Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken"

Transcriptie

1 Zorgkompas voor mantelzorgers van ouderen en chronisch zieken Leidraad voor het in kaart brengen van de belasting van zorgende familieleden NIZW

2 2001 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze uitgave is totstandgekomen in een samenwerkingsverband van: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW, Utrecht in samenwerking met Stichting Thuiszorg Eindhoven, Steunpunt Mantelzorg Midden-Brabant en GGD-Eindhoven, met financiële steun van de Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk. Auteurs: Mia Duijnstee, Heleen Guldemond en Liesbeth Hendriks Tekstredactie: Jolanda Keesom Drukwerk: PlantijnCasparie, Heerhugowaard ISBN: NIZW-bestelnummer: E Bij dit Zorgkompas is ook een handleiding verkrijgbaar onder de titel Hoe gaat het met de mantelzorger? Deze handleiding is te bestellen onder NIZW-bestelnummer E Deze publicatie is te bestellen bij NIZW Uitgeverij Postbus DD Utrecht Telefoon (030) Fax (030)

3 Inhoud Doel en inhoud van het Zorgkompas 5 A De zorgsituatie in het algemeen 7 B De rol van de mantelzorger 9 Verpleging en verzorging 9 Praktische en huishoudelijke hulp 10 Tijdsbesteding 11 Contacten 12 Rust en veiligheid 12 Regie over de zorg 13 C De situatie van de mantelzorger zelf 14 Gezondheid en gevoelens 14 Hulp bij de zorg 15 Tijd voor andere zaken 16 Relatie 17 Emotionele steun 18 Omgaan met de situatie 19 D De materiële omstandigheden 20 Financiële situatie 20 Woonsituatie 21 Hulpmiddelen 21 E Samenvatting en conclusie 22

4

5 Doel en inhoud van het Zorgkompas Het Zorgkompas is een hulpmiddel om de situatie van mantelzorgers in kaart te brengen. Het is zo opgebouwd dat gaandeweg duidelijk wordt waar iemand kracht uit put en welke knelpunten en beperkingen bestaan. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de wisselwerking met degene voor wie de zorg bedoeld is, omdat dat mede van invloed is op hoe de mantelzorger de situatie ervaart. De antwoorden op de vragen uit dit Zorgkompas leveren informatie op die nodig is om de koers van de hulpverlening te bepalen en goed af te stemmen op de situatie van de betrokken mantelzorger. Met behulp van het Zorgkompas wordt de belasting vanuit verschillende invalshoeken verkend. Er wordt gekeken naar het functioneren van de patiënt, naar het zorgende familielid zelf en naar een aantal omgevingskenmerken. Door over al deze onderwerpen informatie te verzamelen, krijgt de hulpverlener een breed beeld van de situatie en van de problemen en vragen die bij de mantelzorger leven. Lees voor het gebruik van het Zorgkompas eerst de handleiding Hoe gaat het met de mantelzorger? waarin de bedoeling, de achtergrond en de gesprekstechnische kanten worden toegelicht. Aandachtspunten voor het afnemen van het interview In praktisch iedere zorgsituatie is er altijd iemand, meestal een familielid, die het grootste deel van de zorg op zich neemt. De vragen uit het Zorgkompas zijn bedoeld voor die belangrijkste mantelzorger. Mochten er meer familieleden intensief bij de zorg betrokken zijn, dan kan het Zorgkompas bij ieder afzonderlijk worden gebruikt. Het Zorgkompas is niet bedoeld voor gebruik tijdens familiegesprekken of familieberaad. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorger zich goed kan concentreren, kan het gesprek het beste plaatsvinden zonder dat degene voor wie gezorgd wordt aanwezig is. Leg van tevoren goed uit dat het interview niet bedoeld is als een soort controle, maar om beter inzicht te krijgen in hoe mensen de zorg zelf hebben geregeld en welke steun ze daarbij eventueel kunnen gebruiken. Als het Zorgkompas de eerste keer bij iemand wordt gebruikt, duurt dat zo n anderhalf tot twee uur. Die tijdsinvestering is nodig om een goed beeld van de situatie van de mantelzorger te krijgen. Flexibel toepassen Het Zorgkompas is op een bepaalde manier opgebouwd om de zorgsituatie zo helder mogelijk in kaart te brengen. Het Zorgkompas dient als leidraad voor het gesprek. Als mensen al meteen uit zichzelf een bepaald onderwerp aandragen of aangeven dat ze graag eerst over een bepaald aspect van de zorgsituatie willen praten, is het beter om daarmee te beginnen en later de andere vragen door te nemen. 5

6 Omdat het Zorgkompas voor verschillende doelgroepen bestemd is mantelzorgers van ouderen en van chronisch zieken zal de hulpverlener zelf moeten bepalen of bepaalde deelvragen op zijn plaats zijn, bijvoorbeeld over de veiligheid of de regie. Het Zorgkompas is uitdrukkelijk niet geschikt voor gebruik bij kinderen en jongeren die voor iemand zorgen de zogenoemde jonge mantelzorgers, bij ouders van chronisch zieke kinderen of in terminale situaties. De rode draad vasthouden Het Zorgkompas bestaat voor een deel uit open vragen. Soms zijn daar voorbeelden aan toegevoegd om het gesprek makkelijker op gang te brengen. Belangrijk is erop te letten dat de antwoorden van het familielid zich niet tot deze voorbeelden beperken. Als de mantelzorger eenmaal op dreef is, kan de hulpverlener daar eerst met de vragen op aansluiten. Bij lange antwoorden of uitweidingen is het belangrijk om door middel van samenvattingen de kern van het verhaal vast te stellen en de rode draad in het gesprek vast te houden. Steekwoorden opschrijven Tijdens het gesprek is het handig om de antwoorden op open vragen in steekwoorden in de daarvoor bestemde ruimtes op het formulier op te schrijven. Na afloop van het gesprek kan de hulpverlener aan de hand van deze steekwoorden de resultaten van het gesprek uitwerken in het hulpschema achterin. Dat schema is bedoeld om de doelen van de zorg en de gewenste acties vast te stellen. De resultaten van de samenvatting kunnen volgens de richtlijnen van de eigen organisatie worden verwerkt in een zorgdossier. Afronding en vervolg Aan het eind van het gesprek wordt in overleg met de mantelzorger een samenvatting gemaakt en worden afspraken gemaakt over mogelijke vervolgstappen. Tevens spreekt de hulpverlener af wanneer het volgende contact zal plaatsvinden. Op sommige vragen zal de mantelzorger niet meteen een antwoord hebben kunnen geven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de behoeften aan ondersteuning. Om op die vragen terug te komen, is het belangrijk om een afspraak voor een eventueel telefonisch vervolggesprek te maken. Zo n afspraak is ook nodig omdat het gesprek soms veel losmaakt en mensen vaak na afloop nog eens nadenken over bepaalde vragen. Daarom is het aan te bevelen ook binnen een paar weken contact op te nemen met mensen die na afloop van het gesprek aangeven dat ze geen behoefte aan hulp hebben. Mogelijk kijken ze dan anders tegen hun situatie aan. Tijdens de vervolgafspraak kan onder andere worden nagegaan of de voorstellen voor hulp die eerder gedaan zijn, nog steeds gewenst zijn en of er nog aanvullende wensen zijn. Het is aan te raden om het Zorgkompas in ieder geval binnen een half jaar opnieuw te gebruiken om zo zicht te krijgen op veranderingen in de situatie en zo nodig interventies bij te stellen. 6

7 A De zorgsituatie in het algemeen Om te beginnen wil ik een aantal algemene gegevens weten van uzelf en van degene voor wie u zorgt.* Persoonlijke gegevens Naam mantelzorger Naam patiënt Adres Adres Woonplaats Woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer Geboortedatum Geboortedatum Datum van het gesprek In welke relatie staat u tot degene voor wie u zorgt? Is het uw man/vrouw, vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, kind of..? Hoe lang zorgt u al voor uw... Hoe zou u zijn of haar aandoening willen omschrijven? Welke klachten vallen het meeste op? Hoe komt het dat u een belangrijk aandeel in de zorg op zich hebt genomen? Hoe vindt u dat? * Het is persoonlijker om in plaats van degene voor wie u zorgt te zeggen: uw man/vrouw/vader/moeder/schoonmoeder et cetera. Daarom staat hierna in de vragen uw... 7

8

9 B De rol van de mantelzorger De volgende vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de zaken waar u degene voor wie u zorgt bij moet helpen. Ik zal ook steeds vragen wat dat voor u betekent of hoe u daar tegenaan kijkt. 1 Verpleging en verzorging Eerst wil ik weten waar uw... hulp bij nodig heeft en of u daarbij helpt. Heeft uw... hulp nodig bij: Helpt u daarbij? Ja Nee Ja Nee lichamelijke verzorging? lopen of verplaatsen? gaan zitten of gaan staan? in en uit bed gaan? medicijngebruik? eten en drinken? omgaan met hulpmiddelen? andere zaken? 0 Ja, namelijk 0 Nee Hebt u problemen met een van de verrichtingen waarbij u helpt? Zo ja, welke? We hebben nu een beeld van de hulp die u biedt en wat dat voor u betekent. Zou u daar iets aan willen veranderen, bijvoorbeeld iets meer of minder willen doen? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat? 9

10 2 Praktische en huishoudelijke hulp De volgende vragen gaan over de praktische en huishoudelijke hulp die uw... nodig heeft. Heeft uw... hulp nodig bij: Helpt u daarbij? Ja Nee Ja Nee klaarmaken van: broodmaaltijden? warme maaltijden? boodschappen doen? schoonmaken of opruimen? wassen en strijken? omgaan met apparaten zoals de telefoon, de televisie, de radio, de voordeuropener of het alarmsysteem? verzorging van huisdieren? verzorging van planten of tuin? vervoer buitenshuis, bijvoorbeeld naar ziekenhuis of therapie? post, administratie of geldzaken? andere praktische zaken? 0 Ja, namelijk 0 Nee Hoe ervaart u de verrichtingen waarbij u hulp biedt, leveren die problemen voor u op? We hebben nu een beeld van de hulp die u biedt bij praktische en huishoudelijke zaken en wat dat voor u betekent. Zou u daar iets aan willen veranderen? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat? 10

11 3 Tijdsbesteding De volgende vragen gaan over de bezigheden van uw... Biedt u ondersteuning bij: Ja Nee hobby s? 0 0 opleiding? 0 0 werk? 0 0 vrijwilligerswerk? 0 0 sport? 0 0 andere bezigheden? 0 Ja, namelijk 0 Nee Als u ondersteuning biedt, zijn er dan bezigheden waarbij dat voor u op de een of andere manier belastend is? Wat betekent dat voor u? Zo ja, zou u daar iets aan willen veranderen? Kunt u aangeven waar het dan om gaat? 11

12 4 Contacten Voor iemand zorgen bestaat vaak uit meer dan het regelen van praktische zaken. De volgende vragen gaan over de meer sociale kanten van verzorging. Ja Nee Heeft uw... behoefte om met anderen over de ziekte 0 0 te praten? Kost het hem of haar moeite om de situatie onder 0 0 ogen te zien? Heeft hij of zij last van neerslachtigheid? 0 0 Zegt hij of zij dat hij of zij zich eenzaam voelt? 0 0 Neemt hij of zij makkelijk aan gesprekken deel? 0 0 Vindt hij of zij het prettig om bezoek te krijgen? 0 0 Onderneemt hij of zij makkelijk iets uit zichzelf? 0 0 Wat betekent het voor u hoe uw... met de situatie omgaat? 5 Rust en veiligheid Sommige ziekteverschijnselen kunnen de rust en veiligheid in huis verstoren. Vandaar de volgende vragen: Ja Nee Vertoont uw... wel eens onrustig gedrag? 0 0 Is hij of zij wel eens angstig? 0 0 Raakt hij of zij wel eens in paniek? 0 0 Is hij of zij wel eens verward? 0 0 Vertoont hij of zij wel eens onveilig gedrag zoals dwalen, vallen, 0 0 bedorven etenswaar eten of overmatig alcoholgebruik? Veroorzaakt hij of zij wel eens brandgevaar door de manier 0 0 waarop hij of zij met gas of elektriciteit omgaat, of door zijn of haar rookgedrag? Hebt u het gevoel dat u altijd waakzaam moet zijn? 0 0 Kunt u met een gerust hart de deur uitgaan? 0 0 Wat ervaart u als het belangrijkste probleem? Hoe gaat u daarmee om en wat betekent het voor u? 12

13 6 Regie over de zorg De volgende vraag gaat over het organiseren en regelen van de zorg en of u van uw... vaak de regie moet overnemen. Ja Nee Bepaalt uw... zelf wat voor hulp hij of zij nodig heeft, 0 0 bijvoorbeeld bij de dagelijkse verzorging en het huishouden? Regelt hij of zij zelf deze hulp; maakt hij of zij bijvoorbeeld zelf afspraken met hulpverleners? 0 0 Maakt hij of zij aan u, aan de familie of aan hulpverleners 0 0 duidelijk hoe hij of zij hulp wil hebben? Wat betekent dat voor u? 13

14 C De situatie van de mantelzorger zelf Hierna gaan de vragen niet meer over uw..., maar over uw eigen situatie en wat het voor u betekent dat u voor hem of haar zorgt. 1 Gezondheid en gevoelens Hebt u zelf een ziekte of beperking waarvan u last hebt bij het zorgen? Zo ja, welke? Vindt u uw eigen gezondheid goed, matig of slecht? Is uw gezondheid de laatste tijd achteruitgegaan? Zo ja, in welk opzicht? Is dat vaak, soms of nooit? Hebt u moeite met lopen, bewegen of tillen? Hebt u last van vermoeidheid? Hebt u last van slapeloosheid Voelt u zich gespannen of nerveus? Van welke klacht hebt u het meeste last? Kunt u aangeven waar die klacht mee samenhangt? De volgende vragen gaan over uw gevoelens over de zorgsituatie. Ja Nee Voelt u zich wel eens boos over de situatie met uw Wordt u door de zorgsituatie wel eens somber? 0 0 Voelt u zich wel eens machteloos omdat het niet loopt zoals u wilt? 0 0 Voelt u zich wel eens schuldig tegenover degene voor wie u zorgt? 0 0 Kunt u aangeven waar uw gevoelens mee samenhangen? 14

15 2 Hulp bij de zorg Om een beeld te krijgen van de hulp die u krijgt bij het geven van de zorg, wil ik het volgende vragen: Krijgt u bij de zorg hulp van familie of vrienden? 0 Ja 0 Nee Zo ja, van wie? Wat houdt deze hulp in? Wat betekent deze hulp voor u? Zijn deze mensen in staat om in geval van nood de verzorging tijdelijk over te nemen? 0 Ja 0 Nee Wat betekent dat voor u? Zijn er professionele hulpverleners die u helpen bij de zorg? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat voor soort hulp en hoe vaak? De huisarts 0 Thuiszorg 0 verpleging 0 verzorging 0 huishoudelijk 0 Fysiotherapeut 0 Ergotherapeut 0 Dagbehandeling 0 GGZ 0 Anders (bijvoorbeeld maaltijdvoorziening) Krijgt u hulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld van Zonnebloem, Rode Kruis of andere organisaties? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat voor hulp is dat? Is er particuliere hulp bij de zorg betrokken? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat voor hulp en hoeveel? 15

16 Aan welke hulp hebt u het meeste en hoe komt dat? Zou u iets willen veranderen aan de hulp die geboden wordt? Zo ja, wat? Vraagt u in moeilijke situaties informatie en advies aan anderen? 0 Ja 0 Nee Lukt het u om anderen bij de zorg in te schakelen als dat nodig is? 0 Ja 0 Nee Hebt u of heeft uw... wel eens hulp afgehouden 0 Ja 0 Nee van familie, vrienden of hulpverleners? Kunt u aangeven waar dat mee samenhangt? 3 Tijd voor andere zaken Als het over uw situatie gaat, wil ik niet alleen weten of u voldoende tijd hebt voor de zorg, maar ook of u voldoende tijd hebt voor uzelf. Hebt u naast de zorg nog andere bezigheden die beslag leggen op uw tijd zoals uw werk, gezin of de zorg voor anderen? 0 Ja 0 Nee Hebt u het gevoel dat uw andere bezigheden in het nauw komen door de zorg? 0 Ja 0 Nee Zo ja, op welke punten ontstaan er spanningen? Komt u naast de zorg voldoende toe aan ontspanning, bijvoorbeeld vakantie of hobby s? 0 Ja 0 Nee Lukt het u om tijd voor uzelf te nemen? 0 Ja 0 Nee Zou u iets willen veranderen aan de zorgsituatie waardoor u meer tijd hebt voor uzelf of voor andere zaken? 16

17 4 Relatie Om een beter beeld te krijgen van de situatie, wil ik ook graag even stilstaan bij uw relatie met uw... Hoe zou u de relatie met uw... willen omschrijven? Is uw relatie met uw... door het zorgen veranderd? 0 Ja 0 Nee Kunt u een voorbeeld geven? Heeft uw... zicht op wat u voor hem of haar doet, bijvoorbeeld in de verzorging, het huishouden, de rust en veiligheid in huis of het organiseren van de zorg? 0 Ja 0 Nee Heeft uw... zicht op wat de zorg voor u betekent? 0 Ja 0 Nee Waardeert uw... wat u voor hem of haar doet? 0 Ja 0 Nee Kunt u bij hem of haar terecht met uw eigen zorgen? 0 Ja 0 Nee 17

18 5 Emotionele steun De zorg voor uw... zal niet altijd van een leien dakje gaan. Misschien kunt u daarbij wel wat steun gebruiken. Daarover gaan de volgende vragen. Kunt u voldoende terecht bij anderen zoals uw partner, overige gezinsleden, vrienden of familie om uw hart te luchten? Is uw relatie met andere gezinsleden, vrienden en familie door de verzorging veranderd? 0 Ja 0 Nee Zo ja, hoe? Hebt u behoefte aan meer steun dan u nu krijgt? 0 Ja 0 Nee Wat mist u en van wie zou u dat willen krijgen? 18

19 6 Omgaan met de situatie De volgende vragen gaan over de manier waarop u met moeilijke situaties in de zorg omgaat. Zijn er problemen in de zorg die u steeds bezighouden en die u niet kunt loslaten? Zijn er kanten aan de situatie die u niet kunt aanvaarden? Hebt u het gevoel dat u met de situatie hebt leren leven? Voelt u zich als het gaat om de zorg voor uw... verplicht om altijd overal een oplossing voor te vinden? Lukt het u om op tijd afstand te nemen van de zorg? Kunt u anderen duidelijk maken wanneer voor u de maat vol is? Hebt u wat de zorg betreft het gevoel dat u greep hebt op de situatie? 19

20 D De materiële omstandigheden De volgende vragen gaan over de omstandigheden waaronder u voor uw... zorgt. 1 Financiële situatie Het kan veel uitmaken hoeveel geld er is voor de verzorging van een zieke. We vragen niet wat u te besteden hebt, maar we willen wel weten of u voldoende geld hebt om de zorg zo praktisch en makkelijk mogelijk te maken. Hebt u door de verzorging extra uitgaven? 0 Ja 0 Nee Zo ja, welke uitgaven zijn dat? Zijn er uitgaven die u niet kunt doen, maar die de zorg wel makkelijker zouden maken? 0 Ja 0 Nee Zo ja, om welke uitgaven gaat het? Kunt u alles kopen wat voor de verzorging nodig is? 0 Ja 0 Nee Zo nee, wat kunt u niet kopen? Zou u meer informatie willen hebben over financiële regelingen en tegemoetkomingen in de kosten? 0 Ja 0 Nee Zo ja, waarover? 20

21 2 Woonsituatie Ook de woonomstandigheden kunnen van invloed zijn op de zorg voor een zieke. Daarover gaan de volgende vragen. Is uw woonsituatie geschikt voor de verzorging? 0 Ja 0 Nee Zou u iets aan de woonsituatie willen veranderen? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat? Bent u voldoende geïnformeerd over specifieke aanpassingen, hulpmiddelen of verbeteringen in huis? 0 Ja 0 Nee Zo nee, over welke onderwerpen zou u meer specifieke informatie willen hebben? 3 Hulpmiddelen Hulpmiddelen zoals sociale alarmering, looprekken, steunen, spraak- en hoormiddelen, en elektronische hupmiddelen zijn bedoeld om de zorg te verlichten. Daarom ben ik benieuwd of u en uw... er gebruik van maken. Maakt u gebruik van hulpmiddelen bij de zorg? 0 Ja 0 Nee Zo ja, welke? Hebt u voldoende informatie over de mogelijkheden 0 Ja 0 Nee voor het aanschaffen van hulpmiddelen? Zo nee, waarover hebt u meer informatie nodig? Hebt u problemen met het aanvragen van hulpmiddelen? 0 Ja 0 Nee Zo ja, welke? 21

22 E Samenvatting en conclusie Als ik uw verhaal goed samenvat, zie ik een aantal knelpunten. Laten we eens doornemen wat u daaraan zou willen veranderen. Aandachtspunt per Knelpunten die Wensen van de (Vervolggesprek) deelgebied de mantelzorger mantelzorger Eventuele acties ervaart Rol mantelzorger 1. Verpleging en verzorging 2. Praktische en huishoudelijke hulp 3. Tijdsbesteding 4. Contacten 5. Rust en veiligheid 6. Regie over de zorg Situatie mantelzorger 1. Gezondheid en gevoelens 2. Hulp bij de zorg 3. Tijd voor andere zaken 4. Relatie 5. Emotionele steun 6. Omgaan met de situatie Materiële omstandigheden 1. Financiële situatie 2. Woonsituatie 3. Hulpmiddelen 22

23 De vraag is nu: waar vindt u dat het eerst iets aan gedaan moet worden? Ik wil graag binnenkort met u terugkomen op dit gesprek. Daarom wil ik met u een volgende afspraak maken: Tot slot ben ik benieuwd wat u van dit gesprek vond. 23

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

CVA-nazorg poli. Poli Neurologie

CVA-nazorg poli. Poli Neurologie 00 CVA-nazorg poli Poli Neurologie Inleiding U heeft onlangs een beroerte (CVA) gehad en was hiervoor opgenomen op de afdeling Neurologie van SJG Weert. Door de beroerte kunnen u en uw naasten te maken

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur : Marja Veltman

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw kind Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur :

Nadere informatie

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum

De ergotherapeut. Radboud MS Centrum De ergotherapeut Radboud MS Centrum Het Radboud MS Centrum is hét kennis- en behandelcentrum voor mensen met de chronische ziekte multiple sclerose (MS). Het centrum brengt de kennis en jarenlange ervaring

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het

Nadere informatie

MANTELZORG BOEK. In geval van nood. Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger

MANTELZORG BOEK. In geval van nood. Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger MANTELZORG BOEK In geval van nood Belangrijke info voor de vervangende mantelzorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger november 2014 mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Dit mantelzorgboek is mogelijk gemaakt door Univé Zorg en de Zorgkantoren Coöperatie VGZ Er zijn

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

CVA-nazorgpolikliniek

CVA-nazorgpolikliniek CVA-nazorgpolikliniek Inleiding U heeft onlangs een beroerte of CVA gehad en was hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie van het St. Anna Ziekenhuis. Door de beroerte kunnen u en uw naasten

Nadere informatie

HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger

HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger HET MANTEL ZORG BOEK Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorg bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger HET MANTELZORGBOEK bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger Er kunnen momenten

Nadere informatie

Budgetplan volwassenen

Budgetplan volwassenen Budgetplan volwassenen Behorend bij ondersteuningsplan nummer: (invullen door sociaal werker) Gegevens budgethouder Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum.. Ik, of mijn vertegenwoordiger/bewindvoerder

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid

Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Inventarisatielijst oorzaken eenzaamheid Naam patiënt: Geboortedatum patiënt: Datum afname: Geslacht: o Man o Vrouw Naam verpleegkundige/ ouderenadviseur: 1 Woonomgeving De volgende vragen gaan over leven

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

Samenvatting. april 2006

Samenvatting. april 2006 Samenvatting Alzheimer Nederland spant zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun familieleden te verbeteren. Het streven is de zorg in de regio beter af te stemmen op mensen met dementie en degenen

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN ErgoThuis Maatwerk in zelfstandigheid ErgoThuis: maatwerk in zelfstandigheid In uw eigen omgeving doet u de dagelijkse dingen graag zelf. Toch komt het

Nadere informatie

Lastmeter Radboud universitair medisch centrum

Lastmeter Radboud universitair medisch centrum Lastmeter Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook psychische, praktische of sociale.

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN UW PARTNER? Wat is de naam en roepnaam van uw partner: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling van

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE ZORGVRAGER? Wat is de naam en roepnaam van de zorgvrager: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Carinova Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wat is palliatieve zorg? Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven doormaken,

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw partner

Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw partner Checklist bij het tijdelijk overdragen van de zorg van uw partner Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Mijn Plan - invulboekje. Mijn Welbevinden

Mijn Plan - invulboekje. Mijn Welbevinden Mijn Plan - invulboekje Mijn Welbevinden Mijn Plan - Mijn Welbevinden Wat is voor u belangrijk? Jong of oud; ziek of gezond, iedereen wil een zo prettig mogelijk. De ene mens is de andere niet. Daarom

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Patiënteninformatie Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en de gevoelens die u daarover kunt hebben Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven vragenlijst

Kwaliteit van Leven vragenlijst Patient registration label Kwaliteit van Leven Vragenlijst 3 4 weken na randomisatie In te vullen door geincludeerde patiënt Patient Identification Number Datum van invullen 1 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND

Nadere informatie

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger U bent voor een medische behandeling opgenomen in Meander Medisch Centrum. Het is van belang om zo snel mogelijk na

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36)

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over het

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose

Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Verpleegkundig spreekuur voor patiënten met Multiple Sclerose Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent onder controle bij de neuroloog, omdat er Multiple Sclerose

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan

Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan 1.Wie is de jeugdige? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van de jeugdige die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email:

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Supplement informatiewijzer oncologie OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bewegen tijdens de behandeling van kanker 2.1 Instructie 2.2 Doel 2.3 Bespreking

Nadere informatie

Na uw ziekenhuisopname

Na uw ziekenhuisopname Na uw ziekenhuisopname U bent of gaat binnenkort met ontslag uit het ziekenhuis (afdeling Geriatrie). In deze folder geven wij u informatie en tips mee voor de komende periode. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for elderly people

QUOTE-questionnaire for elderly people QUOTE-questionnaire for elderly people Name Language Number of items Developed by QUOTE-elderly Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding literature

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie