Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België"

Transcriptie

1 Crowdfunding in België 2015 De status van crowdfunding in België

2 Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 20 juni Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of op welke andere manier dan ook. Douw&Koren Gedempt Hamerkanaal KP Amsterdam Nederland +31(0)

3 Inhoud 1 Crowdfunding 2 Introductie 3.1 Crowdfunding in Crowdfunding per categorie 3.3 Crowdfunding per vorm 3.4 Crowdfunding per project 4 Crowdfunding Congres 5 Uitdagingen voor de toekomst 5.1 Uitdaging 1: Handelingsperspectief en risicobewustzijn 5.2 Uitdaging 2: Kwaliteit en transparantie platforms 5.3 Uitdaging 3: Samenwerking en doorverwijzing door financiers 5.4 Uitdaging 4: Regulering en toezicht crowdfunding markt 6 Crowdfunducation 7 Douw&Koren crowdfunding agency

4 1. Crowdfunding Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders een financiële tegenprestatie of een beloning in natura. De financiering kan verschillende vormen hebben: een donatie financiering met tegenprestatie in natura (bijvoorbeeld een product of dienst) investering met financiële tegenprestatie (bijvoorbeeld een lening of verkoop van aandelen) Crowdfunding kan ingezet worden voor allerlei projecten en ondernemingen. Naast een financieringsmiddel is crowdfunding ook een marketinginstrument: dankzij crowdfunding kan een project of onderneming meer zichtbaarheid en draagvlak realiseren. De mogelijkheden van online communicatie en online financiële transacties maakten het ontstaan van crowdfunding mogelijk. Daarnaast zorgt de sterke behoefte aan alternatieve bronnen van financiering er voor dat het gebruik van crowdfunding sinds 2010 jaarlijks aanzienlijk toeneemt. De maatschappelijke waarde van crowdfunding is breder dan de mogelijkheid die het creëert om projecten en ondernemingen te financieren. De lage instapdrempel maakt dat vrijwel iedereen, ongeacht de grootte van de portemonnee, kan investeren via crowdfunding. Daarbij creëert crowdfunding een directe relatie tussen investeerders en de te financieren projecten. Investeerders zien waar hun inleg precies aan wordt besteed. Daarmee staat crowdfunding voor een economie waarin directe participatie de kern is.

5 2. Introductie Douw&Koren brengt de status en ontwikkeling van crowdfunding in Nederland (sinds 2011) en België (sinds 2013) in kaart. Dit onderzoek geeft gebruikers en stakeholders inzicht in de markt. We verzamelen data van de Belgische crowdfunding platforms, maar ook de data van Belgische projecten die gebruik maken van internationale crowdfunding platforms Analyse en verificatie van data zorgt er voor dat we in staat zijn een accuraat en volledig overzicht te geven van crowdfunding in België. Inzichten over de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen komen voort uit eigen onderzoek en gesprekken met stakeholders. We splitsen de markt in dit rapport uit in de volgende 3 categorieën: Maatschappelijke projecten: Financiering voor maatschappelijke projecten, zoals een project van een sportclub of buurtinitiatief Creatieve projecten: Financiering voor creatieve projecten, zoals een film of theatervoorstelling Ondernemingen: Financieringen voor ondernemers (starters en KMO)

6 3.1 Crowdfunding in 2015 Meer dan 10 miljoen euro via crowdfunding in België In 2015 werd in België voor 10,2 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Daarmee is de markt in 2015 ruim 2,3 maal zo groot gebleken als in 2014, toen de teller nog op 4,35 miljoen euro bleef steken 1. België loopt in totaal opgehaald kapitaal met crowdfunding nog altijd aanzienlijk achter op omringende landen. Zo werd in Nederland in 2015 meer dan 128 miljoen euro gecrowdfund 2 en in Frankrijk bijna 300 miljoen euro 3. De relatieve groei van crowdfunding in België is met een factor van 2,3 sterk te noemen. In 2015 werden in België meer dan 400 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd via crowdfunding. (bedragen in miljoenen euro per jaar) Referenties 1. Douw&Koren, maart 2015, Crowdfunding in België Douw&Koren, januari 2016, Crowdfunding in Nederland Finance Participatif France, februari 2016, Baromètre du crowdfunding 2015

7 3.2 Crowdfunding per categorie 10,2 miljoen euro gecrowdfund in 2015 Meer dan 400 projecten gecrowdfund

8 3.3 Crowdfunding per vorm Lening is de dominante vorm crowdfunding

9 3.4 Crowdfunding per project Gemiddeld euro gecrowdfund per project Een maatschappelijk project haalde gemiddeld euro op. Creatieve projecten haalden gemiddeld euro op. Ondernemingen haalden gemiddeld zo n euro op. Het grote verschil tussen het gemiddeld opgehaalde bedrag door ondernemingen versus creatieve en maatschappelijke projecten is te verklaren doordat het gemiddeld per investeerder ingelegde bedrag bij ondernemingen doorgaans aanzienlijk hoger is. Daar waar creatieve en maatschappelijke projecten hun crowd doorgaans een niet financiële beloning in het vooruitzicht stellen, weten ondernemers de crowd te interesseren om hogere bedragen in te leggen in ruil voor een aantrekkelijke rente of aandeel in de onderneming.

10 4. Crowdfunding Congres CROWDFUNDING WERKT? CROWDFUNDING WERKT! 21 september 2016, Antwerpen Crowdfunding maakt ondernemersdromen waar en is vandaag de dag serious business! Daarom organiseren crowdfunding agency Douw&Koren en Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemers, op 21 september 2016 het allereerste Vlaamse crowdfunding congres. Binnen- en buitenlandse ervaringsdeskundigen zullen u inspireren met hun verhaal. Maak ook kennis met verschillende crowdfunding platformen en netwerk met andere ondernemers, investeerders, bankiers en adviseurs. Meer informatie en mogelijkheden tot aanmelding:

11 5. Uitdagingen voor de toekomst Crowdfunding is de snelst groeiende vorm van financieren. De markt is in 2015 in België opnieuw ruimschoots verdubbeld. Wat mogen we van 2016 verwachten? Crowdfunding maakt zich op voor een fase van enerzijds consolidatie en anderzijds verdere groei. Ook internationaal is die trend waarneembaar. Zo neemt na de eerdere wildgroei van nieuwe crowdfunding platforms in Europa sinds afgelopen jaar de groei van het aantal crowdfunding platforms in Europa af 1. Na jaren van vrijwel uitsluitend positieve berichten over crowdfunding, worden nu ook kritische reacties geuit in verschillende Europese landen. Zo is in België zeer recent ophef ontstaan rondom nieuwsplatform Newsmonkey. Via crowdfunding platform MyMicroInvest haalde Newsmonkey in 2014 iets meer dan euro op in ruil voor aandelen in de onderneming. In 2016 is Newsmonkey verkocht, waarbij de aandelen inmiddels in waarde gestegen waren. Ondanks dit rendement, leden de crowdfunders verlies bij de verkoop vanwege de kosten van het crowdfunding platform. Dit was vooraf niet bekend en zorgt voor ophef onder crowdfunders en in de media. De nieuwe groeifase van crowdfunding gaat gepaard met nieuwe uitdagingen. We identificeren vier kernuitdagingen die in 2016 de groei van de crowdfunding markt in grote mate zullen bepalen: 1. Handelingsperspectief en risicobewustzijn ondernemers en investeerders 2. Kwaliteit en transparantie crowdfunding platforms 3. Samenwerking en doorverwijzing door financiers 4. Regulering en toezicht crowdfunding markt Referenties 1. Crowdsurfer & EY, september 2015, Crowdfunding: Mapping EU markets and events study

12 5.1 Uitdaging 1: Handelingsperspectief en risicobewustzijn De bekendheid van crowdfunding is groot. Het gebruik van crowdfunding is echter relatief laag. Crowdfunding is zo n tien jaar terug gestart onder muzikanten, waarna steeds meer creatieve en maatschappelijke projecten van crowdfunding gebruik gingen maken. Sinds eind 2010 maken ook ondernemers gebruik van crowdfunding. In eerste instantie waren dat vooral startende ondernemers, maar inmiddels wordt crowdfunding ook door bestaande KMO s ingezet. De wetenschap dat crowdfunding zich nadrukkelijk ook leent voor bestaande of en meer traditionele KMO s, en van nut kan zijn voor vrijwel alle mogelijke branches, lijkt veel KMO s echter niet bereikt te hebben. onderneming gaat is ook aantrekkelijk. Zo kan een investeerder volgen wat zijn investering mogelijk maakt. Maar is deze groep investeerders zich altijd volledig bewust van de risico s die bij investeren via crowdfunding horen? Als het goed gaat, kan een rendement worden verdiend, maar het is ook mogelijk om een investering kwijt te raken. Hoe investeerders in 2016 omgaan met mislukte investeringen, wordt bepalend voor de beeldvorming van crowdfunding in België. De volgende fase van crowdfunding dient dan ook gepaard te gaan met voorlichting en sensibilisering. In contrast met de huidige wijze van voorlichting, dient deze zich niet te richten om het vergroten van de bekendheid van crowdfunding, maar op het bieden van concreet handelingsperspectief en risicobewustzijn bij zowel ondernemers als investeerders. In 2015 werd crowdfunding in België ook voor projecten en ondernemingen in meer traditionele branches ingezet, zoals horeca, bedrijven met een business to business propositie en onroerend goed. Dat crowdfunding niet enkel is weggelegd voor innovatieve (tech) startups, is nog geen brede kennis in de markt. Concreet handelingsperspectief lijkt bij veel ondernemers nog te ontbreken. Past crowdfunding bij mijn onderneming? Hoe maak ik succesvol gebruik van crowdfunding? En welk crowdfunding platform past bij mijn financieringsvraag? Relevante vragen waar veel ondernemers het antwoord (nog) niet op weten. Het aantal mensen dat via crowdfunding investeert neemt toe. De minimale investering is klein (soms kan investeren al vanaf 10 of 100 euro), waardoor de drempel om mee te doen erg laag is. Het feit dat crowdfunding om directe investeringen in een project of

13 5.2 Uitdaging 2: Kwaliteit en transparantie platforms Na een periode van wildgroei van crowdfunding platforms is de consolidatie in de markt begonnen. Voor kleinere platforms blijkt het lastig om een sluitend business model te vinden. Tegelijkertijd wordt steeds meer professionaliteit van crowdfunding platforms gevraagd. Professionaliteit gaat over de operatie van het platform, de omgang met risico s, de kundigheid van bestuurders en de transparantie ten aanzien van de operatie, kosten en track record van het platform. De FSMA ziet uiteraard toe op (een deel van) deze normen, maar het verdient aanbeveling dat crowdfunding platforms die actief zijn in België aanvullende verantwoordelijkheid nemen voor het zo transparant mogelijk houden van de crowdfunding markt. Immers: het vertrouwen dat miljoenen mensen wereldwijd in crowdfunding hebben draait om transparantie. Zoals men niet zo gemakkelijk bij banken binnen kan kijken naar wat exact met het geld gebeurt, is de belofte van crowdfunding nu juist dat dat wél volstrekt helder is. Vertrouwen staat of valt met radicale transparantie van platforms. We doen crowdfunding platforms daarom graag de volgende aanbeveling ter vergroting van transparantie in de markt: Geef inzage in hoeveel ondernemers er wel of niet slaagden bij het ophalen van hun doelbedrag. Geef zeer helder en transparant de kostenstructuur van het platform weer, en werkt dit uit in verschillende mogelijke praktijkscenario s waaruit kosten en opbrengsten voor zowel investeerders als ondernemers blijken. Geef (realtime) inzage in hoeveel ondernemers uit het portfolio wel en hoeveel tot nu toe niet in staat zijn geweest om de crowd volledig terug te betalen en wat dit concreet betekent voor het rendement van investeerders. Laat duidelijk zien hoe het platform selecteert welke financieringsvragen wel en niet op het platform terecht kunnen komen. Mocht er een risicoclassificatie worden gebruikt om de crowd te helpen om risico s te evalueren, voorkom dan dat dat een black box wordt: laat zien waarop de classificatie is gebaseerd. Indien een reserve wordt aangehouden om de crowd terug te betalen indien een ondernemer dit (al dan niet tijdelijk) niet kan: laat zien wat hierin het gehanteerde beleid is. Laat zien wie het platform dagelijks besturen en wie er van invloed zijn op de beslissingen die het platform neemt en wat hun achtergrond is. Indien op het platform zekerheden worden ingebracht door de crowdfundende ondernemers (zoals hypotheekrecht en onderpand), laat dan exact zien hoe dit werkt, en wat er gebeurt als er meer schuldeisers zijn, zodat investeerders kunnen inschatten wat dit voor hen betekent. Geef aan hoe in geval van staking van het platform (bijvoorbeeld wegens faillissement van het platform) niet alleen de gelden van investeerders zijn veilig gesteld, maar ook de digitale infrastructuur die de terugbetalingen faciliteert kan blijven doorlopen. Door transparantie te bevorderen worden verwachtingen getoetst en kan de markt zich verder professionaliseren. Daarbij draagt het bij aan de reële risicoperceptie bij investeerders.

14 5.3 Uitdaging 3: Samenwerking en doorverwijzing door financiers Banken hebben zich de afgelopen jaren hoofdzakelijk positief uitgelaten over crowdfunding als aanvullende vorm van financiering. Daarnaast is uniek aan de Belgische situatie dat op het zeer beperkt aantal operationele platforms in België, zowel KBC Bank als BNP Paribas actief zijn met een eigen platform, respectievelijk Bolero Crowdfunding en Hello Crowd (deze laatste draaiend op de infrastructuur van het platform Ulule). Andersom spreken steeds meer crowdfunding platforms over de rol van banken als complementaire financier. In de praktijk lijkt doorverwijzing en combinatiefinanciering tussen bank en crowdfunder echter nog slechts beperkt plaats te vinden. De uitdaging voor 2016 is dan ook om in de praktijk te laten zien dat samenwerking tussen banken en crowdfunders ook concreet tot meer financiering van KMO s leidt. Dit vergt van zowel banken als crowdfunding platforms heldere afspraken en actie ten aanzien van doorverwijzing en combinatiefinanciering. Een goede onderlinge aansluiting tussen verschillende financieringsvormen kan zo leiden tot een toename van de financierbaarheid van KMO s.

15 5.4 Uitdaging 4: Regulering en toezicht crowdfunding markt Van overheidswege is crowdfunding afgelopen jaren meermaals toegejuicht als welkome en maatschappelijk waardevolle ontwikkeling. Zo is een jaar terug de basis gelegd voor een fiscale maatregel die investeren in crowdfunding aantrekkelijker kan maken. In de praktijk is van deze stimulering echter nog weinig te merken. De maatregel tot fiscale stimulering kan alleen van toepassing zijn op door de FSMA erkende crowdfunding platforms. Echter, de richtlijnen vanuit de FSMA voor een dergelijke erkenning zijn een jaar na aankondiging van de maatregel nog niet gepubliceerd, waardoor de maatregel nog geen effect heeft. Daarnaast is een sterke belemmering in regulering waar te nemen die uniek is aan de Belgische situatie en het achterblijven van crowdfunding ten opzicht van buurlanden mogelijk deels kan verklaren. Zo kunnen investeerders in campagnes met een doelbedrag tussen en euro maximaal euro investeren. Wetend dat bij sommige succesvolle crowdfunding platforms in buurlanden het gemiddeld geïnvesteerde bedrag euro overstijgt, is aannemelijk dat deze belemmering de groei van de markt aanzienlijk beperkt 1. Referenties 1. Startup Tax Shelter

16 6. Crowdfunducation Crowdfunding is een vak. Crowdfunducation is de manier om het online te leren, met actueel en hands-on advies van experts, platforms en de beste crowdfunders. De afgelopen jaren heeft Douw&Koren een paar honderd crowdfunding campagnes mogen begeleiden. We hebben kleine, lokale campagnes begeleid, maar ook miljoenencampagnes die de hele wereld over zijn gegaan. Deze ervaring hebben we vertaald in online trainingen voor ondernemers, projecteigenaren en adviseurs. Meer informatie:

17 7. Douw&Koren crowdfunding agency Douw&Koren was s werelds eerste crowdfunding agency en werkt vanaf het begin van crowdfunding aan de opkomst ervan. Douw&Koren heeft de afgelopen 5 jaar meer dan mensen en organisaties in workshops en lezingen meegenomen in de ontwikkeling van crowdfunding. Daarbij spreken ze vanuit een jarenlange intensieve praktijk in het maken en begeleiden van meer dan 250 succesvolle crowdfunding campagnes in binnen en buitenland (waarvan tientallen in België), het introduceren van crowdfunding bij het grote publiek via de media, het doen van onderzoek en geven van strategisch advies. Kunt u hulp gebruiken bij het realiseren van uw crowdfunding ambities? Neemt u dan vooral contact met ons op. Bekijk ook ons overzicht van crowdfunding platforms in België Contact Douw&Koren Gedempt Hamerkanaal KP Amsterdam Nederland +31(0)

18 Gemiddeld euro per project De groei van het aantal succesvolle crowdfunding campagnes voor maatschappelijke projecten, creatieve projecten en ondernemingen loopt onderling niet ver uiteen. Het gemiddeld opgehaalde bedrag verschilt echter wel fors. Een maatschappelijk project haalde gemiddeld euro op. Creatieve projecten haalden gemiddeld euro op. En ondernemingen haalden gemiddeld zo n Begin 2017 verkrijgbaar: euro op.

Crowdfunding in Rotterdam 2014

Crowdfunding in Rotterdam 2014 Crowdfunding in Rotterdam 2014 De status van crowdfunding in Rotterdam Douw&Koren. crowdfunding consultancy Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 23 januari 2015. Copyright Douw&Koren

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland 2015

Crowdfunding in Nederland 2015 Crowdfunding in Nederland 2015 De status van crowdfunding in Nederland Douw&Koren. crowdfunding consultancy Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 2 januari 2016. Copyright Douw&Koren

Nadere informatie

Crowdfunding in Zeeland in 2016

Crowdfunding in Zeeland in 2016 Crowdfunding in Zeeland in 2016 Douw&Koren Januari 2017 Voorwoord In 2016 is in Nederland 170 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw een flinke groei van het fenomeen ten opzichte

Nadere informatie

Crowdfunding in Amsterdam 2015

Crowdfunding in Amsterdam 2015 Crowdfunding in Amsterdam 2015 De status van crowdfunding in Amsterdam Douw&Koren. crowdfunding consultancy Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 14 januari 2016. Copyright Douw&Koren

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland 2013 De status van crowdfunding in Nederland Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 januari 2014. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2016 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 16 februari 2017. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De stand van crowdfunding in Zeeland 2015

De stand van crowdfunding in Zeeland 2015 De stand van crowdfunding in Zeeland 2015 Douw&Koren Januari 2016 2 Voorwoord De (economische) omgeving verandert voortdurend. Na vele slechte jaren lijkt de economie nu weer de opgaande lijn te hebben

Nadere informatie

Crowdfunding & duurzame energie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Crowdfunding & duurzame energie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Crowdfunding & duurzame energie In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Crowdfunding & duurzame energie De status van crowdfunding voor duurzame energie in Nederland in 2015 Dit rapport is

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers

Crowdfunding in Nederland 2012. Crowdfunding in 2012: de cijfers Crowdfunding in Nederland 2012 Crowdfunding in 2012: de cijfers Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 23 januari 2013. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland De status van crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland 2016 De status van crowdfunding in Nederland Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 2 januari 2017. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 Dit rapport is in februari 2015 opgesteld door Douw&Koren. Crowdfunding adviesbureau Douw&Koren geldt in Nederland als gids

Nadere informatie

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding

De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding. Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding De 7 valkuilen voor ondernemers bij crowdfunding Whitepaper 7 Valkuilen voor ondernemers bij Crowdfunding Indeling Bezig met het opstarten van een bedrijf? Of wilt u juist de volgende stap zetten met uw

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen:

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen: Affiliate Manual Symbid is een aandelen-crowdfunding platform, gevestigd in Rotterdam. Het platform is opgericht in 2011 en groeit sindsdien hard. Symbid wil zoveel mogelijk ondernemers, met behoefte aan

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie DEFINITIE Een groep investeerders of donateurs zorgt samen voor de financiering van onderneming of project. HISTORIE Alpe d'huzes: 2006 350.000 2012 32 miljoen 2013 29 miljoen Amsterdam City Swim: 2012

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

KAPITAAL LOKAAL ZO MAAKT U HET VERSCHIL MET CROWDFUNDING

KAPITAAL LOKAAL ZO MAAKT U HET VERSCHIL MET CROWDFUNDING KAPITAAL LOKAAL ZO MAAKT U HET VERSCHIL MET CROWDFUNDING Crowdfunding voor ondernemers Crowdfunding is momenteel voor de ondernemer een goed alternatief om een zakelijke financiering te realiseren. Banken

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars

Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars Crowd funding: innovatieve financieringsvorm maakt onstuitbare opmars Ondernemingen komen sinds de bankencrisis moeilijk, of helemaal niet meer aan krediet. Grote bedrijven kunnen dat probleem oplossen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron

CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN. Georg Szabo - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron CROWDFUNDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN - Advocaat gebruik toegestaan mits vermelding bron INHOUD 1. Definitie : wat is crowdfunding 2. Historiek, omvang en kadering 3. Soorten Crowdfunding 4. Juridische

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

Crowdfinance in Nederland. Tweede kwartaal 2016

Crowdfinance in Nederland. Tweede kwartaal 2016 Crowdfinance in Nederland Tweede kwartaal 2016 www.crowdfundmarkt.nl juli 2016 1 OVER CROWDFUNDMARKT.NL Crowdfundmarkt.nl biedt kieskeurige investeerders de mogelijkheid alle crowdfundingprojecten met

Nadere informatie

Crowdfinance in Nederland. Update eerste kwartaal 2016

Crowdfinance in Nederland. Update eerste kwartaal 2016 Crowdfinance in Nederland Update eerste kwartaal 2016 www.crowdfundmarkt.nl april 2016 1 OVER CROWDFUNDMARKT Crowdfundmarkt biedt kieskeurige investeerders de mogelijkheid alle crowdfundingprojecten met

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren. De antwoorden!

9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren. De antwoorden! 9 e BCB / Crown Media Business Challenge maandag 10 oktober 2016 te Badhoevedorp m.m.v. adviesbureau Douw en Koren De antwoorden! www.bcbadhoevedorp.nl www.crownmedia.nl Bronvermelding t.a.v. de 25 quizvragen:

Nadere informatie

Crowdfinance Crowdfunding met financieel rendement in Nederland

Crowdfinance Crowdfunding met financieel rendement in Nederland Crowdfinance 2016 Crowdfunding met financieel rendement in Nederland CROWDFINANCE 2016 www.crowdfundmarkt.nl www.crowdfundpanel.com i OVER ONS Beleggers in crowdfunding staan bij Crowdfundmarkt.nl en Crowdfundpanel.com

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Crowdfunding in Nederland

Crowdfunding in Nederland Crowdfunding in Nederland Door de terugtrekkende beweging van de overheid in de kunst- en cultuursector zie je steeds meer vormen van publieke financiering ontstaan zoals crowdfunding. Crowdfunding is

Nadere informatie

Bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

Bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering Bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering Donderdag 2/7/2015 Muntpunt, Brussel Introductie Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz over aanvullende financiering in de culturele sector 1 Aanvullende financiering

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q1 2015 Q1 2015 1 Voorwoord Dit is de eerste, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin vindt

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

CROWDFUNDING Brochure 2015. Bolero Crowdfunding KBC Securities

CROWDFUNDING Brochure 2015. Bolero Crowdfunding KBC Securities CROWDFUNDING Brochure 2015 Bolero Crowdfunding KBC Securities Invest and grow together INHOUD 1. Over crowdfunding 1.1 Crowdfunding, wat is dat? 1.2 Het succes van crowdfunding 1.3 Crowdfunden, een online

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Masterclass: Hoe vind ik financiering voor mijn bedrijf?

Masterclass: Hoe vind ik financiering voor mijn bedrijf? Masterclass: Hoe vind ik financiering voor mijn bedrijf? 1 Doel van vandaag Ik heb een duidelijk beeld van welke typen financiering er zijn voor het MKB en hoe ik tot de juiste financiering voor mijn bedrijf

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Alternatieve financiering: crowdfunding

Alternatieve financiering: crowdfunding Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond. Alternatieve financiering: crowdfunding

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Crowdfunding als spark voor de financiering van duurzame energie innovaties?!!!

Crowdfunding als spark voor de financiering van duurzame energie innovaties?!!! Spark! Crowdfunding als spark voor de financiering van duurzame energie innovaties?!!! Verkenning in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland!! Mei 2014! !!!!!!!!! Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken

Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken Internet portal als katalysator tussen kennis, klanten en netwerken MKBnext: De wegwijzer bij bedrijfsoverdracht DCFA congres Tax & Legal, 11 juni, Zeist Jeroen Pliester De toegevoegde waarde van een internet

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor maatschappelijk ondernemen. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief

Beleidsplan Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.1 Status : Definitief Beleidsplan 2015 Organisatie : VANenVOOR.nl B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 21-01-2015 Versie : 2.1 Status : Definitief Inleiding VANenVOOR.nl staat voor maatschappelijk ondernemen.

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015.

@ONL @BiesheuvelHans. Vitaal Bedrijvig Veghel. Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen. 9 juli 2015. @ONL @BiesheuvelHans Vitaal Bedrijvig Veghel Bijeenkomst Financiering en alternatieve financieringsvormen 9 juli 2015 Hans Biesheuvel Hans Biesheuvel: Ondernemer Investeerder Initiatiefnemer ONL voor Ondernemers

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze (GESPROKEN WOORD GELDT) Majesteit, dames en heren! Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze organisatie in korte

Nadere informatie

Crowdfunding. Wat is crowdfunding. Drie verdienmodellen. Voorbeeldprojecten. Bekendheid met crowdfunding

Crowdfunding. Wat is crowdfunding. Drie verdienmodellen. Voorbeeldprojecten. Bekendheid met crowdfunding Crowdfunding Crowdfunding is in opmars. Ook voor vastgoedprojecten wordt deze methode steeds vaker toegepast. In dit sectorthema onderzoekt het huidige gebruik van crowdfunding in de bouw en de houding

Nadere informatie

NATIONAAL CROWDFUNDING ONDERZOEK onderzoek naar de motivaties, risico inschattingen en besluitvorming van crowdfunders in nederland

NATIONAAL CROWDFUNDING ONDERZOEK onderzoek naar de motivaties, risico inschattingen en besluitvorming van crowdfunders in nederland NATIONAAL CROWDFUNDING ONDERZOEK 2016 onderzoek naar de motivaties, risico inschattingen en besluitvorming van crowdfunders in nederland SEPTEMBER - 2016 SAMENVATTING Uit ons onderzoek blijkt dat meedoen

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs?

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs? ALGEMEEN Wat is Geef Onderwijs? Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen

Nadere informatie

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen TAX SHELTER 2.0 Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen Sprekers Jean-Paul Philippot Casa Kafka Pictures, gedelegeerd bestuurder Dirk Gyselinck Belfius, lid van het directiecomité,

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

De Energietransitie & Zelforganisatie De rol van burgers & sociaal ondernemers Flor Avelino Workshop@ Energiecafé RMC The Hub 1 juni 2013

De Energietransitie & Zelforganisatie De rol van burgers & sociaal ondernemers Flor Avelino Workshop@ Energiecafé RMC The Hub 1 juni 2013 De Energietransitie & Zelforganisatie De rol van burgers & sociaal ondernemers Flor Avelino Workshop@ Energiecafé RMC The Hub 1 juni 2013 www.drift.eur.nl www.transitiepraktijk.nl www.transitionsnetwork.org

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren

DOOHHQYRRU0RVOLPVEHVWHPG]RX]LMQ.(suggestie: zorg dat je bruto inkomen de komende jaren 6XJJHVWLHVQDDUDDQOHLGLQJYDQGHYHUNHQQHQGHDQDO\VHdeel I: De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) DNB hebben een verkennende analyse over Islamitisch financieren gepubliceerd.

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Real Estate Crowdfunding Profit Plan

Real Estate Crowdfunding Profit Plan Crowd1 Network Ltd Gevestigd in De Verenigde Arabische Emiraten, Ras Al Khaimah, RAS International Corporate Center, Reg.nr. ICC20160342 Crowd1 Network Europe Ltd Gevestigd in Cyprus, Reg. Nr. HE360087

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

kenmerk Bijlagen: 3: Evaluatie Crowdfunding Zeeland, Rapport Douw & Koren, Persbericht crowdfunding Zeeland.

kenmerk Bijlagen: 3: Evaluatie Crowdfunding Zeeland, Rapport Douw & Koren, Persbericht crowdfunding Zeeland. lllllllliillil 17006481 Provincie /^Zeeland Gedeputeerde Staten prövélnae -. 'D Provinciale Staten van de Provincie Zeeland Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG AFD. 3 6, AFD. Tüft;V!!JN DAT JM 2 n AMBT. ^b-

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1839 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Boeken & Crofun. Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs en lezers. 26/04/13. De staat van het boek en crowdfunding

Boeken & Crofun. Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs en lezers. 26/04/13. De staat van het boek en crowdfunding De staat van het boek en crowdfunding Boeken & Crofun Wat is crowdfunding Wat is crowdfunding via Crofun Voorbeelden Nederland Voorbeelden Belgie Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q2 2015 Q2 2015 1 Voorwoord Dit is de tweede van 2015, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin

Nadere informatie

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Verschillende vormen van financiering dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Vooraf De beste financiering is geen financiering! Kijk eerst eens goed naar

Nadere informatie

Bereikbare financiering voor het MKB. Week van de Financiën 2017

Bereikbare financiering voor het MKB. Week van de Financiën 2017 Bereikbare financiering voor het MKB Week van de Financiën 2017 Veranderingen in het financieringslandschap Kredietverlening door banken vertraagd; nieuwe vormen komen op. Kredietverlening banken aan MKB

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

STATUS VAN CROWDFUNDING IN RIJK VAN NIJMEGEN

STATUS VAN CROWDFUNDING IN RIJK VAN NIJMEGEN STATUS VAN CROWDFUNDING IN RIJK VAN NIJMEGEN 22 AUGUSTUS 2017 Rapport Crowdfunding Rijk van Nijmegen De afgelopen jaren is het bedrag dat landelijk via crowdfunding in bedrijven en projecten is geïnvesteerd

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

1.14 Overeenkomst De Overeenkomst die wordt aangegaan tussen de Deelnemer en NEN waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.14 Overeenkomst De Overeenkomst die wordt aangegaan tussen de Deelnemer en NEN waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. NENCrowd Deelnemersvoorwaarden Versie oktober 2014 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 1.1.Crowdfunding Het betrekken van stakeholders en het financieren van een project door een groep individuen in plaats van

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie