INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal Informatieve opdrachten voor de stad Leuven Dienst wegwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27."

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur Voorstelling van de werking Dienstverlening Sociaal-culturele activiteiten Ondersteuning voor de deelwerkingen Werking met en door vrijwilligers Organisatieschema en toelichting Communicatie door Seniorama Externe communicatie Interne communicatie Vrijwilligersbeleid Opdracht Organisatie Vrijwilligers Cel vrijwilligersbeleid Dienstverlening Centrumraad Advies en ondersteuning Registratie van vragen Dienst wegwijs Woon-, zorgcentra en assistentiewoningen De Babbellijn Psychologisch advies Spreekuur senioreninspecteur Leuvense politie Voetverzorging Hulp bij GSM Hulp bij digitaal fototoestel Hulp bij laptopgebruik Informeren en verwijzen Lezingen psychisch en fysisch welzijn Individuele contacten via het onthaal Informatieve opdrachten voor de stad Leuven Dienst wegwijs Inhoud 1

2 4 Middagmaaltijden Restorama Seniorama oppas- en gezelschapsdienst Dankwoord Realisaties Vrijwilligers van de oppas- en gezelschapsdienst Samenwerking met project Nachtzorg Samenwerking met project Vergeten naar buiten te komen Stagiaires Buurthulp en boodschappendienst De werking Organisatie van beide diensten Wie doet op de dienst beroep? Het sociaal-cultureel aanbod Lezingen Culturele lezingen Open venster op de wereld Levensbeschouwingen Themacursussen Talen Engels Spaans Duits Italiaans Frans Computergestuurde technologie Computercursussen Tabletcursussen Sport en beweging Creatieve ateliers Aquarel Bloemschikken Mandala Filmclub Buurt- en zomeractiviteiten Recreatie Weekeindekriebels Daguitstappen Overige activiteiten Seniorama is lid en werkt actief mee Stagebegeleiding Inhoud 2014

3 Voorwoord De meeste organisaties en dus ook de vzw's publiceren een jaarverslag, een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de algemene en specifieke werking, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. In het dagelijkse taalgebruik wordt echter de term jaarverslag als aanduiding voor het gehele boekwerk gehanteerd en wordt het puur financiële deel met budget en jaarrekening aangeduid. Beide verantwoordingsstukken worden op onze algemene vergadering voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd. De grote kracht van onze organisatie blijft de intense betrokkenheid van de vrijwilliger die creatieve ideeën aanbrengt, implementeert en participeert gedurende het hele wordingsproces vanaf het embryonale stadium tot de definitieve programmering en concretisering. In 2014 zijn tweehonderd en zes vrijwilligers en drie beroepskrachten erin geslaagd de voornaamste doelstellingen van onze werking dagelijks gestalte te geven en te optimaliseren. Dit is het hoogste aantal vrijwilligers actief in onze vereniging dat we in de geschiedenis van Seniorama mogen noteren. Het lijkt me dan ook passend dit indrukwekkend aantal even cijfermatig te situeren in een beperkt en niet limitatief overzicht: de dienstverlenende taken van Seniorama worden opgenomen door 85 vrijwillige en 3 professionele medewerkers. De verschillende taken worden begeleid, gepland en georganiseerd vanuit de respectieve werkgroepen. de sociaal culturele werking steunt organisatorisch en administratief volledig op vrijwilligers. In totaal zijn hier 61 vrijwilligers werkzaam. de omvang van Seniorama, het groot aantal deelwerkingen, de respectieve activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden, de vergaderingen en ad hoc werkgroepen maken een doorgedreven en intense coördinatie noodzakelijk. Deze essentiële opdracht wordt gedragen door 75 vrijwilligers. Een dynamische organisatie zoals Seniorama zal steeds een vinger aan de pols moeten houden. De noodzakelijke groei van onze vereniging vereist een sterkere professionalisering zonder echter de draagkracht en de drijfkracht van onze werking te hypothekeren. We beseffen dat binnen een organisatie met een complexe structuur, communicatie onze grootste aandacht behoeft, vandaar ook onze intense en gefocuste zorg hiervoor. Ook in de toekomst blijft onze prioriteit de leef- en werkvreugde van de vrijwilligers en dit ten dienste van onze talrijke klanten en zorgbehoevenden. Het moet een verhaal blijven van heel veel geven maar ook heel veel terug krijgen. Het is altijd passend een voorwoord af te sluiten met een dankwoord aan alle enthousiaste medewerkers. Met fierheid mag ik als lid van deze gilde schitterende mensen, ieder vrijwilliger, klant en personeelslid danken voor zijn engagement en deskundige inzet. Steeds weer treft het mij dat het centrum een ontmoetingsruimte is waar zowel occasionele bezoekers als habituees graag komen en een plaats vinden om zich te ontplooien en te ontspannen. Het is goed er weer te keren Marc Ruysen, Voorzitter raad van bestuur 2014 Voorwoord 3

4 Visie en missie van Seniorama Met zijn werking wil Seniorama het groeiend aantal ouderen in onze samenleving zowel van de derde als vierde leeftijd ondersteunen. De derde leeftijd heeft vandaag de wind in de zeilen. Steeds meer mensen leven langer, de jonge senioren hebben nog veel potentieel om het niveau van hun lichamelijke en mentale fitheid te verbeteren. De opeenvolgende generaties worden alsmaar fitter, de intelligentie en de specifieke deskundigheden die iemand doorheen het leven verworven heeft blijven bewaard. Meer en meer mensen worden succesvol ouder, ze bereiken hoge niveaus van welbevinden en weten hoe ze efficiënt moeten omgaan met winst- en verlieservaringen op oudere leeftijd. Over de vierde leeftijd is er minder goed nieuws. Hoogbejaarden verliezen veel van hun intellectuele mogelijkheden en ze zijn steeds minder in staat om iets nieuws te leren. Ze ervaren meer en ook vaker stress (ze kunnen minder tegen nieuwe en onbekende situaties). De kans om dement te worden neemt enorm toe (rond de 50% bij 90 jarigen). Hoogbejaarden worden lichamelijk steeds brozer (frailty), ze functioneren niet meer zo goed en hebben vaak meerdere ziekten. De wetenschappers Baltes en Smith (2003) stellen vast dat hoe ouder men wordt, hoe groter de kans dat de jaren voor het overlijden nog weinig kenmerken hebben van succesvol ouder worden. Het hangt er natuurlijk van af wat men verstaat onder succesvol ouder worden. Een veel gehoorde omschrijving is: gezond en mentaal alert zijn en een actief leven leiden (Rowe & Kahn, 1997). Maar er zijn hoogbejaarden die niettegenstaande alle achteruitgang, met een positieve ingesteldheid en adequate zorg uit hun omgeving, een waardevol en voldoening gevend leven leiden. Eigenlijk is gelukkig leven op hoge leeftijd een kunst. Het spreekt vanzelf dat de grens tussen de derde en de vierde leeftijd vloeiend is. Seniorama richt zich op mensen uit beide leeftijden en zal om beiden van dienst te zijn ook speciale aandacht moeten geven aan diegenen die langzaam maar zeker van de ene levensfase in de andere overgaan. Van een toestand van succesvol ouder worden evolueren naar een toestand van zinvol en waardig oud zijn in het aanschijn van de dood is geen kleine opgave. Mensen in deze overgangsfase dreigen wel eens onzichtbaar te worden (want huisgebonden), tenzij de sociale banden die in de fase van het succesvol ouder worden gegroeid zijn, hecht blijken te zijn en deel van de mantel van zorg worden. Door het hulp- en vormingsaanbod van Seniorama worden dagelijks ouderen in de gelegenheid gesteld en aangespoord om nieuwe vaardigheden aan te leren en oude te onderhouden (denk aan het computergebruik, vreemde talen, genieten van literatuur, schilderen). Daarnaast vinden velen hier sociale, psychologische en spirituele diensten die in tijden van fysieke achteruitgang en ziekte het verschil kunnen maken tussen vereenzaming en depressie enerzijds en dankbare aanvaarding en gelatenheid anderzijds (de oppas- en gezelschapsdienst, de buurthulp en boodschappendienst, de babbellijn, de informatie over diensten). Ook tegenover andere leeftijdscategorieën heeft Seniorama met zijn lokaal dienstencentrum en oppasdienst een belangrijke preventieve en thuis ondersteunende functie. Dat Seniorama als vzw achter deze visie staat blijkt uit de opdrachtverklaring die door de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 4 Opdracht 2013

5 Opdrachtverklaring Seniorama is een Leuvense sociale pluralistische beweging met bijzondere maar niet uitsluitende aandacht voor de positie van de ouderen in de maatschappij. De werking omvat dienstverlenende en socio-culturele activiteiten waarmee Seniorama een sociale mix aan doelgroepen wil bereiken en waar ontmoeting en sociale contacten een centrale rol innemen. Seniorama wil hulp en activiteiten ontwikkelen die bijdragen tot meer zelfstandigheid en deze actief aanbieden aan zorgbehoevende personen en allen die er bij betrokken zijn. Zo kan men bij Seniorama terecht voor aanvullende ondersteuning bij mantelzorg, een buurt- en boodschappendienst, informatie over thuiszorg, rusthuizen en serviceflats en een oppas- en gezelschapsdienst. Met haar socio-culturele activiteiten biedt Seniorama de actieve ouderen in een vriendschappelijke sfeer de mogelijkheid om zich te vormen en te ontplooien via lessen, lezingen, uitstappen en sport. Seniorama bestaat dankzij een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden ondersteund door beroepskrachten. Seniorama wil dan ook al haar vrijwilligers optimale participatie- en ontplooiingkansen aanbieden. Om haar doel optimaal te bereiken streeft Seniorama naar overleg en samenwerking met andere organisaties, diensten en officiële instanties Visie en missie van Seniorama 5

6 Voorstelling en structuur 1 Voorstelling van de werking Binnen Seniorama zijn er twee grote deelwerkingen. Met de dienstverlenende activiteiten willen we mensen ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. Seniorama biedt diensten aan met vrijwilligers die een aanvulling betekenen op de thuiszorgdiensten die met professionele medewerkers actief zijn. De socio-culturele activiteiten richten zich naar ouderen die actief willen blijven, willen leren en hun sociaal netwerk willen uitbouwen. 1.1 Dienstverlening De dienstverlenende taken van Seniorama worden opgenomen door 85 vrijwillige en 3 professionele medewerkers. De verschillende taken worden begeleid, gepland en georganiseerd vanuit werkgroepen waarin vrijwillige en professionele medewerkers tijdens vergaderingen overleggen en afspraken maken. Het lokaal dienstencentrum (LDC) van Seniorama werkt in de Leuvense binnenstad in het gebied begrensd door de Tiensestraat, Brusselsestraat en de vesten, het oostelijk deel van de Leuvense binnenstad. Het LDC is erkend door de Vlaamse overheid en deze erkenning is onderhevig aan een aantal voorwaarden. Hierna volgt een overzicht van deze voorwaarden en een verwijzing naar de plaats waar de beschrijving binnen het jaarverslag terug te vinden is. Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van algemeen-informatieve aard. Voor advies over thuiszorg, premies en dienstverlening kunnen gebruikers van het lokaal dienstencentrum bij de dienst wegwijs (p. 21, 27-28) terecht. Deze dienst verzamelt en verwerkt informatie die voor thuiszorggebruikers, ouderen en hun familie nuttig zijn. Samen met de onthaalvrijwilligers en langs diverse kanalen wordt deze informatie aan hulpvragers gegeven en verduidelijkt. De brochure Woonzorgcentra en assistentiewoningen (p. 21) wil gebruikers en hun familie helpen bij de keuze van een plaats in een woonzorgcentrum of in een assistentiewoning. De onthaalvrijwilligers (p ) zijn iedere werkdag aanwezig op het onthaal en geven klanten informatie over de diensten en activiteiten van Seniorama, basisinformatie over diensten in de thuiszorg en activiteiten voor ouderen in Leuven. Het personeel (p. 14) ondersteunt de vrijwilligers bij deze taken en staat klaar om gespecialiseerde informatie te geven over hulp- en dienstverlening. 10 lezingen en 5 themacursussen worden georganiseerd over psychisch en fysisch welzijn (p. 25, 36-44). 6 Voorstelling en structuur 2014

7 Op een aantal andere manieren wordt informatie gegeven over de werking. Het gaat om geschreven informatie: het tijdschrift Senioramanieuws, folders, brochures, wegwijsfolders, affiches in culturele gebouwen en winkels van Leuven en in de gebouwen van Seniorama, aankondigingen in kranten en advertentiebladen. Daarnaast is er de eigen website en wordt op verschillende manieren informatie verleend zoals in seniorenraad, bij seniorenverenigingen en tijdens infobeurzen. Ook is er wekelijks een uitgebreide communicatie naar verschillende persorganen en naar de online en schriftelijke cultuuragenda van de stad Leuven (p ). Seniorama heeft met de stad Leuven een samenwerkingscontract om een aantal informatieve opdrachten te vervullen naar senioren. In 2014 wordt gewerkt aan een project rond eenzaamheid en wordt een samenwerking uitgebouwd rond innovatie in de ouderenzorg. (p ). Het spreekuur van de Leuvense politie geraakt stilaan ingeburgerd in de werking. Eén keer per maand heeft de senioreninspecteur van de Leuvense politie spreekuur in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum (p. 23). Mensen die vragen hebben, kunnen bij de senioreninspecteur terecht. Het lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van recreatieve aard. De recreatieve activiteiten die Seniorama aanbiedt zijn zeer uitgebreid en verscheiden. We vinden deze terug bij de creatieve ateliers, sport en beweging, de zomeractiviteiten, de uitstappen en reizen (p ). Eén keer per week is er een namiddag met gezelschapsspelen. In de cafetaria zijn gezelschapsspelen ter beschikking van de gebruikers en ligt een krant ter inzage. Het lokaal dienstencentrum biedt activiteiten van algemeen vormende aard aan. Deze vormende activiteiten zijn taalcursussen, computer- en tabletcursussen, GSM initiatie, lezingen over cultuur, open venster op de wereld, levensbeschouwingen en godsdiensten, themacursussen, culturele uitstappen (p.36-44, 44-48). Het lokaal dienstencentrum verricht specifieke werkzaamheden. Dagelijks worden warme maaltijden aangeboden. (p ). Seniorama beschikt over een boodschappendienst waar vrijwilligers zowel de coördinatie als de boodschappen op zich nemen (p ). De boodschappendienst staat klaar om noodzakelijke boodschappen te doen voor zorgbehoevende, alleenstaande en mindermobiele personen. De dienst voor buurthulp verleent kleine diensten aan buurtbewoners. Het gaat hier om taken voor de personen die hiervoor geen beroep kunnen doen op familie of buren (p ). In het kader van de activiteiten van het dagelijks leven is er een gezondheidsconsult en een pedicure die ter plaatse komt. Eén keer per maand kan een afspraak gemaakt worden met een psycholoog (p ) van het centrum geestelijke gezondheidszorg en eveneens één keer per maand is de pedicure aanwezig in het dienstencentrum (p. 23). Om gebruikers te ondersteunen om mobiel te blijven is er een samenwerkingscontract met de vzw Mobiel afgesloten Voorstelling en structuur 7

8 Centrumleider: Marlies Van Mechelen In de loop van het jaar nam de centrumleider deel aan verschillende vormingsmomenten. 28 februari Belevingservaring dementie in WZC Ter Vlierbeke 25 april Euthanasie, spreken over het levenseinde. Commissie Juridische bijstand 13 november Vermaatschappelijking van de zorg, Vlaamse vereniging voor dienstencentra 18 november Oud en eenzaam, voor een cliché-vrije aanpak, Gemeente Arendonk en Vormingplus Kempen De centrumraad komt in 2014 zes keer samen (p. 20). Evaluatie kwaliteitsplanning Iedere welzijnsinstelling in Vlaanderen moet beantwoorden aan het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat een welzijnsinstelling een kwaliteitshandboek opstelt en dit ook gebruikt in de dagelijkse werking. Het handboek bevat naast de beschrijving van de situatie in de organisatie een aantal procedures die moeten garanderen dat aan de kwaliteit gewerkt wordt. Op vraag van de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap wordt de procedure voor het functioneren van het personeel aangevuld en verfijnd. Het handboek is door iedereen te raadplegen in Seniorama. Op het onthaal en in het lokaal van het personeel bevindt zich een exemplaar. Bij iedere jaarplanning hoort ook een kwaliteitsplanning en de evaluatie. In 2014 wordt gewerkt aan de uitbreiding van de onthaalfunctie tijdens de middaguren(p.26). Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan dat de basis vormt voor de tweejaarlijkse zelfevaluatie.(p. 14) De oppas- en gezelschapsdienst zet vrijwilligers in om zorgend aanwezig te zijn bij bejaarden, langdurig zieken en mensen met een beperking. Deze dienst functioneert zowel overdag als s nachts. De activiteiten zijn enerzijds een ondersteuning van zorgbehoevende personen die vaak alleen zijn, anderzijds geeft het de mantelzorger de kans tijd vrij te maken voor zichzelf. De oppas- en gezelschapsdienst heeft een samenwerkingscontract met het OCMW van Leuven, Herent en Oud-Heverlee en is als dienst voor oppashulp erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Coördinator oppas- en gezelschapsdienst: Bianca Pisera In de loop van het jaar nam ze deel aan volgende vormingsmomenten. 28 februari Belevingservaring dementie in WZC Ter Vlierbeke 19 maart Veiligheidsbeleid te Brussel 25 april Euthanasie, spreken over het levenseinde. Commissie Juridische bijstand 13 november Vermaatschappelijking van de zorg, Vlaamse vereniging voor dienstencentra 18 november Oud en eenzaam, voor een cliché-vrije aanpak, Gemeente Arendonk en Vormingplus Kempen 8 Voorstelling en structuur 2014

9 1.2 Sociaal-culturele activiteiten Deze werking steunt organisatorisch en administratief helemaal op vrijwilligers. In totaal zijn hier 61 vrijwilligers werkzaam. De centrumleider neemt deel aan de teamvergaderingen van deze afdeling om de coördinatie tussen de verschillende delen van de Senioramawerking te verzekeren. Iedere deelactiviteit van deze werking wordt gepland en uitgevoerd door een stuurgroep van vrijwilligers. De vrijwilligers vergaderen regelmatig om een planning vast te leggen. De activiteiten die georganiseerd worden zijn zeer verscheiden. Naast taalcursussen zijn er de cursussen die senioren wegwijs maken in computer- en tabletgebruik. Lezingen met nabespreking willen onderwerpen rond cultuur, open venster op de wereld en levensbeschouwingen telkens tijdens één namiddag behandelen. Themacursussen en creatieve ateliers besteden één of meerdere namiddagen om een onderwerp uit te diepen. Een uitgebreid gamma sportactiviteiten staat eveneens op de agenda. De uitstappen die vanuit Seniorama georganiseerd worden kennen veel succes, zowel de halve dag- en daguitstappen als meerdaagse reizen. Deze laatste gebeuren in samenwerking met een externe organisator. 1.3 Ondersteuning voor de deelwerkingen Deze ondersteuning wordt gedragen door 75 vrijwilligers. De omvang van Seniorama, door het groot aantal deelwerkingen, het aantal activiteiten dat jaarlijks georganiseerd wordt, de vergaderingen en werkgroepen ad hoc die in de loop van het jaar binnen de gebouwen van Seniorama plaatshebben, maakt een intense coördinatie noodzakelijk. Binnen Seniorama steunt deze administratieve coördinatie op een netwerk van computers dat beheerd wordt door Piet Tallon, Aimé Feys, en Jaak Burg. De gegevens over dienstverlening en activiteiten zijn vervat in databestanden die door Jaak Burg en Raymond Van Den Broeck geactualiseerd worden en aangepast aan de noden van de organisatie. Voor de uitvoering van de administratie kan beroep gedaan worden op een groep vrijwilligers die de meest uiteenlopende taken opnemen en die actief zijn, soms in verschillende deelwer Voorstelling en structuur 9

10 kingen: Mariette Vandenbosch, Mariette Sweevers, Jan Larivière, Lilliane De Brouwer, Marie Hanssens, Daniel Bollaerts, Mia Vanden Bossche, Miriam Kindt, Mia Sermeus, Anne Versnick, Greta Duchateau, Chris Van de Vyver, Agnes Peetroons. Een aantal vrijwilligers is actief op financieel-administratief en op boekhoudkundig gebied: Anne Aerts, Irène Verstrepen, Mia Sioen, Louise Somers, Daniel Bollaerts, Chris Van de Vyver, Adrienne Elsen, Mia Sermeus. Daarnaast wordt beroep gedaan op een boekhoudkundig bureau voor opvolging van de wettelijke verplichtingen en ter ondersteuning van de vrijwilligers van de boekhouding. Communicatie is een sleutelwoord voor een organisatie met een groot aantal vrijwilligers en met een voortdurende evolutie en toename van activiteiten en dienstverlening. De interne communicatie gebeurt binnen overlegvergaderingen per werkgroep, via nieuwsbrieven en persoonlijke contacten. Dit onderwerp krijgt aandacht van de cel vrijwilligersbeleid dat over dit thema een vorming heeft voorbereid. De externe communicatie wordt op verschillende manieren gerealiseerd: website, Senioramanieuws, verspreiden affiches en folders, activiteiten doorspelen aan verschillende perskanalen. Het jaarverslag is zowel belangrijk voor interne als externe communicatie. Dit wordt verzorgd door Chris Van de Vyver. De cafetaria vormt binnen Seniorama een ruimte waar mensen terecht kunnen voor een babbel en een drankje, waar de cursisten pauzeren en waar het gezellig is om iemand te ontvangen of een kleine vergadering te houden. In de cafetaria wordt ook de middagmaaltijd geserveerd. In het kader van het lokaal dienstencentrum wordt er een leeshoekje ingericht met de krant. Daarnaast zijn er gezelschapsspelen beschikbaar voor liefhebbers. Voor de goede werking en de gezelligheid in de cafetaria kunnen we beroep doen op een grote groep vrijwilligers: Veerle Aerts, Nicole Schets, Greta Duchateau, Liliane Lefebure, Paul Wolfs, Liliane Hugaerts, Marie Smets, Mariette Sweevers, Maria Wauters, Roger Cumps, Alberte Dekeyzer, Liliane Janssens, Leen Verheyden, Marthe Goossens, Danielle Verbinnen, Noella Thirion, Carine Van Espen, Daniel Bollaerts, Johan Vanackere, Celeste Verbiest, Bram Riemis, Greet Peeters, Chris Van Aerschot, Margarita Venegas, Sandra Derycke, Marie-José Vandegaer. Voor de technische problemen waarmee we binnen onze lokalen regelmatig geconfronteerd worden, kunnen we terecht bij een aantal vrijwilligers: Armand Kamers, Aimé Feys, Roger Cumps, Paul Verheyen, Marc Ruysen, Johan Vanackere, Daniel Bollaerts. 1.4 Werking met en door vrijwilligers In 2014 zijn er 206 vrijwilligers actief binnen Seniorama, 39 van hen zijn psychisch kwetsbaar. 29 vrijwilligers (19 vrouwen en 10 mannen) zijn in 2014 gestart binnen Seniorama. Drie actieve vrijwilligers zijn in de loop van het jaar overleden. Daar de werking van Seniorama maar mogelijk is dankzij de vrijwilligers is de waardering voor en de ondersteuning van de vrijwilligers erg belangrijk. De verzekering van de vrijwilligers tegen burgerlijke aansprakelijkheid is een wettelijke verplichting. Seniorama gaat echter verder en verzekert de vrijwilligers ook voor lichamelijke schade en voorziet rechtsbijstand. Elke vrijwilliger bij Seniorama krijgt maandelijks Senioramanieuws, kan gratis naar de lezingen 10 Voorstelling en structuur 2014

11 komen op maandagnamiddag, krijgt een gratis consumptie in de cafetaria en ontvangt de nieuwsbrief voor vrijwilligers De Klepel. Indien de vrijwilliger wil deelnemen aan een activiteit of cursus van Seniorama dan betaalt hij het ledentarief. In 2014 organiseert Seniorama activiteiten die de vrijwilligers de gelegenheid bieden elkaar beter te leren kennen en die een blijk van waardering geven voor hun inzet. De medewerkersreceptie op 7 maart en de uitstap op 16 juni die dit jaar naar Doornik gaat. In 2013 wordt een werkgroep opgestart rond het thema psychische kwetsbaarheid. De kwetsbare vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om op iedere maandagvoormiddag een gesprek te hebben met een vrijwilliger. Hier wordt enkele malen beroep op gedaan door een tweetal vrijwilligers. Een vastgelegd gesprek blijkt echter onvoldoende toereikend te zijn. Dit moment wordt niet meer georganiseerd. Nieuwe vrijwilligers - Verdeling per werkgroep Werkgroep Oppas- en gezelschapsdienst Buurt- en boodschappendienst Cafetaria Senioramanieuws Babbellijn Fietsen Algemene administratie Wandelen Onthaal Daguitstappen Vrijwilligers Totaal Voorstelling en structuur 11

12 2 Organisatieschema en toelichting Algemene vergadering vzw Raad van bestuur voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, centrumleider, budgetbeheerder, penningmeester, financieel verantwoordelijke, vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen Dagelijks bestuur personeelsleden, voorzitter, penningmeester, budgetbeheerder, vertegenwoordiger activiteiten Dienstverlening Opdrachten Centrumraad Lokaal Dienstencentrum Babbellijn Boodschappendienst Buurtdienst Middagrestaurant Restorama Advies en ondersteuning Wegwijs Informatie en verwijzing Lezingen Welzijn Onthaal Psychologisch spreekuur Spreekuur politie Voetverzorging Woonzorgcentra en assistentiewoningen Oppas- en gezelschapsdienst Samenwerking: Mobiel vzw Ondersteunende functies Cafetaria Communicatie Intern: De Klepel Extern: Seniorama Nieuws Website Public relations Computerbeheer Financies Boekhouding Budget Kwaliteitszorg Secretariaat Administratieve coördinatie Vrijwilligersbeleid Socio-cultureel vormingswerk activiteiten Organisatie en coördinatie Stuurgroep activiteiten Beweging en sport Buurt- en zomeractiviteiten Computercursussen Creatieve ateliers Digitaal fototoestelgebruik GSM-gebruik Laptopgebruik Lezingen Reizen en uitstappen Taalcursussen Tabletcursussen Themacursussen 12 Voorstelling en structuur 2014

13 Dit organisatieschema geeft een zicht op de structuur en manier van werken binnen de vzw Seniorama. Als vzw heeft Seniorama een statutaire algemene vergadering en een raad van bestuur. Ze hebben de financiële en beleidsmatige verantwoordelijkheid binnen de vereniging. De verschillende verantwoordelijkheden en functies worden hieronder beschreven. Algemene vergadering De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vzw. Volgens het huishoudelijke reglement wordt er een onderscheid gemaakt tussen de medewerkers en de leden van de vzw. Alle vrijwilligers kunnen lid worden. Alleen de in het ledenregister ingeschreven medewerkers worden uitgenodigd op de algemene ver-gadering. Op 31 december 2014 zijn er 47 leden geregistreerd. Deze vergadering komt minimum eenmaal per jaar samen om de voorstellen, de belangrijke beleidslijnen, de begroting en de afrekening door de raad van beheer voorgesteld, te aanvaarden of bij te sturen. In 2014 wordt de algemene vergadering bijeengeroepen op 4 april. De raad van bestuur De raad is representatief samengesteld met leden uit de verschillende werkgroepen. Deze raad werkt de grote lijnen van het beleid uit en neemt de nodige beslissingen op financieel en organisatorisch vlak. In 2014 vergadert de raad vier keer. De centrumleider woont als verantwoordelijk personeelslid de vergaderingen van de raad van bestuur bij. De andere beroepskrachten kunnen steeds uitgenodigd worden. De taak van secretaris wordt opgenomen door Anne Aerts. De samenstelling van de raad ziet er als volgt uit: Marc Ruysen (voorzitter), Paula Dudal, Jos Bombart, Anne Aerts, Hubert Cossey, Lieve Hillewaere, Jan Bauwens, Jaak Kusters, Caroline Ballegeer, Guido Thirion, Louise Somers, Agnes Peetroons. Voor de dagelijkse werking en de coördinatie van de hele werking zijn twee werkgroepen verantwoordelijk, namelijk het dagelijks bestuur en het team van beroepskrachten. Om die taak waar te nemen is het noodzakelijk dat ze frequent samenkomen. Het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. Eén van de belangrijke taken van dit bestuur is de dagelijkse bewaking van het budget. In 2014 vergadert het dagelijks bestuur tien keer. Leden: Marlies Van Mechelen, Bianca Pisera, Marc Ruysen, Irène Verstrepen, Jos Bombart 2014 Voorstelling en structuur 13

14 Werkgroep zelfevaluatie Tijdens de raad van bestuur van 24 februari wordt beslist een werkgroep op te richten die de werking van Seniorama doorlicht. De bedoeling van deze doorlichting is een meerjarenplanning op te stellen die de basis vormt van de tweejaarlijkse zelfevaluatie die de Vlaamse Gemeenschap aan de lokale dienstencentra oplegt. De werkgroep komt 7 keer samen in 2014 om een document op te stellen. Als referentiekader voor deze zelfevaluatie gebruikt de werkgroep het wettelijk kader: het besluit van de Vlaamse Regering van 24/7/2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidiëring voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Meer concreet wordt vertrokken van 4 verschillende soorten voorwaarden: voorwaarden voor hulp- en dienstverlening (inhoudelijke werking), voor de omkadering: personeel en vrijwilligers, voor de werking (doelstellingen, organisatie, intern en extern overleg, gebruikers, middelen) en voorwaarden voor infrastructuur. Voor elk van de erkenningsvoorwaarden voorziet de werkgroep 4 stappen: eerst is er een beschrijving van elke categorie voorwaarden. Dan wordt de feitelijke situatie binnen Seniorama weergegeven van elke categorie. Na het zien komt het oordelen : voor elke categorie schat de werkgroep dan de sterke en zwakke kanten in. Dit gebeurt op basis van o.m. tevredenheidsmetingen, beoordelingen en groepsoverleg. Een laatste stap is dan handelen, conclusies trekken: de werkgroep formuleert verbeterpunten, stelt prioriteiten en werkt een actieplan uit. Het document van de werkgroep wordt in het voorjaar 2015 aan de raad van bestuur voorgelegd om een actieplan voor de volgende 2 jaren op te stellen. Het team van beroepskrachten In 2014 werken bij Seniorama vier personeelsleden. Marlies Van Mechelen neemt de coördinatie en de dagelijkse leiding van het centrum waar. Bianca Pisera staat in voor de coördinatie van de thuisdiensten van Seniorama en voor de selectie, rekrutering en ondersteuning van vrijwilligers. Agnes Peetroons is gedetacheerd vanuit Riso Vlaams-Brabant en staat in voor de administratieve ondersteuning, ze gaat vanaf 1 februari met pensioen. Fatimatou Ahmat Gadjama is vanaf september actief als logistiek medewerker en wordt gedetacheerd vanuit het OCMW. Het team van beroepskrachten bespreekt, samen met de stagiaires in opleiding, op regelmatige basis een aantal inhoudelijke en praktische elementen van de werking. De basis van de werking ligt bij de 34 werkgroepen die binnen onze organisatie actief zijn en in het organisatieschema ondergebracht zijn in drie basisdelen: de dienstverlenende taken, de ondersteunende functies en de socio-culturele activiteiten. Hoewel de opdrachten en concrete taken per werkgroep verschillend zijn, is de methode van werken binnen iedere werkgroep gelijklopend. Iedere werkgroep komt regelmatig in vergadering samen om na te denken en te bespreken hoe de planning en organisatie van hun opdracht best kan verlopen. Hierdoor voelen vrijwilligers zich sterk betrokken bij hun taak. Ze voeren die immers niet alleen uit maar bepalen zelf de voorwaarden van hun werking. Ieder onderdeel van de werking is het resultaat van bespreking tussen de vrijwilligers verantwoordelijk voor dit deel. In een aantal werkgroepen is een personeelslid aanwezig bij de vergaderingen, in een aantal andere evenwel niet. Dit brengt met zich mee dat voorstellen van onderuit groeien en gedragen worden door de basis van de werking: de vrijwilligers. Het feit dat vrijwilligers in hun werk ontplooiingskansen ervaren en in een aangename werk 14 Voorstelling en structuur 2014

15 sfeer terechtkomen, werkt motiverend. Eén en ander brengt mee dat beslissingen niet altijd even snel kunnen genomen worden maar na de overlegfase steeds gesteund worden door de betrokken vrijwilligers. 3 Communicatie door Seniorama 3.1 Externe communicatie Senioramanieuws Senioramanieuws is het maandelijks contactblad voor de belangstellenden en de medewerkers van Seniorama. De maandelijkse oplage bedraagt ongeveer 1300 exemplaren. De redactie bekijkt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten de inhoud en lay-out van de voorbije maand en doet voorstellen voor het tijdschrift dat in de maak is. Vooral de logische indeling, lengte van de artikels, illustraties en lay-out van het tijdschrift, naast de inhoud van het voorwoord is onderwerp van het gesprek tijdens deze vergaderingen. Het jaarprogramma dat in 2014 voor het eerst begin juli verschijnt, heeft het handig A5-formaat dat daardoor in het geheel ook opvalt als start van het nieuwe werkjaar. Naast het jaarprogramma verschijnen 10 nummers van het maandblad om op die manier voldoende informatie te verspreiden over activiteiten van iedere maand. Vanaf het nieuwe werkjaar dat in september start is door de redactieraad gekozen om op een andere manier het tijdschrift in te delen. Hiermee wil de redactie voorkomen dat er te veel herhaling in het tijdschrift komt. Nieuw is de rubriek In de kijker waar elke maand zowel een activiteit als een dienst van de Senioramawerking wordt voorgesteld. De reacties op deze vernieuwing zijn goed onthaald. Voor de tot standkoming van ieder nummer kunnen we rekenen op een brede groep vrijwilligers: om teksten te schrijven, deze tekst te lay-outen, ze na te lezen en te verbeteren, het intypen van teksten op de computer en verzendklaar maken van de tijdschriften. Ook het rondbrengen van een groot aantal nummers gebeurt door vrijwilligers. Redactie: Jos Bombart, Roos Vercaemst, Piet Vanbergen, Henri Gielen, Agnes Peetroons, Rita De Bock, Marlies Van Mechelen Vormgeving en tikwerk: Agnes Peetroons Versturen: Adrienne Elsen, Fernande Bullekens, Gaby Mergits, Denise Declercq, Thérèse Vandermotte, Eddy D Haene, Mia Bertels, Celeste Verbiest, Marcus Vandecauter, Jet Peeters, Renilde Vancom Rondbrengen: Mariette Vandenbosch, Denise Declercq, Lucas Gellynck, Eddy DHaene, Josée Holemans, Hetty Passenier, Frieda Van Den Herreweghe, Armand Kamers, Guy Simonet, Thérèse Vandermotte, Mia De Kelver, Frans Bruyninckx, Gaston Bruyninckx, André Wauters, Mon Bakelants, Anita De Witte, Lieve Sinnaeve, Germain Vanderbruggen, Vic Vanderick, Louis Beelen, Godelieve Cockx, Mia Luyckx, Gilbert Meyers, Marcus Vandecauter, Rita De Bock Public relations langs diverse kanalen Het verzorgen van externe communicatie is erg belangrijk voor Seniorama. De activiteiten en dienstverlening variëren ieder jaar en nemen ook steeds toe Voorstelling en structuur 15

16 Herhaling bij de communicatie is erg belangrijk zeker als het gaat om dienstverlening die nog niet erg lang bestaat en waarvan het doelpubliek niet steeds gemakkelijk bereikt wordt. Heel wat paden worden door Seniorama bewandeld om de diverse activiteiten binnen de werking bekend te maken. Een aantal gemeenschappelijke initiatieven wordt ondernomen om Seniorama als geheel voor te stellen. Informatieve artikels en aankondigingen over activiteiten worden regelmatig aan advertentiebladen en dagbladen aangeboden en verschijnen afhankelijk van de beschikbare plaats. Affiches over lezingen worden verspreid in openbare gebouwen en winkels. De socio-culturele activiteiten verschijnen op de cultuuragenda van de stad Leuven. In de buurt rond Seniorama worden regelmatig folders gebust, om de algemene werking maar ook specifieke activiteiten bekend te maken. Op maandag 18 en dinsdag 19 augustus organiseert Seniorama twee opendeurvoormiddagen. Nieuwsgierigen kunnen kennismaken met de verschillende aspecten van de werking. Zowel de socio-culturele activiteiten als de dienstverlening en het vrijwilligerswerk stellen zich voor met infostands, PowerPointpresentaties, persoonlijke gesprekken. Om het geheel aantrekkelijk te maken worden demonstratielessen gegeven. Als bijzondere aantrekking is er een stand met hapjes die verzorgd wordt door de vrijwilligers van Seniorama. Om de kas wat extra te spijzen wordt een rommelmarkt en tombola georganiseerd. Meer dan 300 geïnteresseerden en vrijwilligers komen met het centrum en zijn activiteiten kennis maken. Op 27 september wordt deelgenomen aan de braderie van de Tiensestraat. Naast informatie over de werking heeft Seniorama er ook een stand met tweedehandsspullen. Tijdens de seniorenweek in november heeft Seniorama zich op verschillende momenten voorgesteld aan het seniorenpubliek. 14 november LDC Ruelenspark in Heverlee 15 november LDC Ter Vlierbeke in Kessel-Lo 16 november Ter Putkapelle in Wilsele 19 november Buurtcentrum Sint Maartensdal Website Seniorama beschikt al een aantal jaren over een website met een grote functionaliteit. Daarmee willen we een zo groot mogelijk segment van onze doelgroepen bereiken met accurate en actuele informatie over de vele luiken van onze werking. Via de website kan zeer vlug en soepel ingespeeld worden op de actualiteit: plotse veranderingen, rechtzettingen, bijkomende informatie, dringende berichten. Gezien Seniorama zich specifiek op ouderen richt, voor wie het werken met een computer niet altijd vanzelfsprekend is, wordt geopteerd voor een zeer gebruiksvriendelijke bediening. Zowel hoofd- als submenu s zijn zeer overzichtelijk opgesteld en eenvoudig te bedienen. Daarnaast wordt ook het uitzicht van de website zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Binnen de mogelijkheden van de huisstijl van Seniorama wordt regelmatig de achtergrond, kleurnuances van menu s en linken aangepast aan nieuwe public art-tendensen. De tekstgedeelten worden, waar mogelijk, geïllustreerd met eigen fotomateriaal of internetafbeeldingen. Van heel wat activiteiten worden fotoreportages op de site gezet. 16 Voorstelling en structuur 2014

17 De website voorziet ook in een contactmogelijkheid. Geïnteresseerden kunnen via de website een sturen naar de verschillende afdelingen van Seniorama. Op onze website is ook een ruimte (prikbord) gemaakt voor aankondigingen van non-profit-organisaties die via onze site een seniorenpubliek willen bereiken. Naast de voor iedereen zichtbare menu s heeft onze website ook een vrijwilligersmenu. De informatie daarop is enkel zichtbaar voor vrijwilligers bij Seniorama. Om daar toegang toe te hebben, krijgen de vrijwilligers een gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord. Dit menu geeft informatie die alleen vrijwilligers aanbelangt namelijk De Klepel, het informatieblad voor de vrijwilligers van Seniorama, kan daar gelezen worden. Niet alleen die van de lopende maand, maar ook die van de vorige jaren. Webmasters: Aimé Feys, Danny De Wulf en Patrick Ruytings Actueel houden: Rita De Bock en de webmasters Onze website is gebouwd met Drupal. Sinds 2009 wordt er gewerkt met versie 6 van Drupal. Aangezien Drupal op termijn de versie 6 niet meer zal ondersteunen, hebben we in de loop van 2014 een volledige nieuwe site gebouwd met versie 7. Deze biedt meer mogelijkheden dan de vorige versie. Ook een aantal publicaties zijn te lezen op de website: het jaarprogramma van het lopende werkjaar, de brochure over assistentiewoningen en wooncentra, de jaarverslagen en de folders die de dienst wegwijs opstelt Digitaal infoscherm in de cafetaria In 2014 wordt gestart met het digitaal brengen van de activiteiten die de daar opvolgende week door Seniorama georganiseerd worden. Dit gebeurt op een groot scherm dat in de cafetaria staat. De presentatie wordt ondersteund met foto s van voorbije activiteiten en met achtergrondmuziek. Samensteller van de presentatie: Rita De Bock 3.2 Interne communicatie In 2014 wordt De Klepel vier keer verspreid bij alle medewerkers van Seniorama. Langs de Klepel worden de medewerkers op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen, belangrijke weetjes over Seniorama, stand van zaken van nieuwe projecten, kennismaking met één van de vele werkgroepen. De nieuwsbrief maakt het mogelijk vrijwilligers voor een vergadering of activiteit uit te nodigen. Ook nieuws over de vrijwilligers wordt in de Klepel opgenomen. Om kosten te sparen wordt de nieuwsbrief zoveel mogelijk via aan de vrijwilligers bezorgd Voorstelling en structuur 17

18 Toch worden nog steeds bijna 30% van de nieuwsbrieven via print bezorgd. De teksten voor de klepel worden door de professionele medewerkers en stagiaires van Seniorama in onderling overleg geschreven. De lay-out en het versturen gebeurt door Chris Van de Vyver, Bianca Pisera en Marlies Van Mechelen. 4 Vrijwilligersbeleid 4.1 Opdracht Seniorama is een Leuvense sociale pluralistische beweging met bijzondere maar niet uitsluitende aandacht voor de positie van ouderen in de maatschappij en steunt op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die worden bijgestaan door beroepskrachten. 4.2 Organisatie Seniorama is een organisatie waar vrijwilligerswerk een essentieel onderdeel vormt van de werking. Vrijwilligers zijn altijd een sterkte geweest van Seniorama en hebben steeds hun stempel gedrukt op de werking. Bij Seniorama is er een cultuur van overleg en gedeelde verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur en het team van beroepskrachten. De vrijwilligers bepalen in samenspraak met de beroepskrachten hun engagement. 4.3 Vrijwilligers Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Seniorama om het vele werk en de hoeveelheid van taken aan te kunnen. Vrijwilligers kunnen zich bij Seniorama engageren binnen alle structuren van de organisatie. Hierdoor vormen ze het visitekaartje van de organisatie. Seniorama biedt haar vrijwilligers een maatschappelijk relevante tijdsbesteding, een ruime diversiteit aan sociale contacten, ontplooiingskansen en waardering. Seniorama vergoedt de kosten van de vrijwilliger binnen haar budgettaire beperking en volgens de gemaakte afspraken. 4.4 Cel vrijwilligersbeleid De cel vrijwilligersbeleid neemt een aantal taken op zich ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk: de opvang van nieuwe vrijwilligers, opvolgingsgesprekken, het organiseren van opleiding en vorming, het bijhouden van een database met de interesse en competenties van vrijwilligers. De cel ziet het als haar taak om initiatieven te nemen om de werking met en samenwerking tussen de vrijwilligers zo goed mogelijk te laten verkopen. In 2014 vergadert de cel vijf keer. De initiatieven die door de cel genomen worden in 2014 stellen zich tot doel het medewerkersbeleid effectiever te maken in het kader van het algemeen beleid van Seniorama en de tevredenheid van de medewerkers te versterken. Deze initiatieven kaderen in de kwaliteitsplanning. Een van de realisaties van de cel die zichtbaar wordt is het organisatieschema van Seniorama. De drie grote delen van Seniorama nl de dienstverlening, de ondersteunende activiteiten 18 Voorstelling en structuur 2014

19 en de socio-culturele activiteiten worden op groot formaat in de cafetaria van Seniorama uitgehangen. Per deel worden de verschillende werkgroepen met de betrokken vrijwilligers aanschouwelijk gemaakt. De eerste bedoeling is om de vrijwilligers te laten zien waar ze in het geheel van de organisatie thuis horen. Op de tweede plaats is dit ook een goede manier om buitenstaanders met de organisatie te laten kennismaken. Een tweede punt waaraan gewerkt wordt is de organisatiecultuur. In een organisatie met een groot aantal vrijwilligers is het belangrijk te werken aan de motivatie van de vrijwilligers maar ook aan een duidelijke taakverdeling en daardoor tevredenheid. De cel werkt een voorstel uit om in de verschillende werkgroepen te laten bespreken om zo tot een optimale communicatie en taakverdeling binnen de eigen werkgroep te komen. Als derde groot punt werkt de cel na 5 jaar werking aan een zelfevaluatierapport. Leden van de cel vrijwilligersbeleid: Paul De Smedt, Lieve Hillewaere, Wim Fierens, Vic Vanderick, Jaak Kusters, Lou Matheus, Roos Haepers, Jos Bombart, Caroline Ballegeer, Paula Dudal, Johan Vanackere, Bianca Pisera, Marlies Van Mechelen 2014 Voorstelling en structuur 19

20 Dienstverlening 1 Centrumraad De centrumraad geeft advies over de werking van het dienstencentrum, zowel over de dienstverlening als over de activiteiten en organiseert de zomeractiviteiten. Het jaarverslag wordt met de leden van de centrumraad doorgenomen. In 2014 vergadert de centrumraad zes keer. De inhoud van de vergaderingen betreft de werking van het dienstencentrum. Binnen- en buitenactiviteiten voor de zomerperiode worden gepland. De leden van de centrumraad nemen ook een taak op bij het organiseren en begeleiden van deze activiteiten. Iedere week wordt tijdens de maanden juni tot september minstens één activiteit georganiseerd. De centrumraad buigt zich ook over de manier waarop de werking van het centrum in de ruimere buurt bekend gemaakt kan worden. Leden van de centrumraad: Jos Bombart, Mon Bakelants, Agnes Boeckx, Greta Duchateau, Paul De Smedt, Reinilde Van Com, Philippe Maertens, Loes Stroobants, Anita De Witte, Lieve Sinnaeve, Marlies Van Mechelen 2 Advies en ondersteuning Seniorama neemt een aantal adviesopdrachten waar als dienstencentrum. Zowel vrijwilligers als personeelsleden nemen een deel van deze adviesverstrekking op zich. Ondersteuning is heel dikwijls een inherent onderdeel van advies. Hulpvragers zijn immers niet altijd in staat om de stappen van een advies zelfstandig op te volgen. Dit advies wordt niet alleen verstrekt aan klanten die naar het LDC komen. Mensen die niet in staat zijn om hun vraag binnen het centrum te bespreken, krijgen advies over hun vraag tijdens een huisbezoek van de coördinator thuisdiensten van Seniorama. 2.1 Registratie van vragen Categorie Warme maaltijden Boodschappendienst Babbellijn Gezelschapsdienst Buurthulp Brochure Woonzorgcentra/Assistentiewoningen Aanbod vrijwilligers Informatie allerhande Doorverwijzing Aantal Dienstverlening 2014

INHOUD. 2013 Inhoud 1. 3.1 Lezingen psychisch en fysisch welzijn... 24. 5 Restorama... 28

INHOUD. 2013 Inhoud 1. 3.1 Lezingen psychisch en fysisch welzijn... 24. 5 Restorama... 28 INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 5 Opdrachtverklaring... 6 Voorstelling en structuur... 7 1 Voorstelling van de werking... 7 1.1 Dienstverlening... 7 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

INHOUD. 3 Vrijwilligersbeleid Opdracht Organisatie Vrijwilligers Cel vrijwilligersbeleid...

INHOUD. 3 Vrijwilligersbeleid Opdracht Organisatie Vrijwilligers Cel vrijwilligersbeleid... INHOUD Voorwoord... 3 Opbouw van het jaarverslag... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 7 1 Voorstelling van de werking... 7 1.1 Dienstverlening... 7 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

INHOUD. 3 Vrijwilligersbeleid Opdracht Organisatie Vrijwilligers Cel vrijwilligersbeleid...

INHOUD. 3 Vrijwilligersbeleid Opdracht Organisatie Vrijwilligers Cel vrijwilligersbeleid... INHOUD Voorwoord... 3 Opbouw van het jaarverslag... 5 Opdrachtverklaring... 6 Voorstelling en structuur... 8 1 Voorstelling van de werking... 8 1.1 Dienstverlening... 8 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSMETING DIENSTENCENTRUM T BINNENHOF

TEVREDENHEIDSMETING DIENSTENCENTRUM T BINNENHOF TEVREDENHEIDSMETING DIENSTENCENTRUM T BINNENHOF Beste bezoeker van het Lokaal Dienstencentrum t Binnenhof, We proberen om de werking van het t Binnenhof voortdurend te verbeteren. Daarom willen we uw mening

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

SENIORENBELEID te VORSELAAR

SENIORENBELEID te VORSELAAR SENIORENBELEID te VORSELAAR Inleiding In het voorjaar 2015 werd het ouderenbehoefteonderzoek in Vorselaar afgerond. Bedoeling is dat de resultaten worden ontleed en als eindresultaat een seniorenbeleidsplan

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Januari maart 2017 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

(H)Echt Arendonk. De aanpak

(H)Echt Arendonk. De aanpak (H)echt Arendonk De aanpak Naam Doelstelling (H)Echt Arendonk (H)Echt Arendonk wil de sociale cohesie in Arendonk vergroten. Het wil mensen het gevoel geven dat ze erbij horen, het gevoel van verbondenheid

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Het project 'Hulste (be)zorg(d)t' wil proactief toestappen naar alle 80-plussers in Hulste. Door hun hoge leeftijd vormen zij een maatschappelijk

Het project 'Hulste (be)zorg(d)t' wil proactief toestappen naar alle 80-plussers in Hulste. Door hun hoge leeftijd vormen zij een maatschappelijk jij ook? Vrijwilligers zijn een erg belangrijke pijler binnen de werking van het OCMW Harelbeke. Hun, jouw?, inzet biedt een meerwaarde voor onze werking. Ben je sociaal en wil je je voor anderen inzetten?

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC

Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC Vrijwilligerswerk DE VLIETOEVER WZC 1 Beste vrijwilliger. We zijn zeer blij u als vrijwilliger in ons woonzorgcentrum te mogen begroeten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun kostbare vrije

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

- Inleiding - LDC s Vlaams Brabant

- Inleiding - LDC s Vlaams Brabant Het lokaal dienstencentrum, de seniorenraad en de seniorenverenigingen slaan de handen in elkaar. Samen kunnen we meer bereiken, mekaar aanvullen, ten dienste staan en bruggen slaan. In deze werkwinkel

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk!

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk! Vrijwilligers voor de cafetaria/restaurant Voor onze cafetaria en het restaurant zijn we op zoek naar gemotiveerde, positieve en sociale vrijwilligers die de gebruikers van ons dienstencentrum een warme

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout?

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 79 11. Cultuur. 11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 45% 40% 35% 30% 45% 25% 20% 35% 15% 10% 18% 5% 0%

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Februari 2005 Han Van den Kieboom Seniorenconsulente district Deurne Inhoudstabel Inhoudstabel 2 Inleiding 3 1 Dienstverlening 3 1.1 De aangepaste sociale

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Missie, visie en waarden en strategie

Missie, visie en waarden en strategie Missie, visie en waarden en strategie Voor allen die betrokken zijn in de zorg voor de ouderen is het belangrijk om te weten wat de missie, visie en waarden en strategie zijn die het woonzorgcentrum Maria

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Project Preventie van Depressie

Project Preventie van Depressie Project Preventie van Depressie Studiedag Weerbaarheid bij ouderen Anja Michiels en Inès De Meyer-Ghekiere WZC Zoniënrust, Tervuren Kirsten van Son CGG VBO Inhoud 2 Depressie in WZC Cijfers Risico en beschermende

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.

Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Jaarplan 2012 van Stichting Maasland Gilde Oss e.o. Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Omschrijving Maasland Gilde 1 3. Wie zijn we en waar staan we voor 2 4. Doelstellingen die het Maasland Gilde

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

4. Dienstverlening in het centrum

4. Dienstverlening in het centrum 4. Dienstverlening in het centrum Elke middag serveren we een warme maaljd. U kunt zich bij ons ook eens goed laten verzorgen met een manicure of pedicure. Wie een moeilijke periode doormaakt, kan terecht

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INLEIDING Het MB van 22 november 2001 bepaalt dat RVT s, Gemengde inrichtingen (RVT-ROB) en ROB s die ten minste sinds 1 juli 2001 het forfait C+ factureren middelen

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

4. Dienstverlening in het centrum

4. Dienstverlening in het centrum 4. Dienstverlening in het centrum Elke middag serveren we een warme maal jd in het social restaurant. U kunt zich bij ons ook eens goed laten verzorgen met een manicure of pedicure. Wie een moeilijke periode

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Informatiebrochure vrijwilligers

Informatiebrochure vrijwilligers Informatiebrochure vrijwilligers Inhoud 1. Het OCMW, een sociaal huis voor alle Truienaren 2. Waarom vrijwilligerswerk bij het OCMW? 3. Voor wie? 4. Wat kun je van ons verwachten? 5. Bij welke diensten

Nadere informatie