Het Antonieuws. Woensdag 17 april. Schooljaar 2012/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Antonieuws. Woensdag 17 april. Schooljaar 2012/2013"

Transcriptie

1 Het Antonieuws Woensdag 17 april nr:11 Schooljaar 2012/2013 Dag allemaal, Zoals u weet hebben we ons als team dit schooljaar geschoold in structureel coöperatief leren de officiële benaming voor de manier waarop we kinderen met een vaste opbouw en duidelijke werkvormen en rollen leren samenwerken en samenleren. We zetten die werkvormen in in verschillende momenten in de les: tijdens de instructie, tijdens opdrachten om de lesstof te verwerken en toe te passen en tijdens het evalueren en afsluiten. De bedoeling is onder meer dat kinderen zelf veel actiever leren, een grotere betrokkenheid hebben en meer verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerproces. Dinsdagochtend 9 april bekeek ik samen met de adviseur van Marant die ons dit jaar geschoold heeft, hoe het de leerkrachten lukte om coöperatief leren in hun groep toe te passen. Wat we zagen, was niet alleen activiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid maar ook heel veel werkplezier. Hoe inspirerend het was, ziet u zelf op de foto s hieronder! Thea Alkemade Heumenseweg 46 website: CZ Wijchen Copy naar: Cor Dennissen tel:

2 AGENDA Di 16 vr 19 apr Schoolkamp groep 8 Wo 17 apr Zo 21 apr Grote Rekendag Eerste Heilige Communie Wo 24 apr Peter compensatieverlof. Anita in groep 6 Do 25 apr Vr 26 apr Afsluiting thema Planten Ochtend Koningsspelen. Alle groepen s middags vrij 27 apr 12 mei Meivakantie Di 14 mei Wo 15 mei Do 16 mei Ma 20 mei Start thema De wereld Kopij Antonieuws naar Luizenkammen. S.v.p. géén gel, moeilijke staarten, vlechten, speldjes Peter compensatieverlof. Anita in groep 6 Antonieuws mee Schoolreisje groepen 1-2 Tweede Pinksterdag Informatie vanuit school Welkom op school In groep 7 is begin april Weslee Vink gestart. Welkom op de Antoniusschool, Weslee! We hopen dat je je snel weer thuis zult voelen in Alverna en een goede tijd hebt bij ons op school. Personeel Vanwege het opvlammen van de zieke van Crohn, is Jolinde Renkens voor een aantal weken gedeeltelijk ziekgemeld. Haar vrijdagochtenden in groep 5 worden vervangen door Ingrid Mons. Helaas moest Jolinde ook stoppen met haar functie van onderbouwcoördinator. We willen Jolinde hartelijk bedanken voor haar grote bijdrage vanuit haar rol als onderbouwcoördinator aan de ontwikkeling van de Antoniusschool en wensen haar veel sterkte en een goed herstel. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 april is groep 8 op kamp. Naast Lisanne Bindels en (gedeeltelijk) Saskia Vissers gaat Erik Gerritsen mee als begeleider. Groep 7 krijgt op dinsdag en donderdag les van Monique Selten, op woensdagochtend van Saskia Vissers en op vrijdag van Lia Middelweerd uit de Vervangerspool. Met Ineke Hoffies gaat het langzaam maar zeker wat beter. Deze en volgende week donderdag zal ze de helft van de ochtend in groep 3 verzorgen. Naar verwachting kan ze na de meivakantie weer de hele donderdagochtend voor de groep. Op de overige dagen blijven haar werkzaamheden nog even beperkt tot een paar uur per dag op arbeidstherapeutische basis. Dit betekent dat Lisanne Bindels haar nog blijft vervangen in groep 8. Inmiddels lukt het om de website van school weer wat beter bij te houden. U vindt er weer foto s, de kalender, informatie van de OR en de MR en de digitale versies van het Antonieuws. Elders in dit Antonieuws leest u een oproep voor ondersteuning bij het bijhouden en vernieuwen van de website. Herinnering: brengen, ophalen en parkeren Graag wijzen we u nog eens op de volgende afspraken: * kinderen en volwassenen lopen of fietsen niet over de parkeerplaats voor school, maar over het apart gelegen voetpad en fietspad; * kinderen stallen hun fiets in het voor hun groep aangewezen deel van de fietsrekken: de kleuters vooraan (dichtbij de poort), de kinderen van groep 7 en 8 achteraan (bij het schoolgebouw); * voor een goede doorstroming van het fietsverkeer staan wachtende ouders, grootouders en oppassen in het rode vak op het schoolplein of, als ze erbuiten staan, dicht bij het hek en NIET op het fietspad; * parkeren op de parkeerplaats direct vóór de school is alleen toegestaan is voor personeel, mindervaliden, hoogzwangeren en ouders met een baby in een maxicosi. Het is evenmin de bedoeling dat u parkeert in de bermen van de Heumenseweg. Indien de parkeerplaats naast de school vol is kunt u uitwijken naar de parkeerplaats bij Sint Frans. Alleen samen houden we de verkeerssituatie voor school, op de parkeerplaatsen en op de Heumenseweg overzichtelijk en veilig! Wijst u ook de oppas, opa s en oma s nog eens op deze afspraken? Dank u wel voor uw medewerking!

3 Basisvakantierooster Regio Nijmegen Hieronder nog even een herhaling van het vakantierooster voor de basisscholen in Nijmegen e.o. voor volgend schooljaar ( ). Let op: naast deze vakanties kan de school nog zo n 20 à 25 uur zelf inplannen voor studiedagen en vrije dagen of overig verlof. Welke dagen dat zijn, is pas eind dit schooljaar bekend. Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober Kerstvakantie ¹ 23 december t/m 3 januari Voorjaarsvakantie 1 3 t/m 7 maart Tweede Paasdag 21 april Meivakantie 28 april t/m 5 mei Hemelvaart 26 t/m 30 mei 2e Pinksterdag 9 juni Zomervakantie BO 14 juli t/m 22 augustus 1 De voorjaarsvakantie wijkt af van het landelijk advies. Eindresultaten groep 8 Het duurde even voor we alle definitieve uitslagen op de Cito-eindtoets binnen hadden, maar nu is het dan zover. We kunnen u de gemiddelde score laten weten. Alle kinderen van groep 8 hebben het formulier met hun eigen uitslagen mee naar huis gekregen. Voor hun advies voor het Voortgezet Onderwijs wogen vooral de resultaten mee op de leerlingvolgsysteemtoetsen (lvstoetsen) van de afgelopen jaren. Uiteraard spelen ook motivatie, concentratie, taakwerkaanpak, dagelijks werk in de klas en resultaten op methodengebonden toetsen een rol, en niet te vergeten de mening van kind en ouders zelf. In de regio Nijmegen laten scholen zich voor een brugklasplaatsing niet leiden door de score op de cito-eindtoets. Wel houdt de cito-uitslag ons een extra spiegel voor. De verdeling van de brugklasadviezen voor de kinderen uit deze groep 8, met ter vergelijking de verdeling van voorgaande jaren, is als volgt: Adviezen V.O. Pro vmbo- vmbo- vmbot/havo havo/vwo, Totaal B, B/K, K K/T, T, havo vwo aantal leerlingen % 5 % 18 % 27 % 27 % 23 % 100% % 11 % 19 % 48 % 22 % 100 % % 35 % 25 % 20 % 20 % 100%

4 Vervolg Eindresultaten groep 8 Niet alle kinderen behaalden dit jaar de citoscore die we voor hen verwacht hadden op grond van hun resultaten op de leerlingvolgsysteemtoetsen. De eindscore lag voor een deel van de kinderen lager dan het getal dat zou passen bij het advies voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde score viel ons tegen. 21 van de 22 leerlingen namen deel aan de CITO-eindtoets. Met een gemiddelde eindscore van 531,7 scoorde de Antoniusschool bijna 3 punten lager dan de ondergrens van 534,5 die de Onderwijsinspectie heeft bepaald voor scholen uit onze schoolgroep. En dat terwijl de gemiddelde scores van groep 8 op de leerlingvolgsysteemtoetsen van afgelopen najaar juist mooi op niveau lagen. In de volgende tabel staan de scores en de normen op een rijtje. Een toelichting: tot twee jaar geleden werden eindscores herberekend op basis van het percentage leerlingen met een gewicht van een school (het percentage leerlingen met laagopgeleide ouders): het gewogen leerlinggewicht. Vanaf dit jaar gaat de inspectie uit van een ongecorrigeerde score, maar is de ondergrens afhankelijk van het percentage gewichtleerlingen hoe hoger het aantal gewichtleerlingen, hoe lager de ondergrens; met ons percentage gewichtleerlingen valt de Antoniusschool nog in schoolgroep 5. Eindtoets Basisonderwijs Jaar Landelijk gemiddelde Gemiddelde ongecorrigeerde score (nieuwe normering) Ondergrens Inspectie Antonius Oordeel Ondergrens Inspectie Gemiddelde score met gewogen leerlinggewicht (oude normering) Antonius Oordeel ,6 534,5 531,7 Onvoldoende ,1 534,6 534,6 Voldoende ,1 530,4 533,8 531 Onvoldoende ,9 532,4 533,8 532,3 Onvoldoende Hoewel we wisten dat het dit jaar moeilijk zou worden om een gemiddelde score te behalen die dichtbij het landelijk gemiddelde zou liggen, zijn we van dit resultaat wel geschrokken. De tegenvaller heeft geleid tot verschillende acties, samen te vatten onder de noemers communiceren, analyseren en plannen. Met de ouders van de leerlingen van wie de score lager was dan verwacht, hebben we contact opgenomen en goede en verhelderende gesprekken gevoerd. Ook met de contactpersonen van het Maaswaalcollege hebben Saskia en ik een goed gesprek gehad. Doordat we de V.O.-adviezen goed konden onderbouwen en doordat het Maaswaalcollege op basis van wat leerlingen van de Antoniusschool daar presteren een groot vertrouwen heeft in onze adviezen, kunnen onze leerlingen toch geplaatst worden in de brugklas die we voor ogen hadden. Ook met (de oudergeleding van) de MR en met het college van bestuur (CvB) van Kans & Kleur zijn verschillende gesprekken gevoerd. Door terug te kijken naar de resultaten van de groep als geheel en van deelgroepen en individuele leerlingen, probeerden we te achterhalen waar de tegenvaller vandaan zou kunnen komen. Ook het rapport van de onderwijsinspecteur van begin vorig schooljaar, hebben we er nog eens bijgepakt. De afgelopen jaren zijn onze tussenresultaten (de scores op de lvs-toetsen) mooi gestegen. Zoals ik in het Anotnieuws van februari schreef, lagen ze medio dit schooljaar, op het vak rekenen in groep 4 na, boven de inspectienorm. Waarom zien we deze verbetering nu nog niet terug in de eindscores? Het grootste verschil in resultaten tussen lvs- en eindtoets ligt op het gebied van rekenen en vooral bij de wat zwakkere rekenaars. Dit kan betekenen, dat onze rekeninstructie door de jaren heen niet genoeg leidt tot het beklijven van basisvaardigheden. Ook op onderdelen studievaardigheden scoren we niet goed, terwijl begrijpend lezen en woordenschat dit jaar juist mooi op of zelfs boven het verwachte niveau lagen. Met een aanscherping van Allesin-1 moet verbetering in studievaardigheden mogelijk zijn. Verder zagen we, dat de CITO-eindtoets voor leerlingen met verwerkings- of aansturingsproblemen dit jaar heel moeilijk was; volgend jaar zullen we deze categorie leerlingen de eindtoets weer in digitale (overzichtelijker) vorm laten maken. Tot slot moesten we helaas constateren, dat we de afgelopen jaren bij een kleine groep leerlingen te weinig oog hebben gehad voor mogelijke leer- of verwerkingsproblemen enerzijds en voor onderpresteren anderzijds. Gesprekken en analyses hebben alleen zin als ze leiden tot handelen. De conclusies die we hebben geformuleerd in de gesprekken binnen het team, met ouders, met de MR en met het CvB zijn of worden uiteraard omgezet in een plan van aanpak. Een aantal verbeteringen, zoals die van het zorgvuldiger en bijtijds signaleren van leerproblemen, konden we meteen invoeren. Een aantal andere acties, zoals versterking van ons bovenbouwonderwijs en van onze rekeninstructie, nemen we op in de formatie en in het jaarplan voor volgend jaar. Van onze resultaten, analyses en acties houden we u op de hoogte en we blijven erover in gesprek met de MR en het CvB. Heeft u in de tussentijd vragen, loopt u dan even langs of neemt u contact op met één van de ouders van de MR. Namens het team, Thea Alkemade

5 Donderdag 4 april was het dan eindelijk zover. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kwamen deze dag met rugzakken vol aan op school. Nee, niet met schoolboeken, maar met broodjes, drinken en snoep. Ze gingen op weg naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. En de pret begint dan altijd al in de bus. Een prima rit en tegen tienen liepen we in het park. Nadat de verzamelplek bekend was en de kinderen uitgespeeld waren in de speeltuin (ja, deze is ook altijd erg favoriet) gingen ze speuren in de dierentuin. En wat was het weer leuk, ondanks de kou. Het nieuwe gorillaverblijf, de zeeleeuwenshow en het berenbos bleken favoriet. We hebben weer een heerlijke, geslaagde dag gehad. De foto s komen z.s.m. op de site. Eerste Communie H. Jozef-Alverna Bijna is het zover. Na 6 maanden van voorbereiding met hun ouders, kindermiddagen in de kerk samen met pastor Cees, maar ook op school met juffrouw Diny en hun klasgenootjes hebben deze 20 kinderen uit groep 4 zich voorbereid op hun Eerste Communie: Isa van de Broek Amber Buijs Dewi van Eldijk Britt Fransen Shiënna Gommers Joep Hendriks Floor de Kleijn Alyssa Konings Dylano Linders Senn Nooijen Guus Pauwels Tess Prudon Olivier Rosmalen Jill Rosmalen Bram de Ruiter Laura Smink Lara van Sonsbeek Kevin van Thiel Marit de Valk en Bart Verstraaten. Zij gaan op ZONDAG 21 APRIL A.S. om uur in de H. Jozefkerk hun Eerste Communie doen. Het thema van de viering is: Ontdekkingsreis in de sterren. IEDEREEN IS NATUURLIJK VAN HARTE WELKOM OP DIT FEEST!

6 Teamuitje 29 maart 2013 Vrijdagmiddag 29 maart, na onze studieochtend, vond ons jaarlijks teamuitje plaats. Dit keer was het een wel heel bijzonder teamuitje. Tijdens de dienstenveiling eind vorig schooljaar kocht een groep leerkrachten de dienst Rondleiding door Alverna en deze middag mochten we die met ons allen verzilveren. We kregen nog meer dan waar we voor betaald hadden. Bij de bijna (niet overal kon je komen met een huifkar ) perfect uitgestippelde route kregen we een leerzame toelichting. Het was wel opletten geblazen, want de quiz die we er als bonus bijkregen, bestond uit maar liefst 72 vragen. En wie denk je dat de quiz won? Onze jongsten: LIO Stef en invalster Lisanne! Pepijn en Manon, geweldig bedankt voor deze fantastisch verzorgde middag! We hebben er allemaal van genoten!

7 Grote Rekendag Op woensdag 17 april vindt de Grote Rekendag plaats. Op deze dag zijn we op een andere manier bezig met ons rekenonderwijs. In de groepen 1 t/m 7 wordt gewerkt aan het thema: Spel en spelen. Dit thema wordt in iedere groep op een eigen manier ingevuld. In groep 1 en 2 staat de speeltuin centraal. De kinderen van groep 3 en 4 brengen spelexperimenten in beeld met een grafiek. De groepen 5 en 6 zijn bezig in een circuit met bijvoorbeeld sjoelen met euromunten. In groep 7 verrichten de kinderen metingen aan objecten in de speeltuin. We hopen op een leerzame dag! Koningsspelen vrijdag 26 april. Natuurlijk gaat de kroning van Willem Alexander niet aan onze school voorbij. Misschien heeft u het al gehoord dat vele basisscholen deze dag daar aandacht aan besteden door middel van koningsspelen. Onze school zal hier ook aan mee doen. Deze dag zal zijn ingedeeld in drie delen. We beginnen met een sportieve opening met de hele school. Daarna zal er een gezamenlijk ontbijt zijn wat we aangeboden krijgen. Om 10 uur beginnen de koningsspelen. Kinderen mogen de koningsmarkt op waar verschillende activiteiten klaar staan. Met oranje munten mogen ze deze activiteiten gaan uitvoeren. Het zou natuurlijk leuk zijn als de kinderen deze dag feestelijk en dan vooral in het oranje gekleed zijn. Vanuit het nationaal comite inhuldiging worden er shirtjes aangeboden. De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen. We hopen er een fijne en gezellige dag van te maken. In de bijlage van dit antonieuws vinden jullie een nieuwsbrief van de vreedzame school voor de groepen 3 t/m 7. Groep 1 /2 is met blok 5 bezig. Thema: We dragen allemaal een steentje bij. De ouders van deze kinderen hebben aan het begin van dit blok een kletskaart mee naar huis gekregen. Groep 8 wijkt wat af van de rest van de groepen en volgt hun eigen thema. ICT-hulpouder gevraagd. Hoewel de website alweer redelijk up-to-date is, zijn we er nog niet geheel tevreden over. Daarom zijn we op zoek naar iemand (een ouder, oom, tante, zus, broer, etc.) die ervaring heeft met het CMS-programma drupal om onze website verder op te frissen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met meester Erik.

8

9

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden CC Collage F E B R U A R I 2 0 1 2 Nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van het Canisius College In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek KairosTheater ECDL geslaagden Kerstactie AA CC Gala

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Doornick nummer 7 april 2015 agenda

Nieuwsbrief De Doornick nummer 7 april 2015 agenda Nieuwsbrief De Doornick nummer 7 april 2015 agenda april 5 Eerste paasdag 6 Tweede paasdag (vrij) 7 Weer naar school 8 Schoolvoetbal groep 7/8 jongens 14 Workshopavond 15 Schoolvoetbal groep 7/8 meisjes

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Welkom op school Aanpassing wet en regelgeving Mats van Trigt klas L Bernice van Wegberg klas M Vincent van Wegberg klas M Ingmar Levie klas K Nikay Mezas

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie