GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon Duurzaamheid... 3 Financiën... 4 Gemeenschapszaal Bree Groepsaankopen... 5 Jeugd... 5 Kinderopvang... 8 Landbouw, klimaat, energie en milieu... 8 Mobiliteit... 9 Senioren Sport Verenigingsleven Cultuur Armoedebeleid: elke Breeënaar telt Lokale initiatieven m.b.t. armoede/kansarmoede moeten door stad verder ondersteund en uitgebouwd worden. Er bestaan in Bree ook mooie initiatieven, georganiseerd door Bree zelf. Dit vraagt veel van enkele vrijwilligers. Hier moet meer bekendmaking rond gebeuren. Vrijwilligers dienen professioneel en door de stad ondersteund te worden. Een ambtenaar die voldoende tijd heeft om hier de juiste ondersteuning te bieden waar nodig. Bekendheid geven aan de initiatieven bij de kansarmen zelf. Eventuele bestaande drempels moeten verwijderd worden. De stad en OCMW heeft via de geëigende kanalen toegang tot bepaalde informatie, waardoor het Bestuur op discrete wijze proactief kan werken. 1

2 Weet elke Breeënaar waar naartoe wanneer hij/zij in een moeilijke periode zit? Lokale initiatieven en initiatieven van stad zelf moeten optimaal samenwerken. Informeren. Men zou vanuit het OCMW kunnen samenwerken met de scholen, die vaak toch wel als eerste geconfronteerd worden met mogelijke problemen op dit vlak. Het OCMW kan discreet individueel informeren. Het OCMW kan infosessies organiseren: wie heeft waar recht op? Bree Centrum Bree Centrum moet een levendig centrum zijn, waarin handel, horeca, historisch kader en wonen langs elkaar bestaan en in elkaar verweven zijn. Uiteraard moet Bree Centrum een uitgebreid aanbod van administratieve diensten kunnen aanbieden: banken, overheidsdiensten, ziekenfondsen, zorgdiensten, Hier moet Bree zijn centrumfunctie ten opzichte van de ons omringende gemeenten ten volle waarmaken.( Tegelijkertijd moet het bestuur in deze tevens onderhandelen/sensibiliseren om een deel van deze diensten ook aan te bieden in de kerkdorpen.) Ook op vlak van handel en horeca moet Bree een aantrekkingskracht ontwikkelen en blijven uitoefenen op de omliggende regio s. Vooral belangrijk is dat de ontwikkeling van de groothandelszone buiten het centrum niet zorgt voor een leegloop van het centrum. Zonder een degelijk concurrentiële aanbod van horeca, handel in het centrum staan we voor een Maaseik scenario, dat we absoluut moeten vermijden. BROS stelt trouwens in dit kader voor, om de leegstand/leegloop van Bree centrum tegen te gaan, om startende zelfstandigen gedurende de eerste drie jaar een vrijstelling toe te kennen van de onroerende voorheffing. In dit verband is uiteraard ook de parkeergelegenheid, het onderzoek naar een autoluw of autovrij centrum (die elders in het programma uitgebreid besproken worden) van zeer groot belang in samenspraak met middenstand en bewoners van Bree centrum. Indien in overleg met de middenstand gekozen wordt voor een autoluw of een centrum dat toegankelijk blijft voor autoverkeer, moet toch de voetganger/winkelganger/toerist prioriteit krijgen. Dus aangepaste stoepen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Herinrichting en verfraaiing van het centrum mag een permanent aandachtspunt zijn, maar met grote aandacht voor prijs/verhouding van de investering. 2

3 Dienstbetoon. Inderdaad moet de mogelijkheid bestaan dat iedere inwoner van Bree terecht kan bij de stadsdiensten. Al te vaak wordt in dit tijdperk van multimedia verwezen naar de online mogelijkheden die er op dit ogenblik zijn, om aan te tonen dat persoonlijke contacten/loketfuncties niet meer of minder nodig zijn. Daarom is het idee van de mobiele ambtenaar ontstaan, die voor een permanentie zorgt in elke deelkern van Bree. Op deze manier kan ook de minder mobiele Breeënaar beroep doen op de stadsdiensten. Tegelijkertijd moet de Stad de rol als promotor en actor spelen om ook andere instellingen er van te overtuigen dat ze een aanbod moeten hebben in de deelkernen van Bree. Zoals postpunt, bankpunt, een aanbod Duurzaamheid FairTradeGemeente Het bestuur moet verschillende initiatieven nemen om van Bree een FairTradeGemeente te maken, hiermee willen we zowel de kleinschalige boer uit het Zuiden als de duurzame boer uit het Noorden een hart onder de riem steken. Volgens BROS moet het bestuur fairtradeproducten promoten met woorden en daden. Zo willen we gaan voor een gezond evenwicht tussen lokale producten en fairtradeproducten uit het Zuiden. Op die manier zetten we ook onze Landbouwers in de kijker. Daarnaast moet een Bestuur in Bree trachten winkels en horecazaken te sensibiliseren om een aantal fairtradeproducten aan te bieden en hierover te communiceren. Ook scholen, bedrijven en organisaties kunnen aangesproken worden. Tot slot zullen we de campagne in de media brengen: zo worden meer mensen bereikt én voelen de vrijwilligers zich meer gewaardeerd. We zullen de lokale trekkersgroep ondersteunen in hun initiatieven, waardoor we niet enkel de titel van FairTradeGemeente in de wacht kunnen slepen, maar deze ook kunnen behouden. Duurzame voeding De stad moet de consumptie van lokale, seizoensgebonden voeding aanmoedigen door kansen te creëren voor lokale economie en concrete acties te ondersteunen of te lanceren. Hiermee kunnen we de lokale economie een boost geven én zorgen we voor een vermindering van de CO2- uitstoot. Bovendien past duurzame voeding in het kader van een FairTradeGemeente. Een andere mogelijkheid is om een donderdag veggiedag initiatief te lanceren: dit zorgt ook al voor een serieuze vermindering van de CO2- uitstoot en voor het milieu in het algemeen. (Zie supra ook voor onze lokale produkten.) 3

4 Een preventief afvalbeleid Wij streven naar een afvalarme gemeente. Het goedkoopste afval is immers geen afval. We zullen actief stickers verspreiden om bewust te kiezen voor reclamedrukwerk. Daarnaast zullen we thuiscomposteren stimuleren. We zullen de premie voor herbruikbare luiers onderzoeken. Want blijkbaar draagt elk kind ongeveer 1 ton afval bij in de vorm van luiers, dit zou het restafval ook aanzienlijk doen dalen. Financiën We streven naar verlaging van de gemeentebelasting, nadat we de financiën grondig gesaneerd hebben. Het beleid van deze meerderheid heeft er voor gezorgd dat er een slechte situatie op financieel vlak is ontstaan. In het verleden heeft men steeds geschermd met het reservefonds maar met dit reservefonds van de gemeente wordt rekening mee gehouden om de schuld per inwoner te bepalen. In de vergelijkende studie van professor Matthijs heeft dit tot resultaat gegeven dat Bree op plaats zeven staat in Vlaanderen en plaats één voor Limburg wat betreft schuld per inwoner. Als men deze cijfers gaat vergelijken met de omliggende gemeenten kan men enkel concluderen dat de situatie als dramatisch kan beschouwd worden. Het beheer van "de openbare schuld ", is voor ons land in vergelijking met de andere landen van de eurozone, zeer slecht te noemen. Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de federale en regionale overheden maar ook een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheden. Met deze gegevens in ons achterhoofd kan er in de komende jaren enkel ingezet worden op "schuldafbouw ". Schuldafbouw kan enkel gebeuren door de investeringen in de toekomst onder controle te houden: zonder aan de dienstverlening aan de Burgers te raken, enkel investeringen die in grote toegevoegde waarde hebben. Dit moet paal en prijs stellen aan het uitvoeren van prestigeprojecten. Investeringen moeten in de toekomst op korte termijn terugverdiend kunnen worden, niet enkel door een goede opvolging van de totale begroting, maar ook een kritische opvolging per project. Zodat kan er snel worden vastgesteld dat een project buiten zijn de begroting evolueert. Het uitgeven van dure studies mag enkel nog gebeuren nadat een visie op lange termijn geformuleerd werd en er overleg met de ganse gemeenschap heeft plaats gevonden. Gemeenschapszaal Bree. Nadat BROS in de vorige legislaturen groot pleitbezorger was van het ondersteunen van activiteiten die de gemeenschap versterken, denk maar aan ons voorstel om straatfeesten financieel te ondersteunen, moeten we nu een volgende stap nemen. 4

5 Immers een samenleving/maatschappij/stadsgemeenschap waar de mensen nog (kunnen) samenkomen en waar dit samenkomen wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd, is een gemeenschap waar mensen niet verzuurd raken en waar negativisme minder kansen krijgt, een absolute noodzaak.. Bree moet daarom verder blijven investeren in lokalen, accommodaties waar culturele activiteiten, sport en spel kunnen plaatsvinden. Maar vooral is het belangrijk dat in de volgende legislatuur tijd en middelen worden geïnvesteerd in het zoeken naar een geschikte locatie voor en de uitbouw van een gemeenschapszaal waar grote groepen van mensen kunnen samenkomen om te feesten. En uiteraard heeft Bree al particuliere(meestal verbonden aan een horecagelegenheid o.a. sportkaffee) en gemeenschap - /parochiezaaltjes, verspreid over de kerkdorpen waar verenigingen terecht kunnen. Maar Bree centrum heeft geen grote gemeenschapszaal waar mensen kunnen samenkomen voor een grote feesten, bruiloften, uitvaartgelegenheden (denk maar aan het wegvallen in het verleden van de zaal El Toro, het wegvallen van de zaal van het TISM ) BROS is er van overtuigd dat de uitbouw van een grote zaal geen afbreuk zal doen of concurrentie zal zijn van de kleinere zalen, die vandaag de dag goed renderen, maar vooral een aanvulling zal zijn op het aanbod, maar dan voor grotere (indoor- ) evenementen. De zaal moet voldoen aan volgende criteria: gezellig, goed bereikbaar, een degelijk technische installatie en te huur aan een redelijke kostprijs. De ontwikkeling mag gebeuren in een PPS constructie, maar de Stad moet de zeggenschap en het beheer/agenda kunnen aansturen, zodat de toegankelijkheid gegarandeerd blijft. Verder kan het Bestuur ook met bestaande privé- initiatieven onderhandelen om een ruimer aanbod te creëren. Groepsaankopen Naar goede gewoonte zal BROS ook de legislatuur verder gaan met hun groepsaankopen van stookolie, elektriciteit en gas. We zijn er van overtuigd dat deze acties waarbij we er steeds naar streven om een zo scherp mogelijke energieprijs te bekomen voor de intekenaars wat een welkome besparing kan betekenen op het familiebudget aan energiekosten. We streven er naar om jaarlijks één groepsaankoop gas en elektriciteit te organiseren, en 2 maal per jaar een groepsaankoop stookolie. Jeugd Georganiseerde jeugd Binnen het jeugdbeleid is het belangrijk om een onderscheid te maken naar de georganiseerde jeugd, dit zijn jongeren aangesloten bij jeugdverenigingen, sportclubs en sociaal- culturele 5

6 verenigingen. De ondersteuning van sportclubs en sociaal- culturele verenigingen met een jongerenwerking worden besproken onder voorgaande punten. Onder georganiseerde jeugd verstaan we voornamelijk de Breese jongeren aangesloten bij Breese jeugdverenigingen. BROS wil het huidige subsidiereglement van de Breese jeugdraad blijven verderzetten, en waar nodig uitdiepen en uitbreiden. Zo is speelveiligheid in en rondom de Breese jeugdlokalen een belangrijk onderwerp dat ook de komende jaren terug zal blijven komen. BROS ziet het als de taak van het stadsbestuur om de lokale jeugdverenigingen te ondersteunen bij het creëren van een veilige speelomgeving in en rondom hun jeugdlokaal. Dit willen we bekomen door: Verder zetten van het jeugdlokalenbeleidsplan: een jaarlijkse evaluatie van de veiligheid van de jeugdlokalen door de veiligheidscoördinator van de stad Bree en de Breese brandweer op vlak van: Brandveiligheid Veiligheid van de elektriciteitsinstallatie Algemene speelveiligheid Aanbieden van een (verplichte) EHBO- cursus voor tijdens de dagdagelijkse activiteiten. Aanbieden van een (verplichte) cursus gemachtigd opzichter BROS wil blijvend budgetten voorzien voor de aanpassingen en verbetering van de Breese jeugdlokalen, onder andere naar de toegankelijkheid voor minder valide kinderen en jongeren Daarnaast ondersteunt de jeugddienst de Breese jeugdverenigingen door het nemen van initiatief bij de organisatie van publieksactiviteiten waarvan de opbrengst zal verdeeld worden onder de Breese jeugdverenigingen. BROS wil samen met de jeugdverenigingen de mogelijkheden verkennen voor het energievriendelijker maken van de Breese jeugdlokalen door het beter isoleren ervan, installeren van spaarlampen, enz, en het opsporen van mogelijke subsidieregelingen op provinciaal en Vlaams niveau BROS wil de Breese jeugverenigingen stimuleren om deel te nemen aan hun groepsaankoop van energie om op die manier ook te besparen op hun energiekost BROS wil in elke Breese deelkern een speelbos inrichten. Jeugdverenigingen hebben ook een locatie nodig om op kamp te kunnen gaan, maar jammer genoeg daalt het aantal beschikbare kampplaatsen jaarlijks. BROS wil dat de jeugddienst eigenaars van percelen grond en gebouwen die in aanmerking komen als kampplaats ondersteunt en begeleidt bij het bekendmaken van hun accommodatie, het in orde brengen van de wettelijke verplichtingen enz., zodat de stad Bree een gastvriendelijke gemeente wordt voor allerhande jeugdbewegingen die op zoek zijn naar een kampplaats of weekendverblijf. Stimuleren van vernieuwing door het aanbieden van projectsubsidies, toonmomenten, logistieke ondersteuning, promotie, enz 6

7 Niet- georganiseerde jeugd Naast de ondersteuning van de reguliere jeugdverenigingen is er ook een duidelijke nood aan het ondersteunen van verenigingen van groepen van jongeren die buiten deze definitie vallen. Naar deze doelgroep toe is het beleid dat BROS wil voeren tweeledig: Enerzijds ondersteuning van bestaande en erkende initiatieven: financieel en logistiek Stimuleren van vernieuwing door het aanbieden van projectsubsidies, toonmomenten, logistieke ondersteuning, promotie enz. Vooral naar de doelgroep van jongvolwassenen en tieners is er een duidelijke inhaalbeweging te maken: opwaardering van de jeugdtoneelgroep die in de schoot van de jeugddienst ontstond Herlokalisering van BOM (Brees Onderdak voor Muzikanten) naar het Breese Jeugdhuis. Aangezien BOM niet langer welkom zal zijn in de kelders van de Gerkenberg na de definitieve inrichting als bejaardentehuis Ter beschikking stellen van het jeugdhuis voor repetities van allerhande verenigingen van jongeren: dansclubs, muziekgroepjes, vergaderingen enz De bedoeling is om een aparte vrijetijdsprogrammatie uit te werken voor het jeugdhuis, in samenwerking met de jeugddienst en jeugdraad, kern van het jeugdhuis en de cultuurdienst. Zodat het Breese jeugdhuis maandelijks een aanbod heeft naar de Breese jeugd toe op vlak van workshops, muziekoptredens, stand- up comedy enz In samenspraak met de Breese jeugdmuziekschool wordt bekeken in welke mate het mogelijk is om bepaalde lessen in het jeugdhuis te laten doorgaan. We denken dan voornamelijk aan de moderne instrumenten zoals drum, elektrische gitaar, basgitaar, maar ook aan workshops DJ- en. BROS wil dat de Breese jeugddienst de vinger aan de pols houdt wat betreft haar aanbod naar niet- georganiseerde jongeren, en wil een aanbod op maat voor deze doelgroep uitwerken, gaande van workshops zoals DJ- en, graffiti, enz maar ook een aanbod ontwikkelen rond andere vernieuwende thema s zoals game- wedstrijden enz. Daarnaast is het volgens ons de taak van de jeugddienst om actief informatie aan te bieden aan deze doelgroep rond thema s waar jongvolwassen en tieners mee te maken hebben: seksualiteit, drugs, problemen thuis, pesten, De jeugddienst zal niet zelf begeleidingen op zich nemen, maar eerder doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Deze informatie wordt aangeboden op een eigen website die bekend wordt gemaakt in alle publicaties van de stad Bree. Behoud van de SWAP- Pas- en Grabbelpas- werking tijdens schoolvakanties. Opwaardering van de uitleendienst van de jeugddienst (uitlenen van veiligheidsvestjes, muziekinstallatie, informatieve spelen enz ) Samenwerking tussen verschillende stadsdiensten moet worden gestimuleerd. We denken dan voornamelijk aan samenwerking tussen bvb milieudienst, cultuurdienst, bib, jeugddienst, sportdienst, zodat het hele vrijetijdsaanbod naar kinderen en jongeren gestroomlijnd wordt gecommuniceerd. Het is vooral belangrijk dat het beleid luistert naar de jongeren. 7

8 Kinderopvang Streven naar meer plaatsen binnen de Breese kinderopvang. Stad Bree telt momenteel 2 crèches (aan het ziekenhuis en aan de Gerkenberg). Een capaciteit voor ongeveer 42 kindjes. Veel te weinig plaatsen als men weet dat Bree ruim inwoners telt. De wachtlijsten van de Breese kinderopvang zijn dan ook veel te lang. Meer dan een jaar! Men zou dus reeds bij een kinderwens een plaatsje binnen de crèche moeten reserveren. Dit mag absoluut niet! o Binnen Bree is er ook de landelijke kinderopvang. Maar ook dit is ontoereikend want ook hier zijn wachtlijsten van meer dan een jaar. o Stad Bree kan misschien op de één of ander manier privé- initiatieven financieel ondersteunen om ze zo een duwtje in de rug te geven. Naast het streven naar meer plaatsen is er ook vraag naar flexibele uren. Ouders die met wisselende posten werken of verder weg van huis werken kunnen onmogelijk tijdig op hun werk zijn wanneer crèche pas om 7u opent. Ook het sluiten van de crèche om uur is voor veel ouders om dezelfde redenen niet haalbaar. Ze zijn dan ook genoodzaakt om kinderopvang te zoeken buiten hun eigen gemeente. s Morgens een half uurtje of uurtje eerder openen en s avond een half uurtje later sluiten zou veel ouders enorm uit de nood helpen. Dit vraagt uiteraard een efficiënt personeelsbeleid. Maar met de juiste middelen en kennis moet ook dit doenbaar zijn. Een derde punt is de veiligheid in en rond de crèches. BROS wil middelen constante bijscholing van het personeel mogelijk. Ook veiligheid in en rond het gebouw op vlak van materiaal, zorg, eten, speeltuigen, speelgoed zal een aandachtspunt blijven Veiligheid van jonge kinderen staat voorop! Uiteraard geldt het hoger vernoemde voor de initiatieven buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Landbouw, klimaat, energie en milieu Primordiaal is een goed en evenwichtig beleid voor landbouw, natuur en voor milieu. Dit kan enkel door de juiste aanpak en met een bevoegde schepen. Zijn taak is dan ook louter informatief en zal niet zijn persoonlijke voorkeur op de raden opdringen. In het verleden zijn de doelstellingen van de adviesraden voor natuur en landbouw veelal omgebogen in het voordeel van de industrie en projectontwikkelaars. Het heeft dan ook veel te veel energie en tijd gekost om onze natuur en landbouwgebieden te vrijwaren voor de megalomane projecten zoals de dreigende zandwinning en het golfterrein. De Stad investeert in toegankelijkheid van de landbouwgebieden. Het is ontoelaatbaar dat de landbouwers onder constante druk staan voor de landroof welke hun als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. De natuurhistorische landbouwgebieden in Bree kunnen en mogen behouden blijven in hun huidige toestand. 8

9 Een goed beleid in deze materie kan en zal ervoor zorgen dat onze natuurliefhebbers en de landbouw samen op een constructieve open en eerlijke manier kunnen samenwerken. Bestaande stiltegebieden mogen niet door de uitbreiding van het industriegebied Kanaal Noord worden verdreven. En zullen in hun oorspronkelijke grenzen worden hersteld. Op en rond het industrieterrein Kanaal Noord kan de geplande biomassacentrale voor veel overlast zorgen voor onze bewoners en het milieu. Deze overlast moet tot een absoluut minimum beperkt worden en blijven Bros zal voor Bos en Groen, Natuurpunt, Werkgroep Isis en andere milieu- en natuurverenigingen de nodige werkingsmiddelen ter beschikking stellen. BROS wil toezien op het lozen van afvalwater en politie en milieudienst verbaliserend laten optreden waar nodig. Ondertekenen van het Covenant of Mayors BROS wil dat onze gemeente het Covenant of Mayors ondertekent. Hiermee gaan we het engagement aan om op ons volledige grondgebied met iedereen samen de CO2- uitstoot met meer dan 20% te verminderen tegen Het ondertekenen van de burgemeesterscovenant heeft een aantal voordelen. Ten eerste is Bree zo goed voorbereid voor de toekomst. Ten tweede zal Bree een aantrekkelijk imago verwerven als het klimaatverandering probeert tegen te gaan en haar burgers daarin betrekt. Ten derde zal Bree door energiebesparing in de eigen gebouwen besparen op haar energiefactuur. Met belgerinkel naar de winkel We willen met de stad Bree meedoen aan de actie Met belgerinkel naar de winkel. Dit heeft verschillende voordelen, zoals: het is gezond, beter voor het milieu, veiliger, lokale handelaars worden gesteund, fietsers worden beloond... Mobiliteit BROS moet in kader van mobiliteit vooral accenten leggen op veiligheid en comfort voor alle weggebruikers en met uiteraard extra aandacht voor de zwakke weggebruiker, meer bepaald voor de jonge fietsers. Het mobiliteitsplan moet Bree toegankelijk en vooral aantrekkelijk maken voor bezoekers en er naar streven Bree maximaal te ontsluiten. Kernpunten: BROS tekent samen met alle belanghebbenden partijen, veilige fietsroutes uit naar de scholen, maar ook naar de andere plaatsen waar jongeren samenkomen, zoals voetbalpleinen, speelpleinen, jeugdhuis enz. o Op deze routes dienen obstakels te worden aangebracht om snel verkeer af te remmen en er moet verhoogd toezicht zijn. Waar mogelijk maakt men gebruik van het toeristisch fietsroutenetwerk. Het bestuur van Bree werkt/participeert actief aan de ontsluiting van en naar Bree, dit voor vrachtverkeer, maar ook voor werkverkeer en verkeer in kader van recreatie. 9

10 Bree centrum moet in kader van de kleinstedelijke functie van Bree, zo veel mogelijk mensen aantrekken. Dit kan door op vlak van mobiliteit te zorgen voor voldoende, makkelijk toegankelijke parking op wandelafstand van of geïntegreerd in het centrum. Dit aan de laagst mogelijke kostprijs. Zo zou de toegang tot de parkeergarage (die de Breese Burger nu jaarlijks handen vol geld kost en meestal leeg staat) gedurende het eerste uur kosteloos kunnen zijn. Zo zal het gebruik kunnen gestimuleerd worden. Verder moeten bepaalde plaatsen in het centrum die nog vrijkomen, zoals bijvoorbeeld het huidige busstation aan de Grauwe Torenwal, omgevormd worden tot zones voor (gratis beperkt kostprijs) langdurig parkeren. In overleg met alle middenstanders moet bekeken worden of een autoluw of autovrij centrum een haalbare kaart is. Ook in de kerkdorpen moet een mobiliteitsplan worden opgesteld. Voldoende parking en ook een vlotte ontsluiting. Uiteraard is openbaar vervoer hier belangrijk. Iedereen moet binnen wandel- of fietsafstand mobiel kunnen zijn. Vooral de schoolgaande jeugd moet indien nodig beroep kunnen doen op een degelijk busverbinding naar plaatselijke scholen of naar Hogescholen of universiteiten. Trouwens ook anderen moeten zich makkelijk van de kerkdorpen naar het centrum en omgekeerd kunnen verplaatsen. Belangrijk in dit alles is de tussenkomst die de Stad doet in het derdebetalersysteem Openbaar Vervoer. De Stad ondersteunt plannen ten zake om het treinverkeer dichter bij de Breeënaar te brengen, bijvoorbeeld treinstation van Hamont activeren. Tegenover verkeersveilige schoolomgevingen, 30 km/u zones bij begin en einde van de schooluren en tijdens de middagpauze, moeten er routes zijn die een sneller werkverkeer naar buiten Bree toelaten. En een volwaardige ontsluiting op de omleidingsweg rond Meeuwen. Senioren Net zoals in alle steden en gemeenten kent Bree ook een sterke aangroei van senioren. Aandacht voor levens- en woonkwaliteit van ouderen in een beleidsprogramma is dan ook zeer essentieel. Een beleid van een Stad moet aandacht hebben voor een aantal belangrijke opties: Iedereen moet, ongeacht de leeftijd, de kans krijgen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in een eigen vertrouwde omgeving. Hier kan de Stad aan tegemoetkomen door ondersteuning te geven aan initiatieven die dit mogelijk maken: Uitbouw en samenwerking met diensten Thuishulp Samenwerken met de verschillende diensten Thuisverpleging. In de schoot van het OCMW uitbouwen van een vrijwilligerswerking voor ondersteuning en begeleiding aan huis. Oppasdienst, boodschappendienst Stimuleren van aangepaste zorgwoningen/kangoeroewoningen in familieverband. 10

11 Uiteraard, indien alleen wonen geen optie meer is, moet er de mogelijkheid zijn om in eigen streek/stad betaalbaar residentieel te verblijven. De Stad moet dus investeren in de uitbouw van degelijk bejaardenhuisvesting. Naargelang de graad van zorgbehoevendheid doet men aan uitbouw van: o Serviceflats met een al dan niet grote ruimte voor zelfstandigheid o Rusthuiskamers met voldoende en kwalitatieve verzorging. Bree moet hier alleszins voldoende in investeren en gebruik maken van de beschikbare subsidies. Tenslotte moet Bree ook investeren in een tussenvorm van zorg, in het bijzonder de dagopvang en kortverblijf. Projecten zoals IKOO- VZW ism Wep- plus en subsidies overheid. In het verlengde van dit alles moet Bree ook investeren in de verkeersveilige omgeving van zijn senioreninfrastractuur, die ook visueel aangenaam moet zijn. Er moet geïnvesteerd worden in een goed mobiliteitsnetwerk van de seniorencampus naar het stadscentrum en deelkernen. Sport Sport is dé manier bij uitstek om mensen met elkaar in contact te brengen, om vriendschappen te laten ontstaan en samen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Om iedereen de kans te geven om in contact te komen met de verschillende sportverenigingen stellen we voor om jaarlijks een sportenmarkt te organiseren. Hier kunnen alle sportverenigingen op een gecoördineerde manier hun sport en club voorstellen aan de geïnteresseerden. Verder dient er een globale lange termijn sportvisie ontwikkeld te worden zodat álle sportverenigingen een beroep kunnen doen op de nodige subsidies en niet enkel de prestigeprojecten. Mede door deze lange termijn visie is het ons streven om sporten zo betaalbaar mogelijk te maken. Eventueel via een systeem van sportcheques indien dit een optie zou blijken. Sportclubs die gebruik maken van stedelijke infrastructuur moeten dit gratis kunnen doen. Momenteel zijn zij genoodzaakt om de subsidies die zij ontvangen van de stad te gebruiken om de huur van sportinfrastructuur te bekostigen. Dit pervers effect willen we teniet doen, door verenigingen erkend en aangesloten bij de sportraad die gemeentelijke sportinfrastructuur gratis te laten gebruiken. Het verlies aan inkomsten voor de stad Bree die met deze maatregel gepaard gaat is minimaal in verhouding tot de buitensporige uitgaven die het stadsbestuur in het verleden deed bvb inrichting van een sfeerhoek ( , aanleg logo stad Bree op het Vrijthof: enz ). Als het stadsbestuur bereid is om jaarlijks vele en euro s in de ondergrondse parking te blijven pompen, waar geen maatschappelijk draagvlak voor is, is het perfect mogelijk om de beschikbare budgetten zo in te zetten dat sport voor allen mogelijk wordt door de infrastructuur kosteloos ter beschikking te stellen van Breese sportclubs. Daarnaast willen we clubs extra stimuleren om opleidingen te volgen om de kwaliteit van de werking te verbeteren. Erkende opleidingen worden voor minimaal 75% terugbetaald. In samenspraak met de sportraad zal hiervoor een subsidiereglement worden opgesteld. 11

12 Daarnaast organiseert de sportdienst in samenspraak met de sportraad jaarlijks een aantal vormingen (vzw- wetgeving, basisopleiding werken met vrijwilligers, statuut van de vrijwilligers, boekhouding voor verenigingen, ) die gratis worden aangeboden aan verenigingen, aangesloten bij de sportraad. De thema s worden jaarlijks in overleg met de clubs en de sportraad vastgelegd. Daarnaast willen we, in samenspraak met de lagere en middelbare scholen van Bree, bekijken op welke manier hun sportinfrastructuur na de schooluren ter beschikking gesteld kan worden van het verenigingsleven. De doelstelling van deze maatregel is tweeledig: Ook kleine lokale sportclubs de mogelijkheid geven om hun sport te beoefenen in degelijke infrastructuur; momenteel is de gemeentelijke infrastructuur overboekt en vallen vele clubs uit de boot; Door de scholen een forfaitair jaarlijks huurbedrag te betalen voor het gebruik van deze zalen die anders na schooltijd zouden leeg liggen, krijgt de school in kwestie bijkomende financiële middelen om te investeren in hun globale werking. BROS wil ook de verantwoordelijkheid voor het openen en afsluiten van de sportzalen niet afwimpelen naar de clubs zelf. Volgens ons is het een kerntaak van het stadsbestuur om deze dienstverlening zelf uit te voeren. Vandaar ook dat deze taak zal opgenomen worden door daarvoor aangestelde ambtenaren of daarvoor aangeworven en opgeleide vrijwilligers. Sport is datgene wat ons allen samen brengt dus we onderschrijven voluit het motto Sport- voor- allen Verenigingsleven Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. BROS is er daarom van overtuigd dat het verenigingsleven op alle mogelijke manieren moet worden ondersteund omdat dit de leefbaarheid van onze stad verhoogt en het sociale weefsel versterkt. Verenigingen teren op vrijwilligers. En tegenwoordige hoor je vaak de opmerking dat mensen niet meer bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen, en dat het steeds dezelfde vrijwilligers zijn die de activiteiten moeten organiseren, de werking dragen enz. Toch blijkt uit tal van onderzoeken dat er de dag van vandaag meer mensen vrijwilligerswerk doen dan in het verleden. Het grote verschilpunt is echter dat men zeer flexibel omgaat met zijn eigen vrijwillig engagement. Men doet vrijwilligerswerk wanneer dat dit past in de eigen agenda. Dit gegeven vormt voor verenigingen vaak een uitdaging. Ook verenigingen moeten leren omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast heeft de hedendaagse vrijwilliger vaak hooggespannen verwachtingen t.o.v. de vereniging of club waarin hij terecht komt. De vrijwilliger eist professionaliteit op alle vlakken. Het is vaak niet vanzelfsprekend om hieraan tegemoet te komen als bestuur vrijwilliger. Vandaar dat BROS de komende legislatuur zwaar wil inzetten op de versterking van het Breese verenigingsleven door het aanbieden van vorming en opleidingen van de vrijwilligers en bestuursleden. We denken dan aan vormingen en opleidingen op volgende terreinen: Wetgeving: Het statuut van de vrijwilliger 12

13 Verzekeringen en verzekeringsplicht De vzw- wetgeving Boekhouding voor verenigingen Vrijwilligersmanagement werven en begeleiden van vrijwilligers leidinggeven aan vrijwilligers Organisatiemanagement public relations voor een beter imago prettig en efficiënt vergaderen communicatie en conflicthantering Werken aan verjonging Verenigingscommunicatie Omgaan met Beroepsgeheim Spreken voor publiek Activiteitenmanagement Digitalisering op zoek naar sponsoring succesvol promotie voeren promotie van activiteiten papierwerk, reglementeringen en vergunningen - SABAM, Billijke Vergoeding, succesvol projectdossiers schrijven Een draaiboek opstellen voor je activiteit Eventmanagement Cultuur Een folder maken voor je vereniging Foto s bewerken en delen met PICASA Een gratis website maken met DRUPAL Gebruik maken van de Uit- Databank Facebook voor beginners Facebook voor gevorderden Facebook gebruiken voor je vereniging Dankzij een goed cultuurbeleid kunnen we zorgen voor sociale cohesie en gemeenschapsvorming. Daarom zullen we hier de nodige energie en middelen in investeren. 13

14 Een eerste belangrijk punt is educatie en participatiebevordering: kortingssystemen voor bepaalde doelgroepen, betaalbare tickets, laagdrempelige toegang tot bibliotheekwerk Daarnaast is het aanbieden van culturele infrastructuur iets waar we naar streven: repetitielokalen voor (amateur) muzikanten, ateliers voor kunstenaars. Dit was voorheen voor het Brees Onderdak voor Muzikanten mogelijk in de kelders van het klooster van de Gerkenberg, hier moet nu een nieuwe locatie voor gezocht worden. Verder zullen wij verenigingen financieel en materieel ondersteunen bij het organiseren van culturele activiteiten. Het cultuurbeleid moet een aantrekkingspunt zijn voor de omliggende steden en gemeenten en Bree nog aantrekkelijker maken. Er moet ook aandacht besteed worden aan het cultureel- historisch aspect van Bree. 14

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

(Particulier) autodelen

(Particulier) autodelen Uitgevoerd door Auteur In opdracht van Autopia vzw Jeffrey Matthijs Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid (Particulier) autodelen Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie