Verslag symposium: Business- en verdienmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag symposium: Business- en verdienmodellen"

Transcriptie

1 1 / 6 Verslag symposium: Business- en verdienmodellen Steeds meer zorgorganisaties besluiten zelfstandige bedrijfsonderdelen op te zetten door delen van hun organisatie af te zonderen en op te nemen in een aparte rechtspersoon. Het doel: risico s afbakenen en verdienmodellen introduceren. Ook ontstaan er meer samenwerkingsverbanden waarbij bijvoorbeeld aparte BV s worden opgericht. Toch zijn de begrippen business- en verdienmodel nog vrij nieuw voor de zorgsector. Tijdens het symposium Business- en verdienmodellen in de zorg van 20 april 2015 werden gangbare in de zorg toepasbare business- en verdienmodellen gepresenteerd. 1. Business Model Generatie en Canvassen Jan Klingen gaf een plenaire presentatie over de structuur en samenstellende delen van gangbare verdienmodellen. In zijn workshop zette hij de deelnemers aan het werk om vertrouwd te raken met de toepassing van de bouwstenen van Canvas. Jan Klingen is een man die interactie niet schuwt maar juist opzoekt. Jan is 66, ging vorig jaar met pensioen. Want dat was toen nog zo. Als we het hebben over businessmodellen, kunnen we niet heen om het boek Business Model Generatie van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. De grondgedachte: hoe creëert, levert en behoudt een organisatie waarde? Jan roept op om daarmee met de eigen organisatie aan de slag te gaan. De Canvasmethode die in het boek staat beschreven, is ideaal om een stagiair op te zetten. Veel studenten die zich de methode van Osterwalder c.s. moeten eigen maken zitten te springen om een stageplaats. Wie biedt? Jan legt graag contact met zijn studenten voor wie dat wil. Waaruit bestaat het model van Osterwalder c.s.? Uit een enkel velletje papier bestaande uit 5 kolommen. De belangrijkste zijn de derde en vijfde kolom. Jan loopt de kolommen door op volgorde van relevantie. Vijfde kolom: u heeft een bedrijf; dat betekent dat u klanten heeft. Wie is uw klant? Dat zet u helemaal rechts (Customer Segments). Derde kolom: wat is de waarde die u levert aan uw klant? Dat komt in de middenkolom. (Value Proposition). De waarden moeten overtuigend, onderscheidend en relevant (OOR) zijn. Hoe goed kent u uw klant? Vierde kolom bovenin. (Customer Relationships) daaronder komen de kanalen waarmee u waarde levert aan uw klanten. (Channels) Revenu streams: rechtsonder: wat levert het op? Reputatie? Energie? Euro s? Alleen euro s is ruim onvoldoende. Beantwoord de vraag dus ook voor uw reputatie en voor uw energie. Linksonder: Cost Structure: de verdiensten moeten de kosten overstijgen. Tweede kolom: welke activiteiten doe ik om de waarden bij de klanten te krijgen? Dat komt in de tweede kolom, in termen van materieel en kennis. Eerste kolom: wie zijn uw partners? Designed for en designed by; voor wie doet u dit? Iedere business unit of afdeling kan zijn eigen canvas invullen. Een afdeling ICT? Een afdeling Thuiszorg? Iedere afdeling definieert zijn klanten en de waarde die zij voor die klanten biedt. De kracht van dit model is dat je houvast krijgt. Het is een heel simpel model. Maar wat is het niet? Het is geen SWOT-analyse, die je opstelt om de zwakten en sterktes van de eigen organisatie te benoemen alsmede de kansen en bedreigingen in de wereld daar buiten. Een SWOT maak je vaak daarna. Het is ook geen concurrentieanalyse. Maar dit canvas moet eerst op orde zijn, wil je toe zijn aan andere analyses. Wat betekent zo n canvas voor Albert Heijn to GO, Greenpeace, Ikea en KLM? Enkele discussiepunten: Wie zijn de klanten bij Greenpeace? Dat is best lastig; zijn dat de leden? Zijn er meerdere klantgroepen? De wereld? De Tweede Kamer? Of is dat een partner? Het is ongrijpbaar, deze klantdefinitie. Lastig voor Greenpeace, zo n canvas, dat is wat Jan ermee wil aangeven. Jan: Het beste is 2 canvassen optuigen: een voor de leden, een voor politici. Wie zijn de klanten van Ikea? Is dat eigenlijk niet heel Nederland? Welke waarden wil men overbrengen? De Zweedse cultuur? Jan: Wat betekent het voor de klant? Is dat voor de klant belangrijk? Vraag je dus bij alle vragen af welke betekenis het heeft voor de klant. AHtoGO: de klantrelatie is vluchtig; je komt er niet omdat je een AH-klant bent; je komt er omdat je op doorreis bent en nog snel een boodschapje nodig hebt. Maar vluchtig als customer relationship is niet goed. Wat is de relatie wel? Zou

2 2 / 6 die man of vrouw terugkomen? Tuurlijk! Maar het blijft behoorlijk impliciet, je gaat geen database opbouwen. Je zorgt voor voldoende kassa s, vriendelijke mensen, snelle service. Snel, adequaat en professioneel. Wat zijn de kernactiviteiten van de KLM? Is dat hun frequent flyer kaart of hun platform waarmee je kunt boeken? Nee, de kernactiviteiten zijn het vervoeren van mensen en goederen. Voor beide maakt u dus een canvas. En voor beide klantsegmenten krijgt u dus ook verschillende waarden. Het publiek merkt op dat we er in de zorg erg goed in zijn om niet de kern te vatten, om mystificaties op te tuigen. Zo kunnen we bij elke doelgroep wel waarden bedenken, bijvoorbeeld omdat die doelgroep bijdraagt aan de omzet. Terwijl we toe moeten naar de kern van wat wij doen. Wanneer moet u een canvas invullen? Eigenlijk moet u een canvas invullen bij iedere verandering in of buiten de organisatie. Jan heeft een idee: een apparaatje dat een lichtje geeft als de batterij vol of leeg is; in de vorm van een mannetje dat een denkbeeldige batterij als een gewicht omhoog tilt. Is daarvoor met behulp van het canvas een interessante businesscase te maken? Als we kijken naar vijfde en derde kolom: wat is de onderscheidende waarde van zo n lichtje? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant? En hoe ziet die klant er dan uit? Er ontstaat discussie over de vraag of het verspreiden ervan via het kerstpakket niet impliceert dat het een overbodig product is; Jan antwoordt dat de kanalen voor het beantwoorden van de eerste 2 vragen niet van belang zijn. Ik beweer dat er veel mensen zijn die willen weten of hun batterijen nog vol zijn die los in een lade liggen, maar er niet het middel voor hebben. Genoeg waarde dus, zegt Jan. En met Greenpeace als key partner, die zich sterk zou maken voor het kerstpakket als kanaal, ligt er een mooie toekomst voor het mannetje in het verschiet. Bekijk de presentatie van Jan Klingen over Business- en verdienmodellen. 2. Hoe realiseer je een business case? Lex Tabak MSc, adviseur en coach, put uit eigen advieservaring in de zorg en verhaalt over concrete toepassingen van businessconcepten in die wereld. Daarnaast oefent hij met de deelnemers de verdere uitwerking van de business case. De workshop van vandaag raakt aan projectmanagement (hoe richt je een project in opdat het aan jouw voorwaarden voldoet) en aan praktijksituaties. Hoe zorg je er voor dat je de juiste vragen stelt, voordat je aan de slag gaat? Viertal businessmodellen Het eerste deel van het programma van de workshop beslaat het bespreken van een viertal businessmodellen aan de hand van een ingevuld canvas. Het zijn alle 4 canvassen van bestaande initiatieven. 1. Het eerste is van een buurtvoorziening; een vrijwilligersorganisatie met een professionele backoffice. Voor kwetsbare burgers een plek bieden waar ze elkaar ontmoeten en dat faciliteren. 2. Het tweede businessmodel is een all-inclusive-model: een integraal service-abonnement voor kwetsbare ouderen. Intramuraal en in de wijk. Tabak laat zien dat het een verliesgevend model is, omdat de doelgroep een te laag inkomen heeft. Als deze burgers een zwaardere zorgvraag hebben, zullen zij echter eerder kiezen voor deze zorgorganisatie. Er kunnen kortom toch redenen zijn om dit concept te ontwikkelen. 3. Het derde businessmodel is een combinatie van aanbieders op het vlak van gezondheid en wellness. Doelgroep zijn kwetsbare ouderen maar ook andere wijkbewoners mogen zich aanmelden. 4. Het vierde businessmodel is een sociale onderneming. Een ontmoetingsruimte voor de wijk waar de wederkerigheidsgedachte gestalte krijgt. Naast ouderen kunnen lokale ondernemers, werklozen en wijkbewoners deelnemen. Een businessmodel met behoorlijk wat inkomensstromen. Als we de 4 businessmodellen vergelijken voor wat betreft hun begroting, dan zien we dat met name de sociale ondernemingen

3 3 / 6 (1 en 4) quitte kunnen spelen. Initiatief 3 is afhankelijk van inverdieneffecten. Het all-inclusive-model is zoals we al zagen om andere redenen dan winstgevendheid interessant. Bij alle 4 de voorbeelden gaat het erom dat de investeringen ertoe moeten leiden dat er op langere termijn positieve ontwikkelingen te wachten staan. Zelf doen Het tweede deel van de workshop vandaag staat in het teken van het zelf realiseren van een business case: wat zijn dan je doelen, uitkomsten en randvoorwaarden? Wat is een business case? Dat is een doortimmerd investeringsplan. Een plan dat continu aandacht vraagt; laat het niet op de plank liggen, maar houdt het actueel. Een businessplan gaat niet alleen over nieuwe initiatieven; het kan ook aanpassingen betreffen aan bestaande initiatieven (iets weglaten of toevoegen). De deelnemers aan de workshop krijgen de opdracht om in groepjes aan de hand van een fictieve business case doelen, uitkomsten en randvoorwaarden te benoemen. Het idee is dat je als projectleider van doelen naar uitkomsten naar benodigde randvoorwaarden gaat. Doelen Wat moet je voorafgaand aan een project al weten? Er zijn velerlei doelen te benoemen. Voorbeelden: Waar komt dit idee vandaan? Hype, missie of strategie? Waarom prioriteit? Kans, bedreiging of noodzaak? Wat moet er gerealiseerd worden? Wanneer is het doel bereikt? Omzet omhoog? Cliënt tevreden? NB: goede vragen stellen dus, is essentieel. Daar sneuvelen veel plannen al door. Neem het all-inclusive-plan: dat is gebaseerd op allemaal aannames. Toets die aannames! En dat geldt evenzo voor de andere plannen. Uitkomsten/resultaten Allermoeilijkste onderdeel van een business case: hoe zorg je ervoor dat de doelen van een project en de concretisering van het resultaat aan elkaar te koppelen zijn? Stuur op uitkomsten, zegt Tabak. Een planmatige aanpak, verantwoordelijkheden, uitkomsten meten en prestatieverbeteringen meten. Randvoorwaarden en discussie Wat meestal ontbreekt: realiseren van een instrumentarium voor borging. Vraag van deelnemers: is dit te combineren met het iteratieve proces van Lean Startup? Is dit niet vooral een Prince2-achtige benadering? Jawel, zegt Tabak: Dit laat nog steeds veel ruimte voor het creatieve proces, maar je moet wel van te voren over beoogde resultaten en randvoorwaarden nadenken. Een andere vraag uit het publiek: maakt het uit van wat voor een soort organisatie sprake is? Moet men gewend zijn aan verandertrajecten? Er is de vrees dat door het allemaal dicht te timmeren het creatieve proces wordt lamgelegd. Soms moet je gewoon aan de slag. Als je maar blijft praten over randvoorwaarden, komt een project nooit van de grond. Een deel van het publiek vindt echter dat met gewoon aan de slag het risico bestaat dat je als organisatie weldra 180 projecten hebt lopen. Prima dus om van te voren kaders te stellen. Bedenk van te voren goed wat je gaat doen wat je wil bereiken. Kijk maar naar de overheid; daar gieren de projecten uit de bocht qua geld en tijd. Je moet een project borgen om ervoor te zorgen dat het niet faalt. Tabak geeft aan dat het canvas daarbij helpt. Een canvas gaat over wat, niet over hoe ; door een project te kaderen kan de creativiteit gewoon stromen. Dat gaat heel goed samen zegt hij. Het is een klassieke fout om te denken dat als we er redelijk met elkaar over hebben gesproken, dan kunnen beginnen. Volgens Tabak moet je niet alles willen vastleggen, maar wel een aantal cruciale zaken met elkaar borgen. Als je mij afrekent op X, dan stel ik deze randvoorwaarden. Dat mag je best ter discussie stellen. Want als jouw bestuurder zegt: we plannen jou 2 weken vrij en dan wordt het een succes; dan zul je toch echt eerst

4 4 / 6 moeten kijken wat er allemaal voor nodig is om er een succes van te maken. Dus eerst de randvoorwaarden goed onder de loep nemen. Denk daarbij aan je eigen rol, en denk aan de rollen van je collega s. Bekijk de presentatie van Lex Tabak Hoe realiseer je een business case. 3. Lean startup in combinatie met het businessmodel canvas Huub Raemakers, partner van TwijnstraGudde combineert zijn kennis van en ervaring met het businessmodel Canvas met het gedachtegoed van Lean Startup. Hij gaf een korte inleiding, behandelde een casus en ging vervolgens met de deelnemers aan de slag om businesswise invulling te geven aan nieuwe product-markt-combinaties. Aanleiding Wat is Lean Startup? Het is een methode om het instrument business model canvas toe te passen. Lean Startup komt overwaaien uit Sillicon Valley; allemaal briljante plannen van snelle bedrijfjes bleken merendeels op drijfzand gebouwd. Veel plannen bevatten aannames; nodig was een methode om die aannames te toetsen en de plannen te doorgronden. Daaruit is Lean Startup geboren. Volgens de old school start-up-methode, mislukt wel 75 procent van alle start-ups. Zeker in een snel veranderende omgeving, is het gehele traject van businessplan tot lancering tot mislukken gedoemd. De gezondheidszorg is bij uitstek een snel en onvoorspelbaar veranderende omgeving. Lean, ofwel: weg met de verspilling, bestaat eruit het zo ver niet te laten komen. Maar alle aannames in het businessmodel te toetsen, keer op keer. Lean betekent ook dat je niet iets maakt waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. Dat is bij uitstek verspilling. Binnen en buiten de zorg. Maar het gebeurt heel veel. Wat is het? Lean Startup gaat uit van een leerproces waarin telkens een klein stapje wordt gezet, in tijd en moeite, iteratief dus. In ieder stapje doet de projectgroep zo veel mogelijk leermomenten op met het toetsen van de aannames die staan vermeld in het businessmodel canvas. Aan de hand van de uitkomsten wordt het businessmodel doorontwikkeld (persevere), iets nieuws bedacht (pivot) of No Go gegeven. Je hebt dus 2 keuzes: perservere (doorgaan) of pivot (terug naar de tekentafel). Juist als je fout blijkt te zitten met je aannames, leer je daar het meeste van. Neem een initiatief als Blendle; recentelijk haalden zij enkele miljoenen op. Zij hebben wel 200 keer hun canvas herzien. Steeds weer namen zij de verschillende onderdelen onder de loep. Alle aannames in het model moesten zij checken. Het meeste van wat zij aanvankelijk aannamen, klopte niet. Hoe werkt het? Hoe doe je dat? Door het canvas dat je hebt opgesteld aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Raemakers vertelt dat het een hardnekkig verschijnsel is om niet met de doelgroep te gaan praten. Zorgorganisaties bij uitstek praten met iedereen over hun plan, behalve met de mensen om wie het gaat. Lean Startup bestaat daarvoor uit een aantal bouwstenen. (Zie presentatie) Vandaag gaat het om customer development. Customer development is dus wat anders dan product development. Veel mensen zijn geneigd om productaanpassingen te doen om het product beter te maken, maar niet eerst aan de doelgroep te vragen hoe zij dat zien. De enige uitzondering voor wie dat wel werkt, lijkt Apple te zijn. Zij ontwerpen vanuit visie. Maar als jouw organisatie geen Apple heet, dan zul je jouw klanten

5 5 / 6 moeten bevragen. Customer development is het voortdurend aanpassen van de aannames in het business model door vroegtijdige feedback van klanten. Experimenteren dus! Ieder vakje in het canvas moet je toetsen op aannames. Wat je vooral niet moet doen is het canvas tegen iemand aanhouden. Dan krijg je een abstract gesprek over de hokjes in het canvas en een discussie of de aannames nou wel kloppen. Nee, wat moet gebeuren is het tastbaar maken van wat in al die 12 vakjes staat. Dat kan op veel verschillende manieren. Zomaar wat ideeën: Een proefopstelling doen en dan observeren wat er gebeurt. Werkt het? Lukt het? Wordt het gewaardeerd? Neem Ikea; hun is gevraagd om een andere manier van indelen te bedenken voor kleinere woonruimtes bij verpleeghuizen. Zij laten daarmee zien hoe je anders kunt omgaan met een formeel gesproken te kleine ruimte; hoe kun je die zo indelen dat het wel kan? A- en B-testen met brochures: maak 2 brochures: een met een Ikea-inrichting en een met een traditionele indeling: wat kiezen bewoners en hun verwanten? Levert enorm veel informatie op. Later blijkt in het praktijkdeel van deze workshop, dat de ideeën van de deelnemers divers zijn. Er blijkt veel inspiratie te zijn voor het organiseren van proefopstellingen in leegstaande delen van een pand of in een hotellocatie als Van de Valk en het testen daarvan; wat mensen daarvoor willen betalen en wat de beoogde doelgroep dan verkiest. Kernbegrip in Lean Startup is minimaal werkend product ; niet in detail uitgewerkt, maar genoeg om te kunnen toetsen of het werkt. Leuk voorbeeld: Dropbox werd pas begrepen toen zij het filmpje lieten zien dat nog steeds circuleert. In het begin zeiden alle investeerders nee. Maar dat kwam door de technische uitleg van wat zij doen. Pas toen zij lieten zien wat het betekende voor de gebruikers en dat visueel maakten, ging het leven en kwam het plan van de grond. Ook in de zorg zien we momenteel dat tekenfilmpjes het goed doen. De Praktijk Onderdeel van de workshop is dat deelnemers in groepjes van 2 of 3 een hokje uit het businessmodel canvas, dat voor de gelegenheid is ingevuld door Raemakers, gaan voorzien van een passend experiment. De casus is eenvoudig en van secundair belang; het gaat om het ontwikkelen van een experiment om te toetsen of de aannames in het model kloppen. Evaluatie Raemakers staat tijdens de evaluatie stil bij een valkuil die altijd blijkt bij werken volgens Lean Startup: toch weer onderling opnieuw ter discussie stellen wat er in het canvas is ingevuld. Is dat nou wel waar? Is dat nou wel een goed idee? Hoewel waardevol, is dat niet wat Lean Startup inhoudt: Ga eerst nou naar buiten en praten met andere partijen. Toetsen of het klopt of niet. Waak ervoor dat het canvas uitdijt en een dik pak papier ontstaat voordat je hebt getoetst hoe het zit met je aannames. Deelnemers vragen zich af of alle hokjes afzonderlijk van die uitgebreide experimenten verlangen. Raemakers stelt dat samenvoegen van hokjes en experimenten veel gebeurt. Dat is prima, het is belangrijk dat je aannames duidelijk formuleert en die toetst. Het maakt niet uit of je dan wat samenvoegt. De zorgverzekeraar houdt zich immers ook niet aan de blokjes. Sterker nog: vaak krijg je een antwoord op een vraag die je niet stelde! Stel je open voor wat het oplevert. Houd de eerste experimenten klein, legt Raemakers uit naar aanleiding van een andere vraag. Ga eerst eens gewoon met iemand praten. Uit de doelgroep of iemand die al eerder iets vergelijkbaars deed bijvoorbeeld. Zoek iemand uit een aanpalende business. Waar liepen anderen tegenaan? Het experiment is dan meer een zoektochtje naar de juiste mensen om mee te praten. Ook goed: laat het eens doorrekenen, jouw plan. Niet meteen ingewikkeld doen. Antwoorden vinden op de aannames, daar gaat het om. Samenvattend: in aanvulling op het ochtendprogramma van vandaag; zorg ervoor dat je businessmodel klopt. Daarvoor ga je het canvas dat je hebt ingevuld toetsen. Praten en experimenteren met de doelgroep van het betreffende vakje in het canvas. Dat

6 Powered by TCPDF ( 6 kan een heleboel keer tot een nieuw canvas leiden. Dus: niet blijven nadenken of je canvas wel klopt, maar aan de slag met de doelgroep. Totdat het klopt. Dan weet je zeker dat je idee een succes wordt. Bekijk de presentatie van Huub Raemakers over Lean startup. / 6

Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid

Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid Lean Startupin de zorg Waarom Lean Startup helpt vernieuwen in onzekere tijden Amersfoort 5 april 2016 Lean Startup: voor innovatie in onzekerheid Lean Startup verbetert de innovatie van diensten en producten

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven

WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS. Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven WORKSHOP Opstellen van een plan voor een succesvolle PPS Platform Bèta Techniek Matthijs Bobeldijk 11 december 2013 Veldhoven De komende 1,5 uur behandelen we met elkaar hoe je een succesvol PPS plan kunt

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4

Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed. Workshop 3 van 4 Nieuwe arrangementen in (zorg)vastgoed Workshop 3 van 4 7 november 2013 Programma Presentatie: Draaiknoppen t.b.v. een gezonde zorgexploitatie - Inclusief inkomen cliënten en gevolgen voor zorg-/diensten

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki)

Disrupt. Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Disrupt Organisaties moeten bereid zijn hun melkkoe te doden. Anders doen twee studenten dat op een zolderkamer wel voor hen (Guy Kawasaki) Businessmodel Generatie Hoorcollege 4 Business Mapping Na afloop

Nadere informatie

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS

WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS WHITEPAPER BUSINESS MODEL CANVAS Het businessplan is het startpunt voor veel ondernemers, alleen is het iets statisch. Een businessmodel daarentegen is de manier waarop

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Realise your expectations

Realise your expectations Realise your expectations Eluced zorgt ervoor dat ondernemers een overtuigend verhaal neerleggen waarover ook investeerders en klanten hebben meegedacht. Ondernemers weten dat het opstarten of het veranderen

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Organisaties worden continu uitgedaagd om hun producten en diensten aan te passen op de veranderende klantvraag en op de interne- en externe factoren

Organisaties worden continu uitgedaagd om hun producten en diensten aan te passen op de veranderende klantvraag en op de interne- en externe factoren Organisaties worden continu uitgedaagd om hun producten en diensten aan te passen op de veranderende klantvraag en op de interne- en externe factoren die daarbij van belang zijn. Bij het innovatieproces

Nadere informatie

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up

Business mapping. Hoorcollege 6 Wrap Up Business mapping Hoorcollege 6 Wrap Up Agenda Wrap up Visie, missie en strategie van Business Mapping Het business model canvas van Business Mappinh De belangrijkste punten 4 Propedeuse CMD Business Mapping

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking

Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking Workshop Jouw business case voor een duurzame samenwerking Wat onthouden 1 Start met je business case aan het begin van je project 2 Test je business case Welkom De business case Blok 1: Probleem en oplossing

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl

Lean Startup. Uittreksel Lean Startup Eric Ries. Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Lean Startup Uittreksel Lean Startup Eric Ries Marijn Mulders September 2015 V1.0 www.tolobranca.nl Inhoudsopgave 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Deel 1 Visie... 3 Hoofdstuk 1 Start... 3 Hoofdstuk 2 Definieer...

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Auto s en wegen Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: auto s en wegen Introduceren thema Tweede Wereldoorlog:

Nadere informatie

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL)

April 2012. Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) April 2012 Legal & General Actualiteitenbijeenkomsten Presentatie Hans Schriever (FP Advance NL) Deze handout vanuit de presentatie van Hans Schriever tijdens de Actualiteitenbijeenkomst van Legal & General

Nadere informatie

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman

Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer. Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten/ Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Haarlemmermeer is gestart met een nieuwe koers. Een koers waarbij klantgerichtheid

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding Beken Kleur Gooi je troeven op tafel handleiding Deze tool werd ontwikkeld door het Flanders DC Kennis centrum aan Antwerp Management School. Het is gebaseerd op het onderzoeksrapport Dominante denkkaders

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk Door: Walter Baardemans De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te worden. Om dat te realiseren, worden werkprocessen

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: Identificeren van doelgroepen en hun behoeften Stap 2: Samenstellen multidisciplinaire projectgroep

Nadere informatie

Persona s maken in het sociale domein

Persona s maken in het sociale domein Persona s maken in het sociale domein 10/8/2015 Else Boss vertelt - Waarom persona s maken in het sociale domein? - De stappen in het methode - De kracht van het methode - Wat kan je ermee? - Waar moet

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk?

Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Business modellen rond Open Educational Resources Wat vertelt ons de internationale praktijk? Ben Jansen en Robert Schuwer M.m.v. Anne Helsdingen Seminar Surf Academy 25 november 2011 I keep six honest

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten

Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af? Een recept voor een goede interne en externe profilering in de keten Het gerecht Het resultaat: een stevige interne en externe profilering en een

Nadere informatie

Film van Amsterdam met ondertiteling Promo videos.mp4 Business Model You Naam: Datum: Bedrijf/Opleiding: Wie jou helpt (Key partners) Wie helpt je om waarde voor anderen te geven? Wie helpt? Zijn er partners

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Innovatie agenda in de versnelling!

Innovatie agenda in de versnelling! Innovatie agenda in de versnelling! Arthur Lippus Arthur Lippus Pioneering, 24 april 2012 Gewaagd doel ondernemingsplan Mensen wonen in 2020 het liefst bij Portaal! 2 1 e verkenning zomer 2011 Portaal

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

KENNISSESSIE INNOVEREN MET BUSINESS MODEL GENERATIE

KENNISSESSIE INNOVEREN MET BUSINESS MODEL GENERATIE KENNISSESSIE INNOVEREN MET BUSINESS MODEL GENERATIE 1 Inspira(e 2 Aan de slag in groepjes van twee 5 Leg elkaar het business model uit van: - je eigen bedrijf - je opdrachtgever 3 Defini(e Business Model

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Laten We Kennis Maken!

Laten We Kennis Maken! Businessplan FM Alumni Den Haag www.fmalumni.nl Laten We Kennis Maken! FM Alumni, brug naar het werkveld Inhoud Vooraf Mission Statement Visie Business Model Strategische plannen Vooraf Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man

Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man Nieuwe business modellen: Wat zijn dat? Prof. dr. Ard-Pieter de Man e verkoop van Cs is in korte tijd ingestort Napster opende de aanval, maar werd verboden Nieuwe diensten als Spotify doen het goed, evenals

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure bill

stimuleert ondernemerschap BRochure bill BRochure bill 2015/2016 DreamStorm presenteert lesprogramma BilL het innovatieve dagprogramma Ondernemerschap DreamStorm helpt jongeren bewust te maken van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Kleding Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog - Kleding Introduceren thema Tweede Wereldoorlog - Kleding In dit

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode Intervisiemethodes Methode 1: Incidentenmethode Bij de incidentmethode wordt een gebeurtenis uit de werksituatie van een van de deelnemers op gestructureerde wijze besproken. Stap 1 Introductie van het

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2

Inhoudsopgave. Twynstra Gudde. Business Model Generation 26 oktober 2015 2 Business Model Generation A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers Huub Raemakers, partner strategie en innovatie in de zorg Amersfoort 26 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Onze ervaring 2.

Nadere informatie

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Als je een abonnement hebt op één van de bedrijfsanalyses van MijnBedrijfsanalist, is dit een voorbeeld* van het Plan. Je kunt het Plan als pdf downloaden en printen.

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN EMARKETING 17 juni 2014

NIMA B EXAMEN EMARKETING 17 juni 2014 Antwoorden Vraag Antwoord 1 C 2 B 3 A 4 B 5 D 6 D 7 C 8 C 9 C 10 D 11 B 12 A 13 A 14 C 15 C 16 B 17 C 18 B 19 D 20 A 21 C 22 A 23 C 24 A 25 A 26 A 27 C 28 B 29 A 30 D 31 C 32 B 33 A 34 vervallen 35 A 36

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Hoe geef ik een toolbox?

Hoe geef ik een toolbox? Hoe geef ik een toolbox? Dag voor de preventiemedewerker Arbouw Mirjam Kousbroek Wat is een toolboxmeeting? Periodieke bijeenkomst Doel: arbeidsveiligheid bevorderen Over een specifiek onderwerp Voorlichting

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

7Omgaan met faalangst

7Omgaan met faalangst DC 7Omgaan met faalangst 1 Inleiding Faalangst kan jouw leerprestaties behoorlijk in de weg staan. In dit thema lees je iets over de oorzaken van faalangst en geven we je tips om ermee om te gaan. De inhoud

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Weekopdracht 3 Trends

Weekopdracht 3 Trends Weekopdracht 3 Trends Klas Tutorgroep 22 Leden tutorgroep PBD1EV Tomas van Summeren Teun Hartman Jan Lunenburg Bart van Doorn Bob Willemse 2060407 2064036 2059446 2060556 2038225 Tutor Ivo de Leeuw Vakdocent

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Heb je een vraag over de Mobiles for Good Challenge? Stuur dan een email naar: foundation.nl@vodafone.com

Heb je een vraag over de Mobiles for Good Challenge? Stuur dan een email naar: foundation.nl@vodafone.com Wat is de Vodafone Mobiles for Good Challenge? Dit programma richt zich op sociaal ondernemers, met een innovatief idee voor een product of dienst, die een bijdrage levert aan de maatschappij. Mobiele

Nadere informatie

OEFENBROCHURE VAN IDEE TOT MARKT EERSTE HULP VOOR MENSEN MET EEN IDEE

OEFENBROCHURE VAN IDEE TOT MARKT EERSTE HULP VOOR MENSEN MET EEN IDEE EERSTE HULP VOOR MENSEN MET EEN IDEE OEFENBROCHURE VAN IDEE TOT MARKT Met deze oefenbrochure kan je je idee verder uitwerken. Gebruik het samen met het SOS Idee stappenplan. In elk hoofdstuk van de brochure

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR

Businessmodel. Business Model. Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company DE INNOVATOR Businessmodel Business Model Training Business Model Canvas van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Business Model Canvas Een training Business Model Canvas Doel van

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST

VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST VOORBEELDRAPPORT CARRIEREANKERSTEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Geen expliciete verg

Nadere informatie