Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting"

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Terug naar overzicht Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit nr CPP Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Inleiding De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting. In 2005 is begonnen met een algemene actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen: terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuïstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal. vergroting van de toegankelijkheid Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Daarbij zijn of worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit. Gebleken is dat het mogelijk is een aanzienlijk aantal besluiten in te trekken. Het gaat hierbij om intussen achterhaald beleid of beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving. In een enkel geval is wellicht sprake van een intrekking ten overvloede omdat in het verleden misschien niet duidelijk is geweest dat het besluit geen gelding meer had. Ook is intrekking mogelijk van besluiten die een voornamelijk informatief karakter hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij een wijziging in de regelgeving is bekend gemaakt. Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten is of wordt ingetrokken. De onderstaande besluiten worden met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. Ik heb bij dit overzicht een onderverdeling in rubrieken aangebracht. Het zijn de rubrieken vennootschapsbelasting/algemeen, vennootschapsbelasting/fiscale eenheid, pensioenaangelegenheden, inkomstenbelasting/winst-vennootschapsbelasting en kapitaalsbelasting. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de besluiten kapitaalsbelasting nog van toepassing zijn op alle feiten en rechtshandelingen die plaatsvinden tot aan het moment van de afschaffing van deze belasting. Ingetrokken worden de besluiten van: Vennootschapsbelasting/algemeen 7 mei 1930, nr. b-4904 (toerekening vermogen vaste inrichting bij bankbedrijf; verouderd, het was niet de bedoeling dat dit beleid geldt voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969); 25 mei 1954, nr. 14 (ruilverkaveling en vennootschapsbelasting; is achterhaald door besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M); 1 september 1964, nr. B4/5719 (afschrijving bedrijfsmiddelen landbouwbedrijf; deze problematiek wordt geregeld door middel van de jaarlijkse landbouwnormen, besluit van 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M); 18 juni 1968; nr. B68/8159 (verwisseling aandelen in het kader van fusie; achterhaald door jurisprudentie en wetgeving); 25 september 1970, nr. B70/ (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 3 mei 1971, nr. B71/3809 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en

2 pagina 2 van 6 voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 1 juli 1971, nr. B71/12651 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 28 september 1973, nr. B73/20834 (toepassing deelnemingsvrijstelling voor aandelen in Nationale Investeringsbank NV; belang verloren); 17 februari 1976, nr (betreft de toepassing van het besluit van 1 juli 1971, B71/12651; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 22 augustus 1978, nr (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 1 september 1979, nr (goodwill bij notariskantoren; achterhaald door jurisprudentie en door afschaffing commerciële herwaardering bij geruisloze omzetting); 16 september 1981, nr (besluit heeft betrekking op de inmiddels ingetrokken Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981); 21 maart 1984, nr (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie); 26 februari 1986; nr (warrantleningen; heeft met invoering van het forfaitaire rendement in de inkomstenbelasting en artikel 10b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geen belang meer); 7 april 1986, nr (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie); 10 oktober 1986, nr (kantoorautomatisering vennootschapsbelasting, voorlopige aanslag en rechtsvormwijziging; verouderd); 9 april 1987, nr (geruisloze doorschuiving bij bijzondere vormen van overdracht van een onderneming; verouderd); 10 augustus 1987, nr. DB87/4966 (richtige heffing en fraus legis; verouderd besluit); 12 oktober 1987, nr (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 8 augustus 1989, nr. DB89/3695 (afspraak inzake vaststelling winst eeuwigdurende leningen; verouderd); 20 september 1988, nr. DB88/5569 (deelnemingsvrijstelling bij aandelen zonder nominale waarde; overbodig door jurisprudentie); 2 juli 1990, nr. WDB90/207, gewijzigd bij besluit van 20 juli 1990, nr. WDB90/249 (betreft overgangsmaatregel in afwachting van wetswijziging van artikel 13c Wet op de vennootschapsbelasting 1969); 11 juni 1991, CA 91/84 (betreft aanslagregeling 1990 van bepaalde beleggingsinstellingen; niet meer van belang voor latere jaren); 14 januari 1992; CA92/3 (formulieren waarde-onderzoek onroerend goed; verouderd, betreft o.m. reeds opgeheven organisatie-onderdelen); 10 juli 1992, nr. DB92/3298 (betreft deelnemingsvrijstelling; overgangsmaatregel tot 1 januari 1993); 1 juli 1993, nr. DB93/2165M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3358M (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 1 juli 1993, nr. DB93/2167M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3359M (bedrijfsfusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3042M); 12 oktober 1993, nr. DGO (deelnemingskosten bankenregeling; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 11 oktober 1994, nr. DB94/12M (belastingplicht lokale omroep; dit besluit is opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1551M); 28 november 1995, nr. DB95/2527M (deelnemingskosten welke verband houden me t buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 13 februari 1997; DB97/280M (aanspreekpunt Antillenconstucties; verouderd, betreft o.m. reeds vervallen organisatie-onderdelen); 11 juni 1997, nr. DB97/1957M (kinderopvang is behartiging algemeen maatschappelijk belang; opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1554M); 2 oktober 1997, nr. DB97/3951M (modelbeschikking concernfinancieringsactiviteiten; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, Stb. 2005, 468); 20 januari 1999, nr. DB98/4540 (giftenaftrek buitenlandse instellingen; verouderd en opgenomen in het besluit van 8 augustus 2005, nr. CPP2005/1373M); 11 september 1999, nr. DB99/2929M (ruimteregeling inzake kosten deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 15 oktober 1999, nr. DB99/3319M (kosten verband houdend met middellijke buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 4 januari 2000, nr. DB99/1307M (juridische afsplitsing, voorwaarden; dit besluit is vervangen

3 pagina 3 van 6 door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M); 4 januari 2000, nr. DB99/1482M (juridische afsplitsing, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2683M); 18 april 2000, nr. WDB2000/266M (vrijstelling fondswervende instellingen; is inmiddels wettelijk verankerd); 21 juli 2000, nr. RTB 2000/164M (informatie over verwachte omvorming van rentegroeifondsen i.v.m. invoering Wet IB 2001; geen beleidsregels louter informatief bedoeld); 29 november 2000, nr. CPP2000/1932M (vervallen oude besluiten i.v.m. inwerkingtreding Wet IB 2001; besluit is uitgewerkt); 19 december 2000, nr. CPP2000/2680M (omzetting coöperatie in BV voorwaarden; dit onderwerp is behandeld in het besluit van 27 mei 2004, CPP2004/112M); 19 december 2000, nr. DB2000/3147M (juridische fusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 25 februari 2002, nr. CPP2002/158M); 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (goedkeuring m.b.t. de scholingsaftrek voor energiebedrijven tijdens de overgangsperiode met nihiltarief; het nihiltarief is vervallen); 31 oktober 2001, nr. CPP2001/1552M (kosten welke verband houden met deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 20 december 2001, nr. CPP 2001/1558M (intrekking besluit van 1 december 2000, nr. CPP2000/2698M; uitgewerkt); 15 februari 2002, CPP2001/3589M (fiscale eenheid, versoepeling 16 e standaardvoorwaarde); 7 augustus 2002; nr. CPP2002/1751M (vragen en antwoorden verliesverrekeningsbeperking; vervangen door het besluit van 17 september 2003, CPP2003/1731M); 5 december 2002, nr. DGB2002/5635M (concernfinanciering, nieuwe verzoeken worden niet meer in aanmerking genomen; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, Stb. 2005, 468). Vennootschapsbelasting/fiscale eenheid De hiernavolgende besluiten zijn achterhaald in verband met het vervallen van de overgangsregeling van artikel IV, tweede lid, van de Wet van 11 december 2002, Stb. 618 (herziening fiscale eenheid): 21 februari 1985, nr (interpretatie 16 e standaardvoorwaarde); 26 september 1986, nr (dividendbelasting bij fiscale eenheid/beleggingsinstelling); 9 januari 1987, (meegeven verliezen dochtermaatschappij na verbreking); 18 juli 1989, DB88/4852 (bezit alle aandelen); 30 september 1991, DB91/2309 (toelichtend besluit artikel 15); 16 augustus 1993, DB93/3436M (aankondiging voorwaarden artikel 15a); 30 november 1993, DB93/2073M (fiscale eenheid tussen verzekeraars en niet-verzekeraars); 21 maart 1994, DB93/3937U (uitleg 16 e standaardvoorwaarde overdracht onderneming); 5 juli 1995, DB95/2643M (meenemen verliezen door dochter na verbreking); 19 januari 1996, DB95/2014M (overgang naar onbeperkte voorwaartse verliesverrekening); 6 februari 1997, DB97/118M (goedkeurend beleid inzake aansluitende fiscale eenheid); 15 december 1997, DB97/4794M (aansluitende fiscale eenheid, Mededingingswet); 13 maart 1998, DB98/1161M (meegeven verliezen aan dochter na verbreking fiscale eenheid); 26 juli 1999, DB99/1564M (juridische fusie binnen fiscale eenheid); 29 september 1999, DB99/2172M (toepassing 16 e standaardvoorwaarde naar aanleiding van HR 28 april 1999); 3 november 1999, DB99/2820M (fiscale eenheid en standaardvoorwaarden); 8 juni 2000, CPP2000/543M (herdruk besluit van 17 april 2000, DB99/3596, fiscale eenheid met energiebedrijven); 7 juli 2000, CPP2000/811M (meegeven verliezen + doorschuiven 16 e standaardvoorwaarde na juridische fusie en splitsing waarbij geen winst wordt behaald); 14 november 2000, CPP2000/2369M (inhouding dividendbelasting); 15 december 2000, CPP2000/3074 (doorschuiving 16 e standaardvoorwaarde bij (af)splitsing of juridische fusie); 8 juni 2001, CPP2001/659M (juridische fusie binnen fiscale eenheid); 9 april 2002, CPP2002/537M (juridische fusie waarbij een energielichaam is betrokken); 3 mei 2002, CPP2001/3295M (afdoening verzoeken fiscale eenheid); 11 juli 2002, CPP2002/282M (juridische afsplitsing binnen fiscale eenheid); 31 januari 2003, CPP2003/46M (overzicht beleidsbesluiten); 11 februari 2003, CPP2002/3783M (vraag- en antwoordbesluit). Pensioenaangelegenheden 6 januari 1977, nr (toepassing artikel 9a Wet IB 1964 (3.26) risicoverzekering weduwen-wezenpensioen, belang verloren door wettelijke regeling); 14 december 1981, nr (pensioenverplichtingen glasgroothandel c.a.; betreft feitelijke

4 pagina 4 van 6 gegevens oude jaren); 14 december 1981, nr (pensioenverplichtingen agrarische voedselvoorzieningshandel c.a.; betreft 15 december 1981, nr (pensioenverplichtingen handel in bouwmaterialen; betreft 16 december 1981, nr (pensioenverplichtingen handel in opticienbedrijven; betreft feitelijke gegevens oude jaren) 12 maart 1984, nr (backservice bij dispensatie bedrijfspensioenfonds; betreft feitelijke gegevens oude jaren); 17 december 1984, nr (actuarieel adviseurs Belastingdienst; betreft verouderde lijst); 26 juni 1985, nr (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft 13 januari 1986, nr (directiepensioenlichamen, artikel 9a Wet IB 1964 en eisen aan statuten; vanaf 2001 opgenomen in wetgeving); 25 maart 1986, nr (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft 5 april 1988, nr. DB87/4911 (passivering bedrijfspensioenfonds betonmortelindustrie; betreft 8 april 1991, nr. DB90/6440 (passivering bedrijfspensioenfonds bouwnijverheid; betreft feitelijke gegevens oude jaren); 25 april 1991, nr. DB90/5279; (passivering bedrijfspensioenfonds metaalindustrie; betreft 23 januari 1995, nr. DGO95/825; (passivering bedrijfspensioenfonds emballage pallet- en klompenindustrie; betreft 16 augustus 1995, nr. DB95/2779M (openingsbalans directiepensioenlichamen; achterhaald door wetgeving); 21 juli 2000, nr. CPP2000/1127M (waardering pensioenen en lijfrenteverplichting tegen marktrente/ingangsdatum 1 januari 2001 i.p.v. 1 september 2000; inhoud nadien overgenomen in besluit van 11 december 2000, nr. RTB2000/2726); 13 april 2001, nr. CPP2001/872M (taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen; achterhaald door het besluit van 10 december 2003, nr. CPP2003/2808M). Inkomstenbelasting-winst/Vennootschapsbelasting 26 januari 1962, nr. B2/970 (toerekening baten en lasten aan onderneming/bedrijfsberoepskosten; verouderd); 9 april 1999, nr. DB99/1301 (mededeling dat scholingsfondspercentages pas in het tweede kwartaal 1999 worden bekend gemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004); 15 maart 2000, nr. CPP2000/2074M (betreft de toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (betreft toepassing van de - vervallen - scholingsaftrek voor energiebedrijven); 6 februari 2001, nr. CPP2001/184M (intrekking besluit n.a.v. arrest over renteloos lenen van eigen BV; verouderd en uitgewerkt); 11 december 2001, nr. CPP2001/3476M (landelijke landbouwnormen 2000); 17 december 2001, nr. CPP2001/2875M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd); 20 december 2001, nr. CPP2001/3427M (behandeling verzoeken WIR-premie); 28 februari 2002, nr. CPP2002/622M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd); 23 april 2002, nr. CPP2002/1255M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd); 17 mei 2002, nr. CPP2002/1072M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd); 3 juli 2002, nr. CPP2002/1832M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 14 oktober 2002, nr. CPP2002/2826M (percentages scholingsfondsen bekendgemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004); 12 december 2002, nr. CPP2002/3661M (landelijke landbouwnormen 2002); 17 december 2002, nr. CPP2002/3698M (wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende fiscale faciliëring arbo-investeringen; achterhaald); 17 juli 2003, nr. CPP2003/1412M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 6 maart 2003, nr. CPP2002/1330M (vragen en antwoorden herinvesteringsreserve; dit beleid is verwerkt in het besluit van 10 mei 2004, nr. CPP2003/2004); 15 december 2003, nr. CPP2003/2992M (landelijke landbouwnormen 2003); 6 december 2004, nr. CPP 2004/2619M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen

5 pagina 5 van 6 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M (landelijke landbouwnormen 2004); 7 april 2004, nr. CPP2004/815M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief); 9 april 2004, nr. CPP2004/610M (waardering verpachte gronden box 3 voor het jaar 2003); 15 april 2004, nr. CPP/2004/905M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief); 21 februari 2005, nr. CPP2005/282M (waardering verpachte gronden box 3 voo r het jaar 2004). Kapitaalsbelasting 13 februari 1919, nr. 54 (NV i.o., inbreng winst uit voorperiode; afschaffing 10 april 1919, nr. 28 (CV op aandelen en omzetting; afschaffing 7 augustus 1919, nr. 53 (uitgifte aandelen onder pari; afschaffing 13 juli 1920, nr. 18 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing 8 november 1921, nr. 57 (obligaties die meedelen bij liquidatie; afschaffing 18 november 1921, nr. 91 (storting op aandelen minder dan nominaal; afschaffing 6 september 1924, nr. 77 (winstafhankelijke rente; afschaffing ka pitaalsbelasting); 5 december 1924, nr. 48 (dag van storting bij beursaandelen, emissiekosten; afschaffing 1 juli 1926, nr. 46 (contante waarde storting op aandelen; afschaffing 25 mei 1927, nr. 36 (kapitaalsbelasting door de vennootschap zelf betaald; afschaffing 4 januari 1928, nr. 102 (obligaties en gelijkstelling met preferente aandelen; afschaffing 29 februari 1928, nr. 77 (afschrijving op aandelen onder bijstorting; afschaffing 28 april 1931, nr. 43 (persoonlijke aandelen, intrekking aandelen en uitgifte aan een ander; afschaffing 18 december 1931, nr. 104 (bonusaandelen ten laste van reservefonds, afstand van tantiemerechten; afschaffing 30 juni 1932, nr. 154 (conversie obligaties tegen aandelen en winstbewijzen beneden pari; afschaffing 16 mei 1935, nr. 75 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing 13 oktober 1936, nr. 110 (reserve door te hoge kapitaal-afschrijving; afschaffing 6 november 1947, nr. 77 (emissiekosten; afschaffing 1 december 1950, nr. 106 (inbreng onderneming, onbelaste reserve; afschaffing 2 juli 1954, nr. 71 (plaatsing aandelen cum dividend; afschaffing 23 december 1955, nr. 23 (NV i.o.; afschaffing 21 augustus 1958, nr. C 8/1768 (waardering; afschaffing 11 april 1961, n. D0/9078 (intrekking van oprichtersbewijzen tegen aandelenuitgifte; afschaffing 17 juni 1966, nr. D6/714 (inbreng onderneming door coöperatieve flatexploitatieverenigingen; afschaffing 31 januari 1973, nr. B72/27497 (stortingen op vóór geplaatste aandelen; afschaffing 2 februari 1979, nr (inbreng van buiten EU, fraus legis; afschaffing 31 augustus 1987, nrs en IB 87/610 (hardheidsclausule bij vergissing; afschaffing 27 december 1988, nr. IB 88/1084 (niet tijdig beroep op vrijstellingen; afschaffing 18 juli 1991, nr. VB1991/1044 (toelichting kapitaalbelasting; afschaffing 9 september 1991, nr. VB1991/1199 (kapitaalvermindering na geruisloze overgang; afschaffing 12 november 1993, nr. VB1993/3216; (bijschrijven op aandelen ten laste van fusieagio; afschaffing 4 augustus 1997, nr. VB95/321 (inbreng 100%-aandelenpakket; afschaffing 24 september 1997, nr. DB97/2950 (geruisloze omzetting, kapitaalvermindering; afschaffing 28 september 1999, nr. DGM99/3701 (aangiftebiljet kapitaalsbelasting; afschaffing 26 september 2000, nr. CPP2000/1832 (vrijstelling kapitaalsbelasting voor algemeen nut beogende lichamen; afschaffing 6 oktober 2000; nr. CPP2000/2050 (interne reorganisatie; afschaffing 30 november 2000, nr. CPP2000/2662 (aandelenfusie en liquidatie; afschaffing

6 pagina 6 van 6 19 december 2000, nr. CPP2000/2679M (omzetting rechtsvorm; afschaffing 9 januari 2001, nr. CPP2000/2534M (aangifte kapitaalsbelasting, over te leggen stukken; afschaffing 5 april 2001, nr. CPP2001/0101M (vragen en antwoorden; afschaffing 19 december 2001, nr. CPP2001/2503M (vragen en antwoorden; afschaffing 20 december-2001, nr. CPP2001/3490M (beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal; afschaffing 9 december 2002, nr. CPP2002/1349M (vragen en antwoorden; afschaffing 15 juli 2003, nr. CPP2003/1526M (vragen en antwoorden; afschaffing 25 februari 2004, nr. CPP2003/2703M (inbreng 100% aandelenpakket; afschaffing 23 december 2004, nr. CPP2004/2561M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting). Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Beschrijving van het onderzoek 1 1.1 Inleiding 1 Deel I Verleden HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 2.1 Wet betreffende de Belasting op bedrijfs-

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen Dit besluit is vervangen door het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M, Stcrt. nr. 133). Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. (Op)waardering; willekeurige afschrijving; verruimde achterwaartse verliesverrekening. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten

Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van de 7 mei 2004 arresten 1 Inkomstenbelasting. Landbouwvrijstelling; heretikettering per 27 juni 2000; gevolgen van

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen . Besluit 20-12-2007 nr CPP07-3321 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M, Stcrt. nr. 3 De staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de vierde druk /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1.1 Het onderwerp / 1 1.2 Historisch overzicht / 2 1.3 Een eerste verkenning van het begrip totale winst

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

1. Lijst van afkortingen

1. Lijst van afkortingen Natuurschoonwet 1928 1 Natuurschoonwet 1928 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/205M, Stcrt. nr. 202

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1. Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/1680M, Stcrt. nr. 202

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1. Besluit van 11 oktober 2007, nr. CPP2007/1680M, Stcrt. nr. 202 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verkrijging van monumenten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting)

Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 (Geruisloze omzetting) Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 () Besluit van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M,

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10512 7 juli 2010 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting. Geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden; toelichting

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit juridische fusie Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M) Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20943 25 juli 2014 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. (Op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening.

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

Dividendbelasting. Verzamelbesluit Dividendbelasting. Verzamelbesluit 1 Dividendbelasting. Verzamelbesluit Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Aspectgebied internationaal belastingrecht Besluit van 16 maart 2007,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21344 29 december 2010 Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 19 december 2010 Nr. DGB2010/4308M,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Besluit van 8 april 2009, nr. CPP2009/482M, Stcrt. nr. 70

Besluit van 8 april 2009, nr. CPP2009/482M, Stcrt. nr. 70 Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting Versoepeling uitvoering terugwenteling verliezen over 2008 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

Bart van der Vorm HetRegister

Bart van der Vorm HetRegister Moeder-dochterfusie en zusterfusie: mooie middelen bij een herstructurering Bart van der Vorm Mr. B.L. van der Vorm FB is belastingadviseur bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. De civielrechtelijke

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven & Beleidsbesluiten Besluit van 20-12-2011, nr. BLKB 2011/1954M,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 27 november 2008, nr. CPP2008/2130M, Stcrt.

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Besluit / beleidsregel, Fiscaal 16-12-2009 Inkomstenbelasting Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Vermogende Particulieren Bulletin Geruisloze omzetting eenmanszaak heroverwogen Auteur: Mr. E. Alink[1] Elders in deze uitgave wordt aandacht besteed aan de Flex-bv. Invoering van dat wetsvoorstel kan

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten)

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Regeling van, nr.

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling 1 Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen 1 Loonheffingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing 1 Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 19 februari

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4009 8 maart 2011 Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk

Nadere informatie

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn

Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn MR. DRS. P.H.M. SIMONIS / DRS. M.BAKKER De fiscale gevolgen van juridische fusie en splitsing DOSSIER Per 1 januari 1984 is de derde EU-richtlijn inzake vennootschapsrecht in het Nederlandse BW ingevoerd.

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 713 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende.

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling. Wijziging van het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr. 5544 Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

1. Inleiding. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto s en motorrijwielen. Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06 1 Omzetbelasting,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 22 december 2010 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid 14 december 2010 nr. DGB2010/4620M Directoraat-generaal

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 FI Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29 september 2008/Nr. CPP2008/1008M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling,

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 646 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie