VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni"

Transcriptie

1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie juni 2009 Jury Actueel juni

2 Voorwoord Het zomerseizoen 2009 is al twee maanden oud, de drukke meimaand, interclub-maand bij uitstek, achter de rug. Discussies en klachten, al of niet terecht, die horen er blijkbaar ook bij. Wij juryleden staan het dichtst bij de actie en het is onze taak om toe te zien op een correcte toepassing van de reglementen. Dat is niet altijd even gemakkelijk en vraagt soms veel geduld én ook beslissingen in fracties van seconden. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En dat is bij ons juryleden niet anders, de ene is al wat beter ter taal dan de andere. Zaak is dat onze betrachting dezelfde is (of zou moeten zijn). Daarom een oproep om mekaar bij te staan, te helpen waar men kan en niet steeds kritiek te spuien. Opschudding in juryland was er ook, mijn eigen schuld want ik verzuimde uitleg te geven bij het rondzenden van een evaluatie-formulier voor houders van het nationale en internationale brevet. Het beruchte formulier is in eerste instantie bedoeld om het mezelf wat makkelijker te maken bij het samenstellen van de jury s voor de kampioenschappen. Ik ken nog niet alle juryleden zoals m n voorganger dat deed. Tevens is het mijn betrachting om juryleden, waar mogelijk, een functie te geven die hen vertrouwd is. Dit wil niet zeggen dat men telkens eenzelfde taak zal krijgen maar wel vermijden dat bijvoorbeeld iemand als chef aangeduid wordt bij een nummer die hij/zij nog nooit of zelden jureerde. Elkeen zal de mogelijkheid krijgen zijn/haar formulier in te kijken en bemerkingen te maken of aanvullingen te doen. Daarna zullen deze formulieren ons helpen om de jury voor wedstrijden onder EAA- en/of IAAF-toezicht samen te stellen én de beoordeling van de respectievelijke toezichter hierop te noteren. Alleen zo kunnen we vermijden dat voor deze wedstrijden een buitenlandse jury wordt aangeduid en wij alleen maar mogen toekijken. Daarnaast krijgt ook het jaarlijks in te vullen inlichtingenformulier voor alle juryleden een grondige face-lift. We verzamelden hiervoor de formulieren van de verschillende provincies en daaruit zullen we één formulier brouwen zodat elke aanduider over dezelfde info kan beschikken. De tijd staat niet stil en techniek maakt meer en meer deel uit van het jurywerk, zo ook de elektronische tijdopname. Dit seizoen maken we een evaluatie van de groep operatoren (al of niet juryleden). Hiervoor wordt een groep experten samengesteld die de operatoren zal beoordelen op hun kennis van de apparatuur (en het opstellen ervan) én van de reglementen. In West-Vlaanderen wordt binnenkort een opleiding voor ET-operatoren voorzien. Daarbij aansluitend zal de opleiding voor fieldterminals worden herhaald. Daarna zullen beide opleidingen ook in de andere provincies aangeboden worden. Kandidaten mogen zich steeds melden op Kathleen Van Camp Voorzitter Vlaamse Commissie voor Juryleden Jury Actueel juni

3 Jurynieuws EUROPEAN ATHLETICS ATO : EVALUATION SEMINAR Het evaluatie seminarie voor ATO s wordt gehouden te Birmingham (GBR) op 5 en 6 september Opgelet : de huidige ATO s die niet aan het seminarie deelnemen zullen niet langer deel uitmaken van het Europese ATO panel. De K.B.A.B. mag bijkomend 1 kandidatuur indienen. De reis- en verblijfskosten van deze deelnemer worden door European Athletics ten laste genomen. Kandidaturen worden ingewacht bij de K.B.A.B. tot 02 juni aanstaande. Alle activiteiten verlopen in het Engels. Verblijf : Hotel Jurys Inn, 245 Broad Street Birmingham B1 2HQ, UK Contact : Juryspecialisatie Een provinciaal juryexamen tot het behalen van het provinciaal brevet gaanrechter (snelwandelen) zal later op het jaar plaats vinden, organisatie VCJ (NCJ?). Het schriftelijk gedeelte zal plaats vinden na het zomerseizoen. Het praktisch gedeelte zal deze winter afgenomen worden in de Topsporthal te Gent ter gelegenheid van een bestaande snelwandelwedstrijd. Kandidaten kunnen zich melden bij het VCJ-secretariaat of op De kandidaten ontvangen later de nodige informatie over de te kennen stof, documentatie en anderen praktische gegevens. Tips Hinkstapspringen De deelnemers aan het hinkstapspringen krijgen de mogelijkheid om de afstand tussen de afzetbalk en de landingsplaats te kiezen. Eens de wedstrijd begonnen is het verboden deze afstand te wijzigen. Gelijktijdige inschrijvingen toegestane tijden afwezigheid Als een atleet ingeschreven is voor zowel een loopnummer als een kampnummer of in méér dan één kampnummer die gelijktijdig betwist worden, mag het aangestelde jurylid hem toestaan in elke beurtronde, of bij elke poging bij hoogen polsstokspringen, zijn poging te doen in een andere volgorde dan deze bepaald vóór het begin van de wedstrijd. Hoe dan ook, als de atleet later niet aanwezig is, zal elke poging aanzien worden als een verzaking, eens de toegestane tijd verstreken is. Bij hoog- en polsstok- Jury Actueel juni

4 springen heeft dit tot gevolg dat de atleet op die hoogte niet meer mag springen. Wanneer in het hoog- en het polsstokspringen een atleet niet aanwezig is wanneer alle andere aanwezige atleten hun competitie volledig afgewerkt hebben, zal het jurylid de betrokken atleet beschouwen als te hebben opgegeven, eens de toegestane tijd verstreken is. Startprocedure 60m Benjamins Bij de start van de 60m kunnen de Benjamins kiezen voor één van de volgende starthoudingen: 1.) De 3-puntsstarthouding: Ze zullen een voorwaartse spreidstand aannemen achter de startlijn. De tegenovergestelde hand van de eerste voet wordt op de grond (achter de startlijn) geplaatst als steun. De andere hand wordt achter de rug gehouden. Bij het bevel Op uw plaatsen wordt de spreidstand aangenomen. Bij het bevel Klaar wordt de hand achter de startlijn geplaatst. 2.) De rechtstaande starthouding: Ze moeten bijgevolg geen geknielde houding aannemen De startbevelen zullen deze zijn van wedstrijden tot en met 400m (4 x 400m): Op uw plaatsen, Klaar en als al de atleten klaar zijn, zal de starter een revolver afvuren of een goedgekeurd starttoestel in werking stellen. Aanloopzone speerwerpen 4m lijn Deze befaamde ingebeelde 4m lijn mag geschilderd maar moet aangeduid worden door merktekens naast de aanloop. Ze zal getrokken worden door de aanloop op 4m achterwaarts van de eindpunten van de werpboog. En nu Volgens de reglementering kan de geldigheid van een poging maar aangegeven worden als deze beëindigd is. Bij het speerwerpen kan dit maar als de atleet de aanloopbaan reglementair (langs achter of opzij) verlaten heeft. En zoals jullie, ervaren juryleden, het weten kan dit lang duren zeker als de atleet beslist heeft deze al wandelend langs het beging van de aanloopzone te verlaten. Daarom deze ingebeelde of geschilderde 4m lijn. De atleten worden nu ook verondersteld de aanloopzone verlaten te hebben als ze deze 4m lijn raken of overschrijden richting begin aanloopzone. Deze 4m lijn is er dus alleen als hulpmiddel voor de juryleden om sneller te werken. De geldigheid aangeven en het opmeten van de poging kan zodra de atleten voorbij de 4m lijn zijn. Tegenover deze 4m lijn kunnen de atleten geen fout maken. Het is natuurlijk de atleten toegelaten de aanloopzone opzij te verlaten. Jury Actueel juni

5 Van de VAL DAGVERGUNNINGEN De startnummers die voor de BEN jongens worden toegekend beginnen vanaf nu met het nummer 9000 (tot 9100). Daarom dienen voortaan de dagvergunningen voor alle categorieën te beginnen vanaf 9500 Informatie over onze TOPSPORT E-ZINE Het E-zine topsport van de VAL heeft sinds deze maand weer een nieuwe start genomen. Het eerste nummer staat op de website : sport topsport Ezine(s) mei Info IAAF-Reglementen Er is een nieuwe Nederlandstalige versie van de IAAF-reglementen, aangevuld met de specifieke KBAB/VAL en WMA-reglementen, versie 06 mei 2009 beschikbaar op de officiële site van de VAL onder: homepage / algemeen / reglementen Puntentabellen De puntentabellen voor de nieuwe jeugdnummers zijn beschikbaar op de site van de VAL onder : algemeen / publicaties / tabellen + reglementen Jury Actueel juni

6 Bevorderingsexamen 21 maart 2009 Om te slagen voor het nationaal brevet dient 70% van de punten te worden behaald. Om te slagen voor het internationaal brevet en toegelaten te worden tot de stage dient 75% van de punten te worden behaald. Vraag 1 (32 punten) Hieronder volgen 16 beweringen. Een correct antwoord geeft recht op 2 punten; bij een foutief antwoord wordt 1 punt in mindering gebracht van de reeds bekomen punten. Geen antwoord is nul punten. 1. Bij een 4x100m estafettewedstrijd plaatst een atleet 2 merktekens in zijn baan; een commissaris vraagt één merkteken weg te nemen. Juist artikel Bij het verspringen tijdens een meerkamp moet men na drie pogingen een klassement opmaken om de nieuwe springvolgorde te bepalen voor de finale waarbij de atleet met de minst goede prestatie begint. Fout artikel 200.9a 3. Tijdens het hoogspringen wordt een atleet gehinderd door een 10000m loper; deze atleet vraagt de klok die de talmtijd aangeeft terug op nul te plaatsen. Dit verzoek wordt hem toegestaan. Juist artikel Na een gelukte poging tijdens het polsstokspringen blijft de polsstok tegen de lat staan; de atleet doet de lat vallen bij het terugnemen van zijn stok. Het jurylid geeft de atleet een foutpoging. Fout artikel De lengte van de hamer wordt gemeten van de bovenkant van het handvat tot.aan de onderkant van de bol. Fout artikel Het is aangeraden dat bij een 3000m steeple de balk die het eerst overschreden wordt (d.w.z. de balk vóór de sloot) langer is dan de andere hindernissen. Fout artikel en De windsnelheid wordt gedurende 13 seconden gemeten bij een 80m horden Fout artikel De tijden opgenomen door volautomatische tijdsapparatuur kunnen nooit geschrapt worden. Fout artikel Jury Actueel juni

7 9. Bij.een estafettewedstrijd 4x100m outdoor hebben alle atleten een aanloopzone van 10m. Fout artikel Om in aanmerking te komen voor een wereldrecord bij een kampnummer moeten er minstens drie deelnemers zijn. Juist artikel De talmtijd bij een wedstrijd polsstokspringen tijdens een meerkamp bedraagt twee minuten, wanneer er nog drie atleten in wedstrijd zijn. Juist artikel Zonder te springen en zonder iets te raken overschrijdt een atleet bij het hoogspringen met zijn arm het verticale vlak gevormd door de voorkant van de witte lijn; hij herneemt zijn aanloop en overschrijdt de lat binnen de toegelaten talmtijd. Het jurylid geeft de atleet een foutpoging. Fout artikel Bij het speerwerpen mogen de merktekens (maximaal 2) geplaatst worden op de aanloopbaan. Fout artikel 180.3a 14.Estafetten: de kant van de lijn die het begin van de wisselzone aanduidt is inbegrepen in de wisselzone. Juist artikel Een klacht bij de jury van beroep dient door de verantwoordelijke persoon die optreedt namens de atleet schriftelijk en ondertekend ingediend te worden binnen de zestig minuten die volgen op de officiële beslissing van de scheidsrechter. Fout artikel De opstelling van de opeenvolgende atleten gebeurt op dezelfde wijze bij een 4x200m (outdoor en niet volledig in banen gelopen) als bij een 4x400m. Fout artikel Vraag 2 (6 punten) 400m hordewedstrijd Geef 6 fouten waarvoor een atleet uit de resultaten kan geschrapt worden Verantwoordelijk voor een tweede valse start Loopt in de bocht op of binnen de lijn links van zijn baan Overschrijdt niet alle horden Overschrijdt een horde die niet is opgesteld in zijn baan Hinderen van een andere atleet Slepen van voet of been onder het horizontale vlak gevormd door de bovenkant van de dwarslat tijdens het springen over de horde Opzettelijk omver werpen van een horde (door hand of voet) Jury Actueel juni

8 Vraag 3 (13 punten) Hoogspringen A XO XXO O XXX B XO XXO O X X X C XO XXO O XX X Atleten A, B en C strijden voor de eerste plaats (de andere deelnemers zijn reeds uitgevallen), A. Zie je fout(en)? Lat op 1.86 i.p.v B. Hoe ga je verder te werk? 1. Barrage met drie atleten 2. Lat wordt in de barrage op 1.83 gelegd (= hoogte voorzien door de organisatie volgend op de door de atleten laatst overschreden hoogte) 3. Lat wordt met twee cm verhoogd of verlaagd 4. Atleten moeten springen op iedere barragehoogte en mogen slechts 1X springen per barragehoogte 5. Indien één atleet een hoogte lukt, en de andere atleten mislukt zijn, is de wedstrijd gedaan en mag er ook niet verder gesprongen worden door de winnende atleet. 6. Gelukte barragehoogten tellen mee bij het opmaken van het resultaat (indien deze natuurlijk hoger zijn dan de hoogste gelukte hoogte tijdens de eigenlijke wedstrijd. C. Wat is de toegelaten talmtijd voor : 3de sprong van atleet A op 1,77m 1'30 sprong van atleet C op 1,80m 1'30.sprong van atleet B op 1,90m 2' D. Moest dit een het hoogspringen in een meerkamp zijn, wat is dan de toegelaten talmtijd voor : 3de sprong van atleet A op 1,77m 1'30 sprong van atleet C op 1,80m 1'30 sprong van atleet B op 1,90m 2' Jury Actueel juni

9 Vraag 4 (6 punten) Steeplewedstrijden Hoeveel hindernissen moeten er overschreden worden tussen het vertrek en de eerste doortocht van de aankomstlijn? Sloot binnen baan Sloot buiten baan 3000m steeple m steeple m steeple 1 1 Vraag 5 (5 punten) Bochten De accommodatie beschikt over 6 banen met de meest uitgebreide belijning. De estafettewedstrijden gebeuren met 4 ploegen. Aan de andere loopwedstrijden nemen telkens 6 atleten deel. Met hoeveel bochten worden de volgende koersen in banen gelopen? 200m: 1 4.x400m: 1 of 3 800m: 1 of geen 400m: 2 4x200m: 1, 3 of 4 Vraag 6 (5 punten) Wat is de minimumtijd die men moet in acht nemen tussen een halve finale en een finale bij een : 100m: m: m: niet op dezelfde dag Bij een meerkamp zal, indien mogelijk, tussen het einde van het laatste nummer van de eerste dag en het begin van het eerste nummer van de tweede dag een verschil zijn van minimum uren. Eveneens bij een meerkamp zal, indien mogelijk, tussen het einde van een nummer en het begin van het volgende nummer een pauze voorzien worden van 30 Jury Actueel juni

10 Vraag 7 (6 punten) Betreft een 10000m wedstrijd waar de atleten vertrekken van twee verschillende startlijnen: Vanaf hoeveel deelnemende atleten gaat men over tot zulke start? Meer dan 12 Beschrijf de procedure (d.w.z. werkwijze) van zulke start 1. Atleten in twee groepen verdelen. 2. Eén groep bestaande uit ongeveer 65% van de atleten start aan de normale startlijn en de andere groep aan een afzonderlijke gebogen startlijn getrokken over de buitenste helft van de baan. 3. Deze gebogen startlijn is zodanig getrokken dat iedere atleet dezelfde afstand aflegt. 4. Deze laatste groep moet een volledige bocht in de buitenste helft blijven tot aan de zwenklijn van de 800m. Zwenklijn?. Ter hoogte van de zwenklijn van de 800m Vraag 8 (5 punten) Verspringen Hier volgen de prestaties van de eerste drie pogingen van de deelnemende atleten Maak het klassement op na deze eerste drie pogingen Welke atleten nemen deel aan de finale? A,B,E,G,H,I,J,K,L Wat is de springvolgorde in de finale? E,G,A,K,I,B,H,J,L A 7,95 X 8,16 7 B 8,27-8,43 4 C - X 7,99 12 D 7,40 8,03 X 10 E X 7,75 8,15 8 F 8,03 X 7,40 10 G 7,75 8,15 X 8 H X 8,.43 8,32 3 I 8,21 8,12 7,44 5 J 8,43 X 8,33 2 K 6,98 8,02 8,16 6 L X 8,26 8,45 1 Jury Actueel juni

11 Vraag 9 (12 punten) Hoogspringen Zoek de fouten en noteer ze (3 punten) Maak het klassement op (hoogte en plaats) (6 punten) Noteer indien nodig de barragehoogten (3 punten) Jury Actueel juni

12 Vraag 10 (10 punten) Discuswerpen Jury Actueel juni

13 Vraag 10 (vervolg) 1 H 60,03 2 D 59,98 3 C 57,14 4 N 57,03 5 I 56,52 6 G 56,04 7 J 55,22 8 B 55,12 9 E 55,02 10 F 55,02 11 M 54,99 12 K 54,87 Juryleden aan het woord Nabeschouwingen bij de Nationale Dag van de Juryleden Floreffe Ieder jaar, zo tussen het veldloop en indoorseizoen en het zomerseizoen op de buitenstadions in, de eerste zaterdag van april, is het appel geblazen voor de dag van de Juryleden. Dit jaar waren de atletiekvrienden van de provincie Namen de uitnodigende partij. De Oost-Vlaamse bus had er al een hele trip opzitten toen hij de laatste halte te Aalst aandeed. De hartelijkheid en de blije gezichten van de deelnemers brachten er alras de goede sfeer in. En onze busbegeleider Pierre was in zijn nopjes. Dit jaar waren Floreffe en Namen onze bestemming. De abdij van Floreffe, gelegen op een heuvel, is een prachtig architecturaal geheel met zijn binnenhof en eeuwenoude gebouwen. De tijd ontbrak ons om al dit moois te bezoeken. Momenteel is in de abdijgebouwen ook een college gevestigd met internaat. De ontvangst ter plekke was hartelijk en het aangekondigde ontbijt was meer dan voldoende. Toen was het verzamelen geblazen voor de traditionele familiefoto. De fotograaf deed alle moeite om de deelnemers van Oost- Vlaanderen in het bakje te krijgen want dit jaar waren we wel uitzonderlijk talrijk. Ongeveer 45 collega's van onze provincie waren ingeschreven. Een succes. Toen ging het richting Namen. De zon had ondertussen haar best gedaan om de mist op te ruimen zodat het landschap er prachtig bijlag. Na een ommetje rond de citadel bereikten we ons doel: de parfumerie "Guy Delforge". We kregen inzicht in de delicate fases van het maken van parfum. We zagen de laboratoria waar de geuren worden ontworpen alsook het rijpen ervan in het hart van de citadel. Een bij de pinken zijnde gids loodste ons in het ondergronds parcours waar ons elke stap van het buitengewone vak werd uitgelegd. De Jury Actueel juni

14 geurenmengeling, de reuktesten, de rijping enz. Kortom een leerrijke ervaring met heerlijke bloemen- en kruidengeurmengeling. Nadien ging het terug richting Floreffe waar we in een hagelwitte pilarenzaal aan uitnodigende tafels werden verwacht. Het aperitief, een "Paul Bur brut" parelde in de glazen. Het welkom, in voortreffelijk Nederlands met een kleine schets van de abdij ging een verzorgde en uitstekende maaltijd vooraf met wijn en dranken à volonté. Toen vrolijke muziek de ruimte vulde zat de sfeer er goed in. De huldiging van gelauwerde juryleden en overhandiging van trofeeën ging vlot en het applaus was welgemeend. Ondertussen was ook de traditionele tombola afgewerkt en was het tijd voor een heerlijk dessertje met koffie. De danskunstige sloten het geheel af met enkele danspasjes. De juryleden van de provincie Antwerpen nodigden ons nu al uit voor volgend jaar, 3 april 2010, in het hart van Mechelen, een stad met een rijke geschiedenis. De terugrit naar onze roots verliep vlekkeloos en met een "tot ziens" kwam een einde aan deze geslaagde dag. Francine Henderickx - Een Oost-Vlaams jurylid die er bij was! Kledij Echo's uit West-Vlaanderen Enige tijd geleden boden wij u de mogelijkheid aan om als jurylid een outfit aan te schaffen. Wij waren blij dat ons aanbod zoveel juryleden kon bekoren. Ondertussen is de nieuwe outfit te bewonderen op de verschillende atletiekterreinen in West-Vlaanderen. We krijgen veel positieve reacties en vooral de vraag of er nog besteld kan worden. Om aan deze vraag tegemoet te komen, bieden wij u opnieuw de mogelijkheid aan om kledij te bestellen. Door de crisis hebben we jammer genoeg onze prijzen moeten aanpassen. De prijslijst ziet er als volgt uit: T-shirt trap 8,00 T-shirt triathlon 8,00 Polo canoe 9,50 T-shirt vrouw 8,50 Sweater 19,00 Sweater kap man 28,00 Sweater kap vrouw 28,00 Fleece man 24,00 Fleece vrouw 24,00 Fleece bodywarmer 17,00 Fleece korte rits 20,50 Windjack 26,00 Pet 4,00 Jury Actueel juni

15 Alles is beschikbaar in small medium large x-large- xx-large. We kunnen helaas geen pasdag meer organiseren maar om de juiste maat te bepalen kan u eventueel bij een collega jurylid terecht die zijn uitrusting reeds heeft ontvangen. De volledige collectie kan u nog steeds bekijken op U kan uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 27 juni 2009 op of op 050/ ( na 19u). Ledenvergaderingen Maandag 15 juni We verzamelen op de atletiekbaan te Kortrijk om u. Noël en Walter begeleiden ons door de theoretische en praktische punten in verband met de estafetten. Maandag 21 september We houden een evaluatie van het zomerseizoen in een soort praatcafé. Waar dit doorgaat verneem je later, maar het aanvangsuur blijft u. Maandag 19 oktober Dan worden we verwacht in Nieuwpoort ook om u. op de atletiekbaan. Staf zal ons wegwijs maken in de voorschriften voor het veldlopen Zaterdag 14 november Dan hebben we onze algemene vergadering, maar later meer daarover. Website Joke Vercruysse wordt onze webmaster en zal de website verzorgen en proberen die up to date te houden. Walter Echo s uit Antwerpen Tijdens onze laatste AVO-vergadering werden de werpnummers besproken. Walter gaf ons een samenvatting van de belangrijkste dingen die hierover in de reglementen te vinden zijn. Onder leiding van Guido losten de aanwezige juryleden opdrachten op. Hieronder vinden jullie 10 van die vragen. Laat je hersenen maar eens kraken. Bij het bevorderingsexamen levert elk juist antwoord 2 punten op en bij een foutief antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken. Wij wensen jullie alvast veel succes bij het oplossen van de vragen. Jury Actueel juni

16 1. Tijdens het kogelstoten kwetst een atleet zich juist tussen de ring- en de middenvinger en heeft hierdoor een open wonde. Omdat het afzonderlijk verbinden niet mogelijk is doet hij kleefband rond de 2 vingers samen. JUIST FOUT 2. De scheidsrechter kan een atleet diskwalificeren voor alle nummers van de wedstrijd bij onsportief of indecent gedrag. JUIST FOUT 3. Een atleet spuit een stof op zijn schoeisel om een betere grip te hebben, omdat hij geen enkele stof in de ring mag strooien of spuiten. JUIST FOUT 4. Tijdens het hamerslingeren breekt de kabel. Hierdoor verliest de atleet zijn evenwicht. Hij krijgt een nieuwe poging. JUIST FOUT 5. Bij het speerwerpen van de meerkamp gooit atleet A drie ongeldige worpen. Omdat er minder dan 8 deelnemers zijn mag hij toch nog deelnemen aan de volgende worpen. JUIST FOUT 6. De lengte van de hamer wordt gemeten van de binnenonderkant van de bovenkant van het handvat tot de onderkant van de bol. JUIST FOUT 7. Tijdens een kwalificatiewedstrijd discuswerpen gooit een atleet de vereiste afstand met zijn eerste worp. Daar de discus de kooi heeft geraakt mag hij van de kamprechter nog een tweede maal gooien. JUIST FOUT 8. Op een Vlaams kampioenschap weigert een atleet zijn eigen speer te laten gebruiken door (een) andere deelnemer(s). JUIST FOUT 9. De kogel heeft de grond geraakt in het midden van de sector en de atleet heeft (nog) geen fouten gemaakt. Bij het verlaten van de ring zet de atleet zijn eerste voet op de ijzeren ring aan de achterzijde en zijn tweede voet op de grond buiten de cirkel vóór de witte lijn. De jury keurt de poging goed. JUIST FOUT 10.Een atleet doet een rotatiebeweging bij het kogelstoten. Tijdens het ronddraaien komt hij met zijn voet op de ring naast de afstootbalk. De atleet stopt zijn beweging en verlaat op reglementaire wijze de ring. Hij stapt terug in de ring om zijn poging te hervatten. JUIST FOUT De oplossingen op de gestelde vragen vindt u verder in dit Jury Actueel Jury Actueel juni

17 Echo s uit Vlaams Brabant Uitstap VVBO De Vlaams Brabantse Vriendenkring (VVBO) organiseert op zaterdag 13 juni 2009 een uitstap naar het Kasteel van Gaasbeek informatie hierover vindt u verdere in dit infoblad. Houdt alvast deze datum vrij. Inschrijven tot 01 juni op VVBO rekeningnr adres Wijziging adres van Frans DE HERTOGH Frans laat u weten, dat zijn adres is veranderd in: Overlijden Op 2 april dezer overleed Dhr. Constant Geskens, Vader van Leopold Geskens. De VVBO en PCJ betuigt hiermee haar medeleven aan de familie Praatcafé Onze volgende praatcafé gaat door op woensdag 27 mei te Kortenberg met als thema: Actuele onderwerpen en gebeurtenissen en oplossing examenvragen deel 2. Iedereen mag en kan aan bod komen. Een leerrijke ervaring; dus allen op post!!!! Provinciaal jurybrevet Clubs die nieuwe kandidaat juryleden hebben, en die graag een cursus willen hebben over het provinciaal jurybrevet kunnen steeds contact opnemen met Kempeneers P. Data van de examens : 27/05/09-26/08/09-28/10/09 Het afnemen van de examens zal steeds op hoger vermelde data plaatsvinden in Kortenberg telkens om u. Jury Actueel juni

18 Echo's uit Oost-Vlaanderen Bestuursvergadering Het PCJ-VOVO bestuur heeft vergaderd op vrijdag 15 mei 2009 in het Huis van de Sport te Gent. Belangrijkste besproken items:. De punten besproken tijdens de laatste VCJ vergadering van 5 mei.. De nieuwe jurybadges worden via VCJ besteld door de VAL. Patrick overhandigt wat nog restte op de VAL aan Willy. De hoeveelheid is onvoldoende om de nieuwe juryleden te bedienen.. Het doel van de kwalificatiefiches juryleden voor wedstrijden op IAAF en EAA kalender wordt besproken. Deze fiches zullen ingevuld worden door Willy in samenspraak met Patrick.. Een provinciaal juryexamen tot het behalen van het provinciaal brevet gaanrechter (snelwandelen) zal later op het jaar plaatsvinden. Het schriftelijk gedeelte zal plaatsvinden na het zomerseizoen. Het praktisch gedeelte zal deze winter afgenomen worden in de Topsporthal te Gent ter gelegenheid van een bestaande snelwandelwedstrijd. De nodige documentatie wordt verzameld en binnen enkele weken ter beschikking gesteld van de gegadigden.. Een evaluatie van de Dag van de Juryleden te Floreffe. Het door Francine geschreven artikel zal verschijnen in Jury actueel.. Het kasverslag wordt goedgekeurd.. Het bestuur zoekt een tweetal nieuwe medewerkers/toekomstige bestuursleden waaronder 1 verslaggever/secretaris. Kandidaten melden zich bij Patrick voor meer informatie. Ook wordt naar iedere club een oproep gelanceerd om een juryverantwoordelijke aan te duiden en de naam van deze persoon te melden aan het PCJ bestuur.. Etentje PCJ/VOVO: een bijkomende bestuursvergadering (enkel voor het PCJ/VOVO etentje) wordt voorzien op vrijdag 7 augustus in het BLOSO Putbosstadion om u. Aan de ledenvergadering zal gevraagd worden naar hun voorkeur van dag (een vrijdag 6/11 of zaterdagavond 7/11). De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden in Wanzele en dit op 18 september 2009 om 19u00. Ledenvergadering Op 15 mei werd een ledenvergadering gehouden. Er waren 18 aanwezigen. De vragen van het nationaal juryexamen werden besproken. De aanwezige juryleden vonden dat sommige vragen meer betrekking hadden op de taken van de wedstrijdorganisator dan op de taken van het jurylid. Er werd verscheidene malen ruimschoots gediscussieerd over de verschillende vragen en dieper ingegaan op mogelijke variaties. Dit bracht ons tot een aangename uitgebreide discussie over de juryreglementen. Uit deze vergadering bleek duidelijk dat verschillende aanwezigen klaar zijn om in de nabije toekomst ook met succes deel te nemen aan het nationaal juryexamen. Nadien werd overgegaan tot de bespreking van de voorvallen tijdens de eerste baanwedstrijden (BVV, tornooien, jeugd en open meetings). Wij onthouden hieruit:. verkeerd getrokken startlijnen/plaatsing horden op 2 banen.. clubs die minder ervaren juryleden afvaardigen naar BVV of tornooien.. diskwalificaties die slechts heel laattijdig doorsijpelen in de uitslag ondanks stipte melding aan het secretariaat. Jury Actueel juni

19 . misplaatste instructies die gegeven werden door scheidsrechters om reglementen soepel te interpreteren (overschrijden aflossingszones) gezien het "slechts" om wedstrijden voor Cadetten en Scholieren betreft.. atleten, ouders en trainers die denken de reglementen beter te kennen dan ervaren juryleden.. de nulpunt controle wordt niet op alle terreinen uitgevoerd. Er wordt op aangedrongen dat starter en ET bediener dit vóór iedere meeting zouden doen. Net zoals vorige keer ontspon zich een geanimeerde maar toffe twee uur durende vergadering. Voor het PCJ/VOVO etentje wordt geopteerd om dit op een vrijdagavond te laten plaatsvinden. Indien een geschikte zaal en traiteur gevonden wordt zal het doorgaan op vrijdag 6 november om u. Volgende ledenvergaderingen (telkens om u.) vrijdag 18 september: Zaal Spiensch - dorpsplein te Wanzele-Lede vrijdag 20 november: Algemene Vergadering PCJ - Huis v/d Sport te Gent - Zaal Puyenbroeck Familienieuws Het PCJ/VOVO bestuur wenst haar jurylid Marita Van Bastelaere (AVLO) van harte beterschap. Maria is terug thuis nadat ze met een hersentrombose opgenomen geweest is in het ziekenhuis. Echo's uit Limburg Na een maandje zonder nieuws zijn we weer terug. Niet dat er veel te melden is, maar we leven nog. Ons praatcafé was niet zo n succes, maar we maken een nieuwe poging. Ook gaan we de komende weken er wat gezelliger tegenaan. Datum om nu al te vermelden: jaarlijkse BBQ op 6 juli te Lanaken. U ontvangt hieromtrent nog meer nieuws. Ook mogen we weer enkele nieuwe collega s begroeten. Ze legden met veel bravoure hun examen af : Devrindt Gustaaf (AVT) - Flammia Alfredo (ATLA) - Herman Ronny (ATLA)- Belien Stijn (DALO) - Maes Deter (DALO) - Michiels Jasmien (DALO) - Sels Kristof (DALO) heten we nu al welkom en we hopen op een succesvolle jurycarrière. Voor de geïnteresseerden vermelden we de vragen voor het provinciaal examen: - geef minimaal 5 gevallen wanneer een poging ongeldig is bij het verspringen. - geef minstens 5 taken van de hulpstarter. - waar wordt het startnummer gedragen bij : discuswerpen, 100m, verspringen, 800m en 400m. Jury Actueel juni

20 - beantwoordt de volgende beweringen (ja neen) : bij het verspringen, mag men nog inspringen als de wedstrijd al begonnen is; bij een estafettewedstrijd mag de stok geworpen worden; bij het speerwerpen mag een atleet een tuimelsprong maken bij de aanloop; bij het hamerslingeren mag een atleet de binnenkant van de ring raken; bij het kogelstoten mag hij de bovenkant van het stootblok raken. - hoe duid je op een deelnemerskaartje of blad aan : een geldige poging bij het hoogspringen; een ongeldige poging bij het verspringen; een verzaakte poging bij het discuswerpen; een geldige poging bij het kogelstoten. - hoeveel pogingen heeft een atleet bij : het verspringen Benjamins meisjes; het kogel meerkamp Cadetten; het verspringen meerkamp Benjamins meisjes; het speerwerpen Scholieren meisjes (10 deelnemers); het discuswerpen Scholieren jongens met 4 deelnemers. - geef 5 redenen waarom een poging bij discuswerpen ongeldig is. - beoordeling volgende beweringen (fout juist) : de startbevelen bij een veldloop en 800m zijn dezelfde; bij het hoogspringen doet een windstoot de lat afvallen nadat de atleet de lat reglementair overschreed: deze poging is geldig; tijdopnemer drukt chronometer in bij het horen van het startschot; bij een hordewedstrijd mogen de horden met de handen aangeraakt worden; tijdens een estafettewedstrijd toont de commissaris de rode vlag bij het zien van een fout in zijn aflossingszone; bij een wedstrijd hoog Ben., Pup. en Min. is er geen barrage voor de eerste plaats; bij het verspringen is aanlopen op de zijlijn van de aanloopbaan of daarbuiten toegelaten; bij het hinkstapspringen is terugvallen buiten de landingsbaan (in de richting van de afzetplank)een ongeldige poging. - rond de volgende afgelezen handtijden af, opgemeten door 3 tijdopnemers 11.20, en Welk is in voorgaand voorbeeld de officiële tijd die genoteerd wordt? Blijkbaar was dit niet zo moeilijk want alle deelnemers slaagden in het examen Proficiat JURYPOLO S Onze voorraad polo s is op. We gaan een nieuwe bestelling plaatsen. Dus als u in een exemplaar belangstelling hebt, laat het ons weten (maten S, M, L, XL, XXL) Kostprijs: Indien de club een bestelling plaatst voor al haar juryleden bedraagt de prijs: 10 We zijn nu al fier op onze blauwe juryleden in Limburg. De mensen herkennen alzo de verantwoordelijken bij een wedstrijd. Jury Actueel juni

21 Bestellen kan bij Herman met vermelden van naam (club) en de overeenkomstige maten Ook de plastieken badges kunnen bij hem aangekocht worden voor de prijs van 0.75 De Limburgse jury gaat op stap Zaterdag 1 augustus bezoeken we de Maaskant (De Wissen) We komen om u. ter plaatse voor een verrassend bezoek en een nog verrassender traktatie Deelname in de kosten: 5 (inschrijven en betalen bij Herman) We hopen op een gezellige bijeenkomst. U leest er binnenkort nog meer van. Zondag 2 augustus blijven we in Hasselt met een bezoek aan Park Natuur en Cultuur (Runksterkiezel) Samenkomst ter plaatse: u. Inschrijven bij Herman vóór 25 juli (deelname in de kosten 5 ) Zo zie je maar: we komen weer langzaam op het ritme van voorheen Tot één van dees Herman Echo s uit Antwerpen (vervolg) Oplossingen: Bij elk antwoord noteren wij ook de plaats in het reglement waar je het antwoord kan terugvinden. 1 juist art a 2 fout art fout art juist art fout art a 6 juist art fout art fout art (kader) 9 juist art fout art Jury Actueel juni

22 Info Jury Actueel vindt u ook terug op de officiële site van de VAL onder: homepage/algemeen/administratie/commissies/juryleden/juryblad Mailbox De Vlaamse Commissie van Juryleden heeft nu ook een officiële elektronische brievenbus binnen de VAL. Op dit adres kunnen jullie terecht met al jullie vragen, opmerkingen of voorstellen. Dringende oproepen We vragen nog om jullie adres Van de vorige editie van het Jury Infoblad werden er nog een 300-tal verstuurd via De Post. Mogen we nogmaals vragen aan de juryleden die deze editie van Jury Actueel nog per post hebben ontvangen, en die in het bezit zijn van een adres, dit op het hierboven opgegeven mailadres door te mailen. Bestendige toegangskaarten 2010 (jurykaarten) uw foto Indien op de jurykaart voor 2009 die jullie recentelijk ontvangen hebben, geen digitale foto afgedrukt is, vragen wij jullie een digitale foto op te sturen naar het hierboven vermelde adres (vergeet er je naam niet bij te vermelden). Er kan ook een recente pasfoto naar het hieronder vermelde VCJ-secretariaat gestuurd worden. De foto zal door ons gedigitaliseerd worden. Opgelet... In 2010 geen foto vooraf afgedrukt op de kaart = geen kaart. Adres van het VCJ-secretariaat : p/a: Servranckx Marc Marie-Henriettelaan, Dilbeek Jury Actueel juni

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET VLAAMSE ATLETIEKLIGA VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING TOT HET PROVINCIAAL JURYBREVET Actualisatie Willy Nauwelaerts Vormgeving Leopold Geskens 1 april 2006 1. Welk is de opdracht van de scheidsrechter? a)

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september 2009. Jury Actueel september 2009 1

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie september 2009. Jury Actueel september 2009 1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie september 2009 Jury Actueel september 2009 1 Voorwoord Het zomerseizoen zit er bijna op, straks wacht ons een korte adempauze om eerst het veldloopseizoen en

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie april 2009. Jury Actueel april 2009 1

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie april 2009. Jury Actueel april 2009 1 VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie april 2009 Jury Actueel april 2009 1 Voorwoord In dit 3 e nummer van ons juryblad mag ik jullie voor het eerst toespreken. Begin dit jaar werd ik door de voorzitter

Nadere informatie

Kan de meeting beginnen?

Kan de meeting beginnen? Kan de meeting beginnen? Checklist voor de onmiddellijke voorbereiding! 2005/2006 1 INSCHRIJVINGEN. - Is de inschrijvingsplaats aangeduid? - Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden? - Wie verkoopt

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw

ATAC Nieuwsflash nr. 27. ATAC-clubfeest vrijdag 21 maart 2014. Members Atac vzw: Atletiekvereniging Vosselaar vzw Avos vzw PAGINA 1 ATAC Nieuwsflash nr. 27 Ondertussen zijn we weer de tweede maand van het jaar gestart. Dit betekent traditioneel ook de maand waarin de eerste kampioenschappen van het veldlopen op het programma

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2016 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via Alabus! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be

Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Voor meer info : Herman.Daenen@pandora.be Raadpleeg ook onze website :www.zlaa.be Uurschema's, uitslagen in uw mailbox enkele uren na de wedstrijd? Ja dat kan : eenvoudig op aanvraag bij Herman.Daenen@pandora.be

Nadere informatie

Richtlijnen clubrecords AV DJA

Richtlijnen clubrecords AV DJA Richtlijnen clubrecords AV DJA 1. Gebruikte afkortingen en definities AU Atletiekunie AV DJA Atletiekvereniging De Jonge Athleet IAAF International Association of Atletics Federation WMA World Masters

Nadere informatie

KOGELSTOTEN Bij het kogelstoten is het de bedoeling dat een kogel zo ver mogelijk wordt weggestoten. De kogel wordt vanuit de nek weggestoten. De uitgangshouding is met het gezicht naar de stootrichting.

Nadere informatie

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos

Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Atletiekdagen 26 t/m 28 mei 2014 Terrein: AV 34 Sportpark Orderbos Voorwoord Van 26 t/m 28 mei 2014 organiseert atletiekvereniging AV 34, in samenwerking met Accres, de Schoolatletiekdagen. Aan dit evenement

Nadere informatie

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015

ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1 ZOMERKAMPIOENSCHAPPEN 2015 1. SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN Inschrijvingen uitsluitend via extranet! Kampioenschap Datum Plaats kampioenschap Sluitingsdatum inschrijvingen

Nadere informatie

Premiestelsel KAA Gent Atletiek

Premiestelsel KAA Gent Atletiek Premiestelsel KAA Gent Atletiek Naam...... Totaal bedrag... Het premiestelsel in vullen... Het premiestelsel bestaat uit vier verschillende delen: - controleformulieren voor outdoor, indoor en veldlopen

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen 2006 2007 Aangevuld met specifieke KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Willy Nauwelaerts Evelyne Craenhals Marc Servranckx Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2006-2007

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maakt de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen mag 1x op volgorde instoten iedereen heeft 3 pogingen, de verste geldige(!) poging telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg

Nadere informatie

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014

Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Algemeen reglement NK MBO atletiek 12 juni 2014 Titelpagina Auteur: Postcode: Plaats: CIOS Arnhem Sporting Events 6823 MA Arnhem Adres: Beukenlaan 3 E-mail: case@rijnijssel.nl Telefoon: (026) 312 95 43

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen

Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene uitgangspunten ten behoeve van kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale Atletiekevenementen Algemene grondslag De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN Atletiekvereniging Edam Aan de erkenning van clubrecords van Atletiekvereniging Edam (hierna te noemen : A.V. Edam) zijn de volgende regels verbonden.

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend

Kogelstoten. Notulist (naast kogelcirkel) Aantal juryleden: minimaal 3, bij voorkeur 5 maak de volgorde van deelnemers bekend Kogelstoten iedereen heeft 3 pogingen, verste telt gewicht kogel afhankelijk van leeftijd en geslacht: - klas 1/2: meisjes 2 kg en jongens 3 kg - klas 3/4: meisjes 3 kg en jongens 4 kg - schoolteam: meisjes

Nadere informatie

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN

ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN ZOMERKALENDER 2015 BENJAMINS PUPILLEN MINIEMEN Beste A.C.G ers, ouders, sympathisanten, April 2015 Na een fantastisch winterseizoen, willen wij jullie langs deze weg onze zomerkalender voorstellen. Wij

Nadere informatie

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN

Richtlijnen - AS Rieme vzw - printdatum : 4 mei De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN RL: 17 Datum uitgave : 4 mei 2014 Versie: 2 De DEELNAME aan WEDSTRIJDEN... 1 1 Aan WELKE WEDSTRIJDEN nemen we deel?... 1 2 Het WINTERSEIZOEN...

Nadere informatie

Hoogspringen. Rol van de begeleider

Hoogspringen. Rol van de begeleider Hoogspringen De leerling mag zelf de techniek kiezen waarmee hij/zij over het lint gaat. De leerling mag zelf kiezen vanaf welke kant hij/zij aanloopt. De aanloop start bij de pion. Wanneer het lint wordt

Nadere informatie

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen

Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen 2014-2015 Aangevuld met specifieke WMA / KBAB / VAL reglementen Vertaling, bewerking en vormgeving : Vlaamse Commissie Juryleden Deze uitgave is een bewerking van het IAAF-Handboek 2014-2015 waarin de

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

LASTENBOEK EN REGLEMENT

LASTENBOEK EN REGLEMENT Provinciale zomerkampioenschappen Vlaams-Brabant LASTENBOEK EN REGLEMENT Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd.

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van ATLA vastgelegd. ATLA PREMIESTELSEL 2010-2011 1.Modaliteiten. In het premiestelsel van ATLA worden punten toegekend aan de prestaties die ATLA-atleten, vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van behaalde punten

Nadere informatie

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave)

Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Leeftijdscorrectiefactoren voor tienkamp/zevenkamp/vijfkamp/ gewichtvijfkamp vrouwen veteranen Voorwoord (Bij de 9 e uitgave) Outdoor/indoor Looponderdelen 100m 200m 400m 800m 1000m 1500m horden outdoor*)

Nadere informatie

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 -

Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Jurynieuwsbrief 70-19 december 2013 - Themadag Jury Op 1 februari 2014 wordt voor de vierde maal de themadag jury georganiseerd. Ook deze editie worden weer workshops georganiseerd om juryleden en vrijwilligers

Nadere informatie

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen Zuid-West Nederland In 2010 is door een aantal atletiekverenigingen

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW OPLEIDING TOT OFFICIEEL Editie februari 2012 VLAAMSE ATLETIEKLIGA OPLEIDING TOT OFFICIEEL Telkens weer blijkt dat er behoefte is aan een groot aantal officiëlen om onze talrijke

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL. Editie juni Jury Actueel juni VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW JURY ACTUEEL Editie juni 2010 Jury Actueel juni 2010 1 Voorwoord De eerste twee maanden van het zomerseizoen, hoewel die zomer toch wat op zich laat wachten vind ik, zitten er

Nadere informatie

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein

Zomerprogramma 2015. APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Zomerprogramma 2015 Zat. 04 apr. : APSO Zandhoven - Voetbalstraat Zandhoven kleedkamers en douche Voetbalterrein Inschrijving en prijsuitreiking Voetbalterrein Prestatieloop en kastelenloop (3 criterium

Nadere informatie

FieldTerminal. Handleiding. TimeTronics. The Choice of the Professional

FieldTerminal. Handleiding. TimeTronics. The Choice of the Professional FieldTerminal Handleiding TimeTronics The Choice of the Professional Released: 11 jan 2007 TimeTronics Sports Timing Systems FieldTerminal Handleiding Jan 2007 page 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...2 2 Configuratie...3

Nadere informatie

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen andere

Nadere informatie

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen

Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen Infobrochure atletiekclub Waasland seizoen 2014-2015 Welkom bij atletiekclub Waasland! Onze club heeft al heel wat toppers gekend zoals Hanna Mariën, Eline Berings, Elke Bogemans en vele anderen. Ondertussen

Nadere informatie

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG

VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG VAL SPORTREGLEMENTEN JAARGANG 2015 Editie 13 maart 2015 VAL SPORTREGLEMENTEN 2015 versie: 13 maart 2015 bladzijde 1 HOOFDSTUK I KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1. KAMPIOENSCHAPPEN Jaarlijks kan de VAL

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015. blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

Richtlijnen en speerpunten

Richtlijnen en speerpunten Richtlijnen en speerpunten Welkom! Voor je ligt het nieuwe naslagwerk voor juryleden en overige atletiekfans: Richtlijnen en speerpunten. Een klein boekje dat je altijd op zak kunt hebben om even snel

Nadere informatie

VB-competitie ZuidWest-Nederland 2013

VB-competitie ZuidWest-Nederland 2013 VB-competitie ZuidWest-Nederland VB-competitie Zuidwest Nederland In 2010 is door een vijftal atletiekverenigingen het initiatief genomen om in Zuidwest Nederland een competitie op te starten voor VB-groepen.

Nadere informatie

Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK)

Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK) Regeltjes (zoals gepubliceerd in ENERGIEK) Hoogspringen Wat is hierbij de bedoeling? De atleet dient zo hoog mogelijk over een lat te springen, zonder deze van de houders af te gooien. Degene die het hoogste

Nadere informatie

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen

Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Informatiebrief Special Olympics Nationale Spelen ATLETIEK, 1-3 Juli 2016, Nijmegen Deze brief bevat de belangrijkste informatie voor de deelnemers en coaches/begeleiders voor het atletiekprogramma van

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Je persoonlijk borstnummer

Je persoonlijk borstnummer Je persoonlijk borstnummer Hoe krijg ik een borstnummer? Na je inschrijving bij onze club, en betaling van het inschrijvingsgeld, ontvang je je persoonlijk startnummer (ook borstnummer genoemd) van de

Nadere informatie

Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, Hugo Tijsmans, Niels van der Aar

Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, Hugo Tijsmans, Niels van der Aar Nieuw Wedstrijdreglement! What s new? 12 e druk, 2016 2017 Hugo Tijsmans, Niels van der Aar De Commissie Wedstrijdreglement (CWR) 2 Even voorstellen. De Commissie Wedstrijdreglement (CWR) Niels van der

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1: aansluiting - lidgeld - overgangen ART 1. 1 Aansluiting 1. Per atleet dient een aansluitingskaart (volledig) ingevuld en ondertekend bij de federatie bezorgd

Nadere informatie

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek

Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Pupillenwedstrijd 'Nieuwe Stijl' Voorbeeld draaiboek Teamprestaties en individuele prestaties 8 atletiekonderdelen in 2,5 uur Atletiekunie Sector wedstrijdatletiek en verenigingszaken Maart 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap

Richtlijnen & regels. van ATLETIEK. voor. personen met een handicap Vlaamse Atletiekliga vzw P/a Koning Boudewijnstadion Marathonlaan 119 Bus C Zuiderlaan 13 B-1020 Brussel B-9000 Gent Tel: 02/47 47 219 Tel: 09/243 11 70 Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw p/a Huis van

Nadere informatie

Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de

Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de Baan kalender 2016 Regio Wedstrijden Pupillen Medaillewedstrijden 9 apr A av NOP M1 av Cialfo M2 21 mei B Flevo Delta M1 av PEC M2 4 juni B **de Sprinter M3 **de Sprinter M4 17 sept A av De Gemzen M3 de

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008

REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 REGLEMENT CLUBRECORDS ATV Venray d.d. 1-12-2008 1. Benoeming De ATV Venray-Recordcommissie bestaat uit tenminste drie leden. De bezetting wordt aangesteld door de WOC. De duur van de benoeming is voor

Nadere informatie

Limburgse Kampioenschappen

Limburgse Kampioenschappen Brochure der reglementen Limburgse Kampioenschappen In opdracht van het provinciaal comité (P.C.) heeft de reglementscommissie deze brochure samengesteld, waarin alles wat verband houdt met de verschillende

Nadere informatie

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde

zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde Herentals, 5 maart 2013 Mevrouw, Mijnheer, Voor de vijftiende keer reeds organiseert Kiwanis Herentals op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni 2013, haar ondertussen zeer gewaardeerde jumping. Dat

Nadere informatie

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement

K.A.V.V.V. Atletiek Reglement K.A.V.V.V. Atletiek Reglement 1 Hoofdstuk 1 : aansluiting lidgeld overgangen CLUBS Het afdelingsbestuur bepaalt de modaliteiten waaronder een club kan aansluiten en heeft ook het recht een (her)aansluiting

Nadere informatie

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING 11 de AKTIVA CUP Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING Beste turnvrienden, Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze 11 de AKTIVA Cup. Ook dit jaar wedstrijden tumbling, dubbel mini

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2003-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2003-I Levensduur van koffiezetapparaten Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. Hierin

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE. RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0

REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE. RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK van de ATLETIEK ACCOMMODATIE RL: 12 Datum uitgave : 10 juli 2011 Versie: 0 REGELS voor het VEILIG en VERANTWOORD GEBRUIK

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 1. INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1.1. NIEUWE LEEFTIJDSCATEGORIEËN DAMES De leeftijdscategorieën D30, D40, D50 en D60 worden vervangen door resp. D25, D35, D45

Nadere informatie

1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist.

1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist. Hoofdstuk 11 Werponderdelen Artikel 84 KOGELSTOTEN (IAAF Rule 188) 1. Over de volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen wordt door loting beslist. 2. Als er meer dan acht deelnemers zijn, hebben

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE VLAAMSE ATLETIEK LIGA

BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE VLAAMSE ATLETIEK LIGA BELEEF DE MAGIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN VIA DE VLAAMSE ATLETIEK LIGA DE OLYMPISCHE SPELEN IN RIO 3 Meerdere shiften combineren? Geen Probleem! Neem contact op via olympicfamily@eventeam2016.be Prijzen

Nadere informatie

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. A.V.MOLENLAND vzw LIDMAATSCHAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 BESTUUR ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 Lidmaatschappij bij a.v.molenland vzw verwerft men door

Nadere informatie

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6

Interregio-Jeugdcup. Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Interregio-Jeugdcup 2015 Versie 22/02/2015 Reglement Interregio-Jeugdcup 2015 blz. 1/6 Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

Egede Hancate Eelen & Rhaan. Egede Hancate Eelen & Rhaan. Draaiboek 2012

Egede Hancate Eelen & Rhaan. Egede Hancate Eelen & Rhaan. Draaiboek 2012 Egede Hancate Eelen & Rhaan Egede Hancate Eelen & Rhaan Draaiboek 2012 INHOUD Voorwoord. Reglement. Spel 1 De playbackshow. Spel 2 Brandweer spel. Spel 3 Wie Kijk ook eens op WWW.WEIDEFEEST.NL!! Spel 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015)

ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE. SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) ALGEMENE WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE SURINAAMSE ATLETIEK BOND (Versie 12 januari 2015) Artikel 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender worden georganiseerd door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN 2015-2016

REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN 2015-2016 REGLEMENTERING VAN DE LIMBURGSE REGIONALE JM12-, JM10- en JM8-TORNOOIEN 2015-2016 1. Doelstelling van de welpenwerking Het is de bedoeling de jeugd te laten kennismaken met de handbalsport en hen de kans

Nadere informatie

B/C/D Medaille wedstrijden. C/D competitie. B-competitie. Overige Competitie organisatoren

B/C/D Medaille wedstrijden. C/D competitie. B-competitie. Overige Competitie organisatoren Baan kalender 2015 B/C/D Medaille wedstrijden 25 april av PEC '10 A 9 mei de Gemzen B 5 sept av Cialfo B 19 sept av NOP A C/D competitie 18 april av Cialfo 30 mei av Isala '96 20 juni Flevo Delta 12 sept

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010

REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 REGLEMENT JEUGD CUP DRESSUUR 2010 1. Toelatingsvoorwaarden 1.1. Leeftijd: - De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor deelnemers van het basis- en secundair onderwijs, inclusief scholen met voltijdse

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016 Wedstrijdreglement NSK Teams 2016 Inleiding Het wedstrijdreglement van het NSK Teams 2016 is een verzameling spelregels en richtlijnen om dit kampioenschap technisch en organisatorisch in goede banen te

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN

AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN AC BREE LEDENINFOMOMENT SEIZOEN 2016-2017 Agenda Structuur van de club Categorieën Trainingen Wat heb je nodig voor wedstrijden? Winterseizoen Zomerseizoen Zomer- en wintercriterium Jaaroverzicht 2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 04-04-2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOGGINGCLUB HERZELE 1/6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 1. DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

Door dit project hebben alvast 192 jeugdige atleetjes tijdens de winter de weg gevonden naar een atletiekvereniging.

Door dit project hebben alvast 192 jeugdige atleetjes tijdens de winter de weg gevonden naar een atletiekvereniging. INLEIDING Na een proefproject in 2007-2008 werden er onder de auspiciën van Minister Bert Anciaux in het kader van de CrossCup, 30 jeugdwedstrijden en 4 CrossCup wedstrijden ingericht. De jongerenveldlopen

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 1.0.0. ALGEMENE OPTIES 1.1.1 Het Provinciaal Comité Antwerpen ( PCA ) organiseert jaarlijks de provinciale veldloopkampioenschappen, voor elke leeftijdscategorie,

Nadere informatie

Dilbeek Atletiek Club

Dilbeek Atletiek Club Dilbeek Atletiek Club Voorstelling Dilbeek Atletiek Club (D.A.C.) vzw werd gesticht in 1950 en behoort vandaag, met meer dan 650 leden, tot de grotere clubs van het land. Bij den DAC wordt iedere liefhebber

Nadere informatie

september - oktober 2016

september - oktober 2016 september - oktober 2016 PROGRAMMA SEPT 2016 BEN - PUP- MIN (zie ook www.jongenfit.be) zater 3-9-2016 woens 7-9-2016 zater 10-9-2016 woens 14-9-2016 zater 17-9-2016 woens 21-9-2016 zater 24-9-2016 woens

Nadere informatie

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren

Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Infobrochure voor de jeugd Volharding Beveren Verantwoordelijke uitgever : Ronny Leys, Middenheide 77, 9120 Beveren www.volh.be ( 03 755 15 73 volh@val.be Onze club. De piste ligt aan de Gemeentelijke

Nadere informatie

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5 Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW

VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW VLAAMSE ATLETIEKLIGA VZW Infoblad voor juryleden Editie december 2008 Juryblad december 2008 1 VOORWOORD Het idee speelde al lang om een algemeen VAL infoblad voor de juryleden op te maken. Daarmee hopen

Nadere informatie

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016 SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2016 2017 15-17 OKTOBER 2016 AGENDA MATERIAAL FUNCTIES BEDIENING SCHOTKLOK OPMERKINGEN / FAQ Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw 2 MATERIAAL Koninklijke Belgische

Nadere informatie

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen op het Extranet... 4 3. Inschrijven van teams... 5 3.1 Herinschrijven van teams in competitie

Nadere informatie

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015

AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 AC BREE INFOSESSIE WINTERSEIZOEN 28 oktober 2015 Deelkernen AC Bree Wie Is Wie? Atletengroepen Trainingen Veldlopen - Indoorwedstrijden Boslopen Jaaroverzicht 2015-2016 AC Bree Agenda Deelkernen Deelkernen

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling

Samenstelling denkcellen ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. 1. Algemene taakomschrijving. 2. Samenstelling Samenstelling denkcellen 207-2020 ACRO-TTM-TTJ-Ritmiek-TRA-TU. Algemene taakomschrijving De denkcellen staan in voor sporttechnische werking binnen de Vlaamse wedstrijdsport. De denkcel is binnen haar

Nadere informatie