VOORTGANGSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan Heverlee

2 INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag 13 september hielden we feest op Vormingplus Oost-Brabant, met workshops, activiteiten en optredens. Vele mensen kwamen langs, fans van het eerste uur, trouwe deelnemers, nieuwsgierigen, partners en buurtbewoners. Op 10 oktober vierden we ook met alle Vormingplus collega s onze verjaardag in het Vlaams parlement. Dat was een mooi moment om terug te blikken op wat we de voorbije 10 jaar realiseerden. De eerste jaren van ons bestaan waren een intense zoektocht: wat boeit de mensen? Hoe kunnen we verantwoord omgaan met overheidsmiddelen? Op welke vragen gaan we in? Waar leggen we onze accenten? Langzaam maar zeker kregen we vorm. We werden een bruisend educatief centrum, met tal van leuke activiteiten, voor elk wat wils, voor jong en oud. Een begrip voor velen. Een kwaliteitsgarantie en een plaats waar velen graag naar terugkeerden. Nu staan we er. Zekerder in onze schoenen, gegroeid en verankerd in de regio Oost-Brabant. Tot in de kleinste gemeenten van onze streek vinden mensen educatieve activiteiten die hen aanspreken. Het succes van de antennewerking spreekt boekdelen. Vele gemeenten werken nu samen om een bovengemeentelijk cursusaanbod te creëren voor hun bewoners. Maar daarnaast werken we ook rond thema s die misschien op het eerste gezicht niet zo goed in de markt liggen: mobiliteit, vergrijzing, levenskeuzes, duurzaamheid en gezondheid. We hebben in de loop van die 10 jaar heel wat expertise verworven om die thema s om te zetten in succesvolle activiteiten en projecten. Naast het werken voor het brede publiek, proberen we ook mensen te betrekken die de weg naar vorming niet makkelijk vinden. We werken hiervoor samen met vele partnerorganisaties die voor doelgroepen werken. Faire kansen ontwikkelen voor iedereen is een arbeidsintensief traject, maar één dat ons veel voldoening schenkt. We staan op een scharniermoment op deze tiende verjaardag. En wel om twee redenen. Het is het jaar dat we ons beleidsplanningsproces voor de periode opgestart hebben. We kozen voor een intensief proces met het team, bestuursleden en externen om na te denken over het heden en de toekomst. We onderzochten de uitdagingen in de huidige maatschappij en hoe wij er mee aan de slag kunnen gaan, we stelden onze visie, missie en waarden bij. We kiezen voor meer maatschappelijke relevantie, voor minder vrijblijvend- INLEIDING 2 SITUERING Situering van Vormingplus Oost-Brabant op de 3 assen (nota positionering Vormingpluscentra) 3 DECREET De verhouding tot de in het decreet vernoemde beoordelingselementen 9 VERSLAG & PLAN Jaarverslag 2014 en jaarplan BIJLAGEN Verslagen van de werkgroepen 50 Projectfiches 61 Het overzicht van de activiteiten van

3 heid en maken onze plannen startklaar tegen Meer uitleg zal te vinden zijn in het beleidsplan dat binnenkort verschijnt. Maar het is ook het jaar van een nieuwe minister en het Vlaamse regeerakkoord. Een sector, die de voorbije jaren al veel heeft moeten besparen, wordt nogmaals getroffen. Weer worden de Vlaamse subsidies verminderd met 5 %, de provincies mogen zich niet meer inlaten met persoonsgebonden materie, gemeentes zitten krap bij kas. Op alle domeinen laat dit zich voelen. Wij voelen de wurggreep des te meer: met steeds minder middelen is het onmogelijk om aan alle verwachtingen te voldoen. We hebben beslist om drastisch minder te programmeren in Onze medewerkers stonden onder te grote werkdruk, we kunnen dit tempo niet langer aanhouden. In 2010 deden we het werk met 13,51 VTE en vandaag doen we dit nog met 10,04 VTE. Als we een duurzame werkgever willen zijn die duurzame waarden uitdraagt, moeten we krimpen. Dat blijkt uit onze urenen activiteitenplanning. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom enkele van onze plannen voor 2014 niet gerealiseerd zijn. Personeelsproblemen speelden ons parten: onze communicatiemedewerker viel langdurig uit door ziekte, om budgettaire redenen werd er geen vervanging voor moederschapsrust voorzien en de raad van bestuur ontsloeg een medewerker. Die maatregel zorgde voor interne deining waar we ook de nodige aandacht aan schonken. Vooral ons project rond mobiliteit en onze politieke vormingen hebben daaronder geleden. We zouden Vormingplus niet zijn, mochten we toch niet bruisen van ambitie bij de start van We beginnen te experimenteren met onze nieuwe rol vanaf 2016, we stellen een personeelslid deels ter beschikking om een nieuwe gedeelde databank te realiseren voor minstens 11 centra en we maken onze beleidsuitdagingen operationeel. Daarnaast breiden we de antennewerking nog uit. Meer details over deze plannen zijn te vinden in dit rapport. Veel leesplezier! SITUERING Situering van Vormingplus Oost-Brabant op de 3 assen (nota positionering Vormingpluscentra) > As 1 Eigen aanbod / Lokale, regionale samenwerking 4 > As 2 Continuïteit / Innovatie 7 > As 3 Verbreding / Verdieping: kansengroepen en moeilijke thema s 8 3

4 AS 1: EIGEN AANBOD / LOKALE, REGIONALE SAMENWERKING In het verleden had Vormingplus een sterk uitgebreid eigen aanbod, zowel in het eigen centrum in Heverlee als in de andere deelgemeenten van Leuven. Bij de planning 2014 voorzagen we in het totaal 2258,5 uren te organiseren (3010 geplande uren - 15 % afgelasting) waarvan 1147,5 uren levensbrede, 221uren experimentele activiteiten en 1190 uren in prioritaire thema s en over maatschappelijke ongelijkheden. Er hebben 2761,5 uren plaatsgevonden, waarvan 1295,5 uren aanvullend levensbrede, 270,75 uren experimentele activiteiten en 1119,25 uren prioritaire thema s en over maatschappelijke ongelijkheden. Ons nagestreefde afgelastingspercentage van 15% haalden we niet, het was 20,42 %. We hebben voor deze beleidsperiode gekozen om het totaal aantal uren te verminderen en méér in te zetten op de prioritaire thema s en maatschappelijke ongelijkheden dan op het aanvullende levensbrede aanbod. Die tendens zetten we voort in Ook de werkdruk wordt te groot, vandaar dat we in 2015 maar 2500 uren plannen, waarvan 900 uren prioritaire thema s en maatschappelijke ongelijkheden, 1600 uren experimentele en aanvullende levensbrede activiteiten. Het aandeel uren prioritair aanbod is in 2015 verhoudingsgewijs minder dan de voorafgaande jaren. Niet omdat we deze thema s minder belangrijk vinden maar wel omdat we merken dat een andere aanpak vereist is om de door ons gewenste impact te verwezenlijken. Een aanpak die meer focust op het proces, op het traject dat met deelnemers wordt afgelegd. Dit vergt extra investeringen van de medewerkers, zonder dat hier rechtreeks meer uren aan verbonden zijn. Daarnaast moeten we het afgelastingspercentage bijsturen, we gaan naar een meer realistisch getal van 18 %. Dit is de grafiek die we in 2011 maakten, verder in het rapport staat de grafiek van de werkelijk uitgevoerde uren. Alles wat we buiten Leuven organiseren, gebeurt enkel door middel van lokale of regionale samenwerking. Dit gebeurt op twee manieren: Door in te zetten op regionale antennes. Een antenne is een bovenlokaal samenwerkingsverband waarmee we samen een evenwichtig aanbod van cursussen, lezingen, Na te streven verdeling thema s, opgemaakt in % 80% 60% 40% 20% 0% uitstappen en ateliers mee opzetten. Het opzet is om een gemeenschappelijk open aanbod educatieve activiteiten aan te bieden aan alle volwassen inwoners, dicht bij huis (max 15 km). We plannen samen een cursusaanbod met degelijke lesgevers en een toegankelijk niveau. We brengen een intergemeentelijk levensbreed aanbod, een programma waar iedereen iets aantrekkelijks in vindt. Vormingplus promoveert bestaande accommodatie tot een kwalitatief cursuscentrum, waar op regelmatige basis cursussen worden opgezet. Alle partners zijn verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering. We maken samen promotie en mikken hoofdzakelijk op inwoners van de gemeentes via bestaande en nieuwe kanalen. Inhouden en programma komen in overleg tot stand, we verdelen de taken en gebruiken ieders know-how. We willen niet in de plaats treden van wat er al bestaat of zou bestaan, bv. bij verenigingen of bibliotheken, maar wel aanvullend of ondersteunend te werken. Na één jaar evalueren we experiment prior+ burgerschap aanvullend levensbreed 4

5 en sturen we bij. Daarna trachten we de antenne uit te breiden met omliggende gemeenten via een groeiscenario. Aan het einde van deze beleidsperiode zouden we in de regio graag 5 antennes hebben. Zo kan onze regio er dan uitzien: Ons antenneverhaal is heel arbeidsintensief maar slaat wel aan. We zochten in het najaar 2014 nieuwe gemeentelijke partners die in de antennes wilden instappen. Het resultaat daarvan is de installatie van een nieuwe antenne in 2015 met twee gemeentes (Boortmeerbeek en Keerbergen) én de toevoeging van Huldenberg (en Overijse uit het werkingsgebied van Arch educ) aan de antenne Druivenstreek (Tervuren). Eind 2014 waren volgende antennes actief: antenne Noord-Hageland: Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort antenne Zuid-Hageland: Kortenaken, Geetbets, Linter, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden antenne Druivenstreek: Tervuren, Huldenberg (en Overijse behorend tot werkingsgebied Arch educ) Begin 2015 gaat de volgende antenne van start: Na te streven antennewerking, opgemaakt in 2011 antenne Noord-Dijleland: Boortmeerbeek en Keerbergen Dat alles brengt de teller voor de aangesloten gemeenten in 2015 op 12. Daarnaast onderzoeken we in 2015 of we met Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot samen een nieuwe antenne kunnen vormen. Door de koerswijziging die we plannen in het nieuwe beleidsplan, besloten we om de antenne groot Leuven uit te stellen. Van zodra we meer zicht hebben op het volledige nieuwe beleidsplan, kunnen we deze gemeenten informeren en bekijken of we een klassieke antenne opstarten of een samenwerkingsverband kunnen uitwerken dat meer beantwoordt aan onze nieuwe beleidsuitdagingen. Naast het antenneverhaal in de regio, blijven we ook nog op andere initiatieven inzetten, zoals programmeren in de cultuur-, gemeenschaps- en lokale dienstencentra; de Mobiele Internetklas en de interculturele praattafels (Café Combinne). De Mobiele Internetklas was operationeel in 2014 en werd 13 keer ingezet. De interculturele praattafels gaan door in Herent, Leuven, Kortenberg, Tienen en Diest. Er is in 2015 een uitbreding 5

6 voorzien in Tervuren. De Langste conversatietafel vond plaats in Park Spoor Noord in Antwerpen op 5 april Meer dan duizend mensen namen hieraan deel. Twee op de drie deelnemers waren anderstalig. Vanuit Vormingplus Oost- Brabant waren er 43 deelnemers aan de Langste Conversatietafel. Op deze manier groeien we naar een groter aanbod buiten Leuven. De vooropgestelde prognose volgen we nog steeds, bij de planning die we maakten in 2011 hoopten we in Leuven en haar deelgemeenten in 2014 nog 55 % te programmeren ten opzichte van de rest van de regio, in werkelijkheid was het net geen 53,7 % (antennegebied Leuven) - 47,3% (rest). Dit betekent Na te streven percentage Leuven/andere antennes, opgemaakt in dat het aandeel Groot-Leuven ten opzichte van de rest van de regio sneller daalt dan verwacht. We zitten dus voor op het schema dat we opstelden in % in Leuven % andere antennes 6

7 AS 2: CONTINUÏTEIT / INNOVATIE In ons breed aanbod willen we voldoende vernieuwing brengen. Onder meer door vele activiteiten te plannen onder de noemer experiment vullen we de lijst van nieuwe kwalitatieve cursussen elk jaar aan. Deze kunnen we dan voorstellen in de antennes en bij partners. De organisatorische partners en antennepartners stimuleren we om voldoende vernieuwende activiteiten te plannen. De innovatieve component steken we ook in onze prioritaire thema s. Het was de bedoeling om er elk jaar één in de kijker te zetten. Dit is goed gelukt met de thema s gezondheid, duurzaamheid en levenskeuzes. Het plan was om het thema mobiliteit aan te snijden in Zoals eerder vermeld ligt de oorzaak hiervan bij werkdruk en personeelsproblemen. Midden 2014 werd er besloten om het project mobiliteit een halte toe te roepen en volop in te zetten om de ontwikkeling van het project rond vergrijzing voor In de projecten werken we per definitie vernieuwend, in 2014 voerden we uit voor een algemeen publiek: Ravage Mijn verhaal, Stadsproject Vesalius , Mobiliteit - Carpoolen cursisten, Repair cafe, Tien om te Zien, Vrijwilligersacademie. In 2015 organiseren we voor een algemeen publiek: Omtrent Rouw en verdriet, Boven Water - Broederlijk Delen, Klimaatweek, Van oud en dement naar goud met talent, Vrijwilligersacademie en medewerking aan Leuven Klimaat Neutraal

8 AS 3: VERBREDING / VERDIEPING (KANSENGROEPEN EN MOEILIJKE THEMA S) Het blijft uitermate belangrijk om vele mensen te laten kennismaken met een breed aanbod. Dit kan enkel door het aangaan van partnerschappen. We hebben twee soorten partners: inhoudelijke partners die de know-how over de thema s aanleveren (zoals VELT, Wisper, ed...) en organisatorische partners; dit zijn partners die samen met ons een aanbod willen aanbieden en de lokale organisatie van activiteiten opnemen (zoals gemeentes, CC s, LDC s...). Het is een uitdaging om elk jaar het aantal uit te breiden, enkel op die manier geraakt de hele regio doordrongen van het levensbrede leerverhaal. Het antenneverhaal is hierin belangrijk, maar in principe organiseren wij geen enkele activiteit zonder een andere partner (organisatorisch of inhoudelijk). Dit verhoogt het draagvlak en is een betere garantie op succes. We kiezen er echter ook bewust voor om ruimte te maken voor verdieping, het ontginnen en ontwikkelen van moeilijkere maatschappelijke thema s en het werken aan effectieve sporen om met kansengroepen te kunnen werken. Dit vraagt zeer veel energie, met als gevolg een beperktere kwantitatieve return of output, uitgedrukt in urenaantal. De gekozen prioritaire thema s van het beleidsplan: gezondheid, duurzaamheid, levenskeuzes, vergrijzing en mobiliteit zijn geen makkelijke thema s, mensen komen niet spontaan naar avonden over deze thema s. Vandaar dat we continu op zoek gaan naar vernieuwing om deze activiteiten toch aantrekkelijk te maken: dit vergt een grote extra inspanning. Kansengroepen blijven ook onze aandacht krijgen. In 2014 organiseerden we 9 projecten en één debattraining voor kansengroepen en in 2015 plannen we er 9. Een gedetailleerde opsomming staat bij het tweede beoordelingselement, verder in dit rapport. Burgerschap en participatie is ons transversaal thema. In 2014 werden de freelancers nauw betrokken bij het thema met een workshop De plus in Vormingplus op de freelanceravond in januari We zetten ook een aantal specifieke activiteiten op ter bevordering van actief burgerschap. Een gedetailleerde opsomming staat bij het zesde beoordelingselement, verder in dit rapport. 8

9 DECREET De verhouding tot de in het decreet vernoemde beoordelingselementen 1. publieksbereik 9 2. kansengroepen spreiding aanbod bekendmaking aanbod diversiteit aanbod maatschappelijke verantwoordelijkheid aanbod beschikbare infrastructuur professionele uitbouw netwerkvorming samenwerking met gespecialiseerde vormingsinstellingen overleg met andere v culturele functie gemeenschapsvormende functie aantal uren diversiteit en interculturaliteit integrale kwaliteitszorg HET PUBLIEKSBEREIK In het gewone aanbod hadden we in deelnames. (In 2007 waren het er 3260, in , in , in , in , in in ). Het gaat hier om precies te zijn om deelnames, niet om individuele deelnemers: d.w.z. dat wie aan twee activiteiten deelneemt ook 2x geteld wordt. We registreerden voor het zesde opeenvolgende jaar ook het aantal unieke deelnemers; dat kunnen we uiteraard enkel doen voor die activiteiten waarvoor de identiteit van deelnemers beschikbaar is (dus niet activiteiten zonder inschrijvingen, of bij inschrijvingen elders). Er waren 3179 unieke deelnemers, waarvan 2275 vrouwen (72%), en 888 mannen (28%). 16 inschrijvers hebben hun geslacht niet meegedeeld. Op de deelnemers waarvan de leeftijd gekend is was de gemiddelde leeftijd 49,97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de mannen was 53,1 jaar, bij de vrouwen 49,2. Ook registreren we nieuwe deelnemers. In 2014 waren dat er 1403 (in 2013 waren dat er 909, in , in , in , in , in ). We blijven inzetten op het aantrekken van koud publiek (= mensen die nog nooit eerder deelgenomen hebben aan een Vormingplusactiviteit). Het aantal online inschrijvingen blijft stijgen, In 2014 zaten we aan 94 % (in 2013 aan 91,6 %, in 2012 aan 87,5 %, in 2011 aan 76,40 % daar waar we in 2010 slechts aan 32,70 % zaten). 9

10 We blijven streven naar een makkelijke procedure om online in te schrijven maar we hebben ook aandacht voor mensen die zich persoonlijk of telefonisch aandienen. Dit kunnen ze op alle inschrijfpunten in de antennes en in de lokale dienstencentra. We ontwikkelden een computerprogramma zodat de medewerkers van die centra cursisten online op ons systeem inschrijven. De drempel voor de deelnemers lag nog nooit zo laag: op tal van plaatsen, dichtbij huis kunnen ze zich persoonlijk aanmelden. Bij ons komen die inschrijvingen echter wel aan als online inschrijvingen, vandaar dit hoge percentage. We streefden in 2014 niet naar een stijging van het aantal deelnames. Wel proberen we het aantal nieuwe deelnemers te laten stijgen. Het aantal deelnames steeg wel, namelijk met 365, maar het aantal nieuwe deelnemers steeg ook, namelijk met 494 nieuwe deelnemers. Evolutie aantal deelnames Aantal deelnames Aantal deelnames 2. DE MATE WAARIN DE VOLKSHOGESCHOOL KANSENGROEPEN BEREIKT, OF VIA HET WERKEN MET MULTIPLICATOREN VAN BETEKENIS IS VOOR KANSENGROEPEN. Hieronder is een overzicht van het aantal uren die in 2014 werden opgezet voor een specifieke kansengroep. Soms is de activiteit exclusief voor de doelgroep, soms staat die open voor iedereen. Doelgroep uren Senioren 39 allochtonen 364,5 mensen in armoede 54,5 (ex-)gedetineerden 82 vrijwilligers 57 De werkgroep doelgroepen maakte in 2010 een nieuw actieplan voor doelgroepen. Het plan werd in de eerste helft van 2011 aangepast. De hoofdlijnen van dat plan bleven ook in In 2015 wordt het plan geïncorporeerd in het operationaliseren van het beleidsplan Evolutie aantal unieke deelnemers en aantal nieuwe deelnemers Aantal Aantal unieke unieke deelnemers Aantal nieuwe Aantal nieuwe deelnemers deelnemers In 2014 gingen we verder met het systeem van de doelgroepenbonnen. Er werden in totaal 126 bonnen gebruikt om cursus te volgen. We blijven mensen aansporen om via de rubriek wat houdt je tegen aan te geven welke drempels ze ervaren. Die werken we weg. 23 cursisten contacteerden ons in 2014 voor wie we maatregelen troffen. De doelgroepbonnen en de rubriek blijven geldig in

11 Doelgroepen bleven onze aandacht krijgen. In 2014 organiseerden we de volgende projecten voor bepaalde groepen: > Kaffee detinee + kaffee detinee cine (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Ravage Mijn verhaal (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Changemakers (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne in de gevangenis (voor gedetineerden) > MIK 3 (voor laag- en kortgeschoolden) > Bekendmaking en rekrutering De Langste Conversatietafel (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Ieders stem telt (voor laag- en kortgeschoolden) > Samenwerking met de Leuvense Buurtcentra voor het dichten van de digitale kloof (voor laag- en kortgeschoolden) > Eén debattraining in het kader van het project Vesalius (voor senioren) In 2015 plannen we volgende projecten 3. DE SPREIDING VAN HET AANBOD OVER DE REGIO. > Van oud en dement naar goud met talent : vergrijzing (voor senioren, voor mensen van een etnisch diverse origine, voor kansarmen en voor een algemeen publiek) > Café Combinne (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne in de gevangenis (voor gedetineerden) > Kaffee detinee (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Ravage in de Gevangenis - vervolgtraject (voor 100,0 gedetineerden en een algemeen publiek) 90,0 > Digitale kloof met de HABOBIB voor laag- en kortgeschoolden 70,0 80,0 > Ieders stem telt - debat (voor laag- en kortgeschoolden) 50,0 60,0 > Samenwerking met dienst Diversiteit Leuven rond 40,0 migratie (voor mensen van etnisch diverse origine 30,0 en een algemeen publiek) 20,0 10,0 0,0 11 De spreiding van de programma s is een voortdurende zorg. In deze beleidsperiode staat de uitbouw van antennes voorop. We zijn in 2014 in 25 van de 30 gemeenten actief geweest (2011 en 2012: 21, 2013: 22). 53,71 % procent van de activiteiten ging door in het antennegebied Leuven. Evolutie programmatie antennegebied Leuven - rest van de regio in procenten 100,0 21,9 90,0 80,0 26,8 21,9 26,8 41,7 41,7 42,1 42,1 70,0 60,0 50,0 40,0 76,6 76,6 72,1 72,1 30,0 57,7 57,7 53,71 20,0 53,71 10,0 0, buiten buiten de regio de regio rest rest antennegebied Leuven Leuven

12 Gemeentes waar de activiteiten doorgingen Hoofdgemeente Gerealiseerde uren Percentage totaal uren Deelnames Aarschot 48,5 1,76% 128 Begijnendijk 0 0,00% 0 Bekkevoort 85 3,08% 222 Bertem 46,5 1,68% 92 Bierbeek 27 0,98% 59 Boortmeerbeek 39,5 1,43% 102 Boutersem 9 0,33% 12 Diest 94 3,40% 176 Geetbets 15 0,54% 35 Glabbeek 20,5 0,74% 52 Haacht 35 1,27% 23 Herent 130,25 4,72% 156 Hoegaarden 8 0,29% 23 Holsbeek 19 0,69% 48 Huldenberg 65 2,35% 101 Keerbergen 0 0,00% 0 Kortenaken 37 1,34% 108 Kortenberg 80 2,90% 54 Landen 32,5 1,18% 148 Leuven 1375,75 49,82% Linter 4 0,14% 13 Lubbeek 52,5 1,90% 71 Oud-Heverlee 0 0,00% 0 Rotselaar 34,5 1,25% 70 Scherpenheuvel- 213,5 7,73% 562 Zichem Tervuren 34,5 1,25% 71 Tielt-Winge 0 0,00% 0 Tienen 125 4,53% 374 Tremelo 0 0,00% 0 Zoutleeuw 16 0,58% 246 Buiten de regio 61 2,21% 314 Geen adres 53 1,92% ,50 100% We zijn er in geslaagd om minder dan 50% van de activiteiten in Groot- Leuven te laten plaatsvinden! Bovendien komen slechts 26 % van de deelnemers uit Groot-Leuven (2013 was dit 29,7 in ,08% in ,19%, in ,19%, in 2009 was het 32,3%, in 2008 was het 35,59%). Dit betekent dat we onze opdracht als regionale volkshogeschool volop waarmaken. Er zijn ook 295 deelnemers die van buiten de regio afkomstig zijn (in 2013 waren dit er 482, in , in in , in en in ). Herkomst van de deelnemers Hoofdgemeente Unieke deelnemers Percentage totaal Aarschot 73 2,30% Begijnendijk 14 0,44% Bekkevoort 73 2,30% Bertem 46 1,45% Bierbeek 59 1,86% Boortmeerbeek 64 2,01% Boutersem 32 1,01% Diest 57 1,79% Geetbets 34 1,07% Glabbeek 35 1,10% Haacht 29 0,91% Herent 127 3,99% Hoegaarden 32 1,01% Holsbeek 53 1,67% Huldenberg 67 2,11% Keerbergen 18 0,57% Kortenaken 54 1,70% Kortenberg 55 1,73% Landen 94 2,96% Leuven ,01% Linter 41 1,29% Lubbeek 115 3,62% Oud-Heverlee 64 2,01% Rotselaar 90 2,83% Scherpenheuvel-Zichem 253 7,96% Tervuren 68 2,14% Tielt-Winge 51 1,60% Tienen 158 4,97% Tremelo 23 0,72% Zoutleeuw 117 3,68% Buiten de regio ,82% Geen adres/onbekend 12 0,38% % 12

13 13 2,30 0,44 2,30 1,45 1,86 2,01 1,01 1,79 1,07 1,10 0,91 3,99 1,01 1,67 2,11 0,57 1,70 1,73 2,96 26,01 1,29 3,62 2,01 2,83 7,96 2,14 1,60 4,97 0,72 3,68 10,82 0,38 Aarschot Begijnendijk Bekkevoort Bertem Bierbeek Boortmeerbeek Boutersem Diest Geetbets Glabbeek Haacht Herent Hoegaarden Holsbeek Huldenberg Keerbergen Kortenaken Kortenberg Landen Leuven Linter Lubbeek Oud-Heverlee Rotselaar Scherpenheuvel-Zichem Tervuren Tielt-Winge Tienen Tremelo Zoutleeuw Buiten de regio Geen adres/onbekend

14 De spreiding werd in 2014 vormgegeven door: > De antennes Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Druivenstreek > De culturele, gemeenschapscentra en lokale dienstencentra namen op regelmatige basis cursussen af. > De inzet van de Mobiele Internetklas. > De interculturele praattafels, Café Combinnes Herent, Leuven, Kortenberg, Tienen en Diest > De vrijwilligersacademie. De spreiding krijgt in 2015 vorm door: > 40 activiteiten te plannen in de antenne Noord- Hageland > 65 activiteiten te plannen in de antenne Zuid-Hageland > 20 activiteiten te plannen in de antenne Druivenstreek > 6 activiteiten te plannen in de antenne Noord-Dijleland > nieuwe modelovereenkomsten te maken en die af te sluiten met de gemeenten waarvan de overeenkomsten aflopen in > we voeren onderzoek of het vormen van een antenne met Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot mogelijk is > we gaan gesprekken aan met de gemeente Tienen voor aansluiting bij de antenne Zuid-Hageland in 2016 > we gaan gesprekken aan met Haacht voor aansluiting bij de antenne Noord-Dijleland in

15 4. DE WIJZE VAN BEKENDMAKING VAN HET AANBOD We stuurden zes nieuwsbrieven naar cursisten. Eind december bereikten we ongeveer abonnees en lag het gemiddelde openingspercentage op ongeveer 40 procent. We keken onze databank na, zodat we niet teveel kranten verstuurden die niet worden gelezen. We verbeterden de lay-out van onze krant. We stuurden twee nieuwsbrieven naar onze partners en één nieuwsbrief naar onze freelancers. We stuurden gerichte mails naar specifieke groepen om een cursus, project of activiteit extra in de kijker te zetten. We maakten folders voor het project Café Combinne. We plaatsten advertenties in het Jaarboek Leuven (naamsbekendheid Vormingplus), het vakantiemagazine Streekkrant (promotie voor zomeractiviteiten), Rondom Tienen (promo voor activiteiten Zuid- Hageland) en op Facebook. Op het vlak van sociale media hebben we ons tot Facebook beperkt. We hebben regelmatig statusupdates gepubliceerd (promotie voor cursussen, leuke nieuwtjes...). Het aantal volgers steeg met 193. We hebben een enquête georganiseerd en om de deelnemers te bedanken, gaven we aan 100 mensen een cadeaubon van 5 euro. We waren aanwezig op 7 beurzen en evenementen. We plaatsten vier keer ons nieuw aanbod online. We hielden de website up-to-date door de nieuwsen projectenpagina regelmatig aan te passen. We lazen de teksten steeds kritisch na om het gebruik van jargon te vermijden. Samen met de andere Vormingpluscentra namen we deel aan de werkgroep rond usability om te kijken of de website toe is aan een nieuwe lay-out en welke technologieën we kunnen toepassen. We hebben één evenement opgezet waarbij we educatie met entertainment combineerden ( Op de bubbel met Warre Borgmans...) om op die manier een ruim publiek te laten kennismaken met Vormingplus. We verstuurden 8 persberichten over onze activiteiten en projecten, 2 daarvan gingen over prioritaire thema s. We hebben regelmatig overlegd met de werkgroep prior om de promotie van hun projecten te verbeteren. We hebben promotiemateriaal zoals affiches ontwikkeld. In de krant hebben we aandacht besteed aan prioritaire thema s. We hebben 16 promopalen op verschillende locaties in de regio opgezet om ook daar onze kwartaalkrant te verspreiden. 15

16 2015 We beginnen aan het nieuwe communicatieplan en denken na over hoe we promotie kunnen voeren in functie van het nieuwe beleidsplan We publiceren en verdelen vier maal per jaar een krant met ons aanbod. We houden onze databank up-to-date, zodat we niet te veel kranten versturen die niet gelezen worden. We hebben oog voor diversiteit bij de opmaak van de krant. We voorzien ruimte in de krant voor prioritaire thema s. We zetten promopalen op verschillende locaties in de regio om ook daar onze kwartaalkrant te verspreiden. We zijn aanwezig op beurzen. We sturen persberichten uit op momenten dat we naar buiten willen komen. We versturen nieuwsbrieven: zeven naar cursisten, drie naar partners en twee naar freelancers. We ontdekken de mogelijkheden van MailChimp en updaten de lay-out van onze nieuwsbrieven. We lanceren een nieuwsflash waarop mensen zich kunnen abonneren en waarin we de last-minutes (cursussen die binnen een termijn van 2 weken starten) promoten. We posten regelmatig updates (promotie voor onze cursussen, leuke nieuwtjes...) op Facebook. We lanceren Vormingplus Oost-Brabant op Twitter en voeren ook daar promotie. We blijven samenwerken met de werkgroep prior en ondersteunen hun projecten op het vlak van promotie. We zorgen voor een regelmatig update van de projecten- en nieuwspagina op onze website. Samen met de andere Vormingpluscentra pakken we de gebruiksvriendelijkheid van de website aan. Ondertussen is de onderzoeksfase (is de website toe aan een nieuwe lay-out, welke nieuwe technologieën kunnen we toepassen) afgerond, de uitvoering gebeurt in We lezen de teksten op onze website met een kritische blik en vermijden het gebruik van jargon. Op vraag van de werkgroep antennes willen we de verschillende promotiekanalen die we voor ons algemeen aanbod gebruiken, stroomlijnen met diegene die we voor de antennewerking gebruiken. We maken en verspreiden een filmpje over een good practice uit de antennewerking. 5. DE DIVERSITEIT VAN HET AANBOD. Evolutie in verhouding levensbreed aanbod/experimenteel aanbod/prior aanbod , ,5 1302, , , , overige Levensbreed Ex Prior Zo zag onze planning er voor 2014 uit eind 2013 Planning Verhouding Doorgegaan Levensbreed aanbod 1350 u 45% 1147,5 u Experimenteel aanbod 260 u 9% 221 u Prioritaire thema's en 1400 u 47% 1190 u maatschappelijke ongelijkheid ( incl. doelgroepen), en burgerschap en participatie Totaal 3010 u 100% 2558,5 u Werkelijk geplande en doorgegane uren 2014 Gepland Plaatsgevonden Percentage afgelasting Levensbreed aanbod 1616,75 u 1295,50 u 20% Experimenteel aanbod 469,75 u 270,75 u 42% Prioritaire thema s en 1379,75 u 1119,25 u 19% maatschappelijke ongelijkheid (incl. doelgroepen), en burgerschap en participatie Totaal 3165,25 u 2757,5 +4u 20,42% 16

17 We haalden ons maximaal afgelastingspercentage van 15 procent zeker niet, maar doordat we meer planden, zijn de werkelijk doorgegane uren hoger dan voorzien. Op vlak van methodieken hanteren wij een mix die iedereen aanspreekt: cursussen, projecten, workshops, lezingen en uitstappen. Ook binnen één bepaalde activiteiten wordt er aangedrongen op het gebruik van verschillende werkvormen. We scholen daar onze freelancers ook in bij. De diversiteit vind je ook in de doelgroepen, we programmeren activiteiten voor een algemeen publiek, maar ook voor laaggeschoolden, allochtonen, mensen in armoede, gedetineerden en hun omgeving, mensen met een psychische stoornis en hun omgeving, vrijwilligers, mensen met een mentale handicap. Zie ook het tweede beoordelingselement. De diversiteit van het aanbod is zichtbaar in de subclusters waaronder geprogrammeerd wordt Percentage per subcluster in % 1% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 9% 1% 9% 3% 21% 3% 3% 21% 11% 11% 17% 17% 3% 15% 6% 3% 3% 15% 6% 3% 3% Computer en Crea viteit Computer en en hobby's Gezondheid Crea viteit en en hobby's zorg Gezondheid en zorg huis-, tuin- en keukenvaardigheden huis-, tuin- en keukenvaardigheden Interculturele vorming Interculturele vorming Kunst lichaamsbeweging en en -ontspanning Samenleving Samenleving mens en organisa e mens en organisa e Milieu en natuur Milieu Opvoeding en natuur en onderwijs Opvoeding Persoonlijke en groei onderwijs Persoon en rela es Persoonlijke groei Sociale en Persoon communica eve en rela es vaardigheden Sociale Wetenschap en communica eve vaardigheden Levensvisies Wetenschap Levensvisies 6. DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING VAN HET AANBOD. In de aanloop naar de beleidsplanning werd er grondig voorbereidend werk gedaan op het vlak van omgevingsanalyse. De gekozen prioriteiten in het beleidsplan zijn daar de concretisering van. Uit de vijf inhoudelijke beleidsprioriteiten van het beleidsplan kwam in 2014 mobiliteit er bij. De vroegere thema s namelijk gezondheid en duurzaamheid en levenskeuzes liepen ook nog door. In 2015 komt daar het thema vergrijzing bij. De Vrijwilligersacademie -een samenwerking met o.a. het Provinciale Steunpunt Vrijwilligerswerk en onze collega Vormingplus Arch educ- gaat nog steeds verder. Net zoals vorige jaren, zijn ook in 2014 de activiteiten gratis voor vrijwilligers. In 2014 planden we 12 activiteiten, 11 werden gerealiseerd. In de eerste helft van 2015 worden nog 9 activiteiten gepland. Eind juni stopt de huidige samenwerking omwille van het eindigen van de provinciale subsidie. Er wordt in 2015 dan ook bekeken of het concept van de Vrijwilligersacademie kan verder gezet worden. Burgerschap en participatie is ons transversaal thema. In 2014 werden de freelancers nauw betrokken bij het thema met een workshop De plus in Vormingplus op de freelanceravond in januari 2014 waar ze mee nadachten over hoe ze burgerschap en participatie kunnen verhogen in hun cursus. We zetten we ook een aantal specifieke activiteiten op ter bevordering van burgerschap en participatie. > Changemakers (voor allochtonen, project met het Minderhedenforum) > Vrijwilligersacademie (voor vrijwilligers) > Project Tien om te zien (vrijwilligers uit buurten organiseren mee) > Repair Café (met vrijwilligers) > Deelname participatietraject Leuven Klimaatneutraal 2030 > Ieders stem telt: vorming en een debatavond > Stadsproject rond Vesalius: debattraining voor senioren ter voorbereiding van de slotavond. 17

18 In 2015 plannen we volgende activiteiten: > Leuven Klimaatneutraal 2030: ondersteunen van de werf Bruto Lokaal Geluk (voor inwoners van Leuven) > Van Oud en Dement naar Goud met Talent - Samenwerking met Inloopcentra CAW (mensen in armoede) > Van Oud en Dement naar Goud met Talent - Intergenerationele Theaterproductie (voor jongeren en senioren) > We stappen, samen met Vormingplus Limburg, in het project Naar vitale coalities tussen overheid, werkveld en burgerinitiatieven. Dit participatief actieonderzoek wordt geïnitieerd door de Sociaal Hogeschool Heverlee In 2014 startten we ook met het beleidsplanningsproces voor het beleidsplan dat ingaat vanaf We keken voor welke maatschappelijke uitdagingen we staan en welke uitdagingen wij kunnen/willen aangaan. In 2015 worden die beleidsuitdagingen concreet gemaakt. 7. DE BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR. In 2014 hadden we activiteiten op 127 verschillende locaties (in 2013: 99). We screenen voortdurend de kwaliteit van de locaties maar door het werken met professionele partners, is dit meestal geen probleem: zowel LDC s, bibliotheken, culturele centra beschikken over goede infrastructuur. De onderhoudswerken aan de parkeergarage werden uitgevoerd in Het lokaaltje in de kelder werd in 2014 ingericht als stille werkruimte en gezellige ontvangstruimte. Vrijwilligers maakten het plan en voeren het uit. Ook in 2015 zullen we op verschillende nieuwe locaties actief zijn, door de uitbreiding van de antennes. 8. DE PROFESSIONELE UITBOUW. Wijzigingen in het personeelskader in 2014 en verwachtingen voor 2015 De wijzigingen in het personeelskader, in 2011 doorgevoerd in het kader van de opgelegde besparingen, liepen af in De vooropzeg van Harrie Houben, de zakelijk coördinator eindigde in januari Lies Pesic was door een aanslepende ziekte in 2014 nog steeds maar een klein percentage aan de slag. We beëindigden het contract van Koen Verrecht, die hier voor 80 % aan de slag was. Hij verliet Vormingplus op 21/12/2014. Vanaf 5/01/2015 startte Herlinde Swinnen om hem te vervangen. Zij werkt aan 70 %, eerst 25 weken in een IBO-statuut, daarna met een contract van onbepaalde duur. Aangezien Harrie Houben vanaf eind januari uit dienst was, werd het contract van Liesbeth Provoost uitgebreid van 0,66 % naar 0,75 %. Zij werd vanaf 1 januari 2014 officieel directeur van de organisatie. Sarah Lefevere bleef heel 2014 afwezig door tijdskrediet. Sabine Coppens, viel midden 2014 langdurig uit wegens ziekte. Zij werd voor 50 % vervangen door Mieke Vasseur. Het ziekteverlof van Sabine Coppens loopt nog tot ten minste april Mieke Vasseur verlaat ons echter vanaf 1/3/2015. We gaan dus begin 2015 op zoek naar een vervanging van de vervanging. In 2015 werkt Emmeline Depoorter mee aan de uitbouw van een nieuwe databank voor 11 organisaties (10 Vorminpluscentra en Wisper). Ze krijgt daar 30 % werktijd voor, iemand van Vormingplus MZW-Vlaanderen, van Vormingplus Gent-Eeklo en van Vormingplus Limburg elk 10 %. Alle centra die in het project meestappen betalen de lonen van deze mensen. Het contract van Emmeline Depoorter wordt vanaf 1/3/2015 uitgebreid tot 100 % om dit project mee te realiseren. 18

19 De effectieve actieve personeelsbezetting en de verhouding tussen administratief en educatief personeel eind januari 2015: Coördinatie 0,75 VTE Administratief 3,3 VTE Promotie 0,9815 VTE Educatief 5,175 VTE Totaal 10,04 VTE verdeeld over 15 personen De personeelsbezetting onder contract en de verhouding tussen administratief en educatief personeel eind januari 2015 (het volledige personeelskader) Coördinatie 0,75 VTE Administratief 3,1 Promotie 0,915 Educatief 6,6415 Totaal 11,418 verdeeld over 16 personen De personeelsbezetting in 2010, dus net voor de besparingen bedroeg 13,51 VTE. Als je ziet, dat we vandaag het werk moeten doen met maar 10,04 VTE dan is al snel duidelijk dat een hoge werkdruk momenteel het grootste probleem vormt binnen de organisatie. Een aantal mensen vervangen we bewust niet, om budgettaire of andere redenen. Evaluatiecyclus Jaarlijks krijgen alle medewerkers een functioneringsgesprek. Daar worden de doelen voor het komende jaar afgesproken, wordt er naar het voorbije jaar gekeken en naar de (ontwikkeling van) de competenties. Deze functioneringsgesprekken gingen door in april/mei. Naar aanleiding van het ontslag van Koen Verrecht blijkt het nodig om de totale evaluatiecyclus opnieuw te bekijken. De raad van bestuur en de educatieve voorzitters maken een nieuw plan begin 2015 dat in werking treedt midden Arbeidsreglement In 2014 wijzigden, in het kader van het eenheidsstatuut, de opzeggingstermijnen en kwamen er nieuwe regels over psychosociale risico s op het werk. Er moesten een aantal zaken in het arbeidsreglement worden opgenomen. Begin 2015 besluit de raad van bestuur een formele wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement te doorlopen om enkele nodige aanpassingen te doen. Er is ook nood aan een opfrissing van de afspraken op het vlak van de arbeidsuren en de aanwezigheden. Stages 2014 Vanaf februari tot 6 juni 2014 hadden we Mania Caelen als stagiaire, laatstejaars van de Sociale Hogeschool Heverlee. Ze was verantwoordelijk voor de vormingen over de verkiezingen in het project Ieders stem telt voor groepen van mensen in armoede. Zij werkte mee aan een aantal projecten in de gevangenis. (Kaffee detinee en het project Ravage met de groep slachtoffers). In het laatste kwartaal van 2014 liep Dries Hoogmartens, tweedejaarsstudent aan de Sociale School Heverlee-CVO, stage op vormingplus. Focus van deze stage was het beter leren kennen van de organisatie Vormingplus en dit door, onder begeleiding van de stagementor, enkele concrete projecten uit te voeren. Dries werkte mee aan het Slotdebat van Vesalius en schreef een inspiratieboekje voor Digitale Inclusie Van 2 februari tot 5 juni 2015 hebben we Joline Warnant als stagiaire, laatstejaars Sociaal Cultureel werk van de Sociale Hogeschool Heverlee. In haar stage is het de bedoeling om de sector van het vormingswerk te leren kennen en de werking van Vormingplus Oost-Brabant. Maar ook dat zij ervaring opdoet in het begeleiden van groepen. Ze begeleidt binnen het project Kaffee Detinee mee de gespreksgroep van gedetineerden in de Leuvense Hulgevangenis. Daarnaast zet ze een project rond actualiteit (en media) op in het inloopcentrum van Amerant in Tienen, voor mensen in armoede. 19

20 Anke Gilissen, een studente master sociale en culturele pedagogiek aan de KU Leuven doet stage van 15 augustus tot 15 januari. Ze wordt vooral betrokken bij het prioritaire thema vergrijzing en het project Van oud & dement naar goud met talent. In dit project plant ze mee cursussen en vormingsactiviteiten. Ze wordt betrokken in het meedenken rond nieuwe beleidsplannen (bijv. Hoe kan het volgen van bijvoorbeeld een kookcursus ook invloed hebben op de maatschappelijke positie, welzijn.. van de persoon die deze cursus volgt. Hoe kan een vorming emanciperend zijn of andere maatschappelijke effecten hebben?) Ze volgt ook vergaderingen met verschillende partners en stuurgroepen mee. Vorming / bijscholing personeel Alle personeelsleden worden gestimuleerd opleidingen en vormingen te volgen, al dan niet rechtstreeks aan hun functie gerelateerd. In januari 2014 kreeg het geïnteresseerde deel van het team het tweede deel van de vorming filmpjes leren maken en monteren. Zes educatieve medewerkers namen deel aan de innovatiedag van Socius op 22 mei De personeelsverantwoordelijke Ann Van Camp, volgde de basisopleiding van Sociare (PC 329) en een module over verlof en payroll. Koen Verrecht volgde de studiedag over wat er momenteel allemaal leeft in de NME-en EDO-sector op 13 februari Daarnaast volgde hij een opleiding time management op 9 mei Liesbeth Provoost ging op 1 april 2014 naar de studiedag van FOV New Deal: lokaal beleid tussen politiek, overheid en middenveld. Het binnenste buiten keren van het thema over de waarde van cultuur op het Cultuurforum van 23 april 2014 werd gevolgd door Liesbeth Provoost. Liesbeth Provoost volgde een driedaagse opleiding teamcoaching door de School of Coaching. Michel Bauwens kwam vertellen over hoe je met peerto-peer naar een postkapitalistische samenleving kan gaan op 13 oktober 2014, dit werd ook gevolgd door Liesbeth Provoost. Mie Verachtert en Tiny Alaerts volgden bij Socius een driedaagse Burgerschap en maatschappelijk middenveld. Ze stelden zich er de vraag: Wat is burgerschap, wat betekent burgerschap in ons maatschappelijk middenveld vandaag en hoe ga je daar als professionals in het sociaal-cultureel volwassenenwerk mee om? Sabine Coppens volgde een tweedaagse workshop over hoe je meer publiek kunt bereiken met een digitale nieuwsbrief. Op de studiedag Studiedag Impact Light van 26 juni 2014 verdiepte Tiny Alaerts zich in de studie Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken en leerde stapstenen over hoe een organisatie een impactbepaling kan aanpakken. Wim Erkelbout volgde Gezocht... deelnemers met goesting voor spel! en leerde hoe je spel kan integreren in je professionele leven. Daarnaast volgde hij de Socius karavaan die zich verdiepte in Growfunding (een instrument om een financieel én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine projecten). Hij volgde ook de eerste studiedag bij Socius Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken van 4 april Freelancers De freelancersavond ging door op 10 januari Er wordt ook in 2015 een ontmoeting gepland waar we de freelancers betrekken bij het concreet maken van onze beleidsuitdagingen. Begin 2014 trad er een nieuw organigram in werking. Deze nieuwe manier van werken wordt gunstig geëvalueerd maar er bleek wel nood te zijn aan een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van de educatieve voorzitters. Midden 2015 wordt het organigram sowieso aangepast aan het nieuwe beleidsplan. Dan wordt er ook gekeken of de functies van de educatieve voorzitters behouden blijven en worden hun extra verantwoordelijkheden beschreven. 20

2013-2014 VOORTGANGSRAPPORT

2013-2014 VOORTGANGSRAPPORT 2013-2014 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD Inleiding Het blijft altijd boeiend en uitdagend op Vormingplus.

Nadere informatie

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Er worden vier reeksen aandelen uitgegeven : Reeks A : toegekend aan de gemeenten : het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties 12 december 2012 www.socius.be sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties de kwestie ondertussen op het terrein info? 1. Dans der

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Uw bedrijf in de kijker

Uw bedrijf in de kijker Uw bedrijf in de kijker Wil u de belangrijkste zakelijke contacten bereiken in Vlaams-Brabant? Kies dan voor de (media-)kanalen van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant! Adverteer in Ondernemers Met

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :...

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :...... E-mailadres : Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... Aankruisen indien van toepassing. Meerdere antwoorden

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C58 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 4 december 2014 2 Commissievergadering nr. C58 (2014-2015) 4 december 2014 INHOUD

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap 11/05/2015 Onze opdracht: Procesbegeleiding om een persoon met een (vermoeden van) handicap en zijn netwerk

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Decreet Toerisme voor Allen

Decreet Toerisme voor Allen Decreet Toerisme voor Allen Korte kennismaking Michel Vandendriessche - gedelegeerd-bestuurder Pasar vzw - Bestuurder OITS - Bestuurder vakantiecentra, reisbureau - Voorzitter transitiegroep Presentatie=visie

Nadere informatie

Handleiding voor de Freelance- medewerker

Handleiding voor de Freelance- medewerker Handleiding voor de Freelance- medewerker Je hebt nog zoveel te ontdekken Volkshogeschool Vlaamse Ardennen -Dender vzw Sint-Annastraat 8 9620 Zottegem 09 330 21 30 vlad@vormingplus.be 1 Handleiding voor

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Beleidsplanningsproces 1. Missie 2. Interne analyse 3. Externe analyse 4. =>SWOT 5. Beleidsuitdagingen/beleidsopties/behoeften 6. Doelstellingen (Strategisch->Operationeel)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en uw

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie

VLAAMSE OUDERENRAAD. Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie Vlaamse Ouderenraad maart 2010 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt De verdere

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel.

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel. Najaar 2014 Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel www.hetpuntbrussel.be Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Via het aanbieden van een vacaturebank,

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek Eenmalige uitgaven Kunst van het Woord project Aantal per eenheid excl. Website 1 1.500,00 1.815,00 Vzw oprichting Kunst vh Woord 1 400,00 484,00 Pc (tweedehands mac) 1 650,00 786,50 Printer 1 80,00 96,80

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie