Door. Marion van Rummelen, BIK 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door. Marion van Rummelen, BIK 7"

Transcriptie

1 Door. Marion van Rummelen, BIK 7

2 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR.... Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Inventarisatie Office-pakketten Door : Marion van Rummelen Klas : BIK 7 Datum : januari 1996 Nummer : 96-05

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat Door : Marion van Rummelen Stagebegeleider : Rietje van Loon Klas : BIK 7, tweede stage Stagebedrijf : Bouwdienst Rijkswaterstaat Studie : Bestuurlijke informatie- Afdeling Informatie Technologie kunde Postbus Stagedocent : Dhr. Ooms 3502 LA Utrecht Datum : januari 1996 Paraaf goedkeuring :

4 Inhoud 1. Inleiding blz Novell Perfect Office 3.0 blz Systeemvereisten blz PerfectOffice 7 voor Windows 95 blz Groupware blz PerfectOffice Select blz Microsoft Office Professional 4.3 blz Systeemvereisten blz Kanttekening bij Microsoft Office blz Lotus SmartSuite blz Systeemvereisten blz Conclusie en aanbevelingen blz Literatuur blz. 11

5 1. Inleiding Binnen het project 'Bouwdienst Automatisering-werkplek' wordt gekeken naar de mogelijkheid om over te gaan naar het gebruik van office-pakketen. Een van de activiteiten in dit project is te onderzoeken welke pakketten er op de markt aanwezig zijn. Een definitie van office-pakket : Een office-pakket is een pakket waarin verschillende applicaties t.b.v. de kantoorautomatisering vertegenwoordigd zijn. Hierbij staat gegevensuitwisseling centraal. Ook kan het mogelijk zijn om gezamenlijk aan eenzelfde bestand te werken. Bij sommige office-pakketten wordt bijgehouden wie wat heeft veranderd aan een bestand, dus er vindt versiebeheer plaats. In dit stuk worden drie verschillende office-pakketten beschouwd en wel de volgende : 1. Novell Perfect Office Microsoft Office Proffessional Lotus SmartSuite - 2 -

6 2. Novell Perfect Office 3.0. Perfect Office Standard bevat de volgende pakketten : * WordPerfect 6.1 * Quattro Pro 6.0 * Presentations 3.0 * Envoy 1.0a * InfoCentral 1.1 * GroupWise4.1 Perfect Office Professional bevat de voorgaande pakketten en de volgende pakketten extra: * Paradox 5.0 * AppWare 1.0 De applicaties beschikken over de volgende functionaliteiten : Applicatie WordPerfect 6.1 Quattro Pro 6.0 Presentations 3.0 Envoy 1.0a InfoCentral 1.1 GroupWise 4.1 Paradox 5.0 AppWare 1.0 Functie Tekstverwerking Spreadsheet (rekenblad) Presentaties, grafisch programma Het elektronisch inzien en versturen van documenten Agenda, adresboek, takenlijst (persoonlijke informatiemanager) , calendar, scheduling en task management Relationele database Visueel programmeerhulpmiddel (gepersionaliseerde ontwikkelingsomgeving van de vijfde generatie) 2.1 Systeemvereisten * PC met MHz processor of hoger * Windows 3.1 of hoger * 8 MB intern geheugen wordt aanbevolen * VGA-weergave 3 -

7 2.2 PerfectOffice 7 voor Windows 95 Binnenkort zal ook PerfectOffice 7 voor Windows 95 uitkomen. Alle applicaties die deel uitmaken van PerfectOffice 7 zijn volledige 32-bits applicaties. PerfectOffice 7 voor Windows 95 zal beschikbaar komen in twee uitvoeringen, te weten PerfectOffice 7 Standaard en PerfectOffice 7 Professional. Het pakket bestaat uit de volgende applicaties met bijbehorende functionaliteiten : Applicatie WordPerfect 7 Quattro Pro 7 Presentations 7 InfoCentral 7 Envoy 7 GroupWise Functie tekstverwerking spreadsheetprogramma presentatie/tekenpakket Personal Information Manager, (agenda, adresboek, takenlijst Het elektronisch inzien en versturen van documenten -, agenda- en plannerpakket Paradox 7 databaseprogramma (De eerste zes applicaties komen voor in PerfectOffice 7 Standaard.) PerfectOffice 7 voor Windows 95 is een upgrade versie van PerfectOffice 3.0. Maar het pakket biedt zo veel nieuwe voordelen onder Windows 95, dat het upgrade effect wel erg groot wordt. Sommige componenten in het nieuwe pakket laten prestaties zien die op kunnen lopen tot zo'n 60 procent snelheidsverbetering

8 2.3 Groupware Groupware kan gebruikt worden om informatie op te vragen, te sorteren, beheren uitwisselen en doorsturen. Groupware bestaat uit de volgende applicaties : * Group wise 4.1 * InForms * SoftSolutions De applicaties beschikken over de volgende functionaliteiten : Applicatie Groupwise 4.1 InForms SoftSolutions Functie , calendar, scheduling en task management Elektronisch formulierpakket Documentbeheersysteem Groupware is vooral gemakkelijk wanneer er niet altijd op dezelfde lokatie gewerkt wordt. Er kan met vrijwel ieder platform, netwerk of database informatie opgevraagd, gesorteerd, beheerd, uitgewisseld en doorgestuurd worden. 2.4 PerfectOffice Select In de folders van Novell (1995) wordt gesproken van PerfectOffice Select. Hiermee is het mogelijk om zelf een suite samen te stellen uit : PerfectOffice, Groupware, Main Street produkten en produkten van derden. Na onderzoek is gebleken dat hier tegenwoordig geen sprake meer van is. De verkoop van dit produkt van Novell is nooit van start gegaan in Nederland en is in de Verenigde Staten maar heel kort verkocht

9 3. Microsoft Office Professional 4.3 Microsoft Office bevat de volgende pakketten : * Word for Windows 95 * Excel for Windows 95 * PowerPoint for Windows 95 * Schedule + for Windows 95 * Access for Windows 95 (De eerste vijf zijn ook te verkrijgen onder Microsoft Office Standard 4.3) De applicaties beschikken over de volgende functionaliteiten : Applicatie Word Excel PowerPoint Schedule + Access Functie Tekstverwerking Spreadsheet Presentaties Agenda Relationele database 3.1 Systeemvereisten * Een van de volgende besturingssystemen : - MS-DOS 3.1 of hoger - Microsoft Windows 3.1 of hoger - Microsoft Windows voor Workgroups of hoger - Microsoft Windows NT 3.1 of hoger - Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1 of hoger * PC met een 386-microprocessor of hoger * Harde schijf met minimaal 58 MB (51 MB voor Standaard) vrije schijfruimte voor een standaard installatie (minimaal installatie : 29 MB (23 MB voor Standaard); maximum installatie (alle bestanden): 82 MB (74 MB voor Standaard)). Tenminste 6 MB intern geheugen (8 MB ten zeerste aanbevolen bij gebruike van meerdere programma's tegelijk). * Een diskettestation voor 3,5" high density diskettes. * EGA of beeldscherm met hogere resolutie compatibel met Microsoft Windows 3.1 of hoger. m * Alle Microsoft Office toepassingen bevatten een licentie voor het installeren van een Microsoft Mail werkstation. Om het Microsoft Mail werkstation te kunnen gebruiken is Microsoft Mail voor PC Networks vereist, dat apart moet worden aangeschaft. * Microsoft Muis of soortgelijk sterk aangeboden

10 3.2 Kanttekening bij Microsoft Office. In de Automatiserings Gids van op blz. 3 staat een artikeltje met de titel : 'Office 95 zit nog vol met fouten'. Het programma blijkt nog vol fouten te zitten. Een korte samenvatting van het artikel : In het rekenprogramma Excel 7 zit de vervelendste fout. In rekenbladen met diverse documenten kunnen rekenfouten ontstaan. Het universele mailprogramma Exchange blijkt geen namen en adressen te kunnen importeren uit het agendaprogramma Schedule + Contact Manager. Powerpoint- en Office 95-documenten worden niet altijd even goed afgedrukt als men nog 16-bit printer drivers gebruikt. Remedie voor zover mogelijk : overschakelen op 32-bit drviers. Een Excel-werkblad verliest zijn totale inhoud als het naar Wordpad wordt versleept. (En nog wat kleinere foutjes). Wel is het zo dat Microsoft Office een marktaandeel heeft van 90% en heeft daardoor een enorme voorsprong op pakketten als SmartSuite van Lotus en Perfect Office van Novell. Ook heeft Microsoft grote plannen met Microsoft Office. Het zal een 'slim en onafhankelijk' programma worden. -7 -

11 4. Lotus SmartSuite Lotus SmartSuite bevat de volgende pakketten : * Lotus AmiPro * Lotus Organizer * Lotus Freelance Graphics * Lotus Approach * Lotus 123 Spreadsheet * Lotus Smartcenter * Lotus ScreenCam Multimedia tool De applicaties beschikken over de volgende functionaliteiten Applicatie Lotus AmiPro Lotus Organizer Lotus Freelance Graphics Lotus Approach Lotus 123 Spreadsheet Lotus Smartcenter Lotus ScreenCam Multimedia tool Functie Tekstverwerking Agenda, (Persoonlijke Informatie Manager PIM) Presentaties Database Spreadsheet Command centre, om tussen de applicaties te switchen Multimedia-pakket, educatief hulpmiddel om beeld en geluid in een fdmpje op te nemen en af te draaien. 4.1 Systeemvereisten * IBM PC of compatible (386 of hoger), inclusief IBM PS/2 en COMPAQ. * VGA (kleur of zwart/wit) of hoger of beeldscherm met hogere resolutie met Microsoft Windows 3.1 of hoger. * Een Microsoft muis en printers Microsoft Windows 3.1 ondersteunend. * Een diskettestation voor High Density diskettes. * Harde schijf met minimaal 35 MB vrije schijfruimte. Meer ruimte is nodige bij optionele functies. ( * Tenminste 4 MB intern geheugen nodig. Bij gebruik van meerdere programma's tegelijk, 6 MB aanbevolen. * Benodigd besturingssysteem : Microsoft Windows 3.1, met een DOS versie 3.30 of hoger

12 5. Conclusie en aanbevelingen In dit stuk worden een aantal office-pakketten met bijbehorende functionaliteiten opgesomd. Welk office-pakket nu het meest geschikt is om binnen de Bouwdienst in te voeren zal nog moeten worden geconcludeerd. Gedurende het verloop van het project 'Bouwdienst Automatisering-werkplek' zal blijken of er overgegaan kan worden naar het gebruik van een office-pakket. Een advies kan ik derhalve wel geven. In het onderzoek dat de Meetkundige Dienst EDS heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheid van een (standaard)werkplekomgeving onder Windows wordt de volgende conclusie getrokken : Technische en functioned gezien is er geen voorkeur voor een bepaald pakket of een bepaalde produktlijn aan te geven. De verschillende pakketten of produktlijnen zijn op alle gebieden nagenoeg gelijk, zodat een keuze in technische zin ook niet verkeerd kan zijn. Het is wel nodig dat een gemaakte keuze gemeenschappelijk wordt gedragen en over een langere periode gehandhaafd blijft. In dit rapport wordt ook gesproken van een vaste uitwisselingsstandaard voor tekstverwerking voor heel Rijkswaterstaat, namelijk WP5.1. In de brief aan de hoofden van Diensten ressorterende onder de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat van AJ. ten Cate wordt aangegeven hoe de standaardwerkplek onder Windows bij Rijkwaterstaat emit zou moeten zien. In deze brief komt dhr. ten Cate tot de volgende conclusie : Gelet op de ontwikkelingen in de markt, rekening houdend met keuzes die op dit moment gemaakt worden door overheidsorganisaties en bedrijfsleven, alsmede rekening houdend met de trend buiten Nederland, heb ik besloten om te kiezen voor de Microsoft-lijn. Dit betekent dat er gekozen zal worden voor het standaard tekstverwerkingspakket MS-Word onder Windows. Wel blijft WP5.1 het MINVENW-uitwisselingsstandaard. Dit is noodzakelijk om een goede uitwisseling van documenten te kunnen garanderen. Er zullen voorzieningen getroffen worden hoe deze standaard past bij de invoering van MS-Word. Deze twee conclusies sluiten bij elkaar aan. De hoofddirectie heeft besloten (ofwel een gemeenschappelijk gedragen besluit) om te kiezen voor de Microsoft-lijn en dus voor MS- Word. Voor de office-pakketten betekent dit dat er gekozen zal worden voor Microsoft Office. Dit heeft als gevolg dat er met een nieuw tekstverwerkingspakket gewerkt moet gaan worden. Ik denk dat dit geen verkeerde beslissing is, aangezien het overgaan op MS-Word al bij veel bedrijven succesvol ingevoerd is. -9

13 Mijn aanbeveling is dan ook als volgt : * Wanneer gekozen moet worden voor een office-pakket, kiezen voor Microsoft Office. Dit omdat Word in dit pakket vertegenwoordigd is, maar ook omdat het geschikt is om onder Windows NT te draaien, wat in de toekomst misschien wel het netwerk besturingssysteem van de Bouwdienst gaat worden. * Wanneer niet gekozen wordt voor een office-pakket, overgaan van WP5.1 naar Word, aangezien dit het nieuwe tekstverwerkingsprogramma wordt van Rijkswaterstaat, maar ook omdat dit programma een betere gebruikersvriendelijkheid biedt dan WP5.1 en bij veel bedrijven succesvol is ingevoerd. Ik kan niet aanbevelen of al dan niet overgegaan moet worden op een office-pakket. Hiervoor zijn de volgende twee fasen van het project, namelijk de analyse werkplek en selectie officepakket voor nodig

14 6. Literatuur Advies standaard werkplekomgeving onder Windows, werkgroep Werkplekomgeving onder MS-Windows, Meetkundige Dienst, 17 november Ondersteuning bij pakketselectie voor een Windows werkplek, Hans Schoonbeek, EDS, 14 november Brief : Standaardwerkplekomgeving onder Windows, ir. A.J. ten Cate, Hoofddirectie van de Waterstaat, 18 december Foldermateriaal van Novell. Foldermateriaal van Microsoft. Foldermateriaal van Lotus. Office 95 zit nog vol fouten, Automatiserings Gids, blz. 3, 1 december

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

SUDDENLY, YOUR LAPTOP FEELS HEAVY.

SUDDENLY, YOUR LAPTOP FEELS HEAVY. SUDDENLY, YOUR LAPTOP FEELS HEAVY. Introductie OOBE-mail For Connected Services www.oobe.nl OOBE MAIL 1 E-MAIL GEBRUIK. Wereldwijd meer dan 1 miljard email gebruikers Analysys Consulting verwacht dat meer

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ

In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Coevorden, 1 maart 2006 In de keuken bij.. $OID$FFRXQWDQWVHQ$GYLVHXUVWH:DJHQLQJHQ Met ruim 30 vestigingen in nagenoeg alle regio s van Nederland en meer dan 700 medewerkers verleent Alfa Accountants en

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

Digitaal werken en vergaderen met

Digitaal werken en vergaderen met Digitaal werken en vergaderen met Windows 8 en Microsoft Surface Impact van Windows 8 op Digitaal vergaderen Mogelijkheden van Windows 8 voor Het Nieuwe Werken Impact van Windows 8 op BYOD, CYOD en HIYD

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie