FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?"

Transcriptie

1 Voor de particuliere belegger FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

2

3 Kennis als basis voor beleggingsfilosofie Fidelity Worldwide Investment is wereldwijd een van de grootste aanbieders van actieve beleggingsstrategieën en pensioenoplossingen voor professionele cliënten, bedrijven en particulieren. Het beheerde vermogen is momenteel 248,2 miljard US $*. Fidelity belegt actief, omdat we ervan overtuigd zijn dat onafhankelijke en diepgaande kennis van de beleggingsobjecten meerwaarde biedt. Daarom beschikt Fidelity over een netwerk van honderden onderzoekers en analisten over de hele wereld. Op basis van onderzoek selecteren onze fondsmanagers voor hun fondsen de meest veelbelovende ondernemingen. Fidelity beschikt over kennis van duizenden ondernemingen - meer dan 95 procent van de wereldwijde marktkapitalisatie - en dat vormt de basis van onze beleggingsfilosofie**. Voor aandelen betekent dit dat er niet één beleggingsvisie overheerst. Onze analisten zorgen voor goed onderzoek, en de fondsmanagers kiezen op basis daarvan de geschikte benadering en juiste belegging. * Data per ** Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January 2013 inhoud Actief vermogensbeheer Kennis 3 Hoe beleggen? 5 Waarin beleggen? 6 Opleving van het Westen 7 Demografie 8 De kunst van monetair beleid 9 Tot slot 10 Colofon Productie: Fidelity Worldwide Investment, RedactiePartners (FD Mediagroep), Geert Dekker, Nick Armet, Mariska Schotman. Als bron voor dit document zijn diverse door Fidelity geschreven White Papers gebruikt. 3

4 In obligaties wordt gespreid belegd over diverse bronnen van rendement. Voor zowel looptijden als beleggingscategorieën kunnen we verschillende beleggingsstrategieën toepassen. Ook hier weer op basis van de expertise en overtuiging van de fondsmanager. Bij het opbouwen van de portefeuilles is risicobeheersing de leidraad. Fidelity omarmt Equal Risk Contributions (ERC) als grondbeginsel voor risicomanagement. Niet het rendement van een beleggingscategorie of belegging is bepalend voor de weging ervan in een portefeuille, maar de risico s van die categorie of belegging. Hoewel Fidelity s oorsprong in de Verenigde Staten ligt, werd het bedrijf in 1969 juist opgericht om cliënten in Europa en Azië te bedienen. Ruim veertig jaar later telt het cliëntenbestand 7 miljoen instellingen en particulieren. Met die schaalgrootte onderscheidt Fidelity zich, net als met de keuze voor lokale aanwezigheid in belangrijke markten. Onze onderzoekers en fondsmanagers zitten onder meer in Londen, Parijs, Frankfurt, Milaan, Mumbai, Singapore, Hongkong, Sjanghai, Taipei, Seoul, Sydney, Tokio, São Paulo en Bermuda. Portefeuille constructie Effecten selectie Waarde analyse Fundamenteel onderzoek Fidelity is particuliere eigendom - voor het grootste deel van de senior managers -, en daardoor zelfstandig en onafhankelijk. Dat stelt ons in staat om een langetermijnstrategie te kiezen. Daardoor en door de tientallen jaren ervaring, de schaalgrootte en de wereldwijde expertise, neemt Fidelity als vooraanstaande vermogensbeheerder een unieke positie in. 4

5 Hoe beleggen? Onzekerheid verliest terrein Sinds 2007 zijn de financiële markten in de ban geweest van meerdere crises. De kredietcrisis, de bankencrisis en de crisis van Europese overheidsschulden zijn uitgemond in een economische recessie met teruglopende inkomens en oplopende werkloosheid. Velen zijn gaan twijfelen aan de economische, politieke en financiële fundamenten van de maatschappij. Zo veel onzekerheid is sinds de Grote Depressie (jaren dertig van de vorige eeuw) niet meer voorgekomen. En die onzekerheid beheerste de financiële markten. De koersvorming leek alleen nog te worden beïnvloed door macro-economische onzekerheid; het verband tussen bedrijfseconomische factoren en de waardering van aandelen was ernstig aangetast. Maar Het schrikbewind van de onzekerheid lijkt op z n laatste benen te lopen. Op ingrepen van centrale banken wordt niet meer zo heftig gereageerd en economieën en markten ontwikkelen zich weer meer en meer in hun eigen tempo. Beleggen is in 2013 weer een kwestie van kiezen. Verschillen tussen regio s, landen, sectoren en ondernemingen gaan veel meer het verloop van koersen bepalen. Actief versus passief Fidelity is ervan overtuigd dat dit het moment is voor actief management van beleggingen. Passiviteit wordt afgestraft. Met actief management zijn gevaren als dalende koersen en volatiliteit te ontwijken. Bovendien liggen er juist nu kansen. Gebaseerd op onderzoek van honderden analisten, die duizenden ondernemingen op de voet volgen, selecteren onze fondsmanagers de meest veel belovende aandelen. Zij kiezen: actief! 5

6 Waarin beleggen? Twee markten, twee snelheden Bij minder macro-onzekerheid is het verstandig te kiezen voor actief management. Maar welke beleggingskeuzes moeten worden gemaakt? Welke kansen komen met actief management binnen handbereik? Welke gevaren moeten worden vermeden? Om die vragen te beantwoorden is het belangrijk om te onderkennen dat we leven in een wereld van twee snelheden. Terwijl de ontwikkelde economieën stagneren, is er blijvende groei in de opkomende economieën. Opkomende markten: gelaagde groei De komende tien jaar staan vrijwel zeker in het teken van een verschuiving van macht, invloed en economische kracht van ontwikkelde landen (met hun schulden) naar opkomende markten. De kredietcrisis was het kantelpunt: terwijl de ontwikkelde economieën stagneerden, zette de groei in Azië door, net zoals in Zuid-Amerika en een groep Afrikaanse landen. Weliswaar groeien de opkomende economieën niet meer met dubbele cijfers, zoals tussen 2003 en 2008, maar met groei percentages tussen 5 en 8 eisen grootmachten als China en Brazilië nadrukkelijk een hoofdrol op in de wereldeconomie. Alle investeringen dus in de opkomende markten? Dat zou een voorbarige conclusie zijn. Markten ontwikkelen zich zelden in een rechte lijn en er zijn veel aanwijzingen dat opkomende markten zich zeer verschillend zullen ontwikkelen. In China zien we inmiddels dat de eenzijdige gerichtheid op export tot onevenwichtigheden heeft geleid. Binnenlandse consumptie moet de nieuwe basis worden voor verdere economische ontwikkeling. De sterke loonstijgingen, vooral sinds 2007, maken dat ook mogelijk. Maar daardoor zal niet alleen dat de economische groei waarschijnlijk lager uitvallen, maar de groei zal vooral anders zijn samengesteld. De Chinese vraag naar grondstoffen zal afnemen en de vraag naar Toegenomen regionale diversiteit Opkomende markten Azië Opkomende markten Europa, Midden-Oosten en Afrika Opkomende markten Latijns-Amerika consumptie goederen, zowel geïmporteerd als made in China, toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor landen met stevige handelsbanden met China. Inspelen op toekomstige trends Er zijn grote, structurele verschillen tussen de diverse opkomende landen. Spreken over de BRIC-landen * is alweer achterhaald: de Braziliaanse, Russische, Indiase en Chinese economieën ontplooien zich zo verschillend, dat ze niet langer als een blok zijn aan te duiden. Politieke en sociaal-culturele factoren spelen daarbij een grote rol. De kwaliteit van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de corporate governance zijn van beslissend belang voor de effectiviteit en efficiëntie Bron: Datastream van aandelenmarkten in opkomende economieën. En de verschillen tussen landen worden eerder groter dan kleiner. Opkomende eco nomieën vormen dus niet één geheel; daarvoor zijn de omstandigheden te complex. Passief beleggen - in indices bijvoorbeeld - is daarom niet aan te raden, omdat daarmee specifieke risicofactoren niet zijn uit te sluiten. Actief management is niet - zoals passief beleggen - gebaseerd op het eenvoudig doortrekken van voorbije trends, maar gaat uit van toekomstig potentieel. Aandelen worden geselecteerd op basis van fundamentele research die rekening houdt met marktomstandigheden en aandeelspecifieke factoren. Dat is volgens Fidelity de beste strategie voor beleggingen in opkomende markten. 6 * Fidelity In Perspective: Emerging Markets: The Free Lunch is over: It s time to get active in Emerging Markets, November 2012

7 Ontwikkelde markten: Opleving van het Westen In de westerse economieën worden de wrakstukken van de financiële crisis opgeruimd. Dat duurt naar verwachting nog meerdere jaren. Het terugbrengen van de schuldenlast staat centraal, zowel bij particulieren, financiële instellingen als overheden. Hoe zullen overheden daarbij te werk gaan? Kiezen ze voor schuldfinanciering door de geldpers aan te zetten, zoals de Verenigde Staten, of kiezen ze voor het verminderen van schulden door bezuinigingen, zoals Europese landen aanvankelijk deden? In beide gevallen is schuldafbouw een kwestie van balanceren. Het aanzetten van de geldpers werkt alleen als de economie blijft groeien, maar ook dan blijft het inflatiegevaar op de loer liggen. Een gevreesd effect van het aanhalen van de broekriem is dat de economie wordt afgeremd. Europese landen kiezen daarom nu voor een combinatie van geldpers en broekriem. In ieder geval zijn analisten het erover eens dat schuldafbouw nog geruime tijd een beeld bepalende factor zal zijn voor de economische ontwikkeling van westerse landen. Industriële renaissance Is dat voor beleggers reden het Westen te mijden? Ook dat is een te gemakkelijke conclusie. Want het bedrijfsleven is over het algemeen financieel gezond en westerse economieën zijn technologisch hoog ontwikkeld en innovatief. 70 Procent van de wereldwijde R&D-uitgaven komt voor rekening van westerse economieën. Van de vijftig meest innovatieve bedrijven zijn er 44 gevestigd in ontwikkelde landen. Ook komen de sterke merken vooral uit het Westen. Of het nu om voedingsmiddelen gaat, verzorgingsproducten, luxe goederen of auto s: Europese bedrijven hebben een reputatie van kwaliteit. Voeg daar nog bij de ontwikkelingen rond onshoring (het terughalen van productie naar het eigen land) en de exploitatie van schaliegas. De Amerikaanse winbare schaliegas voorraad bijvoorbeeld is vier keer zo groot als de oliereserves van Saoedi-Arabië. De energieprijzen in de VS zijn al gedaald en dat doet de concurrentiekracht van de Amerikaanse economie goed. De verwachtingen zijn hooggespannen: de exploitatie van schaliegas zou in 2020 al 2 tot 3 procentpunten toevoegen aan het bbp. Dit alles bij elkaar genomen maakt duidelijk dat ontwikkelde economieën zeker in staat zijn tot een industriële renaissance. 7

8 Waarin beleggen? Demografie, factor van economische groei Naast de wereld op twee snelheden zijn er twee, voor de middellange en lange termijn dominante thema s die aandacht verdienen: demografische ontwikkelingen als drijvende factor achter economische groei en de zorgen die er zijn over de kans op inflatie. Hoe leiden mensen hun leven, hoe oud worden ze, waar wonen ze, waaraan geven ze hun geld uit? De antwoorden op die vragen zijn voor beleggers cruciaal. Demografische trends hebben immers vele en complexe gevolgen. Over het algemeen zullen vooral de sectoren van de consumentengoederen en de gezondheidszorg profiteren van de huidige demografische ontwikkelingen. De leeftijdsopbouw van een bevolking en de plaats waar mensen wonen en werken worden vaak beschouwd als dé motor achter langjarige ontwikkelingen op financiële markten. In de economisch goed ontwikkelde economieën is vergrijzing hét demografische thema. Toegenomen welvaart en betere gezondheidszorg leiden tot lagere sterftecijfers en lagere geboortecijfers. En vergrijzing leidt tot krimp, zoals we duidelijk zien in Japan. Als gevolg van de bevolkings afname zal de Japanse economie krimpen. Japan zal daarom voor beleggers waarschijnlijk een markt blijven voor zorg vuldige aandelenselectie. In westerse economieën gaan de babyboomers massaal met pensioen en dat uit zich op de financiële markten in een toenemende belangstelling voor inkomengenererende beleggingen: obligaties en dividenduitkerende aandelen. De tijd dat het vermogen alleen maar hoefde te groeien is voorbij; het moet nu vooral het verlangde pensioen opleveren. Groter deel van de bevolking 60 jaar of ouder Bevolking 60 jaar of ouder, % van de totale bevolking Wereld Meer ontwikkelde landen Minder ontwikkelde landen Opkomende economieën staan er totaal anders voor. In India, Brazilië, Rusland en Turkije schept een jonge, groeiende populatie een geweldig beleggings potentieel. Binnen afzienbare tijd bereiken deze landen hun piek wat betreft de relatieve omvang van de beroepsbevolking (15 tot 64 jaar) en intussen breidt de consumentenmacht zich uit. Dat laatste geldt ook voor China, maar dat land heeft zich door de eenkind-politiek in een bijzondere positie gemanoeuvreerd. Straks staat de generatie die enig kind was voor de taak om twee gepensioneerde ouders te verzorgen. Verstedelijking is een tweede demografische trend die veel impact heeft op opkomende economieën. Daar neemt de trek naar de stad* veelal de vorm aan van een volksverhuizing. De komende twintig jaar krijgen steden wereldwijd naar verwachting nog zevenhonderd miljoen tot één miljard mensen te verwerken. Dat legt een grote druk op de infrastructuur. Wegen, spoorwegen, elektriciteitsnetwerken, telecommuni catie en waterleidingnetwerken moeten worden aangelegd of uitgebreid. De rol van de private sector in de financiering hiervan neemt alleen maar toe. India is in dit verband het beste voorbeeld. Het is een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar de infrastructuur van het land heeft die groei niet kunnen bijhouden. De Indiase regering heeft nu plannen gemaakt voor infrastructurele investeringen tot een bedrag van 500 miljard US $. Van dat bedrag gaat 60 procent naar de sectoren energie en transport Bron: Verenigde Naties, World Population Ageing ; Population Ageing and Development 2012 * Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January

9 Inflatie: De kunst van het monetair beleid Inflatie en de vrees daarvoor zijn dominante thema s op de financiële markten. De vele honderden miljarden dollars en euro s die centrale banken in de economie hebben gepompt om ineenstorting te voor komen, hangen als een zwaard van Damocles boven de markten. Hoe kunnen beleggers daar rekening mee houden? De maatregelen van de centrale banken hebben geleid tot een sterke stijging van de geldhoeveelheid. Zolang dat geld bij banken en overheden rust, blijven de gevolgen binnen de perken. Maar als al dat geld in omloop wordt gebracht, zal de inflatie sterk oplopen. Is dat te voorkomen? Dat vraagt om de ware kunst van monetair beleid. Op welk moment - zo moet de centrale bank inschatten - trekt de economie voldoende aan zodat het aan banken geleende geld ook werkelijk in omloop zal komen? Dat is het moment dat de centrale bank de leningen aan financiële instellingen moet terugvorderen en de geldhoeveelheid zal afnemen. Doet de centrale bank dat te vroeg, dan smoort de economische opleving in de kiem. Is de centrale bank te laat, dan loopt de inflatie op. Dezelfde afweging moet gemaakt worden bij de momenten waarop aangekochte staatsobligaties weer op de markt gebracht kunnen worden. Economie is geen theorie* Het vertrouwen van de markt in de kundigheid van de centrale bankiers is voor beleggers iets om alert op te zijn. Niemand twijfelt eraan dat de beleids makers in theorie uitstekend begrijpen wat de juiste timing is. Maar, zo weten beleggers, economie is geen theorie. De praktijk is complex en soms chaotisch. Zijn de centrale banken in staat onder moeilijke omstandigheden de juiste beslissingen te nemen? Op dit moment van schrijven blijkt uit de inflatie verwachtingen op de middellange termijn dat het vertrouwen er is. Lopen de risico s toch op, dan zijn beleggingen die sterk correleren met inflatie een goede bescherming. Grondstoffen hebben het meeste verband met inflatie, gevolgd door vastgoed. Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen (olie, gas, water en hout) bewegen ook sterk mee met prijsschommelingen, terwijl ook infrastructuur als beleggingscategorie in aanmerking komt. * Fidelity Analyst Survey 2013: Investment thinking for tomorrow s world, January

10 Tot slot Beleggen in 2013 is een kwestie van kiezen. Werden de markten de afgelopen crisisjaren geregeerd door grote onzekerheden, nu zijn er voldoende aanwijzingen dat ondernemingen en landen zich daaraan ontworstelen. Maar welke landen en welke ondernemingen? Actief management, gebaseerd op fundamentele research, is een vereiste om als belegger de goede keuzes te maken. Mogelijkheden zijn er genoeg. Zowel in opkomende markten als in de ontwikkelde economieën liggen kansen. Natuurlijk zijn vele ogen gericht op China, de tweede economie ter wereld. De geplande omschakeling van een productie- naar een consumptie-economie zal ingrijpende gevolgen hebben voor exporteurs. Van belang is ook hoe de governance-cultuur zich ontwikkelt, zowel in China als in andere opkomende markten. Welke bedrijven kunnen de zekerheden en het commitment aan aandeelhouderswaarde bieden die westerse beleggers verlangen? Intussen lijkt stagnatie de westerse economieën in haar greep te hebben. Maar onder die laag van onrust staat een aantal zaken stevig overeind: vrijwel onverminderde concurrentiekracht, hoogwaardige technologie, innovatie en marketingtalent. Ook het achterwege blijven van verdere loonstijgingen en de verwachtingen rond de winning van schaliegas geven het Westen een duw in de rug. Zijn demografische ontwikkelingen en inflatiedreiging in dit verband reden tot zorg? Fidelity benadrukt liever dat die twee thema s vooral kansen bieden aan beleggers, en dat geldt voor vrijwel alle ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Het tijdperk is voorbij waarin markten alleen gevoelig waren voor signalen over macro-politieke onzekerheden. Beleggen in 2013 gaat over het toekomstige potentieel van individuele aandelen. Met actief management wordt dat potentieel blootgelegd. Dat is Fidelity s vaste overtuiging. 10

11

12 Waar vindt u Fidelity? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment betekent FIL Limited, en zijn dochterondernemingen. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het F symbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Verwijzingen naar specifieke beleggingen dienen niet te worden beschouwd als aanbevelingen om deze te kopen of te verkopen, maar zijn slechts als voorbeeld opgenomen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier gegeven opvattingen en meningen niet langer geldig kunnen zijn en reeds van invloed kunnen zijn geweest op het handelen van Fidelity. De hier vermelde research- en analysegegevens zijn door Fidelity vergaard ten behoeve van het beheer van onze compartimenten en kunnen al voor de betreffende beleggingen zijn aangewend. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL /1113

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging insight nr.1 september 2013 een magazine van fidelity worldwide investment focus op de vs Mobiel brengt markten in beweging Inflatie zicht op risico s Inhoud 3 5 8 10 12 US equity weer aan kop Mobiele

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT THEMA VERENIGDE STATEN SEPTEMBER 2014 WWW.FONDSNIEUWS.NL DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT (GEO)POLITIEK BOVENAAN DE BELEGGINGSAGENDA PAGINA 4-7 ZIJN AMERIKAANSE AANDELEN DUUR OF EUROPESE GOEDKOOP?

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Multi-asset fondsen met meerwaarde

Multi-asset fondsen met meerwaarde Exclusief voor onze relaties Nummer 2 2012 Multi-asset fondsen met meerwaarde Fondsen Schroder ISF* Asian Bond Absolute Return Schroder ISF Asian Opportunities** Special Too much risk is no fun Met het

Nadere informatie

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema versnellers Hoewel er wat hoop is op een economisch herstel, lijken beleggers en hun beheerders vooral risico s te mijden. Exchange Traded Funds (ETF s) zijn er in vele soorten. Op deze manier kan de index

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie