Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2015"

Transcriptie

1 Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2015 Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 1

2 BIJAG VERKEERSVEIIGHEID ACTIEPAN BEGROTING VERKEERSVEIIGHEID Auteur: Ralph ist Afdeling: Onderhoud & Beheer Datum: September 2014 Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 2

3 Inhoudsopgave BIJAGE Inleiding Ongevallenbeeld Ongevallenregistratie Nederland Dalfsen Samenvattend Speerpunten Activiteiten en projecten Inleiding Projecten Financiën Bijlagen Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 3

4 1 Inleiding Elke dag komen er in Nederland gemiddeld twee personen niet thuis, omdat ze zijn overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Daarnaast vallen er elke dag tientallen gewonden door verkeersongevallen. Uit ongevallencijfers blijkt veelal dat bepaalde leeftijdsgroepen (jongeren t/m 24 jaar en 65-plussers) vaker dan gemiddeld bij verkeersongevallen betrokken zijn. Jongeren vertonen vaker dan andere leeftijdsgroepen risicovol gedrag en hebben een gebrek aan rijervaring. Het aantal ongevallen dat gebeurt met jonge automobilisten en bromfietsers is relatief hoog. De 65-plussers zijn in vergelijking tot de overige doelgroep(en) fysiek kwetsbaarder. Ze worden gemiddeld ouder en blijven langer mobiel. Daarnaast hebben ze een verminderde reactietijd en beperkte wendbaarheid in het verkeer. Het aantal ouderen dat omkomt in het verkeer blijft hoog. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets (e-bike) en in toenemende mate ook voor ouderen op de scootmobiel. Bij het bestrijden van de verkeersonveiligheid wordt er onderscheid gemaakt in infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. In het Actieplan Verkeersveiligheid 2015 wordt de aandacht gevestigd op de niet infrastructurele projecten. Het doel is om door middel van voorlichting, training en educatie een gedragsverandering bij de weggebruikers te bewerkstelligen. De tendens is dat projecten gericht op voorlichting en educatie de komende jaren een steeds prominentere rol gaan vervullen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verkeersongevallen zijn voor een groot deel te wijten aan menselijk falen. Diverse onderzoeken tonen aan dat ruim 95% van de ongevallen of zelfs meer is terug te brengen op fouten van de weggebruiker bij deelname aan het verkeer. Om de verkeersveiligheid in de gemeente Dalfsen te verbeteren wordt in 2015, evenals voorgaande jaren, weer een groot aantal gedragsprojecten uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (afdeling Dalfsen), het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost- Nederland (ROVON), de provincie Overijssel, de ANWB en diverse projectbureaus. In het Actieplan Verkeersveiligheid 2015 wordt de aandacht met name gevestigd op de kwetsbare leeftijdsgroepen. Dit zijn de doelgroepen die relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 4

5 2 Ongevallenbeeld 2.1 Ongevallenregistratie Huidige ongevallenregistratie Vanaf 2009 heeft er een enorme daling plaatsgevonden in de aanlevering van ongevallen door de politie aan Rijkswaterstaat Data ICT Dienst. Bij de ernstige letselongevallen is sprake van een afname tot circa 70%. Bij minder ernstige letselongevallen en UMS is dit percentage nog hoger. Alleen in de gevallen waarin een proces-verbaal (t.b.v. strafvervolging door Justitie) wordt opgemaakt, gaat een afschrift naar Rijkswaterstaat Data ICT Dienst. Die gegevens worden veredeld en afgenomen door o.a. VIAstat. In de jaren vóór 2009 werd van elk verkeersongeval ten minste een registratieformulier opgemaakt en verzonden aan Rijkswaterstaat Data ICT Dienst. De politie-eenheid Oost-Nederland, district IJsselland, heeft een bestand opgemaakt waarin de door de politie geregistreerde gegevens zijn verzameld. Dit betreft ongevallen met een slachtofferindicatie. De meeste van die letselongevallen blijven "hangen" in het politiesysteem. Uitgangspunt van dat bestand is, dat daarin de letselongevallen zijn opgenomen die zouden zijn geregistreerd conform de registratievoorwaarden van vóór In dit bestand zijn minder uitgebreid de relevante ongevallengegevens vermeld dan in VIAstat. Het aantal ongevallen dat is geregistreerd ligt wel hoger in vergelijking met VIAstat. Vanaf begin 2014 zal de politie echter geen bestand meer bijhouden van ongevallen met slachtofferindicatie. De focus wordt verlegd naar een verbeterde kwaliteitscontrole en invoer van ongevallengegevens door andere instanties. Nieuwe ongevallenregistratie (VIAstat Star Signaal) STAR, Smart Traffic Accident Reporting, is een innovatieve samenwerking van de Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA gericht op een efficiënte ongevallenregistratie met als doel betrouwbare ongevallenanalyses. Binnen het STAR project ligt de focus op de gehele keten: ongeval, registratie en analyse. De politie is al gestart met verbeterde ongevallenregistratie: KenmerkenMeldingPlus. Het Verbond van Verzekeraars gaat het 50 jaar oude Europese Schadeformulier vervangen door een digitale versie, MobielSchadeMelden. Deze applicatie wordt geschikt gemaakt voor het nieuwe schademelden waarbij de gegevensverzameling wordt verbreed. Bureau VIA maakt de gegevens over de verkeersveiligheid inzichtelijk voor overheden. Vanaf begin 2014 kan met VIAstat Star Signaal informatie worden verkregen over het tijdstip, de omstandigheden en de betrokken partijen. Ook kan worden vastgesteld wie er eventueel gewond is geraakt of alcohol had gebruikt. Op dit moment bestaan de gegevens in ViaStat STAR Signaal uit ongevallen die zijn geregistreerd door de politie aan de hand van de KenmerkenMelding Plus. Op een later moment zullen hier ook de ongevallen bijkomen die betrokkenen zelf via de MobielSchaden app zullen gaan registreren. De ongevaldata zal real time beschikbaar komen voor overheden en voor wetenschappelijk onderzoek. 2.2 Nederland In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid staat dat het kabinet het aantal verkeersdoden wil terugbrengen tot maximaal 500 in Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2020 is vastgesteld op maximaal Om de doelstelling van 2020 te behalen is het belangrijk dat gemeenten, provincies en maatschappelijke partners alles op alles zetten en goed samenwerken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nederland behoort tot een van de meest verkeersveilige landen van de wereld en dat moet zo blijven. Desondanks is er op verkeersveiligheidsgebied nog steeds winst te behalen. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op donderdag 24 april 2014 bekend gemaakt dat het aantal doden in 2013 ten opzichte van 2012 met 12 procent is gedaald. In 2013 zijn er 570 personen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn er maar liefst 80 minder dan het jaar ervoor. Er vielen vooral onder motorrijders, maar daarnaast ook onder inzittenden van personenauto s, fietsers en voetgangers minder dodelijke slachtoffers. Daarentegen is er wel sprake van een toename van het aantal dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval onder gebruikers van een scootmobiel en onder bromfietsers en scooterrijders. De cijfers zijn bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 5

6 In bijlage 1 vindt u meer informatie over de landelijke ongevallencijfers; het aantal verkeersdoden, onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, ongevalsprovincie en vervoerswijze. Een overzicht van de ongevallen op Dalfser grondgebied is opgenomen in bijlage Dalfsen Objectieve onveiligheid Volgens de informatie, beschikbaar vanuit de ongevallendatabase VIAstat, ligt het aantal ongevallen in 2011 op 174. Dit aantal is flink gedaald tot 140 in In het daaropvolgende jaar is er helaas sprake van een grote stijging van het aantal ongevallen (naar 180). Het aantal ernstige ongevallen (met letsel) is eveneens gestegen in 2013 (van 4 in 2012 naar 11 in 2013). De stijging van het aantal (ernstige) ongevallen kan niet als absoluut gegeven worden beoordeeld, omdat een betrouwbare ongevallenregistratie ontbreekt. Op basis van de gegevens uit VIAstat staat de Hessenweg (N340) in de gemeente Dalfsen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer bovenaan de lijst van locaties waar de afgelopen jaren de meeste verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. Het Westeinde en Den Hulst (beide provinciale wegen) zijn met 11 ongevallen, waarvan 2 slachtoffer ongevallen en 9 UMS (uitsluitend materiële schade) de meest onveilige wegen in de gemeente Dalfsen. De Poppenallee volgt op korte afstand met 10 ongevallen, waarvan 1 slachtoffer ongeval. Uit de ongevallencijfers 2013 is verder op te maken dat de Hessenweg, Brinkweg, Burg. Backxlaan, Rollecate, Ganzepanweg en Kampmansweg tot de overige locaties behoren waar vijf of meer ongevallen hebben plaatsgevonden. In VIAstat is van het aantal slachtofferongevallen, de leeftijdscategorie en vervoerswijze gecombineerd. De volgende bestuurders zijn in 2011, 2012 en 2013 slachtoffer geweest van een verkeersongeval: Jaar Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (8 slachtoffers: 3 ernstig waarvan 1 dodelijk) - Fietser van 60 jaar en ouder (2 ernstige slachtoffers) - Fietser in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (1 ernstig slachtoffer) - Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 (1 ernstig slachtoffer) - Bromfietser in de leeftijd van jaar (1 ernstig slachtoffer) Jaar Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (1 slachtoffer, niet ernstig) - Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder (2 ernstige slachtoffers) - Bestuurder van een motor in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (1 ernstig slachtoffer) - Fietser in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (1 ernstig slachtoffer) - Fietser van 60 jaar en ouder (1 ernstig slachtoffer) Jaar Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (4 ernstige slachtoffers) - Bestuurder van een personenauto in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder (1 ernstig slachtoffer) - Bestuurder van een motor in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (1 ernstig slachtoffer) - Fietser in de leeftijdscategorie 25 t/m 59 (onbekend) - Fietser van 60 jaar en ouder (onbekend) Op basis van bovenstaande lijkt het aantal slachtoffers van een verkeersongeval te zijn toegenomen. Aangezien de ongevallencijfers een onvolledig beeld schetsen, is dit niet met zekerheid te zeggen. etselongevallen geregistreerd door politie-eenheid Oost-Nederland In de periode van 2010 tot en met 2013 heeft de politie-eenheid Oost-Nederland, district IJsselland het aantal letselongevallen in de gemeente Dalfsen in een schaduwbestand geregistreerd. Per 1 januari 2014 worden er echter geen letselongevallen meer door de politie geregistreerd in dit schaduwbestand. Intern is het besluit genomen om de aandacht te vestigen op de aanpak van de problematiek bij de bron; de kwaliteitscontrole en -verbetering van de invoer van ongevallengegevens voor andere instanties. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 6

7 Groot voordeel van deze aanpak is dat de landelijke verzamelaar, DVS, hierdoor kan beschikken over zo volledig mogelijke registraties. Tevens is er sprake van een betere weergave van de ongevallen in bijvoorbeeld VIAstat. De inspanning van de politie blijft beperkt tot de registraties van letselongevallen. De politie heeft in dit schaduwbestand in 2013 in totaal 31 ongevallen met slachtofferindicatie geregistreerd. In 2010, 2011 en 2012 waren dit er respectievelijk 30, 36 en 25. Na een afname van het aantal geregistreerde ongevallen in 2012, is er in het daaropvolgende jaar weer een toename te zien. Het aantal ongevallen is de afgelopen jaren redelijk constant en ligt om en nabij de 30. De politie heeft geen registratie van het aantal slachtoffers gedaan. Dat betekent dat er meer slachtoffers zijn dan het aantal geregistreerde incidenten. Als gevolg van de gewijzigde aanpak van de politie, zijn er vanaf 2014 geen overzichten van het aantal letselongevallen meer beschikbaar in dit schaduwbestand, maar mag verwacht worden dat het DVS weer beschikt over volledige en complete registraties van letselongevallen. In 2010 heeft er op de Ankummerdijk een dodelijk ongeval plaatsgevonden, waarbij de verongelukte bestuurder de macht over het stuur is verloren. In het daaropvolgende jaar vielen er geen dodelijke slachtoffers. In 2012 zijn er twee ongevallen met dodelijke afloop geweest. Op de Poppenallee is destijds een bestuurder op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op de Welsummerweg is een bestuurder overleden, nadat hij de macht over het stuur is verloren. In 2013 is een personenauto op de N377 Den Hulst (tussen de Bouwmansweg en Paltheweg) frontaal in aanraking gekomen met een touringcar, waarbij de bestuurder van de personenauto is overleden. Subjectieve onveiligheid Elk jaar wordt met het onderzoek subjectieve verkeersveiligheid in beeld gebracht welke locaties in de gemeente Dalfsen als onveilig worden ervaren. In 2013 zijn er in tegenstelling tot het jaar ervoor toen waren er vier subjectief onveilige locaties slechts twee locaties als subjectief onveilig aangemerkt. Een locatie wordt als subjectief onveilig bestempeld als deze vier keer of vaker is genoemd. In 2013 is het kruispunt Vilstersedijk-Parallelstraat-Kanaaldijk Noord, evenals de verkeerssituatie Burgemeester Backxlaan ter hoogte van de aansluiting met het Oosterveen en Westerveen, door verschillende personen vier keer aangegeven. Beide verkeerssituaties zijn opnieuw beoordeeld en besproken met politie en Veilig Verkeer Nederland Dalfsen. In het verleden is de weginfrastructuur aangepakt en zijn er borden geplaatst om de verkeerssituatie te verduidelijken. Er is op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Positief gegeven is dat er de laatste jaren vrijwel geen klachten meer zijn gemeld over de betreffende locaties. In de praktijk blijkt vaak dat verkeerssituaties waar weggebruikers zich onveilig voelen, objectief meestal niet onveilig zijn. Het lijkt zeer aannemelijk dat weggebruikers op het moment dat zij zich onveilig voelen in het verkeer, extra oplettend en voorzichtig zijn. Dit verklaart mogelijk waarom er relatief weinig ongevallen gebeuren op subjectief onveilige locaties. 2.4 Samenvattend In het jaar 2011 was er nog sprake van een lichte stijging van het aantal verkeersdoden. De stijging van het aantal verkeersdoden heeft zich gelukkig in 2012 niet doorgezet. In 2013 zijn er 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dit is een daling van ruim 12 procent ten opzichte van Volgens de meest recente (niet betrouwbare) ongevallencijfers is het aantal ongevallen op Dalfser grondgebied in 2013 toegenomen. Dit geldt ook voor het aantal (ernstig) verkeersgewonden. Een duidelijke vergelijking van de ongevallencijfers met voorgaande jaren is vrijwel niet mogelijk aangezien er al enkele jaren sprake is van een gewijzigde ongevallenregistratie door de politie. Voor de gemeente Dalfsen is het belangrijk om te bepalen waar de prioriteiten liggen bij investeringen in verkeersveiligheid. Gemeenten zullen in de toekomst mogelijk meer preventief te werk gaan, maar zij zullen bij het opstellen van verkeersveiligheidsbeleid ook gebruik blijven maken van beschikbare ongevallendata. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 7

8 De verwachting is dat vanaf volgend jaar een betrouwbaarder beeld wordt verkregen van het aantal ongevallen door een grotendeels gewijzigde ongevallenregistratie. Het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA werken namelijk onder de naam STAR (Smart Traffic Accident Registration) samen aan het realiseren van een betrouwbare en volledige ongevalregistratie. Continue aandacht voor verkeersveiligheid blijft, op welke manier dan ook, noodzakelijk voor het behalen van de verkeersveiligheidsdoelen. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 8

9 3 Speerpunten Bij het analyseren van de ongevallencijfers wordt inzichtelijk welke leeftijdsgroepen relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn. De focus ligt op de volgende doelgroepen: Jonge fietsers (12 15 jaar) Jonge bromfietsers (16 24 jaar) Jonge automobilisten (18 24 jaar) Ervaren automobilisten (25 59 jaar) Oudere fietser (60 jaar en ouder) Veilig Verkeer Nederland en gemeente Dalfsen vinden preventie en verkeersopvoeding erg belangrijk. Ondanks dat de doelgroep kinderen van 0-12 jaar niet onder de focus valt, zijn er in dit verkeersveiligheidsplan voldoende projecten voor het basisonderwijs en de verkeersouders opgenomen. VVN en gemeente Dalfsen zijn van mening dat er voor deze belangrijke (en tevens kwetsbare) doelgroep blijvend aandacht moet zijn. Veilig Verkeer Nederland en gemeente Dalfsen hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van verkeersveiligheidsprojecten die aansluiten bij bovenstaande risico(focus)groepen. Hieronder is voor elke groep, ook voor de verkeersdeelnemers die niet onder de risico(focus)groep vallen, aangegeven welke educatie- en voorlichtingsprojecten in het Actieplan Verkeersveiligheid 2015 zijn opgenomen. Jonge verkeersdeelnemers, leeftijd 4-11 jaar Onervaren, geringe verkeerskennis, beperkte vaardigheden en kwetsbaar. Verkeersexamen basisonderwijs Verkeersouders projecten Streetwise Dode Hoek esmethoden basisonderwijs Veilig Omgaan Met Opvallend andbouwverkeer (VOMO) Pazzup Theatervoorstelling verkeer Personen in de leeftijdsfase jaar, op de fiets Onervaren, geringe verkeerskennis, beperkte vaardigheden, kwetsbaar. Fiets4Save Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs [VEVO] Het Nationale Verkeerslab Bromfietsers van jaar Onervaren op de bromfiets, kunnen gevaren / risico s moeilijk inschatten en daarop anticiperen. Hoge snelheden, beperkte bescherming bij een ongeval. eerstraf 49CC (regionale inkoop, niet in actieplan opgenomen) Jonge automobilisten jaar Onervaren bestuurders, kunnen gevaren / risico s moeilijk inschatten en daarop anticiperen. Dit geldt vooral voor mannen. Combinatie alcohol/drugs en autorijden zorgelijk. Project Trials (centrale inkoop, niet in actieplan opgenomen) Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 9

10 Ervaren automobilisten jaar Meeste bestuurders zijn in deze groep ondergebracht. Hoofdzakelijk mannen betrokken bij verkeersongevallen. Diverse oorzaken: te hard rijden, onoplettendheid, gebruik alcohol/drugs. Rijbewijs op herhaling De motorrijders in de leeftijdcategorie, jaar Bestuurders zijn kwetsbaar, vrijwel onbeschermd, worden niet altijd opgemerkt in verkeer door hun beperkte zichtbaarheid. Motorvaardigheidstraining (regionale inkoop, niet in actieplan opgenomen) Personen van 60 jaar en ouder Personen zijn naarmate de leeftijd vordert minder mobiel en hebben een verminderde reactiesnelheid. De opkomst van de e-bike speelt een grote rol bij de toename van ongevallenbetrokkenheid van ouderen op de fiets. Fietsvaardigheidstraining senioren Breed Overleg Ouderen Mobiliteit [BROEM] Scootmobiel Algemeen andelijke campagnes Inhuur vrijwilliger coördinerende taken Bijdrage aan lokale afdeling Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 10

11 4 Activiteiten en projecten Inleiding De projecten en activiteiten in 2015 zijn op basis van de in hoofdstuk drie genoemde speerpunten gekozen. Veel projecten worden door de VVN afdeling Dalfsen georganiseerd en uitgevoerd. De lokale VVN afdeling is onder meer betrokken bij het project Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit (BROEM), het Verkeersexamen, de Fietsvaardigheidstraining en de Scootmobielcursus. In 2015 zet VVN zich voor deze en andere verkeersveiligheidsprojecten weer actief in. Het projectbureau Koop & Co heeft vorig jaar de projecten Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen en Fiets4Save verzorgd. Dit zijn projecten die het bureau zelf heeft ontwikkeld. De praktijk heeft uitgewezen dat de projecten door de deelnemers als positief worden ervaren. Koop & Co streeft er voortdurend na verbeteringen door te voeren en de projecten nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep. Volgend jaar wordt het project Fiets4Save weer door het bureau georganiseerd en uitgevoerd. Om enige roulatie in het projectaanbod aan te brengen is ervoor gekozen het project Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen (wellicht eenmalig) te vervangen door een nieuw aansprekend en innovatief project, Het Nationale Verkeerslab. De ANWB heeft vele jaren ervaring opgedaan met het project Streetwise en neemt de uitvoering in 2015 wederom voor haar rekening. Het plaatsen van de mottoborden (landelijke campagnes) wordt al vele jaren door Rob Jacobs Dienstverlening uitgevoerd. De borden worden jaarlijks, ook in 2015, volgens de campagnekalender verwisseld. Het onderhouden en aanschaffen van nieuwe borden behoort ook tot de taken die Rob Jacobs Dienstverlening op zich neemt. 4.2 Projecten 2015 In deze paragraaf worden de projecten die in 2015 op de planning staan in tabelvorm weergegeven. De projecten uit het Actieplan Verkeersveiligheid 2015 komen grotendeels overeen met de projecten uit het huidige Actieplan Verkeersveiligheid Nieuwe projecten zijn Het Nationale Verkeerslab, Pazzup en Theatervoorstelling verkeer. Alle projecten zijn ondergebracht in categorie 1. Evenals vorig jaar zijn de projecten voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de ouderenprojecten geclusterd. Alle projecten voor deze clusters zijn onder één noemer geplaatst waardoor gemeenten de mogelijkheid hebben te schuiven met projecten en geld. Zij hoeven de provincie en het ROVON hierover niet in kennis te stellen. Het ROVON en de provincie verzoeken gemeenten wel om bij de subsidieaanvraag te melden welke projecten, binnen de clusters, onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag. De projecten die regionaal en centraal zijn ingekocht worden grotendeels gefinancierd door de provincie, het Verbond van Verzekeraars en de Regio Twente. De deelnemers betalen zelf een deel van het cursusgeld. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 11

12 Streetwise (onderdeel projecten basisonderwijs) Groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Streetwise is een programma voor praktisch en aansprekend verkeersonderwijs voor de hele basisschool. Een team van enthousiaste, professioneel opgeleide instructeurs voert het ANWB Streetwise-programma uit. Met de speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto's wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Het programma, ontwikkeld door de ANWB, bestaat uit vier onderdelen: Toet toet, kijk wat het verkeer doet (voor groep 1 en 2) Herkenning van verkeersgeluiden en het oefenen bij het oversteken staan centraal. Ook het belang en het gebruik van het kinderzitje en autogordel komen aan bod. Blik en Klik (voor groep 3 en 4) Hierbij ligt de nadruk op leren oversteken (blik) en het belang van het gebruik van de autogordel (klik). Hallo auto (voor groep 5 en 6) Centraal staat het schatten van de remweg van een auto. Ook de invloed van de reactiesnelheid wordt belicht. Tijdens dit lesonderdeel ervaren de leerlingen in een speciale instructieauto zelf hoe lang een remweg is. Trapvaardig (voor groep 7 en 8) Fietsvaardigheid wordt bijgebracht door moeilijke manoeuvres te oefenen op het schoolplein. Kinderen bewust maken van de gevaren in het verkeer en ze leren om te gaan met bepaalde veelvoorkomende situaties. ANWB. Overige betrokkenen Gemeente en verkeersouders. Dode hoek (onderdeel projecten basisonderwijs) Basisschoolleerlingen (6-12 jaar) Stukje praktijkles met inzet van vrachtwagen/bus en lesmateriaal. Gericht op het inzichtelijk maken van de dode hoek problematiek. Kinderen bewust maken van het gevaar van de dode hoek. Kinderen leren veilig om te gaan met vrachtauto s en andere grote voertuigen. Verkeersouders. Overige betrokkenen Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen, ondernemers en gemeente. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 12

13 Verkeersexamen basisonderwijs Kinderen van groep 7 en 8 basisonderwijs. Het verkeersexamen voor de basisschool bestaat uit een schriftelijk examen en een praktijkexamen. Uitreiking van de diploma s gebeurt door de wethouders en vrijwilligers van de VVN afdeling Dalfsen. Jonge verkeersdeelnemers vertrouwd te laten maken met / in het verkeer door kennis en vaardigheden te vergroten. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Overige betrokkenen Verkeersouders en EHBO. esmethoden basisonderwijs Groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Veilig Verkeer Nederland heeft een eigen unieke doorlopende lesmethode verkeerseducatielijn ontwikkeld voor het basisonderwijs. Deze lesmethode wordt gesubsidieerd door de provincie en gemeente. Andere lesmethodes komen niet meer (of voor een beperkt deel) voor subsidie in aanmerking, omdat deze veel duurder zijn. eerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 kunnen op hun eigen niveau aan de slag met de lesmethode verkeerseducatielijn. Voor de groepen 1 t/m 3 is de map Rondje Verkeer, voor groep 4 het blad Stap Vooruit, voor groep 5 en 6 het blad Op Voeten en Fietsen (OVEF) en voor groep 7 en 8 de Jeugd Verkeerskrant (JVK). De lesmethode verkeerseducatielijn wordt elk jaar geactualiseerd. Scholen kunnen jaarlijks een deel van de kosten declareren. De overige kosten van de lesmethode komen voor eigen rekening van de school. Kennis bijbrengen over verkeer en dit in praktijk brengen. Gemeente. Overige betrokkenen Veilig Verkeer Nederland. Pazzup (onderdeel projecten basisonderwijs) Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. PazzUp! confronteert leerlingen met de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme rond het spoor. Kinderen die in de buurt van een spoor spelen, scholieren die nog even snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen, jongens die een steen of fiets op de rails leggen. Het zijn allemaal voorbeelden van gevaarlijk gedrag op en langs het spoor. ProRail heeft een website ontwikkeld om scholieren informatie te geven over de veiligheid rond het spoor. Op de website staan lesmaterialen, gericht op kinderen en jongeren van scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het gratis lespakket PazzUp! waarschuwt jongeren op een aansprekende manier over de gevaren van het spoor. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 13

14 ProRail biedt ook gastlessen over dit onderwerp als aanvulling op het PazzUplespakket. Tijdens de gastles worden jongeren gewezen op de gevaren rond het spoor en wordt met hen de discussie aangegaan over veilig gedrag bij het spoor. Scholieren informeren over veiligheid en vandalisme rondom het spoor. ProRail Overige betrokkenen Gemeente en verkeersouders Theatervoorstelling verkeer (onderdeel projecten basisonderwijs) Groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. De theatervoorstellingen verkeer voor basisscholen bestaan uit drie varianten: één voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw. De voorstelling duurt circa 50 minuten. Pas op Muis (onderbouw 1-2) Pas op Muis is een kleutervoorstelling over verkeer en verkeersveiligheid. De voorstelling gaat over een clowntje dat is weggelopen uit het circus en verdwaald is. Onderweg worden hem enkele elementaire verkeersregels en verkeerstekens uitgelegd. De voorstelling is interactief, kinderen mogen meedoen. Na de voorstelling is er voor de kinderen gelegenheid om vragen te stellen. Verder is er materiaal waar de klas voor- en achteraf iets mee kan doen. Muis schrikt zich een ongeluk (middenbouw 3-5) De voorstelling 'Muis schrikt zich een ongeluk'. Deze gaat over Muis, een clowntje uit het circus die boodschappen gaat doen in de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de verkeersregels, maar gelukkig is er Tante Emma die hem leert wat de afspraken in het verkeer zijn. De kinderen mogen zelf mee doen. ze mogen meefietsen op een rotonde, of streatdancen in de speelstraat. Naderhand is er tijd om vragen te stellen. Muis in de Grote Verkeersshow (bovenbouw 6-8) De voorstelling 'Muis in de Grote Verkeersshow'. In deze voorstelling speelt Muis samen met Tante Emma en Kiki in een show waarin diverse verkeersborden, voorrangsregels en gevaarlijke situaties worden besproken. Door zelf mee te spelen en vragen te moeten beantwoorden worden de kinderen actief betrokken. Naderhand mogen de kinderen vragen stellen. Kinderen kennis laten maken met verkeersregels en verkeerstekens en (met de bovenbouw) ook gevaarlijke situaties bespreken Theaterproducties (Marij van den Heuvel) Overige betrokkenen Gemeente en verkeersouders Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 14

15 Verkeersouders (projecten) Kinderen basisonderwijs (en ouders). De verkeersouder vormt de schakel tussen ouders, school en derden (gemeente, VVN, politie, ROVON) als het gaat om de verkeersveiligheid van de leerlingen. De verkeersouder zorgt voor een goede afstemming van activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid en onderhoudt contacten met personeel en (verkeers)ouders. Verkeersouders zijn aangesloten bij het andelijk Steunpunt Verkeersouders. Zij volgen een cursus en beschikken over een praktijkboek en een Jaarwerkplan waarin informatie staat over acties en campagnes. Het streven is erop gericht om op iedere basisschool een verkeersouder te krijgen. Beoogd effect van het benoemen van verkeersouders is: Het bevorderen van de verkeersveiligheid in de nabijheid van de school; Veilige school-thuis-routes; Stimulering van praktijkgericht verkeersonderwijs; Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis; Aandacht voor verkeer in lesprogramma s. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Overige betrokkenen ROVON en gemeente. Bijzonderheden De plaatselijke VVN afdeling onderhoudt de contacten tussen het steunpunt van VVN en de verkeersoudercoördinator. De verkeersouders kunnen bij de plaatselijke VVN afdeling terecht voor informatie en ondersteuningsmateriaal. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 15

16 Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs = VEVO eerlingen voortgezet onderwijs. Kinderen leren van jongs af aan hun vaardigheden, kennis en inzicht in het verkeer te vergroten. Op de basisschool wordt hier door middel van theoretische en praktische verkeersexamens aandacht aan gegeven. Kinderen leren in de periode van begin voortgezet onderwijs tot het moment waarop wordt begonnen met het behalen van het rijbewijs, weinig tot niets over het verkeer (verkeersregels, herkennen van gevaarlijke situaties ). Op het voortgezet onderwijs is verkeerseducatie geen verplichte lesstof. Scholen kunnen een VEVO-convenant sluiten met gemeenten. Daarin staat dat de school vanuit een jaarlijks werkplan structureel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Gemeenten stellen daar een bedrag tegenover voor de bekostiging van uitvoering van het werkplan. In het kader van VEVO worden scholen gestimuleerd om op iedere locatie een VEVO-coördinator (VCO er) aan te wijzen die ervoor zorgt dat op school aandacht is voor het thema verkeer. Het ROVO-secretariaat voorziet de VCO er, twee keer per jaar van materialen en instrumenten. Zij worden ook geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten. Thema s die in het kader van VEVO onder meer aan de orde komen zijn alcohol en drugs, eigen attitude, voeding in relatie tot verkeer en opmerkzaamheid voor dode hoeken van vrachtauto's. Ook wordt er in het voortgezet onderwijs aandacht gegeven aan meer fietscontroles en onderwijs over het onderhouden en repareren van fietsen. Door middel van lesprogramma s leren kinderen verkeerssituaties beoordelen en zich op een veilige manier in het verkeer te gedragen. Kennis, inzicht en vaardigheden vergroten. Ongevalbetrokkenheid van deze doelgroep verkleinen. ROVO. Overige betrokkenen Gemeente. Het Nationale Verkeerslab (onderdeel projecten voortgezet onderwijs) Jongeren voortgezet onderwijs, Scholieren spelen onder bezielende leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs) de hoofdrol. Een echte klassenstrijd waarin men in teamverband in circa 45 minuten allerlei verkeerssituaties op moet lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren. In een nagebouwde laboratorium met computerschermen, televisie monitoren, simulatoren en werkbanken moeten scholieren gevaarlijke verkeerssituaties verbeteren, diverse vragen in sneltreinvaart beantwoorden, en wordt getoetst op verkeerskennis en mobiliteitsvaardigheden. Hierbij is kennis en kunde essentieel om als winnaars uit de bus te komen. Natuurlijk staan de fiets en auto centraal. Maar er is ook aandacht voor scooters, scootmobielen en het openbaar vervoer. Kortom de ideale mix om opgedane verkeerskennis uit het verleden te toetsen en vooral toe te passen op toekomstige situaties. Zeer praktijkgericht en interactief. stelling is natuurlijk om Nederland (nog) verkeersveiliger te maken. Minder slachtoffers en schade. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 16

17 Jongeren bewust maken van de gevaren in het verkeer en verkeerskennis toe te passen in praktische situaties. Koop & Co Overige betrokkenen Gemeente. Fiets4save (onderdeel projecten voortgezet onderwijs) jarigen Interactief project met film, presentatie en toneel, waarbij informatie wordt gegeven over risicovol fietsgedrag en de gevaren daarvan. Vergroting van aandacht en begrip voor andere weggebruikers onder fietsers en bewustwording van de gevaren van risicovol gedrag in het verkeer. Jongeren leren om elkaar positieve feedback te geven en te corrigeren. Koop & Co. Overige betrokkenen Gemeente Scootmobielcursus (onderdeel ouderenprojecten) Gebruikers van een scootmobiel. Scootmobielgebruikers kunnen in twee dagdelen leren hoe zij goed en veilig met een scootmobiel kunnen omgaan. In het eerste dagdeel worden de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielgebruikers uitgelegd aan de hand van een powerpoint-presentatie. Een rijinstructeur geeft daarbij een toelichting. Een medewerker van Veilig Verkeer Nederland geeft uitleg over het bedienen van de scootmobiel. In het tweede dagdeel volgt er een oefenrit in kleine groepen, onder begeleiding van een VVN-rijinstructeur. Deze ritten vinden plaats op de openbare weg (of parkeerplaats) en daarbij worden verschillende verkeerssituaties meegenomen. Er worden tal van behendigheidsoefeningen uitgevoerd door de deelnemers. Het verlagen van de ongevalsbetrokkenheid van gebruikers scootmobiel en verminderen van materiële schade aan scootmobielen door ongevallen. Kennis over gebruik en vaardigheid van scootmobiel vergroten. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Overige betrokkenen Gemeente, Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen, RSR en EHBO. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 17

18 Fietsvaardigheidstraining (onderdeel ouderenprojecten) Senior verkeersdeelnemers (60 plussers). De fietsvaardigheidstraining bestaat uit een theoretisch deel en praktisch deel. In het theoretisch deel wordt o.a. aandacht besteed aan de (gewijzigde) verkeersregels. Het praktisch deel bestaat uit oefeningen op de fiets op een afgesloten parcours en een begeleide praktijkrit op de openbare weg. Deelnemers leren tijdens de cursus ook wat de voor- en nadelen zijn van de e-bike. Er wordt uitgelegd hoe men de e-bike het beste kan gebruiken in het verkeer. Bewustwording van en leren omgaan met fysieke beperkingen bij het fietsen en het gebruik van de fiets (of e-bike). Kennis en vaardigheid vergroten. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Overige betrokkenen Gemeente, Stichting Welzijn Ouderen Dalfsen en EHBO. Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit = BROEM (onderdeel ouderenprojecten) Senior verkeersdeelnemers (60 plussers). De BROEM-verkeersvaardigheidsdag bestaat uit een bijeenkomst, waarin de verkeerstheorie behandeld wordt en een praktijkrit wordt gemaakt. Tijdens de theoriebijeenkomst wordt aandacht geschonken aan (gewijzigde) verkeersregels, verkeerstekens en (bijzondere) verkeerssituaties in de vorm van een verkeersquiz. Het tweede onderdeel, de praktijkrit, vindt plaats in de auto van de cursist met een gediplomeerde rij-instructeur. Deze let op de rijstijl van de cursist, de kijktechniek en vaardigheden als in- en uitvoegen en aanpassen van de snelheid aan de verkeerssituatie. De aspecten die voor verbetering vatbaar zijn, worden na afloop met de cursist doorgesproken. Ook vindt er tijdens de praktijk een ogentest, reactietest en gehoortest plaats. Kennis en vaardigheid vergroten. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Overige betrokkenen Rijschoolhouders, gemeente, opticien, audicien, apotheker Rijbewijs op herhaling jarigen. De cursus rijbewijs op herhaling wordt verzorgd door een plaatselijke rijschoolhouder en wordt in een dagdeel (middag of avond) aangeboden. De cursisten worden geïnformeerd over bestaande en nieuwe verkeersregels en kunnen kennis en inzicht toetsen. Kennis en inzicht over verkeersregels (theorie) opfrissen. VVN, Rijschoolhouder. Overige betrokkenen Gemeente Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 18

19 andelijke campagnes Alle leeftijdsgroepen. angs een groot aantal wegen in de gemeente hangen frames met campagneposters op het gebied van verkeersveiligheid. Deze worden volgens de landelijke campagnekalender verwisseld door Rob Jacobs dienstverlening. Voorbeelden zijn de Bobcampagne en de huidige campagne Rij met je hart. Ook de spandoeken van Veilig Verkeer Nederland worden jaarlijks vervangen. Daar waar nodig worden de borden onderhouden en nieuwe borden gekocht. Gedragsverandering (gebruik van gordel, verlichting, helm etc.). Rob Jacobs Dienstverlening. Overige betrokkenen Gemeente en VVN Inhuur vrijwilliger voor coördinerende taken (verkeersouders) Verkeersouders. De verkeersoudercoördinator is actief betrokken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente Dalfsen. Hij onderhoudt het netwerk van de verkeersouders en is betrokken bij diverse educatie- en voorlichtingsprojecten. Ook heeft hij regelmatig contact met de schooldirecties. Het stimuleren / coördineren van activiteiten, onderhouden contacten en bemiddelen. Gemeente. Overige betrokkenen Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen. Bijdrage aan lokale afdeling Vrijwilligers lokale VVN afdeling. Het uitvoeren van projecten door VVN afdeling Dalfsen. Afhandelen van onvoorziene kosten en presentjes voor vrijwilligers. Vrijwilligers ondersteunen bij projecten, t.b.v. vrijwilligersbinding. Veilig Verkeer Nederland. Overige betrokkenen Gemeente. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 19

20 5 Financiën In voorgaand hoofdstuk zijn de projecten beschreven die voor 2015 op de planning staan. Alle projecten komen voor subsidie vanuit de provincie Overijssel in aanmerking. Het ROVON heeft een lijst gemaakt met projecten waaraan een bepaald percentage aan subsidie is gekoppeld. De projecten uit categorie 1 worden voor 75% door de provincie Overijssel gesubsidieerd. Het ROVON ondersteunt de gemeenten alleen bij projecten uit categorie één. In bijlage 3 is een totaaloverzicht weergegeven van de projecten die in 2015 worden uitgevoerd. Uit het overzicht is op te maken voor hoeveel subsidie de projecten in aanmerking komen en wat de bijdrage van de gemeente is. Verder is in het overzicht terug te vinden door welke partijen deze worden aangeboden. Voor het jaar 2015 is een totaalbedrag van ,- geraamd voor de uitvoering van projecten op het gebied van voorlichting en educatie. Gelet op het aantal inwoners (27.648) in de gemeente Dalfsen, betekent dit dat er per inwoner voor circa 2,- aan niet infrastructurele verkeersveiligheidsprojecten wordt besteed. Het deel wat voor subsidie in aanmerking komt bedraagt ,-. De eigen bijdrage van de gemeente voor 2015 komt neer op een bedrag van ,-. Dekking van de gemeentelijke bijdrage van dit Actieplan Verkeersveiligheid vindt plaats uit de post verkeersregelingen Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 20

21 Bijlagen BIJAGE 1 BIJAGE 2 RECENTE ONTWIKKEINGEN VERKEERSDODEN ONGEVAENCIJFERS GEMEENTE DAFSEN BIJAGE 3 KOSTENOVERZICHT 2015 Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 21

22 BIJAGE 1 RECENTE ONTWIKKEINGEN VERKEERSDODEN Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 22

23 Voor de vaststelling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland zijn gegevens uit drie bronnen gecombineerd: gegevens uit door een arts ingevulde doodsoorzaakformulieren, uit dossiers van arrondissementsparketten in geval van een niet-natuurlijke dood en uit ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt. Door de koppeling en integratie van deze bronnen kunnen eventueel ontbrekende gegevens in de afzonderlijke bestanden worden aangevuld. Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 23

24 BIJAGE 2 ONGEVAENCIJFERS DAFSEN Jaar totaal ongevallen slachtoffer ongevallen ernstige ongevallen dodelijke ongevallen ziekenhuis ongevallen overige gew. ongevallen UMS ongevallen Totaal TABE 1 Ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers in de periode 2011 tot en met 2013 in Dalfsen Bron: Viastat Jaar ocatie Aantal ongevallen 2011 Heinoseweg 5 Hessenweg 20 Poppenallee 11 Westeinde 9 Wilhelminastraat 6 Slachtoffer ongevallen UMS ongevallen Dalmsholterweg Den Hulst Hessenweg Poppenallee Westeinde Westeinde Den Hulst Poppenallee Hessenweg Brinkweg Burg. Backxlaan Rollecate Ganzepanweg Kampmansweg TABE 2 ocaties in Dalfsen waar vijf of meer ongevallen zijn gebeurd, periode Bron: Viastat Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 24

25 ONGEVAEN ETSE 2011 DATUM WEG 1 WEG 2 HOOFDTOEDRACHT ETSE 05/01 Deventerweg Onvoldoende rechts 18/01 Pleijendal Pastoriestraat Voorrang 20/01 Dommelerdijk Macht over stuur verloren 28/01 Wilhelminastraat Onbekend 13/02 Middeldijk Bliksweg Voorrang 22/07 14/02 10/03 14/05 29/10 Middeldijk Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Bosmansweg Onbekend Keren op de weg Kop/staart Voorrang Macht over stuur verloren 16/02 Franse Pad Rondweg Doorgang vrijlaten 22/02 20/06 Hoevenweg Hoevenweg Klaverkampsweg Voorrang Onbekend 11/03 N35 Hagenweg Voorrang 06/04 23/07 Zandspeur Zandspeur Burg. Van Haersoltestraat Oversteken Voorrang 16/04 18/08 Heinoseweg Heinoseweg Macht over stuur verloren Macht over stuur verloren 22/04 29/09 Rechterensedijk Rechterensedijk Macht over stuur verloren Macht over stuur verloren 09/05 08/07 22/09 20/12 Hessenweg (N340) Hessenweg (N340) Hessenweg (N340) Hessenweg (N340) Koesteeg Kop/staart Kop/staart Onvoldoende links Voorrang 10/05 Vechtstraat Oversteken 22/05 Poppenallee (N757) Onvoldoende rechts 06/06 Weerdhuisweg Onvoldoende rechts 28/06 Koelmansstraat Macht over stuur verloren 01/07 Statumweg Ommerweg Voorrang + art. 8 13/07 Welsummerweg Macht over stuur verloren 15/08 Burg. Backxlaan Doorgang vrijlaten 26/08 Oude Twentseweg Achterkampsweg Voorrang 27/08 emelerveldseweg Twentseweg Voorrang 12/10 Den Hulst (N377) Onvoldoende links 29/10 Elskamp Onvoldoende rechts 06/11 Brinkweg Onbekend TABE Gegevens ongevallen met letsel, jaar Bron: ongevallenregistratie politie-eenheid Oost-Nederland, district IJsselland letsel (ziekenhuisopname) licht letsel DOD overleden ter plaatse of binnen 30 dagen na ongeval Aantal ongevallen (36) Voorrang: 27,8% Macht over stuur verloren: 22,2% Onvoldoende links/rechts: 16,7% Kop-staart: 8,3% Doorgang vrijlaten: 5,6% Oversteken: 5,6% Overig: 13,9% Ongevallenlocatie 3 Westeinde N758 4x Hessenweg N340 4x Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 25

26 ONGEVAEN ETSE 2012 Datum Weg 1 Weg 2 Hoofdtoedracht Afloop 02/01 09/02 29/03 15/04 29/05 18/10 10/06 20/07 14/08 13/02 30/06 21/07 13/06 Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Westeinde (N758) Poppenallee (N757) Poppenallee (N757) Poppenallee (N757) Hessenweg (N340) Hessenweg (N340) Hessenweg (N340) Heinoseweg Buldersweg Buldersweg Staphorsterweg Rechterensedijk Veldweg Voorrang Inhalen Macht over stuur verliezen Kop/staart Macht over stuur verliezen Macht over stuur verliezen Macht over stuur verliezen Voorrang Onvoldoende rechts Voorrang Onbekend Macht over stuur verliezen Onwel wording DOD 12/08 Heinoseweg Kanaaldijk-Noord Voorrang 13/02 angsweg Macht over stuur verliezen 17/03 Rondweg Doorgang vrijlaten 03/04 Welsummerweg Macht over stuur verliezen DOD 06/04 Slennerbroekerweg Blauwedijk Voorrang 11/04 Dalmsholterweg Onjuist inhalen 17/05 Bosrandweg Macht over stuur verliezen 02/06 Zuidelijke Vechtdijk Onbekend 12/07 Burg. Van Hoevellstraat Onvoldoende rechts 21/08 Koelmansstraat Macht over stuur verliezen 12/10 Bosmanweg Afslaan 30/10 emelerveldseweg Macht over stuur verliezen TABE Gegevens ongevallen met letsel, jaar Bron: ongevallenregistratie politie-eenheid Oost-Nederland, district IJsselland letsel (ziekenhuisopname) licht letsel DOD overleden ter plaatse of binnen 30 dagen na ongeval Aantal ongevallen (25) Macht over stuur verloren: 40% Voorrang: 20% Onvoldoende links/rechts: 8% Doorgang vrijlaten: 4% Kop-staart 4% Overig: 24% Ongevallenlocatie 3 Westeinde N758 6x Poppenallee N757 3x Hessenweg N340 3x Dodelijk ongeval Poppenallee (N757) en Welsummerweg Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 26

27 ONGEVAEN ETSE 2013 DATUM WEG 1 WEG 2 HOOFDTOEDRACHT ETSE 28/01 24/02 12/11 16/01 23/07 31/01 24/10 21/04 28/09 05/07 05/07 16/04 11/05 30/05 12/04 17/06 15/01 24/06 07/02 20/06 28/03 Poppenallee (N757) Poppenallee (N757) Poppenallee (N757) Rechterensedijk Rechterensedijk Dommelerdijk Dommelerdijk Dedemsweg Dedemsweg Westeinde (N758) Westeinde (N758) angsweg angsweg Dalmsholterweg Stationsweg G.W. van Marleweg Burg. Backxlaan Den Hulst (N377) Dedemsvaartseweg (N377) Jagtlusterallee Prinses Beatrixlaan Klaverkampsweg Hessenweg (N340) Dalmsholterweg Vilsterensedijk G.W. v Marleweg Stationsweg Den Hulst (N377) Jagtlusterallee Macht over stuur verliezen Onvoldoende rechts (frontaal) Macht over stuur verliezen Te veel rechts rijden Macht over stuur verliezen Doorgang Doorgang Macht over stuur verliezen + art. 8 Voorrang B6 Uitrit Doorgang Voorrang Voorrang Macht over stuur verliezen Voorrang Voorrang Voorrang B6 Doorgang Voorrang B6 Macht over stuur verliezen + art. 8 Voorrang Kon. Julianastraat 20/12 Buldersweg Prinses Beatrixlaan Voorrang B6 09/05 Brinkweg Voorrang 30/06 H.J. Eshuisweg Hulstkampenweg Macht over stuur verliezen + art. 8 31/07 Oosterhulst (N377) Onvoldoende rechts (frontaal) DOD 09/08 Schaapskooiweg Vennebergweg Voorrang 19/08 Welsummerweg Vechtdijk (N757) Voorrang B6 02/09 Ruitenborghweg Plaats op de weg 02/10 Koelmansstraat Ganzepanweg Onvoldoende rechts 09/11 Burg. v Haersoltestraat Raiffeisenstraat Voorrang 24/12 Heideparkweg Blikman Kikkertweg Voorrang TABE Gegevens ongevallen met letsel, jaar 2013 Bron: ongevallenregistratie politie-eenheid Oost-Nederland, district IJsselland letsel (ziekenhuisopname) licht letsel DOD overleden ter plaatse of binnen 30 dagen na ongeval Aantal ongevallen (30) Voorrang (B6): 45% Macht over stuur verloren (+ art. 8): 22% Doorgang vrijlaten: 13% Onvoldoende rechts (frontaal): 10% Overig: 10% Ongevallenlocatie 3 Poppenallee (N757) 3x Dodelijk ongeval Oosterhulst (N377) Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 27

28 SUBJECTIEVE ONVEIIGHEID Onderstaande grafiek toont welke verkeerslocaties in de gemeente Dalfsen als subjectief onveilig worden ervaren. Dit is het resultaat van een onderdeel van de verkeersveiligheidsenquête die in 2013 is uitgezet. Het betreft locaties die vier keer of vaker zijn genoemd. De overige locaties zijn niet meegenomen in het overzicht. Het aantal subjectief onveilige locaties is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. Er zijn in 2013 twee locaties die volgens ons zijn onder te brengen in de categorie subjectief onveilig. In 2012 waren dit er vier. Op w elke locatie voelt u zich w el eens onveilig in het verkeer? 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4 Kruispunt Vilstersedijk-Parallelstraat-Kanaaldijk Noord 4 Burgemeester Backxlaan t.h.v. Oosterveen/Westerveen GRAFIEK 1 ocaties in de gemeente Dalfsen die als subjectief onveilig worden ervaren, jaar 2013 Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 28

29 Bijlage 3 KOSTENOVERZICHT 2015 Projecten Actieplan Verkeersveiligheid 2015 Categorie 1 Project Totale kosten Maximale subsidie Bijdrage gemeente Uitvoerder Projecten basisonderwijs (KANS, Streetwise, Dode hoek, VOMO, Pazzup, Theatervoorstelling verkeer) % % ANWB & VVN (17 x 995,-) Verkeersexamen basisonderwijs % % 940 VVN (470 x 8,-) esmethodes basisonderwijs % % Gemeente & VVN (18 x 250,-) Verkeersouders % % 340 VVN (17 x 80,-) Verkeersouders projecten % % VVN (17 x 300,-) VEVO (bijdrage aan school) % % 375 GEMEENTE & ROVO (1 x 1.500,-) VEVO (eigen projectengeld per locatie) % % 125 GEMEENTE & ROVO (1 x 500,-) Projecten voortgezet onderwijs (Fiets4Save, Nationale Verkeerslab) % % KOOP & CO (2 x 2.100,-) Ouderenprojecten (Scootmobielcursus, Fietsvaardigheidstraining, BROEM) % % VVN & GEMEENTE (3 x 3.000,-) Rijbewijs op herhaling % % 100 RIJSCHOOHOUDER (40 x 10,-) andelijke campagnes % % R. JACOBS DIENSTVERENING (70 x 80,-) Inhuur vrijwilliger coordinerende taken % % 375 GEMEENTE (1x 1.500,-) Bijdrage aan lokale afdeling % % 200 VVN (1 x 800,-) Totaal Actieplan Verkeersveiligheid 2015, Gemeente Dalfsen 29

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015 Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2015 - 2 - - 3 - Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 6 2. Projecten 2015 blz. 7 Educatie/ Communicatie blz. 8 Leeftijdscategorie 4 12 blz. 8 Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015

Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015 Afdeling Dalfsen Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015 activiteit datum doel omschrijving activiteit doelgroep overige betrokkenen ondersteunend omschrijving aantal materiaal Verkeersexamen

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Veilig kennismaken met het verkeer

Veilig kennismaken met het verkeer Veilig kennismaken met het verkeer Goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties leert een kind maar op één manier: in de praktijk! ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor kinderen op

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2013

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2013 Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2013 - 2 - - 3 - Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 6 2. Projecten 2013 blz. 7 Educatie/ Communicatie blz. 8 Leeftijdscategorie 4 12 blz. 8 Leeftijdscategorie

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2017

Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2017 Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2017 Actieplan Verkeersveiligheid 2017, Gemeente Dalfsen 1 BIJLAG VERKEERSVEILIGHEID ACTIEPLAN BEGROTING VERKEERSVEILIGHEID 2017 2001 Auteur: Ralph List

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2016

Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2016 Verkeersveiligheid Actieplan verkeersveiligheid 2016 Actieplan Verkeersveiligheid 2016, Gemeente Dalfsen 1 BIJAG VERKEERSVEIIGHEID ACTIEPAN BEGROTING VERKEERSVEIIGHEID 2016 2001 Auteur: Ralph ist Afdeling:

Nadere informatie

Overzicht geplande activiteiten 2017 versie 1 februari 2017

Overzicht geplande activiteiten 2017 versie 1 februari 2017 Afdeling Dalfsen Overzicht geplande activiteiten 2017 versie 1 februari 2017 activiteit datum doel omschrijving activiteit doelgroep overige betrokkenen ondersteunend omschrijving aantal materiaal Verkeersexamen

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1 Verkeersslachtoffers onder jongeren Dia 1 Inhoud 1. Problematiek 2. Oorzaken 3. Kenmerken pubers 4. Aandachtspunten maatregelen 5. Maatregelen Dia 2 Problematiek (1) Omvang: in Oost-Nederland vallen jaarlijks

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Veilig Verkeer Nederland

Jaarverslag 2015 Veilig Verkeer Nederland Jaarverslag 2015 Veilig Verkeer Nederland afd. Steenwijkerland Verkeersveiligheid Aan het begin van een nieuw jaar heb je nog al eens de neiging om terug te kijken wat er in het afgelopen jaar is gedaan,

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 16INT03046 II lil i Verkeerseducatieprogramma 2017 Gemeente Hellendoorn J- 4 - Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hellendoorn 2017-2- Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 7 2. Projecten 2016 Educatie/ Communicatie

Nadere informatie

Ongevallenanalyse 2014

Ongevallenanalyse 2014 Ongevallenanalyse 2014 Provincie Zeeland Opdrachtgever Opdrachtnemer ROV Zeeland DTV Consultants B.V. (Lisette) E.W. de Wildt TBO-VK-150081 Breda, 27 november 2015 Ongevallenanalyse 2014 Provincie Zeeland

Nadere informatie

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2008 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens 1.

Nadere informatie

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Opwegnaarschool.nl Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2010 Opwegnaarschool.nl Een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige schoolroute.

Nadere informatie

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes Een communicatie- en educatieproject gericht op ouderen Samenvatting Ouderen lopen het hoogste risico om door een verkeersongeval ernstig gewond te raken

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon 015 260 27 73 Fax 015 213 68 23 Aan Commissie Wijk, Verkeer en Beheer Afschrift aan Nota Datum 09-09-2008 Ons kenmerk Onderwerp Ongevallenanalyse

Nadere informatie

C. Verkeersongevallenanalyse

C. Verkeersongevallenanalyse 64 C. Verkeersongevallenanalyse C. Verkeersongevallenanalyse Ten behoeve van de ongevallenanalyse N 377 Lichtmis Slagharen is gebruik gemaakt van de brongegevens welke worden aangeleverd door Dienst Verkeer

Nadere informatie

Regionaal Werkplan Noord-Veluwe Gezamenlijke niet-infrastructurele verkeersveiligheidsactiviteiten

Regionaal Werkplan Noord-Veluwe Gezamenlijke niet-infrastructurele verkeersveiligheidsactiviteiten Regionaal Werkplan Noord-Veluwe 2017 Gezamenlijke niet-infrastructurele verkeersveiligheidsactiviteiten i INHOUD 1. Inleiding 1 2. Cijfers verkeersonveiligheid 2 3. Aanpak verkeersonveiligheid 4 4. Activiteiten

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Collegevoorstel Toelichting:

Collegevoorstel Toelichting: Collegevoorstel Toelichting: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

De verkeersonveiligheid in Gelderland

De verkeersonveiligheid in Gelderland De verkeersonveiligheid in Gelderland ROVG-monitor 211 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Inhoud Inleiding 3 Ontwikkeling 4 Educatie en voorlichting 6 Handhaving 1

Nadere informatie

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van:

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van: pagina: 1 van 5 STAR Safety Deal s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014 pagina: 2 van 5 STAR Safety Deal Door de STAR Safety Deal moet de verkeersveiligheid een nieuwe impuls krijgen. ALTIJD registeren van

Nadere informatie

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Oudere Weggebruikers Kennisdag ROV Oost NL Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Omvang probleem Het aantal verkeersongelukken waarbij ouderen betrokken zijn, neemt toe. ANP Dia 2 Verdubbeling

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Bijlage(n) Vervolg > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veilig Verkeer Nederland

Jaarverslag 2012 Veilig Verkeer Nederland Jaarverslag 2012 Veilig Verkeer Nederland afd. Steenwijkerland Verkeersveiligheid Het verkeer en de verkeersveiligheid blijven ons ook in de gemeente Steenwijkerland bezighouden. Een op zich staand ongeval

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant

Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant Informatiebijeenkomst Son over Verkeersveiligheid 12 november 2015 Paul Gondrie Voorzitter VVN Noord-Brabant Inhoud presentatie - Wat is VVN - Activiteiten voor de doelgroepen - Cijfers verkeersveiligheid

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Verkeersveiligheid ronddom scholen. Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Verkeersveiligheid ronddom scholen. Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3 Inlichtingen R. Kleipool (023 567 4261) Collegevergadering I i'( L 2 -. 20 0 ( Registratienummer Inleiding De gemeente

Nadere informatie

De risico s van vrachtwagens

De risico s van vrachtwagens De risico s van vrachtwagens Notitie Fietsberaad, Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad Rotterdam, oktober 2007 Samenvatting In deze notitie wordt verslag gedaan van een aantal cijfermatige analyses

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Meenedelingen 163 1 november 2015

Meenedelingen 163 1 november 2015 CBS Daltonschool de Meene - Frans Halsstraat 25 7021 DL Zelhem Tel. 0314-622 002 - info@cbsdemeene.nl - www.cbsdemeene.nl Meenedelingen 163 1 november 2015 CBS "De Meene" - Frans Halsstraat 25-7021 L Zelhem

Nadere informatie

Beleidsplan verkeer. Beleidsplan Verkeer Kindcentrum de Plataan

Beleidsplan verkeer. Beleidsplan Verkeer Kindcentrum de Plataan Beleidsplan verkeer Kindcentrum De Plataan van Tuldenstraat 2 5688DB Oirschot 0499 550345 www.deplataan-skobos.nl Inleiding Dagelijks begeven kinderen en volwassenen zich in het verkeer. Het is belangrijk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Memo. De leden van de raad 22 juni V^ Zoetermeer Afdeiing stadsontwikkeling Team Stedenbouw en Verkeer. Van Het college/ P.

Memo. De leden van de raad 22 juni V^ Zoetermeer Afdeiing stadsontwikkeling Team Stedenbouw en Verkeer. Van Het college/ P. ^ ^ i J ^ " ' PostbuS 15 ^ ^ ^ ^ 2700 AA V^ Afdeiing stadsontwikkeling Il Aan Datum De leden van de raad 22 juni 2010 Van Het college/ P. Smi nderwerp Verkeersveiligheid B&W AKKRD Datum: iql6/10 Inleiding

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Is de fietser kwetsbaar?

Is de fietser kwetsbaar? Is de fietser kwetsbaar? Jorrit Harbers Traumachirurg UMCG 19 februari 2014, pag. 2 ACHTERGROND FIETSONGELUKKEN Chirurgen zien een stijging van het aantal letsels door fietsongelukken. De overheid moet

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel?

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Samenvatting Het ROVO heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam Fact sheet nummer 7 december 23 Verkeersveiligheid in Amsterdam In 22 vielen in Amsterdam 2.213 slachtoffers in het verkeer. Dit is 14% (372 personen) minder dan het jaar daarvoor. Het aantal verkeersdoden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Inleiding Op 16 juli 2003 startte de PvdA een zomeroffensief tegen scooteroverlast. Samen met fracties van Tweede Kamer, deelgemeenten en Europees

Nadere informatie

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Zaaknummer: 00368245 Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsrapportage

Verkeersveiligheidsrapportage Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard Verkeersveiligheidsrapportage Periode Q1 2014 - Q2 2016 2 november 2016 BLIQ Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard BLIQ is dé

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie (Bijdragenr. 12) Verkeerslessen allochtonen Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie Samenvatting De SBV

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsrapportage

Verkeersveiligheidsrapportage Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard Verkeersveiligheidsrapportage Periode 2014 - Q1 2017 Productiedatum 18 mei 2017 BLIQ Focus op veilig en vlot verkeer in Gemeente Valkenswaard BLIQ

Nadere informatie

Letselongevallen van voetgangers en fietsers

Letselongevallen van voetgangers en fietsers (Bijdragenr. 49) Letselongevallen van voetgangers en fietsers Drs. R. Methorst (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart) Drs. P. Schepers (Rijkswaterstaat Dient Verkeer en Scheepvaart) Door gebruikmaking

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Zaaknummer: 00413588 Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014-2015 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Info Den Helder - Lbr. 12/065 - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Van: VNG Aan: '"info@denhelder.nt" Datum: 12-7-2012 13:58

Nadere informatie

O.B.S. de Lindelaar. Verkeer 2014

O.B.S. de Lindelaar. Verkeer 2014 O.B.S. de Lindelaar Verkeer 2014 Verkeersbrigade Eind schooljaar 2013-2014 stopten er een aantal moeders (na 9 jaar trouwe dienst) en hadden wij enkele gaten in het rooster van de verkeersbrigade die met

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 12 december 2016 Betreft Ernstig verkeersgewonden 2015

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 12 december 2016 Betreft Ernstig verkeersgewonden 2015 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Gericht op een verhoging van de verkeersveiligheid, door een gezamenlijke aanpak op het gebied van Educatie, Communicatie en Handhaving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/065

FLO/U Lbr. 12/065 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ons kenmerk FLO/U201201067 Lbr. 12/065 datum 12-07-12

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Gemeente Molenwaard 2009-2013 Datum: 23-9-2014 Realisatie door VIA met inzet van ViaStat. INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers...

Nadere informatie

Een succesvol verkeersspel voor basisscholen

Een succesvol verkeersspel voor basisscholen De Verkeersslang Een succesvol verkeersspel voor basisscholen De Verkeersslang Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen

Nadere informatie

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Samen op pad Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Logisch dus, dat ouders hun kinderen graag zo snel mogelijk veilig verkeersgedrag

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

Vervoer van kinderen

Vervoer van kinderen Rechtshulpwijzer Vervoer van kinderen Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer van personen in personenauto s veranderd. Vanwege de veiligheid zijn deze aangescherpt. Heeft dit gevolgen voor het

Nadere informatie

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK?

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? Inleiding ter gelegenheid van het bezoek van Staatsecretaris Drs. J. F. Scherpenhuizen aan het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO op 25

Nadere informatie

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld

Fietskm per persoon per dag 2,9 3,4 Hoger dan gemiddeld Gaasterlân-Sleat Kenmerken bevolking De bevolkingssamenstelling van een gemeente is sterk sturend voor het veiligheidsbeleid. Ouderen zijn relatief kwetsbaar, jongeren moeten nog veel leren en allochtonen

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Notitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs 28 maart 2012

Notitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs 28 maart 2012 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Notitie verkeerseducatie voortgezet onderwijs 28 maart 2012 1. Inleiding

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2012. 22 januari 2013. Jaarverslag 2012 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2012. 22 januari 2013. Jaarverslag 2012 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Jaarverslag 2012 Afdeling Dalfsen 22 januari 2013 Jaarverslag 2012 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 1.Inleiding Begin van dit jaar heeft de afdeling de plannen vastgelegd in een actieplan. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs

Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Verslag jongerendenktank over het beleidsplan Verkeersveiligheid datum 16 maart 2010, voor jongeren zonder autorijbewijs Opdracht Tijdens deze bijeenkomst stond het Beleidsplan Verkeersveiligheid 2010-2020

Nadere informatie

VERKEER OP SCHOOL VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE

VERKEER OP SCHOOL VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE VERKEER OP SCHOOL VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE 18+ (bedrijven) 18+ Secundair onderwijs Basisonderwijs 12 6 8 10 4 2 HOGER! LAGER! Jonge kinderen in het verkeer, wat weet jij erover? WAT MOETEN SCHOLEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN

ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN VOORWOORD Nederland vergrijst; er komen niet alleen meer ouderen bij, maar de ouderen worden ook steeds ouder. En al die ouderen willen graag mobiel blijven

Nadere informatie

Politiecongres. 5 november 2013

Politiecongres. 5 november 2013 Politiecongres 5 november 2013 Vlaamse Stichting Verkeerskunde 1990, decreet Vlaams Parlement: vorming organiseren wetenschappelijk onderzoek stimuleren Vlaams Parlement en Vlaamse regering adviseren Opleidingscentrum

Nadere informatie

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 abcdefgh Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 1 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Doelstelling Actieplan Jonge bromfietsers

Nadere informatie

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid Carsten van Weelden Financieel risico voor berijder bij smartphone gebruik in auto Aantal ongelukken met 8% toegenomen Gebruik smartphone tijdens het rijden

Nadere informatie

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer?

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? In deze kennissessie vertelden Lisette de Wildt van DTV en Kim Ruijs van XTNT over hun verkeerseducatie projecten om

Nadere informatie

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Plan van aanpak Van Auteur Communicatie Noord-Oost Joost Mulder Kenmerk Versie 1.2 Datum 19 maart 2012 Status Besproken bestuurlijk overleg 22 maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Regionale registratie verkeersongevallen in Friesland levert uniek beeld op Jannie Docter Medisch Centrum Leeuwarden Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Menukaart Veilig Verkeer Nederland 2012

Menukaart Veilig Verkeer Nederland 2012 Menukaart Veilig Verkeer Nederland 2012 Steunpunt District Noord-Brabant Versie mei 2012 In deze menukaart onderscheiden wij twee soorten producten: - Kant-en-klaar-projecten: zoals materialen, abonnementen,

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie