KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER"

Transcriptie

1 KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

2 Inleiding In dit document staan de kerntaken van de bevelvoerder centraal. Voorafgaand aan de beschrijving van deze kerntaken wordt in deze inleiding aandacht besteed aan: de positie van een bevelvoerder het kwalificatieprofiel van een bevelvoerder de kerncompetenties van een bevelvoerder Positionering Bevelvoerder De functie bevelvoerder brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. De bevelvoerder heeft de leiding over de bemensing van een tankautospuit en de bemensing van bijzondere voertuigen die aan zijn tankautospuit worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer op de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)eenheden tot de aankomst van de Officier van Dienst. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de OvD. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de bevelvoerder op eigen initiatief. De bevelvoerder hanteert de standaardbepakking van de tankautospuit en bijzondere voertuigen. De bevelvoerder voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Als eerst aankomende leidinggevende bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij ook basiskennis nodig van natuurbrandbestrijding, scheepsbrandbestrijding, vliegtuigbrandbestrijding, incidenten op spoorwegen, vloeistofbranden en branden in een kleine industriële omgeving. De basiseenheid van de brandweer bij grootschalig optreden is de tankautospuit. Als zodanig vervult de bevelvoerder ook een belangrijke rol bij het grootschalig optreden. (zoals bij de bestrijding van grootschalige incidenten en rampen). De bevelvoerder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking met politie en GHOR tot de aankomst van de Officier van Dienst. De bevelvoerder heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen. Een bevelvoerder voldoet aan het kwalificatieprofiel van de Manschap A. Deze voorwaarde is vastgelegd in bijlage B1 van het functiehuis. Kwalificatieprofiel Aan de hand van bovenstaande positionering en met medewerking van experts op het gebied van repressief optreden, is dit kwalificatieprofiel ontwikkeld. Het kwalificatieprofiel dient als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de proeve(n) van bekwaamheid en het onderwijs. Voor het niveau van het onderwijs wordt verwezen naar het Landelijk functiehuis brandweer. Binnen het kwalificatieprofiel zijn er voor de Bevelvoerder vier kerntaken gedefinieerd. Deze kerntaken gelden voor iedere Bevelvoerder. De context en vakinhoudelijke kennis, die nodig is om elke kerntaak uit te voeren verschillen per type incident (en zijn daarom specifiek). De competenties per kerntaak zijn algemener, hoewel alle competenties niet bij elk incident in dezelfde mate nodig zijn. In de proeve(n) van bekwaamheid en in het onderwijs zal ruimte worden gecreëerd om deze verschillen tot uitdrukking te laten komen. 1

3 Kerntaken De bevelvoerder vervult vier kerntaken. In principe heeft iedere bevelvoerder met deze kerntaken te maken. De persoon die aan het kwalificatieprofiel voldoet is direct inzetbaar als bevelvoerder. Omdat de werkzaamheden in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing niet wezenlijk anders dan de werkzaamheden bij basiszorg wordt hier geen afzonderlijke aandacht aan besteed. Kerntaak 1: Optreden bij brandbestrijding De bevelvoerder geeft leiding aan de bemensing van een blusvoertuig en de bemensing van een bijzonder voertuig dat aan zijn TS is gekoppeld. Hij voert taken uit in het kader van het bestrijden van de brand in de ruimste zin van het woord. De bevelvoerder maakt daarbij gebruik van alle mensen en middelen die hem daarvoor ter beschikking staan. Kerntaak 2: Optreden bij technische hulpverlening De bevelvoerder geeft leiding aan de bemensing van een blusvoertuig en de bemensing van een bijzonder voertuig dat aan zijn TS is gekoppeld. Hij voert taken uit in het kader van de technische hulpverlening in de ruimste zin van het woord. De bevelvoerder maakt daarbij gebruik van alle mensen en middelen die hem daarvoor ter beschikking staan. Kerntaak 3: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen De bevelvoerder geeft leiding aan de bemensing van een blusvoertuig en de bemensing van een bijzonder voertuig dat aan zijn TS is gekoppeld. Hij voert taken uit in het kader van de bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De bevelvoerder maakt daarbij gebruik van de uitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat. Kerntaak 4: Optreden bij bestrijding van waterongevallen De bevelvoerder geeft leiding aan de bemensing van een blusvoertuig en aan de duikploegleider. Hij voert taken uit ter voorbereiding op de inzet van en ter ondersteuning van de duikploegleider. Hij kan zijn ploeg, indien nodig, zelfstandig een oppervlakteredding uit laten voeren. Op de volgende pagina s wordt op elk van deze kerntaken nader ingegaan. De oorspronkelijke, in het rapport Functie- en competentieprofielen repressieve brandweerfuncties op (v)mbo-niveau Manschappen en Bevelvoerders genoemde kerntaken uitruk/verkenning, inzet en nazorg zit in elk van de 4 kerntaken verweven. De ontwikkelgroep heeft gekozen voor eenzelfde indeling van de kerntaken als bij Manschap a zonder de oorspronkelijk genoemde kerntaken uit het oog te verliezen. Hoewel de basis van leidinggeven bij elke kerntaak gelijk is zijn er toch verschillen in de aanpak bij de diverse incidenttypen die zowel in toetsing als onderwijs tot uitdrukking dienen te komen. 2

4 Kerntaak 1: Optreden bij brandbestrijding Werkzaamheden Algemeen is het aanspreekpunt voor de diverse disciplines tot aankomst OvD is operationeel eindverantwoordelijk tot de (eventuele) komst van de OvD verzorgt tot de aankomst van de OvD de multidisciplinaire coördinatie zorgt voor de berichtgeving met de AC is verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners, slachtoffers en derden geeft leiding, coördineert en controleert Uitruk inventariseert gegevens met betrekking tot het incident maakt gebruik van de vakinhoudelijke kennis en ervaring van de ploegleden analyseert deze gegevens stelt prioriteiten en maakt een afweging tussen het verwachte resultaat en het daarvoor te nemen risico formuleert een voorlopig plan en een plan + formuleert op basis van het voorlopig plan een verkenningsplan zorgt voor de informatieoverdracht aan de ploegen en maakt een juiste taakverdeling bepaalt de juiste persoonlijke bescherming Verkenning maakt inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident toetst de actuele en verwachte risico s aan de eerdere inschatting stelt zijn voorlopig plan (al dan niet) bij verdeelt het incident in logische vakken (qua taken maar ook geografisch) stelt indien van toepassing zijn plan+ in werking stelt prioriteiten schaalt indien nodig monodisciplinair en multidisciplinair op geeft een situatierapport (sitrap) Inzet zet in op de 1 e prioriteit geeft leiding,controleert en coördineert voert het commando over de eigen eenheid stelt,indien nodig, zijn plan + in werking wijst de 2 e aankomende bevelvoerder zijn inzetvak en informeert hem over het incident coördineert de multidisciplinaire samenwerking (informeert 3

5 en adviseert) controleert het effect van de werkzaamheden, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zo nodig de inzet bij geeft de OvD bij zijn aankomst een sitrap ontvangt leiding van de OvD Nazorg coördineert de personele nazorg (bijv. BOT (via OvD) opstarten) coördineert de materiële nazorg (inzetgereed maken) handelt de administratie rondom het incident af (rapportage en registratie) evalueert het proces evalueert het functioneren (intern en extern) Beoordelingscriteria is in staat om de situatie zowel tactisch als technisch te analyseren kan beslissen onder tijdsdruk stelt de juiste prioriteiten maakt efficiënt gebruik van middelen kan omgaan met de beschikbare informatiedragers past de juiste schadebeperkende maatregelen toe heeft aandacht voor milieu en omgeving heeft aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners en omgeving bewaakt de fysieke en mentale inzetbelasting van het personeel Keuzes en dilemma s De bevelvoerder kent zijn rol in het kader van de rampenbestrijding (wat krijg ik als bevelvoerder voor mijn kiezen) De bevelvoerder moet bepalen of en wanneer hij opschaalt De bevelvoerder moet inschatten waar het incident voor de brandweer ophoudt De bevelvoerder moet een vertaalslag maken naar de onderdelen van de veiligheidsketen De bevelvoerder moet omgaan met de uitzonderingsbepalingen van de Arbo-wetgeving De bevelvoerder moet beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie, tegenstrijdige belangen, in een dynamische omgeving De bevelvoerder moet het beoogde resultaat ten opzichte van de risico s afwegen De bevelvoerder moet analyseren in een dynamische omgeving De bevelvoerder moet vertrouwen en zekerheid uitstralen naar de manschappen, terwijl hij innerlijk onzeker kan zijn over zijn besluiten en aanpak De bevelvoerder gaat om met agressief gedrag van omstanders De bevelvoerder moet een afweging kunnen maken tussen 4

6 veilig optreden en belangen van slachtoffers, overige hulpverleners en derden De bevelvoerder moet omgaan met druk vanuit de omgeving 5

7 Kerntaak 2: Optreden bij technische hulpverlening Werkzaamheden Algemeen is het aanspreekpunt voor de diverse disciplines tot aankomst OvD is operationeel eindverantwoordelijk tot de (eventuele) komst van de OvD verzorgt tot de aankomst van de OvD de multidisciplinaire coördinatie zorgt voor de berichtgeving met de AC is verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners, slachtoffers en derden geeft leiding, coördineert en controleert Uitruk inventariseert gegevens met betrekking tot het incident. Vervult zijn taak in het incidentmanagement maakt gebruik van de vakinhoudelijke kennis en ervaring van de ploegleden (bijv. een automonteur of plaatwerker als lid van het technisch team) analyseert deze gegevens stelt prioriteiten en maakt een afweging tussen het verwachte resultaat en het daarvoor te nemen risico formuleert een voorlopig plan en een plan + formuleert op basis van het voorlopig plan een verkenningsplan zorgt voor de informatieoverdracht aan de ploegen en maakt een juiste taakverdeling bepaalt de juiste persoonlijke bescherming Verkenning maakt inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident toetsing van actuele en verwachte risico s aan de eerdere inschatting stelt zijn voorlopig plan (al dan niet) bij verdeelt het incident in logische vakken (qua taken maar ook geografisch) stelt indien van toepassing zijn plan + in werking stelt prioriteiten schaalt indien nodig mono en multi op geeft een situatierapport (sitrap) Inzet zet in op de 1 e prioriteit geeft leiding, controleert en coördineert voert het commando over de eigen eenheid stelt, indien nodig, zijn plan + in werking coördineert de multidisciplinaire samenwerking (informeert 6

8 en adviseert) controleert het effect van de werkzaamheden, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zo nodig de inzet bij geeft de OvD bij zijn aankomst een sitrap ontvangt leiding van de OvD Nazorg coördineert de personele nazorg (bijv. BOT (via OvD) opstarten) coördineert de materiële nazorg (inzetgereed maken) handelt de administratie rondom het incident af (rapportage en registratie) evalueert het proces evalueert het functioneren (intern en extern) Beoordelingscriteria is in staat om de situatie te analyseren kan beslissen onder tijdsdruk stelt de juiste prioriteiten maakt een juiste taakindeling met het beschikbare personeel kan omgaan met de beschikbare informatiedragers past de juiste schadebeperkende maatregelen toe maakt efficiënt gebruik van middelen heeft aandacht voor milieu en omgeving heeft aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners en omgeving kan zaken creatief oplossen als de omstandigheden daar om vragen is in staat de medische triage en de technische redtijd op elkaar af te stemmen Keuzes en dilemma s De bevelvoerder houdt rekening met de psychische gesteldheid en belastbaarheid van het personeel De bevelvoerder wijkt, indien nodig, af van de standaardprocedure (situationeel handelen) De bevelvoerder moet een afweging kunnen maken tussen veilig optreden en belangen van slachtoffers, overige hulpverleners en derden De bevelvoerder moet snel kunnen schakelen tussen scenario s De bevelvoerder moet bepalen of en wanneer hij opschaalt De bevelvoerder moet beslissen en analyseren op basis van onvolledige informatie in een dynamische omgeving met tegengestelde belangen De bevelvoerder maakt een afweging tussen het beoogde resultaat en de te nemen/ te verwachte risico s De bevelvoerder moet vertrouwen en zekerheid uitstralen naar de manschappen, terwijl hij innerlijk onzeker kan zijn over zijn besluiten en aanpak De bevelvoerder moet omgaan met agressief gedrag van omstanders De bevelvoerder moet omgaan met druk vanuit de omgeving 7

9 Kerntaak 3: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen Werkzaamheden Algemeen is het aanspreekpunt voor de diverse disciplines tot aankomst OvD is operationeel eindverantwoordelijk tot de (eventuele) komst van de OvD verzorgt tot de aankomst van de OvD de multidisciplinaire coördinatie zorgt voor de berichtgeving met de AC is verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners, slachtoffers en derden geeft leiding, coördineert en controleert vervult naast de rol als 1 e bevelvoerder ook de rol van de Lima of Oscar in de OGS procedure. Uitruk rijdt bovenwinds aan en geeft dit ook door aan de AC inventariseert gegevens met betrekking tot het incident raadpleegt de beschikbare naslagwerken en vooraf beschreven scenario s (bijv. bevelvoerderskaarten) maakt gebruik van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van ploegleden analyseert deze gegevens en vertaalt deze naar de omstandigheden stelt prioriteiten en maakt een afweging tussen het verwachte resultaat en het daarvoor te nemen risico formuleert een voorlopig plan en een plan + formuleert op basis van het voorlopig plan een verkenningsplan zorgt voor de informatieoverdracht aan de ploegen bepaalt de juiste persoonlijke bescherming Verkenning maakt inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident raadpleegt (indien beschikbaar) een procesdeskundige toetst de actuele en verwachte risico s aan de eerdere inschatting stelt zijn voorlopig plan (al dan niet) bij verdeelt het incident in logische vakken (qua taken maar ook geografisch) stelt, indien nodig, zijn plan + in werking stelt prioriteiten schaalt indien nodig monodisciplinair en multidisciplinair op geeft een situatierapport (sitrap) 8

10 Inzet zet in op de 1 e prioriteit geeft leiding, controleert en coördineert voert het commando over de eigen eenheid stelt, indien van nodig, zijn plan + in werking coördineert de multidisciplinaire samenwerking (informeert en adviseert controleert het effect van de werkzaamheden, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zo nodig de inzet bij. geeft de OvD / Lima / Oscar bij zijn aankomst een sitrap ontvangt leiding van de OvD Nazorg coördineert de personele nazorg (bijv. BOT (via OvD) opstarten) coördineert de materiële nazorg (inzetgereed maken) handelt de administratie rondom het incident af (rapportage en registratie) evalueert het proces evalueert het functioneren (intern en extern) Beoordelingscriteria maakt een juiste inschatting van het incident en de effecten op basis van de verzamelde gegevens is in staat om de situatie te analyseren kan beslissen onder tijdsdruk stelt de juiste prioriteiten maakt een juiste taakindeling met het beschikbare personeel maakt efficiënt gebruik van middelen kan indien nodig afwijken van de standaardprocedure (situationeel handelen) past de juiste schadebeperkende maatregelen toe kan omgaan met de beschikbare informatiedragers heeft aandacht voor milieu en omgeving heeft aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners en omgeving het is belangrijk dat de bevelvoerder vertrouwen en zekerheid uitstraalt naar de manschappen, terwijl hij innerlijk onzeker kan zijn over zijn besluiten en aanpak kan zaken creatief oplossen als de omstandigheden daar om vragen moet snel kunnen schakelen tussen scenario s Keuzes en dilemma s De bevelvoerder moet rekening houden met tegengestelde belangen De bevelvoerder moet het incident noch overschatten noch onderschatten. De bevelvoerder houdt rekening met de psychische gesteldheid en belastbaarheid van de bemensing De bevelvoerder besluit tot het laten uitvoeren van een redding en/of grijpredding De bevelvoerder moet bepalen of en wanneer hij opschaalt De bevelvoerder maakt een afweging of hij zich aan de 9

11 procedure houdt of het incident creatief oplost De bevelvoerder neemt beslissingen op basis van onvolledige informatie in een dynamische omgeving met tegengestelde belangen De bevelvoerder moet een afweging maken van het resultaat ten opzichte van de risico s (personeel / economisch belang) De bevelvoerder analyseert in een dynamische omgeving De bevelvoerder moet omgaan met druk vanuit de omgeving 10

12 Kerntaak 4: Optreden bij waterongevallen Werkzaamheden Algemeen is het aanspreekpunt voor de diverse disciplines tot aankomst OvD is operationeel eindverantwoordelijk tot de (eventuele) komst van de OvD verzorgt tot de aankomst van de OvD de multidisciplinaire coördinatie is het aanspreekpunt voor de duikploegleider zorgt voor de berichtgeving met de AC is verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen personeel, overige hulpverleners, slachtoffers en derden geeft leiding, coördineert en controleert Uitruk inventariseert gegevens met betrekking tot het incident maakt gebruik van de vakinhoudelijke kennis en ervaring van de ploegleden analyseert deze gegevens stelt prioriteiten en maakt een afweging tussen het verwachte resultaat en het daarvoor te nemen risico formuleert een voorlopig plan en een plan + formuleert op basis van het voorlopig plan een verkenningsplan zorgt voor de informatieoverdracht aan de ploegen en maakt een juiste taakverdeling bepaalt de juiste persoonlijke bescherming Verkenning maakt inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident bepaalt de risico s voor het eigen personeel zoekt naar sporen en stelt deze waar mogelijk veilig zorgt voor een duidelijke positiebepaling stelt prioriteiten stelt indien nodig zijn voorlopig plan bij verdeelt het incident in logische vakken (qua taken maar ook geografisch) stelt indien nodig zijn plan+ in werking schaalt indien nodig monodisciplinair en multidisciplinair op geeft een situatierapport (sitrap) Inzet bereidt de plaats van het incident voor op de inzet van de duikploeg 11

13 doet, indien mogelijk, een oppervlakteredding zorgt voor een veilige werkplek voor de duikploeg ondersteunt de duikploeg op verzoek van de duikploegleider zorgt voor de opvang van het slachtoffer geeft een sitrap aan de OvD/duikploegleider verzorgt de berichtgeving met de AC start het plotten op (markeren van het afgezochte gebied) houdt rekening met de psychische gesteldheid en belastbaarheid van de bemensing Nazorg coördineert de personele nazorg (bijv. BOT (via OvD) opstarten) coördineert de materiële nazorg (inzetgereed maken) handelt de administratie rondom het incident af (rapportage en registratie) evalueert het proces evalueert het functioneren (intern en extern) Beoordelingscriteria maakt een juiste taakindeling met het beschikbare personeel maakt efficiënt gebruik van middelen kan zaken creatief oplossen als de omstandigheden daar om vragen heeft aandacht voor milieu en omgeving heeft aandacht voor de veiligheid van eigen personeel, de duikploeg, overige hulpverleners en omgeving Keuzes en dilemma s De bevelvoerder staat voor de keuze om de eigen ploeg in het water te laten gaan of te wachten op de duikploeg De bevelvoerder moet taak en bevoegdheden met de duikploegleider afstemmen De bevelvoerder moet omgaan met druk vanuit de omgeving De bevelvoerder moet omgaan met agressiviteit van slachtoffers en omgeving 12

14 Bijlage I Aan de totstandkoming van dit kwalificatieprofiel is bijgedragen door: Ontwikkelgroep Dhr. P. Jansen Post-coördinator Brandweer Nijmegen Dhr. A. Koedam Hoofd preparatie Brandweer Ede Dhr. J. Schamper Beleidsmedewerker repressie Brandweer Den Haag Dhr. G. Trip Coördinator operationele Regio Noord- en Oost-Gelderland voorbereiding Dhr. J. Hazeleger Hoofd Repressie Brandweer Utrecht Nbbe Dhr. M.J. Leune Mevr. A. de Graaf Beleidsmedewerker Beleidsmedewerker Nifv Dhr. R. Hofman Onderwijskundige Dhr. J. Molenaar Vakgroepdecaan Incidentmanagement NVBR Dhr. J. Van Kimmenade Senior Adviseur 13

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER

KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER Status Vastgesteld door de stuurgroep kwaliteit bedrijfsbrandweerpersoneel. Inhoudsopgave Deel A Vast te stellen door de minister 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP B werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 11 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF KWALIFICATIEPROFIEL VOOR PLOEGCHEF werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 6 september 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10340 1 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2010, nr.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEETPLANLEIDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is in maart 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Wijzigingen in het

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CONTROLEUR BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 3 september 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is in maart 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Wijzigingen

Nadere informatie

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC Klasse xxx Manschappen 111 + 112 / 113 +114 Ploeg: Brandweer ABWC -10 2 6 8-10 2 6 8 K G Algemeen TICHTIG Communicatie e manschap 1. kan opdrachten van de bevelvoerder correct interpreteren. e manschap

Nadere informatie

Leergangkader Officier van dienst

Leergangkader Officier van dienst Leergangkader Officier van dienst Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement n. Functie manschap A Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub n Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie bevelvoerder werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire Oefening Doel Basisbrandweerzorg Beperkt OGS en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER VOERTUIGBEDIENER

KWALIFICATIEDOSSIER VOERTUIGBEDIENER KWALIFICATIEDOSSIER VOERTUIGBEDIENER Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie officier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet uit bij een

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement ff. Functie voertuigbediener Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub ff Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BRANDWEERDUIKER

KWALIFICATIEDOSSIER BRANDWEERDUIKER KWALIFICATIEDOSSIER BRANDWEERDUIKER Werkzaam bij de brandweer Status Het dossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de verantwoordingsnotitie

Nadere informatie

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering

Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Vier vacante plaatsen voor adjudant (beroepspersoneel) via bevordering Post: Gent Functie Doelstelling van de functie 1. De operationele leiding bij de bestrijding van incidenten over een team medewerkers.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST BRANDPREVENTIE werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. KWALIFICATIEPROFIEL

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader 1. FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUDANT Doel Beschrijving 1. De operationele leiding over een team

Nadere informatie

technische hulpverlening

technische hulpverlening BESCHRIJVING OPTIONELE RICHTING technische hulpverlening BEDRIJFSBRANDWEER MANSCHAP Status vastgesteld door de stuurgroep kwaliteit bedrijfsbrandweerpersoneel Inhoudsopgave Deel A 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie adviseur gevaarlijke stoffen werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP B Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER CHAUFFEUR

KWALIFICATIEDOSSIER CHAUFFEUR KWALIFICATIEDOSSIER CHAUFFEUR Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Manschap B

Opleidingsplan leergang Manschap B 10 maart 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Manschap B. Dit opleidingsplan sluit aan

Nadere informatie

PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER

PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER PORTFOLIO DUIKPLOEGLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER DUIKPLOEGLEIDER

KWALIFICATIEDOSSIER DUIKPLOEGLEIDER KWALIFICATIEDOSSIER DUIKPLOEGLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het dossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de verantwoordingsnotitie

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER MANSCHAP

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER MANSCHAP KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER MANSCHAP Status Vastgesteld door de stuurgroep kwaliteit bedrijfsbrandweer personeel Inhoudsopgave Deel A Vast te stellen door de minister 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Opleidingsplan Manschap a

Opleidingsplan Manschap a Opleidingsplan Manschap a Herziene versie, 20 mei 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de verantwoordingsnotitie

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie voertuigbediener werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Functie- en compententieprofielen brandweerfuncties op (v)mbo-niveau

Functie- en compententieprofielen brandweerfuncties op (v)mbo-niveau Functie- en compententieprofielen brandweerfuncties op (v)mbo-niveau November 2007 Eindrapport Rapport functie- en competentieprofielen 2007 1 Kemperbergerweg 783 Postbus 7010 6801 HA Arnhem Tel 026 3552400

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR TACTISCH MANAGER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR TACTISCH MANAGER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR TACTISCH MANAGER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 15 december 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN KWALIFICATIEDOSSIER ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen

Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen 20 april 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger Informatiebundel bevorderingsprocedure Sergeant-vrijwilliger Doel van de functie De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie manschap a werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen 3. Oefensystematiek De systematiek van deze Leidraad Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER. OFFICIER VAN DIENST GENEESKUNDIG (OvD-G) Project Vakbekwaamheid binnen de GHOR

KWALIFICATIEDOSSIER. OFFICIER VAN DIENST GENEESKUNDIG (OvD-G) Project Vakbekwaamheid binnen de GHOR KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST GENEESKUNDIG (OvD-G) Titel Project Documentnummer : Kwalificatiedossier Officier van Dienst Geneeskundig : Vakbekwaamheid binnen de GHOR : OVDG104 Datum : 1 april

Nadere informatie