Beveiligingsrisico's voor ondernemingen, de digitale levensstijl en de cloud. Trend Micro voorspellingen voor 2013 en later

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiligingsrisico's voor ondernemingen, de digitale levensstijl en de cloud. Trend Micro voorspellingen voor 2013 en later"

Transcriptie

1 Beveiligingsrisico's voor ondernemingen, de digitale levensstijl en de cloud Trend Micro voorspellingen voor 2013 en later

2 In 2013 wordt het beheer van de beveiliging van apparaten, systemen van kleine ondernemingen en netwerken van grote ondernemingen complexer dan ooit tevoren. De pc verliest zijn alleenheerschappij doordat gebruikers steeds meer verschillende platforms omarmen, elk met een eigen gebruikersinterface, besturingssysteem en beveiligingsmodel. Tegelijkertijd worstelen ondernemingen met de problemen van de bescherming van intellectueel eigendom en bedrijfsgegevens die onlosmakelijk verbonden zijn met fenomenen als consumerisation, virtualisering en cloudplatforms. Doordat het werken met computers steeds meer verschillende vormen aanneemt, groeien de mogelijkheden van cybercriminelen en andere spelers om winst te maken, informatie te stelen en de activiteiten van hun doelwitten te saboteren.

3 Onze prognoses voor 2013: 1 Het aantal schadelijke en risicovolle Android-apps zal in 2013 de grens van 1 miljoen bereiken. 2 Windows 8 biedt betere beveiligingsvoorzieningen maar alleen voor consumenten. 3 Cybercriminelen gaan zwaar inzetten op legitieme cloudservices. 4 Naarmate digitale technologie een steeds grotere rol in ons leven speelt, zullen op onverwachte plaatsen beveiligingsrisico's opdoemen. 5 Consumenten gaan meerdere platforms en apparaten gebruiken. De beveiliging hiervan zal complex en lastig zijn. 6 Politiek gemotiveerde, elektronische aanvallen zullen een verwoestende uitwerking hebben. 7 Cloudopslag of niet, de dreiging van gegevensinbreuk blijft bestaan in Pogingen wereldwijd de cybercriminaliteit aan te pakken zullen pas over twee jaar, of later, volledig gerealiseerd kunnen worden. 9 Conventionele malwareaanvallen zullen slechts geleidelijk evolueren en weinig tot geen nieuwe bedreigingen opleveren. Aanvallen zullen op steeds geraffineerdere wijze worden ingezet. 10 Afrika wordt de nieuwe veilige haven voor cybercriminelen.

4 1Het aantal schadelijke en risicovolle Android-apps zal in 2013 de grens van 1 miljoen bereiken. Het aantal schadelijke en risicovolle Android-apps, dat naar schatting tegen het einde van 2012 ten minste zal bedragen, zal in 2013 verdriedubbelen, goeddeels gelijk opgaand met de voorspelde groei van het besturingssysteem zelf. Met betrekking tot marktaandeel is Android wellicht op weg dezelfde dominante positie op de mobiele markt te veroveren als Microsoft ooit had voor desktops en laptops. Schadelijke en risicovolle Android-apps worden steeds geraffineerder. Naar verwachting zal het komende jaar gekenmerkt worden door een 'wapenwedloop' tussen aanvallers en leveranciers van beveiligingsoplossingen voor Android, zoals deze zich zo'n tien jaar geleden bij Microsoft Windows voordeed. Google heeft de beveiliging van het Android-platform verbeterd. Bouncer is in februari geïntroduceerd als scanner voor apps en later in het jaar op apparaten met de nieuwste versie van Android, Jelly Bean (Android 4.2), geïntegreerd. Met het verbeterde dialoogvenster met toestemmingen voor nieuw geïnstalleerde apps, worden de gevraagde toestemmingen explicieter gemaakt. Maar hiermee wordt het platform niet minder aantrekkelijk voor cybercriminelen en dieven.

5 2Windows 8 biedt betere beveiligingsvoorzieningen maar alleen voor consumenten. Ten opzichte van voorgaande versies van het besturingssysteem biedt Windows 8 een aantal belangrijke verbeteringen op het gebied van de beveiliging. De meest betekenisvolle hiervan zijn onzichtbaar voor gebruikers, maar bieden wel merkbare voordelen. Met Secure Boot en Early Launch Anti-Malware (ELAM) wordt de beveiliging verbeterd zonder dat de gebruiker zelf iets hoeft te doen. Het nieuwe besturingssysteem is ook uitgerust met Windows Defender, dat een zekere mate van basisbescherming tegen virussen levert. Windows 8 omvat ondersteuning voor apps uit de Windows Store die verschillen van traditionele desktoptoepassingen. Windows Store-apps zijn ontworpen om meer als mobiele apps te werken. Deze zijn standaard 'sandboxed' en kunnen pas te koop of voor gratis gebruik worden aangeboden na goedkeuring door Microsoft. Dit houdt in dat apps op een veiliger manier kunnen worden gedownload, vergelijkbaar met andere mobiele besturingssystemen als Apple's ios. Grote ondernemingen zullen niet veel baat hebben bij deze verbeteringen. Er wordt niet verwacht dat zij op grote schaal in 2013 zullen overstappen op Windows 8. Analisten van Gartner 1 hebben gemeld te verwachten dat veel ondermeningen pas in 2014 op zijn vroegst Windows 8 echt zullen gaan uitrollen. 1

6 3Cybercriminelen gaan zwaar inzetten op legitieme cloudservices. Veel ondernemingen en personen hebben bij hun computerwerk in belangrijke mate geprofiteerd van hun overstap naar de cloud. Bedrijven kunnen de kosten verlagen, het gebruiksgemak verbeteren en de betrouwbaarheid verhogen door over te stappen op publiekelijk beschikbare cloudservices. Maar cloud computing is ook voor cybercriminelen erg aantrekkelijk. Dit zijn voorbeelden van legitieme cloudservices waar ze misbruik van hebben gemaakt: Blogs, Facebook en Twitter zijn gebruikt om opdrachten van 'command-andcontrol' servers te versturen. Google Docs, Dropbox en Pastebin hebben gediend als dropzone voor geëxfiltreerde gegevens. Amazon EC2 is gebruikt als algemeen schadelijk systeem. Dienstverleners slagen er meestal in schadelijke gebruikers te verwijderen, maar dit houdt het misbruik van diensten niet volledig tegen. In 2013 zullen we dan ook zeker een toename zien in het uitgekiende gebruik van legitieme services voor illegale activiteiten.

7 4Naarmate digitale technologie een steeds grotere rol in ons leven speelt, zullen op onverwachte plaatsen beveiligingsrisico's opdoemen. Met de digitale levensstijl raken consumenten steeds meer verweven met internet. Ze vormen daarmee een aantrekkelijk doelwit en nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden tot uitbuiting. Denk bijvoorbeeld aan een high-definition televisie waarop een bestaand besturingssysteem als ios, Android of Windows wordt uitgevoerd. Het toestel kan vanwege kwetsbaarheden in het besturingssysteem vatbaar zijn voor aanvallen. De fabrikant is wellicht minder thuis in het dichten van gaten in de beveiliging als deze worden ontdekt dan een leverancier van computers, tablets of smartphones. Ook kunnen voor internet geschikte apparaten gebruikmaken van eigen besturingssystemen en protocollen die zijn ontworpen zonder dat beveiliging de hoogste prioriteit had. Wanneer dergelijke apparaten online gaan, zijn ze gemakkelijk door ondernemende hackers aan te tasten.

8 5Consumenten gaan meerdere platforms en apparaten gebruiken. De beveiliging hiervan zal complex en lastig zijn. De computeromgeving uit het verleden was opvallend homogeen, met Windows als het dominante platform. Dat is in 2013 niet meer het geval. Met smartphones en tablets zijn nieuwe besturingssystemen en apps verschenen die nadrukkelijk van elkaar en van conventionele desktops/laptops verschillen. Beveiliging is voor gebruikers een grotere uitdaging geworden; veel mensen beseffen niets eens dat ze gevaar lopen! In de meer uniforme computeromgeving van het verleden was het tamelijk eenvoudig gebruikers op te voeden, want er bestonden veel minder verschillende soorten apparaten. Een en hetzelfde basisadvies werkte voor iedereen. In 2013 is dit niet langer zo. Nu vraagt elk mobiel platform om een andere aanpak van de beveiliging. En naarmate online activiteiten steeds minder plaatsvinden met behulp van browsers en steeds meer door middel van apps, wordt het lastiger een juist advies over kwesties met betrekking tot beveiliging en privacy te geven. Ontmoedigd door het steeds groeiende aantal beveiligingsopties geven gebruikers het wellicht op. Ze houden zich gewoon aan de aanbevolen standaardinstellingen voor de beveiliging en privacy, maar die zouden wel eens niet afdoende kunnen zijn

9 6Politiek gemotiveerde, elektronische aanvallen zullen een verwoestende uitwerking hebben. In 2013 zullen we getuige zijn van meer voorbeelden van cyberaanvallen die gegevens zullen aantasten of verwoesten of zelfs fysieke schade aan de infrastructuur van bepaalde landen zullen aanrichten Een dergelijke ontwikkeling kan worden gezien als een logische voortzetting van het verzamelen van informatie zoals dit momenteel door verschillende spelers plaatsvindt, sommige losjes gelieerd aan hackergroepen, andere aan door staten ondersteunde hackers. Het is misschien verleidelijk deze aanvallen tot onderdeel van een 'cyberoorlog' te bestempelen, maar het is van belang op te merken dat het bij een cyberoorlog gaat om onmiskenbare oorlogshandelingen, ondubbelzinnig door een staat bevolen en politiek van aard, die over computernetwerken worden uitgevoerd. Het zal een probleem blijven deze aanvallen aan bepaalde personen, groepen, bedrijven of zelfs landen toe te schrijven.

10 7Cloudopslag of niet, de dreiging van gegevensinbreuk blijft bestaan in We verwachten dat de gegevensinfrastructuur, ongeacht van de locatie, het doelwit zal vormen van aanvallen die erop gericht zijn gevoelige gegevens te stelen. Naarmate grote ondernemingen vertrouwelijke informatie naar de cloud verplaatsen, zullen ze merken dat oplossingen die ontworpen zijn om de grootschalige diefstal van informatie op on-premise servers tegen te gaan, minder effectief werken in een cloudgebaseerde omgeving. Dit kan te maken hebben met de beperkingen van het beschikbare cloudplatform. IT-systeembeheerders moeten ervoor zorgen dat hun beveiligingsoplossingen voor de cloud op de juiste wijze geconfigureerd zijn en tegen deze taak opgewassen zijn.

11 8Pogingen wereldwijd de cybercriminaliteit aan te pakken zullen pas over twee jaar, of later, volledig gerealiseerd kunnen worden. Hoewel een aantal landen inmiddels eenheden ter bestrijding van cybercriminaliteit heeft opgericht, verwachten we dat het tot minstens 2015 zal duren voordat de meeste geïndustrialiseerde landen op effectieve wijze de wetgeving tegen cybercriminaliteit ten uitvoer kunnen leggen. Alvorens een stabiel systeem kan worden ingericht waarmee grensoverschrijdende aanvallen kunnen worden aangepakt, dienen overheden en wetshandhavingsinstanties te komen tot een gemeenschappelijk definitie van cybercriminaliteit. Terwijl wetshandhavingsinstanties proberen grip op cybercriminaliteit te krijgen, zullen grote ondernemingen zich proactiever moeten opstellen bij het tegengaan van aanvallen op hun eigen IT-infrastructuur. Dit geldt met name voor APT-campagnes (geavanceerde aanhoudende bedreigingen) en pogingen te achterhalen wie er precies achter de gelanceerde aanvallen zit. Informatie over bedreigingen zal een belangrijk onderdeel gaan vormen van de standaard verdedigingsmiddelen voor ondernemingen die veel gevaar lopen te worden aangevallen.

12 9Conventionele malwareaanvallen zullen slechts geleidelijk evolueren en weinig tot geen nieuwe bedreigingen opleveren. Aanvallen zullen op steeds geraffineerdere wijze worden ingezet. Malwareontwikkelaars combineren al vele verschillende tools om hun doelen te verwezenlijken. In 2013 zullen bestaande tools verder worden verfijnd als reactie op de inspanningen van leveranciers van beveiligingsoplossingen. Een recent voorbeeld is Blackhole Exploit Kit 2.0 als antwoord op het succes bij het blokkeren van met behulp van Blackhole Exploit Kit 1.x vervaardigde spam. Cybercriminelen zullen het belangrijker vinden aanvallen samen te stellen waarmee ze hun beoogde slachtoffers kunnen bereiken zonder verdenking te wekken dan zich bezig te houden met specifieke technologieën om aanvallen uit te voeren. In 2013 zullen we meer samenwerking tussen verschillende groepen in de cybercriminele ondergrondse zien. Het zal hierbij gaan om specialistische deskundigheid, aanvallen en doelwitten.

13 wordt de nieuwe veilige haven voor cybercriminelen. 10Afrika Afrika, thuisbasis van de legendarische '419'-fraude, is zich aan het ontwikkelen tot het middelpunt van geraffineerde cybercriminaliteit. Buitenstaanders die op de vlucht slaan voor de effectievere wetshandhaving en gerechtelijke vervolging in hun eigen land, kunnen zich bij de cybercriminelen van Afrika voegen naarmate de internetinfrastructuur van het continent verder verbetert. De cybercriminaliteit tiert welig in gebieden met een zwakke justitiële structuur, zeker als criminelen bijdragen aan de lokale economie zonder zich te keren tegen lokale inwoners en organisaties. Zelfs in ontwikkelde landen is de wetgeving tegen cybercriminaliteit moeilijk te handhaven. Als we kunnen afgaan op ons onderzoek naar Chinese 2 en Russische 3 ondergrondse economieën, zou de cybercriminaliteit in Afrika wel eens een echte groeisector kunnen worden

14 Wat dit betekent voor eindgebruikers Zorg ervoor dat uw computer is bijgewerkt met de laatste updates en patches. Pas waar mogelijk de nieuwste beveiligingsupdates en patches toe op uw softwareprogramma's en besturingssystemen en schakel automatische updates in om ervoor te zorgen dat uw systemen zo weinig mogelijk kwetsbaar zijn. Bescherm uzelf en uw computer. Geef geen antwoord op s waarin wordt gevraagd naar persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Klik niet op koppelingen en bel niet naar telefoon nummers in dergelijke berichten. Legitieme organisaties als creditcardondernemingen en banken vragen u nooit per om deze gegevens. Pas op voor onverwachte of vreemd uitziende s en expresberichten (IM), ongeacht de afzender. Open nooit bijlagen en klik nooit op koppelingen in s en IM-berichten. Ook al vertrouwt u de afzender, scan bijlagen voordat u deze opent. Verstrek nooit op personen herleidbare gegevens in uw en IM antwoorden. Controleer regelmatig uw bank- en creditcardafschriften op niet door u geautoriseerde transacties. Pas op voor webpagina's die vereisen dat u software installeert. Scan programma's die u downloadt voordat u ze uitvoert. Verstuur nooit persoonlijke informatie in antwoord op online verzoeken om informatie waarom u niet hebt gevraagd. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Als u vermoedt dat het bij om spam gaat, verwijder het bericht dan onmiddellijk. Weiger alle IM-berichten van mensen die u niet kent. Let er bij online winkelen, bankieren of andersoortige transacties op dat het adres van de website de 's' van 'secure' bevat, bijvoorbeeld: www. bank. com. Bescherm uw mobiele apparaat. Gebruik de ingebouwde beveiligingsvoorzieningen van uw smartphone. Maak geen gebruik van gratis maar onbeveiligde Wi-Fi-verbindingen Onderzoek kritisch elke app die u downloadt. Bekijk de recensies van andere gebruikers en de reputatie van de ontwikkelaar, ongeacht de bron. Zorg ervoor dat u begrijpt welke toestemmingen u geeft voor een app en wat de app op uw smartphone precies doet. Ga niet akkoord met wat u niet kunt overzien. Overweeg te investeren in een beveiligingsapp. Beheer uw wachtwoorden op een beveiligde manier. Gebruik als wachtwoorden geen korte, simpele of gemakkelijk te raden bewoordingen, maar volstrekt willekeurige opeenvolgingen van tekens die u gemakkelijk kunt onthouden. Beperk u niet tot één wachtwoord voor al uw aanmeldingen. Gebruik bijvoorbeeld niet een en hetzelfde wachtwoord voor sociale netwerken en uw bank. Wijzig elk paar maanden uw wachtwoord. Overweeg gebruik te maken van toepassingen voor wachtwoordbeheer.

15 Wat dit betekent voor ondernemingen Gebruik effectieve oplossingen om uw onderneming te beschermen. Zet oplossingen in die werken met cloudgebaseerde bescherming. De infrastructuur van het Trend Micro Smart Protection Network identificeert snel en nauwkeurig nieuwe bedreigingen door informatie over bedreigingen vanuit de hele wereld in al onze producten en diensten onder te brengen. Dankzij steeds verdergaande vorderingen in zowel de diepte als de breedte van het Smart Protection Network kunnen we op meer plaatsen kijken voor gegevens over bedreigingen, en daardoor effectiever reageren op nieuwe bedreigingen. Hierdoor kunnen gegevens worden beschermd ongeacht waar deze zich bevinden. Zorg voor externe en lokale informatie over bedreigingen als onderdeel van uw verdedigingsstrategie tegen gerichte aanvallen. Installeer beveiligingsoplossingen die voor het hele netwerk het overzicht, het inzicht en de controle bieden om APT's en gerichte aanvallen te kunnen bestrijden. Overweeg oplossingen waarmee moeilijk te onderscheppen bedreigingen in realtime kunnen worden opgespoord en geïdentificeerd, zodat u over diepgaande analyses en bruikbare informatie beschikt om gerichte aanvallen in uw organisatie te ontdekken, te bestrijden en u ertegen te verdedigen. Naarmate ondernemingen naar de cloud overstappen, wordt beveiliging belangrijker dan ooit. Datacentrische bescherming als versleuteling met op beleidslijnen gebaseerd codebeheer biedt adequate beveiliging van gegevens in de cloud. Bij virtualiseringsprojecten, belangrijke tussenstappen op weg naar de optimale benutting van de cloud, moet virtualiseringsbewuste beveiliging worden overwogen. Blijf bedreigingen een stap voor door blogs op het gebied van beveiliging en de bijbehorende relevante informatie te lezen, bijvoorbeeld de encyclopedie over bedreigingen en het blog over beveiliging. 4 Stel de belangen van uw klanten veilig. Standaardiseer de ondernemingscommunicatie en stel uw klanten op de hoogte van uw beleidslijnen met betrekking tot uw en website. Op deze wijze kunt u uw klanten helpen legitieme berichten beter te herkennen. Stel richtlijnen voor effectief IT-gebruik op en implementeer deze. Voor de bescherming van uw onderneming is het nodig dat u uw medewerkers voorlichting geeft over het veilige gebruik van computers en surfmethoden. Een veelomvattende verzameling richtlijnen voor IT-gebruik dient zich op het volgende te concentreren: Preventie: Identificeer voorzieningen, beleidslijnen en procedures waarmee het aanvalsgevaar kan worden teruggebracht. Oplossing: Zorg ervoor dat, wanneer wordt ingebroken op de computerbeveiliging, er plannen en procedures beschikbaar zijn om te bepalen met behulp van welke resources de bedreiging moet worden aangepakt. Herstel: Zorg ervoor dat u met uw medewerkers en klanten snel kunt inspelen op de gevolgen van een beveiligingsrisico, zodat eventueel verlies van vertrouwen en omzet minimaal en van korte duur zijn. 4 en

16 TREND MICRO INCORPORATED Trend Micro Incorporated (TYO: 4704;TSE: 4704), is wereldwijd marktleider op het gebied van cloudbeveiliging en streeft naar een wereld waarin, dankzij de oplossingen voor de beveiliging van internetcontent en risicobeheer, ondernemingen en consumenten veilig digitale informatie kunnen uitwisselen. Als pionier op het gebied van serverbeveiliging met meer dan 20 jaar ervaring leveren we hooggewaardeerde client-, server- en cloudbeveiliging die voldoet aan de wensen en eisen van onze klanten en partners, die nieuwe bedreigingen sneller tegenhoudt en die gegevens beschermt in alle omgevingen: fysiek, gevirtualiseerd en cloud. Onze producten en diensten werken met de toonaangevende beveiligingsinfrastructuur voor cloud computing van het Trend Micro Smart Protection Network en houden daardoor bedreigingen tegen waar deze opkomen, op internet. Ze worden ondersteund door meer dan 1000 bedreigingsdeskundigen over de hele wereld. TREND MICRO BeNeLux Campus Mechelen, Building H, Floor 2 Schaliënhoevedreef Mechelen Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Netherlands Office Lange Dreef NJ Vianen Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) by Trend Micro, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Trend Micro en het Trend Micro t-ball logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Trend Micro, Incorporated. Alle overige product- of bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun eigenaren.

12 voorspellingen met betrekking tot beveiliging in 2012

12 voorspellingen met betrekking tot beveiliging in 2012 12 voorspellingen met betrekking tot beveiliging in 2012 Elk jaar bespreek ik rond deze tijd met mijn onderzoeksteams wat wij denken dat het komende jaar gaat spelen op het gebied van bedreigingen. Dit

Nadere informatie

Online beveiliging voor u en uw gezin

Online beveiliging voor u en uw gezin Online beveiliging voor u en uw gezin Een TrendLabs Digital Life e-guide Door Paul Oliveria, TrendLabs Security Focus Lead Iedereen is online, maar niet iedereen is veilig. Het is aan u ervoor te zorgen

Nadere informatie

Geavanceerde internet- en antivirusbescherming voor alles wat je online doet, waar je ook bent.

Geavanceerde internet- en antivirusbescherming voor alles wat je online doet, waar je ook bent. Talen Nederlands Deutsch English Français Korte Activatiecode voor Symantec Internet Security voor 3 pc's voor 1 jaar. omschrijving Omschrijving Norton Internet Security Geavanceerde internet- en antivirusbescherming

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar.

Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar. Talen Nederlands Korte omschrijving Activatiecode voor Kaspersky ONE voor 3 apparaten voor 1 jaar. Omschrijving Universal Security Met Kaspersky ONE Universal Security bescherm je met maar één licentie

Nadere informatie

DIGITAL LIFE E-GUIDE. 5 redenen waarom social engineering-trucs werken

DIGITAL LIFE E-GUIDE. 5 redenen waarom social engineering-trucs werken EEN DIGITAL LIFE E-GUIDE 5 redenen waarom social engineering-trucs werken Wat is social engineering? Social engineering is de kunst van het misleiden van mensen. Het is een instrument dat cybercriminelen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

Beschermt tegen alle virussen en internetdreigingen

Beschermt tegen alle virussen en internetdreigingen Talen Français Nederlands Deutsch English Korte Activatiecode voor Kaspersky Internet Security voor 3 pc's voor 2 jaar. omschrijving Omschrijving Kaspersky Internet Security 2013 Met Kaspersky Internet

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY?

HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY? HOW WILL THE FUTURE AFFECT YOUR IT SECURITY? INHOUD Let s talk about it 3 Beveiligen is vooruitzien Cybercrime 5 Intelligent beveiligen maakt uw 2 organisatie toekomstbestendig Mobility 8 uw organisatie

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Norton Internet Security Voordelen Weg met die virussen!

Norton Internet Security Voordelen Weg met die virussen! Norton Internet Security Pagina Norton Internet Security Voordelen Weg met die virussen! Je kunt gerust even met je ogen knipperen, want wij doen dat nooit: SONAR-technologie en live 4x7 risicomonitoring

Nadere informatie

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Datasheet: Eindpuntbeveiliging Uw bedrijf slimmer en veiliger runnen Uw doel is het creëren van fantastische producten en services, en het tevredenstellen

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Microsoft stop met de ondersteuning van Windows XP

Microsoft stop met de ondersteuning van Windows XP Microsoft stop met de ondersteuning van Windows XP Wat is einde van ondersteuning? Na 12 jaar eindigde de ondersteuning voor Windows XP op 8 april 2014. Er worden geen beveiligingsupdates of technische

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG. Protection Service for Business

HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG. Protection Service for Business HOUD UW BEDRIJFSVOERING ALTIJD EN OVERAL VEILIG Protection Service for Business WE LEVEN IN EEN MOBIELE WERELD WiFi Voetganger We maken gebruik van meer apparaten en verbindingen dan ooit tevoren. De mogelijkheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015 Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie september 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 F-Secure 3 1.2 Verschillende pakketten 3 Hoofdstuk 2. Pc en Mac 4 2.1 Functionaliteiten 4

Nadere informatie

IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD

IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD IN ÉÉN KLIK UW MOBIELE GEGEVENS BEVEILIGD SLIM DE EERSTE VERDEDIGINGSLINIE VOOR MOBIELE APPARATEN De gedachte dat uw laptop of ipad 2 kan worden gestolen, is op zich al een schrikbeeld. Wanneer u zich

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN. . Gebruik een sterk wachtwoord dat. . Gebruik wachtwoordsoftware

8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN. . Gebruik een sterk wachtwoord dat. . Gebruik wachtwoordsoftware 8.4 TIPS VOOR WACHTWOORDEN Wachtwoorden beschermen zo ongeveer uw hele privéleven, van uw Windows- of Mac-account, mailbox, onlinenetwerk tot uw bankrekening en wifiverbinding. Het is dus van groot belang

Nadere informatie

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY.

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What s Next INHOUD Pagina 1. 24/7 MOBIELE TOEGANG...2 2. MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY 15418-0317 Inleiding In deze voorwaarden staan de afspraken tussen u en Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.,

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

ICT Beveiliging DO s en DON Ts

ICT Beveiliging DO s en DON Ts ICT Beveiliging DO s en DON Ts wat te doen wat niet te doen valkuilen wat moet u rapporteren hoe blijft u overtuigend We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze beveiliging. Volg de tips in dit handboek

Nadere informatie

MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. LEES DE RECENSIES EN BEOORDELINGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS.

MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. LEES DE RECENSIES EN BEOORDELINGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS. APPS MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Als u een app wilt installeren, doe dan eerst onderzoek naar de uitgever en de app zelf. Pas op voor e-mails of sms-berichten met

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business

BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT. Protection Service for Business BESCHERM UW BEDRIJF, WAAR U OOK GAAT Protection Service for Business WE LEVEN IN EEN MOBIELE WERELD WiFi Voetganger We maken tegenwoordig gebruik van meer apparaten via meer verbindingen dan ooit tevoren.

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

1 Ransomware Preventie Slachtoffer van ransomware?... 8

1 Ransomware Preventie Slachtoffer van ransomware?... 8 Inhoud 1 Ransomware... 3 Introductie... 3 Ransomware: een stijgende dreiging... 4 Wat is het losgeld dat gevraagd wordt bij ransomware?... 4 Hoe wordt een informaticasysteem geïnfecteerd... 5 Hoe gebeurt

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal

MAXPRO. Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN. Video altijd en overal MAXPRO Cloud IN DE CLOUD GEHOSTE VIDEOSERVICES OM UW BEDRIJF TE BESCHERMEN Video altijd en overal GEHOSTE VIDEOBEWAKING Video in de cloud 2 Altijd en overal Waarom de cloud? De cloud is overal aanwezig.

Nadere informatie

Korte Activatiecode voor AVG Internet Security voor 10 pc voor 2 jaar. omschrijving Omschrijving AVG Internet Security 2013

Korte Activatiecode voor AVG Internet Security voor 10 pc voor 2 jaar. omschrijving Omschrijving AVG Internet Security 2013 Korte Activatiecode voor AVG Internet Security voor 10 pc voor 2 jaar. omschrijving Omschrijving AVG Internet Security 2013 NIEUW! Ultieme bescherming voor uw pc en online identiteit Bekroonde virusbescherming

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security

BE READY FOR WHAT S NEXT! Kaspersky Open Space Security BE READY FOR WHAT S NEXT! Open Space Security Internetaanvallen zijn reëel. Alleen vandaag al, heeft de Lab-technologie bijna 3 miljoen aanvallen voorkomen die waren gericht tegen onze wereldwijde klanten.

Nadere informatie

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015

App Voorwaarden. Gebruiksvoorwaarden. Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 App Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Artikel 000-00.1504 Datum 1 juli 2015 Inhoud pagina 1 Algemeen 3 2 Definities 3 3 Gebruik van de App 3 4 Kosten 4 5 Zorgvuldig gebruik van de App 4 6 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING Business Suite 2 ENDPOINT BESCHERMING VORMT DE BASIS VAN CYBERBEVEILIGING BEHEER EN CONTROLE ZIJN DE SLEUTELS TOT EFFECTIEVE BESCHERMING Cyberaanvallen nemen in aantal en

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Ransomware heeft geen kans met G DATA Generatie 2017 Nieuwe generatie beveiligingsoplossingen met geïntegreerde module tegen ransomware

Ransomware heeft geen kans met G DATA Generatie 2017 Nieuwe generatie beveiligingsoplossingen met geïntegreerde module tegen ransomware Ransomware heeft geen kans met G DATA Generatie 2017 Nieuwe generatie beveiligingsoplossingen met geïntegreerde module tegen ransomware Badhoevedorp, 2 november 2016 Ransomware is een groeiend probleem,

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6

V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 V I R U S S E N versie 1f 19 juni 2013 Deel 1 Verslag Virus Deel 2 Software virusscanner met gebruiksaanwijzing Deel 3 Online virusscanners Deel 4 Help, ik heb het Politievirus! Deel 5 Virusscanner testen

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Veilig internetbankieren

Veilig internetbankieren Veilig internetbankieren Malware en dan met name de digitale bankrovers die bekend staan onder de naam "bankingtrojanen" worden natuurlijk steeds geavanceerder, vandaar dat er ook steeds meer maatregelen

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Snelstartgids. PC, Mac, ios en Android

Snelstartgids. PC, Mac, ios en Android Snelstartgids PC, Mac, ios en Android Installeren voor PC Raadpleeg het Leesmij-bestand op de installatie-cd of de Trend Micro-website voor uitgebreide systeemvereisten. Als u problemen ondervindt bij

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen

Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen Koppelingen voor het downloaden van Bitdefender-beveiligingsoplossingen Beste klant, Dit document heeft tot doel de installatie en de implementatie van de beveiligingsoplossingen van Bitdefender te vergemakkelijken

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Aan de slag Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden ESET Smart Security is alles-in-een software die beveiliging

Nadere informatie

Technieken voor sterke wachtwoorden

Technieken voor sterke wachtwoorden Technieken voor sterke wachtwoorden Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom zijn sterke wachtwoorden nodig? 3. Wie zijn kwetsbaar? 4. Tips voor het maken van sterke wachtwoorden 5. Ingewikkeld? Dat hoeft het niet

Nadere informatie

Ontwikkelen voor Android. Het waarom, het hoe en het wat - Sander Tuit

Ontwikkelen voor Android. Het waarom, het hoe en het wat - Sander Tuit Ontwikkelen voor Android Het waarom, het hoe en het wat - Sander Tuit Over mij Mede-oprichter Androidworld Ontwikkelaar Androidworld-app @SanderTuit op Twitter, +SanderTuit op Google+ Over Androidworld

Nadere informatie

Handleiding MobiDM-app

Handleiding MobiDM-app Handleiding MobiDM-app 22-03-2015 2 Handleiding MobiDM App De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Handleiding Aan de slag

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Handleiding Aan de slag Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Handleiding Aan de slag ESET Smart Security biedt geavanceerde beveiliging van uw computer tegen schadelijke code. Op basis van de ThreatSense -scanengine

Nadere informatie

Introductie in gebruik van Tablets & Smartphones. Inisiatip 16 november 2014

Introductie in gebruik van Tablets & Smartphones. Inisiatip 16 november 2014 Introductie in gebruik van Tablets & Smartphones Inisiatip 16 november 2014 Agenda Tablets & smartphones: wat is het precies? Veiligheid & Privacy Alles over apps Vraag maar raak http://youtu.be/itumo7vll0m

Nadere informatie

Arrix Automatisering Heideanjer 2 9202 PG DRACHTEN Tel. (0512) 54 32 21 www.arrix.nl

Arrix Automatisering Heideanjer 2 9202 PG DRACHTEN Tel. (0512) 54 32 21 www.arrix.nl 10 security tips Security wordt vaak als hinderlijk ervaren. Wachtwoorden worden vergeten en software wordt niet geupdate. Kortom, men ziet niet altijd het belang van informatiebeveiliging en voelt zich

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Internetfilter HTTPS instellen

Internetfilter HTTPS instellen Internetfilter HTTPS instellen Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding Installatie van HTTPS bij het Internetfilter In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe het

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren..

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren.. Bij de keuze van een wachtwoord is het aan te raden om: Voor elke toepassing een uniek wachtwoord in te stellen. Één (1) hoofdlettergevoelig alfanumeriek wachtwoord te gebruiken bij elke toepassing Varianten

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Welk kennisniveau verwachten wij van u: Voor deze les gaan wij ervan uit dat u bankiert bij de Rabobank of dit binnenkort wilt gaan doen.

Welk kennisniveau verwachten wij van u: Voor deze les gaan wij ervan uit dat u bankiert bij de Rabobank of dit binnenkort wilt gaan doen. Onderdeel: Financieel Naam cursus: Rabo internetbankieren Nummer cursus: 1.1 In deze les leren wij u hoe Rabobank bankieren werkt. Wie een rekening heeft bij de Rabobank, kan zijn rekeningen online beheren.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN?

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? 08/06/2016 Wat is in de cloud? Overal zie je het en lees je het. We gaan in de cloud, we werken in de cloud en de toekomst is de cloud, aldus IT-deskunigen.

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter deze aanvallen zit en wat de initiële infectievector is.

Het is voorlopig nog onduidelijk wie achter deze aanvallen zit en wat de initiële infectievector is. WannaCry TLP: Green 1 CONTEXT Op vrijdag 12/05/2017 is een besmetting met een variant van het WannaCrypt (of Wanna/WaCry) vastgesteld bij verschillende grote bedrijven in Spanje. Kort daarna heeft dezelfde

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie