Goede geranten zijn zeldzaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede geranten zijn zeldzaam"

Transcriptie

1 ZATERDAG 2 T/M VRIJDAG 8 MAART Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Comeos pleit voor bachelor retailmanagement Goede geranten zijn zeldzaam Ook de handel zit verlegen om goed personeel. Gerant is een typisch knelpuntberoep in de distributiesector. Een aangepaste opleiding, zoals een bachelor retailmanagement, zou veel helpen, zegt Dominique Michel bijhouden, bedreven zijn in klantencontacten, logistieke kennis hebben, iets van marketing afweten enzovoort. Slager gezocht De groot- en kleinhandel vertegenwoordigen ongeveer jobs in ons land. Een op de zeven werkende Belgen is actief in de sector. Elk jaar werft die om en bij de werknemers aan. Daar zijn uiteraard heel wat vervangingsjobs bij. De netto jobcreatie bedraagt de laatste tien jaar drie- tot vierduizend jobs per jaar. De handel creëerde in die periode ruwweg jobs. Typisch aan de tewerkstelling in de handel is het relatief grote aandeel van zowel vrouwelijke als jonge werknemers. 12 procent van de werknemers is jonger dan 25 jaar. 14,6 procent is 50-plusser. In andere sectoren is dat gemiddeld 16,4 procent. Opvallend is ook het grote aantal jobstudenten. Elk jaar werken er zo n in de handel. De waaier aan jobs in de handel is enorm gevarieerd. Ruwweg kun je zeggen dat het om hooggeschoolden gaat, evenveel laaggeschoolden en de rest zit daar tussenin, zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie Comeos. Webdesigners Voor laaggeschoolden, vaak winkelpersoneel, is de groot- en kleinhandel een sociale lift, meent Dominique Michel. Mensen zonder kwalificatie kunnen bij ons terecht in diverse jobs. Doen ze hun werk goed, dan krijgen ze na een paar jaar vaak meer verantwoordelijkheid. Het is niet uitzonderlijk dat iemand van een jaar of 23 een winkelpunt leidt met twintig medewerkers. Dat zijn toch mooie ervaringen. Ik ken ceo s van handelsketens met alleen een humanioradiploma op zak. Maar ook in de handel evolueren de jobs zeer snel. Dienstverlening wordt steeds belangrijker. Iedereen is nu bezig met e-commerce. Daarvoor heb je andere profielen nodig dan in een traditionele winkel. Tegelijk moet die traditionele winkel de strijd kunnen aangaan met e-commerce. Zo is iedereen op zoek naar nieuw talent, zegt Dominique Michel. De gedelegeerd bestuurder stelt echter met spijt vast dat er geen enkele opleiding op maat van de sector bestaat die aan die vraag beantwoordt. Wij vragen de oprichting van een bachelor retailmanagement. Om winkeldirecteur of gerant te worden, heb je heel wat competenties nodig. Je moet een team kunnen leiden, een boekhouding kunnen Dominique Michel gedelegeerd bestuurder Comeos De sector van de groot- en kleinhandel is een sociale lift. De sector is bereid om die richting op te starten, samen met enkele scholen, in een systeem van alternerend leren, dus afwisselend op school en op de werkvloer. Tot nu toe slaagde ze daar alleen in met de Hogeschool Gent. We hebben daar al twee jaar een kleinschalig programma met een twintigtal studenten. Wij willen dat uitbreiden naar het hele land, aldus Dominique Michel. Maar niet alleen goede geranten zijn zeldzaam. Ook goede verkopers en verkoopsters vinden, is niet evident. Een ander fenomeen is het grote tekort aan slagers. Geef me er twintig en binnen de dag help ik ze aan een job, meent Dominique Michel. We zijn ook op zoek naar profielen zoals webdesigners om onze e-commerce activiteiten uit te bouwen. Maar die moeten wel voeling met de sector hebben. Een vaak gehoorde kritiek op jobs in de retail is dat ze meestal deeltijds zijn en laaggekwalificeerd; de zogenaamde McDonald s-jobs. Dominique Michel is het daar niet helemaal mee eens. De verhouding voltijds-deeltijds is ongeveer fiftyfifty, zowel bij bestaande als bij nieuwe jobs. Flexibiliteit Ook de hoge verwachtingen met betrekking tot flexibiliteit in de retail zijn een vaak gehoorde verzuchting onder werknemers. Het is maar hoe je het bekijkt, zegt Dominique Michel. Sommige werknemers worden daar net door aangetrokken. Wie in het weekend werkt, is vrij op andere momenten. Dat is een kwestie van geven en nemen. Maar het is duidelijk dat de handel niet zonder die flexibiliteit kan bestaan. Een supermarkt die s zaterdags twintig mensen nodig heeft aan de kassa s, heeft op maandag misschien maar werk voor vijf mensen. Daar is weinig aan te doen. Toch moet er een evenwicht zijn tussen de belangen van de werknemer en de werkgever. De gedelegeerd bestuurder wijst op afspraken die tweejaarlijks met de vakbonden gemaakt worden over de werkomstandigheden in de sector. Daar is onder andere uit voortgevloeid dat wie vijf jaar lang deeltijds in de sector werkt, recht heeft op meer werkuren. Zo zijn er een aantal systemen die we samen met de vakbonden hebben uitgedacht. Jobs in Antwerpen & Limburg jobs op Jobat.be

2 2 Coca-Cola werkt hard aan vervrouwelijking 33 procent meer vrouwen in topfuncties op vier jaar tijd Volgende week vrijdag is het Internationale Vrouwendag. Bij Coca-Cola hebben ze de boodschap begrepen. De voorbije vier jaar steeg het aantal vrouwen in topfuncties er van 6 naar 39 procent. En daar stopt de vervrouwelijking niet. Het lijstje doelstellingen van Coca-Cola Enterprises in de Benelux ziet er uitdagend uit. Tegen 2020 wil de frisdrankproducent over alle niveaus heen 45 procent vrouwen tewerkstellen. Omdat we een afspiegeling van de maatschappij willen zijn, zegt Chantal Goossens, director home channel sales & marketing. Maar daar blijft het niet bij. Tegen 2014 moet het huidige percentage tewerkgestelde vrouwen (33%) gestegen zijn tot 37 procent. Het aandeel vrouwen in managementfuncties wil Coca-Cola in de Benelux zien toenemen tot minimaal 33 procent. Nu is 18 procent van het management een vrouw. De spectaculairste cijfers die het bedrijf kan voorleggen, betreffen de toename van het aantal vrouwen in de echte topjobs. Leadershipfuncties, noemt Chantal Goossens ze. Vier jaar geleden namen vrouwen 6 procent van die jobs in, nu 39 procent. In totaal gaat het om een 25-tal topjobs voor de hele Benelux-regio, mannen en vrouwen tezamen. Chantal Goossens Coca-Cola Enterprises Het gaat vooral om een goede werkgever te willen zijn, voor iedereen. Schoolpoort Chantal Goossens behoort zelf tot dat kransje. Veel heeft te maken met de flexibiliteit die mijn werkgever me biedt. Ik sta zonder probleem drie keer per week aan de schoolpoort s namiddags, maar ik werk dan s avonds wel verder. Voor de duidelijkheid: de cijfers die Coca-Cola hanteert, zijn streefcijfers, geen absolute quota. Het is niet zo dat we ze moeten halen, maar we willen dat wel heel graag, vertelt Chantal Goossens. Hoe denkt het bedrijf dat te doen? Door praktijken te stimuleren die het mogelijk maken dat werk en privé beter op elkaar afgestemd geraken, legt Chantal Goossens uit. Ook mannen kunnen daarvan profiteren, maar dat ze er zijn, maakt het voor vrouwen gemakkelijker om carrière te maken zonder gehinderd te worden door hun privé-situatie. Uiteindelijk gaat het vooral om een goede werkgever te willen zijn, voor iedereen, meent Chantal Goossens. Om diversiteit binnen de onderneming te bevorderen, is er werk gemaakt van een diversiteitsraad. Die bestaat uit een tiental medewerkers uit de Benelux - mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, departementen en niveaus - die ongeveer om de drie maanden samenkomen en ideeën lanceren voor een gendervriendelijk personeelsbeleid. Die ideeën worden voorgesteld aan het directiecomité. Hun engagement is zeer belangrijk. Zonder dat kunnen we niet de resultaten boeken die we nu al gerealiseerd hebben, zegt Chantal Goossens. Coke ttes De inspanningen van de diversiteitsraad hebben al tot verschillende concrete veranderingen geleid. Onder andere rond flexibel werken. Voor jonge werknemers met kinderen is dat toch heel belangrijk. Een ander initiatief heeft te maken met zwangerschapsvervanging. Dat zorgt ervoor dat het werk van zwangere vrouwen voldoende wordt opgevangen tijdens hun afwezigheid, vertelt Chantal Goossens. En dan zijn er nog de Coke ttes, een vrouwennetwerk binnen het bedrijf dat vrouwen helpt om zich te positioneren en helpt om hun ambities in kaart te brengen. Voor vrouwen is het blijkbaar moeilijker om ambitieus te zijn dan voor mannen, vindt Chantal Goossens. Ik herinner me een ceo die het volgende zei: Bij een man duurt het een uur om uit te leggen waarom hij naast een topjob grijpt, bij een vrouw duurt het een uur om uit te leggen waarom ze die job wel heeft. Familiehulp wil fietsen kopen voor personeel Gedaan met thuiswerken bij Yahoo! De dienst voor thuiszorg lanceert voor het personeel een groepsaankoop voor fietsen. Alle werknemers kunnen intekenen. De actie kadert in een groot vervoersproject dat loopt binnen Familiehulp onder de naam Vlam! (Vlugger Leuker Anders Mobiel). Familiehulp hield eerder al bewustmakingscampagnes om medewerkers voor duurzaam vervoer te laten kiezen. Want fietsen is niet alleen goedkoper en milieuvriendelijker, maar vaak ook nog sneller; zeker in de stedelijke gebieden. In verschillende steden stelde Familiehulp al leasingfietsen ter beschikking van het personeel. Vervoerskosten van en naar de klanten zijn een grote kost voor Familiehulp. Met dit project hoopt de organisatie om die kost te drukken. Elke dag gaan duizenden verzorgenden, huishoudhulpen, oppassers op pad om klanten te verzorgen en te helpen. Jaarlijks betaalt Familiehulp ongeveer 7 miljoen euro aan kilometervergoeding voor vervoer met de wagen (woon-werkverkeer). Daarbij komen nog de parkeerkosten die in veel steden en gemeenten betaald moeten worden en die de werkgever terugbetaalt. Plooi of elektrisch? Met dit project biedt Familiehulp de gelegenheid aan al haar medewerkers om een fiets aan te schaffen die beantwoordt aan zijn of haar behoeften. Er kan gekozen worden tussen een plooifiets, een elektrische fiets en een gewone fiets. De eerste zal het misschien beter doen in de stad, de tweede op het platteland, waar de afstand tussen klanten groter is. De fiets kan aangeschaft worden via een renteloze lening die terugbetaald wordt via een maandelijkse afhouding van het loon. Op die manier hoopt Familiehulp om eventuele financiële drempels te overwinnen. De nieuwe topvrouw van Yahoo! gelooft meer in teamwerk dan in thuiswerk. Thuiswerkers moeten zich opnieuw op kantoor melden. Honderden werknemers van het internetbedrijf worden verplicht om de nieuwe regel van de kersverse topvrouw Marissa Mayer te volgen. Het gaat voornamelijk om mensen die in steden wonen en werken waar Yahoo! geen kantoren heeft. Zij zijn woedend omdat thuiswerken vaak een voorwaarde was die ze bij hun aanwerving hadden onderhandeld. Marissa Mayer liet het hoofd van de humanresourcesafdeling een nota rondsturen waarin te lezen stond dat de snelheid en de kwaliteit van het werk lijden onder het thuiswerken. Als we één Yahoo! willen zijn, moeten we opnieuw fysisch samenzijn, staat ook in de nota. De nieuwe ceo beklemtoont het belang van communicatie en samenwerking. Sommige van de beste beslissingen komen uit discussies in de gangen en de cafetaria. Verstoppen Volgens AllThingsD, de technologieblog van de Wall Street Journal, moet iedereen tegen juni de nodige maatregelen hebben genomen om opnieuw op kantoor te werken. Wie dat niet doet, kan volgens de blog opstappen. Zakenwebsite Business Insider sprak met iemand uit de omgeving van ceo Marissa Mayer. De beslissing van de ceo om thuiswerkers opnieuw op kantoor te sommeren zou onder andere ingegeven zijn door de vaststelling dat veel thuiswerkers zich zouden verstoppen en dat sommigen nooit meer op kantoor verschijnen.

3 MEDEWERKERS WERELDWIJD 450 IN BORNEM BORNEM FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN 1. Verantwoordelijk voor de operationele werking van de utilities installaties in functie van een continu productieproces 2. Instaan voor planning, werkvoorbereiding en beheer van technische documentatie 3. Analyseren van data van de installaties rond performantie en preventief onderhoud 4. Uitwerken van verbetervoorstellen en begeleiden van (investerings)projecten 5. Aansturen van de magazijnier en optimaliseren en budgetteren van het spare parts magazijn 1. Dagdagelijks aansturen en coachen van mechaniekers en hoofdmechaniekers (actief in 4ploegen) CAPSUGEL BELGIUM NV,gevestigd in Bornem, is de absolute wereldmarktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van tweedelige capsules voor farmaceutische en health &nutrition-toepassingen. Capsugel levert de capsules vanuit zijn 10 productievestigingen wereldwijd. In Bornem specialiseert Capsugel zich in de fabricatie van lege gelatinecapsules. Hiervoor ontwikkelde het eigen Research & Development Center innovatieve machines die aan ultrahoge snelheid hoogkwalitatieve capsules produceren. Door een volcontinu productieproces, met tientallen productielijnen, worden op die manierdagelijks tientallen miljoenen capsules klantspecifiek geproduceerd en bedrukt met logo softekst. Werken bij Capsugel is werken in een financieel kerngezond en innovatief bedrijf met veel opleidingsmogelijkheden. In het kader van ambitieuze groeiplannen voor de komende 3jaar,zijn we dringend op zoek naar een gemotiveerde (m/v): WORLD CLASS PEOPLE INNOVATIVE PRODUCTS GLOBAL REACH CUSTOMER FOCUS OUTSTANDING QUALITY UTILITIES ENGINEER TOEKOMSTIG MAINTENANCE &UTILITIES SUPERVISOR FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN GEWENSTE KWALIFICATIES MASTER ELEKTROMECHANICA SCHOOLVERLATERS KOMEN OOK IN AANMERKING ERVARING HVAC,STOOM, PERSLUCHT,... KENNIS OEE,RCM,TPM MAINTENANCE SUPERVISOR GEWENSTE KWALIFICATIES COMMUNI- CATIEF NAUWKEURIG HANDS-ON 2. Overbrengen van de visie, stellen van prioriteiten en opvolgen van de toepassing ervan 3. Analyseren van de productiedata i.f.v.performantie en efficiëntie 4. Formuleren van verbetervoorstellen en leiden van verbeterprojecten 5. Trainen van het team BACHELOR/ MASTER ELEKTRO- MECHANICA 5JAAR LEIDINGGEVENDE ERVARING ERVARING MECHANISCHE PROCESSEN KENNIS ENGELS COACH MOTIVATOR LUISTER- VAARDIG WATHEEFT CAPSUGEL UCONCREET TE BIEDEN? 1. Een boeiende functie in een financieel gezond, innovatief en vooruitstrevend bedrijf, datinzijn sector wereldwijd tot de absolute top gerekend wordt 4. Uitgebreide vakantiedagenregeling en extra vakantiegeld 5. Een dynamische werkomgeving die filevrij te bereiken is 2. Een open en stimulerende werksfeer met korte communicatielijnen 3. Een competitief salaris met een uitgebreid pakket van bijkomende verzekeringen INFORMEREN,OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP zaterdag van11tot14.00 u. weekdagen tussen 8.30 en u. 's avonds tussen en u. mail: VMC bvba Craenevenne GENK 6. Doorgroeimogelijkheden in functie en inkomen 7. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select ERKEND BUREAU VG. 686/B Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van dehaven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons jekoers uit voor detoekomst? senior consulent strategie &ontwikkeling patrimonium solliciteer voor 5/3 consulent marketing &promotie solliciteer voor 3/3 werkleider elektromechanica solliciteer voor 11/3 T E

4 4 Driving your meeting objectives! ROCME IS GESPECIALISEERD IN SOFTWARE VOOR DE MEETING EN EVENT-INDUSTRIE. We zoeken versterking voor het developmentteam van ons EventDrive-platform voor het beheer van alle communicatie voor,tijdens en na evenementen. We zijn steeds op zoek naar de nieuwste technologieën en integraties die voor bedrijven een meerwaarde bieden op vlak van beheer van websites, registraties,badging,datasegmetatie,analyse,mobiele applicaties voor events.momenteel zijn nog op zoek naar een Powered by intelligence Junior ASP.Net Developer (mv) / Senior ASP.Net Developer (mv) Functie Senior en Junior ASP.NETontwikkelaars.Jewerkt in een team gedreven developers,met baanbrekende ideeën voor de meeting en eventindustrie.jebent actief betrokken bij de groei en ontwikkeling vanhet platformennieuweapplicaties en integraties.jebiedt tevens technische ondersteuning aan de productie medewerkers. Jeonderhoud de bestaande ASP en ASP.Net Webapplicaties,brengt verbeteringen aan waar nodig en zorgtvoor de algemene goede werking vandeze applicaties. Je ontwerpt nieuwe webapplicaties en modules in ASP.Net en werkt mee aan automatisaties en integraties binnen en buiten het bedrijf. Je staat mee in voor het technisch design en kan zelfstandig werken aan de ontwikkeling,testen en documenterenvan de toepassingen. Profiel Gedreven informaticus die goed kanfunctioneren op niveau hoger onderwijs Jespreekt Nederlands en hebt een zeer goede kennis vanhet technische Engels Goede trouble shooter Kwaliteitsgericht Flexibele teamplayer Ordelijk,nauwkeurig en structureel Sterk organisatorisch en zin voor initiatief Zelfstandig kunnen werken met verantwoordelijkheidszin Vereisten Minimum 2tot 5-tal jaar ervaring als.net ontwikkelaar (VB.net en/of C#).Net 2.0, 3.5 and 4.0 Traditional ASP Visual Studio 2008 and 2010 ASP.NETWebForms ASP.NETMVC SQL Server 2005 and 2008 HTML /XML /XSL JavaScript Ajax N-Tier Development Webservices Kennis vanflex, DesignenPhotoShop is een troef. Aanbod EventDrivebiedt je een motiverende verloning en aangename werkomstandigheden. Spreekt een van deze uitdagingen jou aan en heb je zin om mee te werken aan ons baanbrekende project, en de kans om met de nieuwste technologiëen te werken? Stuur ons dan je kandidatuur en CV naar Geen consultants of consultingbedrijven! / HRM IN DE 9 de editie ZORGSECTOR 2013 donderdag 14 maart 2013 De veranderende arbeidsorganisatie Vind het bos door de bomen! INFO &INSCHRIJVING? I I T Conference

5 5 VOLG EEN OPLEIDING WEBONTWIKKELAAR PHP -DRUPAL Mechelen Is informatica jouw passie? Ben je geboeid door interactieve websites en webontwikkeling, maar mis je de nodige studies of werkervaring? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor jou! Uw profiel: je bent werkzoekend en je kan functioneren op een niveau hoger onderwijs. Je hebt een sterke interesse in internettoepassingen en een passieve kennis van het Engels. Voorkennis van een programmeertaal is een pluspunt. UZA, Top Employer 2013 n 1 Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het UZA? Misschien is het wel die eigen cultuur van academisch onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor échte zorgkwaliteit. Zezullen ook de opleidingen en de groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega s. Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA! Programma: je leert dynamische websites te ontwikkelen aan de hand van actuele programma s, zoals PHP en Drupal. Bovendien leer je ook de client-side van websites bouwen met XHTML,CSS, Javascript en JQuery. Na de opleiding volgt een bedrijfsstage van zes weken. Je krijgt een persoonlijke begeleiding bij het vinden van een stage én een job. Praktische informatie: deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Mechelen start op 26 april 2013 en eindigt begin december 2013 (inclusief bedrijfsstage van 6weken). Interesse? Kom naar een vrijblijvende infosessie op 14 maart of 17 april 2013 om 9u bij Syntra Mechelen, Oude Baan 2. Bel of mail voor een uitnodiging naar Josiane Delandtsheer: of naar voor het gedetailleerde programma van de opleiding. DOE ZOALS DUIZENDEN MENSEN DIE EEN JOB HEBBEN GEVONDEN DANKZIJ: JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN INSAMENWERKING MET We trekkengraag M/Vtalentaan voor de volgendefuncties: FinancieelAnalist Je verzamelt en verwerkt financiële gegevens en activiteitsparameters van de verschillende diensten inhet bedrijf. Jeverleent assistentie bij bedrijfseconomische analysesinfunctie van beleidsrapportering.jewerktmeeaan het opmaken van budgetten en budgetcontroles. Je volgt de werkzaamheden m.b.t. afsluiting van het boekjaar op. Jebereidt interne enexterne rapporteringen voor. Je maakt adhoc analyses van relevante control issuesenmaakt voorstellen tot verbetering.jegeeft ondersteuning bij administratieve en operationele procedures. Je volgt derelevante ziekenhuiswetgeving op. Jerapporteert aan definancieel directeur. Medewerker Centrum Functionele Urologische Diagnostiek -50% Binnen de afdeling urologie is er een aparte onderzoekseenheid voor functionele diagnostiek die praktijkgericht onderzoek verricht in verbandmet blaasfunctie, andrologie en urologische oncologie. Binnen die afdeling maak je deel uit van een multidisciplinair team dat instaat voor dediagnostiek, behandeling en zorg van urologische patiënten. Je voert zelfstandig facetten van diagnostische onderzoeken uit. Jevoert zelfstandig urodynamischeonderzoekenuit.jevoert de transfer van röntgentafelonderdelen uit. Research Developer Biomedische Informatica Je bent eenambitieuze, jongeonderzoekermet eenpassievoornieuwetechnologieën en biomedische wetenschappen. Je krijgt de kans om in een dynamische, multidisciplinaire R&Dgroep te werken,ingebed in het UniversitairZiekenhuis Antwerpen. Je voornaamste taken op korte termijn zijn de verdere ontwikkeling en uitbouw van ons patient recruitment platform voor clinical trials en technische ondersteuning van het biomina HPC platform voor Next Generation Sequencing. Afhankelijk van je interesses, krijg je daarbij ook de kans om zelfstandig onderzoek te doen en een doctoraat te behalen. Je werktmet uiteenlopende softwarepakkettenendenieuwstetechnologieën en zoektmee naar creatieve en innovatieve oplossingen omgrote hoeveelheden biomedische data te verwerken, integreren en visualiseren. In de dynamische multidisciplinaire omgeving binnen het UZA zoek jesteeds nieuwe uitdagingen enoplossingen. Binnen verschillende diensten en onderzoeksgroepen werk je daarbij nauw samen met developers, onderzoekers en projectleiders. Je draagt de verantwoordelijkheid over volledige software-ontwikkelingstrajecten. Bijkomende informatie vind je op onze website kennis /ervaring /zorg 2013 Cevoravzw envdab willen gelijkekansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap. Boekhoudkundig en administratief Bediende traxion is een succesvolle it organisatie gespecialiseerd in informatiebeveiliging die een sterke groei doormaakt. traxion vervult opdrachten bij een groot aantal aansprekende en gerenommeerde organisaties binnen de Benelux zoals delhaize, ucb Pharma, sibelco, az sint-lucas, keytrade Bank, ing,etc. Voor onze vestiging in mechelen zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandige, stress bestendige boekhoudkundig en administratief bediende voor 20 uur per week. Als boekhoudkundig en administratief bediende ben je verantwoordelijk voor: Administratie Crediteuren en debiteuren beheer; Het voeren van de boekhouding (o.a. het doen BTW aangiften); Opmaken van begrotingen en (financiële) rapportages (maken van jaaroverzichten en jaarrekeningen); Inkoop, verkoop en facturatie. Personeelszaken Wettelijke regelingen/wijzigingen volgen; Personeelsregelement bijhouden/bijwerken; Personeelsadministratie bijhouden; Communicatie met Sociaal secretariaat. Secretariaat Ontvangen van bezoekers, verzorgen van telefoonverkeer, agendabeheer en bewaking van gemaakte afspraken en postbehandeling; Organiseren en voorbereiden van vergaderingen en bijeenkomsten. Wat zoeken we? Opleidingsniveau Bachelor, A1 graduaat; Ervaring in een boekhoudkundige/administratieve functie; Ervaring met het boekhoudpakket Exact is een pré; Een gedegen informaticakennis is onontbeerlijk (Uitstekende kennis van Excel); Zelfstandige, competitieve en resultaatgericht instelling; Communicatief vaardig, een gedreven persoonlijkheid, teamplayer; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van de Franse taal is een pré. Wat bieden we? Uitdagende job voor 20 uur per week, flexibele invulling in overleg; Goede arbeidsvoorwaarden; Jong dynamische bedrijf; Afwisselende werkzaamheden; Enthousiaste collega s; Hospitalisatie- en groepsverzekering. Neem voor meer informatie contact op met Melanie Coppens, bel of mail of bezoek onze website Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

6 6 facebook.com/jobat.be Dé oplossing voor de bouw SL-Solution, een familiebedrijf gespecialiseerd op het gebied van diamantgereedschappen in de bouwsector. Het bedrijf is gevestigd in Vichte, W-VL en verdeelt een uitgebreid assortiment van diamantzaagbladen, diamantboren, gespecialiseerde machines en toebehoren. Commercieel Vertegenwoordiger regio Antwerpen vind ons op facebook vind ons op facebook Functie: Als ervaren verkoper ben je verantwoordelijk voor de verkoop van onze hoogkwalitatieve producten Je onderhoudt de relaties met bestaande klanten, maar je doet ook aan actieve prospectie Dankzij de ondersteuning van de administratieve en technische binnendienst kunt uzich volledig focussen op het commerciële aspect Profiel: Klant- en doelgericht Thuis in de bouwsector Creatief, betrouwbaar en dynamisch Een commercieel aangelegde teamspeler die zelfstandig kan werken Aanbod: Een fascinerende functie Een interne opleiding gevolgd door een on-the-job-training Een competitieve verloning en extralegale voordelen Een bedrijfswagen, GSM, laptop Interesse? Voldoe jij aan dit profiel en lijkt het je een interessante baan? Twijfel dan niet en mail jouw motivatie en CV naar Voor meer informatie over SL-SOLUTION kunt u alvast een kijkje nemen op onze website: Compensation &Benefits 2013 Een congres dat loont! 12 workshops over verloning en aanverwante thema s Kies zelf de workshops die uwil volgen Gepresenteerddoor topspecialisten Praktijkgerichtheid is het sleutelwoord Een ideale gelegenheid om te netwerken met collega s Wanneer? 18 april 2013 Waar? Business Faculty,Brussel (Neder-over-Heembeek) Meer info op tweet mee! #compben in samenwerking met

7 7 is op zoek naar een: Dynamische uitbater/ concessionaris voor de cafetaria in het sportcomplex Het Veld Het nieuwe sportcomplex is momenteel nog in opbouw in het dorpscentrum van Zandhoven. De effectieve uitbating van de cafetaria start vermoedelijk vanaf 1 juli Meer weten? Voor meer info en voor aanvraag van het volledige dossier, contacteer mevr. Christel Goormans, sportfunctionaris (tel NETWORKINGFORTHE NEWGENERATION Interesse? Stuur uw kandidatuur (inclusief vereiste formulieren) naar het College van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, uiterlijk op dinsdag 2 april 2013 tot uur. MarCom Meetup 7maa. Idealabs Antwerpen FinanceMeetup 21 maa. Bar DesAmis,Gent HR Meetup 28 maa. Bar DesAmis,Gent ChemistryMeetup 25 apr. Antwerpen Design Meetup 2 mei De Winkelhaak Antwerpen Sales Meetup 8mei Gent WebMeetup 23 mei Brussel Clarflok,jonge en dynamische KMO, actief in waterbehandeling en waterzuivering, gesitueerd in Aarschot, in volle ontwikkeling, zoekt Sales Engineer Watertreatment West- en Oost-Vlaanderen (m/v) Onderhouden van relaties bestaand cliënteel en ontwikkelen verdere verkoop chemicaliën. Sterke interesse in technisch aspect van waterbehandeling. Ingenieur,Graduaat of gelijkwaardig. Ervaring niet noodzakelijk. Inzicht in chemie en bereid met chemicaliën te werken. Zelfstandig werk indelen en uitvoeren. Goede kennis van Frans is een pluspunt. Uitdagende functie in KMO-omgeving,mooi verloningspakket, extralegale voordelen en bedrijfswagen. Stuur uw brief en CV naar Clarflok NV,T.a.v.Yvette Charpentier, Nieuwlandlaan 16 B, Industriezone B411, 3200 Aarschot of C_ YoungProzzziseenopennetwerkgroep vanjongeenstartendeprofessionals. Laatjeinspirerenindeonline communityenontmoetandereypsop Meetupsbinnenjouwvakgebied. Dedoelstelling:groeiendoorte netwerken. Young Prozzz is een initiatief van Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden. Wij zoeken een (m/v) SECRETARIS-GENERAAL van het VSKO Uw opdracht De secretaris-generaal ondersteunt de directeur-generaal en staat in voor de leiding van de dienst Beleidscoördinatie. Hij/zij coördineert het algemeen onderwijskundig beleid en bevordert de samenwerking tussen de verbonden en diensten van het VSKO. Vanuit de standpuntbepaling van het VSKO leidt hij/zij de diverse onderhandelingsdelegaties. Wat wij verwachten Onze kandidaat heeft een universitair diploma en beschikt over een grondige kennis van de organisatie van het (katholiek) onderwijs in Vlaanderen. Hij/zij is op de hoogte van de relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en trends op onderwijskundig vlak en kan hierover een gefundeerd oordeel vormen Hij/zij onderschrijft de uitgangspunten van de eigenheid van het pedagogisch project van het Katholiek Onderwijs en getuigt van een christelijk geïnspireerde levensvisie Hij/zij is een besluitvaardig onderhandelaar met een sterk conflictoplossend vermogen. Hij/zij beschikt over een vlotte communicatiestijl Hij/zij heeft ervaring met leidinggeven en inzicht in de werking van een team. Wij bieden Een contract van onbepaalde duur (met proefperiode) in het statuut van bediende of gedetacheerde. Uheeft interesse Stuur vòòr uw sollicitatiebrief met CV naar Rudi Warson, personeelsdirecteur VSKO, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel of naar (telefonische inlichtingen ).

8 Topzorg uitbouwen, daarin vinden we elkaar. GasthuisZustersAntwerpen (GZA), is een innovatieve, modern uitgeruste organisatie van ziekenhuizen enwoonzorgcentra in en rond Antwerpen. GZA is in volle ontwikkeling en transformeert zich ineen modern bedrijf van 4000 medewerkers dat klaarstaat omdeuitdagingen van een steeds grotere nood aan zorg het hoofd te bieden. Op zoek naar variatie ineen financiële job in een groeiende sector? Draag je efficiëntie hoog in het vaandel? Zie je meer achter de cijfers? GZA isook een boeiende, complexe omgeving voor financiële profielen. Het verder uitbouwen van een financieel sterke organisatie is essentieel voor een grote ziekenhuis- enwoonzorggroep. Op dat vlak zijn de mogelijkheden en uitdagingen erg ruim: een ideale stap voor starters of ervaren financiële profielen die zich willen ontplooien in dé groeisector van de komende jaren. Het financieel departement van GZA zoekt geëngageerde collega s (m/v) om hieraan mee te werken. Onze dienst boekhouding bestaat uit verschillende teams die elk verantwoordelijk zijn voor hun domeinen zoals leveranciersboekhouding, honorariabeheer, verwerken van financiële transacties, tussentijdse controles. Voor deze dienst zoeken wij 2 collega s: Accountant leveranciersboekhouding Functie: Indeze job sta je in voor de verwerking van inkomende facturen volgens de GZAprocessen. Je hebt contacten met leveranciers en interne klanten. Daarnaast kan jeook beslissingen nemen rond uitgebreide analytische verwerking en beslis je over de match tussen inkooporders enfacturen. Accountant Functie: Als collega werken we je in de verschillende takken van dealgemene ziekenhuisboekhouding in. Jekrijgt de kans met alle domeinen in contact te komen en springt collega s bij waar nodig. Daarnaast gaan we graag met je op zoek naar je eigen interessegebieden zodat jejeook verder kan verdiepen in 1van de aspecten. Vereisten voor beide accountantfuncties: Jebehaalde een bachelordiploma accountancy. Je kan vlot overweg met een ERP-/boekhoudpakket. Jewerkt nauwkeurig en bent creatief in het zoeken naar oplossingen, neemt graag initiatief en hebt verantwoordelijkheidszin. Stafmedewerker financieel departement Functie: Met een goed analytisch vermogen voorzie je onze interne klanten van cijfergegevens zodat deze verwerkt worden in het beleid indeze verschillende departementen (vb. HRM, budgetteringen, zorggegevens ). Jedoet ondersteunend werk bij de budgetteringen, volgt investeringsprojecten en financiële planningen op en werkt diverse financiële projecten uit. Jebouwt het GZA-datawarehouse verder uit (o.a. data analyseren, datakwaliteit verbeteren ), adviseert ensensibiliseert deeindgebruikers hierbij en signaleert opportuniteiten. Vereisten: Jebehaalde een universitair diploma in een economische richting. Jehebt een goede financiële kennis en een analytisch denkvermogen. Ervaring in de sector is een voordeel. Onze financiële diensten werken met glijdende uren. Bovenstaande functies kunnen voltijds of deeltijds worden ingevuld (met een minimum van 80%tewerkstelling). Belangstelling voor een van deze vacatures? Richt je sollicitatie met cv aan GZA, t.a.v. Talentbeheer, Sint-Vincentiusstraat20, 2018 Antwerpen of mail naar Surf voor al onze vacatures naar: Vind ons op Facebook: ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef De Bijster Sint-Bavo Sint-Gabriël Gemeenschapshuis Sint-Camillus De Zavel De Swane De Eeckhof Goudblomme

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 6 - n r.23 d e c e m b e r 2008 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2009 23 A f

Nadere informatie

Voor werkzoekenden, geïnteresseerden en leerlingen op zoek naar een stageplaats

Voor werkzoekenden, geïnteresseerden en leerlingen op zoek naar een stageplaats 06 Welkom! 7 mei 2015 Een uitgave van de Scholengemeenschap Harlindis en Relindis naar aanleiding van de Jobmarkt Naar jaarlijkse traditie heet Mosa-ic u een warm welkom op de jobmarkt! Laatstejaarsleerlingen,

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden Op zoek naar nog jobs? Surf naar Jobat.be Professor lanceert e-learng hr voor leidggevd 0 uur gratis hr-opleidg voor leidggevd. Dat is wat u vdt op hrmesstie.be. De onle lessreeks is e itiatief van Ralf

Nadere informatie

career & recruitment news

career & recruitment news career & recruitment news powered by Sexy IT ers Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen Workshop Slimmer werken Flexibele oplossingen met vast en scherp tarief SPECIALS: Competentie Management

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie