Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers"

Transcriptie

1 Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers En maak splitsing overbodig Een toekomstvisie van de ondernemingsraden verenigd in het LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME) Juni 2005 ***** 1

2 Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers Splitsing heeft uitsluitend negatieve gevolgen Het voornemen van het kabinet-balkenende om de energiebedrijven te splitsen in een netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf en die commerciële ondernemingen vervolgens te privatiseren en over te leveren aan de krachten op de Europese markt, heeft vrijwel alleen maar grote nadelen voor Nederland. Dit in termen van: industriepolitiek: Nederlandse ondernemingen verdwijnen als zelfstandige spelers energiepolitiek: Nederland wordt afhankelijk van buitenlandse energiebedrijven en krijgt wat betreft de prijs van energie de rekening gepresenteerd werkgelegenheidsbeleid: in Nederland gaan veel banen verloren De in het LME samenwerkende ondernemingsraden van de bedrijven zijn daarvan overtuigd. FNV, CNV en MHP delen die mening. Het moet dus anders. Het kan ook anders Dat kan op de volgende wijze. Stap 1. Uitstel van het in behandeling nemen van het wetsvoorstel tot unbundling (het voorstel ligt nu bij de Raad van State). Stap 2. Het verrichten van een Integrale Effect Rapportage van splitsing Stap 3. Ontwikkeling van een breder proactief beleid van zowel de ondernemingen als de overheid Stap 4. Vorming van 1 of 2 nationale spelers: grotere verticaal geïntegreerde Nederlandse ondernemingen die door fusie tot stand moeten komen en een assertieve en zonodig expansieve marktbenadering kunnen inzetten en volhouden. Stap 5. Het voorlopig overnemen door de centrale overheid van de aandelen van alle energiebedrijven die nu nog in handen van de lagere overheid zijn, om stap 4 te faciliteren. Dat alles met nadrukkelijk als doel dat: 1. de afnemers van energie relatief het goedkoopste uit zijn. 2. de economische groei in met name Néderland wordt gediend en dus ondernemingen niet worden afgebroken en aan buitenlandse reuzen worden verkocht c.q. uitgeleverd. 3. de werkgelegenheid er de minste schade van oploopt En onder de randvoorwaarde dat de overheid greep houdt op hetgeen er met de netten gebeurt (kwaliteit en leveringszekerheid). 2

3 Waarom geen splitsing Splitsing is inherent contraproductief - Splitsing is kostbaar. Van het vullen van sociale fondsen die tot nu toe bij de ondernemingen ontbreken, tot en met de uitrusting van de nieuwe kantoren en het wagenpark of de uitmonstering van personeel. - Kosten van langlopende leningen en handelskredieten - Jarenlange interne gerichtheid bij de ondernemingen die uit elkaar worden getrokken, juist nu alle aandacht op het adequaat bedienen van klanten moet worden gericht. - Weinig animo bij het gedémotiveerde topmanagement om de op papier al gereedliggende marktverbeteringen in te voeren (Marktmodel/centrale verkeersleider; transparantie op de wholesale markt etc.) - Geldverspilling vanwege de hoge kosten van splitsing. De klant betaalt uiteindelijk toch het gelag. Splitsing is riskant - CBL s: aanvullende zekerheden verlangd; of zelfs de verplichting deze te beëindigen met hoge claims door Amerikaanse rechters afgedwongen - rating agencies verlagen de kredietwaardigheid van energiebedrijven - geldleners vragen hogere rentes van de energiebedrijven, ook voor handelskrediet - geldleners blijken minder bereid tot het verstrekken van leningen over te gaan - rating agencies taxeren daardoor de kredietwaardigheid weer lager etc. - de spiraal omlaag is ingezet. Dit kan eindigen in faillissement. Nederlandse bedrijven vallen in buitenlandse handen De aangekondigde overnames van de commerciële divisies van de Nederlandse bedrijven Intergas en NRE en het dotcom bedrijf Oxxio door grote buitenlandse concurrenten, zijn het eerste bewijs voor onze stellige verwachting dat deze grote buitenlandse partijen - na unbundling van de energiebedrijven - zich zullen verdringen om de commerciële poten van onze bedrijven over te nemen en van de markt te halen. Behalve het Duitse E-on, het Britse Centrica en het Deense Dong, die bij de al aangekondigde overnames betrokken zijn, hebben nu ook het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, RWE en Electrabel aangekondigd geïnteresseerd te zijn in overnames op de Nederlandse energiemarkt. Dit geeft wel aan hoe breed de animo is om onze bedrijven op te slokken. Verder dreigen de netwerkbedrijven voor 49% vervreemd te worden en daarnaast als gevolg van herkapitalisatie met een torenhoge schuld worden opgezadeld. Deze ontwikkelingen zullen grote gevolgen zullen hebben voor: a. De werkgelegenheid bij de Nederlandse energiebedrijven. De nieuwe eigenaren zullen met minder personeel in Nederland toekunnen, omdat zij zelf al productiecapaciteit en hoofdkantoren beschikbaar hebben. De toeleverings- 3

4 bedrijven in ons land zullen er ook een gevoelige klap van krijgen. Op basis van wetenschappelijke onderbouwing liggen de schattingen van het totale effect rond de arbeidsplaatsen. Gelukkig minder dan de eerste ruwe schattingen die tussen de en arbeidsplaatsen uitkwamen. Dan nog is dit aantal niet aanvaardbaar. b. De energieprijs. De aangekondigde bedragen voor de overnames van Oxxio, Intergas en NRE na het aannemen van het wetsvoorstel tot splitsing zijn dermate hoog, dat ze volgens onze inschattingen zullen moeten leiden tot flink hogere energietarieven. Want de overnamesommen moeten natuurlijk wel worden terugverdiend. Per klant van de huidige energiebedrijven wordt per jaar gemiddeld 25,- netto verdiend. Nu al circuleren overnamebedragen van 325,- per klant. Dus duurt het 13 jaar voor de investering überhaupt is terugverdiend. De buitenlandse ondernemingen zullen toch wel wat eerder winst willen maken op hun Nederlandse bezit. Met alleen afslanken van Nederlands personeel redden zij het niet. Dus prijsstijgingen zijn te voorzien. Mochten de betrokken ondernemingen er niet in slagen de prijzen te verhogen, dan moet de investering worden terugverdiend via verschraling van het aanbod, afnemende service, het snijden in de arbeidsvoorwaarden van personeel en waar het om investeringen in productiecapaciteit gaat, om uitstel van de bouw van nieuwe centrales. Met alle risico s. Het is te simpel te veronderstellen dat de concurrentieverhoudingen of het toezicht van de DTe dergelijke gevolgen wel zullen voorkomen. Immers alle overnemende partijen zitten financieel in hetzelfde schuitje en de DTe heeft hen niet aan een touwtje. Niet te gemakkelijk overleveren aan Europa De recente massale verwerping van de Europese Grondwet is inmiddels ook een cruciaal gegeven. Het onderstreept nog eens dat de Nederlandse bevolking er niet in gelooft dat onder Europese impuls alles maar liberaliseren en privatiseren zonder meer goed voor ons uitpakt. Dat gaat voor de energiesector nog te sterker op nu - op gezag van Minister L.J.Brinkhorst - Nederland zich als énige land kwetsbaar maakt door unbundling. Geen enkel ander lid van de Europese Unie is voornemens zijn energiebedrijven te splitsen! Alleen al om die reden zouden regering en parlement moeten overwegen of dit wetsvoorstel nu werkelijk de Nederlandse belangen dient. Hoe moet het wél? De Ondernemingsraden van de energiebedrijven in Nederland, verenigd in het LME, hebben zich daarom over de vraag gebogen of niet een meer proactieve koers kan worden gevolgd. Wij zijn er van overtuigd van wel. De volgende stappen dienen daarvoor te worden gezet. Stap 1. Uitstel van het in behandeling nemen van het wetsvoorstel tot unbundling (het voorstel ligt nu bij de Raad van State). Dit moet de mogelijkheid bieden om eerst naar alternatieve oplossingen voor splitsing om te zien, die eveneens de doelstellingen van de unbundling 4

5 realiseren, maar niet de geschetste onaanvaardbare gevolgen meebrengen. Stap 2. Het verrichten van een Integrale Effect Rapportage van unbundling Alle waarschijnlijke gevolgen van splitsing van de energiebedrijven dienen eerst grondig in kaart te worden gebracht en te worden afgewogen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Minister Brinkhorst van Economische Zaken drijft zijn zin door, het kabinet volgt zonder zich met zijn portefeuille te bemoeien. De - nog maar partiële analyse - die het CPB op 28/4 heeft gepubliceerd, wijst al op grote twijfels aan de wijsheid van unbundling. Het CPB kon overigens niet eens uitspraak doen over de financiële risico s verbonden aan de Cross Border Leases. Recente informatie over de CBL s uit de VS, gepresenteerd in een besloten vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken op 15/6, laat zien dat bij splitsing de energiebedrijven sowieso een neerwaartse spiraal ingaan en dat in het ergste geval ondernemingen failliet gaan aan financiële claims die Amerikaanse beleggers via de Amerikaanse rechter eenvoudig kunnen afdwingen. De verwikkelingen rond de CBL s brengen ook grote gevolgen mee voor de waarde van de aandelen van de energiebedrijven die nu nog in handen van de lagere overheid (provincies en gemeenten) zijn. Dit kan per provincie om honderden miljoenen waardevermindering en dus kapitaalvernietiging gaan. Lagere overheden hebben wel voor minder verzet aangetekend. Kennelijk realiseren zij zich nog onvoldoende wat hier echt aan de hand is. De energiemarkt is nu eenmaal buitengewoon complex. Dat ook de buitenlandse opkoopwoede en de gewijzigde politieke verhoudingen in de Europese Unie, na het referendum in Nederland en Frankrijk, in bedoelde Integrale Effect Rapportage moeten worden meegenomen, spreekt vanzelf. De vakbeweging - FNV, CNV en MHP - is voorstander van bedoelde Integrale Effect Rapportage. Niet toevallig. Wanneer eenmaal alle gevolgen van splitsing in kaart zullen zijn gebracht, zal blijken dat het een onverantwoorde stap is. Stap 3. Ontwikkeling van een breder proactief beleid van zowel de ondernemingen als de overheid In feite strijden de ondernemingen en wij enerzijds en de minister van EZ en Kamerfracties anderzijds nu alleen over de vraag welke nadelen precies de unbundling zal hebben. Over de voordelen is nog geen zinnig begin van bewijs over tafel gegaan. Het LME vindt dit eigenlijk een onvruchtbare wijze van werken. Het is te gek voor woorden dat EZ en dit kabinet geen beleid weten te ontwikkelen waardoor Nederlandse ondernemingen wat betreft hun positie op de Europese markt worden versterkt, in plaats van verzwakt en uitgeleverd. Ook de ondernemingen zelf zouden wel eens wat intensiever naar alternatieven mogen zoeken. Het LME wenst dan ook een groter plan ontwikkeld te zien, dat onder meer als ingrediënten heeft: Duurzaamheid Energiebesparing 5

6 Speuren naar alternatieve energiebronnen, nu Nederland voor zijn energie in toenemende mate afhankelijk wordt van instabiele gebieden (Midden-Oosten; Rusland). Wij wijzen de kernenergie-optie ook niet bij voorbaat af. Op het terrein van het verwerken van radioactief afval heeft het denken immers niet stil gestaan. Specialisatie. Er liggen onderzoeken van gerenommeerde bureaus die aangeven dat er door het opzoeken van niches op de Noordwest-Europese energiemarkt voor Nederlandse ondernemingen geld te verdienen valt. Geen uitverkoop van Nederlandse bedrijven. Er moet ook in Néderland zelf nog geld verdiend worden, zie de dramatische daling in de groeiverwachting van DNB. De Nederlandsche Bank heeft zijn groeiverwachting voor 2005 fors teruggeschroefd. Ging DNB voorheen nog uit van 1,7 procent groei, nu houdt de bank het groeicijfer op 0,4 procent... Dat zal ook voor de begroting van volgend jaar grote gevolgen hebben. Dus zo kan het kabinet niet doorgaan. Minder verlies aan werkgelegenheid LME, FNV, CNV en MHP hebben zich daarom al tegen unbundling verzet, zie het FD-artikel van 8/4 Voorzichtig met energiebedrijven! van Lodewijk de Waal, Doekle Terpstra, Ad Verhoeven en Jan de Jong (LME) dat te haastig wordt beslist over de toekomst van de energiebedrijven. Zij drongen er daarom op aan dat regering en parlement nu eerst een Integrale Effect Rapportage van splitsing zouden moeten laten maken. Het kabinet en de Kamerfracties zouden na de massale demonstratie op het Museumplein toch wat gevoeliger voor de opvattingen van de vakbeweging moeten zijn. Ernstige obstakels als Europeesrechtelijke bezwaren of terzake de CBL s, met dramatische kapitaalvernietiging voor de lagere overheid, zoals die nu nog verbonden zijn aan het splitsingsplan, moeten worden ontgaan. Constructieve elementen uit het alternatief, dat door EZ en DTe op ambtelijk niveau met de energiebedrijven is uitonderhandeld, moeten worden gerealiseerd. Denk aan elementen als het marktmodel, dat een vlottere afwikkeling van de gegevensstromen tussen de energiebedrijven onderling verzekert, zodat administratieve achterstanden niet meer kunnen ontstaan. Dit is het gehele jaar al een hot item in de politiek en de publieke opinie. In de perceptie van het LME zou, om het marktmodel goed te laten functioneren, het centrale aansluitregister tezamen met de taak van verkeersleider voor het hele berichtenverkeer bij één onafhankelijke partij moeten worden ondergebracht. Naar de mening van het LME sluiten deze taken perfect aan bij de overheidstaken die Tennet reeds uitvoert. Voorwaarde voor het onderbrengen bij Tennet is dan wel dat Tennet zijn commerciële taken afstoot. Stap 4. Vorming van 1 of 2 nationale spelers: grotere verticaal geïntegreerde Nederlandse ondernemingen die door fusie tot stand moeten komen en een assertieve en zonodig expansieve marktbenadering kunnen inzetten en volhouden. Het moet gaan om ondernemingen die de omvang en de power hebben om de buitenlandse concurrentie aan te kunnen. In elk land schalen de energiebedrijven op, of maken plannen daartoe, om maar massa te hebben in het grote Europese gevecht dat gaat losbarsten. 6

7 In Nederland is fusie van energiebedrijven zeer goed mogelijk. De ene onderneming heeft weliswaar meer productiecapaciteit dan de andere, maar dat is geen doorslaggevende factor. Wij denken - bij wijze van voorbeeld - aan een fusie tussen Essent en Eneco enerzijds en een fusie tussen Nuon en Gasunie anderzijds. Zo kunnen ondernemingen ontstaan die een grootte hebben van zo n 12 miljard euro omzet. Concurrentie kan blijven bestaan en beide grotere ondernemingen bieden zowel gas als elektriciteit aan. Overigens bewegen zich ook nu al buitenlandse aanbieders op de Nederlandse markt, dus concurrentie is er sowieso. In beginsel ligt dan ook de weg open naar een nog veel grotere Nederlandse combinatie die een vuist kan maken op de Noordwest-Europese energiemarkt. Het LME zou graag die weg opgaan: één nationale kampioen, van pakweg 25 miljard euro omzet, die veel verworvenheden kan veiligstellen en voor de toekomst nieuwe groei in Nederland en in de rest van Noordwest-Europa belooft. Juist nu bestaat de mogelijkheid deze binnenlandse fusie(s) goed af te wikkelen. Gezien de leeftijdsopbouw van het personeel van de grote energiebedrijven, naderen bepaalde cohorten de pensioengerechtigde leeftijd. Synergie is dus mogelijk zonder al te nadelige gevolgen voor werknemers. Hetzelfde geldt de leeftijden van sommige leden van Raden van Bestuur, zodat ook daar speelruimte voor verandering is. Dat splitsing van de ondernemingen niet past bij het scheppen van een nationale kampioen moge duidelijk zijn. Stap 5. Het voorlopig overnemen door de centrale overheid van de aandelen van Alle energiebedrijven die nu nog in handen van de lagere overheid zijn. De lagere overheden rekenen zich rijk. Zij denken hun aandelen voor hoge bedragen te kunnen verzilveren. Tegelijkertijd is het zo n heterogeen gezelschap en staan zij zo ver af van de bedrijfseconomische realiteiten, dat ondernemingen niet of uiterst moeizaam tot nieuwe stappen zullen kunnen komen. Wanneer eenmaal fusies terwille van de vorming van een (of meer) nationale speler(s) aan de orde komen, zullen lagere overheden resp. aandeelhouders geen roet in het eten moeten kunnen gooien. Wij stellen daarom voor dat de centrale overheid de aandelen overneemt en hen zo uitkoopt. Althans dat het rijk tenminste 51% van de aandelen koopt en zonodig aandelenpakketten wegzet bij meer financieel-economisch denkende instellingen als ABP. Het gaat om overzienbare bedragen. HOE KOMEN WE DAAR? Het kabinet kan zelf initiatieven nemen. Op zijn minst zich voorstander tonen van de vorming van nationale spelers en de Raden van Bestuur uitnodigen voor overleg dat de deur opent voor fusiebesprekingen, althans wat betreft die elementen die op het bordje van de centrale overheid liggen. 7

8 Optimaal zou zijn als EZ de lead zou nemen in het gezamenlijk met het bedrijfsleven ontwikkelen van een integraal plan dat Nederland steviger op de kaart zet in het energiedomein. Een andere mogelijkheid is dat de minister van EZ een klemmend verzoek aan de ondernemingen richt om nu zelf met een integraal plan te komen. Zie ook de eerder genoemde ingrediënten die in dit proactieve plan een plaatsje moeten krijgen. Nog eenvoudiger is dat tenminste 2 ondernemingen de koppen bij elkaar steken en fusiemogelijkheden onderzoeken en dit voornemen vervolgens plaatsen in een groter concept met duidelijke aanwijzingen voor de centrale overheid en de lagere overheid hoe nu verder te handelen om het publieke belang zowel als het bedrijfseconomische belang van de ondernemingen te dienen. In afwachting daarvan kan het kabinet alvast een Integrale Effect Rapportage laten uitvoeren, zodat de minister van EZ meer grond onder de voeten krijgt voor het intrekken van het wetsvoorstel tot splitsing. De Tweede Kamer kan die initiatieven zonodig afdwingen voorgeval de minister van EZ teveel met de voeten sleept en krampachtig zou willen vasthouden aan zijn splitsingswet. De ondernemingen moeten het duidelijke politieke signaal krijgen dat de vorming van grotere entiteiten op politiek niveau wordt toegejuicht en zal worden gefaciliteerd. Zij kunnen dan onderling wel uitvechten wie met wie gaat. Het Directoraat-generaal Energie op ambtelijk niveau en de DTe zijn meer dan voortreffelijk geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de energiebedrijven en kunnen gemakkelijk de publieke belangen in het oog houden en zonodig met regels omranden. Zoals bekend ligt er al een uitgebreid alternatief voor splitsing bij EZ dat in maandenlange intensieve besprekingen tussen het DG-Energie, de DTe en de toppen van de 4 grootste energiebedrijven tot stand is gekomen. Minister Brinkhorst achtte het niet nodig politiek consequent te zijn en dan ook dit volledige akkoord te aanvaarden. Maar bruikbaar is het zeker, ook nu. UITSTEL VAN DE SPLITSINGSWET Dit alles rechtvaardigt uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel tot splitsing tot minstens diep in het najaar, wat ons betreft voorgoed Ten eerste om het grotere plan te laten ontwikkelen Ten tweede om een Integrale Effecten Rapportage een kans te geven. Ten derde omdat toch geen enkel ander lid van de Europese Unie tot unbundling overgaat en uitlevering aan Europa inmiddels geen politiekheilzame koers is gebleken (referendum).dus daar sowieso een tijdje mee wachten, zou verstandig zijn. Tot 2008 heeft de politiek nog tijd genoeg om een simpel wetsvoorstel te behandelen. 8

9 DE KLANT MAG HET NIET MERKEN Randvoorwaarde is wel dat de klant geen enkele hinder ondervindt van de structurele veranderingen die dan zouden worden ingezet. Dit is haalbaar, maar vergt een behoedzaam proces. Als de Raden van Bestuur van de betrokken ondernemingen niet het gevoel hebben dat de politiek hen voortdurend in de rug loopt, maar voor de verandering eens meewerkt en zij bovendien niet in hun persoonlijke integriteit worden aangetast ( Naming and shaming, J.P.Balkenende), dan zal de kans op een verantwoord proces van transitie sterk toenemen. Werknemers krijgen dan het vertrouwen dat ook hun lot bij deze Raden van Bestuur en deze politieke constellatie in goede handen is en zullen zich nog sterker willen inzetten om de klant ongerief te besparen. ***** Correspondentie-adres: Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME) /

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.

Hoofdkantoor. F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Hoofdkantoor F~ostadres Postbus 0456, 1005 AL Amsterdam Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 8456 1002 AL Amsterdam Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bank 63 50 33 178 Datum 22 november 2005 88/211/046

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Gedeputeerde Staten Datum 10 augustus 2007 Ons kenmerk 2007-45.107 Onderwerp Nuon, fusietraject met Essent Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier,

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Energiesector op dood spoor

Energiesector op dood spoor Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven. Behoedzaam fuseren. Plan tot behoud en versterking van de Nederlandse energiesector

Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven. Behoedzaam fuseren. Plan tot behoud en versterking van de Nederlandse energiesector Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Behoedzaam fuseren Plan tot behoud en versterking van de Nederlandse energiesector Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet

Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet PERSBERICHT Essent sluit zich aan bij RWE en gaat een nieuwe toekomst tegemoet Arnhem, 12 januari 2009 Essent kondigt vandaag aan zich te willen aansluiten bij RWE. Essent zal dan deel uitmaken van de

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing?

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing? Splitsing? Aan de leden van de Eerste Kamer, Nederland heeft in Europa op velerlei gebieden een naam hoog te houden. Liberaal, vooruitstrevend, gastvrij, tolerant. Wellicht komt daar binnenkort nog een

Nadere informatie

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER 2002 Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 Ministerie

Nadere informatie

Medezeggenschap op koers? Enkele lessen

Medezeggenschap op koers? Enkele lessen Medezeggenschap op koers? Enkele lessen Hans Schenk Universiteit Utrecht/Sociaal-Economische Raad (SER) e.j.j.schenk@uu.nl @ejjschenk Inleiding, Conferentie Medezeggenschap op koers OR Events, Landgoed

Nadere informatie

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar!

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! splitsen. Gulzige, buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. En zo verliest Nederland wéér een gezonde bedrijfstak aan

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt 94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt Drs. Maurice de Hond (www.peil.nl) Mei 2009 1 Inleiding Bij alle producten of diensten

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding. Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de

Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding. Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de Onzekerheid door beoogde splitsing van energiebedrijven Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de netwerken, melden

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Hierbij een kopie van het persbericht, inclusief bijlagen, dat het LME in gezamenlijkheid met de vakcentrales op 24 november jl. heeft uitgedaan.

Hierbij een kopie van het persbericht, inclusief bijlagen, dat het LME in gezamenlijkheid met de vakcentrales op 24 november jl. heeft uitgedaan. Postbus 9150, 3007 Rotterdam ENECO Energie t.a.v. de leden van de Centrale Ondernemingsraad RAADSGRIFFIE DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie DIV team 2 Griffier: Ambtelijk Secretariaat

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979

ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 ECLI:NL:RBDHA:2017:2979 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29032017 Datum publicatie 29032017 Zaaknummer C09523339HA RK 16610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector

Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector Amsterdam en Zoetermeer, 30 augustus 2005 De liberalisering van de energiesector heeft grote gevolgen, niet alleen voor klanten, maar ook voor

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer C VOORLOPIG VERSLAG

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat consumenten (bepaalde) aankopen naar voren halen, wanneer ze een hoge / hogere inflatie in de komende periode verwachten. 2 maximumscore 2 Een

Nadere informatie

Into D mentia Nederland B.V.

Into D mentia Nederland B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 juni 2015 Gegevens: Into D mentia Nederland B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/167 F Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: Mr. J.M. Molkenboer Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Het is goed dat werkgevers en werknemers een sociaal akkoord hebben gesloten. In deze tijd van crisis is het belangrijk dat zij elkaar gevonden hebben. Nederland kenmerkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN

2015D11090 LIJST VAN VRAGEN 2015D11090 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben over het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2002-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2002-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 0,15 Een voorbeeld van een juiste verklaring

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht Welkom beleggers Regge Fondsen Vergadering 19 december 2012 Jaarbeurs Utrecht Agenda 1. Opening door de heer Ph. van Goethem 2. Introductie door H.F. Lantsheer 3. Toelichting stand van zaken 4. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Het CPB heeft haar vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk neerwaarts aangepast. Het bbp daalt volgens het CPB dit jaar met 3,5 procent en

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 16 Planning & Control 10 maart 2009 onderwerp Verkoop aandelen Essent aan RWE Inleiding Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders ingestemd, met het uitwerken

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen Agenda De huidige structuur De strategische stappen De tijdslijn De wettelijke splitsing Vragen 1 Agenda De huidige structuur 2 Huidige Structuur DELTA NV 70% 50% Wholesale (=Delta Energy bv)/ Retail (=Delta

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z19463 Datum 26 oktober

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan

Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Raadsvoorstel/burgerinitiatief: behandeling raadsvoorstel warmtetarieven Almere Stad (RV-24) in samenh... Voorstel aan gemeenteraad DSO E.R. van der Wel (036) 548 4133 DocMan Page 1 of 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Datum 26 april 2017 Betreft Vragen van het lid Leijten (SP) over het bericht dat spaarders geen rente meer krijgen op hun spaargeld

Datum 26 april 2017 Betreft Vragen van het lid Leijten (SP) over het bericht dat spaarders geen rente meer krijgen op hun spaargeld > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I

Eindexamen economie pilot havo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja Een voorbeeld van een juiste

Nadere informatie