Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011"

Transcriptie

1 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Martijn Epskamp, René van Duin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2011 In opdracht van Publiekszaken

2 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp, René van Duin Project: Prijs: 10,- Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website: 2 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

3 INHOUD Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Onderzoeksverantwoording Panel Vragenlijst Respons Betrouwbaarheid en weging 10 3 Onderzoeksresultaten Bekendheid verkiezingen en stemmen via volmacht Aandacht voor de verkiezingen Bekendheid campagneonderdelen Waardering campagneonderdelen Suggesties voor toekomstige campagnes 15 Evaluatie campagne Statenverkiezingen

4 4 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

5 Samenvatting Het campagnebureau van de businessunit Communicatiediensten van de Servicedienst heeft in opdracht van Publiekszaken een campagne georganiseerd rondom de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart Het doel van de campagne was stemgerechtigden voor te lichten over de verkiezingen en op te roepen te gaan stemmen. Het COS heeft de campagne in opdracht van Publiekszaken geëvalueerd. Het onderzoek bestaat uit een internetenquête onder stemgerechtigde Rotterdammers (personen van 18 jaar en ouder) die lid zijn van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. In het onderzoek is, net als in de campagne, specifiek aandacht geschonken aan jonge stemgerechtigden (18 tot en met 30 jarigen). Het onderzoek geeft onder meer inzicht in het bereik van zes algemene campagneonderdelen (gericht op stemgerechtigden van alle leeftijden). Drievijfde van de stemgerechtigden en tweederde van de jongeren heeft één of meer affiches of advertenties met de titel Al gedacht aan je/uw volmacht? gezien. Vier andere campagneonderdelen (de website verkiezingen, een radiocommercial, een Stadskrant special en het filmpje bij metrostation Beurs over de verkiezingen) hebben elk 10 tot 19 procent van de stemgerechtigden en jongeren bereikt. Het bereik van de steminstructie commercial is relatief klein (enkele procenten). In totaal heeft 73 procent van de stemgerechtigden en 84 procent van de jongeren minstens één van de zes algemene campagneonderdelen gezien of gehoord. In het onderzoek is ook het bereik gemeten van drie specifiek op jongeren gerichte campagneonderdelen. Hiervan heeft de tag-on bij bovengenoemde radiocommercial het grootste bereik gehad (19 procent). De actie van de gemeente om de verkiezingen via Facebook onder de aandacht te brengen en de acties van INHolland Studenten via twitter, blogs en sociale media hebben elk enkele procenten van de jongeren bereikt. 22 procent van de jongeren is met minstens één van de drie jongerenonderdelen bekend en 88 procent heeft minstens één van alle negen campagneonderdelen gezien of gehoord. De affiches/advertenties worden door veel meer stemgerechtigden en jongeren aansprekend gevonden dan de andere genoemde campagneonderdelen. De jongeren hebben geen overduidelijke voorkeur voor één van de drie campagneonderdelen voor hun leeftijdsgroep, al spreken de acties van de INHolland studenten het minst aan. Een specifiek doel van de campagne was om stemgerechtigden te wijzen op de mogelijkheid om via volmacht te stemmen. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle stemgerechtigden van tevoren wisten dat ze op 2 maart via volmacht konden stemmen. Evaluatie campagne Statenverkiezingen

6 6 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

7 1 Inleiding Op 2 maart 2011 vonden de verkiezingen van de leden voor de Provinciale Staten plaats. Het campagnebureau van de businessunit Communicatiediensten van de Servicedienst heeft in opdracht van Publiekszaken een campagne rondom de verkiezingen georganiseerd. Het doel van de campagne was stemgerechtigden voor te lichten over de verkiezingen en op te roepen te gaan stemmen. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan de doelgroep jongeren (18 tot en met 30 jarigen) en aan de mogelijkheid om via volmacht te stemmen. Dit laatste omdat de verkiezingen in de voorjaarsvakantie vielen. De campagne liep van 14 februari tot en met 2 maart. Het COS heeft de campagne in opdracht van Publiekszaken geëvalueerd. Het onderzoek bestaat uit een internetenquête onder stemgerechtigde Rotterdammers (personen van 18 jaar en ouder) die lid zijn van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. 1 De enquête is uitgevoerd in de periode van 4 tot en met 15 maart. De onderzoeksresultaten bieden inzicht in het bereik en de waardering van de campagne, zowel onder alle Rotterdamse stemgerechtigden als onder de specifieke doelgroep jongeren. Het onderzoek heeft ook aanbevelingen van panelleden voor toekomstige campagnes opgeleverd. Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in hoofdstuk 3. 1 Het Digitaal Stadspanel Rotterdam is opgezet door het COS en wordt tevens door het COS beheerd. Evaluatie campagne Statenverkiezingen

8 8 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

9 2 Onderzoeksverantwoording 2.1 Panel Zoals gezegd in de inleiding, is het onderzoek uitgevoerd onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. Het COS heeft dit panel in 2010 opgezet om op regelmatige basis en tegen beperkte kosten Rotterdamse burgers te kunnen enquêteren. Op dit moment heeft het panel ongeveer leden. De panelleden zijn geworven via COS enquêtes, waarin respondenten uitgenodigd zijn om lid te worden van het panel. Bij elke enquête via het panel worden de respondenten opnieuw gescreend op relevante achtergrondkenmerken (onder meer op leeftijd en of ze nog wel in Rotterdam wonen). 2.2 Vragenlijst Voor de internetenquête is een vragenlijst opgesteld, met onder meer vragen over negen onderdelen van de gemeentelijke campagne (zie paragraaf 2.3). Bij de vragen of men deze campagneonderdelen gezien of (in het geval van radiocommercials) gehoord heeft, zijn de campagneonderdelen getoond of afgespeeld. Hierdoor is niet alleen de spontane, maar ook de geholpen herinnering aan campagnemiddelen gemeten. Een uitzondering betreft het campagneonderdeel acties INHolland studenten. Hiervan is alleen een omschrijving gegeven. De vragen over de waardering van campagneonderdelen zijn gesteld na het tonen/afspelen van de campagneonderdelen. Ook respondenten die de campagneonderdelen niet eerder gezien of gehoord hadden, hebben dus hun mening kunnen geven. 2.3 Respons In totaal zijn panelleden uitgenodigd om de enquête in te vullen: alle panelleden van 18 tot en met 30 jaar (jongeren) en een aselecte steekproef van panelleden van 31 jaar en ouder. De vragenlijst is ingevuld door 607 panelleden: 211 jongeren (responspercentage 15 procent) en 396 ouderen (responspercentage 40 procent). De in paragraaf 2.3 genoemde percentages stemgerechtigden die de campagneonderdelen gezien of gehoord hebben, zijn elk op 68 tot 100 procent (gemiddeld 85 procent) van de respondenten gebaseerd. Sommige respondenten wisten niet of ze een bepaald campagneonderdeel gezien of gehoord hadden en een aantal kon film- of geluidsfragmenten van campagneonderdelen niet op de computer afspelen. Evaluatie campagne Statenverkiezingen

10 2.4 Betrouwbaarheid en weging De vraag hoe betrouwbaar de onderzoeksresultaten zijn is niet precies te beantwoorden. Bij een compleet aselecte steekproef uit de totale populatie van Rotterdamse stemgerechtigden zou een aantal van 607 respondenten ruim voldoende zijn voor uitspraken met een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95 procent en een foutmarge van 5 procent. Twee factoren in het onderzoek zorgen echter voor meer onzekerheid. Ten eerste het feit dat de respondenten zijn geworven onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, dat niet helemaal representatief is voor de Rotterdamse bevolking. Ten tweede speelt mee dat onevenredig veel jongeren zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen (om over deze groep specifieke uitspraken te kunnen doen). In het Stadspanel zijn bepaalde groepen, zoals hoger opgeleiden en autochtonen, relatief oververtegenwoordigd ten opzichte van de populatie. Waarschijnlijk zijn ook politiek geïnteresseerde en maatschappelijk betrokken personen in het panel oververtegenwoordigd. Dit blijkt uit het feit dat het aandeel stemmers onder de respondenten veel groter is (85,2 procent) dan het werkelijke opkomstpercentage in Rotterdam (44,5 procent). 2 Het hoge opkomstpercentage onder de respondenten is overigens niet helemaal te wijten aan het panel. Onderzoek onder een aselecte steekproef van stemgerechtigden zou ook een te hoog opkomstpercentage opleveren, aangenomen dat stemmers meer dan niet-stemmers geneigd zijn een vragenlijst over verkiezingen in te vullen. Om voor de scheefheid in panel en respons te corrigeren, heeft het COS de enquêteresultaten gewogen naar het opkomstpercentage. Voor uitspraken over de totale groep stemgerechtigden is ook gewogen naar leeftijdsgroep, om te corrigeren voor het onevenredig grote aantal jongeren in het onderzoek. Door de toepassing van weegfactoren tellen de antwoorden van respondenten uit ondervertegenwoordigde groepen (niet-stemmers, 31- plussers) zwaarder mee dan de antwoorden van respondenten uit oververtegenwoordigde groepen. De onderzoeksresultaten zijn als het ware representatief gemaakt voor de verhouding tussen stemmers en niet-stemmers en de verhouding tussen jongeren en ouderen. De meeste campagneonderdelen hebben een wat groter bereik onder de jongeren en stemmers in de respons, dan onder de ouderen en niet-stemmers. De eerste twee groepen tellen door de weging minder zwaar mee. Hierdoor zijn de meeste percentages stemgerechtigden die campagneonderdelen gezien of gehoord hebben, met weging wat lager dan zonder weging. De verschillen tussen jongeren, ouderen, stemmers en niet-stemmers op het gebied van campagnebereik zijn echter niet heel groot, dus de weging heeft geen gróte verschuivingen in onderzoeksresultaten opgeleverd. De scheefheid in panel of respons op het gebied van leeftijd en opkomst doet dus weinig afbreuk aan de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Al met al is er voldoende grond om aan te nemen dat de onderzoeksresultaten een goede indicatie geven van het campagneresultaat. Bij het lezen van de percentages in het volgende hoofdstuk moet wel in het oog worden gehouden, dat het geen harde cijfers zijn; zoals bij elk steekproefonderzoek kleven er betrouwbaarheidsmarges aan. 2 Bron: 10 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

11 3 Onderzoeksresultaten 3.1 Bekendheid verkiezingen en stemmen via volmacht Vrijwel alle stemgerechtigden (99 procent, 98 procent onder jongeren) wisten vooraf dat er op 2 maart Provinciale Statenverkiezingen waren. Ook de mogelijkheid om via volmacht te stemmen was bij verreweg de meeste stemgerechtigden bekend (96 procent, 94 procent onder jongeren). Op basis van de enquête is de schatting dat 4 procent van de stemgerechtigden en 2 procent van de jongeren via volmacht heeft gestemd. 3.2 Aandacht voor de verkiezingen Aan de verkiezingen is veel aandacht besteed in de media en op straat. Ruim driekwart van de stemgerechtigden (79 procent, 77 procent onder jongeren) heeft hier iets van gemerkt, vooral door televisie- en radioprogramma s, affiches, billboards, posters, flyers, folders en dagbladen. Een kleine minderheid van de stemgerechtigden heeft door de aandacht in de media en op straat besloten om te gaan stemmen (3 procent, 4 procent onder jongeren). Een andere kleine minderheid is door de aandacht juist niet gaan stemmen (5 procent, 2 procent onder jongeren). 13 procent van de stemgerechtigden (18 procent onder jongeren) weet niet of zij door de aandacht voor de verkiezingen beïnvloed is om wel of niet te gaan stemmen. De respondenten die door de aandacht voor de verkiezingen zijn gaan stemmen, lijken (op basis van open antwoorden) voornamelijk overgehaald te zijn door de media en het feit dat de verkiezingsuitslag bepalend was voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De meeste respondenten die door de aandacht niet zijn gaan stemmen, geven juist als reden op dat er te weinig aandacht was voor provinciale onderwerpen. Evaluatie campagne Statenverkiezingen

12 3.3 Bekendheid campagneonderdelen In de enquête zijn negen onderdelen van de gemeentelijke campagne behandeld: de website waarop burgers informatie over de verkiezingen konden vinden affiches en advertenties met de titel Al gedacht aan je/uw volmacht? een radiocommercial over het gebruik van volmachten tijdens de verkiezingen een special in de Stadskrant over de Provinciale Statenverkiezingen een steminstructie commercial die te zien was op internet, TV Rijnmond en E-TV een filmpje over de verkiezingen vertoond op de televisieschermen bij metrostation Beurs acties van de gemeente om de verkiezingen via Facebook onder de aandacht te brengen een extra radiocommercial (tag-on) over de verkiezingen op de zenders FunX, Decibel en Megastad acties van INHolland studenten om de verkiezingen via twitter, blogs en sociale media onder de aandacht te brengen. De volgende tabel laat zien welk deel van alle stemgerechtigden en welk deel van de jonge stemgerechtigden de campagneonderdelen gezien of (in het geval van radiospots) gehoord heeft. Voor de laatste drie campagneonderdelen is dit alleen voor jongeren vastgesteld, omdat deze specifiek op jongeren zijn gericht. Tabel 3.1 Bekendheid campagneonderdelen: percentage dat campagneonderdeel gezien/gehoord heeft alle stemgerechtigden jongeren gezien/gehoord gezien/gehoord algemeen 13% 12% affiches en advertenties 60% 66% radiocommercial 16% 16% Stadskrant special 18% 10% steminstructie commercial 4% 2% filmpje bij metrostation Beurs 10% 19% voor jongeren Facebook actie - 3% radiocommercial tag-on - 19% acties INHolland studenten - 3% De affiches en advertenties hebben verreweg het grootste bereik gehad. Drievijfde van de stemgerechtigden en tweederde van de jongeren heeft één of meer affiches of advertenties gezien. De website de radiocommercials, de Stadskrant special en het filmpje bij metrostation Beurs zijn elk bij 10 tot 19 procent van de stemgerechtigden en jongeren bekend. Het bereik van de steminstructie commercial, de Facebook actie en de acties van de INHolland studenten is relatief klein (enkele procenten). 12 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

13 In totaal heeft 73 procent van alle stemgerechtigden en 84 procent van de jongeren minstens één van de zes algemene campagneonderdelen gezien of gehoord. Van de jongeren is 22 procent met minstens één van de drie jongerenonderdelen bekend en heeft 88 procent minstens één van alle negen campagneonderdelen gezien of gehoord. De gemeente wil met de affiches en advertenties een boodschap overbrengen (dat als je zelf niet kunt stemmen, je iemand anders kunt machtigen om jouw stem uit te brengen). 13 procent van de stemgerechtigden weet niet wat de boodschap is. Ruim 62 procent begrijpt de boodschap. Van de overige 25 procent is niet helemaal duidelijk in hoeverre zij de boodschap begrijpt. (Veel respondenten in de laatste groep hebben wel een antwoord gegeven dat doet vermoeden dat zij de boodschap begrijpen, of noemen als boodschap dat het belangrijk is om te stemmen.) De algemene radiocommercial is het best beluisterd op Radio Rijnmond (door ongeveer 11 procent van alle stemgerechtigden). De commercial is ook beluisterd op FunX, Radio Decibel en Megastad FM (op elke zender door één tot enkele procenten van de stemgerechtigden). Evaluatie campagne Statenverkiezingen

14 3.4 Waardering campagneonderdelen De volgende tabel laat zien welke van de zes algemene campagneonderdelen de stemgerechtigden het meest aanspreekt (respondenten konden maximaal drie campagneonderdelen kiezen). Voor de jongeren is ook aangegeven welk campagneonderdeel voor hun leeftijdsgroep hen het meest aanspreekt (één antwoord mogelijk). Tabel 3.2 Waardering campagneonderdelen: percentage dat campagneonderdeel het meest aansprekend vindt alle stemgerechtigden jongeren algemeen 6% 11% affiches en advertenties 45% 57% radiocommercial 7% 8% Stadskrant special 12% 9% steminstructie commercial 3% 6% filmpje bij metrostation Beurs 7% 17% geen enkele 32% 17% geen mening 17% 17% voor jongeren Facebook actie - 21% radiocommercial tag-on - 17% acties INHolland studenten - 11% geen enkele - 32% geen mening - 19% De affiches en advertenties spreken veel meer stemgerechtigden en jongeren aan dan de andere campagneonderdelen. Na de affiches en advertenties vinden de stemgerechtigden de Stadskrant special het meest aansprekend. De jongeren hebben geen overduidelijke voorkeur voor één van de drie campagneonderdelen voor hun leeftijdsgroep, al spreken de acties van de INHolland studenten het minst aan. Een derde van de stemgerechtigden en een zesde van de jongeren vindt geen enkel algemeen campagneonderdeel aansprekend. Ook vindt een derde van de jongeren geen enkel campagneonderdeel voor jongeren aansprekend. Een zesde van alle stemgerechtigden en een zesde van de jongeren heeft geen mening. 14 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

15 3.5 Suggesties voor toekomstige campagnes Alle respondenten is gevraagd of zij suggesties hebben voor hoe de gemeente bij volgende verkiezingscampagnes meer Rotterdammers kan bewegen om naar de stembus te gaan. Dit heeft 202 suggesties opgeleverd. Hieronder zijn de suggesties samengevat. Meer posters/affiches/spandoeken/filmreclames op straat, ook buiten het centrum. Niet alleen veel nadruk leggen op volmachten. De mogelijkheid bieden om je volmacht ook aan mensen buiten je eigen woonplaats te geven. Ruimere openingstijden/meer dan één dag geven om te stemmen. Actiever mensen benaderen (flyeren, promoteam met mensen van alle politieke partijen). Face-to-face uitleg geven op scholen, op straat en in bedrijven. Activiteiten/ludieke acties organiseren. Geen verkiezingen in de vakantieperiode organiseren. Posters ophangen bij bedrijven, scholen, sportclubs, buurthuizen en winkels. Scholen en buurthuizen inschakelen om te helpen. Meer radio- en televisiespots. Begeleidend schrijven of huis aan huis folders met informatie over hoe, waar en wanneer je kunt stemmen. Stemmers belonen (met bijvoorbeeld een button, een glas champagne of korting op de dierentuin). Het belang van stemmen benadrukken, wat je ermee kunt bereiken en wat een uitslag voor de burgers kan betekenen. Meer informatie verstrekken over provinciale thema's en de standpunten van partijen. Duidelijk onderscheid maken tussen de provincie en de landelijke politiek. Niet-stemmers beboeten. Een mobiele stembus inzetten. Stemmen per post of telefoon of via internet (met DigiD). Duidelijker aangeven waar je kunt stemmen (met borden). Een stemplicht invoeren. Vriendelijker personeel in de stemlokalen. Voorbeelden laten zien van hoe burgers invloed kunnen hebben op de politiek. Prikkelende/uitdagende acties, bijvoorbeeld slogans als "Ben je te goed voor het stemhokje?" of "Als je niet stemt mag je niet klagen!", of bekend maken in welke buurten veel mensen te lui zijn om te stemmen. Benadrukken dat stemmen een voorrecht is waar mensen elders in de wereld voor moeten vechten. Meer stemlokalen (op openbare plekken en in bedrijven, winkels en scholen). Reminders per of sms versturen. De mogelijkheid bieden om te stemmen buiten de eigen woonplaats. Zorgen dat je gemakkelijk een nieuwe stempas kunt krijgen als je je stempas kwijt bent. Meer sociale media inzetten. Speciale aandacht voor Rotterdammers op de kieslijst. Gerichte acties in gebieden waar weinig wordt gestemd. Het lokale/directe nut van stemmen benadrukken. Evaluatie campagne Statenverkiezingen

16 16 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Tweede Kamer verkiezing 2010

Tweede Kamer verkiezing 2010 Effectmeting communicatiecampagne Tweede Kamer verkiezing 2010 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juni 2010 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 22. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Op 7 maart 2006 zijn in Leiden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Van alle mensen die zijn gaan stemmen, geeft bijna zes op de tien aan hun

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg Resultaten campagneeffectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2014 DPC Paula van den Berg Conclusies campagne-effectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen Stijgingen gerealiseerd op de twee primaire

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel

Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Zaanpanel 34: Burgerkracht Zaanpanel Team Onderzoek & Statistiek, September 2014 1 inleiding Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee te doen

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zijn diverse campagnes gehouden om mensen te stimuleren om te gaan stemmen, zowel

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 9 3 Communicatieve werking 11 4 Doelstellingen en overige

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

OPKOMEN VOOR ROTTERDAM

OPKOMEN VOOR ROTTERDAM OPKOMEN VOOR ROTTERDAM EVALUATIE VAN DE OPKOMSTBEVORDERENDE CAMPAGNE 2006 R. van Duin en G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) mei 2006 In opdracht van Bestuursdienst, afdeling Concerncommunicatie,

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bekendheid Mijn loket 2008

Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn Loket 2008 Concept René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Handreiking onderzoek opkomstcampagne gemeenten

Handreiking onderzoek opkomstcampagne gemeenten Handreiking onderzoek opkomstcampagne gemeenten Onderzoekstemplate voor het uitvoeren van opkomstonderzoek onder inwoners In opdracht van het ministerie van BZK opgesteld door Daan cobs & Julien van Ostaaijen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20)

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) BIJLAGE 5 ijksvoorlichtingsdienst Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) Vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Vergeet uw stempas en ID-bewijs niet Brengl ietnjrxl andets uw Slem uit? Geef dan een lopie van tnv lo-be wijs mee. Een io-be^v js is; een paspooa tdenoteitskd JR of njbewijs. 2 maart Provinciale StatenPflERKIEZINGENl

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Jaarwisseling 2008/2009

Jaarwisseling 2008/2009 Jaarwisseling 2008/2009 8e peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2009/05 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/leidenpanel

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek Uw raad laat (niet) naar Uw raad laat (niet) naar Onderzoeksverantwoording zich raden zich raden De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad December 2012 LelyStads Panel Onderzoek&Statistiek

Nadere informatie

REFERENDUM OVER SLEEPWET

REFERENDUM OVER SLEEPWET Rapport REFERENDUM OVER SLEEPWET Jongeren per saldo tegen nieuwe inlichtingenwet, ouderen voor 12 oktober 2017 www.ioresearch.nl I&O Research peiling: referendum sleepwet Referendum over de sleepwet :

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Workshop B Hoe kan ik stemmen?

Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B Hoe kan ik stemmen? Workshop B - Hoe kan ik stemmen? Korte omschrijving werkvorm In deze workshop doorlopen de deelnemers de stemprocedure van A tot Z in een zo reëel mogelijke setting. Dit

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved.

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. OnlineTracker - One Media Sales / Etos 2 Campagnebereik Etos campagne week 21/22 De Etos campagne die in week 21 en 22 heeft gelopen, heeft 85% van

Nadere informatie

Enquête op weg naar herstel

Enquête op weg naar herstel 21179801 Enquête op weg naar herstel - Beschrijving belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM Matrix opdracht gegeven voor het

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie