E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER"

Transcriptie

1 E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

2 De Privatbancassurer Lombard is de grootste pan-europese levensverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in vermogensbeheer voor vermogende particuliere beleggers. Onze business is privatbancassurance. Dit is een concept dat private banking en portefeuillebeheer combineert met het uitgekiend gebruik van de levensverzekering als instrument voor financiële planning om vermogende particulieren en hun familie fiscale voordelen en veiligheid te bieden.

3 Z EKERHEID ALS W E T ENSCHAP De illustraties in deze brochure zijn een eerbetoon aan het werk van eminente wetenschappers die de wetten hebben ontdekt die aan de basis liggen van zekere en voorspelbare fenomenen in de natuur. Op die manier weerspiegelt het de knowhow van Lombard om u te helpen zekere en voorspelbare resultaten te behalen bij het beheren en bewaren van uw vermogen. E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

4 V ERMOGENSBEHEER IN EEN ONZEKERE WE RELD Woelige beurzen, lage rentevoeten en een toenemende druk van belastingdiensten hebben een klimaat geschapen waarin particuliere beleggers zich terecht onzeker voelen. In zo n klimaat zijn de prioriteiten en doel stellingen van de beleggers dan ook veranderd: het gaat nu eerder om het beschermen van hun kapitaal dan om het behalen van een hoog rendement uit aandelenbeleggingen. Maar niet alleen volatiele beleggingsmarkten vormen een bedreiging voor het instandhouden van een vermogen. Voor vermogende beleggers doemt nog een ander gevaar op. Het wortelt in een belangrijk probleem waar alle Europese overheden mee worden geconfronteerd: de financiering van de door de vergrijzing oplopende kosten voor de sociale zekerheid. Voor de overheden zit er weinig anders op dan de belastingen gevoelig te verhogen om deze kosten te dekken. Maar de inkomstenbelasting van werknemers of vennoot schappen verhogen, komt vrijwel zeker neer op politieke zelfmoord. Zodat persoonlijk vermogen overblijft als een van de enige bronnen van fiscaliteit. Dat de overheden vastbesloten zijn om de belasting op particulier vermogen te verhogen en belastingontwijking in te dijken, moge dui delijk zijn. Denken we maar aan de EU-richtlijn over de belasting op het spaargeld, de fiscale amnestiemaatregelen, de verhoogde aandacht voor bestaande constructies voor fiscale planning en de onophoudelijke druk van de belastingdiensten op financiële off-shore centra. Vermogende particulieren zullen dan ook onver mijdelijk met hogere belastingen op hun kapitaal geconfronteerd worden. Tegelijkertijd zullen tal van bestaande constructies voor fiscale planning ondoeltreffend worden. In deze moeilijke omstandigheden is vermogens beheer zowel voor beleggers als hun adviseurs een heikele onderneming geworden. De sleutels tot succes zijn dezelfde als voor andere ondernemingen: rekening houden met de markt realiteiten, een analyse maken van de kansen en gevaren en praktische strategieën ontwikkelen die zekere en positieve oplossingen kunnen bieden. Het is dankzij Hipparchus uit Rhodos, die de rotatie van de aarde bestudeerde, dat we met zekerheid kunnen voorspellen waar de sterren aan de hemel zullen verschijnen. 3

5 V ERMOGENSBEHOUD: DE SLEUTEL TOT SUCCES Lombard s core business is het ontwerpen van langetermijnstrategieën voor vermogensbehoud ten behoeve van vermogende particulieren. Dat gebeurt in samenspraak met hun persoonlijke adviseurs inzake financiële planning. Ons doel, namelijk praktische strategieën aanbieden die voor zekere en positieve oplossingen zorgen, is gebaseerd op vier kernprincipes. Maximale bescherming van de belegger en veiligheid Het is vooral dankzij het onderzoekswerk van Isaac Newton over de invloed van de zwaartekracht, dat we vrijwel tot in de eeuwigheid de baan van de planeten kunnen voorspellen. In een markt waar onzekerheid troef is, is veiligheid en bescherming van de belegger essentieel. Het turbulente beursklimaat heeft echter niet alleen het vermogen van particuliere beleggers op de proef gesteld. Het heeft ook de financiële slagkracht van banken en verzeke - r ings maatschappijen aangetast. De enige manier voor beleggers om absolute veiligheid te verkrij gen is via een door de staat georganiseerde bescherming. In Europa is er één land waar de wet zoveel bescherming waarborgt en beleggers complete veiligheid zonder enige beperking wordt geboden: Luxemburg (meer details hierover vindt u op pag. 9). 4

6 Het belang van gedegen en onafhankelijk professioneel advies Lombard is overtuigd van het principe dat de particuliere beleggers het allerbeste onafhanke lijk advies dienen te krijgen op het vlak van beleggingen, belastingen en financiële planning. Voor vermogende beleggers is het bijzonder belangrijk dat hun adviseurs samenwerken om een gecoördineerde en coherente langetermijnstrategie voor het beheer van hun vermogen uit te stippelen. Het fundament van uw strategie: een belasting vriendelijke legale structuur Een doeltreffend plan voor vermogensbehoud omvat twee essentiële componenten. Enerzijds een beleggingsstrategie die voor een grotere vermogensaangroei zal zorgen dan de huidige lage rentevoeten maar ook de kans op verlies zal beperken. Anderzijds een wettelijke structuur die het kapitaal zal beschermen tegen erosie door belastingen en die een belastingvriendelijke overdracht van het vermogen naar de erfge namen en volgende generaties zal vergemak ke lijken. Er is een groot verschil tussen deze twee com - po nenten. Portefeuillebeheer is een kunst die berust op het voorspellen van de toekomst om een hoger rendement te behalen. Recente gebeurte nissen hebben aangetoond dat dit bijzonder moeilijk te verwezenlijken is. Een doeltreffende structuur opzetten om het belegde vermogen te vrijwaren is daarentegen een wetenschap die voor zekerheid zal zorgen op het vlak van bescherming van het vermogen tegen belastingen en het bewaren ervan voor familie en erfgenamen, ongeacht de opbrengst van de beleggingen. Precies om die reden de zekerheid van de gebo den voordelen geloven wij dat een doeltreffen de structuur opzetten de allereerste prioriteit zou moeten zijn en de eerste stap in het creëren van een succesvol plan voor vermogensbehoud. Privatbancassurance: een uitzonderlijk doel treffende wettelijke structuur Er is geen wondermiddel als het om vermogensbehoud gaat. Vermogende beleggers hebben uiteenlopende behoeften: familiale en zakelijke relaties, meerdere woonplaatsen, wensen inzake de nalatenschap, etc. Het is de taak van uw per soon lijke adviseurs om een structuur te ont wer pen die op maat gesneden is van uw specifieke situatie. Vaak is een combinatie van verschillende structuren nodig om uw doelstellingen te verwezenlijken. Maar terwijl de voordelen van tal van klassieke constructies voor fiscale planning worden inge perkt, is er een moderne oplossing opgedoken die zich als een van de meest doeltreffende instru menten voor vermogensbeheer aandient. Deze oplossing heet privatbancassurance. Zoals de naam al zegt, gaat het om een combinatie van private banking en portefeuille beheer met een gesofistikeerd gebruik van levensverzekeringen. Privatbancassurance is geen product, maar een fiscaal vriendelijke legale structuur, op maat gesneden om in te spelen op de specifieke behoeften van elke belegger en om beleggers de mogelijkheid te geven hun portefeuillebeheerder te behouden. Hoe privatbancassurance in de praktijk werkt, vindt u op pag. 10 van deze brochure. 5

7 L OMBARD: EEN INTRODUCTIE Het concept van privatbancassurance is door Lombard uitgevonden en ontwikkeld. Wij zijn onbetwistbaar de Europese marktleider in deze gespecialiseerde nichemarkt. Privatbancassurance wordt nu in alle grote Europese lidstaten erkend als een doeltreffend instrument voor financiële planning. De pan-europese ontwikkeling van het concept werd mogelijk dankzij de uitbouw van de financiële eenheidsmarkt, waarbij maat schap pijen een paspoort krijgen om hun dien sten grensoverschrijdend te promoten. Lombard is een onafhankelijke maatschappij. Wij hebben geen banden met banken, ver zeke rings maatschappijen of fondsbeheerders. Lombard is een erkende levensverzekeringsmaatschappij, maar legt zich niet toe op de klassieke levensverzekeringscontracten. Onze core business is het gebruik van levensverzekeringen als structuur voor vermogende particuliere beleggers. Ondanks de moeilijke omstandigheden van de laatste jaren is Lombard gestaag en succesvol blijven groeien. Intussen zijn we met een aan zienlijke voorsprong de grootste grensoverschrijdende levensverzekeringsmaatschappij in Europa. Een aanpak gebaseerd op partnerschap De door Lombard gehanteerde strategie berust op het leveren van diensten in samenwerking met een beperkte groep private banks, family offices en andere onafhankelijke financiële planners die vermogende beleggers adviseren. Sommige van deze partners zijn vooraanstaande, wereldwijd opererende financiële instellingen, andere zijn lokale specialisten. Allemaal erkennen ze de waarde van privatbancassurance als instrument voor vermogensbehoud op lange termijn. Pan-Europees met lokale deskundigheid Lombard heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en is als pan-europese onderneming actief in de meeste Europese landen onder het Europees regime van het vrij verkeer van diensten. We zijn er ons goed van bewust dat elk Europees land een eigen cultuur, taal en wettelijk kader heeft. Een van de motors van het succes van Lombard is precies onze diepgaande kennis van de fiscale, legale en culturele eigenheid van elk land waar we actief zijn. Dankzij deze kennis kunnen we voor elk land specifieke oplossingen aanbieden die aan de lokale fiscale en juridische normen beant woor den en op maat gesneden zijn van de specifieke behoeften van elke cliënt. 6

8 Vermogensbeheer volgens het open archi - tect uur -model Het werk van Heinrich Hertz heeft onze kennis over het gedrag van geluidsgolven enorm doen toenemen. Zo kunnen architecten nu concertzalen ontwerpen die met zekerheid een perfecte akoestiek zullen bieden. Lombard biedt beleggers een fiscaal vriendelijke structuur aan om hun vermogen te beschermen. Lombard verzorgt het vermogensbeheer niet zelf. Zo behoudt elke cliënt de vrijheid om een onafhankelijke vermogensbeheerder te kiezen die dan een beroep kan doen op de deskundig heid van de beste vermogensbeheerders ter wereld om een optimaal rendement te genereren, in overeenstemming met ieders risicoprofiel en beleggingsvoorkeur. Een private bank-cultuur en een uitzonderlijke service De activiteiten van Lombard zijn uitsluitend gericht op het aanbieden van diensten aan vermogende beleggers. Onze bedrijfscultuur wortelt dan ook in onze filosofie als private banking-instelling, wat weerspiegeld wordt door de kwaliteit en stijl van de diensten die we leveren aan onze partners en hun cliënten. Hoewel de moderne technologie een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van de recentste informatie, leveren wij een ultrapersoonlijke service. 7 LOMABARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.

9 D E VOORDELEN VAN LUXEMBURG Luxemburg, in het hart van Europa gelegen, is een toonaangevend internationaal financieel centrum. Het is de onbetwiste private bankinghoofdstad van de Europese Unie, het grootste centrum voor beheer en administratie van beleggingsfondsen buiten de USA en de vesti - g ings plaats bij uitstek voor de pan-europese levensverzekeringsindustrie. Het feit dat Lombard in Luxemburg is gevestigd, biedt beleggers vier essentiële voordelen. Een veilige on-shore reglementering In het verleden namen veel vermogende beleggers hun toevlucht tot financiële off-shore centra voor geheimhouding en belastingontwijking. Off-shore centra worden echter niet alleen gekenmerkt door een gebrek aan reglementering en beleggersbescherming, ze worden hoe langer hoe meer belaagd door de Europese wetgevers en internationale instellingen zoals de OESO. Het gevolg is dat geheimhouding moet wijken voor uitwisseling en dat off-shore beleggen bijzonder onaantrekkelijk is geworden, met beleggers wier vermogen reëel gevaar loopt terwijl ze in ruil geen echte of duurzame voordelen genieten. In Luxemburg daarentegen gelden Europese Richtlijnen die strikte financiële controles en toezicht opleggen om de beleggers een veilig en beschermd on-shore regime te garanderen. De baanbrekende wet voor vallende lichamen van Galileo Galilei bewees onomstotelijk dat alle voorwerpen met een gelijke massa even snel vallen, ongeacht hun afmetingen of hun gewicht. 1 seconde 1 seconde 2 seconden 2 seconden 3 seconden 3 seconden 4 seconden 4 seconden 8

10 Een belastingvriendelijk klimaat Alle rente, dividenden en vermogenswinsten in Luxemburgse levensverzekeringsfondsen kun nen belastingvrij worden herbelegd. Bovendien is het mogelijk om bepaalde bronbelastingen terug te vorderen in de landen waar die worden geïnd. Hoewel uw fiscale positie uiteindelijk zal afhangen van de regels die gelden in het land waar u resideert, houdt de belastingvrije status van de Luxemburgse levensverzekeringsfondsen een beslissend voordeel in. Maximale bescherming van de belegger Commissariat aux Assurances (CAA) Het strengste regime voor beleggersbescher ming van Europa Lombard Goedgekeurde Depotbank In tegenstelling tot andere Europese landen biedt Luxemburg de houders van een levensverzekeringspolis een complete bescherming. De hoeksteen van deze beleggersbescherming is de wettelijke verplichting om alle tegoeden van cliënten te laten bewaren door een onafhan kelijke depotbank aangesteld door de Luxem burgse toezichthoudende overheidsinstelling. Dit systeem staat bekend als de veiligheids driehoek. De wettelijke regeling voorziet dat de tegoeden van de cliënten gescheiden worden van de aandeelhouders en crediteuren van de verzekeringsmaatschappij. Bovendien is de depotbank verplicht om de tegoeden van de cliënten af te schermen en is ze er door de toezichthoudende overheid toe gehouden om de belangen van de polishouders te beschermen. Financiële geheimhouding De Luxemburgse wet waarborgt volledige geheimhouding. Het is een ernstige inbreuk voor eender welke financiële instelling om over hun cliënten informatie aan derden te verstrekken, tenzij het gaat om criminele feiten. Hoewel geheimhouding op zichzelf geen voordelen biedt op het vlak van vermogensbehoud of planning, beschermt ze wel de privacy van het individu. Iets wat beleggers die toch vaak vooraanstaande personen zijn, terecht op prijs stellen. 9

11 P RIVATBANCASSURANCE IN DE PRAKTIJK Wanneer u de sleutels tot succes toepast om een doeltreffende strategie voor vermogens behoud uit te stippelen, is de eerste stap een overzicht opstellen van uw financiële situatie samen met uw persoonlijke adviseurs. Dit overzicht zal een analyse geven van uw doelstellingen en een aantal punten aan het licht brengen. Een paar voorbeelden. Uw doelstellingen m.b.t. successieplanning: De timing voor de overdracht van uw ver mogen naar uw gekozen erfgenamen (u kunt bijvoorbeeld de uitbetaling aan kinderen uitstellen tot ze volwassen zijn). De mate van controle die u wenst te hebben over kapitaal dat uiteindelijk zal worden overgedragen. De successierechten die normaliter zullen verschuldigd zijn. Het inkomensniveau dat u uit uw beleggingen wilt halen, na belasting, nu en in de toekomst. Belastingen die u momenteel betaalt of in de toe komst zal betalen en die u wenst te verminderen. De implicaties op fiscaal en ander gebied indien u familieleden hebt die in een ander land leven. Advies in samenspraak De ontwikkeling van uw plan moet een waar proces van advies en samenspraak zijn, waarin al uw fiscale, legale en beleggingsadviseurs zijn betrokken evenals de experts in financiële planning van Lombard. De knowhow van Lombard is gebaseerd op onze grondige kennis van de wetgeving en belastingreglementen van elk Europees land. Deze deskundigheid wordt voortdurend geüpdated aan de hand van de inbreng van lokale juridische en fiscale top specialisten. Lombard is dan ook uitermate goed geplaatst om oplossingen te bieden aan families die in verschillende delen van Europa of elders leven. Hoewel een privatbancassurance-structuur de basis zou moeten vormen van uw strategie voor het in stand houden van uw vermogen, toch zal ze misschien geen allesomvattende oplossing kunnen bieden. Dat geldt vooral voor ver mogende families met complexe zakelijke belangen. Het zou dus nodig kunnen zijn om privatbancassurance te combineren met andere structuren voor financiële planning zoals trusts. Een overzicht van de voordelen Het is belangrijk te benadrukken dat uw relaties met uw adviseurs en portefeuillebeheerders niet worden beïnvloed. U blijft volledig vrij om binnen de structuur een hele waaier van tegoeden aan te houden, zoals geldmarktbeleggingen, obligaties en aandelen, en u kunt ook een beroep blijven doen op uw favoriete beleggingsadviseurs. U zal immers ingrijpende en voordelige veranderingen hebben verwezenlijkt. U zal een soepele structuur hebben opge bouwd die precies aan uw doelstellingen beantwoordt zolang u leeft als aan die van uw familie. De opbrengsten van uw portefeuille zullen in de toekomst belastingvrij aangroeien. Uw zaken zullen eenvoudiger geworden zijn. U zal kunnen genieten van de bescherming van het strengste regime inzake beleggersbescherming in Europa. U zal weten dat u zekerheid hebt bereikt in uw financiële planning. 10

12 L OMBARD EN DE TOEKOMST De trends die aan de basis liggen van de grote bloei van privatbancassurance zullen aanhouden. Overal in Europa zullen de overheden de vermogende beleggers meer en meer als een fiscaal hoofddoelwit beschouwen. En terwijl veel klassieke oplossingen hun doeltreffendheid zullen verliezen, zal privatbancassurance een steeds aantrekkelijker alternatief worden. We zien ook nieuwe opportuniteiten in grens overschrijdende financiële diensten. Zo heeft de Europese Unie bijvoorbeeld beslist om een eenheidsmarkt voor pensioenen te creëren. Pensioenen vormen een belangrijk instrument voor financiële planning en wij zijn van plan een leidende rol in deze groeiende markt te gaan spelen. Dankzij de experimenten van Archimedes met goud en de verplaatsing van water weten we dat een voorwerp met een groter volume meer water verplaatst dan een voorwerp van vergelijkbare grootte maar met een kleiner volume. Als onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in privatbancassurance zijn wij goed geplaatst om opportuniteiten zoals deze te ontwikkelen en ons actieterrein te verbreden en uit te diepen. Laten we echter ook benadrukken dat er aspecten zijn die niet zullen veranderen. Wij zullen verder blijven focussen op privatbancassurance. Wij zullen nooit met eigen vermogensbeheerders werken. Wij zullen vasthouden aan onze strategie om enkel via de meest toonaangevende financieel adviseurs te werken. En wij zullen beleggers een waterdichte bescherming en veiligheid blijven bieden en onze partners en hun cliënten een service van uitzonderlijke kwaliteit. 11

13 H OE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN Wenst u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met uw private bank of onafhankelijke financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met Lombard: Marketing Department Lombard International Assurance S.A. Head office: 4, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg T: F:

14

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise Vie Luxembourg Bâloise Vie Luxembourg Ontdek een vertrouwenspartner van Zwitserse oorsprong De Bâloise Groep staat voor meer dan 140 jaar traditie, ervaring en knowhow op het gebied van verzekeringen en voorzorg. Alles

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2008. Dient samen met de brochure van Lombard Een Gids voor Lombard s Dienstverlening aan de Vermogende Particulier te worden gelezen.

Jaaroverzicht 2008. Dient samen met de brochure van Lombard Een Gids voor Lombard s Dienstverlening aan de Vermogende Particulier te worden gelezen. Jaaroverzicht 2008 Dient samen met de brochure van Lombard Een Gids voor Lombard s Dienstverlening aan de Vermogende Particulier te worden gelezen. GROEI IN 10 JAAR vermogen OnDeR BeHeeR m 14000 13000

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal.

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal. TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE

Nadere informatie

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind.

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind. OBJECTIF ADULTE Hun toekomst in goede handen Bouw een rustige toekomst op voor uw kind www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE LUX NV Een partner op mensenmaat, geassocieerd

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC).

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC). Notoriëteitsfolder NELL maart 2013 Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Over FOSS Family Office Services Switzerland

Over FOSS Family Office Services Switzerland Uw family office adviseur Over FOSS Family Office Services Switzerland Presentatie over onze dienstverlening Zürich, Zwitserland Over FOSS FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) is zelf geen family

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar

Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar Medicidesk Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar RABOBANK MEDICIDESK Persoonlijk advies speciaal voor medici In deze brochure maakt u kennis met de mensen en mogelijkheden van onze Medicidesk. De Medicidesk

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische markt. KERNCIJFERS op 31 december

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Universal Life Insurance

Universal Life Insurance http://www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/universal-live-insurance.html Universal Life Insurance Vermogende families sluiten steeds vaker een universal life insurance (ULI) (een

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

geregistreerd in de Republiek Gambia onder het nummer: 88889116 alle banklicenties zijn toegekend en de Swiftcode is aangevraagd

geregistreerd in de Republiek Gambia onder het nummer: 88889116 alle banklicenties zijn toegekend en de Swiftcode is aangevraagd TOEKOMST MARVIN BANK LTD is een particuliere bank en beschikt wereldwijd over vele adviseurs en managers met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financieel aantrekkelijke oplossingen. De bank levert

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden Vrijgesteld beleggen in Nederland Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Date : maart 8, 2016 Terwijl de kranten in het Verenigd Koninkrijk momenteel druk speculeren over het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie