Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business"

Transcriptie

1 Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1

2 2 Sales Improvement Group

3 Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de Nationale Verkoopbenchmark voor ICT-bedrijven. De benchmark heeft als doel om actuele aandachtsgebieden en bewegingen op het gebied van sales optimalisatie te identificeren. Sales directies krijgen hiermee antwoord op de vraag in hoeverre ICT-bedrijven erin slagen grip te houden op het verkoopproces en de sales force stimuleren om het maximale uit bestaande en nieuwe klantrelaties te halen. De resultaten geven directies inzicht in de speerpunten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We willen alle bedrijven die hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun medewerking. Tot de bijna 100 respondenten behoren softwareleveranciers, detacheringsbureaus, consultancy- en telecombedrijven. Ze verzorgen business solutions op uiteenlopende gebieden waaronder ERP, BI, CRM, (e)hrm, CMS, security & storage, document management, communicatie, projectadministratie en portals. Het gaat om ICT-bedrijven met meer dan 30 medewerkers waarvan tenminste zo n 5 tot 10 sales medewerkers. De (online) enquête is afgenomen op directieniveau. Uit de boeiende reacties van respondenten die ook in dit verslag zijn terug te vinden, maken we op dat de belangstelling groot is om de eigen sales organisatie te vergelijken met die van andere ICT-bedrijven. De benchmark is generiek ingezet om een goede vergelijking te faciliteren op vier relevante deelonderwerpen: strategie klantretentie acquisitie competenties Het onderzoek is geïnitieerd door Sales Improvement Group en uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV. Sales Improvement Group biedt een breed spectrum aan diensten voor het verbeteren van het rendement op sales activiteiten. Die diensten omvatten het analyseren van de sales organisatie, het opstellen van verbeteringsplannen en het pragmatisch ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Daarnaast verbetert Sales Improvement Group de vaardigheden van mensen in sales en van het sales management. We wensen u veel inspiratie bij het vertalen van dit verslag naar uw visie op sales optimalisatie. Hiermee kunt u onderbouwd beslissen over eventuele aanpassingen van uw sales beleid, de inrichting van uw sales organisatie en het verhogen van gewenste competenties en vaardigheden van uw sales medewerkers. 3

4 Management samenvatting Het binnenhalen van nieuwe klanten is bij meer dan 8 op 10 ICT-bedrijven een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Uit navraag blijkt dat dit meer om het penetreren van huidige markten gaat dan dat er voor nieuwe product- of marktontwikkeling wordt gekozen. Waar normaliter gemiddeld 20% van de klanten 80% van de omzet binnenbrengt, is die verdeling in de ICT-sector nu al gezonder met 60-40%. De totale omzet, sales conversie en aantal nieuwe klanten zijn ook de belangrijkste kpi s (kritische prestatie indicatoren) om de sales organisatie op te sturen. Nummer 2 op de sales agenda blijft wel het uitbouwen van business bij bestaande klanten. Het zullen ook alleen de tevreden klanten zijn die de rol van ambassadeur op zich willen nemen om nieuwe klanten over de streep te trekken. Gericht op new business, beschikken ICT-bedrijven vaak al over een goede klantenlijst en maken gebruik van diverse (ook online) kanalen voor het bewerken van prospects. Opvallend is dat de sales buitendienst ook regelmatig aan de telefoon te horen is om nieuwe contacten te leggen. De belangrijkste uitdaging is echter om eerder op directieniveau aan tafel te komen en multi-level selling te bedrijven. Men wil worden gezien als strategisch partner door niet zo zeer vanuit de technologie, maar vanuit bedrijfsdoelen van de prospect te adviseren en de terugverdientijd van investeringen inzichtelijk te maken. Onderscheidend vermogen in de ICT-sector wordt dan ook niet zo zeer in technologie of prijs gezocht, maar vooral in de taal van de branche spreken om prospects het gevoel van zekerheid te bieden dat ze voor de juiste business partner kiezen. Het verkrijgen van nieuwe klanten vereist andere vaardigheden dan het goed bedienen van bestaande relaties. Er worden hoge eisen gesteld aan sales medewerkers in de ICT-sector. Daarom is er nu al veel - vooral individuele - aandacht voor competentieontwikkeling. We zien dit in het aannamebeleid, coachingsgesprekken en trainingen. Veel sales directies vinden het echter nog niet voldoende en willen vooral vaker mee op pad en extra (intern of extern) trainen. Adviserend verkopen, multi-level selling en Return On Investment verkopen voeren de goed gevulde wensenlijst aan om middels de kwaliteit van het sales team succesvol te zijn in de ICT-sector. 4 Sales Improvement Group

5 1. Strategie Binnenhalen van nieuwe klanten heeft prioriteit, business partner en referenties bepalen onderscheidend vermogen Opvallend veel aandacht voor new business Op de lijst met sales uitdagingen voor de komende periode staat het binnenhalen van business bij nieuwe klanten met stip bovenaan (ruim 80%). Gevolgd door het opvoeren van de verkoop aan bestaande klanten (bijna 70%). Uit nummer 3 en 4 op de lijst blijkt dat men meer new business zoekt met bestaande producten in bestaande markten dan te kiezen voor product- en/of marktontwikkeling (respectievelijk 28% en 32%). De vraag is of deze keuze niet te behoudend is. Niet alleen met het oog op mogelijke marktverzadiging, maar ook omdat markten openbreken onder druk van de economische ontwikkelingen nieuwe kansen biedt. % 1. Meer business bij nieuwe klanten 83% 2. Meer business bij bestaande klanten 70% 3. Nieuwe markten verkennen 32% 4. Nieuwe producten/diensten ontwikkelen 28% 5. Meer contacten leggen 27% 6. Verkorten sales cyclus 17% 7. Beter overzicht & grip sales proces 15% 8. Betere propositie ontwikkelen 14% 9. Duidelijke sales methodiek voor hele sales team 11% 10. Voorkomen te veel (licentie)kortingen 4% 11. Preventie uitstel wordt afstel 4% Tabel 1: Belangrijkste strategische sales uitdagingen Weinig aandacht voor verkorten sales cyclus Opvallend is dat er weinig stemmen zijn gegeven aan preventie uitstel wordt afstel (4%). Terwijl met name omvangrijke en complete ICT-trajecten zich kunnen kenmerken door lange selectietrajecten. Gezien de tijd, inspanningen en geld die hiermee gepaard gaan, is het belangrijk om te voorkomen dat uitstel van beslissingen niet tot afstel leidt. Sales medewerkers moeten toch leren hoe zij deze sales cyclus kunnen closen. Er zijn immers meer wegen dan het geven van extra (licentie)kortingen om dit te bewerkstelligen. Een echte business partner maakt het verschil Als het gaat om onderscheidend vermogen, kwalificeren ICT-bedrijven de prijs als een ondergeschikte factor. Driekwart meent het verschil te kunnen maken door als business partner de brug te slaan tussen de bedrijfsdoelen van de klant en de mogelijkheden van de technologie. Daarbij is het zaak niet vanuit afzonderlijke producten, maar vanuit totaaloplossingen te denken. Conceptueel verkopen is derhalve vereist. Wie daarin excelleert zit eerder bij de directie aan tafel. 5

6 De kunst is niet alleen om een ingang op directieniveau te creëren, maar ook om informatie over behoeften op lagere niveaus te combineren tot een overkoepelend voorstel. Sales mensen die de terugverdientijd (ROI, Return On Investment) van de investeringen in technologie duidelijk kunnen maken, hebben een groot concurrentieel voordeel in handen. Ruim 14% van de respondenten is echter zoekende naar een nóg betere propositie om het verschil met de concurrentie aan te tonen (zie tabel 1). Meer dan de helft van de respondenten noemt goede referenties als onderscheidende factor en ruim een derde kwalificeert materiekennis als belangrijk pluspunt. Het feit dat al eerder branchegenoten voor een bepaalde oplossing hebben gekozen, geeft nieuwe klanten de bevestiging dat de gekozen partij de taal van de branche spreekt. Grafiek 1: Onderscheidend vermogen in de ICT-sector Vooral sturen op omzet en het converteren van leads De ICT-sector is een sterk competitieve markt waarin het aantal aanbieders blijft groeien terwijl de verschillen kleiner worden. Meedenken met de klant is mooi, maar dat moet wel orders opleveren. Vandaar dat respondenten de totale omzet beschouwen als de belangrijkste kpi (kritische prestatie indicator, 69%). Gevolgd door het genereren en converteren van leads (de sales pipeline) en het aantal gescoorde nieuwe klanten. Opvallend is wel de aandacht die ook naar softere factoren uitgaat om de sales organisatie op te sturen. Ruim 4 op 10 respondenten stuurt namelijk op klanttevredenheid ofwel het dichthouden van de achterdeur. In het verlengde daarvan is ook aandacht voor competentieontwikkeling van medewerkers (22%) en kwaliteit van offertes (17%). 6 Sales Improvement Group

7 Grafiek 2: KPI s om de sales organisatie op te beoordelen Strategische vraag: meer marge of meer klanten? Respondenten hebben een keuze mogen maken tussen óf meer marge behalen bij bestaande klanten óf meer nieuwe klanten scoren. Meer dan driekwart gaat voor het binnenhalen van new business. Men denkt dit te kunnen realiseren via het netwerk van medewerkers en bestaande klanten, door uitbreiding van het sales team en met nieuwe product-/marktcombinaties met een juiste focus en gerichte planning. Respondenten aan het woord Margeverhoging is belangrijk, maar het vergroten van het klantenbestand met nieuwe product-/marktcombinaties heeft voor ons prioriteit. Dhr. Serge Leclercq, commercieel directeur VDD IQware B.V Voor ons is groei van het aantal klanten cruciaal in alle omzet categorieën: licenties, diensten en onderhoud. Daarnaast staan klantgerichtheid en productontwikkeling centraal. Dhr. Flip Goudsmit, algemeen directeur DSA VISION Bij langlopende projecten voor bestaande klanten liggen de marges vast. We moeten groeien door nieuwe klanten te scoren. Dhr. Hans Odink, sales & marketing manager Dysel We hebben diverse doelstellingen. Zowel qua aantal nieuwe klanten als qua marge. Maar ook qua type klant. Wij willen ons focussen op klanten die goed bij onze organisatie passen. Uit deze mix moet een gezonde situatie ontstaan waardoor we kunnen groeien. Dhr. Jaap Meijer, sales manager Ifective 7

8 2. Klantretentie Bestaande relaties kunnen verder worden uitgebouwd ten behoeve van meer business en ambassadeurschap Aandacht voor cross- en upselling bij klantenbezoek Het binnenhalen van orders bij nieuwe klanten kost gemiddeld 5 keer meer inspanning dan bij bestaande klanten. Vandaar dat ruim 70% van de ICT-bedrijven zich actief bezighoudt met crossen upselling. Hierbij zijn langlopende beheercontracten een voordeel: men blijft dicht op de klant zitten en kan daardoor proactief inspelen op het ontstaan van nieuwe behoeften in de organisatie. In reguliere klantbezoeken wordt goed meegedacht met de klant. Meer dan 80% van de deelnemers brengt de klanttevredenheid en toekomstplannen ter sprake. Positief is ook dat ruim driekwart van de sales en account managers bij bezoeken nieuwe producten of diensten durft aan te bieden. Grafiek 3: Uw gemiddelde agenda bij reguliere klantbezoeken Behoefte aan beter afgestemde accountplanning De accountplanning is voor verbetering vatbaar. In een accountplan staat onder andere wie via welke kanalen en in welke frequentie specifieke klante(groep)en zal bedienen. Ruim een derde van de respondenten heeft helemaal geen accountplannen opgesteld of slechts voor een beperkt aantal klantgroepen. ICT-bedrijven die wel accountplannen maken, spreken deze vaak niet door met de klant. Dat is een gemiste kans om verwachtingen te managen en een dusdanige taakverdeling te maken om de klant optimaal en naar tevredenheid te bedienen. Grafiek 4: Voor welke klantgroepen maakt u gerichte accountplannen? 8 Sales Improvement Group

9 Bestaande klanten als ambassadeurs voor new business Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk over acquisitie, is het belangrijk te beseffen dat tevreden klanten een grote rol kunnen spelen bij het aanbrengen of overtuigen van ook nieuwe klanten. De top 3 van mogelijkheden die de ICT-sector hiervoor inzet: 1. referentie cases op papier (81%) 2. klantbezoeken met prospects (59%) 3. actief vragen netwerk te delen (36%) Expert aan het woord Om nieuwe klanten te kunnen werven, zijn bestaande klanten belangrijk. Als je bestaande klanten tevreden zijn, kun je gebruik maken van zogenaamde kettingverkoop. Vraag eens aan een tevreden klant bij welke twee van zijn relaties hij je zou willen adviseren. Zo kom je makkelijker aan tafel bij prospects. Om tevreden klanten goed te kunnen managen, is het van belang om de verkooporganisatie optimaal in te richten rondom de klant. Professioneel accountmanagement en het uniform toepassen van de juiste gespreksvaardigheden door sales mensen en accountmanagers leidt vaak tot een grote bijdrage aan het verhogen van klanttevredenheid. Daarnaast is het belangrijk dat sales medewerkers op een juiste manier worden aangestuurd en gecoacht door hun sales manager(s). Zodat iedereen in de organisatie wordt gestimuleerd om alles te doen aan de juiste mix van tevreden bestaande klanten en voldoende nieuwe klanten. Sales Improvement Group 9

10 3. Acquisitie Vooral business binnenhalen via eigen netwerk, het ideale sales traject is vaak nog niet uitgezet Goede spreiding van opdrachtgevers Bij de helft van de ICT-bedrijven brengt 20% van de klanten 80% van de omzet binnen. Dat is gebruikelijk in B2B sales. Opvallend is dat bij een derde van de respondenten deze verhouding 60-40% is. Deze bedrijven zijn nog minder afhankelijk van een klein aantal grotere klanten. Het bereiken en vasthouden van die spreiding vraagt echter veel inspanningen. Hoe pakt de ICTsector dat aan, hoe rollen we dat succesvol uit? Grafiek 5: Verhouding bestaande versus new business in ICT Sales buitendienst vaak aan de telefoon Eerste vraag is of er een goede accountlijst voorhanden is om te bewerken. Een kleine meerderheid van 64% heeft een actuele new business lijst voorhanden, maar bij 14% is de beschikbare lijst onvoldoende. Voor het genereren van leads gebruikt men vooral het eigen netwerk (85%). Koud bellen krijgt bijna 30% van de stemmen. % 1. Eigen netwerk 85% 2. Referentieverkoop 67% 3. Marketingacties 52% 4. Beurzen 43% 5. Online kanalen 38% 6. Koud bellen, sales buitendienst 28% 7. Koud bellen, sales binnendienst 19% 8. Via vendor of distributeur 16% 9. Koud bellen, callcenter 9% 10. Anders 5% Tabel 2: Belangrijkste leadgeneratiebronnen 10 Sales Improvement Group

11 Opvallend is dat ICT-bedrijven vaker hun eigen sales teams (in plaats van een callcenter) vragen om intensief en telefonisch nieuwe prospects te benaderen. Mogelijk ligt de investeringsbereidheid van klanten lager door de economische onzekerheid. Dat het gaat om een juiste mix van leadgeneratiebronnen blijkt uit aanvullende marketingacties (52%) en nog relatief vrij veel beursdeelname (43%). Uiteraard is het belangrijk de resultaten van deze activiteiten af te stemmen met sales voor het kwalificeren van leads. Online middelen in de belangstelling Webcommunicatie is niet meer weg te denken uit de middelenmix van de ICT-sector. De belangstelling hiervoor is groot, maar nog niet alle kanalen worden ten volle benut. De huidige top 3: 1. social media zoals LinkedIn en Twitter (67%) 2. zoekmachinemarketing (57%) 3. AdWords (40%) Er wordt nog duidelijk minder gebruik gemaakt van webinars (online seminars) om (interactieve) presentaties te verzorgen die leads kunnen opleveren (6%). Minder technische multi-level demonstraties In de top 3 verbeterpunten voor sales demonstraties staat de directie eerder aan tafel krijgen. Bij gesprekken met die directie is het zaak gerichte koopmotieven te vinden die alle aanwezige mensen aanspreken. Een algemeen directeur is op zoek naar oplossingen die aansluiten op de gekozen strategie. De financieel directeur wil weten wat het rendement op de investering is in termen van kostenbesparing en productiviteitsverhoging. De HR-manager wil medewerkers binden en het hoofd van automatisering wil garanties over de haalbaarheid van het project. Demonstraties zijn een beproefd middel voor multi-level selling. Uiteraard kunnen deze niet te technisch van aard zijn wanneer men alle beïnvloeders en beslissers voor zich wil winnen. Grafiek 6: Hoe kunt u uw demo s verbeteren? 11

12 Respondenten over hun ideale sales traject Volgens veel respondenten is het een illusie om een ideaal sales traject op te zetten. Daarvoor zijn de verschillen tussen producten, markten en klantbehoeften te groot. Toch zijn er 3 speerpunten om het rendement op verkoopinspanningen te maximaliseren: Meer klantstrategisch denken door niet de techniek maar de bedrijfsprocessen centraal te stellen. Dat betekent goed luisteren en doorvragen naar de werkelijke behoeften en gevolgen. Dat maakt de scope en haalbaarheid van projecten veel beter inzichtelijk voor beide partijen. Vaker gebruik maken van standaardoplossingen omdat die voor een groter aantal klanten inzetbaar zijn. Die aanpak vereenvoudigt ook het sales traject omdat de ervaringen van klanten zich sneller uitbreiden. Focus houden op de juiste doelgroep en kwaliteit van het sales team borgen. Het zijn de medewerkers die uiteindelijk de oplossingen verkopen en implementeren. Ze moeten weten waar business te vinden is en optimaal toegerust zijn op hun verkooptaken. Respondenten aan het woord We willen alles op alles zetten om multilevel sales te bedrijven, vanuit een adviserende rol waarbij we de ROI voor de klant duidelijk kunnen maken. Belangrijk hierbij is het verkooptraject van lead tot beslissing in zo kort mogelijke termijn af te ronden. Vervolgens is het zaak de klant tevreden te houden en de relatie uit te bouwen. Dhr. Marco Berg sales & marketing manager CTB Personele Systemen BV Een sales traject is pas werkelijk een succes als het eindresultaat naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd en er terugkerende business uit voortkomt. Wees in het verkooptraject eerlijk naar de klant over de vraag of je wel of niet kunt leveren en wanneer. Win het vertrouwen en behartig dit tot en met de levering. Dhr. Peter Derks directeur Actemium 12 Sales Improvement Group

13 4. Competentie Veel aandacht voor multi-level en acquisitievaardigheden Gerichte activiteiten om competenties verder te ontwikkelen Veel managers besteden ruim aandacht aan de competentieontwikkeling van hun sales mensen. Zwaartepunt bij de competentieontwikkeling ligt op individueel niveau (79%) en minder op groepsniveau (40%). Sales medewerkers worden aangenomen op hun advies- en verkoopvaardigheden, maar over het algemeen wel afgerekend op het resultaat middels een 10 tot 25% variabele beloning. Ondanks de aandacht die al uitgaat naar competentieontwikkeling, bevestigt een grote meerderheid van de sales directies dat het nóg beter kan. De top 3 van gerichte activiteiten: 1. sales manager vaker mee op pad (56%) 2. meer trainingen voor sales teams (51%) 3. meer 1 op 1 gesprekken tussen sales manager en sales medewerker (44%) Grafiek 7: Gewenste vaardigheden en competenties om te verbeteren Voor trainingen schroomt de ICT-sector ook niet om een extern bureau in te schakelen. Er is een uigebreide wensenlijst wat betreft de verbetering van competenties. Bovenaan de lijst vinden we adviserend verkopen, acquisitievaardigheden en multi-level selling. Dat is niet verrassend, want wie over deze vaardigheden beschikt, heeft een structurele voorsprong bij het binnenhalen van business. Expert aan het woord Om de competenties te kunnen bepalen, is het verstandig om gebruik te maken van een testmethode. Als op basis van een objectief instrument de competenties in beeld zijn, kan er gewerkt worden aan het mogelijk verbeteren hiervan. Dit kan enerzijds door middel van een training. Aan de andere kant zien we steeds vaker dat coaching een belangrijke rol vervult. Wij zijn voorstander van het feit dat sales mensen het beste gecoacht kunnen worden door hun eigen sales manager. Het opzetten van een goed coachplan, de juiste coachingsmethode en een duidelijk coachingsschema is hierbij essentieel. Uiteraard geldt ook hier dat vreemde ogen soms dwingen en wordt een combinatie van externe en interne coaching steeds vaker toegepast om de vaardigheden van sales mensen te verhogen. Sales Improvement Group 13

14

15 Meer informatie Contactgegevens Sales Improvement Group Vendelier PD Veenendaal t (088-SPACE-00) f e. w. Over Sales Improvement Group Sales Improvement Group zorgt voor het verhogen van het resultaat van de verkoopactiviteiten van bedrijven. Dit doen wij door middel van een unieke werkwijze, met de naam SPACE Concept. Wij bieden een dienstenpakket waarmee alle processen rondom de sales binnen bedrijven worden geoptimaliseerd. Dit combineren wij met praktijkgerichte coaching. Onze ervaren Sales Improvers en Sales Trainers brengen samen met de sales manager of directie een sales team naar een hoger niveau. Met als gevolg dat de commerciële prestaties van onze klanten daadwerkelijk sterk verbeteren. Wij geven dus niet alleen een advies, maar werken écht mee aan de verbetering van het resultaat van een onderneming. Hierdoor is Sales Improvement Group dé specialist in verkoopresultaat. Meer informatie Heeft u vragen of opmerkingen over dit rapport, dan kunt u die doorspreken met een van onze specialisten in verkoopresultaat: t (088-SPACE-00) e. Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door Goals Marktbewerking BV. 15

16 16 Sales Improvement Group Sales Improvement Group Vendelier PD Veenendaal (088-SPACE-00)

Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact

Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact Vermogensbeheerders en private bankers balanceren tussen persoonlijk en digitaal klantcontact Trendonderzoek CRM in private banking en vermogensbeheer 2010/2011 Trendonderzoek CRM in private banking en

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving)

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Door Olivier Arnolds, Eigenaar Datum 1 September 2012 Radarweg 525 1043 NZ Amsterdam 020-4499400

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties

Ondernemen met IT. Security Integratie CRM Efficiency. Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties Ondernemen met IT Security Integratie CRM Efficiency Een onderzoek naar klantstrategie en de inzet van CRM binnen Nederlandse organisaties ONDERNEMEN MET IT CRM Een onderzoek naar klantstrategie en de

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie