werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

2 2 Efficiënt werken in de zorg

3 Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen in het ziekenhuis raken steeds nauwer ver weven met gedigitaliseerde medische applicaties en moda liteiten. Voor medisch specialisten biedt dit kansen om hun werk sneller, veiliger en efficiënter te doen. Voorwaarde is wel dat medische informatie soepel kan worden uitgewisseld en zorgverleners altijd toegang hebben tot hun data en applicaties. Niet alleen op hun vaste werkplek, maar ook aan het bed, op een andere afdeling of zelfs thuis. De ICT-werkplek in ziekenhuizen moet een optimale informatievoorziening ondersteunen, met oog voor zowel de kwaliteit van de geleverde zorg als voor de exploitatiekosten van de ICT. Efficiënt werken De ICT-werkplek van nu draait niet meer om de laptop of PC, maar om de eindgebruiker. De Atos ICT-Werkplek is een voor alle ziekenhuismedewerkers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk beschikbaar digitaal platform voor in- en extern samenwerken, dat veilig toegang verschaft tot alle benodigde bedrijfsinformatie. Rondom de gebruiker zijn diensten beschikbaar die zorgen voor toegang tot applicaties, data, werkplek en middelen voor communicatie en samenwerking met anderen (bijvoorbeeld in de Cloud). Atos als Cloud Orchestrator De komende jaren is de groei van de Cloud fenomenaal. Veel nu nog geïsoleerde Clouddiensten moeten geïntegreerd worden om bedrijfsprocessen in het ziekenhuis integraal te ondersteunen. Dit vraagt om regievoering van specialisten die daarmee vertrouwd zijn. Atos ziet haar rol in de zorg als dé centrale Cloud Orchestrator, die ICT-gerelateerde diensten regelt voor haar klanten. Onze rol is om ICT-voorzieningen en -diensten in de Cloud voor de Zorg te leveren, beheren, onderhouden en integreren met Cloud-diensten van derden voor een veilige en integrale bedrijfsvoering van de klant. Wij helpen het ziekenhuis door de bestaande ICT-omgevingen stapsgewijs klaar te maken voor de Cloud. De Atos ICT-Werkplek voor ziekenhuizen faciliteert een flexibel samenstel van Cloud- ennon-cloud-diensten die wel samenwerken, maar vaak afzonderlijk worden aangeboden en beheerd. De diensten en applicaties zijn toegankelijk via de internetbrowser of via de App-store van het ziekenhuis. Het beheer van de werkplek vindt zoveel mogelijk plaats via selfservice. Waarom Atos? Efficiënt werkplek- en databeheer in ziekenhuizen vraagt om zeer goede beveiliging, een hoog serviceniveau, proactief beheer en sturen op capaciteit. Daarvoor zet Atos bewezen middelen in zoals: Een persoonlijke benadering, dankzij de servicedesk op locatie, met vast en vertrouwd personeel Een compleet (Cloud)-concept voor een snelle, veilige ICT-werkplek en -dienstverlening Alle (privacy)gevoelige data zijn optimaal beveiligd in Nederlandse datacenters volgens Nederlandse wet- en regelgeving Flexibiliteit: meebewegen met veranderende behoeften en fluctuerende aantallen gebruikers Werkplekkosten zijn beheersbaar op basis van trends en verwachtingen Applicaties die de gebruikers volgen op allerlei apparaten, zelfs thuis als dat wenselijk is Technologie van gerenommeerde A-merken met goede ondersteuning van leveranciers om de continuïteit van uw zorgprocessen het hele jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag te borgen. Efficiënt werken in de zorg 3

4 De ziekenhuisbestuurder Afgelopen jaren zijn diverse ziekenhuizen in Nederland gefuseerd. In de politiek wordt al nagedacht over een fusiestop. Op dit moment zien we daarom een trend naar meer samen werking tussen ziekenhuizen. Meer samenwerking betekent ook meer kennis- en informatie-uitwisseling. De juiste informatie De beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment kan hierin sterk faciliterend zijn. Dit vereist een helder inzicht in de benodigde procesinformatie en vraagt om een duidelijke visie op de ICT-voorzieningen binnen (en buiten!) het ziekenhuis. Om altijd te kunnen beschikken over de juiste informatie is een succesvolle integratie nodig van alle verschillende systemen, platformen en applicaties die gebruikt worden voor het ziekenhuis. VRAGEN Hoe kan ik de kernprocessen en ondersteunende processen zodanig organiseren, zodat ik (kosten)efficiënter en effectiever opereer, met een optimalisatie van de geleverde kwaliteit van de zorg? Hoe concretiseer ik het centraal stellen van de patiënt in onze processen? Hoe organiseer ik de toegang, wijziging en routering van informatie binnen de processen? Hoe maak ik onze prestaties inzichtelijk en meetbaar? Hoe kan ik deze prestaties beïnvloeden en verbeteren? Welke middelen moet ik hiervoor gebruiken (of anders inzetten)? Hoe kan het ziekenhuis flexibel en adequaat tegemoet komen aan de trends en veranderingen in de zorg? Hoe helpt ICT ons daarbij? Het Digitale Ziekenhuis In het Digitale Ziekenhuis van Atos is alle informatie altijd direct beschikbaar. De verschillende managementniveaus zijn op de hoogte van de prestaties van hun verantwoordelijkheidsgebieden. Ze zien actuele wachttijden en behandeluren tot op individueel niveau. De verschillende behandeltrajecten zijn voor patiënt en zorgverlener in samenhang geoptimaliseerd; zowel patiënten als zorgverleners weten wat er staat te gebeuren en afspraken zijn zo goed mogelijk conform patiëntwens gepland. Dit betekent met betrekking tot medische informatie, zoals dossiervoering, (lab)uitslagen en foto s, dat deze op begrijpelijkheid en volledigheid zijn toegespitst op de doelgroep. Doen we de kantoorautomatisering in eigen huis of besteden wij het uit? 4 Efficiënt werken in de zorg

5 Deze informatie is ook voor de patiënt in bepaalde mate inzichtelijk, al dan niet vanuit huis en al dan niet aangevuld vanuit externe bronnen, zoals informatieve websites of patiëntenfora. Atos heeft een compleet concept voor een gebruiksvriendelijke en veilige ICT-werkplek, toegespitst op de behoeften van ziekenhuizen. In dit concept staat een veilige en optimale dienstverlening op maat centraal, waarbij de ziekenhuisapplicaties geïntegreerd worden aangeboden met de Cloud-diensten van derden. Onze werkplekoplossing biedt maximaal inzicht in de kosten per werkplek, zodat u nauwkeuriger kunt budgetteren, ook over langere perioden. Bovendien heeft u via Atos altijd toegang tot de laatste technologische ontwikkelingen. Keuzes maken Ziekenhuizen beraden zich op de meest efficiënte vorm van werkplekautomatisering, zowel voor gebruikers als voor hun organisatie als geheel. Daarbij spelen vragen als kunnen en willen we de benodigde ICT in eigen beheer houden, of is het met het oog op kwaliteit en kosten beter om dit (deels) uit te besteden aan een gespecialiseerde partij? De ontwikkelingen gaan snel en voor menig ziekenhuis is dat nauwelijks nog bij te benen. Dat dwingt tot keuzes maken. Flexibiliteit en sturen op werkplekkosten Veranderingen in de zorg vragen om tijdig bijsturen. Kiezen voor (nieuwe) speerpunten, strategische samenwerking met andere zorgverleners, inspelen op technologische innovaties. Zulke keuzes hebben consequenties voor uw ICT-infrastructuur en/of het aantal benodigde werkplekken. Een goed zicht daarop is dan ook nodig. Atos biedt flexibiliteit en rapporteert op regelmatige basis over ontwikkelingen in onder meer aantallen werkplekken, gebruikers, servers, licenties en benodigde bandbreedte. Ook geven we aan welke investeringen nodig zijn om in het licht van deze trends en verwachte ontwikkelingen het afgesproken serviceniveau te garanderen. Op basis van deze rapportages kunt u tijdig sturen op de noodzakelijke ICT-capaciteit en de kosten per werkplek beter inschatten en beheersen. Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Een gezamenlijke Cloud voor de Zorg leidt ertoe dat niet elk ziekenhuis haar ICT apart moet beheren en onderhouden. Door deze vorm van samenwerking wordt het uitwisselen van informatie (ook patiëntengegevens) eenvoudiger en efficiënter. Door samenwerking te zoeken met andere zorginstellingen in de Care and Cure kan deze Cloud voor de Zorg zich ontwikkelen tot een (regionaal) ecosysteem met geïntegreerd samenwerkende zorgdiensten die geleverd worden vanuit een Cloud die ingericht is volgens NEN7510 normen. TRENDS Het overal werken over de grenzen van ziekenhuizen heen Samenwerkingsverbanden en fusies Steeds grotere invloed marktwerking Druk op budgetten Toename verantwoordingsdruk Patient empowerment Naast cure steeds meer focus op preventie en care Behoefte aan meetbare uitkomsten e-health Groei van de Cloud voor de Zorg Inrichting van de informatieketen met externe partijen EPD 2.0 Toename digitaal beeldmateriaal Toenemende samenhang medische technologie en ICT Domotica aangestuurd via Clouddiensten Hoe kan ik als ziekenhuis flexibel en adequaat tegemoet komen aan de trends en veranderingen in de zorg en hoe ondersteunt ICT daarbij? Efficiënt werken in de zorg 5

6 De medisch specialist In de filosofie van Atos draait de moderne werkplek voor het ziekenhuis allereerst om de vraag hoe je medisch specialisten optimaal kunt laten communiceren en samenwerken. Hoe ze op elk moment, overal en op élk apparaat de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Op een manier die aansluit bij hun intuïtie én de manier waarop ze dagelijks gewend zijn te communiceren. Hoe natuurlijker dit proces verloopt, hoe hoger de productiviteit. Het Digitale Ziekenhuis In het Digitale Ziekenhuis van Atos is iedereen op het juiste moment van de juiste informatie op de hoogte. Zo weet de verpleegkundige exact wat er tussen de behandelaar en de patiënt is afgesproken en op welke zaken, in het deels al door het systeem voorgestelde behandelplan, gelet dient te worden. De communicatiestromen vinden niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis plaats, maar tussen alle partijen die binnen het zorgtraject voor de patiënt een rol spelen, zoals apotheken, huisartsen, revalidatiecentra, GGZ en uiteraard de patiënt zelf. Er is verregaande ketenintegratie: het Digitale Ziekenhuis is nauw vervlochten met verwijzers en nazorgpartners, en men heeft precies die informatie in die vorm beschikbaar die bij de informatiebehoefte past. Steeds meer ICT-voorzieningen en -diensten worden via het internet apparaat-, locatie- en tijdsonafhankelijk aangeboden. Meer en meer apparaten worden voorzien van internetkoppelingen. Naast PC, laptop, tablet en telefoon worden smartwatches, thermostaten, verlichting, kleding, ja zelfs in het lichaam geïnjecteerde sensoren aan het internet gekoppeld. Deze innovatie is nog maar net aan de gang. Het biedt een breed scala aan nieuwe mogelijkheden voor medisch specialisten. Uiteraard roept dit ook de vraag op of dat allemaal wenselijk is. Veiligheid, privacy en ethische discussies zullen dan ook worden gevoerd en wetgeving aangepast. 6 Efficiënt werken in de zorg

7 Optimaal samenwerken De medisch specialisten hebben hoge verwachtingen van een moderne werkomgeving. Ze willen snel toegang tot informatie, waar ze zich ook bevinden. Een (mobiele) werk plek die aansluit bij hun intuïtie én de manier waarop ze in hun dagelijks leven gewend zijn te communiceren. Dit betekent onder meer dat de ICT-werkplek niet los kan worden gezien van ontwikkelingen zoals sociale media en de steeds grotere diversiteit aan (mobiele) apparaten. Het betekent óók dat werkplekken snel anders moeten kunnen worden ingericht als de omstandigheden daarom vragen. Het vraagt om een succesvolle integratie van verschillende systemen, platformen en applicaties. En als er iets aan de hand is, verwachten zij vlotte en heldere communicatie en lokale ondersteuning. Gebruikerservaring De ICT-werkplek voor ziekenhuizen biedt een vlotte, veilige en efficiënte gebruikerservaring. Een goed persoonlijk contact en een proactieve opstelling van onze kant dragen bij aan de kwaliteit van de totale informatieketen. Wanneer nodig doen we dat met een kritische noot, maar altijd met als doel om het zorgproces beter en sneller te laten verlopen. Maximale bewegingsvrijheid Voor patiëntgebonden medewerkers is het belangrijk dat cruciale applicaties, zoals het ZIS/EPD, binnen een paar seconden beschikbaar zijn. Met het concept van Atos hoeven ze maar één keer in te loggen, met een digitale pas. Ingelogde sessies verhuizen vervolgens veilig met de gebruiker mee, welk type apparaat deze ook gebruikt: PC, laptop of een Computer on Wheels. Dit bespaart kostbare tijd en voorkomt ergernis. Met de follow-me -printoptie, kan iedereen bovendien bij de dichtstbijzijnde printer terecht. Kunnen Cloud-diensten mij helpen bij het delen van kennis en het leren van gespecialiseerde vakgenoten uit andere ziekenhuizen? Efficiënt werken in de zorg 7

8 Mobiel en veilig (thuis)werken Ondersteuning altijd dichtbij Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Ziekenhuispersoneel werkt steeds vaker mobiel. Atos biedt thuis een veilige toegang tot bijvoorbeeld , agenda, communicatieprogramma s, de rooster planning en het intranet. Ook inloggen via de eigen PC, tablet of smartphone is mogelijk ( Bring Your Own ). Medisch specialisten kunnen ook thuis toegang krijgen tot privacygevoelige applicaties, via een extra identificatiestap. Dit kan een sms zijn, of een exclusief toegekende hardwaretoken, dat een eenmalige code afgeeft. Wij zorgen ervoor dat alle netwerkcommunicatie tussen een thuiscomputer en het ziekenhuis versleuteld verloopt. Voor ziekenhuizen is een snelle reactietijd en oplossing bij problemen essentieel. Servicedeskmedewerkers van Atos werken op locatie, om de lokale context goed te begrijpen. Een chirurg verwacht bijvoorbeeld op zijn operatiedagen een ander serviceniveau dan op een bureaudag. De Atos-servicedeskmedewerker bij u in het ziekenhuis ondersteunt de gebruikers van de ICT-infrastructuur, registreert en behandelt aanvragen en storingsmeldingen. Ze zijn in urgente situaties ook buiten de kantooruren snel oproepbaar. Kan ik betrouwbaar en efficiënt over informatie beschikken? Ook als ik thuis ben? In een gezamenlijke Cloud voor de Zorg kan het ene ziekenhuis gebruik maken van de specifieke kennis van het andere ziekenhuis. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde patholoog, die werkt voor het ene ziekenhuis kan snel analyses uitvoeren op weefsels die van patiënten zijn uit het andere ziekenhuis. De informatie-uitwisseling geschiedt veilig binnen de gezamenlijke Atos Cloud voor de Zorg. 8 Efficiënt werken in de zorg

9 De ICT-manager Door het inzicht in het eigen systeemlandschap te vergroten, is het mogelijk om de totale configuratie en integratie van systemen te optimaliseren en zodoende te kunnen groeien naar het Digitale Ziekenhuis van de toekomst. Hoge beschikbaarheid en informatiebeveiliging In het Digitale Ziekenhuis is het niet langer de vraag of je informatie uitwisselt, maar hoe je dat veilig en betrouwbaar doet. Atos biedt een hoge beschikbaarheid van uw bedrijfskritische applicaties en data. Deze worden ondergebracht in gecertificeerde Nederlandse datacenters die voldoen aan hoge beveiligingsnormen en de meest actuele wet- en regelgeving. Zo zorgen we onder meer voor: Toegangscontrole op applicaties via een gebruikersnaam en wachtwoord, met extra authenticatiestappen voor privacygevoelige diensten Actuele anti-virusvoorzieningen en hoogwaardige firewalls tegen ongeautoriseerde netwerktoegang van buiten Fysieke en logische afscherming van gegevens en services in een exclusief voor het ziekenhuis ingerichte private Cloud Versleuteling van informatie met een vertrouwelijk karakter Fysieke beveiliging van datacenters, inclusief hoogwaardige beveiliging tegen brand en waterschade en moderne noodstroomvoorzieningen Back up- en recoveryvoorzieningen via datacenters op verschillende (Nederlandse) locaties Continue monitoring van applicaties en technische componenten, om de beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Hoe borg ik dat onze organisatie nog een betaalbare licentiestructuur heeft, die niet de hoofdprijs is, met name als de stap naar nieuwe Cloudfunctionaliteiten wordt gezet? Efficiënt werken in de zorg 9

10 ATOS ICT-WERKPLEK De werkplekdiensten worden gele verd vanuit een private Cloudgebaseerde omgeving en is exclusief ingericht voor het ziekenhuis in Nederlandse twin-datacenters, in combinatie met de beschikbare MER s (Main Equipment Rooms) in het ziekenhuis. Er is een hoge beschikbaarheid van medisch-kritische systemen, zoals EPD en PACS De ICT-dienstverlening is conform de daarvoor geldende normen, zoals NEN 7510 Er is een servicedesk op locatie in het ziekenhuis met ervaren en vaste servicemedewerkers en extra capaciteit via resourcepool Ieder type werkplek beschikt over een modern virtueel werkplekconcept (VDI). Er is ondersteuning voor allerlei typen werkplekken, zoals medische PC, desktop, laptop, CoW, tablet, smartphone, medische/diagnostische werkstations en K3-werkplekken Eenmaal inloggen (Single Sign-On) met beveiliging die werkt op basis van een digitaal pasje, en waar nodig met two-factor authentication Atos hanteert een continu verbeterproces door innovaties op evolutionaire wijze door te voeren, dat wil zeggen: innovatie zonder interruptie van de zorgprocessen. Op alle componenten van de te beheren technische omgeving bent u verzekerd van updates, fixes en patches. Op verzoek richten wij ook ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen in voor het testen van nieuwe softwarereleases en toepassingen. Wij bieden u een snelle response tijd en staan altijd voor u klaar bij u in het ziekenhuis. Webgebaseerd werken In het werkplekconcept van Atos hebben de applicaties een webgebaseerde toegang en worden deze op de werkplek beschikbaar gesteld via portalen of de App-store van het ziekenhuis. Vanwege de veelheid aan applicaties die het ziekenhuis gebruikt, voorzien wij dat een geleidelijke overzetting in twee stappen nodig is. Initieel worden de applicaties die nog niet webgebaseerd zijn via desktop virtualisatie aangeboden. Daarna wordt elke applicatie omgezet naar de webversie of Apps. Deze vervangen dus de gevirtualiseerde legacy-applicatie. Door deze geleidelijke verwebbing en ver-apping neemt het gebruik van desktop virtualisatie/applicatie-presentatie weer af. Merk op dat niet alle legacy-applicaties via web of SaaS-diensten kunnen worden ontsloten. Door middel van virtualisatie kan het ziekenuis zulke applicaties toch beschikbaar stellen. Virtualisatie van de hele werkplek of alleen applicaties is tegenwoordig goed en stabiel uitvoerbaar. Ook voor applicaties die nog steeds met een fat client werken, bestaat inmiddels de techniek om applicatie-virtualisatie toe te passen, zodat ook die te gebruiken zijn zonder een volledige virtuele desktop. Er be staan vormen die de processorcapaciteit vooral op het lokale apparaat gebruiken ( streamed applications ) of juist op serverniveau ( published applications ). Private Cloud De basis van efficiënt werken in de zorg is een speciaal voor uw ziekenhuis ingerichte Private Cloud, geleverd vanuit hoogwaardige, Nederlandse datacenters. Deze Private Cloud kan gecombineerd worden met de ICT-apparatuur in de eigen Main Equipment Rooms (MER s) en met een Public Cloud. In de Cloud-omgeving draaien medische en ondersteunende applicaties en virtuele werkplekken. Atos zorgt vervolgens voor de ontsluiting van applicaties op de fysieke werkplekken van de ziekenhuismedewerkers. Dat kan bijvoorbeeld een (medische) desktop PC, een laptop, een werkstation, een Computer on Wheels, een tablet of een smartphone zijn. Ook Bring Your Own Devices worden ondersteund. Cloud Native Applications Naast de applicaties van het ziekenhuis kunnen ook Cloud-diensten van andere leveranciers in de werkplek worden geïntegreerd. Medewerkers kunnen deze diensten via het ziekenhuisaccount gebruiken. Denk aan een applicatie voor het maken van foto s bij een kaakchirurg. Nu moeten die applicaties nog op een PC draaien en moeten de foto s op een server 10 Efficiënt werken in de zorg

11 worden opgeslagen en veiliggesteld. Inmiddels bestaat er een Cloudgebaseerde toepassing voor kaakchirurgen en tandartsen, waardoor data niet meer lokaal worden opgeslagen en geen dure werkplek meer nodig is. In plaats daarvan worden de foto s centraal opgeslagen en zijn ze veilig te benaderen vanuit verschillende toepassingen. We verwachten dat Healthcare-applicaties voor de Cloud worden ontwikkeld in de vorm van zogenoemde Cloud Native Applications die door middel van containervirtualisatie aangeboden worden. Applicaties worden meer geïsoleerd, zodat ze sneller overdraagbaar worden naar andere Cloud-omgevingen, terwijl ze wel een geheel kunnen vormen met andere applicaties. Dat wil zeggen dat ze geïntegreerd kunnen worden met andere containerized applications. Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Een gezamenlijke Cloud voor de Zorg ingericht volgens de NEN7510-normen biedt goede mogelijkheden om integratie binnen een zorgketen te regelen. Immers de beveiliging voor informatie-uitwisseling is geborgd wanneer ook andere zorginstellingen gebruik maken van dezelfde voorzieningen in de gezamenlijke Atos Cloud voor de Zorg. Binnen de Atos Cloud voor de Zorg maken ziekenhuizen gebruik van centraal beschikbare gestelde ICT-diensten, terwijl ze zelf aan het stuur blijven zitten. Immers de data zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. De Cloud voor de Zorg biedt meer kansen (ook financieel gezien) tot verdere samenwerking, omdat er alleen betaald hoeft te worden voor de diensten die worden afgenomen. Dit betekent dat bepaalde ICT-voorzieningen, die ieder nu nog voor zich zelf moet inregelen straks niet meer hoeven, omdat ze vanuit de Cloud voor de Zorg beschikbaar worden gesteld. De Cloud voor de Zorg zal ook de innovatie aanwakkeren doordat nieuwe samenwerkingsverbanden beter in te regelen zijn, omdat voorzieningen voor informatie-uitwisseling voldoen aan de normen die de Inspectie van de Volksgezondheid stelt. De Atos Cloud voor de Zorg is ingericht volgens NEN7510, waarbij bescherming van zeer privacygevoelige persoonsgegevens bovenaan staat. De Cloud voor de Zorg wordt daarom gekenmerkt door extra beveiligingsmaatregelen en speciale werkwijzen (processen en procedures zoals security audits). Gegevens over patiënten worden goed versleuteld gecommuniceerd en opgeslagen. De leverancier van de Cloud-diensten voor de Zorg garandeert dat de gegevens van patiënten worden opgeslagen binnen Nederland (of naar wens binnen Europa). Hoe borg ik dat informatie op hoog niveau beveiligd en altijd beschikbaar is? Efficiënt werken in de zorg 11

12 Atos in de zorg ICT is onlosmakelijk verbonden met de primaire processen en de dagelijkse kwaliteit van zorg. Atos helpt al meer dan 25 jaar uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen met een combinatie van nieuwe technologieën, inhoudelijke kennis en efficiënte processen. Hiermee wordt het mogelijk betere resultaten te behalen en toch de kosten te verlagen. Ons portfolio wordt gekenmerkt door een combinatie van marktkennis en een innovatieve geest. De diensten van Atos ondersteunen vele zorginstellingen, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, door slagvaardig in te spelen op de uitdagingen die de zorg van vandaag en morgen met zich meebrengt. Atos is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,8 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 47 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hightech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail en Services, Overheid, Gezondheidszorg, Transport, Financiële dienstverlening, Telecom, Media & Technologie, Energie en Nutsvoorzieningen. Meer weten? Graag informeren wij u in een gesprek verder over wat Atos in de zorg voor uw organisatie kan betekenen. Kijk voor meer informatie op onze zorgsite: nl.atos.net/gezondheidszorg Of neem voor meer informatie contact op met: nl.atos.net Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos Worldgrid are registered trademarks of Atos SA. May Atos.

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014 Whi t epaper DEDI GI T AL EWERKPL EK I NDEZORG Al t i j denov er al wer kenenal l e r el ev ant ei nf or mat i ebi j dehand www. wi nvi s i on. nl 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Waarom is Workspace 365 populair in de zorg? Ontwikkeling in de zorg Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud!

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! 1. Gemak 2. Pluspunten 3. Kenmerken 4. Privacy & Veiligheid 5. Support 6. Computication INHOUDSopgave 2 ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker Belangrijkste

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken

ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken ecumulus Zo beheer je digitale werkplekken RAM Infotechnology ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD (bring your own device) en de altijd aanwezige vraag

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress Gezonde maatschappij Niets is zo belangrijk in het leven als onze gezondheid. En natuurlijk

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

RAM infotechnology. Focus op de Zorg. Gecertificeerde kennis en ervaring

RAM infotechnology. Focus op de Zorg. Gecertificeerde kennis en ervaring Focus op de zorg RAM infotechnology Focus op de Zorg Veiligheid, vertrouwen en beschikbaarheid van data en applicaties zijn van levensbelang voor organisaties. Dat geldt zeker in de zorg, waar downtime

Nadere informatie

WHITEPAPER DE CRUCIALE ROL VAN ICT IN DE ZORGBRANCHE

WHITEPAPER DE CRUCIALE ROL VAN ICT IN DE ZORGBRANCHE WHITEPAPER DE CRUCIALE ROL VAN ICT IN DE ZORGBRANCHE DE CRUCIALE ROL VAN ICT IN DE ZORGBRANCHE Het behoeft geen toelichting dat de zorg in steeds grotere mate afhankelijk is van ICT. Vernieuwingen en trends

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact

Aragorn sterk in ICT-oplossingen. Totale ontzorging. Uiterst flexibel. Persoonlijk contact Aragorn sterk in ICT-oplossingen Uiterst flexibel Totale ontzorging Persoonlijk contact Aragorn Goede, efficiënte en veilige ICT-oplossingen dragen in hoge mate bij aan het succes en rendement van uw

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie