ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE"

Transcriptie

1 ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE

2 Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie Rakhorst, directeur Search

3 INHOUD thema s KANSRIJKE OPLOSSINGEN VOL GAS NAAR EEN POSITIEVE ENERGIEBALANS Nederland na het fossiele tijdperk MAAK NEDERLAND ONUITPUTTELIJK POWER TO THE PEOPLE Rondetafelgesprek over positieve energie WEG MET HET SCHULDGEVOEL Schone energie kan geld opleveren GRENZELOZE INSPIRATIE Wereldwijde succesvoorbeelden WAAR VINDEN WE ONZE NIEUWE ENERGIE? Nederland als duurzame proeftuin INTELLIGENTE WASMACHINES IN HOOGKERK HET ENERGIEMENU Voorbeelden, uitdagingen en kansen DE STAD VAN MORGEN Kennis durven delen, vanaf het ontwerp NEDERLAND IN 2035 Schone energie als toekomstvisioen kaders 38 Voorbeelden om van te leren. Feed-inwet: hard nodig 62 Hoe duurzaam is onze energie? Nederland en het buitenland 90 Slimme meters als 'waakhond'. De energieneutrale snelweg 120 Doe de windmolentest Een loket voor alle subsidies? 154 Energie uit afval Windenergie ver op zee 184 BREEAM en LEED Een duurzaam monument in de Maasstad Duurzame energie maakt het leven zoveel leuker. Wubbo Ockels visies KOPSTUKKEN OVER DUURZAME ENERGIE 69 Hermann Scheer 95 Gunter Pauli 125 Wubbo Ockels 159 Michael Braungart 189 Andy van den Dobbelsteen 211 Jeremy Rifkin Omslag: onderzoekers van de TU Delft ontwikkelen het duurzame vliegtuig van de toekomst. Zie ook pagina Literatuur 214 Websites 217 Registers 228 Beeldverantwoording 232 Colofon

4 VOL GAS NAAR EEN POSITIEVE ENERGIEBALANS Inmiddels is het voor iedereen duidelijk: fossiele brandstoffen raken op en de vraag naar alternatieve oplossingen op het gebied van energie neemt snel toe. Tegelijkertijd zijn al diverse oplossingen voorhanden. Zo wekken steeds meer gebouwen hun eigen duurzame energie op door middel van onder meer zonne- en windenergie, is de feed-inwet in Duitsland een succes en volgen de ontwikkelingen op technisch gebied elkaar in een snel tempo op. Dit is ook de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Een boek waarin niet het probleem centraal staat, maar de oplossingen. Een pleidooi voor een Nederland dat binnen 25 jaar onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, waar energie decentraal wordt opgewekt en duurzame opwekking van energie wordt gestimuleerd en ondersteund door wet- en regelgeving. Mocht u een wetenschappelijke verhandeling verwachten, of een uitgebreide analyse van alle elkaar tegensprekende rapporten, dan moet ik u teleurstellen. Het boek is vooral bedoeld om te inspireren. Ik ben op zoek gegaan naar een reëel toekomstbeeld. Ik beschrijf concrete mogelijkheden, kansen en oplossingen die benut moeten worden en het vooral ook waard zijn om benut te worden. Geen onnodige problemen, kanttekeningen en nuanceringen dus. Ik kan u verzekeren dat ik mijn uiterste best heb gedaan om onze bronnen en het cijfermateriaal te verifiëren. In het boek vindt u niet alleen een in mijn ogen heldere visie, maar dus vooral ook voorbeelden, oplossingen en best practices die laten zien dat het mogelijk is om samen een succesvolle energietransitie voor elkaar te krijgen. Waarbij zowel grote als kleine projecten worden behandeld. Ik hoop van harte dat deze voorbeelden u net zo inspireren als ze mij hebben gedaan. En dat u na het lezen van dit boek samen met mij concludeert dat het fossiele tijdperk voorbij is. Dat het tijd is voor Nieuwe Energie. In alle opzichten. Dit betreft zowel de duurzame energiebronnen die de fossiele brandstoffen moeten gaan vervangen, als de wijze waarop we opnieuw onze energievoorziening (decentraal) zullen inrichten met innovaties als smart grids en nieuwe opslagsystemen. Het gaat ook over de impuls die het onze economie kan geven als we nu de kansen grijpen. Maar bovenal geeft het aan dat een nieuw tijdperk is aangebroken. En dat als we hierop inspelen dit ons meervoudige winst zal opleveren. Winst voor mens, milieu en economie. Er is geen tijd te verliezen. Aan de slag! Anne-Marie Rakhorst Nederland na het fossiele tijdperk 12

5 Door ons als doel te stellen dat we over uiterlijk 25 jaar volledig draaien op herwinbare energie, creëren we een nieuw elan

6 VOORBEELDEN OM VAN TE LEREN KADERS FEED-INWET: HARD NODIG KADERS De deelnemers aan het rondetafelgesprek selecteerden een aantal inspirerende voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Een bloemlezing: Zonnestroom voor fuel poverty. In Groot-Brittannië loopt een bijzonder initiatief op het gebied van schone energie in de sociale woningbouw. Steeds meer huishoudens kunnen hun energiekosten niet meer opbrengen (fuel poverty). Mensen die meer dan 10 procent van hun inkomen aan energie besteden, kunnen in aanmerking komen voor gratis zonnepanelen op het dak, inclusief montage. Dus worden op tienduizenden woningen in de sociale sector gratis zonnecellen op het dak geplaatst. De investeringskosten komen uit een fonds op basis van de Britse feed-inregeling. De bewoners profiteren dubbel: hun energierekening is lager en ze zijn minder afhankelijk van het stroomnet. De woningcorporaties stellen de daken ter beschikking en voldoen daarmee ook aan hun eigen doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Een Elfstedentocht voor zonneboten. Ooit nam Wubbo Ockels het initiatief voor deze Frisian Solar Challenge. Boten uit tientallen landen doen mee, met een snelheid tot dertig kilometer per uur. Die prestatie is nog indrukwekkender omdat er ook energie wordt geproduceerd. Een weblog voor foute ideeën over duurzame energie. Zet met een forum van energiedeskundigen een weblog op dat beleidsvoornemens, uitspraken en voorstellen voor wet- en regelgeving in duurzaamheidsland volgt en waar nodig corrigeert. Daarmee voorkom je ontsporingen en heb je een stok achter de deur die het succes van kan overtreffen. Leg een energiepositieve snelweg aan. Naar het voorbeeld van Duitsland, waar de uitbreiding van de noordelijke snelweg A20 wordt benut voor herwinbare energiebronnen. Langs de route komen genoeg windmolens te staan om alle nabijgelegen bedrijventerreinen van voldoende elektriciteit te voorzien. Ook wordt geëxperimenteerd met trillingmembranen die de energie van het verkeer opslaan en doorgeven. Energievoorziening is van cruciaal belang voor de transitie naar een duurzame samenleving en onze toekomstige economische ontwikkeling. Decentrale opwekking van energie speelt in deze transitie een belangrijke rol. Om dit te stimuleren, zou Nederland een voorbeeld moeten nemen aan de Duitse energiewet en het feed-intarief zoals dat daar wordt gehanteerd. Volgens de gezaghebbende International Energy Agency (IEA) is dit de meest effectieve beleidsmaatregel om opwekking van hernieuwbare energie te stimuleren. De energiewet is sterk gepropageerd door de Duitse politicus Hermann Scheer en kent drie pijlers: Alle vormen van schone energie krijgen voorrang boven grijze energie op de distributienetwerken. Aanbieders van duurzame energie krijgen een garantie op een minimumopbrengst, zodat ze kunnen inschatten wat het hen oplevert en financiers kunnen aantrekken. Een openeinderegeling: budgettaire tegenvallers hebben geen invloed op de toekomstige inkomsten van leveranciers van schone energie. Het feed-intarief is het bedrag dat leveranciers krijgen voor levering van duurzame energie. Zonder limiet en op basis van een vast tarief. De kosten van energie stijgen hierdoor wel, maar algemeen wordt dit in Duitsland beschouwd als een investering in de toekomst. Bovendien gaat het om een relatief gering bedrag, in 2009 was dit circa 35 euro per huishouden. In het huidige groeitempo is de grootste industriële natie van de EU in 2023 voor de elektriciteitvoorziening volledig onafhankelijk van fossiele energiebronnen. Daardoor geïnspireerd hebben diverse andere landen de regeling inmiddels ook ingevoerd. SMART GRID, GRONINGEN Als een vaste opbrengst van decentraal geproduceerde energie zeker is, zal het aantal toepassingen hiervoor stijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor smart grids. Energiekennisbedrijf Kema ontwikkelde zo n intelligent netwerk in de wijk Hoogkerk in Groningen. Vraag en aanbod worden voortdurend op elkaar afgestemd, waardoor bijvoorbeeld een wasmachine die draait op windenergie zichzelf inschakelt als het voldoende waait. Op de afbeelding worden twee opties aangegeven: levering aan het lokale net (rechtsonder) en aan het landelijke net (linksonder)

7 Solarpark Lieberose energieopwekking en ecologisch verantwoorde gebiedsontwikkeling in één In de Duitse deelstaat Brandenburg ligt een van de grootste zonne-energiecentrales ter wereld: het Lieberose Solar Park. Sinds december 2009 is deze centrale aangesloten op het stroom- net. Lieberose Solar Park heeft een capaciteit van 53 megawatt, voldoende voor de elektriciteitsvoorziening van huishoudens. Aan uitstoot bespaart de energiecentrale ton CO2 per jaar, vergelijkbaar met 8500 auto s. De centrale is gebouwd op een voormalig militair oefenterrein op initiatief van het Duitse bedrijf Juwi Solar, ontwikkelaar van duurzame energiecentrales. First Solar, een Noord-Amerikaanse producent van dunne-filmzonnemodules, levert de pv-modules voor de centrale. Al eerder werkten beide bedrijven samen bij de bouw

8

9 van grote zonneparken in Duitsland, zoals in Waldpolenz bij Leipzig in de deelstaat Saksen (40 megawatt) en Köthen in Saksen-Anhalt (15 megawatt). Voor de financiering van Solarpark Lieberose, die meer dan 160 miljoen euro bedroeg, wist Juwi Solar als initiatiefnemer en ontwikkelaar van het project een consortium van banken te interesseren. Mede daarom is Solarpark Lieberose een goed voorbeeld van innovatief ondernemerschap dat een positieve impuls kan betekenen voor de energietransitie, zonder een beroep te hoeven doen op staatssubsidie. Dat is echter niet het enige aspect waarin dit project zich onderscheidt. Op het voormalige militaire oefenterrein lagen nog tonnen munitie, die eerst moesten worden opgeruimd voordat de centrale kon worden gebouwd. Daarvoor kregen de ontwikkelaars een eenmalige bijdrage van de deelstaat. Volgens de pachtovereenkomst mag het terrein nu twintig jaar lang worden gebruikt voor de opwekking van schone energie, waarna de centrale ontmanteld wordt en First Solar de modules in de eigen fabriek zal recyclen. Het Amerikaanse bedrijf is het eerste dat hiervoor een geïntegreerd systeem heeft opgezet, waarmee een standaard is geïntroduceerd voor de industrie. Het terrein wordt na de ontmanteling van de centrale vrijgegeven als natuurgebied. Lieberose Solar Park is gebouwd op een voormalig militair oefenterrein. 45

10 SLIMME METERS ALS WAAKHOND K A D E R S DE ENERGIENEUTRALE WEG KADERS FLOW HOUSE, NEW ORLEANS Na de overstroming van de Noord-Amerikaanse stad New Orleans heeft William McDonough het FLOW House ontworpen. In het ontwerp van deze duplexwoning heeft hij de basisprincipes van Cradle to Cradle-bouwen toegepast. De modulaire units zijn in de fabriek gebouwd en snel te monteren. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. De daken leveren energie en warm tapwater. De huizen worden op natuurlijke wijze geventileerd. Een schermpje waarop valt af te lezen of er nog licht brandt of ergens een televisie aan staat. Mooi van vorm, zoals de Wattson Energie Meter van het Britse bedrijf Diy Kyoto die 20 procent besparing op uw energieverbruik belooft. Het systeem bestaat uit een ontvanger en een sensor. De sensor komt vlakbij de elektriciteitsmeter aan een elektriciteitskabel te zitten en meet de hoeveelheid elektrische stroom die passeert. De ontvanger krijgt de informatie en laat aan de hand van een display zien hoe het met het elektriciteitsverbruik op dat moment gesteld is. De ontvanger is te koppelen aan een computer, zodat het elektriciteitsverbruik over langere periode te monitoren valt. Toekomstmuziek? Enkele energieleveranciers hebben al duizenden huishoudens van dit soort slimme meters voorzien. Zij komen hiermee tegemoet aan een Europese richtlijn uit 2006, die voorschrijft dat consumenten recht hebben op een meter die het actuele energieverbruik nauwkeurig weergeeft. In Italië zijn ze al overal beschikbaar, maar Nederland worstelt nog met de vraag of zo n meter de privacy aantast. Het wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken om slimme meters in ieder huishouden verplicht te stellen, heeft de Eerste Kamer niet gehaald. Waarom een slimme meter plaatsen? Deze kan de consument tot grotere energiebesparing aanzetten. Op het scherm is te zien hoeveel energie wordt verbruikt en dat is ook op internet te volgen. De meter stuurt de gegevens door naar het energiebedrijf de reden voor de privacyangst. Wat zijn de grote voordelen van deze intelligente waakhonden? Ze zijn essentieel voor de duurzame energievoorziening van de toekomst. Want bij decentrale energieopwekking kan een slimme meter, via een intelligent netwerk, gegevens over stroomproductie uitwisselen met andere meters. Om vraag en aanbod te koppelen en onderling afrekenen mogelijk te maken, kan Nederland dus eigenlijk niet meer zonder. Het is mogelijk: een toekomst vol energieneutrale snelwegen. Verlichting en bewegwijzering die de belastingbetaler niets kosten, want de wegen leveren zelf de benodigde energie. Afkomstig van bijvoorbeeld piëzo-elektriciteit van de druk van de autobanden. Of van zonnepanelen langs de weg. Wellicht is het een idee om meteen een smart grid in deze weg aan te leggen als het asfalt moet worden vernieuwd, met overal intelligente oplaadpunten. Dit naar een idee van energiedeskundige Shai Agassi. Bestuurders kunnen overal aankoppelen en afrekenen. Ook in de Verenigde Staten zijn experimenten gaande. Het bedrijf Solar Roadways ontving dollar subsidie voor een prototype van glazen panelen met zonnecellen en ingebouwde ledverlichting die het traditionele asfalt kunnen vervangen. De verlichting markeert de lijnen van de rijbanen, en laat waarschuwende teksten oplichten in het wegdek als het verkeer snelheid moet minderen. Wat betreft de energieopwekking is het perspectief groot. In de Verenigde Staten is een oppervlakte van vierkante kilometer bedekt met wegen, parkeerplaatsen, fietspaden en trottoirs. Als je daarop zonnepanelen van elk 1,4 vierkante meter met een vermogen van 200 watt plaatst, die met een rendement van 15 procent zonlicht omzetten in elektriciteit, en je gaat ervan uit dat de zon gemiddeld vier uur per dag schijnt, dan is de opbrengst miljard MWh. Drie keer het verbruik in de Verenigde Staten, rekent de website van Solar Roadways voor. Overigens krijgt de zonneweg ook in ons land aandacht. Zo is TNO samen met Rijkswaterstaat op zoek naar een geschikte locatie voor een weg die met de ingebouwde zonnecellen elektriciteit levert. Luidt deze ontwikkeling het einde van het vertrouwde asfalt in? Dat is niet gezegd, want er is inmiddels ook een soort asfalt ontwikkeld dat trillingen in het wegdek, veroorzaakt door het verkeer, omzet in energie. Een ander idee is afkomstig van eigen bodem: Movares Nederland ziet met Freeformglass overkapte snelwegen als een duurzame oplossing voor geluidsoverlast en fijnstof. In de overkapping kunnen zonnecellen worden aangebracht. Overtollige zomerwarmte wordt met behulp van warmte-/koudeopslag in het grondwater opgeslagen en s winters gebruikt om het wegdek boven het vriespunt te houden. Dat maakt strooizout overbodig en verlengt de levensduur van het wegdek. De N329 in Oss is uitverkoren als 'weg van de toekomst'. Ook voor deze weg worden tal van duurzame toepassingen gebruikt, zoals een brandstofbesparend wegdek

11 DRIJVENDE STEDEN OVERAL TER WERELD KADERS ROADMAP ZONNE-ENERGIE KADERS Denk niet dat drijvende steden uitsluitend thuishoren in de boeken van Jules Verne of de film Waterworld. De woonboten in de Amsterdamse grachten zijn een voorbeeld van een ecopolis (duurzame stad) op het water. Het waterwonen is ingegeven door ruimtegebrek. Wie het inmiddels verlaten eiland Oily Rocks in Azerbeidzjan kent, weet dat er uit economische noodzaak een complete stad met huizen, winkels, scholen en bibliotheken op het water kan ontstaan. De bewoners legden paden en woningen aan op platforms van gezonken schepen om de olie-industrie van dienst te zijn. Steeds meer architecten zien reële kansen voor bouwen op het water. De een zoekt het in ecowaterwoningen, zoals Dura Vermeer er 37 in Maasbommel heeft gebouwd. Een team van Nederlandse designers diende een ontwerp in van een complete drijvende stad op de Huangpurivier voor de wereldtentoonstelling in Sjanghai. Ook zijn afzonderlijke drijvende gebouwen denkbaar, zoals het duurzame expo- en kantoorpaviljoen Autarc van architectenbureau Paul de Ruiter. Spiral Island, een kunstmatig eiland in Mexico op kunststof flessen, is helaas in 2005 vergaan tijdens een orkaan. Het eiland had drie stranden en er stond een huis van twee verdiepingen hoog dat was uitgerust met een zonne-oven en een zelfcomposterende wc. Eigenaar Richard Sowa heeft inmiddels een Spiral Island II gebouwd voor zijn nieuwe waterwoning. ZWAARTEKRACHT EN PIËZO- ELEKTRICITEIT Zwaartekracht speelt een belangrijke rol bij de doorbraak die zich aftekent op het gebied van piëzo-elektriciteit. De druk die de zwaartekracht op een mineraal als kwarts uitoefent, vormt een eindeloze bron van elektriciteit. Bij druk op een kwartskristal verplaatst de elektrische lading zich. Er ontstaat een spanningsverschil waardoor een stroompje gaat lopen. Omgekeerd werkt het ook: voeg een wisselstroompje toe aan een kwartskristal en het kristal gaat bewegen. Dat principe wordt bijvoorbeeld toegepast in sommige oortelefoons en luidsprekers. De mogelijkheden van piëzo-elektriciteit in de bebouwde omgeving zijn groot, want kwarts bevindt zich onder meer in zand, een grondstof van beton. De praktische uitwerking heeft naar verwachting nog wel even tijd nodig. THERMO- ELEKTRISCHE GENERATOR Temperatuurverschillen tussen het menselijk lichaam en de omgeving kunnen worden benut om een kleine hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Hiervoor heeft het Duitse Fraunhofer ISS een zogeheten thermo-elektrische generator ontwikkeld. Deze kan bijvoorbeeld worden toegepast voor mobiele telefoons om hun eigen elektriciteit op te wekken. Het produceren van elektriciteit met behulp van zonnecellen kan een stuk aantrekkelijker verlopen bij gebruik van geconcentreerd zonlicht. Niet alleen is dan minder van het dure en schaarse silicium nodig, het rendement gaat ook omhoog. Een silicium zonnecel bij volle zon heeft bijvoorbeeld een rendement van 21 procent. Na een 500- voudige concentratie is het rendement bij dezelfde zonnecel tot 26 procent toegenomen. Dit staat te lezen in de Roadmap zonne-energie 2009, die in kort bestek een goed leesbaar overzicht geeft van de ontwikkelingen rond zonnecellen. Er gebeurt veel op dat gebied, niet alleen rondom conventionele kristallijn silicium zonnecellen, maar ook wat betreft de ontwikkeling van dunne-filmtechnieken, zoals cadmiumtelluride zonnecellen, die ook commercieel gezien sterk in de lift zitten. De Roadmap is samengesteld in opdracht van onder andere de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). HET GEHEIM VAN DE TERMIETENHEUVEL De termiet is een genie in temperatuurregeling. In het hart van een termietenheuvel, waar de koningin huist en de jonge insecten opgroeien op een schimmelkweek, heerst een constante temperatuur van 28 graden. Zelfs als de heuvel in de kokende hitte van de Australische Simpsonwoestijn staat. Hoe dat kan? Termieten bouwen een ingenieus stelsel van schoorstenen om warme lucht af te voeren en desgewenst koude lucht aan te voeren (of andersom). Instinctief weten ze hoe ze een natuurlijke airconditioning moeten bouwen, door gebruik te maken van het natuurkundige principe dat warme lucht opstijgt en een constante onderdruk creëert. De ontrafeling kan een doorbraak betekenen voor een energiearme temperatuurregeling in gebouwen over de hele wereld. We moeten het goed doen in plaats van minder slecht. Gunter Pauli Konarka Power Plastic op bushokje. Foto: Ryan Hughes, Lundberg Design 92 93

12 VISIES DE BLAUWE ECONOMIE DRAAIT OM OVERVLOED Wat is uw visie op duurzame energie? Als we de overvloed van de natuur leren benutten, dan kunnen we ongelimiteerd energie gebruiken. Zonder dat we bang hoeven te zijn dat dit ten koste gaat van onszelf of van de generaties na ons. We moeten niet meer in termen van schaarste denken, maar energierijk durven te zijn. Energie-innovator Gunter Pauli gelooft in een blauwe toekomst. In zijn boek The Blue Economy presenteert hij honderd innovaties op het gebied van energie, maar ook voor andere levensbehoeften als water, voeding, huisvesting en gezondheid. Gunter Pauli zet zich af tegen doemdenkers die geloven dat duurzaamheid en winst niet samengaan. De Blauwe Economie levert volgens hem juist veel grotere winstkansen op dan het fossiele tijdperk. Maar hoe bereiken we dat? Door de moed te hebben om ons bedrijfsmodel en onze hele manier van denken om te gooien. We moeten het niet minder slecht willen doen, maar we moeten het goed doen. Als we samen afspreken dat er geen afval meer bestaat, dat we geen energie meer winnen uit verbranding en dat mijnbouw tot het verleden behoort, dan komen de nieuwe oplossingen vanzelf. En krijgen ze ook de schaal en vorm die we nodig hebben. Daar is een revolutie voor nodig. Dat klopt. Maar nooit eerder in de evolutie van de mens en deze planeet is een revolutie harder nodig geweest. We moeten dus ook met oplossingen komen die niet eerder zijn bedacht. Daarom daag ik iedereen uit om met nieuwe plannen te komen. We hebben iedereen nodig U wilt een verbod op verbranding. Dat lijkt erg drastisch. Iedereen die zich wel eens met fysica heeft beziggehouden kan je uitleggen dat verbranding slechts volumeverkleining is en niets met energieopwekking te maken heeft. Neem het silicium dat je nodig hebt in de huidige generaties zonnecellen. Silicium wordt onder temperaturen tot wel 3000 graden verwerkt. Dus om de energie van de zon te kunnen oogsten, verduisteren we diezelfde zon eerst met broeikasgassen en andere schadelijke verbrandingsproducten. Door verbranden te verbieden, dwing je slimme geesten om een andere weg te kiezen. We moeten terug naar de natuurlijke oerprocessen en op basis daarvan innoveren. Dan zullen we weer ervaren hoe overvloedig onze natuur is. Daar zit de grote winst van de Blauwe Economie. 94 Het Eastgate Centre in Harare (Zimbabwe) heeft een passief koelingssysteem. Overdag absorbeert het gebouw de warmte. s Avonds wordt de opstijgende warmte afgevoerd, terwijl onder in het gebouw koelere lucht wordt aangevoerd. 95

13

14 Nederland Waterland: energie uit waterkracht Waar vindt Nederland bronnen voor herwinbare energie? Welke kansen bieden die voor de energietransitie? En welke mogelijkheden zijn er voor waterkracht? Veel hoogteverschil is er niet in Nederland, dus is er onvoldoende verval zoals in bergachtige streken. Maar als land met grote rivieren en gelegen aan de Noordzee, beschikken we wel over een groot potentieel aan waterkracht in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Vergeet daarbij onze binnenzee niet: als het voorstel van de commissie-veerman wordt opgevolgd en het waterpeil van het IJsselmeer een halve meter hoger komt te staan, dan ontstaat er ook bij de Afsluitdijk voldoende verval voor de opwekking van energie. Windenergie is belangrijk voor Nederland, maar het waait niet altijd, terwijl het getij eindeloos doorgaat. Maar om water- en getijdenkracht te kunnen benutten, zullen we nieuwe voorzieningen moeten treffen. Nederlandse bedrijven hebben technieken ontwikkeld voor energieopwekking die genoeg hebben aan een halve meter verval, in combinatie met grote hoeveelheden stromend water. Overigens is dat een interes- Impressies van de nieuw aan te leggen getijdencentrale in de Brouwersdam. De centrale kan energie opwekken uit waterkracht dankzij turbines in een 250 meter brede nieuwe waterdoorlaat

15 sante optie voor export van deze technieken, omdat er overal ter wereld delta s zijn. De TU Delft en Rijkswaterstaat achten de Brouwersdam tussen Goeree en Schouwen bij uitstek geschikt om als getijdencentrale dienst te doen door gebruik te maken van de eindeloos voortgaande beweging van eb en vloed. Er zijn al vergaande plannen om deze dam gedeeltelijk te openen om de kwaliteit van het water in het Grevelingenmeer te herstellen. Door de afsluiting met de dam stagneerde de doorstroming, waardoor de kwaliteit van het water achteruit is gegaan en er onvoldoende zuurstof in het water is voor een gezonde visstand. Door turbines te plaatsen in een 250 meter brede nieuwe waterdoorlaat kan de centrale de waterkracht benutten van de 100 miljoen kubieke meter water die meerdere malen per etmaal door de Brouwersdam wordt geperst. Die turbines komen bovendien goed van pas om water naar zee te pompen als de waterstand in de Maas en de Rijn extreem hoog oploopt. De getijdencentrale in de Brouwersdam kan naar verwachting elektriciteit voor ten minste huishoudens opwekken. Duurzaam, zonder afval of CO2-uitstoot. En zonder de horizon te vervuilen, want de turbines komen onder de waterspiegel in de dam te liggen. Zo zijn er ook andere geschikte locaties om getijdencentrales te bouwen: in de Ooster- en Westerschelde, bij IJmuiden en in de Afsluitdijk. De betrokken gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en een aantal bedrijven onderzoeken hoe de realisatie van de Brouwersdam als eerste getijdencentrale van Nederland rendabel is uit te voeren. De Brouwersdam tussen Goeree en Schouwen, Zeeland. 100

16 In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT, schakelstation Wateringen voldoende wind voor een rendabele exploitatie van windenergie. In sommige gevallen stuit het plaatsen van windmolens op verzet van de plaatselijke bevolking die bezwaar maakt tegen horizonvervuiling en lawaaioverlast, maar de grote voordelen van schone energieopwekking wegen daar ruimschoots tegen op. Daarom gaan steeds meer gemeenten en energiebedrijven ertoe over om kleine of grotere windparken aan te leggen en biedt de regering in het kader van de Crisis- en herstelwet verruiming van de mogelijkheden om de procedures hiervoor sneller en eenvoudiger te laten verlopen. WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? NEDERLAND ALS DUURZAME PROEFTUIN Na het overzicht van trends, ontwikkelingen en innovaties is het tijd om Nederland onder de loep te nemen. Welke ontwikkelingen vinden hier plaats? Van welke renewables maken wij gebruik? En, uiteraard: wat zijn de kansen en obstakels om Nederland volledig te laten draaien op duurzame energie? De inspirerende voorbeelden zijn talrijk. De brug tussen Kampen en Emmeloord is straks bijvoorbeeld volledig energieneutraal. Zonnecellen zorgen voor de stroom om de brug te openen, en tijdens het sluiten wordt de remenergie hergebruikt door de inzet van dynamo s. De

17 PROEFTUIN NEDERLAND Van oudsher hebben we een kennisinfrastructuur die de rest van de wereld als innovatief beschouwt provincie Utrecht is bezig om de exploitatiemogelijkheden van de aardwarmtebronnen onder het eigen oppervlak in kaart te brengen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Er zijn voldoende warmwaterhoudende zandlagen om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Een proefproject moet duidelijk maken of we woningen en bedrijfspanden kunnen verwarmen met deze ondergrondse energie. Een ander initiatief is De Zonvogel, een coöperatieve vereniging voor zonne-energie. Omdat niet iedereen de ruimte en het geld heeft voor eigen zonnecellen, biedt deze stichting de kans om een aandeel te nemen in een zonnepanelenproject. Daarmee worden gemeenschappelijke projecten gefinancierd: grootschalige zonneparken of panelen op het dak van een appartementencomplex. De aandeelhouders worden uitbetaald in zonnestroom en eventuele winsten investeert De Zonvogel in verdere uitbreiding. Inhaalslag Het zijn allemaal betrekkelijk willekeurige voorbeelden uit een bijna eindeloze lijst. Nederland is bezig met een inhaalslag op het gebied van duurzaamheid. Iedereen die ik spreek, is het met me eens dat energietransitie onvermijdelijk is en dat we alle zeilen bij moeten zetten om de achterstand zo snel mogelijk goed te maken. Vergelijk onze prestaties met Duitsland, Finland en Denemarken, en je ziet dat we haast hebben. Het jarenlang vrijwel ongewijzigde Nederlandse energielandschap wordt gelukkig in hoog tempo opgeschud. Dat is ook hard nodig. Als we in 2035 volledig onafhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen, dan moeten er reuzenstappen worden gezet. Een eenvoudige rekensom leert dat we jaarlijks 4 procent van ons energieverbruik moeten besparen en tegelijkertijd het aandeel herwinbare energie in de energiemix moeten verdubbelen. Een ambitieuze doelstelling, maar haalbaar. Zeker nu er ook politieke overeenstemming lijkt te bestaan. Laten we eerst eens kijken hoe onze huidige productie van duurzame energie ervoor staat. In 2009 was ongeveer 4 procent van ons totale verbruik afkomstig van schone energie. Twee derde daarvan komt voor rekening van biomassa, onder meer door het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het verkeer. Windmolens zijn verantwoordelijk voor vrijwel de gehele rest. De bijdragen van zonne-energie en andere vormen van duurzame energie zijn nog maar marginaal. In vergelijking met andere landen, zoals Duitsland en Denemarken, is deze prestatie mager. Het goede nieuws is dat de productiecapaciteit van duurzame energie in Nederland procentueel sneller stijgt dan in veel andere landen. Vorig jaar noteerden we een groei van 25 procent. Dankzij stimuleringsmaatregelen van de overheid en commerciële investeringsplannen (samen goed voor zo n zes miljard euro per jaar) zullen we dat groeitempo de komende jaren wel kunnen volhouden. Gezien het enorme belang voor onze toekomstige welvaart en ons toekomstig welzijn is het nog te weinig, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Enkele jaren geleden was er immers nog maar een paar honderd miljoen beschikbaar. Koppositie Maar hoe groot is de kans dat we ooit ook een koppositie veroveren bij de overschakeling op duurzame energie? Die kans is er zeker en die is ook best groot. Er werkt namelijk veel in ons voordeel, nu en in de komende jaren. Van oudsher hebben we een kennisinfrastructuur die de rest van de wereld beschouwt als innovatief en wetenschappelijk vooraanstaand. Niet voor niets winnen stu- In een nieuw deel van de N50 tussen Emmeloord en Kampen wordt een energieneutrale brug aangelegd. Alle benodigde energie voor de beweegbare brug wordt opgewekt met zonnecellen; het overschot wordt teruggeleverd aan het net. Accu s zorgen voor de opslag van energie om de brug te laten functioneren bij een tijdelijke onderbreking van de stroomvoorzieningen. De brug wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd. Ramspolbrug tussen Emmeloord en Kampen

18 PROEFTUIN NEDERLAND Het ontwikkelen van beter renderende windmolens die minder ruimte innemen, moet prioriteit krijgen Productie microwieren, Flevoland denten van de TU Delft regelmatig de Solar Challenge in Australië, en ook staat het wetenschappelijke onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken op een hoog peil. Een ander punt in ons voordeel is onze kennis van bioprocessen en hoe deze kunnen bijdragen aan een energieneutrale economie. Zo loopt in Zeewolde een uniek proefproject met algenkweek, waarbij gekeken wordt of zulke micro-organismen de basis kunnen vormen van de volgende generatie biobrandstoffen. Maar ook de geografische ligging en natuurlijke gesteldheid maken Nederland kansrijk. Ons gebrek aan zonuren wordt bijvoorbeeld ruimschoots gecompenseerd door de tamelijk constante westenwind. In 2008 leverden windmolens per jaar 4,3 miljard kilowattuur, en in de toekomst zal het aandeel van windenergie nog drastisch stijgen. Er zijn concrete plannen voor een uitbreiding met een capaciteit van 950 megawatt, en berekend is dat windenergie uiteindelijk goed is voor zeker de helft van onze schoneenergiebehoefte in Daarvoor zijn overigens wel zo n nieuwe windmolens nodig, met wieken van 90 meter. Het ontwikkelen van beter renderende windmolens die minder ruimte innemen, moet dan ook prioriteit krijgen. Gelukkig is er al een eerste doorbraak. De Green Challenge, een aanmoedigingsprijs voor innovaties in duurzame technologie, ging in 2010 naar de RidgeBlade, een kleine windturbine voor kleinschalige toepassing. De molen is geluidsarm en geeft nauwelijks horizonvervuiling, maar de geclaimde hoge opbrengsten moeten nog wel worden waargemaakt. Kassen Typisch Nederlands zijn ook de kassen, in het Westland en steeds vaker ook elders. Naar mijn oordeel kan niemand de voordelen van kassen als alternatieve energiebron beter uitleggen dan Meiny Prins. Zij is Zakenvrouw van het jaar 2009 en directeur van Priva Nederland, een familiebedrijf dat al vijftig jaar systemen levert voor klimaatbeheersing en procesautomatisering in de glastuinbouw. Het hoofdkantoor van het bedrijf in De Lier is een volledig CO2- neutraal gebouw en een etalage van duurzaamheid, met alle moderne snufjes van energieopwekking en klimaatbeheersing, waarvoor geen kubieke meter gas nodig is. Dit is mogelijk door onder meer de toepassing van 6000 m 2 glasoppervlak, met superisolerend drielaags glas, mos- en Priva Ook algen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame energie. Een bedrijf uit Zeewolde is bezig met onderzoek naar grootschalige algenkweek als basis voor biobrandstoffen. Algen kunnen overigens ook worden gebruikt voor vele andere doeleinden, waaronder de productie van diervoeders. Een van de milieuvoordelen van algen is dat ze maar heel weinig meststoffen nodig hebben

19 PROEFTUIN NEDERLAND Een duurzaam specialisme waarbij we internationaal vooroplopen, is het intensieve gebruik van warmtekrachtkoppeling Ook kassen kunnen als alternatieve energiebron worden toegepast. Het bedrijf Priva Nederland ontwikkelt allerlei toepassingen op dit gebied. Het platform Kas als Energiebron wil dat er in 2020 in alle nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel wordt geteeld, en dat de kassen duurzame warmte en elektriciteit leveren. Om dat te realiseren hebben het Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV hun krachten gebundeld en werken met ondernemers samen aan onderzoek, technische innovaties en praktijkprojecten. Daarbij verlenen de initiatiefnemers ook financiële en organisatorische ondersteuning. Doel is dat de glastuinbouw in Nederland niet langer alleen groenten, fruit en bloemen levert, maar ook duurzame energie, die voor warmte en stroom kan worden gebruikt. Bovendien is het mogelijk om visteelt en kastuinbouw te combineren. sedumbeplanting op het dak die s zomers voor koeling zorgt en s winters de warmte vasthoudt en de opslag van energie in de bodem met een warmte-/koudebron. Meiny Prins zit in het bestuur van Kas als Energiebron, een platform met grote ambities voor een duurzame glastuinbouw. Haar plannen voor 2020 zijn dat er in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel wordt geteeld, en dat de kassen duurzame warmte en elektriciteit leveren. De sector heeft samen met de overheid een aantal meetbare streefdoelen afgesproken die deel uitmaken van het programma Kas als Energiebron. In tien jaar tijd moeten deze doelen worden bereikt. Haalbare doelen? Volgens Meiny Prins is dat beslist het geval, op voorwaarde dat kwekers anders gaan telen. Daar ligt volgens haar de grote uitdaging voor de glastuinbouw. Een ander concurrentievoordeel van Nederland is de aardgasbel van Slochteren. Dat is weliswaar een fossiele bron, maar de verbranding van aardgas is in vergelijking met olie relatief schoon. Juist dat maakt het geschikt als transitiebrandstof. Zeker voor industriële verbrandingsprocessen (nog altijd goed voor bijna een kwart van het energieverbruik) zal het jaren duren voordat er ook in de piekuren Duurzame kassen voldoende duurzame energie beschikbaar is. Er is dan ook een geleidelijk overgangsregime gewenst, waarbij aardgas steeds meer wordt gebruikt in combinatie met biogas. Warmtekrachtkoppeling Een duurzaam specialisme waarbij we internationaal vooroplopen, is het intensieve gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het aantal installaties waarin tijdens de opwekking van elektriciteit ook de warmte een nuttige bestemming krijgt, is in een paar jaar tijd vertienvoudigd. Vooral tuinders maken hier veel gebruik van. Ze reduceren daarmee hun energierekening, versterken hun marktpositie en slagen er steeds vaker in om er ook netto aan te verdienen. Ook restwarmte valt goed te gebruiken. Een bekend voorbeeld is dat de restwarmte van de olieraffinaderijen in Pernis gebruikt wordt om de kassen in het Westland te verwarmen. Overigens wordt op die manier ook CO2 van de Botlek naar het Westland getransporteerd. Het verlies aan restwarmte bij elektriciteitscentrales is eveneens aanzienlijk. Het gaat hierbij om ongeveer 200 PJ (petajoule) per jaar, meer dan we aan schone energie produceren. 108

20 PROEFTUIN NEDERLAND Onder Nederland is zoveel aardwarmte beschikbaar dat de aardgasbel van Slochteren erbij verbleekt Door stroombedrijven te verplichten hun restwarmte beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld stadsverwarming, wordt onze energiebalans dus een stuk gunstiger. Zeker als we wettelijk vastleggen dat de stroomopwekking na 2020 alleen nog op basis van schone energie mag plaatsvinden. Maar ik vrees dat dit nog even toekomstmuziek blijft. Nieuwe toepassingen Gelukkig zijn er in Nederland veel interessante toepassingen in ontwikkeling. Een mooi voorbeeld is de geplande osmosecentrale op de Afsluitdijk. Deze installatie gaat uit van het principe dat het verschil tussen zoet en zout water spanningsverschillen oplevert, die met behulp van een membraan in elektriciteit kunnen worden omgezet. In een delta als Nederland is dit een interessante optie. Elk jaar lozen de grote rivieren miljard liter zoet water in de Noordzee en het IJsselmeer. Door bij de uitstroompunten membraanparken te plaatsen, kan tot 7000 megawatt aan stroom worden opgewekt, heeft Rijkswaterstaat berekend. Genoeg dus voor onze jaarlijks benodigde groei van het aandeel schone energie. Bovendien is het goedkope stroom. De productiekosten liggen rond de 8 eurocent per kilowattuur. Ongeveer net zo duur als windenergie, maar veel goedkoper dan zonne-energie die enkele dubbeltjes (subsidie) meer kost. Ook onder onze voeten broeit het. Letterlijk, welteverstaan. Onder Nederland is zoveel aardwarmte beschikbaar dat de aardgasbel van Slochteren erbij verbleekt. Eerste berekeningen geven aan dat het om PJ kan gaan. Dat is meer dan veertigmaal de hoeveelheid energie die Nederland per jaar verbruikt. Een aanzienlijk deel is op den duur rendabel te exploiteren, aldus onderzoeksbureau TNO. Zij het dat de technologie nog verbeterd moet worden en dat er een aparte infrastructuur nodig is. Maar de komende decennia is dit een geweldig energiealternatief voor het verwarmen van onze huizen en overige gebouwen. Politiek Wetten, regels en de politiek zijn bij dit alles van groot belang. Een doorbraak is dat de milieuspecialisten van de grootste politieke partijen elkaar hebben gevonden in een goed onderbouwde visie. In grote lijnen komen de aanbevelingen van hun Deltaplan duurzame energie (verwoord in het rapport Nederland krijgt nieuwe energie ) overeen met mijn eigen ideeën. We moeten zo snel mogelijk een dubbelslag maken (energie besparen en de ontwikkeling van duurzame energie bevorderen) om niet door schaarste te worden verrast. Ook zijn maatregelen nodig om kleinschalige energieproducenten van morgen vrije toegang te bieden tot de distributienetwerken. Voorts moeten we garanties bieden dat zij hun investeringen binnen een redelijke termijn kunnen terugverdienen. Daarvoor is een gegarandeerde prijs noodzakelijk, die direct aan producenten wordt uitgekeerd en waarvoor de meerkosten worden betaald uit een opslag op uw energierekening. Daarnaast moeten we ons verouderde stelsel van stroomnetwerken verbeteren of vervangen, en zijn betere opslagvoorzieningen gewenst. In zojuist genoemd rapport worden ook andere harde noten gekraakt. Zo is er een voorstel om energieleveranciers wettelijk te verplichten hun aandeel hernieuwbare energie volgens een vast jaarlijks percentage op te bouwen. Slagen ze daar niet in, dan wacht hun een forse boete en mogelijk zelfs uitsluiting. Tankstationhouders moeten met ingang van 2020 een combinatie aanbieden van oplaadpunten voor accu s, waterstof en biobrandstoffen. Ook staan er voorstellen in het plan voor het vergroenen van ons belastingstelsel. Dit is gebaseerd op het uit- Nederland Waterbouwland beschikt over voldoende kennis en ervaring om ons laaggelegen land voor overstromingen te behoeden. De Deltawerken in Zeeland en de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland zijn daar de meest spraakmakende voorbeelden van die ons ook internationaal groot aanzien hebben gegeven als waterbouwers. Waarom zouden we geen gebruik maken van de al aangelegde infrastructuur, zoals de Afsluitdijk, om schone energie op te wekken? Hier een impressie van de mogelijkheden die te realiseren zijn en zeker rendabel te exploiteren naarmate fossiele brandstoffen schaarser worden en de overstap naar duurzaam opgewekte energie het enige zinnige alternatief is. Duurzame energie, Afsluitdijk

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu

Groene Groei. naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Groene Groei naar de maatschappij van 2040 Welvaart voor meer mensen met minder schade aan natuur en milieu Alle Bruggink Diederik van der Hoeven Paul Reinshagen Groene Groei, naar de maatschappij van

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Eclips: generale voor 2026 EN VERDER: TUSSENDEUR DICHT DOOR ENERGIELABEL, DRIE VRAGEN AAN VNG-DIRECTEUR EN PROFESSOR WIM DE RIDDER IS IN SPACE

Eclips: generale voor 2026 EN VERDER: TUSSENDEUR DICHT DOOR ENERGIELABEL, DRIE VRAGEN AAN VNG-DIRECTEUR EN PROFESSOR WIM DE RIDDER IS IN SPACE net nl kwartaalblad van netbeheer nederland nr 11 2015 VOL GAS GRAAG! KENNERS VOORSPELLEN RAZENDSNELLE OPMARS ELEKTRISCH VERVOER Eclips: generale voor 2026 HET IS VOORAL SENTIMENT WELKE IMPACT HEEFT LAGE

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15

Register. Affakkelen 12, 33 Afrika, bijdrage in 28 Alaska 19 Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell 20,30 Alternatieve energie 15 De energie-uitdaging aangaan Shell Duurzaamheidsverslag 2006 In dit verslag Register K SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING 2 7 ENERGIEZEKERHEID 8 9 VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE 10 31 WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie