VOORTGANGSRAPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan Heverlee

2 INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag 13 september hielden we feest op Vormingplus Oost-Brabant, met workshops, activiteiten en optredens. Vele mensen kwamen langs, fans van het eerste uur, trouwe deelnemers, nieuwsgierigen, partners en buurtbewoners. Op 10 oktober vierden we ook met alle Vormingplus collega s onze verjaardag in het Vlaams parlement. Dat was een mooi moment om terug te blikken op wat we de voorbije 10 jaar realiseerden. De eerste jaren van ons bestaan waren een intense zoektocht: wat boeit de mensen? Hoe kunnen we verantwoord omgaan met overheidsmiddelen? Op welke vragen gaan we in? Waar leggen we onze accenten? Langzaam maar zeker kregen we vorm. We werden een bruisend educatief centrum, met tal van leuke activiteiten, voor elk wat wils, voor jong en oud. Een begrip voor velen. Een kwaliteitsgarantie en een plaats waar velen graag naar terugkeerden. Nu staan we er. Zekerder in onze schoenen, gegroeid en verankerd in de regio Oost-Brabant. Tot in de kleinste gemeenten van onze streek vinden mensen educatieve activiteiten die hen aanspreken. Het succes van de antennewerking spreekt boekdelen. Vele gemeenten werken nu samen om een bovengemeentelijk cursusaanbod te creëren voor hun bewoners. Maar daarnaast werken we ook rond thema s die misschien op het eerste gezicht niet zo goed in de markt liggen: mobiliteit, vergrijzing, levenskeuzes, duurzaamheid en gezondheid. We hebben in de loop van die 10 jaar heel wat expertise verworven om die thema s om te zetten in succesvolle activiteiten en projecten. Naast het werken voor het brede publiek, proberen we ook mensen te betrekken die de weg naar vorming niet makkelijk vinden. We werken hiervoor samen met vele partnerorganisaties die voor doelgroepen werken. Faire kansen ontwikkelen voor iedereen is een arbeidsintensief traject, maar één dat ons veel voldoening schenkt. We staan op een scharniermoment op deze tiende verjaardag. En wel om twee redenen. Het is het jaar dat we ons beleidsplanningsproces voor de periode opgestart hebben. We kozen voor een intensief proces met het team, bestuursleden en externen om na te denken over het heden en de toekomst. We onderzochten de uitdagingen in de huidige maatschappij en hoe wij er mee aan de slag kunnen gaan, we stelden onze visie, missie en waarden bij. We kiezen voor meer maatschappelijke relevantie, voor minder vrijblijvend- INLEIDING 2 SITUERING Situering van Vormingplus Oost-Brabant op de 3 assen (nota positionering Vormingpluscentra) 3 DECREET De verhouding tot de in het decreet vernoemde beoordelingselementen 9 VERSLAG & PLAN Jaarverslag 2014 en jaarplan BIJLAGEN Verslagen van de werkgroepen 50 Projectfiches 61 Het overzicht van de activiteiten van

3 heid en maken onze plannen startklaar tegen Meer uitleg zal te vinden zijn in het beleidsplan dat binnenkort verschijnt. Maar het is ook het jaar van een nieuwe minister en het Vlaamse regeerakkoord. Een sector, die de voorbije jaren al veel heeft moeten besparen, wordt nogmaals getroffen. Weer worden de Vlaamse subsidies verminderd met 5 %, de provincies mogen zich niet meer inlaten met persoonsgebonden materie, gemeentes zitten krap bij kas. Op alle domeinen laat dit zich voelen. Wij voelen de wurggreep des te meer: met steeds minder middelen is het onmogelijk om aan alle verwachtingen te voldoen. We hebben beslist om drastisch minder te programmeren in Onze medewerkers stonden onder te grote werkdruk, we kunnen dit tempo niet langer aanhouden. In 2010 deden we het werk met 13,51 VTE en vandaag doen we dit nog met 10,04 VTE. Als we een duurzame werkgever willen zijn die duurzame waarden uitdraagt, moeten we krimpen. Dat blijkt uit onze urenen activiteitenplanning. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom enkele van onze plannen voor 2014 niet gerealiseerd zijn. Personeelsproblemen speelden ons parten: onze communicatiemedewerker viel langdurig uit door ziekte, om budgettaire redenen werd er geen vervanging voor moederschapsrust voorzien en de raad van bestuur ontsloeg een medewerker. Die maatregel zorgde voor interne deining waar we ook de nodige aandacht aan schonken. Vooral ons project rond mobiliteit en onze politieke vormingen hebben daaronder geleden. We zouden Vormingplus niet zijn, mochten we toch niet bruisen van ambitie bij de start van We beginnen te experimenteren met onze nieuwe rol vanaf 2016, we stellen een personeelslid deels ter beschikking om een nieuwe gedeelde databank te realiseren voor minstens 11 centra en we maken onze beleidsuitdagingen operationeel. Daarnaast breiden we de antennewerking nog uit. Meer details over deze plannen zijn te vinden in dit rapport. Veel leesplezier! SITUERING Situering van Vormingplus Oost-Brabant op de 3 assen (nota positionering Vormingpluscentra) > As 1 Eigen aanbod / Lokale, regionale samenwerking 4 > As 2 Continuïteit / Innovatie 7 > As 3 Verbreding / Verdieping: kansengroepen en moeilijke thema s 8 3

4 AS 1: EIGEN AANBOD / LOKALE, REGIONALE SAMENWERKING In het verleden had Vormingplus een sterk uitgebreid eigen aanbod, zowel in het eigen centrum in Heverlee als in de andere deelgemeenten van Leuven. Bij de planning 2014 voorzagen we in het totaal 2258,5 uren te organiseren (3010 geplande uren - 15 % afgelasting) waarvan 1147,5 uren levensbrede, 221uren experimentele activiteiten en 1190 uren in prioritaire thema s en over maatschappelijke ongelijkheden. Er hebben 2761,5 uren plaatsgevonden, waarvan 1295,5 uren aanvullend levensbrede, 270,75 uren experimentele activiteiten en 1119,25 uren prioritaire thema s en over maatschappelijke ongelijkheden. Ons nagestreefde afgelastingspercentage van 15% haalden we niet, het was 20,42 %. We hebben voor deze beleidsperiode gekozen om het totaal aantal uren te verminderen en méér in te zetten op de prioritaire thema s en maatschappelijke ongelijkheden dan op het aanvullende levensbrede aanbod. Die tendens zetten we voort in Ook de werkdruk wordt te groot, vandaar dat we in 2015 maar 2500 uren plannen, waarvan 900 uren prioritaire thema s en maatschappelijke ongelijkheden, 1600 uren experimentele en aanvullende levensbrede activiteiten. Het aandeel uren prioritair aanbod is in 2015 verhoudingsgewijs minder dan de voorafgaande jaren. Niet omdat we deze thema s minder belangrijk vinden maar wel omdat we merken dat een andere aanpak vereist is om de door ons gewenste impact te verwezenlijken. Een aanpak die meer focust op het proces, op het traject dat met deelnemers wordt afgelegd. Dit vergt extra investeringen van de medewerkers, zonder dat hier rechtreeks meer uren aan verbonden zijn. Daarnaast moeten we het afgelastingspercentage bijsturen, we gaan naar een meer realistisch getal van 18 %. Dit is de grafiek die we in 2011 maakten, verder in het rapport staat de grafiek van de werkelijk uitgevoerde uren. Alles wat we buiten Leuven organiseren, gebeurt enkel door middel van lokale of regionale samenwerking. Dit gebeurt op twee manieren: Door in te zetten op regionale antennes. Een antenne is een bovenlokaal samenwerkingsverband waarmee we samen een evenwichtig aanbod van cursussen, lezingen, Na te streven verdeling thema s, opgemaakt in % 80% 60% 40% 20% 0% uitstappen en ateliers mee opzetten. Het opzet is om een gemeenschappelijk open aanbod educatieve activiteiten aan te bieden aan alle volwassen inwoners, dicht bij huis (max 15 km). We plannen samen een cursusaanbod met degelijke lesgevers en een toegankelijk niveau. We brengen een intergemeentelijk levensbreed aanbod, een programma waar iedereen iets aantrekkelijks in vindt. Vormingplus promoveert bestaande accommodatie tot een kwalitatief cursuscentrum, waar op regelmatige basis cursussen worden opgezet. Alle partners zijn verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering. We maken samen promotie en mikken hoofdzakelijk op inwoners van de gemeentes via bestaande en nieuwe kanalen. Inhouden en programma komen in overleg tot stand, we verdelen de taken en gebruiken ieders know-how. We willen niet in de plaats treden van wat er al bestaat of zou bestaan, bv. bij verenigingen of bibliotheken, maar wel aanvullend of ondersteunend te werken. Na één jaar evalueren we experiment prior+ burgerschap aanvullend levensbreed 4

5 en sturen we bij. Daarna trachten we de antenne uit te breiden met omliggende gemeenten via een groeiscenario. Aan het einde van deze beleidsperiode zouden we in de regio graag 5 antennes hebben. Zo kan onze regio er dan uitzien: Ons antenneverhaal is heel arbeidsintensief maar slaat wel aan. We zochten in het najaar 2014 nieuwe gemeentelijke partners die in de antennes wilden instappen. Het resultaat daarvan is de installatie van een nieuwe antenne in 2015 met twee gemeentes (Boortmeerbeek en Keerbergen) én de toevoeging van Huldenberg (en Overijse uit het werkingsgebied van Arch educ) aan de antenne Druivenstreek (Tervuren). Eind 2014 waren volgende antennes actief: antenne Noord-Hageland: Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort antenne Zuid-Hageland: Kortenaken, Geetbets, Linter, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden antenne Druivenstreek: Tervuren, Huldenberg (en Overijse behorend tot werkingsgebied Arch educ) Begin 2015 gaat de volgende antenne van start: Na te streven antennewerking, opgemaakt in 2011 antenne Noord-Dijleland: Boortmeerbeek en Keerbergen Dat alles brengt de teller voor de aangesloten gemeenten in 2015 op 12. Daarnaast onderzoeken we in 2015 of we met Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot samen een nieuwe antenne kunnen vormen. Door de koerswijziging die we plannen in het nieuwe beleidsplan, besloten we om de antenne groot Leuven uit te stellen. Van zodra we meer zicht hebben op het volledige nieuwe beleidsplan, kunnen we deze gemeenten informeren en bekijken of we een klassieke antenne opstarten of een samenwerkingsverband kunnen uitwerken dat meer beantwoordt aan onze nieuwe beleidsuitdagingen. Naast het antenneverhaal in de regio, blijven we ook nog op andere initiatieven inzetten, zoals programmeren in de cultuur-, gemeenschaps- en lokale dienstencentra; de Mobiele Internetklas en de interculturele praattafels (Café Combinne). De Mobiele Internetklas was operationeel in 2014 en werd 13 keer ingezet. De interculturele praattafels gaan door in Herent, Leuven, Kortenberg, Tienen en Diest. Er is in 2015 een uitbreding 5

6 voorzien in Tervuren. De Langste conversatietafel vond plaats in Park Spoor Noord in Antwerpen op 5 april Meer dan duizend mensen namen hieraan deel. Twee op de drie deelnemers waren anderstalig. Vanuit Vormingplus Oost- Brabant waren er 43 deelnemers aan de Langste Conversatietafel. Op deze manier groeien we naar een groter aanbod buiten Leuven. De vooropgestelde prognose volgen we nog steeds, bij de planning die we maakten in 2011 hoopten we in Leuven en haar deelgemeenten in 2014 nog 55 % te programmeren ten opzichte van de rest van de regio, in werkelijkheid was het net geen 53,7 % (antennegebied Leuven) - 47,3% (rest). Dit betekent Na te streven percentage Leuven/andere antennes, opgemaakt in dat het aandeel Groot-Leuven ten opzichte van de rest van de regio sneller daalt dan verwacht. We zitten dus voor op het schema dat we opstelden in % in Leuven % andere antennes 6

7 AS 2: CONTINUÏTEIT / INNOVATIE In ons breed aanbod willen we voldoende vernieuwing brengen. Onder meer door vele activiteiten te plannen onder de noemer experiment vullen we de lijst van nieuwe kwalitatieve cursussen elk jaar aan. Deze kunnen we dan voorstellen in de antennes en bij partners. De organisatorische partners en antennepartners stimuleren we om voldoende vernieuwende activiteiten te plannen. De innovatieve component steken we ook in onze prioritaire thema s. Het was de bedoeling om er elk jaar één in de kijker te zetten. Dit is goed gelukt met de thema s gezondheid, duurzaamheid en levenskeuzes. Het plan was om het thema mobiliteit aan te snijden in Zoals eerder vermeld ligt de oorzaak hiervan bij werkdruk en personeelsproblemen. Midden 2014 werd er besloten om het project mobiliteit een halte toe te roepen en volop in te zetten om de ontwikkeling van het project rond vergrijzing voor In de projecten werken we per definitie vernieuwend, in 2014 voerden we uit voor een algemeen publiek: Ravage Mijn verhaal, Stadsproject Vesalius , Mobiliteit - Carpoolen cursisten, Repair cafe, Tien om te Zien, Vrijwilligersacademie. In 2015 organiseren we voor een algemeen publiek: Omtrent Rouw en verdriet, Boven Water - Broederlijk Delen, Klimaatweek, Van oud en dement naar goud met talent, Vrijwilligersacademie en medewerking aan Leuven Klimaat Neutraal

8 AS 3: VERBREDING / VERDIEPING (KANSENGROEPEN EN MOEILIJKE THEMA S) Het blijft uitermate belangrijk om vele mensen te laten kennismaken met een breed aanbod. Dit kan enkel door het aangaan van partnerschappen. We hebben twee soorten partners: inhoudelijke partners die de know-how over de thema s aanleveren (zoals VELT, Wisper, ed...) en organisatorische partners; dit zijn partners die samen met ons een aanbod willen aanbieden en de lokale organisatie van activiteiten opnemen (zoals gemeentes, CC s, LDC s...). Het is een uitdaging om elk jaar het aantal uit te breiden, enkel op die manier geraakt de hele regio doordrongen van het levensbrede leerverhaal. Het antenneverhaal is hierin belangrijk, maar in principe organiseren wij geen enkele activiteit zonder een andere partner (organisatorisch of inhoudelijk). Dit verhoogt het draagvlak en is een betere garantie op succes. We kiezen er echter ook bewust voor om ruimte te maken voor verdieping, het ontginnen en ontwikkelen van moeilijkere maatschappelijke thema s en het werken aan effectieve sporen om met kansengroepen te kunnen werken. Dit vraagt zeer veel energie, met als gevolg een beperktere kwantitatieve return of output, uitgedrukt in urenaantal. De gekozen prioritaire thema s van het beleidsplan: gezondheid, duurzaamheid, levenskeuzes, vergrijzing en mobiliteit zijn geen makkelijke thema s, mensen komen niet spontaan naar avonden over deze thema s. Vandaar dat we continu op zoek gaan naar vernieuwing om deze activiteiten toch aantrekkelijk te maken: dit vergt een grote extra inspanning. Kansengroepen blijven ook onze aandacht krijgen. In 2014 organiseerden we 9 projecten en één debattraining voor kansengroepen en in 2015 plannen we er 9. Een gedetailleerde opsomming staat bij het tweede beoordelingselement, verder in dit rapport. Burgerschap en participatie is ons transversaal thema. In 2014 werden de freelancers nauw betrokken bij het thema met een workshop De plus in Vormingplus op de freelanceravond in januari We zetten ook een aantal specifieke activiteiten op ter bevordering van actief burgerschap. Een gedetailleerde opsomming staat bij het zesde beoordelingselement, verder in dit rapport. 8

9 DECREET De verhouding tot de in het decreet vernoemde beoordelingselementen 1. publieksbereik 9 2. kansengroepen spreiding aanbod bekendmaking aanbod diversiteit aanbod maatschappelijke verantwoordelijkheid aanbod beschikbare infrastructuur professionele uitbouw netwerkvorming samenwerking met gespecialiseerde vormingsinstellingen overleg met andere v culturele functie gemeenschapsvormende functie aantal uren diversiteit en interculturaliteit integrale kwaliteitszorg HET PUBLIEKSBEREIK In het gewone aanbod hadden we in deelnames. (In 2007 waren het er 3260, in , in , in , in , in in ). Het gaat hier om precies te zijn om deelnames, niet om individuele deelnemers: d.w.z. dat wie aan twee activiteiten deelneemt ook 2x geteld wordt. We registreerden voor het zesde opeenvolgende jaar ook het aantal unieke deelnemers; dat kunnen we uiteraard enkel doen voor die activiteiten waarvoor de identiteit van deelnemers beschikbaar is (dus niet activiteiten zonder inschrijvingen, of bij inschrijvingen elders). Er waren 3179 unieke deelnemers, waarvan 2275 vrouwen (72%), en 888 mannen (28%). 16 inschrijvers hebben hun geslacht niet meegedeeld. Op de deelnemers waarvan de leeftijd gekend is was de gemiddelde leeftijd 49,97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de mannen was 53,1 jaar, bij de vrouwen 49,2. Ook registreren we nieuwe deelnemers. In 2014 waren dat er 1403 (in 2013 waren dat er 909, in , in , in , in , in ). We blijven inzetten op het aantrekken van koud publiek (= mensen die nog nooit eerder deelgenomen hebben aan een Vormingplusactiviteit). Het aantal online inschrijvingen blijft stijgen, In 2014 zaten we aan 94 % (in 2013 aan 91,6 %, in 2012 aan 87,5 %, in 2011 aan 76,40 % daar waar we in 2010 slechts aan 32,70 % zaten). 9

10 We blijven streven naar een makkelijke procedure om online in te schrijven maar we hebben ook aandacht voor mensen die zich persoonlijk of telefonisch aandienen. Dit kunnen ze op alle inschrijfpunten in de antennes en in de lokale dienstencentra. We ontwikkelden een computerprogramma zodat de medewerkers van die centra cursisten online op ons systeem inschrijven. De drempel voor de deelnemers lag nog nooit zo laag: op tal van plaatsen, dichtbij huis kunnen ze zich persoonlijk aanmelden. Bij ons komen die inschrijvingen echter wel aan als online inschrijvingen, vandaar dit hoge percentage. We streefden in 2014 niet naar een stijging van het aantal deelnames. Wel proberen we het aantal nieuwe deelnemers te laten stijgen. Het aantal deelnames steeg wel, namelijk met 365, maar het aantal nieuwe deelnemers steeg ook, namelijk met 494 nieuwe deelnemers. Evolutie aantal deelnames Aantal deelnames Aantal deelnames 2. DE MATE WAARIN DE VOLKSHOGESCHOOL KANSENGROEPEN BEREIKT, OF VIA HET WERKEN MET MULTIPLICATOREN VAN BETEKENIS IS VOOR KANSENGROEPEN. Hieronder is een overzicht van het aantal uren die in 2014 werden opgezet voor een specifieke kansengroep. Soms is de activiteit exclusief voor de doelgroep, soms staat die open voor iedereen. Doelgroep uren Senioren 39 allochtonen 364,5 mensen in armoede 54,5 (ex-)gedetineerden 82 vrijwilligers 57 De werkgroep doelgroepen maakte in 2010 een nieuw actieplan voor doelgroepen. Het plan werd in de eerste helft van 2011 aangepast. De hoofdlijnen van dat plan bleven ook in In 2015 wordt het plan geïncorporeerd in het operationaliseren van het beleidsplan Evolutie aantal unieke deelnemers en aantal nieuwe deelnemers Aantal Aantal unieke unieke deelnemers Aantal nieuwe Aantal nieuwe deelnemers deelnemers In 2014 gingen we verder met het systeem van de doelgroepenbonnen. Er werden in totaal 126 bonnen gebruikt om cursus te volgen. We blijven mensen aansporen om via de rubriek wat houdt je tegen aan te geven welke drempels ze ervaren. Die werken we weg. 23 cursisten contacteerden ons in 2014 voor wie we maatregelen troffen. De doelgroepbonnen en de rubriek blijven geldig in

11 Doelgroepen bleven onze aandacht krijgen. In 2014 organiseerden we de volgende projecten voor bepaalde groepen: > Kaffee detinee + kaffee detinee cine (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Ravage Mijn verhaal (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Changemakers (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne in de gevangenis (voor gedetineerden) > MIK 3 (voor laag- en kortgeschoolden) > Bekendmaking en rekrutering De Langste Conversatietafel (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Ieders stem telt (voor laag- en kortgeschoolden) > Samenwerking met de Leuvense Buurtcentra voor het dichten van de digitale kloof (voor laag- en kortgeschoolden) > Eén debattraining in het kader van het project Vesalius (voor senioren) In 2015 plannen we volgende projecten 3. DE SPREIDING VAN HET AANBOD OVER DE REGIO. > Van oud en dement naar goud met talent : vergrijzing (voor senioren, voor mensen van een etnisch diverse origine, voor kansarmen en voor een algemeen publiek) > Café Combinne (voor mensen van een etnisch diverse origine) > Café Combinne in de gevangenis (voor gedetineerden) > Kaffee detinee (voor gedetineerden en een algemeen publiek) > Ravage in de Gevangenis - vervolgtraject (voor 100,0 gedetineerden en een algemeen publiek) 90,0 > Digitale kloof met de HABOBIB voor laag- en kortgeschoolden 70,0 80,0 > Ieders stem telt - debat (voor laag- en kortgeschoolden) 50,0 60,0 > Samenwerking met dienst Diversiteit Leuven rond 40,0 migratie (voor mensen van etnisch diverse origine 30,0 en een algemeen publiek) 20,0 10,0 0,0 11 De spreiding van de programma s is een voortdurende zorg. In deze beleidsperiode staat de uitbouw van antennes voorop. We zijn in 2014 in 25 van de 30 gemeenten actief geweest (2011 en 2012: 21, 2013: 22). 53,71 % procent van de activiteiten ging door in het antennegebied Leuven. Evolutie programmatie antennegebied Leuven - rest van de regio in procenten 100,0 21,9 90,0 80,0 26,8 21,9 26,8 41,7 41,7 42,1 42,1 70,0 60,0 50,0 40,0 76,6 76,6 72,1 72,1 30,0 57,7 57,7 53,71 20,0 53,71 10,0 0, buiten buiten de regio de regio rest rest antennegebied Leuven Leuven

12 Gemeentes waar de activiteiten doorgingen Hoofdgemeente Gerealiseerde uren Percentage totaal uren Deelnames Aarschot 48,5 1,76% 128 Begijnendijk 0 0,00% 0 Bekkevoort 85 3,08% 222 Bertem 46,5 1,68% 92 Bierbeek 27 0,98% 59 Boortmeerbeek 39,5 1,43% 102 Boutersem 9 0,33% 12 Diest 94 3,40% 176 Geetbets 15 0,54% 35 Glabbeek 20,5 0,74% 52 Haacht 35 1,27% 23 Herent 130,25 4,72% 156 Hoegaarden 8 0,29% 23 Holsbeek 19 0,69% 48 Huldenberg 65 2,35% 101 Keerbergen 0 0,00% 0 Kortenaken 37 1,34% 108 Kortenberg 80 2,90% 54 Landen 32,5 1,18% 148 Leuven 1375,75 49,82% Linter 4 0,14% 13 Lubbeek 52,5 1,90% 71 Oud-Heverlee 0 0,00% 0 Rotselaar 34,5 1,25% 70 Scherpenheuvel- 213,5 7,73% 562 Zichem Tervuren 34,5 1,25% 71 Tielt-Winge 0 0,00% 0 Tienen 125 4,53% 374 Tremelo 0 0,00% 0 Zoutleeuw 16 0,58% 246 Buiten de regio 61 2,21% 314 Geen adres 53 1,92% ,50 100% We zijn er in geslaagd om minder dan 50% van de activiteiten in Groot- Leuven te laten plaatsvinden! Bovendien komen slechts 26 % van de deelnemers uit Groot-Leuven (2013 was dit 29,7 in ,08% in ,19%, in ,19%, in 2009 was het 32,3%, in 2008 was het 35,59%). Dit betekent dat we onze opdracht als regionale volkshogeschool volop waarmaken. Er zijn ook 295 deelnemers die van buiten de regio afkomstig zijn (in 2013 waren dit er 482, in , in in , in en in ). Herkomst van de deelnemers Hoofdgemeente Unieke deelnemers Percentage totaal Aarschot 73 2,30% Begijnendijk 14 0,44% Bekkevoort 73 2,30% Bertem 46 1,45% Bierbeek 59 1,86% Boortmeerbeek 64 2,01% Boutersem 32 1,01% Diest 57 1,79% Geetbets 34 1,07% Glabbeek 35 1,10% Haacht 29 0,91% Herent 127 3,99% Hoegaarden 32 1,01% Holsbeek 53 1,67% Huldenberg 67 2,11% Keerbergen 18 0,57% Kortenaken 54 1,70% Kortenberg 55 1,73% Landen 94 2,96% Leuven ,01% Linter 41 1,29% Lubbeek 115 3,62% Oud-Heverlee 64 2,01% Rotselaar 90 2,83% Scherpenheuvel-Zichem 253 7,96% Tervuren 68 2,14% Tielt-Winge 51 1,60% Tienen 158 4,97% Tremelo 23 0,72% Zoutleeuw 117 3,68% Buiten de regio ,82% Geen adres/onbekend 12 0,38% % 12

13 13 2,30 0,44 2,30 1,45 1,86 2,01 1,01 1,79 1,07 1,10 0,91 3,99 1,01 1,67 2,11 0,57 1,70 1,73 2,96 26,01 1,29 3,62 2,01 2,83 7,96 2,14 1,60 4,97 0,72 3,68 10,82 0,38 Aarschot Begijnendijk Bekkevoort Bertem Bierbeek Boortmeerbeek Boutersem Diest Geetbets Glabbeek Haacht Herent Hoegaarden Holsbeek Huldenberg Keerbergen Kortenaken Kortenberg Landen Leuven Linter Lubbeek Oud-Heverlee Rotselaar Scherpenheuvel-Zichem Tervuren Tielt-Winge Tienen Tremelo Zoutleeuw Buiten de regio Geen adres/onbekend

14 De spreiding werd in 2014 vormgegeven door: > De antennes Noord-Hageland, Zuid-Hageland en Druivenstreek > De culturele, gemeenschapscentra en lokale dienstencentra namen op regelmatige basis cursussen af. > De inzet van de Mobiele Internetklas. > De interculturele praattafels, Café Combinnes Herent, Leuven, Kortenberg, Tienen en Diest > De vrijwilligersacademie. De spreiding krijgt in 2015 vorm door: > 40 activiteiten te plannen in de antenne Noord- Hageland > 65 activiteiten te plannen in de antenne Zuid-Hageland > 20 activiteiten te plannen in de antenne Druivenstreek > 6 activiteiten te plannen in de antenne Noord-Dijleland > nieuwe modelovereenkomsten te maken en die af te sluiten met de gemeenten waarvan de overeenkomsten aflopen in > we voeren onderzoek of het vormen van een antenne met Rotselaar, Begijnendijk, Tremelo en Aarschot mogelijk is > we gaan gesprekken aan met de gemeente Tienen voor aansluiting bij de antenne Zuid-Hageland in 2016 > we gaan gesprekken aan met Haacht voor aansluiting bij de antenne Noord-Dijleland in

15 4. DE WIJZE VAN BEKENDMAKING VAN HET AANBOD We stuurden zes nieuwsbrieven naar cursisten. Eind december bereikten we ongeveer abonnees en lag het gemiddelde openingspercentage op ongeveer 40 procent. We keken onze databank na, zodat we niet teveel kranten verstuurden die niet worden gelezen. We verbeterden de lay-out van onze krant. We stuurden twee nieuwsbrieven naar onze partners en één nieuwsbrief naar onze freelancers. We stuurden gerichte mails naar specifieke groepen om een cursus, project of activiteit extra in de kijker te zetten. We maakten folders voor het project Café Combinne. We plaatsten advertenties in het Jaarboek Leuven (naamsbekendheid Vormingplus), het vakantiemagazine Streekkrant (promotie voor zomeractiviteiten), Rondom Tienen (promo voor activiteiten Zuid- Hageland) en op Facebook. Op het vlak van sociale media hebben we ons tot Facebook beperkt. We hebben regelmatig statusupdates gepubliceerd (promotie voor cursussen, leuke nieuwtjes...). Het aantal volgers steeg met 193. We hebben een enquête georganiseerd en om de deelnemers te bedanken, gaven we aan 100 mensen een cadeaubon van 5 euro. We waren aanwezig op 7 beurzen en evenementen. We plaatsten vier keer ons nieuw aanbod online. We hielden de website up-to-date door de nieuwsen projectenpagina regelmatig aan te passen. We lazen de teksten steeds kritisch na om het gebruik van jargon te vermijden. Samen met de andere Vormingpluscentra namen we deel aan de werkgroep rond usability om te kijken of de website toe is aan een nieuwe lay-out en welke technologieën we kunnen toepassen. We hebben één evenement opgezet waarbij we educatie met entertainment combineerden ( Op de bubbel met Warre Borgmans...) om op die manier een ruim publiek te laten kennismaken met Vormingplus. We verstuurden 8 persberichten over onze activiteiten en projecten, 2 daarvan gingen over prioritaire thema s. We hebben regelmatig overlegd met de werkgroep prior om de promotie van hun projecten te verbeteren. We hebben promotiemateriaal zoals affiches ontwikkeld. In de krant hebben we aandacht besteed aan prioritaire thema s. We hebben 16 promopalen op verschillende locaties in de regio opgezet om ook daar onze kwartaalkrant te verspreiden. 15

16 2015 We beginnen aan het nieuwe communicatieplan en denken na over hoe we promotie kunnen voeren in functie van het nieuwe beleidsplan We publiceren en verdelen vier maal per jaar een krant met ons aanbod. We houden onze databank up-to-date, zodat we niet te veel kranten versturen die niet gelezen worden. We hebben oog voor diversiteit bij de opmaak van de krant. We voorzien ruimte in de krant voor prioritaire thema s. We zetten promopalen op verschillende locaties in de regio om ook daar onze kwartaalkrant te verspreiden. We zijn aanwezig op beurzen. We sturen persberichten uit op momenten dat we naar buiten willen komen. We versturen nieuwsbrieven: zeven naar cursisten, drie naar partners en twee naar freelancers. We ontdekken de mogelijkheden van MailChimp en updaten de lay-out van onze nieuwsbrieven. We lanceren een nieuwsflash waarop mensen zich kunnen abonneren en waarin we de last-minutes (cursussen die binnen een termijn van 2 weken starten) promoten. We posten regelmatig updates (promotie voor onze cursussen, leuke nieuwtjes...) op Facebook. We lanceren Vormingplus Oost-Brabant op Twitter en voeren ook daar promotie. We blijven samenwerken met de werkgroep prior en ondersteunen hun projecten op het vlak van promotie. We zorgen voor een regelmatig update van de projecten- en nieuwspagina op onze website. Samen met de andere Vormingpluscentra pakken we de gebruiksvriendelijkheid van de website aan. Ondertussen is de onderzoeksfase (is de website toe aan een nieuwe lay-out, welke nieuwe technologieën kunnen we toepassen) afgerond, de uitvoering gebeurt in We lezen de teksten op onze website met een kritische blik en vermijden het gebruik van jargon. Op vraag van de werkgroep antennes willen we de verschillende promotiekanalen die we voor ons algemeen aanbod gebruiken, stroomlijnen met diegene die we voor de antennewerking gebruiken. We maken en verspreiden een filmpje over een good practice uit de antennewerking. 5. DE DIVERSITEIT VAN HET AANBOD. Evolutie in verhouding levensbreed aanbod/experimenteel aanbod/prior aanbod , ,5 1302, , , , overige Levensbreed Ex Prior Zo zag onze planning er voor 2014 uit eind 2013 Planning Verhouding Doorgegaan Levensbreed aanbod 1350 u 45% 1147,5 u Experimenteel aanbod 260 u 9% 221 u Prioritaire thema's en 1400 u 47% 1190 u maatschappelijke ongelijkheid ( incl. doelgroepen), en burgerschap en participatie Totaal 3010 u 100% 2558,5 u Werkelijk geplande en doorgegane uren 2014 Gepland Plaatsgevonden Percentage afgelasting Levensbreed aanbod 1616,75 u 1295,50 u 20% Experimenteel aanbod 469,75 u 270,75 u 42% Prioritaire thema s en 1379,75 u 1119,25 u 19% maatschappelijke ongelijkheid (incl. doelgroepen), en burgerschap en participatie Totaal 3165,25 u 2757,5 +4u 20,42% 16

17 We haalden ons maximaal afgelastingspercentage van 15 procent zeker niet, maar doordat we meer planden, zijn de werkelijk doorgegane uren hoger dan voorzien. Op vlak van methodieken hanteren wij een mix die iedereen aanspreekt: cursussen, projecten, workshops, lezingen en uitstappen. Ook binnen één bepaalde activiteiten wordt er aangedrongen op het gebruik van verschillende werkvormen. We scholen daar onze freelancers ook in bij. De diversiteit vind je ook in de doelgroepen, we programmeren activiteiten voor een algemeen publiek, maar ook voor laaggeschoolden, allochtonen, mensen in armoede, gedetineerden en hun omgeving, mensen met een psychische stoornis en hun omgeving, vrijwilligers, mensen met een mentale handicap. Zie ook het tweede beoordelingselement. De diversiteit van het aanbod is zichtbaar in de subclusters waaronder geprogrammeerd wordt Percentage per subcluster in % 1% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 9% 1% 9% 3% 21% 3% 3% 21% 11% 11% 17% 17% 3% 15% 6% 3% 3% 15% 6% 3% 3% Computer en Crea viteit Computer en en hobby's Gezondheid Crea viteit en en hobby's zorg Gezondheid en zorg huis-, tuin- en keukenvaardigheden huis-, tuin- en keukenvaardigheden Interculturele vorming Interculturele vorming Kunst lichaamsbeweging en en -ontspanning Samenleving Samenleving mens en organisa e mens en organisa e Milieu en natuur Milieu Opvoeding en natuur en onderwijs Opvoeding Persoonlijke en groei onderwijs Persoon en rela es Persoonlijke groei Sociale en Persoon communica eve en rela es vaardigheden Sociale Wetenschap en communica eve vaardigheden Levensvisies Wetenschap Levensvisies 6. DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING VAN HET AANBOD. In de aanloop naar de beleidsplanning werd er grondig voorbereidend werk gedaan op het vlak van omgevingsanalyse. De gekozen prioriteiten in het beleidsplan zijn daar de concretisering van. Uit de vijf inhoudelijke beleidsprioriteiten van het beleidsplan kwam in 2014 mobiliteit er bij. De vroegere thema s namelijk gezondheid en duurzaamheid en levenskeuzes liepen ook nog door. In 2015 komt daar het thema vergrijzing bij. De Vrijwilligersacademie -een samenwerking met o.a. het Provinciale Steunpunt Vrijwilligerswerk en onze collega Vormingplus Arch educ- gaat nog steeds verder. Net zoals vorige jaren, zijn ook in 2014 de activiteiten gratis voor vrijwilligers. In 2014 planden we 12 activiteiten, 11 werden gerealiseerd. In de eerste helft van 2015 worden nog 9 activiteiten gepland. Eind juni stopt de huidige samenwerking omwille van het eindigen van de provinciale subsidie. Er wordt in 2015 dan ook bekeken of het concept van de Vrijwilligersacademie kan verder gezet worden. Burgerschap en participatie is ons transversaal thema. In 2014 werden de freelancers nauw betrokken bij het thema met een workshop De plus in Vormingplus op de freelanceravond in januari 2014 waar ze mee nadachten over hoe ze burgerschap en participatie kunnen verhogen in hun cursus. We zetten we ook een aantal specifieke activiteiten op ter bevordering van burgerschap en participatie. > Changemakers (voor allochtonen, project met het Minderhedenforum) > Vrijwilligersacademie (voor vrijwilligers) > Project Tien om te zien (vrijwilligers uit buurten organiseren mee) > Repair Café (met vrijwilligers) > Deelname participatietraject Leuven Klimaatneutraal 2030 > Ieders stem telt: vorming en een debatavond > Stadsproject rond Vesalius: debattraining voor senioren ter voorbereiding van de slotavond. 17

18 In 2015 plannen we volgende activiteiten: > Leuven Klimaatneutraal 2030: ondersteunen van de werf Bruto Lokaal Geluk (voor inwoners van Leuven) > Van Oud en Dement naar Goud met Talent - Samenwerking met Inloopcentra CAW (mensen in armoede) > Van Oud en Dement naar Goud met Talent - Intergenerationele Theaterproductie (voor jongeren en senioren) > We stappen, samen met Vormingplus Limburg, in het project Naar vitale coalities tussen overheid, werkveld en burgerinitiatieven. Dit participatief actieonderzoek wordt geïnitieerd door de Sociaal Hogeschool Heverlee In 2014 startten we ook met het beleidsplanningsproces voor het beleidsplan dat ingaat vanaf We keken voor welke maatschappelijke uitdagingen we staan en welke uitdagingen wij kunnen/willen aangaan. In 2015 worden die beleidsuitdagingen concreet gemaakt. 7. DE BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR. In 2014 hadden we activiteiten op 127 verschillende locaties (in 2013: 99). We screenen voortdurend de kwaliteit van de locaties maar door het werken met professionele partners, is dit meestal geen probleem: zowel LDC s, bibliotheken, culturele centra beschikken over goede infrastructuur. De onderhoudswerken aan de parkeergarage werden uitgevoerd in Het lokaaltje in de kelder werd in 2014 ingericht als stille werkruimte en gezellige ontvangstruimte. Vrijwilligers maakten het plan en voeren het uit. Ook in 2015 zullen we op verschillende nieuwe locaties actief zijn, door de uitbreiding van de antennes. 8. DE PROFESSIONELE UITBOUW. Wijzigingen in het personeelskader in 2014 en verwachtingen voor 2015 De wijzigingen in het personeelskader, in 2011 doorgevoerd in het kader van de opgelegde besparingen, liepen af in De vooropzeg van Harrie Houben, de zakelijk coördinator eindigde in januari Lies Pesic was door een aanslepende ziekte in 2014 nog steeds maar een klein percentage aan de slag. We beëindigden het contract van Koen Verrecht, die hier voor 80 % aan de slag was. Hij verliet Vormingplus op 21/12/2014. Vanaf 5/01/2015 startte Herlinde Swinnen om hem te vervangen. Zij werkt aan 70 %, eerst 25 weken in een IBO-statuut, daarna met een contract van onbepaalde duur. Aangezien Harrie Houben vanaf eind januari uit dienst was, werd het contract van Liesbeth Provoost uitgebreid van 0,66 % naar 0,75 %. Zij werd vanaf 1 januari 2014 officieel directeur van de organisatie. Sarah Lefevere bleef heel 2014 afwezig door tijdskrediet. Sabine Coppens, viel midden 2014 langdurig uit wegens ziekte. Zij werd voor 50 % vervangen door Mieke Vasseur. Het ziekteverlof van Sabine Coppens loopt nog tot ten minste april Mieke Vasseur verlaat ons echter vanaf 1/3/2015. We gaan dus begin 2015 op zoek naar een vervanging van de vervanging. In 2015 werkt Emmeline Depoorter mee aan de uitbouw van een nieuwe databank voor 11 organisaties (10 Vorminpluscentra en Wisper). Ze krijgt daar 30 % werktijd voor, iemand van Vormingplus MZW-Vlaanderen, van Vormingplus Gent-Eeklo en van Vormingplus Limburg elk 10 %. Alle centra die in het project meestappen betalen de lonen van deze mensen. Het contract van Emmeline Depoorter wordt vanaf 1/3/2015 uitgebreid tot 100 % om dit project mee te realiseren. 18

19 De effectieve actieve personeelsbezetting en de verhouding tussen administratief en educatief personeel eind januari 2015: Coördinatie 0,75 VTE Administratief 3,3 VTE Promotie 0,9815 VTE Educatief 5,175 VTE Totaal 10,04 VTE verdeeld over 15 personen De personeelsbezetting onder contract en de verhouding tussen administratief en educatief personeel eind januari 2015 (het volledige personeelskader) Coördinatie 0,75 VTE Administratief 3,1 Promotie 0,915 Educatief 6,6415 Totaal 11,418 verdeeld over 16 personen De personeelsbezetting in 2010, dus net voor de besparingen bedroeg 13,51 VTE. Als je ziet, dat we vandaag het werk moeten doen met maar 10,04 VTE dan is al snel duidelijk dat een hoge werkdruk momenteel het grootste probleem vormt binnen de organisatie. Een aantal mensen vervangen we bewust niet, om budgettaire of andere redenen. Evaluatiecyclus Jaarlijks krijgen alle medewerkers een functioneringsgesprek. Daar worden de doelen voor het komende jaar afgesproken, wordt er naar het voorbije jaar gekeken en naar de (ontwikkeling van) de competenties. Deze functioneringsgesprekken gingen door in april/mei. Naar aanleiding van het ontslag van Koen Verrecht blijkt het nodig om de totale evaluatiecyclus opnieuw te bekijken. De raad van bestuur en de educatieve voorzitters maken een nieuw plan begin 2015 dat in werking treedt midden Arbeidsreglement In 2014 wijzigden, in het kader van het eenheidsstatuut, de opzeggingstermijnen en kwamen er nieuwe regels over psychosociale risico s op het werk. Er moesten een aantal zaken in het arbeidsreglement worden opgenomen. Begin 2015 besluit de raad van bestuur een formele wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement te doorlopen om enkele nodige aanpassingen te doen. Er is ook nood aan een opfrissing van de afspraken op het vlak van de arbeidsuren en de aanwezigheden. Stages 2014 Vanaf februari tot 6 juni 2014 hadden we Mania Caelen als stagiaire, laatstejaars van de Sociale Hogeschool Heverlee. Ze was verantwoordelijk voor de vormingen over de verkiezingen in het project Ieders stem telt voor groepen van mensen in armoede. Zij werkte mee aan een aantal projecten in de gevangenis. (Kaffee detinee en het project Ravage met de groep slachtoffers). In het laatste kwartaal van 2014 liep Dries Hoogmartens, tweedejaarsstudent aan de Sociale School Heverlee-CVO, stage op vormingplus. Focus van deze stage was het beter leren kennen van de organisatie Vormingplus en dit door, onder begeleiding van de stagementor, enkele concrete projecten uit te voeren. Dries werkte mee aan het Slotdebat van Vesalius en schreef een inspiratieboekje voor Digitale Inclusie Van 2 februari tot 5 juni 2015 hebben we Joline Warnant als stagiaire, laatstejaars Sociaal Cultureel werk van de Sociale Hogeschool Heverlee. In haar stage is het de bedoeling om de sector van het vormingswerk te leren kennen en de werking van Vormingplus Oost-Brabant. Maar ook dat zij ervaring opdoet in het begeleiden van groepen. Ze begeleidt binnen het project Kaffee Detinee mee de gespreksgroep van gedetineerden in de Leuvense Hulgevangenis. Daarnaast zet ze een project rond actualiteit (en media) op in het inloopcentrum van Amerant in Tienen, voor mensen in armoede. 19

20 Anke Gilissen, een studente master sociale en culturele pedagogiek aan de KU Leuven doet stage van 15 augustus tot 15 januari. Ze wordt vooral betrokken bij het prioritaire thema vergrijzing en het project Van oud & dement naar goud met talent. In dit project plant ze mee cursussen en vormingsactiviteiten. Ze wordt betrokken in het meedenken rond nieuwe beleidsplannen (bijv. Hoe kan het volgen van bijvoorbeeld een kookcursus ook invloed hebben op de maatschappelijke positie, welzijn.. van de persoon die deze cursus volgt. Hoe kan een vorming emanciperend zijn of andere maatschappelijke effecten hebben?) Ze volgt ook vergaderingen met verschillende partners en stuurgroepen mee. Vorming / bijscholing personeel Alle personeelsleden worden gestimuleerd opleidingen en vormingen te volgen, al dan niet rechtstreeks aan hun functie gerelateerd. In januari 2014 kreeg het geïnteresseerde deel van het team het tweede deel van de vorming filmpjes leren maken en monteren. Zes educatieve medewerkers namen deel aan de innovatiedag van Socius op 22 mei De personeelsverantwoordelijke Ann Van Camp, volgde de basisopleiding van Sociare (PC 329) en een module over verlof en payroll. Koen Verrecht volgde de studiedag over wat er momenteel allemaal leeft in de NME-en EDO-sector op 13 februari Daarnaast volgde hij een opleiding time management op 9 mei Liesbeth Provoost ging op 1 april 2014 naar de studiedag van FOV New Deal: lokaal beleid tussen politiek, overheid en middenveld. Het binnenste buiten keren van het thema over de waarde van cultuur op het Cultuurforum van 23 april 2014 werd gevolgd door Liesbeth Provoost. Liesbeth Provoost volgde een driedaagse opleiding teamcoaching door de School of Coaching. Michel Bauwens kwam vertellen over hoe je met peerto-peer naar een postkapitalistische samenleving kan gaan op 13 oktober 2014, dit werd ook gevolgd door Liesbeth Provoost. Mie Verachtert en Tiny Alaerts volgden bij Socius een driedaagse Burgerschap en maatschappelijk middenveld. Ze stelden zich er de vraag: Wat is burgerschap, wat betekent burgerschap in ons maatschappelijk middenveld vandaag en hoe ga je daar als professionals in het sociaal-cultureel volwassenenwerk mee om? Sabine Coppens volgde een tweedaagse workshop over hoe je meer publiek kunt bereiken met een digitale nieuwsbrief. Op de studiedag Studiedag Impact Light van 26 juni 2014 verdiepte Tiny Alaerts zich in de studie Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken en leerde stapstenen over hoe een organisatie een impactbepaling kan aanpakken. Wim Erkelbout volgde Gezocht... deelnemers met goesting voor spel! en leerde hoe je spel kan integreren in je professionele leven. Daarnaast volgde hij de Socius karavaan die zich verdiepte in Growfunding (een instrument om een financieel én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine projecten). Hij volgde ook de eerste studiedag bij Socius Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken van 4 april Freelancers De freelancersavond ging door op 10 januari Er wordt ook in 2015 een ontmoeting gepland waar we de freelancers betrekken bij het concreet maken van onze beleidsuitdagingen. Begin 2014 trad er een nieuw organigram in werking. Deze nieuwe manier van werken wordt gunstig geëvalueerd maar er bleek wel nood te zijn aan een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van de educatieve voorzitters. Midden 2015 wordt het organigram sowieso aangepast aan het nieuwe beleidsplan. Dan wordt er ook gekeken of de functies van de educatieve voorzitters behouden blijven en worden hun extra verantwoordelijkheden beschreven. 20

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie