GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon Duurzaamheid... 3 Financiën... 4 Gemeenschapszaal Bree Groepsaankopen... 5 Jeugd... 5 Kinderopvang... 8 Landbouw, klimaat, energie en milieu... 8 Mobiliteit... 9 Senioren Sport Verenigingsleven Cultuur Armoedebeleid: elke Breeënaar telt Lokale initiatieven m.b.t. armoede/kansarmoede moeten door stad verder ondersteund en uitgebouwd worden. Er bestaan in Bree ook mooie initiatieven, georganiseerd door Bree zelf. Dit vraagt veel van enkele vrijwilligers. Hier moet meer bekendmaking rond gebeuren. Vrijwilligers dienen professioneel en door de stad ondersteund te worden. Een ambtenaar die voldoende tijd heeft om hier de juiste ondersteuning te bieden waar nodig. Bekendheid geven aan de initiatieven bij de kansarmen zelf. Eventuele bestaande drempels moeten verwijderd worden. De stad en OCMW heeft via de geëigende kanalen toegang tot bepaalde informatie, waardoor het Bestuur op discrete wijze proactief kan werken. 1

2 Weet elke Breeënaar waar naartoe wanneer hij/zij in een moeilijke periode zit? Lokale initiatieven en initiatieven van stad zelf moeten optimaal samenwerken. Informeren. Men zou vanuit het OCMW kunnen samenwerken met de scholen, die vaak toch wel als eerste geconfronteerd worden met mogelijke problemen op dit vlak. Het OCMW kan discreet individueel informeren. Het OCMW kan infosessies organiseren: wie heeft waar recht op? Bree Centrum Bree Centrum moet een levendig centrum zijn, waarin handel, horeca, historisch kader en wonen langs elkaar bestaan en in elkaar verweven zijn. Uiteraard moet Bree Centrum een uitgebreid aanbod van administratieve diensten kunnen aanbieden: banken, overheidsdiensten, ziekenfondsen, zorgdiensten, Hier moet Bree zijn centrumfunctie ten opzichte van de ons omringende gemeenten ten volle waarmaken.( Tegelijkertijd moet het bestuur in deze tevens onderhandelen/sensibiliseren om een deel van deze diensten ook aan te bieden in de kerkdorpen.) Ook op vlak van handel en horeca moet Bree een aantrekkingskracht ontwikkelen en blijven uitoefenen op de omliggende regio s. Vooral belangrijk is dat de ontwikkeling van de groothandelszone buiten het centrum niet zorgt voor een leegloop van het centrum. Zonder een degelijk concurrentiële aanbod van horeca, handel in het centrum staan we voor een Maaseik scenario, dat we absoluut moeten vermijden. BROS stelt trouwens in dit kader voor, om de leegstand/leegloop van Bree centrum tegen te gaan, om startende zelfstandigen gedurende de eerste drie jaar een vrijstelling toe te kennen van de onroerende voorheffing. In dit verband is uiteraard ook de parkeergelegenheid, het onderzoek naar een autoluw of autovrij centrum (die elders in het programma uitgebreid besproken worden) van zeer groot belang in samenspraak met middenstand en bewoners van Bree centrum. Indien in overleg met de middenstand gekozen wordt voor een autoluw of een centrum dat toegankelijk blijft voor autoverkeer, moet toch de voetganger/winkelganger/toerist prioriteit krijgen. Dus aangepaste stoepen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Herinrichting en verfraaiing van het centrum mag een permanent aandachtspunt zijn, maar met grote aandacht voor prijs/verhouding van de investering. 2

3 Dienstbetoon. Inderdaad moet de mogelijkheid bestaan dat iedere inwoner van Bree terecht kan bij de stadsdiensten. Al te vaak wordt in dit tijdperk van multimedia verwezen naar de online mogelijkheden die er op dit ogenblik zijn, om aan te tonen dat persoonlijke contacten/loketfuncties niet meer of minder nodig zijn. Daarom is het idee van de mobiele ambtenaar ontstaan, die voor een permanentie zorgt in elke deelkern van Bree. Op deze manier kan ook de minder mobiele Breeënaar beroep doen op de stadsdiensten. Tegelijkertijd moet de Stad de rol als promotor en actor spelen om ook andere instellingen er van te overtuigen dat ze een aanbod moeten hebben in de deelkernen van Bree. Zoals postpunt, bankpunt, een aanbod Duurzaamheid FairTradeGemeente Het bestuur moet verschillende initiatieven nemen om van Bree een FairTradeGemeente te maken, hiermee willen we zowel de kleinschalige boer uit het Zuiden als de duurzame boer uit het Noorden een hart onder de riem steken. Volgens BROS moet het bestuur fairtradeproducten promoten met woorden en daden. Zo willen we gaan voor een gezond evenwicht tussen lokale producten en fairtradeproducten uit het Zuiden. Op die manier zetten we ook onze Landbouwers in de kijker. Daarnaast moet een Bestuur in Bree trachten winkels en horecazaken te sensibiliseren om een aantal fairtradeproducten aan te bieden en hierover te communiceren. Ook scholen, bedrijven en organisaties kunnen aangesproken worden. Tot slot zullen we de campagne in de media brengen: zo worden meer mensen bereikt én voelen de vrijwilligers zich meer gewaardeerd. We zullen de lokale trekkersgroep ondersteunen in hun initiatieven, waardoor we niet enkel de titel van FairTradeGemeente in de wacht kunnen slepen, maar deze ook kunnen behouden. Duurzame voeding De stad moet de consumptie van lokale, seizoensgebonden voeding aanmoedigen door kansen te creëren voor lokale economie en concrete acties te ondersteunen of te lanceren. Hiermee kunnen we de lokale economie een boost geven én zorgen we voor een vermindering van de CO2- uitstoot. Bovendien past duurzame voeding in het kader van een FairTradeGemeente. Een andere mogelijkheid is om een donderdag veggiedag initiatief te lanceren: dit zorgt ook al voor een serieuze vermindering van de CO2- uitstoot en voor het milieu in het algemeen. (Zie supra ook voor onze lokale produkten.) 3

4 Een preventief afvalbeleid Wij streven naar een afvalarme gemeente. Het goedkoopste afval is immers geen afval. We zullen actief stickers verspreiden om bewust te kiezen voor reclamedrukwerk. Daarnaast zullen we thuiscomposteren stimuleren. We zullen de premie voor herbruikbare luiers onderzoeken. Want blijkbaar draagt elk kind ongeveer 1 ton afval bij in de vorm van luiers, dit zou het restafval ook aanzienlijk doen dalen. Financiën We streven naar verlaging van de gemeentebelasting, nadat we de financiën grondig gesaneerd hebben. Het beleid van deze meerderheid heeft er voor gezorgd dat er een slechte situatie op financieel vlak is ontstaan. In het verleden heeft men steeds geschermd met het reservefonds maar met dit reservefonds van de gemeente wordt rekening mee gehouden om de schuld per inwoner te bepalen. In de vergelijkende studie van professor Matthijs heeft dit tot resultaat gegeven dat Bree op plaats zeven staat in Vlaanderen en plaats één voor Limburg wat betreft schuld per inwoner. Als men deze cijfers gaat vergelijken met de omliggende gemeenten kan men enkel concluderen dat de situatie als dramatisch kan beschouwd worden. Het beheer van "de openbare schuld ", is voor ons land in vergelijking met de andere landen van de eurozone, zeer slecht te noemen. Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de federale en regionale overheden maar ook een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheden. Met deze gegevens in ons achterhoofd kan er in de komende jaren enkel ingezet worden op "schuldafbouw ". Schuldafbouw kan enkel gebeuren door de investeringen in de toekomst onder controle te houden: zonder aan de dienstverlening aan de Burgers te raken, enkel investeringen die in grote toegevoegde waarde hebben. Dit moet paal en prijs stellen aan het uitvoeren van prestigeprojecten. Investeringen moeten in de toekomst op korte termijn terugverdiend kunnen worden, niet enkel door een goede opvolging van de totale begroting, maar ook een kritische opvolging per project. Zodat kan er snel worden vastgesteld dat een project buiten zijn de begroting evolueert. Het uitgeven van dure studies mag enkel nog gebeuren nadat een visie op lange termijn geformuleerd werd en er overleg met de ganse gemeenschap heeft plaats gevonden. Gemeenschapszaal Bree. Nadat BROS in de vorige legislaturen groot pleitbezorger was van het ondersteunen van activiteiten die de gemeenschap versterken, denk maar aan ons voorstel om straatfeesten financieel te ondersteunen, moeten we nu een volgende stap nemen. 4

5 Immers een samenleving/maatschappij/stadsgemeenschap waar de mensen nog (kunnen) samenkomen en waar dit samenkomen wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd, is een gemeenschap waar mensen niet verzuurd raken en waar negativisme minder kansen krijgt, een absolute noodzaak.. Bree moet daarom verder blijven investeren in lokalen, accommodaties waar culturele activiteiten, sport en spel kunnen plaatsvinden. Maar vooral is het belangrijk dat in de volgende legislatuur tijd en middelen worden geïnvesteerd in het zoeken naar een geschikte locatie voor en de uitbouw van een gemeenschapszaal waar grote groepen van mensen kunnen samenkomen om te feesten. En uiteraard heeft Bree al particuliere(meestal verbonden aan een horecagelegenheid o.a. sportkaffee) en gemeenschap - /parochiezaaltjes, verspreid over de kerkdorpen waar verenigingen terecht kunnen. Maar Bree centrum heeft geen grote gemeenschapszaal waar mensen kunnen samenkomen voor een grote feesten, bruiloften, uitvaartgelegenheden (denk maar aan het wegvallen in het verleden van de zaal El Toro, het wegvallen van de zaal van het TISM ) BROS is er van overtuigd dat de uitbouw van een grote zaal geen afbreuk zal doen of concurrentie zal zijn van de kleinere zalen, die vandaag de dag goed renderen, maar vooral een aanvulling zal zijn op het aanbod, maar dan voor grotere (indoor- ) evenementen. De zaal moet voldoen aan volgende criteria: gezellig, goed bereikbaar, een degelijk technische installatie en te huur aan een redelijke kostprijs. De ontwikkeling mag gebeuren in een PPS constructie, maar de Stad moet de zeggenschap en het beheer/agenda kunnen aansturen, zodat de toegankelijkheid gegarandeerd blijft. Verder kan het Bestuur ook met bestaande privé- initiatieven onderhandelen om een ruimer aanbod te creëren. Groepsaankopen Naar goede gewoonte zal BROS ook de legislatuur verder gaan met hun groepsaankopen van stookolie, elektriciteit en gas. We zijn er van overtuigd dat deze acties waarbij we er steeds naar streven om een zo scherp mogelijke energieprijs te bekomen voor de intekenaars wat een welkome besparing kan betekenen op het familiebudget aan energiekosten. We streven er naar om jaarlijks één groepsaankoop gas en elektriciteit te organiseren, en 2 maal per jaar een groepsaankoop stookolie. Jeugd Georganiseerde jeugd Binnen het jeugdbeleid is het belangrijk om een onderscheid te maken naar de georganiseerde jeugd, dit zijn jongeren aangesloten bij jeugdverenigingen, sportclubs en sociaal- culturele 5

6 verenigingen. De ondersteuning van sportclubs en sociaal- culturele verenigingen met een jongerenwerking worden besproken onder voorgaande punten. Onder georganiseerde jeugd verstaan we voornamelijk de Breese jongeren aangesloten bij Breese jeugdverenigingen. BROS wil het huidige subsidiereglement van de Breese jeugdraad blijven verderzetten, en waar nodig uitdiepen en uitbreiden. Zo is speelveiligheid in en rondom de Breese jeugdlokalen een belangrijk onderwerp dat ook de komende jaren terug zal blijven komen. BROS ziet het als de taak van het stadsbestuur om de lokale jeugdverenigingen te ondersteunen bij het creëren van een veilige speelomgeving in en rondom hun jeugdlokaal. Dit willen we bekomen door: Verder zetten van het jeugdlokalenbeleidsplan: een jaarlijkse evaluatie van de veiligheid van de jeugdlokalen door de veiligheidscoördinator van de stad Bree en de Breese brandweer op vlak van: Brandveiligheid Veiligheid van de elektriciteitsinstallatie Algemene speelveiligheid Aanbieden van een (verplichte) EHBO- cursus voor tijdens de dagdagelijkse activiteiten. Aanbieden van een (verplichte) cursus gemachtigd opzichter BROS wil blijvend budgetten voorzien voor de aanpassingen en verbetering van de Breese jeugdlokalen, onder andere naar de toegankelijkheid voor minder valide kinderen en jongeren Daarnaast ondersteunt de jeugddienst de Breese jeugdverenigingen door het nemen van initiatief bij de organisatie van publieksactiviteiten waarvan de opbrengst zal verdeeld worden onder de Breese jeugdverenigingen. BROS wil samen met de jeugdverenigingen de mogelijkheden verkennen voor het energievriendelijker maken van de Breese jeugdlokalen door het beter isoleren ervan, installeren van spaarlampen, enz, en het opsporen van mogelijke subsidieregelingen op provinciaal en Vlaams niveau BROS wil de Breese jeugverenigingen stimuleren om deel te nemen aan hun groepsaankoop van energie om op die manier ook te besparen op hun energiekost BROS wil in elke Breese deelkern een speelbos inrichten. Jeugdverenigingen hebben ook een locatie nodig om op kamp te kunnen gaan, maar jammer genoeg daalt het aantal beschikbare kampplaatsen jaarlijks. BROS wil dat de jeugddienst eigenaars van percelen grond en gebouwen die in aanmerking komen als kampplaats ondersteunt en begeleidt bij het bekendmaken van hun accommodatie, het in orde brengen van de wettelijke verplichtingen enz., zodat de stad Bree een gastvriendelijke gemeente wordt voor allerhande jeugdbewegingen die op zoek zijn naar een kampplaats of weekendverblijf. Stimuleren van vernieuwing door het aanbieden van projectsubsidies, toonmomenten, logistieke ondersteuning, promotie, enz 6

7 Niet- georganiseerde jeugd Naast de ondersteuning van de reguliere jeugdverenigingen is er ook een duidelijke nood aan het ondersteunen van verenigingen van groepen van jongeren die buiten deze definitie vallen. Naar deze doelgroep toe is het beleid dat BROS wil voeren tweeledig: Enerzijds ondersteuning van bestaande en erkende initiatieven: financieel en logistiek Stimuleren van vernieuwing door het aanbieden van projectsubsidies, toonmomenten, logistieke ondersteuning, promotie enz. Vooral naar de doelgroep van jongvolwassenen en tieners is er een duidelijke inhaalbeweging te maken: opwaardering van de jeugdtoneelgroep die in de schoot van de jeugddienst ontstond Herlokalisering van BOM (Brees Onderdak voor Muzikanten) naar het Breese Jeugdhuis. Aangezien BOM niet langer welkom zal zijn in de kelders van de Gerkenberg na de definitieve inrichting als bejaardentehuis Ter beschikking stellen van het jeugdhuis voor repetities van allerhande verenigingen van jongeren: dansclubs, muziekgroepjes, vergaderingen enz De bedoeling is om een aparte vrijetijdsprogrammatie uit te werken voor het jeugdhuis, in samenwerking met de jeugddienst en jeugdraad, kern van het jeugdhuis en de cultuurdienst. Zodat het Breese jeugdhuis maandelijks een aanbod heeft naar de Breese jeugd toe op vlak van workshops, muziekoptredens, stand- up comedy enz In samenspraak met de Breese jeugdmuziekschool wordt bekeken in welke mate het mogelijk is om bepaalde lessen in het jeugdhuis te laten doorgaan. We denken dan voornamelijk aan de moderne instrumenten zoals drum, elektrische gitaar, basgitaar, maar ook aan workshops DJ- en. BROS wil dat de Breese jeugddienst de vinger aan de pols houdt wat betreft haar aanbod naar niet- georganiseerde jongeren, en wil een aanbod op maat voor deze doelgroep uitwerken, gaande van workshops zoals DJ- en, graffiti, enz maar ook een aanbod ontwikkelen rond andere vernieuwende thema s zoals game- wedstrijden enz. Daarnaast is het volgens ons de taak van de jeugddienst om actief informatie aan te bieden aan deze doelgroep rond thema s waar jongvolwassen en tieners mee te maken hebben: seksualiteit, drugs, problemen thuis, pesten, De jeugddienst zal niet zelf begeleidingen op zich nemen, maar eerder doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Deze informatie wordt aangeboden op een eigen website die bekend wordt gemaakt in alle publicaties van de stad Bree. Behoud van de SWAP- Pas- en Grabbelpas- werking tijdens schoolvakanties. Opwaardering van de uitleendienst van de jeugddienst (uitlenen van veiligheidsvestjes, muziekinstallatie, informatieve spelen enz ) Samenwerking tussen verschillende stadsdiensten moet worden gestimuleerd. We denken dan voornamelijk aan samenwerking tussen bvb milieudienst, cultuurdienst, bib, jeugddienst, sportdienst, zodat het hele vrijetijdsaanbod naar kinderen en jongeren gestroomlijnd wordt gecommuniceerd. Het is vooral belangrijk dat het beleid luistert naar de jongeren. 7

8 Kinderopvang Streven naar meer plaatsen binnen de Breese kinderopvang. Stad Bree telt momenteel 2 crèches (aan het ziekenhuis en aan de Gerkenberg). Een capaciteit voor ongeveer 42 kindjes. Veel te weinig plaatsen als men weet dat Bree ruim inwoners telt. De wachtlijsten van de Breese kinderopvang zijn dan ook veel te lang. Meer dan een jaar! Men zou dus reeds bij een kinderwens een plaatsje binnen de crèche moeten reserveren. Dit mag absoluut niet! o Binnen Bree is er ook de landelijke kinderopvang. Maar ook dit is ontoereikend want ook hier zijn wachtlijsten van meer dan een jaar. o Stad Bree kan misschien op de één of ander manier privé- initiatieven financieel ondersteunen om ze zo een duwtje in de rug te geven. Naast het streven naar meer plaatsen is er ook vraag naar flexibele uren. Ouders die met wisselende posten werken of verder weg van huis werken kunnen onmogelijk tijdig op hun werk zijn wanneer crèche pas om 7u opent. Ook het sluiten van de crèche om uur is voor veel ouders om dezelfde redenen niet haalbaar. Ze zijn dan ook genoodzaakt om kinderopvang te zoeken buiten hun eigen gemeente. s Morgens een half uurtje of uurtje eerder openen en s avond een half uurtje later sluiten zou veel ouders enorm uit de nood helpen. Dit vraagt uiteraard een efficiënt personeelsbeleid. Maar met de juiste middelen en kennis moet ook dit doenbaar zijn. Een derde punt is de veiligheid in en rond de crèches. BROS wil middelen constante bijscholing van het personeel mogelijk. Ook veiligheid in en rond het gebouw op vlak van materiaal, zorg, eten, speeltuigen, speelgoed zal een aandachtspunt blijven Veiligheid van jonge kinderen staat voorop! Uiteraard geldt het hoger vernoemde voor de initiatieven buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Landbouw, klimaat, energie en milieu Primordiaal is een goed en evenwichtig beleid voor landbouw, natuur en voor milieu. Dit kan enkel door de juiste aanpak en met een bevoegde schepen. Zijn taak is dan ook louter informatief en zal niet zijn persoonlijke voorkeur op de raden opdringen. In het verleden zijn de doelstellingen van de adviesraden voor natuur en landbouw veelal omgebogen in het voordeel van de industrie en projectontwikkelaars. Het heeft dan ook veel te veel energie en tijd gekost om onze natuur en landbouwgebieden te vrijwaren voor de megalomane projecten zoals de dreigende zandwinning en het golfterrein. De Stad investeert in toegankelijkheid van de landbouwgebieden. Het is ontoelaatbaar dat de landbouwers onder constante druk staan voor de landroof welke hun als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. De natuurhistorische landbouwgebieden in Bree kunnen en mogen behouden blijven in hun huidige toestand. 8

9 Een goed beleid in deze materie kan en zal ervoor zorgen dat onze natuurliefhebbers en de landbouw samen op een constructieve open en eerlijke manier kunnen samenwerken. Bestaande stiltegebieden mogen niet door de uitbreiding van het industriegebied Kanaal Noord worden verdreven. En zullen in hun oorspronkelijke grenzen worden hersteld. Op en rond het industrieterrein Kanaal Noord kan de geplande biomassacentrale voor veel overlast zorgen voor onze bewoners en het milieu. Deze overlast moet tot een absoluut minimum beperkt worden en blijven Bros zal voor Bos en Groen, Natuurpunt, Werkgroep Isis en andere milieu- en natuurverenigingen de nodige werkingsmiddelen ter beschikking stellen. BROS wil toezien op het lozen van afvalwater en politie en milieudienst verbaliserend laten optreden waar nodig. Ondertekenen van het Covenant of Mayors BROS wil dat onze gemeente het Covenant of Mayors ondertekent. Hiermee gaan we het engagement aan om op ons volledige grondgebied met iedereen samen de CO2- uitstoot met meer dan 20% te verminderen tegen Het ondertekenen van de burgemeesterscovenant heeft een aantal voordelen. Ten eerste is Bree zo goed voorbereid voor de toekomst. Ten tweede zal Bree een aantrekkelijk imago verwerven als het klimaatverandering probeert tegen te gaan en haar burgers daarin betrekt. Ten derde zal Bree door energiebesparing in de eigen gebouwen besparen op haar energiefactuur. Met belgerinkel naar de winkel We willen met de stad Bree meedoen aan de actie Met belgerinkel naar de winkel. Dit heeft verschillende voordelen, zoals: het is gezond, beter voor het milieu, veiliger, lokale handelaars worden gesteund, fietsers worden beloond... Mobiliteit BROS moet in kader van mobiliteit vooral accenten leggen op veiligheid en comfort voor alle weggebruikers en met uiteraard extra aandacht voor de zwakke weggebruiker, meer bepaald voor de jonge fietsers. Het mobiliteitsplan moet Bree toegankelijk en vooral aantrekkelijk maken voor bezoekers en er naar streven Bree maximaal te ontsluiten. Kernpunten: BROS tekent samen met alle belanghebbenden partijen, veilige fietsroutes uit naar de scholen, maar ook naar de andere plaatsen waar jongeren samenkomen, zoals voetbalpleinen, speelpleinen, jeugdhuis enz. o Op deze routes dienen obstakels te worden aangebracht om snel verkeer af te remmen en er moet verhoogd toezicht zijn. Waar mogelijk maakt men gebruik van het toeristisch fietsroutenetwerk. Het bestuur van Bree werkt/participeert actief aan de ontsluiting van en naar Bree, dit voor vrachtverkeer, maar ook voor werkverkeer en verkeer in kader van recreatie. 9

10 Bree centrum moet in kader van de kleinstedelijke functie van Bree, zo veel mogelijk mensen aantrekken. Dit kan door op vlak van mobiliteit te zorgen voor voldoende, makkelijk toegankelijke parking op wandelafstand van of geïntegreerd in het centrum. Dit aan de laagst mogelijke kostprijs. Zo zou de toegang tot de parkeergarage (die de Breese Burger nu jaarlijks handen vol geld kost en meestal leeg staat) gedurende het eerste uur kosteloos kunnen zijn. Zo zal het gebruik kunnen gestimuleerd worden. Verder moeten bepaalde plaatsen in het centrum die nog vrijkomen, zoals bijvoorbeeld het huidige busstation aan de Grauwe Torenwal, omgevormd worden tot zones voor (gratis beperkt kostprijs) langdurig parkeren. In overleg met alle middenstanders moet bekeken worden of een autoluw of autovrij centrum een haalbare kaart is. Ook in de kerkdorpen moet een mobiliteitsplan worden opgesteld. Voldoende parking en ook een vlotte ontsluiting. Uiteraard is openbaar vervoer hier belangrijk. Iedereen moet binnen wandel- of fietsafstand mobiel kunnen zijn. Vooral de schoolgaande jeugd moet indien nodig beroep kunnen doen op een degelijk busverbinding naar plaatselijke scholen of naar Hogescholen of universiteiten. Trouwens ook anderen moeten zich makkelijk van de kerkdorpen naar het centrum en omgekeerd kunnen verplaatsen. Belangrijk in dit alles is de tussenkomst die de Stad doet in het derdebetalersysteem Openbaar Vervoer. De Stad ondersteunt plannen ten zake om het treinverkeer dichter bij de Breeënaar te brengen, bijvoorbeeld treinstation van Hamont activeren. Tegenover verkeersveilige schoolomgevingen, 30 km/u zones bij begin en einde van de schooluren en tijdens de middagpauze, moeten er routes zijn die een sneller werkverkeer naar buiten Bree toelaten. En een volwaardige ontsluiting op de omleidingsweg rond Meeuwen. Senioren Net zoals in alle steden en gemeenten kent Bree ook een sterke aangroei van senioren. Aandacht voor levens- en woonkwaliteit van ouderen in een beleidsprogramma is dan ook zeer essentieel. Een beleid van een Stad moet aandacht hebben voor een aantal belangrijke opties: Iedereen moet, ongeacht de leeftijd, de kans krijgen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in een eigen vertrouwde omgeving. Hier kan de Stad aan tegemoetkomen door ondersteuning te geven aan initiatieven die dit mogelijk maken: Uitbouw en samenwerking met diensten Thuishulp Samenwerken met de verschillende diensten Thuisverpleging. In de schoot van het OCMW uitbouwen van een vrijwilligerswerking voor ondersteuning en begeleiding aan huis. Oppasdienst, boodschappendienst Stimuleren van aangepaste zorgwoningen/kangoeroewoningen in familieverband. 10

11 Uiteraard, indien alleen wonen geen optie meer is, moet er de mogelijkheid zijn om in eigen streek/stad betaalbaar residentieel te verblijven. De Stad moet dus investeren in de uitbouw van degelijk bejaardenhuisvesting. Naargelang de graad van zorgbehoevendheid doet men aan uitbouw van: o Serviceflats met een al dan niet grote ruimte voor zelfstandigheid o Rusthuiskamers met voldoende en kwalitatieve verzorging. Bree moet hier alleszins voldoende in investeren en gebruik maken van de beschikbare subsidies. Tenslotte moet Bree ook investeren in een tussenvorm van zorg, in het bijzonder de dagopvang en kortverblijf. Projecten zoals IKOO- VZW ism Wep- plus en subsidies overheid. In het verlengde van dit alles moet Bree ook investeren in de verkeersveilige omgeving van zijn senioreninfrastractuur, die ook visueel aangenaam moet zijn. Er moet geïnvesteerd worden in een goed mobiliteitsnetwerk van de seniorencampus naar het stadscentrum en deelkernen. Sport Sport is dé manier bij uitstek om mensen met elkaar in contact te brengen, om vriendschappen te laten ontstaan en samen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Om iedereen de kans te geven om in contact te komen met de verschillende sportverenigingen stellen we voor om jaarlijks een sportenmarkt te organiseren. Hier kunnen alle sportverenigingen op een gecoördineerde manier hun sport en club voorstellen aan de geïnteresseerden. Verder dient er een globale lange termijn sportvisie ontwikkeld te worden zodat álle sportverenigingen een beroep kunnen doen op de nodige subsidies en niet enkel de prestigeprojecten. Mede door deze lange termijn visie is het ons streven om sporten zo betaalbaar mogelijk te maken. Eventueel via een systeem van sportcheques indien dit een optie zou blijken. Sportclubs die gebruik maken van stedelijke infrastructuur moeten dit gratis kunnen doen. Momenteel zijn zij genoodzaakt om de subsidies die zij ontvangen van de stad te gebruiken om de huur van sportinfrastructuur te bekostigen. Dit pervers effect willen we teniet doen, door verenigingen erkend en aangesloten bij de sportraad die gemeentelijke sportinfrastructuur gratis te laten gebruiken. Het verlies aan inkomsten voor de stad Bree die met deze maatregel gepaard gaat is minimaal in verhouding tot de buitensporige uitgaven die het stadsbestuur in het verleden deed bvb inrichting van een sfeerhoek ( , aanleg logo stad Bree op het Vrijthof: enz ). Als het stadsbestuur bereid is om jaarlijks vele en euro s in de ondergrondse parking te blijven pompen, waar geen maatschappelijk draagvlak voor is, is het perfect mogelijk om de beschikbare budgetten zo in te zetten dat sport voor allen mogelijk wordt door de infrastructuur kosteloos ter beschikking te stellen van Breese sportclubs. Daarnaast willen we clubs extra stimuleren om opleidingen te volgen om de kwaliteit van de werking te verbeteren. Erkende opleidingen worden voor minimaal 75% terugbetaald. In samenspraak met de sportraad zal hiervoor een subsidiereglement worden opgesteld. 11

12 Daarnaast organiseert de sportdienst in samenspraak met de sportraad jaarlijks een aantal vormingen (vzw- wetgeving, basisopleiding werken met vrijwilligers, statuut van de vrijwilligers, boekhouding voor verenigingen, ) die gratis worden aangeboden aan verenigingen, aangesloten bij de sportraad. De thema s worden jaarlijks in overleg met de clubs en de sportraad vastgelegd. Daarnaast willen we, in samenspraak met de lagere en middelbare scholen van Bree, bekijken op welke manier hun sportinfrastructuur na de schooluren ter beschikking gesteld kan worden van het verenigingsleven. De doelstelling van deze maatregel is tweeledig: Ook kleine lokale sportclubs de mogelijkheid geven om hun sport te beoefenen in degelijke infrastructuur; momenteel is de gemeentelijke infrastructuur overboekt en vallen vele clubs uit de boot; Door de scholen een forfaitair jaarlijks huurbedrag te betalen voor het gebruik van deze zalen die anders na schooltijd zouden leeg liggen, krijgt de school in kwestie bijkomende financiële middelen om te investeren in hun globale werking. BROS wil ook de verantwoordelijkheid voor het openen en afsluiten van de sportzalen niet afwimpelen naar de clubs zelf. Volgens ons is het een kerntaak van het stadsbestuur om deze dienstverlening zelf uit te voeren. Vandaar ook dat deze taak zal opgenomen worden door daarvoor aangestelde ambtenaren of daarvoor aangeworven en opgeleide vrijwilligers. Sport is datgene wat ons allen samen brengt dus we onderschrijven voluit het motto Sport- voor- allen Verenigingsleven Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. BROS is er daarom van overtuigd dat het verenigingsleven op alle mogelijke manieren moet worden ondersteund omdat dit de leefbaarheid van onze stad verhoogt en het sociale weefsel versterkt. Verenigingen teren op vrijwilligers. En tegenwoordige hoor je vaak de opmerking dat mensen niet meer bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen, en dat het steeds dezelfde vrijwilligers zijn die de activiteiten moeten organiseren, de werking dragen enz. Toch blijkt uit tal van onderzoeken dat er de dag van vandaag meer mensen vrijwilligerswerk doen dan in het verleden. Het grote verschilpunt is echter dat men zeer flexibel omgaat met zijn eigen vrijwillig engagement. Men doet vrijwilligerswerk wanneer dat dit past in de eigen agenda. Dit gegeven vormt voor verenigingen vaak een uitdaging. Ook verenigingen moeten leren omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast heeft de hedendaagse vrijwilliger vaak hooggespannen verwachtingen t.o.v. de vereniging of club waarin hij terecht komt. De vrijwilliger eist professionaliteit op alle vlakken. Het is vaak niet vanzelfsprekend om hieraan tegemoet te komen als bestuur vrijwilliger. Vandaar dat BROS de komende legislatuur zwaar wil inzetten op de versterking van het Breese verenigingsleven door het aanbieden van vorming en opleidingen van de vrijwilligers en bestuursleden. We denken dan aan vormingen en opleidingen op volgende terreinen: Wetgeving: Het statuut van de vrijwilliger 12

13 Verzekeringen en verzekeringsplicht De vzw- wetgeving Boekhouding voor verenigingen Vrijwilligersmanagement werven en begeleiden van vrijwilligers leidinggeven aan vrijwilligers Organisatiemanagement public relations voor een beter imago prettig en efficiënt vergaderen communicatie en conflicthantering Werken aan verjonging Verenigingscommunicatie Omgaan met Beroepsgeheim Spreken voor publiek Activiteitenmanagement Digitalisering op zoek naar sponsoring succesvol promotie voeren promotie van activiteiten papierwerk, reglementeringen en vergunningen - SABAM, Billijke Vergoeding, succesvol projectdossiers schrijven Een draaiboek opstellen voor je activiteit Eventmanagement Cultuur Een folder maken voor je vereniging Foto s bewerken en delen met PICASA Een gratis website maken met DRUPAL Gebruik maken van de Uit- Databank Facebook voor beginners Facebook voor gevorderden Facebook gebruiken voor je vereniging Dankzij een goed cultuurbeleid kunnen we zorgen voor sociale cohesie en gemeenschapsvorming. Daarom zullen we hier de nodige energie en middelen in investeren. 13

14 Een eerste belangrijk punt is educatie en participatiebevordering: kortingssystemen voor bepaalde doelgroepen, betaalbare tickets, laagdrempelige toegang tot bibliotheekwerk Daarnaast is het aanbieden van culturele infrastructuur iets waar we naar streven: repetitielokalen voor (amateur) muzikanten, ateliers voor kunstenaars. Dit was voorheen voor het Brees Onderdak voor Muzikanten mogelijk in de kelders van het klooster van de Gerkenberg, hier moet nu een nieuwe locatie voor gezocht worden. Verder zullen wij verenigingen financieel en materieel ondersteunen bij het organiseren van culturele activiteiten. Het cultuurbeleid moet een aantrekkingspunt zijn voor de omliggende steden en gemeenten en Bree nog aantrekkelijker maken. Er moet ook aandacht besteed worden aan het cultureel- historisch aspect van Bree. 14

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

presentatie REALITEIT OF FICTIE???

presentatie REALITEIT OF FICTIE??? presentatie REALITEIT OF FICTIE??? DE REALITEIT!!!! Dalend aantal jeugdspelers : drop-outs ; probleem vanaf U13 om volwaardige teams te vormen ; zelfs de betere gewestelijke spelers trekken weg en komen

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

Projectoproep. Opzet. Doelgroep. Voor welke projecten? Enkele voorbeelden van verkeersveiligheidprojecten. veiligheidprojecten

Projectoproep. Opzet. Doelgroep. Voor welke projecten? Enkele voorbeelden van verkeersveiligheidprojecten. veiligheidprojecten Opzet Projectoproep 65 000 en meer verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen in 2008. Verkeersveiligheid is en blijft een maatschappelijke uitdaging waar ook verenigingen iets aan kunnen doen. Via de oproep

Nadere informatie

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s)

betreffende de erkenning en ondersteuning van de Minder Mobielen Centrales (MMC s) stuk ingediend op 1243 (2010-2011) Nr. 1 29 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen en de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen betreffende de erkenning en

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Proces. Evaluatie reglement 2011 : maart - november. Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk Stedelijk Subsidiereglement Jeugd Herziening 2016 Proces Evaluatie reglement 2011 : maart - november Jeugdraden Stadswerkers Koepels Adviesgroepen Jeugddienst Werkgroep ondersteuning van het jeugdwerk

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk

Sportdienst in samenwerking met scholen. Genk Sportdienst in samenwerking met scholen Genk De achtergrond 6 op 10 Genkse kinderen kampen met overgewicht. Daarnaast is een groot deel van hen van een andere origine. Deze kinderen krijgen vaak minder

Nadere informatie

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen Sportraad 16/1/2013 Verwelkoming door voorzitter door sportschepen Voorstelling aanwezige clubs Voorstelling MoVe Goedkeuring rekening sportraad 2012 Saldo op 31/12/2011 Bijwonen Malse clubactiviteiten

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek DNA van Molenhoek Wie zijn wij & waar ligt onze kracht Samenvatting DNA Molenhoek Molenhoek is een rijk dorp qua voorzieningen, natuur, cultuur en infrastructuur en bereikbaarheid. Het is een dorp met

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte

Sportdienst in samenwerking met kinderopvang. Putte Sportdienst in samenwerking met kinderopvang Putte De achtergrond De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer

OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer OV-Ambassadeurs & OV-Buddies: Samen op stap met het openbaar vervoer Leuven, 19 december 2016 Over ons TreinTramBus komt op voor de belangen van de openbaar vervoerreizigers: Ledenwerking Lobby- en perswerking

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie