Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measuremail, Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine"

Transcriptie

1 Mogelijk gemaakt door: MailPlus, Measur , Tripolis Solutions, Webpower en Yourzine

2 Voorwoord De eerste Nationale Benchmark Het eerste Nationale Benchmark rapport verschijnt in een periode dat de aandacht volledig gericht is op het EK-voetbal. Terwijl ik dit schrijf is EURO2012 in volle gang en speelt Oranje vanavond de tweede poulewedstrijd tegen aartsrivaal Duitsland: als dat maar goed gaat... Het aardige van een dergelijk internationaal toernooi is dat spelers van concurrerende ploegen (neem bijvoorbeeld Madrid en Barcelona) met een gemeenschappelijk doel ten strijde trekken, gezamenlijk hun land vertegenwoordigen en daarbij succesvol blijken. DDMA Council Met het ontstaan van de DDMA Council in juli 2011 heeft het merendeel van de grotere Nederlandse ESP s ( Service Providers) zich verenigd in de commissie ESP s met als doel: professionalisering van de industrie. Eén van de belangrijkste ideeën daarbij was het uitwerken van een representatieve benchmark voor de gehele Nederlandse (online) markt. Afgelopen jaren zijn er meerdere benchmark rapporten met statistieken verschenen. Deze rapporten zijn uitgebracht op initiatief van afzonderlijke ESP s of waren in mindere mate relevant door de internationale oriëntatie. Na oprichting van de DDMA Council vorig jaar, werkt het merendeel van de grotere Nederlandse ESP s nu samen om de Nationale Benchmark vorm te geven; een handige en relevante tool voor marketeers om hun marketing doelstellingen te kunnen toetsen. Waarom een Nationale Benchmark? ( )marketeers kunnen aan de hand van statistieken uit de Nationale Benchmark beoordelen hoe de eigen marketing activiteiten scoren ten opzichte van anderen. Tevens kunnen beslissingen over bijsturing direct worden genomen. Een benchmark heeft grotere waarde voor marketeers als de data een zo goed mogelijk beeld geeft van wat ontvangers en -verzenders in de verschillende branches met doen. Voor de relevantie is het dan ook prettig dat de data van meerdere ESP s in dit rapport is verzameld. Uiteraard moet een marketeer goed kijken of hij zijn eigen i

3 ratio s goed kan vergelijken. Vergeet niet dat een benchmark niet heilig is, want behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! Onafhankelijk onderzoek De ESP s hebben met DDMA afspraken gemaakt over de opzet en uitvoering van deze benchmark. De onafhankelijke status van de branchevereniging biedt de mogelijkheid om dit onderzoek op de juiste manier te borgen, zodat de data veilig blijft en het onderzoek onafhankelijk van commercie wordt uitgevoerd. Mogelijk gemaakt door Het Nationale Benchmark rapport is een gigantische prestatie! Minimaal vergelijkbaar met een Spaans-Catelaanse finaleplaats op een groot voetbaltoernooi. Deze samenwerking tussen de diverse partijen is -naast succesvol- ook erg prettig gebleken en ik hoop dan ook op een langdurige voortzetting ervan. Mijn speciale dank aan alle deelnemende ESP collega s voor hun bijdrage en vertrouwen. Dank ook aan het bureau van DDMA, in het bijzonder aan Jonneke, Monique en Merel, voor de realisatie van deze eerste Nationale Benchmark. En tot slot veel dank aan de commissie Onderzoek & Educatie, die de interpretatie van de resultaten heeft verzorgd. Nu is het duimendraaien voor de wedstrijd van vanavond! Ik hoop dat het doel van Oranje veel hardbounces produceert en dat we met het bewerken van het doel van de Oosterburen een buitengewoon mooie ROI realiseren. Amsterdam, juni 2012 Remco Groen Council - Commissie ESP s ii

4 Onderzoekspartners De Nationale Benchmark 2011 is mogelijk gemaakt door de deelnemende ESP s: In samenwerking met de commissie Onderzoek & Educatie: Mick Lodder Hans Meijer & Pim van den Boogaard De benchmark is gecoördineerd en uitgevoerd door: Monique Rutten & Jonneke Prinsen 3

5 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet Omvang bestand Doel Methode Representativiteit 7 4. Metrics Gemiddelde metrics Metrics per Target Leeswijzer Indeling rapport Metrics Kenmerken Metrics per Type Metrics per Focus Metrics per Verzenddag Metrics per Omvang bestand Nationale Benchmark Branche Target Type Focus Verzenddag 14 5 Metrics Per branche (Trade) Association Automotive Banking & Finance Charity Consulting 31 4

6 5.6. Ecommerce Education & Training Energy & Utilities Entertainment & Leisure FMCG Retail Telecommunications Transportation & Logistics Travel Unknown Government Insurance 38 6 Conclusie Interactive agency Job agencies 40 7 Over DDMA Listbroker Lottery 42 Disclaimer & copyright Manufacturing Marketing & Advertising Media & Publishing Medical, Dental & Healthcare Real estate 47 5

7 Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet DDMA introduceert op initiatief van de DDMA commissie ESP de Nationale Benchmark. Deze benchmark biedt inzicht in de Nederlandse verzending van EDM s (Electronic Direct Mail) op brancheniveau. De resultaten representeren een groot deel van de verzending in Nederland en geven dan ook een representatief beeld van de markt.

8 1.1. Doel De ESP s van Nederland hebben zich verenigd in de DDMA commissie ESP. Het doel van deze commissie is professiona-lisering van de industrie in samenwerking met inboxproviders, toezichthouders, klanten en ontvangers. Een product van deze professionalisering is de Nationale Benchmark Methode Iedere ESP, als verzender van ingen in opdracht van een klant, heeft de data van verzonden EDM s binnen Nederland in 2011 samengevoegd in een Excel-bestand. De klanten hebben zelf de branche, markt, typering en focus van een EDM vastgesteld. Een ESP heeft de data aangevuld of verrijkt waar nodig. De data is geanonimiseerd aangeleverd; dat wil zeggen dat de aangeleverde data niet herleidbaar is tot een klant van de ESP. De DDMA onderzoeker heeft de data van iedere ESP samengevoegd tot één Nationale Benchmark SPSS databestand. Na deze samenvoeging is niet langer inzichtelijk welke geanonimiseerde data door welke ESP is aangeleverd. Metrics Kenmerken Naast de metrics, zijn de EDM s met de volgende kenmerken aangeleverd: Branche Target Type Focus Verzenddag Omvang bestand 1.3. Representativiteit Voordat u naar de cijfers gaat, willen wij u wijzen op het volgende. In deze benchmark is het aantal kleine EDM s (EDM s met minder dan e- mailadressen) relatief groot, namelijk circa de helft van het databestand. Dit beïnvloedt de totaal gemiddelde metrics sterk. Kijkt u daarom vooral naar de gemiddelde metrics van de grotere EDM s (EDM s groter dan e- mailadressen). Deze geven een betrouwbaarder beeld van de resultaten. DDMA zal in een volgende benchmark trachten de representativiteit te verbeteren. Per EDM zijn de onderstaande metrics aangeleverd. Accepted Rate Hard Bounce Rate Soft Bounce Rate Unique Confirmed Open Rate Unique Click Through Rate Click to Open Rate 7

9 Hoofdstuk 2 Leeswijzer De onderzoeksresultaten van de Nationale Benchmark 2011 zijn samengebracht in vier delen.

10 2.1. Indeling rapport De onderzoeksresultaten van de Nationale Benchmark 2011 zijn samengebracht in vier delen. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk Metrics Een weergave van de kenmerken van het databestand (EDM s) binnen deze benchmark. Een weergave van de gemiddelde metrics op het totale databestand. Daarnaast worden de gemiddelde metrics met de verschillende kenmerken gekruist. Een weergave van de gemiddelde metrics per branche. Daarnaast worden de gemiddelde metrics met het kenmerk target gekruist. Een samenvatting van de inzichten waartoe de onderzoeksresultaten hebben geleid. De Nationale Benchmark geeft het gemiddelde weer van zes metrics; accepted rate, hard bounce rate, soft bounce rate, confirmed open rate, click through rate en click to open rate. Hieronder zijn de definities van deze metrics gegeven. De metrics zijn conform de internationale standaard SAME* gedefinieerd. Accepted Rate (AR) Any that is not rejected by a server, including s delivered to the inbox, spam or junk folders or those are missing from those folders that did not receive a bounce reply. The accepted rate is the total amount successfully delivered to the server divided by the total deployed (unique records). The amount successfully delivered is the total amount attempted minus all failures, including hard bounces. (Accepted s / Sent s = Accepted Rate) Bounce Rate (HBR & SBR) A message rejected by the receiving server. Typically bounces are referred to as either hard bounce, a delivery failure for permanent reason (e.g. a misspelled address) or soft bounce, a delivery failure due to a temporary condition (e.g. mailbox is currently full). (Hard Bounces / Sent s = Hard Bounce Rate) (Soft Bounces / Sent s = Soft Bounce Rate) Unique Confirmed Open Rate (COR) The unique number of users that an is displayed (whether fully opened or within the preview pane) and recorded using tracking pixel OR if images are blocked and the user clicks any link including the unsubscribe link. This metric includes both HTML and plain text s. The unique confirmed open rate is the percentage of unique confirmed opens divided by the total number of accepted s. (Unique Confirmed Opens / Accepted = Unique Confirmed Open Rate) *The S.A.M.E. Project: Support the Adoption of Metrics of . Experience Council of the Direct Marketing Association. Juni

11 Unique Click Through Rate (CTR) The number of times a link is clicked from a message divided by the number of accepted messages. For example if a message is sent to 4 people and two people open the message, downloading the images. One of two that opened the clicked on a link one or more times, the resulting CTR for that link is 25% (1 unique clicker / 4 accepted s = 25%). This metric is calculated as Unique CTR, which refers to the number of people that clicked. (Clicks / Accepted s = Unique Click Through Rate) Unique Click to Open Rate (CTO) The unique number of times a link is clicked from a message divided by the unique number of confirmed opens for that message. For example if a message is sent to 4 people. Two people open the , and one of those two click on a link one or more times, the resulting CTO is 50% (1 click / 2 confirmed opens = 50%). This metric may be calculated as Unique CTO, which refers to the number of people that clicked. (Clicks / Unique Confirmed Opens = Unique Click to Open Rate) 2.3. Kenmerken Naast de metrics zijn de EDM s met een aantal kenmerken aangeleverd. Deze kenmerken komen terug in het vervolg van dit rapport. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de verschillende kenmerken. Branche De branche-indeling is door de commissie ESP s samengesteld op basis van de voorkomende branches bij hun klanten. Zie hoofdstuk 3 voor een compleet overzicht. Target Per EDM is aangegeven of deze is verzonden door een bedrijf werkzaam in Business to Consumer (B2C) of Business to Business (B2B). Type Een EDM is onder één van de volgende typeringen geschaard: Marketing Straight marketing, sole purpose of the message is to drive a purchase (or in some cases, generate a lead that can drive to the purchase. Service / transactional Transactional messages, relating to a new sign-up, an order, invoice, status update, or some other issue involving a recent action (may and should include some marketing calls to action). Editorial Messages that include content that provides value to the reader without a purchase (may and should also include some marketing calls to action). Research sent to gather opinions via surveys. Other Anything that does not fall into one of the other categories. Focus Een EDM heeft één van de volgende doelstellingen: Acquisition - Get new customers or leads. Loyalty - Grow existing customers. 10

12 Promotional - Product sales and up- & cross selling. Retention - Keep existing customers. Other - Anything that does not fall into one of the other categories. Verzenddag Per EDM is geregistreerd op welke datum, en daarmee op welke dag, deze is verzonden. Omvang bestand Per EDM is aangegeven welke omvang het bestand had waarnaar de EDM is verstuurd. De omvang van het bestand is gecategoriseerd. Zie hoofdstuk 3 voor een compleet overzicht. 11

13 Hoofdstuk 3 Nationale Benchmark 2011 De Nationale Benchmark omvat gedetailleerde resultaten gebaseerd op verzonden EDM s binnen Nederland in Met deze EDM s zijn in totaal ruim 1,15 miljard s verstuurd. Dit hoofdstuk geeft een weergave van de verschillende kenmerken van het databestand.

14 3.1. Branche De onderstaande tabellen laten het aantal EDM s zien dat per branche in deze benchmark is meegenomen. De branche waarin de meeste EDM s zijn verstuurd, is Media & Publishing met 18,8% van het totaal aantal verstuurde EDM s. Dat is ruim 10% meer dan de branches Insurance en Transportation & Logistics die op de tweede en derde plaats volgen met 7,9% en 7,4%. Ook tonen de tabellen het percentage van het totaal aantal verstuurde e- mails per branche. Deze percentages laten zien dat in bepaalde branches relatief veel EDM s zijn verstuurd naar kleinere bestanden (bv. Transportation & Logistics), of juist relatief weinig EDM s naar grotere e- mailbestanden (bv. Lottery). 13

15 ! 3.2. Target! 3.4. Focus Van verzonden EDM s is vastgelegd welke target van toepassing is. 18,8% is verzonden door bedrijven werkzaam in B2B en 81,2% daarvan in B2C.! 3.3. Type Van 31% van de EDM s in deze benchmark is bekend welk type ing het betrof. Veruit het grootste gedeelte bestond uit marketing s (51,1%). In 35,6% van de gevallen bestonden de EDM s uit editorial s en 13,2% uit service- of transactionele s. En als laatste ging het in 0,1% van de gevallen om onderzoeks of overige s. Welk doel hebben de verzonden EDM s in 2011 gehad? Dit is van 31% van de EDM s bekend. Met 51,2% was retentie veruit het meest beoogde doel van EDM s. Loyalty en promotiedoelen werden in 17,3% en 14,8% van de gevallen nagestreefd. Ook wordt ingezet voor acquisitie maar dat wordt in slechts 10,2% van de gevallen gedaan. Vermoedelijk door het feit dat permissie verkrijgen van prospects minder eenvoudig is dan van klanten Verzenddag Wat zijn de populaire verzenddagen om EDM s te sturen? Wij gaan er vanuit dat bedrijven regelmatig testen op welke dagen hun doelgroepen het best bereikbaar zijn en EDM s het meeste rendement opleveren. In ieder geval blijkt hieruit dat op donderdag het meest wordt g d. 20,8% van de EDM s wordt op die dag verzonden, gevolgd op korte afstand door de dinsdag met 19,3%. 14

16 De overige weekdagen zitten er niet ver vanaf. Behalve zaterdag en zondag, deze dagen lijken voor de meeste branches geen favoriete verzenddagen te! zijn.! 3.6. Omvang bestand De onderstaande tabel laat de verdeling van de EDM s qua target zien binnen de omvang van het bestand. Van de EDM s die uit minder dan s bestonden, is 83,6% B2C en 16,4% B2B. Het aandeel in B2C is bij de kleine EDM s bijzonder hoog terwijl dat juist te verwachten is in B2B. Zou de marketeer steeds gerichter zijn gaan mailen? De geanalyseerde EDM s hebben uiteraard een zeer verschillende omvang. In onderstaand overzicht is te lezen dat in de meeste gevallen (55,9%) de EDM s uit minder dan s bestonden. 21,6% valt in de categorie tot s. 15

17 Hoofdstuk 4 Metrics In dit hoofdstuk worden de gemiddelden van de zes metrics weergegeven: Accepted Rate Hard Bounce Rate Soft Bounce Rate Confirmed Open Rate Click Through Rate Click to Open Rate.

18 In dit hoofdstuk worden de gemiddelden van de zes metrics weergegeven; accepted rate, hard bounce rate, soft bounce rate, confirmed open rate, click through rate en click to open rate. Tevens is er een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelden van alle EDM s ( ) en de gemiddelden van de EDM s waarbij de bestanden met minder dan adressen achterwege zijn gelaten (57.486). Hiervoor is gekozen omdat de categorie omvang bestand < ook bestanden van bijvoorbeeld 10 adressen kan bevatten. Dit zijn over het algemeen meer gerichte EDM s waardoor het aannemelijk is dat deze betere metrics scoren. Dit kan de gemiddelden van de metrics beïnvloeden. een klein verschil in de AR tussen beide groepen. De groep EDM s met meer dan adressen scoort iets hoger.! Daarbij zijn in de onderstaande paragrafen de gemiddelde metrics weergegeven per target, type, focus, verzenddag en omvang bestand. De gemiddelde metrics per branche komen in hoofdstuk 5 aan bod. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige resultaten van dit deel van het onderzoek minder betrouwbaar zijn door het grote verschil in het aantal EDM s waarover de gemiddelde metrics zijn berekend. Bij lage aantallen EDM s is de invloed van afzonderlijke resultaten op de metrics groter. Het aantal berekende EDM s zijn in de tabellen getoond Gemiddelde metrics De totaal gemiddelde COR betreft 40,23% terwijl het deel bestaande uit EDM s met meer dan s een lager gemiddelde COR scoort, 33,97%. Dat zie je ook terug in de resultaten van de andere metrics. Kijk bijvoorbeeld naar de CTR waar op het totaal een beter gemiddeld percentage wordt gescoord dan in de groep met EDM s met meer dan adressen: 11,14% versus 8,11%. In de overige metrics zijn kleinere verschillen gemeten zoals de totaal gemiddelde HBR, die ligt iets hoger dan die bij de grotere EDM s. En er zit 17

19 4.2. Metrics per Target In deze paragraaf zijn de metrics voor B2C en B2B weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s.!! 18

20 Consumenten responderen beter dan zakelijke relaties, blijkt uit de grafieken. Op het totaal van de EDM s is te zien dat de COR en de CTO iets hoger liggen in B2C dan in B2B.! De verschillen tussen AR, HBR en SBR zijn zeer klein op het totaal tussen B2C en B2B. Maar uit de grafiek met de metrics bestaande uit EDM s met meer dan s is te zien dat met name in B2C minder hardbounces (HBR) worden gemeten en slechts iets meer softbounces (SBR). De COR is bij grotere EDM s in B2C zelfs nog beter dan in B2B maar het verschil in CTR ligt daarentegen dichter bij elkaar dan bij het totaal van de EDM s Metrics per Type In deze paragraaf staan de metrics per type ing. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. Op het totaal van de EDM s zijn de CTO, CTR en COR het best bij het type Service/transactional. Het type Research/other lijkt ook goede metrics te hebben maar de resultaten zijn minder betrouwbaar vanwege het lage aantal gemeten EDM s. Opvallend is dat de AR van 99,06% bij het e- mail type Editorial veel beter is dan bij de overige typen. Dat geldt tevens voor de HBR en SBR van dit type. 19

21 ! In onderstaande grafiek zijn de kleinere EDM s buiten beschouwing gelaten en daarmee is het type Research/other komen te vervallen. In die groep worden logischerwijs veel kleine verzendingen gedaan of 1 op 1 campagnes. Ook bij de grotere EDM s blijft het type Editorial een hoge AR noteren en is met name de HBR zeer laag. Maar het type dat het best respondeert is Service/transactional. Aangenomen wordt dat dit type als zeer relevant wordt ervaren, wat zich uit in hogere COR, CTR en CTO. Vermoedelijk wordt dit type met name ingezet bij klantcommunicatie zodat door hogere betrokkenheid van de ontvanger bij product, merk en bedrijf hogere metrics ontstaan. Het type Editorial volgt als tweede en geeft hogere gemiddelde metrics weer dan het type Marketing. Het aantal onderzochte EDM s benaderen elkaar wat wellicht aanduidt dat de ontvanger eerder geneigd is een van het type Editorial te openen en te lezen dan een commercieel bericht. Het type Marketing scoort dus lagere metrics dan Service/transac-tional en Editorial, tegen de verwachting in van de marketeer. Maar lage responscijfers zeggen niets over het rendement van dit type EDM. Er is geen onderscheid gemaakt tussen marketinggerichte s aan klanten en prospects. Prospects responderen vermoedelijk minder goed dan klanten, wat een negatief effect kan hebben op de gemiddelde metrics van dit type Metrics per Focus In deze paragraaf zijn de metrics per focus weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. De metrics voor de doelstellingen geven een goed beeld van het verschil tussen EDM s gericht aan prospects en aan klanten. Het genereren van nieuwe klanten of leads (Acquisition) scoort beduidend lager dan de andere categorieën. De COR blijft met 35,02% achter ten opzichte van de andere doelstellingen maar wordt op de voet gevolgd door Promotional met 38,97%. 20

22 Het verschil is nog duidelijker bij de CTR. Daar blijft Acquisition met 8,04% ver achter op Loyalty, Promotional, Retention en Other. Opvallend is wel dat de HBR en SBR behoorlijk lager liggen bij Acquisition dan bij de andere doelstellingen. Opmerkelijk hoog is de HBR in Loyalty.!! 21

23 ! Nu de kleinere EDM s eruit zijn gefilterd, is de invloed van deze bestanden op de gemiddelde metrics goed te zien. Ook nu geven de metrics voor de doelstellingen een goed beeld van het verschil tussen EDM s gericht aan prospects en aan klanten. Het genereren van nieuwe klanten of leads (Acquisition) via s aan prospects scoort beduidend lager dan de andere categorieën. De COR blijft achter ten opzichte van de rest met 24%. Loyalty volgt als eerste met 33,96%. Promotional daalt slechts 4% ten opzichte van het totaal van de EDM s dus hier heeft de groep kleine EDM s een beperkte invloed gehad op de COR. Het verschil is nog duidelijker bij de CTR. Daar blijft Acquisition met 2,88% ver achter op Loyalty, Promotional, Retention en Other. De conclusie is dat klanten (logischerwijs) responsiever zijn. Opmerkelijk hoog zijn de HBR en SBR in Loyalty. In de groep Other zijn deze het laagst (0,29% en 0,22%) en gehalveerd ten opzichte van de cijfers mét daarin de kleine EDM s tot e- mails Metrics per Verzenddag De gemiddelde metrics per verzenddag geven een trend weer. De resultaten zijn op zaterdag en zondag beter dan op andere verzenddagen. Het lijkt erop dat ontvangers de inbox beter bijhouden in het weekend. Dat uit zich onder andere in een SBR van circa 0,6% terwijl op andere dagen de scores 0,15% hoger zijn. De beste COR en CTR zijn op zondag gerealiseerd, 42,96% en 12,13%. De verschillen met andere dagen zijn klein, soms minder dan 1-3%. 22

24 ! De tabel geeft de gemiddelde metrics per verzenddag weer van de EDM s met meer dan adressen. Ook hier is te zien dat de gemiddelde metrics lager liggen dan op het totaal van de EDM s. De EDM s bestaande uit kleinere bestanden scoren in verhouding dus veel beter Metrics per Omvang bestand In deze paragraaf zijn de metrics weergegeven naar omvang van het bestand. Er is onderscheid gemaakt tussen het totaal van de onderzochte EDM s en de EDM s groter dan s. In de AR zijn nagenoeg geen verschillen gemeten tussen de categorieën. De AR ligt tussen 98,16% en 98,75%. De HBR ligt bij de kleinere EDM s tot e- mails wat hoger dan in de grotere categorieën. De SBR is nagenoeg hetzelfde in alle categorieën. De COR is opmerkelijk hoger in de groep met EDM s tot adressen (45,16%) dan in de opvolgende groepen EDM s. Naarmate de bestanden groter worden is de trend van de COR dalende en eindigt op 25,83% bij EDM s groter dan adressen. De dalende trend is tevens te zien in de CTR. Kleine EDM s leveren betere resultaten op. De ontvanger vindt ze zeer relevant gezien de hoge open en klik ratio. EDM s gericht aan gesegmenteerde groepen BC klanten zijn vaak relevanter omdat de boodschap beter aansluit bij hun wensen en behoeften. Of ze bestaan uit B2B adressen van klanten die over het algemeen meer betrokken zijn bij merk, product en service (loyaler) en daarom beter responderen op EDM s. 23

25 ! 24

26 Hoofdstuk 5 Metrics Per branche Als marketeer vindt u voornamelijk uw eigen branche interessant en wilt u uzelf in de verschillende metrics met branchegenoten vergelijken. We geven daarom de gemiddelde metrics weer per branche. Op deze manier heeft u in één oogopslag de vergelijkingsmateriaal voor handen.

27 Dit hoofdstuk biedt een weergave van de branches waarbij het aantal EDM s minimaal is. Door het geringe aantal EDM s per branche is de representativiteit van de metrics niet gewaarborgd. Bij lage aantallen EDM s is de invloed van afzonderlijke resultaten op de metrics groter. Het aantal berekende EDM s zijn in de tabellen weergegeven. In hoofdstuk 6 worden de opvallende metrics uit de branches benoemd en toegelicht. 26

28 5.1. (Trade) Association De metrics binnen de branche (Trade) Association zijn gebaseerd op EDM s (2,8% van het totaal aantal EDM s). 57,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,3% uit tot s. Donderdag was met 25% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag (15,5%). In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (8,8% op zaterdag en 9,6% op zondag).!! 27

29 5.2. Automotive De metrics binnen de branche Automotive zijn gebaseerd op EDM s (2,6% van het totaal aantal EDM s). 80% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 9,9% uit tot s. Vrijdag was met 20,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 16,8%. In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (9,2% op zaterdag en 8,6% op zondag).!! 28

30 5.3. Banking & Finance De metrics binnen de branche Banking & Finance zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 67,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 15% uit tot s. Dinsdag was met 23,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door vrijdag met 21,1%.!! 29

31 5.4. Charity De metrics binnen de branche Charity zijn gebaseerd op EDM s (0,8% van het totaal aantal EDM s). 60,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 20,5% uit tot s. Donderdag was met 24,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 21,0%.!! 30

32 5.5. Consulting De metrics binnen de branche Consulting zijn gebaseerd op EDM s (1,8% van het totaal aantal EDM s). 48,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 31,3% uit tot s. Donderdag was met 28,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 22,3%.!! 31

33 5.6. Ecommerce De metrics binnen de branche Ecommerce zijn gebaseerd op EDM s (4,8% van het totaal aantal EDM s). 68,3% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 12,9% uit tot s. Dinsdag was met 20,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 19,4%.!! 32

34 5.7. Education & Training De metrics binnen de branche Education & Training zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 48,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 31,7% uit tot s. Donderdag was met 28,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 21,1%.!! 33

35 5.8. Energy & Utilities De metrics binnen de branche Energy & Utilities zijn gebaseerd op EDM s (2,1% van het totaal aantal EDM s). 71,1% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,8% uit tot s. Dinsdag was met 24% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag met 23,1%.!! 34

36 5.9. Entertainment & Leisure De metrics binnen de branche Entertainment & Leisure zijn gebaseerd op EDM s (3,8% van het totaal aantal EDM s). 48,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 23,2% uit tot s. Vrijdag was met 22,6% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,8%.!! 35

37 5.10. FMCG De metrics binnen de branche FMCG zijn gebaseerd op EDM s (0,9% van het totaal aantal EDM s). 33,5% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 30,7% uit tot s. Donderdag was met 24,6% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door maandag met 24,1%.! De EDM s binnen de branche FMCG zijn verzonden door bedrijven werkzaam in B2C of is onbekend. Daardoor kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen B2C en B2B, en zijn de metrics niet gekruist met het kenmerk Target. 36

38 5.11. Government De metrics binnen de branche Government zijn gebaseerd op EDM s (1,7% van het totaal aantal EDM s). 59,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 34,7% uit tot s. Donderdag was met 33,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,8%.!! 37

39 5.12. Insurance De metrics binnen de branche Insurance zijn gebaseerd op EDM s (7,9% van het totaal aantal EDM s). 91,4% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 4,7% uit tot s. Woensdag was met 18,2% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 17,8%. In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend g d (11,4% op zaterdag en 9,7% op zondag).!! 38

40 5.13. Interactive agency De metrics binnen de branche Interactive agency zijn gebaseerd op EDM s (2,4% van het totaal aantal EDM s). 71,6% van deze EDM s bestaan uit minder dan s en 15,6% uit tot s. Donderdag was met 22,3% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door dinsdag met 20,6%.!! 39

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF Inhoudstafel Interactive Marketing Book 2010 www.digimedia.be 007 Introductie Interactive Marketing

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie