SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK"

Transcriptie

1 SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK AANVANG UUR

2 Geachte Bestuur Namens het bestuur van het Samenspel Zuid-Holland Oost nodig ik U uit voor de Jaar - Voorjaarsvergadering, te houden op: Donderdag 6 Maart 2014 De vergadering zal worden gehouden: in het lokaal van P.V. De Gevleugelde Bode te Streefkerk. Aanvang uur Agenda 1 Opening 2 Appel afgevaardigden 3 Ingekomen stukken 4 Notulen najaarsvergadering 22 Oktober 2013 Notulen Buitengewone vergadering 7 Januari Jaarverslag Secretaris Jaarverslag Penningmeester Verslag Kascontrole commissie (ver 1735 ) 8 Dechargering Penningmeester 9 Benoeming Kascontrole Commissie Het voorstel is om vereniging 1736 P.V. Gevl Vrienden Hardinxveld hiervoor te benoemen 10 Begroting 2014 Pauze 11 Bestuursverkiezing zie bijgevoegd rooster Aftredend en herkiesbaar L Stout Penningmeester Aftredend en herkiesbaar H van Zuijlen 2 e Voorzitter Aanmelding kandidaten tot 15 min voor aanvang vergadering bij de secretaris. 12 Bestuurs voorstellen 13 Verenigings voorstellen 14 Vaststellen Vluchtprogramma (zie de bijlage Vluchtprogram vastgesteld op afd verg 10-1) 15 Vaststellen Kampioenschappen 16 Behandeling Agenda Afdeling. 5 Vergadering van 11 Maart Benoeming kiesmannen Afdeling 5 vergadering 18 Rondvraag 19 Sluiting Met Vriendelijke sportgroeten S P J van der Laar Voorzitter / Secretaris

3 Aantal leden per vereniging per Opgave N.P.O. Vereniging Leden Hokken Kiesmannen Totaal Aantal kiesmannen volgens artikel 11 van statuten tot 30 leden 1 kiesman. Boven 30 max 2

4 Notulen Najaarsvergadering 22 oktober Opening Voorzitter De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezige kiesmannen. Hoopt op een onderhoudende vergadering met respect voor elkaars standpunten. 2 Appel afgevaardigden 6 verenigingen waren aanwezig. Met totaal 8 kiesmannen Afwezig was wederom Ver Terugblik 2013 Terug kijkend op het seizoen 2013 vallen de volgende dingen op Het seizoen begon gelijk al met een afgelasting van de africhting op 6-4 Duffel 13-4 werd Meer De maand April ging redelijk, Mei begon met koud weer om te eindigen met een zeer mooi weekend met de eerste dagfond vanuit Bourges. Juni was redelijk Juli en augustus met warm weer 3-8 Meer viel uit September was ook prachtig voor de laatste vluchten. Er werden aanpassingen gedaan in het vlucht programma door de Afdeling: 27-7 Morlincourt jong werd Pomerouel 3-8 Nateuil werd Peronne 24-8 Nateuil werd Pomeroul op zondag Door de N.P.O gewijzigde vluchten 26-7 Cahors werd afgelast en werd een week later vervlogen van uit Bergerac 31-8 Sens werd eerst Etampes en op Vrijdag Troyes alle dagfondvluchten werden op zaterdag gelost De kampioenen en wedvlucht winnaars zijn weer bekend dus maken we ons weer op voor de Feestmiddag- huldiging Deze zal worden gehouden op Zaterdag 9 November a.s, in Groot Ammers Het bestuur hoopt daar alle kampioenen en winnaars van gratis prijzen en Attractie vluchten te zien Ver 1763 vraagt: Moeten we wel doorgaan met al die diploma s? Komen hier in de voorjaarsvergadering op terug, dien als verenigingen een voorstel in als je iets Anders wilt.

5 4 Notulen vergaderingen. Er waren geen opmerkingen dus werden de Notulen goed gekeurd. 5 Ingekomen Stukken. Agenda Afdeling.5 Brief van Ver 1754 waarin zij vragen om aansluiting bij Samenspel Zuid-Holland Oost Dit is een kwestie voor het Afdelings bestuur, Als Samenspel staan wij niet afwijzend tegen Over deze aanvraag. 6 Vereniging voorstellen Er waren geen vereniging voorstellen 7A Agenda Afdeling.5 30 Oktober De Afdelings agenda wordt door genomen Op de agenda staat slechts een punt de fusie tussen 5 & 12 Moeten we instemmen met een Fusie? Vergadering zegt eerst het vervoer inleveren dan verder praten. Het consept vluchtprogramma wordt door geschoven naar een extra vergadering medio december. Vraag is moeten wij als Samenspel ook dan een extra vergadering houden? Antwoordt is Ja. 7B Benoeming kiesmannen Afdeling.5 Kiesmannen Afdeling: Reserve S P J van der Laar en Chr. Busscher J J Eskes en J P v Wijnen

6 8 Rondvraag 1735: Geen vragen 1736: Laatste vlucht verkeerd beoordeeld? 1755: Zegt dat Pommeroul Jonge duiven niet goed beoordeeld is. Het bestuur geeft toe dat ze fout zijn geweest in de beoordeling van deze vlucht In het vervolg zullen we vluchten die terug komen beter beoordelen en het info Boek voortaan volgen. Of we moeten het info boek in het voorjaar aanpassen? 1761: Geen vragen 1763: Geen vragen 1767 Vraagt via W B de Kruijf of het klopt dat Comb G & G den Houdijker inkorft in Bodegraven en waarom ze dan mee concoursen in Z-H Oost. Dat komt omdat Artikel 13 van het huishoudelijk reglement N.P.O voorschrijft Dat je daar concourst in het samenspel of kring waar je coördinaten thuis horen 9 Sluiting Voorzitter Dank aan de aanwezigen voor hun inbreng deze avond, veel plezier van de winter op de diverse festiviteiten en tot ziens op de feestmiddag. Allen wel thuis. Dank aan 1763 voor het beschikbaar stellen van hun lokaal, en voor de goede bediening. H van Zuijlen Notulist

7 Notulen buitengewone leden vergadering Buitengewone leden vergadering: naar aanleiding van vergadering Afdeling.5 op De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezige kiesmannen. Hoopt op een onderhoudende vergadering met respect voor elkaars standpunten Speciaal woord van welkom aan de afgevaardigden van onze nieuwe vereniging 1754 uit Nieuw Lekkerland. 2 Appel afgevaardigden. Aanwezig 7 verenigingen met totaal 8 stemmen Afwezig was ver Bespreking Agenda Afdeling. Voorzitter neemt de Agenda door. Vluchtprogramma Er volgt een discussie over welke vluchten te tellen voor het Samenspel Voorstellen dienaangaande zo snel mogelijk indienen, net zoals verandering van de Diploma uitreiking. Fusie Afd5 & 12 Zolang het vervoer niet is ingeleverd geen fusie. Tevens vinden wij dat we dan ook niet meer op het gebied van het vervoer moeten samenwerken, als er geen fusie komt. 4 Rondvraag en 1767 hebben geen vragen. 1754: D van Hofwegen: waarom staat er niets over de ZLU vluchten op het vluchtprogramma Voorzitter: Een aantal jaren geleden hebben we als samenspel de ZLU vluchten afgeschaft voor uitslagen en de kampioenschappen. Indien je die er weer bij wilt hebben moet je een voorstel indienen R Verheij: Elke afdelings africhting moet je 150 duiven hebben. Voorzitter: Als je geen 150 duiven hebt moet je toch voor 150 betalen, dus probeer dan samen in te korven met een andere vereniging. 1735: Dagfond ophalen beter regelen. Voorzitter : Zullen dit aan afdeling doorgeven J Eskes vraagt wat gaan we doen met de N.P.O. voorstellen Voorzitter: We moeten eerst maar eens afwachten wat er uitkomt op 28 december Heeft mail gestuurd aan Afdeling met het verzoek om goed na te denken bij de stemming En eventueel tegen te stemmen

8 5 Sluiting Voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng deze avond, Allen wel thuis. Dank aan 1763 voor het beschikbaar stellen van hun lokaal, en voor de goede bediening. H van Zuijlen Notulist

9 Jaarverslag Secretaris 2013 Geachte Sportvrienden Weer is er een seizoen ten einde en rust op mij de taak om U verslag te doen van het achter ons liggende jaar 2013 Bestuur Het bestuur bestond in 2013 uit: S P J van der Laar L Stout H van Zuijlen J Strijker J J Eskes Voorzitter / Secretaris Penningmeester 2e Voorzitter 2e Secretaris / Penningmeester Commissaris Vergaderingen Tussen de Jaar / voorjaarsvergadering en de Najaarsvergadering is er door het bestuur nog enkele malen vergaderd. Alle vergaderingen gaan in goede harmonie en goede sfeer Er is respect voor elkaar en elkaars standpunten. Rekenaar Ook in 2013 was Compuclub de rekenaar voor Zuid-Holland Oost. In samenwerking met J v d Wal deze zorgde voor het kopieer werk op de afdelings machine Dit tot ieders tevredenheid de uitslagen waren altijd op tijd klaar en waren regelmatig voorzien van tussen standen. Uitslagen De distributie van de uitslagen is in 2013 door het vervoer verzorgd. Alleen het aantal uitslagen wordt ieder jaar minder Dhr J van de Wal zorgde er iedere week weer voor dat de uitslagen tijdig bij de auto`s terechtkwamen en deze werden dan afgegeven bij de vereniging

10 Vluchtbescheiden Ook dit jaar hebben we de bescheiden voor de uitslag via een naar de rekenaar gezonden. Kampioenschappen De te verdienen kampioenschappen waren gelijk aan die van voorgaande jaren Ook in 2013 heeft het Samenspel de kosten van het kampioenenboek op zich genomen. De eerste 5 generalen per Rayon kregen op de feestmiddag van 9 November 2013 Een glazen plaquette met daarop vermeld het door de desbetreffende liefhebber behaalde generaal kampioenschap De overige kampioenen kregen een ingelijst diploma De eerste 5 Generalen onaangewezen per Rayon waren in 2013 Rayon A Rayon B 1. J J Eskes J C van der Bas P.Punt Houdijker - Stekelenburg P Timmer & Zn W B de Kruijf Comb van Helden W & R Groen J Stout Comb Kemp Frasa 1767 Keizer Generaal 2013 J C van der Bas 1755 Algemeen 1 J J eskes J C van der Bas Houdijker Stekelenburg W B de Kruijf P Punt 1735 Vervoer Het vervoer kende in 20123volgens mij geen noemenswaardige problemen Het ophaalschema wordt nog steeds niet goed nageleeft, Dit komt vooral omdat de Eerste verenigingen niet op tijd klaar zijn.

11 Vluchtprogramma Terugblik Seizoen 2013 Terug kijkend op het seizoen 2013 vallen de volgende dingen op Het seizoen begon gelijk al met een afgelasting van de africhting op 6-4 Duffel 13-4 werd Meer De maand April ging redelijk, Mei begon koud weer om te eindigen met een zeer mooi weekend met de eerste dagfond vanuit Bourges. Juni was redelijk Juli en augustus met warm weer 3-8 Meer viel uit September was ook prachtig voor de laatste vluchten. Er werden aanpassingen gedaan in het vlucht programma door de Afdeling: 27-7 Morlincourt jong werd Pomerouel 3-8 Nateuil werd Peronne 24-8 Nateuil werd Pomeroul op zondag Door de N.P.O gewijzigde vluchten 26-7 Cahors werd afgelast en werd een week later vervlogen van uit Bergerac 31-8 Sens werd eerst Etampes en op Vrijdag Troyes Alle dagfondvluchten werden op zaterdag gelost

12 Kampioenhuldiging - Prijsuitreiking Deze werd gehouden in in Zaal Mourik te Groot Ammers Deze zaal is voor ons Samenspel een goede locatie de geluids installatie was beter. En werd gehouden op Zaterdag middag Het aantal bezoekers viel het bestuur niet tegen. De opkomst was zeer goed Tenslotte Aan het einde van mijn verslag wil ik een ieder die er toe bijgedragen heeft tot het welslagen van het seizoen 2013 hartelijk danken voor hun medewerking. Hopend ook in 2014 weer op U allen te mogen rekenen, besluit ik dit verslag met dank aan mijn medebestuurders voor de steun en samenwerking in het afgelopen jaar. U allen voor het in mij gestelde vertrouwen en de hoop uitsprekend dat dit nog lang zo mag blijven, wens ik U allen een sportief en succesvol 2014 en dat het moge brengen wat wij er van verwachten. Vertrouwend aan Uw opdracht te hebben voldaan S P J van der Laar Secretaris

13

14

15 Rooster van aftreden bestuur 2009 A Trapman Voorzitter A Hoogendam 2 e Secretaris. Niet herkiesbaar H Bergstra toegetreden in vacature 2010 S P J van der Laar Secretaris S H Wagevoort 2 E Penningmeester J J Eskes Commissaris 2011 L Stout Penningmeester H van Zuijlen 2 E Voorzitter S H Wagevoort 2 E penningmeester. Niet herkiesbaar 2012 A Trapman Voorzitter Niet herkiesbaar H Bergstra 2 E Secretaris Niet herkiesbaar J Strijker toegetreden in vacature 2013 S P J van der Laar Voorzitter / Secretaris Vacature 2 E Penningmeester J J Eskes Commissaris 2014 L Stout Penningmeester H van Zuijlen 2 E Voorzitter 2015 Zie Zie Zie 2014

16 E -mail Bestuursvoorstellen seizoen 2014 Het bestuur van Samenspel Zuid-Holland Oost stelt voor: 1. Om tot rekenaar te herbenoemen Compuclub te Ulft 2. Gratis te vervliegen prijzen 2014 Deze zullen worden verdeeld naar rato van het beschikbare budget, afhankelijk van het vastgestelde vluchtprogramma. 3. Wederom 3 attractie vluchten te houden per Rayon Oude duiven 17-5 Meaux Jonge Duiven 26-7 Peronne Overnachtfond 25-7 Cahors Voor deze vluchten een bedrag van 400, beschikbaar te stellen per vlucht dus 200 per rayon. Of we houden er mee op en gaan eerst weer wat sparen. Het bestuur stelt als Minimum bezit van het samenspel dat er 5000, moet zijn Nadere informatie volgt in het Informatie boek.

17 Pre advies Bestuur Zuid-Holland Oost bij de ingediende verenigings voorstellen Voorstellen ver 1736 Beslissing ter vergadering Voor als nog is Sens van 13-9 geen vlucht die meetelt voor het jonge duiven kampioenschap van de Afdeling. Mocht de vergadering van afdeling5 als nog besluiten om wel te gaan tellen Moeten we als Samenspel op deze vergadering beslissen wat we willen. Voorstellen ver Bestuur Z H O is niet tegen een sprint kampioenschap. Vitesse 2 blijft buiten generaal, Deze vluchten mee laten tellen voor sprint is alleen gunstig voor financiën als U allen de voorstellen van het afdelings bestuur goed gelezen heeft Beslissing ter vergadering 6 Bestuur Z H O is voor dit voorstel Voorstellen Beslissing ter vergadering Bestuur is niet voor om Duffel niet te tellen gezien de voorstellen van het afdelings bestuur Voor Sens zie het pre advies bij Dit voorstel is te laat ingediend, had 1 febr al bij de afdeling moeten zijn. Wij zullen dit alsnog op de afdelings vergadering naar voren brengen. Bestuur Z H O kan hier over niet beslissen

18 Geacht Bestuur Samenspel Zuid-Holland Oost, Voorstel P.V. Gevleugelde Vrienden 1736 Hardinxveld: Ons voorstel is om het Kampioenschap jonge duiven te splitsen in een jongen Vitesse en jongen Midfondfond Kampioenschap. Hierbij ook nog het voorstel om de nationale sector 2 vlucht d.d vanuit Sens niet te tellen voor enig Kampioenschap in het Samenspel. Jongen Vitesse t/m Peronne ( 6 vluchten ) en jongen Midfond t/m ( 5 vluchten ). Met dit programma kunnen ook de kleinere liefhebbers hun keuzes maken en eventueel voor enig Kampioenschap in aanmerking komen. Namens Bestuur P.V. Gevleugelde Vrienden 1736, Tony Prins, Voorzitter.

19 P.V.de.Zwaluw Oudewater Corn Valeriusstraat HN Oudewater E.Mail Bestuur ZH.Oost Hiermede willen wij gaarne enkele voorstellen in dienen 1 Om een sprint Kampioenschap toe te voegen vanaf de navolgende disciplines Vitesse 1 Vitesse 2 en de Navlucht Doelstelling men houd de kleine hokken ook er bij Mee tellend kampioenschappen wie heeft ze beter en nog meer En het financieel plaatje voor ZH.Oost Zie het voorstel afd 5 2 Om het Kampioenschap Jongen te splitsen in een Vitesse En Midfond Vitesse T/M Peronne 6 vluchten Midfond Vanaf Morlincourt 5 Vluchten 3 Om het Generaaal Kampioenschap te vervliegen met Vitesse 1 Midfond Dagfond Jongen totaal en de Navlucht 4 Op de Dagfond moeten Ruffec er bij laten of niet mee tellen Dit aangaande de discussie van afgelopen jaar 5 De telling voor het Hok generaal te veranderen Dit te halen uit de hok kampioenschappen Word je 1 op de vit1 heb je 1 punt Word je 6 dan heb je 6 punten en zo volgend De genen met de minste punten is dus de Kampioen En zo ook de midfond dagfond jongen en de navlucht 6 De Prijzen die vervlogen worden dit te doen met het navolgende Men voegt de Vitesse 1 Vitesse 2 en De Navlucht samen dus 14 vluchten Men voegt de Midfond en de Dagfond samen dus 13 vluchten En met de Jongen dit zijn 11 vluchten Dit alles om meer spreiding te krijgen met de prijzen en zo meer mensen betrokken te krijgen in dit alles Dus kan men Maximaal 3 prijzen verdienen Namens De P.V Chris.Busscher

20 P.V. De Gevleugelde Bode Nationaal Inkorfcentrum 1763 Clubgebouw Bergstoep AA Streefkerk Tel Secretariaat: Hogedijk GC Bergambacht Tel / Geacht bestuur, Namens bestuur 1763 De Gevleugelde Bode te Streefkerk,willen wij het volgende voorstel indienen. Gezien het aantal jongen duivenvluchten(12 stuks),zouden wij graag voor willen stellen om voor het generaal kampioenschap maar 10 vluchten daarvan te tellen. De vluchten die dan niet zouden meetellen volgens ons voorstel zijn: Duffel Sens Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons voorstel. Namens bestuur, P. van Wijngaarden(secretaris)

21 P.V. De Gevleugelde Bode Nationaal Inkorfcentrum 1763 Clubgebouw Bergstoep AA Streefkerk Tel Secretariaat: Hogedijk GC Bergambacht Tel / Geacht bestuur, Namens bestuur 1763 De Gevleugelde Bode te Streefkerk,willen wij het volgende voorstel indienen. Wij hebben te horen gekregen dat de vrachtprijzen voor de dagfond vluchten gaan stijgen,dit i.v.m. het ophalen bij alle verenigingen. Ons voorstel is om wel alle verenigingen zelf te laten inkorven,maar dan aanleveren bij een N.I.C. Dit in verband met het op peil houden van de vrachtprijzen. Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons voorstel. Namens bestuur, P. van Wijngaarden(secretaris)

22 Vlucht programma ZHO 2014 Vl 2 3 Wedvl Nr Inkorf Los Losplaats Disiplin Disipline Disiplin code 1 4-apr 5-apr Meer Geen T apr 12-apr Zellik Vitesse 1 Generaal Oud Generaal V apr 19-apr Nijvel Vitesse 1 Generaal Oud Generaal V apr 26-apr Quivrain Vitesse 1 Generaal Oud Generaal V mei 3-mei Peronne Vitesse 1 Generaal Oud Generaal V mei 10-mei Nanteuil Midfond Generaal Oud Generaal M19 9-mei 10-mei Pommerouel Geen T mei 17-mei Meaux Midfond Generaal Oud Generaal M20 16-mei 17-mei Pommerouel Geen T mei 24-mei Bourges Dagfond Generaal Oud Generaal E mei 24-mei Peronne Vitesse 1 Generaal Oud Generaal V mei 31-mei Sens Midfond Generaal Oud Generaal M jun 7-jun Tours Dagfond Generaal Oud Generaal E jun 7-jun Peronne Vitesse1 Generaal Oud Generaal V jun 14-jun Nanteuil Midfond Generaal Oud Generaal M jun 21-jun Argenton Dagfond Generaal Oud Generaal E jun 21-jun Duffel Vitesse 2 C25=V25-J jun 28-jun Mantes La Midfond Generaal Oud Generaal M jul 5-jul Chateauroux Dagfond Generaal Oud Generaal E jul 5-jul Duffel Vitesse 2 C27=V27-J jul 12-jul Sens Midfond Generaal Oud Generaal M jul 19-jul Vierzon Dagfond Generaal Oud Generaal E jul 19-jul Quivrain Vitesse 2 C29=V29-J jul 26-jul Morlincourt Midfond Generaal Oud Generaal M jul 2-aug Ruffec Dagfond Generaal Oud Generaal E31 Jonge Duiven jun 14-jun Africhting Geen T jun 21-jun Duffel Jong Generaal C25=V25-J jun 28-jun Zellik Jong Generaal J jul 5-jul Duffel Jong Generaal C27=V27-J jul 12-jul Zellik Jong Generaal J jul 19-jul Quivrain Jong Generaal C29=V29-J jul 26-jul Peronne Jong Generaal J jul 2-aug Morlincourt Jong Generaal J aug 9-aug Nanteuil Jong Generaal J aug 16-aug Mantes La Jong Generaal J aug 23-aug Pont st Max Jong Generaal J aug 30-aug Ablis / Sens Jong Generaal J35 11-sep 13-sep Sens J37 Navluchten 28 1-aug 2-aug Meer Geen T aug 9-aug Duffel Navlucht Generaal N aug 16-aug Zellik Navlucht Generaal N aug 23-aug Nijvel Navlucht Generaal N aug 30-aug Peronne Navlucht Generaal N sep 6-sep Morlincourt Navlucht Generaal N36 Overnacht Fond 39 3-jun 6-jun Agen Overnach A jun 13-jun St. Vincent Overnach A jun 20-jun Cahors Overnach A jul 4-jul Albi Overnach A jul 11-jul Tarbes Overnach A jul 25-jul Cahors Overnach Generaal A30 Z L U jun 20-jun Pau Z jun 27-jun Agen Z jun 4-jul Barcelona Z jul 11-jul St Vincent Z jul 18-jul Marseille Z jul 25-jul Narbonne Z jul 1-aug Perpignan Z98

23 Bijlage bij punt 14 vaststellen kampioenschappen 2014 Op de kampioenenhuldiging van het seizoen 2014 zullen we als generaal kampioenen van het Samenspel huldigen; De 1 E 5 generaal kampioenen van Rayon A en De 1 E 5 generaal kampioenen van Rayon B Daar boven zullen er 5 generaal kampioenen algemeen worden gehuldigd en de Keizerkampioen. Deze kampioenen komen uit de algemene generaal stand Voor de rest blijven alle kampioenschappen zoals we ze ook voorheen gehad hebben. Of de vergadering moet besluiten dat er minder vluchten moeten tellen of wel dat alles telt voor het generaal met uitzondering van de overnacht, waarvan alleen de laatste telt. Tevens worden er met ingang van het seizoen 2011 geen prijzen of diploma s gekocht en gemaakt voor de jeugdkampioenen. Ze zullen nog wel vermeld worden in het kampioenenboek. Net zoals we ook de zondags standen weer in het kampioenen boek zullen vermelden. Zodat ook de principiële liefhebbers kunnen zien hoe ze geëindigd zijn.

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE JAAR/VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 17 MAART 2016 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE JAAR/VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 17 MAART 2016 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE JAAR/VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 17 MAART 2016 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK AANVANG 20.00 UUR Samenspel Zuid-Holland Oost Oude

Nadere informatie

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode Sportvrienden, Zoals u van ons gewend bent ontvangt u hierbij het Infoblad van het Stedelijk Spel Krimpen aan den IJssel. Dit

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap INFOBLAD 2017 STEDELIJK SPEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL VERENIGINGEN: P.V. OP EIGEN WIEKEN P.V. DE SNELPOST P.V. DE VRIENDSCHAP BESTUUR Voorzitter:

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

SAMENSPEL GOUWE & IJSSEL. Informatie- en ringenboek seizoen 2017

SAMENSPEL GOUWE & IJSSEL. Informatie- en ringenboek seizoen 2017 SAMENSPEL GOUWE & IJSSEL Informatie- en ringenboek seizoen 2017 Afdeling 5 Zuid-Holland Informatie- en ringenboek Samenspel Gouwe & IJssel seizoen 2017 Geachte leden, Voor u ligt het informatieboek 2017

Nadere informatie

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk.

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk. Beste fondclub vrienden, Onze wedstrijden staan op het punt om weer te beginnen as 13 juni korven we de eerste ZLU vlucht Pau in en op 14 juni korven we in voor Sint Vincent. Het weer van de afgelopen

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Samenspel :,, de Kleine Westhoek

Samenspel :,, de Kleine Westhoek Gemeente Woensdrecht 1940 Welkomstvrienden 1948 de Grensduif 1983 Luchtklievers 1984 Vlug & Eerlijk == ===================================================================================== Samenspel :,,

Nadere informatie

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst.

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst. Besluitenlijst jaarvergadering 2017 Reisprogramma 2017 Het reisprogramma 2016 hetwelk is aangeboden bij de jaarvergadering en hetgeen te vinden is op de website van de Afdeling Limburg is unaniem aangenomen.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2013 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2013 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie.

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie. 09092009 29ste Noord Hollandse Kampioenendag Op zondag 8 november 2009 wordt alweer de 29ste Noord Hollandse Kampioenendag gehouden. De Noord Hollandse Kampioenendag zal als vanouds plaatsvinden in Golden

Nadere informatie

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 1503 Het Westen Delft A) Voorstel PV het Westen Delft voor leden raadpleging met betrekking tot de toekomst van de Afdeling 12

Nadere informatie

Kampioenenboek. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2012 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2012 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL EMAIL:INFO@KPVHOME.NL

Nadere informatie

Infoboek Samenspel. Drechtsteden

Infoboek Samenspel. Drechtsteden Infoboek 2015 Samenspel Drechtsteden 1. Bestuur: Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling: Voorzitter: L.Visser Secretaris: P.A.van der Burg Penningmeester: J.M.H.de Bruin 2 e Voorzitter:

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2014 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Waarnemend secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 14 november

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

Van Arie Groenewegen vd Wejiden Leen Luijendijk Peter vd Burg Martin Borsje Mery van Vugt

Van Arie Groenewegen vd Wejiden Leen Luijendijk Peter vd Burg Martin Borsje Mery van Vugt Verslag Verzenddatum 20 februari 2008 Onderwerp Drechtsteden (3) Vergaderdatum 19 februari 2008, 20.00 uur Locatie clubgebouw Hendrik Ido Ambacht Van Jawin van Namen Telefoon +31 (0)184 68 60 59 E-mail

Nadere informatie

K.B.D.B. AFDELING WEST-VLAANDEREN

K.B.D.B. AFDELING WEST-VLAANDEREN K.B.D.B. AFDELING WEST-VLAANDEREN PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2010 ASDUIVEN 1) SNELHEID OUDE DUIVEN: te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op W.E. vluchten

Nadere informatie

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen),

Nadere informatie

Infoboek Samenspel. Drechtsteden

Infoboek Samenspel. Drechtsteden Infoboek 2017 Samenspel Drechtsteden 1. Bestuur: Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling: Voorzitter: Peter van Sintmaartensdijk Secretaris: Peter van der Burg Penningmeester: Priscilla

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen -

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen - Algemene ledenvergadering 12 november 2016 - Verenigingsvoorstellen - 1 De Vredesduif, Noordwolde Onderstaand de voorstellen van 0268 PV Vredesduif Noordwolde. 1. De vijfde midfondvlucht Chimay wijzigen

Nadere informatie

M I D F O N D C L U B. Afdeling 9

M I D F O N D C L U B. Afdeling 9 M I D F O N D C L U B Afdeling 9 Vliegprogramma 2014 Sportvrienden, Voor u ligt het nieuwe informatieboekje van de enige echte midfondclub van afdeling 9 voor het seizoen 2014. Hierin staan zoals gewoonlijk

Nadere informatie

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT.

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. 1. OPE I G. De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 11 10 6 8 9 12 5 7 1 2 3 4 Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 Wat kunt u vanavond verwachten? Welkom De NU gaat de avond faciliteren Appel aanwezigen

Nadere informatie

Programma boekje CCUden 2016.

Programma boekje CCUden 2016. Lossing datum Lossing tijd Programma boekje CCUden 2016. Lossingplaats Afst. Uden Aantal per mand Prijs per duif Inkorfdag Datum Kamp. Rout e Hoger spel Zat 26-03 8.00 Tessenderlo 71 30 41 vrijdag 25-03

Nadere informatie

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl 1188 WC nr. 24 Vliegprogramma 2014 Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953 www.fondclubnh.nl Bestuur Fondclub Noord-Holland Voorzitter Secretaris Fred Kramer Dorpsstraat 372 1531

Nadere informatie

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk 2 0 1 7 Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk NICZWH 0226 INFORMATIE BOEK 2017 Website www.niczwh.nl Mail nicdezuidwesthoek@gmail.com Inhoud Informatie...3 NIC commissie...3 Vluchtprogramma...3

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter?

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter is gratis en staat open voor alle basisleden NPO. ( zie verder artikel 5) 2. Zonder

Nadere informatie

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk 2 0 0 9 Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk Inhoudsopgave Informatie... 3 Vluchtprogramma... 3 Inkorftijd... 4 Inkorfgebouw... 4 Inkorflijst... 4 Spelniveaus... 4 De Noordelijke Unie in

Nadere informatie

Verslag van de Alg. ledenvergadering van Afd. 5 op

Verslag van de Alg. ledenvergadering van Afd. 5 op Verslag van de Alg. ledenvergadering van Afd. 5 op 07 03 2017. Aanwezig; Het voltallige bestuur van Afdeling 5 Kiesmannen; Namens Leiden & omstreken; de heren Lammerts, Hoogenboom, Caspers. Namens Drechtsteden;

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom

Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom 1907 de Reisduif 1940 de Welkomstvrienden 1948 de Grensduif 1983 de Luchtklievers 1984 Vlug & Eerlijk + Overige liefhebbers uit Bergen op Zoom =======================================================================

Nadere informatie

Programma boekje CC Uden 2017.

Programma boekje CC Uden 2017. VLIEGPROGRAMMA 2017 CC UDEN Programma boekje CC Uden 2017. AFRICHTINGSVLUCHTEN 2017 CC UDEN Africhtingvluchten oude en jonge duiven Oost-Brabant. Met de africhtingvluchten worden de duiven opgehaald in

Nadere informatie

Punt 7 Verenigingsvoorstellen

Punt 7 Verenigingsvoorstellen Punt 7 Verenigingsvoorstellen 7.1 Vliegprogramma 7.1.1 PV De Valeouwe Apeldoorn (0706) stelt een totaal aangepast vliegprogramma voor: zoveel mogelijk één vlucht per weekend, het seizoen met 2 weken te

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot

Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot 1. Opening: Om 20.13 heet voorzitter de aanwezigen welkom met de vaststelling dat die 13 minuten vertraging vanavond moeten worden ingehaald

Nadere informatie

Poelstra & Znn uit Utrecht

Poelstra & Znn uit Utrecht Poelstra & Znn uit Utrecht Exclusieve verkoop van alle rechtstreekse duiven van Stefaan Lambrechts 2013 Veni,Vidi,Vici Deze uitspraak in het Latijn staat voor wat Poelstra en Znn uit Utrecht de afgelopen

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.

Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 12-1699727 1699727 15-6278038 Dierenspeciaalzaak De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte molen, Teurlings, Natural, Beyers en Wierck Hengelsport,

Nadere informatie

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen),

Nadere informatie

Afdeling 9. Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland. Rijssen, 3 oktober 2016

Afdeling 9. Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland. Rijssen, 3 oktober 2016 Afdeling 9 Secretaris: Arjan van de Willige Karel Doormanstraat 26a 7461 ER RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland

Nadere informatie

1. Bestuur: Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling:

1. Bestuur: Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling: Infoboek 2012 1. Bestuur: Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling: Voorzitter: L.Visser Secretaris: P.A.van der Burg Penningmeester: J.M.H.de Bruin 2 e Voorzitter: A.Groenewegen v.d.weijden

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN VOORJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 12 maart 2015, om 20:00

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007 Grave, 20 november 2007 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013

KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013 KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013 Kampioenschap 1 getekende, (6 vl.) Vitesse 1 20219159 SPEK COMB. 6 2055,91 Kampioenschap 2 getekende, (6 vl.) Vitesse 1 20210150 BEERS A. VAN 10 3601,29 PV

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.

Nadere informatie

K= prestatieoverzicht (einde seizoen) Ja= papieren versie Nee= downloaden van de site

K= prestatieoverzicht (einde seizoen) Ja= papieren versie Nee= downloaden van de site Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in geel aangegeven. Wat in rood is aangegeven komt te vervallen Verenigingsnummer die schuin, vet en onderstreept zijn weergegeven, hebben een wijziging doorgegeven.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 mdc CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige

Nadere informatie

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling 1/64 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend -als middaglossingen NT NT ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

Nadere informatie

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Vanaf 2012 heeft de Technische Commissie van de afdeling Friesland met u samen het ideale vliegprogramma voor onze afdeling

Nadere informatie

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering.

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: Geachte aanwezigen en sportvrienden, Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. We hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Programmaboekje 2017

Programmaboekje 2017 Programmaboekje 2017 WWW.REISDUIFBORNE.NL Reisduif Borne Bestuur P.V. De Reisduif Borne Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vacature Peter Steenwelle Ter Kuilestraat 11 7621 XN Borne Tel. 074-2669221

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot.

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot. Haarlem, 14 december 1998. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot. 1. Opening: Om 20.10 uur heet de voorzitter de heer Bakker allen welkom. Hij vertelt dat de agenda voor deze

Nadere informatie

Uitslagen en Informatieblad. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Uitslagen en Informatieblad.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2015 Uitslagen en Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2015 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel.: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Broekland 30-09-2014 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d 1. Opening Dhr. B. Scherpenzeel zit de vergadering voor en spreekt het volgende openingswoord uit: Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze voorjaarsvergadering. Op de meeste hokken

Nadere informatie

Presentie. Grave, 15 november 2009

Presentie. Grave, 15 november 2009 Grave, 15 november 2009 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Harry Steeghs,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen en Jan Geraets. Vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen. 1. Opening.

Nadere informatie

Nat,inkorf centru m 1763 Gevleugelde Bode. Tentoonstelling en Kampioene Show 2OL2. Bonnen verkoop .-Z=,--.--^- Waar ; Bergstoep Streefkerk

Nat,inkorf centru m 1763 Gevleugelde Bode. Tentoonstelling en Kampioene Show 2OL2. Bonnen verkoop .-Z=,--.--^- Waar ; Bergstoep Streefkerk Nat,inkorf centru m 1763 Gevleugelde Bode Tentoonstelling en Kampioene Show 2OL2 Bonnen verkoop t.----.-z=,--.--^- Waar ; Bergstoep Streefkerk Wanneer;Zaterdag 24 nov 20tz Zaal open ;1,4.30 Start bonnen

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15 1 1. Opening door de voorzitter. Om 20.10 heet de voorzitter alle aanwezige leden van harte welkom. En vroeg de vergadering om 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT Secr. : Vorsenpoel 37 5283 ZE B O X T E L 0411 674635 e-mail: oost.brabant@ziggo.nl KvK inschrijfnummer : 40215739 Boxtel, 11 november 2014 Aan :

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 13 november 2014, om 20:00

Nadere informatie

Kampioenenboek Ysbrand Kaptein. Jan en Joke Kaman. Retour: 1188WC huisnr. 24

Kampioenenboek Ysbrand Kaptein. Jan en Joke Kaman. Retour: 1188WC huisnr. 24 Kampioenenboek 2014 KEIIZER KAMPIIOEN OVERNACHTIING Ysbrand Kaptein KEIIZER KAMPIIOEN EENDAAGSE-- + JJUNIIORENFOND Jan en Joke Kaman Retour: 1188WC huisnr. 24 1 Beste sportvrienden en -vriendinnen, Het

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk

Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk 2 0 1 4 Nationaal Inkorf Centrum De Zuidwesthoek 0226 Balk NICZWH 0226 INFORMATIE BOEK 2014 Website www.niczwh.nl Mail nicdezuidwesthoek@gmail.com 2 Inhoudsopgave Informatie... 3 Vluchtprogramma... 4 Inkorftijd...

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2010 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 65

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

Kampioenenboek 2013 KEIZER KAMPIOEN OVERNACHTING KEIZER KAMPIOEN EENDAAGSE- + JUNIORENFOND. Jos Pepping. Gebr.Fanger. Retour: 1188WC huisnr.

Kampioenenboek 2013 KEIZER KAMPIOEN OVERNACHTING KEIZER KAMPIOEN EENDAAGSE- + JUNIORENFOND. Jos Pepping. Gebr.Fanger. Retour: 1188WC huisnr. Kampioenenboek 2013 KEIZER KAMPIOEN OVERNACHTING Jos Pepping KEIZER KAMPIOEN EENDAAGSE- + JUNIORENFOND Gebr.Fanger Retour: 1188WC huisnr. 24 1 Beste sportvrienden en -vriendinnen, Het stille seizoen heeft

Nadere informatie

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje K Afdeling 12 De Kuststrook Informatie boekje 2015 INHOUDSOPGAVE 2015 Samenstelling Afdelingbestuur 4 Concours en ledenadministratie 5 Nationale Controleurs 5 I T commissie 5 Dagelijks bestuur PVO Stichting

Nadere informatie

Nationaal Orleans Jonge Duiven 5433 P 2011

Nationaal Orleans Jonge Duiven 5433 P 2011 Nationale vluchten Oude en Jonge Duiven jaar Nationaal Chateauroux Oude Duiven 11.243 p 2015 1e 2 e 3 e 20 e 59 e 72 e 146 e 162 e 163 e 205 e 228 e Nationaal Orleans Jonge Duiven 15.684 p 2013 1 e 2 e

Nadere informatie

Kampioenenhuldiging / prijsuitreiking seizoen 2014

Kampioenenhuldiging / prijsuitreiking seizoen 2014 Kampioenenhuldiging / prijsuitreiking seizoen 2014 Zaterdag 29 november 2014 was de eerste Kampioenhuldiging voor de I.F.C. Zeeland. Tevens werden de naturaprijzen, gewonnen op de 8 ZLU-vluchten, uitgereikt

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst

Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst Auteur : Arion Besters Datum : September 2013 Beste leden van Rayon 1, De duivensport was decennia geleden een florerende sport, met veel duivenliefhebbers

Nadere informatie

Richtlijnen kampioenschappen 2016 HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE

Richtlijnen kampioenschappen 2016 HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE Richtlijnen kampioenschappen 2016 HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE ER WORDEN APARTE KAMPIOENSCHAPPEN GEORGANISEERD VOOR: MOMIGNIES, SOISSONS, KLEINE HALVE FOND EN ZWARE HALVE FOND. LOSSING VAN DE DUIVEN:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN. www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide

INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN. www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide Beste Sportvrienden, Hier het informatieblad en de richtlijnen 2015 van het inkorfcentrum

Nadere informatie

WAT U MOET WETEN IFC HOOGERHEIDE ZLU-SEIZOEN 2017

WAT U MOET WETEN IFC HOOGERHEIDE ZLU-SEIZOEN 2017 WAT U MOET WETEN IFC HOOGERHEIDE ZLU-SEIZOEN 2017 www.duivensites.nl/ifchoogerheide IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM Beste Sportvrienden, De ZLU stelt ons geduld op de proef en komt pas op 2

Nadere informatie

Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2016 Afdeling West-Vlaanderen

Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2016 Afdeling West-Vlaanderen Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2016 Afdeling West-Vlaanderen ASDUIVEN 1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN: te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand adres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand  adres sturen** Nieuwsbrief maart 2016. Geachte leden, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een aantal van belang zijnde thema s met betrekking tot het komende vliegseizoen 2016. Lossing, wijzigingen

Nadere informatie

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 Doel van de enquête In de najaarsvergadering van 2010 is afgesproken dat het bestuur voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen onder alle leden een compacte enquête

Nadere informatie

Pagina 1 van 17

Pagina 1 van 17 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 24 oktober 2012 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.

Dierenspeciaalzaak Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 12-1986761 1986761 14-1135422 1135422 Dierenspeciaalzaak De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte molen, Teurlings, Natural, Beyers en Wierck Hengelsport,

Nadere informatie