FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?"

Transcriptie

1 Voor de particuliere belegger FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

2

3 Kennis als basis voor beleggingsfilosofie Fidelity Worldwide Investment is wereldwijd een van de grootste aanbieders van actieve beleggingsstrategieën en pensioenoplossingen voor professionele cliënten, bedrijven en particulieren. Het beheerde vermogen is momenteel 248,2 miljard US $*. Fidelity belegt actief, omdat we ervan overtuigd zijn dat onafhankelijke en diepgaande kennis van de beleggingsobjecten meerwaarde biedt. Daarom beschikt Fidelity over een netwerk van honderden onderzoekers en analisten over de hele wereld. Op basis van onderzoek selecteren onze fondsmanagers voor hun fondsen de meest veelbelovende ondernemingen. Fidelity beschikt over kennis van duizenden ondernemingen - meer dan 95 procent van de wereldwijde marktkapitalisatie - en dat vormt de basis van onze beleggingsfilosofie**. Voor aandelen betekent dit dat er niet één beleggingsvisie overheerst. Onze analisten zorgen voor goed onderzoek, en de fondsmanagers kiezen op basis daarvan de geschikte benadering en juiste belegging. * Data per ** Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January 2013 inhoud Actief vermogensbeheer Kennis 3 Hoe beleggen? 5 Waarin beleggen? 6 Opleving van het Westen 7 Demografie 8 De kunst van monetair beleid 9 Tot slot 10 Colofon Productie: Fidelity Worldwide Investment, RedactiePartners (FD Mediagroep), Geert Dekker, Nick Armet, Mariska Schotman. Als bron voor dit document zijn diverse door Fidelity geschreven White Papers gebruikt. 3

4 In obligaties wordt gespreid belegd over diverse bronnen van rendement. Voor zowel looptijden als beleggingscategorieën kunnen we verschillende beleggingsstrategieën toepassen. Ook hier weer op basis van de expertise en overtuiging van de fondsmanager. Bij het opbouwen van de portefeuilles is risicobeheersing de leidraad. Fidelity omarmt Equal Risk Contributions (ERC) als grondbeginsel voor risicomanagement. Niet het rendement van een beleggingscategorie of belegging is bepalend voor de weging ervan in een portefeuille, maar de risico s van die categorie of belegging. Hoewel Fidelity s oorsprong in de Verenigde Staten ligt, werd het bedrijf in 1969 juist opgericht om cliënten in Europa en Azië te bedienen. Ruim veertig jaar later telt het cliëntenbestand 7 miljoen instellingen en particulieren. Met die schaalgrootte onderscheidt Fidelity zich, net als met de keuze voor lokale aanwezigheid in belangrijke markten. Onze onderzoekers en fondsmanagers zitten onder meer in Londen, Parijs, Frankfurt, Milaan, Mumbai, Singapore, Hongkong, Sjanghai, Taipei, Seoul, Sydney, Tokio, São Paulo en Bermuda. Portefeuille constructie Effecten selectie Waarde analyse Fundamenteel onderzoek Fidelity is particuliere eigendom - voor het grootste deel van de senior managers -, en daardoor zelfstandig en onafhankelijk. Dat stelt ons in staat om een langetermijnstrategie te kiezen. Daardoor en door de tientallen jaren ervaring, de schaalgrootte en de wereldwijde expertise, neemt Fidelity als vooraanstaande vermogensbeheerder een unieke positie in. 4

5 Hoe beleggen? Onzekerheid verliest terrein Sinds 2007 zijn de financiële markten in de ban geweest van meerdere crises. De kredietcrisis, de bankencrisis en de crisis van Europese overheidsschulden zijn uitgemond in een economische recessie met teruglopende inkomens en oplopende werkloosheid. Velen zijn gaan twijfelen aan de economische, politieke en financiële fundamenten van de maatschappij. Zo veel onzekerheid is sinds de Grote Depressie (jaren dertig van de vorige eeuw) niet meer voorgekomen. En die onzekerheid beheerste de financiële markten. De koersvorming leek alleen nog te worden beïnvloed door macro-economische onzekerheid; het verband tussen bedrijfseconomische factoren en de waardering van aandelen was ernstig aangetast. Maar Het schrikbewind van de onzekerheid lijkt op z n laatste benen te lopen. Op ingrepen van centrale banken wordt niet meer zo heftig gereageerd en economieën en markten ontwikkelen zich weer meer en meer in hun eigen tempo. Beleggen is in 2013 weer een kwestie van kiezen. Verschillen tussen regio s, landen, sectoren en ondernemingen gaan veel meer het verloop van koersen bepalen. Actief versus passief Fidelity is ervan overtuigd dat dit het moment is voor actief management van beleggingen. Passiviteit wordt afgestraft. Met actief management zijn gevaren als dalende koersen en volatiliteit te ontwijken. Bovendien liggen er juist nu kansen. Gebaseerd op onderzoek van honderden analisten, die duizenden ondernemingen op de voet volgen, selecteren onze fondsmanagers de meest veel belovende aandelen. Zij kiezen: actief! 5

6 Waarin beleggen? Twee markten, twee snelheden Bij minder macro-onzekerheid is het verstandig te kiezen voor actief management. Maar welke beleggingskeuzes moeten worden gemaakt? Welke kansen komen met actief management binnen handbereik? Welke gevaren moeten worden vermeden? Om die vragen te beantwoorden is het belangrijk om te onderkennen dat we leven in een wereld van twee snelheden. Terwijl de ontwikkelde economieën stagneren, is er blijvende groei in de opkomende economieën. Opkomende markten: gelaagde groei De komende tien jaar staan vrijwel zeker in het teken van een verschuiving van macht, invloed en economische kracht van ontwikkelde landen (met hun schulden) naar opkomende markten. De kredietcrisis was het kantelpunt: terwijl de ontwikkelde economieën stagneerden, zette de groei in Azië door, net zoals in Zuid-Amerika en een groep Afrikaanse landen. Weliswaar groeien de opkomende economieën niet meer met dubbele cijfers, zoals tussen 2003 en 2008, maar met groei percentages tussen 5 en 8 eisen grootmachten als China en Brazilië nadrukkelijk een hoofdrol op in de wereldeconomie. Alle investeringen dus in de opkomende markten? Dat zou een voorbarige conclusie zijn. Markten ontwikkelen zich zelden in een rechte lijn en er zijn veel aanwijzingen dat opkomende markten zich zeer verschillend zullen ontwikkelen. In China zien we inmiddels dat de eenzijdige gerichtheid op export tot onevenwichtigheden heeft geleid. Binnenlandse consumptie moet de nieuwe basis worden voor verdere economische ontwikkeling. De sterke loonstijgingen, vooral sinds 2007, maken dat ook mogelijk. Maar daardoor zal niet alleen dat de economische groei waarschijnlijk lager uitvallen, maar de groei zal vooral anders zijn samengesteld. De Chinese vraag naar grondstoffen zal afnemen en de vraag naar Toegenomen regionale diversiteit Opkomende markten Azië Opkomende markten Europa, Midden-Oosten en Afrika Opkomende markten Latijns-Amerika consumptie goederen, zowel geïmporteerd als made in China, toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor landen met stevige handelsbanden met China. Inspelen op toekomstige trends Er zijn grote, structurele verschillen tussen de diverse opkomende landen. Spreken over de BRIC-landen * is alweer achterhaald: de Braziliaanse, Russische, Indiase en Chinese economieën ontplooien zich zo verschillend, dat ze niet langer als een blok zijn aan te duiden. Politieke en sociaal-culturele factoren spelen daarbij een grote rol. De kwaliteit van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de corporate governance zijn van beslissend belang voor de effectiviteit en efficiëntie Bron: Datastream van aandelenmarkten in opkomende economieën. En de verschillen tussen landen worden eerder groter dan kleiner. Opkomende eco nomieën vormen dus niet één geheel; daarvoor zijn de omstandigheden te complex. Passief beleggen - in indices bijvoorbeeld - is daarom niet aan te raden, omdat daarmee specifieke risicofactoren niet zijn uit te sluiten. Actief management is niet - zoals passief beleggen - gebaseerd op het eenvoudig doortrekken van voorbije trends, maar gaat uit van toekomstig potentieel. Aandelen worden geselecteerd op basis van fundamentele research die rekening houdt met marktomstandigheden en aandeelspecifieke factoren. Dat is volgens Fidelity de beste strategie voor beleggingen in opkomende markten. 6 * Fidelity In Perspective: Emerging Markets: The Free Lunch is over: It s time to get active in Emerging Markets, November 2012

7 Ontwikkelde markten: Opleving van het Westen In de westerse economieën worden de wrakstukken van de financiële crisis opgeruimd. Dat duurt naar verwachting nog meerdere jaren. Het terugbrengen van de schuldenlast staat centraal, zowel bij particulieren, financiële instellingen als overheden. Hoe zullen overheden daarbij te werk gaan? Kiezen ze voor schuldfinanciering door de geldpers aan te zetten, zoals de Verenigde Staten, of kiezen ze voor het verminderen van schulden door bezuinigingen, zoals Europese landen aanvankelijk deden? In beide gevallen is schuldafbouw een kwestie van balanceren. Het aanzetten van de geldpers werkt alleen als de economie blijft groeien, maar ook dan blijft het inflatiegevaar op de loer liggen. Een gevreesd effect van het aanhalen van de broekriem is dat de economie wordt afgeremd. Europese landen kiezen daarom nu voor een combinatie van geldpers en broekriem. In ieder geval zijn analisten het erover eens dat schuldafbouw nog geruime tijd een beeld bepalende factor zal zijn voor de economische ontwikkeling van westerse landen. Industriële renaissance Is dat voor beleggers reden het Westen te mijden? Ook dat is een te gemakkelijke conclusie. Want het bedrijfsleven is over het algemeen financieel gezond en westerse economieën zijn technologisch hoog ontwikkeld en innovatief. 70 Procent van de wereldwijde R&D-uitgaven komt voor rekening van westerse economieën. Van de vijftig meest innovatieve bedrijven zijn er 44 gevestigd in ontwikkelde landen. Ook komen de sterke merken vooral uit het Westen. Of het nu om voedingsmiddelen gaat, verzorgingsproducten, luxe goederen of auto s: Europese bedrijven hebben een reputatie van kwaliteit. Voeg daar nog bij de ontwikkelingen rond onshoring (het terughalen van productie naar het eigen land) en de exploitatie van schaliegas. De Amerikaanse winbare schaliegas voorraad bijvoorbeeld is vier keer zo groot als de oliereserves van Saoedi-Arabië. De energieprijzen in de VS zijn al gedaald en dat doet de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie goed. De verwachtingen zijn hooggespannen: de exploitatie van schaliegas zou in 2020 al 2 tot 3 procentpunten toevoegen aan het bbp. Dit alles bij elkaar genomen maakt duidelijk dat ontwikkelde economieën zeker in staat zijn tot een industriële renaissance. 7

8 Waarin beleggen? Demografie, factor van economische groei Naast de wereld op twee snelheden zijn er twee, voor de middellange en lange termijn dominante thema s die aandacht verdienen: demografische ontwikkelingen als drijvende factor achter economische groei en de zorgen die er zijn over de kans op inflatie. Hoe leiden mensen hun leven, hoe oud worden ze, waar wonen ze, waaraan geven ze hun geld uit? De antwoorden op die vragen zijn voor beleggers cruciaal. Demografische trends hebben immers vele en complexe gevolgen. Over het algemeen zullen vooral de sectoren van de consumentengoederen en de gezondheidszorg profiteren van de huidige demografische ontwikkelingen. De leeftijdsopbouw van een bevolking en de plaats waar mensen wonen en werken worden vaak beschouwd als dé motor achter langjarige ontwikkelingen op financiële markten. In de economisch goed ontwikkelde economieën is vergrijzing hét demografische thema. Toegenomen welvaart en betere gezondheidszorg leiden tot lagere sterftecijfers en lagere geboortecijfers. En vergrijzing leidt tot krimp, zoals we duidelijk zien in Japan. Als gevolg van de bevolkings afname zal de Japanse economie krimpen. Japan zal daarom voor beleggers waarschijnlijk een markt blijven voor zorg vuldige aandelenselectie. In westerse economieën gaan de babyboomers massaal met pensioen en dat uit zich op de financiële markten in een toenemende belangstelling voor inkomengenererende beleggingen: obligaties en dividenduitkerende aandelen. De tijd dat het vermogen alleen maar hoefde te groeien is voorbij; het moet nu vooral het verlangde pensioen opleveren. Groter deel van de bevolking 60 jaar of ouder Bevolking 60 jaar of ouder, % van de totale bevolking Wereld Meer ontwikkelde landen Minder ontwikkelde landen Opkomende economieën staan er totaal anders voor. In India, Brazilië, Rusland en Turkije schept een jonge, groeiende populatie een geweldig beleggings potentieel. Binnen afzienbare tijd bereiken deze landen hun piek wat betreft de relatieve omvang van de beroepsbevolking (15 tot 64 jaar) en intussen breidt de consumentenmacht zich uit. Dat laatste geldt ook voor China, maar dat land heeft zich door de eenkind-politiek in een bijzondere positie gemanoeuvreerd. Straks staat de generatie die enig kind was voor de taak om twee gepensioneerde ouders te verzorgen. Verstedelijking is een tweede demografische trend die veel impact heeft op opkomende economieën. Daar neemt de trek naar de stad* veelal de vorm aan van een volksverhuizing. De komende twintig jaar krijgen steden wereldwijd naar verwachting nog zevenhonderd miljoen tot één miljard mensen te verwerken. Dat legt een grote druk op de infrastructuur. Wegen, spoorwegen, elektriciteitsnetwerken, telecommuni catie en waterleidingnetwerken moeten worden aangelegd of uitgebreid. De rol van de private sector in de financiering hiervan neemt alleen maar toe. India is in dit verband het beste voorbeeld. Het is een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar de infrastructuur van het land heeft die groei niet kunnen bijhouden. De Indiase regering heeft nu plannen gemaakt voor infrastructurele investeringen tot een bedrag van 500 miljard US $. Van dat bedrag gaat 60 procent naar de sectoren energie en transport Bron: Verenigde Naties, World Population Ageing ; Population Ageing and Development 2012 * Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January

9 Inflatie: De kunst van het monetair beleid Inflatie en de vrees daarvoor zijn dominante thema s op de financiële markten. De vele honderden miljarden dollars en euro s die centrale banken in de economie hebben gepompt om ineenstorting te voor komen, hangen als een zwaard van Damocles boven de markten. Hoe kunnen beleggers daar rekening mee houden? De maatregelen van de centrale banken hebben geleid tot een sterke stijging van de geldhoeveelheid. Zolang dat geld bij banken en overheden rust, blijven de gevolgen binnen de perken. Maar als al dat geld in omloop wordt gebracht, zal de inflatie sterk oplopen. Is dat te voorkomen? Dat vraagt om de ware kunst van monetair beleid. Op welk moment - zo moet de centrale bank inschatten - trekt de economie voldoende aan zodat het aan banken geleende geld ook werkelijk in omloop zal komen? Dat is het moment dat de centrale bank de leningen aan financiële instellingen moet terugvorderen en de geldhoeveelheid zal afnemen. Doet de centrale bank dat te vroeg, dan smoort de economische opleving in de kiem. Is de centrale bank te laat, dan loopt de inflatie op. Dezelfde afweging moet gemaakt worden bij de momenten waarop aangekochte staatsobligaties weer op de markt gebracht kunnen worden. Economie is geen theorie* Het vertrouwen van de markt in de kundigheid van de centrale bankiers is voor beleggers iets om alert op te zijn. Niemand twijfelt eraan dat de beleids makers in theorie uitstekend begrijpen wat de juiste timing is. Maar, zo weten beleggers, economie is geen theorie. De praktijk is complex en soms chaotisch. Zijn de centrale banken in staat onder moeilijke omstandigheden de juiste beslissingen te nemen? Op dit moment van schrijven blijkt uit de inflatie verwachtingen op de middellange termijn dat het vertrouwen er is. Lopen de risico s toch op, dan zijn beleggingen die sterk correleren met inflatie een goede bescherming. Grondstoffen hebben het meeste verband met inflatie, gevolgd door vastgoed. Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen (olie, gas, water en hout) bewegen ook sterk mee met prijsschommelingen, terwijl ook infrastructuur als beleggingscategorie in aanmerking komt. * Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January

10 Tot slot Beleggen in 2013 is een kwestie van kiezen. Werden de markten de afgelopen crisisjaren geregeerd door grote onzekerheden, nu zijn er voldoende aanwijzingen dat ondernemingen en landen zich daaraan ontworstelen. Maar welke landen en welke ondernemingen? Actief management, gebaseerd op fundamentele research, is een vereiste om als belegger de goede keuzes te maken. Mogelijkheden zijn er genoeg. Zowel in opkomende markten als in de ontwikkelde economieën liggen kansen. Natuurlijk zijn vele ogen gericht op China, de tweede economie ter wereld. De geplande omschakeling van een productie- naar een consumptie-economie zal ingrijpende gevolgen hebben voor exporteurs. Van belang is ook hoe de governance-cultuur zich ontwikkelt, zowel in China als in andere opkomende markten. Welke bedrijven kunnen de zekerheden en het commitment aan aandeelhouderswaarde bieden die westerse beleggers verlangen? Intussen lijkt stagnatie de westerse economieën in haar greep te hebben. Maar onder die laag van onrust staat een aantal zaken stevig overeind: vrijwel onverminderde concurrentiekracht, hoogwaardige technologie, innovatie en marketingtalent. Ook het achterwege blijven van verdere loonstijgingen en de verwachtingen rond de winning van schaliegas geven het Westen een duw in de rug. Zijn demografische ontwikkelingen en inflatiedreiging in dit verband reden tot zorg? Fidelity benadrukt liever dat die twee thema s vooral kansen bieden aan beleggers, en dat geldt voor vrijwel alle ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Het tijdperk is voorbij waarin markten alleen gevoelig waren voor signalen over macro-politieke onzekerheden. Beleggen in 2013 gaat over het toekomstige potentieel van individuele aandelen. Met actief management wordt dat potentieel blootgelegd. Dat is Fidelity s vaste overtuiging. 10

11

12 Waar vindt u Fidelity? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment betekent FIL Limited, en zijn dochterondernemingen. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het F symbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Verwijzingen naar specifieke beleggingen dienen niet te worden beschouwd als aanbevelingen om deze te kopen of te verkopen, maar zijn slechts als voorbeeld opgenomen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier gegeven opvattingen en meningen niet langer geldig kunnen zijn en reeds van invloed kunnen zijn geweest op het handelen van Fidelity. De hier vermelde research- en analysegegevens zijn door Fidelity vergaard ten behoeve van het beheer van onze compartimenten en kunnen al voor de betreffende beleggingen zijn aangewend. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL /1113

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen? Voor de professionele belegger FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen? Vooraf FIDELITY Worldwide Investment 2013 Fidelity Worldwide Investment is met een beheerd vermogen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Hoofdstuk 27 Landenrisico

Hoofdstuk 27 Landenrisico Hoofdstuk 7 Landenrisico Open vragen 7. Het IMF verdeelt de wereldeconomie in industrielanden, opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden. Binnen de opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Consumentenrevolutie in China: unieke mogelijkheden

Consumentenrevolutie in China: unieke mogelijkheden Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en mag niet aan particuliere beleggers worden overhandigd Particuliere beleggers kunnen nog niet beleggen in het Fidelity Funds

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Pensioenen en Financiële planning. Congres "Grip op je vermogen" 20 april 2012 Den Haag

Pensioenen en Financiële planning. Congres Grip op je vermogen 20 april 2012 Den Haag Pensioenen en Financiële planning Tom Steenkamp Congres "Grip op je vermogen" 20 april 2012 Den Haag Wat is belangrijk voor beleggen voor uw pensioen? 1. Keuzes moeten simpel zijn, er moeten er niet te

Nadere informatie

De vermogensbeheerder die vooruit denkt

De vermogensbeheerder die vooruit denkt Schroders De vermogensder die vooruit denkt Trusted Heritage Advanced Thinking 100% focus op vermogens Schroders houdt zich uitsluitend bezig met vermogens. Dat betekent dat belegd wordt vanuit een doelgericht

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

De vermogensbeheerder die zich richt op wat u belangrijk vindt

De vermogensbeheerder die zich richt op wat u belangrijk vindt De vermogensbeheerder die zich richt op wat u belangrijk vindt 100% focus op vermogensbeheer Schroders houdt zich uitsluitend bezig met vermogensbeheer. Dat betekent dat belegd wordt vanuit een doelgericht

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Investor Pulse Sparen en beleggen

Investor Pulse Sparen en beleggen Investor Pulse Sparen en beleggen Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Beleggingsstrategie 2011 en verder

Beleggingsstrategie 2011 en verder Beleggingsstrategie 2011 en verder Grondslag voor de selectie van de Capvest Masters Funds Twee macro-economische thema s zijn de komende drie tot vijf jaar van grote invloed op de financiële markten.

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Emerging markets: toch weer terug naar af?

Emerging markets: toch weer terug naar af? Emerging markets: toch weer terug naar af? Wat is er toch gaande met de opkomende markten? In de afgelopen jaren werd er liefkozend naar deze markten gekeken en gesteld dat zij structureel aan het verbeteren

Nadere informatie

World Wealth Report: Verliezen 2008 vrijwel gecompenseerd door vermogensherstel

World Wealth Report: Verliezen 2008 vrijwel gecompenseerd door vermogensherstel PERSBERICHT World Wealth Report: Verliezen 2008 vrijwel gecompenseerd door vermogensherstel Aantal vermogende particulieren gestegen met 17,1% Totale vermogen gegroeid tot $ 39.000 miljard Hoogste aantal

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Investor Pulse MKTG0617E

Investor Pulse MKTG0617E Investor Pulse Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd.

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Nov/Dec 2014 MAAND JOURNAAL INSPELEN OP GROEITRENDS IN AZIË ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS INVESTMENT MANAGEMENT

Nov/Dec 2014 MAAND JOURNAAL INSPELEN OP GROEITRENDS IN AZIË ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS INVESTMENT MANAGEMENT Nov/Dec 2014 MAAND JOURNAAL INSPELEN OP GROEITRENDS IN AZIË ING HOOG DIVIDEND OBLIGATIE FONDS INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING Investment Management NN NOVEMBER/DECEMBER 2014 Inspelen op groeitrends

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

Nederland en de crisis. Kees van Paridon

Nederland en de crisis. Kees van Paridon Nederland en de crisis Kees van Paridon Overzicht Vergelijking met crisis jaren 30 Belangrijkste oorzaken crisis nu Beleidsreacties en gevolgen Toekomstperspectief Ontwikkeling economische groei 4 2 0-2

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard

Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Olie en opkomende markten: Een tweesnijdend zwaard Date : december 29, 2014 De olieprijs stortte dit jaar in elkaar als gevolg van de volatiliteit op de meeste markten en een tijdelijke onbalans tussen

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) Oktober 2014 MAAND JOURNAAL PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING Investment Management NN

Nadere informatie

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment?

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Bob Homan Hoofd ING Investment Office Utrecht, 25 april 2014 Agenda Hoe staan de financiële markten ervoor? Wat zijn koersbepalende factoren? Waar liggen toekomstige

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie