GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Twig PC Tools Hoofdvenster SOFTWARE INSTALLEREN Systeemvereisten HARDWAREVEREISTEN SOFTWAREVEREISTEN AANSLUITING OP PC Twig PC Tools installeren VERBINDING Verbindingstype Verbindingsbeheer SOFTWARE GEBRUIKEN Bestandsoverdracht BESTANDEN DOWNLOADEN BESTANDEN UPLOADEN BESTAND VERWIJDEREN Gegevenssynchronisatie SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN INSTELLINGEN VOOR LOTUS NOTES INSTELLINGEN VOOR LOTUS ORGANIZER.. 14 Geluiden BEWERKEN UPLOADEN Afbeeldingen Contactpersonen beheren OPTIE NORMAAL OPTIE THUIS OPTIE WERK OPTIE ANDER TELEFOON-/FAXNUMMER TOEVOEGEN AAN DE LIJST TELEFOON-/FAXNUMMER VERWIJDEREN UIT DE LIJST Gegevensback-ups maken en terugzetten...16 GEGEVENSBACK-UP MAKEN GEGEVENSBACK-UP TERUGZETTEN GARANTIEAFWIJZING TECHNISCHE ONDERSTEUNING

3 INLEIDING Met Twig PC Tools kunt u gemakkelijk bestanden downloaden van en uploaden naar de mobiele telefoon en gegevens synchroniseren tussen de mobiele telefoon en bijvoorbeeld PIM-software (Personal Information Management) op een pc. In deze handleiding vindt u informatie over de installatie van de software, de verbinding tussen de pc en de mobiele telefoon en het gebruik van de software. Aanvullende informatie kunt u vinden in het Helpbestand vantwig PC Tools. Klik op om het Help-bestand te openen. INLEIDING Twig PC Tools Twig PC Tools is een hulpprogramma waarmee u gegevens kunt synchroniseren tussen de mobiele telefoon en een pc. Met dit hulpprogramma kunt u bestanden downloaden en uploaden, gegevens synchroniseren tussen de mobiele telefoon en een pc, geluiden en afbeeldingen bewerken en uploaden, contactpersonen beheren, alsook back-ups maken en terugzetten van gegevens op de mobiele telefoon. De voorzieningen zijn beschikbaar voor compatibele mobiele telefoons en kunnen per telefoonmodel verschillen. Hoofdvenster Wanneer het programma actief is, wordt het volgende venster weergegeven: (Klik op de bijbehorende knoppen op de menubalk om andere voorzieningen van de toepassing te openen.) 3

4 INLEIDING 4

5 INLEIDING Het hoofdvenster vantwig PC Tools bestaat uit de volgende vier elementen: Titelbalk: Hier vindt u de namen van de hulpprogramma's en systeemknoppen als Help, Minimaliseren en Sluiten. Menubalk: Hier vindt u knoppen voor verschillende toepassingsvoorzieningen, zoals: - Bestand: voor het downloaden of uploaden van bestanden tussen de telefoon en de pc - Synchronisatie: voor het synchroniseren van gegevens - Geluiden: voor het bewerken en downloaden van muziek - Afbeeldingen: voor het bewerken en downloaden van afbeeldingen - Contactpersonen: voor het bewerken van contactpersonen die op de telefoon zijn opgeslagen - Back-up: voor het maken en terugzetten van gegevensback-ups Wanneer u op een knop klikt, wordt het venster van de bijbehorende toepassing geopend. Functievak: In dit vak wordt de interface van de toepassingen weergegeven. Statusbalk: Op de statusbalk vindt u de huidige status van het programma, de naam van de actieve toepassing en aanwijzingen. De balk bestaat uit de volgende elementen: 1. vak met aanwijzingen voor specifieke toepassingsvoorzieningen en Helpinformatie 2. vak met aanwijzingen voor toepassingsmodules (de inhoud van dit gedeelte varieert per toepassing en module) 3. vak met informatie over de verbindingsstatus: hier wordt aangegeven of de pc is aangesloten op de mobiele telefoon en welk type verbinding wordt gebruikt (USB of Bluetooth) Twig PC Tools omvat de volgende modules: 5

6 INLEIDING Bestand Bestanden downloaden of uploaden tussen een pc en een mobiele telefoon Contactpersonen Gegevens over contactpersonen toevoegen, wijzigen of verwijderen op de mobiele telefoon Synchronisatie Gegevenssynchronisatie Back-up Gegevensback-ups maken en terugzetten Geluiden Geluidsbestanden openen en uploaden naar de mobiele telefoon Afbeeldingen Afbeeldingen openen en uploaden naar de mobiele telefoon 6

7 SOFTWARE INSTALLEREN Systeemvereisten SOFTWARE INSTALLEREN Twig PC Tools installeren Voer setup.exe uit en volg de aanwijzingen. Het is mogelijk dat de installatie automatisch wordt gestart wanneer de cd wordt geplaatst. HARDWAREVEREISTEN - Multimedia-pc met Pentium-processor of gelijkwaardig - Minimaal 64 MB geheugen - Minimaal 30 MB vrije ruimte op de vaste schijf - Minimaal 16-bits scherm SOFTWAREVEREISTEN - Besturingssysteem Windows 2000/XP - Internet Explorer 5.0 of hoger AANSLUITING OP PC U hebt een van de volgende producten nodig om de mobiele telefoon aan te sluiten op de pc: - USB-verbindingskabel - Bluetooth-apparaat met bijbehorende software 7

8 VERBINDING VERBINDING Verbindingstype Voordat u bestanden kunt overbrengen en gegevens kunt synchroniseren, moet u de mobiele telefoon aansluiten op de pc. Via Verbindingsbeheer kunt u een van de volgende verbindingen tussen de telefoon en de pc tot stand brengen: - verbinding via een USB-kabel - verbinding via Bluetooth gedetecteerd en de verbinding wordt automatisch tot stand gebracht. Als dit is gelukt, wordt daarvan een melding weergegeven. Door op het pictogram Verbindingsbeheer te klikken, kunt u op elk gewenst moment controleren of de verbinding tussen de mobiele telefoon en de pc goed tot stand is gebracht. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht zodra de mobiele telefoon op de pc wordt aangesloten. Verbindingsbeheer Klik op het pictogram Verbindingsbeheer rechtsonder in het venster. Selecteer het verbindingstype in het venster Verbindingsbeheer. Nadat u het verbindingstype hebt geselecteerd, kiest u Verbinding maken. De noodzakelijke apparaten worden automatisch 8

9 SOFTWARE GEBRUIKEN Bestandsoverdracht In het catalogusvak kunt u door de bestanden bladeren die op de pc en de mobiele telefoon staan. In het vak Bestandenlijst pc kunt u bijvoorbeeld vooruit- en achteruitbladeren en naar hoger gelegen mappen bladeren. Tijdens het bladeren kunt u aangeven of u de bestandsgegevens in de vorm van details of als grote of kleine pictogrammen wilt zien. Op dezelfde wijze kunt u in het vak Bestandenlijst mobiele telefoon door de bestanden bladeren. Verder kunt u beide lijsten bijwerken en bestanden selecteren die u wilt verwijderen. BESTANDEN DOWNLOADEN Nadat de verbinding tussen de pc en de telefoon tot stand is gebracht, kunt u bestanden van de telefoon downloaden naar de pc. Blader door de Bestandenlijst mobiele telefoon, selecteer het gewenste bestand en selecteer vervolgens de doelmap in het vak Bestandenlijst pc. SOFTWARE GEBRUIKEN Klik op Downloaden om het bestand van de telefoon te downloaden naar de pc. Nadat u een bestand hebt geselecteerd, wordt de knop Downloaden in kleur weergegeven om aan te geven dat deze functie beschikbaar is. BESTANDEN UPLOADEN Nadat de verbinding tussen de pc en de telefoon tot stand is gebracht, kunt u bestanden van de pc uploaden naar de telefoon. Blader door de Bestandenlijst pc en selecteer de bestanden die u wilt uploaden. U kunt desgewenst meerdere bestanden selecteren om die tegelijk over te brengen. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd, selecteert u de doelmap in de Bestandenlijst mobiele telefoon en klikt u op Uploaden om het uploaden te starten. Nadat u een bestand hebt geselecteerd, wordt de knop Uploaden in kleur weergegeven om aan te geven dat deze functie beschikbaar is. Controleer voordat u het uploaden bevestigt of u de juiste doelmap hebt gekozen. Geluiden en afbeeldingen worden in aparte mappen opgeslagen. 9

10 SOFTWARE GEBRUIKEN BESTAND VERWIJDEREN Als u een bestand van de telefoon wilt verwijderen, selecteert u het bestand in het vak Bestandenlijst mobiele telefoon. Klik op Verwijderen om het geselecteerde bestand te verwijderen. Gegevenssynchronisatie U kunt de telefoon synchroniseren met de volgende PIM-software (Personal Information Management) op een pc: - Microsoft Outlook 2000/2002/ Microsoft Outlook Express (Windowsadresboek) - Lotus Notes 5.0/6.x - Lotus Organizer 5.0/6.0 U wordt aangeraden een back-up van de desbetreffende bestanden te maken voordat u de gegevenssynchronisatie start. De synchronisatietoepassing biedt twee opties: Nu synchroniseren en Synchronisatie-eigenschappen. Als u het onderdeel Gegevenssynchronisatie voor de eerste keer gebruikt, wordt bij beide opties het onderdeel Synchronisatie-eigenschappen geopend. Wanneer het onderdeel Synchronisatie-eigenschappen is geopend, selecteert u eerst de software die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende om verder te gaan of klik op Annuleren als u de bewerking wilt annuleren. U kunt aangeven of u de gegevens automatisch wilt laten synchroniseren. De beschikbare synchronisatieopties zijn: - Niet automatisch synchroniseren - Altijd synchroniseren wanneer verbinding wordt ingeschakeld - Periodiek synchroniseren terwijl verbinding is ingeschakeld Als u ervoor kiest de gegevens periodiek te laten synchroniseren, kunt u het synchronisatie-interval instellen. De beschikbare intervallen zijn: 10 minuten, 15 minuten, 30 minuten en één uur. De standaardwaarde is 15 minuten. De standaardmodus voor synchronisatie is niet-automatische synchronisatie. 10

11 SOFTWARE GEBRUIKEN U stelt de gewenste inhoud en richting voor de synchronisatie in door de desbetreffende opties te kiezen bij Synchronisatiegegevens en Synchronisatierichting. U kunt Contactpersoongegevens en/of Agendagegevens als synchronisatie-inhoud selecteren. Als synchronisatierichting kunt u Van telefoon naar pc, Van pc naar telefoon of In beide richtingen selecteren. Klik op Volgende om verder te gaan of klik op Annuleren als u de bewerking wilt annuleren. Voor Outlook en Outlook Express hoeft u geen extra instellingen op te geven. Voor Lotus Notes en Lotus Organizer moet u eerst enkele basisinstellingen opgeven. Raadpleeg hiervoor instellingen voor lotus notes op pagina 13 en instellingen voor lotus organizer op pagina 14. Nadat u alle benodigde instellingen hebt opgegeven, klikt u op Volgende om verder te gaan of klikt u op Annuleren als u de bewerking wilt annuleren. In het veld Synchronisatie-instellingen kunt u aangeven of de pc of de telefoon als uitgangspunt moet dienen indien op beide apparaten dezelfde bestanden zijn opgeslagen. In het veld Synchronisatiebasis kunt u Pc of Telefoon kiezen. Als u op basis van de overlappende gegevens een nieuwe contactpersoon wilt maken, kiest u Nieuwe contactpersoon toevoegen. In het veld Synchronisatie-inhoud kunt u de gegevens selecteren die u wilt synchroniseren. U kunt ervoor kiezen om Alle details, Naam en alle nummers of Naam en mobiel nummer te synchroniseren. In het veld Synchronisatiebereik kunt u de begin- en einddatum voor de synchronisatie instellen (dag/week/maand/jaar). Nadat u alle benodigde instellingen hebt opgegeven, klikt u op Voltooien om de synchronisatie-eigenschappen op te slaan en terug te keren naar het synchronisatievak. Klik op Nu synchroniseren om de synchronisatie te bevestigen. Opmerking Vergeleken met een pc is er op een mobiele telefoon aanzienlijk minder geheugen beschikbaar voor het opslaan van contactpersonen en agendagegevens. De verwerking van contactpersonen en agendagegevens verloopt op een mobiele telefoon ook anders dan op een pc. Hierdoor kent het synchronisatieproces bepaalde beperkingen. Als het aantal tekens in 11

12 SOFTWARE GEBRUIKEN een record (zoals "Notitie") op de pc groter is dan er in het geheugen van de mobiele telefoon beschikbaar is, wordt het record niet volledig op de telefoon opgeslagen. Als een van de opties grijs wordt, geeft dat aan dat de optie niet beschikbaar is. SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN Klik op Synchronisatie-eigenschappen om de pagina Synchronisatie-eigenschappen te openen. De opties voor de synchronisatie-eigenschappen zijn: Algemeen, Automatisch, Richting, Contactpersonen, Agenda en PIM-software. Met deze opties kunt u de synchronisatieeigenschappen wijzigen, net als de eerste keer dat u synchronisatie-eigenschappen in de software hebt gedefinieerd. Optie Algemeen Bij de optie Algemeen wordt de PIM-software aangegeven die voor de synchronisatie is gekozen. U kunt Contactpersoongegevens en/of Agendagegevens selecteren om te synchroniseren. Met de optie Nieuwe configuratie maken kunt u een nieuwe configuratie maken waarin u alle opties opslaat. Optie Automatisch Met deze optie geeft u aan of u de gegevens automatisch wilt laten synchroniseren. De synchronisatieopties zijn: - Niet automatisch synchroniseren - Altijd synchroniseren wanneer verbinding wordt ingeschakeld - Periodiek synchroniseren terwijl verbinding is ingeschakeld Raadpleeg gegevenssynchronisatie op pagina 10. Optie Richting Met het selectievakje Richting kunt u aangeven of u de gegevens van de mobiele telefoon naar de pc, van de pc naar de mobiele telefoon of in beide richtingen wilt bijwerken. Optie Contactpersonen U kunt opgeven of tijdens de synchronisatie de pc of de telefoon als uitgangspunt moet 12

13 SOFTWARE GEBRUIKEN worden gehanteerd. U kunt ook selecteren welke gegevens u wilt synchroniseren. Optie Agenda Bij deze optie geeft u het synchronisatiebereik aan. Optie PIM-software Deze optie heeft betrekking op de PIM-software (Personal Information Management) die u hebt geselecteerd. Voor Outlook en Outlook Express hoeft u geen extra instellingen op te geven. Voor Lotus Notes en Lotus Organizer moet u eerst enkele basisinstellingen opgeven. Raadpleeg hiervoor instellingen voor lotus notes op pagina 13 en instellingen voor lotus organizer op pagina 14. Opmerking: Bij synchronisatie van Lotus Notes-gegevens kunt u worden gevraagd om de bestandsnaam en het wachtwoord. INSTELLINGEN VOOR LOTUS NOTES De software ondersteunt projecten die worden gesynchroniseerd met Lotus Notes, waaronder de onderdelen Contactpersonen en Agenda. Voor elke groep is er een lijst met servers en bestanden. Synchronisatie-instellingen voor Contactpersonen Serverlijst: Hierin vindt u alle gedetecteerde en beschikbare servers, waarbij synchronisatie van lokale contactpersonen als standaardinstelling is opgegeven. Bestandenlijst: Hierin staan alle Lotus Notes-bestanden die zich in de lokale map bevinden of die op de geselecteerde server zijn gedetecteerd. De standaardinstelling is het bestand met contactpersoongegevens (names.nsf) in de lokale map van Lotus Notes. Synchronisatie-instellingen voor Agenda Alle beschikbare servers staan vermeld in de Serverlijst. In de Bestandenlijst staan de Lotus Notes-bestanden die zich in de lokale map bevinden of die op de geselecteerde server zijn gedetecteerd. Opmerkingen: Nadat u een server (of de standaardinstelling) hebt geselecteerd om de bijbehorende contact- 13

14 SOFTWARE GEBRUIKEN personen en agendagegevens te synchroniseren, moet u de bijbehorende typen Lotus Notesbestanden selecteren (openen). Als het geselecteerde bestand niet van hetzelfde type is als de bestanden met contactpersonen of agendagegevens, is het niet mogelijk om het bestand te openen en gegevens te synchroniseren. INSTELLINGEN VOOR LOTUS ORGANIZER Wanneer u Lotus Organizer-bestanden synchroniseert, moet u de naam en het wachtwoord voor elk bestand weten. Bestandsnaam Typ de naam van het Lotus Organizer-bestand dat u met de mobiele telefoon wilt synchroniseren. Klik op Bladeren om naar het gewenste bestand te bladeren. Wachtwoord Typ het wachtwoord, als het Lotus Organizerbestand beveiligd is. Geluiden Met de module Geluiden kunt u geluidsbestanden die zich op de pc bevinden openen en vervolgens afspelen, pauzeren, stoppen, vooruitspoelen en terugspoelen. Met Twig PC Tools kunt u bestanden in de indelingen.wav,.amr-nb en.amr-wb openen en naar de mobiele telefoon downloaden. BEWERKEN U kunt het op dit moment geopende geluidsbestand bewerken en knippen. Door de opties Startpositie instellen en Stoppositie instellen te definiëren en op Geluid bewerken te klikken, kunt u het geluidsbestand opslaan in een geschikte indeling en het bestand uploaden naar de telefoon. UPLOADEN U kunt het huidige geluidsbestand uploaden naar de mobiele telefoon. Nadat u de mobiele telefoon hebt aangesloten op de pc, klikt u op Uploaden om het bestand te uploaden naar de telefoon. Afbeeldingen Afbeeldingsbestanden die zich op de pc bevinden, kunnen worden geopend en bewerkt. U kunt 14

15 SOFTWARE GEBRUIKEN onder andere het volgende doen: afbeeldingen openen en draaien, in-/uitzoomen op afbeeldingen, de helderheid, het contrast en de RGBwaarde aanpassen, de clipgrootte opgeven, afbeeldingen verslepen en de oorspronkelijke afbeelding herstellen. Nadat u de afbeeldingen hebt opgeslagen, kunt u ze uploaden naar de telefoon. De beschikbare indelingen voor het openen en uploaden van afbeeldingsbestanden zijn.jpg,.gif,.bmp en.png. Contactpersonen beheren Nadat u de telefoon hebt aangesloten op de pc, wordt automatisch op de telefoon naar opgeslagen contactpersoongegevens gezocht en worden de gevonden gegevens (Voornaam/Achternaam/Telefoon/Mobiel/ ) weergegeven in het functievak. U kunt het volgende doen: - gegevens van contactpersonen toevoegen aan de telefoon - gegevens van contactpersonen bewerken - contactpersonen verwijderen uit de lijst met contactpersonen op de telefoon Klik op de knop Bijwerken om de weergegeven gegevens gesynchroniseerd te houden met de mobiele telefoon. Door op Nieuwe contactpersoon te klikken, kunt u een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de lijst. Kies Contactpersoon bewerken om de bestaande gegevens te bewerken of klik op Contactpersoon verwijderen als u een contactpersoon volledig wilt verwijderen. Voer de Achternaam en Voornaam voor de contactpersoon in. Er zijn vier opties beschikbaar voor het nieuwe veld voor de contactpersoon: Normaal, Thuis, Werk en Ander. OPTIE NORMAAL Bij de optie Normaal kunt u de volgende gegevens invoeren: telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, adres, BP-nummer, postcode, adres van de startpagina en verjaardag. OPTIE THUIS Bij de optie Thuis kunt u de volgende gegevens invoeren: telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, adres van de familie en DTMF-nummer. 15

16 SOFTWARE GEBRUIKEN OPTIE WERK Bij de optie Werk kunt u de volgende gegevens invoeren: telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, adres op het werk, alsook de naam, het telefoonnummer en het adres van het bedrijf. OPTIE ANDER Met de optie Ander kunt u een faxnummer en notities toevoegen. Voor elke telefoon- of faxoptie zijn een invoerkolom en een lijstkolom beschikbaar. TELEFOON-/FAXNUMMER TOEVOEGEN AAN DE LIJST U kunt het telefoon- of faxnummer typen in de invoerkolom. De kleur van het telefoonpictogram Toevoegen wordt groen, om aan te geven dat de actie beschikbaar is. Klik op Toevoegen om een telefoon- of faxnummer toe te voegen aan de lijstkolom. TELEFOON-/FAXNUMMER VERWIJDEREN UIT DE LIJST U kunt het telefoon-/faxnummer selecteren dat u uit de lijstkolom wilt verwijderen. Nadat u het nummer hebt geselecteerd, wordt de kleur van het pictogram Verwijderen groen, om aan te geven dat de actie beschikbaar is. Door op Verwijderen te klikken, wordt het geselecteerde telefoon- /faxnummer verwijderd uit de lijstkolom. Opmerking Vanwege de beperkte geheugencapaciteit van de mobiele telefoon is het niet mogelijk extra gegevens voor een contactpersoon (zoals Ander/Notities) op te slaan als het aantal tekens daarvan groter is dan het beschikbare telefoongeheugen. Gegevensback-ups maken en terugzetten Klik op Back-up om het onderdeel Back-up maken en terugzetten te selecteren. Selecteer de gewenste bewerking en klik op Volgende om verder te gaan. 16

17 SOFTWARE GEBRUIKEN GEGEVENSBACK-UP MAKEN Voor het maken van gegevensback-ups zijn de volgende opties beschikbaar: SMS (Short Message Service), Contactpersonen, Agenda en Andere gegevens. Typ de naam van het gewenste bestand in het tekstvak Bestandsnaam of klik op Bladeren om het bestand te selecteren. U kunt SMSberichten, contactpersonen, agendagegevens of andere gegevens opslaan in het.bak-bestand. GEGEVENSBACK-UP TERUGZETTEN Typ de naam van het bestand dat u wilt terugzetten in het tekstvak Bestandsnaam of klik op Bladeren om het back-upbestand te openen. Klik op Openen om de gegevens terug te zetten. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven om de status van het proces aan te geven. Klik op Afsluiten als u de bewerking wilt annuleren. 17

18 GARANTIEAFWIJZING GARANTIEAFWIJZING De Twig PC Tools-software wordt verstrekt zonder garanties ten aanzien van de werking of verhandelbaarheid daarvan en zonder enige andere impliciete dan wel expliciete garanties. In verband met de verschillende hardware- en softwareomgevingen waarin de Twig PC Toolstoepassing kan worden geïnstalleerd, garandeert Benefon niet dat de toepassing geschikt is voor bepaalde doeleinden. Het gebruik van het programma geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Benefon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane of beschadigde gegevens als gevolg van een onjuiste installatie, software- of hardwarefuncties, ongeautoriseerde wijzigingen of enige andere interne of externe factoren. De aansprakelijkheid van de distributeur is uitsluitend beperkt tot vervanging van het product of restitutie van de aankoopprijs. TECHNISCHE ONDERSTEUNING Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijke Benefon-dealer of bezoek voor meer informatie. 18

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center voor hosts, presentatoren en deelnemers Copyright 1997 2012 Cisco and/or its affiliates. Alle rechten voorbehouden. WEBEX, CISCO, Cisco WebEx, het CISCO-logo

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen 15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Bedankt voor uw aankoop van een Sony Ericsson T700. In stijl communiceren. Laat zien wie je bent. Ga voor extra telefooncontent naar www.sonyericsson.com/fun. Als u in aanmerking wilt komen voor een set

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie