TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962"

Transcriptie

1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's, door Prof. M. Flamant BELGIE De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in De nationale financiële rekeningen (1 8 deel) Publikatie van de grafieken over de resultaten van de conjunctuuronderzoekingen De begrotingen van 1962 en Het nationaal budget van GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in NEDERLAND De loonpolitiek in Nederland LITERATUUR IN VERBAND MET DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE PROBLEMEN VAN BEL. GIE, blz. 32, 164, 280, 410, 518. ECONOMISCHE WETGEVING 1. Algemene economische wetgeving : blz. 34, 168, 283, Overheidsfinanciën (incl. begrotingswetten), munt-, bank- en financiële wetgeving ( 1 ) : blz. 34, 169. Geld-, krediet- en bankwezen ( 2 ) : blz. 282, 412, Overheidsfinanciën ( 2 ) : blz. 283, 413, Landbouw : blz. 36, 170, 284, 414, Nijverheid : blz. 36, 170, 284, Arbeid : blz. 36, 171, 285, 414, Binnenlandse handel : blz Buitenlandse pandel : blz. 37, 171, 285, 414, Verkeersweze4 : blz. 37, 172, 285, Prijzen en lonen : blz. 38, 173, 286, 415, Pensioenen, sociale verzekeringen en diverse sociale voordelen : blz. 38, 173, 287, 416, Oorlogsschade ( 1 ) : blz. 38, 174. (1) Tot en met het Augustus-Septembernummer. (2) Vanaf het Oktobernummer.

2 STATISTIEKEN I. - Bevolking en nationale rekeningen. Nummering van de tabellen 1. Bevolking I - 1 blz. 40, 175, 289, 417, Netto nationaal inkomen tegen vergoedingswaarde van de produktiefactoren : a) Ramingen van het N.I.S. I - 2a blz. 41, 176, 290, 418, 526. b) Ramingen van Dulbea... I - 2b blz. 42, 177, 291, 419, Bruto nationaal produkt : a) 13.N.P. berekend door ontleding van de voortbrenging tegen courante prijzen I - 3a blz. 43, 178, 292, 420, 528. b) B.N.P. berekend door ontleding van de bestedingen tegen courante prijzen I - 3b blz. 44, 179, 293, 421, 529. c) B.N.P. berekend door ontleding van de bestedingen tegen prijzen van I - 3c blz. 45, 180, 294, 422, Bruto-investeringen in de gezamenlijke economie blz. 45, 180, 294, 422, 530. II. - Tewerkstelling en werkloosheid. 1. Indexcijfers van de tewerkstelling in de nijverheid (arbeiders).. II - 1 blz. 46, 181, 295, 423, Werkloosheid - Algemene gegevens..... II - 2 blz. 46, 181, 295, 423, Werkloosheid - Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde werklozen II - 3 blz. 47, 182, 296, 424, 532. III. - Landbouw en visserij. 1. Landbouwproduktie - I ' blz. 48, 183, 297, 425, Zeevisserij - Voornaamste vissoorten aangevoerd in de Belgische havens III 2 blz. 48, 183, 297, 425, 533. IV. - Nijverheid. 1. a) Algemene indexcijfers van de industriële produktie blz. 49, 185, 299, 427, Indexcijfers van de industriële produktie (voornaamste sectoren) blz. 49, 185, 299, 427, Energie... blz. 51, 187, 301, 429, Metaalproduktie blz. 51, 187, 301, 429, Bouwnijverheid : jaarcijfers blz. 52, 188, 302, 430, Bouwnijverheid : maandcijfers blz. 52, 188, 302, 430, Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der E.E.G.-landen blz. 53, 189, 303, 431, IV... IV IV IV IV IV - 6 IV - 7

3 V. - Diensten. Nummermg van de tabellen 1. Vervoer : a) Bedrijvigheid van de N.M.B.S., de N.M.B. en de Sabena V - la blz. 55, 191, 305, 433, 541. b) Zeevaart... V - 1b blz. 55, 191, 305, 433, 541. c) Binnenscheepvaart... V - le blz. 55, 191, 305, 433, Toerisme... V - 2 blz. 56, 192, 306, 434, Binnenlandse handel : a) Verkoopindexcijfers V - 3e blz. 56, 192, 306, 434, 542. b) Verkoop op afbetaling V - 3b blz. 57, 193, 307, 435, 543. VI. - Inkomens. 1. Bezoldigingen van de arbeiders... VI - blz. 58, 194, 308, 436, 544. VII. - Prijzen en prijsindexcijfers. 1. G roothandelsprijzen op de wereldmarkten VII - 1 blz. 59, 195, 309, 437, Indexcijfers van de groothandelsprijzen op de wereldmarkten... VII - blz. 59, 195, 309, 437, Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België... VII - 3 blz. 60, 196, 310, 438, Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België VII - 4 blz. 62, 198, 312, 440, 548. VIII. - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. 1. Algemene tabel... blz. 04, 200, 314, 442, Uitvoer volgens goederengroepen blz. 64, 200, 31.4, 442, Invoer volgens goederengroepen blz. 65, 201, 315, 443, a) Indexcijfers van de gemiddelde waarden per eenheid... blz. 66, 202, 316, 444, 552. b) Indexcijfers van het volume blz. 67, 203, 317, 445, Geografische spreiding blz. 68, 69, 204, 205, 318, 319, 446, 447, 554, VIII VIII - 2 VIII VIII - 4a... VIII - 4b... VIII - 5 IX. - Betalingsbalans van de B.L.E.U. 1. Jaarcijfers blz. 71, 207, 321, 449, Cijfers per kwartaal... blz. 72, 208, 322, 450, IX IX - 2

4 X. - Valutamarkt. 1. Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers... blz. 73, 209, 323, Valuta's van de lidstaten van de E.M.A. blz. 73, 209, 323, 451, 559. Nummering Dan de tabellen X - 1 X - 2 XI. - Rijksfinanciën. 1. Stand van de Schatkist... blz. 74, 210, 324, 952, Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar blz. 74, 210, 324, 452, Belastingontvangsten (per begrotingsjaar) blz. 76, 212, 326, 454, Indeling van de belastingontvangsten blz. 76, 212, 326, 454, XI.'... XI XI - 3 XI - 4 XIII. - Geldscheppende instellingen. 1. Gezamenlijke balansen van de geldscheppende instellingen... XIII - 1 blz. 77, 213, 327, 455, Balansen van de Nationale Bank van België, de geldscheppende openbare instellingen en de depositobanken... XIII - 2 blz. 78, 79, 214, 215, 328, 329, 456, 457, 564, Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid..... blz. 81, 217, 331, 459, 567. XIII Geldhoeveelheid... blz. 82, 218, 332, 460, XIII Goud- en nettodeviezenvoorraad van de geldscheppende instellingen... blz. 83, 219, 333, 461, 569. XIII Balansen van de Nationale Bank van België ( ) blz. 84, 220, 334, 462, 570. XIII - 6 Balansen en weekstaten van de Nationale Bank van België (sedert 31 december 1959)... blz. 85, 221, 335, 463, 571. XIII Algemene staat der banken... blz. 86, 222, 336, 464, 572. XIII Verrichtingen in postrekening blz. 87, 223, 337, 465, XIII Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening blz. 88, 224, 338, 466, 574. XIII - 9 XIV. - Niet-geldscheppende financiële instellingen. 4. Voornaamste activa en passiva van het Rentenfonds blz. 89, 225, 339, 467, Algemene Spaar- en Lijfrentekas : a) Beweging van de inlagen blz. 90, 226, 340, 468, 576. b) Voornaamste posten uit de balansen van de Spaarkas... blz. 91, 227, 341, 469, 577. c) Voornaamste posten uit de balansen van de Lijfrentekassen blz. 92, 228, 342, 970, 578. d) Voornaamste posten uit de balansen van de Levensverzekeringskas blz. 92, 228, 343, 470, 578,... XIV XIV - 5a... XIV - 5b XIV - 5c XIV - 5d

5 Nummering van de labellen 6. Particuliere spaarkassen blz. 93, 229, 343, 471, Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid... blz. 93, 229, 343, 471, Gemeentekrediet van België... blz. 94, 230, 344, 472, Levensverzekeringsmaatschappijen blz. 95, 231, 345, 473, Hypotheekinschrijvingen blz. 95, 231, 345, 473, XIV - 6 xrv XIV XIV XIV - 10 XV. - Belangrijkste vormen van de in het binnenland beschikbare besparingen... blz. 96, 232, 346, 474, 582. XV XVI. - Emissies en schulden van de overheidssector. 1. Emissies in Belgische franken op lange en halflange termijn... XVI - 1 blz. 97, 233, 347, 475, Voornaamste emissies op lange en halflange termijn van de overheidssector XVI - 2 blz. 98, 234, 348, 476, Staatsschuld XVI - 3 blz. 99, 235, 349, 477, Indeling van de schuld in Belgische franken op lange en halflange termijn van de overheidssector XVI - 4 blz. 100, 236, 350, 478, 586. XVII. - Effecten van de particuliere sector. 1. Evolutie van de omzet, de noteringen en het rendement van de beurswaarden XVII - 1 blz. 101, 237, 351, 479, Rendement van de vennootschappen op aandelen : jaarcijfers XVII - 2 blz. 102, 103, 104, 238, 239, 240, , 354, 480, 481, 482, , Rendement van de vennootschappen op aandelen : cumulatieve maandcijfers XVII - 3 blz. 104, 105, 240, 241, 354, 355, 482, 483, 590, Uitgiften van vennootschappen : jaarcijfers.. XVII - 4 blz. 106, 242, 356, 484, Uitgiften van vennootschappen : maandelijkse cijfers... XVII - 5 blz. 107, 243, 357, 485, 593. XVIII. - Geldmarkt. 1. Markt van het daggeld en van het geld op zeer korte termijn... XVIII - 1 blz. 108, 249, 358, 486, Bedrijvigheid van de verrekeningskamers.. XVIII - 3 blz. 109, 245, 359, XIX. - Disconto, rente- en rendementspercentages. 1. Disconto- en rentetarief van de Nationale Bank van België... XIX - 1. blz. 110, 246, 360, 488, Daggeldrente XIX - 2 blz. 110, 246, 360, 488, Rentevoet van de schatkistcertificaten en der certificaten van het Rentenfonds XIX - 3 blz. 110, 246, 360, 488, 596.

6 Nummering van de tabellen 4.. Rentetarief voor deposito's in Belgische franken bij de banken en bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas XIX - 4 blz. 111, 247, 361, 489, Rendement van vast rentende waarden op de beurs te Brussel... XIX - 5 blz. 111, 247, 361, 489, 597. XX. - Buitenlandse circulatiebanken. 1. Discontovoet blz. 112, 248, 362, 490, Banque de France... blz. 113, 249, 363, 491, Bank of England blz. 114, 250, 364, 492, Federal Reserve Banks blz. 115, 251, 365, 493, De Nederlandsche Bank... blz. 116, 252, 366, 494, Banca d'italia blz. 117, 253, 367, 495, Deutsche 13nndesbank blz. 118, 254, 368, 496, Banque Nationale Suisse , 255, 369, 497, Banque des Règlements Internationaux, te Bazel blz..120, 256, 370, 498, XX.'... XX XX XX - 4 XX - 5 XX XX XX - 8 XX - 9 Voornaamste gebruikte afkortingen. Grafieken :. blz. 121, 257, 371, 499, 607. I - 3b - B.N.P. berekend door ontleding van de bestedingen tegen courante prijzen en en 3c tegen prijzen van 1953 : blz. 44, 179, 293, 421, 529. II Daggemiddelden van het aantal gecontroleerde werklozen : blz. 47, 182, 296, 424, 532. IV Resultaten der conjunctuurenquetes : blz. 184, 298, 426, 534. IV 2. - Indexcijfers van de industriële produktie : blz. 50, 186, 300, 428, 536. IV Vergelijkende evolutie van de industriële produktie der RE.G.-landen : blz. 54, 190, 304, 432, 540. VI Bezoldigingen van de arbeiders - Indexcijfer van de gemiddelde brutoverdienste per gewerkt uur : blz. 58, 194, 308, 436, 544. VII Indexcijfers van de groothandelsprijzen in België : blz. 61.., 197, 31.1, 439, 547. VII Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen in België: blz. 62, 198, 31.2, 440, 548. VIII - Buitenlandse handel van de B.L.E.U. : blz. 63, 199, 313, 441, 549. IX 1. - Betalingsbalans Van de B.L.E.U. : blz. 70, 206, 320, 448, 556: XI Belastingontvangsten zonder onderscheid van begrotingsjaar : blz. 75, 211, 325, 453, 561. XIII Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten : blz. 80, 216, 330, 458, 566. XIII Gezamenlijke betalingen door middel van direct opeisbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening -- Verhouding van de omzet tot de hoeveelheid : blz. 88, 224, 338, 466, 574. Jay - ba - Algemene Spaar- en Lijfrentekas - Beweging van de inlagen : blz. 90, 226, 340, 468, 576. RVII Indexcijfers van de aandelennoteringen op de contantmarkt : blz. 101, 237, 351, 479, 587.

7

8

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966

INHOUD. Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Eenenveertigste jaargang Deel Ti Juli-december 1966 ALGEMEEN Blz. Normering van

Nadere informatie

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968

INHOUD. Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Drieënveertigste jaargang Deel I Januari-juni 1968 ALGEMEEN N' Blz. Vergroting

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1973 INHOUD : TH In België genomen maatregelen van monetair beleid. 1 Statistieken. 137 Economische wetgeving. 143 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1987 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Synthetische curve van de voornaamste gegevens van de maandelijkse conjunctuurtest van

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LVIIe Jaargang Deel II Nrs 12 Juli Augustus 1982 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Uitslagen van de conjunctuurtests van de Nationale Bank van België in de

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIIIe Jaargang Deel I Nr 4 April 1988 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 Invoeging van twee nieuwe tabellen in het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LIe Jaargang Deel 1 N" 3 Maart 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Verhoging van de disconto en Rentepercentages van de Nationale Bank van België. 4 Synthetische

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. _ r. Verschijnt maandelijks _ r TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks MI e jaargang, nr. 4 April 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 1 71 Literatuur

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel 11 N r 1 Juli 1971 INHOUD : III De beweging van de internationale liquiditeiten sedert 1960 1 Statistieken 127 Economische wetgeving 133

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LXIVe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1989 Verschijnt maandelijks INHOUD: 3 De «Studienota's» van de Nationale Bank. 7 Synthetische curve van de voornaamste gegevens

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. LXVI e jaargang, nr. 1 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVI e jaargang, nr. 1 Januari 1991 INHOUD Statistieken 1 Economische wetgeving 163 Lijst van de verschenen «Studienota's» 169 Literatuur

Nadere informatie

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié INHOUD Twaalfde jaar. IIe BAND Juli - December 1937 ALGEMEENHEDEN. I. ARTIKELS Over het oppotten van bankbiljetten, door den

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1972 INHOUD : III Verlaging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. V Richtlijnen van het BelgischLuxemburgs

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE. UNI e jaargang, nr. 3 VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks UNI e jaargang, nr. 3 Maart 1991 INHOUD De nieuwe weekstaat van de Nationale Bank van België 5 Statistieken 1 Economische wetgeving 163

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1971 INHOUD : Tlf Maatregelen van monetair beleid die door de Nationale Bank van België in september 1971 werden getroffen.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLVIIe Jaargang Deel. II N' 6 December 1972 INHOUD : III Verhoging van het disconto en rentetarief van de Nationale Bank van België. 1 Statistieken. 133 Economische

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964

TIJDSCHRIFT. XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXIXe Jaargang, Deel I, Nr 3 Maart 1964 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie uitgegeven.

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België Le Jaargang Deel I Nr 3 Maart 1975 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanpassing van de herdisconto en visumplafonds van de Nationale Bank van België. 5 Monetaire

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België LI e Jaargang Deel I N" 4 - April 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Aanbevelingen van monetair beleid op 22 maart 1976 door de Nationale Bank van België

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

Informatiebureau in België

Informatiebureau in België 27/07 /2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 Welke functies bekleden de Belgische Europarlementariërs in het Parlement? 2009 1/12 Welke functies bekleden

Nadere informatie

Nationale Bank. van België

Nationale Bank. van België Tijdschrift van de Nationale Bank. van België LI e Jaargang Deel I N r 1 Januari 1976 Verschijnt maandelijks INHOUD : 3 Wijzigingen aangebracht in de kredietstatistieken gepubliceerd in het Tijdschrift.

Nadere informatie

Nationale Bank van België

Nationale Bank van België Tijdschrift van de Nationale Bank van België XLIXe Jaargang Deel II Nr 4 Oktober 1974 INHOUD : 3 Valuta's gebruikt voor de betaling van de invoer en de uitvoer van goederen door de BelgischLuxemburgse

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967

XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 4 Oktober 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVII e jaargang, nr. 4 April 1992 INHOUD Nieuw hoofdstuk XVII «Kapitaalmarkt» van het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift 5

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN

NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN NATIONALE BANK VAN BELGIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1980-1990 TABELLEN ERRATA TABELLEN Bladzijden 6 en 7, kolom 6 lees (duizenden) i.p.v. (miljoenen) Bladzijde 73 lees (duizenden personen) i.p.v.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-III Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL OVERZICHT

INHOUDSTAFEL OVERZICHT INHOUD - V INHOUDSTAFEL OVERZICHT XV HOOFDSTUK 1 : HET ECONOMISCH PROBLEEM EN DE WELVAART 1 1.1. Concept economie 2 1.2. Wetenschap 2 1.3. Welvaart 2 1.4. Behoeften, behoeftenbevrediging 7 1.5. Het economische

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK)

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) m.m. v. P. De Vroede P. Maeyaert T. Paclinck (B.V.B.) J. Tyteca (Ehsal) K. Byttebicr (V.U.B.) INHOUDSTAFEL Woord vooraf Folio

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN...

Inhoud. Woord vooraf... v Tabellen... xxi Figuren... xxv HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN... 1 1.1 WAT IS ECONOMIE?... 3 1.2 BEHOEFTEN... Woord vooraf.............................................................. v Tabellen................................................................. xxi Figuren.................................................................

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE 22 JUNI 2015 15:30-17:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 21 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 21 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE MAANDAG 5 OKTOBER 2015 11.30 13.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELUKS Departement Studiën XLIIIe Jaargang, Deel II, 1\1` 3 September 1968 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE

TENTAMEN. HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE TENTAMEN HvA-HES ALGEMENE ECONOMIE 2012- H2 Onderwijseenheid : AECVS2FE01-1 & AECVS2FS01-1 Opleiding FRE & FSM 2 e jaars Datum : 5 juli 2012 Tijd : 17.15 19.15 uur VRJ NB Opgave 1, 2 en 3 moet door iedereen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 362 Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIe Jaargang, Deel I, N r 3 Maart 1966 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIIe Jaargang, Deel II, Nr 5 November 1967 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS

TIJDSCHRIFT. voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLe Jaargang, Deel I, Nr 6 Juni 1965 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

bruto inkomen (per persoon)

bruto inkomen (per persoon) Opgave 1 Lorenzcurve en economische kringloop Definities: Bruto inkomen Loon/pensioen, interest, winst/dividend, huur/pacht Netto inkomen Bruto inkomen inkomstenbelasting (IB) Netto besteedbaar inkomen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN...

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... xxiii HOOFDSTUK 1. INLEIDING...1 1. Nederlandse gedetineerden in het buitenland...1 2. Buitenlandse gedetineerden in Nederland...2 3. Internationale geldigheid van

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE MAANDAG 5 OKTOBER 2015 11.30-13.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie B / 10 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 4008 31 december 2014 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en diverse uitvoeringsregelingen Provincie Groningen De

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 15.30-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie vrijdag 16 december 2016 B / 12 2016 NGO-ENS B / 12 Opgave

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2

Inhoud. 1 Inleiding. Markt of overheid. 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 Inhoud 1 Inleiding 1 wat is economie? 11 Productiefactoren 11 Schaarste en welvaart 12 2 modellen 12 2 Markt of overheid 1 de vraag 14 Prijzen en gevraagde hoeveelheid 14 D De vraagfunctie 14 D Verschuiving

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1999-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 D E R E S T A U R A T I E, H E R I N V U L L I N G E N M O G E L I J K E U I T B R E I D I N G V A N H E T K A S T E E L S C H O O N S E L H O F T E H O B O K E N R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 K a

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 587 esluit van 15 december 2009 tot wijziging van enige besluiten in verband met de technische aanpassing aan de Wet werk en arbeidsondersteuning

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP NV/SA GEHOUDEN OP 18 DECEMBER Stemming per brief

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN ECONOCOM GROUP NV/SA GEHOUDEN OP 18 DECEMBER Stemming per brief ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw

Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw Nummer Toegang: 512 Plaatsingslijst van de collectie henri a. ett, 20e eeuw Archief Delft 512 Collectie Henri A. Ett 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting

TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting NATIONALE BANK VAN BELGIE TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS Departement Studiën XLIVe Jaargang, Deel I, N` 5 Mei 1969 Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË

NATIONALE BANK VAN BELGIË NATIONALE BANK VAN BELGIË STATISTISCH TIJDSCHRIFT 1998-I Bestelinformatie en abonnementsvoorwaarden Verkrijgbaar bij de Nationale Bank van België, dienst Documentatie de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Nadere informatie