Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 26-5 - 2008 QRVA 52 019 QRVA 52 019"

Transcriptie

1 QRVA QRVA BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites

2 3426 QRVA cdh : centre démocrate Humaniste CD&V - N-VA : Christen-Democratisch en Vlaams/Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo - Groen! : Écologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales - Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp a + Vl.Pro : socialistische partij anders + VlaamsProgressieven VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Parlementair document van de 52e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer DOC /000: Document parlementaire de la 52e législature, suivi du n o de base et du n o consécutif QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu Intégral (groene kaft) (couverture verte) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des beknopt verslag van de toespraken interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: couverture saumon) COM: zalmkleurige kaft) PLEN: Plenum PLEN: Séance plénière COM: Commissievergadering COM: Réunion de commission MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Natieplein 2 Place de la Nation Brussel 1008 Bruxelles Tel.: 02/ Tél.: 02/ Fax: 02/ Fax: 02/

3 QRVA INHOUD SOMMAIRE II. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting II. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire Blz./Page 3431 II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 123, eerste tot vierde lid van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 123, alinéas 1 er à 4 du règlement de la Chambre). Blz./Page 3445 Blz. Page Eerste minister Premier ministre Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen 3445 Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 3457 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken 3474 Vice-premier ministre et ministre de l Intérieur Vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen 3498 Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen 3526 Vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles Vice-première ministre et ministre de l Emploi et de l Égalité des chances Minister van Buitenlandse Zaken 3538 Ministre des Affaires étrangères Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 3547 Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden 3549 Ministre des PME, des Indépendants, de l Agriculture et de la Politique scientifique Ministre de l Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes Minister van Landsverdediging 3556 Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie 3557 Ministre du Climat et de l Énergie Minister van Ontwikkelingssamenwerking 3558 Ministre de la Coopération au développement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 3560 Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 3577 Ministre pour l Entreprise et la Simplification Minister van Migratie- en asielbeleid 3585 Ministre de la Politique de migration et d asile Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 3588 Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister Secrétaire d État à la Mobilité, adjoint au premier ministre Secrétaire d État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre Staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën Secrétaire d État, adjoint au ministre des Finances Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 3589 Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk 3590 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Secrétaire d État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères Secrétaire d État aux Personnes handicapées, adjointe à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Secrétaire d État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l Emploi Secrétaire d État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre de l Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes

4

5 QRVA III. Vragen van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en antwoorden van de ministers. III. Questions posées par les membres de la Chambre des représentants et réponses données par les ministres. Blz./Page 3593 Blz. Page Eerste minister 3593 Premier ministre Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen 3594 Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 3608 Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken 3628 Vice-premier ministre et ministre de l Intérieur Vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles Vice-première ministre et ministre de l Emploi et de l Égalité des chances Minister van Buitenlandse Zaken 3637 Ministre des Affaires étrangères Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 3650 Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden 3699 Ministre des PME, des Indépendants, de l Agriculture et de la Politique scientifique Ministre de l Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes Minister van Landsverdediging 3716 Ministre de la Défense Minister van Klimaat en Energie Ministre du Climat et de l Énergie Minister van Ontwikkelingssamenwerking 3728 Ministre de la Coopération au développement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 3738 Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 3756 Ministre pour l Entreprise et la Simplification Minister van Migratie- en asielbeleid Ministre de la Politique de migration et d asile Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 3775 Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister Secrétaire d État à la Mobilité, adjoint au premier ministre Secrétaire d État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre Staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën Secrétaire d État, adjoint au ministre des Finances Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken 3790 Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk 3792 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Secrétaire d État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères Secrétaire d État aux Personnes handicapées, adjointe à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Secrétaire d État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l Emploi Secrétaire d État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre de l Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes Vragen gesteld aan de ministers-leden van de Europese Raad van ministers via het adviescomité voor Europese aangelegenheden In fine van het Bulletin is een zaakregister afgedrukt Questions posées aux ministres-membres du Conseil des ministres européen via le comité d avis chargé de questions européennes Un sommaire par objet est reproduit in fine du Bulletin IV. Inhoudsopgave volgens minister met vermelding van het onderwerp. IV. Sommaire par ministre et mentionnant l objet. Blz./Page 3797

6

7 QRVA I. Cumulatieve lijst van de vragen waarop nog niet geantwoord is binnen de door het reglement bepaalde termijn, vanaf de buitengewone zitting * I. Liste cumulative des questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement, à partir de la session extraordinaire * Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Date Question n o Auteur Page Date Question n o Auteur Page Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles Geert Versnick Bert Schoofs Dirk Van der Maelen Mw. Leen Dierick Guido De Padt Dirk Van der Maelen Jan Jambon Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Georges Gilkinet Dirk Van der Maelen Wouter De Vriendt Georges Gilkinet Georges Gilkinet Peter Logghe Georges Gilkinet Peter Logghe Georges Gilkinet Jean-Marc Nollet M me Marie-Christine Marghem M me Valérie De Bue Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Bart Laeremans Guido De Padt Stefaan Van Hecke Guy D haeseleer Wouter De Vriendt Alain Mathot Jan Mortelmans Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Bart De Wever Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Dirk Van der Maelen Peter Logghe Dirk Van der Maelen Peter Logghe Peter Logghe Dirk Van der Maelen Peter Logghe Dirk Van der Maelen Peter Logghe Guido De Padt Mw. Linda Vissers Dirk Van der Maelen Michel Doomst Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Dirk Van der Maelen Guy D haeseleer Michel Doomst Michel Doomst Guido De Padt M me Valérie De Bue Herman De Croo Dirk Van der Maelen Luk Van Biesen Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Sabien Lahaye- Battheu Peter Logghe 1827 * Lijst afgesloten op 23 mei 2008 * Liste clôturée le 23 mai 2008

8 3432 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Jenne De Potter Hendrik Daems Mw. Barbara Pas Jenne De Potter Jenne De Potter Jenne De Potter Joseph Arens Mw. Maya Detiège Mw. Barbara Pas Peter Logghe Mw. Hilde Vautmans Mw. Hilde Vautmans 2405 Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M me Colette Burgeon Guy D haeseleer Geert Versnick Guido De Padt Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Mia De Schamphelaere Mw. Mia De Schamphelaere Mw. De Maght Martine Koen Bultinck Koen Bultinck Michel Doomst Koen Bultinck Stefaan De Clerck Peter Logghe Jean-Marc Nollet Bruno Stevenheydens Georges Gilkinet Jacques Otlet Pierre-Yves Jeholet Pierre-Yves Jeholet Mw. Alexandra Colen Mw. Rita De Bont Mw. Alexandra Colen Mw. Rita De Bont Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Bart Laeremans Mw. Mia De Schamphelaere Guy D haeseleer Bruno Stevenheydens Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Sonja Becq Guy D haeseleer Jean-Marc Nollet Mw. Mia De Schamphelaere Mw. Sonja Becq Guy D haeseleer Peter Logghe Bruno Stevenheydens Peter Logghe Peter Logghe Guido De Padt Pierre-Yves Jeholet Guido De Padt Mw. Rita De Bont Mw. Maggie De Block Mw. Rita De Bont Mw. Rita De Bont Geert Versnick Guido De Padt M me Kattrin Jadin Maxime Prévot Pierre-Yves Jeholet Luk Van Biesen Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block 1543

9 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Sonja Becq Pierre-Yves Jeholet Pierre-Yves Jeholet Mw. Sonja Becq Mw. Hilde Vautmans Mw. Barbara Pas Mw. Alexandra Colen Mw. Alexandra Colen Georges Gilkinet Mw. Sabien Lahaye- Battheu Guido De Padt François Bellot Geert Versnick Mw. Hilde Vautmans 2406 Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Vice-premier ministre et ministre de l Intérieur Joseph Arens Geert Versnick Christian Brotcorne Guido De Padt Guido De Padt Peter Logghe Peter Logghe Bert Schoofs Christian Brotcorne Robert Van de Velde Jan Peeters Jan Jambon Michel Doomst Michel Doomst Michel Doomst Jean-Luc Crucke Patrick Moriau Peter Logghe Jean-Marc Nollet Jean-Marc Nollet Michel Doomst M me Zoé Genot Mw. Leen Dierick Jenne De Potter Olivier Maingain Mw. Katrien Partyka Olivier Maingain Jean-Luc Crucke Jean-Marc Nollet Jean-Luc Crucke Mw. Barbara Pas Jean-Marc Nollet Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Michel Doomst Michel Doomst Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Bart Laeremans Guy D haeseleer Jean-Marc Nollet Peter Logghe Jean-Marc Nollet Peter Logghe Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Francis Van den Eynde Guy D haeseleer Francis Van den Eynde Guy D haeseleer Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Jef Van den Bergh Guy D haeseleer Guy D haeseleer Michel Doomst Guy D haeseleer 3120

10 3434 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Sabien Lahaye- Battheu Guy D haeseleer Guido De Padt Guido De Padt Jan Peeters Ludwig Vandenhove Ludwig Vandenhove Guido De Padt François Bellot Geert Versnick Hagen Goyvaerts Guido De Padt Jan Mortelmans Guido De Padt Mw. Leen Dierick Geert Versnick Jan Mortelmans Guido De Padt Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Guido De Padt Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Guido De Padt Peter Logghe Mw. Barbara Pas Peter Logghe Guido De Padt Peter Logghe Mw. Mia De Schamphelaere Jean-Jacques Flahaux Guido De Padt M me Valérie De Bue Joseph Arens Bruno Van Grootenbrulle Bruno Van Grootenbrulle Francis Van den Eynde Jan Mortelmans Francis Van den Eynde Mw. Rita De Bont Bart Somers Mw. Linda Vissers Bart Somers Ludwig Vandenhove Geert Versnick Geert Versnick Guido De Padt Peter Logghe Guido De Padt Guido De Padt Mw. Leen Dierick Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Mw. Barbara Pas Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Bart Laeremans Bart Laeremans Mw. Leen Dierick Filip De Man Filip De Man Guido De Padt Mw. Maggie De Block Jean-Luc Crucke Filip De Man Mw. Els De Rammelaere Peter Logghe Hagen Goyvaerts George Joseph Mw. Barbara Pas M me Zoé Genot Mw. Barbara Pas Filip De Man Francis Van den Eynde Ludwig Vandenhove Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Filip De Man Michel Doomst Michel Doomst Mw. Hilde Vautmans Michel Doomst 2415

11 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles Georges Gilkinet Bruno Stevenheydens Georges Gilkinet Bruno Stevenheydens Bert Schoofs Mw. Sarah Smeyers Bert Schoofs Guy D haeseleer Mw. Els De Rammelaere Jenne De Potter Francis Van den Eynde Mw. Els De Rammelaere Bert Schoofs Mw. Mia De Schamphelaere Peter Logghe Dirk Van der Maelen Guy D haeseleer Dirk Van der Maelen Guy D haeseleer Guy D haeseleer Xavier Baeselen Guy D haeseleer Mw. Sabien Lahaye- Battheu Filip De Man Georges Gilkinet Georges Gilkinet Peter Logghe Jean-Marc Nollet Peter Logghe M me Zoé Genot Peter Logghe M me Zoé Genot Peter Logghe Georges Gilkinet Olivier Maingain Jean-Jacques Flahaux M me Marie-Christine Marghem Jean-Jacques Flahaux Olivier Maingain Mw. Els De Rammelaere Olivier Maingain Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Mw. Alexandra Colen Michel Doomst Mw. Alexandra Colen Robert Van de Velde Mw. Barbara Pas Michel Doomst Mw. Barbara Pas Michel Doomst Mw. Carina Van Cauter Mw. Barbara Pas Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Bert Schoofs Guido De Padt Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Guido De Padt Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Filip De Man Filip De Man Mw. Sabien Lahaye- Battheu Filip De Man Filip De Man Mw. Hilde Vautmans Filip De Man Francis Van den Eynde Mw. Maggie De Block Gerolf Annemans Mw. Maggie De Block Guy D haeseleer Guy D haeseleer 3150

12 3436 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Barbara Pas Guy D haeseleer Mw. Carina Van Cauter Guy D haeseleer Guy D haeseleer Stefaan Van Hecke Guy D haeseleer Guido De Padt Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Sabien Lahaye- Battheu François-Xavier de Donnea Geert Versnick Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Hilde Vautmans Mw. Sabien Lahaye- Battheu Bert Schoofs Mw. Sabien Lahaye- Battheu François Bellot Hagen Goyvaerts Mw. Sabien Lahaye- Battheu Jan Mortelmans Mw. Sabien Lahaye- Battheu Guy D haeseleer Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Mw. Linda Vissers Guy D haeseleer Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Linda Vissers Stefaan Van Hecke Mw. Linda Vissers Francis Van den Eynde Peter Logghe Mw. Hilde Vautmans Peter Logghe Mw. Hilde Vautmans Peter Logghe Mw. Hilde Vautmans Mw. Hilde Vautmans Peter Logghe M me Clotilde Nyssens Peter Logghe M me Clotilde Nyssens Peter Logghe Guido De Padt Mw. Carina Van Cauter Mw. Carina Van Cauter Peter Logghe Pierre-Yves Jeholet Pierre-Yves Jeholet François Bellot François Bellot Flor Van Noppen François Bellot Mw. Els De Rammelaere François Bellot Mw. Els De Rammelaere Guido De Padt Bert Schoofs Guido De Padt Guido De Padt Guido De Padt Olivier Maingain Guido De Padt Filip De Man Guido De Padt Mw. Alexandra Colen Guido De Padt Mw. Alexandra Colen Guido De Padt Bart Laeremans Gerolf Annemans Guido De Padt 3525

13 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Filip De Man Mw. Els De Rammelaere Mw. Els De Rammelaere Mw. Els De Rammelaere Mw. Els De Rammelaere Dirk Van der Maelen Mw. Els De Rammelaere Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Katrien Partyka Dirk Van der Maelen Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Michel Doomst Mw. Hilde Vautmans Mw. Hilde Vautmans 2433 Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Vice-première ministre et ministre de l Emploi et de l Égalité des chances Guy D haeseleer Peter Logghe Jean-Marc Nollet Mw. Alexandra Colen Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Guy D haeseleer Guy D haeseleer Bart Laeremans Filip De Man Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Sonja Becq Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Maggie De Block Guy D haeseleer Mw. Maggie De Block Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Maggie De Block Hagen Goyvaerts Mw. Maggie De Block Hagen Goyvaerts Mw. Maggie De Block Jan Mortelmans Mw. Maggie De Block Peter Logghe Peter Logghe Mw. Maggie De Block Peter Logghe Peter Logghe Mw. Maggie De Block Mw. Rita De Bont Mw. Maggie De Block Geert Versnick Mw. Maggie De Block Geert Versnick Mw. Maggie De Block Geert Versnick Mw. Maggie De Block Geert Versnick 3534

14 3438 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Guido De Padt Guido De Padt Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Guy D haeseleer Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Sabien Lahaye- Battheu Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Hilde Vautmans Guy D haeseleer Mw. Hilde Vautmans Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Mw. Barbara Pas Mw. Sabien Lahaye- Battheu Mw. Alexandra Colen Mw. Maggie De Block Mw. Sonja Becq Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Geert Versnick Mw. Maggie De Block Mw. Rita De Bont Geert Versnick Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Barbara Pas 2425 Minister van Buitenlandse Zaken Ministre des Affaires étrangères Wouter De Vriendt Francis Van den Eynde Wouter De Vriendt Wouter De Vriendt Patrick Moriau Luk Van Biesen M me Valérie De Bue M me Zoé Genot Olivier Maingain Olivier Maingain Mw. Alexandra Colen Geert Versnick Guy D haeseleer Bart Laeremans Bart Laeremans Bert Schoofs Gerolf Annemans Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Gerolf Annemans David Geerts Francis Van den Eynde Wouter De Vriendt Hagen Goyvaerts Bert Schoofs Jan Mortelmans Peter Logghe Peter Logghe Mw. Alexandra Colen Peter Logghe 3541

15 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Francis Van den Eynde Mw. Rita De Bont David Geerts Bart Tommelein Bart Laeremans Geert Versnick Geert Versnick Geert Versnick Geert Versnick Geert Versnick M me Zoé Genot Bart Laeremans Geert Versnick Mw. Hilde Vautmans 2418 Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Ministre des PME, des Indépendants, de l Agriculture et de la Politique scientifique Guido De Padt Guy D haeseleer Guy D haeseleer Peter Logghe Peter Logghe 3548 Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden Ministre de l Intégration sociale, des Pensions et de Grandes villes Guido De Padt Bruno Stevenheydens Georges Gilkinet Wouter De Vriendt Peter Logghe Guy D haeseleer Georges Gilkinet Robert Van de Velde Geert Versnick Georges Gilkinet Guido De Padt Bert Schoofs Bruno Stevenheydens Mw. Maggie De Block Filip De Man Filip De Man Guy D haeseleer Mw. Maggie De Block Mw. Maggie De Block Mw. Dalila Douifi Geert Versnick Bert Schoofs Jan Mortelmans Bruno Van Grootenbrulle Guido De Padt Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Georges Gilkinet Peter Logghe Geert Versnick Geert Versnick Jean-Marc Nollet Geert Versnick Geert Versnick Guido De Padt Guido De Padt 3555 Minister van Landsverdediging Ministre de la Défense Jan Jambon Guido De Padt Guy D haeseleer Guy D haeseleer Jan Mortelmans Luc Sevenhans 3556 Minister van Klimaat en Energie Ministre du Climat et de l Énergie Mw. Meyrem Almaci Mw. Katrien Partyka Georges Gilkinet François Bellot François Bellot Maxime Prévot 2434 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ministre de la Coopération au développement Hagen Goyvaerts Mw. Nathalie Muylle Jan Mortelmans 3559

16 3440 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Peter Luykx Jef Van den Bergh Georges Gilkinet Georges Gilkinet Georges Gilkinet Georges Gilkinet Jef Van den Bergh Peter Luykx Mw. Dalila Douifi Mw. Leen Dierick Dirk Van der Maelen Peter Logghe Mw. Leen Dierick Jenne De Potter Georges Gilkinet Georges Gilkinet Bruno Stevenheydens Jenne De Potter Mw. Ulla Werbrouck Georges Gilkinet Stefaan Van Hecke Jan Peeters Michel Doomst Koen Bultinck Jef Van den Bergh Peter Logghe Mw. Leen Dierick Georges Gilkinet Guy D haeseleer Georges Gilkinet Georges Gilkinet Jean-Marc Nollet Philippe Henry Michel Doomst Guy D haeseleer Michel Doomst Guy D haeseleer M me Thérèse Snoy et d Oppuers François Bellot Olivier Maingain Olivier Maingain Pierre-Yves Jeholet Guido De Padt Mw. Els De Rammelaere Mw. Barbara Pas Georges Gilkinet Mw. Barbara Pas Mw. Barbara Pas Michel Doomst Guy D haeseleer Bruno Stevenheydens Bruno Stevenheydens Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Guy D haeseleer Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Mw. Mia De Schamphelaere Peter Luykx Michel Doomst Guy D haeseleer Michel Doomst Michel Doomst Bart Tommelein Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guy D haeseleer Guido De Padt Guy D haeseleer Mw. Dalila Douifi David Geerts Jan Peeters Mw. Maya Detiège 3242

17 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Guido De Padt Guido De Padt Hagen Goyvaerts Francis Van den Eynde Guido De Padt Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Guido De Padt Jan Mortelmans Guido De Padt Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Herman De Croo Jan Mortelmans Jan Mortelmans Mw. Katia Della Faille de Leverghem Jan Mortelmans Jan Mortelmans Mw. Linda Vissers Guido De Padt Bruno Steegen Jan Mortelmans Bruno Van Grootenbrulle François Bellot Jef Van den Bergh Jef Van den Bergh Bart Tommelein Eric Thiébaut Guido De Padt Mw. Sabien Lahaye- Battheu Guido De Padt Guido De Padt Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Jan Mortelmans Mw. Leen Dierick Francis Van den Eynde Jef Van den Bergh Pierre-Yves Jeholet David Geerts Jef Van den Bergh Mw. Barbara Pas Guido De Padt Jean-Marc Nollet Georges Gilkinet Hagen Goyvaerts Mw. Katrien Partyka Roel Deseyn Guido De Padt Roel Deseyn Ludo Van Campenhout François Bellot François Bellot Roel Deseyn Eric Thiébaut Francis Van den Eynde Michel Doomst Guido De Padt Michel Doomst Guido De Padt Mw. Barbara Pas Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Francis Van den Eynde Jef Van den Bergh Michel Doomst 2443 Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Ministre pour l Entreprise et la Simplification David Geerts 3756

18 3442 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Filip De Man Guido De Padt Mw. Leen Dierick Jenne De Potter Willem-Frederik Schiltz Mw. Mia De Schamphelaere Mw. Mia De Schamphelaere Mw. Freya Van den Bossche Peter Logghe Jan Mortelmans Guido De Padt Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Peter Logghe Guido De Padt Guido De Padt 3584 Minister van Migratieen asielbeleid Ministre de la Politique de migration et d asile Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Filip De Man Bert Schoofs Mw. Hilde Vautmans Filip De Man Fouad Lahssaini Peter Logghe Filip De Man Filip De Man 3587 Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister Secrétaire d État à la Mobilité, adjoint au premier ministre Jan Mortelmans 3588 Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister Secrétaire d État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre Geert Versnick 2902 Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken Secrétaire d État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères Guy D haeseleer 3790 Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Secrétaire d État aux Personnes handicapées, adjointe à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Guido De Padt Michel Doomst 3589 Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk Secrétaire d État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l Emploi Jean-Jacques Flahaux 3271

19 QRVA Datum Vraag nr. Blz. Datum Vraag nr. Blz. Auteur Auteur Date Question n o Page Date Question n o Page Jean-Luc Crucke Olivier Maingain Guy D haeseleer Guy D haeseleer 3275

20

21 QRVA (Fr.): In het Frans gestelde vraag. (N.): In het Nederlands gestelde vraag. (N.): Question posée en néerlandais. (Fr.): Question posée en français. II. Nieuwe vragen waarop niet binnen de door het reglement bepaalde termijn geantwoord is. (Art. 123, eerste tot vierde lid van het reglement van de Kamer). II. Nouvelles questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai fixé par le règlement. (Art. 123, alinéas 1 er à 4 du règlement de la Chambre). Vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles DO DO Vraag nr. 51 van de heer Wouter De Vriendt van 17 april 2008 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen: Mekong River Commission. In november 2007 uitten 201 organisaties en individuen, waaronder meer dan 120 van hen uit de Mekong landen zelf, hun ongerustheid over de goedkeuring van de regeringen van Laos, Camodja en Thailand aan Chinese, Maleise en Thaise ondernemingen om de haalbaarheid te bestuderen van de bouw van zes grote damprojecten in de Mekong rivier. De organisaties en individuen veroordelen tevens ook het gebrek aan initiatieven van de Mekong River Commission om het Mekong Akkoord van 1995 na te leven. Conform artikel 7 van het akkoord is de Commissie verplicht om alle inspanningen te ondernemen met het oog op het vermijden of minimaliseren van schadelijke effecten op het leefmilieu tijdens de industriële ontwikkeling van de Mekong River. De noodzaak van een actieve rol van de Mekong River Commission in de verschillende processen is groot. In 2004 beschouwde de Commissie de bouw van dammen in de rivier als «de grootste bedreiging voor de toekomst van de vissen in de rivier en voor de visbouw». Maar de Commissie blijft echter stil als het gaat om het aanmanen van staten om de nodige voorzorgsmaatregelen en sturende maatregelen te nemen. Question n o 51 de M. Wouter De Vriendt du 17 avril 2008 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles: Commission du Mékong. En novembre 2007, 201 personnes et organisations, parmi lesquelles plus de 120 provenant des pays traversés par le Mékong, ont exprimé leur inquiétude quant à l agrément octroyé par les gouvernements du Laos, du Cambodge et de Thaïlande à des entreprises chinoises, malaises et thaïlandaises en vue de la réalisation d études de faisabilité relatives à la construction de six grands projets de barrages sur le fleuve Mékong. Ces personnes et organisations condamnent également le manque d initiative dont fait preuve la Commission du Mékong pour se conformer à l accord de 1995 sur le Mékong. Conformément à l article 7 de cet accord, la Commission est tenue de mettre tout en œuvre pour éviter ou réduire à un minimum les nuisances environnementales engendrées par le développement industriel du fleuve. Il est indispensable que la Commission du Mékong joue un rôle actif dans les différents processus relatifs à cette matière. Alors même qu en 2004, la Commission a considéré la construction de barrages sur le fleuve comme «la plus grande menace pour l avenir des ressources halieutiques du fleuve ainsi que pour le secteur de la pêche», ce même organe reste muet lorsqu il s agit de sommer les États à prendre les mesures directrices et de précaution qui s imposent.

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 15-12 - 2008 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 QRVA 52 045 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 12056 QRVA 52 045 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 10-11 - 2008 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 QRVA 52 040 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 10216 QRVA 52 040 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 64 DE BELGIQUE QRVA 52 64 QRVA 52 64 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 08-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 54 DE BELGIQUE QRVA 52 54 QRVA 52 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-03 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 98 QRVA 52 98 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 15-03 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 100 QRVA 52 100 QRVA 52 100 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-03 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 101 QRVA 52 101 QRVA 52 101 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-04 - 2010 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 16-6 - 2008 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 QRVA 52 022 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4812 QRVA 52 022 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5263 DE BELGIQUE QRVA 5263 QRVA 5263 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 02-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 61 DE BELGIQUE QRVA 52 61 QRVA 52 61 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 06-05 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 4-8 - 2008 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 QRVA 52 029 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7552 QRVA 52 029 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 52 QRVA 52 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-03 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 58 52 58 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 20-04 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 92 QRVA 52 92 QRVA 52 92 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 01-02 - 2010 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 11-8 - 2008 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 QRVA 52 030 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 7660 QRVA 52 030 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 67 QRVA 52 67 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 29-06 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE 52 66 52 66 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 22-06 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 52 024 QRVA 52 024 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 5316 QRVA 52 024 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 73 QRVA 52 73 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 17-08 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 6-10 - 2008 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 QRVA 52 035 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8650 QRVA 52 035 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 23-6 - 2008 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 QRVA 52 023 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 5058 QRVA 52 023 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 27-10 - 2008 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 QRVA 52 038 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 9736 QRVA 52 038 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 52 018 QRVA 52 018 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 3042 QRVA 52 018 cdh : centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 25-8 - 2008 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 QRVA 52 032 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8072 QRVA 52 032 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 75 DE BELGIQUE QRVA 52 75 QRVA 52 75 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 07-09 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 52 037 QRVA 52 037 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 9424 QRVA 52 037 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-9 - 2008 QRVA 52 034 QRVA 52 034

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-9 - 2008 QRVA 52 034 QRVA 52 034 QRVA 52 034 QRVA 52 034 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 8472 QRVA 52 034 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA DE BELGIQUE QRVA 52 71 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 27-07 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-12 - 2008 QRVA 52 044 QRVA 52 044

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 8-12 - 2008 QRVA 52 044 QRVA 52 044 QRVA 52 044 QRVA 52 044 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 11770 QRVA 52 044 cdh : centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA QRVA QRVA 52 021 QRVA 52 021 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 4496 QRVA 52 021 cdh : centre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 86 QRVA 52 86 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 23-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie