W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september 2013 2"

Transcriptie

1

2 W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

3 Welkom nieuwe vrijwilliger! U hebt er voor gekozen om zich als vrijwilliger in te zetten bij ZINN. Wij heten u van harte welkom en wensen u veel plezier als vrijwilliger binnen onze organisatie! Met deze wegwijzer helpen wij u graag op weg. Inleiding ZINN is een zorgorganisatie in Noord Nederland met 8 woonlocaties. Zes in de stad Groningen, één in Haren en één in Hoogezand. In de nabije omgeving van een aantal locaties biedt ZINN aan wijkbewoners de mogelijkheid om buurthuiskamers te bezoeken en gebruik te maken van de thuiszorg van ZINN. Onze professionele medewerkers worden ondersteund door een grote groep vrijwilligers die (onbetaald) zeer belangrijk werk verrichten. Met elkaar werken we met hart en ziel voor meer dan cliënten in drie clusters en op en rond 8 woonzorglocaties. Onze visie op ouderen zorg Wie oud wordt, kan geconfronteerd worden met ziekte en beperkingen. Onze zorg is er op gericht dat mensen zo prettig mogelijk oud worden. Het unieke individu en diens levensgeschiedenis staat in ons denken en doen centraal. ZINN richt zich op ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg. Ons uitgangspunt is dat onze cliënten het leven in of buiten onze woonzorgcentra zo gewoon mogelijk kunnen voortzetten, bij voorkeur onder eigen regie. In de praktijk betekent dit dat we met een positieve instelling elke dag een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. We stellen ons betrokken, flexibel en respectvol op, zowel richting onze cliënten als richting medewerkers, familie en vrijwilligers. We willen de beste zijn en zijn gastvrij. Voor elke medewerker/vrijwilliger heeft dit consequenties voor zijn/haar handelen. Gastvrij zijn betekent: Ja-cultuur: zeg nooit gelijk nee, ga eerst op zoek naar mogelijkheden om met een passend antwoord terug te komen. Pro-actief: wacht niet af, maar doe actief mee en neem initiatief. Aanspreekcultuur: spreek medewerkers/vrijwilligers aan op gemaakte afspraken of op gedrag. Respect: laat iedereen (cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers) in zijn/haar waarde. Plezier en passie: werk met passie en plezier. Service: wees erop gericht om ZINN-service te bieden. Deskundigheid: wees deskundig in de uitvoering van je werk en wees bereid deze deskundigheid te vergroten. Je bent aardig en vriendelijk: een glimlach kost géén tijd! W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

4 Goede zorg en meer De zorgbehoefte van iedere cliënt wordt aangeduid met een zorgzwaartepakket. Van ZZP 1 (weinig zorg) tot ZZP 10 (veel zorg). Wij bieden daarbij afhankelijk van de zorgzwaarte verschillende woonvormen (appartementen, kleinschalig wonen en groepswonen). Basiszorg is in ons huidige zorgstelsel krap bemeten. Het is mogelijk dat cliënten extra zorg en dienstverlening inkopen. Op enkele locaties bieden we een luxe ambiance aan mensen die hier prijs op stellen. Ook daarvoor betalen cliënten een extra vergoeding. Via onze PlusZorg kunnen cliënten extra diensten inkopen, bijvoorbeeld meer huishoudelijke hulp of een extra activiteit. Wijkbewoners die niet onder het dak van ZINN wonen zijn van harte welkom. Zij kunnen op veel locaties: Sfeervol lunchen en dineren Meedoen aan welzijnsactiviteiten Pedicure, schoonheids- en/of kapsalon bezoeken Kortom, ZINN biedt een breed scala aan zorg- en welzijnsarrangementen, afgestemd op de individuele behoefte en/of indicatie van cliënten. Familieparticipatie De rol van familieleden/mantelzorgers is een belangrijk onderdeel van de zorg. Enerzijds doordat budgetten (vanuit de overheid) voor zorg krapper worden en anderzijds omdat wij geloven dat familieparticipatie de zorg inhoudelijk kan aanvullen. Familie staat dichter bij onze cliënt dan wie ook. Samenwerken Professionals, familieleden en vrijwilligers werken samen aan een prettige woon- en leefsfeer voor onze cliënten. Uiteraard vinden we ook een prettige werksfeer voor medewerkers en vrijwilligers belangrijk. Afspraken en huisregels Het is belangrijk om te weten dat we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt om op een goede en respectvolle manier met elkaar om te gaan (zowel naar medewerkers als cliënten en hun familie!). In vogelvlucht betekent dit onder andere dat u: er verzorgd uitziet gastvrij bent en zich vriendelijk opstelt W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

5 respect heeft voor de privacy van de cliënt. U bespreekt geen persoonlijke informatie met betrekking tot cliënten met anderen aanwezig bent om, net als iedere medewerker van ZINN, het de cliënt zoveel mogelijk naar de zin te maken. uw mobiele telefoon uitzet u uitsluitend mag roken in de daarvoor aangewezen ruimte. Bij de receptie van elke locatie is bekend waar deze ruimte zich bevindt. In het gebouw is het verder verboden te roken! In de folder Gedragscode ZINN vindt u een volledig overzicht van de geldende richtlijnen voor gedrag. De organisatie van ZINN De organisatie van ZINN is als volgt opgebouwd: De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zorg- en dienstverlening van ZINN en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de algemeen directeur. De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur en adviseert de algemeen directeur. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse uitvoering van zorg en dienstverlening op de locaties berust bij de clustermanager. De clustermanager doet bij de uitvoering van zijn taken een beroep op de ondersteunende diensten: Bureau Welzijn ZINN behandeldiensten (verpleeghuisartsen, nurse practitioner, psychologen, fysioen ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedist, diëtist, geestelijk verzorger) Personeelszaken en Opleidingen Communicatie en PR Economische en administratieve dienst (EAD) Facilitair bedrijf (zoals receptie, schoonmaak, verzorging, eten en drinken, wasserij, linnenkamer en techniek) De clustermanager en de hoofden van de ondersteunende diensten vormen samen het management team (MT), met de algemeen directeur als voorzitter. De clustermanager stuurt de leidinggevenden aan die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de afdelingen. Binnen ZINN bestaat een bloeiend en gevarieerd verenigingsleven en worden vele activiteiten vanuit Bureau Welzijn (zie Bureau Welzijn blz. 6) voor de cliënten georganiseerd, onder leiding van de coördinator welzijn & activiteiten. Voor het welzijn van onze cliënten en vrijwilligers is ook op elke locatie een coördinator welzijn & vrijwilligers verantwoordelijk. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

6 Bureau Welzijn Elke ZINN-vrijwilliger valt onder de vleugels van Bureau Welzijn. U bent werkzaam als reguliere vrijwilliger of als vrijwilliger plus. De Coördinator Welzijn en Vrijwilligers informeert u graag over de mogelijkheden. Bureau Welzijn wordt geleid door de coördinator welzijn en activiteiten. Per cluster is er een coördinator welzijn en vrijwilligers verantwoordelijk voor vrijwilligerszaken en zijn vakgroepen welzijnsmedewerkers actief bij de uitvoering van verenigingsactiviteiten. De administratieve ondersteuning van het bureau is in handen van twee medewerkers in Haren. Bureau Welzijn is binnen ZINN het kenniscentrum op gebied van welzijn en is vooral actief op de volgende gebieden: Activiteiten/verenigingen Vrijwilligers Mantelzorg De coördinator welzijn en vrijwilligers: Voert een kennismaking /intakegesprek met u Legt uw gegevens vast en neemt u op in het vrijwilligersbestand van ZINN Zorgt voor kennismaking met de medewerkers op de afdeling Maakt een contract voor u Draagt zorg voor de informatievoorziening Tijdens uw werk kunt rekenen op de ondersteuning/aansturing van medewerkers van ZINN. Ook bij Bureau Welzijn kunt u terecht met vragen. Gedurende uw werk als vrijwilliger bent u WA-verzekerd en verzekerd tegen ongevallen. Als vrijwilliger ontvangt u de Nieuwsbrief voor vrijwilligers. Aan het eind van het jaar krijgt u een eindejaarsgeschenk. Vrijwilligers Academie Groningen (VAG) ZINN heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een academie voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn inmiddels een onmisbare schakel in de ouderenzorg. Daarom is het logisch om te investeren in de kwaliteit van vrijwilligers. Vroeger waren vrijwilligers het extraatje van de zorg, nu zijn ze ronduit onmisbaar. De Vrijwilligers Academie Groningen richt zich alleen op de ouderenzorg. In de eerste plaats wil ZINN eigen vrijwilligers gratis scholing en training aanbieden, maar ook vrijwilligers uit andere ouderencentra kunnen tegen een vergoeding deelnemen. De Vrijwilligers Academie Groningen biedt opleidingen aan, die een direct raakvlak hebben met de werkpraktijk van vrijwilligers. Omgaan met afwijkend gedrag (dementie), organisatie van moderne ouderenzorg, moeilijke gesprekken voeren en ingrijpen bij onwel worden, dat is een greep uit het cursusaanbod. Maar er zijn ook zeer praktische W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

7 opleidingen, die gaan over het lopen met mensen die onvast ter been zijn. De opleidingen duren één of twee dagdelen. De Vrijwilligers Academie beoogt dat vrijwilligers meer plezier beleven aan hun werk, doordat ze meer inzicht in hun werkzaamheden hebben en goed geïnformeerd en geschoold zijn. Maar tevens hoopt ZINN door deze aanpak nieuwe (jonge) vrijwilligers te trekken, die op zoek zijn naar werkervaring en een mooie vermelding op hun CV. Voor meer informatie: Introductie ABC voor vrijwilligers A Afdeling Bureau Welzijn (zie ook pagina 6) Dit is de afdeling waar u als vrijwilliger onder valt. Verantwoordelijk voor de afdeling is de coördinator welzijn ouderen en vrijwilligers. Henriëtte Nauta, tel. (0598) of / voor de locaties De Burcht, Menno Lutter en Platina. Johanna Wijntjes, tel. (050) of / voor de locaties De Dilgt en Pelsterhof. Ellis de Vries, tel. (050) of / voor de locaties Coendershof, Patrimonium en Zuiderflat. Alarmnummer Bij ongevallen/calamiteiten vervullen onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) een belangrijke rol. Ze zijn geschoold om deze rol op de juiste manier te vervullen. De BHV-er kan 24 uur per dag (vanaf elke telefoon binnen de instelling) op een eenvoudige wijze worden bereikt via het interne alarmnummer: Coendershof 6888 De Burcht 5555 De Dilgt 4444 Menno Lutter 6333 Patrimonium 6000 Pelsterhof 6222 Platina 6777 Zuiderflat 6999 Tevens kunt u de receptiemedewerkers bellen om een calamiteit te melden. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

8 Het landelijke nummer is 112. Dit nummer kan vanaf ieder telefoontoestel worden gebruikt zonder vooraf een 0 in te toetsen. Dit nummer gebruikt u alleen in geval van uiterste nood. B Betalen Op alle locaties is pinnen/chippen de enige betaalmethode. Op alle locaties zijn oplaadpunten geplaatst. Mocht u niet beschikken over een chippas, dan is een pre-paid chipknip (tegen betaling) verkrijgbaar bij de medewerkers van de supermarkt of de afdeling financiële administratie. Informatie bij medewerkers van restaurant of winkel. Buurthuiskamer ZINN heeft een aantal buurthuiskamers in Groningen, Haren en Hoogezand, waar wijkbewoners van harte welkom zijn voor een kopje koffie, maaltijd en gezelligheid. De adressen vindt u achter in deze wegwijzer. C Calamiteitenplan ZINN beschikt over een calamiteitenplan. Er zijn altijd geschoolde bedrijfshulpverleners aanwezig en er worden periodiek ontruimingsoefeningen gehouden. In geval van een ongeval/calamiteit belt u het interne alarmnummer (zie onder A). Contact Het is belangrijk om te weten dat u binnen onze organisatie bereikbaar bent. De gegevens vindt u achter in deze wegwijzer. E Eigendommen Binnen ZINN wordt zorgvuldig en respectvol omgegaan met andermans eigendom. Bij bewezen diefstal volgt ontslag op staande voet. Bij ernstige vermoedens van onrechtmatigheden (bijvoorbeeld diefstal), behouden wij ons het recht voor, tijdelijk, gebruik te maken van zogenaamde verborgen camera s. Dit middel zal uitsluitend voor dat specifieke doel worden ingezet, zoveel mogelijk met inachtneming van de privacy van alle betrokkenen. G Gedragscode Binnen onze organisatie geldt een gedragscode. In de aan u verstrekte brochure Gedragscode kunt u lezen welke gedragsregels gelden. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

9 I Intakegesprek In het intakegesprek maken we kennis met u en worden gegevens van u vastgelegd. Wij nemen u op in ons vrijwilligers bestand. Er worden afspraken gemaakt over het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. De afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. U ontvangt een informatiemap. Introductie Na het intakegesprek wordt u geïntroduceerd op de afdeling(en) waar u uw vrijwilligerswerk gaat verrichten. U maakt kennis met uw contactpersoon op de werkvloer. J Jeugd Oud en jong gaat goed samen. Om deze reden ondernemen we diverse activiteiten met scholen (maatschappelijke stages) en organisaties voor buitenschoolse opvang. K Klachten Klachten bespreekt u met uw contactpersoon/leidinggevende op de afdeling waar u werkzaam bent of met de coördinator welzijn en vrijwilligers. Mochten er klachten zijn ten aanzien van u, dan zal dit aangegeven worden door uw contactpersoon/leidinggevende of door de coördinator welzijn & ouderen. Kledingvoorschriften Zie de folder Gedragscode. Koffie en thee In onze organisatie worden koffie en thee gratis verstrekt aan vrijwilligers. U kunt gebruik maken van de automaten in de restaurants of de afdelingen. L Leidinggevende In uw vrijwilligersovereenkomst staat vermeld wie de verantwoordelijke leidinggevende is van de afdeling waar u werkt. M Mantelzorgers Zorgen doen we samen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers zijn partners, familieleden, vrienden en kennissen die een waardevolle rol vervullen bij de zorgverlening aan hun naaste. Door familie en vrienden bij de zorg te betrekken blijven cliënten bekende gezichten zien en worden bestaande sociale contacten in stand gehouden. We werken aan een prettige samenwerking tussen alle betrokkenen. N Naambadge Als u vrijwilliger wordt bij onze organisatie, ontvangt u zo snel mogelijk een persoonlijke toegangspas die u tevens draagt als naambadge. Onze cliënten geven aan het prettig te vinden dat (vrijwillige) medewerkers herkenbaar zijn. De pas geeft (in de toekomst) W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

10 toegang tot de hoofdingang en mogelijk een aantal andere ruimtes. Om deze pas te kunnen verstrekken maken wij een digitale pasfoto van u. De coördinator welzijn en vrijwilligers maakt afspraken met u. Wij nemen contact op als de pas voor u klaar ligt. U tekent voor ontvangst. U levert de pas in bij Bureau Welzijn als u stopt met werken. Nieuwsbulletins Ongeveer eenmaal per drie weken verschijnt onze uitgave ZINN & beeld met leuke en nuttige informatie voor medewerkers en vrijwilligers. De ZINN & beeld is verkrijgbaar via de receptie of de coördinator welzijn en vrijwilligers. Speciaal voor vrijwilligers is er de Nieuwsbrief voor vrijwilligers. O Onkostenvergoedingen Onderstaande onkostenvergoedingen gelden niet voor de vrijwilliger-plus. Onkostenvergoedingen Regeling bedrag Reiskosten woon-werkverkeer Reiskosten bij gebruik eigen auto, anders dan woonwerkverkeer t.b.v. : ziekenhuisbegeleiding boodschappen Afstand van huis-werk > 5km vastgesteld o.b.v. routeplanner ANWB snelste route aantal te vergoeden kilometers (enkele reis* x 2) wordt vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst * tot max. 25 km Totaal aantal kilometers o.v.v. postcodes vertrekpunt en reisdoel 0,27/km 0,19/km Om de onkosten te declareren gebruikt u maandelijks een formulier: Declaratie vrijwilliger verkrijgbaar bij de coördinator welzijn en vrijwilligers. P Parkeren Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Uw fiets kunt u stallen in de fietsenstalling. R Reiskosten Zie onkostenvergoedingen W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

11 S Stimuleren van zelfredzaamheid. Binnen onze organisatie stimuleren we cliënten om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren. We ondersteunen ze daarbij, zonder ze alles uit handen te nemen. T Toegevoegde waarde Als vrijwilliger bent u (direct) betrokken bij het welbevinden van cliënten. Zonder uw inzet is de zorg schraal. De politiek kiest voor een belangrijke bijdrage van de burger in de zorg. Nog meer dan voorheen is de kwaliteit van welzijn afhankelijk van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Beschikt u over belangrijke informatie met betrekking tot een cliënt, dan nodigen wij u uit om het te delen met uw contactpersoon op de afdeling of de coördinator welzijn en vrijwilligers. Tevredenheid Eén maal per jaar ontvangt u een evaluatieformulier. U kunt aangeven in welke mate u tevreden bent over: de samenwerking en overleg met medewerkers en leidinggevende op de afdeling de samenwerking en overleg met medewerkers van de afdeling coördinatie welzijn en vrijwilligers de omgang met cliënten de omgang met familieleden de geboden ondersteuning Mocht er aanleiding zijn voor een gesprek, dan zal de coördinator welzijn & ouderen u daarvoor uitnodigen. Tevens kunt u zelf een gesprek aanvragen. U Uit onze organisatie? Mag maar liever niet zonder dat we op de hoogte zijn van de reden. Bij vertrek van een vrijwilliger wordt, in een (telefonisch) gesprek, in ieder geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: reden van vertrek bewaren gegevens inleveren van de badge/toegangspas. De coördinator welzijn en vrijwilligers legt de reden van vertrek vast op het intakeformulier. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

12 V Verenigingsleven ZINN biedt een uitgebreid verenigingsleven. Het verenigingsleven vindt buiten de woongroep(en) plaats, zodat cliënten ook eens in een andere omgeving verblijven en medecliënten van andere afdelingen ontmoeten. Er zijn inmiddels verschillende verenigingen opgericht: gezelligheid- en spelverenigingen muziekverenigingen creatieve verenigingen culturele verenigingen bewegingsverenigingen Veel vrijwilligers zijn onder begeleiding van welzijnsmedewerkers actief in het verenigingsleven. Meer info: Vergoeding Binnen ZINN kennen we twee typen vergoedingen: 1. reis- en onkosten vergoeding op declaratie basis; 2. vaste vergoeding. Hiervoor hanteert ZINN een vergoeding tot een maximum van 100,- per maand of 1.200,- per jaar. Indien de vrijwilliger bijstandsgerechtigde is en de gemeente dit vrijwilligerswerk niet als noodzakelijk voor de re-integratie ziet, dan bedraagt de maximale vrijwilligersvergoeding 63,66 per maand (behoudens wettelijke wijzigingen). De vrijwilliger is er zelf verantwoordelijk voor, dat de door de belastingdienst maximum toegestane vergoeding per maand/jaar niet wordt overschreden. Eventuele naheffing door de belastingdienst bij ZINN wegens overschrijding kan door ZINN worden verhaald bij de vrijwilliger. Zie ook onder vrijwilligerswerk en vrijwilliger- plus. Verzekeringen Vrijwilligers zijn W.A.-verzekerd en verzekerd tegen ongevallen op de momenten dat ze werkzaamheden voor ZINN verrichten. Verzorgende handelingen De volgende taken behoren niet tot de taken van vrijwilligers: cliënten helpen bij toiletgang, waarbij professionele handelingen vereist zijn cliënten aan- en uitkleden (behalve bij het zwemmen) cliënten in en uit bed helpen cliënten wassen/baden. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is onbetaald. U ontvangt geen salaris. Wel kunt u bepaalde onkosten vergoed krijgen (zie vergoeding ). Deze dient u zelf te declareren, via het declaratieformulier dat beschikbaar is via de coördinator welzijn en vrijwilligers. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

13 Vrijwilliger- plus Onder bepaalde voorwaarden bieden wij een vrijwilliger een overeenkomst met een vaste vergoeding aan. De voorwaarden zijn: de vrijwilliger werkt circa 9 uur per week naar tevredenheid; èn de vrijwilliger volgt 3 (gratis) modules per jaar van de Vrijwilligers Academie; èn leidinggevende van betreffende afdeling en de coördinator welzijn en vrijwilligers gaan akkoord. Meer informatie op of bij de coördinator welzijn en vrijwilligers. Bij deze regeling vervallen alle andere reis-/onkostenvergoedingen. Vrijwilligersovereenkomst Er worden afspraken gemaakt over het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. De afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. U ontvangt de overeenkomst in tweevoud. U ondertekent beide overeenkomsten. Eén exemplaar is voor u. Het andere exemplaar ontvangen we graag terug op Bureau Welzijn. Vrijwillig, niet vrijblijvend Wij zijn blij met uw inzet als vrijwilliger. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt en volgens het beschrevene in de gedragscode handelt. Mocht u zich niet aan de gemaakte afspraken kunnen houden, dan verwachten wij dat u ons daarvan op de hoogte stelt. We stellen het op prijs als u: op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen onze organisatie aanwezig bent bij overlegvormen en/of informatiebijeenkomsten die van belang zijn voor het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk. Modules volgt, geboden door de Vrijwilligers Academie. Het lesprogramma vindt u op W Waardering vrijwilligers Op diverse manieren geven we blijk van onze waardering voor vrijwilligers. Uitgangspunt is: We kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers, ze horen er bij! Vanuit Bureau Welzijn dragen we zorg voor: inbedding van het vrijwilligerswerk op de afdeling informatievoorziening overlegstructuur Daarnaast wordt er jaarlijks aandacht besteed aan de internationale dag voor de vrijwilligers en ontvangt iedere vrijwilliger een eindejaarsattentie. W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

14 Websites - biedt veel informatie over onze organisatie. - informatie over trainingen voor vrijwilligers. Gratis voor ZINN vrijwilligers - en geven inzicht in diverse thema s rondom vrijwilligerswerk. - belastingzaken zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u bij zoeken het trefwoord vrijwilliger invult, levert dat veel bruikbare informatie op. Z Zorgen Zorgen doen we graag samen met u. U bent een onmisbare schakel in het vergroten van het welzijn van onze cliënten en kleurt met uw inzet hun leven wat mooier. Bij voorbaat dank daarvoor! W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

15 Woonzorgcentra De Burcht V.d. Duyn van Maasdamweg VT Hoogezand (0598) Coendershof Helper Brink EK Groningen (050) De Dilgt Dilgtweg ND Haren (050) Menno Lutter Paterswoldseweg AC Groningen (050) Patrimonium Beukenlaan HM Groningen (050) Pelsterhof Pelsterstraat KK Groningen (050) Platina Platinalaan GN Groningen (050) Zuiderflat Vestdijklaan VP Groningen (050) Individueel wonen, groepswonen PG en somatiek, revalidatie, kortdurende opname en overbruggingszorg, dagbehandeling, steunpunt en thuiszorg Groepswonen somatiek en PG, revalidatie, palliatieve unit en thuiszorg Individueel wonen, groepswonen PG en somatiek, revalidatie, topservice De Cirkel, kortdurende opname en overbruggingszorg, dagbehandeling en thuiszorg Individueel wonen Individueel wonen, groepswonen PG, somatiek, steunpunt, buurthuiskamer en thuiszorg Individueel wonen Individueel wonen, buurthuiskamer en thuiszorg Groepswonen PG en somatiek, buurthuiskamer en thuiszorg Buurthuiskamers Merwede Merwedestraat 56a 9725 KE Groningen Patrimonium Beukenlaan GN Groningen (050) Oosterhaar Mellensteeg HL Haren Ruyterstraat Ruyterstraat HB Hoogezand Platina Platinalaan GN Groningen (050) Zuiderflat Vestdijklaan VP Groningen (050) Sassenstate Erasmuslaan PE Haren W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

16 W-2.1 wegwijzer vrijwilligers september

Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2

Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2 Wegwijzer vrijwilligers april 2015 2 Welkom nieuwe vrijwilliger! U hebt er voor gekozen om u als vrijwilliger in te zetten bij ZINN. Wij heten u van harte welkom en wensen u veel plezier als vrijwilliger

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden

Inhoud. Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden Inhoud 1. De Buurthuiskamer 2. Warme maaltijd 3. ZINNpas 4. ZINN tours 5. ZINN Behandeldiensten 6. Wat biedt ZINN nog meer? Thuiszorg Persoonsalarmering 7. Adressen en openingstijden 2 Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN. zorgt voor ouderen

Een korte kennismaking met ZINN. zorgt voor ouderen Een korte kennismaking met ZINN zorgt voor ouderen Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN

CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN CARINTREGGELAND HUIS WELLEHOF RIJSSEN Moderne appartementen in een veilige omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten

Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten Samen zorgen voor Welzijn Investeren in zelf- en samenredzaamheid van cliënten Meneer de Vries krijgt elke vrijdag zijn buurvrouw op de koffie. Samen nemen ze de nieuwtjes van de week door. Samen zorgen

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Gastvrij & wij. Bert Penninkhof & Gastvrijheid. Inhoud. Meer dan alleen aandacht geven

Gastvrij & wij. Bert Penninkhof & Gastvrijheid. Inhoud. Meer dan alleen aandacht geven Gastvrij & wij Meer dan alleen aandacht geven 1 Bert Penninkhof & Gastvrijheid Wie is Bert Penninkhof? Regiodirecteur Woonzorgconcern IJsselheem Onze locatie Myosotis kreeg vier sterren voor gastvrijheidszorg

Nadere informatie

Eilandstaete.

Eilandstaete. Eilandstaete www.pleyade.nl Welkom op Eilandstaete Comfortabel wonen met goede zorg en alle gemakken van een woonzorgcentrum binnen handbereik. Welkom op Eilandstaete! Modern en comfortabel Eilandstaete

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland

Informatiebrochure. Slotjesveste De Riethorst Stromenland Informatiebrochure Slotjesveste De Riethorst Stromenland Warm welkom 2 In deze folder willen wij u graag kennis laten maken met Slotjesveste en u een idee geven van wat wij kunnen betekenen voor u. Uitgangspunt

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Oog voor wat telt. Welkom in Nolenshaghe

Oog voor wat telt. Welkom in Nolenshaghe Oog voor wat telt Welkom in Nolenshaghe Welkom in Nolenshaghe Nolenshaghe is een modern woon- en behandelcentrum (2012) dat helemaal voldoet aan de wensen en eisen van nu. Wij bieden er gespecialiseerde

Nadere informatie

Tertzio www.pleyade.nl

Tertzio www.pleyade.nl Tertzio www.pleyade.nl Welkom op Tertzio Warm, persoonlijk en sfeervol. Dat is waar de verpleegunit van Pleyade op Tertzio voor staat. Wij bieden zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening in een

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Eugeria Almelo

Woonzorgcentrum Eugeria Almelo Woonzorgcentrum Eugeria Almelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Thuis in woonzorgcentrum. Breezicht. Wonen met zorg. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Thuis in woonzorgcentrum Breezicht Wonen met zorg Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Huiselijkheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in IJmuiden In woonzorgcentrum Breezicht bieden

Nadere informatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Het Heymanscentrum is een centrum voor wonen, welzijn en zorg in het zuiden van de stad Groningen. Hier kunt u allerlei vormen van zorg

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden

Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden Verzorgd Carintreggeland Huis St. Elisabeth Delden 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder Polikliniek Vivium Naarderheem Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 iek Poliklin Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Vivium helpt u verder Welkom op de polikliniek Naarderheem U bent tijdelijk

Nadere informatie

Welkom in Drieën-Huysen!

Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen Welkom in Drieën-Huysen! Drieën-Huysen is een middelgroot verpleeg- en verzorgingshuis in Vlaardingen. Ruim 140 appartementen worden langdurig bewoond door alleenstaande ouderen en echtparen.

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Welkom in Het Zonnehuis

Welkom in Het Zonnehuis Welkom in is een gemoedelijk verpleeghuis, gelegen in Vlaardingen. U kunt hier terecht voor wonen met gastvrije zorg en voor dagbehandeling. Op deze locatie bieden we psychogeriatrische zorg (dementie),

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 2 Inhoud Voorwoord... 4 Familieparticipatie... 5 Mantelzorg Algemeen... 6 Samen doen spaarpunten... 7 Mantelzorger aan het woord (1):... 10 Mantelzorger aan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel

De Meander. Nieuwerkerk aan de IJssel De Meander Nieuwerkerk aan de IJssel Welkom bij De Meander Heeft u na een ziekenhuisopname medische nazorg nodig? Dan bent u van harte welkom in ons zorghotel. Bent u niet meer in staat zelfstandig thuis

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Verblijf, zorg en behandeling

Verblijf, zorg en behandeling Verblijf, zorg en behandeling Over Gooizicht Christelijke identiteit Gooizicht is een centrum voor zorg en behandeling. Het ligt in een mooie, groene wijk dichtbij het centrum van Hilversum en het (Corvers)bos.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum St. Elisabeth Delden

Woonzorgcentrum St. Elisabeth Delden Woonzorgcentrum St. Elisabeth Delden 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

De Lichtenberg. Verpleeghuis

De Lichtenberg. Verpleeghuis Verpleeghuis De Lichtenberg In een rustige, bosrijke omgeving staat verpleeghuis De Lichtenberg. Een verpleeghuis met een warme en open sfeer, waar iedereen welkom is en het welbevinden van de bewoners

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Naber

uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber, uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber Laurens De Naber is herhaaldelijk tot één van de beste woonzorglocaties voor dementerende ouderen in Nederland uitgeroepen. De locatie ligt in

Nadere informatie