Communicatiedeskundige (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiedeskundige (m/v)"

Transcriptie

1 Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Mobiliteit en Openbare Werken B1 Deskundige Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus Gent Vacaturenummer: FUNCTIECONTEXT De Vlaamse overheid wil het verkeer veilig, vlot, leefbaar en betaalbaar houden. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Het agentschap is bevoegd voor de veiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers. Het zorgt ook voor de grootst mogelijke mobiliteit, rekening houdend met ruimtelijke ordening, economische en ecologische aspecten. Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen is één van de vijf territoriale afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer. De afdeling is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Als communicatiedeskundige ben je de rechterhand van de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. JE TAKENPAKKET Je geeft de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke praktische ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering van de interne en externe communicatie van de afdeling. Door tijdig en correct over infrastructuurprojecten en wegenwerken te communiceren, help je mee draagvlak te creëren, want dankzij duidelijke communicatie kunnen weggebruikers en andere belanghebbenden hun (verplaatsings)gedrag aanpassen en blijft de hinder van wegenwerken beperkt. Je maakt gebruik van een mix van klassieke (analoge) en digitale communicatiemiddelen. Je respecteert de opgelegde deadlines (die soms zeer krap kunnen zijn), je bent flexibel en je streeft maximale efficiëntie na in je manier van (samen)werken. Met je vlotte pen kan je ruwe (soms technische) informatie over infrastructuurprojecten vertalen naar bevattelijke en aantrekkelijke teksten en naar communicatieacties met impact. VOORBEREIDING Je werkt vlot samen met de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke, met de operationele projectverantwoordelijken van de afdeling (de projectleiders, werfleiders en werfcontroleurs) en met externe partners en belanghebbenden. Je zet al je organisatie- en coördinatietalent in zodat alle Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 1 van 7

2 betrokkenen bij de communicatie weten wat hen te doen staat en wat de doelstellingen zijn van de communicatie. Dagelijks overleggen en samenwerken met de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en voor bepaalde dossiers ook met projectingenieurs, dienstkringingenieurs, districtschefs, werfleiders, werftoezichters, enz. Verzamelen en checken van informatie over concrete infrastructuurprojecten en wegenwerken met het oog op tekstredactie en aanmaak van grafisch materiaal (bijvoorbeeld bewonersbrieven en omleidingskaarten). Contacteren van partners om informatie in te winnen of afspraken te maken in het kader van een eventuele samenwerking (bijvoorbeeld De Lijn, gemeentelijke communicatieambtenaren, aannemersfirma, nutsmaatschappijen, communicatiebureau, enz.). Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken (bijvoorbeeld bestekken opmaken, aanbestedingsprocedures voor communicatie opvolgen, vergaderingen organiseren, informatie over leveranciers opzoeken, enz.). UITVOERING Je communiceert met impact met weggebruikers, omwonenden van infrastructuurprojecten, bedrijven en ondernemers, overheden en belangenorganisaties. Samen met de communicatieverantwoordelijke/woordvoerder en met mogelijke partners stippel je de strategie uit. Je schrijft teksten en werkt samen met grafici, webdesigners en andere communicatieprofessionals aan persdossiers, e-nieuwsbrieven, PowerPoints, infotentoonstellingen en andere communicatieacties. Vaak speel je daarbij een coördinerende rol. Je onderhoudt ook mee de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schrijven van teksten met impact: weggebruikers omwonenden van infrastructuurprojecten en andere doelgroepen die je teksten lezen, krijgen de belangrijkste informatie (wat, wanneer, waar, waarom, hoe?) op een dienblad aangeboden en hebben na het lezen meer begrip voor de hinder waarmee de projecten en wegenwerken gepaard gaan. Je teksten gaan expliciet of impliciet in op gevoeligheden die zich voordoen in de dossiers of projecten waarover je communiceert (bijvoorbeeld problemen i.v.m. verkeershinder, wijzigingen in de timing van een project, technische problemen bij de uitvoering, enz.). Je maakt de juiste vertaalslag van technische informatie naar vlotte, bevattelijke teksten zodat alle burgers, ook zijn zonder technisch kennis, de info perfect kunnen begrijpen. Meewerken met webdesigners en andere specialisten aan effectieve digitale communicatie en maximale conversie op basis van je kennis van SEO, marketing en Content Management Systemen (Drupal in het bijzonder). Bijdragen aan effectieve inzet van sociale media. Door je kennis van en ervaring met sociale media weet je hoe je een Facebookpost moet schrijven, hoe je een tweetbare titel schrijft voor een persbericht en hoe je YouTube-video een maximaal bereik krijgt. Praktisch organiseren en uitwerken van evenementen (bijvoorbeeld infoavond, infostand, persconferentie, open wervendag, enz.), eventueel in samenwerking met externe partners (De Lijn, Infrabel, gemeentebesturen, enz.). Inhoudelijk en praktisch voorbereiden van persdossiers, persteksten en interviews van de woordvoerder. Redigeren van allerlei teksten voor externe en interne communicatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, persberichten, bewonersbrieven, brochures, webartikels, enz.), eventueel in samenwerking met een communicatiebureau. Voorbereiden van antwoorden op vragen/meldingen van pers en burgers (bijvoorbeeld via sociale media, het Meldpunt Wegen en mailbox van de afdeling). Opmaken van aantrekkelijke PowerPointpresentaties voor infoavonden en andere evenementen. Up-to-date houden van de Oost-Vlaamse werfpagina s op de centrale website van het Agentschap Wegen en Verkeer (in samenwerking met de cel communicatie van de afdeling PCO). Begeleiden van externe partners (bijvoorbeeld een communicatiebureau bij de opmaak van drukwerk). Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 2 van 7

3 Deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen Vanuit de Oost-Vlaamse afdeling meewerken aan de redactie van de publicatie MOW Mag en AWV-Magazine. Fotograferen voor publicaties. Sporadisch optreden als vervangend woordvoerder tijdens de afwezigheid van de woordvoerder. Je hebt geen nine-to-five -mentaliteit. Je bent bereid om wat langer door te werken om een krappe deadline te halen of om avond- en/of weekendwerk te doen wanneer je de woordvoerder vervangt of naar aanleiding van een evenement. INFORMEREN Tijdig informeren over de dienstverlening van het Agentschap Wegen en Verkeer. Input leveren voor antwoorden op vragen van de pers en het publiek. Meehelpen bij de organisatie van persconferenties, infosessies en andere activiteiten waarop het agentschap zijn werking en geplande activiteiten toelicht. (Her)schrijven van persberichten. Maken van PowerPointpresentaties. VERSLAG UITBRENGEN Verslag uitbrengen over je werkzaamheden en resultaten aan de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zodat hij/zij de resultaten met de kwaliteitsnormen kan vergelijken en, indien nodig, kan bijsturen. Je bent begaan met de accountability van onze communicatie en je evalueert samen met de communicatieverantwoordelijke/woordvoerder regelmatig de gevoerde communicatieacties (bereik, impact). Rapporteren aan de woordvoerder/communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Beknopt, bevattelijk en boeiend rapporteren over campagnes of projecten, aan de hand van cijfer- of andere gegevens (eventueel met behulp van een aantrekkelijke PowerPoint). Schrijven en opmaken van beknopte rapporten. BEHEER VAN GEGEVENS EN PROCESSEN Inventariseren, verzamelen en beheren van het nodige materiaal en/of gegevens zodat ze altijd meteen beschikbaar en bruikbaar zijn voor communicatieacties. Mee opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang van de werkprocessen en dienstverlening met betrekking tot communicatie. Opmaken en beheren van (digitaal) klassement van de publicaties, communicatiedocumenten en communicatiekanalen van de afdeling. Organiseren van onderzoek naar de efficiëntie van de processen en dienstverlening met betrekking tot communicatie en, indien nodig, verbetervoorstellen voor de processen en systemen doen en concreet uitwerken. Samenstellen van allerlei contactgroepen en up-to-date houden van de bijhorende contactgegevens en digitale contactlijsten. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED Jezelf voortdurend vervolmaken in je eigen vakgebied en werkterrein om zo mee te blijven met nieuwe evoluties en de communicatie voortdurend te verbeteren. Lezen van vakliteratuur en bijwonen van relevante studiedagen. Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 3 van 7

4 Kennen en opvolgen van de ontwikkelingen in verband met processen en nieuwe communicatiemedia. JE PROFIEL JE DIPLOMA Je hebt een bachelordiploma communicatiemanagement. Of Je hebt een bachelordiploma en bent gelijkwaardig door ervaring. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt kennis van de structuur en de taken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer. Je beschikt over een grondige vakkennis over communicatie, processen en digitale media Ervaring in een gelijkaardige communicatiefunctie strekt tot aanbeveling. Je hebt een vlotte pen en je kan je foutloos uitdrukken (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands. Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt. Je bent sterk in het synthetiseren van complexe info in beknopte, duidelijke teksten voor een ruim publiek. Je onderscheidt probleemloos bijzaken van hoofdzaken. Je hecht zeer veel belang aan verzorgde, toegankelijke vormgeving en je hebt oog voor detail Je kan vlot werken met de PC en de courante informaticapakketten. Je bent bedreven in handige webtoepassingen en sociale media. Zijn een must: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) en je bent vertrouwd met Photohop, Indesign en met het gebruik voor PR- en marketingdoeleinden van Facebook, Twitter en LinkedIn. Basiskennis van HTML en CSS en ervaring in het werken met HTML-editors zijn een belangrijke plus. Ervaring met een CMS (in het bijzonder Drupal) strekt tot aanbeveling, net als ervaring in het maken van eenvoudige filmpjes voor websites (filmen en monteren). JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie Niveau 1 Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback) Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie Samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is Niveau 1 Informeert, pleegt overleg en werkt mee Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, ) Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 4 van 7

5 Analyseren Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie Niveau 1 Ziet de essentie van het probleem Verzamelt relevante informatie Maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de informatie Omschrijft duidelijk de kern van het probleem Verwerft een algemeen inzicht in de problematiek Gaat systematisch en gestructureerd te werk bij het analyseren van gegevens Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren Niveau 1 Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken Niveau 2 Coördineert het eigen werk en dat van anderen Structureert informatie, situaties en problemen en handelt deze efficiënt en effectief af Weet wat er aan tijd, mensen en middelen nodig is om het gewenste resultaat te behalen Maakt een helder plan voor de eigen en andermans werkzaamheden met doelen en activiteiten (concreet, volledig, overzichtelijk) Verdeelt werkzaamheden en maakt afspraken met de betrokkenen over de uitvoering Bouwt meetmomenten in om de voortgang van het werk te volgen Zorgvuldigheid Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten Niveau 2 Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren Blijft onder tijdsdruk op details letten Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met kwaliteit Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen Niveau 2 Verzorgt de interactie Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of eigenheden van het doelpubliek Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 5 van 7

6 Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, interactief, ) Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn gedachtegang mee Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, ) Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om inbreng, ) Netwerken Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen Niveau 2 Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn Legt contacten en onderhoudt ze Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact, ) Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun) HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met 14 september Je CV en motivatiebrief stuur je, met vermelding van de referentie, bij voorkeur per mail naar of per post naar de afdeling Personeel en Organisatie, Team HRM Sollicitaties, ter attentie van Eefje Bijl, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel. SELECTIEPROCEDURE Screening van de formele deelnemingsvoorwaarden Screening op basis van cv en motivatiebrief (motivatie, opleiding, ervaring, technische competenties) - eliminerend Verkennende gesprekken eliminerend Screening op basis van de persoonsgebonden en vaktechnische competenties, ervaring, motivatie en inzetbaarheid in de functie en inhoudelijk eindgesprek (o.a. gestructureerd interview en persoonlijkheidsvragenlijst) eliminerend Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. ONS AANBOD De functie is aantrekkelijk wegens de afwisseling in het takenpakket en de vele contacten die je zal hebben. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je hospitalisatieverzekering is gratis. Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 6 van 7

7 Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 2235,68 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op de website kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden, tot maximum 20 jaar. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. MEER WETEN? - Voor extra informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Eefje Bijl, intern consultant HRM Adres : Koning Albert II - laan 20, 1000 Brussel Tel. : 02/ Voor extra informatie over de inhoud van de functie en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke Adres : Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent Tel. : 09/ Patricia Verslycken, personeelsverantwoordelijke Adres : Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent Tel. : 09/ Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op Selectiereglement / Functieomschrijving - Pagina 7 van 7

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie