Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine"

Transcriptie

1 Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine

2 Voorwoord De eerste Nationale Benchmark Het eerste Nationale Benchmark rapport verschijnt in een periode dat de aandacht volledig gericht is op het EK-voetbal. Terwijl ik dit schrijf is EURO2012 in volle gang en speelt Oranje vanavond de tweede poulewedstrijd tegen aartsrivaal Duitsland: als dat maar goed gaat... Het aardige van een dergelijk internationaal toernooi is dat spelers van concurrerende ploegen (neem bijvoorbeeld Madrid en Barcelona) met een gemeenschappelijk doel ten strijde trekken, gezamenlijk hun land vertegenwoordigen en daarbij succesvol blijken. DDMA Council Met het ontstaan van de DDMA Council in juli 2011 heeft het merendeel van de grotere Nederlandse ESP s ( Service Providers) zich verenigd in de commissie ESP s met als doel: professionalisering van de industrie. Eén van de belangrijkste ideeën daarbij was het uitwerken van een representatieve benchmark voor de gehele Nederlandse (online) markt. Afgelopen jaren zijn er meerdere benchmark rapporten met statistieken verschenen. Deze rapporten zijn uitgebracht op initiatief van afzonderlijke ESP s of waren in mindere mate relevant door de internationale oriëntatie. Na oprichting van de DDMA Council vorig jaar, werkt het merendeel van de grotere Nederlandse ESP s nu samen om de Nationale Benchmark vorm te geven; een handige en relevante tool voor marketeers om hun marketing doelstellingen te kunnen toetsen. Waarom een Nationale Benchmark? ( )marketeers kunnen aan de hand van statistieken uit de Nationale Benchmark beoordelen hoe de eigen marketing activiteiten scoren ten opzichte van anderen. Tevens kunnen beslissingen over bijsturing direct worden genomen. Een benchmark heeft grotere waarde voor marketeers als de data een zo goed mogelijk beeld geeft van wat ontvangers en -verzenders in de verschillende branches met doen. Voor de relevantie is het dan ook prettig dat de data van meerdere ESP s in dit rapport is verzameld. Uiteraard moet een marketeer goed kijken of hij zijn eigen i

3 ratio s goed kan vergelijken. Vergeet niet dat een benchmark niet heilig is, want behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! Onafhankelijk onderzoek De ESP s hebben met DDMA afspraken gemaakt over de opzet en uitvoering van deze benchmark. De onafhankelijke status van de branchevereniging biedt de mogelijkheid om dit onderzoek op de juiste manier te borgen, zodat de data veilig blijft en het onderzoek onafhankelijk van commercie wordt uitgevoerd. Mogelijk gemaakt door Het Nationale Benchmark rapport is een gigantische prestatie! Minimaal vergelijkbaar met een Spaans-Catelaanse finaleplaats op een groot voetbaltoernooi. Deze samenwerking tussen de diverse partijen is -naast succesvol- ook erg prettig gebleken en ik hoop dan ook op een langdurige voortzetting ervan. Mijn speciale dank aan alle deelnemende ESP collega s voor hun bijdrage en vertrouwen. Dank ook aan het bureau van DDMA, in het bijzonder aan Jonneke, Monique en Merel, voor de realisatie van deze eerste Nationale Benchmark. En tot slot veel dank aan de commissie Onderzoek & Educatie, die de interpretatie van de resultaten heeft verzorgd. Nu is het duimendraaien voor de wedstrijd van vanavond! Ik hoop dat het doel van Oranje veel hardbounces produceert en dat we met het bewerken van het doel van de Oosterburen een buitengewoon mooie ROI realiseren. Amsterdam, juni 2012 Remco Groen Council - Commissie ESP s ii

4 Onderzoekspartners De Nationale Benchmark 2011 is mogelijk gemaakt door de deelnemende ESP s: In samenwerking met de commissie Onderzoek & Educatie: Mick Lodder Hans Meijer & Pim van den Boogaard De benchmark is gecoördineerd en uitgevoerd door: Monique Rutten & Jonneke Prinsen 3

5 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet Omvang bestand Doel Methode Representativiteit 7 4. Metrics Gemiddelde metrics Metrics per Target Leeswijzer Indeling rapport Metrics Kenmerken Metrics per Type Metrics per Focus Metrics per Verzenddag Metrics per Omvang bestand Nationale Benchmark Branche Target Type Focus Verzenddag 14 5 Metrics Per branche (Trade) Association Automotive Banking & Finance Charity Consulting 31 4

6 5.6. Ecommerce Education & Training Energy & Utilities Entertainment & Leisure FMCG Retail Telecommunications Transportation & Logistics Travel Unknown Government Insurance 38 6 Conclusie Interactive agency Job agencies 40 7 Over DDMA Listbroker Lottery 42 Disclaimer & copyright Manufacturing Marketing & Advertising Media & Publishing Medical, Dental & Healthcare Real estate 47 5

7 Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet DDMA introduceert op initiatief van de DDMA commissie ESP de Nationale Benchmark. Deze benchmark biedt inzicht in de Nederlandse verzending van EDM s (Electronic Direct Mail) op brancheniveau. De resultaten representeren een groot deel van de verzending in Nederland en geven dan ook een representatief beeld van de markt.

8 1.1. Doel De ESP s van Nederland hebben zich verenigd in de DDMA commissie ESP. Het doel van deze commissie is professiona-lisering van de industrie in samenwerking met inboxproviders, toezichthouders, klanten en ontvangers. Een product van deze professionalisering is de Nationale Benchmark Methode Iedere ESP, als verzender van ingen in opdracht van een klant, heeft de data van verzonden EDM s binnen Nederland in 2011 samengevoegd in een Excel-bestand. De klanten hebben zelf de branche, markt, typering en focus van een EDM vastgesteld. Een ESP heeft de data aangevuld of verrijkt waar nodig. De data is geanonimiseerd aangeleverd; dat wil zeggen dat de aangeleverde data niet herleidbaar is tot een klant van de ESP. De DDMA onderzoeker heeft de data van iedere ESP samengevoegd tot één Nationale Benchmark SPSS databestand. Na deze samenvoeging is niet langer inzichtelijk welke geanonimiseerde data door welke ESP is aangeleverd. Metrics Kenmerken Naast de metrics, zijn de EDM s met de volgende kenmerken aangeleverd: Branche Target Type Focus Verzenddag Omvang bestand 1.3. Representativiteit Voordat u naar de cijfers gaat, willen wij u wijzen op het volgende. In deze benchmark is het aantal kleine EDM s (EDM s met minder dan e- mailadressen) relatief groot, namelijk circa de helft van het databestand. Dit beïnvloedt de totaal gemiddelde metrics sterk. Kijkt u daarom vooral naar de gemiddelde metrics van de grotere EDM s (EDM s groter dan e- mailadressen). Deze geven een betrouwbaarder beeld van de resultaten. DDMA zal in een volgende benchmark trachten de representativiteit te verbeteren. Per EDM zijn de onderstaande metrics aangeleverd. Accepted Rate Hard Bounce Rate Soft Bounce Rate Unique Confirmed Open Rate Unique Click Through Rate Click to Open Rate 7

9 Hoofdstuk 2 Leeswijzer De onderzoeksresultaten van de Nationale Benchmark 2011 zijn samengebracht in vier delen.

10 2.1. Indeling rapport De onderzoeksresultaten van de Nationale Benchmark 2011 zijn samengebracht in vier delen. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk Metrics Een weergave van de kenmerken van het databestand (EDM s) binnen deze benchmark. Een weergave van de gemiddelde metrics op het totale databestand. Daarnaast worden de gemiddelde metrics met de verschillende kenmerken gekruist. Een weergave van de gemiddelde metrics per branche. Daarnaast worden de gemiddelde metrics met het kenmerk target gekruist. Een samenvatting van de inzichten waartoe de onderzoeksresultaten hebben geleid. De Nationale Benchmark geeft het gemiddelde weer van zes metrics; accepted rate, hard bounce rate, soft bounce rate, confirmed open rate, click through rate en click to open rate. Hieronder zijn de definities van deze metrics gegeven. De metrics zijn conform de internationale standaard SAME* gedefinieerd. Accepted Rate (AR) Any that is not rejected by a server, including s delivered to the inbox, spam or junk folders or those are missing from those folders that did not receive a bounce reply. The accepted rate is the total amount successfully delivered to the server divided by the total deployed (unique records). The amount successfully delivered is the total amount attempted minus all failures, including hard bounces. (Accepted s / Sent s = Accepted Rate) Bounce Rate (HBR & SBR) A message rejected by the receiving server. Typically bounces are referred to as either hard bounce, a delivery failure for permanent reason (e.g. a misspelled address) or soft bounce, a delivery failure due to a temporary condition (e.g. mailbox is currently full). (Hard Bounces / Sent s = Hard Bounce Rate) (Soft Bounces / Sent s = Soft Bounce Rate) Unique Confirmed Open Rate (COR) The unique number of users that an is displayed (whether fully opened or within the preview pane) and recorded using tracking pixel OR if images are blocked and the user clicks any link including the unsubscribe link. This metric includes both HTML and plain text s. The unique confirmed open rate is the percentage of unique confirmed opens divided by the total number of accepted s. (Unique Confirmed Opens / Accepted = Unique Confirmed Open Rate) *The S.A.M.E. Project: Support the Adoption of Metrics of . Experience Council of the Direct Marketing Association. Juni

11 Unique Click Through Rate (CTR) The number of times a link is clicked from a message divided by the number of accepted messages. For example if a message is sent to 4 people and two people open the message, downloading the images. One of two that opened the clicked on a link one or more times, the resulting CTR for that link is 25% (1 unique clicker / 4 accepted s = 25%). This metric is calculated as Unique CTR, which refers to the number of people that clicked. (Clicks / Accepted s = Unique Click Through Rate) Unique Click to Open Rate (CTO) The unique number of times a link is clicked from a message divided by the unique number of confirmed opens for that message. For example if a message is sent to 4 people. Two people open the , and one of those two click on a link one or more times, the resulting CTO is 50% (1 click / 2 confirmed opens = 50%). This metric may be calculated as Unique CTO, which refers to the number of people that clicked. (Clicks / Unique Confirmed Opens = Unique Click to Open Rate) 2.3. Kenmerken Naast de metrics zijn de EDM s met een aantal kenmerken aangeleverd. Deze kenmerken komen terug in het vervolg van dit rapport. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de verschillende kenmerken. Branche De branche-indeling is door de commissie ESP s samengesteld op basis van de voorkomende branches bij hun klanten. Zie hoofdstuk 3 voor een compleet overzicht. Target Per EDM is aangegeven of deze is verzonden door een bedrijf werkzaam in Business to Consumer (B2C) of Business to Business (B2B). Type Een EDM is onder één van de volgende typeringen geschaard: Marketing Straight marketing, sole purpose of the message is to drive a purchase (or in some cases, generate a lead that can drive to the purchase. Service / transactional Transactional messages, relating to a new sign-up, an order, invoice, status update, or some other issue involving a recent action (may and should include some marketing calls to action). Editorial Messages that include content that provides value to the reader without a purchase (may and should also include some marketing calls to action). Research sent to gather opinions via surveys. Other Anything that does not fall into one of the other categories. Focus Een EDM heeft één van de volgende doelstellingen: Acquisition - Get new customers or leads. Loyalty - Grow existing customers. 10

12 Promotional - Product sales and up- & cross selling. Retention - Keep existing customers. Other - Anything that does not fall into one of the other categories. Verzenddag Per EDM is geregistreerd op welke datum, en daarmee op welke dag, deze is verzonden. Omvang bestand Per EDM is aangegeven welke omvang het bestand had waarnaar de EDM is verstuurd. De omvang van het bestand is gecategoriseerd. Zie hoofdstuk 3 voor een compleet overzicht. 11

13 Hoofdstuk 3 Nationale Benchmark 2011 De Nationale Benchmark omvat gedetailleerde resultaten gebaseerd op verzonden EDM s binnen Nederland in Met deze EDM s zijn in totaal ruim 1,15 miljard s verstuurd. Dit hoofdstuk geeft een weergave van de verschillende kenmerken van het databestand.

14 3.1. Branche De onderstaande tabellen laten het aantal EDM s zien dat per branche in deze benchmark is meegenomen. De branche waarin de meeste EDM s zijn verstuurd, is Media & Publishing met 18,8% van het totaal aantal verstuurde EDM s. Dat is ruim 10% meer dan de branches Insurance en Transportation & Logistics die op de tweede en derde plaats volgen met 7,9% en 7,4%. Ook tonen de tabellen het percentage van het totaal aantal verstuurde e- mails per branche. Deze percentages laten zien dat in bepaalde branches relatief veel EDM s zijn verstuurd naar kleinere bestanden (bv. Transportation & Logistics), of juist relatief weinig EDM s naar grotere e- mailbestanden (bv. Lottery). 13

15 ! 3.2. Target! 3.4. Focus Van verzonden EDM s is vastgelegd welke target van toepassing is. 18,8% is verzonden door bedrijven werkzaam in B2B en 81,2% daarvan in B2C.! 3.3. Type Van 31% van de EDM s in deze benchmark is bekend welk type ing het betrof. Veruit het grootste gedeelte bestond uit marketing s (51,1%). In 35,6% van de gevallen bestonden de EDM s uit editorial s en 13,2% uit service- of transactionele s. En als laatste ging het in 0,1% van de gevallen om onderzoeks of overige s. Welk doel hebben de verzonden EDM s in 2011 gehad? Dit is van 31% van de EDM s bekend. Met 51,2% was retentie veruit het meest beoogde doel van EDM s. Loyalty en promotiedoelen werden in 17,3% en 14,8% van de gevallen nagestreefd. Ook wordt ingezet voor acquisitie maar dat wordt in slechts 10,2% van de gevallen gedaan. Vermoedelijk door het feit dat permissie verkrijgen van prospects minder eenvoudig is dan van klanten Verzenddag Wat zijn de populaire verzenddagen om EDM s te sturen? Wij gaan er vanuit dat bedrijven regelmatig testen op welke dagen hun doelgroepen het best bereikbaar zijn en EDM s het meeste rendement opleveren. In ieder geval blijkt hieruit dat op donderdag het meest wordt g d. 20,8% van de EDM s wordt op die dag verzonden, gevolgd op korte afstand door de dinsdag met 19,3%. 14

16 De overige weekdagen zitten er niet ver vanaf. Behalve zaterdag en zondag, deze dagen lijken voor de meeste branches geen favoriete verzenddagen te! zijn.! 3.6. Omvang bestand De onderstaande tabel laat de verdeling van de EDM s qua target zien binnen de omvang van het bestand. Van de EDM s die uit minder dan s bestonden, is 83,6% B2C en 16,4% B2B. Het aandeel in B2C is bij de kleine EDM s bijzonder hoog terwijl dat juist te verwachten is in B2B. Zou de marketeer steeds gerichter zijn gaan mailen? De geanalyseerde EDM s hebben uiteraard een zeer verschillende omvang. In onderstaand overzicht is te lezen dat in de meeste gevallen (55,9%) de EDM s uit minder dan s bestonden. 21,6% valt in de categorie tot s. 15

17 Hoofdstuk 4 Metrics In dit hoofdstuk worden de gemiddelden van de zes metrics weergegeven: Accepted Rate Hard Bounce Rate Soft Bounce Rate Confirmed Open Rate Click Through Rate Click to Open Rate.

18 In dit hoofdstuk worden de gemiddelden van de zes metrics weergegeven; accepted rate, hard bounce rate, soft bounce rate, confirmed open rate, click through rate en click to open rate. Tevens is er een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelden van alle EDM s ( ) en de gemiddelden van de EDM s waarbij de bestanden met minder dan adressen achterwege zijn gelaten (57.486). Hiervoor is gekozen omdat de categorie omvang bestand < ook bestanden van bijvoorbeeld 10 adressen kan bevatten. Dit zijn over het algemeen meer gerichte EDM s waardoor het aannemelijk is dat deze betere metrics scoren. Dit kan de gemiddelden van de metrics beïnvloeden. een klein verschil in de AR tussen beide groepen. De groep EDM s met meer dan adressen scoort iets hoger.! Daarbij zijn in de onderstaande paragrafen de gemiddelde metrics weergegeven per target, type, focus, verzenddag en omvang bestand. De gemiddelde metrics per branche komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige resultaten van dit deel van het onderzoek minder betrouwbaar zijn door het grote verschil in het aantal EDM s waarover de gemiddelde metrics zijn berekend. Bij lage aantallen EDM s is de invloed van afzonderlijke resultaten op de metrics groter. Het aantal berekende EDM s zijn in de tabellen getoond Gemiddelde metrics De totaal gemiddelde COR betreft 40,23% terwijl het deel bestaande uit EDM s met meer dan s een lager gemiddelde COR scoort, 33,97%. Dat zie je ook terug in de resultaten van de andere metrics. Kijk bijvoorbeeld naar de CTR waar op het totaal een beter gemiddeld percentage wordt gescoord dan in de groep met EDM s met meer dan adressen: 11,14% versus 8,11%. In de overige metrics zijn kleinere verschillen gemeten zoals de totaal gemiddelde HBR, die ligt iets hoger dan die bij de grotere EDM s. En er zit 17

19 4.2. Metrics per Target In deze paragraaf zijn de metrics voor B2C en B2B weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s.!! 18

20 Consumenten responderen beter dan zakelijke relaties, blijkt uit de grafieken. Op het totaal van de EDM s is te zien dat de COR en de CTO iets hoger liggen in B2C dan in B2B.! De verschillen tussen AR, HBR en SBR zijn zeer klein op het totaal tussen B2C en B2B. Maar uit de grafiek met de metrics bestaande uit EDM s met meer dan s is te zien dat met name in B2C minder hardbounces (HBR) worden gemeten en slechts iets meer softbounces (SBR). De COR is bij grotere EDM s in B2C zelfs nog beter dan in B2B maar het verschil in CTR ligt daarentegen dichter bij elkaar dan bij het totaal van de EDM s Metrics per Type In deze paragraaf staan de metrics per type ing. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. Op het totaal van de EDM s zijn de CTO, CTR en COR het best bij het type Service/transactional. Het type Research/other lijkt ook goede metrics te hebben maar de resultaten zijn minder betrouwbaar vanwege het lage aantal gemeten EDM s. Opvallend is dat de AR van 99,06% bij het e- mail type Editorial veel beter is dan bij de overige typen. Dat geldt tevens voor de HBR en SBR van dit type. 19

21 ! In onderstaande grafiek zijn de kleinere EDM s buiten beschouwing gelaten en daarmee is het type Research/other komen te vervallen. In die groep worden logischerwijs veel kleine verzendingen gedaan of 1 op 1 campagnes. Ook bij de grotere EDM s blijft het type Editorial een hoge AR noteren en is met name de HBR zeer laag. Maar het type dat het best respondeert is Service/transactional. Aangenomen wordt dat dit type als zeer relevant wordt ervaren, wat zich uit in hogere COR, CTR en CTO. Vermoedelijk wordt dit type met name ingezet bij klantcommunicatie zodat door hogere betrokkenheid van de ontvanger bij product, merk en bedrijf hogere metrics ontstaan. Het type Editorial volgt als tweede en geeft hogere gemiddelde metrics weer dan het type Marketing. Het aantal onderzochte EDM s benaderen elkaar wat wellicht aanduidt dat de ontvanger eerder geneigd is een van het type Editorial te openen en te lezen dan een commercieel bericht. Het type Marketing scoort dus lagere metrics dan Service/transac-tional en Editorial, tegen de verwachting in van de marketeer. Maar lage responscijfers zeggen niets over het rendement van dit type EDM. Er is geen onderscheid gemaakt tussen marketinggerichte s aan klanten en prospects. Prospects responderen vermoedelijk minder goed dan klanten, wat een negatief effect kan hebben op de gemiddelde metrics van dit type Metrics per Focus In deze paragraaf zijn de metrics per focus weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. De metrics voor de doelstellingen geven een goed beeld van het verschil tussen EDM s gericht aan prospects en aan klanten. Het genereren van nieuwe klanten of leads (Acquisition) scoort beduidend lager dan de andere categorieën. De COR blijft met 35,02% achter ten opzichte van de andere doelstellingen maar wordt op de voet gevolgd door Promotional met 38,97%. 20

22 Het verschil is nog duidelijker bij de CTR. Daar blijft Acquisition met 8,04% ver achter op Loyalty, Promotional, Retention en Other. Opvallend is wel dat de HBR en SBR behoorlijk lager liggen bij Acquisition dan bij de andere doelstellingen. Opmerkelijk hoog is de HBR in Loyalty.!! 21

23 ! Nu de kleinere EDM s eruit zijn gefilterd, is de invloed van deze bestanden op de gemiddelde metrics goed te zien. Ook nu geven de metrics voor de doelstellingen een goed beeld van het verschil tussen EDM s gericht aan prospects en aan klanten. Het genereren van nieuwe klanten of leads (Acquisition) via s aan prospects scoort beduidend lager dan de andere categorieën. De COR blijft achter ten opzichte van de rest met 24%. Loyalty volgt als eerste met 33,96%. Promotional daalt slechts 4% ten opzichte van het totaal van de EDM s dus hier heeft de groep kleine EDM s een beperkte invloed gehad op de COR. Het verschil is nog duidelijker bij de CTR. Daar blijft Acquisition met 2,88% ver achter op Loyalty, Promotional, Retention en Other. De conclusie is dat klanten (logischerwijs) responsiever zijn. Opmerkelijk hoog zijn de HBR en SBR in Loyalty. In de groep Other zijn deze het laagst (0,29% en 0,22%) en gehalveerd ten opzichte van de cijfers mét daarin de kleine EDM s tot e- mails Metrics per Verzenddag De gemiddelde metrics per verzenddag geven een trend weer. De resultaten zijn op zaterdag en zondag beter dan op andere verzenddagen. Het lijkt erop dat ontvangers de inbox beter bijhouden in het weekend. Dat uit zich onder andere in een SBR van circa 0,6% terwijl op andere dagen de scores 0,15% hoger zijn. De beste COR en CTR zijn op zondag gerealiseerd, 42,96% en 12,13%. De verschillen met andere dagen zijn klein, soms minder dan 1-3%. 22

24 ! De tabel geeft de gemiddelde metrics per verzenddag weer van de EDM s met meer dan adressen. Ook hier is te zien dat de gemiddelde metrics lager liggen dan op het totaal van de EDM s. De EDM s bestaande uit kleinere bestanden scoren in verhouding dus veel beter Metrics per Omvang bestand In deze paragraaf zijn de metrics weergegeven naar omvang van het bestand. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. In de AR zijn nagenoeg geen verschillen gemeten tussen de categorieën. De AR ligt tussen 98,16% en 98,75%. De HBR ligt bij de kleinere EDM s tot e- mails wat hoger dan in de grotere categorieën. De SBR is nagenoeg hetzelfde in alle categorieën. De COR is opmerkelijk hoger in de groep met EDM s tot adressen (45,16%) dan in de opvolgende groepen EDM s. Naarmate de bestanden groter worden is de trend van de COR dalende en eindigt op 25,83% bij EDM s groter dan adressen. De dalende trend is tevens te zien in de CTR. Kleine EDM s leveren betere resultaten op. De ontvanger vindt ze zeer relevant gezien de hoge open en klik ratio. EDM s gericht aan gesegmenteerde groepen BC klanten zijn vaak relevanter omdat de boodschap beter aansluit bij hun wensen en behoeften. Of ze bestaan uit B2B adressen van klanten die over het algemeen meer betrokken zijn bij merk, product en service (loyaler) en daarom beter responderen op EDM s. 23

25 ! 24

26 Hoofdstuk 5 Metrics Per branche Als marketeer vindt u voornamelijk uw eigen branche interessant en wilt u uzelf in de verschillende metrics met branchegenoten vergelijken. We geven daarom de gemiddelde metrics weer per branche. Op deze manier heeft u in één oogopslag de vergelijkingsmateriaal voor handen.

27 Dit hoofdstuk biedt een weergave van de branches waarbij het aantal EDM s minimaal is. Door het geringe aantal EDM s per branche is de representativiteit van de metrics niet gewaarborgd. Bij lage aantallen EDM s is de invloed van afzonderlijke resultaten op de metrics groter. Het aantal berekende EDM s zijn in de tabellen weergegeven. In hoofdstuk 6 worden de opvallende metrics uit de branches benoemd en toegelicht. 26

28 5.1. (Trade) Association De metrics binnen de branche (Trade) Association zijn gebaseerd op EDM s (2,8% van het totaal aantal EDM s). 57,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,3% uit tot s. Donderdag was met 25% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag (15,5%). In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (8,8% op zaterdag en 9,6% op zondag).!! 27

29 5.2. Automotive De metrics binnen de branche Automotive zijn gebaseerd op EDM s (2,6% van het totaal aantal EDM s). 80% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 9,9% uit tot s. Vrijdag was met 20,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 16,8%. In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (9,2% op zaterdag en 8,6% op zondag).!! 28

30 5.3. Banking & Finance De metrics binnen de branche Banking & Finance zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 67,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 15% uit tot s. Dinsdag was met 23,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door vrijdag met 21,1%.!! 29

31 5.4. Charity De metrics binnen de branche Charity zijn gebaseerd op EDM s (0,8% van het totaal aantal EDM s). 60,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 20,5% uit tot s. Donderdag was met 24,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 21,0%.!! 30

32 5.5. Consulting De metrics binnen de branche Consulting zijn gebaseerd op EDM s (1,8% van het totaal aantal EDM s). 48,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 31,3% uit tot s. Donderdag was met 28,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 22,3%.!! 31

33 5.6. Ecommerce De metrics binnen de branche Ecommerce zijn gebaseerd op EDM s (4,8% van het totaal aantal EDM s). 68,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 12,9% uit tot s. Dinsdag was met 20,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 19,4%.!! 32

34 5.7. Education & Training De metrics binnen de branche Education & Training zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 48,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 31,7% uit tot s. Donderdag was met 28,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 21,1%.!! 33

35 5.8. Energy & Utilities De metrics binnen de branche Energy & Utilities zijn gebaseerd op EDM s (2,1% van het totaal aantal EDM s). 71,1% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,8% uit tot s. Dinsdag was met 24% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 23,1%.!! 34

36 5.9. Entertainment & Leisure De metrics binnen de branche Entertainment & Leisure zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 48,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,2% uit tot s. Vrijdag was met 22,6% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,8%.!! 35

37 5.10. FMCG De metrics binnen de branche FMCG zijn gebaseerd op EDM s (0,9% van het totaal aantal EDM s). 33,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 30,7% uit tot s. Donderdag was met 24,6% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door maandag met 24,1%.! De EDM s binnen de branche FMCG zijn verzonden door bedrijven werkzaam in B2C of is onbekend. Daardoor kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen B2C en B2B, en zijn de metrics niet gekruist met het kenmerk Target. 36

38 5.11. Government De metrics binnen de branche Government zijn gebaseerd op EDM s (1,7% van het totaal aantal EDM s). 59,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 34,7% uit tot s. Donderdag was met 33,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,8%.!! 37

39 5.12. Insurance De metrics binnen de branche Insurance zijn gebaseerd op EDM s (7,9% van het totaal aantal EDM s). 91,4% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 4,7% uit tot s. Woensdag was met 18,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 17,8%. In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (11,4% op zaterdag en 9,7% op zondag).!! 38

40 5.13. Interactive agency De metrics binnen de branche Interactive agency zijn gebaseerd op EDM s (2,4% van het totaal aantal EDM s). 71,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 15,6% uit tot s. Donderdag was met 22,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 20,6%.!! 39

Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESP i.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESP i.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESP i.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie DeelnemersE-mail Benchmark 2011 i.s.m. CommissieOnderzoek& Educatie Mick Lodder Hans Meijer & Pim van

Nadere informatie

Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie Initiatief van: DDMA Council E-mail commissie ESP DDMA Council E-mail commissie Onderzoek & Educatie DEELNEMERS E-MAIL BENCHMARK 2013 I.S.M. COMMISSIE ONDERZOEK & EDUCATIE VERTEGENWOORDIGD DOOR: Pim van

Nadere informatie

NATIONALE E-MAIL BENCHMARK 2015. Mede mogelijk gemaakt door: Hellodialog, iconneqt, Tripolis Solutions, E-ngine, Measuremail, Webpower & MailPlus

NATIONALE E-MAIL BENCHMARK 2015. Mede mogelijk gemaakt door: Hellodialog, iconneqt, Tripolis Solutions, E-ngine, Measuremail, Webpower & MailPlus NATIONALE E-MAIL BENCHMARK 2015 Mede mogelijk gemaakt door: Hellodialog, iconneqt, Tripolis Solutions, E-ngine, Measuremail, Webpower & MailPlus PARTNERS De Nationale E-mail Benchmark 2015 is mogelijk

Nadere informatie

Mogelijk gemaakt door: Emark, E-Village, Mailplus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower

Mogelijk gemaakt door: Emark, E-Village, Mailplus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower Mogelijk gemaakt door: Emark, E-Village, Mailplus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower Voorwoord Een nieuw jaar, een nieuwe benchmark Op het moment van het verschijnen van deze tweede editie van

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor meer informatie over dit initiatief en de committerende organisaties kunt u terecht op

VOORWOORD. Voor meer informatie over dit initiatief en de committerende organisaties kunt u terecht op VOORWOORD In de afgelopen tien jaar is het aantal e-mailmarketingplatformen in Nederland fors gestegen. Een logisch gevolg hiervan is dat er verschillende definities van e-mailfunctionaliteiten zijn ontstaan.

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

De marketeer in 2015

De marketeer in 2015 De marketeer in 2015 1a. Hoe ga je als marketeer 2015 in: fact based of op intuïtie? 1b. Hoe ga je als marketeer 2015 in: 'web first' of 'mobile first'? 1c. Hoe ga je als marketeer 2015 in: transactiegericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

the online marketing company E-mail Benchmark online markting is een vak

the online marketing company E-mail Benchmark online markting is een vak the online marketing company E-mail Benchmark online markting is een vak Voor u ligt de Yourzine E-mail Benchmark 2010. Op de komende pagina s worden de cijfers van de verschillende branches die Yourzine

Nadere informatie

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase

Manpower OMG & Tripolis Solutions. Klantcase Manpower OMG & Tripolis Solutions Klantcase Doordat de consultants zelf op regionaal niveau de campagnes kunnen versturen, krijgen ze snel een haarscherp marktbeeld Manpower is een HR-dienstverlener met

Nadere informatie

Whitepaper: Verbeter je deliverability. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Verbeter je deliverability. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Verbeter je deliverability Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Whitepaper: Verbeter je deliverability Echte marketeers zien altijd ruimte voor verbetering. Daarom zijn

Nadere informatie

white paper marketing Tips om je open ratio te verbeteren

white paper  marketing Tips om je  open ratio te verbeteren white paper E-mail marketing Tips om je e-mail open ratio te verbeteren Blinker BV 2015 Inhoud 1 Wat vertelt de open ratio? Hoe wordt je open ratio gemeten? Open Ratio Confirmed en Open Ratio Rendered

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

NATIONALE BENCHMARK Editie 2017

NATIONALE  BENCHMARK Editie 2017 NATIONALE EMAIL BENCHMARK 07 Editie 07 Management samenvatting Nationale Email Benchmark 07 Door de toegenomen digitalisering van samenlevingen en een hoog rendement op investeringen, is voor veel bedrijven

Nadere informatie

Tips & Tricks Marketing

Tips & Tricks  Marketing Tips & Tricks E-mail Marketing PMU 06-12-2017 Aangenaam Josien Profijt- Heidekamp Sr. CRM Consultant Agenda 1. Vooruitblik 2018 op online marketing 2. Kracht van e-mail marketing 3. E-mail in het See Think

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom.

Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom. Handleiding: Mailingtitels Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom. Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Mailingtitel aanmaken... 2 1.1 Eigenschappen bepalen... 3 1.2 Doelmap

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites

E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Dick de Zwart Partner Manager MailPlus E-mail: dickdezwart@gmail.com (privé) dick@mailplus.nl (zakelijk) Sms / whatsapp: 06-51231345

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom  marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2015

E-mail Benchmark 2015 E-mail Benchmark 2015 Voorwoord Voorwoord E-mail is nog steeds het kanaal dat als een van de beste marketingkanalen scoort op het gebied van conversie (lees: harde euro s). Voor iedere aankoop die online

Nadere informatie

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED

ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED ANALYSE CAMPAGNE HOLIDEA-FEED Valentijnsaanbieding Online reisbureau INHOUD INLEIDING ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA FACEBOOK: Analyse BE/NL Analyse van de campagne BE/FR ANALYSE VAN DE CAMPAGNE VIA E-MAIL:

Nadere informatie

2016 Benchmark

2016  Benchmark 2016 E-mail Benchmark Over e-village Masters in e-mailmarketing Deze benchmark is samengesteld door e-mailmarketingbureau e-village. Ben je op zoek naar een deskundige partner om meer succes te halen uit

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING!

IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING! IN 5 STAPPEN STARTEN MET E-MAIL MARKETING! marketingadvies & uitvoering CoCreCi, augustus 2015 AUTEUR: CoCreCi ONTWERP: Uberflip/CoCreCi Template provided by 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Stap 1 - formuleer

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Preview E-mailmarketing in Travel 2 Benchmark onderzoek over verzendingen 2012

Preview E-mailmarketing in Travel 2 Benchmark onderzoek over verzendingen 2012 Preview E-mailmarketing in Travel 2 Benchmark onderzoek over verzendingen 2012 http://bit.ly/emailintravel De killer benchmark in de reisbranche De benchmark E-mailmarketing in Travel is het resultaat

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met

Starten. e-mailmarketing. Een vliegende start voor praktische professionals. met Starten met e-mailmarketing Een vliegende start voor praktische professionals In de 21e eeuw verandert de wereld voor de marketeer in een razend tempo. Met name op het gebied van internet is het uitermate

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A CASE REDERIJ DOEKSEN LEADS+ 16 mei 2014 CASE SB-042014-A Om een belangrijke stap richting de ambitie te zetten, meer kaarten verkopen via online kanalen, is voor Rederij Doeksen een campagne opgezet die

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Actionable Social CRM & Big Data

Actionable Social CRM & Big Data Actionable Social CRM & Big Data Geef uw klanten een gezicht en stem! Underlined 1 Underlined Co-Creatie Creatie 2013 Samen innoveren! Doel: Leer met elkaar nieuwe technieken om big data analyses te doen

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Zie je door de bomen het bos niet meer? Meten is weten op het internet. Maar welke online meettechnologie schikt jou het best? Tools voor online marketeers: adserver Adserver Een adserver is een webserver

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software

Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software Online strategie van de ANWB: persoonlijk en relevant, altijd en overal Jeroen Bouwmeester Sr. Business Consultant GX Software 19 mei 2016 2 ANWB: sinds 1883 4,3 mln leden 430.000 partner/jongerenleden

Nadere informatie

BNO Branchemonitor De Nederlandse ontwerpsector in beeld en getal

BNO Branchemonitor De Nederlandse ontwerpsector in beeld en getal De Nederlandse ontwerpsector in beeld en getal Februari 2016 Voorwoord Herstel In lijn met de economische opleving veert ook de designsector weer op. De cijfers over 2015 bevestigen het herstel dat in

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

Mogelijk gemaakt door: E- ngine, E- Village, Klantenbinder, MailPlus, Measur , Tripolis Solu:ons

Mogelijk gemaakt door: E- ngine, E- Village, Klantenbinder, MailPlus, Measur , Tripolis Solu:ons Mogelijk gemaakt door: E- ngine, E- Village, Klantenbinder, MailPlus, Measuremail, Tripolis Solu:ons Voorwoord Na enkele maanden van verzamelen en analyseren van ruim 156 duizend e- mailings, verzonden

Nadere informatie

OPTIMAAL MAILINGS VERSTUREN. TIM ROEMER Managing Director

OPTIMAAL MAILINGS VERSTUREN. TIM ROEMER Managing Director OPTIMAAL MAILINGS VERSTUREN TIM ROEMER Managing Director EVEN VOORSTELLEN Tim Roemer Scoot Media Onderdeel van De Telefoongids First-Impressions.nl & Affiliatepartners.nl 300 adverteerders 200.000 leads

Nadere informatie

398% meer omzet met e-mail design van E-Village

398% meer omzet met e-mail design van E-Village Case // 398% meer omzet met e-mail design van E-Village Winnaar E-mail Idol 2010 Klant E-Village Uitdaging Ontwerp het best scorende e-mail design Resultaat Winnaar op zowel OR, CTR en ROI E-Village laat

Nadere informatie

Over e-village. Over e-village

Over e-village.  Over e-village E-mail Benchmark 2017 Over e-village De E-mail Benchmark 2017 is samengesteld door e-mailmarketingbureau e-village. Van de #1 e-mailsoftware Clang tot advies, uitvoering en monitoring van omnichannel e-mailcampagnes.

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Handleiding: Mailingrapportage. Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns

Handleiding: Mailingrapportage. Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns Handleiding: Mailingrapportage Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Opbouw van de mailingrapportages... 2 1.1 Tabs algemene informatie... 3

Nadere informatie

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter

Hunter-CRM. Documentatie Handleiding Spamfilter Documentatie Handleiding Spamfilter 1 Voorwoord Deze handleiding is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Nadere informatie

Email als startpunt van de Dialoog

Email als startpunt van de Dialoog Email als startpunt van de Dialoog Marcel Molenaar Commercial Director mmolenaar@mailmedia.nl IEX Jongeren; het zijn net mensen. 1 Agenda Introductie Mailmedia Feiten en cijfers Succesfactoren Dialogue

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

Voorwoord Opvallen in de inbox Afzender Onderwerpregel Pre-header 36

Voorwoord Opvallen in de inbox Afzender Onderwerpregel Pre-header 36 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Waarom e-mailmarketing 8 1.1 De succesformule van e-mailmarketing 8 1.2 Return on Investment 10 1.3 E-mail en mobiel gebruik 12 1.4 E-mail als onderdeel van je marketingstrategie

Nadere informatie

Guideline End state. ING colour balance

Guideline End state. ING colour balance End state. 1 1 Customer Data Award voor ING De ING-case is een zeer aansprekend voorbeeld van implementatiekracht en innoverend vermogen. Daarnaast illustreert ING de kracht van het inzetten van meerdere

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

ROULARTA LEAD GENERATION

ROULARTA LEAD GENERATION ROULARTA LEAD GENERATION CONCEPT DATABASE Alle opt-in profielen binnen de database van Roularta Media Group Abonnees RMG titels RMG events RMG online contacts Gesegmenteerd content e-letters per subsegment

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Tips om je open ratio te verbeteren

Tips om je open ratio te verbeteren White paper Tips om je open ratio te verbeteren Mailingstatistiek: alles over de open ratio Introductie Een belangrijke graadmeter van het succes van je mailing is de open ratio. Maar het opmerken, openen

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

De zin en onzin van de nieuwe features in Analytics

De zin en onzin van de nieuwe features in Analytics De zin en onzin van de nieuwe features in Analytics 17 juni, Mark van Kasteren GAUC 2015 Result driven online marketing Welkom! Result driven online marketing Google Analytics Nerd Beweging sensor die

Nadere informatie

Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris.

Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris. Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris. Onderzoek naar de effectiviteit van relatiemagazines Jos Schijns Cendris Research Center maandag 14 april 2008 Inhoud Aanleiding

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE?

BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? BIG DATA, BIG BUSINESS, BIG TROUBLE? Marketing, Big Data en privacyregels Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA - 14 november 2013 - Big data & marketing (Energieverbruik, KNMI data en bouwjaar

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie