Jaarverslag Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari 2009. Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. : 4338.71."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Alumni Bedrijfskundig Ingenieur Zaterdag 9 januari 2009 Statutaire Algemene Vergadering Ondernemings nr. : Belgisch Staatsblad Varendrieskouter 153, 9031 Gent Website:

2 2 Jaarverslag 2009 Voorwoord Hoe was 2009 voor u? Bijna iedereen geeft als antwoord en met een geforceerde glimlach Vrij goed en voor u? in de hoop dat de vraagsteller een negatief verhaal opstart en men daarop schoorvoetend kan inpikken. Niets daarvan voor onze alumniwerking. Voor BIR Alumni was 2009 schitterend, één en al passie. Net voor de fatale crashes eind 2008 werd het zetelende bestuur door een reeks jonge en gemotiveerde leeuwen overtuigd om de sluimerende werking nieuw leven in te blazen. De aanstelling van een Dagelijks Bestuur o.l.v. Eddy Vanovenberghe en de oprichting van diverse werkgroepen zorgde voor de nodige dynamiek. Ook de vakgroep Technische Bedrijfsvoering timmerde enthousiast mee aan een hele reeks boeiende activiteiten en we konden rekenen op steun vanuit het Vlerick-netwerk. De kalender 2010 is al rijk gevuld. Wij mikken op een uitbreiding van ons actief ledenbestand zodat vele schouders de organisatielasten kunnen torsen. Ik ben dan ook een fiere voorzitter, trots op een hardwerkend team, klaar voor ir. Patrick ibens Voorzitter Raad van Bestuur

3 Jaarverslag BIR Alumni Onder impuls van een kern enthousiaste alumni en met medewerking van de vakgroep Technische Bedrijfsvoering aan de Universiteit Gent werd in het najaar van 2008 gestart met een revival van het BIR Alumni netwerk. Het doel van dit netwerk is de BIR-opleiding meer naambekendheid te geven. Daarnaast is de alumniwerking uiteraard een goede gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen, contact te houden met de medestudenten van weleer. We zorgen natuurlijk voor het goede evenwicht met de nodige dosis fun. Doel Het vergroten van de uitstraling van de opleiding Master in Industrial Management aan de Universiteit Gent in de socio-culturele, economische en politieke omgeving. Deelname aan het beleid ervan via haar vertegenwoordigers : de vereniging zal een bevoorrechte relatie onderhouden met de Universiteit Gent en haar vakgroep Technische Bedrijfsvoering. Zij zal de professoren en docenten adviseren en steunen bij de invulling en de evaluatie van haar opleidingen en de reputatie van de opleidingen bewaken. Verdere ontplooiing van het ledennetwerk door ledennetwerken en forums te creëren. Onderhouden van vriendschapsbanden tussen al haar leden door een periodiek ontmoetingsplatform aan te bieden. Key Figures 700 actieve leden In 2009 werden diverse events georganiseerd : o 2 Networking events : 170 actieve leden o Content event : 35 actieve leden o Sport event: 15 actieve leden o Diner : 97 actieve leden Maandelijkse bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur Jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Bestuur

4 4 Jaarverslag 2009 Alumniwerking De BIR Alumni bestaat uit een Raad van Bestuur, die elk jaar herverkozen wordt tijdens de Algemene Vergadering. Binnen de Raad van Bestuur zorgen enkele leden voor het Dagelijks Bestuur. Hun taak bestaat erin de dagelijkse werking te stuwen, vooral d.m.v. sturing van activiteitsgroepen. De Raad van Bestuur bestaat uit : ir. Patrick ibens ( voorzitter ) dr. ir. Jean-Luc Deleersnyder prof. dr. ir. Hendrik Van Landeghem prof. dr. ir. Dirk Van Goubergen ir. Eddy Vanovenberghe dr. ir. Koen Jacobs ir. Kristof Claeys ir. Svend Jacobsen Het Dagelijks Bestuur bestaat uit : ir. Eddy Vanovenberghe ( voorzitter ) dr. ir. Koen Jacobs ir. Kristof Claeys ir. Svend Jacobsen Van links naar rechts : Jean-Luc Deleersnyder, Hendrik Van Landeghem, Patrick ibens, Henri Müller, Eddy Vanovenberghe, Svend Jacobsen, Kristof Claeys en Koen Jacobs. De actieve leden zijn de trekkers en medewerkers van de activiteitsgroepen.

5 Jaarverslag Structuur BIR Alumni Organigram DE RAAD VAN BEHEER ALS STUUR VAN DE ALUMNIWERKING: Zij stippelen het algemeen beleid uit, houden de financiële toestand in het oog. Zij begeleiden en waken over de inhoudelijke werking en zij zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de werking en de organisatie op zich. HET DAGELIJKS BESTUUR ALS MOTOR VAN DE ALUMNIWERKING: Zij waken over de dagelijkse werking, planning van de activiteiten en de werking van de verschillende werkgroepen. Zij zorgen er ook voor dat vraag en aanbod binnen de alumniwerking op elkaar worden afgestemd. DE WERKGROEPEN ALS CHASSIS VAN DE ALUMNIWERKING: De verschillende domeinen of onderdelen van de werking worden ondergebracht in verschillende werkgroepen. Het aantal werkgroepen en hun thema s moeten voldoende aangepast worden aan de noden en de behoeften van het moment. Belangrijk daarbij is wel dat elk van de genoemde groepen voor hun bepaald werkgebied een missie moet opstellen, die regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgeschaafd wordt. Enkel op deze manier kunnen we met z n allen zeer bewust bezig zijn en blijven met de werking.

6 6 Jaarverslag 2009 Activiteiten 2009 BIR Café Kollekasteel / Mariakerke Pre-Kick-off Event 11 april 2009 Deelnemers : 40 Het pre-kick-off evenement was de allereerste happening van de vernieuwde BIR Alumni. Als aanloop naar de officiële start van de gereanimeerde werking werd gekozen voor een informele drink in het Kollekasteel voor alle alumni sinds Deze specifieke doelgroep werd in het vizier genomen enerzijds om de affiniteit met het volgende huldigingsevent te verhogen via persoonlijke contacten, en anderzijds om de drempel naar dergelijke meer formele activiteiten toe te verlagen via een losser netwerkingsgebeuren. De deelnemers werden vergast op verse hapjes en drankjes, terwijl de doelstellingen en het programma van de BIR Alumni aan hen werden voorgesteld via presentaties en gesprekken. Door de zachte avond, kon de receptie van start gaan op het terras van het Kollekasteel. Na afloop toonden de aanwezigen zich tevreden over het hernieuwd contact met de oudcollegastudenten en keek men uit naar wat komen zou.

7 Jaarverslag Huldiging Henri Müller Vlerick Leuven Gent Management School / Gent Official Kick-off Event 6 mei 2009 Deelnemers : 107 De plechtige kick-off en huldiging van professor Müller was een groot succes. We waren met meer dan 100 man (waarbij 31 nieuwe actieve leden!). Eerst was er de korte rondleiding in de gebouwen van Vlerick, gevolgd door de huldigingsceremonie in de kapel. Professor Müller was aangenaam verrast door de voor hem onaangekondigde huldiging. Voor de recente lichting BIR alumni sinds 1998, was het interessant te horen wat de historiek is geweest van de opleiding. De visie en kracht van de opleiding bedrijfskundig ingenieur leeft vandaag nog altijd voort. Na de plechtigheden, was het tijd voor een goed verzorgde receptie, en vonden de mensen elkaar weer terug na een lange stilte. Er was zeer veel enthousiasme om de BIR Alumni werking terug op te starten en deze officiële kick-off was dan ook een bijzonder geslaagde start.

8 8 Jaarverslag 2009 Golfinitiatie Golf Puyenbroeck / Wachtebeke Sport Event 21 Juni 2009 Deelnemers : 15 Op een stralende zondagmiddag in juni waren er enkele dappere alumni die de snelst groeiende sport van België, namelijk golf, onder de knie wouden krijgen. Na een korte introductie over de regels en het golfmateriaal werden menige spieren in alle hoeken en bochten gewrongen om toch maar dat kleine balletje zover mogelijk te laten vliegen. Al snel bleek dat er enkele natuurtalenten onder onze alumni aanwezig waren. Afsluitend werd er een kleine competitie putten georganiseerd en zo werd een nieuwe generatie golfkampioenen in spe gelanceerd. Na de geleverde inspanningen werd er nog nagekaart bij een verfrissend wijntje op het terras van het clubhuis. Toen was verleiding bij enkele alumni reeds groot om aan te vangen met de golfsport. Een geslaagd event dat zeker voor herhaling vatbaar is. Vooral de prijs/kwaliteitverhouding werd enorm gewaardeerd door de alumni.

9 Jaarverslag Creativiteit & Innovatie Creax / Ieper Content Event 7 Oktober 2009 Deelnemers : 35 De avond met als thema creativiteit en innovatie werd ingeleid door Koen Jacobs. Als eerste spreker bracht Simon Dewulf, Managing Director van Creax [creativity for innovation] ons hun visie en aanpak. Vervolgens verduidelijkten onze twee gastsprekers, Jan De Geest van Pfizer en Johan Hugelier van Bekaert, hoe zij de Creax-aanpak in hun praktijk hadden toegepast. Tenslotte vertelde Philip Vanneste, Manager bij Innovatiecentrum West-Vlaanderen, ons over de vele mogelijkheden van participatie vanuit de overheid inzake innovatie. Na deze boeiende combinatie van theorie en praktijk over innovatie, en de uiteenzetting rondom financiering hiervan, konden we nog nakaarten tijdens de receptie. De presentaties kunt U vinden op bijgevoegde link :

10 10 Jaarverslag 2009 BIR Diner Monasterium Poortackere / Gent Networking Event 14 November 2009 Deelnemers : 97 Het BIR Diner 2009, ingericht door de BIR Alumni is een feit. Het kader was het Monasterium Poortackere, tegelijk statig en gezellig. Er mag terecht van een succes gesproken worden met 97 aanwezigen, waaronder vele BIR Captains, met name Jean-Luc Deleersnyder, Hugo Vandamme, Hans Romaen, Patrick ibens en Hendrik Van Landeghem. De inschrijvingen waren verdeeld met 42% naar de vakgroep (studenten en medewerkers), 35% alumni UG, 20% alumni Vlerick (<2000) en 3% sponsors. De avond werd ingezet met een receptie, waarna voorzitter Patrick ibens de herrijzenis van BIR Alumni in 2009 toelichtte vanaf de biechtstoel. Hendrik Van Landeghem sloot aan met een uiteenzetting over het succes van de nieuwe opleiding aan de vakgroep. Beide sprekers verheugden zich over de heropleving van het netwerk van de bedrijfskundig ingenieurs. Daarna volgde het walking dinner. Aan de tafels deed de goochelaar velen onder ons versteld staan met onder meer verdwijnende trouwringen. Na de koffie werd tenslotte het dansplateau ingehuldigd door het Dagelijks Bestuur met de openingsdans. De kaarsen werden omstreeks 03:00 uitgeblazen. Een zeer geslaagde avond, de eerste in een serie van nog velen!

11 Jaarverslag Werkgroepen Werkgroep Events Doelstelling De Werkgroep Events heeft als doelstelling het plannen, uitwerken en inrichten van de events die de kalender uitmaken van het werkingsjaar van de BIR Alumni, volgens een aanbod dat afgestemd is op de interessesfeer van de leden. Organisatie Om de doelstelling te realiseren werd in 2009 uitgegaan van een differentiatie volgens twee assen: De professionele as : activiteiten zoals bedrijfsbezoeken en content-based events (lezingen, seminaries & workshops). De pleasure-as : evenwichtige ontspanning onder de vorm van het jaarlijkse BIR Diner, informele netwerkinggelegenheden (BIR cafés) en sportieve activiteiten. Voor de uitvoering van het programma steunde deze werkgroep op een aantal actieve alumni, aangevuld met enkele leden van het Dagelijks Bestuur. Hoewel velen zich initieel bereid verklaarden om actief deel te nemen, wees de realiteit uit dat slechts een harde kern dit daadwerkelijk deed. Gelet op de opeenvolging van geplande activiteiten en de drukke agenda s van de uiteindelijke medewerkers was de concretisering van het programma vaak geen sinecure en het voorwerp van last-minute uitwerking.

12 12 Jaarverslag 2009 Evaluatie & evolutie Ondanks de groeipijnen kan er toch teruggeblikt worden op een reeks geslaagde events, die elders in dit jaarverslag werden beschreven. Naast de positieve noten werden telkens de onvermijdelijke kinderziekten geïdentificeerd onder de vorm van aandachtspunten, die in de volgende events werden meegenomen en die ook in de toekomst de nodige aandacht zullen krijgen ter verbetering van het aanbod. Om de werking rond events een niveau hoger te tillen, zal er voor het volgende werkingsjaar overgestapt worden op een gewijzigde structuur. De Werkgroep Events wordt opgedeeld in werkgroepen per geplande activiteit (of activiteitsgroepen), die elk één enkel event onder hun hoede krijgen. Elke activiteitsgroep zal geleid worden door een eventverantwoordelijke, die instaat voor de dagelijkse opvolging van het event. Deze activiteitsgroepen staan onder auspiciën van het Dagelijks Bestuur, waarbinnen één persoon als direct contact fungeert voor de eventverantwoordelijken. Het voordeel van deze structuur is dat elke groep zich focust op één concreet event. De key succes factor is wel dat er meer leden moeten gevonden worden die bereid zijn om een handje bij te steken en om verantwoordelijkheid op te nemen. Events ploeg 2009 Hélène Van Ginderachter - BIR2008 (verantwoordelijke content event) Joris Beeckman - BIR2008 (verantwoordelijke BIR Diner) Eddy Vanovenberghe - BIR2008 (Dagelijks Bestuur) Koen Jacobs - BIR2009 (Dagelijks Bestuur) Werkgroep Marketing De werkgroep marketing heeft zich in 2009 voornamelijk toegespitst op het creëren van de website Historiek 2009 De eerste realisatie was de creatie van het BIR Alumni logo met bijhorend kleurenpallet. De tweede realisatie was het uitwerken van het LinkedIn platform en het centraal beheer van ledeninformatie. De derde realisatie was het neerschrijven van de doelstelling van de website De opleiding BIR Alumni meer naambekendheid geven (duiding over de opleiding: BIR Opleiding en BIR Community ) De ontmoetingsplaats zijn voor de BIR Alumni zelf (informatie over events en de werking: BIR Events en BIR Alumni )

13 Jaarverslag Tenslotte was het de betrachting de website te bouwen met goedkope middelen (open-source software DRUPAL) die technisch toegankelijk zijn voor een breed publiek en tegelijkertijd een eigentijdse visuele identiteit te geven aan de website. De vierde realisatie was het uitwerken van het breder kader van marketing (uitvoering 2010). De centrale BIR Boodschap waarvan sprake is terug te vinden op de homepagina van de website: Kernwaardes die wij associëren met de bedrijfskundig ingenieur zijn: 1. kwantitatief modelleren 2. samenhangende visie over het bedrijf 3. een wezenlijk verschil maken in onderbouwde en gedegen besluitvorming De marketing ploeg 2009 Lieselotte Goens BIR2009 (content) Joris April BIR2009 (Drupal design) Kristof Claeys - BIR2007 (LinkedIn en ledendatabase) Svend Jacobsen - BIR2008 (inrichting en beheer website)

14 14 Jaarverslag 2009 Leden Profiel De BIR alumni zijn actief in meer dan 250 bedrijven wereldwijd verspreid, gaande van KMO s tot Fortune Top 500 ondernemingen. Als we nader kijken naar de huidige werksituatie zien we dat de BIR alumni hoofdzakelijk een functie op senior level (41%) of operational management (40%) hebben. Dit sluit goed aan bij de algemene inhoud van deze techno-mba opleiding, waarin zowel operationeel als general management de kern vormen. De rest van de BIR-afgestudeerden zijn professioneel actief in sales, academische wereld of consultancy.

15 Jaarverslag Samenwerkingsverbanden Samenwerkingen BIR Alumni heeft vooreerst een zeer nauwe samenwerking met de vakgroep Technische Bedrijfsvoering van de Universiteit Gent en met de Vlerick Alumni. Voorts waren er eerste verkennende gesprekken met de Ekonomika alumni binnen de vakgroep P&L (Productie & Logistiek) van de Katholieke Universiteit Leuven over het samenwerken rondom content events. Event Sponsors Voor het content event en het BIR diner werkten we in 2009 samen met onderstaande sponsors.

16 16 Jaarverslag 2009 Communicatie & Netwerk Website Functionaliteit De website heeft momenteel een aantal statische pagina s, met pure inhoud (duiding over de opleiding). Daarnaast zijn er pagina s met informatie over komende events of verslagen van events (inclusief foto s). De website laat ook toe om enquêtes te sturen naar leden, waarvan al drie keer gebruik is gemaakt. De website staat eveneens toe om online registraties voor events te doen, maar het gebruik daarvan bleek toch niet zo voor de hand liggend, omdat de leden moeten inloggen. Voorts is de ledenlijst online beschikbaar voor het bestuur. Welkomstpagina website Statistieken De website haalt een behoorlijk maandelijks volume van 150 à 200 bezoekers, met pieken tot zelfs 250 bij eventregistraties of publicatie van eventverslagen (zie Figuur Bezoekers per maand). Een gemiddeld bezoeker komt tweemaal per maand naar de website.

17 Jaarverslag Van die 150 (zie ook Figuur Hoe vindt de bezoeker de site?) kennen 105 ons al (bookmark) komen er 40 via Google, met als voornaamste zoekterm BIR Alumni klikken er 5 door vanaf een link op de website van de vakgroep Technische Bedrijfsvoering : potentiële studenten?. zijn het overgrote deel dus reeds BIR Alumni. Hoe vindt de bezoeker de site? Bezoekers per maand

18 18 Jaarverslag 2009 Nieuwsbrief Vorig jaar was er een eerste nieuwsbrief naar al onze leden, waarin de eerstkomende events worden aangekondigd, waarin algemene oproepen verwerkt worden en waarin doorverwezen wordt naar updates op de site. Created : May 19, Members : 216 Welcome to the BIR Alumni Network! Connecting all past and current participants associated with the "Master of Industrial Management", formerly know as "Bedrijfskundig ingenieur" of the Ghent University and Vlerick Leuven Gent Management School Belgium In mei 2008 werd het BIR Alumni Network gelanceerd op LinkedIn. Na enkele maanden wisten slechts een twintig tal alumni de weg te vinden naar deze groep. Vrij snel werd duidelijk dat het BIR Alumni Network niet organisch groeide en dus weinig succesvol was. Maar begin Onder impuls van de revival van de BIR Alumni, werd er een extra inspanning geleverd om het BIR Alumni Network om te vormen tot een echt networking tool. Door actief alumni aan te schrijven op het LinkedIn platform werd de groep snel uitgebreid tot een honderdtal leden. Bij elk event werd er telkens een oproep gedaan aan alle aanwezigen om lid te worden, met als resultaat dat er op vandaag reeds meer dan 200 leden lid zijn van het BIR Alumni Network op LinkedIn. Hierdoor krijgen de leden een tool aangeboden om snel en eenvoudig exmedestudenten en vrienden terug te vinden. Het LinkedIn platform geeft de BIR Alumni werking de tool om alle leden te contacteren op een eenvoudige en doeltreffende manier. De optie om discussies en vacatures te lanceren werd in 2009 reeds sporadisch gebruikt. Voor 2010 wordt er een groei van 25% verwacht en zal het tool meer uitgespeeld worden als de place-to-be om info en ideeën uit te wisselen onder de BIR Alumni. Het BIR Alumni Network is enkel toegankelijk voor studenten en alumni.

19 Jaarverslag Middelen & Activiteiten Middelen We maken gebruik van volgende middelen om de gestelde doelen te realiseren: Financiële middelen - Intern: winst gegenereerd uit eigen activiteiten en sponsoring. - Extern: subsidies. Secretariaat Vakgroep Technische Bedrijfsvoering (UGent) Professionele ondersteuning en begeleiding van de werking op allerlei vlakken (administratief, organisatorisch,... ). Aanwending Hoe streven wij de realisatie van onze doelen na? Activiteitenprogramma Er wordt over gewaakt dat we een gevarieerd programma aan activiteiten aanbieden, zoals networking events, kleine instuifactiviteiten, sport, enz... Zowel de voorstellen als de uitvoering moeten zoveel mogelijk vanuit de Alumniwerking zelf komen. Daarbij moet er wel op gelet worden dat er een gezond evenwicht gezocht wordt tussen vraag en aanbod, de draagkracht van de activiteiten e.d. Vorming - Organisatie van content events door de BIR Alumni werking - Deelname aan externe cursussen, o.a. van de Vlerick Alumni, P&L,... - Voorlichtingsavonden georganiseerd omtrent maatschappelijke thema s zoals milieu, globalisering, e.d.

20 20 Jaarverslag 2009 Promotie en PR De werking en de meerwaarde van de alumniwerking worden op een gerichte manier naar buiten toe gepromoot: - door middel van mailings - via promotiefolders - door het versturen van persberichten - door actief deel te nemen aan enkele externe, maatschappelijke evenementen. Deze tekst mag natuurlijk geen dode letter zijn. Hij was geen doel op zich, maar wel het resultaat van het bewustmakingsproces bij een grote groep actieve medewerkers. Daarenboven moet het een leidraad zijn, die ons zal toelaten om ons beleid en onze werking kritisch op te volgen, en waar nodig bij te sturen.

21 Jaarverslag Doelstellingen 2010 Algemeen Het algemene objectief voor het komende werkingsjaar bestaat eruit om de ingeslagen weg verder te bewandelen, rekening houdend met de aandachtspunten die in de loop van het afgelopen jaar geïdentificeerd werden. Concreet houdt dit o.a. in dat de bestaande organisatie zal aangepast worden om de pijnpunten aan te pakken. De huidige werkgroepen verder zullen opgedeeld worden in kleinere activiteitsgroepen met een duidelijke verantwoordelijke ondersteund door het Dagelijks Bestuur. Event Programma 2010 Verschillende activiteitsgroepen zullen opgestart worden ter voorbereiding van de events zoals vastgelegd in onderstaande kalender. Het programma streeft een evenwicht na tussen pleasurebased activiteiten (2 BIR Café s, sport event en BIR Diner) en professioneel georiënteerde evenementen (2 bedrijfsbezoeken en 2 content events). Voor de content events zal er voor het eerst gebruik gemaakt worden van de in 2009 opgebouwde contacten, door actief samen te werken bij het uitbouwen van een value-adding activiteit rond een gemeenschappelijk thema. 25 februari 2010 Bedrijfsbezoek 1 : Nike maart 2010 Bedrijfsbezoek 2 mei 2010 Content event in samenwerking met Vlerick Alumni zaterdag 12 juni 2010 Sport event vrijdag 23 juli 2010 BIR Café goes Gentse Feesten oktober 2010 Peterschap & kennismaking met nieuwe studenten Content event in samenwerking met P&L Leuven zaterdag 20 november 2010 BIR Diner donderdag 9 december 2010 Christmas BIR Café

22 22 Jaarverslag 2009 Praktische gegevens Meer info? Interessante informatie is te vinden op onze website: U kan ons ook altijd contacteren via Lid worden Indien u de BIR-opleiding hebt gevolgd kan u lid worden. U krijgt de kans om deel te nemen aan onze activiteiten, we houden u daarvan regelmatig op de hoogte via de nieuwsbrief. Het lidgeld voor 2010 bedraagt 25. U kan dit contant betalen tijdens één van de komende events of overschrijven op het rekeningnummer op naam van VZW Alumni Bedrijfskunde.

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT PAGINA 1 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2 Innovation meets business and IT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: Breugelmans Gerd... 7 Martens Rudy... 4 DEPARTEMENT BELEIDSINFORMATICA: Oorts

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie