the way we do it BIM Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "the way we do it BIM Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen"

Transcriptie

1 BIM the way we do it Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen

2 De uitdaging: een datawarehouse bouwen kost tijd, maar je kunt niet langer wachten op goede analytics De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data in de moderne dynamische businessomgeving groeit exponentieel. Als organisaties beter geïnformeerde beslissingen willen nemen, dan is het zaak om goed van die data gebruik te maken. Gewoonlijk wordt ervoor gekozen die data via extract, transform & load onder te brengen in een Enterprise Data Warehouse (EDW). Zo n EDW moet een consistent en geïntegreerd beeld van de business nu en in het verleden opleveren. Helaas is het niet ongewoon dat de ontwikkeling van een nieuw EDW of de verbetering van een bestaand EDW 6 tot 24 maanden in beslag neemt. Het is een tijdrovend en arbeidsintensief proces. En totdat het af is, heeft de business geen mogelijkheden om inzicht te krijgen in de enterprisedata. Er zijn schaalbare benaderingen van EDW denkbaar (bijvoorbeeld door meer bronnen toe te voegen aan een bestaand EDW), maar het ontbreekt aan een eenduidige, robuuste en snelle methode. Die lange ontwikkelingstijd van een EDW baart veel organisaties zorgen. De business wil vandaag al betere beslissingen kunnen nemen en niet pas over twee jaar. En als het EDWtraject is ingezet, dan willen beslissers vaak meteen kunnen beschikken over dashboards en rapportages. Wachten totdat het EDW is voltooid, is dan geen optie. Om die vraag te kunnen beantwoorden, worden tijdelijke, vaak halfbakken oplossingen ingezet. De lange ontwikkeltijd heeft nog een nadeel: de onderliggende BI-requirements veranderen constant. Volgens Forrester wordt 66% van de requirements op zijn minst elke maand omgegooid. Het is dus waarschijnlijk dat het eenmaal voltooide EDW niet meer voldoet aan de businessrequirements. De oplossing: datavirtualisatie Om snel te kunnen rapporteren over data worden gewoonlijk twee methoden toegepast: downloaden naar Excel (met alle problemen van niet gecontroleerde data, omzettingsissues en calculatiefouten van dien), of vanuit de bronapplicaties rapportages bouwen. Beide methoden zijn gecompliceerd. De resultaten kunnen bovendien inconsistent of incompleet zijn, 2

3 BIM the way we do it als gevolg van het gebruik van verschillende informatiehiërarchieën uit verschillende bronnen. Daarnaast is het mogelijk dat de brondata is opgeslagen met een lagere granulariteit dan vereist door de rapportageapplicaties. DV, aan de andere kant, gebruikt data uit heterogene interne en externe bronnen en bouwt een virtuele laag op de brondata die deze begrijpelijk maakt voor doelapplicaties. Dit virtuele datamodel garandeert dat de data die in de doelapplicaties wordt gebruikt consistent is. Deze aanpak is sneller en minder arbeidsintensief; de data wordt immers niet echt gedestilleerd uit de bronapplicaties. Data hoeft niet fysiek geëxtraheerd, gemasseerd of gepersisteerd te worden. DV doet meer dan brondata in een uniform format toegankelijk maken. Het is ook inzetbaar bij functies die van doen hebben met datakwaliteit, datatransformatie en data-afscherming, door vanuit de DV-applicatie on the fly/realtime transformatieregels toe te passen. De logische laag van het DV-platform verbergt de complexiteiten van de downstream-applicaties en biedt naadloze datatoegang vanuit uiteenlopende systemen. Dit versnelt de ontwikkeling van analyse-applicaties, omdat het niet nodig is om eerst inzicht te krijgen in het ontwerp van de bronsystemen of extractiemethoden te bedenken. DV kan gefaseerd worden ingevoerd. Op die manier kunnen organisaties gestaag toewerken naar een enterprise datamodel. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat DV het EDW niet kan vervangen, omdat het niet mogelijk is via het DV-platform data te persisteren maar ook is vaak historische informatie niet meer aanwezig in bronsystemen, en wel in het EDW. DV kan echter een goede aanvulling vormen, door een virtuele laag toe te voegen aan bronsystemen (inclusief het EDW zelf, mocht dat voorhanden zijn). Die laag maakt het mogelijk om snel rapportages te genereren, maar biedt ook een gedeelde, actuele, uniforme bron van informatie die toegankelijk is voor alle rapportagetools en -applicaties. Ander voordeel: de implementatie van zo n DV is een kwestie van weken, niet van maanden. DV is ook bruikbaar bij de opschoning van operationele data, omdat het gebruikers toegang biedt tot die data. Gebruikers kunnen een rapport of dashboard raadplegen, de data penetreren, fouten in de OLTP-data identificeren of een operationeel probleem vaststellen voordat de fout op het scherm van andere gebruikers verschijnt. Een en ander staat in schril contrast met de traditionele, eens per maand of kwartaal uitgevoerde data-opschoning. DV heeft vele andere voordelen. Bovendien faciliteert DV het gebruik van externe bronnen voor de ontwikkeling van applicaties die besluitvorming faciliteren, of voor de verbetering van bestaande OLTP-applicaties. Denk hierbij aan bronnen zoals internet of publieke cloud-based applicaties. DV biedt gebruikers ook mogelijkheden om hun eigen dataset toe te voegen en te gebruiken voor analyse van data die hun bedrijf heeft geleverd (bijvoorbeeld de toevoeging van een nieuwe persoonlijke categorie of groep). Datavirtualisatie in actie Om u wat meer inzicht te geven in de voordelen van DV gaan we hieronder dieper in op de praktische toepassingen. Eén versie van de waarheid creëren, nog voordat het EDW is voltooid DV biedt een snelle, flexibele manier om de business te voorzien van een organisatie brede informatie overzicht van het landschap waarbinnen zij opereert. Dit helpt beslissers bij het nemen van tijdige, juiste beslissingen. DV is in staat één versie van de actuele waarheid te creëren, waaraan geleidelijk specifieke logische lagen van specifieke onderwerpen kunnen worden toegevoegd. Een DV-initiatief kan tegelijkertijd leidend zijn bij de implementatie van een EDW-strategie. Dat kan op de volgende manieren: Op basis van de wensen van de business een logische toplaag toevoegen aan heterogene bronnen. Deze logische laag demonstreren aan de business. feedback van de business gebruiken om de EDW-strategie te verbeteren. De logische laag geleidelijk verbeteren door toevoeging van extra functionaliteit en uitbreiding van de business-scope. De EDW-strategie verder ontwikkelen in lijn met de verbeterde logische laag. Realtime datatoegang mogelijk maken, ter ondersteuning van besluitvorming Om goede besluitvorming mogelijk te maken moeten bedrijven data uit verschillende bronnen realtime kunnen integreren. EDW-technologie maakt dit in theorie mogelijk. Zoals we echter hebben gezien, gooit de lange ontwikkelingscyclus vaak roet in het eten. Bovendien is het proces van data vergaren niet gespeend van overhead: tegen de tijd dat de incrementele veranderingen zijn doorgevoerd, de datakwaliteitsregels zijn toegepast en de resultaten zijn ingeladen in het EDW, is de data misschien inmiddels verouderd. De bouw van een data store voor operationele rapportage is een andere optie, maar zelfs dan krijgen gebruikers niet echt toegang tot realtime resultaten; uitdagingen op het gebied van datakwaliteit en een veelvoud aan (niet) vergelijkbare definities, standaarden en notatiewijzen staan die snelheid in de weg. DV-technologie maakt echte realtime datatoegang mogelijk, vanzelfsprekend met behoud van alle security- en integriteitsregels. De data blijft aanwezig in de brondatabase, dus er is geen gevaar van veroudering tijdens het toegangsproces. 3

4 Data uit andere business units kan ook vaak in raw vorm worden benaderd, zonder dat daarvoor een formeel request & clarification-proces moet worden doorlopen. Ook deze data is dus realtime beschikbaar. Het resultaat: elk onderdeel van het bedrijf heeft direct toegang tot een actueel en eenduidig statusrapport van het gehele bedrijf. Met de DV-benadering kunnen snel rapportages gegenereerd worden. Deze hebben wellicht geen hoge mate van complexiteit, maar vormen toch een belangrijke ondersteuning voor besluitvorming. De reserveringsbalie van een hotel kan zo bijvoorbeeld de omzet per beschikbare kamer (REVPAR) voor een nieuwe klant opvragen, gebaseerd op een realtime klantprofiel, en deze informatie combineren met consumptiepatronen en analysedata van sociale media-respons. Een agile benadering van Business Intelligence (BI) DV-technologie maakt het mogelijk om binnen een paar weken een virtuele laag voor een kleine set aan informatie bronnen te bouwen. Daarmee kun je nieuwe rapportages creëren, buy in verkrijgen bij de business en langzaam maar zeker de virtuele mogelijkheden uitbouwen. Op die manier kan DV worden gebruikt om een nieuw enterprisemodel te bouwen. Deze agile aanpak zorgt voor snelle levering, flexibele architectuur en accurate resultaten. De korte ontwikkelingscyclus faciliteert quick wins. De business kan zich concentreren op de kernfunctionaliteit en hoeft geen tijd te verdoen aan het oplossen van complexe fouten in afgeleide data. Voldoen aan de noodzaak van een robuuste enterprise data bus Organisaties die gebruik maken van multi-applicatiescenario s waarin data regelmatig wordt verplaatst van de ene applicatie naar de andere, zetten vaak technologie als JNossMQ of TIBCO in om een enterprise data bus te bouwen. Er is nog een andere optie: een fysieke datalaag bouwen die data haalt uit verschillende bronnen en in een eenduidig formaat beschikbaar maakt voor downstream applicaties. Deze laag kan ook fungeren als enterprise data bus. Beide benaderingen verdienen een plek in systeemintegratie, maar DV biedt een bruikbaar alternatief in gevallen waar integratie voornamelijk is beperkt tot rapportage of leestoegang, of waar het niveau van applicatieproces-integratie niet voldoet aan de rapportage-eisen. DV kan een op SOA gebaseerde oplossing bieden waarin consumentenapplicaties de virtuele laag benaderen via op SOAP, REST of WSDL gebaseerde webservices. De DV-laag ligt bovenop de bronsysteemlaag en biedt een geïntegreerd overzicht voor gebruik in de doelsysteemlaag. De werking van datavirtualisatie De DV-technologie bestaat uit twee onderdelen: 1. Integrated Development Environment (IDE), een userinterface voor ontwikkeling en toegang; 2. DV Server Environment, de kernel van de DV-toolkit en de Management Environment, voor monitoring, beheer en foutherstel. De DV Server Environment vormt de kern van de DV-technologie en bevat de volgende elementen: Logische laag: deze laag wordt gevormd door de DV-applicatie te verbinden met uiteenlopende databases. De logische laag vertegenwoordigt een enterprise-datamodel en zorgt ervoor dat er één versie van de waarheid bestaat. Query: doelapplicaties kunnen via de DV-server een query afvuren op de bronsystemen. Cache: de eenmaal ontvangen resultaatset wordt opgeslagen in de cache database, waardoor de resultaten snel toegankelijk zijn en blijven. Als dezelfde query nog een keer wordt gedaan door de doelapplicatie, dan wordt deze vergeleken met de gecachte database om de brondatabases niet onnodig te belasten. Deze cache kan naar wens worden ververst, via een trigger of een timer. De DV-server kan de cache opslaan in standaard databases als Oracle, SQL2 of DB2, of in welke in het geheugen aanwezige database dan ook. Query engine: levert een gefedereerd overzicht van de data. Queries kunnen cost-based of rule-based worden geoptimaliseerd. Securitylaag: de securitylaag biedt, naast standaard autorisatie- en authenticatiemechanismen, mogelijkheden tot row level security. Objecten: de primaire objecten die in datavirtualisatie worden gecreëerd en gebruikt zijn overzichten en datadiensten. Deze objecten omvatten de logica die nodig is om brondata te benaderen, federeren, transformeren en abstraheren en realtime te schonen volgens de business rules, om ze vervolgens aan de gebruikers te kunnen leveren. Objectdefinities kunnen veranderen, al naar gelang van de scope en de requirements. Objecten zijn normaliter het gevolg van een vraag naar businessfunctionaliteit als supply chain, voorraad, leverancier et cetera. Connectors: maken verbindingen met uiteenlopende databronnen. Metadata-magazijn: hier worden verbindingsdetails, datastructuren, kwaliteitsregels, transformaties et cetera opgeslagen. DV-servers kunnen worden geclusterd om de cache-performance te optimaliseren. 4

5 BIM the way we do it Business-scenario: een bedrijf in de hospitalitysector Een hospitalitybedrijf bezit een aantal casino s en luxe hotels. De casino s beschikken over zowel kaarttafels als gokkasten. De hotels bieden extra faciliteiten als sauna s, eten en drinken (food and beverage, F&B) en een reserveringscounter voor theatervoorstellingen. Dit bedrijf beschikt al over een EDW en verwante analyseapplicaties. De applicaties leveren de volgende analyses: Consumptiepatronen van bestaande klanten. Prestatie-analyse waarin kaarttafels worden vergeleken met gokmachines. Vergelijking tussen de prestaties van het huidige jaar en de voorgaande twee jaar. Verwachte omzet per casinotafel in de komende maanden. Optimalisering van kamerverhuur. Omzet per business unit (sauna s, F&B, kamers et cetera). Dergelijke analytics zijn natuurlijk heel bruikbaar, maar ze voorzien niet in wat het bedrijf het hardst nodig heeft: de mogelijkheid om beslissingen te baseren op realtime data. Die mogelijkheid kan DV bieden, door een laag te bouwen bovenop de bestaande bronapplicaties die realtime operationele data opvangen en vasthouden. De virtuele laag biedt een fundament voor realtime analytics die ondersteuning bieden aan besluitvormingsprocessen: Bedragen die op elk gegeven tijdstip op alle tafels worden vergaard. Aanbiedingen voor hotelklanten die de sauna binnenwandelen. Analyse van online aankopen van theatertickets. Die informatie kan worden gebruikt om direct nieuwe aanbiedingen te doen. Aanbiedingen en acties waarmee klanten die een tijdlang aan de gokkast hebben gezeten naar de kaarttafel kunnen worden gelokt. Instantacties om klanten die een bepaald bedrag hebben verloren over te halen om verder te spelen. Social media berichten van de klanten over de dienstverlening tijdens hun bezoek. Al dit soort informatie kan in principe ook met een EDW worden gegenereerd. Daar zitten echter haken en ogen aan: de ontwikkelingscyclus, batch latencies die in de weg staan van realtime verwerking en extra kosten die moeten gemaakt voor extra opslag en beheer. DV heeft al deze tekortkomingen niet en is daarmee voor de meeste doeleinden een betere oplossing. Figuur 1. How DV works Data Virtualization Layer DV Server Environment Clustering Oracle Metadata Repository Query Engine Administration DB2 Connector File CACHE Database IDMS DV Logical Layer Security Connector Integrated Development Environment Error Handling Management Environment Source System Layer BI Applications Downstream Applications Reports & Analytics Target System Layer 5

6 Datavirtualisatie: de succesfactoren Het success van virtualisatie in een organisatie hangt af van de volgende kenmerken van de bronsystemen: Stabiliteit: als de bronsystemen en applicaties niet stabiel zijn (dat wil zeggen als het bronsysteem elke nacht zes uur stil ligt voor onderhoud of als de functionaliteiten van het system vaak verandert), dan zal elke vorm van dataontsluiting (dus ook die van virtualisatie) onvoldoende resultaat leveren en downstream applicaties zullen minder goed werken. Complexiteit: hoe complexer het bronsysteem, hoe complexer de extractielogica. Er moeten dan ofwel complexe queries geschreven worden, of de datagranulariteit moet verhoogd worden om extractie te vereenvoudigen. Beide opties hebben mogelijk repercussies voor de doorvoer die de DV-laag weet te realiseren. Datakwaliteit: als de datakwaliteit in het bronsysteem onacceptabel is, dan kan deze door de DV-laag worden verbeterd. Dat is echter een zware taak die de prestaties van de DV-laag kan beperken. Bovendien is de verbetering die DV kan bereiken beperkt: de DV-laag kan validatie, standaardisatie en verrijking toevoegen op basis van vastgestelde automatische regels, maar eigenlijk is dit niet het juiste stadium voor een diepgaande kwaliteitsverbetering. Daarnaast zal dit bij elke benadering opnieuw plaatsvinden. De kwaliteit van de brondata kan dus negatieve gevolgen hebben voor het succes van DV. Granulariteit: het komt voor dat data uit twee verschillende bronnen wordt aangehouden tegen verschillende granulariteitsniveaus. De supply chain-applicatie van een bedrijf kan kooporders bijvoorbeeld opslaan met een dagelijkse granulariteit, terwijl de financiële applicatie betalingsdata opslaat met een maandelijkse granulariteit. Door dergelijke verschillen in granulariteit kan de data niet met behulp van de DV-laag geconsolideerd worden. In ons voorbeeld zou het lastig worden om te rapporteren welk bedrag een bepaalde leverancier betaald heeft gekregen voor een bepaalde bestelling. Om de kansen op een succesvol DV te vergroten zijn er nog een aantal andere vuistregels: Houd u aan wetgeving: het gebruik van data is vastgelegd in wetgeving. Dat geldt ook voor gevirtualiseerde data. Bijvoorbeeld: als bepaalde data alleen in Europa gebruikt mag worden en andere alleen in de Verenigde Staten, dan moet u zich daar aan houden, ook bij gebruik van DV. Zorg voor consistentie: als data uit verschillende systemen geïntegreerd moet worden, dan is het essentieel dat metadata wordt gedeeld. Alleen dan kunt u consistentie garanderen. Metadata-management kan de oplossing zijn en kan worden toegepast op klantniveau, organisatieniveau, itemniveau en geografisch niveau. Vermijd realtime updates: de DV-laag moet niet worden gebruikt om bronsystemen realtime te updaten. Elke applicatie hanteert zijn eigen update-framework. Omzeiling van dat framework middels de DV-laag kan resulteren in onvoorspelbare en inconsistente resultaten. Wees realistisch in uw integratiedoelstellingen: DV is een goede oplossing voor realtime, live data. DV moet echter niet worden gebruikt voor historische of point in time rapportageapplicaties die grootschalige integratie vereisen in de vorm van business-rules of transformaties van granulaire data. De reden: data kan niet worden gepersisteerd in de DV-laag en de toepassing van data quality-regels op historische data is een complexe en in potentie zeer arbeidsintensieve taak. Zorg voor een goede (en snelle) infrastructuur. Wees bewust dat decentrale informatiebronnen niet altijd beschikbaar zijn, zeker bij globale georienteerde organisaties. En dat niet altijd de benodigde netwerk capabiteit beschikbaar is. Overweeg in dit geval replicaties van omgevingen met data capturing naar een lokaal platform. Conclusie De organisatie moet elk mogelijk gebruik van DV tegen het licht van deze succesfactoren houden. Als het gevolg van zo n onderzoek uitwijst dat het niet mogelijk is om volledig uit te gaan van een gevirtualiseerde laag, dan kan het een optie zijn om een hybride aanpak te kiezen. Daarin wordt een gevirtualiseerde laag gecombineerd met een fysieke laag (EDW). Als er bijvoorbeeld al een EDW aanwezig is die niet in staat is realtime data te leveren, dan kan die doelstelling worden ingevuld met een DV-laag. Het is dan dus niet nodig het bestaande EDW te verbeteren of opnieuw te ontwikkelen. De pure rapportage en analytics blijven dan het domein van de bestaande BI-laag en het EDW. Performance-optimalisatie Veel gebruikers zijn bang dat een nieuwe DV-laag zal zorgen voor performanceproblemen, omdat zware queries de OLTPbronsystemen zouden verstoppen. Aanbieders van DV gaan dit probleem met een verhoogd niveau van verfijning te lijf. De brondata wordt door de meeste virtualisatietools gecacht in traditionele databases of platte bestanden. Als ze een trage query aantreffen, dan wordt de semantische laag opnieuw geconfigureerd. Veel aanbieders van tools zijn bezig hun producten op dit gebied te verbeteren. De nieuwe generatie tools is in staat bij de databasecaching gebruik te maken van in het (solid drive) geheugen aanwezige databases. Het is zelfs mogelijk om een in het geheugen aanwezige of uit kolommen bestaande database als cache te gebruiken. DV-oplossingen die op deze manier een database embedden, kunnen zelfs worden geconfigureerd om de brondatabase volledig te reproduceren 6

7 BIM the way we do it (mirroring). Toepassing van mechanismen als Change Data Capture zorgt er hierbij voor dat de synchronisatie-workload en de actualiteit van de data worden geoptimaliseerd. Als de data eenmaal is gerepliceerd in de cache, dan zullen DV-queries de prestaties van de bronsystemen niet langer beïnvloeden. Deze aanpak biedt ook geoptimaliseerde uitvoering van queries, vooral van queries die besluitvorming moeten ondersteunen. Zulke queries moeten meteen beantwoord worden. Daarvoor is volledige data-indexering nodig. Nu resistente applicaties steeds betaalbaarder worden, kan een dergelijke aanpak een efficiënte en niet-ingrijpende manier bieden om snelle rapportagemogelijkheden te realiseren op legacy-systemen. Daarnaast kunt u, om onverwachte prestatieproblemen in uw bronsystemen te voorkomen, ervoor kiezen om een dataquotum in te stellen. De meeste moderne databases maken het mogelijk een quotum in te stellen, waardoor de DV-queries slechts een vastgesteld gedeelte van de capaciteit van de bronsystemen in beslag kunnen nemen. De impact van DV wordt daardoor voorspelbaar. Checklist: kan DV uw organisatie helpen? Bestaat er druk vanuit de business om snelle, kosteneffectieve rapportage-oplossingen te leveren? Bestaat er een brandend verlangen naar realtime rapportage, analytics en selfservice BI? Zorgt regelgeving ervoor dat u geen data mag repliceren, zodat u het moet benaderen in de bron? Heeft u de neiging om afdelingsbeleid dat u belemmert bij het delen van cruciale informatie te omzeilen? Heeft u een enterprise data bus nodig om data uit te wisselen tussen applicaties? Wilt u externe bronnen (sociale netwerken, online-bronnen, Dun&Bradstreet-data et cetera) integreren met uw interne applicaties en BI? Wilt u verschillende datatypes combineren, zoals gestructureerde en ongestructureerde data uit een publieke cloudapplicatie met interne gestructureerde data? Gebruikt uw organisatie verschillende BI-tools, elk met een verschillende presentatielaag? Worden meerdere definities van uw informatie door elkaar gebruikt? Conclusie Datavirtualisatie is een goede manier om een interimoplossing te bieden die één versie van de waarheid destilleert uit verschillende databases, zolang het EDW nog niet af is. DV biedt een zeer efficiënte manier om data uit operationele systemen beschikbaar te maken voor realtime doeleinden en realtime één definitie toepassen en data van de hoogst mogelijke kwaliteit beschikbaar stellen. Bovendien kan het oudere data uit BI-databases toegankelijk maken. Het resultaat is dat BI-tools in het vervolg toegang bieden tot alle -huidige en historischebedrijfsinformatie die in de organisatie aanwezig is, en dat op een uniforme manier. En dat is niet het enige. DV maakt het mogelijk dat verschillende applicaties data op dezelfde manier kunnen benaderen en ontsluiten, gebruikmakend van hetzelfde businessjargon en dezelfde KPI-aggregatieregels. De organisatie kan zich ervan verzekeren dat iedereen dezelfde data gebruikt, maar wel nog steeds kan kiezen voor een eigen mix van tools (of dat nu voor rapportage, dashboarding of voorspelling is) die past bij verschillende wensen, locaties en regels. Het gevolg van implementatie van DV: er bestaat geen direct verband en daarmee geen technische afhankelijkheid tussen databases en BI-tools. Het wordt makkelijker om een database of BI-tool te upgraden, migreren, veranderen of uitfaseren. Een opsomming van de voornaamste voordelen van DV: Eén enkele view op uw actuele gegevens. Veel kortere time-to-market: een virtueel datawarehouse kan sneller worden geïmplementeerd dan welke andere oplossing dan ook. De mogelijkheid om gecontroleerd informatie te leveren, gebruikmakend van combinaties van historische en realtime data. Terugdringen van afhankelijkheid van aanbieders en technologie, doordat een neutrale laag wordt ingevoegd tussen databases en doelapplicaties. Elke organisatie die snel werk wil maken van BI zou DV in overweging moeten nemen. DV kan zelfs voor organisaties die een EDW in ontwikkeling hebben een uitkomst zijn. DV kan de ontwikkeling faciliteren en aanvullen en biedt mogelijkheden om de requirements vast te stellen en te borgen dat de requirements voldoen aan de wensen van de business. Toepassing van DV kan de ontwikkeling van EDW daarmee flink versnellen. Als het antwoord op een van deze vragen ja is, dan is DV de moeite van het onderzoeken waard. 7

8 BIM the way we do it Over Capgemini Met meer dan mensen in 44 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business Experience TM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore. Meer informatie via Learn more about us at Capgemini Nederland B.V. Postbus GN Utrecht Tel The information contained in this document is proprietary Capgemini. All rights reserved. Rightshore is a trademark belonging to Capgemini.

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten.

Invantive Producer. Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Invantive Producer Als integriteit en compliance noodzakelijk is. Maar niks extra mag kosten. Agenda Invantive Visie De Invantive Benadering Het Invantive Resultaat Invantive Producer Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Persbericht Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Perscontact : Sogeti Nederland B.V. Jolanda Peek Telefoon : (31)6 52327513 Mail : jolanda.peek@sogeti.nl Parijs,

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

Efficiënt Budgetteren & Forecasten. Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 12 JUNI 2007

Efficiënt Budgetteren & Forecasten. Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 12 JUNI 2007 Efficiënt Budgetteren & Forecasten Drs. Luc Cusiel Practice Leader Performance Management 11 juni 2015 Agenda o Spreadsheets o Planningsproces en spreadsheets o De volgende stap o Geïntegreerde systemen

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Bedrijfsnaam: Branche: Implementatie: Afdeling: Bike Totaal Retail QlikView Control, Marketing, Productmanagement Waar we voorheen alle data eerst moesten afstemmen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. In de vele jaren dat ik werkzaam ben in de ICT heb ik ook al

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

business integratie in de zorgsector

business integratie in de zorgsector business integratie in de zorgsector Integratie in de zorgsector de voordelen Uw IT landschap vereenvoudigen Business integratie vereenvoudigt complexe IT omgevingen. In de zorgsector worden vaak talrijke

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

Real-time data Warehousing

Real-time data Warehousing Real-time data Warehousing Hoe ICT de business ontzorgt? Jan-Paul Meijer EclipseIT BIS B.V. Datum: 13-10-2011 Wie maakt er al gebruik van RT DWH Agenda Introductie Business uitdagingen bij Real-time Data

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie