Social Media in Outdoor & Action Sports sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Media in Outdoor & Action Sports sector"

Transcriptie

1 Exploratief onderzoek Social Media in Outdoor & Action Sports sector binnen de Benelux oktober van 20

2 Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Kerncijfers... 3 Theoretische achtergrond... 4 Definities Social Media... 4 Social media en de consument... 4 Gebruik Sociale Netwerken... 5 Social media strategie... 6 Onderzoeksopzet & methode... 7 Respondenten... 7 Typen organisaties... 8 Afzetgebieden... 8 Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media... 8 Resultaten Typen organisaties Houding tegenover social media Gebruik Social Media: Privé vs. Zakelijk Gebruik Social Media: Frequentie Welke informatie wordt verspreid met Social Media Bevindingen social media strategie Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Conclusie Social Commerce en de stelling m.b.t. online winkels Stelling Bronnen Bijlage: vragenlijst Benaderde organisaties Over CommerceCrowds van 20

3 Inleiding De afgelopen jaren is de publiciteit over social media flink toegenomen. Er is (nog steeds) veel te doen over social media, zowel in tijdschriften als social media zelf. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van social media voor marketing- en (corporate) communicatie doeleinden. Weinig informatie is beschikbaar over gebruik en kennisniveau van social media in de outdoor & action sports sector. Ofwel de informatie is niet voorhanden, men wenst dit niet verstrekken of men weet het niet. Aanleiding Om te achterhalen hoe bedrijven in de outdoor & action sport sector binnen de Benelux op dit moment social media inzetten heeft CommerceCrowds van februari t/m mei 2012 een exploratief onderzoek uitgevoerd onder 358 personen die werkzaam zijn voor bedrijven in de outdoor & action sports sector. Ter verdieping van de onderzoeksresultaten zijn deze voorgelegd aan een drietal internet-, marketing- professionals met specifieke ervaring op het gebied van social media. Met dit onderzoek wilde CommerceCrowds inzicht krijgen in: Hoe ver zijn bedrijven binnen deze sector in de Benelux met het integreren van social media- activiteiten met andere bedrijfsactiviteiten? Wie zijn er binnen de organisatie betrokken bij bepaling en gebruik van social media en hoe wordt dit georganiseerd en gecoördineerd? Kerncijfers 100% van de ondervraagde bedrijven maakt in meer of mindere mate gebruik van social media Voor 45% van de bedrijven is social media bruikbaar. Voor 55% acht social media zeer waardevol Facebook, Linkedin en Twitter zijn de meest gebruikte netwerken (respectievelijk 90%, 69% en 55%) Social media wordt het meest gebruikt voor het delen van interessante content vanuit merk (79%) 62% van de bedrijven hanteert geen vooraf gedefinieerde strategie voor social media Bedrijven vinden social media zeer waardevol of bruikbaar Pinterest, Flickr en Foursquare worden door de ondervraagde bedrijven niet genoemd 3 van 20

4 Theoretische achtergrond Definities Social Media Social media stelt mensen in staat om online contact te zoeken met anderen. We kunnen creëren, samenwerken, ervaringen en emoties delen door gebruik te maken van sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en blogs. Dit heeft de manier van online communiceren veranderd de afgelopen jaren: van een- op- veel naar een veel- op- veel model waarvan de meeste informatie publiek, gedeeld en toegankelijk is. Social media is enorm populair, neem bijvoorbeeld Facebook, die in oktober van dit jaar de grens van 1 miljard actieve gebruikers passeerde (DutchCowboys, 2012). Social media en de consument Social media beïnvloed de manier waarop consumenten zich gedragen in relatie tot bedrijven. Twitter wordt intensief gebruikt om positieve en negatieve ervaringen over bedrijven en producten te uitten. Online productbeoordelingen hebben veel invloed op de oriëntatiefase. Social media heeft een grote impact op organisaties en haar relatie met de consument. Consumenten geloven niet langer simpelweg wat de bedrijven ze voorhouden. Zij gaan eerder af op de online meningen van vrienden en familie. Ondanks dat er ook soms wordt getwijfeld aan de echtheid van reviews. In februari 2012 heeft Tripadvisor - s- werelds grootste reviewsite - van de Advertising Standards Authority (ASA) te horen gekregen dat zij niet langer mag stellen dat de reviews op hun platform echt, eerlijk en betrouwbaar zijn (TravelNext, 2012). Desalniettemin zal dit de opmars van reviews niet tegenhouden. Consumenten lezen graag de onafhankelijke meningen van andere consumenten. En ze vinden dat ze zelf goed kunnen inschatten of een review te gebruiken is bij hun aankoopbeslissing. Sterke kanten van social media: Social media sites zijn vaak erg actueel, omdat een grote groep consumenten actief is en er altijd wel een als eerste bij een gebeurtenis aanwezig is De inhoud van social media websites is vrijwel altijd deelbaar en eenvoudig te verspreiden binnen een netwerk. Dit houdt in dat zeer snel een viraal effect ofwel buzz kan plaatsvinden 4 van 20

5 Social media en niche communities zijn zeer geschikt voor het benaderen van marketingniches. Dit heeft veel overeenkomsten met de reeds bekende term The Long Tail van Chris Andersen (Wikipedia, 2004) Social media zijn snel doorzoekbaar en relatief objectief, aangezien ze worden gegenereerd door een brede groep mensen. Dit wordt ook wel 'the wisdom of the crowd' genoemd Social media scoort zeer goed in zoekmachines als Google, vanwege het relatief objectieve en betrouwbare karakter Social media laat consumenten op een eenvoudigere manier voldoen aan de basisbehoeftes van Maslow (Wikipedia, 1943), in tegenstelling tot traditionele media Zwakke kanten van social media: Hoewel social media zeer geschikt is voor personalisatie, worden resultaten vaak vertoond op basis van gemiddelden door de werking van democratie. Dit kan er voor zorgen dat goede initiatieven toch niet worden opgemerkt Consumenten en medewerkers kunnen alles zeggen over je bedrijf op social media websites. Dit kan zorgen voor veel positieve publiciteit, maar ook voor slechte publiciteit, ook als dat niet terecht is. Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social media richtlijnen op voor hun medewerkers Social media zijn niet altijd zo betrouwbaar als gezegd wordt. Veel berichten op Twitter betreffen bijvoorbeeld geruchten die door de massa worden versterkt en vervolgens niet waar blijken te zijn "Consumenten zullen steeds minder gaan vergelijken op de harde eigenschappen van producten, en steeds meer gaan vertrouwen op de ervaringen van hun netwerk" Jochem Verheul, CEO Its a virus Gebruik Sociale Netwerken Sociale netwerken hebben zich ontwikkeld tot een krachtige tools voor bedrijven om verbinding te maken met klanten om bijvoorbeeld producten en diensten onder de aandacht te brengen. Discussies over social media zijn over het algemeen consument gerelateerd. Hierbij worden medewerkers als interne stakeholders vaak vergeten. Omdat de grenzen tussen deze groepen vervagen door social media is het van belang de rol van medewerkers te onderkennen. Uit onderzoek (Ferma, 2011) is gebleken dat 20% van organisaties zich zorgen maakt over het verlies van vertrouwelijke informatie door het inzetten van social media en 50% maakt zich zorgen over mogelijke reputatie schade: "Bedrijven moeten leren hoe ze zich moeten beweging in deze nieuwe omgeving, waar informatie onmiddellijk en overal beschikbaar is, het verschil tussen privé en professioneel leven vervaagt en waar de balans van macht verschuift. Doordat een ontvanger binnen zijn medium kan beschikken over zijn eigen netwerk met relaties, kan hij namens een organisatie wederom als zender optreden, waardoor een boodschap een groter bereik krijgt. Een dergelijk ambassadeurschap zorgt niet alleen voor een groter bereik, maar des te meer voor een gericht bereik van de boodschap bij de uiteindelijke doelgroep. Het inzetten van dergelijke ambassadeurs kan vele voordelen voor organisaties opleveren. Denk daarbij aan meer afzet van producten, meer recruitment mogelijkheden, meer klantingangen, verbeteren van imago etc. 5 van 20

6 Social media strategie Wanneer organisaties social media willen inzetten, spelen verschillende processen binnen de organisatie een rol. Een strategie voor social media zorgt ervoor dat er goed wordt nagedacht over de inhoud. Maar ook dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De strategie beschrijft het hoe en waarom van de online activiteiten. Daarnaast biedt het inzicht in de acties. Met een duidelijk doel voor ogen kan ook beter de ROI van social media worden getoetst. Een social media strategie is echter geen op zichzelf staand plan, maar een onderdeel van een totale communicatiestrategie, dat weer voortvloeit uit de organisatiestrategie. Een juiste strategie biedt de basis voor het online succes van een organisatie. Social Media kan van veel betekenis zijn voor bedrijven, al is het geen totale vervanger van communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief via e- mail. 6 van 20

7 Onderzoeksopzet & methode Onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden februari t/m mei Online vragenlijst Het betreft een verkennend onderzoek. Er is gebruik gemaakt van een eenvoudige vragenlijst om een eerste inzicht te krijgen. De vragenlijst is opgenomen in Bijlage. De online vragenlijst is verspreid onder 358 directe en indirecte contacten. In totaal vulde 243 respondenten de gehele vragenlijst in. Feedback Ter verdieping van de onderzoeksresultaten zijn deze voorgelegd aan een aantal internet-, marketing- en professionals met specifieke ervaring op het gebied van social media en/of de outdoor & action sports sector. De volgende personen wil ik graag bedanken voor hun deelname aan de feedback sessie: Victor Romijn Jochem Verheul Marc Janssen Respondenten Er hebben 243 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Dit is een respons van 68%. De respondenten zijn werkzaam voor organisaties binnen de outdoor en action sports sector, zoals fabrikanten, distributeurs, handelsagenten, importeurs, retailers, PR/communicatie- bureaus, outdoor evenement organisaties en webshops (in dit rapport aangeduid als bedrijven ). De onderlinge verdeling van de bovengenoemde typen organisaties is evenredig. De selectie daarvan heeft grotendeels plaatsgevonden uit de bestaande contacten binnen de outdoor en action sports sector. De verhouding tussen vrouwen en mannen voor wat betreft de respondenten is respectievelijk 52% en 48%. 38% van de respondenten is tussen 20 en 30 jaar, 41% tussen de 30 en 40 jaar, 21% tussen de 40 en 50 jaar. 7 van 20

8 Typen organisaties De respondenten zijn geselecteerd op type organisatie. De vragenlijst is verstuurd aan een evenredig aantal typen organisaties. Afzetgebieden In het onderzoek is onderscheidt gemaakt in drie afzetgebieden van social media: Privé Zakelijk intern via welke social media worden contacten onderhouden met collegae Zakelijk extern via welke social media worden contacten onderhouden met externe partijen (klanten/partners/consumenten) Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Voor het inzetten van social media ten behoeve van de bedrijfsdoelstelling is het belangrijk dat deze aansluiten op de overall marketing en bedrijfsdoelstelling. Social media doelstelling zijn niet op zichzelf staand. Waar bedrijfsdoelstelling lange- termijn doelstellingen zijn met kwartaal rapportages, vereisen social media bijna altijd dagelijkse monitoring, adjustment en management. Binnen het onderzoek ligt de focus op de volgende mogelijke social media doelstellingen: Listening/monitoring De essentie voor het inzetten van social media tools is naar mijn mening het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. Deze dialogen tussen merk en klant en klanten onderling geven een goed inzicht in de merk/productbeleving. Social listening focust op het sociale web als wel op de eigen social media platforms. Bereik Identificeren van enthousiaste klanten (listening) en deze bereiken met als doelstelling via hen het beïnvloeden van anderen. Belangrijk gegeven is hier de deelbaarheid en nieuwswaarde van content. Betrokkenheid (Engage) Betrokken zijn bij dialogen met klanten ten behoeve van het promoten en verkrijgen van merkbeleving. Mensen zijn bereid te vertellen over producten als zij enthousiast zijn over de producten/het merk. Conversie Door het inzetten van social media voor het bereiken en betrekken van klanten is het mogelijk om leads te genereren. HR Doeleinden Het inzetten van social media voor het werven van personeel; stagiaires of anderszins. Concurrentie Inzetten van Socia Media omdat de concurrent het ook doet. (Nog) geen bedrijfsdoelstelling gedefinieerd 8 van 20

9 Directe omzet is uit social media te genereren. Belangrijk hierbij is de juiste volgorde aan te houden; listening bereik betrokkenheid (Engage) conversie Bij de inzet van social media is het belangrijk om eerst volgers op te bouwen op basis van deelbaarheid en de nieuwswaarde van content. Door dialogen te starten worden organisaties gezien en gaan (potentiële) klanten deze organisaties ook volgen. Door kennis te delen en mensen te helpen via social media bouwt een organisatie vertrouwen op. Als een organisatie/merk voldoende volgers en het vertrouwen van deze volgers heeft, dan is het mogelijk, en zinvol, gerichte aanbiedingen voor het betreffende sociale netwerk plaatsen. 9 van 20

10 Resultaten Typen organisaties De respondenten zijn geselecteerd op type organisatie. De vragenlijst is verstuurd aan een evenredig aantal typen organisaties. Uit onderstaande grafiek is echter op te maken dat de hoogste respons is gegeven door PR/Communicatiebureaus en Distributeurs (beide 27%) Werkzaamheden Hier is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies binnen de benaderde organisaties. Verder geldt dat alleen algemeen management separaat is benoemd. Lijnmanagers als sales-, marketing- en communicatie managers vallen onder desbetreffende afdeling. 10 van 20

11 Houding tegenover social media Zowel sceptici als social media professionals hebben een eigen mening over social media en de toegevoegde waarde hiervan. Zoals onder Social Media en de consument is te lezen zijn er sterke kanten aan social media, maar ook zwakke kanten. Het is belangrijk te beseffen wat beide kanten inhouden alvorens met social media te starten. Verassend is dat 100% van de respondenten heeft aangegeven social media te gebruiken. Hiervan geeft 45% aan dit bruikbaar te vinden. 55% acht social media zeer waardevol voor de organisatie. Andere antwoordmogelijkheden in de vragenlijst als hype en te ingewikkeld zijn niet gebruikt. Gebruik Social Media: Privé vs. Zakelijk Opvallend is dat het virtuele prikbord Pinterest, waar de afgelopen maanden veel over wordt bericht, geen van de respondenten heeft aangegeven te gebruiken, noch privé, noch vanuit professioneel oogpunt. Locatie gebaseerde social media tools als Foursquare worden evenmin genoemd. De populairste sociale platforms zijn de microblog Twitter (55%,) professional social netwerk Linkedin (69%) en persoonlijke sociale netwerk Facebook (90%). Hyves wordt erg weinig gebruikt. 7% privé tegenover 3% zakelijk extern. Google+ wordt alleen privé gebruikt (24%) Hoewel Skype geen keuzemogelijkheid betrof wordt deze wel aangegeven als een social media tool. 3% geeft aan hier zakelijk intern gebruik van te maken. 11 van 20

12 Gebruik Social Media: Frequentie Frequentie gebruik Privé Zakelijk intern Zakelijk extern Dagelijks 85% 28% 20% Wekelijks 10% 41% 32% Minder dan wekelijks 0% 14% 17% Nooit 5% 17% 31% Meest opvallend: 31% van de respondenten zet social media nooit zakelijk extern in. 85% maakt dagelijks privé gebruik van van social media. Social media word meer ingezet voor zakelijk intern (83%) dan voor zakelijk extern (69%) "Zakelijk gebruik van social media blijft achter bij privé, terwijl er grote kansen liggen en je ziet dat deze kanalen steeds meer verweven worden." Victor Romijn, Webmanager Social & Mobiel, Agis/Achmea 12 van 20

13 Welke informatie wordt verspreid met Social Media Omdat het hier een exploratief onderzoek betreft met als doel laagdrempelig inzicht te krijgen, is er niet gevraagd naar content- strategie. Ook is bewust reputatie management niet benoemd. Ondanks dat reputatieschade een groot risico inhoud bij gebruik van social media (DutchCowboys, 2011). Dit is een aandachtspunt dat zich uitstekend leent voor een vervolg onderzoek. Meest opvallend: 62% van de respondenten geeft aan social media in te zetten voor het delen van persoonlijke interessante content, tegenover 79% die social media inzetten voor delen van content vanuit merk 62% van de organisaties - en/of merken hanteert een vooraf gedefinieerde social media strategie Slechts een 1% van de bedrijven zet social media in voor HR- doeleinden 13 van 20

14 Bevindingen social media strategie Op de vraag of de organisatie - en/of merken die worden vertegenwoordigd - een vooraf gedefinieerde social media strategie hanteren gaf 62% aan dat deze wordt gehanteerd, 35% van de organisaties geeft aan dit niet te hebben en 3% weet niet of er al dan niet een media strategie aanwezig is. Bedrijfsdoelstelling voor inzetten social media Discrepantie tussen Listening en Conversie. Men luistert naar de markt en zet social media in ten behoeve van de conversie (verkoop). Er worden hier echter en paar belangrijke stappen overgeslagen; bereik en betrokkenheid met (potentiële) klanten komt aandacht te kort. Een reden voor deze discrepantie zou kunnen zijn dat er geen concrete doelstellingen zijn gedefinieerd t.b.v. gebruik social media; ondanks dat 62% aangeeft een social media strategie te hanteren. Zoals eerder aangegeven is de essentie van social media het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. 55% geeft aan social listening als doelstelling te hebben. Aangezien maar 10% aangeeft de potentiële klant poogt te bereiken (Reach) en 17% zich mengt in de dialoog met de klant (betrokkenheid), wat het lastig maakt de behoeften van de doelgroep te begrijpen en zal conversie bemoeilijken. Mogelijk is de discrepantie te wijten aan de mix tussen B2B en B2C ondervraagden. In dit onderzoek is hier geen duidelijk onderscheid in gemaakt. Slechts een 1% van de bedrijven zet social media in voor HR- doeleinden, zoals de werving van nieuwe medewerkers. Juist bij het vinden van een nieuwe baan vormen mensen zich een mening over een bedrijf via sites als LinkedIn, Hyves en Facebook. Dit is erg weinig. Dit kan echter te maken hebben met het feit dat de vragenlijst niet bewust/gericht is verstuurd naar HR verantwoordelijken binnen de organisaties, waardoor deze bevinding niet representatief is. 7% geeft aan social media in te zetten omdat de concurrent het ook doet. 3% heeft geen concrete bedrijfsdoelstelling voor het inzetten van social media. 14 van 20

15 Conclusie De toename van publiciteit over social media de afgelopen jaren heeft geleid tot grotere bekendheid en toename van gebruik. Dit is voor de outdoor & action sports sector niet anders dan voor andere sectoren. Social media is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig vakgebied binnen organisaties. Het nieuwe is eraf en er zijn vele organisaties aan het pionieren voor het inzetten van social media als listening tool en als middel ten behoeve van de verkoop (conversie). Er wordt echter te weinig aandacht besteed aan het gericht bereiken (Reach) van de doelgroep en het creëren van betrokkenheid (Engage). De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er geen concrete doelstellingen zijn gedefinieerd ten behoeve van gebruik social media; ondanks dat het merendeel (62%) aangeeft een social media strategie te hanteren. De essentie van social media is het realiseren van een online dialoog tussen merk en klanten en tussen klanten onderling. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan social listening als doelstelling te hebben. Aangezien maar 10% aangeeft de potentiële klant poogt te bereiken (Reach) en 17% zich mengt in de dialoog met de klant (betrokkenheid), maakt het lastig de behoeften van de doelgroep te begrijpen en zal conversie bemoeilijken. Dit heeft vooral te maken met de pioniersfase waarin veel organisaties zich bevinden. Het ontbreken van kennis over de meest effectieve inzet van social media dwingt bedrijven ertoe zelf ervaring op te doen. De ervaring leert ook dat op het moment dat bedrijven zelf ondervinden wat de waarde van social media kan zijn, deze pas embedden in de organisatie. Grote bedrijven als Nike, Mammut en Adidas zijn al erg actief en succesvol. Op basis van dit verkennende onderzoek verwachten wij dat de inzet van social media door organisaties binnen de outdoor en action sports sector, aanzienlijk zal groeien de komende jaren. 15 van 20

16 Social Commerce en de stelling m.b.t. online winkels Social commerce is het stimuleren en genereren van sales met behulp van social media. Social commerce vond haar oorsprong bij de start van sites als Amazon en Yahoo die de mogelijkheid van reviews/beoordelingen toevoegde aan producten- en dienstenverkoop zodat klanten met elkaar konden praten op online winkels. De meeste grote e- commerce sites (online winkels) gebruiken op een of andere manier social commerce maar ook steeds vaker passen kleine sites een review mogelijkheid en mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen toe. Om de link met gebruik van social media en online winkels te leggen, wilden wij vanuit de sector - en niet alleen specifiek vanuit de retailer - de mening weten over online winkels. Dit met het oog op een vervolg onderzoek waar bij de nadruk zal liggen op Social Commerce. Tendens Recent was te lezen dat Adidas (Emerce, 2012) de ongeautoriseerde online handel per 1 januari 2013 verbiedt op vrijwel alle producten. Dit om de merkperceptie op peil te houden. Handelaren mogen enkel nog hun spullen verkopen via geautoriseerde dealerkanalen. Daarop kan Adidas bepalen hoe de winkel er uitziet, welke producten er liggen en tegen welke prijs. Nu kunnen handelaren nieuwe goederen bijvoorbeeld nog op Marktplaats of Amazon aanbieden tegen zelf te bepalen prijzen. Dat zou het imago van Adidas en Reebok negatief beïnvloeden. Het zal nog moeten blijken en hoeverre deze tendens door A- merken doorzet en wat de consequentie van de online handel zal zijn. Stelling Als afsluiting van de vragenlijst is een stelling voorgelegd met betrekking tot online winkels. De opkomende online winkels bieden kansen voor de retailer. Van de respondenten geeft 97% aan het hier mee eens te zijn. 3% is het hier mee oneens. Een aantal respondenten heeft de mogelijkheid gebruikt hier een opmerking bij te plaatsen. Onderstaande geeft een beeld van de opmerkingen die zijn geplaatst Maar het vereist visie en lef van de merken om die shops er doorheen te drukken. Er zijn nu nog mogelijkheden voor retailers om aan te haken bij brand shops, straks gaan merken direct to consument en wandelen de retailer voorbij. De markt is constant in beweging. Internet is voor het vinden van informatie en het delen van informatie. Geen gehoor geven aan de wil van de consument, betekent op den duur niet meer meedoen. Integratie van online en offline wordt een grote uitdaging. 16 van 20

17 Bronnen DutchCowboys, 2012 Emarketeer, 2012 TravelNext, 2012 Facebook doorbreekt grens van 1 miljard actieve gebruikers Facebook Helps Get One in Five People Worldwide Socializing on Online Networks TripAdvisor moet claims over reviews verwijderen moet- claims- over- reviews- verwijderen.html Wikipedia, 2004 Long Tail Wikipedia, 1943 Piramide van Maslow Ferma, 2011 DutchCowboys, 2011 Emerce, 2012 Europe s Risk Managers Concerned by Social Media Reputation Damage Reputatieschade gezien als grootste gevaar van social media Adidas verbiedt vrijwel alle online handel in zijn producten 10/24/ htm verbiedt- vrijwel- alle- online- handel- producten 17 van 20

18 Bijlage: vragenlijst Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? Ik ben werkzaam voor: Mijn activiteiten hebben met name betrekking op:. De volgende vragen hebben betrekking het gebruik van social media Hoe zou u uw houding tegenover social media typeren? Welke social media gebruikt u privé? Hoe vaak gebruikt u social media privé? Via welke social media onderhoud u contact met collega's? Hoe vaak gebruikt u social media om contact te onderhouden met collega's? Welke social media gebruikt u om contact te onderhouden met externe partijen (bijvoorbeeld klanten of partners)? Hoe vaak gebruikt u social media om contact te onderhouden met externe partijen (bijvoorbeeld klanten of partners)? Welke informatie verspreidt u via social media? Hanteert uw bedrijf (of merk dat u vertegenwoordigd) een vooraf definieerde social media strategie? Wat is de bedrijfsdoelstelling voor het inzetten van social media? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? Als u dit niet wilt zeggen kunt u deze vraag overslaan. Wij vertegenwoordigen de/het volgende merk(en): Opmerkingen Eventuele opmerkingen/aanvullingen n.a.v. bovenstaande kunt u hier plaatsen. Tot slot een stelling met betrekking tot online winkels De opkomende online winkels bieden kansen voor de retailer! Opmerkingen Eventuele opmerkingen/aanvullingen n.a.v. bovenstaande kunt u hier plaatsen. 18 van 20

19 Benaderde organisaties Een greep uit organisaties en/of vertegenwoordiging hiervan die zijn benaderd voor het invullen van de vragenlijst: Adidas, Adventure Food, Adola, Alite, Arc'teryx, Asolo, Bach, Backcountry Access, Beal, Bergans, Berghaus, Bever, Billabong, Black Diamond, Boreal, Bollé, Brunotti, Care Plus, Bridgedale, Brunotti, Brunton, Buff, Bushnell, Bynolyt, Camelbak, Camp, Canada Goose, Cannondale, Carrera, Cascade Designs, Coleman, Craft, Crux, Coleman, Columbia, Cube, Dakine, Dale, Deckers Benelux, Deuter, Eagle Creek, Edelrid, Eider, Essential Basics, Evolve, Exel, Exped, First Tracks, Five Ten, Fjällräven, Freshcomms, G3, Garmin, GoPro, Gore, Grivel, Haglöfs, Hanwag, Helsport, Het PR Bureau, Hilleberg, Hi- Tec, Icebreaker, JanSport, Jetboil, Julbo, Karrimor, Katadyn, Kathmandu, Keen, K- swiss, Lafuma, La Sportiva, Leatherman, Led Lenser, Leki, Löffler, Lowa, Lowe Alpine, Lowland, Macpac, Magellan, Maloja, Mammut, Marmot, Meindl, Merrell, Millet, Montane, Montrail, Mountain Equipment, Mountain Hardwear, MSR, Naish, Nalgene, Nike, Nikwax, Nomad, O'Neill, Oakley, Odlo, Oona, Opinel, Optimus, Ortlieb, Osprey, Outdoor Designs, Outdoor Research, Oxbow, Patagonia, Peak Performance, Peli, Petzl, Platypus, Poc, Polar, Polartec, Powderchase, Primus, Prolimit, Protest, Quiksilver, Rab, Radical design, Recta, Red Bull, René Vos, Robijns, Royal Robbins, Rubytec, Salomon, Satmap, Seal line, Sevylor, Sigg, Silva, Simond, Sinotive, Snow Peak, Sog, Sorel, Sprayway, Stanley, Starboard, Superfeet, Suunto, Tatonka, Teva, The North Face, Therm- a- rest, Thermos, Trangia, Trek, Vaude, Wechsel, Wenger, Wild Roses, X- Bionic, Yapado, Yeti, Zamst, Zwerfkei 19 van 20

20 Over CommerceCrowds CommerceCrowds geeft online marketing en strategisch advies, met een specialisatie binnen de outdoor en action sports. We helpen organisaties in contact komen met de online community en bouwen aan haar online identiteit. We werken nauw samen met de klant, om er zeker van te zijn dat deze bekent wordt met de beste tools en ook weet hoe deze toe te passen. Hayco Volkers Hayco is interim- manager en ondernemer. Hij is een internet professional met internationale ervaring in het opstarten, organiseren en managen van online en nieuwe media projecten. Door de jaren heen heeft hij leiding gegeven aan verschillende projecten voor multinationals, start- ups en MKB. Als ondernemer heeft Hayco zijn kennis samengevoegd met zijn passie voor outdoor en action sports toen hij in 2006 Xhike (Footedness) startte. Xhike (Footedness) is een website gericht op outdoor en action sports materiaal. Xhike test producten en publiceert reviews. Daarnaast vind je er gerelateerd nieuws, evenementen en een gearguide. In 2012 is hier GearXtreme aan toegevoegd. GearXtreme is Xhike s (Footedness ) internationale broertje en publiceert materiaal ervaringen van GearXtreme s eigen team van internationale bloggers. Contactgegevens: Linkedin: Sebastian op het Veld Sebastian is CommerceCrowds online media specialist. Met zijn achtergrond in media communicatie heeft hij ervaring opgedaan als marketeer voor een market maker, als social media consultant voor Amsterdamse web developer, Its a virus en heeft hij internationale ervaring opgedaan als communicatie specialist in Shanghai. In 2012 heeft hij zich aangesloten bij CommerceCrowds. Contactgegevens: Linkedin: 20 van 20

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M.

Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie. M.M. Wat nou Social Media? Een gids door de wereld van social media en de mogelijkheden ervan voor uw bedrijf of organisatie M.M. van Gaans, MSc Juni 2011 Inhoud Inleiding... 3 1: Het veranderende medialandschap...4

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik Pagina 1/14 Sociale Media februari 2011 Praktijkinfo Sociale Media Datum: februari 2011 Sociale media staan volop in de belangstelling. Maar wat zijn het en waarom zou een ondernemer er wel of juist niet

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie