DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen?"

Transcriptie

1 Dit artikel is een uitgebreide versie van het blog dat Sandra Klein Lenderink op haar website heeft gepubliceerd. Het artikel is geschreven naar de stand van haar wetenschap op 6 juli Misschien eerst even beginnen met een nuancering van de titel. De vraag die de laatste jaren aan de orde van de dag is: heeft de DGA in eigen beheer wel een echt pensioen? Met andere woorden, staat tegenover de pensioenverplichting ook een post aan de actiefzijde van de balans om deze toezegging waar te maken? Voor veel DGA s is dat de laatste jaren door verschillende oorzaken niet het geval. En natuurlijk zijn er DGA s met voldoende activa die uitzicht hebben op het pensioen dat zij hebben opgebouwd in de B.V. Top! Toch geeft de titel wel aan waar het om gaat, want de plannen die staatssecretaris Wiebes van Financiën op 1 juli 2015 ontvouwde, maken een eind aan het opbouwen van pensioen in eigen beheer op basis van eindloon of middelloon. De DGA kan er voor kiezen zijn pensioen extern te verzekeren, zij het dat er op dit moment geen producten op de markt zijn die een gegarandeerd nominaal pensioen uitkeren. De DGA is aangewezen op een beschikbare premieregeling, al dan niet met garantie. De discussie die al langer speelt, is dat de pensioenvoorziening van de DGA wellicht aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen. Pensioen voor de DGA is het laatste decennium complex geworden door de regels die de overheid zelf heeft bedacht. Op 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris voor de 3 e keer een brief naar de Kamer gestuurd met een oplossingsrichting voor de knelpunten van pensioen in eigen beheer. Eerder werden al proefballonnen opgelaten in december 2013 en juni Concreet is het allemaal nog niet, er zijn veel vragen die uitgewerkt moeten worden. En dan is een half jaar wel erg kort, al onderkent de staatssecretaris dat gelukkig wel. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Auteur: Sandra Klein Lenderink MFP CPC van Vecht en Plassen Financiële Planning Breedstraat BB Maarssen Tel Het voeren van pensioen in eigen beheer is al jaren een doorn in het oog van de belastingdienst. Op het Ministerie van Financiën wordt al jaren het hoofd gebogen over de toekomst van pensioen eigen beheer en op welke manier het wijzigen van het fiscale systeem mogelijk is. En om die complexiteit op te lossen wordt het opgebouwde stelsel nu (waarschijnlijk) ineens afgeschaft. In plaats van een écht pensioen komt nu een bancaire lijfrente in eigen beheer in de vorm van het oudedagssparen. Een fictief product met een leeftijdsafhankelijke staffel waarbij de pensioenpot wordt opgerent tegen de marktrente gekoppeld aan het u-rendement. Wie belegt er voor zijn oude dag nou in een fictief mandje kortlopende Nederlandse staatsleningen? Wellicht is hier sprake van ontmoedigingsbeleid, want de DGA met een goede beleggingsstrategie haalt veel meer uit zijn pensioengeld. In dit artikel bespreek ik de belangrijkste punten uit de brief van Wiebes. Ik plaats hier en daar kanttekeningen, want duidelijk is het allerminst. Er is nog veel uit te werken. Heb je vragen? Ik help je graag. Pagina 1

2 Pensioen eigen beheer: hoe werd het een molensteen? Wanneer je in loondienst bent bij je eigen B.V., heb je de mogelijkheid om pensioen op te bouwen bij deze B.V. We noemen dat eigen beheer. Eigen beheer biedt een aantal voordelen: je blijft baas over je eigen pensioen, de B.V. heeft een aftrekpost ter grootte van de pensioenpremie waardoor het betalen van belasting is uitgesteld en het pensioengeld blijft in de B.V. als beschikbaar ondernemingsvermogen. Net als bij de grote pensioenfondsen moet ook binnen de B.V. voldoende dekking aanwezig zijn om je pensioenaanspraken te garanderen. Je bent immers verplicht later het opgebouwde pensioen ook daadwerkelijk uit te keren. Met name door economische ontwikkelingen is pensioen in eigen beheer een molensteen om de nek van veel DGA s. In het verleden was het toegezegde pensioen heel realistisch. Nu zijn de pensioenaanspraken duur door de lage marktrente. Deze rente veroorzaakt een groot verschil tussen de fiscale pensioenverplichting en de commerciële waarde (de werkelijke verplichting van de B.V.). Fiscaal wordt gerekend met 4% rente. De marktrente is eind 2014 slechts 1,27%, waardoor de werkelijke pensioenverplichting veel groter is dan de fiscale pensioenvoorziening die op de balans staat. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren bepalend zijn voor het bovengenoemde verschil, maar die laat ik hier gemakshalve buiten beschouwing. Het verschil tussen de werkelijke pensioenverplichting en de fiscale voorziening wordt gefinancierd uit het eigen vermogen. Hierdoor wordt het uitkeren van dividend in veel gevallen onmogelijk en wordt tevens een rem zet op de verkoop van de onderneming. Pensioen is daardoor een molensteen om de nek van veel DGA s. Tijd voor een oplossing Oplossingsrichtingen: betekent dat nu duidelijkheid? Nee, helaas niet. Als DGA (en zijn of haar adviseur) weet je nog steeds niet waar je aan toe bent. Er ligt nog geen keuze in de vorm van een wetsvoorstel en er zijn nog veel losse eindjes in het verhaal van Wiebes. Wel geeft hij aan wat zijn voorkeur is: sparen voor de oude dag in eigen beheer in de vorm van een soort beschikbare premieregeling. En de ingangsdatum van 1 januari 2016? Die blijft vooralsnog staan, al is die wel onderdeel van het debat nu de staatssecretaris aangeeft dat zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Twee oplossingsrichtingen: welke zijn dat? In bovengenoemde brief van de staatssecretaris worden twee oplossingsrichtingen uitgewerkt: De oudedagsbestemmingsreserve (OBR); Oudedagssparen in eigen beheer (een variant op de beschikbare premieregeling). Pagina 2

3 Uitgangspunt van aanpassing van de fiscale regeling van pensioen in eigen beheer is dat aanpassing alleen zinvol is als de wet- en regelgeving alsmede de uitvoering eenvoudiger en begrijpelijker worden. Een ander uitgangspunt is dat de door de DGA ingelegde gelden beschikbaar blijven voor (financiering van) de B.V. Doelstellingen die alleen worden bereikt als voldoende DGA s ook met bestaande pensioenrechten overstappen naar het nieuwe pensioensysteem. Ik zal beide varianten kort uiteenzetten. De komende maanden zal meer duidelijk worden en kun je één of meer aanvullende blogartikelen verwachten. Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) De OBR is een faciliteit in de vennootschapsbelasting. Ik noem dit sparen via een fiscale reserve. Voor de DGA wordt belastingvrij vermogen gereserveerd voor een toekomstige oudedagsvoorziening. In de opbouwfase is geen sprake van een juridisch afdwingbaar pensioenrecht voor de DGA (en de partner). De B.V. is daardoor niet verplicht om de fiscale reserve om te zetten in een oudedagsvoorziening. Het geld van de fiscale reserve is bedoeld om een lijfrente te bedingen bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Heeft de B.V. onvoldoende vermogen om de reserve in één keer af te storten, dan mag de B.V. zelf ook de uitkering verzorgen. Hoe dit zich verhoudt tot de fiscale sanctie die verderop wordt besproken, is mij nog niet duidelijk. Tijdens de uitkeringsfase, als de B.V. zelf de uitkeringen verzorgt, wordt het saldo van de fiscale reserve in eigen beheer verhoogd met de marktrente (gebaseerd op het u-rendement). Fiscaal gezien behoort de OBR tot het fiscale vermogen van de B.V. Dit betekent dat de mogelijkheden om dividend uit te keren worden verruimd als we dit vergelijken met de verplichting bij de huidige pensioenopbouw in eigen beheer. Maar als het verplichte aanwendingsmoment daar is en er blijken onvoldoende middelen aanwezig om de fiscale reserve over te dragen aan een toegestane uitvoerder zoals hierboven aangegeven, kan de fiscus op dat moment wel toetsen of een teveel aan dividenduitkeringen daarvan de oorzaak is. Blijft aanwending achterwege, dan valt de reserve vrij in de winst. Er is dan vennootschapsbelasting en een rentevergoeding van 40% over deze reserve verschuldigd. Met deze oplossing is het verschil in fiscale en commerciële waardering nog een hekel punt. Gezien de onderliggende techniek laat ik dit aspect hier even buiten beschouwing. Oudedagssparen in eigen beheer Bij oudedagssparen in eigen beheer kan jaarlijks maximaal een bepaald percentage van het loon opzij worden gezet in de B.V. Dit kan op basis van een vast percentage of op basis van een staffel die stijgt naarmate de DGA ouder wordt. Pagina 3

4 Vanaf het moment dat de opbouw van het vermogen in de B.V. aanvangt, heeft de DGA een juridisch afdwingbaar recht op het opgebouwde pensioenpotje. Voor de B.V. is dit een verplichting en daarmee gekwalificeerd het pensioenpotje als vreemd vermogen. Het pensioenpotje wordt jaarlijks verhoogd met de marktrente. Deze verhoging komt ten laste van de winst. Het geld wordt net als bij de OBR gebruikt om extern een lijfrente aan te kopen of om gelijkmatige uitkeringen vanuit eigen beheer te doen gedurende 20 jaar. Daarnaast mag geld aan de pensioenpot worden onttrokken om extern het overlijdensrisico voor de partner en de kinderen af te dekken. Dit gaat dan ten koste van de opbouw van de pensioenpot. Tijdens de uitkeringsfase wordt het saldo verhoogd met de marktrente (u-rendement). Het geld mag tussentijds worden afgestort bij een bank of verzekeraar. Er kan dividend worden uitgekeerd als het vermogen in de B.V. meer is dan de waarde van de oudedagsspaarverplichting. Wordt meer dividend uitgekeerd, dan wordt dit gezien als afkoop. De waarde van de verplichting wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking met een revisierente van 20%. Overgangsregeling: gaat die er wel komen? Wiebes merkt in zijn brief op dat de Belastingdienst heeft vastgesteld dat de DGA momenteel nog maar weinig pensioenverplichtingen in eigen beheer aangaat en dat bij bestaande pensioenverplichtingen in eigen beheer in het merendeel van de gevallen niet meer wordt gedoteerd. Er wordt gesuggereerd een uitfasering van het pensioen in eigen beheer in de afweging mee te nemen, mits die begeleid wordt door een aantrekkelijke overgangsregeling. Wiebes heeft aan de Kamer de vraag voorgelegd of er prijs wordt gesteld op een nadere uitwerking van een dergelijke route. Op een overgangsregeling die decennia gaat duren, zit niemand te wachten al is de overheid daar wel goed in. Kijk voor de vergelijking maar eens naar overgangsregimes die bij hypotheken de laatste jaren zijn ingevoerd. Van pensioen in eigen beheer naar de nieuwe regeling: hoe stappen we over? Voor wat betreft de overstap van oud naar nieuw zijn er twee mogelijkheden: Pensioenaanspraken omzetten in oudedagssparen of de oudedagsbestemmingsreserve; Pensioenaanspraken niet omzetten en verdere opbouw stoppen. Pensioenaanspraken omzetten De fiscale pensioenverplichting kan worden omgezet in de nieuwe faciliteit. De DGA kan zo in eens worden bevrijd van de molensteen die om de nek hangt als we kijken naar de mogelijkheden om dividend uit te keren. Vaak is het uitkeren van dividend voordeliger dan het opbouw van pensioen in de B.V. Feitelijk keurt de staatssecretaris met deze route goed dat wordt afgezien van pensioen, want de werkelijke pensioenverplichting waaraan de DGA rechten ontleent is gebaseerd op de huidige marktrente en niet op de fiscale waarde. Pagina 4

5 Bij omzetting worden de pensioenaanspraken in één klap verlaagd. Ik vind dit een opmerkelijke draai van eerder geformuleerd standpunt. Feitelijk wordt afgezien van pensioen en hierop staan op basis van de huidige wetgeving strenge sancties (een gecombineerde heffing van 72% over de waarde van de pensioenaanspraken in het economisch verkeer). De schatkist loopt zo vele miljoenen mis in de uitkeringsfase van het pensioen. Maar blijkbaar weegt dit op tegen een structurele besparing van 3 mln per jaar. Door de omzetting van de pensioenaanspraken wordt de vermogenspositie van de B.V. vaak flink verbeterd. Pensioenaanspraken niet omzetten De huidige regelgeving blijft van toepassing op de opgebouwde pensioenaanspraken. Er is civiel-juridisch een pensioen toegezegd waar zowel de DGA als de partner rechten aan kunnen ontlenen. De eerder huidige waarderingsregels blijven daarmee ook van toepassing. Dat betekent mogelijk een beperking van de mogelijkheden dividend uit te keren. Maar dat is dan en bewuste keuze van de DGA, even afgezien van het feit of de omzettingsroute wellicht wordt geblokkeerd door een (ex-) partner. Toekomstige opbouw van een oudedagsvoorziening in eigen beheer vindt plaats op basis van het nieuwe fiscale kader. Of een dergelijke overgangsregeling er komt is allerminst zeker. Wiebes heeft zich eerder uitgelaten dat hij vindt dat echtelieden het civiel-juridisch probleem maar aan de keukentafel moeten oplossen. De partner: wat is zijn of haar positie eigenlijk? Zowel de OBR als de oudedagsspaarregeling is geen pensioen in de zin van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. Het is een lijfrente, waardoor deze wet niet van toepassing is. De wet kan volgens de staatssecretaris wel zodanig worden aangepast dat bij scheiding het potje van de oudedagsspaarregeling wordt verdeeld net als bij pensioen. De OBR is alleen een fiscale reserve en geen verplichting in de opbouwfase en kan niet voor deze verdeling in aanmerking komen. De rechtsbescherming van de partner is minimaal in het nieuwe fiscale kader. De partner krijgt pas rechtsbescherming als het pensioenpotje bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling is ondergebracht. En bij omzetting levert de partner veel in. Ik heb berekeningen gezien waarbij het pensioen bij omzetting met 40-50% daalt. Voor de DGA niet zo erg, maar de vraag is of je daar als partner zomaar mee moet instemmen. Om de huidige pensioenaanspraken om te zetten in de nieuwe regeling is een zorgvuldige afweging van de belangen van de B.V., de DGA en zijn of haar partner vereist. In veel gevallen zullen de rechten van de partner minder zijn dan in het huidige pensioensysteem. Een goede financiële planning met een goed en begrijpelijk advies met alternatieven biedt hier zeker uitkomst. De partner van de DGA zal immers rechtsgeldig moeten instemmen met een wijziging. En hoe zit het dan met de ex-partner? Pagina 5

6 Die kan zomaar aanspraken kwijtraken als er verplicht wordt afgestempeld tot de fiscale reserve. Voorlopige conclusie: het is nog niks! Drie keer is helaas nog geen scheepsrecht. Nog steeds is niet duidelijk in welke vorm het pensioen van de DGA in eigen beheer kan worden voortgezet. De staatssecretaris heeft voorkeur voor oudedagssparen, omdat dit meer knelpunten oplost en minder nieuwe problemen oplevert. Het goede nieuws is dat het belangrijkste knelpunt van het huidige systeem wel wordt opgelost. DGA s kunnen in beide varianten weer aan hun geld komen. Doe je als DGA een keer iets dat niet fiscaal niet mag of keer je teveel dividend uit, dan is de reserve progressief belast met revisierente. En als dat geld er niet is, dan is dat een bedrijfsrisico van de DGA, net als nu. Een onbegrijpelijk punt is het oprenten van de pensioenpot met de marktrente. Er moet natuurlijk een maatstaf worden gevonden, maar de kans dat de B.V. meer rendement maakt doordat in andere waarden wordt belegd dan in kortlopende Nederlandse obligaties is zeer reëel. Waarom niet aansluiten bij de welbekende 4% vanuit de huidige fiscale waardering van pensioen in eigen beheer of bij de vermogensrendementsheffing? De gevolgen van het afschaffen van pensioen in eigen beheer in de huidige vorm komt aan bod bij de behandeling in de Tweede Kamer. De aanspraken worden bevroren, zodat voor de toekomst in de B.V. alleen nog gebruik kan worden gemaakt van de OBR of oudedagssparen in eigen beheer. Of er een overgangsregeling komt en hoe die er dan uit ziet, wordt alleen uitgewerkt als de Kamer hier voorkeur voor heeft. Wiebes heeft het probleem alleen geadresseerd. Een overgangsregeling heeft tot gevolg dat we nog tientallen jaren met het huidige pensioensysteem rekening moeten houden. Dat wil niemand. Het is mij (nog) niet duidelijk geworden met de richtinggevende brief waarom het huidige systeem helemaal op de schop moet. Met een paar technische aanpassingen kan een vergelijkbaar resultaat worden bereikt. Haal de angel van de commerciële waardering uit het systeem en we hebben een fiscaal pensioen. In de uitkeringsfase wordt het toegezegde pensioen betaald en als de pot leeg is, jammer dan. Een andere optie is om de B.V. aan te wijzen als toegestane uitvoerder van lijfrente. Ook dan kan de DGA in zijn B.V. gewoon een pensioenpotje opbouwen, waarbij het geld voor de onderneming beschikbaar blijft. Pagina 6

7 Belangrijke keuzes: financiële planning biedt uitkomst De DGA moet de komende periode belangrijke keuzes maken ten aanzien van zijn pensioen. Wat het wordt weten we nog niet. Een nieuwe regeling? Afschaffen van de bestaande regeling? Alles laten zoals het was? Een goed onderbouwd advies is en blijft voor de DGA van groot belang. Een advies dat bij voorkeur begint met een gedegen financiële planning. Er zijn veel vragen waarop een antwoord nodig is. Wat is de huidige financiële positie van de B.V., is de eigen beheervoorziening aanwezig? Het geeft de DGA inzicht in zijn of haar pensioen en de reële mogelijkheden voor de oude dag. Hoe denkt de DGA zelf over zijn pensioenvoorziening? Als er inzicht is vanuit financiële planning, kan de vraag worden beantwoord of de nieuwe regeling wel interessant is. De DGA kan ook een oudedagsvoorziening opbouwen in box 3, kiezen voor dividenduitkering na pensionering of gebruik maken van bestaande lijfrentemogelijkheden. Kiest de DGA voor de nieuwe regeling, wat doen we dan met de huidige pensioenvoorziening? Welke mogelijkheden biedt de wetgever nog? Is het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico in voldoende mate afgedekt? Als er meer dividendruimte ontstaat, is het dan interessant om dividend uit te keren of laat de DGA de liquiditeiten in de B.V.? Beleggen in de B.V. of beleggen in privé is dan een actueel onderwerp. Vragen over je financiële planning. Laat het me gerust weten. Ik help je graag! Pagina 7

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Pensioen NieuwsBericht

Pensioen NieuwsBericht OBR of OSE vervangt pensioen in eigen beheer. Op 1 juli stuurde Staatssecretaris Wiebes zijn oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer aan de Tweede Kamer. Volgens Wiebes kan pensioen in eigen

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Mr. Peter J.W. Harts Pensioen Advies Bureau Centraal Beheer en Avéro Achmea 29 september 2015 Pensioen in Eigen Beheer: knelpunten Waarderings- en berekeningssystematiek is ingewikkeld

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk?

Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk? Pensioen in eigen beheer Investeren in geluk? Pensioen eigen beheer Historie pensioen BV Onder Besluit Wet IB 1941 al mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen Om aanspraken van werknemers te beschermen

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA

BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA BESCHERM UW PENSIOEN ALS DGA Alles over de risico s van nu, afkopen en de dividendklem Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet heel alert zijn op zijn pensioenopbouw.

Nadere informatie

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus?

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? Mw. M.J.G Elling FFP 1 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? De directeur grootaandeelhouder (dga) kan zijn pensioen opbouwen bij een verzekeringsmaatschappij of (beroeps)pensioenfonds,

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De oudedagsbestemmingsreserve (OBR)... 5 2.2 Opbouwfase... 5 2.2.1 Grondslag... 5 2.2.2 Dotatie... 6 2.2.3 De waardering van

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets?

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Anton Dieleman RA* Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juli een brief gepubliceerd waarin twee stelsels voor de behandeling

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

De toekomst van het pensioen in eigen beheer

De toekomst van het pensioen in eigen beheer De toekomst van het pensioen in eigen beheer Bijeenkomst administratiekantoren 14 juni 2016 Pagina: 1 Even voorstellen Maarten Foppen pensioenspecialist/accountant Pagina: 2 Even voorstellen Olga Huig

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Beantwoording (technische) vragen AO 24 september 2015 in de Tweede Kamer

Beantwoording (technische) vragen AO 24 september 2015 in de Tweede Kamer Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB); oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? Bijlagen bij de brief van 17 december 2015: Bijlage 1 Bijlage 2 Beantwoording (technische) vragen

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kun je vanaf 1 april 2017 geen pensioen meer opbouwen in je eigen onderneming; dan stopt de ingewikkelde regeling Pensioen

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs N. Q: B, 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financkn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal rnr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 september

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2015 Pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt en voor de toekomst mogelijk afgeschaft Maar liefst 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 3 Het verschil in pensioenopbouw tussen werknemer en directeur-grootaandeelhouder 19 3.1 Inleiding 19 3.2 Geschiedenis 20

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr.

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr. FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud plannen Wiebes definitieve keuzes: Wet uitfasering

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA ABC Prinsjesdaglezing 2016 Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen wet verbeterde premieregeling adviesrechten OR Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel Wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Eindelijk is per 7 maart 2017 het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Wft Vermogen oefenexamen

Wft Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot de normaalverdeling? A. Rendementen van beleggingen zijn normaal verdeeld. B. Binnen de normaalverdeling is de kans op het gemiddelde rendement 50%. C. De

Nadere informatie

492. Afschaffen pensioen in eigen beheer compliceert echtscheidingen!

492. Afschaffen pensioen in eigen beheer compliceert echtscheidingen! 492. Afschaffen pensioen in eigen beheer compliceert echtscheidingen! Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA Op Prinsjesdag is het belastingplan 2017 openbaar gemaakt. Onderdeel van dit belastingplan is het

Nadere informatie

DOEN MET JE PENSIOEN!

DOEN MET JE PENSIOEN! 7 TIPS OM JE PENSIOENPLANNING IN EIGEN HAND TE NEMEN! DOEN MET JE PENSIOEN! Maak jij je zorgen over je pensioen? Je bent niet de enige! Ruim veertig procent van de Nederlanders doet dat!; Wil jij in alle

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak keuzevrijheid en solidariteit

Onderzoek draagvlak keuzevrijheid en solidariteit In deze nieuwsbrief: Onderzoek draakvlak keuzevrijheid en solidariteit Wet Variabele pensioenuitkering AFM doet aanbevelingen aan pensioenverzekeraars Einde doorsneepremie pensioen in zicht Algemeen Pensioenfonds

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2015 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer

Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer Met zijn brief van 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nader invulling gegeven aan het oplossen van de knelpunten die

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht

Pensioen Periodiek. Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht Pensioen Periodiek Accidit in puncto quod non speratur in anno In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht En toen was het stil wat betreft het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Learning & Development 27 medewerkers die dagelijks bezig zijn met de inhoud van uw vak. 3 Learning & Development Programma Lastenverlichting op arbeid Herziening box

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2016-15: ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 17 november 2016 is het voorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen

Nadere informatie

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft in aanvulling op de reeds door de Tweede Kamer gevraagde brief aan de Staatssecretaris van Financiën, op

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 6 december

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing 29 november 2016 Onderwerpen Vermogensrendementsheffing Vermogensrendementsheffing Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioen in de Praktijk

Pensioen in de Praktijk Pensioen in de Praktijk Een gelukkig nieuwjaar! (maar wel met pensioenwerk aan de winkel ) Uiteraard opent deze eerste editie van Pensioen in de Praktijk in het nieuwe jaar met de beste wensen. Dat 2017

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie