relatief dure creditmanagementorganisatie op te zetten, kan het verstandig zijn het credit management uit te besteden. Wij hebben dan ook vragen opgenomen over de uitbesteding van creditmanagementprocessen en vragen gesteld over de invloed op de kwaliteit van deze uitbesteding als gevolg van het gebruik van een scoringssysteem door de dienstverlener. Een ander alternatief is het verzekeren van handelsvorderingen of factoring. Ook hiernaar is gevraagd. Immers, de zekerheden die men heeft dat een deel van een handels- manager zijn verstuurd. Ons interesseerde ook de mening van de toeleveranciers en dienstverleners. Wij wilden hiermee een completer beeld krijgen van de stand van de kennis over scoringssystemen en de mening over de kwaliteit van de beschikbare diensten en producten. Welk soort bedrijven gebruiken een scoringssysteem? Onze stelling werd door het onderzoek niet bevestigd. Van de 29 bedrijven met een omzet boven de 100 miljoen gebruikten slechts 16 bedrijven een eigen scoringssysteem. Bij de kleinere bedrijven is het aandeel gebruikers van een scoringssysteem nog geringer (Voor een specificatie van de soort bedrijven die een scoringssysteem gebruiken, zie afbeelding 2). Wij hadden eigenlijk verwacht dat het aandeel binnen de groep met een omzet boven de 100 miljoen aanzienlijk hoger zou zijn. Daarom hebben wij deze groep nader geana- 6 De Credit Manager nummer

7 CM ANALYSE Onderzoek VVCM en Stichting NORA naar gebruik van scoringssystemen De samenwerking tussen de VVCM en de Stichting NORA kwam tot stand omdat beide organisaties groot belang hechten aan de ontwikkeling en deling van vakkennis; elk op z n eigen terrein. De VVCM vertegenwoordigt de belangen van credit managers en is verantwoordelijk voor het curriculum van de opleidingen tot credit manager. De Stichting NORA heeft als doel het bevorderen van de specialistische kwaliteit van credit managers voor kredietanalyses. In dit project wil de Stichting NORA vooral de kwaliteit van kredietbeoordelings systemen onderzoeken en de VVCM de aard en het gebruik hiervan ontstaat een andere verdeling. Dan zijn er 13 ondernemingen met een scoringssysteem en 6 zonder. Dit betekent dat 68% van de grote een scoringssysteem heeft en Inzet van scoringssystemen bij bedrijven de rest niet. Vervolgens gingen wij nog verder met de analyse om te achterhalen wat de reden kan zijn dat een grote organisatie geen scoringssysteem gebruikt. Wij konden zien dat in 13 Geen scoringssysteem de groep van 6 grote organisaties die geen scoringssystemen hebben er 3 organisaties zaten zonder een commer- Wel scoringssysteem cieel doel. Dit verklaarde naar onze mening grotendeels het 16 relatief geringe gebruik binnen deze 0-groep Hierna hebben wij 2 de professionaliteit van beide restgroepen geanalyseerd door te kijken naar de opleiding van de > 100 milj < 50 milj Omzetcategorie credit managers en hun kennis over scoringssystemen. Hoewel bleek dat van de 16 credit managers die wel een Inzet van scoringssysteem scoringssystemen gebruiken in de 7 een CCM-opleiding en 3 een creditmanagementdienstverlening Wel Afbeelding 2 Inzet van scoringssystemen bij bedrijven 8 1 Niet lyseerd om te leren waarom een relatief groot bedrijf met vermoedelijk veel debiteuren geen scoringssysteem gebruikt. In de eerste plaats hebben wij ontdekt dat in de groep van 13 bedrijven die geen scoringssysteem gebruiken er 8 bedrijven zitten die tussen de en debiteuren hebben. In de groep van 16 bedrijven die wel een scoringssysteem gebruiken, zitten slechts 3 bedrijven met minder dan debiteuren. Wij concluderen dan ook dat het omzetcriterium alleen in onvoldoende mate onderscheidend is. Zodra wij een groot bedrijf definiëren als een onderneming met meer dan 100 miljoen omzet en meer dan debiteuren, Dienstverleners Toeleveranciers aanvullende opleiding voor rating- en creditscoringssystemen hebben gevolgd (2 zelfs in de VS bij Moody s), waren de verschillen met de credit managers die geen scorings systeem gebruiken niet significant. Het algemene beeld was dat er, op een enkele uitzondering na, relatief weinig kennis van scoringssystemen bij de geënquêteerden was. Dit is vooral te zien aan de kennis van de technische eigenschappen van scoringssystemen en hoe men de kwaliteit van een scoringssysteem beoordeelt. Inzet van scoringssystemen bij dienstverleners en toeleveranciers Ook in de creditmanagementdienstverlening zien wij dat om en nabij een gelijk aantal dienstverleners als bij de bedrijven een scoringssysteem gebruikt: 11 van de 19. In de onderzochte groep toeleveranciers zien wij een zeer groot aandeel van gebruikers van een scoringssysteem. Maar liefst 11 toeleveranciers van de 12 gebruiken of leveren een scoringssysteem of leveren componenten hiervoor. (Voor een specificatie van de dienstverleners en toeleveringsbedrijven die een scoringssysteem gebruiken, zie afbeelding 3.) Uiteraard was de kennis van scoringssystemen bij de groep toeleveranciers het grootst. Zij moeten immers voldoende kennis hebben van wat ze leveren. Bij de groep dienstverleners was dit anders. Hier zien wij dat de kennis van scoringssystemen ongeveer gelijk is aan die bij de bedrijven voor wie zij werken. Opvallend was wel dat bedrijven die een deel van of hun gehele credit management uitbesteden aan een dienstverlener, tevreden waren zodra een dienstverlener een scoringssysteem inzet. De dienstverlener kan dan immers op een objectieve wijze bewijzen op welke gronden zijn afwegingen bij het portefeuillebeheer plaatsvinden. Zo te zien bevordert een scoringssysteem de transparantie in de samenwerking tussen een dienstverlener en zijn opdrachtgever. Wij hebben ook vragen gesteld over de inkoop van externe informatie voor het eigen scoringssysteem. Het ligt voor de hand dat men externe informatie inkoopt bij handelsinformatieleveranciers. Hierbij was opvallend dat handelsinformatieaanbieders of kredietverzekeraars voornamelijk werden gekozen op basis van hun naamsbekendheid en niet op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Dit is enerzijds verklaarbaar omdat er relatief weinig aanbieders zijn. Zo te zien moet een bedrijf dat handelsinformatie of kredietverzekering levert groot zijn om voldoende kritische massa te hebben om deze dienstverlening überhaupt te kunnen leveren. Dit neemt niet weg dat er bij hun klanten relatief weinig aandacht voor de kwaliteit en de aard van de informatie is die men inkoopt om de prestaties van het 7 De Credit Manager nummer

8 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen Verdeling opleiding en kennis van scoringssystemen Credit managers bij dienstverleners Credit managers bij financiële instellingen Credit managers bij bedrijven Kent u de presta<es van uw eigen scoringssysteem? Heeft een Kent de Kent de HeeD scoringssysteem een scoringssysteem Kent de prestaties prestahes Kent prestaties de prestahes niet niet Dienstverlener en toeleveringsbedrijven Bedrijven en financiële instellingen Afbeelding 4 Verdeling opleiding en kennis van scoringssystemen Afbeelding 5 Kent u de prestaties van uw eigen scoringssysteem? Wel kennis Gedeeltelijke Geen kennis kennis eigen scoringssysteem te verbeteren. Althans deze werden in de enquête niet als argument genoemd waarom men voor de een of andere aanbieder had gekozen. op hoofdlijnen worden behandeld. Daarom zal een credit manager Hoe deze meet kennis u moeten de presta<es? opdoen in gespecialiseerde cursussen. Die worden soms intern gegeven zodra een scoringssysteem is geïmplementeerd of worden aangeboden door gespecialiseerde opleidingsinstituten. Twee van 35 Wat weten credit managers over Dienstverlener en 9 hun scoringssysteem? 20 de ondervraagden 5 hadden een dergelijke cursus toeleveringsbedrijven de VS Wij hebben onze vragen over de kennis van 15 scoringssystemen aan alle geënquêteerde credit managers 0 voorgelegd. werken, hebben een grotere kans dat zij een interne instellingen cursus 26 Kent u gevolgd. de presta<es Credit van managers uw eigen die scoringssysteem? bij financiële instellingen 70 5 Bedrijven en financiële 6 8 De VVCM en 60 Dit zijn alle credit managers die werkzaam 50 zijn bij bedrijven, bij financiële instellingen en bij dienstverleners. 40 Hier- Slechts 10 personen van de 78 geven aan toeleveringsbedrijven dat zij geen ken- willen met dit bij speelde geen rol of zij wel of niet een scoringssysteem 30 nis van 13 scoringssystemen hebben. Van de Bedrijven overige en 68 financiële is de konden volgen. Gestelde Dienstverlener vragen en Stichting NORA 29 instellingen gebruiken. Uit afbeelding 1 kan men afleiden 20 dat 78 credit helft van mening dat men in elk geval gedeeltelijk verstand onderzoek managers aan deze enquête hebben deelgenomen. 10 De kennis van deze groep hebben wij als volgt getoetst. 0 van zaken heeft. Wij hebben de kennis vervolgens getoetst een bijdrage 5 door Welke te vragen technische of men eigenschappen de prestatieparameters kent u? van het eigen HeeD een scoringssysteem Kent de prestahes Kent de prestahes niet leveren aan de Allereerst waren wij geïnteresseerd in hoeveel 45 credit managers scoringssysteem kent. De antwoorden op deze vraag vindt van deze groep een CCM-opleiding hebben 35 genoten. u in afbeelding bewustwording 13 Vervolgens wilden wij weten wie er een vervolgopleiding 30 Van de 78 credit managers hadden er 60 te maken met een van 25 Dienstverlener en Kent de u kwaliteit de presta<es van uw eigen scoringssysteem? voor ratings en scoringssystemen heeft gevolgd. 20 Hierna scoringssysteem Hetzij een eigen scoringssysteem toeleveringsbedrijven of als 70 en het kwaliteitsmanagement 0 15 hebben wij de credit manager gevraagd wat hij/zij zelf 26 vond dienstverlener Hoe meet en toeleverancier. u de presta<es? 8 Deze credit managers Bedrijven hebben wij allereerst gevraagd 7 en financiële van zijn/haar kennis over deze materie. De verdeling van de 11 instellingen 50 of zij de prestaties kenden. En Dienstverlener en antwoorden op deze vragen toeleveringsbedrijven vindt u afbeelding vervolgens hoe zij de prestaties meten. De antwoorden op van scoringssystemen. instellingen 20 5 toeleveringsbedrijven Gestelde vragen Opvallend was dat slechts Bedrijven 23% en van financiële alle ondervraagden 25 een deze vraag vindt u in afbeelding 6. Dienstverlener en 9 20 CCM-opleiding had gedaan. Wij weten uit 15 ervaring 26 dat in Aan de hand van de antwoorden op onze vraag welke prestatie-indicatoren men 6 dan wel Bedrijven en financiële 10 andere landen het aandeel credit managers dat 5 een gespecialiseerde opleiding voor credit management heeft gevolgd, nis van de credit manager afleiden. Van de 60 credit mana- 0 gebruikt, konden instellingen wij de ken- 0 5 HeeD een scoringssysteem Kent de prestahes Kent de prestahes niet Gestelde vragen beduidend hoger is. Ook als men al een HBO of academische gers konden er slechts 39 een antwoord geven. Van de rest vooropleiding heeft genoten. Wij weten dat in de CCM-opleiding ratings en scoringssystemen en de gebruiksmogelijkheden hiervan alleen verwisselden de meesten algemene prestatie-indicatoren zoals DSO s met typische prestatie-indicatoren van een scoringssysteem. Wij zien ook dat men belangrijke aspecten, Hoe meet u de presta<es? Welke technische eigenschappen kent u? Gestelde vragen Dienstverlener en toeleveringsbedrijven Bedrijven en financiële instellingen Dienstverlener en toeleveringsbedrijven Bedrijven en financiële instellingen Gestelde vragen Afbeelding 6 Hoe meet u de prestaties? Afbeelding 7 Welke technische eigenschappen kent u? Welke technische eigenschappen kent u? 8 De Credit Manager nummer Dienstverlener en 10

9 CM ANALYSE zoals het meten van de kredietbeslissingen en het bijhouden van de uitvallen om achteraf de prestaties van het systeem te kunnen controleren en te kunnen bijstellen, niet kende. En dat men nauwelijks wist dat men een dergelijk systeem geregeld moet laten controleren en kalibreren. Wij gingen hierna nog een stap verder en vroegen aan de restgroep van 39 credit managers welke technische eigenschappen van een scoringssysteem zij kenden. In afbeelding 7 kunt u de antwoorden vinden. Ook deze technische eigenschappen waren niet bij allen bekend, hoewel men zelf van mening was kennis of in elke geval gedeeltelijke kennis van scoringssystemen te hebben. Zaken zoals wat wordt gemeten, de componenten, waren slechts bij 26 van de 39 bekend. Welke scoringsklassen heeft uw systeem, werd door 24 van de 39 als bekend opgegeven. Bij de vragen over de klassenbreedte van de ratingschaal en de geldigheidsduur van het scoringssysteem werd de spoeling zeer dun. Nog maar 15 deelnemers van de 39 konden deze vragen beantwoorden. Wat is de rol van de opleidingsinstituten? Slechts 21 van de 78 deelnemende credit managers hebben een gestructureerde opleiding voor credit management genoten en slechts 13 hebben een vervolg- en/of vervangende opleiding doorlopen. Wij zijn van mening dat er meer aandacht voor de opleiding van credit managers moet komen. Immers, waar anders moet de kennis van scoringssystemen en hoe men deze kan inzetten vandaan komen? Credit management is een zeer breed vakgebied. Het is mede daarom onmogelijk om in de CCM-opleiding specialismen zoals credit ratings, score cards of risk based credit management op te nemen. Scoringssystemen keuren debiteuren niet alleen goed of af, maar traceren ook die gevallen die men nader moet onderzoeken. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen door de kredietcrisis presteren scoringssystemen steeds minder. 2 Daarom moet men ook weten hoe en wanneer men door middel van een manuele ondernemingsanalyse de tekortkomingen van een systeem kan minimaliseren. Ook ondernemingsanalyses moeten onder de huidige economische omstandigheden worden geëvalueerd en verbeterd. De credit manager moet leren hoe hij sneller en betrouwbaarder manuele analyses kan uitvoeren. De opleidingsinstituten Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Leiden, die door de Stichting NORA zijn geaccrediteerd, bieden credit managers deze specialistische kennis aan. Men moet hierbij bedenken dat dit soort opleidingen een post-hbo dan wel een academisch niveau hebben. Aansluitend aan de CCM-opleiding kan men directe toegang krijgen tot deze opleiding of kan men bij voldoende vooropleiding instromen. Onze conclusies Kennis van de kwaliteit en de aanwendingsmogelijkheden van een scoringssysteem is geen doel op zich, maar een mogelijkheid om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de kredietcrisis en de bijdrage door het credit management aan een betere financieringsstructuur en winstgevendheid van een onderneming te realiseren. Ons onderzoek was erop gericht inzicht te krijgen in het gebruik van scoringssystemen en de kennis hiervan. Wij hebben vastgesteld dat veel meer bedrijven en organisaties scoringssystemen kunnen inzetten dan tot nu toe het geval is. En wij hebben geleerd dat de kennis bij de credit managers van scoringssystemen moet worden verbeterd. Anders kan men de voordelen van dergelijke systemen en methoden niet verzilveren. Noten 1 Zie onze publicatie in De Credit Manager 3/2012 Hoe staat uw scoringssysteem ervoor? 2 Zie De Credit Manager 2/2012 De put dempen als het kalf al verdronken is. 9 De Credit Manager nummer

10 CM ANALYSE Meer dan alleen een zaak voor ICT SEPA: zegen of zeperd? Veel bedrijven in Nederland weten niet dat het betaalverkeer binnenkort drastisch wijzigt: per 1 februari 2014 is de Europese betaalstandaard SEPA verplicht voor het uitsturen en ontvangen van betaalberichten. SEPA heeft forse impact op processen en systemen. Omdat de nieuwe standaard verplicht wordt, is niets doen geen optie. Peter Kwakernaak, CEO van Accept , legt uit wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent. Claudia op den Velde is Marketing Manager bij Accept . Wat beoogt SEPA? Met SEPA wordt het mogelijk om gewone overschrijvingen en incasso s te doen vanuit één enkele betaalrekening van en naar alle eurolanden. Op termijn zal er ook harmonisatie van online betalen en mobiel betalen plaatsvinden: e-sepa en m-sepa. Voor het betalingsverkeer brengt SEPA twee nieuwe betaalmiddelen met zich mee: de Europese Overschrijving (SEPA Credit Transfer (SCT)) en de Europese Incasso (SEPA Direct Debit (SDD)). Alle overschrijvingen en incasso s moeten uiterlijk 1 februari 2014 via deze nieuwe Europese standaarden verlopen. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven? De welbekende gele papieren acceptgiro is niet SEPAcompliant, maar gaat dat tijdelijk wel worden. Er komt een variant hierop in de volksmond de SOLA geheten, ofwel SEPA OLA. Deze zal een paar jaar kunnen worden gebruikt, waarna de acceptgiro geleidelijk verder zal verdwijnen uit het Nederlandse betaallandschap. De batchaanlevering van beide typen betalingsopdrachten overschrijving en incasso aan de banken gaat in een nieuw XML-formaat plaatsvinden. Voor de automatische incasso komen nieuwe SEPA-machtigingen. Het administratieve proces zal hierdoor ingrijpend veranderen, mede ook omdat de terugrapportageformaten en de retourberichten, bijvoorbeeld aangaande afkeuringen, er anders uit gaan zien. Daarbij is er onzekerheid of en hoe lang de in Nederland lage prijzen voor incasso als betaalmethode intact zullen blijven, aangezien banken hoge investeringen moeten maken in infrastructuur voor SDD. Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten bij SEPA voor B2B- en B2C-bedrijven? Bij SCT zijn er geen verschillen tussen B2B en B2C; de formaten voor aanlevering en rapportage zijn gelijk, beide gebruiken IBAN-rekeningnummers. Het converteren van bestaande rekeningnummers kunnen bedrijven regelen via de IBANBIC Service (www.ibanbicservice.nl). Verder zijn er voor de Europese overschrijving geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de bestaande overschrijving. Het is overigens wel zo dat de terugrapportage ofwel het dagafschrift er anders uit komt te zien. Dit wordt een nieuw XML-formaat genaamd CAMT053. Banken zullen de komende tijd, dus al voor februari 2014, voor SEPA-betalingen van partijen die deze al genereren een andere rapportage aanhouden dan voor de oude transacties (CLIEOP). Bedrijven krijgen dus twee verschillende rapportagevormen te verwerken. Ons advies is om hiermee rekening te houden in de administratie. Kwakernaak vervolgt: Bij SDD, ofwel de automatische incasso, zijn er wél aanzienlijke verschillen tussen B2B en B2C, maar ook overeenkomsten. De telefonische machtigingen en de vinkjes op internet zijn niet langer rechtsgeldig. De vinkjes waren dat eigenlijk nu ook al niet, maar werden gedoogd. Met beide producten kan men incasseren in alle 32 landen van de SEPA-zone. Voor zowel B2B als B2C kan een éénmalige of een doorlopende machtiging worden afgegeven. Ook vindt terugrapportage voor B2Cen B2B-incasso s plaats in hetzelfde nieuwe formaat. En wat zijn de gevolgen en impact hiervan? Voor B2C is er een aantal lastige wijzigingen met behoorlijk wat impact: de éénmalige, niet-storneerbare incasso verdwijnt, net als telefonisch machtigen, en er geldt al sinds 2009 een storneringstermijn van 56 dagen (dit is overigens 13 maanden bij betwisting van de machtiging). Daarnaast zijn er eisen ten aanzien van consumentenbescherming, waarbij de bank van 10 De Credit Manager nummer

Hoe goed kent u uw scoringssysteem?

Hoe goed kent u uw scoringssysteem? De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 3 2012 Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t?

Nadere informatie

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3) De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 3 2010 Ard van der Steur (VVD): Wetsvoorstel incassokosten moet van tafel De passie van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal?

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? > De kunst

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt Jaarbericht 2007 Medewerkers in het middelpunt Medewerkers in het middelpunt 1 De advocaten van ARAG 2 Onderscheidend door kwaliteit 4 Toegang tot het recht 6 Laagdrempelig voor de klant 8 Toegankelijk

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie