Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname"

Transcriptie

1 Deelnemersinformatie De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname Amsterdam, 2016 Geachte heer/mevrouw, Wij zouden u hierbij willen vragen om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of mensen die acute psychische klachten of een verergering daarvan hebben, beter thuis of in een kliniek behandeld kunnen worden. U ontvangt deze brief omdat u acute of verergerde psychische klachten heeft en uw psychiater het nodig vindt dat u verdergaande hulp krijgt. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat dit onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker om uitleg als u daar behoefte aan heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie. Algemene informatie over meedoen aan zo n onderzoek staat in de bijgevoegde brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is opgezet vanuit Arkin, in samenwerking met GGZinGeest. In totaal zijn twee onderzoekers bij de dagelijkse uitvoering van dit onderzoek betrokken, namelijk drs. Ansam Barakat en drs. Jurgen Cornelis, Psychiater. In totaal zullen 230 mensen uit Amsterdam en omgeving meedoen aan dit onderzoek. Het gaat zowel om mensen die in een psychiatrische ziekenhuis opgenomen zijn als om mensen die thuis een intensieve behandeling krijgen. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Dit onderzoek is getoetst door de EMGO wetenschapscommissie van het VUmc en. Daarnaast is dit onderzoek getoetst door de medisch ethische toetsingscommissie (METc) VUmc. Zij toetst elk medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn. Daarbij weegt zij het wetenschappelijk belang van het onderzoek af tegen de belasting en het risico voor de patiënt. Beide commissies hebben dit onderzoek goedgekeurd. E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

2 1. Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit te onderzoeken van intensieve thuisbehandeling in vergelijking met zorg in een psychiatrisch ziekenhuis voor mensen die acute psychische klachten hebben of een acute verergering van hun al langer bestaande psychische klachten. Mensen met psychiatrische aandoeningen ervaren meestal periodes van stabiliteit, maar ook terugval. Tijdens zo n terugval ervaart men dan plotselinge nieuwe heftige klachten of een verergering van al langer bestaande klachten. Dit wordt door veel mensen als een crisis ervaren. Ditzelfde gevoel van crisis kan ook ervaren worden door mensen die voor het eerst met psychische klachten worden geconfronteerd. Hulp is in deze face dit stadium van cruciaal groot belang en zal vaak in de vorm van een ziekenhuisopname of intensieve thuisbehandeling gebeuren. De duur van deze behandelingen is afhankelijk van de duur van de crisis. 2. Wie doen mee aan het onderzoek U doet mee aan dit onderzoek wanneer U cliënt bent van Arkin of GGZinGeest, U acute of verergerde psychische klachten ervaart waarvan de behandelaar/psychiater het nodig vindt dat u verdergaande hulp zouden moeten krijgen, Ten minste klinische of persoonlijkheidsstoornissen één as 1-of II-stoornis vastgesteld gediagnosticeerd is (bijvoorbeeld een psychotische stoornis, bipolaire stoornis of een schizotypische persoonlijkheidsstoornis), U schriftelijke toestemming geeft om deel te nemen aan dit onderzoek. 3. Welke behandelingen worden onderzocht De intensive thuisbehandeling Het intensief behandeling thuis wordt vergeleken met opname in de kliniek. Intensive thuisbehandelingintensieve behandeling thuis: Deze groep mensen krijgt die behandeld worden door het IBT, krijgen een behandeling thuis waarbij 24 uur per dag op hulpverleners teruggevallen kan worden, de zogeheten IBT-Team. De precieze exacte invulling van de zorg wordt met u en uw naasten besproken. Indien Als thuisbehandeling niet verantwoord is blijkt kunt u altijd opgenomen worden in de kliniek. Er wordt u dus geen zorg onthouden. Wel zal tijdens die opname dan samen met het IBT-team gekeken worden hoe u op een verantwoorde manier zo snel als mogelijk weer naar huis kunt met ondersteuning van het intensieve behandelteam thuis (IBT-team) IBT-team. Andere zorg Care-as-usual-groep (CAU-groep): Deze groep mensen krijgen CAU zal in eerste instantie meestal een vorm van zorg bestaand uit een opname waarbij verschillende de hulpverleners van de kliniek samen met andere ambulant werkende hulpverleners zullen proberen u de nodige zorg te bieden en proberen u wanneer dat mogelijk is weer ambulant, thuis, te krijgen. Het behandelplantraject wordt bepaald aan de hand van uw situatie, dat wordt met u en uw naasten besproken. 4. Wat meedoen inhoudt Duur: Meedoen duurt in totaal 12 maanden. De E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

3 Loting: Omdat dit onderzoek een gerandomiseerd geblindeerd onderzoek is, is de verdeling tussen de twee behandelgroepen is interventiegroep en de care-as-usual-groep (CAU-groep) op basis van loting bepaald. Deze loting heeft al plaats gevonden en heeft bepaald welke zorg u ontvangt. Van de mensen die aan het onderzoek meedoen, krijgt de interventiegroep thuisbehandelingsgroep ondersteuning en behandeling in de thuissituatie van het IBT-teamintensieve behandelteam thuis (IBT). De CAU-ander zorg-groep krijgt zorg in de vorm van een klinische opname. Het lijkt wat vreemd dat op zo n belangrijk moment in uw leven het lot bepaald welke behandeling u krijgt. Wij zijn echter van mening dat beide behandelingen goede behandelingen zijn die ook nu naast elkaar bestaan met beide goede resultaten. 4. Bezoeken en metingen Alle deelnemers aan dit onderzoek worden verzocht om in een jaar tijd samen met de onderzoekers een aantal keer enkele vragenlijsten in te vullen. Dit zal in een jaar tijd 4 keer plaatsvinden, ook als u niet meer opgenomen of misschien al niet meer in zorg bent. Zowel mensen die opgenomen worden als mensen die het intensieve behandelteam thuis ontvangen worden verzocht om gedurende een periode van 12 maanden op bepaalde momenten een aantal vragenlijsten samen met de onderzoekers af te nemen. Het samen invullen afnemen van de vragenlijst gebeurt of op de afdeling waar u bent opgenomen of bij u thuis. Als een andere uw voorkeur heeft dat kunt u dit altijd met de onderzoekers bespreken. Daarnaast wordt een van uw familieleden of vrienden, u bepaalt wie dat kan zijn, op de hoogte gesteld van uw deelname en gevraagd om ook een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijsten worden afgenomen meteen aan het begin van het onderzoek maar ook circa 6, 26 en 52 weken daarna. Dus ook als u niet meer opgenomen of misschien al niet meer in zorg bent. 5. Wat wordt er van u verwacht Om mee te kunnen doen, verwachten wij dat u zich aan de volgende afspraken houdt: U kunt niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoen. U komt de afspraken voor het afnemen van de vragenlijsten na. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoekers: Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld. Als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. Als uw contactgegevens wijzigen. 6. Mogelijke nadelige effecten en/of ongemakken Wanneer u wordt behandeld door het IBT-team heeft u gemiddeld 6 weken intensieve thuisbehandeling in plaats van een opname in een kliniek of ziekenhuis. Dit kan u als een voordeel ervaren. Voor uzelf heeft deelname aan het onderzoek geen direct voordeel. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren voor cliënten die acute psychische klachten krijgen en die tot betere zorg kunnen gaan leiden. U zult altijd behandeld worden volgens de regulier geldende afspraken en protocollen die binnen Arkin en GGZinGeest en in Nederland gelden. Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

4 Extra tijd die het u kost om bijvoorbeeld de vragenlijsten in te vullen. Mogelijk confronterende vragenlijsten. 7. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. U kunt uw deelname aan het onderzoek bespreken met familie, naasten en behandelaars. Het kan zijn dat u nog twijfels heeft over uw deelname aan het onderzoek. Na het verstrekken van de informatie over het onderzoek door het onderzoeksteam wordt u na ongeveer 5 dagen gebeld en gevraagd of u een beslissing heeft kunnen nemen omtrent deelname aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen dan heeft dat geen gevolgen voor uw behandeling. Doet u wel mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. Het stoppen met het onderzoek heeft ook geen gevolgen voor uw behandeling, die gaat gewoon door. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan het onderzoekersteam in verband met het beloop van het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek beschikbaar komt die belangrijk voor u is dan laat de onderzoeker dit aan u weten. Er wordt dan aan u gevraagd of u blijft meedoen. 8. Einde van het onderzoek Uw deelname aan het onderzoek stopt als: Alle meetmomenten zoals beschreven onder punt 2 voorbij zijn. U zelf kiest om te stoppen. De onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen. De ethische toetsingscommissie, de overheid of Arkin/GGZinGeest besluit om het onderzoek te stoppen. Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Wij verwachten dat de laatste deelnemer eind 2018 alle metingen heeft afgerond. Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer twee jaar na afronding van uw deelname. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit tegen de onderzoeker zeggen. 9. Gebruik en bewaren van uw gegevens Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke deelnemer krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Uw naam wordt weggelaten. Uw gegevens Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. De sleutel voor de code blijft bij de onderzoeker. Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn: het E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

5 onderzoeksteam en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Later gebruik gegevens De onderzoekers van GGZinGeest en Arkin willen uw onderzoeksgegevens graag bewaren, want misschien kunnen we daar later een ander gelijksoortig onderzoek mee uitvoeren. Daarnaast is het wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaar te bewaren. Tevens willen wij u in de toekomst wellicht benaderen om deel te nemen aan nieuw onderzoek. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u dit wel of niet wilt. 10. Verzekering voor deelnemers Als u deelneemt aan het onderzoek loopt u dezelfde risico s als bij de gebruikelijke behandeling. Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Arkin een verzekering afgesloten. Dit is wettelijk verplicht. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Voor meer informatie zie bijlage B en bijlage Informeren van behandelaars Wij informeren uw huisarts en/of behandelend specialist dat u meedoet aan het onderzoek. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. Ook vragen wij u om toestemming te geven om uw apotheker te benaderen voor het opvragen van uw medicatiegebruik. Dit is nodig om beter in beeld te brengen wat u voor medicatie gebruikt en in welke dosering. Als tijdens de metingen blijkt dat u contact heeft met de politie of intensief gebruik heeft gemaakt van de zorg vragen wij u ons toestemming te geven om uw gegevens uit het GGD- en politiesysteem te halen. Dit wordt eerst goed met u besproken. Dit is nodig om een compleet beeld te hebben over uw situatie. 12. Kosten en vergoeding voor meedoen met het onderzoek Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit onderzoek. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) inzet voor het afnemen van de vragenlijsten. De vergoeding kan oplopen tot in totaal 70. Bij de eerste meting en na circa 6, 26 en 52 weken dienen in totaal 4 vragenlijsten afgenomen worden. De vergoeding die u ontvangt dient u aan de Belastingdienst op te gegeven als inkomen. 13. Heeft u (nog) vragen? Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van het onderzoeksteam. Voor onafhankelijk advies over het al dan niet meedoen aan dit onderzoek kunt u terecht bij de onafhankelijke arts, Anne-Marie van Dam. Zij weet veel over het onderzoek, maar heeft niets te maken met de uitvoering ervan. Bij klachten kunt u het beste terecht bij de hoofdonderzoekers of klachtencommissie van Arkin. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht. E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

6 Vriendelijke groet, Ansam Barakat Jurgen Cornelis Bijlagen bij deze informatie A. Contactgegevens B: Informatie over de verzekering 1. Toestemmingsformulier 2. Brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek. 3. Verzekeringscertificaat E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

7 Bijlage A: contactgegevens Onafhankelijk arts: Anne-Marie van Dam Manager behandelzaken / Psychiater, Management Mentrum Telefoonnummer: Onderzoeker 1: Titel en naam: Drs. Jurgen Cornelis Organisatie, afdeling: Arkin, Afdeling Spoedeisende Psychiatrie / Afdeling Onderzoek/ Opleiding Psychiatrie Volledig adres: Eerste Constantijn Huygensstraat 38, 1054 BR Amsterdam Telefoon: Onderzoeker 2: Titel en naam: MSc. Ansam Barakat Organisatie, afdeling: Arkin, Afdeling Spoedeisende Psychiatrie / Afdeling Onderzoek Volledig adres: Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam Telefoon: Telefoon: (020) Klachten: Klachtencommissie cliënten, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam telefoon Lijst deelnemende centra * Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 1e Constantijn Huygenstraat BR Amsterdam telefoon (020) , * Locatie De Nieuwe Valerius Amstelveenseweg JC Amsterdam T: (020) * Locatie 1e Constantijn Huygensstraat 1e Constantijn Huygenstraat BR Amsterdam T (020) Voor meer informatie over GGZinGeest: E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

8 Voor meer informatie over Arkin: Buiten kantoortijden kunnen naastbetrokkenen in geval van een crisis contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, 1e Constantijn Huygensstraat 38, tel E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

9 Bijlage B: informatie over de verzekering Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft Arkin een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde ervan. Schade moet u binnen die vier jaar aan de verzekeraar hebben gemeld. De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet wordt gedekt. Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Dit besluit staat op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie Bibliotheek en dan Wet- en regelgeving ). Bij schade kunt u direct contact leggen met het onderzoekteam of Arkin klachtencommissie. De verzekeraar van het onderzoek is: Centra Med Polisnummer: De verzekering biedt een dekking van: per deelnemer, voor het hele onderzoek en per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde opdrachtgever. De verzekering dekt de volgende schade niet: schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel onwaarschijnlijk was; schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek had meegedaan; schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek op u of uw nakomelingen; schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden. E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

10 Bijlage 1: Toestemmingsformulier De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname - Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik wil meedoen. - Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. - Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien en een aantal gegevens uit mijn dossier kunnen halen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Die mensen staan vermeld in de informatiebrief. - Ik geef toestemming om mijn huisarts en/of behandelende specialist te informeren dat ik meedoe aan dit onderzoek en hem/haar enkele aanvullende vragen te stellen. - Ik stem in met de wijze waarop ik aan mijn behandeling ben toegewezen. - Ik geef toestemming aan het onderzoeksteam om mijn apotheker te benaderen en enkele vragen te stellen betreffende mijn medicatiegebruik. - Indien dat van toepassing is, geef ik toestemming aan het onderzoeksteam om de politie te benaderen en enkele vragen te stellen betreffen betreffende mijn contact met de politie/ggd. Hierover zal ik extra geïnformeerd worden. - Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens zoals beschreven in de informatiebrief en voor de doelen die in de informatiebrief staan. - Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren. - Ik geef toestemming om mijn gegevens, deze gegevens moeten gecodeerd overgedragen worden en zonder mijn naam, over te dragen naar landen buiten de Europese Unie waar de Europese richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens niet gelden. Dit moet wel noodzakelijk zijn voor het onderzoek. *. wel geen - Ik geef toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek* wel geen - Ik geef toestemming om mijn familie/ naasten te informeren over dit onderzoek*. wel + geen + Contact gegevens familie/ naasten: Ik wil meedoen aan dit onderzoek. Naam deelnemer: Handtekening: Datum : / / E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

11 Ik verklaar dat ik deze deelnemer volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): Handtekening: Datum: / / Ik verklaar dat ik als familielid of naaste van deze deelnemer aanwezig ben geweest. Naam : Handtekening: Datum: / / Ik verklaar dat ik als behandelaar of hulpverlener van deze deelnemer aanwezig ben geweest. Naam : Handtekening: Datum: / / * Aanvinken wat van toepassing is. De deelnemer krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een kopie van het getekende toestemmingsformulier. E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

12 Bijlage 2: Brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek PDF Meegegeven: E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

13 Bijlage 3: Verzekeringscertificaat E1. Informatiebrief IHT en CAU deelnemers versie 3 dd

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Een nieuw stroomschema voor de behandeling van een verlaagd calciumgehalte in het bloed na totale schildklierverwijdering Implementation

Nadere informatie

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten.

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten. Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam telefoon: : 010-4023449 e-mail: roi@oogziekenhuis.nl www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Geachte heer/mevrouw, U wordt in het ziekenhuis geopereerd aan een gebroken scheenbeen

Nadere informatie

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd Proefpersoneninformatie: Effectiviteit van behandeling van migraine door manueel therapeut en huisarts: een pilot study Hoofddorp, versie 5 18-06-2015 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers (van patienten van 12 t/m 17 jaar) Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

TEMPO studie - Proefpersoneninformatie September Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

TEMPO studie - Proefpersoneninformatie September Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek studie Temporele Dominantie methode voor het meten van emoties, smaak en textuur eigenschappen Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Minder prednison voor een recidief nefrotisch syndroom Nationale, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Bloedsuikercontrole tijdens hartchirurgie (GLOBE-studie)

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Bloedsuikercontrole tijdens hartchirurgie (GLOBE-studie) Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Bloedsuikercontrole tijdens hartchirurgie (GLOBE-studie) GLP-1 voor behandeling van hyperglycaemie tijdens cardiochirurgie Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Smaakstudie-2 Versie 3 / Informatiebrief

Smaakstudie-2 Versie 3 / Informatiebrief Smaakstudie-2 Informatiebrief Proefpersoneninformatie voor deelname aan medischwetenschappelijk onderzoek. Smaakstudie-2 De invloed van smaaktoevoegingen en vet op de aangenaamheid van groenten. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Onderzoek naar effectiviteit van een kortdurende behandeling met postoperatieve antibiotica bij complexe blindedarmontsteking

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medischwetenschappelijk

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medischwetenschappelijk Proefpersoneninformatie voor deelname aan medischwetenschappelijk onderzoek COOLHEAD 3 onderzoek Lucht via de neus als behandeling voor medicatie-afhankelijke hoofdpijn Locatie: HagaZiekenhuis, Den Haag

Nadere informatie

Haalbaarheid van een nieuw hulpmiddel voor gewichtsbeheersing; het SPLENDID-systeem

Haalbaarheid van een nieuw hulpmiddel voor gewichtsbeheersing; het SPLENDID-systeem Haalbaarheid van een nieuw hulpmiddel voor gewichtsbeheersing; het SPLENDID-systeem NL56853.081.16 versie 2, maart 2016 pagina 1 van 9 Informatie voor deelname aan medischwetenschappelijk onderzoek Inleiding

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

DEPTHip NL v

DEPTHip NL v De DEPTHip Studie Subtitel: een continu Fascia Iliaca zenuwblok of intraveneuze analgesie bij patiënten met een heupfractuur en de invloed op het ontwikkelen van een delier Inleiding U wordt behandeld

Nadere informatie

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk.

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk. 1 www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie) naar de invloed die een uitwendige kracht heeft

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze brief omdat wij u vriendelijk willen vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van fysiotherapie

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Netvliesloslating op OCT

Netvliesloslating op OCT Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies Schiedamse Vest 160 www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Oogziekenhuis Rotterdam, genaamd IFlare. U beslist

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Minder prednison voor een recidief nefrotisch syndroom Nationale, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsbekwaam Rijnstate versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met ZonMw, VUMc, KNLTB en Veiligheid.nl.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met ZonMw, VUMc, KNLTB en Veiligheid.nl. Inleiding Geachte heer/mevrouw, U wilt zich aanmelden om mee te doen aan het KNLTB TennisReady blessure preventie onderzoek. Dit betreft een medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij meedoen vrijwillig

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT.

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u aan het herstellen van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Minder prednison voor een recidief nefrotisch syndroom Nationale, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Informatiebrief donoren

Informatiebrief donoren Informatiebrief donoren Studie: SHUTUP Versie 1, 01 december 2016 ToetsingOnline Nummer NL60330.058.16 Titel onderzoek: Veiligheid en verdraagzaamheid van gecontroleerde urinetransfusies bij patiënten

Nadere informatie

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie.

Het gebruik van siliconenolie in vitreoretinale chirurgie. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ]

NL [BASICS PIF en IC wilsonbekwaam Isala versie 2.0 dd ] BASICS: Basilar Artery International Cooperation Study Een gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de lokale intra-arteriële behandeling na intraveneuze trombolyse bij een acute

Nadere informatie

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen?

Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Antibiotica voor cellulitis: 6 of 12 dagen? Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie titel). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in ca. acht

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Schiedamse Vest 160 Postbus LM Rotterdam. tel.:

Schiedamse Vest 160 Postbus LM Rotterdam.  tel.: Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie),

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Onderzoek naar effectiviteit van een kortdurende behandeling met postoperatieve antibiotica bij complexe blindedarmontsteking

Nadere informatie

A nimal A ssisted T herapy

A nimal A ssisted T herapy C l i ë n t i n f o r m a t i e A nimal A ssisted T herapy b i j o n d e r z o e k s p r o j e c t bij volwassenen met een autismespectrumstoornis bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Cliënteninformatie

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister (Durogesic ) Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm van kanker.

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie. Communicatie met patiënten rondom een operatie Geachte meneer/mevrouw, Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Nadere informatie

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek Onderzoek CATCH Stoppen met roken Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht Informatie over het onderzoek Volg gratis een stoppen-met-rokencursus van SineFuma Maak 50% kans op cadeaubonnen ter

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op stemming

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Van neus tot brein

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Van neus tot brein Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Informatie voor deelnemers met normaal reukvermogen Van neus tot brein Veranderingen in de hersenen bij aangeboren reukverlies

Nadere informatie

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS) Informatiebrief over de studie naar preventief gebruik van antibiotica bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Nadere informatie

Informatiebrief vrijwilligers

Informatiebrief vrijwilligers Informatiebrief vrijwilligers Studie: SHUTUP Versie 1, 8 december 2016 ToetsingOnline Nummer NL60330.058.16 Titel onderzoek: Veiligheid en verdraagzaamheid van gecontroleerde urinetransfusies bij patiënten

Nadere informatie

Informatiebrief onderzoek Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap. Geachte mevrouw,

Informatiebrief onderzoek Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap. Geachte mevrouw, Informatiebrief onderzoek Bright up! Lichttherapie bij depressieve klachten tijdens de zwangerschap Geachte mevrouw, Gefeliciteerd, u bent zwanger. U heeft aangegeven meer informatie te willen over dit

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten

Informatiebrief voor patiënten Radboud universitair medisch centrum Neurologie 935 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Huispost 935 Reinier Postlaan 4 Radboudumc ingang oost, route 935 T (024) 1 5 2 02 F (024) 354 1 1 Afdelingshoofd a.i.

Nadere informatie

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen

Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen academisch ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan 25 postbus 5800 6202 AZ Maastricht obstetrie en gynaecologie Patiënten Informatiebrief Vergelijking van IVF resultaten bij het gebruik van twee kweekvloeistoffen

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. STEP-onderzoek. Vier weken training en eiwitsupplementen

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. STEP-onderzoek. Vier weken training en eiwitsupplementen voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek STEP-onderzoek Vier weken training en eiwitsupplementen Officiële titel: De effecten van 4 weken training en eiwitsupplementen op spierkracht, spiermassa

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie