Social Media in Outdoor & Action Sports sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Media in Outdoor & Action Sports sector"

Transcriptie

1 Exploratief onderzoek Social Media in Outdoor & Action Sports sector binnen de Benelux oktober van 20

2 Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Kerncijfers... 3 Theoretische achtergrond... 4 Definities Social Media... 4 Social media en de consument... 4 Gebruik Sociale Netwerken... 5 Social media strategie... 6 Onderzoeksopzet & methode... 7 Respondenten... 7 Typen organisaties... 8 Afzetgebieden... 8 Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media... 8 Resultaten Typen organisaties Houding tegenover social media Gebruik Social Media: Privé vs. Zakelijk Gebruik Social Media: Frequentie Welke informatie wordt verspreid met Social Media Bevindingen social media strategie Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Conclusie Social Commerce en de stelling m.b.t. online winkels Stelling Bronnen Bijlage: vragenlijst Benaderde organisaties Over CommerceCrowds van 20

3 Inleiding De afgelopen jaren is de publiciteit over social media flink toegenomen. Er is (nog steeds) veel te doen over social media, zowel in tijdschriften als social media zelf. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van social media voor marketing- en (corporate) communicatie doeleinden. Weinig informatie is beschikbaar over gebruik en kennisniveau van social media in de outdoor & action sports sector. Ofwel de informatie is niet voorhanden, men wenst dit niet verstrekken of men weet het niet. Aanleiding Om te achterhalen hoe bedrijven in de outdoor & action sport sector binnen de Benelux op dit moment social media inzetten heeft CommerceCrowds van februari t/m mei 2012 een exploratief onderzoek uitgevoerd onder 358 personen die werkzaam zijn voor bedrijven in de outdoor & action sports sector. Ter verdieping van de onderzoeksresultaten zijn deze voorgelegd aan een drietal internet-, marketing- professionals met specifieke ervaring op het gebied van social media. Met dit onderzoek wilde CommerceCrowds inzicht krijgen in: Hoe ver zijn bedrijven binnen deze sector in de Benelux met het integreren van social media- activiteiten met andere bedrijfsactiviteiten? Wie zijn er binnen de organisatie betrokken bij bepaling en gebruik van social media en hoe wordt dit georganiseerd en gecoördineerd? Kerncijfers 100% van de ondervraagde bedrijven maakt in meer of mindere mate gebruik van social media Voor 45% van de bedrijven is social media bruikbaar. Voor 55% acht social media zeer waardevol Facebook, Linkedin en Twitter zijn de meest gebruikte netwerken (respectievelijk 90%, 69% en 55%) Social media wordt het meest gebruikt voor het delen van interessante content vanuit merk (79%) 62% van de bedrijven hanteert geen vooraf gedefinieerde strategie voor social media Bedrijven vinden social media zeer waardevol of bruikbaar Pinterest, Flickr en Foursquare worden door de ondervraagde bedrijven niet genoemd 3 van 20

4 Theoretische achtergrond Definities Social Media Social media stelt mensen in staat om online contact te zoeken met anderen. We kunnen creëren, samenwerken, ervaringen en emoties delen door gebruik te maken van sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en blogs. Dit heeft de manier van online communiceren veranderd de afgelopen jaren: van een- op- veel naar een veel- op- veel model waarvan de meeste informatie publiek, gedeeld en toegankelijk is. Social media is enorm populair, neem bijvoorbeeld Facebook, die in oktober van dit jaar de grens van 1 miljard actieve gebruikers passeerde (DutchCowboys, 2012). Social media en de consument Social media beïnvloed de manier waarop consumenten zich gedragen in relatie tot bedrijven. Twitter wordt intensief gebruikt om positieve en negatieve ervaringen over bedrijven en producten te uitten. Online productbeoordelingen hebben veel invloed op de oriëntatiefase. Social media heeft een grote impact op organisaties en haar relatie met de consument. Consumenten geloven niet langer simpelweg wat de bedrijven ze voorhouden. Zij gaan eerder af op de online meningen van vrienden en familie. Ondanks dat er ook soms wordt getwijfeld aan de echtheid van reviews. In februari 2012 heeft Tripadvisor - s- werelds grootste reviewsite - van de Advertising Standards Authority (ASA) te horen gekregen dat zij niet langer mag stellen dat de reviews op hun platform echt, eerlijk en betrouwbaar zijn (TravelNext, 2012). Desalniettemin zal dit de opmars van reviews niet tegenhouden. Consumenten lezen graag de onafhankelijke meningen van andere consumenten. En ze vinden dat ze zelf goed kunnen inschatten of een review te gebruiken is bij hun aankoopbeslissing. Sterke kanten van social media: Social media sites zijn vaak erg actueel, omdat een grote groep consumenten actief is en er altijd wel een als eerste bij een gebeurtenis aanwezig is De inhoud van social media websites is vrijwel altijd deelbaar en eenvoudig te verspreiden binnen een netwerk. Dit houdt in dat zeer snel een viraal effect ofwel buzz kan plaatsvinden 4 van 20

5 Social media en niche communities zijn zeer geschikt voor het benaderen van marketingniches. Dit heeft veel overeenkomsten met de reeds bekende term The Long Tail van Chris Andersen (Wikipedia, 2004) Social media zijn snel doorzoekbaar en relatief objectief, aangezien ze worden gegenereerd door een brede groep mensen. Dit wordt ook wel 'the wisdom of the crowd' genoemd Social media scoort zeer goed in zoekmachines als Google, vanwege het relatief objectieve en betrouwbare karakter Social media laat consumenten op een eenvoudigere manier voldoen aan de basisbehoeftes van Maslow (Wikipedia, 1943), in tegenstelling tot traditionele media Zwakke kanten van social media: Hoewel social media zeer geschikt is voor personalisatie, worden resultaten vaak vertoond op basis van gemiddelden door de werking van democratie. Dit kan er voor zorgen dat goede initiatieven toch niet worden opgemerkt Consumenten en medewerkers kunnen alles zeggen over je bedrijf op social media websites. Dit kan zorgen voor veel positieve publiciteit, maar ook voor slechte publiciteit, ook als dat niet terecht is. Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social media richtlijnen op voor hun medewerkers Social media zijn niet altijd zo betrouwbaar als gezegd wordt. Veel berichten op Twitter betreffen bijvoorbeeld geruchten die door de massa worden versterkt en vervolgens niet waar blijken te zijn "Consumenten zullen steeds minder gaan vergelijken op de harde eigenschappen van producten, en steeds meer gaan vertrouwen op de ervaringen van hun netwerk" Jochem Verheul, CEO Its a virus Gebruik Sociale Netwerken Sociale netwerken hebben zich ontwikkeld tot een krachtige tools voor bedrijven om verbinding te maken met klanten om bijvoorbeeld producten en diensten onder de aandacht te brengen. Discussies over social media zijn over het algemeen consument gerelateerd. Hierbij worden medewerkers als interne stakeholders vaak vergeten. Omdat de grenzen tussen deze groepen vervagen door social media is het van belang de rol van medewerkers te onderkennen. Uit onderzoek (Ferma, 2011) is gebleken dat 20% van organisaties zich zorgen maakt over het verlies van vertrouwelijke informatie door het inzetten van social media en 50% maakt zich zorgen over mogelijke reputatie schade: "Bedrijven moeten leren hoe ze zich moeten beweging in deze nieuwe omgeving, waar informatie onmiddellijk en overal beschikbaar is, het verschil tussen privé en professioneel leven vervaagt en waar de balans van macht verschuift. Doordat een ontvanger binnen zijn medium kan beschikken over zijn eigen netwerk met relaties, kan hij namens een organisatie wederom als zender optreden, waardoor een boodschap een groter bereik krijgt. Een dergelijk ambassadeurschap zorgt niet alleen voor een groter bereik, maar des te meer voor een gericht bereik van de boodschap bij de uiteindelijke doelgroep. Het inzetten van dergelijke ambassadeurs kan vele voordelen voor organisaties opleveren. Denk daarbij aan meer afzet van producten, meer recruitment mogelijkheden, meer klantingangen, verbeteren van imago etc. 5 van 20

6 Social media strategie Wanneer organisaties social media willen inzetten, spelen verschillende processen binnen de organisatie een rol. Een strategie voor social media zorgt ervoor dat er goed wordt nagedacht over de inhoud. Maar ook dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De strategie beschrijft het hoe en waarom van de online activiteiten. Daarnaast biedt het inzicht in de acties. Met een duidelijk doel voor ogen kan ook beter de ROI van social media worden getoetst. Een social media strategie is echter geen op zichzelf staand plan, maar een onderdeel van een totale communicatiestrategie, dat weer voortvloeit uit de organisatiestrategie. Een juiste strategie biedt de basis voor het online succes van een organisatie. Social Media kan van veel betekenis zijn voor bedrijven, al is het geen totale vervanger van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief via e- mail. 6 van 20

7 Onderzoeksopzet & methode Onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden februari t/m mei Online vragenlijst Het betreft een verkennend onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een eenvoudige vragenlijst om een eerste inzicht te krijgen. De vragenlijst is opgenomen in Bijlage. De online vragenlijst is verspreid onder 358 directe en indirecte contacten. In totaal vulde 243 respondenten de gehele vragenlijst in. Feedback Ter verdieping van de onderzoeksresultaten zijn deze voorgelegd aan een aantal internet-, marketing- en professionals met specifieke ervaring op het gebied van social media en/of de outdoor & action sports sector. De volgende personen wil ik graag bedanken voor hun deelname aan de feedback sessie: Victor Romijn Jochem Verheul Marc Janssen Respondenten Er hebben 243 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een respons van 68%. De respondenten zijn werkzaam voor organisaties binnen de outdoor en action sports sector, zoals fabrikanten, distributeurs, handelsagenten, importeurs, retailers, PR/communicatie- bureaus, outdoor evenement organisaties en webshops (in dit rapport aangeduid als bedrijven ). De onderlinge verdeling van de bovengenoemde typen organisaties is evenredig. De selectie daarvan heeft grotendeels plaatsgevonden uit de bestaande contacten binnen de outdoor en action sports sector. De verhouding tussen vrouwen en mannen voor wat betreft de respondenten is respectievelijk 52% en 48%. 38% van de respondenten is tussen 20 en 30 jaar, 41% tussen de 30 en 40 jaar, 21% tussen de 40 en 50 jaar. 7 van 20

8 Typen organisaties De respondenten zijn geselecteerd op type organisatie. De vragenlijst is verstuurd aan een evenredig aantal typen organisaties. Afzetgebieden In het onderzoek is onderscheidt gemaakt in drie afzetgebieden van social media: Privé Zakelijk intern via welke social media worden contacten onderhouden met collegae Zakelijk extern via welke social media worden contacten onderhouden met externe partijen (klanten/partners/consumenten) Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Voor het inzetten van social media ten behoeve van de bedrijfsdoelstelling is het belangrijk dat deze aansluiten op de overall marketing en bedrijfsdoelstelling. Social media doelstelling zijn niet op zichzelf staand. Waar bedrijfsdoelstelling lange- termijn doelstellingen zijn met kwartaal rapportages, vereisen social media bijna altijd dagelijkse monitoring, adjustment en management. Binnen het onderzoek ligt de focus op de volgende mogelijke social media doelstellingen: Listening/monitoring De essentie voor het inzetten van social media tools is naar mijn mening het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. Deze dialogen tussen merk en klant en klanten onderling geven een goed inzicht in de merk/productbeleving. Social listening focust op het sociale web als wel op de eigen social media platforms. Bereik Identificeren van enthousiaste klanten (listening) en deze bereiken met als doelstelling via hen het beïnvloeden van anderen. Belangrijk gegeven is hier de deelbaarheid en nieuwswaarde van content. Betrokkenheid (Engage) Betrokken zijn bij dialogen met klanten ten behoeve van het promoten en verkrijgen van merkbeleving. Mensen zijn bereid te vertellen over producten als zij enthousiast zijn over de producten/het merk. Conversie Door het inzetten van social media voor het bereiken en betrekken van klanten is het mogelijk om leads te genereren. HR Doeleinden Het inzetten van social media voor het werven van personeel; stagiaires of anderszins. Concurrentie Inzetten van Socia Media omdat de concurrent het ook doet. (Nog) geen bedrijfsdoelstelling gedefinieerd 8 van 20

9 Directe omzet is uit social media te genereren. Belangrijk hierbij is de juiste volgorde aan te houden; listening bereik betrokkenheid (Engage) conversie Bij de inzet van social media is het belangrijk om eerst volgers op te bouwen op basis van deelbaarheid en de nieuwswaarde van content. Door dialogen te starten worden organisaties gezien en gaan (potentiële) klanten deze organisaties ook volgen. Door kennis te delen en mensen te helpen via social media bouwt een organisatie vertrouwen op. Als een organisatie/merk voldoende volgers en het vertrouwen van deze volgers heeft, dan is het mogelijk, en zinvol, gerichte aanbiedingen voor het betreffende sociale netwerk plaatsen. 9 van 20

10 Resultaten Typen organisaties De respondenten zijn geselecteerd op type organisatie. De vragenlijst is verstuurd aan een evenredig aantal typen organisaties. Uit onderstaande grafiek is echter op te maken dat de hoogste respons is gegeven door PR/Communicatiebureaus en Distributeurs (beide 27%) Werkzaamheden Hier is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies binnen de benaderde organisaties. Verder geldt dat alleen algemeen management separaat is benoemd. Lijnmanagers als sales-, marketing- en communicatie managers vallen onder desbetreffende afdeling. 10 van 20

11 Houding tegenover social media Zowel sceptici als social media professionals hebben een eigen mening over social media en de toegevoegde waarde hiervan. Zoals onder Social Media en de consument is te lezen zijn er sterke kanten aan social media, maar ook zwakke kanten. Het is belangrijk te beseffen wat beide kanten inhouden alvorens met social media te starten. Verassend is dat 100% van de respondenten heeft aangegeven social media te gebruiken. Hiervan geeft 45% aan dit bruikbaar te vinden. 55% acht social media zeer waardevol voor de organisatie. Andere antwoordmogelijkheden in de vragenlijst als hype en te ingewikkeld zijn niet gebruikt. Gebruik Social Media: Privé vs. Zakelijk Opvallend is dat het virtuele prikbord Pinterest, waar de afgelopen maanden veel over wordt bericht, geen van de respondenten heeft aangegeven te gebruiken, noch privé, noch vanuit professioneel oogpunt. Locatie gebaseerde social media tools als Foursquare worden evenmin genoemd. De populairste sociale platforms zijn de microblog Twitter (55%,) professional social netwerk Linkedin (69%) en persoonlijke sociale netwerk Facebook (90%). Hyves wordt erg weinig gebruikt. 7% privé tegenover 3% zakelijk extern. Google+ wordt alleen privé gebruikt (24%) Hoewel Skype geen keuzemogelijkheid betrof wordt deze wel aangegeven als een social media tool. 3% geeft aan hier zakelijk intern gebruik van te maken. 11 van 20

12 Gebruik Social Media: Frequentie Frequentie gebruik Privé Zakelijk intern Zakelijk extern Dagelijks 85% 28% 20% Wekelijks 10% 41% 32% Minder dan wekelijks 0% 14% 17% Nooit 5% 17% 31% Meest opvallend: 31% van de respondenten zet social media nooit zakelijk extern in. 85% maakt dagelijks privé gebruik van van social media. Social media word meer ingezet voor zakelijk intern (83%) dan voor zakelijk extern (69%) "Zakelijk gebruik van social media blijft achter bij privé, terwijl er grote kansen liggen en je ziet dat deze kanalen steeds meer verweven worden." Victor Romijn, Webmanager Social & Mobiel, Agis/Achmea 12 van 20

13 Welke informatie wordt verspreid met Social Media Omdat het hier een exploratief onderzoek betreft met als doel laagdrempelig inzicht te krijgen, is er niet gevraagd naar content- strategie. Ook is bewust reputatie management niet benoemd. Ondanks dat reputatieschade een groot risico inhoud bij gebruik van social media (DutchCowboys, 2011). Dit is een aandachtspunt dat zich uitstekend leent voor een vervolg onderzoek. Meest opvallend: 62% van de respondenten geeft aan social media in te zetten voor het delen van persoonlijke interessante content, tegenover 79% die social media inzetten voor delen van content vanuit merk 62% van de organisaties - en/of merken hanteert een vooraf gedefinieerde social media strategie Slechts een 1% van de bedrijven zet social media in voor HR- doeleinden 13 van 20

14 Bevindingen social media strategie Op de vraag of de organisatie - en/of merken die worden vertegenwoordigd - een vooraf gedefinieerde social media strategie hanteren gaf 62% aan dat deze wordt gehanteerd, 35% van de organisaties geeft aan dit niet te hebben en 3% weet niet of er al dan niet een media strategie aanwezig is. Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Discrepantie tussen Listening en Conversie. Men luistert naar de markt en zet social media in ten behoeve van de conversie (verkoop). Er worden hier echter en paar belangrijke stappen overgeslagen; bereik en betrokkenheid met (potentiële) klanten komt aandacht te kort. Een reden voor deze discrepantie zou kunnen zijn dat er geen concrete doelstellingen zijn gedefinieerd t.b.v. gebruik social media; ondanks dat 62% aangeeft een social media strategie te hanteren. Zoals eerder aangegeven is de essentie van social media het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. 55% geeft aan social listening als doelstelling te hebben. Aangezien maar 10% aangeeft de potentiële klant poogt te bereiken (Reach) en 17% zich mengt in de dialoog met de klant (betrokkenheid), wat het lastig maakt de behoeften van de doelgroep te begrijpen en zal conversie bemoeilijken. Mogelijk is de discrepantie te wijten aan de mix tussen B2B en B2C ondervraagden. In dit onderzoek is hier geen duidelijk onderscheid in gemaakt. Slechts een 1% van de bedrijven zet social media in voor HR- doeleinden, zoals de werving van nieuwe medewerkers. Juist bij het vinden van een nieuwe baan vormen mensen zich een mening over een bedrijf via sites als LinkedIn, Hyves en Facebook. Dit is erg weinig. Dit kan echter te maken hebben met het feit dat de vragenlijst niet bewust/gericht is verstuurd naar HR verantwoordelijken binnen de organisaties, waardoor deze bevinding niet representatief is. 7% geeft aan social media in te zetten omdat de concurrent het ook doet. 3% heeft geen concrete bedrijfsdoelstelling voor het inzetten van social media. 14 van 20

15 Conclusie De toename van publiciteit over social media de afgelopen jaren heeft geleid tot grotere bekendheid en toename van gebruik. Dit is voor de outdoor & action sports sector niet anders dan voor andere sectoren. Social media is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied binnen organisaties. Het nieuwe is eraf en er zijn vele organisaties aan het pionieren voor het inzetten van social media als listening tool en als middel ten behoeve van de verkoop (conversie). Er wordt echter te weinig aandacht besteed aan het gericht bereiken (Reach) van de doelgroep en het creëren van betrokkenheid (Engage). De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er geen concrete doelstellingen zijn gedefinieerd ten behoeve van gebruik social media; ondanks dat het merendeel (62%) aangeeft een social media strategie te hanteren. De essentie van social media is het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan social listening als doelstelling te hebben. Aangezien maar 10% aangeeft de potentiële klant poogt te bereiken (Reach) en 17% zich mengt in de dialoog met de klant (betrokkenheid), maakt het lastig de behoeften van de doelgroep te begrijpen en zal conversie bemoeilijken. Dit heeft vooral te maken met de pioniersfase waarin veel organisaties zich bevinden. Het ontbreken van kennis over de meest effectieve inzet van social media dwingt bedrijven ertoe zelf ervaring op te doen. De ervaring leert ook dat op het moment dat bedrijven zelf ondervinden wat de waarde van social media kan zijn, deze pas embedden in de organisatie. Grote bedrijven als Nike, Mammut en Adidas zijn al erg actief en succesvol. Op basis van dit verkennende onderzoek verwachten wij dat de inzet van social media door organisaties binnen de outdoor en action sports sector, aanzienlijk zal groeien de komende jaren. 15 van 20

16 Social Commerce en de stelling m.b.t. online winkels Social commerce is het stimuleren en genereren van sales met behulp van social media. Social commerce vond haar oorsprong bij de start van sites als Amazon en Yahoo die de mogelijkheid van reviews/beoordelingen toevoegde aan producten- en dienstenverkoop zodat klanten met elkaar konden praten op online winkels. De meeste grote e- commerce sites (online winkels) gebruiken op een of andere manier social commerce maar ook steeds vaker passen kleine sites een review mogelijkheid en mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen toe. Om de link met gebruik van social media en online winkels te leggen, wilden wij vanuit de sector - en niet alleen specifiek vanuit de retailer - de mening weten over online winkels. Dit met het oog op een vervolg onderzoek waar bij de nadruk zal liggen op Social Commerce. Tendens Recent was te lezen dat Adidas (Emerce, 2012) de ongeautoriseerde online handel per 1 januari 2013 verbiedt op vrijwel alle producten. Dit om de merkperceptie op peil te houden. Handelaren mogen enkel nog hun spullen verkopen via geautoriseerde dealerkanalen. Daarop kan Adidas bepalen hoe de winkel er uitziet, welke producten er liggen en tegen welke prijs. Nu kunnen handelaren nieuwe goederen bijvoorbeeld nog op Marktplaats of Amazon aanbieden tegen zelf te bepalen prijzen. Dat zou het imago van Adidas en Reebok negatief beïnvloeden. Het zal nog moeten blijken en hoeverre deze tendens door A- merken doorzet en wat de consequentie van de online handel zal zijn. Stelling Als afsluiting van de vragenlijst is een stelling voorgelegd met betrekking tot online winkels. De opkomende online winkels bieden kansen voor de retailer. Van de respondenten geeft 97% aan het hier mee eens te zijn. 3% is het hier mee oneens. Een aantal respondenten heeft de mogelijkheid gebruikt hier een opmerking bij te plaatsen. Onderstaande geeft een beeld van de opmerkingen die zijn geplaatst Maar het vereist visie en lef van de merken om die shops er doorheen te drukken. Er zijn nu nog mogelijkheden voor retailers om aan te haken bij brand shops, straks gaan merken direct to consument en wandelen de retailer voorbij. De markt is constant in beweging. Internet is voor het vinden van informatie en het delen van informatie. Geen gehoor geven aan de wil van de consument, betekent op den duur niet meer meedoen. Integratie van online en offline wordt een grote uitdaging. 16 van 20

17 Bronnen DutchCowboys, 2012 Emarketeer, 2012 TravelNext, 2012 Facebook doorbreekt grens van 1 miljard actieve gebruikers Facebook Helps Get One in Five People Worldwide Socializing on Online Networks TripAdvisor moet claims over reviews verwijderen moet- claims- over- reviews- verwijderen.html Wikipedia, 2004 Long Tail Wikipedia, 1943 Piramide van Maslow Ferma, 2011 DutchCowboys, 2011 Emerce, 2012 Europe s Risk Managers Concerned by Social Media Reputation Damage Reputatieschade gezien als grootste gevaar van social media Adidas verbiedt vrijwel alle online handel in zijn producten 10/24/ htm verbiedt- vrijwel- alle- online- handel- producten 17 van 20

18 Bijlage: vragenlijst Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? Ik ben werkzaam voor: Mijn activiteiten hebben met name betrekking op:. De volgende vragen hebben betrekking het gebruik van social media Hoe zou u uw houding tegenover social media typeren? Welke social media gebruikt u privé? Hoe vaak gebruikt u social media privé? Via welke social media onderhoud u contact met collega's? Hoe vaak gebruikt u social media om contact te onderhouden met collega's? Welke social media gebruikt u om contact te onderhouden met externe partijen (bijvoorbeeld klanten of partners)? Hoe vaak gebruikt u social media om contact te onderhouden met externe partijen (bijvoorbeeld klanten of partners)? Welke informatie verspreidt u via social media? Hanteert uw bedrijf (of merk dat u vertegenwoordigd) een vooraf definieerde social media strategie? Wat is de bedrijfsdoelstelling voor het inzetten van social media? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? Als u dit niet wilt zeggen kunt u deze vraag overslaan. Wij vertegenwoordigen de/het volgende merk(en): Opmerkingen Eventuele opmerkingen/aanvullingen n.a.v. bovenstaande kunt u hier plaatsen. Tot slot een stelling met betrekking tot online winkels De opkomende online winkels bieden kansen voor de retailer! Opmerkingen Eventuele opmerkingen/aanvullingen n.a.v. bovenstaande kunt u hier plaatsen. 18 van 20

19 Benaderde organisaties Een greep uit organisaties en/of vertegenwoordiging hiervan die zijn benaderd voor het invullen van de vragenlijst: Adidas, Adventure Food, Adola, Alite, Arc'teryx, Asolo, Bach, Backcountry Access, Beal, Bergans, Berghaus, Bever, Billabong, Black Diamond, Boreal, Bollé, Brunotti, Care Plus, Bridgedale, Brunotti, Brunton, Buff, Bushnell, Bynolyt, Camelbak, Camp, Canada Goose, Cannondale, Carrera, Cascade Designs, Coleman, Craft, Crux, Coleman, Columbia, Cube, Dakine, Dale, Deckers Benelux, Deuter, Eagle Creek, Edelrid, Eider, Essential Basics, Evolve, Exel, Exped, First Tracks, Five Ten, Fjällräven, Freshcomms, G3, Garmin, GoPro, Gore, Grivel, Haglöfs, Hanwag, Helsport, Het PR Bureau, Hilleberg, Hi- Tec, Icebreaker, JanSport, Jetboil, Julbo, Karrimor, Katadyn, Kathmandu, Keen, K- swiss, Lafuma, La Sportiva, Leatherman, Led Lenser, Leki, Löffler, Lowa, Lowe Alpine, Lowland, Macpac, Magellan, Maloja, Mammut, Marmot, Meindl, Merrell, Millet, Montane, Montrail, Mountain Equipment, Mountain Hardwear, MSR, Naish, Nalgene, Nike, Nikwax, Nomad, O'Neill, Oakley, Odlo, Oona, Opinel, Optimus, Ortlieb, Osprey, Outdoor Designs, Outdoor Research, Oxbow, Patagonia, Peak Performance, Peli, Petzl, Platypus, Poc, Polar, Polartec, Powderchase, Primus, Prolimit, Protest, Quiksilver, Rab, Radical design, Recta, Red Bull, René Vos, Robijns, Royal Robbins, Rubytec, Salomon, Satmap, Seal line, Sevylor, Sigg, Silva, Simond, Sinotive, Snow Peak, Sog, Sorel, Sprayway, Stanley, Starboard, Superfeet, Suunto, Tatonka, Teva, The North Face, Therm- a- rest, Thermos, Trangia, Trek, Vaude, Wechsel, Wenger, Wild Roses, X- Bionic, Yapado, Yeti, Zamst, Zwerfkei 19 van 20

20 Over CommerceCrowds CommerceCrowds geeft online marketing en strategisch advies, met een specialisatie binnen de outdoor en action sports. We helpen organisaties in contact komen met de online community en bouwen aan haar online identiteit. We werken nauw samen met de klant, om er zeker van te zijn dat deze bekent wordt met de beste tools en ook weet hoe deze toe te passen. Hayco Volkers Hayco is interim- manager en ondernemer. Hij is een internet professional met internationale ervaring in het opstarten, organiseren en managen van online en nieuwe media projecten. Door de jaren heen heeft hij leiding gegeven aan verschillende projecten voor multinationals, start- ups en MKB. Als ondernemer heeft Hayco zijn kennis samengevoegd met zijn passie voor outdoor en action sports toen hij in 2006 Xhike (Footedness) startte. Xhike (Footedness) is een website gericht op outdoor en action sports materiaal. Xhike test producten en publiceert reviews. Daarnaast vind je er gerelateerd nieuws, evenementen en een gearguide. In 2012 is hier GearXtreme aan toegevoegd. GearXtreme is Xhike s (Footedness ) internationale broertje en publiceert materiaal ervaringen van GearXtreme s eigen team van internationale bloggers. Contactgegevens: Linkedin: Sebastian op het Veld Sebastian is CommerceCrowds online media specialist. Met zijn achtergrond in media communicatie heeft hij ervaring opgedaan als marketeer voor een market maker, als social media consultant voor Amsterdamse web developer, Its a virus en heeft hij internationale ervaring opgedaan als communicatie specialist in Shanghai. In 2012 heeft hij zich aangesloten bij CommerceCrowds. Contactgegevens: Linkedin: 20 van 20

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012.

Veel leesplezier gewenst! Met ondernemende groet, Bram van Dam Student Small Business & Retail Management. 30 mei 2012. return on investment marketing viral sociale behoeftes Doelgroep Social Media Voor de kleine ondernemer Voorwoord Na veel over social media te hebben gelezen, verschillende presentaties te hebben bijgewoond

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Heerlijk Wonen marketing

Heerlijk Wonen marketing Heerlijk Wonen marketing Succesvol toepassen van online marketing Lambert van der Plas - Adyta Wat doet Adyta? Adyta adviseert, assisteert en dirigeert online marketing strategieën voor kleine tot middelgrote

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY

ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY ONLINE INFLUENCER MARKETING SURVEY Voorwoord Bezoek een marketing-seminar of sla er een marketingblog op na en je komt het onderwerp geheid tegen: social media. Door het toegenomen gebruik van deze media

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Wie zijn wij? Maxeda = VendexKBB Enkele jaren geleden heeft een groep private

Nadere informatie

1. De Respondenten 3. 2. Hoe verspreiden PR professionals nieuws? 5. 3. Hoe verzamelen / zoeken / ontvangen journalisten nieuws 10. 4.

1. De Respondenten 3. 2. Hoe verspreiden PR professionals nieuws? 5. 3. Hoe verzamelen / zoeken / ontvangen journalisten nieuws 10. 4. ONDERZOEKSRESULTATEN 2011 INLEIDING Smart.pr en De Perslijst hebben samen een innovatiesubsidie ontvangen. De eerste stap in het innovatieproces is een onderzoek naar de werkwijze van PR professionals

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media. Olga Kruize

Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media. Olga Kruize Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media Olga Kruize Olga Kruize Brijder Jeugd Olga.kruize@brijder.nl Programma Wat is social media? Feiten en cijfers Stellingen Goede apps Tips Vragen Gamen/internetten

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Oude Nieuwe Social Media

Oude Nieuwe Social Media #SDVdoedag Oude Nieuwe Social Media SDV Doe-dag Even voorstellen.. Guy STRIJBOSCH E-mail: Twitter: LinkedIn: Website: info@gscoach.nl @guystrijbosch nl.linkedin.com/in/guystrijbosch www.gscoach.nl Wanneer

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Online marketing. College 4

Online marketing. College 4 Online marketing College 4 Tot nu toe Hebben we gekeken naar het ontstaan van web 2.0. Hebben we bekeken hoe het web 2.0 landschap eruit ziet. Hebben we bekeken wat web 2.0 betekent voor beslissingsprocessen

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010

Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010 Groeikansen met Social Media? Bijeenkomst 18 Mei 2010 1 AGENDA 2 3 Waarom netwerken? Sociale contacten Inspiratie Kennis Doorverwijzingen Transparant Laagdrempelig Interactief Persoonlijk Betrouwbaar Sociaal

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie