Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Cloud telefonie of traditionele centrale? Relevante vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust even contact met ons op. Ruim 40% van de organisaties overweegt om Unified Communications in de cloud strategisch in te gaan zetten binnen de komende twaalf tot vijftien maanden. Ontwikkelingen als o.a. bring your own device en het nieuwe werken zijn daarbij hot items. T: of E: Synopsis We worden er steeds meer mee geconfronteerd, de cloud. Kreten als transparant, schaalbaar en kostenbesparend passeren de revue. Er is geen sprake meer van afschrijving en een investeringscyclus die ergens tussen de vijf en tien jaar zit. Een vast bedrag per gebruiker voor het in gebruik nemen van functionaliteiten. Betalen voor het gebruik van functionaliteit zonder te hoeven investeren. Volgens wereldwijd onderzoek van OVUM, willen ruim 40% van de grotere bedrijven de komende maanden Unified Communications in de cloud op strategische wijze implementeren. 84% van de ondervraagde ICT Managers geeft aan dat zij denken dat de smartphone en tablets de vaste telefoon zullen vervangen. Diverse cloud telefoniediensten bieden de mogelijkheid om het mobiele toestel te integreren. Daardoor lijkt de grens tussen vast en mobiel voorgoed verdwenen. Maar wat zijn de nadelen van de cloud? En welke vragen zou een ICT Manager zichzelf moeten stellen, alvorens hij besluit te kiezen voor een traditionele telefooncentrale, het aanschaffen van een platform of het in gebruik nemen van een cloud dienst. 1

2 Inleiding De ICT manager wordt vandaag de dag bestookt met argumenten om de telefonieomgeving naar de cloud te verhuizen, maar kampt met vragen over de geschiktheid van de cloud voor het bedrijf. Deze whitepaper beschrijft de weegfactoren vanuit beveiliging, specifieke functionaliteiten en bereikbaarheid (bedrijfsdoelstellingen). Het strenge regime van beveiligingseisen binnen vele bedrijven, bemoeilijkt de stap naar een volledige cloud oplossing. Maar ook de ontwikkelingen en wijzigingen in de personele bezetting spelen een belangrijke rol. Het is een feit; de ICT omgeving schuift langzaam maar zeker naar de cloud. Is het voor uw organisatie de tijd om nu over te stappen, of toch even te wachten? Cloudtelefonie-info.nl wil u met deze whitepaper informeren over de verschillende varianten van vast-mobiel integratie die als onderdeel van cloud telefonieoplossingen worden aangeboden zodat u een juiste afweging en uiteindelijke keuze kunt maken. Of de cloud interessant is voor uw organisatie, wordt niet alleen bepaald door kosten of functionaliteiten. Beveiliging, de mate van personeelswijzigingen en de samenstelling van uw eigen ICT organisatie zou u ook moeten mee wegen bij de besluitvorming. Wat is cloud telefonie? Bij cloud telefonie wordt uw belverkeer gedragen door een internetverbinding i.p.v. door de traditionele verbindingen als bijvoorbeeld ISDN. De fysieke hardware, die in de meeste gevallen uit een server bestaat, wordt daarbij in de meeste gevallen gehost in een datacenter. U maakt gebruik van een dienst waarbij er slechts wordt betaald voor het gebruik van functionaliteiten, meestal per gebruiker en afhankelijk van de gekozen functionaliteit. Private en public De internetverbinding kan public of private zijn, evenals het platform en de hardware. Geschiktheid is afhankelijk van diverse factoren, die wij nader zullen bespreken tijdens een gratis kennissessie. 2

3 De evolutie van beldoos naar geïntegreerde dienst De ouderwetse telefooncentrale of PABX, werd in de meeste gevallen gekocht door bedrijven. Leasen kwam pas later in beeld. Er is sprake van eenmalige investering, voor de hardware (en eventueel het aanleggen van infrastructuur). De afschrijvingstermijn varieert tussen de vijf en tien jaar. Bij het aanschaffen van een PBX is er nog sprake van een rigide scheiding tussen hardware en de externe infrastructuur, de telefoonlijnen. De eerste integraties met de mobiele telefoon Eind negentiger jaren, werd de mobiele telefoon in toenemende mate in gebruik genomen door de zakelijke gebruiker. Hierdoor werd de bereikbaarheid in een klap verbeterd. Een grote kostenpost ontstond door het veelvuldig onderling bellen tussen collega s. Veel Telecom providers introduceerden daarop het onderling gratis bellen van mobiel mobiel en pas veel later van vast mobiel. Enterprise integratie van GSM box Het uitbellen van mobiel mobiel, was voorheen vele malen goedkoper dan het uitbellen van vast mobiel. Om dit op te vangen ontstond de GSM Box. Deze werd op de klantlocatie gekoppeld aan de telefooncentrale. Als een kantoormedewerker bijvoorbeeld een externe collega probeerde te bereiken, dan herkende de telefooncentrale dat het om een mobiel nummer ging en routeerde het gesprek via de GSM Box naar buiten. Zo belde men fysiek van mobiel mobiel. De capaciteit was afhankelijk van het aantal poorten/simkaarten. Enterprise vast-mobiel integratie De eerste integraties tussen vast en mobiel waren op lokaal niveau, waarbij de drager tussen de telefooncentrale en de mobiele telefoon bestond uit WIFI. De mobiele telefoon is voorzien van een app. Als de externe gebruiker naar kantoor belt dan wordt het gesprek via een omvormer, voor mobiel naar vast, doorgezet naar de telefooncentrale, waardoor de kosten komen te vervallen. De fysieke integratie bestaat dus uit verschillende hardware, software en infrastructuur, waardoor de kansen op storingen aanzienlijk zijn verhoogd. Denk aan softwarematige updates of andere veranderingen die de werkende koppeling kunnen verstoren. Het onderhouden van dergelijke configuraties is kostbaar en vergt eigen kennis bij u als eindgebruiker. 3

4 Cloud telefonie Cloud telefonie is niet meer dan een logische ontwikkeling. De volgende stap in de evolutie van fysieke telefooncentrale op locatie naar een complete dienst waarbij alle gewenste functionaliteiten per gebruiker en naar wens/behoefte kunnen worden afgenomen. De server draait in veel gevallen niet langer meer binnen de muren van uw organisatie, maar in een datacenter van de provider. De scheidingslijn tussen de verschillende deeloplossingen zijn verdwenen en worden beheerd en onderhouden door de dienstdoende provider. De verschillende varianten binnen de cloud telefoniediensten Wijze van integratie We spreken over vast-mobiel integratie. De mate van integratie en de wijze waarop, verschilt per oplossingsrichting en zelfs per aanbieder. De integratie en de oplossingsrichting, bepaalt voor een groot gedeelte in hoeverre uw organisatie haar efficiency voor nu en in de toekomst kan verbeteren. Financiële integratie Bij de financiële integratie is het bellen van vast mobiel en van mobiel vast gratis. Zeker voor bedrijven waar interne doorschakelingen veelvuldig aan de orde zijn, kan deze integratie een directe kostenbesparing opleveren en de variabele kosten beter beheersbaar maken. Bij sommige aanbieders is er de mogelijkheid om ook de kosten van het externe belverkeer af te kopen (flat fee). Met deze vorm is er geen functionele integratie tussen vast en mobiel mogelijk. Wat betekent financiële vast-mobiel integratie in de praktijk? Er zijn geen variabele kosten (beltikken) voor het onderling bellen van mobiel mobiel, van vast naar mobiel en vice versa. Dit levert een kostenvoordeel op. In de meeste gevallen is er wel een fair use policy. Bij een te hoog volume aan verkeer zal er een dus een verrekening plaats vinden. Wil de organisatie, die vast-mobiel integratie implementeert, ook de efficiëntie verbeteren dan past deze vorm in de meeste gevallen niet bij de klantvraag. Technische en financiële integratie op basis van een app Anders dan bij financiële integratie is er bij een technische integratie middels een applicatie sprake van een fysieke koppeling met de centrale SIP server of de PBX (telefooncentrale). De mobiele telefoon is qua mogelijkheden, tot op zekere hoogte, gelijk aan het vaste toestel. Hiervoor gebruikt men een app op de smartphone. De integratie geschiedt dus door middel van een applicatie op de smartphone. Aandachtspunt hierbij is dat er slecht inzicht is op gebruikersstatus via de app. Wat betekent vast-mobiel integratie o.b.v. een app in de praktijk Als de mobiele en de vaste telefoon met elkaar zijn geïntegreerd o.b.v. een app, zijn er functioneel meer mogelijkheden. Zoals het meesturen van het vaste 4

5 telefoonnummer bij het uitbellen via de mobiele telefoon of het zelf kunnen instellen van de bereikbaarheid via de mobiele app. Wat brengt cloud telefonie uw organisatie? Deze variant wordt door meerdere leveranciers aangeboden maar heeft per oplossing diverse mogelijkheden. Volledige technische en financiële integratie Bij een SIP Endpoint integratie is er sprake van een integratie op netwerk niveau. De simkaart van het mobiele toestel staat fysiek geregistreerd in de SIP server/telefooncentrale. De SIP server of telefooncentrale maakt geen onderscheid meer tussen een mobiel of vast toestel. Uitbellen gebeurt te allen tijde via de SIP server/telefooncentrale, tenzij dit door een daarvoor bevoegde persoon anders ingesteld wordt. Bij een SIP Endpoint integratie kunnen alle vooraf gedefinieerde processen ondersteunt en geborgd worden omdat de gebruiker zijn/haar toestel exact op dezelfde wijze kan gebruiken als bij een vast toestel en zoals hij/zij dit gewend is. De gebruiker kan met de smartphone een nummer kiezen via de reguliere toetsen van de telefoon (native dailer). Dus uitbellen via de mobiel/smartphone en niet via de SIP server. A: Verlaging van TCO Over het algemeen is er een kostenbesparing te realiseren bij het afnemen van telefonie in de cloud. Het is derhalve lastig een kostenvergelijk te maken, bij het afnemen van een telefooncentrale (koop) of het in gebruik nemen van een dienst. Als u een vergelijk wilt maken, dan is het belangrijk om de volgende elementen met elkaar te vergelijken. Abonnementskosten Denk hierbij aan de huidige abonnementen, als ISN lijnen en analoge lijnen; Kosten voor onderling bellen De meeste bedrijven hebben een behoorlijke kostenpost voor het onderling bellen, van vast naar mobiel vice versa, van vast naar vast en van mobiel naar mobiel. Kosten voor uitgaand bellen vanaf vaste en mobiel toestellen In de meeste gevallen zijn cloud diensten goedkoper, omdat de routing van gesprekken efficiënter verloopt dan middels de oude weg. Reductie van het aantal toestellen, door vast te vervangen door mobiel Mits er sprake is van een volledige vast-mobiel integratie, is er de mogelijkheid, om bijvoorbeeld uit te gaan van het mobiel tenzij principe. Hierbij kan er bijvoorbeeld gekozen 5

6 worden dat voor de buitendienst, geen vaste toestellen worden aangeschaft. Zij maken gebruik van hun eigen mobiele toestel; Kosten voor service & onderhoud van apparatuur Bij het in gebruik nemen van een cloud dienst, is er niet langer sprake van afschrijving. De afschrijving van apparatuur, worden bijvoorbeeld bij public cloud, gedeeld door alle gebruikers. Dit brengt een kostenvoordeel met zich mee voor de provider en ook voor de eindklant; Kosten voor Software Assurance en vernieuwing Bij het afnemen van hardware, is het zaak dat de software up-to-date gehouden wordt. Zodoende kan uw organisatie te alle tijde gebruik maken van de laatste functionaliteiten en is de veiligheid gewaarborgd. Het up-todate houden van de software, geschiedt bij een public cloud dienst op centraal server niveau voor alle klanten tegelijk en dat is vele malen efficiënter en werkt dus kostenbesparend; Kosten voor eigen beheer De kennis van Telecom is bij de meeste bedrijven zeer beperkt. Het compleet outsourcen van de Telecom ligt daardoor vaak voor de hand; Het voorkomen van overcapaciteit Een van de belangrijke eigenschappen van cloud diensten is, dat het optimaal schaalbaar is. U betaald voor het gebruik en kunt hierdoor het aantal gebruikers met weinig kosten opschalen of terugbrengen. B: Het efficiënter laten functioneren van de organisatie Volgens recent onderzoek door Deloitte, wil ruim 70% van de organisaties cloud telefonie inzetten om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Besparen komt op een tweede plaats. Verbeterde bereikbaarheid van medewerkers uitgaande van SIP endpoint integratie Elk toestel kan optioneel de beschikking krijgen over Unified Communications software op de desktop. Een inkomend gesprek wordt zichtbaar in een pop-up venster, zodat medewerkers het gesprek efficiënt kunnen afhandelen vanaf hun scherm. Standaardfuncties zoals in de wacht zetten, doorverbinden en een gesprek beëindigen kunnen uitgevoerd worden met slechts één muisklik. Een log van gevoerde gesprekken geeft informatie over alle telefoontjes, het laatst gebelde nummer en voic berichten. Terugbellen kan met een simpele klik in de contactenlijst en medewerkers kunnen onderling ook chatten. Aanwezigheidsbeheer Aan de hand van aanwezigheidsinformatie kunnen gebruikers nagaan of collega s aanwezig, in gesprek of bezig zijn en wanneer ze weer beschikbaar zullen zijn. Een totaaloverzicht toont de actuele beschikbaarheid van alle medewerkers in uw organisatie, waardoor direct contact kan worden gelegd zodra een collega weer vrij is. 6

7 Hoe bepaalt u de juiste oplossingsrichting? Er zijn vele soorten oplossingen in telefonieland, maar welke oplossing sluit nu het beste aan bij uw organisatie? Een volledige cloud oplossing is niet geschikt voor alle organisaties, onderstaande vraagstukken zouden nauwlettend aan de kaak gesteld dienen te worden, alvorens u besluit verder te oriënteren. Plaatje:1. Kiezen voor cloud of het kopen van een centrale? Het juist antwoord is afhankelijk van een veelvoud aan vragen? In hoeverre is er sprake van personele verandering binnen uw organisatie? Bedrijven die in grote mate te maken hebben met flexwerkers of tijdelijke krachten, kunnen er baat bij hebben om een dienst aan te schaffen, die flexibel mee beweegt met de organisatie. integraties met aangrenzende hardware? Bij veel organisaties kunnen er grote efficiency slagen gemaakt worden, door de Telecom omgeving te integreren met andere applicaties. Denk hierbij aan tonen van de aanwezigheidsinformatie op de bestaande Contact Center software. De medewerker kan dan de aanwezigheidsinformatie inzien op de centrale applicatie en hoeft niet te schakelen tussen twee of nog meer schermen. Welke eisen worden er, door uw cliënten, gesteld aan bereikbaarheid en geschiedt de afhandeling van de oproepen centraal of decentraal? Als een optimale afhandelsnelheid van inkomende oproepen van wezenlijk belang is voor uw organisatie en een deel van de medewerkers is (gedeeltelijk) vliegend, dan is het van belang dat het verkeer o.b.v. beschikbaarheid op de meest efficiënte wijze wordt gerouteerd door uw organisatie. De mate van integratie, is hierbij van belang. Hoe bedrijfskritisch is bereikbaarheid en beschikbaarheid voor uw organisatie? Enkelvoudige oplossingen zijn voor zorginstellingen, waarbij iedere seconde telt, niet wenselijk. Maar ook commerciële organisaties die erkennen dat FCR (First Call Resolution)* van grote invloed is op de mate van klanttevredenheid en dus het succes van de organisaties, willen een oplossing die redundant is uitgevoerd. *FCR; het percentage bellende contacten, die binnen de eerste call geholpen worden. In welke mate kunnen er efficiency slagen gemaakt worden, door 7

8 Hoe generiek of specifiek zijn de wensen en eisen van de organisatie? Bedrijven die specifieke eisen en wensen hebben, zijn doorgaans niet gediend bij het aanschaffen van generieke publieke cloud diensten, waarbij er dus gebruik wordt gemaakt van een gedeeld platform. Integraties zijn lastig, of zelfs onmogelijk en de dienst is afgestemd op een grote doelgroep bij publieke diensten. Concrete voorbeelden van specifieke functionaliteiten zijn: zusteroproepsystemen voor de zorg, DECT integratie of het doorbelasten van kosten aan de eindklant. Hoe specifieker de wensen zijn, hoe lastiger het is voor bedrijven is om mee te liften op een publieke cloud dienst. Over Cloudtelefonie-info.nl Binnen elke organisatie is telecommunicatie niet meer weg te denken. Daarbij ontbreekt het bij de meeste bedrijven aan de resources om de telefonieomgeving adequaat te kunnen onderhouden. Hiervoor kunnen externe partijen worden ingehuurd met een breed spectrum aan oplossingen en diensten. Cloudtelefonie-info.nl wil organisaties voorzien van cruciale en belangrijke informatie in de vorm van: Nieuws artikelen; vergelijkingen; onderzoeken; Kennissessies. die bijdragen aan weloverwogen beslissingen, binnen het inkoopproces van uw organisatie. Cloudtelefonie-info.nl is een initiatief van MER ICT B.V. Private oplossingen bieden hier betere perspectieven, omdat de specificaties beter kunnen worden afgestemd op de wensen van uw organisatie. Echter ook bij het kiezen voor een private oplossing zijn er vele haken en ogen die wij, evenals de voorgaande onderwerpen, verder zullen bespreken tijdens onze kennissessies. 8

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Helemaal in de wolken met

Helemaal in de wolken met Helemaal in de wolken met Ervaar de oplossing in 84 seconden op ozmo.nl Samenwerken Samen werken op kantoor of vanuit huis Altijd, overal Altijd en overal kunnen werken Kosten besparen Vast laag tarief

Nadere informatie

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Inhoud Introductie 3 De toekomst begint vandaag! Wereldwijd voordelig bellen geeft u vrijheid! Een dynamische relatie Voorwoord 5 12Connect

Nadere informatie

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale?

FirmTel CARE. Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015. Hoe werkt het in de praktijk? Wat is nu een mobiele telefooncentrale? FirmTel CARE Bereikbaarheid voor de zorgorganisatie anno 2015 Uw mobiele telefoon is ook uw bedrijfstelefoon. Meerdere nummers op uw mobiele telefoon, ook vaste nummers, en natuurlijk één voicemail. Bellen

Nadere informatie

Telefonie oplossingen van AVtel

Telefonie oplossingen van AVtel Telefonie oplossingen van AVtel Flexibel en efficiënt Van 9 tot 5 op kantoor met een typemachine op uw bureau en telefoon bij de hand. Dat tijdperk is al lang voorbij. Werken anno nu gebeurt in loondienst

Nadere informatie

VOICE over. Mobiel tenzij. Mobieltje van de zaak. mobiel werken. Alle mogelijkheden van mobiel werken op een rij. Wat betekent. voor u?

VOICE over. Mobiel tenzij. Mobieltje van de zaak. mobiel werken. Alle mogelijkheden van mobiel werken op een rij. Wat betekent. voor u? VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 3 april 2013 Mobiel tenzij Wat betekent mobiel werken voor u? Mobieltje van de zaak of liever uw eigen smartphone Alle mogelijkheden van mobiel werken op een

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties.

Whitepaper. Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Whitepaper Van telefonie naar Unified Communications. De concrete winst voor mkb-organisaties. Er vindt een snelle verschuiving plaats van telefooncentrales naar Unified Communications oplossingen. Bedrijven

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan.

Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan. WHITE PAPER Waarom ieder bedrijf zonder telefooncentrale kan. Cloud voice: de toekomst van communicatie Inleiding Er was ooit een tijd waarin bedrijven per definitie in hun eigen elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement.

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Vast Mobiel integratie. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op

Nadere informatie

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming

Whitepaper voor startende ondernemers. Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Vijf essentiële telefoonfuncties voor de startende onderneming Whitepaper voor startende ondernemers Veel startende ondernemers gebruiken hun eigen mobiele telefoon

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Microsoft Lync Klantreferentie Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Overzicht Land: Nederland Branche: Productie, dienstverlening, retail, overheid Voordelen

Nadere informatie

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD 2 Utica de Cloud provider 3 Werkplek Online 5 Mail Online 6 Utica Workspace 365 7 VoIP Online 11 Server Online 12 Backup Online

Nadere informatie