TOETSING EN AFSLUITING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOETSING EN AFSLUITING"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6

2 PLANNING SCHOOLEXAMENS DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde voig schooljaa (één examenvak + één se levensbeschouwing) Gieks Latijn Nedelands Fans Duits Engels Geschiedenis Maatschappijwetensch. Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D Natuukunde Scheikunde Biologie Economie M&O Infomatica Tekenen (ckv 2,3) Schoolexamen 1 Schoolexamen Mondeling Paktijk Decembe Hekansing schoolexamens novembe 2017 Decembe 2017 / Januai 2018 Nedelands 180 Januai 2018 Fans Duits Engels Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Tekenen Kijk/luistetoets Kijk/luistetoets Kijk/luistetoets Paktijk

3 Maat 2018 Apil 2018 Gieks Latijn Nedelands Fans Duits Engels Geschiedenis Maatschappijwetensch. Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D Natuukunde Scheikunde Biologie O&O Economie M&O Infomatica Tekenen (ckv 2,3) Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Schoolexamen 4 Hekansing schoolexamens januai / maat Mondeling Mondeling Mondeling Mondeling Meestepoef Mondeling

4 TOEGESTANE OF VERPLICHTE HULPMIDDELEN BIJ HET SE EN CE HAVO/ Vak Voo alle vakken (basispakket) Latijnse en Giekse taal en cultuu Fans, Duits en Engels Wiskunde A, B, C, D Hulpmiddel - schijfmateiaal inclusief millimetepapie - tekenpotlood - blauw en ood kleupotlood - liniaal met millimetevedeling - passe - geometische diehoek - vlakgum - elektonisch ekenappaaat - Nedelands woodenboek woodenboek en gammaticaovezicht (in het woodenboek of los, niet digitaal) woodenboek (één- of tweedelig, niet digitaal) - gafische ekenmachine - oostepapie, vedeeld in cm 2 (levet de school) Infomatieboek Binas 6 e duk GEEN gafische ekenmachine Infomatieboek Binas 6 e duk of Sciencedata GEEN gafische ekenmachine GEEN gafische ekenmachine Natuukunde, scheikunde en biologie (vwo) Natuukunde, scheikunde en biologie (havo) Economie en Management & Oganisatie Opmekingen - De examenkandidaten moeten zelf voo een onbescheven Binasboek zogen. - Bij de vakken waa een gafische ekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een gafische ekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de beschikking te hebben ove een gewone ekenmachine.

5 (Gymnasium) Vak GRIEKSE TAAL EN CULTUUR Theoetische deel facto van SE: Peiode nov. maat eind nov. maat eind nov. januai cito maat Schoolex. SE1 SE2 SE3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: Pallas 3 en andee bonnen SE1 Gieks uit de Bijbel SE2 Poza-teksten van veschillende auteus, waaonde Aisopos en Loukianos SE3 Opdacht passend bij het examenpensum Het eeste deel van elk schoolexamen bestaat uit vagen ove gelezen teksten; het tweede deel van elk schoolexamen bestaat uit het vetalen van een ongeziene tekst die aansluit bij de bestudeede auteu(s). Beide delen tellen even zwaa.

6 (Gymnasium) Vak LATIJNSE TAAL EN CULTUUR Theoetische deel facto van SE: Peiode nov. maat eind nov. maat eind nov. januai cito maat Schoolex. SE1 SE2 SE3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: Fotuna 3 en andee bonnen SE1 Poza van veschillende auteus, waaonde Caesa SE2 Poezië van veschillende auteus, waaonde Ovidius en Catullus SE3 Opdacht passend bij het examenpensum Het eeste deel van elk schoolexamen bestaat uit vagen ove gelezen teksten; het tweede deel van elk schoolexamen bestaat uit het vetalen van een ongeziene tekst die aansluit bij de bestudeede auteu(s). Beide delen tellen even zwaa.

7 Vak GODSDIENST / LEVENSBESCHOUWING Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai Maat SE SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: Pespectief. Godsdienst en Levensbeschouwing voo de Tweede Fase SE 1 Thematische delen: * (1) Je lichaam, je leven * (3) Wat is geluk? * (4) Agessie en geweld Beschijvende delen: * Jodendom (1) * Chistendom (2) Bijbelvehalen: Het kind spong op in de schoot & Bamhatige Samaitaan & Abaham en offe Isaac SE 2 Thematisch deel: * (2) Relaties (+ stencil: Bevestiging als pedagogische opdacht) Beschijvende delen: * Islam (3) * Hindoeïsme (4) (+ dimensievehaal: D-1 t/m D-7) Bijbelvehalen: Bijbelvehalen: Abaham en het offe Isaac & Scheppingsvehaal & Zondevalevolutievehaal SE 3 Thematische delen: * (5) Vijheid. Blijheid. Veantwoodelijkheid * (6) Waa of niet? Wetenschap en geloof (+ intepetatie Bijbelvehalen, zie onde) Beschijvende delen: * Humanisme (6) * Boeddhisme (5) Bijbelvehalen: intepetatie van: Scheppingsvehaal & Zondevalevolutievehaal (uit Genesis) Symboliek & betekenis (achetypische) wateituelen (m.n. ond het Doopsel) Tekst: Mythisch, sacamenteel, functioneel en geïntegeed denken als tijdpeken (bij hoofdstuk 6) Paktische deel facto van SE: 20 Peiode Toelichting Twee weken vóó Kestvakantie in klas 4 inleveen weging 20 Levensvisiewekstuk OF naa keuze: Ethisch Analyse Model (in beide gevallen inclusief levensbeschouwelijk-godsdienstige activiteit)

8 Vak NEDERLANDS Theoetische deel facto van SE Peiode nov. maat eind nov. maat eind novembe dec. / jan. maat maat Schoolex. SE1 SE2 SE3 SE4 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit SE 1 Taalvezoging: fomuleen, spellen, intepunctie SE 2 Beschouwende voodacht aan de hand van een potfolio, met vagen ena SE 3 Schijven van een beschouwing/betoog aan de hand van een potfolio SE 4 Mondeling liteatuu inclusief liteatuugeschiedenis aan de hand van het leesdossie en liteatuulijst. In totaal minimaal 12 boeken waavan: In 4 vwo: 4 boeken gelezen als handelingsdeel; In 5 vwo: 8 boeken gelezen als handelingsdeel; In 6 vwo: 12 boeken gelezen voo mondeling liteatuu.

9 Theoetische deel facto van SE: Peiode nov. maat eind nov. Vak FRANS maa t eind nov. januai cito maat In de les Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: SE 1 Schijfvaadigheid 1 Infomele bief B1 SE 2 Schijfvaadigheid 2 Fomele bief B1 SE 3 Cito kijk- en luistevaadigheid B2 SE 4 Gespeksvaadigheid B1 SE 5 Liteatuu: schiftelijk tijdens de les, ove liteatuugeschiedenis en gekozen fagmenten. SE-5 kan NIET hekanst woden!

10 Vak DUITS Theoetische deel facto van SE: Peiode nov. maat eind nov. maat eind nov. januai cito Maat lessen Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: SE 1 Schijfvaadigheid 1 SE 2 Schijfvaadigheid 2 SE 3 Cito kijk- en luistevaadigheid SE 4 Gespeksvaadigheid SE 5 Liteatuu: schiftelijk tijdens de lessen SE-5 kan NIET hekanst woden!

11 Vak ENGELS Theoetische deel facto van SE: Peiode nov. maat eind nov. maat eind nov. januai cito maat lessen maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5a SE 5b Duu(min) Weging Stofomschijving SE 1 Pesentatie in peiode 3 SE 2 Schijfvaadigheid SE 3 Cito kijk- en luistevaadigheid SE 4 Gespeksvaadigheid SE 5a Liteatuu: Twee toetsmomenten SE-5a kan NIET hekanst woden! SE 5b Liteatuu: Liteatuugeschiedenis SE-5b kan NIET hekanst woden!

12 Vak GESCHIEDENIS Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 Thema s II, III SE 2 Rechtsstaat en democatie Tijdvakken 1 9 inclusief eigen voobeelden Thema IV voobeelden van modene oologen Histoische vaadigheden SE 3 Histoische contexten Tijdvakken 1 10 inclusief eigen voobeelden Histoische vaadigheden + Thema V Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 5 tussen Kest en canaval; Pesentaties in 6 vwo. weging 20 Toelichting Thema I eigen ondezoek en pesentatie

13 Theoetische deel facto van SE: 80 Vak MAATSCHAPPIJLEER Peiode novembe maat eind novembe Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving uit Thema s maatschappijlee maat eind novembe januai maat SE 1 Rechtsstaat SE 2 Palementaie democatie SE 3 Pluifome samenleving en Vezogingsstaat Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 4 canaval tot meivakantie weging 20 Toelichting Opichten van een politieke patij of ondezoek naa een maatschappelijk veschijnsel/pobleem in de buut of in de egio. De bevindingen woden gepesenteed in een veslag.

14 Vak MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE1 SE2 SE3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: katenen Maatschappijwetenschappen Essene SE 1 Massamedia Multicultuele Samenleving SE 2 Politieke Besluitvoming Ontwikkelingssamenweking SE3 Ciminaliteit en Rechtsstaat Wek Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 5 ond de hefstvakantie, cq het hele jaa weging 20 Toelichting Analyse en zelfstandig ondezoek van een maatschappelijk pobleem welke wodt gepesenteed in een betoog; Of: obsevatie/paticipatie plaatselijke politieke patij gevolgd doo een veslaglegging; Of: als goep oganiseen van een politiek foum/cultueel evenement

15 Vak WISKUNDE A Theoetische deel facto van SE: Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 A/C deel 2 hoofdstuk A deel 3 hoofdstuk SE 2 A deel 3 hoofdstuk deel 4 hoofdstuk SE 3 A deel 3 hoofdstuk deel 4 hoofdstuk SE 4 A deel 3 hoofdstuk deel 4 hoofdstuk

16 Vak WISKUNDE B Theoetische deel facto van SE: Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 Deel B2 helemaal, Deel B3 helemaal SE 2 Deel B3 helemaal, Deel B4 hoofdstuk SE 3 Deel B3 helemaal, Deel B4 hoofdstuk SE 4 Deel B3 helemaal, Deel B4 helemaal

17 Vak WISKUNDE C Theoetische deel facto van SE: Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 A/C deel 2 hoofdstuk C deel 3 hoofdstuk SE 2 C deel 3 hoofdstuk C deel 4 hoofdstuk 12 SE3 C deel 3 hoofdstuk C deel 4 hoofdstuk SE 4 C deel 3 hoofdstuk C deel 4 hoofdstuk

18 Vak WISKUNDE D Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 Deel D1 helemaal, Deel D2 helemaal. SE 2 Deel D1 hoofdstuk 2, Deel D2 hoofdstuk 5 en 7, Deel D3 hoofdstuk 10. SE 3 Delen D1, D2, D3 en D4 helemaal. Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 5 Canaval tot meivakantie weging 20 Toelichting Thema volgt: docent geeft toelichting tijdens de lessen

19 Vak NATUURKUNDE Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving SE 1 Hoofdstuk 2, 3, 7 en 8 SE 2 Hoofdstuk 4, 5, 9 en 10 SE 3 Alle behandelde stof van het examenpogamma Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 5 : hele jaa tot meivakantie weging 20 Toelichting Het gewogen gemiddelde van alle pactica

20 Vak SCHEIKUNDE Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai Maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: NOVA SE 1 Deel 4 vwo: hoofdstuk 1 t/m 5 Deel 5 vwo: hoofdstuk 6 t/m 10 Additioneel mateiaal dat beschikbaa is gesteld doo de docent SE 2 Deel 4 vwo: hoofdstuk 1 t/m 5 Deel 5 vwo: hoofdstuk 6 t/m 10 Deel 6 vwo: hoofdstuk 11 en 12 Additioneel mateiaal dat beschikbaa is gesteld doo de docent SE 3 Deel 4 vwo: hoofdstuk 1 t/m 5 Deel 5 vwo: hoofdstuk 6 t/m 10 Deel 6 vwo: hoofdstuk 11 t/m 14 Additioneel mateiaal dat beschikbaa is gesteld doo de docent Paktische deel facto van SE: 20 Peiode 5 tussen kest en meivakantie weging 20 Toelichting Pacticum opdacht (toegewezen) ove een ondewep aansluitend aan de stof in het boek.

21 Vak BIOLOGIE Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind Novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving SE 1 H9 t/m H16 Deel 2 SE 2 H1 t/m H8 Deel 1 SE3 H17 t/m H22 Deel 3 Toelichting Voo de schoolexamens geldt dat de stof van eeds eede behandelde en getoetste hoofdstukken bekend wodt veondesteld. Paktische deel facto van SE: 20 5 geduende het hele schooljaa Peiode + 6 vwo tot de kestvakantie. weging 20 Toelichting In 5 vwo woden een aantal wetenschappelijke pactica uitgevoed. In 6 vwo woden een aantal pactica uitgevoed met veslagen en pesentaties. Het PO cijfe komt tot stand doo van de uitgevoede pactica in 5 en 6 vwo 1 cijfe te geneeen. De pactica woden volgens een ubic beoodeeld die inzichtelijk is voo de leelingen.

22 Vak O&O Theoetische deel facto van SE: Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE1 SE2 SE3 Duu(min) Weging Stofomschijving SE 1 Het eeste poject in 5 vwo SE 2 Het tweede poject in 5 vwo SE 3 Meestepoef: de kandidaat legt in het examenjaa een meestepoef af die in maat beoodeeld wodt.

23 Vak ECONOMIE Theoetische deel facto van SE: 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) 150 Weging Stofomschijving SE 1 Module Vaag en aanbod Module Levensloop Module Rekenomie Module Abeid Module Mobiliteit Module Monetaie zaken Module Maktgedag Module Economische cisis SE 2 Alle modules genoemd bij SE 1 + Module Economische modellen SE 3 Alle modules genoemd bij SE 1 + SE 2 + Module Weeldeconomie Paktische deel facto van SE: 20 Peiode Leejaa 5 tussen hefst-kest weging 20 Toelichting Lees- en schijfopdacht in 5

24 Vak M&O Theoetische deel facto van SE 80 Peiode novembe maat eind novembe maat eind novembe januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving SE 1 Hoofdstuk 1 t/m 25 SE 2 Hoofdstuk 1 t/m 29 SE 3 Hoofdstuk 1 t/m 44 Paktische deel facto van SE: 20 Peiode Kest canaval 5 weging 20 Toelichting Het maken van een eclamecampagne

25 Theoetisch deel facto van SE: 40% Vak: Infomatica peiode novemb maat eind novemb maat eind novemb januai maat schoolex SE1 SE2 duu (min) weging Stofomschijving: Fundament Infomatica (Instuct). Eigen cusussen html, css, php, javascipt. Boeken: Visual Basic.NET en PHP en SQL SE1 SE2 Infomatica-online, Module 3 (softwae) + 5 (Datacomm. & Netweken) Infomatica-online, Module 7 SQL + stof van PHP Paktische deel facto van SE: 60% peiode tweede timeste vooexamenjaa weging 15 toelichting Client-side esponsive website met HTML5 en CSS3 peiode dede timeste vooexamenjaa weging 15 toelichting Applicatie pogammeen met een Objectgeoiënteede pogammeetaal (OO) peiode eeste timeste examenjaa weging 15 toelichting Opdacht omtent nieuwste/toekomstige ontwikkelingen in het ICT vakgebied peiode dede timeste examenjaa weging 15 toelichting Seve-side webapplicatie voozien van databasekoppeling gebuikmakend van PHP en PhpMyAdmin

26 Theoetische deel Peiode Schoolex. facto van SE: Novembe maat eind SE Duu(min) 10 Weging Stofomschijving Uit: Vak CKV Novemb e maat eind novembe januai maat SE Mondelinge eindpesentatie in de les n.a.v. een ondewep uit de kunst & cultuu en/of het kunstdossie (inclusief 6 cultuele activiteiten); dit dient naa behoen te woden afgesloten. Opdachten gekoppeld aan ckv-lessen: weging 1x Veslaglegging cultuele activiteiten: weging 2x Eindpesentatie: weging 3x

27 Vak TEKENEN (CKV 2,3) Theoetische deel facto van SE: 50 novembe novembe novembe Peiode maat eind maat eind januai maat Schoolex. SE 1 SE 2 SE3/SE4 Duu(min) /20 Weging /25 Stofomschijving Uit: SE 1 Paktisch SE 2 Paktisch SE 3 sciptie n.a.v. museum bezoeken SE 4 mondeling examen kunstbeschouwing/kunstgeschiedenis n.a.v. het examenondewep CPE Centaal Paktisch Examen (CPE): 250 minuten aaneengesloten Paktische deel facto van SE: 50 Peiode Weging Toelichting Schoolexamen 1 en 2 zijn paktijk opdachten n.a.v. een gegeven thema

28 Vak LICHAMELIJKE OPVOEDING Theoetische deel facto van SE: 30 Peiode Augustus klas 4 tot en met juli klas 5 Schoolex. SE 1 SE 2 SE 3 Duu(min) Weging Stofomschijving Uit: SE 1 bewegen en gezondheid SE 2 bewegen en samenleving SE 3 bewegen en egelen Paktische deel facto van SE: 70 weging Peiode leejaa 4 en 5 Toelichting paktisch opdacht.1: spel: slag- en loopspel, teugslagspel, 2 doelspelen paktisch opdacht.2: tunen: spingen, zwaaien, balanceen paktisch opdacht.3: atletiek: spingen, lopen, wepen paktisch opdacht.4: bewegen op muziek en zelfvedediging N.B.: Wannee een leeling om wat voo eden dan ook in een peiode te veel lessen mist, moet die leeling middels een theoetische opdacht aan het einde van die peiode de gemiste tijd inhalen. Handelingsdeel 6 vwo SPORTORIËNTATIE LICHAMELIJKE OPVOEDING (SOLO) In het zesde leejaa zijn alle leelingen veplicht deel te nemen aan het Solo-poject. Iedee leeling moet die keuzeactiviteiten naa behoen volgen. Indien dit, om welke eden dan ook, niet lukt, moet een vevangende theoetische opdacht woden gemaakt.

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING HAVO LEERJAAR 4+5 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2016-2017 Havo Havo 4 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Periode1 november 2016 Godsdienst

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING VWO LEERJAAR 6

TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING VWO LEERJAAR 6 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING VWO LEERJAAR 6 1 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2015-2016 - 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN oktober I er 2015 November/ december Herkansing

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING LEERJAAR 5 1 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2015-2016 H.A.V.O. DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN oktober Herkansingen schoolexamens uit vorig

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2017 AFDELING HAVO LEERJAAR 4+5

TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2017 AFDELING HAVO LEERJAAR 4+5 1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2017 AFDELING LEERJAAR 4+5 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2015-2016 2 H.A.V.O. H.A.V.O. 4 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN periode 1 Godsdienst 50 Schriftelijk

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT

AANVULLING EXAMENREGLEMENT AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2017 AFDELING VWO LEERJAAR 4 1 d'oultremontcollege Drunen AANVULLING ALGEMENE REGELING EXAMEN VWO-4 EXAMEN 2017 I. ALGEMEEN Aanvulling

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT

AANVULLING EXAMENREGLEMENT AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING VWO LEERJAAR 5 + 6 1 d'oultremontcollege Drunen AANVULLING ALGEMENE REGELING EXAMEN HAVO-5 EXAMEN 2016 A ALGEMENE

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT

AANVULLING EXAMENREGLEMENT AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2016 AFDELING LEERJAAR 4+5 d'oultremontcollege 1 Drunen AANVULLING ALGEMENE REGELING EXAMEN -5 EXAMEN 2016 A ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Toetsing en Afsluiting

Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Examen 2020 Afdeling vwo, leerjaar 4 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN PERIODE 1 maatschappijleer schoolexamen 1 50 NOVEMBER

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING VWO LEERJAAR 6

AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING VWO LEERJAAR 6 AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING VWO LEERJAAR 6 2 d'oultremontcollege Drunen REGELING EXAMEN VWO EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens

Nadere informatie

AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING HAVO LEERJAAR 5

AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING HAVO LEERJAAR 5 AANVULLING EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2015 AFDELING LEERJAAR 5 d'oultremontcollege 1 Drunen REGELING EXAMEN EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens

Nadere informatie

Nederlands Tijdsduu Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor

Nederlands Tijdsduu Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor PTA Theoetische Leeweg TOP 2013-2015 Nedelands Vak Studie Peiode Kolom Omschijving Hekansing Type toets Toetsvom Weegfacto ne GL-3(HB) ED-3e jaa ne331 TO01 - Blok 5 (lezen, gammatica, spelling) en ingezonden

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling 5 1 REGELING EXAMEN EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 5 van het d Oultremontcollege. Dit

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling 4+5 1 REGELING EXAMEN EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4+5 van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

Cohort vwo 4 examenjaar VWO

Cohort vwo 4 examenjaar VWO Vak: Aardrijkskunde 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Vak: Biologie 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Cohort 07-00 Vwo 4 examenjaar 00 Vak: CKV

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 VWO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE NR omschrijving type vorm weging moment 1400 Geen examentoetsen Nederlands in vwo4 0 SE01 1501 Debat T M 30 juni 2013 2 1213 Vak: Latijn

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014. Afdeling VWO 4

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014. Afdeling VWO 4 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VWO 4 REGELING EXAMEN VWO EXAMEN 2016 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 VWO van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 Afdeling: 5 Atheneum. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 Afdeling: 5 Atheneum. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde omein B: Wereld Globalisering S 100 Stof W afgesloten 10 28 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W afgesloten 10 29 omein A: Vaardigheden: Rotterdam: Stad aan het water

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 4 20 Domein B: Wereld Arm en Rijk S 100 Stof W afgesloten 20 22 Domein C: Aarde Systeem Aarde S 100 Stof W afgesloten 20 23 Domein A: Vaardigheden:Functies Binnenstad

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

Data Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6

Data Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Periode 0 - donderdag 5 oktober 2017 t/m vrijdag 13 oktober 2017. 02-okt-2017 03-okt-2017 Filosofie SE (90) (8e en 9e uur) 04-okt-2017 Les tot 12:00 uur Nederlands SE (45) 05-okt-2017 Economie SE (90)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec.

Klas : VWO 5 Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren. Weging voor SE in % Datum/ week / periode. Uiterste Inlever- Datum 15 5 P 1,2 Dec. Biologie Dossier Soort Omschrijving Duur in uren P1/P2 PO 1 Alle praktische opdrachten uit de schriftelijk eerste helft van het schooljaar* P3/P4 PO 2 Alle praktische opdrachten uit de Schriftelijk tweede

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 VWO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands 1400 Geen examentoetsen Nederlands in vwo4 0 SE01 1501 Argumenteren T S 10 januari 2012 SE02 1502 Presenteren (mediatraining) T M 10 april

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. Leerjaar 5 Gymnasium. Christelijk Gymnasium Utrecht

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. Leerjaar 5 Gymnasium. Christelijk Gymnasium Utrecht Schooljaar 2014-2015 Leerjaar 5 Gymnasium Christelijk Gymnasium Utrecht Vak: aardrijkskunde SE omschrijving type vorm weging moment duur 701 PO (6 weken met praktijkondezoek) PO S 10 week 42 45 702 H1

Nadere informatie

VWO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5. De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken

VWO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5. De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken aardrijkskunde 2017/2018 De Aarde: klimaat en het mondiaal voedselvraagstuk Zuidoost-Azië: actuele vraagstukken 1 1 50 Hoogste, 1 1 3 50 Hoogste, 1 1 biologie 2017/2018 Boek V4: hoofdstuk 4. Boek V5: hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 VWO 2014-2015 SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016 Programma van toetsing afsluiting VWO 2013-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLEXAMEN VWO 2013-2016 Er zijn kele vakk die e volledig examdossier hanter in VWO 4 / 5. Voor de meeste vakk wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 VWO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands 1400 Geen examentoetsen Nederlands in vwo4 0 SE01 1501 Schrijven T S 10 januari 2013 SE02 1502 Argumenteren T S 10 april 2013 SE03 1503 Presenteren

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar H HAVO 4. Pleinschool Helder

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar H HAVO 4. Pleinschool Helder Schooljaar 2013-2014 Pleinschool Helder 1314 Vak: Nederlands SE NR omschrijving type vorm weging moment SE01 1401 P4 Debat T M 10 juni 2014 SE02 1402 Gemiddelde van toetsen H4, niet zijnde SE-toetsen T

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Duitse taal en literatuur 5 Economie 6 Engelse taal

Nadere informatie

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee

TOETSEN Soort Stofomschrijving Duur in min. voor SE in % 5 Nee TOETSEN Biologie P1 P4 TO1 Schriftelijk Het gemiddelde van de repetities uit klas Vwo 4 P1 P4 PO Aantal practica Microscopie, osmose etc. OPMERKINGEN : * bepaald door de docent. 5 Nee 50 per 15 7.5 * Datum:

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 06-07 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49896 5 september 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 28 augustus 2017, nummer CvTE-17.01506, houdende

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2016-2017 PTA aardrijkskunde 5 havo cursus 2016-2017 opleiding vak methode havo aardrijkskunde De Geo 5h-ak-t5 Leefomgeving Wonen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

PTA vwo. PTA vwo schooljaar

PTA vwo. PTA vwo schooljaar klas. inhoud/domein weging vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0.0 vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0. algemeen vwo 2016-2019 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein Aarde en Leefomgeving; H2 en 4 Buitenland 4

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1? - ondersteuning via vakdocent - spanning, soms stress * VERVOLGOPLEIDING - (goed) kiezen en actie - kans

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 HAVO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE01 1401 presentatie T M 10 januari 2012 SE02 1402 zakelijk schrijven T S 10 juni 2012 SE02 1502 formuleervaardigheid T S 10 november 2012

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T4 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T5 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI Biologie

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2013/2014) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR 6 VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 Alle informatie/procedures met betrekking tot de afname van schoolexamens, herkansingen, inhaaltoetsen, etc. zijn in een apart document opgenomen. Examencommissie vwo Dhr. G.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2016 / 2017 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2016-2017 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage 1. Het programma van toetsing en afsluiting 016 018 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht Bijlage 1A (Behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Eerste tijdvak 2010

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 5 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie Afdeling:

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing aardrijkskunde VWO6 1 5102 ak 51t02 SE Arm en Rijk / Klimaatvraagstukken 2 2 Schoolexamen ja VWO6 2 5202 ak 52t02 SE Globalisering 2 2 Schoolexamen ja VWO6 1 6101 ak 61t01 SE Systeem Aarde 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUTING 2010 Afdeling: havo 5. duur in minuten 2. voorwaarden voor deelname Vak: Aardrijkskunde 26 omein E: Leefomgeving Wonen in Nederland S 100 Stof W27 afgesloten 10 27 28 omein : Gebieden Indonesië actueel S 100 Stof W afgesloten 20 29 1 Vak: Biologie 26 27 Schoolexamen over

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie