Opleiding Duurzaam Gebouw:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw:"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw: De technieken (warmte, ventilatie, SWW): ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Het effect van de EPB-reglementering op de installatiekeuze Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba

2 Doelstellingen van de presentatie Focus op de technieken in de EPB Voorstelling van Ecodesign Wat is de toekomst? 2

3 Plan van de uiteenzetting Inleiding EPB Inleiding Ecodesign Verwijzing naar de lezingen 3

4 Context - VTI =? U - In de praktijk - Sancties 1. Wetgevingsreferenties en doelstellingen De EPB-verwarmingsreglementering past binnen het energie- en milieubeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. CO 2 -uitstoot Residentieel Tertiair Transport Industrie Doelstelling: vermindering met 6% van de uitstoot die verband houdt met de activiteit van de gebouwen 1. Bestaande installaties verbeteren 2. Nieuwe performante installaties De reglementering steunt op: Europese richtlijn 2002/91/EG over de energieprestatie van gebouwen en, de omzetting ervan in de gewestelijke ordonnantie van 7 juni

5 Ecodesign 20% 20% 20% Minder primaire energie Minder CO 2 Aandeel hernieuwbare energie Herziening van de EPBrichtlijn Ontwerpcriteria voor producten m.b.t. energie: boiler, airco, vensters Herziening van energielabels: de ecobloem van de EU Richtlijn Energiediensten Regeling fluorgassen De richtlijn over hernieuwbare energiebronnen Omvat aërothermische, hydrothermische en geothermische energie

6 Milieu-impact Wat is ecodesign De milieu-impact van producten verminderen op basis van de levenscyclusanalyse Voor elke productgroep LAAG Energielabel Vereist minimum HOOG vermijden

7 Welke producten Kaderrichtlijn 2009/125/EG DG Energie (ENER) DG Ondernemingen (ENTR) 1. Verwarmingsketels 12. Prof. koelkasten 23. Gril en kookplaten ENTR 1 koeling 2. Boilers 13. Huish. koelkasten 24. Wasmachines, droogkasten en vaatwassers ENTR 2 transformatoren 3. pc s 4. Kopieertoestellen 14. Vaatwassers 15. Branders fossiele brandstoffen 25. Koffiezetapparaten niettertiair 26. Verliezen in stilstand ENTR 3. geluids- en beelduitrusting ENTR 4. ovens en fornuizen 5. tv s, 16. Droogkasten 27. UPS ENTR 5. uitrustingen 6. Verliezen slaapstand 17. Stofzuigers 28. Pompen ENTR 6 airco & ventilatie 7. Batterijladers 18. Settopboxen 29. Pompen voor fonteinen en vijvers 8. Kantoorverlichting 19. Huish. verlichting 30. Motoren 9. Straatverlichting 20. Lokale verwarmingsproductie 31. Compressoren 10.Airco <12 kw 21. Prod. Centrale verw. hete lucht 11. Motoren, ventilatoren 22. Ovens

8 2. Uitvoering = Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPBeisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode (3 juni amendementen van 19 januari 2012 en 24 januari 2013) = Besluit verwarming De EPB-verwarmingsreglementering legt het volgende op: een reeks van 16 EPB-eisen gericht op het verbeteren van de energieefficiëntie en de vermindering van de milieu-impact van de verwarmingsinstallaties, de uitvoering van 3 acties voor controle van deze installaties door vakmannen die erkend zijn door Leefmilieu Brussel. 8

9 3. Toepassingsgebied De bepalingen van de EPB-verwarmingsreglementering zijn van toepassing op alle verwarmingssystemen die minstens een ketel omvatten: met een nominaal vermogen > 20 kw, die werkt op een niet-hernieuwbare gasvormige of vloeibare brandstof, die water gebruikt als warmtedragend medium De reglementering heeft betrekking op de meeste centrale verwarmingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de EPB-verwarmingsreglementering: luchtverhitters, warmtepompen, WKK-installaties, verwarmingketels op steenkool, pellets of hout, boilers, enz. 9

10 4. Verwarmingssystemen Verwarmingssysteem: het geheel van de onderdelen die nodig zijn om de lucht van een gebouw en/of het sanitair warm water (SWW) te verwarmen, met inbegrip van de warmtegenerator(en), de distributie-, opslag en emissiecircuits en de regelsystemen. 10

11 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Eengezinswoning met verwarmingssysteem met 1 ketel en 1 distributiecircuit Productie Distributie Emissie Ketel > 20kW + gas/stookolie + water verwarmingsbesluit BRON: ENERGIE + 11

12 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Collectief verwarmingssysteem voor meerdere wooneenheden met 2 ketels EN 2 distributiecircuits (1circuit per gevel) Buitenvoeler NOORD ZUID Primaire lus BRON: ENERGIE + 12

13 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Verwarmingssysteem voor productie SWW Productie SWW SWW WW KW BRON: ENERGIE + 13

14 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Verwarmingssystemen met verwarmingsbatterij Vervuilde lucht Vervuilde lucht Verse lucht Verse lucht BRON: ENERGIE + 14

15 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Productie SWW Verwarmingssysteem dat radiatoren, een verwarmingsbatterij en een SWWreservoir voedt Vervuilde lucht Ve Verse lucht BRON: ENERGIE + 15

16 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen Verwarmingssysteem met ketel en warmtekrachtkoppeling Warmtekrachtkoppeling Indien alleen WKK nee 16

17 4.1. Voorbeelden van verwarmingssystemen 2 verschillende verwarmingssystemen! Verwarming 1 Verwarming 2 SWW Verwarmingssysteem A Verwarmingssysteem B BRON: Opleiding tot EPB-adviseur, thermische installaties, J. Claessens. 17

18 4.2. Types van verwarmingssystemen Verwarmingssysteem van type 1: verwarmingssysteem gevoed door een verwarmingsketel met een nominaal vermogen <= 100 kw. Verwarmingssysteem van type 2: verwarmingssysteem gevoed door een verwarmingsketel met een nominaal vermogen > 100 kw of door meerdere verwarmingsketels. De EPB-eisen die van toepassing zijn, de inhoud van de regelgevende bepalingen en de erkende vakmannen die gemachtigd zijn om ze uit te voeren, worden bepaald door het type van verwarmingssysteem (type 1 of type 2). 18

19 5. De verantwoordelijke van de technische installaties (VTI) Voor de aan een milieuvergunning (MV) onderworpen installaties, is de VTI de fysieke of rechtspersoon die houder is van de MV Voor de installaties die niet onderworpen zijn aan de milieuvergunning (zonder MV), is de VTI de eigenaar (of elk van de mede-eigenaars) van de installaties. De VTI moet de EPB-eisen betreffende de installaties naleven, en moet deze laten controleren (oplevering, periodieke controle en diagnose). 19

20 Voorbeeld Appartement in een appartementsgebouw VERWARMING Individueel Collectief SWW Individueel Collectief VTI = eigenaar van het appartement 2 VTI s Verwarming = eigenaar van het appartement SWW = gezamenlijke eigenaars 2 VTI s Verwarming = gezamenlijke eigenaars SWW = eigenaar van het appartement 1 ENKELE VTI = gezamenlijke eigenaars 20

21 6. De EPB-eisen Verwarming met radiatoren Technische eisen Aard Meetopening op verwarmingsketel Verbranding en rookemissie (metingen) Vermogensmodulatie (brander) Indien nieuw 1 Trekvermogen schoorsteen Natuurlijke trek Ventilatie stookruimte en schoorsteen Indien nieuw 2 Dichtheid afvoer verbrandingsgassen en luchttoevoer Dimensionering verwarmingsketel Indien nieuw 1 Warmte-isolatie leidingen en accessoires Warmte- en luchtverdeling in zones Regeling en programmering Logboek! C Energiemetingen verwarmingsketel! Energieboekhouding! Indien nieuw 1 Indien nieuw 3 Indien nieuw 1 C! = onmiddellijk C 1. Nieuwe ketel/onderdelen 2. Nieuwe stookplaats 3. Nieuw netwerk / uitbreiding Buitenvoeler ZUID Primaire lus 21

22 6. De EPB-eisen Verwarming via lucht Hygiënische lucht Technische eisen Aard Vervuilde lucht Si Indien > 5.000m³/h, > m³/uur, uur/jaar h/an RécupChal Warmterecuperatie C Verse lucht Si Indien salle vergaderzaal réunion > > m³/uur, m³/h débit debiet Logboek! Elektrische meting ventilatoren si neuf > m³/u! >10.000m³/h Warmterecuperatie Indien nieuw Variatie verseluchtdebiet Indien nieuw Energieboekhouding!! = onmiddellijk indien nieuw = nieuw ventilatiesysteem 22

23 7. Door de EPB-verwarmingsreglementering voorziene handelingen De reglementering voorziet de volgende handelingen: de oplevering van de verwarmingssystemen (conform of niet-conform) de periodieke controle van de verwarmingsketels (conform of nietconform) de diagnose van de verwarmingssystemen die een ketel van meer dan 15 jaar oud omvatten (informatie) 23

24 Eisen van de EPB-verwarmingsreglementering /diagnose 24

25 7.1. Periodieke controle van de ketels Erkend vakman: de erkende verwarmingstechnicus 25

26 7.1. Periodieke controle van de ketels Frequentie: om de 3 jaar voor gasketels elk jaar voor stookolieketels Inhoud: de reiniging van de ketel, de reiniging van de afvoerleidingen van de verbrandingsgassen, de regeling van de brander van de ketel de verificatie van de conformiteit met bepaalde eisen Documenten: attest van periodieke controle en stappenplan. 26

27 Attest van periodieke controle en stappenplan: Na afloop van de periodieke controle: De erkende verwarmingstechnicus levert een attest af waaruit blijkt dat het systeem conform of niet-conform is (en dat wordt bewaard in het logboek). Bij niet-conformiteit stuurt de verwarmingstechnicus een kopie van het attest naar Leefmilieu Brussel. Het stappenplan is een schriftelijk document dat de vooropgestelde kalender toelicht die voor de uitvoering van de periodieke controles en de diagnose moet worden nageleefd, alsook de kalender van de daadwerkelijk uitgevoerde handelingen, met inbegrip van de oplevering. Het moet door de erkende vakman worden opgesteld (indien het nog niet bestaat) en aangevuld. 27

28 Attest van periodieke controle en stappenplan: 28

29 7.2. De oplevering van een verwarmingssysteem Erkend vakman: Systeem van type 1 Systeem van type 2 erkend verwarmingsinstallateur EPB-verwarmingsadviseur De oplevering vindt plaats: bij de installatie van een ketel bij de vervanging van het ketellichaam bij de vervanging van de brander bij het verplaatsen van een ketel Inhoud: verificatie van de conformiteit van het verwarmingssysteem met de EPB-eisen. Document: Opleveringsattest en stappenplan 29

30 Opleveringsattest en stappenplan: Na de oplevering: de erkende vakman stelt het stappenplan op (indien het nog niet bestaat) en vult het aan het opleveringsattest geeft aan of het systeem conform of niet-conform is. Het attest wordt in het logboek bewaard. Een kopie van het attest wordt naar Leefmilieu Brussel gestuurd door de erkende vakman. 30

31 7.3. In conformiteit stellen Indien bij de periodieke controle of de oplevering een niet-conformiteit wordt vastgesteld heeft de VTI 5 maanden de tijd om zijn systeem conform te maken. Indien de niet-conformiteit toe te schrijven is aan de niet-naleving van de eisen: meetopeningen of ventilatie van de stookplaats, beschikt de VTI over 7 bijkomende maanden (een verantwoordende nota moet dan bij het attest worden gevoegd). 31

32 7.4. Diagnose van het verwarmingssysteem Erkend vakman: systeem van type 1 systeem van type 2 erkend verwarmingsinstallateur EPB-verwarmingsadviseur De diagnose moet worden uitgevoerd ten vroegste een jaar voor en ten laatste een jaar nadat de oudste aangesloten ketel 15 jaar oud is. Een periodieke controle moet binnen de 12 maanden voor de diagnose worden uitgevoerd. Verwarmingsketels >= 16 jaar Inhoud: de diagnose van het verwarmingssysteem is een beoordeling van de prestatie van dit systeem. Documenten: diagnoseverslag en stappenplan Het diagnoseverslag is niet bindend. 32

33 Tool voor de diagnose van verwarmingssystemen van type 1. Gemeenschappelijk voor de 3 gewesten! 33

34 Tool voor de diagnose van verwarmingssystemen van type 2. Gemeenschappelijk voor de 3 gewesten! SOFTWARE AUDIT-H100 34

35 8. De erkende vakmannen (herhaling) TYPE DE SYSTEME DE CHAUFFAGE 35

36 9. Sancties 9.1. Voor de erkende vakmannen: De prestatie van de erkende vakmannen wordt door een kwaliteitscontroleorgaan gecontroleerd. Vakmannen die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen geschorst worden of hun erkenning kan worden ingetrokken. 36

37 9.2. Voor de VTI: Indien de reglementaire handelingen worden uitgevoerd: conform: geen sanctie niet-conform: 5 maanden (+ 7 maanden) daarnaast: administratieve boete Indien de reglementaire handelingen niet worden uitgevoerd: 1. vaststelling door een certificateur bij de verkoop of de verhuur van een onroerend goed 2. klacht van buren en vaststelling door BIM-medewerker 3. vaststelling door BIM-medewerker tijdens geïntegreerde controles (in het kader van een MV) strafrechtelijke sancties (art. 34 van de OEPB): - gevangenisstraf van 8 dagen tot 12 maanden - en/of boete van 25 tot euro ( = f (kw) ) 37

38 In het kort: samenvatting van de eisen en verwijzing naar het Staatsblad Eisen De 16 eisen van het verwarmingsbesluit, de aanleidingen en het overeenkomstige artikel + bijlage in de wettekst Beschrijving meetopening op verwarmingsketel verbranding & rookemissie (metingen) vermogensmodulatie (brander) trekvermogen schoorsteen ventilatie stookruimte en schoorsteen dichtheid afvoer verbrandingsgassen en luchttoevoer dimensionering verwarmingsketel thermische isolatie leidingen & accessoires warmte- en luchtverdeling in zones regeling en programmering logboek energiemetingen verwarmingsketel elektriciteitsmetingen ventilatoren warmteterugwinning luchtafvoer regeling van het verseluchtdebiet energieboekhouding Art. Bijlage Pagina. Aanleiding periodieke controle periodieke controle periodieke controle, nieuwe ketel/brander periodieke controle periodieke controle periodieke controle nieuwe ketel/brander nieuwe ketel/brander nieuw distributienetwerk nieuwe ketel/brander 1 januari januari 2011 (enkel indien 100 < kw < 500, dubbel indien > = 500 kw) 1 januari 2011 (indien > = m³/uur) nieuwe installatie (indien > m³/uur en > uur/jaar) nieuwe installatie (indien > = m³/uur en variabele bezetting) 1 januari 2011 (indien verplichte meter) Van toepassing voor een bestaande installatie - - x (indien > = 100 kw) x (indien > = m³/uur) x (indien > = 100 kw) Nieuwe/vernieuwde installatie x (indien > = m³/uur en > uur/jaar) x (indien > = m³/uur en var. bezetting Opmerkingen: - De kolommen Artikel, Bijlage en Pagina verwijzen naar de wettekst die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. - De tekst vindt u hier: 38

39 Bijlagen bij de presentatie (ondersteuning voor eventuele vragen en antwoorden) 1: Eis 8: Thermische isolatie (water, accessoires, lucht) p. 40 2: Eis 9: Verdeling p. 44 3: Eis 10: Regeling p. 45 4: Eis 11: Logboek p. 46 5: Eis 12: Meting p. 47 6: Eis 16: Energieboekhouding p. 48 Opmerking: de nummering van de bijlagen komt niet overeen met de nummering van de bijlagen bij het besluit, maar wel met die van deze presentatie 39

40 Bijlage 1.1: Thermische isolatie: Dikte isolatiemateriaal verwarmingsleidingen 40

41 Bijlage 1.1: Thermische isolatie: Dikte isolatiemateriaal verwarmingsleidingen Hors VP Dans VP Klasse 1: λ < 0,035 W/mK Klasse 2: 0,035 <= λ <= 0,045 W/mK 41

42 Bijlage 1.1: Thermische isolatie: Dikte isolatiemateriaal verwarmingsaccessoires 42

43 Bijlage 1.2: Thermische isolatie: Dikte isolatie luchtcirculatieleidingen 43

44 Bijlage 2: Verdeling 44

45 Bijlage 3: Regeling Normaal regime: - < 400 m²: thermostatische kranen en/of kamerthermostaat - >= 400 m²: + klimaatregeling Vertraagd regime en vorstbescherming: - Vertraagd = comfort T - (3 tot 5 ) - Vorstbescherming = ~5 C; anti-condensatie = 8 tot 10 C Programmering: - Klok op 7 dagen, vast of optimiser Automatische uitschakeling verwarming (bv. 15 C) Beheer circulatiepompen: geen behoefte nuldebiet Alle verwarmingsketels: - Ketels laten werken volgens thermische behoefte cascadeschakeling - Geen beroep op generator buiten irrigatie afsluitkraan - Voorrang aan generator met beste rendement doordachte cascade - Temperatuurniveau zo laag mogelijk = f (meest eisende kring) - Retourcircuit ok voor condensatie warme retour 45

46 Bijlage 4: Logboek 46

47 Bijlage 5: Meting 47

48 Bijlage 6.1: Gedetailleerde energieboekhouding (> 500 kw) 48

49 Bijlage 6.2: Vereenvoudigde energieboekhouding (< 500 kw) 49

50 Interessante tools, websites, enz.: px?id=32599&langtype=2067 De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 (.pdf) Module regelgeving voor verwarmingsspecialisten (.pdf) 1. Voor particulieren: Leefmilieu Brussel > dienst Info-Leefmilieu: De Energiehuizen: 2. Voor professionelen (studiebureaus, syndics van gebouwen, ): Facilator Duurzame Gebouwen (NL en FR) 3. Voor professionelen (erkende verwarmingstechnici, erkende verwarmingsinstallateurs en EPB-verwarmingsadviseurs): en (BIM, KVGB en Cedicol) 50

51 Referenties Gids Duurzame Gebouwen: Gids Duurzame Gebouwen: Fiches ENE00, ENE08, ENE10 Praktische gidsen en hulpmiddelen: 3&langtype=

52 Te onthouden uit de uiteenzetting Uw verantwoordelijkheden als VTI: - U bent verantwoordelijk voor uw installaties. - Houd u aan de termijnen voor de periodieke controles. - Controleer of uw vertrouwde technicus erkend is. - Kijk na hoe oud uw installaties zijn: diagnose? - Logboek? Meters en boekhouding? - Denk bij aanvang van de werken al aan de oplevering (om onaangename verrassingen te vermijden,..). Uw verantwoordelijkheden als syndic: - Leg de verantwoordelijkheden van de VTI uit aan de medeeigenaars. - Grijp deze gelegenheid aan om werken te laten uitvoeren die op de lange baan zijn geschoven Uw verantwoordelijkheden als technicus: - Zorg dat u de 16 eisen en de aanleidingen kent. - Volg opleidingen, zodat u de nodige erkenning(en) kunt voorleggen. 52

53 Contact Jonathan Fronhoffs Energieadviseur :

Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam Gebouw De technieken (warmte, ventilatie, SWW) : ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Regelgeving en installaties Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB. Jean de Cambry

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB. Jean de Cambry Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel REGELGEVING VERWARMING EPB Jean de Cambry Facilitator Duurzame Gebouwen Collectieve Huisvesting en Tertiair Specialist Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 1 Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De regelgeving EPB-verwarming Alain BEULLENS, DPT VERWARMING en KLIM EPB LEEFMILIEU

Nadere informatie

De EPBreglementering voor verwarming

De EPBreglementering voor verwarming De EPBreglementering voor verwarming Alain Beullens DPT Verwarming en Klimaat EPB April 2014 Algemene context Gebouwen = 40% van het energieverbruik! 2 Algemene context Brussels Hoofdstedelijk Gewest Volgens

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Brussels en Europees regelgevend kader EPB werken EPB verwarming Ecodesign Jonathan FRONHOFFS CENERGIE

Nadere informatie

-De regelgeving verwarming EPB-

-De regelgeving verwarming EPB- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode 1 -De regelgeving verwarming

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1

Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 Welkom Helpdesk EPB Verwarming 03/10/2013 1 De EPB reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vandaag en morgen Helpdesk Chauffage PEB /EPB Verwarming 03/10/2013 2 Agenda Inleiding

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HELPDESK EPB VERWARMING IN HET BRUSSELS GEWEST EVALUATIE VAN DE EPB- REGLEMENTERING VOOR VERWARMING IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EXTRACT GfK 2014 Helpdesk EPB verwarming in Brussels hoofdstedelijk

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Module regelgeving. Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs

Module regelgeving. Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs e_réglementaire.doc Regelgeving verwarming EPB Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module regelgeving Voor de verwarmingsprofessionals: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici,

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Energie becijferen Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie Opfrissen van de theoretische

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel EEN STOOKPLAATS RENOVATIE MET CORRECTE TOEPASSING VAN DE REGELS VAN DE EPB-VERWARMING

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde Leefmilieu Brussel van het systeem voor verwarming en SWW Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Een overzicht geven van de

Nadere informatie

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur Verantwoordelijke van de technische installaties Naam:... Identificatienummer:... Onderneming:... Btw-nummer:... Straat:...

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : De technieken (warmte, ventilatie, SWW): ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel SWW-productie: eigenschappen van de verschillende systemen Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIE EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie, aangenomen op 7 juni 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 juli 2007, van kracht op 2 juli 2008 1. WAAROM EEN

Nadere informatie

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 39 EPB-reglementering voor verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs Versie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Energiestromen in het systeem voor verwarming/sww op basis van drie voorbeelden Jonathan FRONHOFFS CENERGIE

Nadere informatie

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs

EPB-ordonnantie. Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs e_réglementaire.doc EPB-reglementering verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen EPB-ordonnantie Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs, erkende verwarmingsketeltechnici,

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame renovatie: kort overzicht Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Warmte-emissie systemen: principes en uitdagingen Raphaël Capart ICEDD asbl Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel SWW: theoretische inleiding Kasper Derkinderen CENERGIE DOELSTELLINGEN KENGETALLEN SWW PRODUCTIE SWW: PRINCIPES METHODEN VERDELING SWW AFGIFTE SWW

Nadere informatie

Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energie- prestaties van gebouwen na te leven.

Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energie- prestaties van gebouwen na te leven. EFFICIËNT VERWARMEN? Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energieprestaties van gebouwen na te leven. 1 WAAROM AANDACHT BESTEDEN AAN UW VERWARMING?

Nadere informatie

De regelgeving klimaatregeling EPB

De regelgeving klimaatregeling EPB De regelgeving klimaatregeling EPB In het Brussels Gewest Christophe Danlois DIRECTIE ENERGIE DEPARTEMENT VERWARMING EN KLIMAATREGELING EPB INHOUDSTAFEL DE CONTEXT ENKELE GEGEVENS OVER DE KLIMAATREGELING

Nadere informatie

Efficiënt verwarmen? www.leefmilieubrussel.be

Efficiënt verwarmen? www.leefmilieubrussel.be Efficiënt verwarmen? Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te verlagen en de voorschriften betreffende de energieprestaties van gebouwen na te leven. www.leefmilieubrussel.be 1 Waarom aandacht

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel VERWARMINGSINSTALLATIES EN SWW INSTALLATIES EFFICIENT ONTWERPEN Kasper DERKINDEREN CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Hoe een verwarmings

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

Verwarming en klimaatregeling

Verwarming en klimaatregeling Verwarming en klimaatregeling BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen Doelstelling(en) van de presentatie De werking van een installatie voor verwarming / SWW / koeling begrijpen De technische

Nadere informatie

EPB-regelgeving: klimatisatie

EPB-regelgeving: klimatisatie EPB-regelgeving: klimatisatie Leefmilieu Brussel Christophe Danlois AFDELING ENERGIE DEPARTEMENT EPB VERWARMING/KLIMATISATIE OVERZICHT EVOLUTIE VAN DE REGELGEVING ENKELE DEFINITIES TOEPASSINGSVELD EPB-EISEN

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 EPB-reglementering voor verwarming Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Voor verwarmingsspecialisten: EPB verwarmingsadviseurs Versie november

Nadere informatie

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen)

Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Impact van Ecodesign op collectieve wooneenheden (appartementen) Daniel Küpper ing. Van Marcke College Een benadering van appartementsgebouwen 1 Belangrijke projectpunten: Isolatie van de buitenste schil

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

Opleiding Duurzaam Gebouw: Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen Opleiding Duurzaam Gebouw: Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen Leefmilieu Brussel INLEIDING: BEPALENDE FACTOREN VOOR EEN OPTIMAAL BEHEER VAN DUURZAME GEBOUWEN Thomas DEVILLE Cenergie cvba Doelstelling(en)

Nadere informatie

Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips

Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips 1 Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips Welkom Ing. Daniel Küpper Van Marcke College OVED Energiecongres 25/06/2015 2 Inhoud van de sessie Identificatie brandstof Identificatie

Nadere informatie

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf 1 ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel VERWARMINGSINSTALLATIES EN SWW INSTALLATIES EFFICIENT ONTWERPEN Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Hoe een verwarmings

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel OEFENING KEUZE VAN SYSTEMEN OP BASIS VAN VOORBEELDEN: Ontwerpmethode voor keuze van opwekkings- en afgiftesystemen

Nadere informatie

SANITAIR WARM WATER. Seminarie Duurzaam Bouwen. 10 februari 2017

SANITAIR WARM WATER. Seminarie Duurzaam Bouwen. 10 februari 2017 Seminarie Duurzaam Bouwen SANITAIR WARM WATER 10 februari 2017 Kiezen tussen de verschillende alternatieven voor de productie en verdeling van SWW: op basis van welke criteria? Thomas LECLERCQ Matriciel

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 2: Kantoren en diensten Thomas LECLERCQ - Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de

Nadere informatie

Installatie eisen bij renovatie

Installatie eisen bij renovatie Installatie eisen bij renovatie minimale eisen voor de nieuw geplaatste installaties of de vernieuwde installaties bij i ti renovaties en functiewijzigingen 2015 Patrik De Paep pdepaep@depaep.be Achtergrond

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2

De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Regelgeving verwarming EPB Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Voor verwarmingsspecialisten: EPB verwarmingsadviseurs Versie oktober 2010 Meer

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1

De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Regelgeving verwarming EPB Technische inhoud voor opleidingsinstellingen De oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs Versie oktober 2010

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 23 DECEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik

Nadere informatie

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Het efficiënt ontwerpen van een koelinstallatie Filip GRILLET Cenergie CVBA Doelstellingen van de presentatie Concept en componenten hydraulisch

Nadere informatie

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Website van Leefmilieu Brussel - BIM: www.ibgebim.be professionelen energie energieprestatie gebouwen Infofiches; EPB-vademecum; Reglementaire referentieteksen;

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel VERWARMINGSINSTALLATIES EN SWW INSTALLATIES EFFICIENT ONTWERPEN Kasper DERKINDEREN CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Hoe een verwarmings

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen Leefmilieu Brussel AANPAK EN ACTIES VOOR EEN OPTIMAAL BEHEER Anne-Laure MAERCKX Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK

RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK Technische nota EPB December 2016 Verspreiding: Quentin Steyart Samyn and Partners +32 2 / 374 90 60 sai@samynandpartners.be Uw contactpersonen:

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Bouwen : Ontwerp en regeling van technische systemen (warmte, HVAC, SWW)

Opleiding Duurzaam Bouwen : Ontwerp en regeling van technische systemen (warmte, HVAC, SWW) Opleiding Duurzaam Bouwen : Ontwerp en regeling van technische systemen (warmte, HVAC, SWW) Leefmilieu Brussel KEUZE VAN WARMTEPRODUCTIE- EN SWW-SYSTEEM IN INDIVIDUELE WOONEENHEDEN EN DE COLLECTIEVE HUISVESTING

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 375 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over drie ontwerpbesluiten betreffende de regeling van de emissieniveaus van verwarmingsketels, verwarmingstoestellen en radiatoren Brussel, 15 maart 2007 De Raad

Nadere informatie

VR 2016 2201 DOC.0045/11

VR 2016 2201 DOC.0045/11 VR 2016 2201 DOC.0045/11 Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek Bijlage

Nadere informatie

De EPB-regelgeving. David Deweer. Energy Forum 2012

De EPB-regelgeving. David Deweer. Energy Forum 2012 De EPB-regelgeving David Deweer Energy Forum 2012 De EPB-regelgeving: De peilen van de EPB-ordonnantie: I. Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is: EPB-eisen II. III. De vastgoedtransacties

Nadere informatie

EPB-SOFTWARE BRUSSEL

EPB-SOFTWARE BRUSSEL EPB-SOFTWARE BRUSSEL INLEIDING De software EPB-software Brussel werd ontwikkeld in het raam van de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het

Nadere informatie

(Vertaling door de Helpdesk EPB Verwarming)

(Vertaling door de Helpdesk EPB Verwarming) (Vertaling door de Helpdesk EPB Verwarming) EU Verordening 813/2013 betreffende het in de handel brengen en/of inwerking stellen van ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen 1 De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De EPB-verwarmingseisen : ook voor bestaande installaties Jean DEGAND, Ingenieur Onafhankelijk

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 1: Residentieel Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de presentatie Hoe een woongebouw

Nadere informatie

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden? Ventilatiesystemen Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende ok, wat u moet doen verboden, te vermijden aanvullende informatie BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen Klik op deze logo's in het document

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

De EPB-2015, anderhalf jaar later

De EPB-2015, anderhalf jaar later Seminarie Duurzaam Bouwen: De EPB-2015, anderhalf jaar later 27/05/2016 Leefmilieu Brussel Gevalstudie Toepassing van de EPB 2015-criteria op een flatgebouw Maxime BARGIBANT BBT Energy Doelstellingen van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 5 bus 201 bestemming appartement type - bouwar 2003 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 120 De energiescore

Nadere informatie

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

316 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Duinbergen 19 bus 105 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 1998 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 316 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Franslaan 45 bus 0202 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 132 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Ventilatie: ontwerp en afstelling Leefmilieu Brussel REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK AANDACHTSPUNTEN VOOR UITVOERING EN AKOESTIEK Lieven INDIGNE CENERGIE Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

"EPW 1 "-BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017

EPW 1 -BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017 "EPW 1 "-BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017 Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie

Nadere informatie

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Franslaan 123 bus 3 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 285 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel Overzicht van systemen Jonathan Fronhoffs Cenergie Doelstelling(en) van de presentatie Voorstelling van de algemen principes van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationsstraat nummer 15 bus 6 bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 88

Nadere informatie

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB» Voor-ontwerp van de ordonnantie betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (EPB) Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/91/EG Stephan PLETTINCK IBGE responsable du Service «PEB»

Nadere informatie

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

131 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Vrede 8 bus 301 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 131 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Herfst 2015 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader : Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect &

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schuurkenstraat nummer 1 bus 0303 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 125

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen SANITAIR WARM WATER. 10 februari Efficiënte productie van sanitair warm water (SWW) Laurent Vercruysse ATTB

Seminarie Duurzaam Bouwen SANITAIR WARM WATER. 10 februari Efficiënte productie van sanitair warm water (SWW) Laurent Vercruysse ATTB Seminarie Duurzaam Bouwen SANITAIR WARM WATER 10 februari 2017 Efficiënte productie van sanitair warm water (SWW) Laurent Vercruysse ATTB PLAN VAN DE UITEENZETTING I. ErP-richtlijn II. Verschillende systemen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20140506-0001587096-00000001-5 post bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 205 PROEFCERTIFICAAT De energiescore

Nadere informatie