Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen"

Transcriptie

1 Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen

2 KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De essentie van deze formules: door te beleggen in alternatieve producten verhoogt u uw winstkansen zonder een beduidend hoger risico te nemen. Rendement en risico gaan hand in hand. Zeker bij traditionele beleggingsvormen. Kiest u voor aandelen, dan bent u afhankelijk van winstverwachtingen en de stemming op de beurzen. Gaat u voor de zekerheid van obligaties, dan bent u aangewezen op de renteontwikkeling. Doorgaans is het rendement ervan niet zo hoog als bij een aandelenbelegging. De traditionele markten bepalen en beperken vaak uw opbrengst. Om een evenwicht tussen rendement en risico te bereiken, is spreiding van uw portefeuille belangrijk. KBC stelt u een bijkomende manier voor om uw beleggingen te diversifiëren. Zo kunt u in goede en in slechte tijden een aantrekkelijk rendement verenigen met een aanvaardbaar risico. In deze brochure leest u hoe en waarom dat kan met alternatieve beleggingsproducten en hoe ze u helpen uw beleggingsdoelstellingen te bereiken. 1

3 Voordat u de voordelen van alternatieve beleggingen ontdekt: de belangrijkste begrippen Arbitrage De koersverschillen tussen gerelateerde effecten benutten. Hefboomeffect Met geleend geld een bijkomende positie innemen. Door meer te beleggen dan men liquide middelen heeft, versterkt men zijn positie waardoor een hefboom in werking treedt. De winst kan zo sterk worden opgevoerd. Uiteraard verhoogt een hefboom ook het risico als de opbrengst niet het verwachte niveau bereikt. Longpositie Beleggingsinstrumenten aankopen en behouden. De beheerder gaat uit van een koersstijging van een waarde zodat hij ze later kan verkopen tegen een hogere prijs. Shortpositie Beleggingsinstrumenten die men (nog) niet heeft, verkopen. De fondsbeheerder leent een waarde (bijvoorbeeld aandelen) en verkoopt ze. Hij gaat ervan uit dat de markt daalt en dat hij die waarde later kan terugkopen tegen een lagere prijs om zo winst te maken. Prestatievergoeding Vergoeding voor een beheerder, afhankelijk van het behaalde rendement. Die formule komt ook de belegger ten goede. Want hoe hoger de prestatievergoeding, des te hoger de winst voor de belegger. 2

4 KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsfondsen, ook voor particulieren? Alternatieve beleggingsfondsen of hedgefondsen: ze roepen bij veel beleggers het beeld op van speculatie, van enorme intekenbedragen en van grote winsten of verliezen. Toch weerspiegelt dat beeld lang niet altijd de realiteit. Sommige particuliere beleggers vragen zich af of alternatieve beleggingsfondsen wel voor hen geschikt zijn. Het antwoord is JA. Ze spelen perfect in op een heel concrete behoefte die allicht ook bij u leeft. U wilt uw portefeuille verstevigen met een aantrekkelijk rendement bij een beperkt neerwaarts risico? Alternatieve beleggingsfondsen behaalden in het recente verleden gemiddeld het rendement van aandelen met de beperkte risicograad van obligaties! Uiteraard zijn historische prestaties geen garantie voor de toekomst, maar deze resultaten illustreren goed waarom alternatieve formules een plaats in de portefeuille van de particuliere belegger verdienen. Hoe gaat een alternatief beleggingsfonds te werk? De beheerder van een alternatief fonds speelt in op prijsverschillen, op gebeurtenissen in de markt, op economische tendensen om een absolute, positieve opbrengst te behalen. Daarbij streeft hij ernaar om de risico s zo goed mogelijk te beveiligen ( hedgen ). Daarvoor neemt hij zowel longposities als shortposities in*. Door de combinatie van long- en shortposities kan hij zowel risico s indekken als goede kansen bijvoorbeeld een dalende markt benutten. Typerend voor deze werkwijze is de veel ruimere beleggingsvrijheid ten opzichte van een klassiek fonds. De beleggingsinstrumenten zijn zeer divers, net zoals de markten. Aandelen, obligaties, liquiditeiten, munten, goederen, afgeleide producten zoals futures, opties, swaps: de beheerder laat geen mogelijkheid onbenut. Wat is een alternatief beleggingsfonds? * Een verklaring van deze termen vindt u in de woordenlijst op pagina 2. Hedgefondsen willen eigenlijk bijzondere gebeurtenissen en imperfecties in de financiële markten benutten. Dat type fondsen is meestal niet nauw verbonden met de ontwikkelingen op de traditionele markten. Het streefdoel is een absolute, positieve opbrengst te behalen ongeacht de marktomstandigheden. 3

5 Alternatieve beleggingsfondsen Traditionele beleggingsfondsen Gericht op een absoluut positief resultaat Gericht op een referentie-index Shortposities mogelijk Geen shortposities toegestaan Hefboomeffect als techniek Zeer beperkte mogelijkheid tot beleggen met geleend geld Marktontwikkeling beïnvloedt beleggingsresultaat niet Marktontwikkeling is bepalend voor het rendement Volumebeperking als het fonds te groot wordt Zelden volumebeperking Vergoeding voor de beheerder afhankelijk van prestatie Prestatie beïnvloedt zelden de vergoeding van de beheerder 4

6 KBC-Alternatieve Beleggingen Waarin verschilt een klassiek fonds van een alternatief beleggingsfonds? Er zijn zes belangrijke verschillen tussen klassieke en alternatieve beleggingsfondsen 1 De resultaatsdoelstelling. Traditionele fondsen meten hun prestaties af aan een referentie-index, bijvoorbeeld de DJ EURO STOXX 50. Alternatieve fondsen streven naar een zo hoog mogelijk positief resultaat en wel in alle marktomstandigheden. Zelfs als een index daalt, gebruiken zij technieken om een positief resultaat te behalen. 2 Geleende effecten. Klassieke fondsen kunnen zich maar zeer beperkt indekken tegen een dalende markt, tenzij ze overgaan naar liquiditeiten. Alternatieve fondsen beschermen een neerwaarts risico door shortposities in te nemen. Een dalende markt is voor hen een potentiële winstbron. Alternatieve fondsen verkopen dan geleende aandelen of obligaties om die later terug te kopen en zo winst te halen uit een dalende markt. beleggingsklimaat gaan ze voor een zo hoog mogelijk resultaat. 5 De prestatie bepaalt de vergoeding. Beheerders van alternatieve fondsen krijgen een vergoeding op basis van het behaalde rendement. Uiteraard stimuleert dat de beheerder extra. Het vooruitzicht op een hoge beloning oefent een grote aantrekkingskracht uit op de beste talenten uit de financiële wereld. 6 Volumebeperking. Klassieke fondsen zijn veel omvangrijker dan alternatieve fondsen. Alternatieve fondsen willen voordeel halen uit kleine marktverschillen. Uiteraard moet die strategie wel beheersbaar blijven, wat moeilijker wordt naarmate de volumes stijgen. Daarom wordt het volume strikt vastgelegd en kan een alternatief fonds zelfs voor nieuwe inschrijvingen gesloten worden. 3 Hefboomeffecten. Klassieke fondsen beleggen gelden die zij van beleggers hebben gekregen. Alternatieve fondsen mogen bijkomend beleggen met geleend geld. Door die extra belegging ontstaat een hefboom : de winst is groter dankzij het geleende geld. 4 De markt bepaalt niet het beleggingsresultaat. Traditionele fondsen reageren sterk op economische, financiële en politieke gebeurtenissen. Voor alternatieve fondsen is die invloed gering. Ongeacht het 5

7 Hieronder ziet u het verloop van de aandelen (MSCI World-index), obligaties (wereldindex overheidsobligaties) en alternatieve beleggingsfondsen (CSFB Tremont Hedge Fund Index) over de laatste 10 jaar. Hieruit blijkt duidelijk dat alternatieve beleggingsfondsen het zowel in goede als in minder goede beurstijden uitstekend blijven doen. Grafiek CSFB Tremont Hedge Fund Index vs JP Morgan Global Bond en MSCI World 6

8 KBC-Alternatieve Beleggingen Waarom zijn alternatieve beleggingsfondsen verrijkend voor uw portefeuille? Elke belegger legt accenten op basis van zijn voorkeuren en inschatting van risico s. Precies daarom passen alternatieve fondsen ook in uw strategie. De volgende voordelen zorgen ervoor dat er een beter evenwicht ontstaat met klassieke beleggingsvormen. U belegt gediversifieerd Een verwachte hogere opbrengst is de eerste reden om alternatieve fondsen in uw portefeuille op te nemen. Daar waar aandelen, obligaties en liquiditeiten de markt volgen, varen alternatieve fondsen hun eigen koers. Als de markten dalen, kunnen alternatieve fondsen uw totale opbrengst beschermen, omdat het resultaat niet gekoppeld is aan ontwikkelingen op de traditionele financiële markten. Het gebeurt zelfs dat alternatieve fondsen een opmerkelijke winst in een dalende markt laten zien! De tweede reden is een zorgvuldige spreiding van uw portefeuille tussen klassieke en alternatieve fondsen. Daardoor daalt uw totale risico. Wij adviseren doorgaans om een belang van circa 5% alternatieve beleggingsfondsen aan te houden binnen een totale beleggingsportefeuille. U mikt op winst in stijgende én dalende markten Voor een klassieke belegger is een dalende index of een negatieve stemming geen goed nieuws. Voor een alternatief beleggingsfonds daarentegen is dat een bron van opbrengst. Het bestaansrecht van alternatieve fondsen zit in wat men omschrijft als marktinefficiënties. Beheerders puren voordelen zowel uit overgewaardeerde als uit ondergewaardeerde effecten. Omdat die voorkomen in dalende en stijgende markten, kunt u dus in alle omstandigheden een interessante winst boeken. Uw strategie is duidelijk gericht op een positief rendement Uiteraard belegt u om er meer uit te halen dan u erin investeert. Terwijl klassieke fondsen zich richten op een index, mikt u met een alternatieve belegging hoger. 7

9 Hedgefondsstrategieën Relative-Value Event-Driven Opportunistisch Convertible arbitrage Fixed income arbitrage Equity market neutral Risk arbitrage Distressed securities Macro Short sellers Emerging markets Long/Short equity 8

10 KBC-Alternatieve Beleggingen Voor welke soorten alternatieve beleggingsfondsen kunt u kiezen? We kunnen alternatieve fondsen indelen in twee groepen: op basis van de strategie en op basis van de vorm. Binnen die groepen is er een verdere verfijning. benutten van prijsverschillen op aandelenmarkten door long- en shortposities in te nemen zodat men altijd marktneutraal zit. Alternatieve beleggingsfondsen volgens strategie: drie hoofdstrategieën Relative Value of Arbitrage, Event-driven, Opportunistisch: de termen klinken misschien wat ingewikkeld, maar u zult merken dat de drie strategieën heel logisch zijn opgebouwd. Laten we ze eerst schematisch weergeven. Daarna volgt de toelichting waardoor het onderscheid tussen de drie strategieën duidelijk wordt. Relative Value of Arbitrage: u haalt winst uit prijsverschillen De essentie van deze strategie is de handel in zogeheten gerelateerde effecten. Het doel is een zo hoog mogelijk rendement te halen door alert in te spelen op prijsverschillen. Het voordeel van die aanpak is dubbel: uw risico is relatief beperkt en het rendement hangt nauwelijks af van de traditionele markten. Prijsverschillen doen zich namelijk in elke markt voor! Binnen deze strategie onderscheiden we drie substrategieën: Convertible arbitrage benutten van prijsinefficiënties tussen converteerbare obligaties en de onderliggende aandelen; Fixed Income arbitrage benutten van prijsverschillen tussen verschillende renteproducten; Equity market neutral Event-driven: u doet uw voordeel dankzij fusies, overnames en ander bedrijfsnieuws Deze strategie is gebaseerd op bedrijfsnieuws. De waarde van bedrijven is immers sterk onderhevig aan wat er in ondernemingen gebeurt. Als er zich bijvoorbeeld fusies, overnames of reorganisaties voordoen, zal de waarde van de betrokken aandelen sterk schommelen. Ook als er negatief bedrijfsnieuws is, kan de beheerder zijn beleid daarop afstemmen. Hij zal altijd een plan ontwikkelen om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te kopen en te verkopen. Het voordeel van deze strategie: de beheerder doorgrondt de bedrijfssituatie zo goed dat hij snel en doordacht kan handelen. Hij kent en beperkt dus het risico. Bovendien staat dit bedrijfsnieuws doorgaans los van de stemming op de beurzen. De bekendste strategieën zijn: Merger arbitrage beleggen in verwachte overnames van bedrijven; Distressed securities beleggen in aandelen of obligaties van bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten, maar mogelijk geherstructureerd worden. Opportunistisch: u creëert waarde in tijden van hoogen laagconjunctuur Deze derde richting werkt actief op het economisch klimaat. De economische ontwikkeling is van groot belang voor de waardering van bedrijven. Dreigt er 9

11 een recessie of is er een sterk opgaande lijn: in beide gevallen kan de beheerder de gepaste strategie ontwikkelen. Zo zal hij sterke munten tegen zwakke munten uitspelen, met name door shortposities in te nemen. Naast wisselkoersverschillen gaat de beheerder de economische verschillen tussen landen, regio s en sectoren maximaal benutten. Ook de kansen van groeimarkten waar beurzen niet altijd efficiënt functioneren behoren tot het werkterrein van deze strategie. Het voordeel van deze opportunistische strategieën is duidelijk: de omvang van de meerwaarde. In ruil daarvoor is de belegger bereid een hoger risico te aanvaarden. Alternatieve beleggingsfondsen naar vorm Wat de vorm betreft, vertoont een alternatief fonds gelijkenissen met een klassiek beleggingsfonds. Bijvoorbeeld een individueel fonds met een specifieke beleggingsstrategie (long/short equity), een dakfonds (fund of hedge fund), een structuur met kapitaalbescherming. Als belangrijkste strategieën onderscheiden we: Global macro long- en shortposities aanhouden in om het even welke vrije markt; Short sellers een netto shortpositie continu aanhouden, dikwijls toegespitst op aandelenposities; Emerging markets beleggen in aandelen/obligaties uit landen die economisch een inhaalbeweging maken; Long/short equity combinatie van long- en shortposities in aandelenmarkten en/of segmenten. Deze strategie is niet marktneutraal. 10

12 KBC-Alternatieve Beleggingen Een helder antwoord op de meest gestelde vragen over alternatieve beleggingsfondsen Als alternatieve beleggingsstrategieën zoveel voordelen hebben, waarom kiezen niet meer beleggers ervoor? De vraag is logisch maar ook heel goed verklaarbaar. Tot op heden waren alternatieve fondsen alleen beschikbaar voor grote en institutionele beleggers. Zo kon men voorheen uitsluitend met grote bedragen beleggen en was er weinig keuze in risicoprofielen. Ook het wisselkoersrisico speelde een rol omdat dat type beleggingen meestal in Amerikaanse dollar genoteerd staat. KBC brengt alternatieve fondsen binnen het bereik van de particuliere belegger. Brengen deze fondsen meer kosten mee dan klassieke fondsen? De jaarlijkse beheersvergoeding van beide fondsen zit op hetzelfde niveau. De beheerder van een alternatief fonds vraagt wel een bijkomende prestatievergoeding. Zoals het woord het al aangeeft: hij wordt extra beloond naarmate het fonds het beter doet. Dat is uiteraard ook in uw voordeel. Die extra beloning is voor u ook een kwaliteitsgarantie: de vergoeding van de beheerder hangt af van de prestaties van het fonds! Hij zal er ook voor zorgen dat hij geen onnodige risicovolle posities inneemt, maar streven naar een consistente positie door de jaren heen. Weet ik wel hoe een alternatief fonds beheerd wordt? Als belegger hebt u vertrouwen in uw beheerder, maar wenst u ook inzicht in hoe uw geld wordt belegd. KBC heeft een zeer ruime internationale ervaring, waarop u terecht mag vertrouwen. Bovendien hechten wij wél veel belang aan transparantie, wat niet van elk alternatief fonds gezegd kan worden. Zo krijgt u maandelijks van ons een rapport met commentaar van de beheerder. Zo weet u precies wat de stand van zaken is. Hoe zit het met de controle op alternatieve fondsen? Typisch voor een alternatief beleggingsfonds is de ruime beleggingsvrijheid. Dat moet om de doelstelling een zo hoog mogelijke opbrengst te bereiken. Toch mag vrijheid geen vrijbrief zijn om onverantwoord te werk te gaan. Daarom is de controle in de loop der jaren veel strenger geworden. De Amerikaanse overheid bijvoorbeeld werkt aan een officieel controlemechanisme voor alternatieve fondsen. Ook KBC hanteert zeer strikte normen voor zijn partners. Derde beheerders worden zorgvuldig gescreend en zijn verplicht opening van zaken te geven. Hoeveel moet ik inbrengen om te beleggen in een alternatief fonds? Vroeger waren die bedragen zeer hoog: bij sommige fondsen konden ze oplopen van tot zelfs euro. KBC maakt alternatieve fondsen aantrekkelijk en haalbaar voor de particuliere belegger. De toetredingskosten zijn drastisch verlaagd zodat u beslist de voordelen van alternatieve fondsen kunt genieten. Hoeveel mag ik in een alternatief fonds beleggen? Afhankelijk van uw risicoprofiel adviseren wij u om maximaal tussen 3 en 5% van uw totale roerende vermogen te beleggen. Een dakfonds van alternatieve beleggingen is, gezien zijn ruime spreiding, daarvoor het meest geschikte instrument. 11

13 Praten werkt. Neem contact op met uw KBC-specialist voor beleggen in alternatieve fondsen Winstgevend beleggen zonder dat u rekening hoeft te houden met de grillen van de beurs. Als dat perspectief u aanspreekt, zijn alternatieve fondsen voor uw portefeuille wellicht een interessante verrijking. De grote beleggingsvrijheid van de beheerder en zijn nauwe betrokkenheid bieden interessante vooruitzichten. Voor een persoonlijk advies of vragen kunt u altijd contact opnemen met uw KBC-adviseur Sparen en Beleggen of KBC-verzekeringsagent. 12

14 Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen Fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. RPR , BTW BE , bankrekening Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. KBC Bank NV, inschrijvingsnummer CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

15 Wilt u weten waarom alternatieve beleggingsvormen een vaste plaats in uw portefeuille verdienen? Door te beleggen in alternatieve beleggingsfondsen kunt u uw winstkansen verhogen zonder meer risico te lopen. Deze fondsen streven immers een absoluut positief rendement na en volgen de traditionele beurzen niet. Zo creëert u een nieuwe manier om uw beleggingsportefeuille extra te diversifiëren. Kom dus eens praten met een KBC-adviseur Sparen en Beleggen of een KBC-verzekeringsagent over hoe u met alternatieve beleggingsvormen uw doelstellingen bereikt. D/2005/7434/21 SAP

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

EXCHANGE TRADED PRODUCTS

EXCHANGE TRADED PRODUCTS ETF EDGE EXCHANGE TRADED PRODUCTS Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-02 Laatste update: 23 februari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2

Nadere informatie