OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017"

Transcriptie

1 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 2. (KSM) Jaarrekening vaststelling Financiën 3. (MVGr) Indexering dagprijs dagverzorgingscentrum De Sloester - goedkeuring 4. (MVGr) Indexering dagprijs serviceflats - goedkeuring 5. (MVGr) Indexering dagprijs assistentiewoningen Vrasene - goedkeuring 6. (MVGr) Indexering dagprijs kortverblijf De Notelaar - goedkeuring 7. (MVGr) Indexering dagprijzen woonzorgcentra - goedkeuring Patrimonium 8. (GVM) Pachtprijzen - indexering - akkoord - pachtfactuur grond Nederland - uitstel - pachtfactuur grond Temse - onbetaalbaarstelling 9. (GVM) Pachtoverdracht - aktename 10. (GVM) Verderzetting pacht - aktename Werken, Leveringen en Diensten 11. (KS) Dienst thuiszorg - maaltijden aan huis - lastenboek - goedkeuring - delegatie 12. (VVB) Diverse voorzieningen - plaatsen van een conditioneringsinstallatie - gunning Instellingen en algemeen beheer 13. (CV) Bouwprojecten WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth - coördinatieopdracht - gunning 14. (MVGr) De Bron- tussenkomende partij in procedure raad van state - bekrachtiging 15. (KiH) Maatschappelijke dienstverlening - contract De Lijn - goedkeuring 16. (KSM) Rapportage interne controle kennisname Personeel 17. (MB) Aanpassing fietsvergoeding - goedkeuring BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 18. Verslag vorige zitting - besloten - goedkeuring 19. Beslissingen bijzonder comité sociale dienst - aktename 20. Beslissingen vast bureau - aktename 21. Beslissingen woonzorgcomité - aktename Personeel 22. (GVE) Dossier vaste benoemingen - openverklaring statutaire functies - goedkeuring

2 2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 AANWEZIG: OPENBARE ZITTING Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Er worden geen opmerkingen gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 mei 2017 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (KSM) JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd aan de raad. De raad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening; De jaarrekening 2016 is samengesteld uit: Jaarverslag 2016 en de beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie. Financiële nota met de wettelijke schema s Samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting Het resultaat op kasbasis 2016 bedraagt ,92 EUR. De autofinancieringsmarge 2015 bedraagt ,36 EUR. Het geconsolideerde balanstotaal op bedraagt ,79 EUR. De jaarrekening 2016 wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de financieel beheerder en de diensthoofden.

3 3 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 onthouding (Tony Vyt) Art. 2. De jaarrekening 2016 vast te stellen. Acht exemplaren van het jaarverslag 2016 over te maken aan de gemeenteraad voor kennisname en één aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen voor goedkeuring. 3. (MVGR) INDEXERING DAGPRIJS DAGVERZORGINGSCENTRUM DE SLOESTER - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van het dagverzorgingscentrum De Sloester aan de index aan te passen. Op basis van het jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijzen van het DVC De Sloester vanaf 1 augustus 2017 te verhogen met 1,86%: Dagprijs hele dag: van 21,20 EUR naar 21,59 EUR Dagprijs halve dag: van 10,60 EUR naar 10,80 EUR. (index mei 2016 en index mei 2017). 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Art. 3. De dagprijzen van dagverzorgingscentrum De Sloester vanaf 1 augustus 2017 als volgt te verhogen: Dagprijs hele dag: 21,59 EUR Dagprijs halve dag: 10,80 EUR Een kennisgeving van deze beslissingen te bezorgen aan de Prijzendienst van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen aan de gebruikers.

4 4 4. (MVGR) INDEXERING DAGPRIJS SERVICEFLATS - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de serviceflats en assistentiewoningen aan de index aan te passen. Op basis van een jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijs vanaf 1 augustus 2017 van: - Serviceflats Hof ter Noten te verhogen tot: o Kleine flats: van 26,51 EUR naar 27,00 EUR o Middelgrote flats: van 29,68 EUR naar 30,23 EUR o Grote flats: van 34,98 EUR naar 35,63 EUR - Serviceflats De Beuken te verhogen tot o Flat De Beuken: van 20,65 EUR naar 21,03 EUR (index mei 2016 en index mei 2017). Dit is een verhoging met 1,86%. 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Art. 3. Art. 4. De dagprijzen van Serviceflats Hof ter Noten vast te stellen vanaf 11 augustus 2017als volgt: - Kleine flats: 27,00 EUR - Middelgrote flats: 30,23 EUR - Grote flats: 35,63 EUR De dagprijzen van Serviceflats De Beuken vast te stellen vanaf 1 augustus 2017 als volgt: - Flat De Beuken: 21,03 EUR Een kennisgeving van deze beslissingen te bezorgen aan de Prijzendienst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen aan de bewoners. 5. (MVGR) INDEXERING DAGPRIJS ASSISTENTIEWONINGEN VRASENE - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de serviceflats en assistentiewoningen aan de index aan te passen. Jaarlijks wordt in principe de dagprijs van het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene geïndexeerd.

5 5 Omwille van de tijdelijke verhuis van WZC Sint-Elisabeth naar het gebouw van de Oude Notelaar in Beveren, zal de dienstverlening aan het woningcomplex tijdelijk teruggeschroefd dienen te worden. Daarom wordt voorgesteld om dit jaar geen indexatie van de dagprijs te doen voor het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene. 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 stem tegen (Tony Vyt) Akkoord te gaan om de dagprijs voor het woningcomplex met dienstverlening te Vrasene in 2017 niet te indexeren. 6. (MVGR) INDEXERING DAGPRIJS KORTVERBLIJF DE NOTELAAR - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van het kortverblijf De Notelaar aan de index aan te passen. Op basis van het jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijs van het kortverblijf te verhogen met 1,86% vanaf 1 augustus 2017 met volgende nieuwe dagprijs als gevolg: Kortverblijf De Notelaar: van 54,88 EUR naar 55,90 EUR. (consumptieprijsindex mei 2016 en mei 2017). 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Art. 3. De dagprijs van het kortverblijf De Notelaar vanaf 1 augustus 2017 als volgt te verhogen: Kortverblijf De Notelaar: 55,90 EUR. Een kennisgeving van de indexering van de dagprijs te bezorgen aan de Prijzendienst van het Agentschap Zorg & Gezondheid. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen aan de bewoners.

6 6 7. (MVGR) INDEXERING DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - GOEDKEURING De raad heeft de bevoegdheid om middels art. 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, de dagprijs van de woonzorgcentra aan de index aan te passen. Op basis van een jaarlijks indexbeleid wordt voorgesteld om de dagprijzen van de vijf woonzorgcentra aan te passen met 1,86% (index mei 2016 en index mei 2017) vanaf 1 augustus 2017: Alleenstaande bewoner: van 52,36 EUR naar 53,33 EUR Echtpaar in koppelkamer: van 78,64 EUR naar 80,10 EUR Grote flat WZC Boeyé-Van Landeghem:(koppel) van 90,50 EUR naar 92,18 EUR. Kleine flat WZC Boeyé-Van Landeghem (alleenstaande) van 56,64 EUR naar 57,69 EUR. Grote flat WZC Boeyé-Van Landeghem (alleenstaande) van 66,94 EUR naar 68,19 EUR. 11 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, De Roeck Kristina, Peter De Clercq, Katty Schelfhout, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, De Caluwe Els, Stijn Van Remortel, Heidi Werrens, Filip Thyssen) 1 stem tegen (Tony Vyt) Art. 2. Art. 3. De dagprijzen van de woonzorgcentra vanaf 1 augustus 2017 als volgt te verhogen: Alleenstaande bewoner: van 52,36 EUR naar 53,33 EUR Echtpaar in koppelkamer: van 78,64 EUR naar 80,10 EUR Grote flat WZC Boeyé-Van Landeghem (koppel): van 90,50 EUR naar 92,18 EUR. Kleine flat WZC Boeyé-Van Landeghem (alleenstaande): van 56,64 EUR naar 57,69 EUR. Een kennisgeving van deze beslissing te bezorgen aan de Prijzendienst van het Agentschap zorg & gezondheid. De prijsverhoging door de afdeling woonzorg te laten betekenen aan de bewoners. 8. (GVM) PACHTPRIJZEN - INDEXERING - AKKOORD - PACHTFACTUUR GROND NEDERLAND - UITSTEL - PACHTFACTUUR GROND TEMSE - ONBETAALBAARSTELLING De gewestelijke pachtprijzencommissie heeft de pachtprijscoëfficiënten vastgelegd. Het vast bureau van 23 mei 2017 heeft hiervan kennis genomen en is akkoord de geïndexeerde pachtprijzen 2017 tem 2019 voor te leggen aan de raad. Het ontwerp van de pachtlijst met de gewijzigde prijzen wordt voorgelegd.deze prijzen zullen toegepast worden vanaf de eerstvolgende vervaldag.

7 7 Voor de verpachting van de grond gelegen te - Nederland Hontenisse (pachter Karel De Waal overleden) heeft het vast bureau van 22 maart 2017 beslist akkoord te gaan met de aanstelling van een notaris voor het pacht- en verkoopdossier. In afwachting van informatie van de erfgenamen en eventuele pachtverbreking/verkoop wordt gevraagd de indexering en het versturen van de pachtfactuur uit te stellen. - Temse sectie C 322a (pachter De Kerf Roger overleden) heeft het vast bureau van 22 maart 2017 beslist akkoord te gaan met het opstarten van de pachtverbreking. De erfgenamen zijn akkoord met minnelijke pachtverbreking en de procedure voor het Vredegerecht is lopende. Er wordt voorgesteld de pachtfactuur onbetaalbaar te stellen. Akkoord te gaan met de indexering van de pachtprijzen met ingang van de eerstvolgende vervaldag. Art. 2. De geïndexeerde pachtprijzen, berekend op basis van de pachtprijscoëfficiënten , goed te keuren. Art. 3. De indexering en het versturen van de pachtfactuur voor de verpachting van de grond Nederland Hontenisse uit te stellen. Art. 4. De pachtfactuur voor de grond gelegen te Temse, sectie C 322a onbetaalbaar te stellen. 9. (GVM) PACHTOVERDRACHT - AKTENAME Onderstaande pachter meldt per brief dd 5 september 2016 pachtoverdracht aan zijn zoon. Het betreft pachtoverdracht voorzien bij de wet (pachtwet art. 35), die aanleiding geeft tot pachtvernieuwing. Er wordt akte genomen van de pachtoverdrachten met pachtvernieuwing van PACHTER OVERNEMER PERCEEL OPPERVL. PACHTPRIJS INGANGSDD Schollaert Amede Schollaert Tommy, Kleine Kouterstraat 24, Beveren, RRN Verrebroek B 332a 90a38ca 211,99 EUR (geïndexeerd) 1 juli 2016

8 8 10. (GVM) VERDERZETTING PACHT - AKTENAME De pachter van de grond gelegen te Eksaarde, sectie C 197a is overleden op 2 november De erfgenaam Gerrit Audenaert (zoon) verklaart dat hij de pacht verderzet met bewijs van landbouwactiviteiten. De erfgenamen hebben verklaard hiermee akkoord te zijn. Het betreft verderzetting van de pacht voorzien bij de wet (pachtwet art. 38) die aanleiding geeft tot pachtvernieuwing. Er wordt akte genomen van de verderzetting van pacht met pachtvernieuwing van PACHTER OVERNEMER PERCEEL OPPERVL. PACHTPRIJS INGANGSDD. Van Damme Adrienne Audenaert Gerrit, Rechtstraat 18, 9160 Lokeren (Eksaarde) RRN Eksaarde C 197a 1ha16a25ca 275,91 EUR (geïndexeerd) 1/01/ (KS) DIENST THUISZORG - MAALTIJDEN AAN HUIS - LASTENBOEK - GOEDKEURING - DELEGATIE De opdracht voor het leveren en verdelen van warme maaltijden aan huis bij cliënten van het OCMW Beveren wordt momenteel uitgevoerd door de firma Delimeal nv uit Zwijnaarde zoals ook beslist in het vast bureau van 24 september In de raad van 19 april 2017 werd principieel akkoord gegaan om gezamenlijk met het OCMW Zwijndrecht de aanbesteding te organiseren en het lastenboek hiervan voor te leggen aan een latere raad. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding met een geraamd jaarlijks bedrag van EUR (incl. 6% BTW) voor het OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. Voorgesteld wordt om het OCMW Zwijndrecht aan te duiden om voor deze aanbesteding in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

9 9 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Het lastenboek voor de levering van warme maaltijden goed te keuren voor een geraamd jaarlijks bedrag van EUR (incl. 6% BTW) voor het OCMW Beveren. Het OCMW Zwijndrecht aan te duiden om voor deze aanbesteding in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever. Het resultaat van de gunning ter aktename voor te leggen aan een latere raad. 12. (VVB) DIVERSE VOORZIENINGEN - PLAATSEN VAN EEN CONDITIONERINGSINSTALLATIE - GUNNING In de raad van 21 december 2016 werd het lastenboek voor het plaatsen van een conditioneringsinstallatie in WZC Briels, WZC de Notelaar, WZC Boeyé Van Landeghem, home en dagcentrum De Bron, dagcentrum NAH De Stroom en kinderdagverblijf Windekind (in optie) goedgekeurd voor een geraamd bedrag van EUR (incl. BTW). De prijsvraag werd georganiseerd via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Drie firma s werden aangeschreven, nl. Spirotech België (Tessenderlo), Aqualisys Belgium (Herkde-Stad) en BWT Belgium (Zaventem). Twee firma s hebben een offerte ingediend, nl. Spirotech België en Aqualisys Belgium. Uit het verslag van nazicht dd. 18 mei 2017 blijkt dat de firma Spirotech België de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend. Voorgesteld wordt om geen conditioneringsinstallatie te plaatsen in kinderdagverblijf Windekind, dit omdat de cv installatie voorlopig niet vervangen zal worden. Dit brengt het totaalbedrag van de opdracht op ,66 EUR (excl. 6/12/21% BTW) of ,83 EUR (incl. BTW en onderhoudscontract voor 4 jaar). De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogervernoemd verslag. In de meerjarenplanning zijn onder ACT-267 voldoende kredieten voorzien voor de plaatsing van een conditioneringsinstallatie in diverse voorzieningen van het OCMW Beveren. In het exploitatiebudget onder budgetsleutel zijn er voldoende kredieten voorzien voor het onderhoudscontract. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Art. 1 Kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 18 mei 2017 voor het plaatsen van een conditioneringsinstallatie, in de hierboven opgesomde instellingen.

10 10 Art. 2 Bovenstaande opdracht (exclusief de optie voor kinderdagverblijf Windekind) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte zijnde, Spirotech België, Essenschotstraat 1 te 3980 Tessenderlo (BE ), voor een totaalbedrag van ,66 EUR (excl. 6/12/21% BTW) of ,83 EUR (incl. BTW en onderhoudscontract voor 4 jaar). Deze firma heeft tevens de laagste prijs ingediend. 13. (CV) BOUWPROJECTEN WZC DE LINDE EN WZC SINT-ELISABETH - COÖRDINATIEOPDRACHT - GUNNING In zitting van de raad van 19 oktober 2016 werd het lastenboek goedgekeurd tot aanstelling van een extern bouwkundig adviseur. Vervolgens in zitting van het vast bureau van 15 februari 2017 werd beslist om de initiële opdracht van de extern bouwkundig adviseur uit te breiden met de coôrdinatieopdracht. In zitting van de raad van 23 maart 2017 werd op basis van een prijsvraag met 7 inschrijvers AAA bouw aangesteld tot extern bouwkundig adviseur en werd beslist om de coördinatieopdracht op te nemen in het lastenboek van de hoofdaannemer. Echter, na verder onderzoek bleek deze optie niet ideaal omdat de coördinatie in handen van de hoofdaannemer én dit over een grote verscheidenheid aan percelen, onvoldoende garanties biedt dat de coördinatie correct en neutraal kan verlopen. Om de timing van vernoemde bouwprojecten niet verder in het gedrang te brengen, werd in zitting van het vast bureau van 10 mei 2017 aan AAA bouw en Osar architects gevraagd om - in uitbreiding van hun opdracht - een offerte in te dienen op basis van de coördinatieopdracht, zoals initieel beschreven in het bestek van de extern bouwkundig adviseur. Op basis van de inidividuele toelichting die elk van beide partijen gaf voor het vast bureau werd voorgesteld aan de raad om de coördinatieopdracht toe te wijzen aan Osar architects om reden dat zij een model van de coördinatie beogen: waarbij een actieve rol wordt waargenomen inzake afstemming van de planningen met de aannemers. waarbij een directe aanpak wordt voorzien en niet één waarbij bijv. bepaalde zaken zullen worden geparkeerd, om de voortgang van de werf niet te hypothekeren. waarbij het accent écht ligt op de coördinatie. In zitting van de raad van 17 mei j.l. werd deze beslissing uitgesteld met de vraag om: verduidelijking te bieden over de bijkomende opdracht van Osar, naast zijn coördinatieplicht als architect. daarnaast rees de vraag waarom de oorspronkelijke aansprakelijkheidsclausule werd geschrapt uit de beschrijving van deze opdracht. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de verduidelijking door Osar, zoals werd voorgelegd aan het vast bureau in zitting van 7 juni j.l. en vervolgens de coördinatieopdracht aan Osar architects te gunnen. In de meerjarenplanning zijn er voldoende kredieten voorzien onder ACT-252 en ACT- 259 voor de nieuwbouwprojecten van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

11 11 Art. 2. Kennis te nemen van de verduidelijking door Osar architects op de gestelde vragen in zitting van de raad van 17 mei De coördinatieopdracht voor de nieuwbouwprojecten van WZC De Linde en WZC Sint- Elisabeth te gunnen aan Osar architects ( ), gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162 bus 10 tegen een ereloon van 65 EUR/u (excl. BTW) en met een plafond bepaald op EUR (excl. BTW) in uitbreiding van hun eerder toegewezen ontwerpopdracht. 14. (MVGR) DE BRON- TUSSENKOMENDE PARTIJ IN PROCEDURE RAAD VAN STATE - BEKRACHTIGING In de zitting van het vast bureau van 23 mei j.l. werd bij hoogdringendheid beslist om akkoord te gaan dat De Bron zich als tussenkomende partij aansluit bij het verzoekschrift tot nietigverklaring van het BVR van 23 december 2016 en de meesters Marleen Denef en Evelyn Maes, met kantoor te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 38 aan te stellen om het OCMW in deze procedure te vertegenwoordigen. Dit besluit dient ter bekrachtiging voorgelegd aan de OCMW raad. Op 23 december 2016 werd door de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten goedgekeurd. Dit houdt de invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in. Omwille van volgende redenen hebben 5 partijen een verzoekschrift tot nietigverklaring van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 ingediend bij de raad van state: - Cliënten met een zelfde zorgprofiel, krijgen een verschillend zorgbudget toegewezen; - Zorgaanbieders die historisch gezien te weinig middelen hadden, krijgen ook nu te weinig middelen toegewezen. Zij moeten dus met minder middelen dezelfde zorgverlening bieden; - Daarbovenop krijgen deze zorgaanbieders minder organisatie-gebonden middelen toegewezen. De indieners van het verzoekschrift nodigen andere zorgaanbieders, maar ook gebruikersraden en cliënten uit om zich aan te sluiten als tussenkomende partij om zo de eis kracht bij te zetten. De indieners zijn Vesta vzw, Den Dries vzw, Begeleid wonen Pajottenland, een cliënte van Vesta vzw en Collectief Overleg Vesta vzw. Er zijn minstens 15 partijen die zich als tussenkomende partij hebben aangesloten (13 zorgaanbieders vzw s) en 2 collectieve overlegorganen. Woensdag 24 mei j.l. was de uiterste datum voor OCMW Beveren om aan te sluiten bij de procedure voor de Raad van State. Om die reden werd omwille van de hoogdringendheid aan het vast bureau van 23 mei j.l. toestemming gevraagd om aan te sluiten als tussenkomende partij bij het verzoekschrift tot nietigverklaring. Het vast bureau ging in zitting van 23 mei j.l. akkoord met de tussenkomst in de procedure voor de Raad van State en aanstelling van de advocaten.

12 12 Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van het vast bureau van 23 mei j.l. te bekrachtigen. Art. 1 Art. 2 Art. 3 De beslissing van het vast bureau van 23 mei j.l. te bekrachtigen Akkoord te gaan om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State in te stellen tegen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni Akkoord om meesters Marleen Denef en Evelyn Maes, met kantoor te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 38 aan te stellen om het OCMW in deze procedure te vertegenwoordigen in de volledige procedure van het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State. 15. (KIH) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - CONTRACT DE LIJN - GOEDKEURING Voor de personen met recht op materiële opvang in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) wordt een abonnement bij De Lijn aangevraagd. Tussen de aanvraag van een lijnabonnement en het afleveren van het abonnement verlopen een aantal weken. Een jaarabonnement kost 42 EUR. In de tussenperiode worden lijnkaartjes aangekocht aan 14 EUR voor 10 ritten. Met De Lijn kan een derde betalers overeenkomst worden afgesloten waardoor de LOI-bewoner vlugger over het abonnement beschikt. Dit zou de aanvraagprocedure opmerkelijk verkorten. De abonnementen kunnen onmiddellijk na de aanvraag worden aangemaakt en verzonden. Maandelijks wordt er dan een factuur opgemaakt van de afgeleverde abonnementen. Het bijzonder comité voor de sociale dienst verleende in de zitting van 9/05/2017 positief advies. Aan de raad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen voor aangaan van een derde betalers overeenkomst met De Lijn voor de LOI-bewoners. Art. 1 Het voorstel om een derde betalers overeenkomst met De Lijn aan te gaan voor de LOIbewoners goed te keuren. 16. (KSM) RAPPORTAGE INTERNE CONTROLE KENNISNAME Volgens het OCMW-decreet artikel 98 zijn OCMW s belast met de interne controle van hun activiteiten. In dit artikel wordt interne controle omschreven als volgt:

13 13 Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1) het bereiken van de doelstellingen; 2) het naleven van wetgevingen en procedures; 3) de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4) het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5) de bescherming van activa; 6) het voorkomen van fraude. Artikel 99 van het OCMW-decreet bepaalt dat het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris, na overleg met het managementteam. Het algemeen kader interne controlesysteem van het OCMW Beveren werd goedgekeurd in de raad van 21 mei Door de administratie werd de rapportage interne controle 2016 OCMW Beveren opgemaakt. Kennis te nemen van de rapportage interne controle 2016 OCMW Beveren. 17. (MB) AANPASSING FIETSVERGOEDING - GOEDKEURING Het OCMW-personeel geniet een fietsvergoeding van 0,22 EUR per begonnen kilometer; De FOD Financiën, Administratie en Fiscale Zaken heeft bepaald dat het vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding van 0,22 EUR wordt geïndexeerd naar 0,23 EUR per kilometer; Verwijzend naar het Koninlijk Besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017, waarin bevestigd wordt dat dit bedrag in aanmerking komt voor zowel de vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdrage als van de fiscale bijdrage; Verwijzend naar de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2017 waarin de fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,23 EUR per kilometer en dit met ingang van 1 januari 2017; Er wordt voorgesteld om voor al het OCMW-personeel de fietsvergoeding te verhogen naar 0,23 EUR per kilometer; De geraamde meerkost van EUR dient gecompenseerd te worden in de budgetwijziging De financieel beheerder geeft een positief financieel advies; Verwijzend naar art. 160 van de RPR en art. 169 van de RPR voor specifiek personeel, vastgesteld in de OCMW-raad dd. 17 mei 1999 en latere wijzigingen;

14 14 Art. 2. Art. 3. BESLOTEN ZITTING De fietsvergoeding te verhogen tot 0,23 EUR per kilometer met ingang van 1 januari Deze wijziging op te nemen in de Rechtspositieregeling en de Rechtspositieregeling voor specifiek personeel. Dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen. 18. VERSLAG VORIGE ZITTING - BESLOTEN - GOEDKEURING 19. BESLISSINGEN BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST - AKTENAME 20. BESLISSINGEN VAST BUREAU - AKTENAME 21. BESLISSINGEN WOONZORGCOMITÉ - AKTENAME 22. (GVE) DOSSIER VASTE BENOEMINGEN - OPENVERKLARING STATUTAIRE FUNCTIES - GOEDKEURING Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 december 2011, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid VANDEN

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD DD. 14.07.2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD DD. 14.07.2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

OCMW ROESELARE VERSLAG

OCMW ROESELARE VERSLAG OCMW ROESELARE VERSLAG van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 februari 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 februari 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 oktober 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal en Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt, secretaris

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 APRIL 2014

ZITTING VAN 24 APRIL 2014 276 ZITTING VAN 24 APRIL 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 16 juli 2015 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 22 JUNI 2015 OPENBAAR

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013

Serviceflats Invest (SFI) Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Van harte welkom! Brugge, 19 juni 2013 Mol, 20 juni 2013 Sint-Niklaas, 24 juni 2013 Peter Van Heukelom Algemeen directeur Eric Van Herzele Commercieel adviseur Oorsprong en Geschiedenis Vastgoedbevak:

Nadere informatie