Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?"

Transcriptie

1 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 0) Oplegger indicatorset Ovariumcarcinoom verslagjaar 2016 Datum mei 2016 De indicatorset Ovariumcarcinoom staat voor verslagjaar 2016 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids aangeleverd moeten worden en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. In de indicatorgids zelf staan de definities. Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Nummer Indicatornaam Datatype 1 Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? JaNee 2 Hoeveel debulkingoperaties voor ovariumcarcinoom werden er in 2015 in uw ziekenhuis uitgevoerd? Aantal 3 Hoeveel gynaecoloog oncologen en gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie werken in uw ziekenhuis? Subindicator 3.a Hoeveel gynaecoloog oncologen en gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie werken in uw ziekenhuis? Hoeveel gynaecoloog oncologen werken er in uw ziekenhuis? Aantal 3.b Hoeveel gynaecoloog oncologen en gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie werken in uw ziekenhuis? Hoeveel gynaecologen met aandachtsgebied gynaecologische oncologie werken er in uw ziekenhuis? Aantal 4 Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden? JaNee 5 Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA registratie volledig is. Percentage 6 Percentage patiënten, dat een stadiëringsoperatie of een debulking ondergaat voor primair ovariumcarcinoom, bij wie een gynaecologisch oncoloog deelneemt aan de operatie. Percentage Pagina 1 van 3

2 Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken. Percentage patiënten dat een behandeling ondergaat i.v.m. een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van 28 dagen tussen PA en enige vorm van behandeling. Percentage patiënten, met een chirurgische behandeling voor primair ovariumcarcinoom, bij wie de pathologieverslaglegging compleet is. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Percentage Datum mei 2016 Percentage Percentage Onderstaande indicatoren) zijn door het Zorginstituut niet opgenomen op de transparantiekalender. Deze indicatoren) kan kunnen) niet aan ons worden aangeleverd en kan kunnen) ook niet door het Zorginstituut worden gepubliceerd. Het is wel mogelijk om deze indicatoren) te registeren in de kwaliteitsregistratie. Nummer Indicatornaam Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patientfeedback Patient Reported Outcome Measures en Patient 8 Reported Experience Measures) in de DGOA Percentage patiënten, met een laag stadium ovariumcarcinoom, 11 waarbij de stadiering compleet is. Percentage patienten, met een hoog stadium* ovariumcarcinoom, 12 bij wie de debulking** compleet*** is. Percentage patienten, met een chirurgische behandeling voor primair ovariumcarcinoom, bij wie een gecompliceerd 13 beloop optreedt. Percentage patienten, met een primair ovariumcarcinoom, bij wie een stadiering of debulking is verricht, dat binnen dagen of tijdens de opname overlijdt. Percentage patienten, met een curatieve behandeling voor primair 15 ovariumcarcinoom, die na 5 jaar nog in leven zijn. Colofon Internet: OmniQ portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Zelfstandige Klinieken Nederland: Zorginstituut Nederland: Pagina 2 van 3

3 Gegevensaanlevering Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Datum mei 2016 Pagina 3 van 3

4 "#$%&''$)*+,#"$-.'*/0".,12#".#,*--2345/6789:; "#$%&')'%#$#&')'*+,-. )*#<1%,'#.,$'.,"41$#&5=*"'#-<->,#"</*#-<->=61+,$ /00#1)0%$2#'314#25)25305)67#5%867493&3'#%#245)%31:

5 )*+,#"$-.'*-0'.A,#&$ B.C )*+,#"$-. D=E',*+,#"$-. F,$0.""> -0'.3G"".7 -: F%=2)00#9)'%D2'#2%23?<%#A#2E3%&6C%#540C4#2))2C#%2703&%#7%'#%)5)2C#GHI/6%2$#54#CJ K'37'33 +,-L M2530 H.-* +: N4031#5)2C#>30A%2$&49#)'%#&54445)%317)7%2441: K'37'33 +,-L M2530 O: /)2')0$P2)#74044$B427404$#2#2))2')0$P2)#7404$#21#'))2C)7E'&$#>%#C$P2)#7404$%&7E#427404$%# K'37'33 +,-L M2530 C%#%2E#'<%#A#2E3%&?#A<))1<%=2:.: K')2C))C))2>4C5)29&P7E4&47%)0#<4$))29)'%D2'#21#'## $%&7E#))2C4#2%2$: K'37'33 +,-L M2530 Q: %2C##$%&')'%#74190##'%&: L: >%=?%###2$P2)#7404$%&7E $C##02##1'))2C#49#)'%#: S: R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##29%1)%45)%317)7%24416C)'%2##25400#C%$130'%C%&7%90%2)%45#0#$ R47#& +,-L GHI/ R47#& +,-L GHI/ R47#& +,-L GHI/ #"$ R47#& +,-L GHI/ U: R#7#2')$#9)'%D2'#2C)'##2>#E)2C#0%2$42C#$))'%:5:1:##245)%317)7%244161#'##2?)7E''%=C 5)2V+WC)$#2'3&&#2R/#2#2%$#5415)2>#E)2C#0%2$: R47#& +,-L GHI/ -,: R#7#2')$#9)'%D2'#21#'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%2441?))>%=C# R47#& +,-L GHI/ 9)'E404$%#5#&0)$0#$$%2$74190##'%&: --: R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##20))$&')C%3145)%317)7%24416?))>%=C#&')C%#%2$74190##'%&: X%'A41&' +,-L GHI/ X%'A41&' +,-L GHI/ -+: R#7#2')$# 9)'%D2'#26 1#' ##2 E44$ &')C%31 45)%317)7%24416?))>%= C# 9%1)%# %2'#5)0 C#>30A%2$74190##'%&: -O: R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%24416>%=?%###2 $#74190%7##C>#044949'##C': X%'A41&' +,-L GHI/ Versie 2016 pagina 2 van 11

6 -.: R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%24416C)'>%22#2O, -Q: R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##273)'%#5#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%24416C%#2)Q=))24$ %20#5#2<%=2: X%'A41&' +,-QB+,-L GHI/ X%'A41&' +,+- GHI/ Versie 2016 pagina 3 van 11

7 :C4''<*"2' M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# F%=2)00#9)'%D2'#2%23?<%#A#2E3%&6C%#540C4#2))2C#%2703&%#7%'#%)5)2C#GHI/6%2$#54#CJ /2'?44C49'%#& Y) Z## M2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L 8CI-<12' M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# T4#5##0C#>30A%2$49#)'%#&^54445)%317)7%2441?#C#2#%2+,-L%23?<%#A#2E3%&3%'$#54#CJ /2'?44C49'%#& _))2')0` M2B]#8703&%#7%'#%) 49#2BC%7E'947#C3#%&6?4C'C%'##2%2)C#b3)'#C#>30A%2$$#24#1C:F4'#00#2>%=544>##0C##2%2)C#b3)'# X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 4 van 11

8 JCKE'#,"<,%$'* M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# T4#5##0$P2)#74044$B427404$#2#2$P2)#7404$#21#'))2C)7E'&$#>%#C$P2)#7404$%&7E#427404$%#?#A#2%23? <%#A#2E3%&J M25300#2 ): E4#5##0$P2)#74044$B427404$#2?#A#2#%23?<%#A#2E3%&J_))2')0` >: T4#5##0$P2)#7404$#21#'))2C)7E'&$#>%#C$P2)#7404$%&7E#427404$%#?#A#2#%23?<%#A#2E3%&J_))2')0` M2B]#8703&%#7%'#%) B X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L LCM%=#&-%-#,"<'A-.> M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# c%=$#2)00#9)'%d2'#21#'## $%&7e#))2c4#2%2$493?<%#a#2e3%&047)'%#&')2c))c9&p7e4&47%)0#<4$ ))2$#>4C#2J /2'?44C49'%#& Y) Z## 241: M2B]#8703&%#7%'#%) B X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 5 van 11

9 NCI-<<'+,>&',+.'>,%$."$,' M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# #$%&')'%#5400#C%$%&: d#00# Z4#1# /00#9)'%D2'#21#'##29%1)%45)%317)7%2441$##$%&'##C%2C#GHI/: ^N400#C%$*/2)0P&##>)#e9)'%D2'#2>%=?%#C#%2C%7)'4#245#E#'=))+,-L>##A#2CA322#2?4C#2: e/2)0p&##>))*>#a#2c14#'<%=2*#$%&')'%#$4#96%2'#2'%#>#e)2c#0%2$6'p9#>#e)2c#0%2$5)2c###&'%2$#530c# >#E)2C#0%2$6C)'315)2C###&'%2$#530C#>#E)2C#0%2$6%2C%#2C#9)'%D2'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$42C#$))' C%#2'C#O,C)$#245#0#5%2$&&')'3&>#A#2C'#<%=2: M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L ;C6"*O'A,>&',+5/$ M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# 45)%317)7%24416>%=?%###2$P2)#7404$%&7E $C##02##1'))2C#49#)'%#: d#00# /)2')09)'%D2'#2>%=?%###2$P2)#7404$%&7E $C##02##1'))2C#&')C%D%2$]C#>30A%2$" Z4#1# 5#%7E': M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 6 van 11

10 PCQ4/$ M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#21#'##29%1)%45)%317)7%24416C)'%2##25400#C%$^130'%C%&7%90%2)%'#)1?4C'>#&94A#2: d#00# /)2')09)'%D2'#2C)'%2##25400#C%$130'%C%&7%90%2)%'#)1%&>#&94A#2: Z4#1# /00#9)'%D2'#21#'##29%1)%45)%317)7%2441: N400#C%$130'%C%&7%90%2)%'#)1* ): HP2)#74044$B $^^ >: M2'#2%&'B $ 7: ")C%4'E#)9#3' C: ")C%4044$ #: H#&9#7%)0%&##C5#90##$A32C%$#]7)&#1)2)$# M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 7 van 11

11 RCM"$,'*$S''+T"#U+''<*"2' M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# "#94'#C;89#%#27#f#)&3#&\%2C#GHI/ /2'?44C49'%#& Y) Z## >##A#2C: M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L VCW"#&$$,G+$ M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#2C)'##2>#E)2C#0%2$42C#$))'%:5:1:##29%1)%45)%317)7%244161#'##2?)7E''%=C5)2V+W C)$#2'3&&#2R/^#2#2%$#5415)2>#E)2C#0%2$: d#00# /)2')09)'%D2'#2>%=?%#V+WC)$#22)R/^%&$#&')'1#'#2%$#5415)2>#E)2C#0%2$: Z4#1# /)2')09)'%D2'#261#'##29%1)%45)%317)7%24416C)'C))544##2>#E)2C#0%2$42C#$))'[2%#'>#E)2C#0C# 9)'%D2'#2?4C#2$#D8703C##C\: ^G)'31?))491)'#%))0544R/%&5#A#$#2 M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 8 van 11

12 :9CI'.%<"><'>>,*>E"$&-<->,' M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#21#'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%2441?))>%=C# 9)'E404$%#5#&0)$0#$$%2$74190##'^%&: d#00# /)2')09)'%D2'#21#'##25400#C%$#9)'E404$%#5#&0)$0#$$%2$%2C#GHI/: Z4#1# C#GHI/: ^N400#C%$E#%C5)2C#9)'E404$%#5#&0)$0#$$%2$*G#<#%&5400#C%$?)22##)00#%'#1&6<4)0&C#<#5#90%7E'<%=2%2C# %7E'0%=26<%=241&7E#5#2#2$##$%&'##C%2C#&#7'%#9)'E404$%#: M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L ::CK$"+,X.,*>$ M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##20))$&')C%3145)%317)7%24416?))>%=C#&')C%#%2$74190##'%&: d#00# /)2')09)'%D2'#21#'##274190#'#&')C%D%2$^ Z4#1# /)2')09)'%D2'#261#'##20))$&')C%31^^9%1)%45)%317)7%24416>%=?%###2&')C%D%2$&49#)'%#?4C'5#%7E': 1%2%1))0Q047)'%#&[4>0%$))'9))B)4'))0\ ^^0))$&')C%31*gMHIMBMM/ M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 9 van 11

13 :8C4'T1<U,*> M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##2E44$&')C%31^45)%317)7%24416>%=?%#C#C#>30A%2$^^74190##'^^^%&: d#00# /)2')09)'%D2'#21#'##274190#'#C#>30A%2$: Z4#1# ): /)2')09)'%D2'#21#'##2E44$&')C%319%1)%45)%317)7%24416>%=?%###29%1)%#C#>30A%2$?4C'5#%7E': >: /)2')09)'%D2'#21#'##2E44$&')C%319%1)%45)%317)7%24416>%=?%###2%2'#5)0C#>30A%2$?4C'5#%7E': ^T44$&')C%31*gMHIMM>BMN 49#2BC%7E'947#C3#%&6?4C'C%'##2%2)C#b3)'#C#>30A%2$$#24#1C:F4'#00#2>%=544>##0C##2%2)C#b3)'#9%1)%##2 ^^^a4190#'#c#>30a%2$*f)74&749%&7e)>c41%2))0[%2')b#2#'49#%'42#))0\$##2#&''3141##))2?#<%$ M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L :JC5'#-2E<,#''.+T'<--E M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##27E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%24416>%=?%###2$#74190%7##C >#044949'##C': d#00# /)2')09)'%D2'#2>%=?%###2$#74190%7##C>#044949'##C': Z4#1# M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-L ']1O-B-+B+,-L Versie 2016 pagina 10 van 11

14 :LCQ-.$"<,$',$ M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# d#00# Z4#1# ^G#492)1#C%#540$'49C#7E%3$%&7E#>#E)2C#0%2$: M2B]#8703&%#7%'#%) F%#GHI/%2B]#8703&%#7%'#%) X%'5))$45#9#%4C#*,-B,-B+,-Q ']1O-B-+B+,-L :NC/0'.<'0,*> M2C%7)'4 I9#)'%42)0%&)'%# R#7#2')$#9)'%D2'#261#'##273)'%#5#>#E)2C#0%2$5449%1)%45)%317)7%24416C%#2)Q=))24$%20#5#2<%=2: d#00# /)2')09)'%D2'#2C)'2)Q=))24$%20#5#2<%=2: Z4#1# ): /)2')09)'%D2'#21#'##29%1)%45)%317)7%24416gMHIM6C%###273)'%#5#>#E)2C#0%2$E#>>#242C#$))2: >: /)2')09)'%D2'#21#'##29%1)%45)%317)7%24416gMHIMMBMN6C%###273)'%#5#>#E)2C#0%2$E#>>#242C#$))2: X%'5))$45#9#%4C#* f##'9#%4c#,-b,-b+,-l']1o-b-+b+,-lr#%0c)'31*+,+- Versie 2016 pagina 11 van 11

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Bariatrische

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 1 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015

TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: Clinicalaudit/Transparantieportaal TP2015 Indicatorenrapportage Ziekenhuis: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jaar: 2015 Procesindicatoren

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Indicatorenset Hoofdpijn

Indicatorenset Hoofdpijn Indicatorenset Hoofdpijn Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

Indicatorenset Galblaasverwijdering

Indicatorenset Galblaasverwijdering Indicatorenset Galblaasverwijdering Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Parkinson verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Parkinson

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Dementie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 208 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf februari voor leden van de NVZ

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is. De indicatorset is

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie

Indicatorenset Coeliakie Indicatorenset Coeliakie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie, oktober 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2018 (beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Diemen, 4 oktober 2016 2 De samenwerkingspartners Federatie van Medisch Specialisten (Federatie)

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD)

Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD) Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD) Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie, oktober 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie oktober 2017 vastgesteld door ZiNL Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verslagjaar 2014, oktober 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Lage rug hernia of stenose verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Lage rug hernia of stenose verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Lage

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen HL7 HQMF, emeasures Business Case Anneke Goossen 1 24-11-2015 Onderwerpen Inhoud van de business case Achtergrond Problemen in het veld Wat is HL7 HQMF, emeasures Zorginformatie in Nederland Stakeholders

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking

Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking Indicatoren epitheliaal ovariumcarcinoom Indicator 1 Aanwezigheid van gynaecologisch oncoloog bij operatie ovariumcarcinoom -aanwezigheid bij stadiëringsoperatie -aanwezigheid bij debulking Beperkingen/aandachtspunten

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1 Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Ketenzorg voor vrouwen met ovariumcarcinoom regio zuidwest Nederland Naam Ziekenhuis. Naam afdeling Auteurs. Datum. (logo ziekenhuis invoegen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Operationalisatie Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Indicator 1, 2 DAPA Factsheet Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN Volume Criterium

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ Den Haag. Datum 15 april 2015 Betreft Stand van zaken Kwaliteitsinstituut

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ Den Haag. Datum 15 april 2015 Betreft Stand van zaken Kwaliteitsinstituut > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 0540. Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 maart 2015 Betreft Het jaar van de transparantie > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC)

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Dutch Audit Vascular Center Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1 Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar? Structuur

Nadere informatie

Ketenzorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom

Ketenzorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom Ketenzorg aan vrouwen met ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Versie Definitief Datum November 2012 Auteur Dr. C. Wensveen, Erasmus MC Drs. R. Ruit, BeterKeten Opdrachtgever Prof. dr. C. W. Burger

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verslagjaar 2015, augustus 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de patiëntenwijzer worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw, Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland Datum Referentie NVZ Referentie RN Pagina 10 april 2015 10010204/dp.cb 15021 1/2 Onderwerp Deelname

Nadere informatie

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Overweging ZiN Advies ZiN 4, 9, 13,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit

Beleidsplan Kwaliteit Beleidsplan Kwaliteit 2018-2020 Oktober 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Geïntegreerd kwaliteitsbeleid... 4 2.1 Kwaliteitsdocumenten... 4 2.2 Patiënteninformatie... 4 2.3 Kwaliteitsregistraties... 5 2.4

Nadere informatie

Indicatorenset Blaascarcinoom

Indicatorenset Blaascarcinoom Indicatorenset Blaascarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie oktober 2017 vastgesteld door ZiNL Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar

Nadere informatie

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg

MK/SV/2014/022 24 november 2014 NFU-14.9523 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Zorginstituut Nederland T.a.v. de heer drs. A.H.J. Moerkamp, bestuursvoorzitter Postbus 320 1110 AH DIEMEN Kenmerk Datum MK/SV/2014/022 24 november 2014 Onderwerp Indicatoren Spoedeisende Zorg Geachte

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie met toekomst

Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Kwaliteitsregistratie met toekomst Beter meten van kwaliteit van zorg door bundeling van expertise, innovatie en onderzoek. Dat is

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NOTA'S NOTA ONCOLOGIE. Versie 1.0. Datum Goedkeuring Discipline Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NOTA'S NOTA ONCOLOGIE. Versie 1.0. Datum Goedkeuring Discipline Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NOTA'S NOTA ONCOLOGIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 13-09-2001 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Organisatie van de oncologische

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015 Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2015 5 november 2015 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie