werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 efficiënt werken in de zorg de ict-werkplek voor ziekenhuizen Your business technologists. Powering progress

2 2 Efficiënt werken in de zorg

3 Efficiënt werkpleken databeheer in ziekenhuizen Zorgprocessen in het ziekenhuis raken steeds nauwer ver weven met gedigitaliseerde medische applicaties en moda liteiten. Voor medisch specialisten biedt dit kansen om hun werk sneller, veiliger en efficiënter te doen. Voorwaarde is wel dat medische informatie soepel kan worden uitgewisseld en zorgverleners altijd toegang hebben tot hun data en applicaties. Niet alleen op hun vaste werkplek, maar ook aan het bed, op een andere afdeling of zelfs thuis. De ICT-werkplek in ziekenhuizen moet een optimale informatievoorziening ondersteunen, met oog voor zowel de kwaliteit van de geleverde zorg als voor de exploitatiekosten van de ICT. Efficiënt werken De ICT-werkplek van nu draait niet meer om de laptop of PC, maar om de eindgebruiker. De Atos ICT-Werkplek is een voor alle ziekenhuismedewerkers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk beschikbaar digitaal platform voor in- en extern samenwerken, dat veilig toegang verschaft tot alle benodigde bedrijfsinformatie. Rondom de gebruiker zijn diensten beschikbaar die zorgen voor toegang tot applicaties, data, werkplek en middelen voor communicatie en samenwerking met anderen (bijvoorbeeld in de Cloud). Atos als Cloud Orchestrator De komende jaren is de groei van de Cloud fenomenaal. Veel nu nog geïsoleerde Clouddiensten moeten geïntegreerd worden om bedrijfsprocessen in het ziekenhuis integraal te ondersteunen. Dit vraagt om regievoering van specialisten die daarmee vertrouwd zijn. Atos ziet haar rol in de zorg als dé centrale Cloud Orchestrator, die ICT-gerelateerde diensten regelt voor haar klanten. Onze rol is om ICT-voorzieningen en -diensten in de Cloud voor de Zorg te leveren, beheren, onderhouden en integreren met Cloud-diensten van derden voor een veilige en integrale bedrijfsvoering van de klant. Wij helpen het ziekenhuis door de bestaande ICT-omgevingen stapsgewijs klaar te maken voor de Cloud. De Atos ICT-Werkplek voor ziekenhuizen faciliteert een flexibel samenstel van Cloud- ennon-cloud-diensten die wel samenwerken, maar vaak afzonderlijk worden aangeboden en beheerd. De diensten en applicaties zijn toegankelijk via de internetbrowser of via de App-store van het ziekenhuis. Het beheer van de werkplek vindt zoveel mogelijk plaats via selfservice. Waarom Atos? Efficiënt werkplek- en databeheer in ziekenhuizen vraagt om zeer goede beveiliging, een hoog serviceniveau, proactief beheer en sturen op capaciteit. Daarvoor zet Atos bewezen middelen in zoals: Een persoonlijke benadering, dankzij de servicedesk op locatie, met vast en vertrouwd personeel Een compleet (Cloud)-concept voor een snelle, veilige ICT-werkplek en -dienstverlening Alle (privacy)gevoelige data zijn optimaal beveiligd in Nederlandse datacenters volgens Nederlandse wet- en regelgeving Flexibiliteit: meebewegen met veranderende behoeften en fluctuerende aantallen gebruikers Werkplekkosten zijn beheersbaar op basis van trends en verwachtingen Applicaties die de gebruikers volgen op allerlei apparaten, zelfs thuis als dat wenselijk is Technologie van gerenommeerde A-merken met goede ondersteuning van leveranciers om de continuïteit van uw zorgprocessen het hele jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag te borgen. Efficiënt werken in de zorg 3

4 De ziekenhuisbestuurder Afgelopen jaren zijn diverse ziekenhuizen in Nederland gefuseerd. In de politiek wordt al nagedacht over een fusiestop. Op dit moment zien we daarom een trend naar meer samen werking tussen ziekenhuizen. Meer samenwerking betekent ook meer kennis- en informatie-uitwisseling. De juiste informatie De beschikbaarheid van de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment kan hierin sterk faciliterend zijn. Dit vereist een helder inzicht in de benodigde procesinformatie en vraagt om een duidelijke visie op de ICT-voorzieningen binnen (en buiten!) het ziekenhuis. Om altijd te kunnen beschikken over de juiste informatie is een succesvolle integratie nodig van alle verschillende systemen, platformen en applicaties die gebruikt worden voor het ziekenhuis. VRAGEN Hoe kan ik de kernprocessen en ondersteunende processen zodanig organiseren, zodat ik (kosten)efficiënter en effectiever opereer, met een optimalisatie van de geleverde kwaliteit van de zorg? Hoe concretiseer ik het centraal stellen van de patiënt in onze processen? Hoe organiseer ik de toegang, wijziging en routering van informatie binnen de processen? Hoe maak ik onze prestaties inzichtelijk en meetbaar? Hoe kan ik deze prestaties beïnvloeden en verbeteren? Welke middelen moet ik hiervoor gebruiken (of anders inzetten)? Hoe kan het ziekenhuis flexibel en adequaat tegemoet komen aan de trends en veranderingen in de zorg? Hoe helpt ICT ons daarbij? Het Digitale Ziekenhuis In het Digitale Ziekenhuis van Atos is alle informatie altijd direct beschikbaar. De verschillende managementniveaus zijn op de hoogte van de prestaties van hun verantwoordelijkheidsgebieden. Ze zien actuele wachttijden en behandeluren tot op individueel niveau. De verschillende behandeltrajecten zijn voor patiënt en zorgverlener in samenhang geoptimaliseerd; zowel patiënten als zorgverleners weten wat er staat te gebeuren en afspraken zijn zo goed mogelijk conform patiëntwens gepland. Dit betekent met betrekking tot medische informatie, zoals dossiervoering, (lab)uitslagen en foto s, dat deze op begrijpelijkheid en volledigheid zijn toegespitst op de doelgroep. Doen we de kantoorautomatisering in eigen huis of besteden wij het uit? 4 Efficiënt werken in de zorg

5 Deze informatie is ook voor de patiënt in bepaalde mate inzichtelijk, al dan niet vanuit huis en al dan niet aangevuld vanuit externe bronnen, zoals informatieve websites of patiëntenfora. Atos heeft een compleet concept voor een gebruiksvriendelijke en veilige ICT-werkplek, toegespitst op de behoeften van ziekenhuizen. In dit concept staat een veilige en optimale dienstverlening op maat centraal, waarbij de ziekenhuisapplicaties geïntegreerd worden aangeboden met de Cloud-diensten van derden. Onze werkplekoplossing biedt maximaal inzicht in de kosten per werkplek, zodat u nauwkeuriger kunt budgetteren, ook over langere perioden. Bovendien heeft u via Atos altijd toegang tot de laatste technologische ontwikkelingen. Keuzes maken Ziekenhuizen beraden zich op de meest efficiënte vorm van werkplekautomatisering, zowel voor gebruikers als voor hun organisatie als geheel. Daarbij spelen vragen als kunnen en willen we de benodigde ICT in eigen beheer houden, of is het met het oog op kwaliteit en kosten beter om dit (deels) uit te besteden aan een gespecialiseerde partij? De ontwikkelingen gaan snel en voor menig ziekenhuis is dat nauwelijks nog bij te benen. Dat dwingt tot keuzes maken. Flexibiliteit en sturen op werkplekkosten Veranderingen in de zorg vragen om tijdig bijsturen. Kiezen voor (nieuwe) speerpunten, strategische samenwerking met andere zorgverleners, inspelen op technologische innovaties. Zulke keuzes hebben consequenties voor uw ICT-infrastructuur en/of het aantal benodigde werkplekken. Een goed zicht daarop is dan ook nodig. Atos biedt flexibiliteit en rapporteert op regelmatige basis over ontwikkelingen in onder meer aantallen werkplekken, gebruikers, servers, licenties en benodigde bandbreedte. Ook geven we aan welke investeringen nodig zijn om in het licht van deze trends en verwachte ontwikkelingen het afgesproken serviceniveau te garanderen. Op basis van deze rapportages kunt u tijdig sturen op de noodzakelijke ICT-capaciteit en de kosten per werkplek beter inschatten en beheersen. Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Een gezamenlijke Cloud voor de Zorg leidt ertoe dat niet elk ziekenhuis haar ICT apart moet beheren en onderhouden. Door deze vorm van samenwerking wordt het uitwisselen van informatie (ook patiëntengegevens) eenvoudiger en efficiënter. Door samenwerking te zoeken met andere zorginstellingen in de Care and Cure kan deze Cloud voor de Zorg zich ontwikkelen tot een (regionaal) ecosysteem met geïntegreerd samenwerkende zorgdiensten die geleverd worden vanuit een Cloud die ingericht is volgens NEN7510 normen. TRENDS Het overal werken over de grenzen van ziekenhuizen heen Samenwerkingsverbanden en fusies Steeds grotere invloed marktwerking Druk op budgetten Toename verantwoordingsdruk Patient empowerment Naast cure steeds meer focus op preventie en care Behoefte aan meetbare uitkomsten e-health Groei van de Cloud voor de Zorg Inrichting van de informatieketen met externe partijen EPD 2.0 Toename digitaal beeldmateriaal Toenemende samenhang medische technologie en ICT Domotica aangestuurd via Clouddiensten Hoe kan ik als ziekenhuis flexibel en adequaat tegemoet komen aan de trends en veranderingen in de zorg en hoe ondersteunt ICT daarbij? Efficiënt werken in de zorg 5

6 De medisch specialist In de filosofie van Atos draait de moderne werkplek voor het ziekenhuis allereerst om de vraag hoe je medisch specialisten optimaal kunt laten communiceren en samenwerken. Hoe ze op elk moment, overal en op élk apparaat de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Op een manier die aansluit bij hun intuïtie én de manier waarop ze dagelijks gewend zijn te communiceren. Hoe natuurlijker dit proces verloopt, hoe hoger de productiviteit. Het Digitale Ziekenhuis In het Digitale Ziekenhuis van Atos is iedereen op het juiste moment van de juiste informatie op de hoogte. Zo weet de verpleegkundige exact wat er tussen de behandelaar en de patiënt is afgesproken en op welke zaken, in het deels al door het systeem voorgestelde behandelplan, gelet dient te worden. De communicatiestromen vinden niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis plaats, maar tussen alle partijen die binnen het zorgtraject voor de patiënt een rol spelen, zoals apotheken, huisartsen, revalidatiecentra, GGZ en uiteraard de patiënt zelf. Er is verregaande ketenintegratie: het Digitale Ziekenhuis is nauw vervlochten met verwijzers en nazorgpartners, en men heeft precies die informatie in die vorm beschikbaar die bij de informatiebehoefte past. Steeds meer ICT-voorzieningen en -diensten worden via het internet apparaat-, locatie- en tijdsonafhankelijk aangeboden. Meer en meer apparaten worden voorzien van internetkoppelingen. Naast PC, laptop, tablet en telefoon worden smartwatches, thermostaten, verlichting, kleding, ja zelfs in het lichaam geïnjecteerde sensoren aan het internet gekoppeld. Deze innovatie is nog maar net aan de gang. Het biedt een breed scala aan nieuwe mogelijkheden voor medisch specialisten. Uiteraard roept dit ook de vraag op of dat allemaal wenselijk is. Veiligheid, privacy en ethische discussies zullen dan ook worden gevoerd en wetgeving aangepast. 6 Efficiënt werken in de zorg

7 Optimaal samenwerken De medisch specialisten hebben hoge verwachtingen van een moderne werkomgeving. Ze willen snel toegang tot informatie, waar ze zich ook bevinden. Een (mobiele) werk plek die aansluit bij hun intuïtie én de manier waarop ze in hun dagelijks leven gewend zijn te communiceren. Dit betekent onder meer dat de ICT-werkplek niet los kan worden gezien van ontwikkelingen zoals sociale media en de steeds grotere diversiteit aan (mobiele) apparaten. Het betekent óók dat werkplekken snel anders moeten kunnen worden ingericht als de omstandigheden daarom vragen. Het vraagt om een succesvolle integratie van verschillende systemen, platformen en applicaties. En als er iets aan de hand is, verwachten zij vlotte en heldere communicatie en lokale ondersteuning. Gebruikerservaring De ICT-werkplek voor ziekenhuizen biedt een vlotte, veilige en efficiënte gebruikerservaring. Een goed persoonlijk contact en een proactieve opstelling van onze kant dragen bij aan de kwaliteit van de totale informatieketen. Wanneer nodig doen we dat met een kritische noot, maar altijd met als doel om het zorgproces beter en sneller te laten verlopen. Maximale bewegingsvrijheid Voor patiëntgebonden medewerkers is het belangrijk dat cruciale applicaties, zoals het ZIS/EPD, binnen een paar seconden beschikbaar zijn. Met het concept van Atos hoeven ze maar één keer in te loggen, met een digitale pas. Ingelogde sessies verhuizen vervolgens veilig met de gebruiker mee, welk type apparaat deze ook gebruikt: PC, laptop of een Computer on Wheels. Dit bespaart kostbare tijd en voorkomt ergernis. Met de follow-me -printoptie, kan iedereen bovendien bij de dichtstbijzijnde printer terecht. Kunnen Cloud-diensten mij helpen bij het delen van kennis en het leren van gespecialiseerde vakgenoten uit andere ziekenhuizen? Efficiënt werken in de zorg 7

8 Mobiel en veilig (thuis)werken Ondersteuning altijd dichtbij Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Ziekenhuispersoneel werkt steeds vaker mobiel. Atos biedt thuis een veilige toegang tot bijvoorbeeld , agenda, communicatieprogramma s, de rooster planning en het intranet. Ook inloggen via de eigen PC, tablet of smartphone is mogelijk ( Bring Your Own ). Medisch specialisten kunnen ook thuis toegang krijgen tot privacygevoelige applicaties, via een extra identificatiestap. Dit kan een sms zijn, of een exclusief toegekende hardwaretoken, dat een eenmalige code afgeeft. Wij zorgen ervoor dat alle netwerkcommunicatie tussen een thuiscomputer en het ziekenhuis versleuteld verloopt. Voor ziekenhuizen is een snelle reactietijd en oplossing bij problemen essentieel. Servicedeskmedewerkers van Atos werken op locatie, om de lokale context goed te begrijpen. Een chirurg verwacht bijvoorbeeld op zijn operatiedagen een ander serviceniveau dan op een bureaudag. De Atos-servicedeskmedewerker bij u in het ziekenhuis ondersteunt de gebruikers van de ICT-infrastructuur, registreert en behandelt aanvragen en storingsmeldingen. Ze zijn in urgente situaties ook buiten de kantooruren snel oproepbaar. Kan ik betrouwbaar en efficiënt over informatie beschikken? Ook als ik thuis ben? In een gezamenlijke Cloud voor de Zorg kan het ene ziekenhuis gebruik maken van de specifieke kennis van het andere ziekenhuis. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde patholoog, die werkt voor het ene ziekenhuis kan snel analyses uitvoeren op weefsels die van patiënten zijn uit het andere ziekenhuis. De informatie-uitwisseling geschiedt veilig binnen de gezamenlijke Atos Cloud voor de Zorg. 8 Efficiënt werken in de zorg

9 De ICT-manager Door het inzicht in het eigen systeemlandschap te vergroten, is het mogelijk om de totale configuratie en integratie van systemen te optimaliseren en zodoende te kunnen groeien naar het Digitale Ziekenhuis van de toekomst. Hoge beschikbaarheid en informatiebeveiliging In het Digitale Ziekenhuis is het niet langer de vraag of je informatie uitwisselt, maar hoe je dat veilig en betrouwbaar doet. Atos biedt een hoge beschikbaarheid van uw bedrijfskritische applicaties en data. Deze worden ondergebracht in gecertificeerde Nederlandse datacenters die voldoen aan hoge beveiligingsnormen en de meest actuele wet- en regelgeving. Zo zorgen we onder meer voor: Toegangscontrole op applicaties via een gebruikersnaam en wachtwoord, met extra authenticatiestappen voor privacygevoelige diensten Actuele anti-virusvoorzieningen en hoogwaardige firewalls tegen ongeautoriseerde netwerktoegang van buiten Fysieke en logische afscherming van gegevens en services in een exclusief voor het ziekenhuis ingerichte private Cloud Versleuteling van informatie met een vertrouwelijk karakter Fysieke beveiliging van datacenters, inclusief hoogwaardige beveiliging tegen brand en waterschade en moderne noodstroomvoorzieningen Back up- en recoveryvoorzieningen via datacenters op verschillende (Nederlandse) locaties Continue monitoring van applicaties en technische componenten, om de beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Hoe borg ik dat onze organisatie nog een betaalbare licentiestructuur heeft, die niet de hoofdprijs is, met name als de stap naar nieuwe Cloudfunctionaliteiten wordt gezet? Efficiënt werken in de zorg 9

10 ATOS ICT-WERKPLEK De werkplekdiensten worden gele verd vanuit een private Cloudgebaseerde omgeving en is exclusief ingericht voor het ziekenhuis in Nederlandse twin-datacenters, in combinatie met de beschikbare MER s (Main Equipment Rooms) in het ziekenhuis. Er is een hoge beschikbaarheid van medisch-kritische systemen, zoals EPD en PACS De ICT-dienstverlening is conform de daarvoor geldende normen, zoals NEN 7510 Er is een servicedesk op locatie in het ziekenhuis met ervaren en vaste servicemedewerkers en extra capaciteit via resourcepool Ieder type werkplek beschikt over een modern virtueel werkplekconcept (VDI). Er is ondersteuning voor allerlei typen werkplekken, zoals medische PC, desktop, laptop, CoW, tablet, smartphone, medische/diagnostische werkstations en K3-werkplekken Eenmaal inloggen (Single Sign-On) met beveiliging die werkt op basis van een digitaal pasje, en waar nodig met two-factor authentication Atos hanteert een continu verbeterproces door innovaties op evolutionaire wijze door te voeren, dat wil zeggen: innovatie zonder interruptie van de zorgprocessen. Op alle componenten van de te beheren technische omgeving bent u verzekerd van updates, fixes en patches. Op verzoek richten wij ook ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen in voor het testen van nieuwe softwarereleases en toepassingen. Wij bieden u een snelle response tijd en staan altijd voor u klaar bij u in het ziekenhuis. Webgebaseerd werken In het werkplekconcept van Atos hebben de applicaties een webgebaseerde toegang en worden deze op de werkplek beschikbaar gesteld via portalen of de App-store van het ziekenhuis. Vanwege de veelheid aan applicaties die het ziekenhuis gebruikt, voorzien wij dat een geleidelijke overzetting in twee stappen nodig is. Initieel worden de applicaties die nog niet webgebaseerd zijn via desktop virtualisatie aangeboden. Daarna wordt elke applicatie omgezet naar de webversie of Apps. Deze vervangen dus de gevirtualiseerde legacy-applicatie. Door deze geleidelijke verwebbing en ver-apping neemt het gebruik van desktop virtualisatie/applicatie-presentatie weer af. Merk op dat niet alle legacy-applicaties via web of SaaS-diensten kunnen worden ontsloten. Door middel van virtualisatie kan het ziekenuis zulke applicaties toch beschikbaar stellen. Virtualisatie van de hele werkplek of alleen applicaties is tegenwoordig goed en stabiel uitvoerbaar. Ook voor applicaties die nog steeds met een fat client werken, bestaat inmiddels de techniek om applicatie-virtualisatie toe te passen, zodat ook die te gebruiken zijn zonder een volledige virtuele desktop. Er be staan vormen die de processorcapaciteit vooral op het lokale apparaat gebruiken ( streamed applications ) of juist op serverniveau ( published applications ). Private Cloud De basis van efficiënt werken in de zorg is een speciaal voor uw ziekenhuis ingerichte Private Cloud, geleverd vanuit hoogwaardige, Nederlandse datacenters. Deze Private Cloud kan gecombineerd worden met de ICT-apparatuur in de eigen Main Equipment Rooms (MER s) en met een Public Cloud. In de Cloud-omgeving draaien medische en ondersteunende applicaties en virtuele werkplekken. Atos zorgt vervolgens voor de ontsluiting van applicaties op de fysieke werkplekken van de ziekenhuismedewerkers. Dat kan bijvoorbeeld een (medische) desktop PC, een laptop, een werkstation, een Computer on Wheels, een tablet of een smartphone zijn. Ook Bring Your Own Devices worden ondersteund. Cloud Native Applications Naast de applicaties van het ziekenhuis kunnen ook Cloud-diensten van andere leveranciers in de werkplek worden geïntegreerd. Medewerkers kunnen deze diensten via het ziekenhuisaccount gebruiken. Denk aan een applicatie voor het maken van foto s bij een kaakchirurg. Nu moeten die applicaties nog op een PC draaien en moeten de foto s op een server 10 Efficiënt werken in de zorg

11 worden opgeslagen en veiliggesteld. Inmiddels bestaat er een Cloudgebaseerde toepassing voor kaakchirurgen en tandartsen, waardoor data niet meer lokaal worden opgeslagen en geen dure werkplek meer nodig is. In plaats daarvan worden de foto s centraal opgeslagen en zijn ze veilig te benaderen vanuit verschillende toepassingen. We verwachten dat Healthcare-applicaties voor de Cloud worden ontwikkeld in de vorm van zogenoemde Cloud Native Applications die door middel van containervirtualisatie aangeboden worden. Applicaties worden meer geïsoleerd, zodat ze sneller overdraagbaar worden naar andere Cloud-omgevingen, terwijl ze wel een geheel kunnen vormen met andere applicaties. Dat wil zeggen dat ze geïntegreerd kunnen worden met andere containerized applications. Gezamenlijke Cloud voor de Zorg Een gezamenlijke Cloud voor de Zorg ingericht volgens de NEN7510-normen biedt goede mogelijkheden om integratie binnen een zorgketen te regelen. Immers de beveiliging voor informatie-uitwisseling is geborgd wanneer ook andere zorginstellingen gebruik maken van dezelfde voorzieningen in de gezamenlijke Atos Cloud voor de Zorg. Binnen de Atos Cloud voor de Zorg maken ziekenhuizen gebruik van centraal beschikbare gestelde ICT-diensten, terwijl ze zelf aan het stuur blijven zitten. Immers de data zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. De Cloud voor de Zorg biedt meer kansen (ook financieel gezien) tot verdere samenwerking, omdat er alleen betaald hoeft te worden voor de diensten die worden afgenomen. Dit betekent dat bepaalde ICT-voorzieningen, die ieder nu nog voor zich zelf moet inregelen straks niet meer hoeven, omdat ze vanuit de Cloud voor de Zorg beschikbaar worden gesteld. De Cloud voor de Zorg zal ook de innovatie aanwakkeren doordat nieuwe samenwerkingsverbanden beter in te regelen zijn, omdat voorzieningen voor informatie-uitwisseling voldoen aan de normen die de Inspectie van de Volksgezondheid stelt. De Atos Cloud voor de Zorg is ingericht volgens NEN7510, waarbij bescherming van zeer privacygevoelige persoonsgegevens bovenaan staat. De Cloud voor de Zorg wordt daarom gekenmerkt door extra beveiligingsmaatregelen en speciale werkwijzen (processen en procedures zoals security audits). Gegevens over patiënten worden goed versleuteld gecommuniceerd en opgeslagen. De leverancier van de Cloud-diensten voor de Zorg garandeert dat de gegevens van patiënten worden opgeslagen binnen Nederland (of naar wens binnen Europa). Hoe borg ik dat informatie op hoog niveau beveiligd en altijd beschikbaar is? Efficiënt werken in de zorg 11

12 Atos in de zorg ICT is onlosmakelijk verbonden met de primaire processen en de dagelijkse kwaliteit van zorg. Atos helpt al meer dan 25 jaar uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen met een combinatie van nieuwe technologieën, inhoudelijke kennis en efficiënte processen. Hiermee wordt het mogelijk betere resultaten te behalen en toch de kosten te verlagen. Ons portfolio wordt gekenmerkt door een combinatie van marktkennis en een innovatieve geest. De diensten van Atos ondersteunen vele zorginstellingen, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, door slagvaardig in te spelen op de uitdagingen die de zorg van vandaag en morgen met zich meebrengt. Atos is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,8 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 47 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hightech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail en Services, Overheid, Gezondheidszorg, Transport, Financiële dienstverlening, Telecom, Media & Technologie, Energie en Nutsvoorzieningen. Meer weten? Graag informeren wij u in een gesprek verder over wat Atos in de zorg voor uw organisatie kan betekenen. Kijk voor meer informatie op onze zorgsite: nl.atos.net/gezondheidszorg Of neem voor meer informatie contact op met: nl.atos.net Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos Worldgrid are registered trademarks of Atos SA. May Atos.

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen

HEALTHCARE. Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen HEALTHCARE Prodware creëert, integreert 1 en beheert IT oplossingen Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen. Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het Microsoft

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

optimale risicobeheersing

optimale risicobeheersing IT security voor de financiële sector grip op risico optimale risicobeheersing en beveiliging in een veranderende markt Your business technologists. Powering progress De meerwaarde van IT security Succes

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Software-as-a-Service in de zorg

Software-as-a-Service in de zorg Software-as-a-Service in de zorg ehealth ICT Datum ID nummer 3 september 2010 KA10032 Auteur(s) Marc Lankhorst Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het internet.

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie