PLANNING VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2013

2 PLANNING VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit het wetenschappelijk onderzoek zijn opgevolgd, evenals vragen vanuit de pers. Daarnaast voert Sensoa een actief persbeleid, met ongeveer 150 perscontacten (reactief en proactief) en organiseert selectief een aantal persconferenties om specifieke initiatieven bekend te maken. Sensoa participeert aan het Vlaams Soa Overleg en fungeert daarbij ook als secretariaat. Er zijn 2 bijeenkomsten van het netwerk georganiseerd, waaraan naast de beleidsmedewerker soa ook door andere collega s participeren. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om door Sensoa geplande of ontwikkelde interventies toe te lichten. Het verslag van de bijeenkomst is rondgestuurd naar alle leden van het overleg en de mailinglijst is up-to-date gehouden. Sensoa analyseert en duidt de jaarlijkse epidemiologische cijfers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) met betrekking tot soa s en hiv. Ingeval er nieuwe cijfers verschijnen m.b.t. ongewenste zwangerschap en abortus, zorgt Sensoa voor analyse en duiding, en integreert deze informatie op de Feiten&Cijfers op de verschillende Sensoa websites. De corporate site, is continue voorzien van actuele informatie, en telt maandelijks meer dan bezoekers. Sensoa 360, de leesvriendelijke versie van het Jaarrapport 2012, is beschikbaar en verspreid naar zo n contacten. Sensoa staat zelf in voor de distributie van alle materialen zowel informatiedragers ( folders, posters, flyers, didactische materialen, ) als condooms die in het kader van preventieactiviteiten worden aangeboden aan onder meer scholen en voorzieningen, die hiertoe een aanvraag indienen via de website. Eind 2013 zijn er bestellingen verwerkt (ongeveer diverse informatiedragers: brochures, flyers, posters... ) en zo n 700 condoomaanvragen beantwoord, resulterend in de verspreiding van meer dan gratis condooms. Sensoa neemt selectief deel aan internationale congressen en conferenties, en ziet erop toe dat er telkens een verslag wordt opgemaakt dat gedeeld is met de belangrijkste stakeholders en partners. Indien van toepassing, zijn aanbevelingen voor het Vlaamse beleid inzake seksuele gezondheid overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en aan Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen. Daarnaast participeert Sensoa ook in het Europese Civil Society Forum on HIV/AIDS, dat de Europese Commissie en de Europese Think Tank over het hiv-en aidsbeleid adviseert. Ook hierover is steeds gerapporteerd. Er is overleg en afstemming over de acties die Sensoa en andere organisaties rond Wereld Aids Dag 2013 willen organiseren. Sensoa zorgt ervoor dat er zowel een affiche met een solidariteits- als met een preventieboodschap beschikbaar is. Er zijn in totaal zo n rode lintjes verspreid, als teken van solidariteit met mensen met hiv en aids. Sensoa participeert in BREACH, het samenwerkingsverband van Aids Referentie Centra en Labo's en is ook actief lid van de Public Health Working Group. Sensoa ziet erop toe dat initiatieven rond preventie en zorg rond hiv optimaal op elkaar zijn afgestemd. Sensoa zal uiteraard waar mogelijk bijdragen aan de realisatie van alle aanbevelingen van het BREACH-symposium De aanbevelingen rond homomannen zijn echter van rechtstreeks belang voor onze activiteiten. Op deze manier zullen we hierop inspelen: [p. 2 van 18]

3 Jonge homomannen meer nauwkeurige informatie verstrekken Bij de herwerking van de websites allesoverseks.be naar jongeren en van Mannenseks.be,, zal Sensoa erop toezien dat er meer informatie op maat naar jonge homomannen wordt toegevoegd. Sensoa plant ook in het voorjaar 2013 nog een denkoefening met jonge homomannen en holebi-organisaties over de aard van de gewenst informatie en de meest aangewezen manier om die aan te bieden. De beschikbaarheid van gratis condooms en glijmiddel verbeteren op ontmoetingsplaatsen voor homo s Sensoa zoekt al jaren naar mogelijkheden om deze beschikbaarheid te verhogen, onder meer via het Safe Sex Zone concept. De kostprijs voor uitbaters blijft hét grote knelpunt. In samenspraak met het Agentschap willen we in 2013 naar mogelijkheden zoeken om daarvoor een oplossing te vinden, eventueel na een concrete testfase (meer informatie is terug te vinden in een apart dossier, opgenomen als bijlage b ij dit jaarplan 2013). De berichtgeving aanpassen aan de realiteit van homoseksuele (seropositieve) mannen Sensoa heeft de uitwerking van een campagne met als thema risicoreductie expliciet in zijn jaarplan staan (lancering eind 2013, begin 2014). Eén van de grootste uitdagingen hierbij is het vinden van consensus bij intermediairs over de gebruikte boodschappen. Dit vraagt het nodige overleg en dus ook tijd; toch voorzien we een eerste fase van een dergelijke campagne voor het najaar Naar een veiliger omgeving om een hiv-besmetting naar de gemeenschap te onthullen De website besteedt impliciet en expliciet veel aandacht aan het ondersteunen van de coming out of disclosure van iemand die leeft met hiv. Ook naar het brede publiek zal Sensoa de positieve invloed van een volgehouden behandeling op de graad van besmettelijkheid meer communiceren. Dit kan onder meer via de vernieuwde solidariteitsaffiche voor mensen met hiv die tegen Wereld Aids Dag 2013 wordt uitgebracht. De gemeenschap meer betrekken in hiv-strategieën Sensoa zal het idee van een adviserende Positieve Raad, zoals die het op het BREACH-symposium werd geformuleerd, verdedigen in de Werkgroep van het nationaal AIDS Plan over het thema leven met hiv. Samen met andere experts op het vlak van hiv-preventie naar homomannen zal Sensoa een strategie ontwikkelen voor het regelmatig consulteren van (organisaties uit) de doelgroep bij het uitwerken van een bepaalde aanpak. De eerder vermelde dag rond het informatieaanbod naar jonge homomannen is hier een voorbeeld van. Sensoa levert een actieve bijdrage aan het tot stand komen van het nationaal aidsplan, dat rekening houdt met de behoeften van de betrokken doelgroepen. Sensoa ziet erop toe dat relevante informatie steeds doorstroomt naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sensoa vervult een centrale rol bij de voorbereidingen, en zorgt er, samen met andere partners, voor dat het Vlaamse beleid in dit nationaal plan inhoud en vorm wordt gegeven. Sensoa beschouwt het actief participeren in de werkgroepen als een belangrijke prioriteit. De voorstellen die in dit nationaal plan worden geformuleerd lopen tot eind 2018 en overstijgen als zodanig de huidige convenantperiode. ACTIETERREIN HOMOMANNEN Mannenseks.be, de gay site van Sensoa, met informatie over veilig vrijen en seksuele gezondheid, is permanent onderhouden en staat centraal in de communicatie met de doelgroep. Informatie wordt niet alleen via tekst maar ook via beeldmateriaal (filmpjes) aangeboden. De site heeft minimaal 500 unieke bezoekers per dag ( per maand). Wekelijks is minstens 1 nieuw bericht geplaatst op de openingspagina. Er is een volledig inhoudelijk nazicht en aanpassing uitgevoerd van de website. Mannenseks.be is overgezet naar Drupal, het technisch platform waarop alle nieuwe websites van Sensoa zijn gebouwd. Meer informatie hierover is terug te vinden in de ideefiche die is opgenomen in de bijlage. Volgende folders zijn in 2013 bijgedrukt: 'Hiv: De feiten op een rijtje' (alle essentiële info over hiv, met aandacht voor coinfectie van soa s en hiv), 'Recent onveilige seks gehad?' (over PEP en primo-infectie), Soa en hiv-test, de feiten verspreid telkens in een oplage van exemplaren. Er zijn ook ex. bijgedrukt van de folder over hepatitis C, gericht naar [p. 3 van 18]

4 hiv-positieve homomannen en deelnemers aan de fetisj-scene.. Uit de behoefteanalyse met betrekking tot de seksuele gezondheid van homoseksuele asielzoekers is, in overleg met verschillende actoren die met deze doelgroep werken, een eerste aanzet gegeven voor een plan van aanpak, dat ertoe moet leiden dat homoseksuele asielzoekers geïnformeerd zijn en zich ondersteund voelen om veilige seks te hebben. In 2012 werd gestart met een behoefte analyse onder allochtone holebi-organisaties. In 2013 zal deze verder afgewerkt worden. De organisaties die bevraagd worden zijn allochtone holebi-organisaties in Vlaanderen en Brussel (Why me, Merhaba, Omnya, African Pride, Rainbows United). Met hen werd nagegaan welke noden/behoeften er zijn binnen hun doelgroepen wat betreft seksuele gezondheid. Er wordt een onderscheid gemaakt in de doelgroep tussen nieuwkomers en tweede generatie allochtonen (die niet voldoende aangesproken worden door bestaand aanbod). Eveneens in 2013 zullen de conclusies samengebracht worden in een rapport om verder te bespreken met de betrokken organisaties. Hieruit zal blijken welke activiteiten nodig zijn, welke rol ieder daarin zal spelen. In 2013 zal alvast een eerste activiteit doorgang vinden. In samenwerking met Sensoa Vorming zal een gerichte training gegeven worden aan organisaties om hen in staat te stellen om binnen de eigen gemeenschap training en informatie te geven over de preventie van soa s en hiv. In eerste instantie wordt deze training aangeboden aan Why Me, om hen te ondersteunen bij het geven van trainingen in asielcetra. Sensoa levert advertenties en redactionele bijdragen aan voor diverse publicaties die zich richten tot homomannen. Er zijn minstens 2 artikels voor ZiZo en 3 artikels en advertenties voor Cerebral. Er verschijnen advertenties in Zizo, Inch, Gay&Night en magazines van evenementen (Leatherpride, Antwerpen Pride, Belgian Pride) [p. 4 van 18]

5 ACTIETERREIN VOLWASSENEN De website voor volwassenen, is technisch en inhoudelijk onderhouden, en voorzien van nieuwe, relevante content. We zien erop toe dat zoekmachines zoals Google de website makkelijk vinden, zodat zij vooraan verschijnt in de zoekresultaten, en op die manier meer bezoekers genereert. Mede daardoor telt bezoekers in 2013; voor de volgende jaren mikken we telkens op een stijging met 10%. We mikken op unieke bezoekers per jaar. Momenteel bereiken we ongeveer unieke bezoekers per dag. We verwachten niet meteen een stijging. We zitten momenteel, eind november 2012, in de maand waarin ook de campagne voor de website is gelanceerd, wat meteen ook het succes van de website verklaart. Het zal een uitdaging zijn om in 2013 hetzelfde aantal bezoekers te behouden. Met de ontwikkeling van deze website wil Sensoa volgende doelstellingen bereiken: - volwassenen informeren zich over de risico's van seksueel grensoverschrijdend gedrag; - volwassenen verwerven inzicht in diverse aspecten die hun relationele en seksuele gezondheid bepalen; - volwassenen informeren zich om hun kinderen voor te lichten over relaties en seksualiteit, over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en veilig omgaan met internet; - bezoekende ouders weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen bij ongeplande zwangerschap, soa en hiv en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hun kinderen. Daarnaast vertalen we in 2013 de onderzoeksresultaten van Sexpert naar en ontsluiten op die manier nieuwe wetenschappelijke inzichten naar een breed publiek. De website is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking (gelabeld met het Any Surfer Label). Voor de promotie van ontwikkelen we een tweede publiekscampagne, en kiezen daarbij voor het thema soa s als inhoudelijke insteek. Meer informatie ov er deze campagne is terug te vinden in de ideefiche die is opgenomen in de bijlage. We stellen een mediaplan op en onderhandelen partnerships met mediapartners waardoor de campagne de nodige weerklank krijgt en de uiteindelijke mediawaarde het drievoudige bedraagt van het geïnvesteerde mediabudget. Indicator: de campagne is opgemerkt door 30% van het algemeen publiek (tot 40% bij geholpen herinnering). We voorzien in de eerste plaats een evaluatie van de campagne eind 2013; de website zelf zal in 2013 nog niet geëvalueerd worden. Er dient nog heel wat werk te gebeuren om de informatie op de website aan te vullen, onder andere met informatie die zich richt naar klanten van sekswerkers en informatie voor mensen met een fysieke handicap, o.a. over de mogelijkheden om een beroep te doen op seksuele dienstverlening. ACTIETERREIN JONGEREN (0 tot 25 jaar) De Tag!-brochure, die zich richt tot pubers van 12 tot 15 jaar, en Link, de brochure de zich richt tot 15+ ers, zijn beide bijgedrukt in een oplage van resp en exemplaren. Beide brochures, die Sensoa via intermediairs verspreidt, zorgen ervoor dat tieners en adolescenten toegang hebben tot een aantrekkelijke, informatieve, betrouwbare publicatie over puberteit en seksuele ontwikkeling. Er is ook een sterke link met de website allesoverseks.be; de info in Link is bewust beknopt gehouden, voor meer informatie wordt verwezen naar de website. Daarnaast voorzien we ook bijdrukken van de allesoverseks-poster (met de beelden van het tentje en van het graffitisteegje) en van de poster met tips over het gebruik van het condoom. Sensoa ijvert voor meer, en ook meer kwaliteitsvolle, relationele en seksuele vorming (RSV) in het onderwijs en het jeugdwerk. De aanbevelingen uit de RSV-denkoefening van 21 juni 2012 zijn gecommuniceerd naar beleidsmakers en andere relevante stakeholders, waarbij we ook de mogelijkheden voor een meer structurele samenwerking verkennen. We schrijven proactief stakeholders aan met de uitnodiging om een intentie tot samenwerking te bespreken. Bij positieve reacties organiseren we een face-to-face overleg en formuleren we een intentie tot samenwerking. Een basisversie van deze intentieverklaring dient daarbij als steun. Ook de conclusies van de strategische denkoefening gebruiken we als leidraad bij de gesprekken. Wanneer organisaties niet ingaan op onze uitnodiging gaan we na of samenwerking zonder formele verklaring mogelijk is en onder welke vorm. Op seksuelevorming.be maken we bekend met wie we een intentie tot samenwerking hebben. De meer concrete activiteiten die Sensoa zal opnemen, staan vermeld onder de resultaatsgebieden materiaal- en methodiekontwikkeling, implementatie en deskundigheidsbevordering. Voor de onderbouwing van RSV baseert Sensoa zich op het Vlaggensysteem en op het concept Goede Minnaars, dat recent is geactualiseerd. Deze geactualiseerde versie van het concept is verspreid naar alle leden van het netwerk en is ook online [p. 5 van 18]

6 te consulteren.. Sensoa volgt de engagementsverklaring van de sectoren Sport, Jeugd, Integrale Jeugdzorg, Kinderopvang en Onderwijs verder op. Het raamwerk seksualiteit en beleid biedt hiertoe de nodige onderbouwing en wordt gepromoot en geïmplementeerd. De aanbeveling uit het dossier 'Jongeren en Seksualiteit. Het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling', gepubliceerd door het Kinderrechtencommissariaat in 2011, zijn verder opgevolgd. Daarnaast ondersteunt Sensoa het Kinderrechtencommissariaat in zijn acties om te komen tot een derdebetalersregeling voor jongeren, om zo hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg (anticonceptieconsult, soa-consult, etc.) te garanderen. Binnen het verzekeringscomité van het RIZIV wordt nagedacht over alternatieven voor de maatregel die zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van anticonceptie voor jongeren onder de 21 jaar. Sensoa neemt deel aan de overlegvergadering(en) hierover. ACTIETERREIN MENSEN MET HIV De website is continue up to date gehouden en voorzien van nieuwe content, beeldmateriaal en getuigenissen. Het luik oor mensen met hiv is in 2013 aangevuld met een apart luik voor intermediairs, en hiervoor is een promotiestrategie uitgewerkt. Er verschijnen 6 digitale nieuwsbrieven en er is een plan ontwikkeld om de website te evalueren. Voorts is er ook een educatief pakket ontwikkeld om leerkrachten van het secundair onderwijs de website te laten gebruiken naar aanleiding van Wereld Aids dag. De feiten en cijfers over "leven met hiv" zijn geactualiseerd en beschikbaar gesteld op de verschillende websites van Sensoa. ACTIETERREIN KWETSBARE MIGRANTEN Sensoa ontwikkelt, samen met BzGA (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung) en het Europese bureau van UNFPA, het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, een website om kwetsbare migranten toegang te verlenen tot basisinformatie over seksuele gezondheid. Meer informatie hierover is terug te vinden in de conceptnota die als bijlage bij dit jaarplan 2013 is gevoegd. Sensoa staat in voor de coördinatie van dit project, dat de werktitel idriss.eu meekreeg. De conceptnota en de workbreakdown structure zijn uitgewerkt. Er is een adviesgroepsamengesteld. De afstemming en samenwerking met de buitenlandse partners wordt nauw opgevolgd en er zijn regelmatig bijeenkomsten van de projectgroep. In samenwerking met de buitenlandse partners (in de eerste plaats BzgA) en de adviesgroep is de inhoud van de website bepaald. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om basisinformatie te communiceren met zo weinig mogelijk geschreven woorden, door gebruik te maken van visuele en auditieve tools. Bestaand materiaal in binnen- en buitenland is daartoe gescreend. Er ist een briefing opgesteld waarin bepaald wordt welk visueel materiaal er ontwikkeld moet worden voor welke onderwerpen. Er is een grafisch bureau gezocht om het visueel en mogelijk ook het auditief materiaal te ontwikkelen en te produceren. Daarnaast is een Engelstalige basislijst opgesteld met termen die verband houden met seksualiteit en seksuele gezondheid. Die terminologielijst wordt vertaald naar 10 talen. Daarbij kiest per taal één team van 4 of 5 leden de beste vertaling voor elke term. Fase 2, gepland voor 2014, behelst de productie van een website voor intermediairs. Ter voorbereiding stellen we een briefingdocument op voor webbureaus, en bereiden de selectieprocedure voor. R 2 METHODIEK- EN MATERIAALONTWIKKELING ALGEMEEN In het kader van Sexpert, een grootschalig onderzoek naar seksuele gezondheid en welzijn in Vlaanderen, onder leiding van Prof. Ann Buysse (Universiteit Gent), staat Sensoa in voor de organisatie van het platform gezondheidspromotie. Bedoeling van dit platform is om een goede uitwisseling van informatie te bewerkstelligen tussen de verschillende [p. 6 van 18]

7 onderzoeksinstellingen die aan het project meewerken, en de intermediairs die in Vlaanderen actief zijn op het terrein van de seksuele gezondheid. Op die manier fungeert Sensoa als scharnier tussen onderzoeks- en werkveld. In deze fase van het onderzoek betekent dit dat de onderzoeksresultaten nog zullen worden voorgelegd aan en besproken met de betrokken intermediairs. De werkwijze van het platform gezondheidspromotie is in 2013 verder gezet. In samenwerking met de valorisatiemedewerkers van het platform zorg is de periodieke nieuwsbrief opgesteld. Er is inhoudelijke input geleverd bij de voorbereiding en de uitvoering van Sexpert II (bevraging van de seksuele gezondheid bij holebi's en allochtonen. Er is een symposium georganiseerd in het Vlaams parlement (8 februari 2013) waarop de resultaten van Sexpert I bekend worden gemaakt. Sensoa zal als expertisecentrum seksuele gezondheid deze resultaten analyseren en vervolgens adviezen m.b.t. het toekomstige beleid inzake seksuele gezondheid formuleren aan zowel het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid als aan Vlaams minister van gezondheid Jo Vandeurzen. Voorts zal Sensoa deze resultaten aanwenden om zijn toekomstige activiteiten (nog) beter te onderbouwen. Sensoa neemt deel aan de bijeenkomsten van het netwerk 'Quality Improvement of HIV Prevention in Europe'. In de work package 'Practical Application' neemt Sensoa deel aan het testen van een aantal interventies. Ontwikkelde instrumenten worden vertaald naar het Nederlands. Sensoa onderzoekt de mogelijkheden om, onder meer via aanvullende financiering, een project uit te werken dat erop gericht is om huisartsen een actievere rol te laten opnemen bij de opsporing en behandeling van soa s. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om Domus Medica hierbij te betrekken, en regelmatig te rapporteren over de voortgang aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. Sensoa neemt een adviserende rol op binnen de stuurgroep van het SOAPP-project (SOA onderzocht in de Professionele en Persoonlijke levenssfeer van professionele bachelorstudenten) van de Katholieke Hogeschool Leuven. ACTIETERREIN JONGEREN (0 tot 25 jaar) Met de jaarlijkse Week van de Lentekriebels, die telkens plaats vindt in de week van Valentijn (14 februari 2012), wil Sensoa relationele en seksuele vorming (RSV) extra in het daglicht te stellen. Het is een initiatief waarmee we de actoren uit het onderwijs en het jeugdwerk stimulansen aanreiken om met kinderen en jongeren rond relaties en seksualiteit te werken. Deze week wordt al sinds 2004 georganiseerd en bekendgemaakt. Samen met het onderwijstijdschrift Klasse en met partners uit het Forum Jongeren, relaties en seksualiteit maken we de editie 2013 van de Week van de Lentekriebels bekend en voeren we actie rond het thema weerbaarheid. We richten ons zowel naar kleuter-, lager-, secundair en hoger onderwijs als naar jeugdwerk. Ook dit jaar wordt er opnieuw een wedstrijd voor jongeren aan gekoppeld, en we ontwikkelen een nieuw beeld om de Week van de Lentekriebels te promoten. Promotie gebeurt onder meer via mailings, via aankondiging van de actie/wedstrijd op de achterkant van Maks en deelname aan de Yeti-dag. De Maks-mobiel wijdt in de Week van de Lentekriebels hun event, waarbij ze in samenwerking met TMF een hele namiddag op de speelplaats van een school komen en verhalen bij jongeren sprokkelen, aan het thema weerbaarheid. Sensoa zal zowel het Agentschap Zorg & Gezondheid als het kabinet van minister van gezondheid Jo Vandeurzen hierover tijdig inlichten. We maken van de gelegenheid gebruik om onze nieuwe website, te lanceren. We maken ook extra promotie voor de leermiddelenbank, en voor de werkvormen die zijn ontwikkeld, o.a. in de werkmap k Zag 2 beren die zich richt naar het lager onderwijs. De informatie over weerbaarheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag is bijgewerkt op de jongerensite Allesoverseks. Tijdens de Week van de Lentekriebels organiseren we voorts, met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en de VMMa, een studiedag waarin de nieuwe elektronische bordles Over de Grens wordt voorgesteld. Sensoa zal zowel het Agentschap Zorg & Gezondheid als het kabinet van minister van gezondheid Jo Vandeurzen tijdig inlichten over de precieze datum en plaats en over het programma van deze studiedag. In de loop van 2013 starten we met de voorbereidingen van de editie 2014 van de Week van de Lentekriebels, die in het teken zal staan van de preventie van ongeplande zwangerschap, met de focus op anticonceptie. [p. 7 van 18]

8 We werken een draaiboek over RSV voor lerarenopleiders uit. Dit draaiboek zal digitaal beschikbaar zijn in het voorjaar Meer informatie hierover vindt u in de ideefiche die is opgenomen in de bijlage. We ontwikkelen een uitbreiding van het educatieve pakket SOS SOA voor de eerste graad secundair onderwijs. Het bestaande lespakket SOS SOA voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs krijgt een inhoudelijke update en is digitaal beschikbaar. We wachten de evaluatie van de elektronische bordles Over de Grens af, om een beslissing te nemen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de productie van een elektronische bordles over soa s. We blijven instaan voor de verspreiding van de Chlamydia-poster en laten ex. bijdrukken indien de voorraad uitgeput is. De leermiddelenbank screent, verzamelt en ontsluit RSV-materialen, deelt de kennis over de materialen en biedt ze aan intermediairs aan ter raadpleging en/of gebruik. Intermediairs kunnen er terecht op afspraak, en indien zij dat wensen, kunnen zij een advies op maat krijgen over het gebruik van de beschikbare materialen. In 2013 maken zo n 800 intermediairs gebruik maken van de leermiddelenbank, via een bezoek of via een vraag per telefoon of mail. Aanwinsten en relevante digitale materialen worden onder de aandacht gebracht via de nieuwsrubriek op seksuelevorming.be. We promoten de leermiddelenbank binnen de relevante sectoren door middel van stands, de website seksuelevorming.be en aanwezigheid op websites en sociale media. Informatie over de leermiddelenbank is gepost op onderwijssites zoals Klascement, gepubliceerd in nieuwsbrieven (GO-Klikkrant, Klasse) en verspreid via sociale netwerken. De overeenkomsten met de regionale uitleenpunten worden onderhouden en we voorzien hen van alle nieuwe educatieve Sensoa-materialen. Inspelend op de nood van onder meer leerkrachten en jongerenbegeleiders aan meer visuele materialen om RSV te geven, ronden we in 2013 de ontwikkeling af van de basismodule van een map met beeldend materiaal over het lichaam, seksuele beleving, uiterlijk en voorplanting, beter gekend onder de werktitel assemblagebank. Publicatie van de map gebeurt door uitgeverij Abimo. Aansluitend ontwikkelen we in de loop van 2013 nog afzonderlijke modules over anticonceptie, over soa s en over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om de onderbouwing van interventies naar jongeren te ondersteunen zijn er geactualiseerde kennisdocumenten beschikbaar. De kadertekst 'jongeren' is geactualiseerd en de feiten & cijfers over jongeren en seksualiteit, soa, anticonceptie en ongeplande zwangerschap zijn daarin opgenomen. Het kennisdocument over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren is geactualiseerd. We vullen dit document aan met noden omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag bij specifieke doelgroepen (allochtone jongeren, jongeren met een beperking en holebi-jongeren) en met informatie over weerbaarheid. Er is een Feiten&Cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag op en over jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag op Een kennisdocument 'Jongeren, seks en internet' is geactualiseerd en een selectie van gegevens is verwerkt in webcontent op de verschillende websites. We onderzoeken de vraag naar artikels over de producten of werking van het actieterrein jongeren en schrijven en publiceren minimum 4 artikels in vakpers of wetenschappelijke tijdschriften. We voorzien een artikel over de evaluatie van het Vlaggensysteem en de uitkomst van het implementatieproces van het raamwerk seksualiteit en beleid. Afhankelijk van de nog beschikbare oplage, wordt een herdruk van het Vlaggensysteem voorbereid. Daarnaast worden een aantal bijkomende tekeningen gepretest, om specifieke aspecten te kunnen behandelen, trauma, culturele achtergrond of handicap. Een ideefiche is in ontwikkeling, en zal eind februari 2013 worden bezorgd aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Een ander afgeleid product is het Vlaggenspel Magda, dat is ontwikkeld door een stagiair (Tine Mestagh) en dat door Jeugd & Seksualiteit, met de steun van Sensoa, wordt geproduceerd. De rol van Sensoa hierbij beperkt zich tot de inhoudelijke ondersteuning van dit product. Ten slotte is er online een korte handleiding beschikbaar voor hulpverleners (CLB-medewerkers, politie) toe te laten om de methodiek van het Vlaggensysteem te gebruiken. We realiseren een actieve jongerenparticipatie bij de werking van het actieterrein jongeren en de werking van Sensoa als geheel. Jongeren hebben komen minstens één maal per jaar samen (EI-Cel) en werken actief mee als reporters voor allesoverseks.be, als lid van een feedbackgroep, als stagiair, thesisstudent, vrijwilliger bij één van de andere actieterreinen of als lid van de algemene vergadering. Zij worden bevraagd bij het ontwikkelen van nieuwe producten, om na te gaan of het product aangepast is aan hun noden. [p. 8 van 18]

9 We starten met de voorbereiding van een Drupal-compatibele interactieve applicatie over anticonceptie, die in 2014 opgenomen zou worden op een aantal van de eigen websites. Een ideefiche is in ontwikkeling, en zal eind november 2013 bezorgd worden aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Sensoa participeert aan een Daphne Project, onder coördinatie van het bureau van IPPF EN. Het project wil, in het kader van de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de weerbaarheid bevorderen bij jongeren met verstandelijke beperkingen. Het project loopt over twee jaren en omvat verschillende fasen. Bedoeling is om de expertise die hierrond aanwezig is bij de leden uit de diverse landen, onder meer dus bij Sensoa, samen te brengen en te bundelen. In een tweede fase wordt die expertise dan doorgegeven aan de leden met weinig of geen expertise op dat vlak. Gezien de Europese Commissie pas eind oktober 2012 zijn goedkeuring heeft gegeven, moeten eerst nog een aantal praktische modaliteiten worden uitgewerkt, om onze engagement meer concreet vorm te geven. We gaan in op vragen van organisaties om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van RSV-concepten, publicaties en materialen. ACTIETERREIN HOMOMANNEN NIEUWE CAMPAGNE ROND RISICOREDUCTIE Een campagne rond risicoreductie en kennis rond niet-detecteerbare virale lading is ontwikkeld, gepretest en gelanceerd in oktober Op die manier zijn homomannen op een correct onderbouwde manier geïnformeerd als het gaat over keuzes maken inzake het reduceren van risico s Indicator: Sensoa ontwikkelt 4 affiches, een afgeleide op Facebook en Mannenseks.be, en materialen voor terreinacties en de diverse pride-evenementen.. Een ideefiche is in ontwikkeling, en zal eind februari 2013 bezorgd worden aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. GEWOON DOEN! TESTEN II Er is een vervolgcampagne (met 'sportieve' look) in het Nederlands/Engels ontwikkeld die homomannen wijst op de nood van regelmatig te testen op soa en op hiv na een risico. De campagne omvat gedrukte materialen, virtuele afgeleiden en materialen die ingezet kunnen worden tijdens de terreinacties en evenementen. Er is een PowerPoint ontwikkeld die we gebruiken in de infostand tijdens World Out Games en op grote feesten. Indicator: Sensoa ontwikkelt 5 affiches, afgeleiden op facebook en Mannenseks.be, naast materialen voor terreinacties en evenementen zoals de Pride Oostende, The Belgian Pride, Brugge Pride en World Out Games. Sensoa overlegt met de aids referentiecentra in Vlaanderen en Brussel en ondersteunt het Hiv& AidsCenter van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) bij de uitvoering van 'Testen op locatie' (Antwerpen) en SIALON II (Brussel). Voor SIALON II gaat Sensoa minstens 1 maal mee op pad naar de horeca. Sensoa biedt ondersteuning bij het werven van de vrijwilligers. çavaria en Sensoa werken een gezamenlijk project uit naar aanleiding van Wereldaidsdag. Het project, dat gesteund wordt door holebiverenigingen en homohoreca in Vlaanderen, gaat van start een week voor Wereldaidsdag. Het draagt ertoe bij dat hiv en solidariteit met mensen met hiv een grotere zichtbaarheid krijgen in het homo-uitgaansleven. HOMOSAUNA'S Het project, uitgewerkt door Ex-Aequo en Sensoa, wordt verder geïmplementeerd door Sensoa in Brussel en Vlaanderen. De SNEG- enkelbandjes blijven een vast onderdeel van het aangeboden materiaal. De bandjes van Ex-Aequo kunnen als aanvulling dienen. Het ontwikkelde product houdt rekening met de realiteit dat veel saunabezoekers niet in de mogelijkheid verkeren gedrukte materialen mee te nemen (gehuwde mannen, allochtonen), en met het feit dat de sauna s van Brussel en West-Vlaanderen een anderstalig publiek aantrekken. Er wordt samen met club La Démence gekeken naar de mogelijkheden voor preventie (condooms, glijmiddel, posters en eventueel ander drukwerk van Mannenseks) op de jaarlijkse cruise die zij organiseren voor hun klanten. [p. 9 van 18]

10 Op basis van het behoefte onderzoek in de fetisj-scene worden preventie-interventies ontwikkeld en geïmplementeerd. Doelstelling is om homomannen in de fetisj-scene actuele en correcte informatie te verstrekken omtrent hygiëne en het voorkomen van soa's in het algemeen en hepatitis C in het bijzonder. Er wordt samen met de eigenaars van sex- en fetisj shops een product ontwikkeld dat advies geeft over hoe hun publiek veilig kan omgaan met de materialen, hoe die te onderhouden en te desinfecteren. Recente Feiten en Cijfers rond homomannen en seksuele gezondheid zijn beschikbaar via de website(s) van Sensoa. Campagnes en andere activiteiten naar homomannen zijn ondersteund via Facebook en bannering op gay sites. Minstens 3 banners zijn aangeboden aan diverse gay sites. Per week is minstens één bericht geplaatst op de Facebookpagina. ACTIETERREIN MENSEN MET HIV Sensoa neemt deel aan de advisory board van het SHE-project dat wil ijveren voor een betere hulpverlening voor vrouwen met hiv. Het beschikbaar materiaal wordt voorgesteld aan hiv-deskundigen (ARC's en hiv-organisaties) op een SHE-dag. Expertise over training van vrijwilligers/freelancers voor de begeleiding van vrouwengroepen wordt uitgewisseld. Sensoa wil dat mensen met hiv en hun intermediairs geïnformeerd zijn over seksuele en reproductieve topics en dat zij zich ondersteund voelen in het bespreken ervan. Mede op die manier wil Sensoa mensen met hiv ondersteunen in het behouden van een veilig en kwalitatief seksueel leven. In het kader van positieve preventie implementeert het actieterrein mensen met hiv de handleiding seksuele counseling van mensen met hiv en exploreert het de mogelijkheden om seksuele counseling maximaal te integreren in de reguliere werking van andere organisaties. In het kader van het Eurosupport 6-project, ontwikkelt Sensoa een laatste nieuwsbrief en verwerkt de feedback van de collaborative partners op de Training en Resource Package (TRP) die is ontwikkeld. Sensoa staat ook, samen met projecthouder Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Britse partner, in voor de organisatie van de final workshop van dit Europese project. Er wordt actief meegewerkt aan de voorbereiding van het programma alsook aan het geven van één onderdeel over de TRP op deze workshop. Sensoa staat ook in voor de logistieke ondersteuning: boeken van vluchten, hotels en zaal, catering voor de deelnemers, [p. 10 van 18]

11 R3 IMPLEMENTATIE EN DE ONDERSTEUNING VAN IMPLEMENTATIE Er is een ondersteuningsaanbod voor intermediairs bij opzet en uitvoering van door Sensoa ontwikkelde methodieken en materialen, via onder meer het open aanbod aan vormingen en opleidingen en de organisatie van een Training of Trainers (TOT) rond specifieke materialen, en bij de implementatie van gevalideerde concepten en methodieken die externen zelf ontwikkeld hebben. Sensoa sensibiliseert intermediairs en biedt coördinatie en coaching bij projecten en interventies die regio-overstijgend zijn en/of waarbij verschillende maatschappelijke sectoren betrokken zijn. Alle nieuw ontwikkelde methodieken en materialen van Sensoa bevatten een implementatieplan. Om die implementatie te bevorderen, zijn relevante partnerorganisaties en andere stakeholders al van bij de aanvang betrokken bij het ontwikkelingsproces. In 2013 verschijnen er 8 edities van de elektronische nieuwsbrief, die zijn verstuurd naar (gemiddeld) abonnees, in hoofdzaak intermediairs. ACTIETERREIN HOMOMANNEN SAFE SEX ZONE Sensoa onderhoudt de contacten met alle homohorecazaken in Vlaanderen en Brussel en ontwikkelt met het project Safe Sex Zone een aanbod afgestemd op hun noden en mogelijkheden. De homohoreca in Vlaanderen en Brussel speelt op die manier een actieve rol in de preventie van hiv en soa bij homomannen. Een actieve aanwezigheid van de preventie bevestigt de norm van veilig vrijen in het homo-uitgaansleven. Indicatoren: Ten minste 90% van de uitbaters van reguliere homohoreca in Vlaanderen is bezocht. Alle homohoreca met mogelijkheid tot seks ter plaatse in Vlaanderen en Brussel is minstens 1 keer bezocht. Minstens 75% van de Vlaamse homohoreca-uitbaters engageert zich in het project Safe Sex Zone. Er vinden Safe Sex promoacties plaats in minstens 20 homohorecazaken. Sensoa neemt deel aan bijeenkomsten van Le Petit Marais (Brussel), Antwerpen Pride en andere holebi middenstandverenigingen Er is minstens 1 infosessie georganiseerd voor uitbaters en personeel van homo(seks)horeca. Sensoa ondersteunt de aanwezigheid van kwaliteitsvolle condooms en glijmiddel op waterbasis door een rol op te nemen in de verkoop van aantrekkelijk geprijsde condooms en glijmiddel voor gratis verspreiding in de homosekshoreca en door als tussenpersoon te fungeren bij de plaatsing van condoomautomaten. Zo draagt Sensoa ertoe bij dat condooms en glijmiddel op waterbasis prominent aanwezig zijn in sauna's en clubs waar holebi's ter plaatse seksuele contacten kunnen leggen. Indicator: Aanlevering van min condooms en min zakjes glijmiddel voor gratis distributie in homohoreca met mogelijkheid tot seks ter plaatse. Als bijlage bij dit jaar plan is een nota opgenomen over de wenselijkheid en kostprijs van de verspreiding van gratis condooms en glijmiddel in de homohoreca. Daarin formuleert Sensoa ook het voorstel om met een proefproject te starten, waarbij de homosekshoreca van Antwerpen gedurende een beperkte periode van 4 maanden zou voorzien worden van gratis condooms en glijmiddel. Samenwerking met de Condomerie bij de plaatsing van condoomautomaten in Vlaamse homohoreca. Sensoa implementeert de nieuwe Safe Sex Zone richtlijnen in de homohorecazaken in Antwerpen, en bij een positieve evaluatie, wordt de implementatie ervan uitgebreid naar de regio Gent. De nieuwe richtlijnen moeten ertoe bijdragen dat bezoekers van homohorecazaken vlotter toegang krijgen tot condooms en glijmiddel op waterbasis. Er is een pool van vrijwilligers aangelegd en opgeleid. De vrijwilligers worden ingezet voor preventieactiviteiten op evenementen in homohoreca en of holebifuiven. Minstens 5 nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid. Sensoa biedt inrichters van holebifuiven en party-concepten preventiemateriaal aan. Bijkomende aandacht gaat naar de Brusselse inrichters van fuiven. Indicator: minstens 20 preventiepakketten (condoompakketjes, posters,drukwerk) zijn verzonden naar inrichters van holebifuiven. Er vinden safe sex promoacties plaats op minstens 10 holebifuiven. [p. 11 van 18]

12 Sensoa heeft een sterke aanwezigheid tijdens World Out Games Antwerpen Na een rekruteringscampagne is een pool van een 30-tal vrijwilligers aangelegd en opgeleid, die ingezet worden voor preventieactiviteiten tijdens World Out Games. Er zijn producten ontwikkeld om de terreinacties te ondersteunen, er is een infostand in de Rainbow Village, en Sensoa is aanwezig tijdens de openings -en closingceremonie en op verschillende feesten. Er wordt hiervoor intensief samengewerkt met de organisatie van World Out Games Sensoa betrekt Çavaria en Wel Jong Niet Hetero in een partnerschap omtrent de noden van homomannen en -jongens inzake seksuele gezondheid. Sensoa werkt samen met de roze huizen (Vlaanderen) en met het Regenbooghuis (Brussel) en Ex Aequo (Brussel) omtrent terreinwerking en homohoreca. De samenwerking in West-Vlaanderen is onderzocht. Sensoa overlegt minstens 2 keer met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. De terreinwerkers werken minstens één dag per week in de burelen van Het Roze Huis (Antwerpen), het Regenbooghuis (Brussel) en Casa Rosa (Gent). Activiteiten zijn permanent onderbouwd met recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en best practices. Medewerkers van het actieterrein nemen deel aan internationale congressen en informeren zich via elektronische nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen omtrent de seksuele gezondheid van homomannen. ACTIETERREIN JONGEREN (0 tot 25 jaar) Om de relationele en seksuele vorming (RSV) van kinderen en jongeren in Vlaanderen te bevorderen, en intermediairs daarbij te ondersteunen, bouwde Sensoa in 2012 de nieuwe website over RSV, die in 2013 officieel gelanceerd wordt tijdens de Week van de Lentekriebels. Sensoa zal zowel het Agentschap Zorg & Gezondheid als het kabinet van minister van gezondheid Jo Vandeurzen tijdig inlichten over de precieze datum van de lancering van deze website. is een gebruiksvriendelijke website die een gidsfunctie vervult voor intermediairs doorheen het volledige RSV-aanbod aan vormingen, methodieken, materialen. De website bevat onder meer volgende onderdelen: - een basisaanbod met beschrijvingen van een 1000-tal leermiddelen en methodieken over RSV voor de Leermiddelenbank online. Bezoekers van de site kunnen dit materiaal kopen, ontlenen of downloaden; - een overzicht van het vormingsaanbod van Sensoa (zowel open aanbod als in-company trainingen) dat online doorzoekbaar is en klanten de mogelijkheid biedt om zich online in te schrijven; - een luik met doorverwijsinformatie over RSV met interessante externe links voor leerkrachten en vormingswerkers; - een inhoudelijk luik dat het thema RSV situeert en onderbouwt met feiten en cijfers over jongeren en praktijkgerichte informatie, met een duidelijke link naar het RSV-handboek van Sensoa; De website is onderhouden, er is voortdurend nieuwe content aangeleverd, de technisch functionele noden zijn geïnventariseerd en de nodige aanpassingen doorgevoerd. Er is een promotieplan voor Seksuelevorming.be uitgewerkt promo-affiches zijn beschikbaar voor scholen om in leraarskamers van scholen te hangen. Een banner/beeld loopt een te onderhandelen periode op relevante websites. De website is een dynamische website. We plaatsen elke week drie tot vijf nieuwsitems, nieuwe verhalen en wekelijks tot tweewekelijks een nieuwe poll en een nieuw topic. De homepage verandert elke week. Twee maal per jaar vindt er een actie of wedstrijd plaats. Er zijn bijkomend 50 nieuwe vragen met aangepast beeldmateriaal ontwikkeld en online geplaatst. De site bevat zo in totaal 2300 vragen en antwoorden over seks en relaties. Bij 250 vragen komt aangepast beeldmateriaal. Jongeren participeren bij het tot stand komen van de inhoud op de site. Minimum 3 studenten engageren zich voor een periode van 6 maanden om maandelijks 4 teksten aan te leveren. Er is regelmatig contact met deze Allesoverseksreporters. Zij krijgen redactionele feedback. Er is 1 introductiemoment en 1 bijeenkomst, samen met andere jongeren die in Sensoa actief zijn. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Sensoa-vormingen. Er komt bewegend beeldmateriaal op allesoverseks.be. Twee tot vier keer per maand wordt er een nieuw filmpje op de site geplaatst in één van de vaste rubrieken. Het filmpje wordt via sociale media in the picture geplaatst. 3 tot 4 maal per week is het forum gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd; om de 2 maanden wordt het forum opgekuist. Wij dispatchen alle persoonlijke vragen die de jongeren stellen op naar de CAW's en JAC's waar een samenwerkingsovereenkomst is mee afgesloten. In totaal worden maandelijks zo n 100 e-vragen doorgestuurd, die door de deskundige medewerker van het CAW of JAC beantwoord worden binnen de 48u. Twee maal per jaar is er een [p. 12 van 18]

13 bijeenkomst van de partners; 1 maal per jaar is er een vorming. We doen promotie naar de doelgroep van allesoverseks.be condoomhoesjes met het logo van de site worden verspreid. Ook via Facebook doen we aan bekendmaking. Organisaties/partners zijn aangezet om door te verwijzen/te linken naar de site. We voorzien ruimte voor een opportuniteit. Allesoverseks is via sociale media-kanalen bekend gemaakt. Followers en sympathisanten zijn geattendeerd op het bestaan en de evolutie van Allesoverseks. We twitteren en facebooken op regelmatige basis over nieuwe content, acties op de site of over onze thema's in de actualiteit. De Netlogpagina controleren en onderhouden we. Al deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat minstens het gemiddelde van (unieke) bezoekers per maand behoudt. Als referentie willen we nog meegeven dat er binnen het werkingsgebied van Sensoa in totaal tussen de 1,2 miljoen en 1,5 miljoen 15-tot 25-jarigen leven. Met Allesoverseks proberen we zowel de jongeren van 15 tot 18 als de jongvolwassenen te bereiken. Uit een kwalitatief onderzoek over de site uit 2010 kwam naar voren dat de site positief werd geëvalueerd door jongvolwassenen. Een beetje tegen onze eigen hypothese in, wij dachten toen namelijk nog dat de site meer het jongere publiek aansprak. Uit (weliswaar beperkte) gegevens over surfgedrag en bezoekersprofiel uit Google Analytics, en uit een thesisonderzoek over Allesoverseks dat in de zomer van 2012 is uitgevoerd, blijkt dat die oudere bezoekers ook effectief de weg vinden naar de site. De suggesties uit het kwalitatieve onderzoek, om de site goed te doen aansluiten bij de noden van jongvolwassenen, hebben we verder uitgewerkt. Concreet investeerden we in nieuwe content relevant voor jongvolwassenen, een uitbreiding van het aantal getuigenissen uit de leeftijdscategorie 19 tot 25 jaar, en meer participatie van jongeren ouder dan 18 in de 'vrijwillligerspool' (Allesoverseks-reporters) van Allesoverseks. In 2012 bouwden we ook verder ons netwerk uit naar de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Brussel. We deden dat in het kader van de verspreiding van de chlamydia-affiche, maar we zullen deze contacten zeker verder gebruiken bij de verspreiding van informatie of nieuw materiaal in de toekomst. Het raamwerk seksualiteit en beleid, dat Sensoa ontwikkelde in samenwerking met Child Focus, is een instrument dat organisaties moet helpen om het beleid op vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit in de eigen instelling/voorziening op punt te stellen. Het is bedoeld om duidelijker beleidsafspraken en engagementen van sectoren en organisaties te formuleren. Het zet organisaties en sectoren ertoe aan om een degelijk preventie- en reactiebeleid uit te werken. In 2012 is, in opvolging van de engagementsverklaring van de ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd, een vertaalslag gemaakt van het raamwerk naar de sectoren van de integrale jeugdhulp, sport en jeugd. Conform de bepalingen in het convenant, werden al deze activiteiten door de betrokken sectoren zelf betoelaagd. Een verdere implementatie, deze keer naar de sector onderwijs, kan enkel wanneer het departement onderwijs hiervoor de nodige fondsen voorziet. Eind 2012 zou hierover meer duidelijkheid moeten zijn. Sensoa participeert actief in diverse netwerken. Zelf organiseren wij 3 bijeenkomsten van zowel het Forum Jongeren, Seks en Relaties als van de Werkgroep Relationele en Seksuele Vorming (RSV) en telkens één bijeenkomst van de Feedbackgroep Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en de Feedbackgroep van Leerkrachten uit het Buitengewoon Onderwijs. Daarnaast participeert Sensoa aan de Commissie Gezondheid van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), het Begeleidingscomité van Child Focus en het internationale netwerk dat nieuwe standaarden voor RSV heeft uitgewerkt in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sensoa werkt ook samen met het Vlaams Forum Kindermishandeling. Ten slotte neemt een jongerenvertegenwoordiger van Sensoa deel aan de bijeenkomst van het jongerennetwerk YSAFE, een initiatief van het Europese IPPF-netwerk. Er is afstemming met Opvoedingswinkels en andere intermediairs van ouders rond het informatieaanbod naar ouders, onder meer m.b.t. de rubriek voor ouders over seksuele voorlichting op de website seksualiteit.be.. Op vraag van partners biedt Sensoa diverse vormen van ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van educatieve materialen (conceptontwikkeling, inhouden, uitwerking materialen, implementatie/distributie). Het kan daarbij gaan om het geven van feedback en advies, het aanleveren van inhouden of om de gezamenlijke ontwikkeling van producten. Verder biedt Sensoa proactief ondersteuning aan stakeholders die educatieve materialen i.v.m. seksuele [p. 13 van 18]

14 gezondheid ontwikkelen. [p. 14 van 18]

15 R 4 EVALUATIE VAN INTERVENTIES De evaluatie van de toepassing van het Vlaggensysteem in Vlaanderen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling. Conclusies en aanbevelingen worden besproken en opgevolgd. De evaluatie van het Vlaggensysteem door de Nederlandse partners MOVISIE en Rutgers WPF wordt op de voet gevolgd. Samen met de Werkgroep Studie wordt een nodenanalyse voor de herwerking van allesoverseks.be uitgevoerd (in Drupal-versie). We laten een analyse van de navigatiestructuur en een analyse met behulp van Google Analytics uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. We bevragen, met ondersteuning van WG Studie, zelf een aantal experts en een aantal sleuteljongeren. Meer informatie hierover is terug te vinden in de ideefiche, die is opgenomen in de bijlage. We specialiseren ons in het gebruik van sociale media om aan community management te doen, of met andere woorden, te kijken hoe sociale media kunnen aangewend worden om promotie te voeren. Eén van de AOS-reporters, student communicatiewetenschappen, schrijft onder onze begeleiding en die van een promotor een thesis met aanbevelingen voor allesoverseks.be. Dit gebeurt in samenwerking met de Wetenschapwinkel. Er is een ondersteuningsaanbod voor organisaties die evaluaties van seksuele gezondheidsactiviteiten willen uitvoeren. Verder bevatten alle nieuw ontwikkelde Sensoa-materialen en methodieken instrumenten om de toepassing ervan te kunnen evalueren. Alle vormingen en opleidingen van Sensoa, zowel in open aanbod als in-company, zijn geëvalueerd door zowel de deelnemers als de lesgevers. Er is een beroep gedaan op het netwerk wetenschappelijk onderzoek om onderzoeksvraagstukken van Sensoa aan te kaarten. De samenwerking met de Wetenschapswinkels resulteert in 4 begeleidingen van thesisonderzoeken. Doorheen het jaar is er met elke wetenschapper actief op de thema's van Sensoa minstens eenmaal contact. Deelname aan congressen resulteert in het uitbouwen van het netwerk. Waar mogelijk treden de leden van de werkgroep studie op als gastdocent of als lid van een stuurgroep van wetenschappelijk onderzoek. De werkgroep studie voorziet collega s van gewaardeerd advies over kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. [p. 15 van 18]

16 R 5 VORMING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Er is een relevant aanbod van vormingen rond seksuele gezondheid, zowel in open aanbod als in-company, er verder biedt Sensoa ook consults aan ter opvolging of voorbereiding van een trainingstraject. Het aanbod is beter afgestemd op de actieterreinen van Sensoa en richt zich exclusief tot intermediairs. Sensoa organiseert een Leermiddelendag voor Buitengewoon Onderwijs, met een aantal interactieve workshops die we zelf begeleiden.. Leerkrachten BuO kunnen kennismaken met (nieuwe) materialen rond RSV. We mikken op een 50-tal deelnemers. We organiseren een training of trainers over het raamwerk Seks en Beleid,dat in 2012 een vertaling kreeg naar de sectoren Integrale jeugdzorg, kinderopvang, jeugd en sport. Sensoa biedt een ééndaagse vorming aan voor intermediairs die werken met kwetsbare migranten. Het thema van deze vorming is homoseksualiteit en kwetsbare migranten. Hiervoor werken we samen met Why me. Medewerkers van deze organisatie bepalen samen met ons de inhoud en krijgen coaching van ons om de vorming mee te kunnen begeleiden. We voorzien een 4-tal overleg vergaderingen hiervoor met Why me. Sensoa organiseert een nieuwe editie van de Netwerkdag Seksuele Gezondheid en Kwetsbare Migranten voor intermediairs die met migranten werken. Deze netwerkdag zal plaatsvinden in het najaar. De precieze datum, plaats en het programma zullen tijdig meegedeeld worden aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en het kabinet van minister van gezondheid Jo Vandeurzen. Indien er vanuit het kruispunt migratie en integratie de vraag komt, biedt Sensoa aan om tijdens hun studiedagen voor docenten maatschappelijke oriëntatie een workshop te begeleiden over de module 'uw seksuele gezondheid'. Hiervoor willen we beroep doen op onze ex-medewerkster Isabelle Dewulf, die dit als freelancer kan opnemen. Sensoa biedt het Agentschap Inburgering aan om een bijdrage te leveren bij de evaluatie en het bijwerken van de module 'Uw seksuele gezondheid' binnen het handboek voor docenten maatschappelijke oriëntatie. Sensoa sensibiliseert reguliere beroepsgroepen in het opnemen van zorg en dienstverlening naar mensen met hiv. Er zijn minstens 3 bijdragen gegeven binnen de opleiding 'diversiteit en politie'. In samenwerking met de werkgroep Vorming en inspelend op de actualiteit, zijn twee informatiesessies georganiseerd voor leden van het Vlaams en/of federaal parlement. Bedoeling is om beleidsmakers op een informele wijze kennis te laten maken met seksuele gezondheidsthema s. Agentschap wordt uitgenodigd. [p. 16 van 18]

17 R 6 HET ONDERSTEUNEN VAN MENSEN MET HIV EN HUN INTERMEDIAIRS Sensoa verstrekt informatie en advies aan zowel intermediairs als individuele personen via telefonische permanentie en mail box. Op deze manier fungeert Sensoa als adviesverstrekker, counselor en neemt Sensoa een signaalfunctie op of verwijst door op maat (begeleide doorverwijzing) Individuele vragen van gespecialiseerde en reguliere intermediairs zijn beantwoord. Minstens 25% van het totaal aantal tussenkomsten gaat rechtstreeks naar intermediairs. Er zijn minstens 365 aanvragen behandeld. Sensoa organiseert activiteiten voor mensen met hiv en hun directe omgeving, bij voorkeur in samenwerking met regionale partners. Concreet gaat het in 2013 om de organisatie van: - Candlelight Memorial; - Twee lotgenotenweekends; - Twee infoavonden waarop telkens zo n 50 deelnemers zijn verwacht; - 15 ontmoetingsmomenten (hiv-cafés); - Hiv-run: deelname aan de 10 Miles van Antwerpen. Sensoa onderhoudt een actief profiel en kalender op de website Hivmix. De blog is minstens 2 maal per maand bijgewerkt. Seropositieve medewerkers, zowel professionelen als vrijwilligers, hebben 3 maal per jaar een intervisie over thema's en de impact ervan op de eigen seropositiviteit. Op die manier voelen seropositieve medewerkers zich ondersteund bij het uitvoeren van hun opdracht en is seropositiviteit op een professionele manier geïntegreerd in de opdracht van Sensoa. Sensoa biedt mensen met hiv vrijwilligersondersteuning, beperkt in tijd en met duidelijke en haalbare doelstellingen (lot- en bondgenotencontacten). Er zijn minstens 100 individuele lotgenotencontacten (één contact) en 25 langere begeleidingen (meer dan één contact). De vrijwilligers worden actief bijgeschoold en ondersteund: er zijn 3 bijscholingen en 4 intervisies. 10 nieuwe kandidaat-vrijwilligers zijn geselecteerd en opgeleid.. Sensoa promoot het in praktijk brengen van de aanbevelingen over hiv op de werkvloer van de Internationale Labour Organisatie en biedt vormingen aan rond dit thema. De geboekte vooruitgang en de plannen om de aanbevelingen in praktijk te brengen zijn gerapporteerd. De nodige contacten zijn gelegd om dit dossier te promoten en te verspreiden. Het actieterrein onderzoekt de mogelijkheid tot doorontwikkeling van het raamwerk seksualitet en beleid, specifiek naar een beleid rond hiv in organisaties. Een denkoefening hierrond is gepland in 2013; eventuele doorontwikkeling is voorzien voor Hiv en criminalisering: informatie over de verschillende cases in België wordt samengebracht in één document, en in samenwerking met de werkgroep beleid wordt een sessie hierover georganiseerd in het federaal parlement. Sensoa fungeert als Meldpunt voor discriminatie of schending van privacy omwille van hiv/aids, via een samenwerkingsverband met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). In het kader van die samenwerking zorgt Sensoa voor een opvolging ingeval er daadwerkelijk sprake is van discriminatie. De eerste tussenkomst bestaat daarbij uit het aanbieden van bemiddeling. Sensoa Positief organiseert tweemaal per jaar een zorgoverleg dat sociaal verpleegkundigen van onze netwerkpartners rond hiv samenbrengt. Sensoa creëert op die manier een platform dat uitwisseling over goede praktijken en deskundigheid tussen hiv-specifieke hulpverleners bevordert. Verder worden gespecialiseerde intermediairs (ARC) minstens 1 keer om de 2 jaar bezocht om het aanbod van Sensoa naar mensen met hiv bekend te maken. Sensoa is lid van het Vlaams Patiënten Platform. De dossiers binnen de werkgroepen zijn opgevolgd en eventueel aangevuld met casussen van mensen die leven met hiv. Sensoa is actief betrokken bij het Observatorium van het RIZIV en neemt elke maand deel aan de [p. 17 van 18]

18 voorbereidingsvergaderingen van het Vlaams Patiëntenplatform. Occasioneel neemt Sensoa, als plaatsvervanger, ook effectief deel aan de vergaderingen van het Observatorium. [p. 18 van 18]

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2012

Voortgangsrapport 2012 Voortgangsrapport 2012 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit het wetenschappelijk onderzoek zijn opgevolgd, evenals vragen vanuit de pers. Daarnaast voerde

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2011

Voortgangsrapport 2011 Voortgangsrapport 2011 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen vanuit de overheid en vanuit het wetenschappelijk onderzoek werden opgevolgd, evenals vragen vanuit de pers. Daarnaast

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-621- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN STEVEN VANACKERE VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 321 van 9 september

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld Ghapro Newsflash December 2015 Jaargang 1, nr.2 Nieuwsbrief voor gerantes In dit nummer Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld - Debat 11 december 2015 - Swingers onderzoek Nieuwe acties Ghapro

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK COMMUNICATIEPLAN NOKNOK 1. Activiteiten Wedstrijd: augustus 2012 Acties Omschrijving Materialen Doelgroep Partners Taakverdeling Timing Persbericht Bericht waarin de wedstrijd gelanceerd wordt. In deze

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

Studiedag 30 nov 2012 Gezondheidsgedrag van jongeren feiten en praktijk. Workshop 3: relationele en seksuele opvoeding Lies Verhetsel

Studiedag 30 nov 2012 Gezondheidsgedrag van jongeren feiten en praktijk. Workshop 3: relationele en seksuele opvoeding Lies Verhetsel Studiedag 30 nov 2012 Gezondheidsgedrag van jongeren feiten en praktijk Workshop 3: relationele en seksuele opvoeding Lies Verhetsel Juli 2011 Anne Hublet -> Lies Verhetsel De nieuwe cijfers vertonen een

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids

Voorstel van resolutie. betreffende het voorkomen van hiv-besmettingen en aids stuk ingediend op 415 (2009-2010) Nr. 1 4 maart 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de dames Irina De Knop, Ulla Werbrouck en Elisabeth Meuleman, de heer Herman Schueremans en de dames Vera Van

Nadere informatie

VLESP Jaarplan 2013-2014

VLESP Jaarplan 2013-2014 VLESP Jaarplan 2013-2014 Coördinatie Q1 (Okt 13-Dec 13) Q2 (Jan 14-Maart 14) Q3 (April 14-Jun 14) Q4 (Jul 14-Sept 14) Q5 (Okt 14-Dec 14) aanstellen personeel afspraken overlegstructuur samenstellen stuurgroep

Nadere informatie

Webpakket Sensoa Documentatiecentrum HIV en SOA September 2010

Webpakket Sensoa Documentatiecentrum HIV en SOA September 2010 Webpakket Sensoa Documentatiecentrum HIV en SOA September 2010 documentatiecentrum www.sensoa.be/documentatiecentrum Meersstraat 138d / 9000 Gent / 09 241 54 67 Dit elektronisch informatiepakket geeft

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

: Mw F. Langerak- Oostrom

: Mw F. Langerak- Oostrom RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :203787 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : Mw F. Langerak-

Nadere informatie

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen?

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Korte kennismaking Wat dragen ouders bij? Presentatie Stelling Presentatie Opdracht Voorbeeld opzet cursus en afsluiting

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persbericht Wat vind je in de virtuele edukit? Een dynamische website Activiteiten in detail De algemene campagne ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs inspiratiemap Inspiratiemap voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs Campagne over cannabispreventie Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen.

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

- 1 - Mol, 7 februari 2012

- 1 - Mol, 7 februari 2012 Mol, 7 februari 2012 Engagementsverklaring tussen de minister bevoegd voor onderwijs, de minister bevoegd voor welzijn, de inrichters van de scholen en de CLB s en het Agentschap Jongerenwelzijn / afdeling

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen Nieuwsbrief #3 Preventie CAW Noord-West-Vlaanderen VOORWOORD Op het einde van een eerder rustige en bij tijden Het Preventieteam ontwikkelde op vraag van de Stad zonnige zomervakantie werd Brugge opgeschrikt

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie

Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie ADVIES 1606 Structureel meer aandacht voor jeugdinformatie Datum: 6 april 2016 Voorzitter: Nozizwe Dube Aanwezigen: Al Hilou Fatimah, Aernouts Fried, Baetens Jo, De Mesmaeker Mathias, De Vilder Gilles,

Nadere informatie

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon Studiedag VVP 10 november 2015 Programma Introductie Ontwikkeling en planning

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten:

Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE SEIZOEN 2014-2015 Sponsoren In het seizoen 2014-2015 telde Volleybalvereniging Waterlanders achttien sponsoren, te weten: 1. Jumbo Nieuwkoop (hoofdsponsor) 10. Van der

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het uitwerken van een meer doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid

Voorstel van resolutie. betreffende het uitwerken van een meer doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid stuk ingediend op 1354 (2011-2012) Nr. 1 9 november 2011 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heer Jan Roegiers, de dames Cindy Franssen, Lies Jans en Mia De Vits, de heer Tom Dehaene en de dames

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

CPZ-JAARPLAN EN BEGROTING 2012

CPZ-JAARPLAN EN BEGROTING 2012 CPZ-JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Resultaatsgebied 1: Het aanbod van informatie, documentatie en advies 1.1 Het op vraag geven van informatie en vormingen aan hulpverleners over de preventie van zelfdoding.

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ACTIEPLAN TOLL-NET

ACTIEPLAN TOLL-NET ACTIEPLAN TOLL-NET 2010-2011 Inleiding Om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw SNPB met betrekking tot de implementatie van kwaliteitsvol e-leren verder uit te werken, stellen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014 VZW Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0548.718.607 HOOFDSTUK I. BASIS JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april

Nadere informatie

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaams Congres Verkeersveiligheid Themasessie: verkeersveiligheid bij bedrijven - Truckveilig Charter en VSV-aanbod bedrijven - Dries Rombouts en Kirsten De Mulder 13

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid jaarrapport 2012 sensoa Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Colofon Redactie Boris Cruyssaert Ontwerp en opmaak Lieven Jacobs Fotoredactie Lieven Jacobs Druk Drukkerij De Bie Oplage 1.400

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016

Beleidsnota s Infosessies 24 en 26 mei 2016 Beleidsnota s 2018-2021 Infosessies 24 en 26 mei 2016 Agenda Leidraad beleidsnota s 2018-2021 Toelichting beoordelingscriteria Nieuw criterium stedelijkheid Begroting en de toelichting Vormvereisten Decreetswijzigingen:

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN BIJLAGE 3: JAARPLAN 2013 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING en goedgekeurd door het agentschap, om gevoegd te worden bij de beheersovereenkomst van 15 maart 2012 voor de subsidiëring en erkenning van De Sleutel

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN DE KINDERRECHTSWINKEL

DOELSTELLING VAN DE KINDERRECHTSWINKEL ONTSTAAN VAN DE KINDERRECHTSWINKELS Twee vaststellingen lagen aan de basis van het ontstaan van de KRW : enerzijds het feit dat minderjarigen onvoldoende kennis hadden over hun rechten en plichten anderzijds

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie