Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen"

Transcriptie

1 Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen

2 KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De essentie van deze formules: door te beleggen in alternatieve producten verhoogt u uw winstkansen zonder een beduidend hoger risico te nemen. Rendement en risico gaan hand in hand. Zeker bij traditionele beleggingsvormen. Kiest u voor aandelen, dan bent u afhankelijk van winstverwachtingen en de stemming op de beurzen. Gaat u voor de zekerheid van obligaties, dan bent u aangewezen op de renteontwikkeling. Doorgaans is het rendement ervan niet zo hoog als bij een aandelenbelegging. De traditionele markten bepalen en beperken vaak uw opbrengst. Om een evenwicht tussen rendement en risico te bereiken, is spreiding van uw portefeuille belangrijk. KBC stelt u een bijkomende manier voor om uw beleggingen te diversifiëren. Zo kunt u in goede en in slechte tijden een aantrekkelijk rendement verenigen met een aanvaardbaar risico. In deze brochure leest u hoe en waarom dat kan met alternatieve beleggingsproducten en hoe ze u helpen uw beleggingsdoelstellingen te bereiken. 1

3 Voordat u de voordelen van alternatieve beleggingen ontdekt: de belangrijkste begrippen Arbitrage De koersverschillen tussen gerelateerde effecten benutten. Hefboomeffect Met geleend geld een bijkomende positie innemen. Door meer te beleggen dan men liquide middelen heeft, versterkt men zijn positie waardoor een hefboom in werking treedt. De winst kan zo sterk worden opgevoerd. Uiteraard verhoogt een hefboom ook het risico als de opbrengst niet het verwachte niveau bereikt. Longpositie Beleggingsinstrumenten aankopen en behouden. De beheerder gaat uit van een koersstijging van een waarde zodat hij ze later kan verkopen tegen een hogere prijs. Shortpositie Beleggingsinstrumenten die men (nog) niet heeft, verkopen. De fondsbeheerder leent een waarde (bijvoorbeeld aandelen) en verkoopt ze. Hij gaat ervan uit dat de markt daalt en dat hij die waarde later kan terugkopen tegen een lagere prijs om zo winst te maken. Prestatievergoeding Vergoeding voor een beheerder, afhankelijk van het behaalde rendement. Die formule komt ook de belegger ten goede. Want hoe hoger de prestatievergoeding, des te hoger de winst voor de belegger. 2

4 KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsfondsen, ook voor particulieren? Alternatieve beleggingsfondsen of hedgefondsen: ze roepen bij veel beleggers het beeld op van speculatie, van enorme intekenbedragen en van grote winsten of verliezen. Toch weerspiegelt dat beeld lang niet altijd de realiteit. Sommige particuliere beleggers vragen zich af of alternatieve beleggingsfondsen wel voor hen geschikt zijn. Het antwoord is JA. Ze spelen perfect in op een heel concrete behoefte die allicht ook bij u leeft. U wilt uw portefeuille verstevigen met een aantrekkelijk rendement bij een beperkt neerwaarts risico? Alternatieve beleggingsfondsen behaalden in het recente verleden gemiddeld het rendement van aandelen met de beperkte risicograad van obligaties! Uiteraard zijn historische prestaties geen garantie voor de toekomst, maar deze resultaten illustreren goed waarom alternatieve formules een plaats in de portefeuille van de particuliere belegger verdienen. Hoe gaat een alternatief beleggingsfonds te werk? De beheerder van een alternatief fonds speelt in op prijsverschillen, op gebeurtenissen in de markt, op economische tendensen om een absolute, positieve opbrengst te behalen. Daarbij streeft hij ernaar om de risico s zo goed mogelijk te beveiligen ( hedgen ). Daarvoor neemt hij zowel longposities als shortposities in*. Door de combinatie van long- en shortposities kan hij zowel risico s indekken als goede kansen bijvoorbeeld een dalende markt benutten. Typerend voor deze werkwijze is de veel ruimere beleggingsvrijheid ten opzichte van een klassiek fonds. De beleggingsinstrumenten zijn zeer divers, net zoals de markten. Aandelen, obligaties, liquiditeiten, munten, goederen, afgeleide producten zoals futures, opties, swaps: de beheerder laat geen mogelijkheid onbenut. Wat is een alternatief beleggingsfonds? * Een verklaring van deze termen vindt u in de woordenlijst op pagina 2. Hedgefondsen willen eigenlijk bijzondere gebeurtenissen en imperfecties in de financiële markten benutten. Dat type fondsen is meestal niet nauw verbonden met de ontwikkelingen op de traditionele markten. Het streefdoel is een absolute, positieve opbrengst te behalen ongeacht de marktomstandigheden. 3

5 Alternatieve beleggingsfondsen Traditionele beleggingsfondsen Gericht op een absoluut positief resultaat Gericht op een referentie-index Shortposities mogelijk Geen shortposities toegestaan Hefboomeffect als techniek Zeer beperkte mogelijkheid tot beleggen met geleend geld Marktontwikkeling beïnvloedt beleggingsresultaat niet Marktontwikkeling is bepalend voor het rendement Volumebeperking als het fonds te groot wordt Zelden volumebeperking Vergoeding voor de beheerder afhankelijk van prestatie Prestatie beïnvloedt zelden de vergoeding van de beheerder 4

6 KBC-Alternatieve Beleggingen Waarin verschilt een klassiek fonds van een alternatief beleggingsfonds? Er zijn zes belangrijke verschillen tussen klassieke en alternatieve beleggingsfondsen 1 De resultaatsdoelstelling. Traditionele fondsen meten hun prestaties af aan een referentie-index, bijvoorbeeld de DJ EURO STOXX 50. Alternatieve fondsen streven naar een zo hoog mogelijk positief resultaat en wel in alle marktomstandigheden. Zelfs als een index daalt, gebruiken zij technieken om een positief resultaat te behalen. 2 Geleende effecten. Klassieke fondsen kunnen zich maar zeer beperkt indekken tegen een dalende markt, tenzij ze overgaan naar liquiditeiten. Alternatieve fondsen beschermen een neerwaarts risico door shortposities in te nemen. Een dalende markt is voor hen een potentiële winstbron. Alternatieve fondsen verkopen dan geleende aandelen of obligaties om die later terug te kopen en zo winst te halen uit een dalende markt. beleggingsklimaat gaan ze voor een zo hoog mogelijk resultaat. 5 De prestatie bepaalt de vergoeding. Beheerders van alternatieve fondsen krijgen een vergoeding op basis van het behaalde rendement. Uiteraard stimuleert dat de beheerder extra. Het vooruitzicht op een hoge beloning oefent een grote aantrekkingskracht uit op de beste talenten uit de financiële wereld. 6 Volumebeperking. Klassieke fondsen zijn veel omvangrijker dan alternatieve fondsen. Alternatieve fondsen willen voordeel halen uit kleine marktverschillen. Uiteraard moet die strategie wel beheersbaar blijven, wat moeilijker wordt naarmate de volumes stijgen. Daarom wordt het volume strikt vastgelegd en kan een alternatief fonds zelfs voor nieuwe inschrijvingen gesloten worden. 3 Hefboomeffecten. Klassieke fondsen beleggen gelden die zij van beleggers hebben gekregen. Alternatieve fondsen mogen bijkomend beleggen met geleend geld. Door die extra belegging ontstaat een hefboom : de winst is groter dankzij het geleende geld. 4 De markt bepaalt niet het beleggingsresultaat. Traditionele fondsen reageren sterk op economische, financiële en politieke gebeurtenissen. Voor alternatieve fondsen is die invloed gering. Ongeacht het 5

7 Hieronder ziet u het verloop van de aandelen (MSCI World-index), obligaties (wereldindex overheidsobligaties) en alternatieve beleggingsfondsen (CSFB Tremont Hedge Fund Index) over de laatste 10 jaar. Hieruit blijkt duidelijk dat alternatieve beleggingsfondsen het zowel in goede als in minder goede beurstijden uitstekend blijven doen. Grafiek CSFB Tremont Hedge Fund Index vs JP Morgan Global Bond en MSCI World 6

8 KBC-Alternatieve Beleggingen Waarom zijn alternatieve beleggingsfondsen verrijkend voor uw portefeuille? Elke belegger legt accenten op basis van zijn voorkeuren en inschatting van risico s. Precies daarom passen alternatieve fondsen ook in uw strategie. De volgende voordelen zorgen ervoor dat er een beter evenwicht ontstaat met klassieke beleggingsvormen. U belegt gediversifieerd Een verwachte hogere opbrengst is de eerste reden om alternatieve fondsen in uw portefeuille op te nemen. Daar waar aandelen, obligaties en liquiditeiten de markt volgen, varen alternatieve fondsen hun eigen koers. Als de markten dalen, kunnen alternatieve fondsen uw totale opbrengst beschermen, omdat het resultaat niet gekoppeld is aan ontwikkelingen op de traditionele financiële markten. Het gebeurt zelfs dat alternatieve fondsen een opmerkelijke winst in een dalende markt laten zien! De tweede reden is een zorgvuldige spreiding van uw portefeuille tussen klassieke en alternatieve fondsen. Daardoor daalt uw totale risico. Wij adviseren doorgaans om een belang van circa 5% alternatieve beleggingsfondsen aan te houden binnen een totale beleggingsportefeuille. U mikt op winst in stijgende én dalende markten Voor een klassieke belegger is een dalende index of een negatieve stemming geen goed nieuws. Voor een alternatief beleggingsfonds daarentegen is dat een bron van opbrengst. Het bestaansrecht van alternatieve fondsen zit in wat men omschrijft als marktinefficiënties. Beheerders puren voordelen zowel uit overgewaardeerde als uit ondergewaardeerde effecten. Omdat die voorkomen in dalende en stijgende markten, kunt u dus in alle omstandigheden een interessante winst boeken. Uw strategie is duidelijk gericht op een positief rendement Uiteraard belegt u om er meer uit te halen dan u erin investeert. Terwijl klassieke fondsen zich richten op een index, mikt u met een alternatieve belegging hoger. 7

9 Hedgefondsstrategieën Relative-Value Event-Driven Opportunistisch Convertible arbitrage Fixed income arbitrage Equity market neutral Risk arbitrage Distressed securities Macro Short sellers Emerging markets Long/Short equity 8

10 KBC-Alternatieve Beleggingen Voor welke soorten alternatieve beleggingsfondsen kunt u kiezen? We kunnen alternatieve fondsen indelen in twee groepen: op basis van de strategie en op basis van de vorm. Binnen die groepen is er een verdere verfijning. benutten van prijsverschillen op aandelenmarkten door long- en shortposities in te nemen zodat men altijd marktneutraal zit. Alternatieve beleggingsfondsen volgens strategie: drie hoofdstrategieën Relative Value of Arbitrage, Event-driven, Opportunistisch: de termen klinken misschien wat ingewikkeld, maar u zult merken dat de drie strategieën heel logisch zijn opgebouwd. Laten we ze eerst schematisch weergeven. Daarna volgt de toelichting waardoor het onderscheid tussen de drie strategieën duidelijk wordt. Relative Value of Arbitrage: u haalt winst uit prijsverschillen De essentie van deze strategie is de handel in zogeheten gerelateerde effecten. Het doel is een zo hoog mogelijk rendement te halen door alert in te spelen op prijsverschillen. Het voordeel van die aanpak is dubbel: uw risico is relatief beperkt en het rendement hangt nauwelijks af van de traditionele markten. Prijsverschillen doen zich namelijk in elke markt voor! Binnen deze strategie onderscheiden we drie substrategieën: Convertible arbitrage benutten van prijsinefficiënties tussen converteerbare obligaties en de onderliggende aandelen; Fixed Income arbitrage benutten van prijsverschillen tussen verschillende renteproducten; Equity market neutral Event-driven: u doet uw voordeel dankzij fusies, overnames en ander bedrijfsnieuws Deze strategie is gebaseerd op bedrijfsnieuws. De waarde van bedrijven is immers sterk onderhevig aan wat er in ondernemingen gebeurt. Als er zich bijvoorbeeld fusies, overnames of reorganisaties voordoen, zal de waarde van de betrokken aandelen sterk schommelen. Ook als er negatief bedrijfsnieuws is, kan de beheerder zijn beleid daarop afstemmen. Hij zal altijd een plan ontwikkelen om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te kopen en te verkopen. Het voordeel van deze strategie: de beheerder doorgrondt de bedrijfssituatie zo goed dat hij snel en doordacht kan handelen. Hij kent en beperkt dus het risico. Bovendien staat dit bedrijfsnieuws doorgaans los van de stemming op de beurzen. De bekendste strategieën zijn: Merger arbitrage beleggen in verwachte overnames van bedrijven; Distressed securities beleggen in aandelen of obligaties van bedrijven die in financiële moeilijkheden zitten, maar mogelijk geherstructureerd worden. Opportunistisch: u creëert waarde in tijden van hoogen laagconjunctuur Deze derde richting werkt actief op het economisch klimaat. De economische ontwikkeling is van groot belang voor de waardering van bedrijven. Dreigt er 9

11 een recessie of is er een sterk opgaande lijn: in beide gevallen kan de beheerder de gepaste strategie ontwikkelen. Zo zal hij sterke munten tegen zwakke munten uitspelen, met name door shortposities in te nemen. Naast wisselkoersverschillen gaat de beheerder de economische verschillen tussen landen, regio s en sectoren maximaal benutten. Ook de kansen van groeimarkten waar beurzen niet altijd efficiënt functioneren behoren tot het werkterrein van deze strategie. Het voordeel van deze opportunistische strategieën is duidelijk: de omvang van de meerwaarde. In ruil daarvoor is de belegger bereid een hoger risico te aanvaarden. Alternatieve beleggingsfondsen naar vorm Wat de vorm betreft, vertoont een alternatief fonds gelijkenissen met een klassiek beleggingsfonds. Bijvoorbeeld een individueel fonds met een specifieke beleggingsstrategie (long/short equity), een dakfonds (fund of hedge fund), een structuur met kapitaalbescherming. Als belangrijkste strategieën onderscheiden we: Global macro long- en shortposities aanhouden in om het even welke vrije markt; Short sellers een netto shortpositie continu aanhouden, dikwijls toegespitst op aandelenposities; Emerging markets beleggen in aandelen/obligaties uit landen die economisch een inhaalbeweging maken; Long/short equity combinatie van long- en shortposities in aandelenmarkten en/of segmenten. Deze strategie is niet marktneutraal. 10

12 KBC-Alternatieve Beleggingen Een helder antwoord op de meest gestelde vragen over alternatieve beleggingsfondsen Als alternatieve beleggingsstrategieën zoveel voordelen hebben, waarom kiezen niet meer beleggers ervoor? De vraag is logisch maar ook heel goed verklaarbaar. Tot op heden waren alternatieve fondsen alleen beschikbaar voor grote en institutionele beleggers. Zo kon men voorheen uitsluitend met grote bedragen beleggen en was er weinig keuze in risicoprofielen. Ook het wisselkoersrisico speelde een rol omdat dat type beleggingen meestal in Amerikaanse dollar genoteerd staat. KBC brengt alternatieve fondsen binnen het bereik van de particuliere belegger. Brengen deze fondsen meer kosten mee dan klassieke fondsen? De jaarlijkse beheersvergoeding van beide fondsen zit op hetzelfde niveau. De beheerder van een alternatief fonds vraagt wel een bijkomende prestatievergoeding. Zoals het woord het al aangeeft: hij wordt extra beloond naarmate het fonds het beter doet. Dat is uiteraard ook in uw voordeel. Die extra beloning is voor u ook een kwaliteitsgarantie: de vergoeding van de beheerder hangt af van de prestaties van het fonds! Hij zal er ook voor zorgen dat hij geen onnodige risicovolle posities inneemt, maar streven naar een consistente positie door de jaren heen. Weet ik wel hoe een alternatief fonds beheerd wordt? Als belegger hebt u vertrouwen in uw beheerder, maar wenst u ook inzicht in hoe uw geld wordt belegd. KBC heeft een zeer ruime internationale ervaring, waarop u terecht mag vertrouwen. Bovendien hechten wij wél veel belang aan transparantie, wat niet van elk alternatief fonds gezegd kan worden. Zo krijgt u maandelijks van ons een rapport met commentaar van de beheerder. Zo weet u precies wat de stand van zaken is. Hoe zit het met de controle op alternatieve fondsen? Typisch voor een alternatief beleggingsfonds is de ruime beleggingsvrijheid. Dat moet om de doelstelling een zo hoog mogelijke opbrengst te bereiken. Toch mag vrijheid geen vrijbrief zijn om onverantwoord te werk te gaan. Daarom is de controle in de loop der jaren veel strenger geworden. De Amerikaanse overheid bijvoorbeeld werkt aan een officieel controlemechanisme voor alternatieve fondsen. Ook KBC hanteert zeer strikte normen voor zijn partners. Derde beheerders worden zorgvuldig gescreend en zijn verplicht opening van zaken te geven. Hoeveel moet ik inbrengen om te beleggen in een alternatief fonds? Vroeger waren die bedragen zeer hoog: bij sommige fondsen konden ze oplopen van tot zelfs euro. KBC maakt alternatieve fondsen aantrekkelijk en haalbaar voor de particuliere belegger. De toetredingskosten zijn drastisch verlaagd zodat u beslist de voordelen van alternatieve fondsen kunt genieten. Hoeveel mag ik in een alternatief fonds beleggen? Afhankelijk van uw risicoprofiel adviseren wij u om maximaal tussen 3 en 5% van uw totale roerende vermogen te beleggen. Een dakfonds van alternatieve beleggingen is, gezien zijn ruime spreiding, daarvoor het meest geschikte instrument. 11

13 Praten werkt. Neem contact op met uw KBC-specialist voor beleggen in alternatieve fondsen Winstgevend beleggen zonder dat u rekening hoeft te houden met de grillen van de beurs. Als dat perspectief u aanspreekt, zijn alternatieve fondsen voor uw portefeuille wellicht een interessante verrijking. De grote beleggingsvrijheid van de beheerder en zijn nauwe betrokkenheid bieden interessante vooruitzichten. Voor een persoonlijk advies of vragen kunt u altijd contact opnemen met uw KBC-adviseur Sparen en Beleggen of KBC-verzekeringsagent. 12

14 Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen Fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. RPR , BTW BE , bankrekening Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. KBC Bank NV, inschrijvingsnummer CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979).

15 Wilt u weten waarom alternatieve beleggingsvormen een vaste plaats in uw portefeuille verdienen? Door te beleggen in alternatieve beleggingsfondsen kunt u uw winstkansen verhogen zonder meer risico te lopen. Deze fondsen streven immers een absoluut positief rendement na en volgen de traditionele beurzen niet. Zo creëert u een nieuwe manier om uw beleggingsportefeuille extra te diversifiëren. Kom dus eens praten met een KBC-adviseur Sparen en Beleggen of een KBC-verzekeringsagent over hoe u met alternatieve beleggingsvormen uw doelstellingen bereikt. D/2005/7434/21 SAP

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt Titel Concept Active Stock Selection Actief inspelen op een uitdagende markt Sinds 2008 is de beweeglijkheid op de financiële markten sterk toegenomen Dat verhoogt de risico s van aandelenbeleggingen,

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel?

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Na het uiteenspatten van de internet bubbel in de jaren 2000-2002, werd de behoefte groter om beleggingsstrategieën te ontwikkelen die minder afhankelijk

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Benut de ineffi ciënties van de markten!

Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Fortis AG Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Benut de ineffi ciënties van de markten! Een kwalitatieve belegging toegankelijk

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Alternatieve Beleggingen. Hedge Funds

Alternatieve Beleggingen. Hedge Funds Alternatieve Beleggingen Hedge Funds 2 Alternatieve Beleggingen Hedge Funds Inhoud Inleiding INLEIDING 2 WAT ZIJN HEDGE FUNDS? 3 BELEGGINGSBELEID VAN HEDGE FUNDS 4 Short selling 4 Risicobeperking door

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie