1. Algemene gegevens / General Information

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene gegevens / General Information"

Transcriptie

1 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension and pre-eclampsia after 36 weeks: induction of labour versus expectant monitoring. A comparison of maternal and neonatal outcome, maternal quality of life and costs? Aanvrager / Applicant Dr. M.G. van Pampus T: F: E: Universitair Medisch Centrum Groningen Obestetrie en Gyneacologie Postbus RB GRONINGEN Projectleden / Project members Dhr. J.A.M. van der Post (Mede aanvrager) T: F: E: Academisch Medisch Centrum Obstetrie en Gynaecologie Obstetrie Postbus DD AMSTERDAM ZUIDOOST Nederland Dr. M.G. van Pampus (Projectleider en penvoerder) T: F: E: Universitair Medisch Centrum Groningen Obstetrie en Gyneacologie Postbus RB GRONINGEN Nederland Dr. S.A. Scherjon (Mede aanvrager) Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 1

2 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF T: F: E: Leids Universitair Medisch Centrum Divisie 3 Verloskunde Albinusdreef ZA LEIDEN Nederland Prof. dr. H.W. Bruinse (Mede aanvrager) T: F: E: Universitair Medisch Centrum Utrecht Verloskunde Heidelberglaan CX UTRECHT Nederland Dhr. L.C. Bruggeman (Bestuurlijk verantwoordelijke) T: F: E: Rijksuniversiteit Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Raad van Bestuur Postbus AD GRONINGEN Nederland Dr. B.W. Mol (Mede projectleider) T: F: E: Maxima Medisch Centrum Verloskunde Postbus MB VELDHOVEN Nederland Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 2

3 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF Prof. dr. P.M.M. Bossuyt (Mede aanvrager) T: F: E: Academisch Medisch Centrum Klinische Epidemiologie en Biostatistiek Postbus DD AMSTERDAM ZUIDOOST Nederland Dr. B.C. Opmeer (Mede aanvrager) T: F: E: Academisch Medisch Centrum Klinische Epidemiologie en Biostatistiek Postbus DD AMSTERDAM ZUIDOOST Nederland Dr. E. Birnie (Mede aanvrager) T: F: E: Academisch Medisch Centrum Klinische Methoden & Public Health Sociale Geneeskunde Postbus DD AMSTERDAM ZUIDOOST Nederland Dr. S le Cessie (Mede aanvrager) T: F: E: Leids Universitair Medisch Centrum Medische Statistiek Postbus RC LEIDEN Nederland Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 3

4 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF Samenwerking / Collaboration TweeSteden Ziekenhuis Verloskunde/ Gynaecologie Dr. Deelenlaan AD TILBURG Catharina Ziekenhuis Postbus ZA EINDHOVEN Sint Antonius Ziekenhuis Postbus EM NIEUWEGEIN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Gynaecologie Postbus HM AMSTERDAM Martini Ziekenhuis Groningen Obstetrie en Gynaecologie Postbus RM GRONINGEN Gelre Ziekenhuizen Obstetrie en Gynaecologie Postbus DS APELDOORN Atrium Medisch Centrum Verloskunde en gynaecologie Postbus CX HEERLEN 2. Projectgegevens / Project information Programma / Programme DoelmatigheidsOnderzoek: deelprogramma Effecten & Kosten / Health Care Efficiency Research Programme: sub-programme Effects & Costs Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 4

5 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF Subsidieronde / Subsidy round round grant applications Datum indienen (via ProjectNet) / Date of application :15 Aandachtsgebieden / Focus Themes: 11 Obstetrics; Themes HTA-methodology: Projecttype / Project type Onderzoeksproject Samenvatting / Summary OBJECTIVE: 10% to 15% of all pregnancies are complicated by hypertensive disorders, i.e. pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia ( women per year in The Netherlands). The large majority of these cases occur at term. There is no causal treatment but termination of pregnancy. In case of pre-term pregnancies complicated by hypertension, conservative management is advocated to as long as the risks for the mother are acceptable. However, there is no consensus whatsoever on the question in such cases at term. Induction of labour might prevent maternal and neonatal complications, but it is also thought to increase the instrumental delivery rate. Nothing is known about the impact of both policies on the psychological well-being of the mother, as well as the costs of both. In The Netherlands in 2002, labour was induced in women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia, whereas labour started spontaneously in women. STUDY DESIGN: Multicentre prospective randomised controlled trial. STUDY POPULATION: Women with a singleton pregnancy and pregnancy-induced hypertension or pre-eclampsia with a gestational age between 36 0/7 weeks and 41 0/7 weeks. INTERVENTIONS: Induction of labour, if necessary preceded by artificial cervical ripening versus expectant monitoring. OUTCOME MEASURES: Since we know from large non-randomised data that equality in maternal and neonatal health outcome can be anticipated, this study will have maternal quality of life, quality of recovery and costs as main outcomes. The SF-36 will, among other quality of life measures, be the primary outcome. Of course, maternal and neonatal mortality and morbidity will be measured. POWER/DATA ANALYSIS: The analysis will be by intention to treat. We need two groups of 250 patients to detect relevant differences in the SF-36 (primary outcome). In anticipation of equivalence in quality of life, and maternal and neonatal outcome, the economic analysis will be a cost-minimisation Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 5

6 analysis. For each of the two strategies, will calculate costs of perinatal care for mother and child. TIME SCHEDULE: Total study time 36 months. Preparation three months, recruitment 27 months, analysis and report six months. Both data analysis and economic analysis will be performed within the context of a consortium of perinatal centres that are already collaborating in the Zon-MW funded DIGITAT-study (Zon-MW ). NEDERLANDSE SAMENVATTING VRAAGSTELLING: 10 tot 15% van alle zwangerschappen wordt gecompliceerd door een vorm van hypertensie in de zwangerschap ( vrouwen per jaar in Nederland). Het merendeel van deze gevallen treedt a terme op. De enige causale therapie is het beëindigen van de zwangerschap. In geval van preeclampsie of zwangerschapshypertensie preterm is een afwachtend beleid effectief gebleken, zo lang het risico voor de moeder acceptabel is. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor a terme zwangerschappen met deze complicaties. Inleiden van de baring zou maternale en neonatale complicaties kunnen voorkomen, maar zou ook het aantal instrumentele baringen verhogen. Er is niets bekend over de impact van beide strategieën op het psychische welbevinden van de moeder en de kosten die het met zich meebrengt. In Nederland werd in 2002 bij vrouwen met zwangerschapshypertensie of preëclampsie de baring ingeleid terwijl bij vrouwen de baring spontaan begon. STUDIE-OPZET: Multicenter prospectief gerandomiseerd onderzoek. Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 POPULATIE: Zwangeren met eenling zwangerschap gecompliceerd door zwangerschapshypertensie of preëclampsie en een zwangerschapsduur tussen 36 0/7 en 41 0/7 week INTERVENTIES: Inleiden van de baring, zo nodig voorafgegaan door het rijpen van de cervix vergeleken met een afwachtend beleid. DEFINITIEF UITKOMSTMATEN: Omdat uit grote ongerandomiseerde data gebleken is dat zowel de maternale als de neonatale uitkomst hetzelfde zijn na inleiding van de baring of na een afwachtend beleid, zijn de belangrijkste uitkomstmaten de maternale kwaliteit van leven, kwaliteit van herstel en kosten. De SF-36 is de primaire uitkomstmaat. Uiteraard zullen maternale en neonatale mortaliteit en morbiditeit meten, alsmede de wijze van bevallen, gerigistreerd worden. POWER/DATA-ANALYSE: De analyse zal plaatsvinden volgens het intention to treat principe.er zijn twee groepen van 250 patiënten nodig om relevante verschillen in SF-36 aan te tonen. Anticiperend op gelijkheid in kwaliteit van leven en maternale en neonatale uitkomst zal een kosten-minimisatie analyse plaatsvinden. Voor elke van de twee strategieën zullen de kosten van perinatologische zorg voor moeder en kind berekend worden. TIJDSPLANNING: totale onderzoekstijd 36 maanden. Voorbereidingstijd drie maanden, includeren 27 maanden, datamanagement en economische analyse zes maanden. Zowel de data analyse als economische analyse zullen uitgevoerd worden binnen het een verloskundig consortium, waar binnen op dit moment de DIGTAT studie wordt uitgevoerd (Zon-MW ). 3. Inhoud / Content Probleemstelling / Problem definition Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 6

7 Pregnancy-induced hypertension and pre-eclampsia are common complications of pregnancy. In many cases, the symptoms are mild, consisting only of mild hypertension at term. In other cases however, severe complications such as eclampsia, placental abruption, preterm delivery, HELLP syndrome or intra-uterine death may occur. Hypertensive disorders in pregnancy still make a major contribution to maternal and neonatal mortality; it is the largest single cause of maternal mortality in the Netherlands (1). Approximately 10% to 15% of all pregnancies are complicated by hypertensive disorders. The majority of these cases declare itself after 32 weeks. The only causal treatment of the disease is termination of pregnancy. In case of pre-term pregnancies complicated by pre-eclampsia conservative expectant monitoring is advocated to increase the chance of foetal maturity, as long as the risks for the mother remain acceptable (2,3,4). Expectant management reduces neonatal complications and neonatal stay in the intensive care unit in pre-term pregnancies and is not associated with an increase in maternal complications (3,4). In case of hypertension and/or pre-eclampsia at term, the situation is different as compared to preterm disease. It is unclear whether in this situation expectant management is beneficial for the mother and her baby, since evidence on the subject is lacking. Despite this lack of evidence termination of pregnancy is recommended in most countries outside the Netherlands (3). Recent observational studies indicate that the onset of mild gestational hypertension or mild pre-eclampsia at or near term is associated with minimal to low neonatal and maternal morbidity (4-7). Despite the lack of evidence that would justify intervention, many gynaecologists induce labour in women at term with pregnancy-induced hypertension or pre-eclampsia. Such a policy is thought to increase the risk of assisted vaginal delivery and caesarean section, thus generating additional morbidity and costs (8-10). On the other hand, expectant management might lead to severe pregnancy complications that were mentioned above, i.e. eclampsia, severe hypertension, HELLP syndrome, organ failure or a bad neonatal outcome. The lack of consensus on the subject in The Netherlands is demonstrated by the fact that in 2002 in women with pregnancy induced hypertension and/or pre-eclampsia labour was induced in women, whereas labour started spontaneously in women. At present, there is no evidence on the effectiveness and efficiency of induction of labour in women with pregnancy induced hypertension or mild pre-eclampsia (nearly) at term as compared to expectant management under regular monitoring. In post term women, randomised trials have indicated that induction of labour does not increase the instrumental delivery rate. However, the fact that the women in those studies were post term, might implicate that myometrial gapjunctions facilitating effective contractions were present. This situation can not be extrapolated to women who are not postterm (11,12). In view of this clinical dilemma, we propose a randomised clinical trial in which induction of labour, if necessary preceded by artificial cervical ripening, is compared to expectant monitoring in women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia (nearly) at term. The primary outcome will be maternal quality of life. We will also compare maternal and neonatal mortality and morbidity, and maternal quality of recovery, as well as costs. Relevantie / Relevance Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF Data from the national obstetric registration (LVR) indicate no impact of induction of labour versus expectant management on neonatal outcome. In 2002 and 2003, the rate of baby's born with an Apgar score below 7 was 1.3% among women that delivered after a spontaneous onset of labour, versus 1.6% among women in whom labour was induced (OR % CI 1.0 to 1.5). After correction for potential confounders available in the LVR-registration (fetal weight, proteinuria, diastolic blood pressure) this difference became statically insignificant despite the analysis of over patients (OR % CI.98 to 1.2). Since this equivalence is also expected from the pathofysiological background of the problem as well as from the medical literature, we anticipate equivalence in neonatal outcome between both strategies (of course, we will look at neonatal and maternal outcome as this should be consistent with Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 7

8 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 earlier findings. If not, this will be important new information not available from other sources!). Thus a choice for one or the other treatment will depend on differences in quality of life and costs. The results of the study will provide insight on whether induction of labour in women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia (nearly) at term will reduce costs and improve quality of life as compared to expectant monitoring. At present - to our knowledge - no clinical study has been published or undertaken to investigate this issue.randomised trials in post term women and women with ruptured membranes at term have indicated that the side-effects of induction of labour in this category are limited, but data on term women with pre-eclampsia and pregnancy induced hypertension are lacking (11,12). In The Netherlands, the yearly number of patients with hypertension (RR diastolic above 90 mmhg) without proteinuria at term is Moreover, there are women with pre-eclampsia at term (Data LVR-2002). The LVR2-data show that among the women in whom labour started spontaneously (i.e. those who were managed expectantly), the secondary caesarean section rate was 15% and the vaginal instrumental delivery rate 21%. Among the women in whom labour was induced, these rates were 18% and 16%, respectively. As mentioned before neonatal outcome was the same. The health care costs for this group are at least 100 million per year. The study has the power to demonstrate a difference in costs between both policies of 1.000,-. Such a difference, could, one way or the other, lead to a potential cost reduction of million per year in The Netherlands. Thus, a choice for one of the other treatment will depend on differences in quality of life and costs. The results of the study will provide insight on whether induction of labour in women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia at term will reduce costs and improve quality of life as compared to expectant monitoring. If induction is found to be beneficial, the Dutch Society of Gynaecologists will immediately advise this policy in its guidelines. At present - to our knowledge - no clinical study has been published or undertaken to investigate this issue. Kennisoverdracht, implementatie, bestendiging / Knowledge transfer, implementation, consolidation DEFINITIEF No major obstacles are to be foreseen as the outcome of the proposed study will lead to more specific recommendations on the policy in women with pregnancy induced hypertension or mild pre-eclampsia at term. The Dutch Society for Obstetrics and Gynaecology will be committed to the outcomes of the study. The results of the project will be incorporated in the guidelines of the NVOG. The study will be performed in eight perinatal centres that already collaborating in the DIGITAT study. As the interventions and outcomes of the DIGITAT protocol are very similar to the present protocol, this will not only stimulate recruitment of patients, but it also implicates that all perinatal centres will be familiar with the study protocol and the result at the end of the study. This is likely to facilitate implementation of the study results, not only in the participating centres, but also in their affiliated clinics. In obstetrics, unique problems in outcome conceptualisation arise from the fact that unlike decisions in other medical domains, here the denominator is not, primarily, the patient herself, but more units at the same time. As a consequence, a single outcome parameter is insufficient to define optimality. Scientists and treating physicians usually circumvent the problems in outcome measurement and decision making by assuming one or the other outcome as negligible or subordinated, or another artificial assumption. This problem will be addressed in a HTA-study additional to the present proposal that has already been Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 8

9 granted by ZON-MW (When outcome is a balance. Methods to measure combined utility in obstetrics. Principal investigator prof.dr.g.j.bonsel). We will provide patient information in Dutch as well as several other languages (Turkish, French, Spanish and English), in order to facilitate inclusion of patients from cultural minorities. Quality of life questionnaires are available in English and French, and we will translate them in to Turkish. Moreoevr, our experience is that most of the pregnant women from ethnic minorities are able to read Dutch questionnaires. By doing so, we will enhance inclusion, and evaluate whether study results can be extrapolated to cultural minorities. This is especially important, since the expectant management strategy requires compliance to the protocol by the patient in order to be safe. Doelstelling / Objective This study will compare induction of labour in women with pre-eclampsia or pregnancy induced hypertension nearly at term in singleton pregnancy, as compared to expectant monitoring. We look at the following outcomes: Maternal quality of life, quality of recovery, as well as pain and anxiety questionnaires. Maternal morbidity: Maternal complications (eclampsia, HELLP syndrome, organ failure), maternal admission (days) Neonatal condition: Bad neonatal outcome will be a composite of a 5-minute Apgar-score below 7 and /or an arterial ph below 7.05 and/ or admission to the NICU. Costs Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF Plan van aanpak / Strategy STRATEGY: In this prospective equivalence study we aim to compare expectant monitoring to induction of labour in patients with pregnancy induced hypertension or mild pre-eclampsia at term. We hypothesize that we will not find relevant differences between maternal and neonatal outcome in both strategies. This assumption is based on data from the LVR-2 (bad neonatal outcome in both groups around 1.5%, see above), and on the fact that both policies are safe for mother and child in case of term pregnancies. In view of this expected equivalence, we aim to assess maternal quality of life, quality of recovery and costs. PRELIMINARY STUDIES: In the women with pregnancy induced hypertension or pre-eclampsia at term in The Netherlands, both expectant monitoring and induction of labour policies have been applied. All participating centres are able to apply both strategies. The LVR-2 data show that among the women in whom labour started spontaneously (i.e. were managed expectantly), the secondary caesarean section rate was 15% and the vaginal instrumental delivery rate 21%. Among the women in whom labour was induced, these rates were 18% and 16%, respectively. However, these rates are not reliable, since the moment at which the diagnosis was made, was not known in the dataset, and the decision for induction or expectant management was not made at random. Moreover, women with a pre-existing hypertension cannot be identified separately in the LVR-2 database. Therefore, reliable answers to the study questions can only be obtained from the randomised clinical trial that we Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 9

10 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 propose in the present grant application. DEFINITIEF Members of the study group have experience with randomised studies comparing induction protocols for labour (8, 13) as on studies reporting on quality of life and patient preferences (see Publications Birnie, Bossuyt, Mol). The study will be attached to the Zon-MW funded DIGITAT-study, in which the cost-effectiveness of induction of labour versus expectant management in women pregnant of a small for gestational age child is addressed. The fact that the design of the present study has strong similarities with the DIGITAT-study implicates that scale advantages can be achieved, since the proposed study on PIH and pre-eclampsia will be performed with the DIGITAT-infrastructure. The protocol has, but for a few formal adjustments, been approved by the medical ethical committee of the Academic Hospital Groningen (see addendum). Moreover, in the centres participating in the DIGITAT study, ethical approval will be obtained by a small adjustment of the DIGITAT protocol, which implicates that the time-consuming approval for multicentre studies will be obtained prior to the start of the study. DESIGN: The proposed research concerns a multicentre randomised controlled clinical trial. After inclusion, patient data will be entered in a Webbased database, which will also facilitate randomisation. The expertise for this technology is already available to the study group. Randomisation will be stratified for centre, parity and underlying disease (i.e. hypertension or pre-eclampsia) Women will be randomly allocated to either induction of labour or expectant monitoring. The study will be an open label study, as it is impossible to blind the health care workers and patients involved for the strategy to which the woman is allocated. Cross-over between the two strategies would complicate the interpretation of study result. Although it will not be possible to prevent all cross-overs, both strategies will be performed according to strict criteria (see below). Moreover, in each centre a dedicated research nurse will monitor the study protocol in each centre by attending patient meetings and providing feedback on potential protocol violation. The study will be staffed by research nurses, who will counsel patients and ask informed consent. In every centre an independent gynaecologist will be available for more detailed information both for patients and colleagues. STUDY POPULATION: Term patients with mild pregnancy induced hypertension (diastolic blood pressure of at least 95 mm Hg but below 110 mmhg on two occasions at least 6 hours apart) or mild pre-eclampsia (proteinuria above 300 mg total protein in a 24 hour urine collection but below 5 g total protein in 24 hours) will be eligible for the study. Duration of pregnancy will be between 36+0 and 41+0 weeks. Only women with a singleton pregnancy in a vertex position will be included. Exclusion criteria are treated preexisting hypertension, diabetes mellitus, renal disease, a previous caesarean section, HELLP syndrome, oliguria less than 500 ml in 24 hours, pulmonary oedema or cyanosis, and abnormalities at the CTG. After a patient has given informed consent for participation in the study, vaginal examination will be performed, and cervical length will be measured using transvaginal sonography, both to assess cervical ripeness. Subsequently, the patient will be randomised to either a policy that aims termination of pregnancy (intervention group) or a policy that aims expectant management for spontaneous delivery (expectant group). INTERVENTIONS: In the intervention group, patients will be induced within 24 hours after randomisation. Patients with a cervix that is judged to be 'ripe' at vaginal examination (Bishop score above 6), labour will be induced with amniotomy and, if labour does not start within 1 hour, augmentation with oxytocin. In case the cervix is judged to be 'unripe', cervical ripening will be stimulated with use of intracervical or intravaginal prostaglandins. In case the cervix is judged to be unripe the day after Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 10

11 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF priming, the cervical ripening will be repeated. If the cervix remains unripe, day three will be a rest day. Cervical ripening will be repeated at day four and five. We expect the number of women that need such repeat ripening to be very low (13). All patients in the intervention group will be monitored clinically until after delivery. In the expectant group, patients will be monitored until the onset of spontaneous delivery (see flowchart). Plasma volume expansion will not be applied. Maternal evaluation consists primarily of frequent evaluation of worsening pre-eclampsia. Initial laboratory tests consist of blood tests (platelet count, liver enzymes and renal function) and screening of urine for protein using a dipstick or protein/creatinin ratio (24 hour urine collection for protein is case of positive screening). Subsequent maternal monitoring will contain daily measurement of diastolic and systolic blood pressure, screening for protein in urine every two days, and blood tests twice a week. Foetal monitoring will consist of assessment of foetal movements as reported by the mother, as well as electronic foetal heart rate monitoring once a day. Ultrasound examination for foetal growth and amniotic fluid assessment will be performed each 10 days, and Doppler assessment of the umbilical artery twice a week. In the expectant monitoring group, intervention is recommended in case the diastolic blood pressure is above 110 mmhg, in case the total amount of protein in the urine exceeds 5g/ 24 hours, in case of eclampsia or in case the foetal condition does not justify expectant management (no foetal movements reported by the mother, non-optimal CTG). In case in the expectant group an indication rises for induction of labour, for example prelabour rupture of membranes for > 48 hours or meconium stained liquor, induction of labour is indicated (see flowchart). Reasons for interventions and time interval between randomisation and delivery will be registered. Management of labour will be similar in both groups (see appendix B). OUTCOME PARAMETERS: We will collect the following data: Study-entry: age, ethnic origin, parity, obstetric history, general health history, gestational age, systolic and diastolic blood pressure, normal non-stress test, biometry parameters, pregnancy weight. Patients who do not give informed consent will be treated according to one of the two protocols at the discretion of the attending obstetrician and analysed separately. After explanation of the study and informed consent, but prior to randomisation, we will perform a baseline measurement for quality of life (SF-36 and STAI) and quality of recovery. Moreover, a vaginal examination and a sonographic measurement of the cervical length will be performed prior to randomisation. During admission in the hospital: number of days of antenatal monitoring after study entrance, laboratory findings, ultra sound examinations, complications. Maternal mortality and morbidity will be specified until date of discharge from hospital and six weeks post partum. At delivery: gestational age at birth, mode of delivery, birth weight, condition at birth (Apgar scores, Umbilical artery ph). Quality of life and quality of recovery: Women will complete quality of life questionnaires prior to randomisation, one day after randomization and subsequently after 1 week, 2 weeks, 6 weeks 3 months and 6 months. Since the moment of delivery will differ between the two groups, we will ask the participating women also to complete questionnaires at 1 day an 2 days after delivery. A pain scale will be added to those questionnaires. We hypothesize Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 11

12 Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 DEFINITIEF differences on the emotional and anxiety scales prior to delivery, and differences in physical scales after delivery (due to differences in instrumental delivery rates). The questionnaires will contain the SF-36, EuroQoL, state anxiety (STAT) as well as a questionnaire on quality of recovery. The latter has been developed by Myles et al, and is currently validated for pregnant women (14). This validation will be finished prior to the study (Kluivers Brolmann, Bruinvels and Mol, personal communication). Furthermore, patients preferences will be assessed. A representative sample of the participating women will be interviewed 3 months after randomisation. They will be asked for their preference for expectant management as compared to induction of labour, taking into account their own condition as well as that of the child. Measurement of preferences will be done in close collaboration with the investigators of the HTA-methodology, that was granted by ZonMW in 2004 ((When outcome is a balance. Methods to measure combined utility in obstetrics. Principal investigator prof dr. G.J. Bonsel). Both Dr. Birnie and Dr. Mol are participants are participants in that study. Neonate: Neonatal admission (type and days), neonatal mortality and morbidity will be specified until date of discharge from hospital and six weeks post partum. In case at 6 weeks after birth, the child does not score perfect, the neonate will be followed for 6 months using the composite outcome score (15). Since we know from large-non-randomised data that equality in maternal and neonatal outcome can be anticipated, this study will have maternal quality of life and costs as main outcomes. Secondary outcomes will be severe maternal morbidity, neonatal mortality or neonatal morbidity. Bad neonatal outcome will be defined as a 5-minute Apgar score below 7, an umbilical artery ph below 7.05 or admission to the neonatal intensive care. We will collect baseline characteristics, data on the course of pregnancy and delivery, and data on neonatal outcome. In case at 6 weeks after birth, the child does not score perfect, the neonate will be followed for six months using the composite outcome score (15). We will also register the use of medical resources as well as non-medical costs such as travel expenses. SAMPLE SIZE CALCULATIONS: The initial analysis will be performed by intention to treat. We will consider the SF-36 as primary endpoint. In order to detect a 5-point difference in the Physical Component Summary scale and Mental Component Summary scale after 1 week as relevant, we will need two groups of 250 patients to find a relevant difference (alpha.05; beta.80; SD 20). As the measurements at multiple time points allow for repeated measures analysis, this sample size will be sufficient for testing effects over time, including overall difference and trends. In view of the inpredictability of other quality of life measures, we feel that such a sample is adequate to detect other relevant differences. In case of equivalent maternal and neonatal outcome, the study will be cost-minimisation analysis. If we assume the cost of spontaneous labour to be 1.000, the costs of instrumental delivery to be (composite of instrumental vaginal delivery and caesarean section) and the costs of expectant management to be 900 per patient, and if we assume that in the group in whom spontaneous labour is awaited the instrumental delivery rate is 15%, than the instrumental delivery rate should be 25% in the induction of labour group to reach a break-even point in the costs of the two approaches. DATA ANALYSIS AND PRESENTATION: The initial analysis will be performed by intention to treat. We will consider the SF-36 as primary endpoint. The analysis will be done by intention to treat, and stratified for centre, parity and for underlying disease (pre-eclampsia or pregnancy induced hypertension). Quality Aangemaakt door ProjectNet / Generated by ProjectNet: :16 p. 12

Kennissynthese online preventie

Kennissynthese online preventie Kennissynthese online preventie Rik Crutzen Leonie Kohl Nanne K. de Vries Universiteit Maastricht Deze kennissynthese is gefinancierd door ZonMw. UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M Druk: Datawyse / Universitaire

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA Masterproef

Nadere informatie

Guidelines for PhD Students

Guidelines for PhD Students Guidelines for PhD Students June 2014 We are pleased to present these guidelines for PhD students at the VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). This book provides a summary of practical information for PhD

Nadere informatie

PerSonal HealtH records in dutch HoSPitalS; is the HyPe already over?

PerSonal HealtH records in dutch HoSPitalS; is the HyPe already over? MaSter thesis PerSonal HealtH records in dutch HoSPitalS; is the HyPe already over? D.F. Dubbink s0082414 november - 2013 MaSter thesis PerSonal HealtH records in dutch HoSPitalS; is the HyPe already

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1 Statistics Seminar 2 Suriname Statistiek seminar 2: Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg Date: Augustus 6 th, 2010 Time:

Nadere informatie

Patient information leaflet. Ectopic pregnancy: medical treatment versus expectant management. UK Patient information leaflet AMC March 06

Patient information leaflet. Ectopic pregnancy: medical treatment versus expectant management. UK Patient information leaflet AMC March 06 Patient information leaflet Ectopic pregnancy: medical treatment Ectopic Pregnancy: medical treatment Dear Madam, As your doctor will have told you, we think you might be suffering from ectopic pregnancy

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1 Statistics Seminar 2 Suriname StatistiCS seminar 2: Health and Health services, Impairment and Disability, Nutrition / Social Security and Welfare Services Date: August 6 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours

Nadere informatie

Motivating flexible charging behavior of electric vehicles at office car parks

Motivating flexible charging behavior of electric vehicles at office car parks Motivating flexible charging behavior of electric vehicles at office car parks Name: B.R. (Brent) Bodenhorst Meyer Study: Business Information Management Student number: 334473 Coach: Prof. Wolfgang Ketter

Nadere informatie

Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing

Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing Influencing the different handshakes to increase customer satisfaction This is the Master thesis Part-time MSc General Management of Authors:

Nadere informatie

Risk assessment and treatability

Risk assessment and treatability 'l. POF_ ivj A (1, Risk assessment and treatability Een eerste geannoteerde verkenning van de literatuur vanaf 1990 Samengesteld door C.J. van Netburg maart 1998 justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en

Nadere informatie

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime

Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Improving Knowledge Transfer in Public- Private Partnerships that Confront Dutch Road Freight Transport Related Crime Author: Rutger de Wijs Date of Completion: 08-07-2010 Improving Knowledge Transfer

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Improving the effectiveness of cause-related marketing campaign messages

Improving the effectiveness of cause-related marketing campaign messages Improving the effectiveness of cause-related marketing campaign messages The impact of goal framing on the persuasiveness of cause-related marketing advertisements Master Thesis Economics and Business

Nadere informatie

The Effect of Impression Management Tactics on Interview Scores:

The Effect of Impression Management Tactics on Interview Scores: The Effect of mpression Management Tactics on nterview cores: nvestigating moderating effects of applicants ethnicity, recruiters perceived similarity and professional experience Daphne F.. Chin-Kon-ung,

Nadere informatie

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Editors Jorien Helmink

Nadere informatie

HIJK !EDDPMFHS?MNEO DEOQPEDE?NOCCS TLDED ED TEOFED PD OCUCDN >! T OCUCDN H=IA. ! TH OCUCDN H=I ce HIJK = >??@A BCD EEF G

HIJK !EDDPMFHS?MNEO DEOQPEDE?NOCCS TLDED ED TEOFED PD OCUCDN >! T OCUCDN H=IA. ! TH OCUCDN H=I ce HIJK = >??@A BCD EEF G _a b% ;; XYZ[\]^^! "# # " CONDEOM EREEDNE PD@VLBED OLBPDGPE LLO@W OCUCDN NPGVNPDQ OLRLNPE DMNCSSCNPENEGVDPEF EGVDPMGVE DPBEOMPNEPN PD@VLBED defghijkllmjnopjiqqrjstuvwxyzpmmjjj{ 0 122213245 1627 4 81199

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen TNO-rapport 0100282818 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen Industry De Rondom 1 5612 AP Eindhoven Postbus 6235 5600 HE Eindhoven www.tno.nl

Nadere informatie

MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS

MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS A MANAGEMENT FRAMEWORK Master Thesis Information Management Anne Slaa 2011 Capgemini. All rights reserved. MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS Thesis Master

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Word skipping in reading: On the interplay of linguistic and visual factors.

Word skipping in reading: On the interplay of linguistic and visual factors. 1 Word skipping in reading: On the interplay of linguistic and visual factors. Denis Drieghe¹, Marc Brysbaert², Timothy Desmet¹, and Constantijn De Baecke¹ ¹ Ghent University, Belgium ² Royal Halloway,

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie