Oogsten met de FLORIADE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oogsten met de FLORIADE"

Transcriptie

1 Oogsten met de FLORIADE O n d e r n e m e r s a a n h e t w o o r d Ves Reijnders Honderden visitekaartjes en zelfs een liefdesbrief Joep Willems Floriade was een godsgeschenk Jan Thomassen We hebben het maximale eruit gehaald

2 Oogsten met de Floriade L1 Ondernemers in Venlo tevreden over Floriade 11:01 AM - 11 Oct 12 De Floriade 2012 is een mijlpaal voor de regio Venlo. De meer dan 2 miljoen bezoekers, waarvan de helft uit het buitenland, hebben de trots en identiteit van de inwoners versterkt. Maar de Floriade is vooral het evenement geweest dat de regio een nieuw economisch toekomstperspectief heeft gegeven. Het heeft volop kansen gecreëerd voor ondernemers. Om deze kansen kracht bij te zetten, hebben de regionale partijen zich samen sterk gemaakt voor het bedrijfsleven. Het Floriade MatchPoint Greenport Venlo heeft de zakelijke activiteiten gecoördineerd en een regionaal kernteam ondersteund. Dit kernteam, bestaande uit Development Company Greenport Venlo, Floriade bv, Kamer van Koophandel, Provincie Limburg, Rabobank en Regio Venlo, heeft zich gezamenlijk ingezet voor de spin-off voor het regionale bedrijfsleven. Het succes van de businessactiviteiten van, op en rondom de Floriade moet worden afgemeten aan het succes van de ondernemers uit de regio; zij zijn de motor van onze regionale economie. Het kernteam heeft in een rapport, de Endterm Review, beschreven en becijferd dat de businessactiviteiten volop kansen en spin-off hebben voortgebracht. Wat hieruit niet naar voren komt zijn de verhalen, beelden en gezichten van de spin-off. Daarom dit magazine. Het magazine laat door middel van artikelen en beelden zien, dat de Floriade voor veel ondernemers een succes is geweest en ook deuren heeft geopend voor de toekomst. Dit zijn ondernemers uit alle branches, uit alle gemeenten en met allemaal een eigen relatie met het evenement; standhouder, bezoeker of organisator van een evenement, gastheer voor een buitenlandse handelsmissie, leverancier of anders. Wij hopen dat dit magazine niet alleen een terugkoppeling vormt op een succesvol evenement, maar vooral een inspiratie voor de regionale toekomst. Want de Floriade 2012 heeft de weg geplaveid voor een sterke ondernemende economie met vele kansen, beginnend met de Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak De samenstellers COLOFON Oogsten met de Floriade is een uitgave van: Oogsten met de Floriade is een eenmalig magazine van Floriade MatchPoint Greenport Venlo met verhalen van ondernemers die de Floriade 2012 hebben aangegrepen om nieuwe business te creëren. Eindredactie: Floriade MatchPoint Greenport Venlo Coördinatie, concept en teksten: G-Kracht Communicatie Oostrum Fotografie: Michel Oehlen Fotografie Steyl Foto cover: Peter Schrijen Maastricht Foto pagina 2: Peter Wijnands Photography Herten Ontwerp en vormgeving: Studio Accent Venray Druk: Drukkerij Knoops Venlo in samenwerking met Development Company Greenport Venlo, Floriade bv, Kamer van Koophandel Limburg en Rabobank. Regio Venlo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

3 d e t u i n j u w e l i e r Samenwerking ondernemers voor Ves Reijnders ultieme ervaring Honderden visitekaartjes, een dagboek vol met aantekeningen en notities, contacten in 26 landen waarvan 14 tot potentiële opdrachten kunnen leiden en zelfs een liefdesbrief uit Duitsland. Maar vooral een unieke en echte samenwerking met zes partners en een dertigtal participanten. Dat is het resultaat van de Floriadedeelname voor Ves Reijnders. Ves Reijnders is tuinarchitect en eigenaar van De Tuinjuwelier in Panningen. Vier maanden voor de opening van de Floriade werd hem gevraagd of hij een veld wilde invullen. Samen met de partners Thermae 2000, Droomparken, Jonkers Hoveniers, Co/Motion PR, Kaldenbroeck, Tuindesign & Styling Ves Reijnders en zo n dertig participanten zette hij uiteindelijk in zes weken tijd Home of Health and Happiness neer, één van de eyecatchers van de Floriade die honderdduizenden bezoekers trok en waarmee ze twee prijzen in de wacht sleepten, waarvan één maal goud. Veel respons Home of Health and Happiness was volgens Ves Reijnders een succes. In een half jaar tijd werden foldertjes en brochures uitgedeeld. Er waren dagen bij dat meer dan 100 tot 200 bezoekers om extra informatie kwamen vragen. Op zeven dagen na, was Ves Reijnders iedere dag op de Floriade en hield dagelijks een boekje bij met contactgegevens en vragen van bezoekers. Ik heb visitekaartjes gekregen uit zo n 26 landen. Er zijn diverse aanvragen gekomen voor een offerte of een uitnodiging voor een lezing. Op één van de dagen zijn er maar liefst zes offerteaanvragen voor een zwemvijver binnengekomen. Ik heb begrepen dat de aanvragen om informatie bij Droomparken enorm zijn toegenomen en de kortingsbonnen die Thermae 2000 uitdeelde op de Floriade worden veel ingewisseld. Morgen heb ik een afspraak voor een zwemvijver in Stavelot bij een hotel. Ook naar aanleiding van de Floriade. Belangrijkste resultaat De meest opvallende contacten die Ves Reijnders heeft opgedaan, komen uit het buitenland. Zo heeft hij een uitnodiging liggen om in Argentinië een aantal lezingen te geven. Een Japanse familie die tot twee keer toe terugkwam op de Floriade heeft Ves Reijnders gevraagd om de Floriadetuin aan te leggen op hun grond in de buurt van Tokyo. En een bezoeker uit Zuid-Afrika Leon Ondernemer Ves Reynders verteld zijn positieve ervaringen aan de overige floriade_2012 pic.twitter.com/blsjlf3u 4:38 PM - 27 Sep 12

4 wil graag een oceaanzwemvijver bij zijn huis aan de zee. Maar er ligt ook een aanbieding uit Oeganda van een Nederlandse ondernemer, en een Engelsman was bijna bereid een blanco cheque uit te schrijven voor zijn nieuw aan te leggen tuin. Toch zijn dit soort ontmoetingen voor Ves Reijnders niet het belangrijkste resultaat van de Floriadedeelname: De meest geweldige ervaring is dat we zoiets met een groep ondernemers samen hebben kunnen doen. Het gaat ook ontzettend goed onderling. We pakken dingen samen op en spelen mogelijke leads aan elkaar door. Recent heb ik nog een aanvraag voor een daktuin in Antwerpen doorgespeeld naar Jonkers. Ves Reijnders zelf heeft inmiddels een aanvraag lopen van Thermae. Naar aanleiding van een bezoek van de directeur van Apollo Hotels & Resorts aan de Floriade is hij bezig een meerjarenplan op te zetten voor Thermae Langere termijn Zijn volledige investering heeft Ves Reijnders nog niet terugverdiend. Maar dat had hij ook niet verwacht: Ik heb bijna een jaar vrij genomen. Mensen om me heen zeiden: Je bent gek. Maar ik heb het toch gedaan. Veel bedrijven hebben het moeilijk. Dan moet je iets doen, want met niets doen gaat het zeker niet goed. De investering verdien je niet direct terug, maar hopelijk wel over een termijn van een aantal jaren. Ik heb het niet gedaan om direct geld in het laatje te krijgen. Dan moet je friet gaan verkopen. Steuntje in de rug Yvonne en Fons Kersten, Hoeve Rosa: Door de Floriade zijn wij op ideeën gebracht en hebben we in eerste instantie de Food & Agri High Tech Tour opgezet. Jammer genoeg heeft dit kanaal niet het gewenste succes opgeleverd, maar we hebben wel een nieuw concept voor ons bedrijf op kunnen zetten. Naast het runnen van een duurzaam melkveebedrijf, willen wij kennis over de melkveehouderij doorgeven door praktijkonderwijs te bieden en ons bedrijf open te stellen voor zakelijke bijeenkomsten. We hebben een oud stalgedeelte verbouwd tot een vergaderlocatie, de Weidekamer. Door de Floriade hebben we buitenlandse groepen, waaronder Indonesiërs, Zuid-Koreanen, Chinezen, Argentijnen en Zwitsers mogen ontvangen. Ook hebben diverse organisaties al gebruikgemaakt van de Weidekamer, zoals Rabobank Peelland Zuid, die met klanten na een Floriadebezoek de dag bij ons afsloot. De Floriade heeft zeker een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf, maar heeft ons vooral geïnspireerd om nieuwe wegen in te slaan. Jan Vanmorgen 50 duitse collega s ontvangen in de innova toren op de Floriade met dank aan #lltb 11:56 AM - 29 Aug 12 Venlo Maxima enthousiast over de Floriade! Hier in gesprek met Kokkerelli / Scelta VriendAardbeien/status/ / in Huis van de Smaak. 3:28 AM -3 Sep12 Jan P. Vandaag oa in de Telegraaf artikeltjes over de Floriade 2012 in Venlo! Super pic.twitter.com/ GOlKnv7X 3:39 PM - 18 Aug 12 Een win-winsituatie Om als sterke partij met de Floriade zaken te kunnen doen, hebben de bedrijven BTL Realisatie Venray, Herman Vaessen bv uit Maasbree en Jonkers hoveniers uit Venlo samen met de WSW-bedrijven NLW Buitenbeheer, WAA Leerwerk en INTOS Gennep het concept Noord-Limburgs Groen (NLG) opgezet. NLG verzorgde gedurende de Floriade het groenonderhoud op het park. Naast het leveren van triple A-kwaliteit onderhoud, bood NLG mensen met een arbeidsbeperking een bijzondere leerwerkomgeving. De samenwerking leverde alle partijen een positief resultaat op: gemeenten konden mensen met een arbeidsbeperking een werkomgeving bieden, WSWbedrijven hebben medewerkers kunnen laten groeien in hun werk en hoveniersbedrijven hebben werk en nieuwe uitdagingen voor hun medewerkers gecreëerd. Door de Floriade is NLG nu in gesprek met diverse partijen om het initiatief een vervolg te geven, waarbij de hoge kwaliteit van groenonderhoud en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt speerpunten zijn. 4. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

5 E u r o g r a s s Euro Grass zet Floriade in om expertise aan te tonen Van de 66 ha die het Floriadeterrein in beslag nam, werd 10 ha ( m 2 ) bedekt met mooi groen gras. Het graszaad hiervoor werd geleverd door Euro Grass in Ven-Zelderheide. Daarnaast verzorgde Euro Grass het graszaad voor het parkeerterrein waar duizenden auto s hebben gestaan. Euro Grass kijkt met een goed gevoel terug op de Floriade die het bedrijf voor nieuwe uitdagingen stelde. Volgens Jos Deckers, sales director Nederland bij Euro Grass is supplier zijn van het graszaad voor de Floriade meer dan alleen zaad leveren. Het bedrijf met 40 medewerkers tegen de Duitse grens bij Gennep was vanaf het begin tot en met het einde van de Floriade nauw betrokken bij de ontwikkeling en verzorging van het park. We maakten deel uit van een begeleidingscommissie die regelmatig het park inspecteerde en terugkoppelde naar de Floriade en Noord-Limburgs Groen die het groenonderhoud uitvoerde. De vorm van het park, de extremen in weer en de vele bezoekers hebben onze expertise op de proef gesteld, maar we hebben onze reputatie hoog gehouden. We hebben laten zien wat we kunnen betekenen voor grote evenementen. Ondersteuning reputatie Uit een interne evaluatie binnen Euro Grass is gebleken dat men een positief gevoel heeft over de Floriade. Zowel nationaal als internationaal heeft het bedrijf haar naamsbekendheid en netwerk kunnen vergroten. Jos Deckers: We hebben de Floriade vooral ingezet om onze expertise te laten zien en onze reputatie te ondersteunen. We zijn met het personeel naar de Floriade geweest en hebben dealerdagen georganiseerd met in de ochtend een technisch seminar bij Euro Grass en s middags een bedrijfs bezoek aan de Floriade. Een aandeelhoudersvergadering en MT-vergadering vonden plaats op de Floriade, onze relaties in voedergras hebben we een dagje Floriade aan kunnen bieden en we hebben internationale klanten en collega s ontvangen op de Floriade. Nieuwe klanten Wat de Floriade Euro Grass onder de streep uiteindelijk oplevert, is moeilijk te zeggen. Euro Grass levert zijn grasmengsels vooral via een dealernetwerk aan klanten en deze vertellen niet altijd waarom gekozen is voor Euro Grass-zaden. Toch kan Jos Deckers met stelligheid zeggen dat er orders voortkomen uit de samenwerking met de Floriade. We weten van een aantal orders dat deze direct gerelateerd zijn aan de Floriade. Om een voorbeeld te noemen: een potentiële klant uit Estland hebben wij op de Floriade ontvangen. Vanaf komend jaar gaat hij bij ons graszaad afnemen. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e. 5

6 W i l l e m s b o u w b e d r i j f Beter resultaat voor Willems De Nederlandse bouwsector bevindt zich in een diepe crisis. Toch heeft Willems Bouwbedrijf in Venlo geen slecht jaar achter de rug. In een tijd dat veel bedrijven hun orderportefeuille aanzienlijk zagen slinken, kon Willems door de Floriade juist nieuwe opdrachten binnenhalen. Het bedrijf bouwde maar liefst zeven paviljoens op de Floriade. In een brief aan de gemeente sprak eigenaar Joep Willems over de Floriade als een godsgeschenk. Al vrij snel nadat de Floriade in 2008 de Vrienden van de Floriade introduceerde, heeft Willems Bouwbedrijf zich hierbij aangesloten. In eerste instantie zijn we vriend geworden vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, zo vertelt Joep Willems, directeur Willems Bouwbedrijf en 2009 waren voor ons ook nog goede jaren. Toen in 2010 andere tijden aanbraken, ben ik einde van het jaar toch eens gaan kijken welke kansen de Floriade bood en wat ik ermee zou kunnen. Die Floriadetrein komt langs en dan kun je ernaar kijken of je kunt erop springen. En ik wilde erop springen. Via de Floriade-organisatie kreeg Joep Willems informatie over de inzendingen en partijen hierachter. Na een paar buitenlandse contacten die niet tot succes leidden, kwam hij in aanraking met de Raad van Boomkwekerijen die als eerste zijn inzending wilde realiseren. Joep Willems: Die wilde ik maken. Dan heb je net als Neil Armstrong je vlag gezet. Ik wilde als eerste die vlag zetten, zodat andere geïnteresseerde partijen je zien. En dit lukte want hierna volgden nog het Rijkspaviljoen en de inzendingen van GOA groenopleidingen, Azerbaijan, Spanje, Italië en Zuid-Korea. Eigen leerproces De bouw van de paviljoens betekende niet alleen extra omzet in moeilijke tijden en voldoende werk voor de werknemers van Willems Bouwbedrijf. Het was volgens Joep Willems ook een kennismaking met andere culturen en de opbouw van nieuwe relaties, zoals Arcadis en het ministerie van EL&I. Daarnaast leerde hij anders denken door de Floriade. Het leuke was te leren over duurzaamheid en cradle-to-cradle. Een aantal paviljoens is zo gebouwd, dat ze hergebruikt kunnen worden. Voor het paviljoen van de Raad van Boomkwekerijen en het GOA-paviljoen zijn momenteel enkele gegadigden om dit over te nemen. De 6. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

7 F l o r i a d e k o r t Bouwbedrijf eerste gebruiker krijgt als het ware statiegeld voor zijn gebouw en de tweede gebruiker hoeft niet de hoofdprijs te betalen. Voor ons betekent het dan dat we de demontage en hermontage weer kunnen doen. We vertalen dit nu ook vaker naar klanten. De veranderde denkwijze van Willems Bouwbedrijf en de concrete voorbeelden daarvan op de Floriade, leverden het bedrijf inmiddels een selectie op bij de laatste drie partijen voor een groot bouwproject in Midden-Limburg. Daarnaast is het bedrijf ook betrokken bij oriënterende gesprekken over projecten elders in het land. Gouden greep Voor Joep Willems was de Floriade een hele mooie en spannende periode en zonder Floriade had 2011 en 2012 er voor het bedrijf zeker slechter uitgezien. Maar ook de regio heeft er volgens Joep Willems van geprofiteerd: Kijk naar de wegen die aangelegd zijn, de bruggen die gebouwd zijn, en het groen dat aangelegd is. En ook al zou het anders uitpakken, dan nog heeft Venlo en de regio dik en dubbel gewonnen. Het was gewoon een gouden greep. Zuid-Korea in Horst aan de Maas Mede door de zakelijke contacten van Passie voor Vis in Sevenum bracht een delegatie uit Zuid-Korea in juni een bezoek aan de Floriade en Horst aan de Maas. Het gezelschap bezocht de bedrijven Prime Champ in Meterik, de Rozenhof in Lottum, Passie voor Vis in Sevenum, Hoeve Rosa in Sevenum en Wijnen Square Crops in Grubbenvorst. Tijdens het bezoek tekenden burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas en gouverneur Ryong Woo Rhi van Buyeo County uit Zuid-Korea een zusterschapsovereenkomst tussen beide gemeenten. Als gevolg van dit succesvolle bezoek heeft een Limburgse delegatie waar ook John van Dooren van Passie voor Vis deel van uitmaakte, eind oktober een tegenbezoek aan Zuid-Korea gebracht met het doel de mogelijkheden te onderzoeken om met elkaar zaken te doen. Eerste resultaat van het bezoek is een concept intentieovereenkomst met onderwijsinstelling PTC+ in Horst over het geven van praktijkonderwijs. Marcel #LIOF midzomertreffen is nu al een succes! Meer dan 300 ondernemers ontmoeten elkaar vrijdag op de #Floriade 11:02 PM - 21 Jun 12 Extra gasten door gezamenlijk arrangement Het arrangement dat B&B La Belle Meuse en sterrenrestaurant Brienen aan de Maas in Well tijdens de Floriade aanboden, is een groot succes geweest. Beide bedrijven hebben tijdens de Floriade goed gedraaid. De vier kamers van La Belle Meuse zijn bijna continu bezet geweest. Mede doordat gasten van de B&B minimaal één keer bij Brienen aan de Maas dineerden, heeft het restaurant meer gasten mogen ontvangen. Ook ontving het restaurant door de Floriade twee maal een Turkse delegatie. Daarnaast zijn een groot aantal mensen na een dag Floriade bij Brienen aan de Maas gaan eten. Veel van de gasten waren afkomstig uit het buitenland, zo n 90%. Verwacht wordt dat een deel van de gasten nog een keer terugkomt. Beide bedrijven bekijken momenteel hoe zij in kunnen spelen op Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013 om zo de positieve flow vast te houden. Bhutan Floriade De Bhutanese Kezang (ministerie van Agriculture) was enthousiast over bezoek aan bioboerderij Heijerhof Baexem. 5:29 PM - 30 Jun 12 from Leudal, Limburg o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e. 7

8 Vivara scoort op meerdere tijdens Floriad v i v a r a De Venrayse ondernemer Jan Thomassen is directeur van Vivara in Vierlingsbeek. Het bedrijf met 220 personeelsleden ontwikkelt, produceert en handelt in natuurbeschermingsproducten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Naast Nederland is het bedrijf actief in 11 landen. Vanwege de internationale aantrekkingskracht van de Floriade besloot Vivara samen met een zestal natuurverenigingen deel te nemen aan de Floriade. Zowel Vivara als de partners waren extreem tevreden over de Floriade 2012 in Venlo, vertelt Jan Thomassen. Tien jaar geleden in Haarlemmermeer hebben de natuurbeschermingsorganisaties ook meegedaan, maar na afloop was men toch een stuk minder enthousiast. We vinden allemaal dat we in Venlo het maximale eruit hebben gehaald. Het was de eerste keer dat de natuurbeschermingsorganisaties samen met een commerciële partij als Vivara participeerden. Ofschoon er een verschil was in de reden van deelname, vinden beide partijen dat zij hun doelstellingen gehaald hebben. De natuurbeschermingsorganisaties hebben hun naamsbekendheid een boost kunnen geven en nieuwe leden geworven, terwijl Vivara zijn producten heeft kunnen promoten en een grote nieuwe markt van potentiële klanten heeft aangeboord. Jan Thomassen: Vivara heeft tijdens de Floriade vele nieuwe klanten gevonden uit de retailhoek in binnen- en buitenland. Maar we hebben ook tientallen nieuwe gemeenten als klant. Die willen weten hoe hun gemeente beter kan worden ingericht met bijvoorbeeld inbouwnestkasten in huizen. In een stroomversnelling Andere ontwikkelingen binnen Vivara zijn door de Floriade in een stroomversnelling gekomen. Zo krijgt het paviljoen Through animal eyes een nieuw leven in Vierlingsbeek, waar de nieuwe parel van Vivara, een natuurtuin van 2,4 ha zal verrijzen. Het moet de aanzet zijn om het dorp Vierlingsbeek op de kaart te zetten als hét natuurdorp van Nederland. Ik zou graag bezoekers per jaar in de natuurtuin willen hebben. We willen natuurwerkgroepen, gemeenten, retailers, tuincentra en geïnteresseerde consumenten uitleg geven over onze producten en in contact brengen met vogels en andere dieren in de natuur. Daarnaast zijn gedurende de Floriade nieuwe verbanden ontstaan rond de opschaling van de kweek van insecten. We hebben 8. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

9 F l o r i a d e k o r t Een vliegende start fronten e Ardie van Bommel van Ontwerpstudio BOMM in Meijel: In april 2011 ben ik met mijn bedrijf Ontwerpstudio BOMM gestart in het Venturelab Meijel en heb door de Floriade een vliegende start kunnen maken. Mede door de inzet van ondernemers als Han Fleuren, John Korsten, Giel Hermans en Will Teeuwen stond mijn veldkeuken ineens op de Floriade en kregen de zitunits een vaste plek in het Vriendenbos. Ik heb daardoor ontzettend veel mensen bereikt en nieuwe projecten op kunnen starten. Wekelijks krijg ik nu mailtjes van ondernemers en particulieren die mijn project op de Floriade hebben gezien. Ze willen de meubels kopen of bedrijven willen praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo heeft bijvoorbeeld recent Pinkpop contact gezocht en eind oktober heb ik Ontwerpstudio BOMM mogen presenteren tijdens de Dutch Design Week. Daardoor heb ik weer twintig meubels aan de gemeente Eindhoven kunnen verkopen. Vrienden in vele landen partners in de regio gevonden, waarmee we op dit moment grootschalige insectenkweek onderzoeken. We hebben bij Vivara een eigen afzetkanaal dat anderen niet hebben. Daardoor kunnen we onze productie verhogen en tegen de tijd dat de wet- en regelgeving rond insectenkweek voor bijvoorbeeld veevoeders en menselijke consumptie rond is, direct deze markt bedienen. Eigen kansen grijpen Ook andere contacten tijdens Floriade leveren business op. Met iedereen die er staat krijg je toch een band en wissel je zakelijke informatie uit. We krijgen bijvoorbeeld de materialen van twee groeninzendingen voor onze natuurtuin in Vierlingsbeek. Daarnaast nemen we een deel van de retailgebouwen van de Floriade over, waar we een gedeelte zelf van zullen gaan gebruiken en de rest doorverkopen. De eerste zakelijke contracten zijn volgens Jan Thomassen eveneens gerealiseerd. Zo ligt er een opdracht voor natuurvriendelijke bouwmaterialen van een bouwbedrijf. Vivara kijkt terug op een succesvolle periode en Jan Thomassen is van mening dat de Floriade ook goed is geweest voor de hele regio en veel spin-off genereert. Al moet je volgens hem als ondernemer uiteraard wel je eigen kansen grijpen. Omdat ze zelf al jaren enthousiaste camperaars zijn en er in de nabijheid van de Floriade geen camperplaats was, wilden Cees en Els van Beek uit Venlo gedurende de Floriade een kampeerautoplaats openen. Hun grootste drijfveer was het op de kaart zetten van Venlo voor camperliefhebbers. Er rijk of bekend mee worden was veel minder een issue. Met medewerking van de gemeente Venlo en de Regio Venlo verwezenlijkte het echtpaar Van Beek hun plan voor een tijdelijke camperplaats achter de oude Frederik Hendrik kazerne. Ze hebben een schitterende tijd gehad op hun kampeerautoplaats waar ze camperaars uit 24 landen hebben verwelkomd die enthousiast waren over de Floriade en de regio. Cees en Els van Beek zullen er de komende jaren nog vaak op uittrekken met hun camper om de vele nieuwe vrienden te bezoeken. Kees Van Vanmorgen presentatie #regiovenlo voor delegatie Taiwan en landbouwraad Gert Interesse voor tuinbouwsamenwerking. 1:40 PM - 3 Sep 12 Floriade Prins Willem Alexander bij de #Floriade voor uitreiking Koning Willem 1 prijs! ob5nqjipj 8:04 PM - 8 May 12 o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e. 9

10 F l o r i a d e k o r t Huis van de Smaak trok bezoekers Een van de succesvolste inzendingen op de Floriade was het Huis van de Smaak, een initiatief van GroentenFruit Bureau in opdracht van het Productschap Tuinbouw. In het Huis van de Smaak participeerden veel regionale ondernemers. Zo waren er pleinen met bedrijven uit Peel en Maas en Horst aan de Maas, een innovatiecluster rond High Tech Greenhouse 2020, een logistieke hoek en een kookplein waar kinderen konden kennismaken met eten. Het paviljoen werd uitgeroepen tot de Beste inzending van de Floriade en werd in totaal door mensen bezocht. Er zijn onder andere kilo tomaten, kilo paprika, kilo komkommers en champignonhapjes uitgedeeld naast grote hoeveelheden fruit en vollegrondsgroenten. Gezonde voeding scoort De kookworkshops voor kinderen van Kids University for Cooking in het Huis van de Smaak waren een groot succes. Meer dan kinderen werden hierdoor enthousiast gemaakt voor (gezonde) voeding. Veel prominenten bezochten de stand, zoals minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Weekers. Naast educatie ontwikkelt Kids University for Cooking, vaak in samenwerking met kidspanels en andere bedrijven, nieuwe producten rond gezonde voeding. De groentefriet is daar een voorbeeld van, die op de Floriade in samenwerking met Sodexo in de Kokkerelli-stand werd verkocht en binnenkort ook in de schappen van de supermarkt ligt. Kids University for Cooking zal vanaf 2013 haar deuren weer openen voor de kinderen. Dit keer met een foodexperience in Villa Flora, een van de permanente gebouwen die onderdeel van de Floriade waren. Een goed gevoel Mark Zo zien Kamerleden er dus uit als ze op werkbezoek in het land zijn ;-) #greenportvenlo #agrifood 2:23 PM - 23 Mar 12 In Gennep ligt Logement De Reiziger, een charmant B&B hotel met zeven kamers en een restaurant. Eigenaren Ton en Tiny Strien hebben een goed gevoel overgehouden aan de Floriade. Van een speciaal Floriade-arrangement (twee nachten inclusief ontbijt, één maal diner en de entree voor de Floriade) hebben ruim 50 gasten gebruikgemaakt. Het totaal aantal bezoekers door de Floriade ligt echter hoger aangezien niet iedere Floriadebezoeker een arrangement heeft geboekt. Belangrijk voor Logement De Reiziger is de extra reclame voor de streek en het feit dat gasten aangegeven hebben nog een keer terug te komen. Het logement heeft een mooi jaar achter de rug. Men kijkt uit naar de toekomst met de hoop dat de streek door Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013, nog meer bekendheid krijgt als toeristisch gebied. High Tech Greenhouse 2020 Het bedrijf Vostermans Ventilation in Venlo is op diverse manieren bij de Floriade betrokken. Zo nam het bedrijf deel aan het Huis van de Smaak en zijn ventilatoren op verschillende locaties op het Floriadeterrein geïnstalleerd. Daarnaast is Vostermans Ventilation partner in het INTERREG-project High Tech Greenhouse 2020, dat door de Floriade en LIOF is geïnitieerd. Via dit project heeft het bedrijf het nieuwe product V-FloFan geïntroduceerd. In High Tech Greenhouse 2020 werken zeventien partijen onder aanvoering van Greenport Venlo Innovation Center intensief samen aan een kas van de toekomst. In deze kas zijn innovaties te zien op het gebied van klimaat, energie, licht, substraat en water. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Limburg en het ministerie van EL&I. Het totale projectvolume bedraagt 3,4 miljoen euro o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

11 H o s t e l l e r i e d e h a m e r t Host de Zo op de #floriade opening #asperge seizoen. Wie is de nieuwe ambassadeur 11:23 AM - 12 Apr 12 Extra omzet voor Hostellerie De Hamert Zeker de toeristische sector heeft kunnen profiteren van de Floriade. Maar hoe belangrijk was zo n groot internationaal evenement nu eigenlijk echt voor deze branche? En zijn er inderdaad zoveel meer en andere toeristen en zakenmensen door de Floriade in de regio geweest? Voor Roger Smits, eigenaar van Hostellerie de Hamert in Wellerlooi, is het duidelijk: Iedereen heeft ervan geprofiteerd. We hebben Noord-Limburg op de kaart gezet en als regio moeten we supertrots zijn. Hostellerie De Hamert heeft naast een restaurant en vergaderlocatie een tiental hotelkamers. Vooral in de lente en het najaar lopen de zaken goed en ligt de bezettingsgraad hoog. Toch zou het bedrijf er voor tekenen als ieder jaar zo was als afgelopen half jaar gedurende de Floriade. In de maanden juli, augustus en september hebben we zo n 15% meer omgezet dan in dezelfde maanden het jaar ervoor, aldus Roger Smits. Mensen kwamen in plaats van één dag, twee dagen zodat ze een dag de Floriade konden bezoeken en de andere dag in de omgeving konden wandelen of fietsen. Sommige gasten zijn wel tot drie keer terug geweest. Door de Floriade hebben we ook gasten uit andere regio s en landen gehad, zoals meer mensen uit België en Noord-Nederland, maar ook Japanners, Australiërs en Chinezen. We zullen er geen busladingen vol nieuwe vaste gasten aan overhouden, maar een aantal zal zeker een keer terugkomen. Volgens Roger Smits zijn ook de andere ondernemers in de omgeving tevreden. Van campingboerderij tot de hotels in Arcen. Iedereen heeft absoluut gemerkt dat de Floriade er was. Positieve impuls Roger Smits vond de Floriade een geweldig evenement. Veel gasten waren er verbaasd over hoe mooi het hier is. Ik ben blij dat de heer Frissen en consorten zich tien jaar geleden hard hebben gemaakt voor de Floriade. Ze hebben het wel geflikt en we hebben Noord-Limburg op de kaart kunnen zetten. En uiteindelijk moet je het als ondernemer toch zelf doen. Het komt je niet aanwaaien. In deze tijd mag een ondernemer al blij zijn met een kleine omzetstijging. En wij hebben inderdaad kunnen plussen. Roger Smits is van mening dat de regio nu moet doorpakken en men gezamenlijk dat positieve gevoel moet behouden. Hij hoopt dan ook dat initiatieven als Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013 snel in de markt worden gezet. o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e. 11

12 J a n V e lt m a n s e n L e o n F a a s s e n Jan Veltmans en Leon Faassen: verhaal vertellen Het grote pluspunt is de samenwerking met andere ondernemers. Dan merk je hoeveel meer je samen kunt bereiken. Aan het woord is Leon Faassen, boomkweker in Reuver en deelnemer aan de Floriade. Zijn collegaboomkweker Jan Veltmans uit Meijel die vaak ontvangsten bijwoonde, vult aan: Heel veel contacten hebben aangegeven dat ze iets willen. Via hen kun je mogelijk nieuwe verbindingen maken, ook over de sectoren heen. Zowel Leon Faassen als Jan Veltmans woonden tijdens de Floriade veel bezoeken en ontvangsten bij. Wat hen iedere keer weer opviel was de reactie van de gasten. Jan Veltmans: Mensen waren onder de indruk. De Floriade was een fantastische etalage. Iedereen die hier is geweest, zal aan deze regio denken als hij zaken wil doen. Daar draagt volgens Leon Faassen ook het enthousiasme van de ondernemers aan bij. Of het nu ging om een groep Amerikanen of Italianen, of om de European Forest Nursery Association of boomkwekers uit Nord-Rhein Westfalen; alle gasten hebben we zelf rondgeleid en ondernemers het verhaal laten vertellen. Dat werkt fantastisch. Onze collega s uit Duitsland hadden niet gedacht dat ze bomen zouden knuffelen. Maar als ondernemer Han Fleuren in het Vriendenbos bevlogen vertelt over de Keltische boomhoroscoop, willen ze allemaal de boom vasthouden die bij hen hoort. Elkaar vinden Beide heren benadrukken de positieve samenwerking zowel tussen ondernemers als met andere organisaties. Jan Veltmans: Je praat vaker met elkaar op de Floriade. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaars positie. Wij wilden als boomkwekers graag aansluiten bij een Indiase delegatie tijdens de Floriade. Dit kwam toevallig ter sprake toen ik voor de ontvangst van een Italiaanse groep bij de LLTB was. 10 minuten later zat ik aan tafel met de juiste persoon van de Kamer van Koophandel en Léon Minister BZ Uri Rosenthal op bezoek over kansen in de int. handel, goed verhaal pic.twitter.com/agnvw1xv 7:39 PM - 4 Sep 12

13 F l o r i a d e k o r t Samen het meiden van Inzending #vriendenbos #floriade levert veel reserveringen van #Minitree#fruithagen op! #top (november zijn ze ook zonder pot leverbaar) 10:35 PM - 15 Oct 12 konden we aansluiten bij de Indiase delegatie. Leon Faassen is het volledig met Jan Veltmans eens: Je relatienetwerk is groter geworden en je kent elkaar beter. Zo heb ik op verzoek van Seacon voor een Japanse inzending via mijn relaties geregeld dat zij om niet tijdelijk planten konden onderbrengen in een kas. Nu ligt er een uitnodiging om naar Japan te komen. Positieve vooruitzichten Veel nieuwe contacten moeten nog worden opgepakt maar sommige hebben al resultaat opgeleverd. Leon Faassen: Toen ik het contract voor het paviljoen Relax in the city bij de Floriade ging tekenen, zat ik naast een man van de Vlaamse overheid. We komen in gesprek en dan blijkt deze man voor een Nederlandse klant op zoek te zijn naar vaste planten. Ik heb hem in contact gebracht met één van de partners in ons paviljoen en deze zit nu wel aan tafel over de opdracht. Zelf ben ik via een contact van de Floriade in gesprek over een groot project in Polen. Noud Mag vanmiddag convenant BioBasedEconomy ondertekenen ChemelotCampus, UniversiteitMaastricht en ProvincieLimburg 3:17 PM - 26 Jun 12 Handelsmissie Mexico in april Begin april bezocht een handelsmissie vanuit Mexico de Floriade. Uit een evaluatie blijkt dat het gezelschap, dat naast de Floriade ook de haven van Rottterdam bezocht, 52 bedrijven heeft ontmoet en 46 zakelijke gesprekken heeft gevoerd. De delegatie heeft aangegeven dat ter plaatse contracten zijn getekend met Nederlandse bedrijven. Verwacht wordt dat op langere termijn de missie zo n dollar aan economische transacties zal opleveren. Met de huifkar De SVR-Camping Oda Hoeve in Kessel heeft 60 staanplaatsen. Al jaren organiseert de camping voor haar gasten huifkartochten naar bezienswaardigheden in de omgeving. Men besloot dit ook te doen naar de Floriade. Voordeel voor de gasten was dat men de auto kon laten staan bij de camping, geen parkeerkosten had en voor de entree van de Floriade werd afgezet en opgehaald. Naast extra promotie en bezoekers van de website, resulteerde het in een wekelijkse rit naar de Floriade met zo n 20 gasten. Volgens Camping Oda Hoeve bracht uiteindelijk zo n 40% tot 50% van de gasten een bezoek aan de Floriade. Soms dus met de huifkar, vaak echter met de fiets die het merendeel van de kampeerders bij zich heeft. Voor Camping Oda Hoeve was de Floriade succesvol. In het nieuws: Deelnemers zien winst Floriade in sector- en productpromotie én in maatschappelijk draagvlak. Zie 1:03 PM - 29 Oct 12 o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e. 1 3

14 S M O O D Productintroductie van Smood succesvol Het jonge bedrijf Smood, gevestigd in Horst, verwerkt verse groenten, fruit en granen tot gezond en houdbaar fingerfood. In samenwerking met de gemeenten Bergen, Gennep en Venray zette het bedrijf op het themaveld Education & Innovation de Smood Smart Food Factory neer. Het idee om deel te nemen aan de Floriade leefde al langer, maar toen eind 2011 uiteindelijk besloten werd een paviljoen neer te zetten, gaf dit een enorme impuls aan Smood. Henri Michiels, managing partner van Smood: Deelname betekende dat er een product zou moeten liggen op 5 april. Uiteindelijk zijn zeker tot bezoekers op de Floriade in aanraking gekomen met onze eerste en tweede generatie producten. Alle ervaringen en opmerkingen van de bezoekers worden nu meegenomen in de verdere ontwikkeling van onze producten. Nieuwe projecten Smood is een samenwerking tussen de ondernemers Henri Michiels en Robert Weyers. Naast aandeelhouder in Smood is Henri Michiels directeur bij Dinnissen in Sevenum. Henri Michiels: Er zijn veel regionale bedrijven die er een belang bij hebben dat Smood goed op poten wordt gezet, zodat de regio er van gaat profiteren. Daar heeft de Floriade zeker aan bijgedragen, absoluut. Door het paviljoen en de B2B-activiteiten hebben we het netwerk verder kunnen uitbouwen. Inmiddels worden nieuwe projecten verkend. Zo is Dinnissen naar aanleiding van een themadag van Limburg & Co betrokken bij een project rond het coaten van vlees. En ook voor Smood loopt inmiddels een project naar aanleiding van een Limburg & Co-dag. Daarnaast is Smood via Regio zonder Grenzen in contact gekomen met Van der Pol in Meijel en een Duits bedrijf waarmee onderzocht wordt of men een kerstpakket met verantwoorde, houdbare producten kan introduceren op de Duitse markt. Kansen voor de regio De Floriade heeft volgens Henri Michiels ook nieuwe inzichten opgeleverd. Ik ben in contact gekomen met verschillende organisaties en instellingen die zeggen: Als Smood fruit en groente kan verwerken, dan weten wij nog wel een paar andere toepassingen. Door deze contacten kom je dan weer in gesprek met andere partijen. Wel vindt Henri Michiels dat er nog te weinig animo is vanuit de multinationals om bijeenkomsten in de regio bij te wonen. De grote bedrijven, zoals Nestlé, Unilever, Danone en Friesland Campina zouden zich meer betrokken moeten voelen bij ontwikkelingen in deze regio. Daar liggen voor Noord-Limburg nog kansen. Henri Michiels is zonder meer zeer tevreden over de Floriade. Hij denkt dat op termijn de investeringen zich terug zullen betalen: Als de puzzelstukjes zo in elkaar vallen als wij hopen, dan gaat dat zeker lukken o o g s t e n m e t d e f l o r i a d e

15 c a r o z Caroz: Betrokkenheid tonen door participatie B2B-events De logistieke sector is een belangrijke economische pijler in de regio Venlo. Eén van de betrokken spelers in deze branche is Caroz in Venlo, een bedrijf dat logistieke samenwerking faciliteert. Tijdens de Floriade heeft het bedrijf actief deelgenomen aan diverse B2B-evenementen. Met veel enthousiasme heb ik een aantal logistieke evenementen bijgewoond, vertelt Edgard Hendrikse, business development director bij Caroz. Interessante bijeenkomsten waren bijvoorbeeld New impulses for Agrofoodlogistics, de Nationale Distributiedag (NDD) 2012, Feest van de Agrologistiek en de themadag logistiek van Limburg & Co. Wij nemen allereerst deel vanuit een maatschappelijke betrokkenheid bij de regio. Bovendien willen wij graag laten zien wie we zijn. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat deelname ook resulteert in verbreding van je netwerk en new business. Goede bijeenkomsten Over de bijeenkomsten waar Edgard Hendrikse bij aanwezig was, is hij zeker tevreden. Ik heb alleen maar goede sessies meegemaakt. Het fijne aan deze Floriadebijeenkomsten was de pragmatische en concrete insteek. Ondanks de vele B2Bactiviteiten tijdens de Floriade was de opkomst voldoende en het niveau goed. Ons netwerk is vergroot en we hebben hier zeker leads uit gehaald die de regio ten goede komen. Een voorbeeld hiervan is onze presentatie tijdens de NDD 2012 over de ABCO2-tool waar wij bij betrokken zijn. Ook de bijdrage die ik heb mogen leveren aan de themadag logistiek heeft voor goede exposure gezorgd. Op basis van discussies in deze laatste sessie is onder andere het project Venlo Control Tower volgens Edgard Hendrikse weer een stap verder gebracht. Zo n bijeenkomst creëert een basis om op verder te bouwen. Het draagt bij aan het besef dat het in de logistiek anders kan en soms ook moet. Contacten in China Caroz was betrokken bij de ontvangst van een delegatie uit China. Omdat het bedrijf ook een vestiging in Hong Kong heeft, was dit een logische stap. Edgard Hendrikse: Een dergelijk gezelschap bestaande uit ondernemers en hoogwaardigheidsbekleders komt natuurlijk niet voor niets. Daarom was het zeer prettig dat we dit bezoek goed vorm konden geven met de ervaring van ons kantoor in Hong Kong. Bovendien hebben onze mensen in Hong Kong het contact met personen uit de delegatie op een nette manier voort kunnen zetten. En inmiddels zijn wij ook weer op bezoek geweest in China om de samenwerking verder te concretiseren. Edgard Hendrikse is van mening dat de Floriade een fantastisch evenement was dat zeker bijgedragen heeft aan de bekendheid en economische positie van de regio. Het is volgens hem nu belangrijk de positieve ambiance van de Floriade vast te houden en deze te vertalen naar economisch en sociaal gewin op lange termijn. Jeroen @ en Beurskens op #ndd als visionairs en initiële deelnemers #ABCO2 #greenhub 10:12 AM - 25 May 12

16 B2B tijdens de Floriade 2012 De Floriade 2012 vond plaats van donderdag 5 april tot en met zondag 7 oktober. In een half jaar tijd werd het evenement bezocht door bezoekers, waarvan 11% zakelijk. Zakelijke ontmoetingen konden plaatsvinden in de speciaal hiervoor opgerichte Living Nature Lounge. Van het totaal aantal Floriadebezoekers kwam 49% uit Nederland, 36% uit Duitsland en 15% uit andere landen. De media-aandacht voor de Floriade 2012 was groot. Er zijn maar liefst persbezoeken genoteerd. Dit resulteerde onder meer in artikelen en nieuwsitems in De Telegraaf, NOS Journaal, NRC, Daily Telegraph, Newsweek en CNN. De website heeft unieke bezoekers gehad, en De businesssites van de Floriade en telden respectievelijk en unieke bezoekers. De Nederlandstalige site rond toerisme en recreatie in Noord-Limburg, heeft in de eerste negen maanden van % meer bezoekers getrokken dan in dezelfde periode in De Duitstalige site daarentegen trok maar liefst 82% meer bezoekers. Gedurende de Floriade zijn er op het terrein, inclusief Villa Flora en de Innovatoren, alleen al meer dan zakelijke evenementen georganiseerd. Hierbij onder meer enkele prestigieuze landelijke congressen zoals de Koning Willem I prijs, de Nationale Distributie Dag, het Nationaal Bedrijventerreinencongres, het Nationaal Glastuinbouwcongres en de landelijke finale van Jong Ondernemen. Tal van thema s zijn aan bod gekomen, variërend van voeding en gezondheid tot (agro)logistiek, smaak en grensoverschrijdende samenwerking. Aan Greenport Venlo gerelateerde partijen organiseerden ruim honderd businessbijeenkomsten. Deze zijn bezocht door ongeveer 2600 experts en betrokkenen en leverden circa 150 concrete leads op. De Floriade heeft de regio ontegenzeggelijk internationaal op de kaart gezet. Er waren 47 internationale inzendingen, 30 hiervan hebben een nationale dag op de Floriade georganiseerd. De Floriade is wekelijks bezocht door meerdere buitenlandse delegaties. Hierbij kwamen enkele staatshoofden en vele hoogwaardigheidsbekleders mee. Resultaat van de 57 handelsmissies is een groot aantal internationale contacten bij zowel publieke als private partijen.

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

KAMERKRANT. Drukbezochte Startersdag in Urmond. 1000 euro subsidie voor E-oplaadpunt. vanaf pagina 13. Kamer van Koophandel Limburg AANGENAAM

KAMERKRANT. Drukbezochte Startersdag in Urmond. 1000 euro subsidie voor E-oplaadpunt. vanaf pagina 13. Kamer van Koophandel Limburg AANGENAAM UITGAVE 9 november 2012 Kamer van Koophandel Limburg KAMERKRANT Een uitgave van de Weijmans Media Groep Drukbezochte Startersdag in Urmond Diefstal, fraude, afpersing Editie Zuid-Limburg Bespreek misstanden

Nadere informatie

De Floriade (dit is het Nederlands paviljoen) vergroot het positieve effect van het toerisme in Limburg. THE COMMUNICATION COMPANY

De Floriade (dit is het Nederlands paviljoen) vergroot het positieve effect van het toerisme in Limburg. THE COMMUNICATION COMPANY Kamer van Koophandel Limburg KAMER KRANT UITGAVE 6 september 2012 Een uitgave van de Weijmans Media Groep Editie Noord- en Midden-Limburg Maar in 2012 maakt sector pas op de plaats Limburg dankt toppositie

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Goed Toeven. Op bezoek bij Paal 17, Strandpaviljoen van het jaar. Pagina 2: Een Wonderlijk familierecept

Goed Toeven. Op bezoek bij Paal 17, Strandpaviljoen van het jaar. Pagina 2: Een Wonderlijk familierecept Goed Toeven INFORMATIEF EN POSITIEF BLAD VOOR DE HORECA- EN RECREATIEBRANCHE NR. 1 NAJAAR 2014 Pagina 2: Een Wonderlijk familierecept Achterpagina: Nieuw platform en boekingssite recreatiebranche Pagina

Nadere informatie

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Rijden maar! BUSINESSMAGAZINE 4/5 9 13. Noordwest Veluwe en Flevoland. ondernemend voor ondernemers. 18 e jaargang, nummer 04, april 2015

Rijden maar! BUSINESSMAGAZINE 4/5 9 13. Noordwest Veluwe en Flevoland. ondernemend voor ondernemers. 18 e jaargang, nummer 04, april 2015 18 e jaargang, nummer 04, april 2015 BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland ondernemend voor ondernemers Rijden maar! Foto s: Fotostudio Merjenburgh 4/5 9 13 De Stad in Bedrijf Businessdagen van

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!!

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!! NR. 5 2009 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G Ambulance Oost: de rol van de AED binnen MVO DHL vormt één groot logistiek bolwerk Een blauwe kijkdoos vol auto s Jan Kamminga op de bres voor kennis en duurzaamheid

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Van Deuveren Traffic. Station to station. Het Gouden team! Flexibel, multifunctioneel en innoverend. mei 2015. randmeren.ambitiemagazine.

Van Deuveren Traffic. Station to station. Het Gouden team! Flexibel, multifunctioneel en innoverend. mei 2015. randmeren.ambitiemagazine. mei 2015 ondernemersmagazine voor Nijkerk, Harderwijk, Ermelo, Putten, Bunschoten-Spakenburg, Zeewolde en Nunspeet Station to station Losse verkoop 4,95 Het Gouden team! Van Deuveren Traffic Flexibel,

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie

Drenthe klaar voor vuelta MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009. > Maakindustrie = kenniseconomie I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 2 > 2009 Drenthe klaar voor vuelta > Maakindustrie = kenniseconomie > Mobilteitscentrum: van werk naar werk > De aarde is plat: internationale

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Zet de wereld op zijn kop

Zet de wereld op zijn kop Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 6 e jaargang april 2014 editie 02 Thema: Samen Sterk Niels Deen, De Rechtszaak: Zet de wereld op zijn kop www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie