Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie."

Transcriptie

1 Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen en praktijkcases. Met als doel om u in de volle breedte geïnformeerd te houden over onze onderneming, producten en diensten. En natuurlijk ook over onze gezamenlijke successen bij het realiseren van strategische veranderingen in uw organisatie. MENU Zoals gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar, kijken we eerst nog even terug naar enkele belangrijke gebeurtenissen van Zo ook in deze nieuwsbrief. Maar niet voordat wij alle lezers - onze relaties, klanten en netwerkers - een gezond en succesvol 2011 hebben toegewenst. Het blijven uitdagende tijden waarin organisaties naast zakelijke bezinning en efficiency-slagen, krachtig aan de slag moeten met innovatie van alle facetten van het bedrijf. In deze artikelen weer volop inspiratie om hierover na te denken en samen in gesprek en tot resultaten te komen. Hierbij weer veel leesplezier gewenst. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Directie Novius Novius Adviesgroep voor Informatie & Organisatie B.V. Langbroekerdijk A 121 B 3947 BG Langbroek T

2 Wie is Pascal Heithuis? PAGINA 2 van 14 Pascal is in 1971 geboren en in 1996 afgestudeerd als Bedrijfskundig Informaticus aan de HTS te Enschede. Vervolgens heeft hij het traditionele IT carrièrepad doorlopen van ontwikkelaar tot...manager. De afgelopen 10 jaar was hij manager in zowel IT als Businessomgevingen. Zijn liefde voor Informatie Management vindt z n oorsprong in zijn Bedrijfskundige achtergrond. Om de toegevoegde waarde van ICT voor de Business te kunnen benutten dien je beiden te kunnen verbinden. Hierin ligt zijn kracht. Om zich op Operationeel Informatie Management toe te leggen was daarom een logische stap. Wat is OIM (Operationeel Informatie Management)? Operationeel Informatie Management houdt zich bezig met het optimaliseren en continueren van de dagelijkse uitvoering en ondersteuning van de core-business op het gebied van informatievoorziening door de brug te slaan tussen Business en IT. Veelal is binnen bedrijven deze tak van sport ingericht middels BiSL met functies als Functioneel Beheer of Change-coördinator. Maar OIM is meer. OIM beslaat het gehele werkveld waarin van dag tot dag informatiestromen noodzakelijk zijn om de core-business te kunnen uitvoeren. We hebben het dus over coördineren, organiseren, plannen, veranderen, specificeren, testen en aansturen. Een multifunctionele discipline waarvoor je een flinke dosis personal skills en kennis van Business en IT nodig hebt. Waarom juist nu de oprichting van deze tak? Als manager in verschillende rollen heeft Pascal zelf ondervonden dat het operationele informatie management niet de aandacht krijgt die het verdient. Veranderen is 1, maar continueren is zeker zo belangrijk om veranderingen mogelijk te maken. Veranderingen krijgen veelal alle managementaandacht maar het borgen van de continuïteit onvoldoende. Daarnaast is OIM nog een relatief jong vakgebied. Combinatie van beiden drijven Pascal om de uitdaging aan te gaan organisaties te helpen hun Operationeel Informatie Management te professionaliseren en te laten aansluiten bij de planvorming (Strategisch IM) en besturing (Tactisch IM). Gezien de huidige economische situatie richten bedrijven zich daarnaast kritisch op de kosten en de efficiëntie van het voortbrengingsproces. Zeker als het gaat om IT en de aansturing ervan vanuit de business, welke door het Operationeel Informatie Management gebeurt. Waaruit blijken de synergie voordelen tussen de huidige Novius activiteiten en OIM? Daar waar Novius jarenlange ervaring heeft op het gebied van Strategisch en Tactisch Informatie Management vervolmaken we met Operationeel Informatie Management de keten. Natuurlijk heeft Novius zich ook op andere gebieden begeven, tenslotte gaat het om de werking van de keten. Maar specialist zijn in het OIM-vakgebied ontbrak nog aan de dienstverlening. Wat maakt de combinatie van Pascal Heithuis en Novius zo n geschikte combinatie? Kortweg: ondernemerschap. Novius is niet nieuw voor Pascal. De afgelopen jaren heeft hij verscheidene malen met Novianen mogen werken en gemerkt dat de werkwijzen en drive sterk bij elkaar passen. Pascal geeft aan dat het een logische stap was om het concept OIM in een vroeg stadium bij Novius te toetsen. Na een aantal gesprekken en de afweging welke samenwerkingsvorm de meest verwachte meerwaarde zou bieden voor klanten, Novius en OIM is besloten een dochteronderneming te starten.

3 VERVOLG: Wie is Pascal Heithuis? PAGINA 3 van 14 Welke voordelen halen Novius klanten uit deze nieuwe tak van sport? (wanneer en waarom moeten klanten zaken doen met Novius OIM) Bediening van de gehele Informatie Management keten, van strategie tot operatie. Let wel: we focussen ons in eerste instantie op consultancy op operationeel niveau. Dat betekent dat we inrichting van OIM-organisaties (Functioneel Beheer bijvoorbeeld) aanpakken, optimaliseren en bij IT aansluiten op voornamelijk procesgeoriënteerde wijze. Want als je weet wat je moet doen, weet je wat je nodig hebt en hoe je dit moet organiseren. Rollen als business consultant, Releasemanager, Changemanager of Interim Manager OIM/ Functioneel Beheer passen uitstekend bij ons. Functioneel Beheerders met ervaring in een specifieke tool zijn voldoende voor handen bij de grote IT-bedrijven. Maar denk ook aan vraagstukken als: hoe laat ik mijn projecten landen in de beheerorganisatie, waaraan moeten mijn beheerders voldoen en wanneer kan ik beheer wel of niet uitbesteden? Klanten krijgen dezelfde kwaliteit van OIM als die ze van Novius al gewend zijn, dat spreekt voor zich. Welke visie op en ervaring met dit vakgebied heeft Pascal Als manager heeft Pascal verschillende rollen vervuld die met dit vakgebied te maken hebben. Als IT-manager heeft hij het ontstaan van IM en OIM meegemaakt en meegedacht over de scheiding tussen Business en IT en hoe je dit procesmatig kunt inrichten. Ook de opkomst van de standaarden op dit gebied maakten daarvan deel uit (denk bv aan BiSL en ASL). Pascal heeft als Manager Informatie Management verschillende Functioneel Beheer teams aangestuurd en heeft goede en minder goede implementaties ervan gezien. Als Novius kennen we ons eigen raamwerk en hebben we een concept ontwikkeld om organisaties te helpen hun OIM op orde te krijgen, aldus Pascal. Pascal vervolgt: In de toekomst zal de noodzaak van een goed werkend OIM steeds belangrijker worden. Organisaties kijken steeds kritischer naar de efficiëntie van de processen, terwijl de laatste jaren de consolidatie op de markt en de besturing door de business op IT zijn toegenomen. De complexiteit neemt hierdoor toe. De steeds grotere afhankelijkheid van ondersteunende IT-systemen vraagt naar een grotere betrouwbaarheid en hogere mate van continuïteit. Zie hier de noodzaak voor een effectief en professioneel managen van je informatiestromen van dag tot dag. Wilt u meer weten over Operationeel Informatie Management neem dan contact op met Pascal Heithuis, Partner, of met het Novius kantoor.

4 PAGINA 4 van 14 Business Informatieplanning (BIP) in de praktijk Groot denken, klein doen In deze derde externe nieuwsbrief blikken Robert van der Tol en Etienne Lucas samen terug op het BIP traject dat zij bij AEGON tot nu toe hebben doorlopen. Robert als opdrachtgever vanuit de directie AEGON Nederland en Etienne als principal consultant bij Novius. Samen bespreken ze de redenen om tot een BIP te komen, het traject zoals dat tot nu toe heeft gelopen en de plannen voor de toekomst. Wij willen AEGON fans Wij willen 25% AEGON fans in Dat is de doelstelling die AEGON zichzelf in 2008 stelde. Fans zijn klanten die dermate enthousiast zijn, dat zij AEGON ook aan anderen aanbevelen. Het bedrijf wil zich medeverantwoordelijk stellen voor de financiële bewustwording van de klant. Om dit te bereiken is gestart met een veranderprogramma, waarbij de cultuur, klantvisie, producten en processen onder de loep werden genomen. In het begin van dit traject lag de nadruk sterk op de zachtere cultuurkant van de verandering, maar langzamerhand kwam er steeds meer behoefte om ook de hardere kant aan te pakken. De directie van AEGON wilde de verandering beheersbaar krijgen en versnellen. Eind 2009 werd dan ook besloten om met die harde kant aan de slag te gaan. Doeners Robert geeft aan dat AEGON een sterke cultuur van doeners heeft. AEGON heeft een visie en een strategie, maar er was behoefte aan meer verdieping. Ondanks vele goede initiatieven en inspanningen van medewerkers, ontbrak binnen veel projecten de samenhang met die strategie en visie. Er was een omvangrijke projectportfolio zonder goede onderlinge afstemming. Eigenlijk ontbrak een handvat om doelstellingen aan te scherpen en uit te werken wat deze betekenen voor markten, processen en bijvoorbeeld de ICT infrastructuur. Novius werd gevraagd om AEGON via een Business Informatieplan te ondersteunen bij de afstemming van de strategie op de projectportfolio. Op de vraag waarom AEGON heeft gekozen voor Novius geeft Robert

5 VERVOLG: Business Informatieplanning (BIP) in de praktijk PAGINA 5 van 14 aan dat er eigenlijk niet met andere bureaus is gesproken omdat Novius al bekend was binnen de organisatie. Robert: Er was daarnaast vanaf het eerste gesprek een klik met Novius en het bleek een down to earth partner met veel vakmanschap. Turbulente reis Het BIP traject heeft Robert ervaren als een turbulente reis. Een belangrijk kenmerk van een BIP is dat het niet alleen een ontwerp van de inhoud is, maar vooral een proces. Het maken van een BIP voor AEGON Nederland heeft met een doorlooptijd van zeven maanden wellicht vrij lang geduurd, maar Robert geeft aan dat die tijd nodig was om tot een goed resultaat te komen. Het mobiliseren van voldoende resources was een uitdaging, maar nog lastiger was het om daadwerkelijk tot de kern te komen bij het formuleren van doelstellingen en uitgangspunten. Robert: Ik ben echt trots op het resultaat, dat er inmiddels ligt. Direct bij de start van het BIP werd geconstateerd dat de bedrijfsstrategie nog niet scherp genoeg was geformuleerd. In de eerste fase is daar dan ook veel aandacht aan besteed. In een aantal sessies is met de directie Nederland besproken wat de bedrijfsstrategie betekent voor onder andere klanten, producten en diensten. Vervolgens zijn kleine teams aan de slag gegaan met de uitwerkingen van het raamwerk. Daarbij kwamen opnieuw fundamentele discussies aan het licht. Er zaten bijvoorbeeld grote verschillen tussen de visie van marketing en de visie van de operatie. Het BIP traject bij AEGON zal in totaal 1,5 jaar in beslag gaan nemen en bestaat uit een eerste fase waarin een BIP voor AEGON Nederland is uitgewerkt en een tweede fase waarin de vier businesslines (Pensioen, Schade, Bank en Leven) ieder een BIP gaan maken. Tijdens de eerste fase is voor de belangrijkste AEGON brede strategische thema s een veranderagenda vastgesteld. Hierin is bepaald welke projecten en programma s de komende 1 tot 3 jaar moeten worden uitgevoerd. Dit traject is inmiddels afgerond en er is gestart met de tweede fase. Met de start van de tweede fase komen verschillen in interpretatie weer naar boven en worden een aantal uitgangspunten opnieuw ter discussie gesteld en aangescherpt. Als de BIP trajecten van de businesslines zijn opgeleverd, worden alle voorgestelde projecten in samenhang bekeken er worden er duidelijke

6 VERVOLG: Business Informatieplanning (BIP) in de praktijk PAGINA 6 van 14 keuzes gemaakt. Daarbij wordt ook architectuur en portfoliomanagement verder ingericht. Robert: AEGON neemt het BIP op in de planningscyclus van het bedrijf.het is dus belangrijk om eigenaren te vinden die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de BIP s.. Eén taal Door het BIP konden een aantal uitgangspunten voor het eerst worden vastgesteld en vastgelegd bij AEGON Nederland. Dat is volgens Robert een belangrijke eerste stap in een bedrijf waar relatief weinig werd vastgelegd. Een belangrijk voordeel is dat mensen hierdoor eenzelfde taal hebben leren spreken. Bovendien is door het BIP proces besloten dat een project alleen kan starten als er eerst een duidelijke visie is. Er is een aantal fasen afgesproken voor de wijze waarop projecten tot stand kunnen komen. Uiteindelijk krijgt AEGON hierdoor meer focus en kan dus sneller en goedkoper veranderen. Groot denken, klein doen Etienne vertelt dat een belangrijk doel van het BIP was om de governance op de veranderagenda te versterken en het totaal aantal projecten binnen AEGON terug te brengen. De besluitvorming over projecten is sterker naar de AEGON directie toegetrokken. Lopende en nieuwe projecten worden aan de hand van een projectkaart getoetst op aansluiting bij de visie. De lijneigenaren zijn twee maanden bezig geweest om de kaarten te verbeteren en ook in de directie Nederland is aandacht besteed aan het niveau van de projectkaarten. Uiteindelijk waren ze van voldoende kwaliteit om er besluiten over te kunnen nemen. Daarbij was heel belangrijk dat ieder project een eigenaar kreeg binnen de directie Nederland. Betrokkenheid directie Nederland Terugkijkend constateert Robert dat een belangrijke succesfactor was dat het topmanagement van AEGON Nederland sterk betrokken is geweest bij de totstandkoming van het BIP. Het nam tijd in beslag, maar zal in de toekomst veel opleveren voor AEGON. Door het BIP traject kon er een gedeeld beeld ontstaan over de strategie, uitgangspunten en projecten. Op de vraag wat hij andere organisaties die een BIP gaan doen zou aanbevelen, geeft Robert aan dat het eigenaarschap van de BIP goed verankerd moet zijn. De directie moet het echt willen. Bovendien is het belangrijk om resources ter beschikking te stellen. Een BIP maken kan er niet even bij worden gedaan. Daarnaast raadt hij andere organisaties aan zich goed te laten begeleiden en te zorgen voor een goede kennisborging. Bij AEGON is dat gedaan via opleidingen en door medewerkers gedurende het traject mee te nemen in de methodiek. Tenslotte geeft Robert aan dat in feite pas met een BIP traject kan worden gestart als de strategische discussies zijn gevoerd.

7 PAGINA 7 van 14 Nieuwe training: Integraal Project Management Projectmanagement is al lang niet meer alleen op tijd, geld en kwaliteit sturen. Organisaties veranderen steeds sneller en toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering realiseren in een dynamische omgeving met vele partijen wordt steeds complexer. In onze praktijk zien wij nog steeds onvoldoende aandacht voor de implementatie, terwijl dit volgens ons een cruciale factor is voor het realiseren van de business case. Dit alles vraagt om een andere kijk op projectmanagement en meer aandacht voor de mens factor. Onze overtuiging is dat de projectmanager het verschil maakt. Op basis van deze visie en ervaringen heeft Novius Project- en Implementatiemanagement een nieuwe training ontwikkeld die ervaren projectmanagers inzichten, concrete handvaten en gereedschappen biedt. Bij het ontwikkelen van deze training hebben we ons laten inspireren door verschillende projectmanagement visies (zoals PMW, Prince2, Projectmatig creëren) gecombineerd met best practices uit de eigen adviespraktijk. Tijdens de training leer je als deelnemer integraal naar projecten te kijken, dat betekent vanuit 3 perspectieven: inhoudelijk, beheersmatig en veranderkundig. Onze overtuiging is dat deze 3 perspectieven in alle fasen van een project spelen en dat de koppeling met de bedrijfsstrategie continue behouden moet blijven. Integraal projectmanagement betekent dat je acteert vanuit deze 3 perspectieven en gedurende het project de dynamiek van deze 3 perspectieven managet. Succes wordt bepaald door de juiste balans. Dit vraagt om vakmanschap. Met elke deelnemer wordt voorafgaand aan de training een intake gesprek gevoerd, waarin gezamenlijk het leerdoel voor de training wordt bepaald en zo zijn we ook in staat om tot een goede gebalanceerde groepssamenstelling te komen. Daarnaast gebruiken we de intake ook om het programma af te stemmen op de behoefte. Bij aanvang van de training presenteert elke deelnemer zijn leerdoel aan de groep. Gedurende de 3-daagse training zorgen de trainers dat elke deelnemer actief aan de slag gaat met zijn/ haar leerdoel, zodat iedereen na de training in de praktijk het geleerde direct kan toepassen. 1 De standaard training bestaat uit 8 modules: Module 1: Kennismaking, leerdoelen en wat is Integraal projectmanagement? Module 2: Opstarten van een project Module 3: Projectorganisatie Module 4: Omgevingsmanagement Module 5: Projectteam Module 6: Sturing Module 7: Implementeren Module 8: Projectafsluiting In de module opstarten behandelen we de belangrijkste ingrediënten van een project opstart. Hier komen de 3 perspectieven meteen al aan de orde. Wij vinden bijvoorbeeld dat elke opstart een veranderdiagnose moet bevatten (veranderkundige perspectief). In de module implementeren leggen we uit wat de projectmanager kan doen om projectresultaten ook daadwerkelijk te borgen. We geven praktische tips voor interventies. De training is voor projectmanagers met ervaring. Zij worstelen met thema s zoals hoe zorg ik voor 1 externe noviteiten ipm 0.5

8 VERVOLG: Nieuwe training: Integraal Project Management PAGINA 8 van 14 een werkende projectorganisatie? Of hoe zorg ik voor een succesvol projectteam? Zo geven de trainers ook inzicht in welke management stijl jij hanteert als projectmanager. Elke module omvat theorie, opdrachten (oefenen vaardigheden), veel praktische tips & tricks en de mogelijkheid om als deelnemer onderling ervaringen uit te wisselen (via bijvoorbeeld intervisie). De training biedt veel ruimte aan deelnemers om van elkaar te leren. We verwachten van deelnemers dan ook een actieve houding en bijdrage. De reguliere training is 2 dagen + een individueel intakegesprek en wordt gegeven in de trainingsruimte van Novius te Langbroek. De maximale groepsgrootte is 10 deelnemers. Naast de reguliere training kunnen wij deze training ook verzorgen voor een specifieke doelgroep en/of specifieke klant ( inhouse ) en indien gewenst op een locatie naar keuze. Alle in de training benodigde materialen, zoals hand-outs en cases worden ter beschikking gesteld. Een lunch is bij de prijs inbegrepen. IPM is veel meer dan een training. IPM is de visie van Novius op het succesvol uitvoeren van projecten gebaseerd op jarenlange ervaringen bij diverse klanten in het realiseren van veranderingen. Namens de PIM vakgroep, Rob Chabot Principal Consultant Project- en Implementatiemanagement Indien u interesse heeft voor deze training en / of meer informatie wilt over deze training kunt u contact opnemen met het office management van Novius. Zij kunnen u direct informatie geven over de training of indien gewenst u laten terugbellen door één van de trainers. U kunt contact opnemen per of u kunt bellen via tel:

9 PAGINA 9 van 14 Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen overtuiging, maar ook omdat klanten en overheden er op aandringen. Het blijft echter voor veel organisaties een lastige opgave om een echte, structurele omslag op dit gebied te maken. Novius is er van overtuigd dat de inzet van bedrijfsarchitectuur kan helpen om ook duurzaamheid de juiste aandacht te geven in de inrichting van de organisatie. Ter onderbouwing van deze overtuiging heeft Novius een artikel geschreven dat tevens als doel heeft het onderwerp binnen de architectuurcommunity op de agenda te zetten. In dit artikel worden handvatten uitgewerkt voor de verschillende manieren waarop bedrijfsarchitectuur kan bijdragen aan een duurzame bedrijfsinrichting. Om te beginnen kan Business InformatiePlanning ingezet worden om een duurzame strategie te vertalen naar concrete veranderacties. Ook kan de bedrijfsarchitect toegevoegde waarde leveren door duurzaamheid een vaste plek te geven in zijn dagelijkse werkzaamheden. Ten slotte gaat het artikel in op het ontwikkelen van duurzame architectuur- of inrichtingsprincipes. Het volledige artikel kunt u vinden op de Novius website; in deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van de belangrijkste ideeën. De inzet van Business InformatiePlanning U kent Business InformatiePlanning (BIP) al van Novius als een methode waarmee strategische doelen met behulp van bedrijfsarchitectuurmodellen vertaald kunnen worden in een concrete projectenkalender. Met enkele kleine aanpassingen (meer aandacht voor fysieke aspecten als logistiek, materiaalgebruik en huisvesting) blijkt de methode met bijbehorend raamwerk ook goed toepasbaar voor het vertalen van een duurzame bedrijfsstrategie. Inzet van de BIP-methode in het kader van duurzaamheid zou er als volgt kunnen uitzien. Bij het uitwerken van het strategisch kader worden naast de bestaande kritieke succesfactoren ook succesfactoren benoemd voor de duurzame elementen in de strategie. Bijvoorbeeld de verlaging van energiegebruik of de vermindering van productieafval. Een essentieel kenmerk van de BIP-methode is het integrale karakter. Dit betekent dat de integrale strategie het uitgangspunt vormt en dat er geen separaat duurzaamheids BIP gemaakt wordt. Op deze manier komen er ook ideeën en projecten op tafel die bijdragen aan meerdere strategische doelen tegelijk, bijvoorbeeld duurzaamheid en kostenverlaging. In de volgende fase wordt in afstemming met experts, directie en management het strategisch kader vertaald naar beleidsuitgangspunten en architectuurmodellen. Hier is het zaak om ook groene, maatschappelijke initiatieven en verbetervoorstellen die leven binnen de organisatie te benoemen en een plek te geven. Zowel verbeterpunten gericht op de huidige situatie (bijvoorbeeld vermindering van onnodige verspilling) als creatieve voorstellen gericht op een toekomstige situatie (zoals het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsconcepten of innovatieve inzet van ict) worden geïnventariseerd. Zorg dus dat medewerkers met kennis en goede ideeën op dit gebied - bijvoorbeeld binnen de organisatie benoemde MVO-ambassadeurs - ook aan tafel komen! Vervolgens worden alle benoemde speerpunten logisch geclusterd tot projecten - of benoemd

10 VERVOLG: Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen PAGINA 10 van 14 als lijnactiviteit. Deze clustering kan op basis van verschillende criteria gebeuren. Er kan besloten worden een of meerdere duurzaamheidprojecten te benoemen, waarin verschillende acties zijn gebundeld die direct bijdragen aan het verhogen van de duurzaamheid. Er kan ook voor gekozen worden om duurzame speerpunten te verdelen over verschillende projecten, waardoor veranderacties op meer natuurlijke momenten worden uitgevoerd. Denk aan het duurzamer maken van een bedrijfsproces als onderdeel van een project dat toch al zorgt voor wijzigingen in dit proces. Tenslotte worden de kandidaat-projecten geprioriteerd. Door hierbij elk project ook op de benoemde succesfactoren voor duurzaamheid te scoren wordt geborgd dat dit aspect mee wordt gewogen. De duurzame architect aan het werk Een goed in de organisatie ingebedde architectuurfunctie zorgt voor borging van de samenhang in de totale bedrijfscyclus. Bedrijfsarchitecten zijn idealiter dan ook betrokken in elke fase van deze besturingscyclus. Zij kunnen vanuit deze positie een belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht voor duurzaamheid binnen de organisatie, door simpelweg zelf duurzaamheidsaspecten op te nemen in het eigen takenpakket. Enkele voorbeelden hiervan: Strategische dialoog Duurzame architecten zullen hun rol van gesprekspartner van het topmanagement gebruiken om vragen en dilemma s op het terrein van duurzaamheid aan de orde te stellen. Door het stellen van verhelderingsvragen zorgen zij er voor dat de directie bewuste keuzes maakt op dit gebied en zich ook bewust is van de mogelijke consequenties van deze keuzes. Verder zullen zij aangeven welke bedrijfsdoelen en/of strategische uitgangspunten mogelijk strijdig zijn met duurzaamheidsuitgangspunten en op die manier zorgen voor aanscherping van de strategie. Opstellen en onderhouden van een Enterprise Architectuur Het formuleren en beheren van inrichtingsprincipes is een belangrijke taak van de bedrijfsarchitect. Voor duurzame architecten is het zaak om geformuleerde principes ten aanzien van duurzaamheid verder uit te werken en op te nemen in de Enterprise Architectuur. Zij zorgen ervoor dat het geheel een consistente set modellen en uitgangspunten wordt. Opstellen van Project Start Architecturen In een project is het zaak voor de projectarchitect om te borgen dat het project zich houdt aan de duurzame architectuurprincipes zoals beschreven in de Enterprise Architectuur en dat het project daarmee daadwerkelijk een bijdrage levert aan de geformuleerde duurzame strategische doelen. Tot slot enkele voorbeelden van duurzame inrichtingsprincipes, geordend naar de kolommen van het Novius raamwerk: Kolom 1: Producten en diensten Kolom 2: Proces en Organisatie Kolom 3: informatievoorziening Kolom 4: (Informatie)-Technologie Productontwikkeling volgens cradle to cradle concept Transport en vervoer is CO2 neutraal Streven naar een lean en mean applicatielandschap Early adopter op gebied van inzet energieefficiënte infrastructuur Consequente keuze voor het meest duurzame distributiekanaal Interne processen zijn papierloos Minimaliseren van CO2-uitstoot door icttransacties Minimaliseren energiegebruik op de werkplek Communicatie met de klant is digitaal Productieprocessen zijn afvalneutraal De informatievoorziening ndersteunt triple-p sturing Huisvesting conform cradle to cradle concept Inkoop alleen bij duurzame leveranciers Sturing op Profit, People en Planet Maximaal gebruik van innovatieve groene toepassingen Minimaliseren milieuschade door papiergebruik

11 PAGINA 11 van 14 Getting Business Information Planning done De meest effectieve aanpak voor Business Informatie Planning Business Informatie Planning (BIP) zorgt voor concretisering van de bedrijfsstrategie naar een meerjarenplan, vergroot het inzicht in de noodzakelijke inrichtingskeuzes en vergroot de samenhang tussen business en ICT. De aanpak van BIP varieert afhankelijk van de organisatiecontext en leidt ook tot verschillende resultaten. Een beter inzicht in de samenhang tussen de organisatiecontext, de aanpak en de effectiviteit van BIP helpt ons en onze klanten om de kwaliteit van BIP verder te vergroten en de kans op (blijvend) succes te verhogen! Daarom is onderzoek naar welke aanpak in een bepaalde organisatiecontext leidt tot de beste resultaten nodig. Inmiddels hebben 16 klanten van Novius 1 meegewerkt aan interviews over een eerder uitgevoerd BIP-project. De informatie uit deze interviews wordt op dit moment nader geanalyseerd. BIP is effectief als het een bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen Het algemene doel van BIP is dat een organisatie in staat is om de gewenste en noodzakelijke veranderingen te initiëren en hier vervolgens op te sturen, zodat de strategische doelen worden bereikt. De mate waarin BIP deze doelstelling realiseert is moeilijk vast te stellen, omdat er diverse andere factoren van invloed zijn op het wel of niet bereiken van deze doelstellingen. Grover & Segars (2005) 1 definiëren daarom enkele concretere subdoelen: een verbeterde samenhang tussen de businessen IT-strategie en daarvan afgeleid de wenselijke inrichting en inzet van de informatievoorziening ( alignment ); een beter begrip van de interne operatie van de organisatie in termen van producten/diensten, processen en informatietechnologie ( analysis ); een verbeterde samenwerking met het business management in het bepalen van prioriteiten, migratiepaden en de inzet van middelen en resources ( coöperation ); bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie ( contribution ); verbetering van het planningsproces zelf door de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en procedures ( improvement in capabilities ). BIP is effectief als het bijdraagt aan boven genoemde subdoelen: BIP dient bij te dragen aan verbeterd inzicht in samenhang tussen business en IT en interne operatie van de organisatie, verbeterde samenwerking, verbeterde planningsprocessen en natuurlijk alhoewel minder eenduidig vast te stellen- aan de organisatiedoelstellingen Er zijn verschillende manieren voor de aanpak van BIP De aanpak voor BIP is iedere keer anders, afhankelijk van doelen, betrokkenen en 1 De volgende bedrijven hebben meegewerkt aan dit onderzoek: Achmea, Agis, CTGB, Havenbedrijf Rotterdam, Holland Casino, HTM, Interpolis Pensioenen, OHRA, Provincie Flevoland, Rabobank Nederland, Robeco Direct, Schiphol, Transavia, Zwitserleven.

12 PAGINA 12 van 14 VERVOLG: Getting Business Information Planning done De meeste effectieve aanpak voor Business Informatie Planning organisatiecontext. In één van de weinige theorievormende studies schetst Michael Earl 2 vijf verschillende manieren voor de aanpak van BIP: 1 Business-led aanpak 2 Method driven aanpak 3 Administrative aanpak 4 Technological aanpak 5 Organizational aanpak De business led aanpak is een aanpak waarbij de bestaande business strategie en plannen de enige basis vormen voor de IT strategie en plannen. In deze aanpak worden periodiek de business plannen geanalyseerd en doorvertaald naar ITplannen, meestal onder verantwoordelijkheid van de IT-directeur of IT-strateeg. Managers en medewerkers uit de business worden hier typisch nauwelijks in betrokken; IT-medewerkers proberen de business mee te trekken. De uitvoering van BIP is door het management vaak gedelegeerd naar de professionals. De method driven aanpak wordt gekenmerkt door een grote afhankelijkheid van een formele methode. Als de methode strikt wordt gevolgd, dan komen daar de juiste resultaten wel uit. Kenmerkend is de zoektocht naar de beste methode : consultants en medewerkers voeren hierover stevige discussies. Net als bij de business led aanpak ligt ook bij deze aanpak de uitvoering vooral bij de professionals en blijken de business plannen vaak onvoldoende eenduidig voor BIP. Het management heeft moeite met de interpretatie van de resultaten van BIP. In de administrative aanpak is er een grote nadruk op de (formele) planning van IT-middelen. Voorstellen voor nieuwe systemen of aanpassingen worden ingediend en beoordeeld door commissies. Periodiek worden budgetten en prioriteiten voor het komende jaar vastgesteld, op basis van ingediende voorstellen en wensenlijstjes en beschikbare middelen. Deze aanpak is meestal goed bekend en verankerd in de organisatie, maar leidt eenvoudig tot beperkingen in creativiteit als gevolg van korte termijn denken. De technological aanpak wordt gekenmerkt door een nadruk op het ontwikkelen van architecturen, voor zowel de business als IT. De aanname hierbij is dat er eerst een blauwdruk van de business moet worden ontwikkeld, voordat een blauwdruk voor de informatievoorziening kan worden ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de architecturen worden analytische methoden gebruikt, die vanuit ITperspectief zijn ontwikkeld. Deze aanpak heeft het risico van lange looptijden als gevolg van uitgebreide analyses en inhoudelijke discussies. Maar op de juiste manier beperkt tot de hoofdlijnen, kan deze aanpak leiden tot een verbeterd inzicht. De organizational aanpak tenslotte, gaat ervan uit dat IT-planning geen separaat proces is, maar een vast onderdeel uitmaakt van business planning. In deze aanpak wordt weliswaar gebruik gemaakt van methoden en technieken, maar de nadruk ligt op het proces, dat management en medewerkers van zowel business als IT met elkaar doormaken. Methoden en technieken worden situationeel toegepast, en indien belangrijke onderwerpen nader onderzocht moeten worden, dan worden hiervoor multidisciplinaire teams geformeerd. Deze aanpak is op voorhand minder voorspelbaar, maar leidt tot grote betrokkenheid en lerend vermogen in de organisatie. In zijn studie bij 63 bedrijven, concludeert Earl dat alle vijf manieren van aanpak voorkomen, maar dat de organizational aanpak het meest succesvol is. Als belangrijkste argumenten wijst Earl op het belang van de samenwerking tussen business en IT management en professionals. Methoden mogen dan noodzakelijk zijn, maar zonder een effectief proces leidt dat niet tot de gewenste resultaten.

13 PAGINA 13 van 14 VERVOLG: Getting Business Information Planning done De meeste effectieve aanpak voor Business Informatie Planning Welke aanpak past het beste in welke organisatiecontext? Vele onderzoekers hebben voortgeborduurd op het werk van Earl en zijn vijf aanpakken empirisch gevalideerd 3 of de kenmerken van de aanpakken verder uitgebreid 4. Tegelijkertijd wijst Earl op een mogelijke tekortkoming in zijn onderzoek: de verschillende aanpakken zouden wel eens effectiever kunnen zijn in verschillende situaties. Hij suggereert dat de informatie intensiteit van een branche, de onzekerheid van de omgeving, de planning en management stijl van de organisatie en de IT-volwassenheid van de organisatie belangrijke contingentie variabelen zouden kunnen zijn. Verschillende onderzoekers hebben deze suggestie verder opgepakt. In een studie naar succes bepalende factoren van BIP bij 156 top 1000 bedrijven in Taiwan vonden Wang & Tai 5 dat centralisatie van besluitvorming, formalisatie in procedures en regels en de toekomstige rol van IT in de organisatie belangrijke variabelen zijn, die van invloed zijn op zowel de aanpak als de effectiviteit van BIP. Grover & Segars 1 vonden aanwijzingen dat verschillende volwassenheidsstadia van BIP bepalend zijn voor de aanpak. Newkirk & Lederer 6 vonden echter geen eenduidig empirisch bewijs dat een onzekere omgeving van invloed is op de aanpak en effectiviteit van BIP. BIP effectiviteitsonderzoek onderzoekt best-practices van BIP Ondanks diverse studies naar verschillende manieren van aanpak bij BIP, en de invloed van de organisatiecontext op de aanpak en de effectiviteit van BIP, is er nog een onvoldoende eenduidig beeld van organisatievariabelen, die van invloed zijn op de aanpak en de effectiviteit van BIP. In het BIP effectiviteitsonderzoek, dat Novius uitvoert in samenwerking met Hogeschool Utrecht, willen we deze samenhang tussen situatie, aanpak en effectiviteit van BIP onderzoeken vanuit enkele concrete praktijkcases. Op basis van een literatuurstudie is een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Aan de hand van deze vragenlijst zijn in totaal 16 klanten van Novius geïnterviewd over hun ervaringen met een specifiek BIP-traject, dat eerder in die organisatie is uitgevoerd. Deze interview resultaten worden geanalyseerd om te onderzoeken of er patronen te vinden zijn, die laten zien dat bepaalde aanpakken in specifieke situaties leiden tot betere resultaten. Deze bevindingen worden te zijner tijd gepubliceerd. Een beter inzicht in de samenhang tussen situatie, aanpak en effectiviteit helpt ons èn onze klanten om de kwaliteit van BIP verder te vergroten en de kans op (blijvend) succes te verhogen! Literatuur 1 Grover, V. & Segars, A.H. (2005). An empirical evaluation of stages of strategic Information systems planning: patterns of process design and effectiveness. Information & Management 42 (2005), pp Earl, M.J. (1993). Experiences in Strategic Information Systems Planning. MIS Quarterly March (1993) 3 Doherty N.F., Marples, C.G. & Suhaimi, A. (1999). The relative success of alternative approaches to strategic information systems planning: an empirical analysis. Journal of Strategic Information Systems 8 (1999), pp Bijvoorbeeld Basu, V., Hartono, E., Lederer, A.L. & Sethi V. (2002). The impact of organizational commitment, senior management involvement, and team involvement on strategic Information systems planning. Information & Management 39 (2002), pp Wang, E.T.G. & Tai, J.C.F. (2003). Factors affecting information systems planning effectiveness: organizational contexts and planning systems dimensions. Information & Management 40 (2003), pp Newkirk, H.E. & Lederer, A.L. (2006). The effectiveness of strategic information systems planning under environmental uncertainty. Information & Management 43 (2006), pp

14 Samen succesvoller dankzij BIP PAGINA 14 van 14 Goed bezocht eerste Landelijk Informatiemanagement Congres op 11 november 2010 Onderstaande tekst bevat delen van het volledige artikel door Hotze Zijlstra in CIO Magazine. Business en IT moeten meer communiceren en leren van elkaar om samen succesvol te kunnen zijn. Dat was een van de conclusies tijdens het drukbezochte eerste Landelijk Informatiemanagement Congres, dat op 11 november op initiatief van het platform Business Informatieplanning werd gehouden. Centraal tijdens de bijeenkomst in Zoetermeer stond het thema Informatiemanagement , dat door drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Marco de Jong, directeur van thefactor.e sprak met name over nieuwe ontwikkelingen binnen de online wereld. Allereerst stond hij stil bij de opkomst van sociale media. Een wereld die volgens hem soms minder sociaal is dan het begrip suggereert ( veel zenden, weinig luisteren ), maar waarmee je in theorie wel de hele wereld aan je voeten hebt. Het biedt ongekende mogelijkheden, ook voor bedrijven. Mijn credo: gewoon mee beginnen. Ad Marijnissen gooide het als tweede spreker over een geheel andere boeg. De manager Architectuur binnen de Delta Lloyd Groep, stond stil bij de informatieplanning binnen zijn eigen organisatie. Daarbij blikte hij allereerst tien jaar terug, toen hij kennis maakte met het fenomeen. Er was destijds sprake van een zogeheten business process redesign -traject, dat weinig rekening hield met de IT. Vanuit het bedrijfsinformatieplan, waarvoor het initiatief kwam vanuit de IT, is er echter een geheel van gemaakt en zijn business en IT op één lijn gebracht. Na de koffie, waarbij de discussie in kleinere kringen gewoon werd voortgezet, was het woord aan René Steenvoorden. Steenvoorden is CIO van de Rabobank, voorzitter van het CIO Platform Nederland en een erkend voorloper op het gebied van nieuwe sociale netwerktools. Voor hem gaan architectuur en business informatiemanagement hand in hand en vormen ze samen de basis waarop business en IT zich kunnen ontwikkelen. Toen hij pakweg twee jaar geleden vanuit Essent bij de Rabobank kwam, was BIP voor hem nog een nieuw begrip. Intussen vindt hij het een mooi instrument, dat goed is te gebruiken in de dialoog om meer te halen uit IT. In afsluitende paneldiscussie werd trouwens nog een interessant punt geraakt: binnen BIP ligt een sterke focus op het plannen en inkaderen van zaken, terwijl de nieuwe generatie medewerkers een minimum aan beperkingen wenst. Ze willen kunnen crowdsourcen, wiki s gebruiken en op andere manieren interactief samenwerken. Volgens Ad Marijnissen staat het één niet per se haaks op het andere: Architectuur is er niet alleen om zaken in te kaderen, maar om klaar te zijn op wat er van buiten allemaal op ons af komt. Op de vervolgvraag of je vervolgens met elke hype mee moet gaan, is het antwoord dat het besluit hierover niet alleen vanuit IT kan komen. Kijk voor het volledige artikel door Hotze Zijlstra in CIO Magazine van januari 2011 of kijk op www. cioportal.nl. De link naar het artikel is ook te vinden op Marcel Willems

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered

Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie. your business empowered Van strategisch advies tot en met succesvolle implementatie your business empowered Over Ambities waarmaken 3 4 5 6 8 10 11 Ambities waarmaken Onze drijfveren Onze opdrachtgevers Beheerste veranderingen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Mark Schravesande Groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Succes informatieplanning hangt af van volwassen en gelijkwaardige relatie tussen business en ict

Succes informatieplanning hangt af van volwassen en gelijkwaardige relatie tussen business en ict Succes informatieplanning hangt af van volwassen en gelijkwaardige relatie tussen business en ict 54 TIEM 2.0 44 SUCCES INFORMATIEPLANNING HANGT AF VAN VOLWASSEN EN GELIJKWAARDIGE RELATIE TUSSEN BUSINESS

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen overtuiging, maar

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius

Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 1 Seminar 22 maart 2012 Integraal Verandermanagement Grip op Verandering? Rob Chabot & Jeroen Stoop Principal Consultants bij Novius 2 1. Wat bedoelen wij met Integraal verandermanagement 2. Waarom geloven

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie